Byla 1A-257-581/2017
Dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 23 d. nuosprendžio, kuriuo E. M. nuteistas:

1Panevėžio apygardos teismo teisėjų kolegija, sudaryta iš teisėjų Sigito Bagdonavičiaus, Valdo Ciesiūno, Jolantos Raščiuvienės (kolegijos pirmininkė), sekretoriaujant Ritai Padvilikienei, dalyvaujant prokurorei Dalei Styrienei, gynėjui advokatui Žygimantui Rutkauskui, nuteistajam E. M.

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo E. M. apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 23 d. nuosprendžio, kuriuo E. M. nuteistas:

3- pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio 1 dalį (2016-10-23 veika) laisvės atėmimu vieneriems metams;

4- pagal BK 182 straipsnio 1 dalį (2016-12-10 veika) laisvės atėmimu vieneriems metams trims mėnesiams.

5Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos iš dalies jas sudedant, paskirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas vieneriems metams šešiems mėnesiams.

6Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdalius ir E. M. skirta bausmė - laisvės atėmimas vieneriems metams.

7Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, paskirta bausmė subendrinta su Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 28 d. nuosprendžiu paskirta bausme, prie Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 28 d. nuosprendžiu paskirtos bausmės iš dalies pridedant šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę, E. M. skirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas dvejiems metams ir 6 MGL (225 Eur) dydžio baudą.

8Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje nuosprendžiui įsiteisėjus, nurodyta pakeisti į suėmimą.

9Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

101. E. M. nuteistas už tai, kad jis:

111.1. turėdamas išankstinį tikslą apgaule savo naudai įgyti svetimą turtą - pinigus, 2016 m. spalio 23 d., apie 20.22 val., internetinių skelbimų tinklalapyje www.alio.lt iš UAB ,,Bitė Lietuva“ administruojamo IP adreso ( - ) , priskirto abonentiniam Nr. ( - ) ,,Labas“ paslaugos vartotojui, patalpino melagingą skelbimą, kurio ID ( - ), apie teikiamas paskolas iki 50000 eurų, prisistatė išgalvotu asmeniu - N. B. bei pagal šį skelbimą su juo susisiekusiai nukentėjusiajai A. S., paprašius suteikti 15000 eurų paskolą, nurodė, kad už šios paskolos suteikimą reikia per „Pay Post“ pinigų pervedimo sistemą pervesti jam 675 eurų depozitinį mokestį, po ko, A. S. 2016-12-13, apie 10:05 val., padarius pinigų 337 eurų perlaidą iki pareikalavimo Nr. ( - ) ir apie 13:59 val., padarius pinigų 338 eurų perlaidą iki pareikalavimo Nr. ( - ), nurodytam asmeniui E. M., jam tą pačią dieną AB „Lietuvos paštas“ klientų aptarnavimo skyriuje, esančiame ( - ) išmokėjus pinigus - 675 eurų, jis nesuteikdamas jokios paskolos ir negrąžindamas šių pinigų A. S., apgaule savo naudai įgijo svetimą, A. S. priklausantį turtą – 675 eurų.

121.2. Be to, turėdamas išankstinį tikslą apgaule savo naudai įgyti svetimą turtą - pinigus, 2016 m. gruodžio 10 d., apie 17.52 val., internetinių skelbimų tinklalapyje www.alio.lt iš UAB ,,Bitė Lietuva“ administruojamo IP adreso ( - ), priskirto abonentiniam Nr. ( - ) ,,Labas“ paslaugos vartotojui, patalpino melagingą skelbimą, kurio ID ( - ), apie teikiamas paskolas iki 50000 eurų, prisistatė išgalvotu asmeniu - N. B. bei pagal šį skelbimą su juo susisiekusiam nukentėjusiajam S. M., paprašius suteikti 40000 eurų paskolą, nurodė, kad už šios paskolos suteikimą reikia per „Pay Post“ pinigų pervedimo sistemą pervesti jam 700 eurų depozitinį mokestį, po ko, S. M. 2017-01-17, apie 09.29 val., padarius pinigų 350 eurų perlaidą iki pareikalavimo Nr. ( - ), ir apie 14.40 val., padarius pinigų 350 eurų perlaidą iki pareikalavimo Nr. ( - ), nurodytam asmeniui E. M., jam tą pačią dieną AB „Lietuvos paštas“ klientų aptarnavimo skyriuje, esančiame ( - ) išmokėjus pinigus - 700 eurų, jis nesuteikdamas jokios paskolos ir negrąžindamas šių pinigų S. M., apgaule savo naudai įgijo svetimą, S. M. priklausantį turtą – 700 eurų.

132. Apeliaciniu skundu nuteistasis E. M. prašo pakeisti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 23 d. nuosprendį – veikas, kvalifikuotas pagal BK 182 straipsnio 1 dalį (2016-10-23 veika) ir BK 182 straipsnio 1 dalį (2016-12-10 veika) kvalifikuoti kaip vieną nusikalstamą veiką pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, bei, skyrus galutinę bausmę, taikyti BK 75 straipsnio nuostatas ir jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti.

142.1. Skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nuosprendis turi būti keistinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 328 straipsnio 1 dalis). Teigia, kad byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad apylinkės teismo jam inkriminuotos dvi veikos (2016-10-23 ir 2016-12-10) buvo padarytos analogišku būdu, prisistatant ta pačia išgalvota pavarde, turint vieningą tyčia apgaulės būdu įgyti svetimą turtą, todėl, apelianto manymu, jos turi būti vertinamos kaip viena tęstinė nusikalstama veika ir kvalifikuojama pagal BK 182 straipsnio 1 dalį.

152.2. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad bausmės tikslai jo atžvilgiu gali būti pasiekti tik realiai atliekant nuosprendžiu paskirtą laisvės atėmimo bausmę, bei teigia, priešingai, jog nagrinėjamu atveju yra visi pagrindai manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti atidėjus jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Veikos, kurių padarymu jis pripažintas kaltu skundžiamu nuosprendžiu buvo padarytos iki 2016-12-28 nuosprendžio priėmimo, o 2016-12-28 nuosprendžiu jam buvo paskirta laisvės atėmimo bausmė jos vykdymą atidedant. Nurodo, jog po veikų padarymo yra praėję beveik metai laiko, jokių naujų nusikaltimų jis nėra padaręs, jo atžvilgiu nėra atliekami jokie ikiteisminiai tyrimai, visi jo padaryti nusikaltimai yra panašaus pobūdžio, nesunkūs. Skundžiamu nuosprendžiu nebuvo nustatyta jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių, be to jis pilnai pripažino savo kaltę, nuoširdžiai dėl to gailėjosi. Per ankstesniu nuosprendžiu nustatytą bausmės vykdymo atidėjimo terminą laikėsi jam nustatytų probacijos sąlygų, visus įpareigojimus vykdė, atlygino nukentėjusiajai J. B. padarytą žalą, buvo registruotas darbo biržoje, nuo 2017-09-04 dirba sporto klube „( - )“, gyvena su motina R. M., kuri yra iš dalies darbinga ir jai reikalinga nuolatinė jo pagalba. Mano, kad pirmosios instancijos teismas į visas nurodytas aplinkybes neatsižvelgė, jų nevertino, nenurodė jokių motyvų, kodėl paskirtoji bausmė turi būti atlikta realiai. Pažymi, kad supranta padarytos veikos pavojingumą, kritiškai vertina savo elgesį, savo kaltę visiškai pripažino, nesiekė išvengti atsakomybės, šiuo metu dirba, todėl gaudamas pajamas galės atlyginti nukentėjusiesiems padarytą žalą.

163. Teismo posėdyje nuteistasis bei jo gynėjas prašė skundą tenkinti, o prokurorė - atmesti.

174. Skundas atmetamas.

185. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 320 straipsnio 3 dalies nuostatomis, skundžiamo nuosprendžio teisėtumą ir pagrįstumą patikrina tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde.

