Byla e2S-1604-254/2019
Dėl draudimo priimti sprendimus keisti bendrovės valdymo organus

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų Z. J. ir R. J. atskirąjį skundą dėl Alytaus apylinkės teismo 2019 m. birželio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-4390-800/2019 pagal ieškovų Z. J. ir R. J. ieškinį atsakovams D. S., A. S., akcinei bendrovei „Išlaužo žuvis“ dėl draudimo priimti sprendimus keisti bendrovės valdymo organus.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovai Z. J. ir R. J. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams pateikė ieškinį ir prašė uždrausti atšaukti AB „Išlaužo žuvis“ narius, rinkti naujus šios bendrovės narius, atleisti iš pareigų bendrovės vadovą – direktorių R. J. bei registruoti VĮ Registrų centre šiuos galimus bendrovės organų sprendimus iki įsiteisės sprendimai kitose civilinėse bylose Nr. e2A-417-390/2019, Nr. e2-2937-840/201, Nr. e2-4179-800/2019.

72.

8Ieškovai ieškinyje išdėstė prašymą taikyti laikinąją apsaugos priemonę – uždrausti atšaukti AB „Išlaužo žuvis“ valdybos narius, rinkti naujus šios bendrovės valdybos narius ir atleisti iš pareigų bendrovės vadovą – direktorių R. J. iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos.

93.

10Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovai motyvavo tuo, kad atsakovai labai skuba perimti AB „Išlaužo žuvis“ valdymo organų kontrolę ir pažeisdami imperatyvias įstatymo normas priima neteisėtus sprendimus. Atsakovai neteisėtai papildė 2019 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, neteisėtai pravedė 2019 m. balandžio 30 d. visuotinį akcininkų susirinkimą, draudė 2019 m. balandžio 30 d. visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti Z. J. įgaliotiniui R. J., neteisėtai išrinko bendrovės valdybą, kuri 2019 m. balandžio 30 d. sprendimu atšaukė iš pareigų bendrovės vadovą R. J., be to, atsakovai neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą organizuoja 2019 m. liepos 1 d., - visa tai leidžia daryti pagrįstas išvadas, kad atsakovai nuosekliai sieks savo tikslo ir pakartotinai priims neteisėtus sprendimus. Nesiėmus laikinųjų ieškinio apsaugos priemonių ieškinio reikalavimas bus visiškai neįmanomas įgyvendinti, nes sprendimai jau bus priimti ir jie nuginčyti galėtų būti tik teismo keliu. Prašoma laikinoji apsaugos priemonė atitinka įstatymo reikalavimus, yra ekonomiška ir proporcinga kitos šalies atžvilgiu.

114.

12Atsakovai A. S. ir D. S. pateikė teismui atsiliepimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir nurodė nesutinkantys su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu. Nesutikimą motyvavo tuo, kad ieškiniu yra reiškiamas reikalavimas kaip toks apskritai negalėtų būti tenkinamas, kadangi jis negali būti atskiros bylos dalyku. Atsakovų vertinimu ieškiniu yra siekiama varžyti visų bendrovės akcininkų neturtines teises, kurias jiems suteikia jų nuosavybės teise valdomos bendrovės akcijos (Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 16 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 20 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 37 straipsnio 3 dalis). Nagrinėjamoje byloje nei visi bendrovės akcininkai, nei visi bendrovės valdybos nariai nėra atsakovai, todėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkinimas prieš asmenis, kurie nieko nežino apie vykstantį civilinį procesą ir į jį nėra įtraukti, nėra įmanomas ir pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nuostatas. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.255 straipsnio 1 dalies pagrindu prevencinio ieškinio objektas yra būsimi neteisėti atsakovo veiksmai. Nagrinėjamu atveju panašu, kad ieškovai neteisėtais veiksmais laiko atsakovų teisę naudotis savo turimų bendrovės akcijų suteikiamomis neturtinėmis teisėmis. Kaip ir minėta, prevenciniu ieškiniu turi būti siekiama išvengti realios žalos, o šiuo atveju matyti, kad ieškovų ieškinys pareikštas tik dėl asmeninių principų. Taigi, ieškinys yra prima facie nepagrįstas, nes tokie reikalavimai negalėtų būti tenkinami. Taip pat ieškovai neįrodė, kad egzistuoja grėsmė būsimo sprendimo įvykdymui. Kartu atsakovai pastebėjo, jog šioje civilinėje byloje pateiktas ieškinys ir prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo absoliučiai sutampa su kitoje civilinėje byloje Nr. e2-4179-800/2019 prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovai, prašydami taikyti laikinųjų apsaugos priemonių institutą, siekia, neišnagrinėjus bylos iš esmės, jiems palankaus materialinio ginčo išsprendimo, kas aiškiai prieštarauja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslams.

13II.

14Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

155.

16Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmai 2019 m. birželio 28 d. nutartimi prašymo netenkino. Teismas nutartį grindė šiais esminiais argumentais:

171.1.

18Teismas ieškinio priėmimo stadijoje neatlieka pateiktų įrodymų vertinimo ir neturi galimybės nustatyti, kad ieškinys yra nepagrįstas, todėl laikomasi pozicijos, jog ieškovai tikėtinai pagrindė ieškinį.

191.2.

