Byla B2-1499-254/2013
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Netimpex“ 2011 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo priėmimo klausimą

1Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, rašytinio proceso tvarka spręsdama uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko skundo dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Netimpex“ 2011 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2UAB Medicinos bankas kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti bankrutavusios UAB „Netimpex“ kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo patvirtina 100 000 Lt dydžio administravimo sąmata. Nurodo, kad tokio dydžio sąmata yra neprotingai didelė.

3Skundą atsisakoma priimti.

4Nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2011 m. balandžio 19 d. nutartimi iškėlė UAB „Netimpex“ bankroto bylą, administratore paskyrė Ireną Stankevičienę (I t. b. l. 73-74). 2012 m. sausio 6 d. teisme gautas UAB Medicinos banko pareiškimas dėl praleisto termino finansiniam reikalavimui pateikti atnaujinimo ir įtraukimo į kreditorių sąrašą su 592 834,40 Lt finansiniu reikalavimu. 2012 m. vasario 14 d. teismo nutartimi UAB Medicinos banko kreditorinio reikalavimo bankrutavusios UAB „Netimpex“ bankroto byloje nagrinėjimas sustabdytas iki teismo sprendimo Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1556-256/2012 įsiteisėjimo tuo pagrindu, kad minėta civilinė byla yra tiesiogiai susijusi su kreditorės 592 834,40 Lt kreditorinio reikalavimo pagrįstumu, kuomet jis kildinamas tik iš šioje byloje ginčijamo 2008 m. vasario 8 d. hipotekos įkeitimo sandorio Nr. 02/1/2008/0002310. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis 2012 m. rugsėjo 19 d. sprendimu bankrutuojančios UAB „Netimpex“ ieškinys patenkintas. Sprendimas neįsiteisėjęs.

5Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.). Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus, išimtis iš bendrųjų bylų nagrinėjimo taisyklių nustato specialus bankroto procedūrų vykdymą reglamentuojantis įstatymas – Įmonių bankroto įstatymas (toliau ĮBĮ). Šiame įstatyme reguliuojamų teisinių santykių specifika lemia ir bankroto bylų procese dalyvaujančių asmenų procesinės padėties, jų teisių ir pareigų apimties ypatumus. Pagal ĮBĮ kreditorių susirinkimas – aukščiausia kreditorių teisių ir interesų apsaugos forma, leidžianti priimti sprendimus esminiais su bankrutuojančios įmonės veikla susijusiais klausimais bei kontroliuoti administratoriaus veiklą, tame tarpe tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką bei nustatyti administratoriui atlyginimą (ĮBĮ 23 str. 5, 9 p.). Šiam susirinkimui draudžiama priimti sprendimus, prieštaraujančius imperatyvioms ĮBĮ bei kitų teisės aktų nuostatoms, o kreditorius, manantis, jog susirinkimo sprendimas pažeidžia minėtus reikalavimus, jį gali skųsti teismui (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-409/2009; 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-476/2011). Dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus turi teisę kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas (ĮBĮ 21 str. 2 d. 1 p.). Nagrinėjamu atveju UAB Medicinos banko finansinis reikalavimas UAB „Netimpex“ bankroto byloje nėra patvirtintas, jos reikalavimo patvirtinimo klausimas yra sustabdytas. Pareiškėja teismo nutarties, kuria jos reikalavimo svarstymas sustabdytas, neskundė. Tokiu būdu konstatuotina, kad pareiškėja nėra įgijusi ĮBĮ ir CPK numatytų dalyvaujančios UAB „Netimpex“ bankroto byloje kreditorės teisių (ĮBĮ 21 str., 26 str. 6 d., CPK 42 str. 1 d., 47 str. 2 d.), todėl jo skundą atsisakoma priimti kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 str. 2 d. 1 p.).

6Pažymėtina, kad pagal teisminę praktiką teismui svarstant bankroto bylos iškėlimo atsakovei klausimą, jeigu atsakovės skola kreditorei yra ginčijama, šis reikalavimas neįskaičiuojamas į bendrą pradelstų įsipareigojimų masę (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartis civ. b. Nr. 2-1113/2009). Todėl teismui nenustačius, ar UAB Medicinos bankas reikalavimas bankrutuojančiai UAB „Netimpex“ yra pagrįstas, ji neįgyja kreditorės teisių ir pareigų. Bankui tapus kreditore (įsiteisėjusia teismo nutartimi patvirtinus jos finansinį reikalavimą), ji galėtų dalyvauti kituose kreditorių susirinkimuose, be to, pagal ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalies nuostatą, apskųsti kreditorių susirinkimų nutarimus teismui įstatymo nustatyta tvarka (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutartis civ. b. Nr. 2-1713/2012).

7Teismas, vadovaudamasis CPK 290, 291 straipsniais,

Nutarė

8uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Netimpex“ 2011 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo atsisakyti priimti ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

9Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai