Byla 2K-527/2014
Dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011 m. sausio 19 d. ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 21 d. nuosprendžių

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Olego Fedosiuko, Alvydo Pikelio ir pranešėjo Viktoro Aiduko, teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo B. C. gynėjo advokato Zigmo Pečiulio kasacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011 m. sausio 19 d. ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 21 d. nuosprendžių.

2Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011 m. sausio 19 d. nuosprendžiu B. C. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu trejiems metams, 22 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu dvejiems metams šešiems mėnesiams, 24 straipsnio 5 dalį, 203 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktu, bausmės, paskirtos pagal BK 182 straipsnio 2 dalį ir 24 straipsnio 5 dalį, 203 straipsnio 2 dalį, subendrintos apėmimo būdu ir, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, ši bausmė subendrinta su bausme, paskirta pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 2 dalį, bei paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas trejiems metams trims mėnesiams, bausmę paskiriant atlikti pataisos namuose. Vadovaujantis BK 72 straipsnio 2 dalies 3 punktu, konfiskuota iš B. C. ir kitų nuteistųjų Artūro R. J. bei S. K. (S. K.) bendrai 293 830 Lt iš nusikalstamos veikos gautų lėšų.

3Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 28 d. nuosprendžiu nuteistojo B. C. apeliacinis skundas atmestas.

4Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. lapkričio 27 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2012 m. kovo 28 d. nuosprendžio dalį dėl BK 72 straipsnio 2 dalies 3 punkto taikymo B. C. bei šią bylos dalį perdavė iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

5Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 31 d. nuosprendžiu nuteistojo B. C. apeliacinis skundas atmestas, Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011 m. sausio 19 d. nuosprendžio dalis dėl BK 72 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatų taikymo B. C. pakeista ir iš jo konfiskuota 97 943,33 Lt. Kitos nuosprendžio dalys dėl B. C. paliktos nepakeistos.

6Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. rugsėjo 24 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 31 d. nuosprendį ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

7Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 21 d. nuosprendžiu nuteistojo B. C. apeliacinis skundas atmestas, Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011 m. sausio 19 d. nuosprendžio dalis dėl BK 72 straipsnio 2 dalies 3 punkto taikymo B. C. pakeista ir, vadovaujantis BK 72 straipsnio 5 dalimi, iš jo konfiskuota 97 943,33 Lt.

8Šioje byloje taip pat nuteisti A. A., H. K., K. G., D. Š., S. R., V. N., V. B., A.R. J. ir S. K., tačiau teismų sprendimai dėl jų kasacine tvarka neskundžiami.

9Teisėjų kolegija

Nustatė

10B. C. nuteistas už tai, kad, veikdamas kartu su S. K. ir H. K., šiam (H. K.) veikiant organizuota grupe su A. A., taip pat bendrininkų grupe su V. N., V. V. (Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. kovo 30 d. baudžiamuoju įsakymu nuteistu pagal BK 203 straipsnio 2 dalį), V. B., A.R. J., D. Š., S. R., K. G., A. M. (Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2009 m. birželio 12 d. nuosprendžiu nuteistu pagal BK 203 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 2 dalį) ir nenustatytais asmenimis, 2006 m. spalio–lapkričio mėn. apgaule, panaudodami jokios realios veiklos nevykdančius Lietuvos juridinius asmenis – UAB „K.“, UAB N., UAB „S.“, UAB „U.“ ir UAB „O.“, šių įmonių ir fizinių asmenų vardu atidarytas banko sąskaitas Lietuvos bankuose, suklastotus dokumentus, pateikdami melagingus duomenis, pagal išankstinį susitarimą su nenustatytu asmeniu elektroninio ryšio priemonėmis pateikdami melagingus pinigų pervedimo duomenis už neva šių asmenų suteiktas paslaugas ir prekes iš įvairiuose Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau – JAV) bankuose esančių įvairių JAV įmonių sąskaitų, JAV bankams, suklaidintiems apgaulės, pervedus pinigus į Lietuvos bankuose esančias Lietuvos juridinių ir fizinių asmenų sąskaitas ir nenustatytam asmeniui atsiuntus suklastotus JAV bankų čekius, paėmę iš banko sąskaitų bei čekių ir pasidaliję tarpusavyje, pasikėsino savo ir kitų naudai įgyti didelės 128 893,68 Lt vertės svetimą turtą ir kartu su S. K. bei A. R. J. savo ir kitų naudai įgijo didelės 293 900 Lt vertės svetimą turtą.

