Byla 2-4264-285/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Janina Narkevičiūtė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui R. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas pareiškė ieškinį, kuriuo prašo priteisti jam iš atsakovo 170,00 Lt skolą, 633,08 Lt delspinigius, 207,70 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 72,00 Lt žyminį mokestį ir visas kitas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas (b.l.3-5).

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu 2013-02-01 (b.l.35). Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str.). Ieškovas ieškinyje yra nurodęs, kad, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių (b.l.4). Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4d., 285, 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas dalinai.

5Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – 2009-03-31 reikalavimo perleidimo sutarties Nr.09-20-21, 2009-05-04 ieškovo pranešimo atsakovui dėl reikalavimo perleidimo, 2001-09-27 mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties Nr.A-84-02596, 2001-12-31 sąskaitos Nr.112A402596, 2002-01-31 sąskaitos Nr.201A402596, 2002-02-28 sąskaitos Nr.202A402596, 2013-01-23 delspinigių paskaičiavimo akto, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinės, išrašo iš Priedo Nr.1 prie Reikalavimo perleidimo sutarties Nr.09-20-21 – vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, kad, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, iš dalies būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą, nes atsakovas privalo atsiskaityti už jam suteiktas paslaugas (CPK 177, 178, 185 str., b.l.7-10,17-24,28-30). Ieškinys dalyje dėl skolos priteisimo pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl 170,00 Lt skola priteistina iš atsakovo ieškovui (CK 6.2, 6.38 str., 6.63 str. 1d. 1-3p., 6.101, 6.200, 6.205, 6.260 str., 6.245 str. 3d., 6.256, 6.716, 6.720 str.).

6Ieškovas reiškia reikalavimą dėl 633,08 Lt delspinigių priteisimo iš atsakovo. Atsakovui neįvykdant įsipareigojimų pagal sutartį, jam kyla pareiga sumokėti sutartimi numatytas netesybas (CK 6.71 str., 6.73 str. 1d., 6.245 str. 3d., 6.256, 6.258, 6.260 str.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad netesybos (bauda, delspinigiai) yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta, tai prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę, sutartinės civilinės atsakomybės forma, tačiau jos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (LAT nutartys civilinėse bylose Nr.3K-316/2005, Nr.3K-3-62/2006, Nr.3K-3-405/2006, Nr.3K-7-367/2006, Nr.3K-3-85/2007, Nr.3K-7-304/2007, Nr.3K-7-409/2010, Nr.3K-3-503/2007, Nr.3K-3-401/2008). Pagal sutarties 6.5. punktą atsakovas už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos privalo ieškovui mokėti 0,1 % dydžio delspinigius ir tuo pagrindu ieškovas prašo jam priteisti 633,08 Lt delspinigius už 3724 dienų (nuo 2002-10-01 iki 2012-12-11). Sprendžiant netesybų priteisimo klausimą, teismas, nepažeidžiant sutarties laisvės principo, turi teisę ir pareigą kontroliuoti ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės (CK 6.73 str. 2d., 6.156, 6.158, 6.193 str.). Nagrinėjamos bylos atveju, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, laikytina, jog ieškovo prašomi priteisti delspinigiai, yra nepagrįstai dideli. Ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra daugiau nei tris kartus didesni nei atsakovo įsiskolinimas. Ieškovas delspinigius paskaičiuoja net už 3724 dienų, t.y. beveik už 10 metų. Delspinigių priteisimas už tokį ilgą laikotarpį sąlygotų situaciją, jog ieškovas galėtų piktnaudžiauti savo teisėmis ir tyčia nesikreipti į teismą siekiant apginti savo pažeistas teises. Be to, manytina, jog ieškovas ir jo teisių perėmėjas daugiau nei

710 metų nesikreipdami į teismą nemanė, jog jų teisės yra pažeidžiamos, todėl ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo už 3724 dienų nelaikytinas pagrįstu ir atitinkančiu teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Nors byloje nustatyta, kad atsakovas tinkamai neįvykdė šalių tarpusavio sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus teismo aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nėra vertintina kaip objektyviai svarbi ir suteikianti pagrindą ieškovui nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių. Dėl paminėtų priežasčių delspinigiai mažintini iki 30,60 Lt (170x0,1%x180=30,60), t.y. paskaičiuotini už 6 mėnesių laikotarpį, kuris laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius. Todėl šioje ieškinio dalyje ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, delspinigių suma mažintina iki 30,60 Lt, kitoje dalyje ieškinio reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 3 str. 7d., 178, 185 str., CK 1.5 str. 2d., 6.71 str., 6.73 str. 2d., 6.256 str. 2d., 6.258 str. 3d.).

8Iš atsakovo ieškovui priteistinos 5procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-01-29 iki teismo sprendinio visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2d., CK 6.210 str. 1d.).

9Ieškovas prašo jo naudai iš atsakovo priteisti 207,70 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, kurias sudaro: pranešimai Lietuvoje, darbo priemonės (popierius, vokas, spausdinimas), darbuotojo užmokestis, administracijos išlaidos, kompiuterių nusidėvėjimas, informacinės technologijos, užklausa nekilnojamojo turto registrui, dvi užklausos gyventojų registro tarnybai (b.l.9). Ieškovas kartu su ieškiniu pateikė tik 2009-05-04 pranešimą atsakovui dėl reikalavimo perleidimo, kitų dokumentų, patvirtinančių ieškovo atliktus ikiteisminio skolos išieškojimo veiksmus ir jo nurodytas ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas byloje nepateikta (CPK 177, 178 str., b.l.17). Iš rašytinių bylos įrodymų matyti, jog ieškovas kaip naujasis kreditorius savo valia ir rizika atlygintinai iš pradinio kreditoriaus perėmė jo reikalavimo teises atsakovo ir kitų pradinio kreditoriaus skolininkų atžvilgiu, taigi, ieškovo įmonės veikla yra susijusi su atlygintiniu pradelstų piniginių sumų įgijimu iš pradinio kreditoriaus ir šių sumų išieškojimu iš skolininkų savo, kaip naujojo kreditoriaus, naudai, todėl ieškovo išklotinėje išvardintos išlaidos – darbo priemonės (popierius, vokas, spausdinimas), darbuotojo užmokestis, administracijos išlaidos, kompiuterių nusidėvėjimas, informacinės technologijos laikytinos ne ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidomis, bet įmonės veiklos sąnaudomis ir priteisti šias išlaidas iš atsakovo nėra pagrindo. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistinos įrodytos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos – 1,35 Lt pranešimo atsakovui siuntimo išlaidų, o likusioje dalyje reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų atmestinas (CPK 177, 178, 185 str., b.l.17).

10Ieškinį tenkinus iš dalies, ieškovui iš atsakovo proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 14,00 Lt žyminio mokesčio. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš šalių nepriteistinos (CPK 79 str., 80 str. 1d., 5p., 88 str. 1d. 3,6p., 92, 93, 96 str., Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011 11 07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355, b.l.2,6).

11Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 32 str., 142 str., 4d., 285, 286 str., teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti dalinai.

13Priteisti iš atsakovo R. K. (a.k( - ) gyv. Kaune, ( - )) kreditoriui UAB „Gelvora“ (įmonės kodas 125164834, buveinė Vilniuje, A.Juozapavičiaus g.7, atsiskaitomoji sąskaita Nr.( - ), SEB bankas) 170,00 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt litų) skolą, 30,60 Lt (trisdešimt litų 60ct) delspinigius, 1,35 Lt (vieną litą 35ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-01-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 14,00 Lt (keturiolika litų 00ct) žyminio mokesčio.

14Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

15Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2,3d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai