Byla 2K-426/2011

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Alvydo Pikelio, Aldonos Rakauskienė ir pranešėjo Jono Prapiesčio, teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. M. kasacinį skundą dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nuosprendžio, kuriuo A. M. pripažintas kaltu ir nuteistas laisvės apribojimu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 138 straipsnio 1 dalį dešimčiai mėnesių, pagal BK 148 straipsnio 1 dalį vieneriems metams, pagal BK 178 straipsnio 2 dalį vieneriems metams dviem mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 3 dalimis, paskirtas bausmes iš dalies sudėjus, galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės apribojimas vieneriems metams aštuoniems mėnesiams įpareigojant A. M. atlyginti nukentėjusiesiems ir civiliniams ieškovams nuosprendžiu priteistus civilinius ieškinius už nusikalstama veika padarytą turtinę žalą.

2Taip pat skundžiama Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 20011 m. kovo 3 d. nutartis, kuria nuteistojo A. M. apeliacinis skundas atmestas.

3Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešėjo pranešimą,

Nustatė

4A. M. pagal BK 138 straipsnio 1 dalį nuteistas už tai, kad 2008 m. kovo 31 d., tarp 1 .00–3.00 val., Jonavos r., Šešuvos k., UAB „Rimansta“ patalpose, nesunkiai sutrikdė kito žmogaus sveikatą. A. M. kumščiu sudavė sėdinčiam nukentėjusiajam E. M. smūgį į dešinįjį smilkinį ir, sugriebęs šį už peties, sudavė smūgį į galvos viršutinę dalį, dėl to nukentėjusysis nukrito ant grindų. A. M. gulinčiam nukentėjusiajam E. M. vieną kartą spyrė į dešinį žandikaulį, vieną kartą – į lūpą, ne mažiau kaip septynis kartus – į įvairias kūno vietas, o, šiam atsisėdus, vieną kartą – į dubenį bei dešiniąją blauzdą, taip nukentėjusiajam nubrozdino viršutinės lūpos vidinio paviršiaus gleivinę, padarė poodines kraujosruvas dešinės akies apatiniame voke, dešiniajame žaste, dešinėje šlaunyje, nugaros kairėje pusėje ir sulaužė jam krūtinės ląstos kairės pusės 9–tą šonkaulį.

5A. M. pagal BK 148 straipsnio 1 dalį nuteistas už tai, kad nurodytu metu toje pačioje vietoje, panaudojęs psichinį ir fizinį smurtą prieš kitą žmogų neteisėtai jį vertė dirbti tam tikrą darbą. A. M., grasindamas numesti nukentėjusįjį E. M. nuo laiptų bei jį sumušti, sakydamas, kad už pagrobtą kurą mokės ir jo vaikai, kumščiu sudavė du smūgius E. M. į galvą, dėl to šis nukrito ant grindų. Gulinčiam E. M. A. M. du kartus spyrė į galvą, ne mažiau kaip aštuonis kartus į kitas kūno vietas ir reikalavo elgtis pagal jo nurodymą, t. y. diktuodamas tekstą liepė nukentėjusiajam rašyti pasiaiškinimus dėl puspriekabės (valst. Nr. (duomenys neskelbtini)) apgadinimo, krovinio nepristatymo nustatytu laiku ir kuro grobimo.

6A. M. pagal BK 178 straipsnio 2 dalį nuteistas už tai, kad 2008 m. kovo 31 d., apie 3.20 val., Kaune, Ateities pl. 50b, degalinėje „Neste“ atvirai pagrobė svetimą turtą. A. M. iš R. M. rankinės atvirai pagrobė E. M. priklausantį 1785,21 Lt „Tom Tom One XL Europe" GPS imtuvą.

7Kasaciniu skundu nuteistasis A. M. prašo panaikinti pirmosios bei apeliacinės instancijos teismų sprendimus ir baudžiamąją bylą jam nutraukti.

8Kasatorius nurodo, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimai naikintini, nes netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas ir padaryti esminiai Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 7 straipsnio, 20 straipsnio 5 dalies, 301 straipsnio 1 dalies, 320 straipsnio 3 dalies, 332 straipsnio pažeidimai. Pasak kasatoriaus, tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai, nagrinėdami jo baudžiamąją bylą, nenustatė visų faktinių bylos aplinkybių ir jo veiksmus nepagrįstai kvalifikavo pagal BK 138 straipsnio 1 dalį, 148 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 1 dalį.

9Kasatorius skunde teigia, kad teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, nevertino jo kaltę paneigiančių įrodymų – liudytojų A. G., T. G. parodymų – bei kitų jo kaltę paneigiančių bylos duomenų ir kaltinimus jam grindė tik nukentėjusiesiems naudingais bylos duomenimis bei, pažeisdamas BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimus, juos netinkamai, šališkai vertino. Be to, kasatorius, nurodęs, kad teismai nepagrįstai nukentėjusiojo E. M. parodymus pripažino nuosekliais, dėsto šių parodymų turinį ir atkreipia dėmesį į tai, jog baudžiamajame procese kaltinimas turi akivaizdų procesinį pranašumą prieš gynybą.

10Kasatorius tvirtina, kad apeliacinės instancijos teismas, neįsigilinęs į esmę, atmetė visus jo prašymus, tarp jų ir prašymus paskirti teismo medicinos, rašysenos ekspertizes, ir taip pažeidė rungimosi principą, jo konstitucinę teisę į sąžiningą bei teisingą teismo procesą, BPK 320, 332 straipsnių nuostatas. Kasatorius, išdėstęs byloje esančios specialisto išvados turinį, apeliacinės instancijos teismo pateiktą jos vertinimą bei pateikęs savąjį, teigia, kad apeliacinės instancijos, kaip ir pirmosios instancijos, teismas nepašalino abejonių dėl teismo medicinos specialisto išvadoje pateikto nesunkaus sveikatos sutrikdymo padarymo mechanizmo. Dėl to, kasatoriaus nuomone, teismų išvados dėl jo kaltės padarytos remiantis ne visais duomenimis, turinčiais reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

11Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras Mindaugas Gylys atsiliepimu į kasacinį skundą prašo nuteistojo A. M. kasacinį skundą atmesti.

12Prokuroras nurodo, kad pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai, nagrinėdami nuteistojo A. M. kasacinį skundą, nepadarė esminių BPK pažeidimų, o baudžiamąjį įstatymą pritaikė tinkamai. Prokuroras atkreipia dėmesį, kad kasatorius savo samprotavimais apie rungimosi principo pažeidimą iš esmės ne nurodo jo byloje padarytus konkrečius šio principo pažeidimus, bet išreiškia abejones baudžiamojo proceso įstatymuose įtvirtintu faktinių duomenų rinkimo ir tyrimo procesu, nepagrįstai teigdamas, jog vienai iš bylos šalių įstatymai numato didesnes teises teikiant įrodymus. Pasak prokuroro, tai, kad teismai motyvuotai atmetė kasatoriaus prašymus skirti ekspertizę ar kitaip nei kasatorius įvertino byloje esančius įrodymus, nėra pagrindas teigti, jog buvo pažeistas rungimosi principas.

13Prokuroras, nesutikdamas su kasatoriaus skundo argumentais dėl BPK 20 straipsnio reikalavimų pažeidimo, teigia, kad pirmosios instancijos teismas teisiamajame posėdyje ištyrė ir vertino visus – tiek kaltinamąjį teisinančius, tiek jį kaltinančius – duomenis, o nusikalstamos veikos kvalifikavimui reikšmingas faktines aplinkybes nustatė iš bylos duomenų visumos.

14Pasak prokuroro, apeliacinės instancijos teismas, išklausęs proceso dalyvių nuomones dėl nuteistojo prašymo atlikti įrodymų tyrimą bei paskirti teismo medicinos, rašysenos ekspertizes, nusprendė neatlikti įrodymų tyrimo, nes, kolegijos nuomone, byloje surinkta pakankamai duomenų, taip pat motyvuotai nutarė neskirti rašysenos ekspertizės, o nutartyje išsamiai pasisakė dėl visų esminių nuteistojo apeliacinio skundo argumentų.

15Nuteistojo A. M. kasacinis skundas atmestinas.

16Dėl kasatoriaus argumentų dėl BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatų laikymosi

17Kasatorius nurodo, kad teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, nevertino jo kaltę paneigiančių įrodymų – liudytojų A. G., T. G. parodymų – bei kitų jo kaltę paneigiančių bylos duomenų, o kaltinimus jam grindė tik nukentėjusiesiems naudingais bylos duomenimis ir, pažeisdamas BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimus, netinkamai, šališkai juos vertino.

18Pagal baudžiamojo proceso įstatymą įrodymai yra įstatymų nustatyta tvarka teisėtai gauti duomenys, kurie patvirtina ar paneigia bent vieną aplinkybę, turinčią reikšmės baudžiamajai bylai teisingai išspręsti, ir kuriuos galima patikrinti BPK numatytais proceso veiksmais. Ar gauti duomenys laikytini įrodymais, kiekvienu atveju sprendžia teisėjas ar teismas, kurio žinioje yra byla Teisėjai įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu (BPK 20 straipsnio 1–5 dalys). Vadinasi, duomenų pripažinimas įrodymais, jų vertinimas yra teismo prerogatyva. Kiti proceso dalyviai, tarp jų ir kaltinamasis (nuteistasis), gali teismui tik teikti pasiūlymus dėl duomenų pripažinimo ar nepripažinimo įrodymais ir dėl išvadų, darytinų vertinant įrodymus. Dėl to kaltininkui nepriimtinos teismų išvados dėl įrodymų vertinimo, bylos faktinių aplinkybių nustatymo savaime negali būti laikomos prieštaraujančios įstatymui.

19Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai ir nešališkai išnagrinėjo bylos aplinkybes ir teisiamajame posėdyje patikrino teisėtais būdais gautus duomenis, t. y. apklausė patį kaltinamąjį, nukentėjusiuosius R. ir E. M., liudytojus A. G., T. G., M. M., R. E. V., A. Š., balsu perskaitė E. M. ir liudytojo R. E. V. ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, taip pat dokumentus, turinčius reikšmės bylai nagrinėti, atliko akistatas tarp kaltinamojo A. M. ir nukentėjusiosios R. M., tarp liudytojo A. G. ir kaltinamojo E. M., tarp liudytojo T. G. ir nukentėjusiosios R. M., o nuosprendį, laikydamasis BPK 301 straipsnio 1 dalies nuostatų, grindė teisiamajame posėdyje ištirtais įrodymais. Pirmosios instancijos teismas teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus įvertino nepažeisdamas BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatų, nes, išsamiai ir nešališkai ištyręs įrodymus, jų visetą, tyrė bei analizavo A. M. ir teisinančius, ir kaltinančius įrodymus, bei pagrįstai konstatavo, kad jo kaltė padarius jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas įrodyta nuosekliais E. M. ir R. M. parodymais, teismo medicinos specialisto išvada, liudytojo M. M. parodymais bei kita bylos medžiaga.

20Taigi, teisėjų kolegijos nuomone, šioje baudžiamojoje byloje nebuvo pažeistos BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatos. Be to, teisėjų kolegija nagrinėjamos bylos kontekste atkreipia dėmesį į tai, kad kasacinėje instancijoje tikrinama, ar, vertinant byloje surinktus įrodymus, nustatant bylos aplinkybes, nebuvo padaryta esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų, ar pagal byloje nustatytas aplinkybes pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai tinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą. Ar teisingai įvertinti įrodymai ir nustatytos faktinės bylos aplinkybės, sprendžia apeliacinės instancijos teismas. Kasacinės instancijos teismas byloje surinktų įrodymų iš naujo nevertina, naujų įrodymų nerenka ir faktinių bylos aplinkybių nenustatinėja (BPK 376 straipsnio 1 dalis, 369 straipsnio 2, 3 dalys).

21Dėl kasatoriaus argumentų dėl bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka

22Kasatorius skunde nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas, neįsigilinęs į esmę, atmetė visus jo prašymus, tarp jų ir prašymus paskirti teismo medicinos, rašysenos ekspertizes, ir taip pažeidė rungimosi principą, jo konstitucinę teisę į sąžiningą bei teisingą teismo procesą, BPK 320, 332 straipsnių nuostatas. Taigi kasatorius, nors tiesiogiai ir nenurodo, iš esmės tvirtina, kad jo byloje buvo pažeistos ir BPK 324 straipsnio 2 dalies nuostatos.

23Pagal baudžiamojo proceso įstatymą apeliacinės instancijos teismas bylą patikrina tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde. Apeliacinės instancijos teismas nutartyje privalo išdėstyti motyvuotas išvadas dėl apeliacinio skundo esmės (BPK 320 straipsnio 3 dalis, 332 straipsnio 3, 5 dalys). Apeliacinės instancijos teismas gali atlikti įrodymų tyrimą. Įrodymų tyrimas atliekamas ir atnaujinamas pagal BPK XXI (Įrodymų tyrimas) skyriuje nustatytas taisykles. Prireikus įrodymų tyrimas gali būti atnaujintas ir baigiamųjų kalbų metu bei priimant nuosprendį ar nutartį (BPK 324 straipsnio 6 dalis). Taigi pagal įstatymą būtent apeliacinės instancijos teismas turi teisę, bet ne pareigą, visose bylose atlikti visų įrodymų tyrimą. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad apeliacinės instancijos teismas privalo ištirti tik pirmosios instancijos teismo netirtas aplinkybes ir pakartotinai ištirti tik tuos esminės reikšmės turinčius įrodymus, kurie yra prieštaringi, ir prieštaravimų negalima pašalinti be pakartotinio tų įrodymų ištyrimo (žr., pavyzdžiui, kasacines bylas Nr. 2K-275/2011, 2K-525/2010).

24Nuteistasis A. M. apeliaciniu skundu, be kitų prašymų, prašė paskirti teismo medicinos, rašysenos ekspertizes, pavesti Jonavos rajono apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjui nurodyti Kauno apskr. VPK Jonavos r. PK viršininkui nustatyti E. M. „Tom Tom One XL Europe“ GPS imtuvo indentifikacinius duomenis ir imtis šio imtuvo operatyvinių paieškos priemonių. Iš apeliacinės instancijos teismo 2011 m. sausio 25 d. posėdžio protokolo matyti, kad nuteistojo gynėjas teismo posėdyje prašė atnaujinti įrodymų tyrimą ir atlikti papildomą teismo medicinos, rašysenos ekspertizes, ieškoti identifikavimo numerio. Nuteistasis savo gynėjo prašymą palaikė. Apeliacinės instancijos teismas, išklausęs kitų proceso dalyvių nuomonės dėl nuteistojo gynėjo pareikšto prašymo, šį prašymą, laikydamasis BPK 324 straipsnio 2 dalies nuostatų, nutartimi motyvuotai atmetė, nurodydamas, kad byloje yra pakankamai duomenų ir teismas juos vertins. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina ir tai, kad pagal baudžiamojo proceso įstatymą teismas, vertindamas bei spręsdamas bylos nagrinėjimo teisme dalyvių prašymus, vadovaujasi tuo, ar pateiktas prašymas turi reikšmės išsamiam ir nešališkam bylos aplinkybių ištyrimui. Teismas privalo patenkinti prašymus, jeigu išaiškintinos aplinkybės turi reikšmės bylai, tačiau teismas turi teisę atmesti tuos prašymus, kuriais prašoma išaiškinti aplinkybes, jau nustatytas surinkta bylos medžiaga, arba nustatyti faktus, neturinčius esminės reikšmės arba ryšio su byla. Tai, ar bylos nagrinėjimo dalyvių prašymus tenkinti, ar juos atmesti, yra teismo prerogatyva (BPK 270 straipsnio 2 dalis). Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad apeliacinės instancijos teismas 2011 m. kovo 3 d. nutartyje išdėstė motyvuotas išvadas dėl nuteistojo A. M. apeliacinio skundo esminių argumentų, nurodė motyvus, paaiškinančius, kodėl jo apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nuosprendis pripažįstamas teisingu ir pagrįstu.

25Taigi, teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamoje byloje rungimosi principas, nuteistojo konstitucinė teisė į sąžiningą bei teisingą teismo procesą, BPK 320 straipsnio 3 dalies, 324 straipsnio 2 dalies, 332 straipsnių nuostatos nebuvo pažeistos.

26Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

27Nuteistojo A. M. kasacinį skundą atmesti.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Taip pat skundžiama Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 3. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešėjo pranešimą,... 4. A. M. pagal BK 138 straipsnio 1 dalį nuteistas už tai, kad 2008 m. kovo 31... 5. A. M. pagal BK 148 straipsnio 1 dalį nuteistas už tai, kad nurodytu metu toje... 6. A. M. pagal BK 178 straipsnio 2 dalį nuteistas už tai, kad 2008 m. kovo 31... 7. Kasaciniu skundu nuteistasis A. M. prašo panaikinti pirmosios bei apeliacinės... 8. Kasatorius nurodo, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimai... 9. Kasatorius skunde teigia, kad teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį,... 10. Kasatorius tvirtina, kad apeliacinės instancijos teismas, neįsigilinęs į... 11. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras Mindaugas Gylys... 12. Prokuroras nurodo, kad pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai,... 13. Prokuroras, nesutikdamas su kasatoriaus skundo argumentais dėl BPK 20... 14. Pasak prokuroro, apeliacinės instancijos teismas, išklausęs proceso dalyvių... 15. Nuteistojo A. M. kasacinis skundas atmestinas.... 16. Dėl kasatoriaus argumentų dėl BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatų laikymosi... 17. Kasatorius nurodo, kad teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį,... 18. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą įrodymai yra įstatymų nustatyta tvarka... 19. Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismas... 20. Taigi, teisėjų kolegijos nuomone, šioje baudžiamojoje byloje nebuvo... 21. Dėl kasatoriaus argumentų dėl bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 22. Kasatorius skunde nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas, neįsigilinęs... 23. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą apeliacinės instancijos teismas bylą... 24. Nuteistasis A. M. apeliaciniu skundu, be kitų prašymų, prašė paskirti... 25. Taigi, teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamoje byloje rungimosi principas,... 26. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus ir vadovaudamasi... 27. Nuteistojo A. M. kasacinį skundą atmesti....