Byla 1-39-659/2017

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Violeta Balčiūnienė, sekretoriaujant Erikai Grigišienei, Kristinai Ukverytei dalyvaujant prokurorei Kristinai Prialgauskienei, gynėjui advokatui Alvydui Kvaščevičiui, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2A. K. T., asmens kodas ( - ), gimusi ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvė, spec. vidurinio išsilavinimo, našlė, dirbanti UAB „( - )”, gyvenanti ( - ), teista (teistumas neišnykęs):

32011-11-11 Kretingos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 232 straipsnį, 2012-04-12 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi nuosprendis pakeistas ir paskirta 10 MGL dydžio bauda;

42012-10-05 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 290 straipsnį, paskiriant 20 MGL (2600 Lt) baudą;

52013-04-11 Kretingos rajono apylinkės teismo pagal BK 232 straipsnį, paskiriant 4 mėnesių terminuoto laisvės atėmimo bausmę. Pagal BK 75 straipsnį bausmės vykdymas atidėtas vieneriems metams, įpareigojant neišvykti iš gyvenamosios vietos ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo. Vadovaujantis BK 63 straipsniu ši bausmė sudėta su 2011-11-11 Kretingos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu ir 2012-04-12 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi pakeista bausme, ir paskirta galutinė bausmė - 4 mėnesių laisvės atėmimas, bausmės vykdymą atidedant vieneriems metams, įpareigojant neišvykti iš gyvenamosios vietos ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo ir 10 MGL (1300Lt) bauda;

62013-09-26 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 290 straipsnį, paskiriant 20 MGL (2600 Lt) baudą, teistumas neišnykęs,

7Kaltinama padariusi nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 235 str. 3 d.

8Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

9A. K. T. buvo kaltinama tuo, kad pateikė melagingą pareiškimą apie padarytą sunkų nusikaltimą, o būtent:

10ji, 2016-03-29, ( - ), Lietuvos Respublikos Generaliniam prokurorui E. P. paštu pateikė 2016 m. vasario 28 d. Klaipėdoje rašytą „Pareiškimą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo“, kuris 2016-04-07 perduotas nagrinėjimui pagal nusikalstamos veikos padarymo vietą – ( - ) prokuratūrai, esančiai ( - ), jame nurodydama: „( - ) V. G. bendrininkų grupuotėje su kitais asmenimis, nevykdo trijų teismo sprendimų bylose, jai kerštavo, persekiojo, įvairiais būdais žlugdė jos verslą kuriame dirba invalidai, neteisėtai siuntinėjo sąskaitas dėl žemės nuomos mokesčio ir tokiu būdu prievartavo iš jos turtą. Taip nusikalstamai jis elgėsi dėl to, kad jam buvo reikalinga žemė geroje vietoje netoli jūros, kurioje yra jos automobilių saugojimo aikštelė, nes turėjo planų minėtos žemės (sklypo) teritorijoje (pusė hektaro plotas) statyti labai prabangius kotedžus, nuosavus namus, kurių savininkais turėjo tapti aukšto rango valstybės tarnautojai. Mano, kad jis planavo panaudoti Europos Sąjungos skirtus pinigus ne pagal paskirtį ir tokiais veiksmais ( - ) V. G. piktnaudžiavo savo tarnybine padėtimi dėl savanaudiškų paskatų, viršijo įgaliojimus, siekdamas turtinės ir asmeninės naudos bei netinkamai atliko savo pareigas, tuo padarydamas didelę žalą ne tik jai ir jos įmonei, bet ir Lietuvos Respublikos valstybei“, tokiu būdu A. K. T. pateiktame pareiškime teigdama, kad ( - ) piktnaudžiavo savo tarnybine padėtimi siekdamas turtinės naudos sau, dėl ko didelės žalos patyrė Lietuvos valstybė, įmonė – UAB „ ( - ) “ bei A. K. T., t. y. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 228 straipsnio 2 dalyje, pateikė melagingą pareiškimą apie padarytą sunkų nusikaltimą.

