Byla 2-1300/2014
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Respektas“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Kitoks sprendimas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Milašienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo KURMU FINANCIAL B.V. ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Respektas“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Respektas“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Kitoks sprendimas“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas KURMU FINANCIAL B.V. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašė atsakovui UAB „Respektas“ iškelti bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Karaliaučiaus grupė“.

4Ieškinyje nurodė, kad yra atsakovo UAB „Respektas“ kreditorius – 2012 m. gruodžio 31 d. KURMU FINANCIAL B.V. ir UAB „Respektas“ sudarė Skolos mokėjimo sutartį, pagal kurią šalys susitarė, kad bendra skolos suma yra 16 009 531,82 Lt ir ji turi būti sumokėta vienu mokėjimu galutinę skolos grąžinimo dieną 2017 m. gruodžio 31 d. Pažymėjo, kad priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų suma pagal Sutartį 2013 m. liepos 1 d. buvo 709 018,87 Lt. Dėl nevykdomų Sutarties įsipareigojimų ieškovas 2013 m. rugsėjo 2 d. raštu informavo atsakovą apie vienašališką Sutarties nutraukimą ir pareikalavo nedelsiant grąžinti 15 664 251,81 Lt skolos ir 1 056 096,55 Lt nesumokėtų palūkanų. Po Sutarties nutraukimo atsakovas iš dalies atsiskaitė su ieškovu, tačiau negrąžintos skolos likutis yra 13 582 213,42 Lt. Teigė, kad atsakovo nemokumą patvirtina šios aplinkybės: atsakovas neteikia metinių finansinių ataskaitų rinkinio juridinių asmenų registro tvarkytojui nuo 2012 m., atsakovo turimas nekilnojamasis turtas yra ne itin didelės vertės ir apribotas areštu, atsakovas turi įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai - tai sudaro pagrindą išvadai, kad UAB „Respektas“ yra faktiškai nemoki, negali vykdyti ūkinės-komercinės veiklos ir užtikrinti prisiimtų finansinių įsipareigojimų įvykdymą, todėl jai keltina bankroto byla.

52014 m. kovo 19 d. Vilniaus apygardos teisme gautas UAB „REIKALAVIMAS.LT“ pareiškimas dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Šiuo prašymu kreditorius prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Respektas“, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Audata“. Nurodė, kad UAB „REIKALAVIMAS.LT“ naudai Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 19 d. sprendimu už akių buvo priteista 925,79 Lt skola, 99,48 Lt palūkanos, 33,33 Lt delspinigiai, 6 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (1058,60 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013 m. rugpjūčio 28 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1159,63 Lt bylinėjimosi išlaidų.

6Trečiasis asmuo byloje UAB „Valaura“ prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Respektas“, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Kitoks sprendimas“. Nurodė, kad UAB „Valaura“ kreditorinį reikalavimą atsakovui pagrindžia 2014 m. kovo 31 d. Reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 3, kuria UAB „Valaura“, kaip naujasis kreditorius įgijo kreditoriaus teises iš UAB „REIKALAVIMAS.LT“, kaip senojo kreditoriaus į 2 370,60 Lt kreditorinį reikalavimą. Nurodė, jog atsakovo įsiskolinimas prašymo pateikimo dienai naujajam kreditoriui viso sudaro 2 370,60 Lt. Taip pat nurodė, kad senasis kreditorius UAB „REIKALAVIMAS.LT“ keistinas nagrinėjamoje byloje naujuoju kreditoriumi UAB „Valaura“.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 18 d. nutartimi UAB „Respektas“ iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Kitoks sprendimas“.

9Teismas, įvertinęs bylos duomenis, nustatė, kad įmonė turi turto iš viso už 562 340 Lt, kurį sudaro trumpalaikis turtas (atsargos – 537 190 Lt, išankstiniai apmokėjimai – 13 900 Lt, per vienerius metus gautinos sumos – 1 927 Lt); per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 16 757 735 Lt, kurie atsakovo teigimu yra pradelsti. Teismas konstatavo, kad atsakovo mokėtinos sumos viršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės, atsakovas nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų, delsia atsiskaityti su kreditoriais - visos šios aplinkybės leido teismui spręsti, kad atsakovas yra nemokus.

10Atsižvelgiant į tai, kad 2014 m. kovo 31 d. tarp UAB „Valaura“ ir UAB „REIKALAVIMAS.LT“ buvo pasirašyta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 3, kurios pagrindu UAB „REIKALAVIMAS.LT“ perleido turėtą reikalavimo teisę išreikalauti iš skolininko UAB „Respektas“ 925,79 Lt skolą, 99,48 Lt palūkanas, 33,33 Lt delspinigius, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 1058,60 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2013 m. rugpjūčio 28 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1159,63 Lt bylinėjimosi išlaidas, 110,16 Lt būtinąsias vykdymo išlaidas, o UAB „Valaura“ įgijo skolos reikalavimo teisę, bei UAB „Valaura“ Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 4 d. rezoliucija įtrauktas į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, todėl remiantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 3 dalimi teismas atsisakė kelti bankroto bylą atsakovui pagal ieškovo UAB „REIKALAVIMAS.LT“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui bei nesvarstė šio kreditoriaus pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros.

11Spręsdamas klausimą dėl bankroto administratoriaus paskyrimo teismas nurodė, jog ieškovas bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Karaliaučiaus grupė“. Duomenų, kad nurodyto bankroto administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturėjo. Taip pat teismas nurodė, jog pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies reikalavimą Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pateikė teismui pranešimą, kuriame nurodė, kad UAB „Karaliaučiaus grupė“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA112), pretenduojantis administruoti atsakovą, atitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui. Tačiau minėtame pranešime, Įmonių bankroto valdymo departamentas nurodė, jog Departamento direktoriaus 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-13 UAB „Karaliaučiaus grupė“ darbuotojui I. M. skirta nuobauda – įspėjimas, o Departamento direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu V-16 UAB „Karaliaučiaus grupė“ darbuotojui E. K. skirta nuobauda – įspėjimas, todėl teismas atmetė šio bankroto administratoriaus kandidatūrą.

12Teismas nurodė, jog trečiasis asmuo UAB „Valaura“ administratoriumi prašė paskirti UAB „Kitoks sprendimas“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA055). Duomenų, kad nurodyto bankroto administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturėjo; pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies reikalavimą Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pateikė teismui pranešimą, kuriame nurodė, jog UAB „Kitoks sprendimas“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA055), pretenduojantis administruoti atsakovą, atitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui.

13Įvertinęs visas nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, jog atsakovo bankroto administratoriumi skirtinas UAB „Kitoks sprendimas“.

14Spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių teismas pažymėjo, jog Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 10 d. nutartimi jau buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotas UAB „Respektas“ priklausantis nekilnojamasis ir/ar kilnojamasis turtas, uždraudžiant jį parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti kitiems asmenims, taip pat piniginės lėšos ar turtinės teisės, priklausančios UAB „Respektas“ ir esančios pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant jomis disponuoti savo nuožiūra, tačiau leidžiant jas naudoti įstatymų nustatytiems privalomiesiems mokėjimams ir darbuotojų darbo užmokesčiui bei su juo susijusioms išmokoms mokėti. Kadangi iškėlus įmonei bankroto bylą darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, tenkinami ĮBĮ 35 straipsnio nustatyta tvarka, teismas sprendė, kad Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 10 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pakeistinos, areštuojant UAB „Respektas“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir kitą ilgalaikį materialų turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

15III. Atskirųjų skundų argumentai

16Atskiruoju skundu ieškovas KURMU FINANCIAL B. V. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutarties dalį dėl UAB „Kitoks sprendimas“ paskyrimo atsakovo bankroto administratoriumi ir atsakovo UAB „Respektas“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Karaliaučiaus grupė“.