20Abu ieškovų atsakovams kitose civilinėse bylose Nr. e2-4390-800/2019 ir Nr. e2-4179-800/2019 reiškiami reikalavimai nagrinėjami tuose pačiuose Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose, tos pačios teismo sudėties, aplinkybės ir pateikiami įrodymai identiškos.

211.3.

22Prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių tenkinimas varžytų visų bendrovės akcininkų neturtines teises. Ieškovai reiškia prevencinį ieškinį, o prevencinio ieškinio objektas yra būsimi neteisėti atsakovo veiksmai.

231.4.

24Ieškovų argumentai dėl neteisėtų atsakovų veiksmų nėra pagrįsti jokiais rašytiniais įrodymais. Teismas, civilinėje byloje Nr. e2-4179-800/2019 du kartus atmetė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurios yra identiškos šioje byloje prašomoms taikyti laikinosios apsaugos priemonėms.

251.5.

26Ieškovų prašymas nėra motyvuotas bei įrodytas kokiais nors rašytiniais įrodymais. Ieškovai nurodo, kad bendrovėje atliekamas tyrimas išgąsdino D. S. ir jis, perimdamas valdymo organų kontrolę, siekia išvengti atsakomybės už bendrovei padarytą žalą. Ieškovai konstatuoja, kad kažkokiais veiksmais atsakovas jau padarė žalą, tačiau šią aplinkybę grindžia bendrovės vadovo, ieškovo metinio pranešimo 7 punktu, kuriame atsakovas nėra įvardijamas kaip asmuo, atsakingas už padarytą žalą bendrovei. Ieškovai teismui nepateikė jokių duomenų, jog ieškovai dėl atsakovo veiksmais įmonei padarytos žalos yra pradėję kokį nors procesą. Ieškovai remiasi AB „Išlaužo žuvis“ vyr. buhalterės 2019 m. birželio 13 d. pažyma apie bendrovės pajamas už 2018 m. spalio–gruodžio mėn. bei 2019 m. sausio–gegužės mėn. Šio dokumento teismas niekaip negali susieti su atsakovo D. S. neteisėtais veiksmais ir žalos darymu įmonei.

271.6.

28Be to nurodoma, kad atsakovas dėl logiškai nesuprantamų priežasčių siekia nutraukti bendrovei finansiškai naudingą ilgalaikį projektą, kuris ne tik labai pelningas bendrovei, bet ir garantuoja darbuotojams pakankamas darbų apimtis, t. y. padidėjusį darbo užmokestį. Ieškovai prašyme vartoja sąvoką „siekia“ t. y. galima suprasti, kad šiai dienai atsakovas D. S. yra atlikęs kokius nors aktyvius veiksmus, kurie parodo, kad finansiškai naudingą projektą ketinama nutraukti. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismui apskritai nėra pateikta sutartis tarp AB „Išlaužo žuvis“ ir Maxima Lt, todėl net nėra galimybių nustatyti, kaip šalys susitarė, kokie yra sutarties vykdymo terminai, apimtys, sutarties nutraukimo sąlygos ir įspėjimo terminai, netinkamos sutarties vykdymo pasekmės. Iš ieškovų teismui pateiktos informacijos, atsakovų atsiliepime dėstomų argumentų teismas neturi pagrindo daryti išvadą apie atsakovo kokius nors veiksmus, ateityje galėsiančius nulemti įmonės finansinius rodiklius.

29III.

30Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

314.

32Atskiruoju skundu ieškovai Z. J. ir R. J. prašo panaikinti Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų 2019 m. birželio 28 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir klausimą išspręsti iš esmės: prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Skunde nurodo šiuos argumentus:

334.1.

34Teismas, atsisakydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, iš esmės netinkamai vertino ieškovų pateiktus įrodymus ir faktines aplinkybes dėl jau atliktų neteisėtų atsakovų veiksmų, sušaukiant bendrovės 2019 m. balandžio 30 d. visuotinį akcininkų susirinkimą.

354.2.

36Šioje stadijoje pateiktų argumentų ir rašytinių įrodymų pakanka, kad pagal prima facie doktriną susidarytų įsitikimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovams palankus teismo sprendimas. Ieškovai pateikė rašytinius įrodymus ir išdėstė faktus apie atsakovų neteisėtai organizuotą 2019 m. balandžio 30 d. visuotinį akcininkų susirinkimą, ir apie neteisėtai priimtus bendrovės valdybos sprendimus. Šie bendrovės nutarimai nebuvo registruoti VĮ Registrų centre. Su ieškiniu pateiktas neteisėtų nutarimų turinys aiškiai byloja apie siekį perrinkti įgaliojimus iki 2020 m. birželio 6 d. turinčią bendrovės valdybą, bei faktą, kad valdybos nariais siekiama išrinkti tik atsakovų šeimos narius, kad siekiama be jokių teisinių argumentų iš pareigų atleisti bendrovės direktorių. Vien šių argumentų ir rašytinių įrodymų pakanka, kad susidarytų aiškus įsitikinimas, kad prašomos laikinosios apsaugos priemonės šioje byloje yra būtinos ir adekvačios.

374.3.

38Teismas be jokio teisinio pagrindo atmetė ieškovų argumentą dėl atsakovo D. S., einančio bendrovės vykdančiojo direktoriaus pareigas, galimos žalos bendrovei padarymo. Kompleksiškai tiriant pateiktus rašytinius įrodymus: bendrovės vadovo metinį pranešimą, bendrovės pažymą apie negautas pajamas iš Maxima Lt ir pateiktus argumentus turėtų pakakti preliminariai vertinti situaciją kaip tikėtiną. Visos detalės ir esamų įrodymų patvirtinimas arba atmetimas vyks nagrinėjant bylą iš esmės. Be to, kartu su atskiruoju skundu pateikiama bendrovės pažyma, kurioje paaiškinama sutarties su Maxima LT esmė ir aplinkybės. Teismas klaidingai suprato, kad galimos žalos esmę sudaro sutarties sąlygų pažeidimas. Žala bendrovei atsirado dėl to, kad D. S., kurio pareiga įgyvendinti projektus, laiku neįgyvendino, neatliko konkrečių jam pavestų veiksmų (pavyzdžių siuntimo ir kt.), taip ilgam atidėdamas skrostos (ne kaip iki tol - gyvos) žuvies tiekimą į Maxima LT tinklą. Teismo nurodymas, kad ieškovai teismui nepateikė jokių duomenų, jog dėl atsakovo veiksmais įmonei padarytos žalos yra pradėję kokį nors procesą, gali būti vertinamas kaip teismo skatinimas pradėti dar vieną teisminį ginčą, o ne pirminis ir pagrindinis siekis visus galimus ginčus spręsti taikiu būdu, derybomis, derinant abiejų šalių pozicijas, atsižvelgiant į sąžiningą verslo praktiką.

394.4.

40Teismas, priėmęs prevencinį ieškinį, turėjo įvertinti pateiktus įrodymus. Taip pat aplinkybė, kad artimiausias veiksmas, kurį siekiama užkirsti laikinosiomis ieškinio apsaugos priemonėmis turėjo vykti nedelsiant (2019 m. liepos 1 d. visuotinis akcininkų susirinkimas). Įrodymai buvo pateikti, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas turėjo būti išspręstas per įstatymo nurodytą laikotarpį, neinformavus šalių. Tačiau teismas, įpareigojo atsakovus pateikti atsiliepimą, tuo pažeisdamas CPK 147 straipsnio 1 dalies reikalavimas, kad bendra tvarka laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas yra nagrinėjamas apie jį nepranešus asmeniui, kurio atžvilgiu yra taikomos laikinosios apsaugos priemonės.

414.5.

42Teismas neleistinai sieja kitas civilines bylas laikinųjų apsaugos priemonių aspektu. Kiekvienoje byloje laikinosioms ieškinio apsaugos priemonėms turi būti keliami savarankiški, įstatymo numatyti reikalavimai. Nors civilinėse bylose Nr. e2-4390-800/2019 ir Nr. e2-4179-800/2019 yra tos pačios šalys, atsikartojantys rašytiniai įrodymai, tačiau ieškinio reikalavimai yra visiškai skirtingi: Nr. e2-4179-800/2019 - kvestionuojamas 2019 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos sprendimų teisėtumas (šiuo metu neteisėtumas faktiškai yra įrodytas juos neregistravus ir šaukiant kitą visuotinį akcininkų susirinkimą), o byloje Nr. e2-4390-800/2019 keliamas prevencinis reikalavimas ateičiai, uždrausti galimus atsakovų neteisėtus veiksmus ir taip, kol vyksta akcininkų ginčai, išlaikyti sėkmingai veikiančios ir dirbančios bendrovės stabilumą.

434.6.

44Iš ieškinyje išdėstytų aplinkybių ir pateikiamų įrodymų akivaizdus tiesioginis ryšys su sprendimo vykdymu. Nesiėmus laikinųjų ieškinio apsaugos priemonių bendrovės valdymo organai bus perrinkti ir teismo sprendimas šioje byloje bus visiškai neįmanomas įvykdyti. Dar daugiau – šiuo metu galima tokia situacija, kad ieškovai ir bendrovė gali patirti žalą dėl nesavalaikio klausimo dėl laikinųjų ieškinio apsaugos priemonių sprendimo.

454.7.

46Teismas tikėtina nesuprato ieškinio reikalavimo esmės ir būtent dėl to nepritaikė laikinųjų apsaugos priemonių. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į nutartyje įvardinamą ieškinio reikalavimą, kuris iškreipė esamo ieškinio reikalavimo turinį.

475.

48Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovai A. S. ir D. S. prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo:

495.1.

50Ieškovai, nors ir patys nurodo, kad ieškinys negali būti nagrinėjamas iš esmės, atskirajame skunde vertina savo pateiktus įrodymus, tarsi tai būtų bylos nagrinėjimas iš esmės. Ieškovai prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindžia visais įrodymais, kuriuos jie prideda prie ieškinio. Todėl ir pirmosios instancijos teismas nutartyje ieškovų pateiktus įrodymus vertino, tačiau tik laikinųjų apsaugos priemonių taikymo aspektu, nespręsdamas paties ieškinio pagrįstumo klausimo, t. y. nenagrinėjo bylos iš esmės.

515.2.

