Byla e2S-1594-910/2018
Dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, įsakymo panaikinimo, sprendimų pripažinimo negaliojančiais, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką, netesybų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Ribokaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo Daugiabučių namų savininkų bendrijos Vilniuje, Žirmūnų g. 135, atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 20 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo A. M. (A. M.) ieškinį atsakovui daugiabučio namo savininkų bendrijai Daugiabučių namų savininkų bendrijai Vilniuje, Žirmūnų g. 135, dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, įsakymo panaikinimo, sprendimų pripažinimo negaliojančiais, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką, netesybų priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31. Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo A. M. (A. M.) ieškinį atsakovui Daugiabučio namo savininkų bendrijai Vilniuje, Žirmūnų g. 135, dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, įsakymo panaikinimo, sprendimų pripažinimo negaliojančiais, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką, netesybų priteisimo.

42. Teismas 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu ieškovo ieškinį patenkino iš dalies, pripažino neteisėtu darbo sutarties su ieškovu nutraukimą pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 58 straipsnio 2 dalies 1 punktą, panaikino atsakovo valdybos pirmininkės 2017 m. rugpjūčio 17 d. įsakymą, pripažino negaliojančiais 2017 m. rugpjūčio 3 d. atsakovo visuotiniame susirinkime priimtus sprendimus (nurodytus protokole Nr. 2), laikė, kad ieškovo ir atsakovo sudaryta darbo sutartis nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsiteisėjimo dienos, į darbą ieškovo negrąžino, priteisė ieškovui iš atsakovo 800 Eur vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką, 863,80 Eur bylinėjimosi išlaidų; kitą ieškinio dalį atmetė.

53. Atsakovas pateikė teismui prašymą išdėstyti teismo 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu ieškovui iš atsakovo priteistų sumų mokėjimą 6 mėnesiams iki 2018 m. birželio 21 d., mokant po 133,33 Eur kas mėnesį vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką ir po 143,83 Eur kas mėnesį bylinėjimosi išlaidų.

64. Ieškovas su prašymu nesutiko, nurodydamas, kad atsakovo prašymas visiškai nepagrįstas ir nemotyvuotas, pažeistų jo teises ir teisėtus interesus. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovas nepateikė jokių finansinių duomenų ar kitų įrodymų, pagrindžiančių būtinybę išdėstyti teismo sprendimą. Ieškovo manymu, atsakovas turi visas galimybes tinkamai vykdyti teismo sprendimą ir atsiskaityti su juo.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

85. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. vasario 20 d. nutartimi atmetė atsakovo prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo ir priteisė ieškovui iš atsakovo 150 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teismas nurodė, kad:

95.1. Atsakovo argumentas, kad jis nėra pelno siekianti organizacija ir tokios sumos sumokėti iš karto neturi, nelemia teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo. Pagal teismų praktiką bloga atsakovo turtinė padėtis savaime nelemia sprendimo vykdymo išdėstymo būtinybės, be to, aplinkybė, kad skolininkas yra ne pelno siekiantis juridinis asmuo, negali sudaryti besąlyginio pagrindo CPK 284 straipsnyje įtvirtintam institutui taikyti (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-507-823/2017, 2015 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1735-464/2015, Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-513-390/2017).

105.2. Kartu teismas pažymėjo, kad atsakovas, teigdamas apie savo blogą finansinę padėtį, nepateikė įrodymų, jog ateityje jo finansinė padėtis pagerės, todėl pagal teismų praktiką nėra pagrindo teismo sprendimo įvykdymą išdėstyti (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-978-407/2015).

115.3. Be to, neišmokėtos sumos teismo priteistos darbuotojui, kuris pagal teismų formuojamą praktiką yra silpnesnioji darbo teisinių santykių šalis, ieškovas nuo jo atleidimo iš darbo pas atsakovą dienos iki šiol niekur papildomai neįsidarbino. Teismas pažymėjo, kad teismo sprendimas byloje priimtas 2017 m. gruodžio 21 d., todėl atsakovas faktiškai jau du mėnesius naudojasi ieškovo pinigais neatlygintinai, turėjo pakankamai laiko imtis aktyvių veiksmų tinkamam teismo sprendimui įvykdyti.

125.4. Teismas priėjo prie išvados, kad, tenkinus atsakovo prašymą ir išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą, būtų pažeisti ieškovo lūkesčiai dėl teismo sprendimo įvykdymo per įmanomai trumpesnį laiką, atsakovui būtų suteiktas nepagrįstas pranašumas ieškovo atžvilgiu, teismo sprendimo įvykdymas nepagrįstai užsitęstų, todėl atsakovo prašymą dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo atmetė.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

146. Atsakovas pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 20 d. nutarties, prašydamas skundžiamą nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės: tenkinti prašymą išdėstyti teismo 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu ieškovui iš atsakovo priteistų sumų sumokėjimą per 6 mėnesius iki 2018 m. birželio 21 d. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

156.1. Atsakovas nevykdo komercinės veiklos, jo pajamas sudaro Bendrijos narių įnašai. Būtent iš kas mėnesį surenkamų narių įnašų atsakovas ir vykdys atsiskaitymą su ieškovu. Teiginys apie pelno nesiekimą paaiškina, kad atsakovas, skirtingai nei pelno siekiantys ūkio subjektai, be konkretaus tikslo nekaupia lėšų. Atsakovas visus papildomus kaštus stengiasi išdėstyti taip, kad bendrijos nariams tenkančios išlaidos varijuotų kuo mažiau, didėjimas būtų kuo mažesnis ir nepasunkėtų atsiskaitymai gyventojams, ypatingai šildymo sezono metu.

166.2. Atsakovas atsakingas už savalaikį atsiskaitymą su paslaugų tiekėjais. Bet kuris paslaugų tiekimo sustabdymas dėl laiku nevykdomų atsiskaitymų turėtų neigiamos įtakos visiems daugiabučio namo gyventojams, todėl atsakovo surenkamos lėšos iš bendrijos gyventojų pirmiausiai turi būti panaudotos atsiskaityti su paslaugų tiekėjais, kad nenutrūktų gyvybiškai svarbių paslaugų teikimas.

176.3. Atsakovas pateikė teismui įrodymus, kurie pagrindžia turimas pinigines lėšas, atsiskaitymus su tiekėjais, darbuotojais ir valstybės biudžetu. Teismas ignoravo pateiktus įrodymus, kurie liudija, kad atsakovas neturi sukaupęs laisvų lėšų.

186.4. Atsakovo Bendrijoje ieškovas dirbo 0,25 etato, tai liudija tik papildomas ieškovo pajamas, o ne pagrindines, kurių netektis būtų esminė. Dėl to, jeigu atsakovas sprendimą įvykdys dalimis, ieškovo padėtis iš esmės nepablogės.

196.5. Priešingai nei teigia teismas, atsakovas atliko pirmą dalinį mokėjimą ir teismui pateikė atitinkamus įrodymus. Iki skundo pateikimo buvo atliktas antras mokėjimas, t. y. kiekvieną mėnesį atsakovas sumoka prašyme nurodytas dalis. Atsakovas ėmėsi veiksmų, kad sprendimas būtų įvykdytas laiku pagal prašyme pateiktą tvarką.

207. Ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

217.1. Nors atsakovas yra ne pelno siekiantis juridinis asmuo, jis turi pareigą vykdyti jam priskirtas prievoles, taigi šis statusas neatleidžia atsakovo nuo pareigos vykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą. Teismų praktikoje konstatuota, kad aplinkybė, jog atsakovas yra ne pelno siekiantis juridinis asmuo, negali sudaryti besąlyginio pagrindo CPK 284 straipsnyje įtvirtinto instituto taikymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1735-464/2015).

227.2. Vadovaujantis atsakovo veiklą reglamentuojančio Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo nuostatomis, atsakovas turi galimybę priimti sprendimą rinkti įnašus iš Bendrijos narių, kurie būtų skirti nuostolių/žalos atlyginimui, t. y. atsiskaitymui su ieškovu. Turėdamas konkretų tikslą – įvykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą, atsakovas gali surinkti reikiamą sumą iš Bendrijos narių ir atsiskaityti su ieškovu. Atsakovas nepateikia jokių įrodymų, kad jo finansinė padėtis – išimtinai bloga. Be to, atsakovas Bendrijos narių ir kitų kreditorių interesus nepagrįstai iškelia virš ieškovo interesų ir teisėtų lūkesčių, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas bus tinkamai įvykdytas.

237.3. Ieškovo nuomone, teismas tinkamai įvertino atsakovo pateiktus dokumentus ir padarė pagrįstą išvadą, kad bloga atsakovo turtinė padėtis savaime nelemia sprendimo įvykdymo išdėstymo būtinybės. Teismų praktikoje pripažįstama, kad net ir ta aplinkybė, jog atsakovas šiuo metu galbūt neturi sukauptos lėšų sumos, savaime nesuponuoja teismo sprendimo vykdymo išdėstymo instituto taikymo galimybės (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1735-464/2015).