196. Skundu neginčijama E. M. kaltė dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo, tačiau apeliaciniu skundu ginčijama nuteistajam inkriminuotų nusikalstamų veikų kvalifikacija pagal du straipsnius ir prašoma atskirai kvalifikuotas nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 straipsnio 1 dalyje (2016-10-23 veika) ir 182 straipsnio 1 dalyje (2016-12-10 veika), kvalifikuoti kaip vieną tęstinę nusikalstamą veiką pagal BK 182 straipsnio 1 dalį. Taip pat skundu prašoma nuteistajam taikyti BK 75 straipsnio nuostatas ir paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti.

207. Pirmosios instancijos teismas, ištyręs bei įvertinęs byloje esančius įrodymus sprendė, kad E. M. padarė dvi atskiras nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 straipsnio 1 dalyje (2016-10-23 veika) ir BK 182 straipsnio 1 dalyje (2016-12-10 veika). Taip pat įvertinęs tai, kad E. M. teisiamas penktą kartą, charakterizuojamas patenkinamai, yra bedarbis, baustas administracine tvarka, tai, jog padarytos veikos priskiriamos nesunkių nusikaltimų kategorijai, tačiau padarytos neišnykus teistumui, padarė išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti E. M. paskyrus realią laisvės atėmimo bausmę. Su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis sutinka ir apeliacinės instancijos teismas.

218. BK 63 straipsnio 10 dalyje nurodyta, kad nelaikoma, kad asmuo padarė kelias nusikalstamas veikas, jeigu jis padarė tęstinę nusikalstamą veiką. Aiškinant teismų praktikoje tęstinės nusikalstamos veikos sampratą yra nurodyta, kad tęstine pripažįstama tokia nusikalstama veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veikų, iš kurių kiekviena, vertinant atskirai, atitinka to paties BK straipsnyje nurodyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jos visos yra jungiamos vieningos tyčios (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010 ir kt.). Be to, pažymėta, kad veikos pripažinimas tęstine priklauso nuo rūšinių padarytos nusikalstamos veikos požymių, todėl atskirų kategorijų bylose gali būti atsižvelgta į skirtingas aplinkybes, patvirtinančias ar paneigiančias veikos tęstinumą (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-267/2011). Sprendžiant dėl nusikalstamos veikos tęstinumo sukčiavimo bylose turi būti atsižvelgiama į tai, keliems fiziniams ar juridiniams asmenims buvo padaryta žala, padaryto sukčiavimo specifiką, veikos padarymo mechanizmą ir kitas reikšmingas bylos aplinkybes (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-535/2013, 2K-112-788/2015).

229. Šioje baudžiamojoje byloje nustatyta, kad E. M. 2016 m. spalio 23 d., į internetinių skelbimų tinklalapį www.alio.lt patalpino melagingą skelbimą apie teikiamas paskolas iki 50000 Eur, prisistatė išgalvotu asmeniu - N. B.. Pagal šį skelbimą 2016-12-06 su juo susisiekė nukentėjusioji A. S., kuriai paprašius suteikti 15000 Eur paskolą, E. M. nurodė už šios paskolos suteikimą per „Pay Post“ pinigų pervedimo sistemą pervesti jam 675 eurų depozitinį mokestį. Po ko, A. S. 2016-12-13 E. M. padarė 337 eurų perlaidą bei dar vieną 338 Eur perlaidą. E. M. tą pačią dieną AB „Lietuvos paštas“ klientų aptarnavimo skyriuje išmokėjus pinigus - 675 eurų, E. M., nesuteikdamas jokios paskolos ir negrąžindamas šių pinigų A. S., apgaule savo naudai įgijo svetimą, A. S. priklausantį turtą – 675 eurų. Be to, E. M. 2016 m. gruodžio 10 d. tame pačiame tinklalapyje www.alio.lt patalpino naują melagingą skelbimą apie teikiamas paskolas iki 50000 Eur, prisistatė išgalvotu asmeniu - N. B.. Pagal šį skelbimą 2017-01-16 su juo susisiekė nukentėjusysis S. M., kuriam paprašius suteikti 40000 Eur paskolą, E. M. nurodė už šios paskolos suteikimą per „Pay Post“ pinigų pervedimo sistemą pervesti jam 700 eurų depozitinį mokestį. Po ko, S. M. 2017-01-17 E. M. padarė 350 eurų perlaidą bei dar vieną 350 Eur perlaidą. E. M. tą pačią dieną AB „Lietuvos paštas“ klientų aptarnavimo skyriuje išmokėjus pinigus - 700 eurų, E. M., nesuteikdamas jokios paskolos ir negrąžindamas šių pinigų S. M., apgaule savo naudai įgijo svetimą, S. M. priklausantį turtą – 700 eurų.