52Teismas nurodė, jog „ieškinio priėmimo stadijoje neatlieka pateiktų įrodymų vertinimo ir neturi galimybės nustatyti, kad ieškinys yra nepagrįstas, todėl laikomasi pozicijos, jog ieškovai tikėtinai pagrindė ieškinį“. Nors atsakovai laikė ir tebelaiko, kad ieškinys net preliminariai nėra pagrįstas, nutartyje aiškiai konstatuota, kad ieškinys prima facie pagrįstas, todėl nesuprantama, kodėl ieškovai atskirajame skunde dar kelia klausimą dėl jų ieškinio pagrįstumo ir bando įrodinėti ieškinio pagrįstumą tarsi teigdami, kad pirmosios instancijos teismas priėjo kitokią išvadą.

535.3.

54Ieškovai neįrodė, kad egzistuoja grėsmė būsimo sprendimo įvykdymui. Atsakovai visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovų prašymas nėra motyvuotas bei įrodytas kokiais nors rašytiniais įrodymais. Būtent šalis, prašanti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi pateikti įrodymus, kad yra aplinkybės, kurios kelia grėsmę būsimo sprendimo įvykdymui. Tokių aplinkybių ieškovai neįrodė. Visas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo grindžiamas tik tuo, jog jau 2019 m. balandžio 30 d. vykusio visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo perrinkta bendrovės valdyba, taip pat buvo atšauktas ir bendrovės vadovas. Ieškovai tik deklaratyviai nurodė, kad neva šie sprendimai yra pažeidžiantys imperatyvias teisės normas, tačiau tai tik ieškovų subjektyvus vertinimas, nepagrįstais jokiais įrodymais. Dėl minėtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais ieškovai kreipėsi į teismą (civilinė byla Nr. e2-4179-800/2019). Taigi klausimas, ar sprendimai yra pažeidžiantys ieškovų teises, bus atsakytas tik išnagrinėjus civilinę bylą Nr. e2-4179-800/2019. Iki tol ieškovai negali daryti pirminių išvadų ir teigti, jog 2019 m. balandžio 30 d. vykusio visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos posėdžio priimti sprendimai yra neteisėti.

555.4.

56Ieškovai neįrodė, kad atsakovai kenkia ir siekia kenkti bendrovei. 2019 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo metu nebuvo priimti jokie bendrovei žalingi sprendimai. Patys ieškovai ne kartą yra pripažinę, kad atsakovas D. S. yra puikus specialistas, žuvininkas, todėl nesuprantama, kodėl naujai išrinkta valdyba ar vadovas turėtų kenkti bendrovei. Ieškovai klausimą dėl bendrovės valdybos atšaukimo ir naujos paskyrimo iškėlė ne siekdami slaptų kėslų, tačiau siekdami grąžinti faktiškai veiklą vykdančią, funkcionalią bendrovės valdybą. Ieškovai net ir skunde akcentuoja, kad visi nauji bendrovės valdybos nariai yra giminystės ryšiais susiję asmenys. Nors tokios valdybos sudėties nedraudžia ABĮ, tačiau, iki šiol visus sprendimus priimdavo tik R. J., veikdamas ir už savo sutuoktinę Z. J., o kito valdybos nario – D. S. net nekviesdami į valdybos posėdžius.

575.5.

58Ieškovai nurodo, kad teismas netinkamai įvertino ieškovų pateiktus įrodymus dėl neva atsakovo D. S. atsakomybės dėl ne laiku sudaryto sandorio dėl skrostos žuvies tiekimo Maxima LT tinklui. Atsakovai visiškai pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad ieškovų pateiktas bendrovės metinis pranešimas nepagrindžia to, jog dėl vykdančiojo direktoriaus atsakovo D. S. kaltės įmonė jau prarado 445 500 Eur pajamų, kadangi ieškovų pateiktame bendrovės metiniame pranešime nėra nurodytas atsakovas D. S. kaip asmuo, darantis ar padaręs žalą įmonei.

595.6.

60Nors ieškovai pareiškė prevencinį ieškinį dėl galimos žalos atsiradimo (iki šiol neaišku kam žala kils, bet ieškovai galimai kalba apie žalą bendrovei), tačiau kaip teisingai nurodė teismas, prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių tenkinimas varžytų visų bendrovės akcininkų neturtines teises. Ieškovų prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės niekaip nėra susijusios su pareikštu prevenciniu ieškiniu. ABĮ suteikia teisę akcininkams šaukti visuotinius akcininkų susirinkimus, perrinkti valdybą, todėl visiškai nesuvokiama, kodėl normalus naudojimasis sau priklausančiomis teisėmis turėtų būti pripažįstamas ar laikomas kaip kažkokia neva būsima žala.

615.7.

62Atsakovų vertinimu, jei kas ir siekia perimti/išlaikyti visišką bendrovės kontrolę, tai galima būtų įvardyti būtent pačius ieškovus. Alytaus apylinkės teisme nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2-1926-1060/2018 buvo nustatyta, jog ieškovei Z. J. priklausančios bendrovės 4 541 akcijos buvo išleistos ir įgytos suklastoto dokumento (2016 m. lapkričio 21 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo) pagalba. Šiuo metu sprendimas nėra įsiteisėjęs, tačiau dėl dokumentų klastojimo yra pradėtas ikiteisminis tyrimas. Toks ieškovų elgesys, kai į civilinę apyvartą paleidžiamos klastotės būdu gautos akcijos, pažeidžia ne tik bendrovės stabilią veiklą, bet ir daro įtaką darniems ir stabiliems civiliniams santykiams, dokumentų apyvartai, o taip pat aiškiai parodo, kad ieškovai dėl kontrolinio akcijų paketo yra pasiryžę padaryti bet ką, netgi imtis neteisėtų priemonių.

