Byla 2-42-231/2013
Dėl neturtinės žalos priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant Gražinai Simanavičienei, dalyvaujant ieškovui S. M., ieškovo atstovei K. G., atsakovo AB „Lietuvos energija“ atstovui A. R., atsakovo LITGRID AB atstovei R. Č.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. M. ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovams AB „Lietuvos energija“ ir LITGRID AB dėl neturtinės žalos priteisimo ir

Nustatė

3ieškovas, patikslinęs savo reikalavimus, prašo priteisti iš AB „Lietuvos energija“ arba solidariai iš abiejų atsakovų 200 000,00 Lt neturtinės žalos atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodė, jog dirbo AB „Lietuvos energija“ elektriko pareigose pagal 1988-01-05 darbo sutartį Nr. 6/K. Pagal 2010-02-05 pavedimą Nr. 1189-3 apie 09.00 val. linijų grupės elektrikas, ieškovas ir inžinierius M. K. vykdė 110 kV oro linijos „Verkiai – Neris” apžiūrą. Apžiūra buvo atliekama važiuojant dviviečiu sniego motociklu Yamaha VT 70J. Apie 11.00 val. kylant miško proskyna į įkalnę ties atramomis Nr. 55 ir Nr. 54 motociklas dėl storos sniego dangos (apie 40 cm) ir nelygaus reljefo, pradėjo slysti į kairę ir šonu trenkėsi į medį. Ieškovas, sėdėjęs keleivio sėdynėje, susidūrimo metu susižalojo kairę koją. Po nelaimingo atsitikimo jis iš karto buvo nuvežtas į VšĮ “Vilniaus universitetinė greitosios pagalbos ligoninė” ir buvo hospitalizuotas skubos tvarka dėl blauzdos kaulų lūžimo operaciniam gydymui. 2010-02-05 atlikta operacija, 2010-06-23 skubos tvarka atlikta antra operacija, 2010-09-28 – trečia operacija dėl nesuaugusio lūžio, diagnozuota liga – kaulų irimas. 2011-01-31 atlikta ketvirta operacija dėl nesuaugusio blauzdikaulio lūžio, sekvestro, čiurnos sąnario kontraktūros. 2011-12-20 ieškovui atlikta penktoji operacija ir kaip nurodė ieškovas jam 2013-02-16 turėjo būti atlikta ir šeštoji operacija. 2011-09-02 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išdavė ieškovui darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pažymą Nr. 0021269, kurioje nurodoma, jog nuo 2011-09-02 iki 2012-09-01 ieškovo darbingumo lygis 50 procentų ir netektas darbingumo lygis 50 procentų. Nuo šio nelaimingo atsitikimo darbe ieškovas negali visiškai minti kojos prie žemės, atrofavosi kojos raumenys, reikalingi papildomi masažai, jis iki šiol vaikšo su ramentais, nuolat turi atlikti perrišimus, yra priklausomas nuo medikų. Ieškovui išsivystė chroninė kaulų irimo liga – osteomielitas, kuri yra neišgydoma ir reikalaujanti nuolatinio gydymo. Ieškovas vaikšto netaisyklingai, su ramentais, šlubuodamas, todėl paūmėjo anksčiau gydytos stuburo išvaržos. Ieškovui nusilpo nervinė sistema, atsirado padidėjęs nerimas, o tai padarė neigiamą įtaką, siekiant susirasti kitą, ieškovo fizines galimybes atitinkantį darbą. Ieškovas prarado draugus, jaučiasi nereikalingas. 2010-02-23 nelaimingo atsitikimo darbe aktu nustatyta, kad darbuotojai buvo neaprūpinti tinkama apsaugine apranga, kaip to reikalauja sniego motociklo vartojo vadovas; pažeista Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 25 str. 3 d.; darbuotojai nėra pasirašytinai supažindinti su sniego motociklo saugos naudojimo reikalavimais; pažeista Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 25 str. 6 d. Dėl šio nelaimingo atsitikimo darbe priimtos prevencinės priemonės: įmonėje uždrausta naudotis sniego motociklais darbuotojams, kurie neturi savaeigių mašinų vairuotojų (SM) pažymėjimo ir kurie nesupažindinti su motociklo saugaus naudojimo instrukcija; nustatyta, kad darbuotojus, atliekančius oro linijų apžiūras, reikia siųsti į mokymo įstaigas SM kategorijos vairuotojo pažymėjimui gauti; parengtos ir nustatyta tvarka patvirtintos bendrovėje naudojamų sniego motociklų saugos ir sveikatos instrukcijos; darbuotojus, kurie turi teisę naudotis sniego motociklais, nutarta aprūpinti reikalinga apsaugine apranga; darbuotojus nutarta supažindinti su galimų nelaimingų įvykių aplinkybėmis ir priežastimis.

