Byla 2-93-796/2016
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Domarkienė, sekretoriaujant Skaitei Jauniškytei, R. G. dalyvaujant ieškovo UAB „Baltijos santechnika“ atstovui advokatui R. M., atsakovo UAB „Klaipėdos apdaila“ atstovui M. Š., atstovui advokatui O. M., trečiojo asmens UAB „Vakarų santechnika“ atstovams M. P., Genovaitei D. P. civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Baltijos santechnika“ ieškinį atsakovei UAB „Klaipėdos apdaila“, tretiesiems asmenims nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų UAB „Vakarų santechnika“, UAB „Statybų techninė priežiūra“, UAB Šiltas namas“, UAB „Korgas ir Ko“ bei E. T. įmonei „Jomantė“, dėl skolos priteisimo

Nustatė

2ieškovas UAB „Baltijos santechnika“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašo priteisti iš atsakovo UAB „Klaipėdos apdaila“ 34115,24 Eur (117793,11 Lt) įsiskolinimą, 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog ieškovas UAB „Baltijos santechnika“ ir trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Vakarų santechnika“ 2012-08-20 pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr.2012/07 pagal kurią Trečiasis asmuo perleido ieškovui 116632,36 LT dydžio pagrindinį reikalavimą ir susijusius reikalavimus į atsakovą, atsiradusius iš Statybos subrangos sutarties Nr.12-01(0-2-2) UAB „Vakarų santechnika“ su UAB „Klaipėdos apdaila“ 2012-01-11 sudarė Statybos subrangos sutartį Nr.12-01 (0-2-2), pagal kurią trečiasis asmuo įsipareigojo atlikti statybos darbus objekte, esančiame ( - ). UAB „Vakarų santechnika“ darbus atliko, tačiau atsakovas su juo atsiskaitė tik iš dalies. Atsakovas liko skolingas trečiajam asmeniui pagal 2012-04-25 PVM sąskaitą-faktūrą Nr.VL01577, 2015-05-25 PVM sąskaitą-faktūrą Nr.VL01605, 2015-05-25 PVM sąskaitą-faktūrą Nr.VL01606, ir 2015-06-25 PVM sąskaitą-faktūrą Nr.VL01626, viso 116632,36 Lt. Kadangi Statybos subrangos sutartis numatė, kad sąskaitos turi būti apmokėtos per 30 dienų nuo dokumentų pateikimo dienos, prašo priteisti 0,02 procento dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo pavėluotos apmokėti sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, t.y. 1160,75 Lt (T.1; b.l. 3-6).

3Ieškovo atstovas advokatas R. M. bylos nagrinėjimo metu ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti.

4Atsakovė UAB „Klaipėdos apdaila“ pateikė atsiliepimą byloje, kuriame prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Vakarų santechnika“ pagal sudarytą su atsakove Statybos subrangos sutartį, neparuošė ir nepateikė darbo projekto, kuris yra būtinas, jo atliktiems darbams. Subrangovas nepateikė atsakovo atsakingiems asmenims statybos darbų žurnalo suderinimui, todėl darbų priėmimas yra neįmanomas, nepateikė jo panaudotų statybos produktų ir prietaisų atitikties deklaracijų. Neturint atitikties deklaracijų, statybines medžiagas draudžiama naudoti, jie neturėdami šių dokumentų negali atliktų darbų priimti ir už juos sumokėti. Taip pat nurodo, jog subrangovas pažeidė pareigą atlikti darbus šalių nustatytais terminais tam tikrose patalpose, todėl 2012-07-10 atsakovas nutraukė subrangos sutartį (T.1; b. l. 40-43).

5Bylos nagrinėjimo metu atsakovo atstovas direktorius M. Š. ir advokatas O. M. su ieškiniu nesutiko ir prašė ieškinį atmesti.

6Trečiojo asmens UAB "Vakarų santechnika" atstovas direktorius M. P. ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti.

7Tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Korgas ir Ko“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad atsakovė yra pilnai atsiskaičiusi su jais, bendrovė jokių pretenzijų neturi. Prašo civilinę bylą teismo posėdžiuose nagrinėti nedalyvaujant UAB „Korgas ir Ko“ atstovams (T.2, b.l. 134).

8Tretysis asmuo nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų UAB "Šiltas namas“ atsiliepime į ieškovės ieškinį nurodė, kad UAB „Šiltas namas“ nedalyvavo darbų už kuriuos nėra atsiskaitęs atsakovas priėmimo procedūroje bei jų netvirtino, atskiros nuomonės šioje byloje neturi, todėl negali palaikyti nei vienos bylos šalies (T.2; b. l. 142, 143).

9Tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų E.T. įmonė "Jomantė" 213-02-20 rašte teismui nurodė, kad objekto „Ortopedijos-traumatologijos, priėmimo skyrių, operacinių patalpų rekonstravimas ( - )“ darbai ir dokumentai yra perduoti užsakovui ir pilnai apmokėti, todėl dalyvauti civilinėje byloje nemato tikslo ir atsisako (T.3, b.l.21).

10Tretiesiems asmenims nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų UAB „Korgas ir Ko“, UAB "Šiltas namas“, E.T. įmonė "Jomantė", UAB "Statybų techninė priežiūra" apie teismo posėdį pranešta tinkamai. Gautas UAB "Šiltas namas" prašymas bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant. Byla nagrinėjama nedalyvaujant neatvykusiems asmenims.

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ( - ) atsakovė ir VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė pasirašė Viešojo pirkimo-pardavimo (rangos) sutartį, pagal kurios sąlygas atsakovė įsipareigojo savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe veikiančiame objekte Ortopedijos-traumatologijos, Priėmimo skyriuose, operacinių vidaus patalpose adresu ( - ), atlikti rekonstravimo darbus ir perduoti darbo rezultatą VšĮ Respublikinei Klaipėdos ligoninei, o ši sumokėti atsakovei už darbą (T.2; Respublikinės Klaipėdos ligoninės pateikti dokumentai, Sutarties 2.1 punktas). Paminėtoje sutartyje šalys sutarė, kad atsakovė savo sąskaita parengs darbo projektą, vadovaujantis techniniu projektu ir darbus vykdys pagal statinio techninį projektą ir darbo projektą (T.2; VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės pateikti dokumentai, Sutarties 9.4.4. ir 9.4.5. punktai).

13UAB „Vakarų santechnika“ (Subrangovas) su UAB „Klaipėdos apdaila“ (Genrangovas) 2012-01-11 sudarė Statybos subrangos sutartį Nr.12-01 (0-2-2), (toliau Statybos subrangos sutartis). Pagal šią sutartį UAB „Vakarų santechnika“ įsipareigojo objekte, esančiame ( - ), atlikti vandentiekio, nuotekų šalinimo pagal projektą (SN-10-057-TP-VN), šildymo ir vėdinimo pagal projektą (SN-10-057-ŠVOK) darbus (T.1, b.l. 8-9).

14Ieškovas UAB „Baltijos santechnika“ ir trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Vakarų santechnika“ 2012-08-20 pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr.2012/07 pagal kurią Trečiasis asmuo perleido ieškovui 116632,36 Lt dydžio pagrindinį reikalavimą ir susijusius reikalavimus į atsakovą, atsiradusius iš Statybos subrangos sutarties Nr.12-01(0-2-2) (T.1, b.l. 10-14). UAB „Baltijos santechnika“ apie Reikalavimo perleidimą informavo atsakovą UAB „Klaipėdos apdaila“ 2012-08-20 raštu, kuria atsakovui buvo įteiktas 2012-08-22 antstolio A. S. (T.1, b.l. 15-16).