2310. Nagrinėjamu atveju nustatytos bylos aplinkybės nurodo, jog skelbimai buvo patalpinti skirtingu laiku, taip pat įvertintina tai, kad E. M. apgaule savo naudai pinigų sumas įgijo iš skirtingų nukentėjusiųjų, pagal skirtingus skelbimus ir kitais laikotarpiais: nukentėjusiosios A. S. atžvilgiu pinigai įgyti 2016-12-13 pagal 2016 m. spalio 23 d. E. M. patalpintą skelbimą, pagal kurį, nukentėjusioji jau 2016-12-06 susisiekė su E. M. ir šią dieną susitarė dėl paskolos suteikimo ir depozitinio mokesčio pervedimo. 2016-12-10 E. M. patalpino naują skelbimą, pagal kurį 2017-01-16 su juo susisiekė kitas nukentėjusysis S. M., su kuriuo E. M. vėl gi susitarė dėl paskolos suteikimo bei depozitinio mokesčio pervedimo ir pinigus pagal jį įgijo 2017-01-17. Esant tokioms aplinkybėms, akivaizdu, jog kiekvienos apgaule įgyjamos pinigų sumos pasisavinimas buvo organizuojamas ir įgyvendinamas atskirai, tam buvo atliekami skirtingi veiksmai. Nepaisant to, kad padarytos veikos turi bendrų bruožų, paminėtos aplinkybės nesudaro pagrindo pripažinti, kad E. M. atliktus veiksmus jungė bendras sumanymas (tyčia), todėl jų vertinimas kaip atskirų nusikalstamų veikų atitinka baudžiamojo įstatymo nuostatas. Kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad E. M. padarė dvi atskiras nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 straipsnio 1 dalyje (2016-10-23 veika) ir BK 182 straipsnio 1 dalyje (2016-12-10 veika).

2411. Apeliantas skunde taip pat prašo jo atžvilgiu taikyti BK 75 straipsnio nuostatas ir atidėti skundžiamu nuosprendžiu paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą.

2512. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmę E. M. atsižvelgė į tai, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo uždraustas veikas, nuoširdžiai gailėjosi, į tai, kad nėra jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių, yra teisiamas penktą kartą, charakterizuojamas patenkinamai, yra bedarbis, baustas administracine tvarka, į tai, jog priklausomybės ar psichikos ligų kabineto įskaitoje neregistruotas, įvertino tai, jog E. M. padarytos veikos priskiriamos nesunkių nusikaltimų kategorijai, tačiau padarytos neišnykus teistumui. Atsižvelgęs į paminėtų aplinkybių visumą, teismas padarė išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti E. M. paskyrus realią laisvės atėmimo bausmę.

2613. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis daro išvada, kad apylinkės teismas pagrįstai nusprendė, kad bausmės tikslai E. M. bus pasiekti paskyrus realią laisvės atėmimo bausmę, todėl BK 75 straipsnio nuostatos netaikytinos.

2714. BK 75 straipsnio 1 dalyje (2015 m. kovo 19 d. įstatymo redakcija) nustatyta, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus (išskyrus labai sunkius nusikaltimus), teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Taigi BK 75 straipsnio nuostatų taikymas galimas tik tuomet, kai, be nustatytų BK 75 straipsnio 1 dalyje nurodytų formalių pagrindų (nusikalstamos veikos kategorijos ir paskirtos bausmės dydžio), teismas pripažįsta, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad bausmės vykdymo atidėjimas yra išimtinė bausmės įgyvendinimo forma, galima tada, kai bylos aplinkybių visuma neleidžia abejoti, kad laisvės atėmimo bausmė realiai gali būti neatliekama, tačiau, kilus pagrįstų abejonių, bausmės vykdymo atidėjimas neturi būti taikomas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-115-648/2016, 2K-132-942/2016, 2K-396-746/2016).

2815. E. M. skundžiamu nuosprendžiu pripažintas kaltu padaręs dvi tyčines nesunkias nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams. Iki skundžiamo nuosprendžio priėmimo dienos E. M. buvo teistas 4 kartus, tuo pačiu ir už analogiškas nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, naujas veikas padarė turėdamas neišnykusį teistumą. Skundžiamu nuosprendžiu E. M. paskirtos bausmės subendrintos su Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 28 d. nuosprendžiu paskirtomis bausmėmis iš dalies jas pridedant. Teisus apeliantas skunde nurodydamas, kad praėjo beveik metai nuo nusikalstamų veikų padarymo ir veikos, dėl kurių padarymo jis pripažintas kaltu skundžiamu nuosprendžiu yra įvykdytos iki Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016-12-28 nuosprendžio priėmimo dienos, kai 2016-12-28 nuosprendžiu bausmės vykdymas buvo atidėtas. Tačiau šiuo atveju labai svarbus apelianto elgesys ankstesnių baudžiamųjų bylų nagrinėjimo metu, o būtent: bylos duomenys patvirtina, kad skundžiamu nuosprendžiu nagrinėjamas nusikalstamas veikas (2016-10-23 ir 2016-12-10) E. M. įvykdė jau atlikdamas ankstesniais nuosprendžiais paskirtas bausmes bei nagrinėjant baudžiamąsias bylas Panevėžio miesto apylinkės teisme. Iš bylos duomenų matyti, kad E. M. nuteistas Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016-09-26 (baudžiamoji byla Nr. 1-527-389/2016) bei 2016-10-10 (baudžiamoji byla Nr. 1-643-334/2016) nuosprendžiais ir pagal šiuos nuosprendžius skirtos bausmės buvo subendrintos Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016-11-16 nutartimi, kuri įsiteisėjo 2016-11-24, ir E. M. privalėjo vykdyti laisvės apribojimo bausmę, tačiau bausmių pagal šiuos nuosprendžius atlikimo metu, vėl nusikalto ir baigė įvykdyti nusikalstamą veiką prieš nukentėjusiąją A. S. ir įvykdė nusikalstamą veiką prieš nukentėjusįjį S. M.. Labai svarbu pažymėti ir tai, kad nors Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016-12-28 nuosprendžiu (baudžiamoji byla Nr. 1-387-830/2016) E. M. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas buvo atidėtas, tačiau E. M., visiškai ignoruodamas teismo paskirtą bausmę bei parodytą pasitikėjimą atidedant paminėtu nuosprendžiu paskirtos bausmės vykdymą, jau po nuosprendžio priėmimo ir dar nuosprendžiui neįsiteisėjus (įsiteisėjo 2017-01-18), 2017-01-17 apgaule savo naudai įgijo svetimą nukentėjusiajam S. M. priklausantį turtą – pinigus, t. y. baigė įvykdyti nusikaltimą, už kurį yra nuteistas skundžiamu nuosprendžiu. Visos šios aplinkybės rodo E. M. polinkį nusikalsti, visuomenės normų, įstatymų, teismo nustatytų pareigų ignoravimą. Pažymėtina ir tai, kad E. M. bausmės vykdymo atidėjimo metu ir toliau darė teisės pažeidimus, susijusius su sukčiavimu, nes 2017 m. balandžio 14 d. nutarimu yra baustas administracine tvarka už tai, kad 2017-01-27 iš nukentėjusiosios M. A. sukčiavimo būdu pasisavino 80 Eur, E. M. skirta bauda 90 Eur (1 t., b. l. 176). Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų bei išrašo apie asmeniui registruos administracinius nusižengimus matyti, kad E. M. anksčiau buvo baustas administracine tvarka ne tik už nedidelės vertės turto pasisavinimą sukčiavimo būdu, bet ir už kitus administracinius nusižengimus (pažeidimus), paskirtų nuobaudų nevykdo – baudų nemoka, nemokamų viešųjų darbų neatlieka. Taigi, nurodyti objektyvūs duomenys apie ankstesnes nuteistojo padarytas nusikalstamas veikas, administracinius nusižengimus rodo E. M. pasirinktą nusikalstamą gyvenimo būdą ir nenorą jį keisti, todėl paminėtų aplinkybių visuma patvirtina, jog BK 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai bus pasiekti ir teisingumo principas įgyvendintas tik E. M. realiai atliekant jam paskirtą laisvės atėmimo bausmę.