635.8.

64CPK 147 straipsnio 1 dalyje nėra nustatyta, kad teismas privalo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones spręsti apie tai neinformavęs atsakovo, taip pat nenustatyta, kad apie prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pranešama atsakovui tik išimtiniais atvejais. Ieškovai savaip interpretuoja teisminę praktiką bylose dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kai apie tokį prašymą atsakovui yra nepranešama, kadangi priešingai, idealusis atvejis yra toks, kurio metu būtų užtikrinta atsakovo teisė būti išklausytam, t. y. kai apie tokio prašymo nagrinėjimą yra pranešama.

655.9.

66Ieškovai civilinėje byloje Nr. e2-4179-800/2019 prašė taikyti analogiško pobūdžio laikinąsias apsaugas priemones, kurias buvo prašoma taikyti ir šioje nagrinėjamoje byloje. Ieškovų prašymas buvo grindžiamas tais pačiais argumentais. Alytaus apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. e2-4179-800/2019, jau du kartus įvertinęs ieškovų prašymą ir jam pagrįsti teiktus įrodymus, nusprendė, kad grėsmės žalai atsirasti nėra, todėl nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Būtų nelogiška ir neteisinga, jei jau kitoje byloje tapačios aplinkybės būtų įvertintos dar kitaip.

67Teismas

konstatuoja:

68IV.

69Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

706.

71Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šie klausimai sprendžiami vadovaujantis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrinama ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarčių negaliojimo pagrindų nenustatyta.

72Dėl naujai pateiktų įrodymų priėmimo

737.

74Apeliantai po teismo sprendimo priėmimo ir atskirojo skundo pateikimo ir perdavimo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui pateikė naujus įrodymus – juridinių asmenų registro išrašą ir bendrovės pažymą. Šiais įrodymais grindžia aplinkybes, kad šiai dienai bendrovės valdymo organai yra nepakeisti (juridinių asmenų registro išrašas) ir galimos žalos bendrovei padarymą (bendrovės pažyma, pasirašyta paties apelianto).

758.

76Civilinio proceso nuostatos reglamentuoja naujų įrodymų apeliacinės instancijos teisme pateikimą. Pagal bendrąją taisyklę teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui draudžiama. Tačiau šis draudimas nėra absoliutus. Nauji įrodymai gali būti pateikiami: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. CPK 306 straipsnio 3 dalyje reglamentuojama naujų įrodymų pateikimo tvarka – jie turi būti pateikiami kartu su apeliaciniu skundu, nurodant motyvus, kodėl įrodymai nebuvo pateikti anksčiau. Šios nuostatos taikytinos ir atskiriesiems skundams (CPK 314 straipsnis, 338 straipsnis).

779.

78Įvertinus tai, kad AB „Išlaužo žuvis“ pažymą, pasirašytą paties apelianto, buvo galimybė ieškovams pateikti pirmosios instancijos teisme, o viešųjų registrų duomenimis teismas turi galimybę naudotis pats (CPK 179 straipsnio 3 dalis), prašymas dėl naujų įrodymų priėmimo netenkinamas (CPK 306 straipsnio 3 dalis, 338 straipsnis).

79Dėl pagrindų taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvimo

8010.

81Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį lemia šių dviejų būtinųjų sąlygų sutaptis: 1) tikėtinas ieškinio reikalavimo pagrindimas; 2) grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui buvimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-11-196/2018).

8211.

83Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas turi ištirti ir įvertinti pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes, kuriomis pastarasis grindžia šių priemonių ėmimosi būtinumą. Teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar prašyme dėl tokių priemonių taikymo nurodytų aplinkybių pakanka jų taikymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-381-236/2018).

8412.

85Pagal susiformavusią teismų praktiką, teismas, prieš įvertindamas grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, turi preliminariai (lot. prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tačiau, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo klausimo iš esmės, t. y. netiria ir nevertina ieškinio faktinių bei teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų, o tik preliminariai nustato tikimybę dėl pareikšto ieškinio pagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-205-370/2017).

8613.