5Ieškovo atstovė ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti visiškai. Nurodė, kad saugių ir sveikatai nekenksmingų sąlygų sudarymas yra vienas darbo santykių teisinio reguliavimo principų (DK 2 str. 1 d. 5 p.) Darbdavio pareiga yra taip organizuoti darbo procesą, kontroliuoti darbuotojus, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų darbe. Įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, darbdavio kaltė preziumuojama. Atsakovas šios prezumpcijos nepaneigia. Nukentėjusysis ieškovas patyrė traumą vykdydamas darbines pareigas atsakovo interesais. To neginčija ir atsakovas, tai konstatuota ir Nelaimingo atsitikimo akte. Atsakovas neužtikrino saugios darbo aplinkos, pažeisdamas įstatymus. Didesnę atsakovo atsakomybę lėmė tai, kad jis yra didesnio pavojaus šaltinio valdytojas (ieškovo darbas buvo potencialiai pavojingas, darbas su aukštos įtampos elektra), todėl keliami didesni reikalavimai ir jo sugebėjimui sudaryti saugias darbo sąlygas. Tokie atsakovo veiksmai/neveikimas yra susiję tiesioginiu priežastiniu ryšiu su atsiradusiomis neigiamomis pasekmėmis. Atsakovo pažeidimai nustatyti akte, kurį pasirašė atsakovo atstovas. Atsakovas kaltės neginčija. 2011-09-02 darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pažymoje Nr. 0021269 nurodomas 50 proc. darbingumo lygis nurodant priežastį - 27.3 nelaimingas atsitikimas (suluošinimas) darbe. Šiame akte nustatytas ir diagnozės kodas - M86.69 - osteomielitas (kodas - 86), kategorija - kitos osteopatijos, jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos. Tai yra tiesioginės nelaimingo atsitikimo pasekmės - jungiamojo audinio ir raumenų sukelta liga. Ieškovas niekad iki atsitikimo darbe neturėjo šios ligos ir jos sukelto neįgalumo. Be kita ko, atsakovas neginčija aplinkybės, kad ieškovas buvo operuojamas ir gydomas dėl nelaimingo atsitikimo patirtos traumos. Paskutinė 2012-09-28 darbingumo lygio pažyma patvirtina, jog liga tampa lėtine, diagnozės kodas – M 86.46 - lėtinis osteomielitas su sausinančiu sinusu. Ieškovo atstovė nurodo, kad esminis neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijus - ieškovo sužalota visam gyvenimui sveikata, pasekmės ir įtaka jo tolesniam gyvenimui. Žalos dydis yra aiškus ir jau apibrėžtas ieškovo tiek žodiniais paaiškinimais, tiek rašytiniais įrodymais (5 operacijos, 50 proc. netektas darbingumas, dvasiniai išgyvenimai, nuoskauda, nepasitikėjimas savimi). Taip pat, vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika priteisiant neturtinės žalos dydį, atsižvelgiama į darbdavio turtinę padėtį, o atsakovo AB „Lietuvos energija“ turtinė padėtis gera, tai stambi įmonė, kurios įstatinis kapitalas atskyrimo metu sudarė beveik 1 mlrd. Lt. Nors atsakovas AB „Lietuvos energija“ nurodo, jog ieškovas ir atsakovas nutraukė darbo sutartį šalių sutarimu pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 125 str., ieškovui buvo išmokėta 8 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija bei ieškovas patvirtino, kad neturi teisės ir neturės pretenzijų ar reikalavimų atsakovui dėl darbo santykių, tačiau ieškovas ir nekėlė jokių pretenzijų atsakovui dėl šio susitarimo, nekėlė pretenzijų dėl turtinio atsakovo įsipareigojimo ieškovui - išeitinės kompensacijos, tačiau šalys nesusitarė dėl nelaimingo atsitikimo darbe bei neturtinės žalos atlyginimo.

6Atsakovas AB „Lietuvos energija“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad 2010-10-28 AB „Lietuvos energija“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino AB „Lietuvos energija“ atskyrimo sąlygas, pagal kurias elektros energijos perdavimo tinklų ir jungiamųjų linijų su kitomis elektros sistemomis valdymo, eksploatavimo, plėtros, techninės priežiūros ir remonto veikla, taip pat tam tikra kita dalis AB „Lietuvos energija“ veiklos, kaip turto, teisių, pareigų ir sandorių visuma, tame tarpe teisės bei pareigos dėl darbo santykių, buvo atskirta ir jos pagrindu įsteigta nauja bendrovė LITGRID AB. Ji pagal viešai paskelbtą 2010-12-01 turto perdavimo – priėmimo aktą Nr. 743-10 perėmė iš AB „Lietuvos energija“ sąlygose numatytas teises ir pareigas susijusias su darbo santykiais dėl darbuotojų, kurie dirba ar dirbo perdavimo sistemos operatoriaus funkcijų srityje. Ieškovas į Perdavimo tinklo Vilniaus skyriaus Eksploatacinio padalinio Linijų grupės elektriko pareigas perkeltas nuo 2006-10-01, o darbo sutartis nutraukta nuo 2011-08-09 šalių susitarimu. Paskutinės ieškovo užimtos pareigos – Perdavimo tinklo Vilniaus skyriaus Eksploatacijos padalinio Linijų grupės elektrikas, todėl AB „Lietuvos energija“ nėra tinkamas atsakovas šioje byloje. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 68 str. 1 d. numato, kad bendrovės reorganizavimas reiškia ne tik konkretaus turto ir konkrečios veiklos perėjimą naujai įsteigtai bendrovei, bet ir visų susijusių teisių ir pareigų perėjimą, nebent reorganizavimo sąlygose būtų numatyta kitaip. Atskyrimo sąlygos nenumatė, kad atsakovui lieka teisės ir pareigos buvusių darbuotojų, dirbusių atskiriamoje verslo dalyje, o Atskyrimo sąlygų 12.8 punktas numatė, kad atskiriamos dalies sudėtyje esančios teisės ir pareigos pereina naujai bendrovei LITGRID AB ir tampa naujosios bendrovės teisėmis ir pareigomis taip, lyg jos nuo pat pradžių būtų tokiomis buvę. Ieškovas iki darbo santykių su atsakovu nutraukimo dirbo Perdavimo tinklo Vilniaus skyriaus Eksploatacijos padalinio Linijų grupės elektriku, t.y. elektros energijos perdavimo veikloje, kurią atsakovas perleido LITGRID AB. Transporto priemonių, susijusių su nelaimingu atsitikimu, naudojimas taip pat priklauso LITGRID AB perleistai veiklos sričiai. Tarp ieškovo ir atsakovo darbo santykiai pasibaigė 2011-08-09 remiantis 2011-08-09 šalių sudarytu susitarimu dėl darbo santykių nutraukimo. Susitarimo pagrindu ieškovui išmokėta 8 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė kompensacija, o susitarimo 6 punkte įtvirtinta, kad ieškovas patvirtina ir pripažįsta, kad darbdaviui įvykdžius visus įsipareigojimus pagal susitarimą, jis neturi ir neturės pretenzijų ir reikalavimų darbdaviui, susijusių su darbo santykiais ir jų pasibaigimu, be kita ko, ieškovui buvo išmokėta ir vienkartinė piniginė pašalpa. Be to, susitarimas pasirašytas praėjus daugiau nei vieneriems metams po nelaimingo atsitikimo, todėl ieškovo valia pasirašyti minėta susitarimą buvo susiformavusi dėl nelaimingo atsitikimo aplinkybių ir poveikio. Susitarimu ieškovas ir darbdavys išsprendė kilusį teisminį ginčą dėl neturtinės žalos atlyginimo, užkirto kelią šiam teisminiam ginčui kilti ateityje, todėl ieškovas nebeturi teisės reikšti reikalavimo dėl neturtinės žalos atlyginimo. Be to, ieškovo 2011-09-02 darbingumo pažymoje Nr. 0635711 nurodyta darbingumo lygio priežastis yra ne nelaimingas atsitikimas darbe, o liga, tai yra medicininė priežastis, nesusijusi su atsakovo veiksmais, neveikimu, darbo santykiais. Nedarbingumo pažymoje nurodyta diagnozė – lėtinis osteomielitas – kaulų uždegimas, kurį sukelia mikrobai, o tai reiškia, kad ieškovo nedarbingumo lygį galėjo nulemti netinkamo gydymo komplikacijos, ieškovo elgesys gydymo metu ar kitos medicininės priežastys, už kurias atsakovas nėra atsakingas.