11Kaltinamoji A. K. T. kaltės nepripažino ir parodė, kad nuo 2009 metų braido po automobilių stovėjimo aikštelę, adresu ( - ), kurioje, lietingu paros metu, vyksta potvyniai. Iki šių dienų neranda teisybės. Paaiškina, kad savo kaltinimus ( - ) V. G. išreikė jai suprantamais žodžiais. Tyčia nieko nedarė, tiesiog jai atsibodo ieškoti teisybės, norėjo, kad vieną kartą kažkas pajudėtų, kadangi, jos manymu, V. G. netinkamai atlieka jam paskirtas pareigas. Teigia, kad AB „( - )“, AB „( - )“ bei ( - ) savivaldybė yra viena organizacija, tik skirtingais pavadinimais. Iš jos imamas neteisėtas žemės nuomos mokestis. Raštus, kuriuose buvo nurodyta kokią sumą reikia sumokėti, pasirašydavo tuo metu ( - ) pareigas ėjęs R. T., o šiuo metu tokius raštus pasirašo V. G.. Mano, kad jei buvęs ( - ) R. T. padarė klaidą, tai tas klaidas turi išspręsti šiuo metu šias pareigas einantis ( - ) V. G.. Teigia, kad jiems yra žinoma, kad ji turi mokėti mažesnę sumą, tačiau tokiu būdu ją reketuoja. Paaiškina, kad 2008-07-03 mokėtina suma buvo nustatyta ( - ) teismo nutartimi. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat patvirtino mokėtiną sumą už žemę, bei nurodė, anot jos, mokėtina suma turi būti dar mažesnė, nes nėra jokios infrastruktūros, nėra įregistruotos lietaus nuotekos, nors ji už nuotekas mokėjo penkerius metus. Nurodo, kad kreipėsi į ( - ) savivaldybę ir į AB „( - )“, kad jai būtų grąžinta permokėta suma, tačiau prasidėjo dar didesnis kerštas – pastarajai buvo išmušti dantys, sprogdinta jos aikštelė, užkimštos aikštelės kanalizacijos angos, dėl ko aikštelėje kildavo potvyniai. Mano, kad tuo buvo siekiama, kad iš aikštelės išvažiuotų jos klientai ir ji savivaldybei atiduotų aikštelę. Teigia, kad tai buvo daroma tyčia, sąmoningai. Taip pat nurodė, kad ir AB „( - )“ direktorius A. M. (bitininkas) jai siuntė grasinančio pobūdžio laiškus, kad ji mokėtų mokesčius. Teigia, kad dėl susiklosčiusių problemų raštiškai daug kartų kreipėsi į ( - ) V. G., tačiau jis nieko nepadarė. Tuomet rašė visoms kitoms institucijoms, bet, jos teigimu, viskas suplaukdavo į prokuratūrą ir ten viskas dingdavo. Iš ( - ) V. G. yra gavusi raštą, kuriuo jis reketavo iš jos 5.000 Lt, kurių ji neturi mokėti. Raštą pasirašė meras. Teigia, kad T., M., I., G. yra vienas ir tas pats asmuo, kurie turi atsakyti už kiekvieno padarytas klaidas ir jas ištaisyti. Taip pat jos manymu, ( - ) V. G., Savivaldybė daro jai psichologinį spaudimą. Tai pasireiškia tuo, jog nueinant pas gydytoja yra atsisakoma ją gydyti, motyvuojant tuo, kad ji nėra sena, ne invalidė, ne pensininkė, todėl jai niekas nepriklauso. Nurodė, kad kur besikreiptų, į institucijas, raštu ar žodžiu, tai visada išgirsta, kad niekas niekur nevažiuos ir nieko nedarys. O kai jos atžvilgiu prasidėjo kerštas, tai niekur neberašė.

12Nukentėjusysis V. G. parodė, kad ( - ) pradėjo dirbti nuo 2011 m. balandžio 12 d. Su kaltinamąja A. K. T. yra bendravęs asmeniškai. Didžioji dalis šios istorijos prasidėjo 2006 metais, t. y. jam dar neėjus mero pareigų. Apie jo vardu pasirašytą ir išsiųstą A. K. T. raštą dėl 5000 litų reikalavimo, išgirdo pirmą kartą, todėl nieko negali pasakyti. Paaiškino, kad gal Savivaldybės vardu kaltinamajai buvo siunčiamas priminimas, kad ji turi sumokėti mokestį, ir po jo tekstu galėjo būti jo parašas. Mano, kad A. K. T. kaltinimai jam dėl to, kad jis kėsinosi į jos turto pasisavinimą, yra neargumentuota šmeižto apraiška. Tokių kėslų, kad kėsintis į svetimo žmogaus turtą tam, kad jį užgrobti ir tam, kad jį perleisti tretiesiems asmenims, niekada nebuvo turėjęs ir neturi. Pažymėjo, kad Savivaldybės administracija, Savivaldybės administracijoje esantys skyriai, pavaldume esančios bendrovės, nėra tiesioginės mero pavaldumo institucijos. Mano, kad į visus kaltinamosios A. K. T. pateiktus prašymus, skundus dėl užtvinimo, nuolatinio potvynio automobilių aikštelėje, jei tokie buvo teikiami, tai tikrai turėjo būti atsakyta įstatymuose nurodytais terminais ir tvarka. Ar nuo 2011 m. balandžio mėn. buvo teikiami tokio pobūdžio prašymai, skundai, tiksliai pasakyti negali, tačiau, paaiškina, kad jam gaunant tokį dokumentą, jis visada, nes yra nustatyta tokia tvarka, persiunčia jį savivaldybei, nagrinėti atitinkamiems skyriams, kurie atlieka analizę, tyrimus, reikiamą analitinį darbą, paruošia atsakymą, po ko jis jį gauna bei pasirašo. Taip pat nurodė, kad AB „( - )“ yra valdoma Savivaldybės, kuri prižiūri ne tik ( - ) miesto, bet ir viso ( - ) regiono vandentvarką, t. y. ji yra viso vandentvarkos ūkio prižiūrinti bendrovė, kuriai pagal įstatymą priklauso tiek aprūpinimas geriamu vandeniu, tiek nuotėkų bei lietaus šalinimo bei tvarkymo dalykai. Pažymi, kad „( - )“, kaip akcinė bendrovė, tiesiogiai jam nėra pavaldi, nes pagal hierarchija bendrovės direktorius yra pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui. Paaiškina, kad jo dispozicijoje yra labiau politinio atspalvio formavimas, todėl komentuoti ūkinius klausimus, kurie yra AB „( - )“ dispozicijoje, kuri veikia pagal įstatymus, negali. Taip pat nurodo ir tai, kad nuo 2010 metų visus žemės nuomos klausimus sprendžia Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, t. y. ne savivaldybė ir ne merija. Iš ko išskaičiuojamas žemės nuomos mokestis pasakyti negali, nes tai yra ne jo dispozicijoje.

13Liudytojas Z. L., pravarde V., parodė, kad laisvu metu yra atstovas spaudai. Kaltinamoji A. K. T. į jį kreipėsi, kaip į žurnalistą, kaip į tarptautinio tribunolo atstovą. Paaiškino, kad tuo metu A. K. T. turėjo daug nusiskundimų, todėl pastarasis nuvyko į automobilių stovėjimo aikštelę, adresu ( - ), ir įvertino visą susiklosčiusią situaciją. Aikštelė buvo patvinusi. Kiek jam žinoma, tai kaltinamoji A. K. T. buvo nusipirkusi du siurblius vandeniui siurbti, kadangi vienas siurblys nepajėgdavo visko susiurbti. Taip pat nurodė, kad bendraujant su A. K. T. buvo kalbama, jog savivaldybė nereaguoja į jos kreipimus, be to ir tai, kad kur besikreiptų, niekas nereaguoja į jos problemą. A. K. T. rodė jam raštus, į kurias institucijas kreipėsi, tačiau visi atsakymai buvo neigiami. Nežino ar kadastriniai matavimai buvo daromi, tačiau A. K. T. jam yra pasakiusi, jog buvo susitikusi su asmenimis, kurie jai neoficialiai yra pasakę, kad į jos sklypą, iš Šiaurės pusės, yra išasfaltuoti privažiavimai, todėl visa politika aiški. Anot jo, A. K. T. nuosavybę pradėjo atiminėti savivaldybė, tačiau negalėtų šiais veiksmais kaltinti tik ( - ) V. G..