17Atskirąjį skundą grindžia šiais esminiais argumentais:

181. Apelianto nuomone, teismas, nurodęs, kad UAB „Karaliaučiaus grupė“ du darbuotojai turi nuobaudas – įspėjimus, nutartyje nenurodė jokių absoliučiai motyvų kaip šios nuobaudos gali įtakoti UAB „Karaliaučiaus grupė“ kandidatūrą UAB „Respektas“ bankroto byloje bei kodėl likę trys UAB „Karaliaučiaus grupė“ darbuotojai, neturintys jokių nuobaudų, negalėtų administruoti UAB „Respektas“, neatsakė į pagrindinius faktinius ir teisinius aspektus ir dėl to neteisingai išsprendė bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą. Tai reiškia, kad ginčijama nutartis nepagrįsta ir naikintina CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostatų pagrindu.

192. Pasak apelianto, nuobaudų skyrimas UAB „Karaliaučiaus grupė“ darbuotojams neįtakoja ir negali įtakoti UAB „Karaliaučiaus grupė“ kandidatūros atsakovo bankroto byloje, nes nuobaudos skirtos ne pačiai UAB „Karaliaučiaus grupė“, kaip juridiniam asmeniui, o konkretiems darbuotojams; be to ĮBĮ ir kiti teisės aktai nenumato, kad negali būti skiriamas bankroto administratoriumi asmuo, kuriam yra skirta nuobauda.

203. Apelianto teigimu, nagrinėjamu atveju turi būti paskirtas didžiausio kreditoriaus (apelianto) siūlomas bankroto administratorius, be to UAB „Karaliaučiaus grupė“ turi didelę patirtį administruodama bendroves, kurių pagrindinė veikla buvo nekilnojamojo turto vystymas, valdymas, statybų ranga; turi didesnį darbuotojų skaičių.

21Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Respektas“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutarties dalį dėl UAB „Valaura“ įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.

22Teigia, jog nepagrįstas ir neteisėtas UAB „Valaura“ įtraukimas į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, dar labiau apsunkina atsakovo finansinę padėtį, mažina galimybes patenkinti atsakovo kreditorių reikalavimus, tokiu būdu pažeidžiant jų interesus. Pažymi, jog atsakovas nebuvo informuotas apie jokius UAB „Dizaino kryptis“ neva turimos reikalavimo teisės perleidimus bei atkreipia dėmesį į tai, jog jam nebuvo žinoma ir apie vykusį teismo procesą ir priimtą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 19 d. sprendimą už akių dėl skolos priteisimo UAB „REIKALAVIMAS.LT“ naudai pagal iš UAB „Dizaino kryptis“ perimtą reikalavimo teisę, kylančią iš 2008 m. sausio 9 d. sutartį Nr. ( - ).

23Atsiliepimų į atskiruosius skundus negauta.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Atskirieji skundai netenkintini. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartis paliktina nepakeista.

26Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria bankroto administratoriumi paskirta UAB „Kitoks sprendimas“ bei dėl UAB „Valaura“ įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atsakovo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinant, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

27Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

28Dėl ieškovo UAB KURMU FINANCIAL B. V. atskirojo skundo

29CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos taisykles, yra įtvirtinta teisės norma, kad bankroto ir restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Taigi Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) normos yra specialiosios bendrųjų civilinio proceso normų atžvilgiu ir turi prioritetą jų konkurencijos atveju. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalį bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Bankroto bylų procesinių taisyklių ypatumus lemia bankroto materialiųjų teisinių santykių prigimtis ir jų specifika, palyginus su kitais civiliniais teisiniais santykiais.

30Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalies nuostatą, įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, (toliau – fizinis asmuo) ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas) (toliau – juridinis asmuo), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka; administratorius, netekęs teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, negali atlikti įmonių bankroto procedūrų nuo nurodytos teisės netekimo dienos.