2916. Esant nurodytoms aplinkybėms, daroma išvada, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai įvertino visas bylos aplinkybes, susijusias su E. M. padarytomis veikomis ir su jo asmenybe, paskirtoji bausmė savo rūšimi yra ir teisinga, ir teisėta. Dėl nurodytų priežasčių nėra pagrindo taikyti ir laisvės atėmimo bausmės atidėjimo pagal BK 75 straipsnį, nes tam nėra šiame įstatyme numatytos būtinos sąlygos – pagrįsto manymo, kad bausmės tikslai galėtų būti pasiekti be realaus šios bausmės atlikimo. Nepaisant teismo pastangų įtikinti E. M. elgtis dorai ir nepriekaištingai, pakeisti savo gyvenimo būdą, nuteistasis ir toliau elgėsi nusikalstamai, kas paneigia apeliaciniame skunde dėstomą jo poziciją dėl siekio kardinaliai pakeisti savo gyvenimo būdą, kadangi atidėjus E. M. laisvės atėmimo bausmės vykdymą nebūtų įgyvendinti teisingumo, bausmės specialiosios ir bendrosios prevencijos principai.

3017. Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas E. M. atžvilgiu priėmė pagrįstą bei teisingą procesinį sprendimą, todėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 23 d. nuosprendžio apeliaciniame skunde nurodytais motyvais keisti nėra pagrindo.

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

32nuteistojo E. M. apeliacinį skundą atmesti.

Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėjų kolegija, sudaryta iš teisėjų Sigito... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 3. - pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182... 4. - pagal BK 182 straipsnio 1 dalį (2016-12-10 veika) laisvės atėmimu... 5. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos... 6. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdalius... 7. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, paskirta bausmė subendrinta su... 8. Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir... 9. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 10. 1. E. M. nuteistas už tai, kad jis:... 11. 1.1. turėdamas išankstinį tikslą apgaule savo naudai įgyti svetimą turtą... 12. 1.2. Be to, turėdamas išankstinį tikslą apgaule savo naudai įgyti svetimą... 13. 2. Apeliaciniu skundu nuteistasis E. M. prašo pakeisti Panevėžio miesto... 14. 2.1. Skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nuosprendis turi būti... 15. 2.2. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad bausmės... 16. 3. Teismo posėdyje nuteistasis bei jo gynėjas prašė skundą tenkinti, o... 17. 4. Skundas atmetamas.... 18. 5. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 19. 6. Skundu neginčijama E. M. kaltė dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų... 20. 7. Pirmosios instancijos teismas, ištyręs bei įvertinęs byloje esančius... 21. 8. BK 63 straipsnio 10 dalyje nurodyta, kad nelaikoma, kad asmuo padarė kelias... 22. 9. Šioje baudžiamojoje byloje nustatyta, kad E. M. 2016 m. spalio 23 d., į... 23. 10. Nagrinėjamu atveju nustatytos bylos aplinkybės nurodo, jog skelbimai buvo... 24. 11. Apeliantas skunde taip pat prašo jo atžvilgiu taikyti BK 75 straipsnio... 25. 12. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmę E. M. atsižvelgė į tai,... 26. 13. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis... 27. 14. BK 75 straipsnio 1 dalyje (2015 m. kovo 19 d. įstatymo redakcija)... 28. 15. E. M. skundžiamu nuosprendžiu pripažintas kaltu padaręs dvi tyčines... 29. 16. Esant nurodytoms aplinkybėms, daroma išvada, kad pirmosios instancijos... 30. 17. Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes teisėjų kolegija daro išvadą, jog... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 32. nuteistojo E. M. apeliacinį skundą atmesti....