14Iš 2016-04-20 tarnybinio pranešimo bei 2016-02-28 pareiškimo matyti, kad A. K. T. pateikė Generalinei prokuratūrai pareiškimą, kuris persiųstas ir ( - ) prokuratūroje gautas 2016-04-07, dėl ( - ) V. G. ir jo bendrininkų atžvilgiu ikiteisminio tyrimo pradėjimo, pagal BK 145 straipsnio 2 dalį, 229 straipsnį, 228 straipsnio 1 ir 2 dalis, kadangi meras bendrininkų grupuotėje su kitais asmenimis nevykdo trijų teismo sprendimų bylose, jai kerštavo, ją persekiojo, įvairiausiais būdais žlugdė jos verslą, neteisėtai siuntinėjo jai sąskaitas dėl žemės nuomos mokesčio ir tokiu būdu prievartavo iš jos turtą. Mano, kad V. G. buvo reikalinga žemė geroje vietoje netoli jūros, kurioje yra jos automobilių stovėjimo aikštelė tam, kad panaudojus Europos Sąjungos skirtus pinigus ne pagal paskirtį, aikštelės vietoje būtų pastatyti kotedžai, nuosavi namai. Tokiais veiksmais ( - ) V. G. piktnaudžiavo savo tarnybine padėtimi dėl savanaudiškų paskatų, viršijo įgaliojimus, siekdamas turtinės ir asmeninės naudos bei netinkamai atliko savo pareigas, tuo padarydamas didelę žalą ne tik jai ir jos įmonei, bet ir Lietuvos Respublikos valstybei (t. 1, b. l. 1-3, 9).

15Iš 2003-02-17 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), kuri buvo sudaryta ir pasirašyta tarp ( - ) viršininkės ir G. M., atstovaujamo A. K. T., matyti, kad 9 punkte nurodyta, jog žemės sklypo indeksuota vertė yra 187.483 Lt. Šios sutarties 10 punkte įrašyta, kad žemės nuomos mokesčio dydis nustatomas teisės aktų nustatyta tvarka (t. 1, b. l. 18-19).

16Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-07-03 sprendimu (toliau – 2008-07-03 sprendimas) buvo pripažinta, kad Sutarties 9 punkte nurodyta 187.483 Lt indeksuota žemės sklypo vertė yra neteisinga ir nustatyta, kad 0,4561 ha žemės sklypo, adresu ( - ), indeksuota vertė pagal registro duomenis yra 98.999 Lt (t. 1, b. l. 20-21).

17( - ) teismo, išnagrinėjus atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės apeliacinį skundą, 2009 m. vasario 19 d. nutartimi 2008-07-03 sprendimas paliktas nepakeistas (ikiteisminio tyrimo Nr. ( - ) medžiaga, b. l. 28-31).

18Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs atsakovės kasacinį skundą, 2009-06-26 nutartimi panaikino apeliacinės instancijos 2009-02-19 nutartį ir perdavė bylą nagrinėti iš naujo ( - ) teismui (ikiteisminio tyrimo Nr. ( - ) medžiaga, b. l. 36-44).

19( - ) teismas, pakartotinai išnagrinėjęs bylą, 2010-09-29 nutartimi panaikino 2008-07-03 sprendimą ir priėmė naują sprendimą – ieškovės G. M. personalinės įmonės „( - )“ ieškinį atmetė (t. 1, b. l. 22-24).