11Kasaciniu skundu nuteistojo B. C. gynėjas advokatas Z. Pečiulis prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėju kolegijos 2014 m. kovo 21 d. nuosprendžio dalį, kuria nuspręsta konfiskuoti iš B. C. 97 943,33 Lt. Kasatoriaus nuomone, ši nuosprendžio dalis yra neteisėta dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo ir iš esmės pažeistų BPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą.

12Kasatorius, skunde perrašydamas ankstesnių kasacinių nutarčių, priimtų šioje byloje (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-531/2012 ir 2K-358/2013) motyvus, teigia, kad apeliacinės instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, nesilaikė teismų praktikos dėl įrodinėjimą reglamentuojančių BPK normų taikymo ir neteisingai nustatė bylos faktines aplinkybes. Be to, teismas pažeidė BPK 20 straipsnio 5 dalies ir 386 straipsnio 2 dalies nuostatas, nes neatliko įrodymų tyrimo ir neišsiaiškino aplinkybių, patvirtinančių, kokią dalį lėšų gavo kasatoriaus ginamasis. Toks pažeidimas, anot kasatoriaus, yra esminis, teismui sukliudęs išsamiai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą sprendimą. Byloje nustatyta, kad iš banko sąskaitos paimtus grynuosius pinigus V. B. perdavė nenustatytam asmeniui „Olegui“. Tačiau kasatorius pažymi, kad byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, jog būtent jo ginamasis iš šio ar kito asmens gavo nors kokią nusikalstamu būdu gautą sumą.

13Kartu skundo autorius ginčija ir iš B. C. konfiskuotos sumos dydį – beveik trečdalis visos nusikalstamu būdu gautos sumos, nors byloje nustatyta, kad jo ginamajam kartu su bendrininkais turėjo atitekti 15 procentų nuo iš sąskaitų paimtų pinigų. Dėl to kasatorius teigia, kad iš B. C. konfiskuotina suma buvo nustatyta remiantis tik prielaidomis, jog šiam iš nenustatyto asmens „Olego“ atiteko beveik trečdalis iš nusikalstamu būdu gautų pinigų.

14Atsiliepime į kasacinį skundą Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras Darius Karčinskas prašo nuteistojo B. C. gynėjo advokato Z. Pečiulio kasacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Prokuroras nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas, iš naujo apeliacine tvarka nagrinėdamas baudžiamąją bylą ir spręsdamas turto konfiskavimo klausimus, dar kartą įvertino nusikalstamais veiksmais įgyto turto dydį, jo paskirstymą tarp nusikaltimus padariusių asmenų, kitas aplinkybes, turinčias reikšmės kiekvieno nuteistojo turtinės naudos, gautos iš neteisėtos veikos, apskaičiavimui. Skundžiamame nuosprendyje įvertinta ir motyvuotai pasisakyta dėl kiekvienam bendrininkui iš nusikalstamos veikos tekusios pinigų sumos ir baudžiamojo poveikio priemonės – turto konfiskavimo individualizavimo. Prokuroras pažymi, kad ir pats kasatorius neginčija byloje nustatytos aplinkybės, jog kasatoriaus ginamasis kartu su kitais nuteistaisiais S. K. ir A. R. J. iš nusikalstamos veikos bendrai gavo 293 830 Lt. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai ėmėsi visų priemonių, tačiau ištyrus byloje surinktus įrodymus taip ir nepavyko nustatyti, kokiomis dalimis nuteistieji B. C., S. K. ir A. R. J. gautas pinigines lėšas pasidalijo tarpusavyje. Kartu prokuroras pažymi, kad tiek kasatoriaus ginamasis, tiek kiti minėti nuteistieji apskritai neigė dalyvavę nusikalstamoje veikoje ir iš jos gavę turtinę naudą. Dėl to prokuroras mano, kad apeliacinės instancijos teisme šiuos nuteistuosius dar kartą apklausinėti, jiems neigiant kaltę apie gautų pinigų paskirstymą, nebuvo prasmės. Anot prokuroro, nagrinėjamoje byloje nesant galimybės detaliau individualizuoti pinigų sumų, apeliacinės instancijos teismas, nustatydamas iš kiekvieno nuteistojo konfiskuotino turto vertę, pagrįstai ją paskirstė lygiomis dalimis, taip turto konfiskavimo klausimą išsprendė teisingai ir BK 72 straipsnio nuostatas taikė tinkamai, juolab kad toks sprendimas atitinka ir teismų praktiką (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-68/2010). Apibendrindamas prokuroras teigia, kad nagrinėjamoje byloje nėra BPK 369 straipsnyje nustatytų apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio panaikinimo ar pakeitimo pagrindų, todėl nuteistojo gynėjo kasacinis skundas atmestinas.

15Nuteistojo B. C. gynėjo advokato Zigmo Pečiulio kasacinis skundas netenkintinas.

16Dėl BK 72 straipsnio 5 dalies nuostatų taikymo

17Kasaciniame skunde teigiama, kad nuteistajam B. C. nepagrįstai buvo pritaikyta BK 72 straipsnio 5 dalis ir iš jo, kaip nusikalstamos veikos rezultatas, konfiskuota 97 943,33 Lt.

18Pagal baudžiamąjį įstatymą baudžiamojo poveikio priemonė – turto konfiskavimas, jei yra pagrindas, privalomai skiriama kaltininkui kartu su bausme. Taigi tai reiškia, kad turto konfiskavimas yra imperatyvus. Pagal BK 72 straipsnio 1, 2 dalis konfiskuotinas, t. y. priverstinai neatlygintinai paimamas valstybės nuosavybėn, tik tas turtas, kuris buvo nusikalstamos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Uždraustos veikos rezultatu pripažįstamas tiesiogiai ar netiesiogiai iš jos gautas bet kokio pavidalo turtas. Iš nusikalstamos veikos gautas turtas suprantamas kaip turtinė nauda, kurią kaltininkas gauna padaręs nusikalstamą veiką, jo pasipelnymas iš nusikalstamos veikos. BK 72 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad tais atvejais, kai konfiskuotinas turtas yra paslėptas, suvartotas, priklauso tretiesiems asmenims ar jo negalima paimti dėl kitų priežasčių arba šį turtą konfiskuoti būtų netikslinga, teismas iš kaltininko išieško konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą.

19Apeliacinės instancijos teismas, iš naujo nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka ir taikydamas turto konfiskavimą, vadovavosi BK 72 straipsnio nuostatomis ir savo išvadas apie tai išsamiai argumentavo. Nuosprendyje teisingai nurodyta, kad pagal BK 72 straipsnio 5 dalį, kai konfiskuotino turto, kuris yra nusikalstamos veikos rezultatas (BK 72 straipsnio 2 dalis), negalima paimti iš kaltininko ar jo bendrininkų, išieškoma konfiskuotino turto vertę atitinkanti pinigų suma. Abiejų instancijų teismų sprendimais nustatyta, kad kasatoriaus ginamasis B. C., veikdamas bendrais veiksmais kartu su S. K. ir H. K., iš viso pasisavino 293 830 Lt, todėl būtent ši pinigų suma ir konfiskuota iš šių visų trijų nuteistųjų. Kadangi nagrinėjant bylą iš naujo apeliacine tvarka nebuvo įmanoma nustatyti, kokiomis dalimis šie bendrininkai tarpusavyje pasidalijo minėtą turtą, teismas nusprendė konfiskuoti jį lygiomis dalimis, t. y. iš kiekvieno po 97 943,33 Lt. Nagrinėdama turto konfiskavimo taikymo klausimą, neperžengiant kasacinio skundo ribų, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinės instancijos teismas, iš naujo nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka ir dar kartą įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, nepadarė BPK pažeidimų nustatydamas viso konfiskuotino turto vertę ir atitinkamai iš kiekvieno bendrininko konfiskuotino turto dalį, tinkamai taikė BK 72 straipsnio 5 dalies nuostatas ir nenukrypo nuo teismų praktikos (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-68/2010, 2K-138/2014).

20Dėl kasaciniame skunde nurodytų BPK pažeidimų (BPK 20 straipsnio 5 dalis, 386 straipsnio 2 dalis)

21Kasacinės instancijos teismas priimtus nuosprendžius ir nutartis, dėl kurių paduotas skundas, tikrina teisės taikymo aspektu (BPK 376 straipsnio 1 dalis), t. y. byloje surinktų įrodymų iš naujo nevertina, naujų įrodymų nerenka ir faktinių bylos aplinkybių nenustatinėja. Bylą nagrinėjant kasacine tvarka tikrinama, ar vertinant byloje surinktus įrodymus, nustatant bylos aplinkybes, nebuvo padaryta esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų (BPK 369 straipsnio 3 dalis), ar pagal byloje nustatytas aplinkybes pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai tinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą (BPK 369 straipsnio 2 dalis).

22Pagal BPK 20 straipsnį įrodymai baudžiamajame procese yra įstatymų nustatyta tvarka gauti, BPK numatytais proceso veiksmais patikrinti, teisiamajame posėdyje išnagrinėti ir teismo pripažinti duomenys, kuriais vadovaudamasis teismas daro išvadas dėl nusikalstamos veikos buvimo ar nebuvimo, šią veiką padariusio asmens kaltumo ar nekaltumo ir kitų aplinkybių, turinčių reikšmės bylai išspręsti teisingai. Pagrindines įrodymų vertinimo taisykles nustato BPK 20 straipsnio 5 dalis. Pagal ją teismai įrodymus vertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu.