7Atsakovo AB „Lietuvos energija“ atstovas palaikė atsakovo atsiliepimą į ieškinį, prašė ieškinį atmesti, kadangi AB „Lietuvos energija“ nėra tinkamas atsakovas šiame ginče. LITGRID AB pagal viešai paskelbtą 2010-12-01 turto perdavimo – priėmimo aktą perėmė iš AB „Lietuvos energija“ sąlygose numatytą turto dalį, kuri yra susijusi su perdavimo sistemos operatoriaus veikla, taip pat ir visas su tuo turtu, taip pat teises ir pareigas susijusias su darbo santykiais dėl darbuotojų, kurie dirba ar dirbo perdavimo sistemos operatoriaus funkcijų srityje ir ieškovo reikalavimai turi būti keliami naujai įmonei LITGRID AB, kuri susikūrė po reorganizacijos. Ieškovas liko dirbti AB „Lietuvos energija“, nors visos teisės ir pareigos buvo perduotos LITGRID AB, kadangi ieškovas po nelaimingo atsitikimo visą laiką buvo nepertraukiamose atostogose ir viso atsiskyrimo metu, kai susikūrė LITGRID AB, ieškovas buvo atostogose, todėl nieko negalima buvo daryti. Nors atsakovas AB „Lietuvos energija“ pasirašė ieškovo atleidimo iš darbo dokumentus, tačiau tai turi būti traktuojama kaip formalus neišvengiamumas. 2011-08-09 susitarimu dėl 1988-01-05 darbo sutarties Nr. 6/K nutraukimo ieškovui buvo išmokėta papildoma išeitinė išmoka, lygi 8 darbuotojo vidutinio darbo užmokesčių dydžii, o ne tik vienkartinė išmoka, be to, susidarė nemaža kompensacija ir už nepanaudotas kasmetines atostogas, t.y. virš 70 dienų nepanaudotų atostogų. AB „Lietuvos energija“ 2011-04-29 įsakymu skyrė ieškovui vienkartinę 2000 Lt pašalpą, tai AB „Lietuvos energija“ pagalba darbuotojui, kuris patyrė nelaimingą įvykį darbe gera valia. AB „Lietuvos energija“ visiškai atsiskaitė su ieškovu, šalys susitarė dėl išmokamos sumos, ieškovui toks susitarimas tiko, šalys jį pasirašė, po ko toks susitarimas turi įstatymo galią.

8Atsakovas LITGRID AB su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad LITGRID AB yra netinkamas atsakovas, nes ieškovo darbdavys iki jo darbo sutarties nutraukimo buvo AB „Lietuvos energija“. Nurodė, kad Atskyrimo sąlygų 9.2.6. punkte numatyta, kad naujai bendrovei bus perkelti visi su atskiriama dalimi susiję bendrovės darbuotojai, kurie yra išvardinti šių atskyrimo sąlygų 17 priede. Nauja bendrovė perims tokių darbuotojų darbo sutartis bei visas darbdavio teises ir pareigas nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo momento. 2010-12-01 tarp AB „Lietuvos energija“ ir LITGRID AB pasirašytas perdavimo – priėmimo aktas Nr. 743-10/SUT-2.10, kurio 7 priede ieškovo tarp perkeliamų darbuotojų nėra, todėl LITGRID AB ieškovo, kaip darbuotojo neperėmė ir neprisiėmė jo atžvilgiu darbdavio teisių ir pareigų. AB „Lietuvos energija“ reorganizavimas baigtas 2010 m. lapkričio mėn., o darbo santykiai tarp ieškovo ir AB „Lietuvos energija“ tęsėsi iki 2011-08-09. Susitarimas dėl 1988-01-05 darbo sutarties Nr. 6/K nutraukimo sudarytas 2011-08-09, pasirašytas ne tarp LITGRID AB ir ieškovo, bet tarp AB „Lietuvos energija“ ir ieškovo, o jei ieškovą atsakovas būtų perėmęs pagal atskyrimo sąlygas vykdant reorganizavimą, susitarimas dėl darbo sutarties nutraukimo būtų pasirašytas tarp LITGRID AB ir ieškovo. Nėra priežastinio ryšio tarp darbdavio veiksmų (neveikimo), jo pareigos užtikrinti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas. Kojos lūžis yra gana dažnai pasitaikanti trauma, po kurios tinkamai pritaikius gydymą paprastai liekamųjų reiškinių nelieka ir asmuo gali toliau normaliai vaikščioti ir dirbti. Iš bylos faktinių aplinkybių matyti, kad ieškovo kojos gijimas vyko gana lėtai, buvo atliekamos kelios operacijos, po jų kilo komplikacijų ir išsivystė osteomielitas. Šią infekcinio pobūdžio ligą galėjo sukelti daugelis veiksnių, tokių kaip silpna bendra organizmo būklė, nepakankama pooperacinė priežiūra, gydytojų veiksmai ar neveikimas. AB „Lietuvos energija“ su ieškovu taip pat pasirašė susitarimą dėl 1988-01-05 darbo sutarties Nr. 6/K nutraukimo, kuriame ieškovas pareiškė, patvirtino ir pripažino, kad įvykdžius visus įsipareigojimus pagal susitarimą neturi ir neturės pretenzijų ir reikalavimų AB „Lietuvos energija“, susijusių su darbo santykiais ir jų pasibaigimu.

9Atsakovo LITGRID AB atstovė palaikė atsiliepime išdėstytus motyvus, prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad LITGRID AB yra netinkamas atsakovas, nes nelaimingas įvykis buvo 2010 metų vasario mėnesį, o LITGRID AB įsteigtas 2010 metų lapkričio mėnesį ir 2010-12-01 su atsakovu AB „Lietuvos energija“ pasirašytas turto ir teisių perėmimo aktas ir perimtos galiojančios darbuotojų darbo sutartys, tarp kurių ieškovo nebuvo. Atsakovas AB „Lietuvos energija“ prieštarauja pats sau, nes darbo sutartį sudarė su ieškovu AB „Lietuvos energija“, išmokas ieškovo vaistams taip pat mokėjo AB „Lietuvos energija“, darbo sutartis taip pat nutraukta tarp ieškovo ir atsakovo AB „Lietuvos energija.

10Ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Ieškovas patikslinęs savo reikalavimus, prašo priteisti iš AB „Lietuvos energija“ arba solidariai iš abiejų atsakovų 200 000,00 Lt neturtinės žalos atlyginimo.

12Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK (toliau – CK) 1 d. - neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Pagal to paties straipsnio 2 d. neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

13Pagal CK 6.283 str. 1 d. jeigu fizinis asmuo suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, tai už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiam asmeniui atlyginti visus šio patirtus nuostolius ir neturtinę žalą.

14Tarp ieškovo S. M. ir atsakovo AB „Lietuvos energija“ 1988-01-05 sudaryta darbo sutartis Nr. 6/k, įdarbinant ieškovą AB „Lietuvos energija“ Linijų tarnybos padalinio aukštos įtampos elektros linijų elektriku (b.l. 51-53).

152010-02-23 nelaimingo atsitikimo darbe akte Nr. 2 (b.l. 5-6) nurodyta, kad 2010-02-05 vykdant AB „Lietuvos energija“ pavedimą Nr. 1189-3 apie 09.00 val. linijų grupės elektrikas – ieškovas S. M. ir inžinierius M. K. vykdė 110 kV oro linijos “Verkiai – Neris” apžiūrą. Apžiūra buvo atliekama važiuojant dviviečiu sniego motociklu Yamaha VT 70J. Apie 11.00 val. kylant miško proskyna į įkalnę ties atramomis Nr. 55 ir Nr. 54 motociklas dėl storos sniego dangos (apie 40 cm) ir nelygaus reljefo, pradėjo slysti į kairę ir šonu trenkėsi į medį. Susidūrimo metu susižalojo kairę blauzdą keleivio sėdynėje sėdėjęs S. M. Akte pažymėta, kad nelaimingo atitikimo priežastys – darbuotojų neaprūpinimas tinkama apsaugine apranga kaip to reikalauja sniego motociklo vartotojo vadovas, pažeista Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 25 str. 3 d., darbuotojai nėra pasirašytinai supažindinti su sniego motociklo saugaus naudojimo reikalavimais, pažeista Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 25 str. 6 d.

16Kaip matyti iš 2010-02-23 nelaimingo atsitikimo darbe akto Nr. 2, 2010-02-05 nelaimingo atsitikimo, kurio metu sužalotas ieškovas darbe, kaltininkas – atsakovas AB „Lietuvos energija“, ieškovo kaltės nėra. Atsakovas savo kaltės neginčija, tą pripažino ir atsakovo AB „Lietuvos energija“ atstovas teismo posėdžių metu nurodydamas, kad pripažįsta, jog buvo nelaimingas atsitikimas, kuriuo metu nukentėjo ieškovas. Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad 2010-02-05 nelaimingas atsitikimas, kurio metu sužalotas ieškovas darbe, įvyko dėl atsakovo AB „Lietuvos energija“ kaltės.

172011-09-02 ieškovui išduota darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pažyma Nr. 0021269 (b.l. 7), kuria ieškovui nustatytas 50 % darbingumo lygis nuo 2011-09-02 iki 2012-09-01, ir 50 % netektas darbingumas, darbingumo lygio priežastis – 27.3 nelaimingas atsitikimas (suluošinimas) darbe.

182012-09-28 darbingumo lygio pažymoje Nr. 0708789 nurodytas ieškovo darbingumo lygis - 50 %, nuo 2012-09-02 iki 2013-09-20, netektas darbingumas - 50 %, darbingumo lygio priežastis – M86.46.

19Kaip matyti iš ieškovo pateiktų išrašų iš medicininių dokumentų (b.l. 9-15, 29-33), bei ieškovo paaiškinimų jam išsivystęs osteomielitas – kaulų uždegimas, kurį sukelia mikrobai.