31Įmonės administratorius bankroto procese yra vienas reikšmingiausių subjektų, jis iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas, nuo jo veiksmų, jo sąžiningumo ir aktyvumo priklauso kreditorių ir skolininko interesų apgynimas, bankroto procese siekiamų tikslų įgyvendinimas. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių. Juo gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui: turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas pagal Ūkio ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 221 patvirtintą ,,Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarką“, kurio kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos.

32Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Spręsdamas šį klausimą, teismas visų pirma yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą.

33Lietuvos apeliacinis teismas administratoriaus skyrimo klausimą yra nagrinėjęs ir praktiką suformavęs daugelyje nutarčių. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad pirmosios instancijos teismo nutartis paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011; 2011 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-585/2011; 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2087/2010, 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1373/2010; ir kt.) arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar siūlomi bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai ir panašiai yra fakultatyviniai. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo mėn. 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010; ir kt.).

34Apelianto nuomone, teismas, nurodęs, kad UAB „Karaliaučiaus grupė“ du darbuotojai turi nuobaudas – įspėjimus, nutartyje nenurodė jokių absoliučiai motyvų kaip šios nuobaudos gali įtakoti UAB „Karaliaučiaus grupė“ kandidatūrą UAB „Respektas“ bankroto byloje bei kodėl likę trys UAB „Karaliaučiaus grupė“ darbuotojai, neturintys jokių nuobaudų, negalėtų administruoti UAB „Respektas“, neatsakė į pagrindinius faktinius ir teisinius aspektus ir dėl to neteisingai išsprendė bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą. Tai reiškia, kad ginčijama nutartis nepagrįsta ir naikintina CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostatų pagrindu.

35Atsižvelgdamas į šį ieškovo apeliacinio skundo argumentą, apeliacinis teismas pažymi, kad teismo pareiga motyvuoti sprendimą (nutartį) nustatyta CPK 270 straipsnio 4 dalyje, tačiau ši teismo pareiga neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas. Teismo sprendimo (nutarties) nepakankamas motyvavimas nėra absoliutus jo negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu, jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsakė į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir bylą iš esmės išsprendė teisingai. Iš esmės teisėta ir pagrįsta teismo nutartis negali būti panaikinama vien formaliais pagrindais (CPK 328 str.).

36Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi, kuria bankroto administratoriumi paskirta UAB „Kitoks sprendimas“, ieškovas savo atskirajame skunde, be kita ko, teigia, jog nagrinėjamu atveju turi būti paskirtas didžiausio kreditoriaus (apelianto) siūlomas bankroto administratorius, be to UAB „Karaliaučiaus grupė“ turi didelę patirtį administruodama bendroves, kurių pagrindinė veikla buvo nekilnojamojo turto vystymas, valdymas, statybų ranga; turi didesnį darbuotojų skaičių.

37Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad turimo kreditorinio reikalavimo dydis nėra esminis kriterijus skirti būtent to kreditoriaus pasiūlytą bankroto administratoriaus kandidatūrą. Netgi priešingai, įstatymai pabrėžia, jog bankroto administratorius turi būti nešališkas ir lojalus administruojamos įmonės ir visų jos kreditorių interesų atžvilgiu. Teismas yra laisvas pasirinkti iš jam pateiktų pasiūlymų dėl bankrutuojančios įmonės administravimo. Be to, tokio kriterijaus nenumato net ir bankroto procesą gana detaliai reglamentuojantis Įmonių bankroto įstatymas.

38Kaip minėta šioje nutartyje, sprendžiant klausimą dėl bankroto administratoriaus paskyrimo, kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai ir panašiai yra tik fakultatyviniai. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog tokiu atveju bankroto administratorius, kuris yra užbaigęs mažiau bankroto procedūrų, negalėtų būti paskirtas administruoti didesnę įmonę, jei konkuruotų kitas – daugiau bankroto procedūrų užbaigęs bankroto administratorius. Tuomet didesnę profesinę patirtį turinčio bankroto administratoriaus patirtis dar labiau didėtų ir mažesnę profesinę patirtį turintis bankroto administratorius ilgainiui niekuomet negalėtų administruoti didesnių įmonių, nes vis didesnę profesinę patirtį įgyjantys bankroto administratoriai visuomet jį nukonkuruotų. Tai pažeistų bankroto administratorių lygiateisiškumą, iškreiptų sąžiningos konkurencijos principus (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos mėn. 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1204/2010; 2010 m. spalio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1514/2010 ir kt.).

39Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog nėra duomenų, kad pirmosios instancijos teismas būtų netinkamai įgyvendinęs savo diskrecijos teisę arba kad teismas būtų priėmęs šališką sprendimą. Pakeisti pirmosios instancijos teismo paskirtą administratorių tik todėl, kad paskirtas ne apelianto pasiūlytas administratorius, nėra pagrindo.

40Dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų apeliacinės instancijos teismas atskirai nepasisako, nes esminės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui bei skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui jie neturi.

41Dėl atsakovo UAB „Respektas“ atskirojo skundo

42Apeliantas pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumą ginčija motyvuodamas tuo, kad nepagrįstas ir neteisėtas UAB „Valaura“ įtraukimas į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, dar labiau apsunkina atsakovo finansinę padėtį, mažina galimybes patenkinti atsakovo kreditorių reikalavimus, tokiu būdu pažeidžiant jų interesus. Pažymi, jog atsakovas nebuvo informuotas apie jokius UAB „Dizaino kryptis“ neva turimos reikalavimo teisės perleidimus bei atkreipia dėmesį į tai, jog jam nebuvo žinoma ir apie vykusį teismo procesą ir priimtą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 19 d. sprendimą už akių dėl skolos priteisimo UAB „REIKALAVIMAS.LT“ naudai pagal iš UAB „Dizaino kryptis“ perimtą reikalavimo teisę, kylančią iš 2008 m. sausio 9 d. sutarties Nr. ( - ).

43Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismo veiksmų ir jo priimtų procesinių dokumentų teisėtumas tikrinamas specialia instancine tvarka, t. y. skundžiant priimtą teismo sprendimą ar nutartį aukštesnės instancijos teismui apeliacine ar kasacine tvarka. Tik apeliacinės ar kasacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine ar kasacine tvarka, gali konstatuoti, jog skundžiamas žemesnės instancijos teismo sprendimas ar nutartis yra neteisėti. Galiojantys įstatymai nenumato jokios kitos teismo veiksmų teisėtumo kontrolės formos. Teismo sprendimų ir nutarčių teisėtumo vertinimas kitokia, nei instancinė, tvarka pažeistų Konstitucijos 109 straipsnyje įtvirtintą teismų nepriklausomumo principą.

44Iš Teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, kad 2013 m. lapkričio 19 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-34917-845/2013 iš atsakovo UAB „Respektas“ UAB „REIKALAVIMAS.LT“ baudai buvo priteista 925,79 lt skola, 99,48 Lt palūkanos, 33,33 Lt delspinigiai, 6 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (1058,60 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013 m. rugpjūčio 28 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1159,63 Lt bylinėjimosi išlaidos. Byloje nėra duomenų, jog atsakovas šį teismo sprendimą būtų skundęs įstatymo nustatyta tvarka - minėtas teismo sprendimas yra įsiteisėjęs, 2014 m. sausio 20 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas išdavė vykdomąjį raštą (64 b. l.). Iš byloje esančios 2014 m. kovo 31 d. tarp UAB „Valaura“ ir UAB „REIKALAVIMAS.LT“ pasirašytos reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 3 turinio nustatyta, jog šios sutarties pagrindu UAB „REIKALAVIMAS.LT“ perleido turėtą reikalavimo teisę išreikalauti iš skolininko UAB „Respektas“ 925,79 Lt skolą, 99,48 Lt palūkanas, 33,33 Lt delspinigius, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 1058,60 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1159,63 Lt bylinėjimosi išlaidas, 110,16 Lt būtinąsias vykdymo išlaidas, o UAB „Valaura“ įgijo skolos reikalavimo teisę (101-102 b. l.).