15Tretysis asmuo UAB „Vakarų santechnika“ 2012-04-25 išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Nr.VL01577 už santechnikos darbus VŠĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje 48896,58 Lt sumai, apmokėti iki 2015-05-10. 2015-05-25 PVM sąskaitą-faktūrą Nr.VL01605 santechnikos darbai VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje 7996,50 Lt sumai, apmokėti iki 2012-06-09, 2015-05-25 PVM sąskaitą-faktūrą Nr.VL01606, už darbus Ortopedijos-traumatologijos skyriuje, šildymą, vandentiekį, ventiliaciją, kanalizaciją 31800,28 Lt sumai ir 2015-06-25 PVM sąskaitą-faktūrą Nr.VL01626 už darbus ortopedijos-traumatologijos skyriuje šildymas, ventiliacija, priešgaisrinis van., buitinės nuotekos, vandentiekis ir papildomi darbai (9212,55 Lt), viso 27939,00 Lt (T.1, b.l.17-20). Kartu su sąskaitomis-faktūromis buvo išrašyti ir atsakovui pateikti Atliktų darbų aktai (T.2, b.l. 73-116).

16Iš UAB "Klaipėdos apdaila" 2012-07-10 rašto Nr.2-078 nustatyta, kad atsakovas Statybos subrangos sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Vakarų santechnika“ nutraukė. 2012-07-10 tarp UAB „Klaipėdos apdaila“ ir UAB „Korgas ir Ko“ buvo pasirašyta Sutartis Nr.07/2012/KK dėl oro vėdinimo įrangos pristatymo, montavimo ir darbo projekto atliktiems darbams paruošimo, ortopedijos-traumatologijos, priėmimo skyriuose ir operacinėse, sutarties bendra vertė 175000 Lt (T.1, b.l.102-104, 106-109). Korgas ir Ko atliktų darbų aktai (T.1, b.l. 110-113; 121-123). UAB „Klaipėdos apdaila“ UAB „Korgas ir Ko" už atliktus darbus 2012-11-20 sumokėjo 106908,22 Lt (T.1, b.l.124). 2012-07-10 atsakovas taip pat pasirašė Statybos subrangos sutartį Nr.12-07(0-2-10) su E.T. įmone „Jomantė“ dėl vandentiekio, nuotekų šalinimo pagal projektą (SN-10-057-TP-VN), šildymo darbų pagal projektą (SN-10-057-TP-ŠVOK) atlikimą objekte „Ortopedijos-traumatologijos, priėmimo skyrių, operacinių patalpų rekonstravimas ( - )“ (T.1, b.l.105). E.T. įmonė „Jomantė“ atliktų darbų aktai (T.1, b.l. 114-120). UAB „Klaipėdos apdaila“ E.T. įmonė „Jomantė“ už atliktus darbus 2012-11-12 ir 2012-11-23 sumokėjo 47484,98 Lt (T.1, b.l.125).

17Ieškovas nurodo, kad jis atliko darbus pagal pateiktas PVM sąskaitas –faktūras, o atsakovas už šiuos darbus neapmokėjo. Atsakovas nurodė, kad trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Vakarų santechnika“ pagal sudarytą su atsakove Statybos subrangos sutartį, neparuošė ir nepateikė darbo projekto, nepateikė atsakovo atsakingiems asmenims statybos darbų žurnalo suderinimui, nepateikė jo panaudotų statybos produktų ir prietaisų atitikties deklaracijų.

18Pagal CK 6.681 straipsnio, įtvirtinusio statybos rangos sutarties sampratą, pirmosios dalies nuostatą, statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Konkrečios statybos rangos sutarties šalių teisės bei įsipareigojimai, kiek jie imperatyviai nenustatyti įstatymų, reglamentuojami statybos rangos sutartyje. Rangovas privalo atlikti iš savo ar užsakovo medžiagų darbus pagal užsakovo nustatytas sąlygas, laiku ir tinkamai. Pareiga atlikti darbus tinkamai reiškia, kad darbai turi atitikti sutarties sąlygas, statybos rangos sutarties atveju – normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. CK 6.650 straipsnio 1 dalis numato, jog rangovas turi teisę pasitelkti savo prievolėms įvykdyti kitus asmenis (subrangovus), jeigu įstatymai ar rangos sutartis nenustato, kad užduotį privalo įvykdyti pats rangovas. Jeigu užduočiai vykdyti yra pasitelkti subrangovai, tai rangovas tampa generaliniu rangovu. Generalinis rangovas atsako užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, o subrangovams – už užsakovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą (CK 6.650 str. 3 d.).

19Civilinio kodekso 6.655 straipsnio 1 dalis numato, jeigu pagal rangos sutartį nenumatyta atliekamų darbų ar atskirų jų etapų apmokėti iš anksto, užsakovas privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku, arba užsakovo sutikimu anksčiau nustatyto termino. Statybos subrangos sutarties 5.1 p numatyta, kad Subrangovas pateikia Genrangovui ne vėliau kaip 25-ąją einamojo mėnesio dieną atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus ir PVM sąskaitas-faktūras. Sutarties 3.2 punktas numato, kad už faktiškai atliktus darbus Genrangovas apmoka Subrangovui pagal pateiktus pasirašytus darbų aktus ir sąskaitas-faktūras ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo tinkamai įformintų dokumentų pateikimo ir gavus iš Užsakovo pinigus.

20Iš byloje pateiktų UAB „Vakarų santechnika“ raštų nustatyta, kad 2012-05-10 UAB „Vakarų santechnika“ pakartotinai pateikė atliktų darbų aktus už darbus atliktus per kovo ir balandžio mėnesius, kurių bendra vertė – 48896,58 Lt, kartu su sąskaitomis. Raštas UAB „Klaipėdos apdaila“ gautas 2012-05-10 Nr.1-033 (T.1, b.l. 21). UAB „Vakarų santechnika“ 2012-05-24 raštu atsakovui taip pat pateikė atliktų darbų aktus už darbus atliktus per gegužės mėnesį, kurių bendra vertė – 41112,16 Lt kartu su sąskaitomis-faktūromis. Taip pat nurodo, jog iki šiol nėra grąžinti pateikti pasirašyti atliktų darbų aktai už kovo ir balandžio mėnesių periodais atliktus darbus bei sąskaitos faktūros. Raštas pas atsakovą gautas 2015-05-25 Nr.1-045 (T.1, b.l. 22). 2012-07-16 raštu Nr.2-081 ir 2012-07-23 raštu Nr. 2-091 atsakovas UAB "Klaipėdos apdaila" grąžino atliktų darbų aktus už 2012 m. balandžio, gegužės ir birželio mėnesius nurodydami, kad nemokės už atliktus darbus, nes nepateiktas darbo projektas, nesuderintas ir nepasirašytas darbų projektas, su atsakingais asmenimis nesuderinti darbų kiekiai bei papildomi darbai (T.1, b.l. 52, 54). 2012-06-25 PVM sąskaita-faktūra kartu su atliktų darbų aktais atsakovui buvo įteikta 2012-07-12 (T.1, b.l. 23). Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta teismas daro išvadą, kad Subrangovas savo įsipareigojimą numatytą sutartyje įvykdė ir Genrangovui pateikė atliktų darbų aktus ir sąskaitas-faktūras dėl kurių apmokėjimo byloje kyla ginčas.

21Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys. Jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis (CK 6.694 straipsnio 4 dalis). Taigi atliktų darbų priėmimo aktas yra dokumentas, fiksuojantis tam tikrą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapą. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame turi būti fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, nuo darbų perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbų rezultato žuvimo ar sugedimo rizika; su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus. Tokiame akte yra faktinio pobūdžio duomenys apie tai, ar pagal rangos sutartyje nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ir ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas. Tačiau kasacinio teismo praktikoje yra pripažįstama, kad pagrindas rangovui reikalauti, jog užsakovas vykdytų jo priešpriešinę pareigą – sumokėtų už darbus, yra pagrindinės sutartinės rangovo pareigos įvykdymas – sutarto darbo atlikimo faktas, o darbų perdavimo–priėmimo aktas yra tik šį faktą patvirtinantis dokumentas. Pareiga mokėti už atliktus darbus atsiranda pradėjus faktiškai naudotis darbais ir nėra siejama tik su abišaliu atliktų darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymu. Nesant darbų perdavimo–priėmimo akto, gali kilti darbų atlikimo laiko, kokybės ir kiti klausimai, tačiau vien šio akto nepateikimas nepaneigia rangovo teisės į atlyginimą už atliktus darbus, jei darbų perdavimą galima nustatyti kitais įrodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-558-421/2015). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, vien ta aplinkybė, kad atsakovė nepasirašė trečiojo asmens pateiktų atliktų darbų aktų, nes nepateiktas darbo projektas negali būti pagrindas daryti išvadą, kad Subrangovas neįvykdė savo sutartinės pareigos – neatliko sutartyje nustatytų darbų ir todėl užsakovei neatsirado pareigos sumokėti už darbus.

22Dėl darbo projekto

23Atsakovas nesutikdamas su ieškiniu ir jam kylančia pareiga atsiskaityti pagal pateiktas sąskaitas – faktūras savo atsiliepime nurodo, jog pagal Statybos subrangos sutarties 2.3 p. Subrangovas prisiėmė įsipareigojimą paruošti darbo projektą atliekamiems darbams. Jisai šio projekto neparuošė, todėl net ir atlikti darbai negali būti priimti ir apmokėti.

24Iš Statybos subrangos sutarties 2.3 punkto nustatyta, kad Subrangovas paruošia darbo projektą atliekamiems darbams. Sutarties objektas vandentiekis, nuotekų šalinimas pagal projektą, šildymas ir vėdinimas pagal projektą (T.1, b.l.8-9).

25Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 6.4 punktas nustato, kad statinio techninis projektas – tai projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami darbo projekte. Techninis projektas rengiamas kaip vientisas dokumentas, nustatantis projektuojamo statinio esminius, funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, kitus jo rodiklius ir charakteristikas; 6.5 punktas nustato, kad statinio darbo projektas – tai projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektas gali būti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendinių dokumentais (iš anksto parengus sprendinius, būtinus statinio statybai pradėti, o kitus – statybos metu). CK 6.684 straipsnio 1 dalis nustato, kad rangovas privalo vykdyti statybos darbus pagal normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus ir sutartį (sutarties dokumentus), kurioje nustatyta darbų kaina bei statinio (darbų) kokybės reikalavimai, o 2 dalis nustato, kad sutartyje privalo būti nurodyta su ja susijusių dokumentų sudėtis (normatyviniai statybos dokumentai). Sutartyje taip pat privalo būti nurodyta, kuri šalis ir per kokius terminus turi pateikti tam tikrus normatyvinius statybos dokumentus.

26Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2012-03-23 raštu Nr.2-029 atsakovas nurodė ieškovui iki 2012-04-02 pasirašyti sutartį su darbo projekto vadovu UAB „Šiltas namas“, pasidaryti ir suderinti darbo projektus. Nurodo, kad užsakovas nepasirašo jiems darbų priėmimo-perdavimo aktų ir nemoka pinigų, kol nėra parengti ir suderinti darbo projektai. Nurodo, kad jie taip pat nemokės jiems (T.1, b.l.46). UAB „Vakarų santechnika“ 2012-05-07 kreipėsi į UAB „Klaipėdos apdaila“ dėl techninio projekto šildymo dalies neatitikimų. Nurodo, jog tik gavus galiojančius techninio projekto šildymo dalies pataisymus iš UAB „Klaipėdos apdaila“ kaip iš darbų užsakovo, bus galimybė atlikti darbo projekto baigiamuosius ruošimo darbus. Šį dokumentą UAB "Klaipėdos apdaila" gavo 2012-05-07 reg. Nr.1-032 (T.2, b.l. 132). Tretysis asmuo 2012-05-29 raštu Nr.VS2012/06/09 taip pat kreipėsi su prašymu pateikti paaiškinimus dėl techninio projekto sprendinių, kokius radiatorius montuoti, atsakovas šį raštą taip pat gavo (T.2, b.l. 133).

27Atsakovas byloje taip pat pateikia eilę raštų rašytų trečiajam asmeniui, dėl atliekamų darbų terminų, prašo pateikti suderintus darbo projektus, o 2012-07-10 rašte nurodė, jog nepateikti darbo projektai; projektiniai pakeitimai atlikti negavus Generalinio rangovo, t.y. UAB „Klaipėdos apdaila“ sutikimo; patalpose 9-41,9-43 ir 9-45 darbai 2012-07-04 buvo neatlikti, nepateiktos atitikties deklaracijos panaudotoms medžiagoms, prietaisams (T.1, b.l. 47-50, 51). Atsakovas 2012-07-23 raštu Nr.2-091 informavo UAB „Klaipėdos apdaila“ kad apmokės tik tuos faktiškai atliktus darbus, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Statybos subrangos sutartimi Nr.12-01(0-2-2), darbo projektu bei neviršijant statybos subrangos sutartyje nurodytos kainos, prašo pateikti darbo projektus atliktiems darbams iki 2012-07-31 (T.1, b.l.54).

28Iš byloje pateikto susirašinėjimo nustatyta, jog tarp Genrangovo ir Subrangovo sutarties vykdymo metu kilo ginčas dėl techninio projekto koregavimo. Iš Statybos subrangos sutarties 2.3 p. darytina išvada, jog šalys buvo susitarusios dėl darbo projekto parengimo. Trečiojo asmens atstovas pripažino, kad darbo projekto jie nebuvo padarę, nes negalėjo jo padaryti, o vėliau Sutartis buvo nutraukta. VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2013-11-20 rašte Nr. 2013/2-10785 nurodė, kad techninis projektas „Skubios medicinos pagalbos traumų atvejais gerinimas VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje“ (techninis projektas) parengtas netinkamai, dalies jo sprendinių nebuvo įmanoma įgyvendinti, todėl jis turėjo būti koreguojamas. Be to, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūra nustatė, kad faktiškai atlikti rangos darbai (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemose) neatitinka techninio projekto sprendinių. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėdamas ieškovo apeliacinį skundą šioje byloje pasisakė, kad esant netinkamai parengtam techniniam projektui, statinio darbo projekto neparengimas, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai, negali būti sureikšminamas. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad byloje turi būti įvertinti statybos žurnalai, PVM sąskaitos faktūros, atliktų darbų aktai, antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai ir kt. įrodymai (CPK 185 str.), nustatyta, kokius darbus faktiškai atliko trečiasis asmuo UAB „Vakarų santechnika“. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta teismas laiko, jog ta aplinkybė, kad nebaigus darbų ir nesant tinkamo techninio projektui, neatlikus jo korekcijos nebuvo parengtas darbo projektas nėra pakankamas motyvas nemokėti už faktiškai atliktus darbus.

29Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų tyrimo ir vertinimo pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; kt.). Dėl įrodymų pakankamumo ir patikimumo turi būti sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju.

30Pagal CPK 212 straipsnio 1, 2 dalis teismas, siekdamas išsiaiškinti nagrinėjant bylą kilusius klausimus, reikalaujančius specialių mokslo, medicinos, meno, technikos ar amato žinių, gali skirti ekspertizę ir, atsižvelgdamas į dalyvaujančių byloje asmenų nuomonę, paskirti ekspertą arba pavesti atlikti ekspertizę kompetentingai ekspertizės įstaigai. 2014-04-09 nutartimi teismas šioje byloje paskyrė ekspertizę. Ekspertizės aktas buvo surašytas 2015-04-08 – 2015-04-30 ir 2015-05-04 pateiktas Klaipėdos miesto apylinkės teismui. Ekspertizės akte ekspertas nurodė, jog pagal atliktus skaičiavimus matyti, kad UAB “Vakarų santechnika“ objekte „Ortopedijos-traumatologijos, priėmimo skyrių, operacinių patalpų rekonstravimas ( - )“ faktiškai atliktų darbų ir panaudotų medžiagų vertė, skaičiuojant pagal lokalines sąmatas, sudarytas pagal 2011 m. kovo mėn. kainas yra 112847,20 Lt (Ekspertizės akto 137 psl.). UAB „Vakarų santechnika“ nesutikdama su Ekspertizės aktu pateikė savo pastabas (T.6, b.l. 14-29). Savo pastabas dėl ekspertizėje pastebėtų neatitikimų pateikė ir atsakovas UAB „Klaipėdos apdaila“ (T.6, b.l. 30-32). Pažymėtina, jog ekspertas susipažinęs su pateiktomis pastabomis patikslino ekspertizės aktą. Byloje dalyvaujantiems asmenims pateikus pastabas dėl ekspertizės metu padarytų išvadų, buvo atliktas 2015-12-30 Ekspertizės akto papildymas, kuriame nustatyta, kad faktiškai atliktų ir faktiškai panaudotų medžiagų vertė, skaičiuojant pagal lokalines sąmatas sudarytas pagal 2011 m. kovo mėnesio kainas yra 113520,32 Lt (T.6, b.l. 135-195). Ieškovui posėdžio metu pateikus papildomas pastabas dėl atliktų darbų 2016-04-11 buvo pateiktas dar vienas Ekspertizės akto papildymas, kuriame ekspertas dėl pateiktų pastabų nurodė savo komentarus. Ekspertas nurodo pagrindinius motyvus kodėl tam tikrų darbų nurodytų statybos žurnale arba atliktų darbų akte neužskaitė: kad darbai nurodyti atliktų darbų akte nėra atžymėti statybų žurnale, kad statybų žurnale pažymėti darbai nėra priimti statybų techninio prižiūrėtojo, taip pat kad nėra pateikti tam tikri būtini darbų atlikimą patvirtinantys dokumentai pvz: Hidraulinio bandymo aktas, išpildomoji nuotrauka (T.7, b.l. 7-32). Ekspertas nurodė, jog pateiktame statybų žurnale nėra taip tiksliai aprašyti darbai kaip tai padaryta atliktų darbų aktuose, todėl nėra galimybės tiksliai priskirti prie kiekvienos atliktų darbų pozicijos. Dėl šios priežasties kiekvieną kartą atliekant statybos darbų žurnalo ir atliktų darbų akto nagrinėjimą gali šiek tiek skirtis sumos. Pagal pateiktus paskaičiavimus nustatyta, kad atliktų darbų suma padidėjo 1578,69 Lt, todėl galutinė išvada yra, kad darbų atlikta už 115099,01 Lt (T.7, b.l. 32).

31Pažymėtina, kad eksperto išvada yra viena iš įrodinėjimo priemonių (CPK 177 straipsnio 2 dalis), todėl pagal CPK 218 straipsnį ekspertizės aktą teismas vertina pagal vidinį savo įsitikinimą, kaip ir kitus įrodymus, o vidinis teismo įsitikinimas dėl eksperto išvados turi susiformuoti visapusiškai, išsamiai ir objektyviai ištyrus visus byloje esančius įrodymus. Tai reiškia, kad įvertintini įrodymai, kurie patvirtina ar paneigia ekspertizės akte ir išvadoje esančias aplinkybes, o atliekant šį vertinimą atsižvelgiama į visų įrodymų tikslumą, detalumą, išsamumą, patikimumą, prigimtį ir kitas svarbias aplinkybes, sudarančias pagrindą eksperto išvadą vertinti patikimu įrodymu arba, priešingu atveju, motyvuotai spręsti, kad eksperto išvados yra nepagrįstos ir teismas jomis kaip įrodymais nesivadovaus. Kasacinis teismas savo nutartyse ne kartą yra pabrėžęs, kad ekspertizės duomenys gali būti atmetami tada, kai jie prieštarauja kitiems bylos įrodymams, nes teismo ekspertizė, kaip įrodymas, neturi išankstinės galios.

32Ekspertizės metu buvo sudaryta faktiškai atliktų darbų ir panaudotų medžiagų suvestinė lentelė. Ekspertas nurodė, kad ji atliekama pagal pateiktus atliktų darbų aktus, UAB „Vakarų santechnika“ ir UAB „Vakarų apdaila“ pateiktas pastabas ir remiantis statybos darbų žurnalu. Pažymi, kad pildant lentelę kai kurie darbai gali nesutapti su atliktų darbų akto ar darbų žurnalo data (T.6, b.l. 139).

33Ieškovas kritikuoja Ekspertizės aktą dėl to, jog ekspertas pilnai neatsakė ir neįvertino visų Subrangovo atliktų darbų, ekspertas nesugebėjo įvertinti visų atliktų paslėptų darbų. Duodamas išvadą dėl panaudotų medžiagų kiekių objekte ekspertas nurodė, kad atlikus inžinerinių tinklų montavimo darbus turi būti padaryta išpildomoji nuotrauka. Nėra galimybės tiksliai nustatyti kokios medžiagos ir kokiais kiekiais panaudotos, nes nėra pateikta išpildomoji nuotrauka. Norint nustatyti tikslius atliktų darbų kiekius ir medžiagas reikėtų atlikti konstrukcijų ardymo darbus. Teismas pažymi, kad objektas, kuriame buvo atliekami remonto darbai yra VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, todėl įvertinus viešąjį interesą konstrukcijų ardymo darbų klausimas negali būti nagrinėjamas, be to nei vienas iš byloje dalyvaujančių asmenų tokio prašymo ir neteikė. Pagal bendrą tendenciją darytina prielaida, kad darbai nurodyti atliktų darbų aktuose ir priimti statybų žurnale yra atlikti ypač įvertinus ir tą aplinkybę, jog tame pačiame objekte nutraukus sutartį su subrangovu UAB "Klaipėdos apdaila" toliau darbus tęsė kiti subrangovai. Pažymėtina, jog atsakovas pateikdamas pastabas dėl ekspertizės akto nurodo, jog 3152,39 Eur (10884,58 Lt) suma sudaro apmokėjimą už darbus, kur darytina prielaida, kad jie atlikti nors tiksliai to pasakyti nėra galimybės. Ekspertas nurodė, jog ši suma įtraukta nes šie darbai yra paslėptų darbų sudedamoji dalis ir šie darbai yra reikalingi, kad funkcionuotų inžinerinės sistemos. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta laikytina, jog ekspertas įvertino ir paslėptus darbus, kurių atlikimas buvo būtinas pasiekti matomam rezultatui. Pažymėtina, jog ieškovas nesutikdamas su eksperto pasirinktos ekspertizės metodika nenurodė kokią metodiką ekspertas turėjo pasirinkti, taip pat neprašė skirti pakartotinės ekspertizės.

34Ekspertas teismo posėdžio metu nurodė, jog gali remtis tik statybos žurnale esančiai įrašais, nes nebuvo pateikta išpildomoji nuotrauka. Pažymėtina, jog teismas 2015-02-06 nutartimi (ekspertizės atlikimo metu) buvo įpareigojęs VšĮ Respublikinę pateikti papildomus dokumentus ekspertizei atlikti, tame tarpe ir išpildomąsias nuotraukas (T.5, b.l. 168, 169). 2015-02-23 raštu VšĮ Respublikinė ligoninė informavo teismą, jog gali pateikti tik tuos dokumentus, kuriuos turi ir pateikė pastato esančio ( - ), kadastro dokumentų bylą su planais, išpildomųjų nuotraukų nepateikė (T.5, b.l. 180). Prašymą pateikti išpildomąsias nuotraukas ekspertas buvo pateikęs ir UAB „Klaipėdos apdaila“, UAB „Baltijos santechnika“, tačiau šie dokumentai pateikti nebuvo (T.5, b.l.163). Teismas pažymi, jog bylos nagrinėjimo metu nei ieškovas, nei atsakovas, nei tretysis asmuo UAB „Vakarų santechnika“ išpildomosios nuotraukos nepateikė.

35Ieškovas nesutinka su eksperto nurodytomis aplinkybėmis, kad dalies darbų, įrangos ir medžiagų negalėjo įtraukti apskaičiuojant ieškovo atliktų darbų vertę dėl to, jog nėra pateikta įrodymų apie įrangos ir medžiagos įsigijimą. Ieškovas 2016-02-08 pateikė į bylą ir ekspertui įrangos ir medžiagų įsigijimą patvirtinančias sąskaitas-faktūras (T. 7, b.l. 47-161). Iš ieškovo pateiktų sąskaitų visiškai neaišku, kokiu tikslu ir kokio objekto rekonstravimui medžiagos buvo pirktos. Pateiktose sąskaitose informacijos apie tai nėra. Pateiktos sąskaitos-faktūros yra buhalterinis dokumentas, kuris patvirtina, kad tam tikros prekės buvo įsigytos, tačiau neįrodo ir nepatvirtina, kad šios medžiagos buvo panaudotos būtent objekte ( - ) ir tai nėra įrodymas, kad pirktos medžiagos panaudotos ir darbai atlikti objekte ( - ). Pažymėtina, kad ir bylos nagrinėjimo metu apklausti liudytojai patvirtino, kad tuo metu kada buvo vykdomi darbai ( - ), tretysis asmuo turėjo ir kitus statybos objektus, kuriuose atlikinėjo statybos darbus. Įvertinus tai kas išdėstyta, teismas negali daryti išvados, jog pagal pateiktas sąskaitas-faktūras įsigytos medžiagos buvo panaudotos būtent objekte ( - ).

36Ieškovas savo nurodomas aplinkybes, kad darbai objekte buvo atlikinėjami iki 2011 m. birželio pabaigos, įrodinėjo liudytojų E. K. ir R. T. parodymais. Liudytojai patvirtino tą faktą, jog darbai objekte buvo atliekami iki 2011 m. liepos mėnesio, tačiau tai neįrodo aplinkybės, kad būtent statybos žurnale nurodyti konkretūs darbai, kurie įrašyti į statybos darbų žurnalą pačio subrangovo, kaip atlikti 2011 m. birželio mėnesį ir nebuvo priimti statybų techninio prižiūrėtojo, buvo atlikti.

37Nagrinėjamu atveju visapusiškai ir išsamiai ištyrus byloje pateiktus įrodymus, teismas pripažįsta, kad pateiktos ekspertizės išvados neprieštarauja kitai bylos medžiagai, išvada yra konkreti, ekspertizė atlikta įvertinus visą pateiktą bylos medžiagą, apžiūrėjus tiriamą objektą.

38Dėl žurnalo nepateikimo

39Atsakovas nurodo, jog subrangovas nepateikė atsakingiems asmenims statybos žurnalo suderinimui, todėl darbų priėmimas buvo neįmanomas. Trečiojo asmens UAB „Vakarų santechnikas“ atstovas M. P. teismo posėdžio metu nurodė, jog jie pildė ir teikė statybų žurnalą darbų prižiūrėtojui, tačiau dėl nežinomų priežasčių jis žurnale nedarė jokių įrašų. Iš statybos žurnalo pateikto byloje matyti, kad jame yra įrašyti darbai atlikti iki 2012-06-19, o priimti iki 2012-05-28 atlikti darbai (T.2, b.l. 8-34). Vadovaujantis CPK 178 straipsniu kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Ieškovas nurodydamas, kad teikė žurnalą, tačiau darbai nebuvo priimami nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų. Iš byloje pateikto trečiojo asmens ir atsakovo susirašinėjimo teismas mato, kad buvo keliamas klausimas dėl pateiktų sąskaitų-faktūrų apmokėjimo, tačiau nei viename iš raštų nenurodyta, kad statybos techninis prižiūrėtojas nepriima darbų, taip pat nesikreipta į Statybos techninį prižiūrėtoją su užklausimu kodėl darbai nėra priimami. Iš UAB „Statybų techninės priežiūros“ atstovo R. M. paaiškinimų duotų 2013-02-08 teismo posėdžio metu nustatyta, kad jo parašai patvirtina atliktų darbų kiekį ir kokybę, kiti darbai buvo nepasirašyti nes darbai buvo nepriduoti, dalis jų buvo nepriimti dėl trūkstamų deklaracijų, dalis dėl darbo projekto nepateikimo, o kiti nepriduoti jam (T.2, b.l.184). Įvertinus tai kas išdėstyta teismas daro išvadą, kad darbų žurnalas iki 2012-05-28 buvo teikiamas statybos techniniam prižiūrėtojui ir darbai buvo priimami, tačiau atsakovas ieškovui neapmokėjo ir už darbus, kurie buvo priimti techninio prižiūrėtojo, todėl atsakovo nurodytos priežastys nepateisina neatsiskaitymo su ieškovu.

40Dėl papildomų darbų kainos

41Atsakovas taip pat nurodę, kad jie nesutinka apmokėti už papildomus su jais nesuderintus darbus.

42Statybos subrangos sutarties 5.2 p numato, kad daryti pakeitimus projekte gali tik gavęs raštišką Generalinio rangovo sutikimą (T.1, b.l. 8). Atsakovas bylos nagrinėjimo metu nurodė, jog nesutinka apmokėti už trečiojo asmens sąskaitose-faktūrose nurodytus papildomus darbus.

43Papildomų Statybos rangos sutartimi neaptartų darbų klausimas tokio pobūdžio bylose visuomet labai aktualus, kadangi jis neatsiejamai susijęs su statybos rangos sutarties kainos keitimu bei užsakovo pareigos mokėti už juos įvertinimu. Viena esminių statybos rangos sutarties sąlygų – šalių susitarimas dėl darbų kainos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad rangos sutarties šalys pagal sutarčių laisvės principą yra laisvos pačios nustatyti individualią kainos nustatymo ir apskaičiavimo tvarką ar kitus su kaina susijusius klausimus (CK 6.156 straipsnis).Pagal CK 6.684 straipsnio 4 dalį, rangovas, statybos metu padaręs išvadą, kad reikalingi normatyviniuose statybos dokumentuose nenumatyti darbai, dėl kurių būtina atlikti papildomus statybos darbus ir atitinkamai padidinti sutarties kainą, privalo apie tai pranešti užsakovui; jeigu rangovas negauna užsakovo atsakymo į savo pranešimą per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu terminas sutartyje nenustatytas, – per protingą terminą, tai rangovas turi teisę sustabdyti tų darbų atlikimą. Teismas vertindamas, ar buvo tarp šalių susitarimas dėl šių nurodytų papildomų darbų, analizuoja byloje esančius įrodymus bei atsižvelgia į sutarčių aiškinimo taisykles, jog sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 17 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2009; 2010 m. kovo 20 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-128/2010; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. birželio 22 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-288/2010; 2010 m. liepos 30 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-349/2010). (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-319-943/2016)

44Tretysis asmuo bylos nagrinėjimo metu nurodė, jog kreipdavosi į atsakovą dėl techninio projekto keitimo, tačiau šis klausimas nebuvo sprendžiamas. Techninio projekto pakeitimų būtinybę 2013-11-20 rašte Nr. 2013/2-10785 pripažino ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (T. 4, b.l. 115-124). Ekspertas vertindamas faktiškai panaudotas medžiagas ir atliktus darbus vertino tuos darbus, kurie buvo nurodyti atliktų darbų aktuose, taip pat statybų žurnale ir kurie buvo priimti statybos techninio prižiūrėtojo. Kadangi papildomi darbai buvo priimti statybų techninio prižiūrėtojo teismas vertina, kad jie buvo būtini atliekant statybos darbus, todėl papildomų darbų nurodoma suma sąskaitose-faktūrose iš galutinės ekspertizės kainos nėra išminusuojama.

45Dėl pažeidimų susijusių su statybos produktų atitikties deklaracijų nepateikimu

46Atsakovas atsiliepime į ieškinį kaip vieną iš motyvų kodėl nesutinka mokėti pagal pateiktas sąskaitas-faktūras nurodė, jog subrangovas pažeisdamas sutarties ir norminių aktų reikalavimus nepateikė jų panaudotų statybos produktų ir prietaisų atitikties deklaracijų.

47Statybos įstatymo 16 straipsnio 2 d. 1 punkte numatyta, kad statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo tikrinti, kad statyba būtų atliekama pagal statinio projektą, kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, taip pat jeigu nepateikti statybos produktų patekimo į Lietuvos Respublikos rinką ar tiekimo jai reikalavimus nustatančiuose teisės aktuose nurodyti dokumentai. Taigi vadovaujantis šia įstatyme įtvirtinta nuostata, jeigu nebuvo pateikti statybos produktų atitikties deklaracijos turėjo neleisti jų naudoti ir stabdyti darbus. Atsakovas nurodydamas šiuos motyvus nepateikė teismui, kad statinio statybos techninis prižiūrėtojas UAB „Statybų techninė priežiūra“ būtų stabdęs darbus arba juos nutraukęs, taip pat atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų, jo nurodomas aplinkybes dėl statybos produktų atitikties deklaracijų nepateikimo. Iš byloje pateiktų raštų nustatyta, jog apie atitikties deklaracijų nepateikimą atsakovas subrangovui užsimena tik 2012-07-10 rašte, kuriuo praneša apie sutarties nutraukimą. Tačiau iš šiame rašte nėra konkretizuojama kokioms medžiagoms ar kokiems prietaisams nėra pateikta šių atitikties deklaracijų (T.1, b.l. 51). Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta teismas laiko, jeigu statybos techninis prižiūrėtojas priėmė darbus pasirašydamas statybų žurnale, reiškiasi jie turėjo statybos produktų atitikties deklaracijas, todėl atsakovo nurodytas nemokėjimo pagrindas nėra pagrįstas.

48Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta teismas daro pagrįstą išvadą, jog ieškovas neįrodė, kad darbai kurie yra įrašyti statybų žurnale paties subrangovo ir nepriimti statybų techninio prižiūrėtojo yra atlikti ir už juos atsakovas turi apmokėti. Teismas vertindamas visus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, ekspertizės aktą su papildymais, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimus, daro pagrįstą išvadą, jog tretysis asmuo objekte ( - ) nuo sutarties sudarymo faktiškai atlikto darbų ir panaudojo medžiagų už 33334,98 Eur (115099,01 Lt), tai yra tiek kiek yra nustatyta patikslintu ekspertizės aktu.

49Dėl darbo projekto kainos, ieškovas nurodė, jog darbo projekto kaina galėjo būti nedidesnė negu 289 Eur, tai grindžia 2011-2012 metais ieškovui išrašytomis sąskaitomis-faktūromis už tokio tipo darbo projektų parengimą kitose jo vykdomose projektuose. Įvertinęs tuose projektuose ir objekte ( - ) vykdomų darbų apimtis ieškovas nurodo tokią sumą (T.7, b.l. 91-93, 96). Įvertinus byloje pateiktą Statybos subrangos sutartį, nustatyta, jog darbo projekto padarymas buvo sudėtinė Statybos subrangos sutarties dalis, jo padarymas atskirai nebuvo įkainotas, o teismas priteisia ieškovui tik už faktiškai subrangovo atliktus darbus, jo vertė iš priteisiamos sumos nėra išminusuojama.

50Kadangi iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovas trečiajam asmeniui buvo sumokėjęs (šią aplinkybę pripažino ieškovas ir atsakovas ir UAB Vakarų santechnika) 9270,15 Eur (32007,97 Lt), ieškinys tenkintinas iš dalies ir iš atsakovo ieškovui, kaip trečiojo asmens UAB „Vakarų santechnika“ teisių perėmėjui priteistina 24064,83 Eur skolos už atliktus darbus ir panaudotas medžiagas (CK 6.655 str. 1 d., 6.681 str. 1 d., 6.687 str. 1 d., 6.694 str.).

51Dėl palūkanų priteisimo

52Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (CK 6.258 str. 1 d.). Ieškovas teikė atsakovui remonto paslaugas, tačiau atsakovas nustatytu terminu už suteiktas paslaugas nesumokėjo (CK 6.63 str. 1 d. 1, 2 p.), todėl ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 1160,75 Lt delspinigių. Iš Statybos subrangos sutarties 5.6 punkto nustatyta, jei Genrangovas pavėluoja apmokėti atliktus darbus, jis moka Subrangovui po 0,02 procentų dydžio nuo pavėluotos apmokėti sumos delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną. Statybos subrangos sutarties 3.2 p. numatyta, kad už faktiškai atliktus darbus Genrangovas apmoka Subrangovui pagal pateiktus pasirašytus darbų aktus ir sąskaitas-faktūras ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo tinkamai įformintų dokumentų pateikimo ir gavus iš Užsakovo pinigus. Iš byloje pateiktų UAB „Vakarų santechnika“ raštų nustatyta, kad 2012-05-10 UAB „Vakarų santechnika“ pakartotinai pateikė atliktų darbų aktus už darbus atliktus per kovo ir balandžio mėnesius, kurių bendra vertė – 48896,58 Lt, kartu su sąskaitomis. Raštas UAB „Klaipėdos apdaila“ gautas 2012-05-10 Nr.1-033 (T.1, b.l. 21). UAB „Vakarų santechnika“ 2012-05-24 raštu atsakovui taip pat pateikė atliktų darbų aktus už darbus atliktus per gegužės mėnesį, kurių bendra vertė – 41112,16 Lt kartu su sąskaitomis-faktūromis. Bylos nagrinėjimo metu yra nustatyta, kad atsakovas privalo apmokėti ieškovui už faktiškai atliktus darbus, kurie nustatyti įvertinus statybos žurnale priimtus darbus, atliktų darbų aktuose užfiksuotus darbus, apžiūrėjus objektą, bei atsižvelgus į ieškovo, atsakovo ir trečiųjų asmenų paaiškinimus ir pastabas. Kadangi paskutiniai darbai buvo priimti 2012-05-28, PVM sąskaita faktūra už darbus atliktus gegužės mėnesį atsakovui buvo įteikta 2012-05-25, pagal jas atsakovas turėjo atsiskaityti iki 2012-07-07 (po 30 darbo dienų), todėl reikalavimas priteisti delspinigius tenkintinas. Už laiku neįvykdytą prievolę iš atsakovo priteistini sutartyje nustatyti 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo priteistos sumos nuo 2012-07-06 iki kreipimosi į teismą dienos 2012-08-31 (CK 6.258 straipsnis).

53Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 straipsnio 2 dalis). Todėl ieškovei priteistinos palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis).

54Bylinėjimosi išlaidos

55Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis). Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui - proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

56Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas byloje sumokėjo 971,96 Eur (33256 Lt) dydžio žyminį mokestį už ieškinio padavimą, taip pat 971,96 Eur (3355,86 Lt) žyminį mokestį už apeliacinį skundą (T.1, b.l.7, 32; T.4, b.l.97). Užstatas už ekspertizę 2316,96 Eur (8000 Lt), kuris buvo pervestas ekspertinei įstaigai už atliktą ekspertizę (T.5, b.l. 139; T.5, b.l. 185). Už eksperto iškvietimą sumokėta 150 Eur (T.6, 59). Ekspertui pervesta 104,26 Eur pagal jo pateiktą sąskaitą-faktūrą (T.7, b.l. 16, 169). Klaipėdos miesto apylinkės teismo depozitinėje sąskaitoje yra likę 45,74 Eur (T.7, b.l. 168), kurie šiuo sprendimu grąžinami UAB "Baltijos santechnika". Nustatyta, kad ieškovas patyrė 4365,14 Eur išlaidų susijusių su žyminio mokesčio ir užstatų už ekspertizę ir eksperto apklausą teismo posėdžio metu sumokėjimu (971,96+971,96+2316,96+104,26) (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 1 p.).

57Iš bylos medžiagos taip pat nustatyta, kad ieškovas byloje patyrė 32,52 Eur bylinėjimosi išlaidų susijusių su kopijų byloje darymu (0,58 Eur (2 Lt) 2013-02-06 mokėjimo nurodymas už kopijų byloje darymą (T.2, b.l. 164). 0,72 Eur (2,50 Lt) už kopijų 2013-02-21 darymą (T.3, b.l. 14), 16,27 Eur (56,20 Lt) už kopij byloje darymą 2013-03-05 (T.3, b.l.30), 1,88 Eur (6,50 Lt) už kopijų byloje darymą (T.4, b.l. 139, 145). 6 Eur (20,75 Lt) už daromas kopijas byloje (T.4, b.l. 147); už bylos kopijas 7,07 Eur (T.6, b.l. 13)). Vadovaujantis CPK 88 str. 1 d. 9 p. šios išlaidos byloje laikomos būtinomis ir pagrįstomis išlaidomis, todėl sprendžiamas jų atlyginimo klausimas.

58Nustatyta, kad yra patenkinta 71 procentas ieškovo reikalavimų, todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 3099,24 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 ir 4 p., 82 str.) ir 23,09 Eur už kopijų byloje darymą (CPK 88 str. 1 d. 9 p.), viso 3122,33 Eur.

59Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovas byloje patyrė 173,77 Eur (600 Lt) advokato išlaidų už atsiliepimo civilinėje byloje parengimą (T.1, b.l.44-45).

60Ieškovas byloje pateikė prašymą priteisti 6201,34 Eur už ieškinio rengimą, procesinių prašymų rengimą, apeliacinio skundo rengimą, atsiliepimų į prašymus rengimą, kliento konsultavimą, bylos dokumentų analizę, kliento atstovavimas teismo posėdžiuose, taip pat 530,80 Eur kitų tiesioginių išlaidų susijusių su dokumentų kopijavimu, nuorašų rengimu susijusios išlaidos, su informacijos paieška registruose susijusios išlaidos, pokalbių telefonu išlaidos ir kitos išlaidos, kelionės išlaidos, viso 6732,14 Eur (T.8, b.l. 39-62). Iš byloje pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų ir mokėjimo pavedimų nustatyta, jog ieškovas bylos nagrinėjimo metu patyrė didesnes išlaidas atstovo advokato pagalbai apmokėti, tačiau kadangi yra pateiktas prašymas priteisti tik 6732,14 Eur atstovavimo išlaidų sprendžiamas klausimas tik dėl jų priteisimo (T.2, b.l. 165, 166, 167, 168, 169; T.4, b.l 56-57; T6, b.l. 41-42; T.4, b.l. 58-59; T4, b.l.60-61; T.4, b.l. 95-96; T.6, b.l. 33-34; T.6, b.l. 35-38; T.6, b.l. 39-40; T.6, b.l. 43-44; T.6, b.l. 45-48). Iš bylos medžiagos nustatyta, kad byla yra nagrinėjama nuo 2012-08-30, byla yra sudėtinga, ieškovo atstovas byloje dalyvauja nuo jos pradžios, atstovo yra ruoštas ir ieškinys, ieškovas rašė apeliacinį skundą, kuris buvo patenkintas ir byla grąžinta nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, byloje buvo paskirta ekspertizė, ieškovo atstovas teikė eksperto kandidatūrą, byloje teikė eilę rašytinių paaiškinimų, dalyvavo teismo posėdžiuose. Įvertinus nurodytas aplinkybes, prašomą priteisti sumą, Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalius dydžius, ieškovo prašoma priteisti 6732,14 Eur suma yra laikytina būtina ir pagrįsta. Patenkinus 71 proc. ieškinio reikalavimų, ieškovui iš atsakovo priteistina 4779,82 Eur, o atsakovui iš ieškovo priteistina 50,39 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 88 str. 1 d. 6 p.). Atlikus įskaitymą, ieškovui iš atsakovo priteistina 4729,43 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CK 6.130 str.).

61Laikinosios apsaugos priemonės

62Byloje 2012-09-13 nutartimi areštuotas atsakovei UAB „Klaipėdos apdaila“ nuosavybės teise priklausantis turtas už 117793,11 Lt sumą (T.1, bl. 33, 89-91). Kadangi ieškinys patenkintas iš dalies, taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.)

63Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

64Ieškinį tenkinti iš dalies.

65Priteisti iš atsakovo UAB „Klaipėdos apdaila“, į. k. ( - ) 24064,83 Eur skolos, 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo priteistos sumos (24064,83 Eur) nuo 2012-07-07 iki kreipimosi į teismą dienos (2012-08-31), 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 24064,83 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2012-08-31, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 3122,33 Eur žyminio mokesčio, kitų išlaidų ir 4729,43 Eur atstovavimo išlaidų ieškovei UAB „Baltijos santechnika“, į. k. ( - ).

66Grąžinti UAB "Baltijos santechnika" į. k. ( - ), į sąskaitą Nr.( - ) Klaipėdos miesto apylinkės teismo depozitinėje sąskaitoje likusius 45,74 Eur.

67Kitą ieškinio dalį atmeti.

68Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-09-13 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

69Sprendimas per 30 d. nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu skundą paduodant Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Domarkienė,... 2. ieškovas UAB „Baltijos santechnika“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir... 3. Ieškovo atstovas advokatas R. M. bylos nagrinėjimo metu ieškinį palaikė ir... 4. Atsakovė UAB „Klaipėdos apdaila“ pateikė atsiliepimą byloje, kuriame... 5. Bylos nagrinėjimo metu atsakovo atstovas direktorius M. Š. ir advokatas O. M.... 6. Trečiojo asmens UAB "Vakarų santechnika" atstovas direktorius M. P. ieškinį... 7. Tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Korgas ir... 8. Tretysis asmuo nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų UAB "Šiltas... 9. Tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų E.T. įmonė... 10. Tretiesiems asmenims nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų UAB... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ( - ) atsakovė ir VšĮ Respublikinė... 13. UAB „Vakarų santechnika“ (Subrangovas) su UAB „Klaipėdos apdaila“... 14. Ieškovas UAB „Baltijos santechnika“ ir trečiasis asmuo nepareiškiantis... 15. Tretysis asmuo UAB „Vakarų santechnika“ 2012-04-25 išrašė PVM... 16. Iš UAB "Klaipėdos apdaila" 2012-07-10 rašto Nr.2-078 nustatyta, kad... 17. Ieškovas nurodo, kad jis atliko darbus pagal pateiktas PVM sąskaitas... 18. Pagal CK 6.681 straipsnio, įtvirtinusio statybos rangos sutarties sampratą,... 19. Civilinio kodekso 6.655 straipsnio 1 dalis numato, jeigu pagal rangos sutartį... 20. Iš byloje pateiktų UAB „Vakarų santechnika“ raštų nustatyta, kad... 21. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys.... 22. Dėl darbo projekto... 23. Atsakovas nesutikdamas su ieškiniu ir jam kylančia pareiga atsiskaityti pagal... 24. Iš Statybos subrangos sutarties 2.3 punkto nustatyta, kad Subrangovas... 25. Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 6.4... 26. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2012-03-23 raštu Nr.2-029 atsakovas... 27. Atsakovas byloje taip pat pateikia eilę raštų rašytų trečiajam asmeniui,... 28. Iš byloje pateikto susirašinėjimo nustatyta, jog tarp Genrangovo ir... 29. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 30. Pagal CPK 212 straipsnio 1, 2 dalis teismas, siekdamas išsiaiškinti... 31. Pažymėtina, kad eksperto išvada yra viena iš įrodinėjimo priemonių (CPK... 32. Ekspertizės metu buvo sudaryta faktiškai atliktų darbų ir panaudotų... 33. Ieškovas kritikuoja Ekspertizės aktą dėl to, jog ekspertas pilnai neatsakė... 34. Ekspertas teismo posėdžio metu nurodė, jog gali remtis tik statybos žurnale... 35. Ieškovas nesutinka su eksperto nurodytomis aplinkybėmis, kad dalies darbų,... 36. Ieškovas savo nurodomas aplinkybes, kad darbai objekte buvo atlikinėjami iki... 37. Nagrinėjamu atveju visapusiškai ir išsamiai ištyrus byloje pateiktus... 38. Dėl žurnalo nepateikimo... 39. Atsakovas nurodo, jog subrangovas nepateikė atsakingiems asmenims statybos... 40. Dėl papildomų darbų kainos... 41. Atsakovas taip pat nurodę, kad jie nesutinka apmokėti už papildomus su jais... 42. Statybos subrangos sutarties 5.2 p numato, kad daryti pakeitimus projekte gali... 43. Papildomų Statybos rangos sutartimi neaptartų darbų klausimas tokio... 44. Tretysis asmuo bylos nagrinėjimo metu nurodė, jog kreipdavosi į atsakovą... 45. Dėl pažeidimų susijusių su statybos produktų atitikties deklaracijų... 46. Atsakovas atsiliepime į ieškinį kaip vieną iš motyvų kodėl nesutinka... 47. Statybos įstatymo 16 straipsnio 2 d. 1 punkte numatyta, kad statinio statybos... 48. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta teismas daro pagrįstą išvadą, jog... 49. Dėl darbo projekto kainos, ieškovas nurodė, jog darbo projekto kaina galėjo... 50. Kadangi iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovas trečiajam asmeniui buvo... 51. Dėl palūkanų priteisimo... 52. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 53. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 6... 54. Bylinėjimosi išlaidos... 55. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 56. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas byloje sumokėjo 971,96 Eur... 57. Iš bylos medžiagos taip pat nustatyta, kad ieškovas byloje patyrė 32,52 Eur... 58. Nustatyta, kad yra patenkinta 71 procentas ieškovo reikalavimų, todėl... 59. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovas byloje patyrė 173,77 Eur (600... 60. Ieškovas byloje pateikė prašymą priteisti 6201,34 Eur už ieškinio... 61. Laikinosios apsaugos priemonės... 62. Byloje 2012-09-13 nutartimi areštuotas atsakovei UAB „Klaipėdos apdaila“... 63. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268-270... 64. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 65. Priteisti iš atsakovo UAB „Klaipėdos apdaila“, į. k. ( - ) 24064,83 Eur... 66. Grąžinti UAB "Baltijos santechnika" į. k. ( - ), į sąskaitą Nr.( - )... 67. Kitą ieškinio dalį atmeti.... 68. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-09-13 nutartimi taikytas laikinąsias... 69. Sprendimas per 30 d. nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...