20Nors atsakovai AB „Lietuvos energija“ ir LITGRID AB nurodo, kad osteomielitą sukelia mikrobai, vadinasi ieškovo nedarbingumo lygį galėjo nulemti netinkamo gydymo komplikacijos, ieškovo elgesys gydymo metu ar kitos medicininės priežastys, už kurias atsakovai nėra atsakingi ir dėl to nėra priežastinio ryšio tarp 2010-02-05 nelaimingo atsitikimo darbe ir šios ligos, tačiau teismas šiuos atsakovų argumentus laiko neįrodytomis prielaidomis, kadangi šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus (CPK 12 str., 178 str.). Atsakovai nėra pateikę įrodymų, kad osteomielitas yra gydymo komplikacijų ar kitų medicininių priežasčių padarinys. Priešingai, kaip matyti iš jau minėtų ieškovo pateiktų medicininių dokumentų išrašų ((b.l. 9-15, 29-33), ieškovo medicininės kortelės (b.l. 126), darytini išvados, kad osteomielitas yra kitų komplikacijų, o ne 2010-02-05 nelaimingo atsitikimo darbe padarinys, nėra pagrindo.

21Kadangi neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta asmens sveikatai (CK 2 d.), atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad ieškovas dėl sveikatos sutrikdymo įstatymų nustatyta tvarka turi teisę į neturtinės žalos atlyginimą.

22Atsakovai ginčija ieškovo teisę į neturtinės žalos atlyginimą ieškovo ir AB „Lietuvos energija“ sudarytu 2011-08-09 susitarimu dėl 1988-01-05 darbo sutarties Nr. 6/K nutraukimo, kuriuo ieškovas pareiškė, patvirtino ir pripažino, kad darbdaviui įvykdžius visus įsipareigojimus pagal šį Susitarimą, jis neturi ir neturės pretenzijų ir reikalavimų darbdaviui, susijusių su darbo santykiais ir jų pasibaigimu.

23Ieškovas ir AB „Lietuvos energija“ atsižvelgdami į darbdavio 2011-08-09 pasiūlymą nutraukti darbo sutartį (b.l. 23) ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 125 straipsniu, sudarė Susitarimą dėl 1988-01-05 darbo sutarties Nr. 6/k nutraukimo, kuriuo susitarta nutraukti 1988-01-05 darbo sutartį Nr. 6/k tokios sąlygomis: 1. Darbo sutarties nutraukimo pagrindas - šalių susitarimas dėl darbo sutarties nutraukimo; 2. Darbo sutartį nutraukti nuo 2011-08-09, laikant, kad paskutinė darbo diena yra 2011-08-09; 3. Išmokėti darbuotojui kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas 70,32 kalendorinių dienų; 4. Išmokėti darbuotojui išeitinę išmoką, lygią 8 (aštuonių) darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydžių; 5. Darbuotojas darbo sutarčiai pasibaigus, nė vėliau kaip paskutinę darbo dieną privalo grąžinti darbdaviui visas materialines vertybes, kurios priklauso darbdaviui, įvykdyti darbo sutarties reikalavimus, susijusius su darbuotojui patikėtos konfidencialios informacijos grąžinimu; 6.Darbuotojas pareiškia, patvirtina ir pripažįsta, kad darbdaviui įvykdžius visus įsipareigojimus pagal šį Susitarimą, jis neturi ir neturės pretenzijų ir reikalavimų darbdaviui, susijusių su darbo santykiais ir jų pasibaigimu.

24Atsakovo AB „Lietuvos energija“ nurodo, kad vadovaujantis kasacinio teismo praktika: 1) darbdavio ir darbuotojo pasitašytas susitarimas pagal Darbo kodekso 125 str. jiems turi įstatymo galią; 2)susitarimas nutraukti darbo santykius turi tikslą užtikrinti taiką ir stabilumą tarp šalių ateityje ir teismai turi jam teikti prioritetą, nagrinėdami konkrečius ginčus; 3) darbuotojas negali pakeisti ar atšaukti savo valios, išreikštos pasirašytame susitarime (b.l. 45).

25Nors šis Susitarimas šalims turi įstatymo galią, vadinasi šalims yra privalomas, tačiau būtina atkeipti dėmesį į šio susitarimo turinį ir tai, ko šiuo susitarimu buvo siekta, t.y. į tikrąją šalių valią. Kaip matyti iš ieškovo ir AB „Lietuvos energija“ sudaryto 2011-08-09 susitarimo dėl 1988-01-05 darbo sutarties Nr. 6/k nutraukimo, šalių susitarimu aptartos darbo sutarties nutraukimo, išmokamos kompensacijos, išeitinės išmokos sąlygos. Susitarime nenurodoma, kad išeitinė išmoka ar kompensacija sumokama dėl nelaimingo atsitikimo darbe neturtinei žalai atlyginti, neaptariamos neturtinės žalos atlyginimo sąlygos ir dydis, nenurodoma, kad ieškovas nereikš pretenzijų dėl tokios žalos atlyginimo ateityje. Kaip nurodė ieškovas, jis pasirašė Susitarimą manydamas, kad patvirtina, jog neprieštaraus dėl atidirbto darbo laiko ir suprato, kad išmoka išmokama už atidirbtą laiką, o ne neturtinei žalai atlyginti.

26Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad Susitarimu ieškovas ir AB „Lietuvos energija“ sulygo tik dėl darbo sutarties nutraukimo ir su tuo susijusių sąlygų, todėl susitarimas neatima teisės ieškovui reikalauti neturtinės žalos atlyginimo. Atsakovų argumentai, kad esant tarp ieškovo ir AB „Lietuvos energija“ sudarytam 2011-08-09 susitarimui dėl 1988-01-05 darbo sutarties Nr. 6/K nutraukimo, ieškovas neturi teisės reikalauti neturtinės žalos atlyginimo, atmestini kaip nepagrįsti.

27Nors atsakovas AB „Lietuvos energija“ nurodo, kad yra netinkamas atsakovas šioje byloje, kadangi LITGRID AB pagal viešai paskelbtą 2010-12-01 turto perdavimo – priėmimo aktą Nr. 743-10 perėmė iš AB „Lietuvos energija“ sąlygose numatytas teises ir pareigas susijusias su darbo santykiais dėl darbuotojų, kurie dirba ar dirbo perdavimo sistemos operatoriaus funkcijų srityje, įskaitant ir ieškovą, tačiau teismas su šiais atsakovo AB „Lietuvos energija“ argumentais nesutinka.

282010-09-24 AB „Lietuvos energija“ atskyrimo sąlygos (b.l. 57-78) numatė, kad AB „Lietuvos energija“ dalies pagrindu sukuriama nauja bendrovė - LITGRID AB, kuriai yra perduodama AB „Lietuvos energija“ turto, teisių bei pareigų dalis (Atskyrimo sąlygų 1.1.1. punktas). Pagal Atskyrimo sąlygų 1.1.4 punktą atskiriama dalis reiškia atskyrimo metu AB „Lietuvos energija“ atskiriamą dalį, apimančią tiek AB „Lietuvos energija“ tiesiogiai, tiek netiesiogiai vykdomą Perdavimo sistemos operatoriaus veiklą, elektros rinkos operatoriaus veiklą ir dalį su perdavimo sistemos operatoriaus vykdoma veikla susijusios informacinių technologijų bei kitos elektros energetikos veiklos, kaip numatyta atskyrimo sąlygose <...>. Atskyrimo sąlygų 9.2.6. punkte numatyta, kad naujai bendrovei bus perkelti visi su atskiriama dalimi susiję bendrovės darbuotojai, kurie yra išvardinti šių atskyrimo sąlygų 17 priede nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo momento.

29Byloje esantys 2012-04-03 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas (b.l. 54-56) ir 2012-05-30 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašas (b.l. 106) patvirtina, kad 2010-11-16 Juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja bendrovė - LITGRID AB.

302010-12-01 tarp AB „Lietuvos energija“ ir LITGRID AB pasirašytas perdavimo - priėmimo aktas Nr. 743-10/SUT-2.10 (b.l. 99-101), kuriame be kita ko nurodyta, kad visi su atskiriame dalimi susiję AB „Lietuvos energija“ darbuotojai, kurie yra nurodyti prie šio akto pridedame priede yra perkeliami į LITGRID AB nuo šio akto pasirašymo dienos (3 punktas).

31Kaip matyti iš perkeliamų darbuotojų sąrašo prie 2010-12-01 priėmimo – perdavimo akto (b.l. 102-104) ieškovo tarp perkeliamų darbuotojų nėra, vadinasi ieškovas perdavimo - priėmimo akto Nr.743-10/SUT-2.10 pagrindu nebuvo perkeltas į LITGRID AB.

32Be to, pažymėtina, kad susitarimas dėl 1988-01-05 darbo sutarties Nr. 6/K nutraukimo sudarytas 2011-08-09, pasirašytas ne tarp LITGRID AB ir ieškovo, bet tarp AB „Lietuvos energija“ ir ieškovo, nors kaip teigia atsakovas 2010-12-01 pasirašytas perdavimo - priėmimo aktas Nr.743-10/SUT-2.10, pagal kurį teises ir pareigas susijusias su darbo santykiais dėl darbuotojų, kurie dirba ar dirbo perdavimo sistemos operatoriaus funkcijų srityje, įskaitant ir ieškovą, perėjo LITGRID AB.

33Nors atsakovo AB „Lietuvos energija“ atstovas nurodė, kad atsakovas AB „Lietuvos energija“ pasirašė ieškovo atleidimo iš darbo dokumentus, tačiau tai turi būti traktuojama kaip formalus neišvengiamumas, tačiau teismas šiuos argumengtus vertina kritiškai, kadangi jei atsakovui LITGRID AB perėjo visos su ieškovu susijusios teisės ir pareigos pagal perdavimo - priėmimo aktą Nr.743-10/SUT-2.10, vadinasi atsakovui LITGRID AB turėjo pereiti ir teisė nutraukti su ieškovu darbo sutartį.

34Atsižvelgiant į išdėstytą darytina išvada, kad tinkamas atsakovas šioje byloje yra AB „Lietuvos energija“, iš kurio ieškovas turi teisę reikalauti neturtinės žalos atlyginimo.

35Nagrinėjamu atveju ieškovas buvo sužalotas darbe. DK 283 straipsnyje nustatytos sąlygos ir tvarka, kaip darbuotojui turi būti atlyginta už darbe patirtus sveikatos sužalojimus. Ši teisės norma nereguliuoja neturtinės žalos, atsiradusios sužalojus sveikatą, atlyginimo, todėl tokiais atvejais taikoma CK 6.250 str.2 d., kurioje įtvirtinta, kad neturtinė žala atlyginama visais atvejais, jeigu ji padaryta sužalojus sveikatą.

36Atsižvelgiant į asmens sveikatos, kaip vertybės, pobūdį ir neabejotinai prioritetinę gynybą, nustatant atlygintinos neturtinės žalos dydį sveikatos sužalojimo atveju objektyvūs kriterijai (žalos padariniai) yra svarbesni nei subjektyvūs (žalą padariusio asmens kaltė). Teismai, įvertindami sveikatos sužalojimo padarinius pinigais, daugiau reikšmės suteikia šios teisių gynimo priemonės kompensaciniam pobūdžiui, o subjektyvūs žalos dydžio nustatymo kriterijai reikšmingi vertinant tik tai, kiek jie tuos sveikatos sužalojimo padarinius padidino ar sumažino. Šis sveikatos sužalojimo padarinių kriterijus ir esminės jo reikšmės nustatant neturtinės žalos dydį pripažinimas kasacinio teismo praktikoje plėtojamas nuosekliai, atsižvelgiant į analogiško pobūdžio bylose suformuotą praktiką (LAT 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje A. Ž. v. UAB „Ranga IV“, bylos Nr. 3K-3-450/2006; 2008 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje L. V. v. ŽŪB „Šiaulėnų statyba“, bylos Nr. 3K-3-529/2008; 2009 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje G. Š. v. UAB „Y. W. Technologies Lietuva, bylos Nr. 3K-3-174/2009; kt.).

37Taigi nagrinėjamu atveju nustatant ieškovui atlygintinos neturtinės žalos dydį, pirmiausia turi būti atsižvelgiama į sveikatai padarytų sužalojimų padarinius tolimesniam ieškovo gyvenimui.

38Kaip nurodė ieškovas jam dėl nelaimingo atsitikimo darbe išsivystė chroninė kaulų irimo liga – osteomielitas, kuri yra neišgydoma ir reikalaujanti nuolatinio gydymo. Ieškovas vaikšto netaisyklingai, su ramentais, šlubuodamas, todėl paūmėjo anksčiau gydytos stuburo išvaržos. Ieškovui nusilpo nervinė sistema, atsirado padidėjęs nerimas, o tai padarė neigiamą įtaką, siekiant susirasti kitą, ieškovo fizines galimybes atitinkantį darbą.

39Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2011-09-02 išvadoje dėl darbo pobūdžio ir sąlygų Nr. 2399 nurodė, jog ieškovas negali dirbti veikiant ergonominiams rizikos veiksniams keliant krovinius rankomis, kai krovinio svoris daugiau kaip 10 kg, dirbti darbą, susijusį su nuolatiniu stovėjimu, vaikščiojimu, priverstiniais liemens palenkimais; negali dirbti veikiant psichosocialiniams rizikos veiksniams naktinį, viršvalandinį darbą; negali dirbti veikiant fiziniams rizikos veiksniams darbų aukštyje virš 1,3 m., virš 5m., kai naudojama rankinė pastūma (b.l. 16)

40Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2012-09-28 išvadoje dėl darbo pobūdžio ir sąlygų Nr. DPS - 3065 nurodė, jog ieškovo darbingumo lygis yra 50 % nuo 2012-09-02 iki 2013-09-20, ieškovas negali dirbti veikiant ergonominiams rizikos veiksniams keliant krovinius rankomis, kai krovinio svoris daugiau kaip 15 kg, dirbti darbą, susijusį su nuolatiniu stovėjimu, vaikščiojimu, priverstiniais liemens palenkimais; negali dirbti veikiant fiziniams rizikos veiksniams darbų aukštyje virš 1,3 m., virš 5 m. (b.l. 119).

41Darytina išvada, kad ieškovo galimybės susirasti jo kvalifikaciją ir gebėjimus atitinkantį darbą yra gana ribotos, be to kaip nurodyta Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2012-09-28 darbingumo lygio pažymoje Nr. 0708789, ieškovui nuo 2012-09-02 iki 2013-09-20 nustatytas tik 50 % darbingumas. Ieškovas operuotas penkis kartus (2010-02-05, 2010-06-23, 2010-09-28, 2011-01-31), be to jam 2013-02-16 turėjo būti atlikta ir šeštoji operacija, jam išsivysčiusi chroninė kaulų irimo liga – osteomielitas, kaip nurodė ieškovas jam yra nusilpusi nervinė sistema, atsiradęs padidėjęs nerimas, jis jaučiasi nereikalingas.

42Teismas, nustatydamas ieškovui priteistinos neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į aukščiau išdėstytas aplinkybes.

43Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas laikosi praktikos, kad darbuotojo sveikatos sužalojimo atvejais sprendžiant dėl turtinės žalos atlyginimo turi būti atsižvelgiama ir į netekto darbingumo lygį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje T. K. v. Vilniaus miesto savivaldybė ir kt., bylos Nr. 3K-3-103/2005; 2008 m. vasario 26 d. nutartis civilinėje byloje S. M. v. UAB „ Yazaky Wiring Technologies Lietuva“, bylos Nr. 3K-3-129/2008; ir kt.) , o kaip matyti iš 2011-09-02 ieškovui išduota darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pažymos Nr. 0021269 ir 2012-09-28 darbingumo lygio pažymos Nr. 0708789, ieškovo netekto darbingumo lygis - 50 procentų.

44Pažymėtina, kad, sprendžiant neturtinės žalos atlyginimo dydžio klausimus, atsižvelgtina ir į teismų praktiką bylose, kuriose išnagrinėti reikalavimai dėl neturtinės žalos atlyginimo buvo kildinami iš sveikatos sužalojimo: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje A. Ž. v. UAB „Ranga IV“, bylos Nr. 3K-3-450/2006, paliko galioti teismo sprendimą, kuriuo ieškovui dėl sveikatos sužalojimo priteista 25 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006 m. lapkričio 7 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje V. V. v. UAB „Žemaitijos gelžbetonis“, bylos Nr. 3K-3-575/2006, paliko nepakeistą teismo sprendimą, kuriuo ieškovui dėl sveikatos sužalojimo priteista 30 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007 m. balandžio 18 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje A. L. v. Lietuvos ir Kanados UAB „Pajūrio mediena“, bylos Nr. 3K-3-157/2007, paliko nepakeistą apeliacinės instancijos teismo nutartį, kuria ieškovui dėl sveikatos sužalojimo (netekus 85 procentų darbingumo) priteista 50 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007 m. birželio 26 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje A. M. v. UAB „Baltijos realizacijos centras“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-262/2007, paliko nepakeistą apeliacinės instancijos teismo nutartį, kuria ieškovui dėl sveikatos sužalojimo (netekus 50 procentų darbingumo) priteista 40 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m. vasario 26 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje S. M. v. UAB „ Y. W. Technologies Lietuva“, bylos Nr. 3K-3-129/2008, paliko nepakeistą apeliacinės instancijos teismo nutartį, kuria ieškovei dėl profesinio susirgimo (netekus 5 procentų profesinio darbingumo) priteista 10 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m. spalio 20 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje L. V. v. ŽŪB „Šiaulėnų statyba“, bylos Nr. 3K-3-529/2008, priteisė ieškovui dėl sveikatos sužalojimo (netekus 50 procentų profesinio darbingumo) 50 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. balandžio mėn. 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-174/2009).

45Įvertinus byloje nustatytas faktines aplinkybes, vadovaujantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais iš atsakovo AB „Lietuvos energija“ ieškovui priteistina 40 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo.

46Visi kiti byloje esantys ir teismo posėdyje aptarti įrodymai nėra reikšmingi sprendžiant šį ginčą, todėl priimant sprendimą teismo neanalizuojami ir nevertinami.

47Iš atsakovo AB „Lietuvos energija“ priteistina 1200 Lt žyminio mokesčio valstybei, kadangi ieškovas nuo šio mokesčio yra atleistas (CPK 83 str. 1 d. 3 p.).

48Iš atsakovo proporcingai atmestų ieškovo reikalavimų daliai priteistina 19,51 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

49Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 12, 88, 92, 93, 96, 176-178, 259-260, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

50ieškinį patenkinti iš dalies.

51Priteisti iš AB „Lietuvos energija“ 40000 Lt neturtinės žalos atlyginimo ieškovui S. M.

52Priteisti iš AB „Lietuvos energija“ 19,51 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

53Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

54Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. M.... 3. ieškovas, patikslinęs savo reikalavimus, prašo priteisti iš AB „Lietuvos... 4. Ieškovas nurodė, jog dirbo AB „Lietuvos energija“ elektriko pareigose... 5. Ieškovo atstovė ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti visiškai. Nurodė,... 6. Atsakovas AB „Lietuvos energija“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 7. Atsakovo AB „Lietuvos energija“ atstovas palaikė atsakovo atsiliepimą į... 8. Atsakovas LITGRID AB su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip... 9. Atsakovo LITGRID AB atstovė palaikė atsiliepime išdėstytus motyvus, prašė... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Ieškovas patikslinęs savo reikalavimus, prašo priteisti iš AB „Lietuvos... 12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK (toliau – CK) 1 d. - neturtinė žala... 13. Pagal CK 6.283 str. 1 d. jeigu fizinis asmuo suluošintas ar kitaip sužalota... 14. Tarp ieškovo S. M. ir atsakovo AB „Lietuvos energija“ 1988-01-05 sudaryta... 15. 2010-02-23 nelaimingo atsitikimo darbe akte Nr. 2 (b.l. 5-6) nurodyta, kad... 16. Kaip matyti iš 2010-02-23 nelaimingo atsitikimo darbe akto Nr. 2, 2010-02-05... 17. 2011-09-02 ieškovui išduota darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe... 18. 2012-09-28 darbingumo lygio pažymoje Nr. 0708789 nurodytas ieškovo darbingumo... 19. Kaip matyti iš ieškovo pateiktų išrašų iš medicininių dokumentų (b.l.... 20. Nors atsakovai AB „Lietuvos energija“ ir LITGRID AB nurodo, kad... 21. Kadangi neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta asmens... 22. Atsakovai ginčija ieškovo teisę į neturtinės žalos atlyginimą ieškovo... 23. Ieškovas ir AB „Lietuvos energija“ atsižvelgdami į darbdavio 2011-08-09... 24. Atsakovo AB „Lietuvos energija“ nurodo, kad vadovaujantis kasacinio teismo... 25. Nors šis Susitarimas šalims turi įstatymo galią, vadinasi šalims yra... 26. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad Susitarimu... 27. Nors atsakovas AB „Lietuvos energija“ nurodo, kad yra netinkamas atsakovas... 28. 2010-09-24 AB „Lietuvos energija“ atskyrimo sąlygos (b.l. 57-78) numatė,... 29. Byloje esantys 2012-04-03 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro... 30. 2010-12-01 tarp AB „Lietuvos energija“ ir LITGRID AB pasirašytas perdavimo... 31. Kaip matyti iš perkeliamų darbuotojų sąrašo prie 2010-12-01 priėmimo –... 32. Be to, pažymėtina, kad susitarimas dėl 1988-01-05 darbo sutarties Nr. 6/K... 33. Nors atsakovo AB „Lietuvos energija“ atstovas nurodė, kad atsakovas AB... 34. Atsižvelgiant į išdėstytą darytina išvada, kad tinkamas atsakovas šioje... 35. Nagrinėjamu atveju ieškovas buvo sužalotas darbe. DK 283 straipsnyje... 36. Atsižvelgiant į asmens sveikatos, kaip vertybės, pobūdį ir neabejotinai... 37. Taigi nagrinėjamu atveju nustatant ieškovui atlygintinos neturtinės žalos... 38. Kaip nurodė ieškovas jam dėl nelaimingo atsitikimo darbe išsivystė... 39. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo... 40. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo... 41. Darytina išvada, kad ieškovo galimybės susirasti jo kvalifikaciją ir... 42. Teismas, nustatydamas ieškovui priteistinos neturtinės žalos dydį,... 43. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas laikosi praktikos, kad darbuotojo... 44. Pažymėtina, kad, sprendžiant neturtinės žalos atlyginimo dydžio... 45. Įvertinus byloje nustatytas faktines aplinkybes, vadovaujantis teisingumo,... 46. Visi kiti byloje esantys ir teismo posėdyje aptarti įrodymai nėra... 47. Iš atsakovo AB „Lietuvos energija“ priteistina 1200 Lt žyminio mokesčio... 48. Iš atsakovo proporcingai atmestų ieškovo reikalavimų daliai priteistina... 49. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 12, 88, 92, 93, 96, 176-178,... 50. ieškinį patenkinti iš dalies.... 51. Priteisti iš AB „Lietuvos energija“ 40000 Lt neturtinės žalos atlyginimo... 52. Priteisti iš AB „Lietuvos energija“ 19,51 Lt bylinėjimosi išlaidų... 53. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 54. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...