23Patikrinusi skundžiamą teismo sprendimą teisės taikymo aspektu pagal kasacinio skundo argumentus, kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad apeliacinės instancijos teismas, šioje byloje iš naujo vertindamas įrodymus ir nustatydamas faktines aplinkybes, laikėsi BPK 20 straipsnyje išdėstytų įrodymų vertinimo taisyklių. Tai, kad įrodymus teismas įvertino ne taip, kaip to norėtų kasatorius ir (ar) jo ginamasis, savaime negali būti laikoma baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimu. Pažymėtina ir tai, kad kasatorius skunde nurodo neteisingus duomenis, neva apeliacinės instancijos teismas, iš naujo nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, neatliko įrodymų tyrimo. Antai, iš apeliacinės instancijos teismo posėdžio protokolo matyti, kad apeliacinės instancijos teismas tenkino prokuroro prašymą, kurį, beje, palaikė ir pats kasatorius bei kitų nuteistųjų gynėjai advokatai, – atnaujinti įrodymų tyrimą ir apklausti nuteistąjį B. C.. Priešingai nei nurodoma kasaciniame skunde, apeliacinės instancijos teismas, iš naujo nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, atliko dalinį įrodymų tyrimą ir apklausė kasatoriaus ginamąjį. Šiame teismo posėdyje nuteistasis B. C. neigė savo kaltę padarius nusikalstamas veikas ir paaiškino, kad nedalyvavo jokių pinigų dalybose (T. 42, b. l. 104). Taigi teigti, kad skundžiamas apeliacinės instancijos teismo nuosprendis priimtas neįvykdžius šios instancijos teismui privalomų kasacinės instancijos teismo nurodymų, nurodytų ankstesnėse kasacinėse nutartyse baudžiamosiose bylose Nr. 2K-531/2012, 2K-358/2013, ir taip pažeistos BPK 386 straipsnio 2 dalies nuostatos, nėra pagrindo.

24Nenustačius esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų, padarytų tiriant bei vertinant baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, surašant nuosprendį, iš naujo nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, taip pat apeliacinės instancijos teismui iš esmės teisingai taikius BK bendrosios dalies normas, reglamentuojančias turto konfiskavimą, kasacinis skundas laikytinas nepagrįstu ir netenkintinu.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

26Nuteistojo B. C. gynėjo advokato Zigmo Pečiulio kasacinį skundą atmesti.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011 m. sausio 19 d. nuosprendžiu B.... 3. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 4. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. lapkričio 27 d. nutartimi panaikino... 5. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 6. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. rugsėjo 24 d. nutartimi panaikino... 7. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 8. Šioje byloje taip pat nuteisti A. A., H. K., K. G., D. Š., S. R., V. N., V.... 9. Teisėjų kolegija... 10. B. C. nuteistas už tai, kad, veikdamas kartu su S. K. ir H. K., šiam (H. K.)... 11. Kasaciniu skundu nuteistojo B. C. gynėjas advokatas Z. Pečiulis prašo... 12. Kasatorius, skunde perrašydamas ankstesnių kasacinių nutarčių, priimtų... 13. Kartu skundo autorius ginčija ir iš B. C. konfiskuotos sumos dydį – beveik... 14. Atsiliepime į kasacinį skundą Lietuvos Respublikos generalinės... 15. Nuteistojo B. C. gynėjo advokato Zigmo Pečiulio kasacinis skundas... 16. Dėl BK 72 straipsnio 5 dalies nuostatų taikymo... 17. Kasaciniame skunde teigiama, kad nuteistajam B. C. nepagrįstai buvo pritaikyta... 18. Pagal baudžiamąjį įstatymą baudžiamojo poveikio priemonė – turto... 19. Apeliacinės instancijos teismas, iš naujo nagrinėdamas bylą apeliacine... 20. Dėl kasaciniame skunde nurodytų BPK pažeidimų (BPK 20 straipsnio 5 dalis,... 21. Kasacinės instancijos teismas priimtus nuosprendžius ir nutartis, dėl kurių... 22. Pagal BPK 20 straipsnį įrodymai baudžiamajame procese yra įstatymų... 23. Patikrinusi skundžiamą teismo sprendimą teisės taikymo aspektu pagal... 24. Nenustačius esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų, padarytų... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 26. Nuteistojo B. C. gynėjo advokato Zigmo Pečiulio kasacinį skundą atmesti....