87Nagrinėjamoje byloje ieškovai reiškia reikalavimą uždrausti atšaukti AB „Išlaužo žuvis“ narius, rinkti naujus šios bendrovės norius, atleisti iš pareigų bendrovės vadovą – direktorių R. J. bei registruoti VĮ „Registrų centras“ šiuo galimus bendrovės organų sprendimus iki įsiteisės sprendimai bylose Nr. e2A-417-390/2019, Nr. e2-2937-840/2019, Nr. Nr. e2-4179-800/2019. Reikalavimas kildinamas iš faktinių aplinkybių, jog tarp ieškovų ir atsakovų vyksta ginčas dėl bendrovės AB „Išlaužo žuvis“ akcijų ir bendrovės „Išlaužo žuvis“ valdymo organų sprendimų. Šiuo metu teismuose nagrinėjamos trys bylos: 1) apeliacine tvarka Kauno apygardos teisme byla pagal A. ir D. S. ieškinį dėl AB „Išlaužo žuvis“ visuotinio susirinkimo nutarimo, valdybos sprendimo, bendrovės įstatų ir akcijų pasirašymo sutarties pripažinimo negaliojančiais (bylos Nr. e2A-417-390/2019); 2) Kauno miesto apylinkės teismo Kaišiadorių rūmuose byla pagal Rimanto ir Z. J. ieškinį dėl akcijų pirkimo pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis (bylos Nr. e2-2937-840/2019); 3) Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose byla dėl 2019 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos posėdžių nutarimų pripažinimo negaliojančiais (bylos Nr. Nr. e2-4179-800/2019). Ieškovai teigia, kad atsakovai, neteisėtai papildę 2019 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, neleido visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti R. J. ir priėmė nutarimus neteisėtai pakeisti bendrovės valdymo organus (bendrovės valdybą ir direktorių) ir taip siekia perimti bendrovės valdymą. Ieškovai taip pat nurodo, kad tikėtina, jog dėl VĮ Registrų centro atsisakymo registruoti byloje Nr. e2A-417-390/2019 ginčijamus visuotinio akcininkų susirinkimo ir bendrovės valdybos sprendimus, atsakovai negalės šiais sprendimais pasinaudoti faktiškai, tačiau atsakovai siekia vėl sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kurio darbotvarkėje vėl yra numatyta esamų bendrovės valdybos narių atšaukimas ir naujų valdybos narių išrinkimas. Ieškovų manymu akcininkai Darius ir A. S., iki ginčo tarp akcininkų išsprendimo teismuose, sieks perimti į vienasmenišką valdymą bendrovės „Išlaužo žuvis“ valdymo organus ir taip padaryti žalą, kurią bus sunku ar visiškai neįmanoma kompensuoti.

8814.

89Pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi preliminariai įvertinęs ieškovų pareikšto ieškinio reikalavimų pagrįstumo klausimą, t. y. faktinį bei teisinį ieškinio pagrindą, pateiktus įrodymus, kuriais ieškovai įrodinės ieškinyje nurodytas teisiškai reikšmingas aplinkybes ir kurių įrodomoji vertė gali būti nustatyta tik nagrinėjant civilinę bylą iš esmės, o ne pradinėje civilinės bylos nagrinėjimo stadijoje, sprendė, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo daryti vienareikšmišką išvadą, jog ieškinys preliminariai yra nepagrįstas. Todėl apeliantų plačiai dėstomi atskirojo skundo argumentai dėl jų ieškinio preliminaraus pagrįstumo, nesudaro pagrindo skundžiamą nutartį pripažinti neteisėta ir nepagrįsta.

9015.

91Kaip jau nurodyta, ieškovai siekia užtikrinti galimai jiems palankaus sprendimo įvykdymą laikinosiomis apsaugos priemonėmis, pareiškę byloje šiuos reikalavimus: uždrausti atšaukti AB „Išlaužo žuvis“ narius, rinkti naujus šios bendrovės narius, atleisti iš pareigų bendrovės vadovą – direktorių R. J. bei registruoti VĮ Registrų centre šiuos galimus bendrovės organų sprendimus iki įsiteisės sprendimai bylose Nr. e2A-417-390/2019, Nr. e2-2937-840/2019 (Nr. e2A-1776-273/2019); Nr. e2-4179-800/2019.

9216.

93Pastebėtina, kad visais atvejais tarp prašomų taikyti konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių ir toje byloje siekiamo teisinio rezultato turi būti toks tarpusavio ryšys, kad tam tikri veiksmai ar draudimai pašalintų (eliminuotų) būtent toje byloje priimto teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Todėl siekiant nustatyti, ar byloje yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, būtina atsižvelgti į pareikštų reikalavimų pobūdį bei įvertinti, ar šių pareikštų reikalavimų tenkinimo atveju būtų įmanoma įvykdyti sprendimą.

9417.

95CK 6.255 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad realus pavojus, kad ateityje gali būti padaryta žala, yra pagrindas prevenciniam ieškiniui pareikšti. Prevenciniu ieškiniu laikomas ieškinys, kuriuo siekiama uždrausti atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo ateityje grėsmę. Tai vienas iš civilinių teisių gynimo būdų, kurio tikslas – užkirsti kelią potencialiai žalai, o jo dalykas – uždrausti atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus, kurie gali padaryti žalos. Tuo tarpu laikinosios apsaugos priemonės apibūdinamos kaip preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, kitaip tariant, eliminuoti galimą jo neįvykdymo riziką. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra ribotas laiko atžvilgiu ir jos galioja tik iki galutinio nagrinėjamo ginčo išsprendimo. Šios priemonės taikomos prevenciniu tikslu, siekiant išvengti būsimo teismo sprendimo įvykdymo negalimumo arba pasunkėjimo (CPK 144 straipsnis).

9618.

97Nagrinėjamu atveju ieškovų ieškinio reikalavimas ir nurodomos aplinkybės iš esmės atitinka prašymui taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo. Tačiau nagrinėjamu atveju atskirose bylose (Nr. e2A-417-390/2019, Nr. e2-2937-840/2019 (Nr. e2A-1776-273/2019); Nr. e2-4179-800/2019) jau yra pareikšti ir nagrinėjami ginčai dėl visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų ir valdybos sprendimų teisėtumo, iki kurių išnagrinėjimo ieškovai ir prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Įvertinus šias aplinkybes akivaizdu, kad pirmosios instancijos teismui buvo pagrindas spręsti ir vertinti aplinkybes, susijusias tiek su kitose civilinėse bylose pareikštais reikalavimais bei analogiškų laikinųjų apsaugos priemonių sprendimu kitose ieškovų užvestose civilinėse bylose, kuriose prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo netenkinti.

9819.

99Nors teismų praktikoje suformuota, kad iš esmės tik prevencinio ieškinio pareiškimo atveju galima situacija, kuomet tiek ieškinio dalykas, tiek taikytinos laikinosios apsaugos priemonės sutampa, ir tai tuo atveju nėra laikoma, jog laikinųjų apsaugos priemonių pagalba išsprendžiamas ginčas iš esmės, nes paliekama galioti tik esama padėtis iki teismo sprendimo priėmimo, nagrinėjamu atveju laikinosios apsaugos priemonės prašomos taikyti iki kitose bylose nagrinėjamų ginčų išsprendimo, todėl prevencinio ieškinio reikalavimo ir prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių sutapimas jau vertintinas, kaip ieškovų siekis užtikrinti ne nagrinėjamo sprendimo įvykdymą, o išsaugojimą padėties iki kitų ginčų išsprendimo.

10020.

101Pažymėtina ir tai, kad atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2699/2011), byloje gali būti taikomos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios ne tik kad yra susijusios su pareikštais materialiaisiais teisiniais reikalavimais, tačiau ir neiškreipia bylos šalių interesų pusiausvyros, t. y. taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi atitikti proporcingumo principo reikalavimus. Tuo atveju, jeigu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovas patirtų neproporcingų suvaržymų ar nuostolių, kurie ieškinio atmetimo atveju galėtų būti sunkiai atlyginami, laikinosios apsaugos priemonės turėtų būti netaikomos, jei net ir egzistuotų ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo rizika (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-918-516/2016; ir kt.). Nagrinėjamu atveju, įvertinus esamą situaciją (iš esmės yra kilę bendrovės akcininkų tarpusavio ginčai dėl bendrovės valdymo organų), taip pat įvertinus prašomų taikyti priemonių turinį, akivaizdu, kad uždraudus bendrovės valdymo organams priimti sprendimus, būtų nepagrįstai ribojama paties juridinio asmens (bendrovės) veikla.

10221.

103Taip pat pažymėtina, kad apeliantų teiginys, jog laikinosiomis apsaugos priemonėmis, be kita ko, siekiama išvengti ateityje kilsiančių teisminių ginčų, prieštarauja CPK nuostatoms, kurios reglamentuoja, kad laikinosios apsaugos priemonės taikomos siekiant užtikrinti toje byloje galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymą bei garantuoti sprendimo privalomumą (CPK 18 straipsnis, 144 straipsnis), o ne apsisaugoti nuo galimų kilti kitų ginčų ateityje.

10422.

105Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į pirmiau šioje nutartyje konstatuotas aplinkybes, įstatymines nuostatas ir teismų praktiką formuojamą analogiškose situacijose kitose bylose (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-909/2014; 2015 m. vasario 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-262-464/2015; Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2S-1110-794/2017), konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju byloje nėra pakankami įrodymų, kurie pagrįstų būsimo, galimai ieškovei palankaus sprendimo įvykdymo negalimumą ar apsunkinimą, todėl pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

106Dėl pranešimo apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą

10723.

108Ieškovai atskirajame skunde be kita ko teigia, kad teismas pažeidė proceso teisės normas nesant būtinybės apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą pranešdamas atsakovams.

10924.

110Nurodytina, kad teismas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo rašytinio proceso tvarka išsprendžia nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Kai teismas mano, kad tai būtina, apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą yra pranešama atsakovui (CPK 147 straipsnio 1 dalis).

11125.

112Kaip matyti iš pačios CPK 147 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos teisės normos formuluotės, apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo nagrinėjimą pranešama atsakovui tuo atveju, kai teismas nustato tokį poreikį ir būtent teismui suteikta diskrecijos teisė spręsti dėl atsakovo informavimo apie šio klausimo nagrinėjimą būtinumo, o nuspręsdamas pranešti ar, priešingai – nepranešti atsakovui apie ieškovo prašymą ir jo nagrinėjimą, pirmosios instancijos teismas nepažeidžia jokių procesinių teisės normų. Būtent tokia pozicija yra formuojama aktualioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-17-516/2017, 2016 m. kovo 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-629-196/2016; 2015 m. spalio 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1417-464/2015).

11326.

114Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė procesinės teisės normų, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, padarė teisingas išvadas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Atsižvelgiant į tai, skundžiama nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

115Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

116Alytaus apylinkės teismo 2019 m. birželio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

117Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovai Z. J. ir R. J. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams pateikė... 7. 2.... 8. Ieškovai ieškinyje išdėstė prašymą taikyti laikinąją apsaugos... 9. 3.... 10. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovai motyvavo tuo, kad... 11. 4.... 12. Atsakovai A. S. ir D. S. pateikė teismui atsiliepimą dėl laikinųjų... 13. II.... 14. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. 5.... 16. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmai 2019 m. birželio 28 d. nutartimi... 17. 1.1.... 18. Teismas ieškinio priėmimo stadijoje neatlieka pateiktų įrodymų vertinimo... 19. 1.2.... 20. Abu ieškovų atsakovams kitose civilinėse bylose Nr. e2-4390-800/2019 ir Nr.... 21. 1.3.... 22. Prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių tenkinimas varžytų visų... 23. 1.4.... 24. Ieškovų argumentai dėl neteisėtų atsakovų veiksmų nėra pagrįsti... 25. 1.5.... 26. Ieškovų prašymas nėra motyvuotas bei įrodytas kokiais nors rašytiniais... 27. 1.6.... 28. Be to nurodoma, kad atsakovas dėl logiškai nesuprantamų priežasčių siekia... 29. III.... 30. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai... 31. 4.... 32. Atskiruoju skundu ieškovai Z. J. ir R. J. prašo panaikinti Alytaus apylinkės... 33. 4.1.... 34. Teismas, atsisakydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, iš esmės... 35. 4.2.... 36. Šioje stadijoje pateiktų argumentų ir rašytinių įrodymų pakanka, kad... 37. 4.3.... 38. Teismas be jokio teisinio pagrindo atmetė ieškovų argumentą dėl atsakovo... 39. 4.4.... 40. Teismas, priėmęs prevencinį ieškinį, turėjo įvertinti pateiktus... 41. 4.5.... 42. Teismas neleistinai sieja kitas civilines bylas laikinųjų apsaugos priemonių... 43. 4.6.... 44. Iš ieškinyje išdėstytų aplinkybių ir pateikiamų įrodymų akivaizdus... 45. 4.7.... 46. Teismas tikėtina nesuprato ieškinio reikalavimo esmės ir būtent dėl to... 47. 5.... 48. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovai A. S. ir D. S. prašo atskirąjį... 49. 5.1.... 50. Ieškovai, nors ir patys nurodo, kad ieškinys negali būti nagrinėjamas iš... 51. 5.2.... 52. Teismas nurodė, jog „ieškinio priėmimo stadijoje neatlieka pateiktų... 53. 5.3.... 54. Ieškovai neįrodė, kad egzistuoja grėsmė būsimo sprendimo įvykdymui.... 55. 5.4.... 56. Ieškovai neįrodė, kad atsakovai kenkia ir siekia kenkti bendrovei. 2019 m.... 57. 5.5.... 58. Ieškovai nurodo, kad teismas netinkamai įvertino ieškovų pateiktus... 59. 5.6.... 60. Nors ieškovai pareiškė prevencinį ieškinį dėl galimos žalos atsiradimo... 61. 5.7.... 62. Atsakovų vertinimu, jei kas ir siekia perimti/išlaikyti visišką bendrovės... 63. 5.8.... 64. CPK 147 straipsnio 1 dalyje nėra nustatyta, kad teismas privalo prašymą... 65. 5.9.... 66. Ieškovai civilinėje byloje Nr. e2-4179-800/2019 prašė taikyti analogiško... 67. Teismas... 68. IV.... 69. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 70. 6.... 71. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 72. Dėl naujai pateiktų įrodymų priėmimo... 73. 7.... 74. Apeliantai po teismo sprendimo priėmimo ir atskirojo skundo pateikimo ir... 75. 8.... 76. Civilinio proceso nuostatos reglamentuoja naujų įrodymų apeliacinės... 77. 9.... 78. Įvertinus tai, kad AB „Išlaužo žuvis“ pažymą, pasirašytą paties... 79. Dėl pagrindų taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvimo... 80. 10.... 81. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar... 82. 11.... 83. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas turi... 84. 12.... 85. Pagal susiformavusią teismų praktiką, teismas, prieš įvertindamas... 86. 13.... 87. Nagrinėjamoje byloje ieškovai reiškia reikalavimą uždrausti atšaukti AB... 88. 14.... 89. Pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi preliminariai įvertinęs... 90. 15.... 91. Kaip jau nurodyta, ieškovai siekia užtikrinti galimai jiems palankaus... 92. 16.... 93. Pastebėtina, kad visais atvejais tarp prašomų taikyti konkrečių... 94. 17.... 95. CK 6.255 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad realus pavojus, kad ateityje gali... 96. 18.... 97. Nagrinėjamu atveju ieškovų ieškinio reikalavimas ir nurodomos aplinkybės... 98. 19.... 99. Nors teismų praktikoje suformuota, kad iš esmės tik prevencinio ieškinio... 100. 20.... 101. Pažymėtina ir tai, kad atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką (žr.,... 102. 21.... 103. Taip pat pažymėtina, kad apeliantų teiginys, jog laikinosiomis apsaugos... 104. 22.... 105. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į pirmiau šioje nutartyje... 106. Dėl pranešimo apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 107. 23.... 108. Ieškovai atskirajame skunde be kita ko teigia, kad teismas pažeidė proceso... 109. 24.... 110. Nurodytina, kad teismas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 111. 25.... 112. Kaip matyti iš pačios CPK 147 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos teisės normos... 113. 26.... 114. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 115. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 116. Alytaus apylinkės teismo 2019 m. birželio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.... 117. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....