247.4. Ieškovo finansinė būklė yra iš esmės pablogėjusi dėl neteisėtų atsakovo veiksmų. Ieškovas nuo neteisėto atleidimo iš darbo niekur kitur neįsidarbino, taigi papildomų pajamų, kurios pakeistų negautas pajamas, neturi. Ieškovas individualią veiklą vykdo nuo 2009 m., tačiau pajamos iš šios veiklos – nenuolatinės. Atsakovo teiginiai, kad darbo santykiai ieškovui buvo tik minimalus pajamų šaltinis, yra visiškai nepagrįsti.

25IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Atskirasis skundas atmestinas

278. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato atskirojo skundo (ir atsiliepimo į jį) faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde (atsiliepime į jį) nurodytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 1-2 dalys, 338 straipsnis).

289. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis) nenustatyta, byloje sprendžiamas klausimas nesusijęs su viešojo intereso gynimu, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas. Dėl to apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą, remiasi jo teisiniais bei faktiniais pagrindais, neperžengdamas jų ribų.

2910. Atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas atsakovo prašymas dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo. Taigi apeliacinio nagrinėjimo dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias teismo sprendimo vykdymo išdėstymą šioje byloje susiklosčiusios faktinės ir teisinės situacijos aplinkybėms.

3011. CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

3112. Sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, svarbus abiejų šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimas. Dėl to sprendimo vykdymo išdėstymas visada turi būti siejamas tiek su skolininko, tiek su kreditoriaus interesais, ir išdėstant sprendimo vykdymą turi būti siekiama šių dviejų šalių interesų pusiausvyros, neturi būti pažeistas šalių lygiateisiškumo principas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2006, kt.). CPK 284 straipsnio nuostatų įgyvendinimas reiškia nukrypimą nuo bendros teismo sprendimo vykdymo tvarkos, todėl teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas ar išdėstomas tik išimtiniais atvejais. Spręsdamas dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo, teismas turi atsižvelgti į abiejų šalių turtinę padėtį, taip pat į kitas svarbias aplinkybes, į tai, kad sprendimo vykdymo atidėjimas neturi suteikti nepagrįstą pranašumą skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių, siekti išlaikyti išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą, vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011).

3213. Nustatyta, kad ieškovui iš atsakovo priteista iš viso 1663,80 Eur suma. Atsakovas, prašydamas išdėstyti teismo sprendimo vykdymą, iš esmės remiasi tuo, kad yra pelno nesiekiantis juridinis asmuo ir neturi galimybės iš karto sumokėti ieškovui visą priteistą sumą. Šiam teiginiui pagrįsti atsakovas pateikė įrodymus apie banko sąskaitose turimas pinigines lėšas, pažymą apie periodinius įsipareigojimus, sutarčių su paslaugų tiekėjais kopijas.

3314. Pažymėtina, kad teismo sprendimo vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu realizuojamas teismo priimtas sprendimas, ir šalis, kurios nenaudai jis priimtas, visada patiria tam tikrų nuostolių, ir tai – neišvengiamas padarinys. Įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau (CPK 7 straipsnio 1 dalis). Prašyme išdėstyti teismo sprendimą atsakovo nurodoma kaip esminė aplinkybė, kad jis yra pelno nesiekiantis juridinis asmuo, negali suteikti jam nepagrįsto pranašumo prieš išieškotojo teisėtus lūkesčius kuo greičiau gauti įsiteisėjusiu teismo sprendimu priteistą skolą. Nepaisant savo statuso, atsakovas, kaip vykdantis veiklą juridinis asmuo, turėtų prisiimti neigiamas pasekmes tuo atveju, jeigu jis neturi sukaupęs laisvų lėšų sumokėti iš jo teismo sprendimu priteistas sumas.

3415. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 10 straipsnio 17 punkte nurodyta, kad visuotinis bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus dėl nuostolių, atsiradusių dėl bendrijos ūkinės veiklos, dengimo ir žalos atlyginimo. Be to, pats atsakovas patvirtino aplinkybę, kad 2016 m. vienerių metų laikotarpiui buvo įsteigęs skolų dengimo fondą. Taigi atsakovas turi galimybes, vykdydamas tiesioginę veiklą, taip pat kaupti lėšas, reikalingas nenumatytoms išlaidoms dengti. Pažymėtina ir tai, kad atsakovas, būdamas atidus ir rūpestingas, dar 2017 m. rugsėjo mėnesį gavęs procesinius dokumentus ir sužinojęs apie prieš jį inicijuotą teisminį procesą, galėjo imtis pastangų, siekdamas sukaupti tam tikrą lėšų sumą tuo atveju, jeigu būtų priimtas jam nepalankus teismo sprendimas. Be to, nagrinėjamu atveju 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu priteista 1663,80 Eur suma nėra itin didelė, atsakovo turtinė padėtis, įvertinus jo pateiktus įrodymus, nelaikytina ypač sunkia. Dėl to teismo sprendimo vykdymo išdėstymas nustatytų aplinkybių kontekste prieštarautų sąžiningumo, protingumo, teisingumo principams (CPK 3 straipsnio 7 dalis).

3516. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, tinkamai įvertino šalių nurodytas aplinkybes bei jų pateiktus duomenis apie atsakovo turtinę padėtį, tinkamai taikė civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias teismo sprendimo įvykdymo išdėstymą (CPK 284 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytus argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti ar pakeisti pagrindo nėra (CPK 320 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

3616. Atmetus atskirąjį skundą, ieškovui iš atsakovo priteistina 150 Eur advokato pagalbos išlaidų, patirtų už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

37Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

38atmesti atskirąjį skundą.

39Palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 20 d. nutartį.

40Priteisti ieškovui A. M. (A. M.) (a. k. ( - ) iš atsakovo Daugiabučio namo savininkų bendrijos Vilniuje, Žirmūnų g. 135 (į. k. 304183406) 150 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Ribokaitė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1. Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla pagal... 4. 2. Teismas 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu ieškovo ieškinį patenkino iš... 5. 3. Atsakovas pateikė teismui prašymą išdėstyti teismo 2017 m. gruodžio 21... 6. 4. Ieškovas su prašymu nesutiko, nurodydamas, kad atsakovo prašymas... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. vasario 20 d. nutartimi atmetė... 9. 5.1. Atsakovo argumentas, kad jis nėra pelno siekianti organizacija ir tokios... 10. 5.2. Kartu teismas pažymėjo, kad atsakovas, teigdamas apie savo blogą... 11. 5.3. Be to, neišmokėtos sumos teismo priteistos darbuotojui, kuris pagal... 12. 5.4. Teismas priėjo prie išvados, kad, tenkinus atsakovo prašymą ir... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 14. 6. Atsakovas pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės... 15. 6.1. Atsakovas nevykdo komercinės veiklos, jo pajamas sudaro Bendrijos narių... 16. 6.2. Atsakovas atsakingas už savalaikį atsiskaitymą su paslaugų tiekėjais.... 17. 6.3. Atsakovas pateikė teismui įrodymus, kurie pagrindžia turimas pinigines... 18. 6.4. Atsakovo Bendrijoje ieškovas dirbo 0,25 etato, tai liudija tik papildomas... 19. 6.5. Priešingai nei teigia teismas, atsakovas atliko pirmą dalinį mokėjimą... 20. 7. Ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atsakovo atskirąjį... 21. 7.1. Nors atsakovas yra ne pelno siekiantis juridinis asmuo, jis turi pareigą... 22. 7.2. Vadovaujantis atsakovo veiklą reglamentuojančio Lietuvos Respublikos... 23. 7.3. Ieškovo nuomone, teismas tinkamai įvertino atsakovo pateiktus dokumentus... 24. 7.4. Ieškovo finansinė būklė yra iš esmės pablogėjusi dėl neteisėtų... 25. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 26. Atskirasis skundas atmestinas... 27. 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato atskirojo skundo (ir... 28. 9. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK... 29. 10. Atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties,... 30. 11. CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę... 31. 12. Sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, svarbus... 32. 13. Nustatyta, kad ieškovui iš atsakovo priteista iš viso 1663,80 Eur suma.... 33. 14. Pažymėtina, kad teismo sprendimo vykdymas yra baigiamoji civilinio... 34. 15. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų... 35. 16. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, tinkamai... 36. 16. Atmetus atskirąjį skundą, ieškovui iš atsakovo priteistina 150 Eur... 37. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 38. atmesti atskirąjį skundą.... 39. Palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 20 d.... 40. Priteisti ieškovui A. M. (A. M.) (a. k. ( - ) iš atsakovo Daugiabučio namo...