20Iš Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-04-08 sprendimo matyti, kad ieškovė G. M. personalinė įmonė „( - )“, atstovaujama A. K. T., kreipėsi į teismą, prašydama nuo 2003-02-17 sustabdyti 2003 m. vasario 17 d. Sutarties vykdymą, sumažinti žemės nuomos mokestį nuo 4.436 Lt iki 1.000 Lt per metus tuo pagrindu, kad Sutartyje yra klaida, jog sklypo vertė nurodyta 187.483 Lt, o turėtų būti 98.999 Lt. Ieškinis tenkintinas iš dalies – pakeista Sutartis ir nustatyta, kad G. M. personalinės įmonės „( - )“ mokamas žemės nuomos mokesčio dydis atsakovei ( - ) žemėtvarkos skyriui yra mažintinas iki 4.436 Lt per metus nuo 2010-03-25 (t. 1, b. l. 27-29).

21Iš 2014-01-09 rašto Nr. ( - ) pasirašyto ( - ) V. G., dėl valstybės žemės nuomos sutarties perrašymo, matyti, kad A. K. T. buvo paaiškinta, kad Savivaldybė negali pakeisti 2003-02-17 Sutarties, kadangi valstybinės žemės patikėtinio funkcijas, panaikinus apskričių viršininkų administracijas, nuo 2010 m. liepos 1 d. vykdo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, todėl tik jos sprendimu gali būti atlikti valstybinės žemės nuomos sutarties pakeitimai (t. 1, b. l. 36).

22Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas teismas nuosprendyje savo išvadas pagrindžia įrodymais, kurie vertinami remiantis BPK 20 straipsnio 5 dalyje nustatytomis taisyklėmis. Būtina sąlyga vertinant įrodymus yra tai, kad vidinis įsitikinimas turi būti pagrįstas išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Taigi išvadas apie nusikalstamos veikos faktines aplinkybes, asmens kaltumą ar nekaltumą teismas daro vadovaudamasis BPK 20 straipsnio 5 dalyje nustatytomis taisyklėmis, įvertinęs byloje surinktų, tiesiogiai ištirtų ir patikrintų duomenų visumą t. y. remiantis BPK 20 straipsniu įrodymai baudžiamajame procese yra įstatymų nustatyta tvarka gauti, Baudžiamojo proceso kodekso numatytais proceso veiksmais patikrinti, teisiamajame posėdyje išnagrinėti ir teismo pripažinti duomenys, kuriais vadovaudamasis teismas daro išvadas dėl nusikalstamos veikos buvimo ar nebuvimo, šią veiką padariusio asmens kaltumo ar nekaltumo ir kitų aplinkybių, turinčių reikšmės bylai išspręsti teisingai.

23Lietuvos Respublikos BPK normos, reglamentuojančios įrodinėjimą, sudaro svarbiausią ir pagrindinę baudžiamojo proceso teisės dalį. Tinkamas šių normų taikymas užtikrina teisingumo vykdymą ir baudžiamojo proceso paskirtį – ginant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas.

24Asmens kaltė gali būti konstatuota, kai ištyrus proceso metu surinktus įrodymus, nelieka jokios protingos abejonės, kad traukiamas baudžiamojon atsakomybėn asmuo padarė veiką, už kurią jam skirtina bausmė.

25Pagal BK 235 straipsnio 3 dalį atsako tas, kas pateikė melagingą skundą, pareiškimą, pranešimą apie nusikalstamą veiką arba davė <...>, kaltindamas asmenį, neva šis padarė sunkų ar labai sunkų nusikaltimą. BK 235 straipsnyje numatyta nusikalstama veika padaroma tik tiesiogine tyčia, tai reiškia, kad kaltininkas supranta savo procesinę padėtį, žino teisinę pareigą padėti vykdyti teisingumą ir duoti tikrovę atitinkančius, teisingus parodymus. Šiuo atveju kaltininko tiesioginė tyčia pasireiškia tuo, kad jis suvokia, jog duoda tikrai tikrovės neatitinkančius parodymus, taip pat praneša apie nebūtą nusikaltimą, ir nori, kad į tokį pranešimą kaip nors būtų reaguojama (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-3-489/2016, Nr. 2K-335-895/2015, 2K-305-788/2015, 2K-566-895/2015). Tačiau pagrindas baudžiamajai atsakomybei pagal BK 235 straipsnį kilti negali būti nors ir objektyvios tikrovės neatitinkantis pranešimas, jeigu asmuo neteisingai suprato aplinkybes ir todėl klydo, pateikdamas tokį pranešimą.

26Byloje nustatyta, kad A. K. T. 2016-03-29 paštu pateikė Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai, 2016-02-28 ( - ) rašytą, pareiškimą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, kuris pagal kompetenciją persiųstas ( - ) prokuratūrai (t. 1, b. l. 1-3, 9). Kaltinamoji neigia kaltę, jog turėjo tikslą pateikti melagingą informaciją apie nebūtą nusikaltimą ir tvirtina, jog į Generalinę prokuratūrą ji kreipėsi tik dėl to, jog būtų išspręstos visos esamos problemos, t. y. dėl žemės nuomos mokesčio, kadangi už jos automobilių stovėjimo aikštelę imamas neteisėtas mokestis, raštus kokią sumą turi mokėti gaudavo pasirašytus R. T., o šiuo metu pasirašytus V. G., taip pat dėl jos aikštelėje užkimštų kanalizacijos angų, dėl ko aikštelėje kildavo potvyniai. Tokiu būdu ji siekė, kad susidariusi situacija būtų išspręsta, kadangi nuo 2009 metų iki šių dienų negali rasti tiesos, nors kreipėsi į visas įmanomas institucijas, tačiau niekas nieko nedaro. Gauna ( - ) V. G. nepagrįstus raštus, sąskaitas dėl žemės nuomos mokesčio mokėjimo, nors kaltinamosios vidiniu įsitikinimu V. G. žino, kad ji turi mokėti mažesnę sumą, tačiau tokiu būdu yra jo reketuojama. Taip pat ji yra įsitikinusi, kad buvusio ( - ) klaidas turi ištaisyti šiuo metu tas pareigas einantis V. G.. Kaltinamoji nurodė, kad savo kaltinimus ( - ) V. G. išreikė jai suprantamais žodžiais, ji buvo giliai įsitikinusi, kad už visas blogybes, kurios ją kamuoja daugybę metų, yra atsakingas ( - ) V. G.. Liudytojas Z. L. patvirtino, kad jam atvykus į automobilių stovėjimo aikštelę ji buvo patvinusi. Nurodė, kad pati kaltinamoji, nesulaukusi institucijų pagalbos, yra nusipirkusi siurblius vandeniui siurbti. Tai patvirtina tą faktą, kad iki šiol nėra sutvarkytos aikštelėje esančios kanalizacijų angos. Kaltinamoji, pagal savo vidinį įsitikinimą bei suvokimą, mano, kad visos institucijos priklauso Savivaldybei, todėl visus klausimus turi spręsti ( - ) V. G..

27Įvertinus byloje esančią medžiagą bei teismo posėdžio metu duotus kaltinamosios, nukentėjusiojo ir liudytojo parodymus, teismas vertina, kad byloje nėra duomenų, jog A. K. T. tyčia iškreipė faktus, sąmoningai pateikė prokuratūrai tikrovės neatitinkančią informaciją. Pažymėtina ir tai, kad pareiškime Generaliniam prokurorui A. K. T. net nenurodė, kokios konkrečiai nusikalstamos veikos buvo padarytos V. G., kada ir kur – nuorodyta tik tai, ką galima vertinti abstrakčiomis frazėmis, rodant nepasitenkinimą visais valdininkais.

28BK 2 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta veika atitinka baudžiamojo įstatymo numatytą nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtį. Nusikalstamos veikos sudėtis – tai baudžiamajame įstatyme numatytų objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių, kurie apibūdina pavojingą veiką kaip tam tikrą nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, visuma. Nesant asmens veikoje bent vieno iš šių požymių, nėra ir nusikalstamos veikos sudėties, taigi negalima ir baudžiamoji atsakomybė. Įrodinėjant ir pagrindžiant nusikalstamos veikos sudėties požymius, negali būti pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas, todėl teismo išvados dėl aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, daromos tik tada, kai išvadai pagrįsti pakanka įrodymų, o dėl to kylančios abejonės, kurios negali būti pašalintos, aiškinamos kaltinamojo naudai. Įvertinus šioje byloje esančių duomenų visumą, galima teigti, kad byloje neabejotinai nustatyta, kad A. K. T. pateikė Generaliniam prokurorui skundą dėl V. G. galimai padarytų nusikaltimų, tačiau nenustatyta, kad ji tai padarė tiesiogine tyčia, norėdama, kad jis būtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Šiuo skundu ji tik norėjo išspręsti savo verslo problemas ir, neturėdama teisinio išsilavinimo, nematydama kitokių būdų, kaip jas išspręsti, kreipėsi į Generalinį prokurorą. Už jos subjektyvų įvykių supratimą ir vidinį įsitikinimą negalima taikyti baudžiamosios atsakomybės.

29Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad kaltinamosios A. K. T. veikoje nėra visų būtinų BK 235 straipsnio 3 dalies sudėties požymių, t. y. subjektyviojo nusikalstamos veikos sudėties požymio – tiesioginės tyčios, todėl darytina išvada, kad ji nepadarė veikos, turinčios šio nusikaltimo požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas). A. K. T. išteisinama.

30Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (t. 1, b. l. 95),– nuosprendžiui įsiteisėjus, naikintina.

31Civilinis ieškinis pateiktas nebuvo.

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297, 302-307 straipsniais,

Nutarė

33A. K. T. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnio 3 dalį išteisinti, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

34A. K. T. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

35( - ) prokuratūros ( - )prokuratūrai grąžinti byloje išsireikalautą ikiteisminio tyrimo medžiagą Nr. ( - ), laikomą prie bylos.

36Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Klaipėdos miesto apylinkės teisme.

Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Violeta... 2. A. K. T., asmens kodas ( - ), gimusi ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis,... 3. 2011-11-11 Kretingos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 232... 4. 2012-10-05 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 290... 5. 2013-04-11 Kretingos rajono apylinkės teismo pagal BK 232 straipsnį,... 6. 2013-09-26 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 290... 7. Kaltinama padariusi nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 235... 8. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 9. A. K. T. buvo kaltinama tuo, kad pateikė melagingą pareiškimą apie... 10. ji, 2016-03-29, ( - ), Lietuvos Respublikos Generaliniam prokurorui E. P.... 11. Kaltinamoji A. K. T. kaltės nepripažino ir parodė, kad nuo 2009 metų braido... 12. Nukentėjusysis V. G. parodė, kad ( - ) pradėjo dirbti nuo 2011 m. balandžio... 13. Liudytojas Z. L., pravarde V., parodė, kad laisvu metu yra atstovas spaudai.... 14. Iš 2016-04-20 tarnybinio pranešimo bei 2016-02-28 pareiškimo matyti, kad A.... 15. Iš 2003-02-17 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. ( - ) (toliau –... 16. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-07-03 sprendimu (toliau – 2008-07-03... 17. ( - ) teismo, išnagrinėjus atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės... 18. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs atsakovės kasacinį... 19. ( - ) teismas, pakartotinai išnagrinėjęs bylą, 2010-09-29 nutartimi... 20. Iš Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-04-08 sprendimo matyti, kad... 21. Iš 2014-01-09 rašto Nr. ( - ) pasirašyto ( - ) V. G., dėl valstybės... 22. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 305... 23. Lietuvos Respublikos BPK normos, reglamentuojančios įrodinėjimą, sudaro... 24. Asmens kaltė gali būti konstatuota, kai ištyrus proceso metu surinktus... 25. Pagal BK 235 straipsnio 3 dalį atsako tas, kas pateikė melagingą skundą,... 26. Byloje nustatyta, kad A. K. T. 2016-03-29 paštu pateikė Lietuvos Respublikos... 27. Įvertinus byloje esančią medžiagą bei teismo posėdžio metu duotus... 28. BK 2 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad pagal baudžiamąjį įstatymą atsako... 29. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad kaltinamosios A. K.... 30. Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (t. 1, b. l.... 31. Civilinis ieškinis pateiktas nebuvo.... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297,... 33. A. K. T. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnio 3 dalį... 34. A. K. T. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 35. ( - ) prokuratūros ( - )prokuratūrai grąžinti byloje išsireikalautą... 36. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...