45Taigi šios faktinės bylos aplinkybės patvirtina, jog UAB „Valaura“ pagrįstai į bylą įtrauktas trečiuoju asmeniu be savarankiškų reikalavimų, todėl apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, nurodo, kad apelianto argumentai dėl jo argumentų, jog nepagrįstas ir neteisėtas UAB „Valaura“ įtraukimas į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, dar labiau apsunkina atsakovo finansinę padėtį, mažina galimybes patenkinti atsakovo kreditorių reikalavimus, tokiu būdu pažeidžiant jų interesus, yra atmestini.

46Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskiruosiuose skunduose išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

47Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

48Palikti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas KURMU FINANCIAL B.V. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su... 4. Ieškinyje nurodė, kad yra atsakovo UAB „Respektas“ kreditorius – 2012... 5. 2014 m. kovo 19 d. Vilniaus apygardos teisme gautas UAB „REIKALAVIMAS.LT“... 6. Trečiasis asmuo byloje UAB „Valaura“ prašė iškelti bankroto bylą... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 18 d. nutartimi UAB... 9. Teismas, įvertinęs bylos duomenis, nustatė, kad įmonė turi turto iš viso... 10. Atsižvelgiant į tai, kad 2014 m. kovo 31 d. tarp UAB „Valaura“ ir UAB... 11. Spręsdamas klausimą dėl bankroto administratoriaus paskyrimo teismas... 12. Teismas nurodė, jog trečiasis asmuo UAB „Valaura“ administratoriumi... 13. Įvertinęs visas nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, jog atsakovo bankroto... 14. Spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių teismas pažymėjo,... 15. III. Atskirųjų skundų argumentai... 16. Atskiruoju skundu ieškovas KURMU FINANCIAL B. V. prašo panaikinti Vilniaus... 17. Atskirąjį skundą grindžia šiais esminiais argumentais:... 18. 1. Apelianto nuomone, teismas, nurodęs, kad UAB „Karaliaučiaus grupė“ du... 19. 2. Pasak apelianto, nuobaudų skyrimas UAB „Karaliaučiaus grupė“... 20. 3. Apelianto teigimu, nagrinėjamu atveju turi būti paskirtas didžiausio... 21. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Respektas“ prašo panaikinti Vilniaus... 22. Teigia, jog nepagrįstas ir neteisėtas UAB „Valaura“ įtraukimas į bylą... 23. Atsiliepimų į atskiruosius skundus negauta.... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 25. Atskirieji skundai netenkintini. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio... 26. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 27. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 28. Dėl ieškovo UAB KURMU FINANCIAL B. V. atskirojo skundo ... 29. CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos... 30. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalies nuostatą, įmonės administratorius – tai... 31. Įmonės administratorius bankroto procese yra vienas reikšmingiausių... 32. Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti.... 33. Lietuvos apeliacinis teismas administratoriaus skyrimo klausimą yra... 34. Apelianto nuomone, teismas, nurodęs, kad UAB „Karaliaučiaus grupė“ du... 35. Atsižvelgdamas į šį ieškovo apeliacinio skundo argumentą, apeliacinis... 36. Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi, kuria bankroto... 37. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad turimo... 38. Kaip minėta šioje nutartyje, sprendžiant klausimą dėl bankroto... 39. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog... 40. Dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų apeliacinės instancijos... 41. Dėl atsakovo UAB „Respektas“ atskirojo skundo ... 42. Apeliantas pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumą ginčija... 43. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismo veiksmų ir jo priimtų... 44. Iš Teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, kad 2013 m. lapkričio 19 d.... 45. Taigi šios faktinės bylos aplinkybės patvirtina, jog UAB „Valaura“... 46. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu apeliacinės... 47. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 48. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartį...