Byla 2-2434/2011
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutarties, kuria patikslintas kreditorių sąrašas, uždarosios akcinės bendrovės „Domus Rex“ bankroto byloje Nr. B2-424-258/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Algirdo Gailiūno ir Egidijaus Žirono teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens Radtrade Ltd atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutarties, kuria patikslintas kreditorių sąrašas, uždarosios akcinės bendrovės „Domus Rex“ bankroto byloje Nr. B2-424-258/2011.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjami klausimai, susiję su įmonės bankrotu.

5Atskiruoju skundu ginčijamas teismo nutarties, kuria patvirtinti ginčijami kreditoriniai reikalavimai, teisėtumas.

6UAB „Domus Rex“ bankroto byla iškelta Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 30 d. nutartimi, administratoriumi paskirtas UAB „Būrai“.

7UAB „Būrai“ įgaliotas asmuo nurodė, jog į bankroto administratorių UAB „Būrai“ raštu kreipėsi A. V., R. S., Z. A. ir pateikė kreditorinius reikalavimus, grindžiamus su UAB „Domus Rex“ sudaryta preliminaria pirkimo – pardavimo sutartimi. Pareiškėjai bankroto administratoriui nurodė, kad pagal pateiktas preliminarias sutartis jie UAB „Domus Rex“ sumokėjo kreditoriniame reikalavime nurodytas sumas. Tačiau bankroto administratorius, Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 10 p. pagrindu tikrindamas šių kreditorių pareikštus reikalavimus, bankrutuojančioje įmonėje dokumentų, įrodančių pareiškėjų nurodytų sumų mokėjimą, nerado, patys pareiškėjai dokumentų, įrodančių mokėjimą, nepateikė, todėl bankroto administratorius kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydamas pareiškėjų reikalavimus atmesti kaip nepagrįstus.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 2 d. nutartimi patikslino bankrutuojančios UAB “Domus Rex” kreditorių sąrašą ir į jį įtraukė A. V. su 40 000 Lt suma, R. S. su 40 000 Lt suma ir Z. A. su 83 800 Lt suma. Nurodė, kad byloje pagal pateiktus įrodymus nustatytos aplinkybės leidžia pripažinti pateiktus kreditorių reikalavimus pagrįstais. Konstatavo, kad nurodytos preliminarios sutartys yra šalių pasirašytos, patvirtintos UAB „Domus Rex“ spaudais, paminėtose sutartyse pardavėjas (UAB „Domus Rex“) patvirtino nurodytas sumas iš konkrečių pareiškėjų gavęs. Padarė išvadą, jog yra pagrindas nurodytus kreditorius įtraukti į bankrutuojančios įmonės trečios eilės kreditorių sąrašą su prašoma kreditorinio reikalavimo suma, nes byloje nėra įrodymų, tvirtinančių faktą, jog pirkėjai atsisakė preliminarių sutarčių.

10.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Radtrade Ltd atskiruoju skundu prašo įtraukti Radtrade Ltd į BUAB „Domus Rex“ bankroto bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartį ir priimti naują nutartį – atmesti A. V., R. S. ir Z. A. kreditorinius reikalavimus BUAB „Domus Rex“ kaip nepagrįstus. Skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Nagrinėjamoje bankroto byloje Radtrade Ltd yra BUAB „Domus Rex“ kreditorius su patvirtinta 4 997 729,40 Lt reikalavimų suma. Toks kreditorinis reikalavimas BUAB „Domus Rex“ yra didelis ne tik bankroto byloje (jis sudaro 62 proc. visų kreditorinių reikalavimų), bet ir ypatingai didelis pačiam Radtrade Ltd. Radtrade Ltd, būdamas didžiausiu atsakovo kreditoriumi, turi ir didžiausią tiesioginį turtinį suinteresuotumą užtikrinti, kad nebūtų patvirtinti nepagrįsti kreditorių reikalavimai. Patvirtinus nepagrįstus reikalavimus, Radtrade Ltd pinigine išraiška netektų daugiau lėšų nei bet kuris kitas kreditorius.
  2. BUAB „Domus Rex“ bankroto byloje skundžiama nutartimi buvo patvirtinti nepagrįsti ir neteisėti pareiškėjų reikalavimai ir taip tiesiogiai buvo pažeistos Radtrade Ltd teisės ir teisėti interesai. Tuo tarpu Radtrade Ltd, nebūdamas byloje dalyvaujančiu asmeniu, negalėjo tinkamai apginti savo pažeistų teisių, t.y. skųsti nutarčių, kuriomis yra tvirtinami nepagrįsti kreditoriniai reikalavimai. Atsižvelgiant į tai, kad bankroto bylos baigtis turi esminės įtakos Radtrade Ltd veiklai, Radtrade Ltd turi turėti įstatymo nustatytą teisę dalyvauti bankroto bylos procese, kad būtų apgintos Radtrade Ltd ir visų kitų atsakovo kreditorių teisės ir teisėti interesai.
  3. Ginčijama nutartimi patvirtintų kreditorių reikalavimų suma yra 163 800 Lt, Radtrade Ltd patvirtintas kreditorinis reikalavimas yra beveik 5 milijonai litų, todėl yra patenkintos Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 5 dalyje įtvirtintos sąlygos. Minėtame straipsnyje nurodyti subjektai turi teisę kreiptis į teismą dėl kreditorių finansinių reikalavimų dydžio patikslinimo ar proceso atnaujinimo CPK nustatyta tvarka dėl įsiteisėjusios teismo nutarties, kuria patvirtintas kreditoriaus finansinis reikalavimas, paaiškėjus naujoms aplinkybėms ar kitais įstatymo nustatytais pagrindais. Dėl šių priežasčių Radtrade Ltd gali skųsti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartį.
  4. 2007 m. gruodžio 10 d. Preliminariojoje pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyta, kad R. S. turi pareigą per 14 dienų sumokėti atsakovui 35 000 Lt. Tačiau niekur nėra nurodyta, kad sutarties šalys patvirtintų, kad 35 000 Lt yra sumokėti atsakovui. R. S. taip pat nepateikė jokių įrodymų, kad būtų šiuos pinigus sumokėjęs. Atsakovo bankroto administratorius atsiliepime į R. S. kreditorinį reikalavimą nurodė, kad pas atsakovą nėra jokių dokumentų, įrodančių, kad R. S. būtų sumokėjęs atsakovui pinigus. Be to, kitaip, nei nurodyta skundžiamoje nutartyje, 2007 m. gruodžio 10 d. preliminarioji pirkimo-pardavimo sutartis nėra patvirtinta atsakovo antspaudu. Ant minėtos sutarties uždėtas atsakovo antspaudas yra atsakovo administratoriaus nuorašo tvirtinimo dalis, o ne uždėtas pasirašant šią sutartį. Todėl teismas nepagrįstai patvirtino R. S. 40 000 Lt kreditorinį reikalavimą.
  5. Pareiškėjas Z. A. pateikė teismui neva atsakovo išduotą kasos pajamų orderį Serija DR Nr. 201 ir remiasi juo kaip įrodymu apie atsakovui sumokėtus 50 000 Lt. Atsakovo bankroto administratorius savo atsiliepime dėl kreditoriaus Z. A. kreditorinio reikalavimo nurodė, kad atsakovo apskaitos dokumentuose nėra užfiksuota tokio kasos pajamų orderio. Kasos pajamų orderis Serija DR Nr. 201 yra įtrauktas į atsakovo apskaitos žiniaraščius, tačiau juo atsakovui buvo sumokėta visai kita suma ir tai buvo padaryta 2008 m. rugpjūčio 6 d. Priėmus pinigus į atsakovo kasą, turėjo būti išduotas kasos pajamų orderio kvitas, tuo tarpu nagrinėjamoje byloje Z. A. pateikto dokumento kopijoje yra abi neatskirtos dalys, t.y. kasos pajamų orderis (viršutinė dalis) ir kasos pajamų orderio kvitas (apatinė dalis). Tai patvirtina, kad pinigai nebuvo gauti į atsakovo kasą. Pateiktas kasos pajamų orderio kvitas neatitinka įstatymo jam keliamų imperatyvių reikalavimų: pateikta tik jo kopija, nepatvirtinta CPK nustatyta tvarka, jo grafa „priedėlis“, kurioje turi būti nurodytas pagrindas, kuriuo priimami pinigai į kasą, tuščia, nenurodyta tiksli orderio surašymo data. Nagrinėjamoje byloje taip pat nėra įrodymų, kad kas nors būtų kreipęsis dėl Z. A. pateikto kasos pajamų orderio praradimo ar sugadinimo. Aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima konstatuoti, kad BUAB „Domus Rex“ į apskaitą nėra įtraukęs visų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, susijusių su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžiu, nėra nustatyta. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad finansinės operacijos turi būti pagrįstos dokumentais, turinčiais atitinkamus rekvizitus. Tik tos operacijos, kurios negali būti dokumentuotos, turi būti pagrįstos susijusių operacijų dokumentais. Z. A. nepagrindė 50 000 Lt sumos ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio apskaitos dokumentais, todėl teismas nepagrįstai patvirtino jo kreditorinį reikalavimą.
  6. 2007 m. gruodžio 6 d. Preliminariojoje pirkimo-pardavimo sutartyje nėra atsakovo antspaudo. Ant šios sutarties kopijos esantis antspaudas – tai atsakovo administratoriaus nuorašo tvirtinimo dalis. Šioje sutartyje įtvirtinta nuostata, kad 34 000 Lt sumokami atsakovui per 14 d. nuo sutarties pasirašymo nepatvirtina, kad A. V. sumokėjo atsakovui 34 000 Lt. A. V. nepagrindė šios sumos ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio bet kokiais apskaitos dokumentais, nors tokių operacijų įforminimas yra privalomas. Atsakovo bankroto administratorius atsiliepime į A. V. kreditorinį reikalavimą nurodė, kad jokių įrodymų apie A. V. 40 000 Lt sumokėjimą atsakovui nėra. Pinigų mokėjimas atsakovui privalomai turėjo būti įformintas kasos pajamų orderiais ir pasirašytas įgaliotų atsakovo asmenų. CK nurodyta, kad įstatymų reikalaujamos paprastos rašytinės formos nesilaikymas atima iš šalių teisę, kai kyla ginčas dėl sandorio sudarymo ar jo įvykdymo fakto, remtis liudytojų parodymais šį faktą įrodant, o įstatymuose įsakmiai nurodytais atvejais sandorį daro negaliojantį. Kadangi A. V. nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad būtų laikytasi įstatyme imperatyviai nustatytos rašytinės sandorio formos, negalima remtis liudytojo parodymais įrodinėjant šį faktą.

13Atsakovas bankrutavusi UAB „Domus Rex“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą tenkinti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. BUAB „Domus Rex“ neturi dokumentų, įrodančių, kad pareiškėjai A. V. ir R. S. būtų sumokėję UAB „Domus Rex“ po 40 000 Lt. Pareiškėjai tokių dokumentų taip pat nepateikė. Todėl pareiškėjų finansiniai reikalavimai patvirtinti nepagrįstai.
  2. BUAB „Domus Rex“ neturi dokumentų, įrodančių, kad pareiškėjas Z. A. būtų sumokėjęs UAB „Domus Rex“ 33 800 Lt. Pareiškėjas tokių įrodymų taip pat nepateikė. Pareiškėjo pateiktame kasos pajamų orderyje nėra būtinų rekvizitų – datos, mokėtojo parašo. Be to, 2008 m. liepos mėnesio kasos knygoje nėra užfiksuotas Z. A. 50 000 Lt mokėjimas, nėra tokio kasos pajamų orderio, todėl laikytina, kad 50 000 Lt į UAB „Domus Rex“ kasą nebuvo sumokėti ir pareiškėjo finansinis reikalavimas patvirtintas nepagrįstai.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

15Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino trijų fizinių asmenų prašymus dėl jų kreditorinių reikalavimų, kildinamų iš preliminariųjų sutarčių, sudarytų su atsakovu, tvirtinimo atsakovo bankroto byloje.

16Teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrus veiksmus arba susilaikyti nuo jų, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad jis įvykdytų savo pareigą civilinėje teisėje apibrėžiamas kaip prievolė (CK 6.1 str.). Vienas iš prievolių atsiradimo pagrindų – sandoriai, t. y. veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti, panaikinti teises ir pareigas (CK 1.63 str. 1 d., 6.2 str.). Prievolės dalyku gali būti bet kokie veiksmai ar neveikimas, kurių nedraudžia įstatymai ir kurie neprieštarauja viešajai tvarkai bei gerai moralei. CK 6.4 straipsnyje numatyta, kad tiek kreditorius, tiek ir skolininkas privalo elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai prievolės atsiradimo, egzistavimo, vykdymo ir pasibaigimo metu. Dvišalis sandoris, kuriam sudaryti yra būtina dviejų šalių suderinta valia, yra sutartis (CK 1.63 str. 6 d.). Civilinėje teisėje sutartis apibrėžiama kaip dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę (6.154 str. 1 d.). Taigi sutartis sukuria jos šalims civilines teises ir pareigas.

17Ar šalys sudarė sutartį, jei taip, kokios rūšies, ar sutarties visos sąlygos saisto šalis nustatoma aiškinant šalių pasiektą susitarimą. Sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose, jos aiškinamos teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartyje civilinėje byloje UAB ,,Auksinis varnas” v. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-424/2004; 2004 m. balandžio 14 d. nutartyje civilinėje byloje UAB “Libra Vitalis” v. UAB “Homo Faber”, bylos Nr. 3K-3-274/2004; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartyje civilinėje byloje UAB „BIVAINIS“ v. A. B. firma „( - )“, bylos Nr. 3K-3-406/2005; 2006 m. sausio 11 d. nutartyje civilinėje byloje VĮ Valstybės turto fondas v. UAB „Cetariumir kt., bylos Nr. 3K-3-17/2006; 2007 m. gegužės 10 d. nutartyje civilinėje byloje UAB „Sarteksas“ v. UAB „Beltateksas, bylos Nr. 3K-3-203/2007; 2008 m. balandžio 1 d. nutartyje civilinėje byloje R. M. v. bendra Lietuvos-Ukrainos įmonė UAB „Azovlitas“, bylos Nr. 3K-3-201/2008; ir kt.). Sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties šalių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais ir siekiama nustatyti tikrąjį sutarties turinį, t. y. sutartį išaiškinti. Tokiam ginčui išspręsti gali būti reikšmingas ne tik sutarties šalių tikrųjų ketinimų ir sutartimi siekiamo tikslo, bet ir ryšių tarp šalių nustatymas. Tik išaiškinus sutartį, galima ją tinkamai kvalifikuoti, o kvalifikavus šalių sutartinius santykius, gali būti pritaikyta konkrečiose teisės normose įtvirtintų teisių apsauga ir gynyba, taigi, ir ta, kuri susijusi su sutarčių netinkamu vykdymu.

18Sutarčių aiškinimo taisyklės, pirmiausia tos, kurios pagrįstos sąžiningumo ir šalių tikrųjų ketinimų nustatymo kriterijais, taikomos ir ikisutartiniuose teisiniuose santykiuose, atsižvelgiant į šių santykių ypatumus. Ikisutartinių arba derybinių santykių metų šalys gali sudaryti sutartis, kurios laikytinos parengiamosiomis (preliminariosiomis) sutartimis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą išaiškinta, kad preliminarioji sutartis sudaroma šalių derybų etape arba ikisutartinių santykių stadijoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. S. tikroji ūkinė bendrija „Autovėjas“ v. UAB „Askela“, bylos Nr. 3K-3-474/2008; 2009 m. liepos 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. T. v. L. G., bylos Nr. 3K-3-258/2009; 2010 m. vasario 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. .-Š. v. UAB „Pakruojo parketas“, bylos Nr. 3K-3-82/2010). Teisingam teisinių santykių tarp šalių kvalifikavimui ir bylos išsprendimui teisiškai reikšminga gali būti išsiaiškinti ne tik faktines aplinkybes, susijusias su ikisutartinių teisinių santykių įforminimu, bet ir aplinkybes, susijusias su šalių tarpusavio ryšiais, iš kurių gali būti atskleisti šalių tikrieji ketinimai. Kolegijos vertinimu, sisteminis ir chronologiškai nuoseklus ginčo sutarties aiškinimas, pagrįstas kiekvienos šalies siekiamo teisinio rezultato nustatymu, leidžia atskleisti šalių tikrąją valią ir išsiaiškinti dėl jų valios galimo suderinimo.

19Anksčiau išdėstytos nuostatos reikšmingos ir sprendžiant dėl preliminariųjų sutarčių turinio aiškinimo bei jų vykdymo tinkamumo. Tuo atveju, jeigu bankroto byloje sprendžiant dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo kilo ginčas, ar pagal preliminariąją sutartį dėl buto pirkimo-pardavimo būsimas pirkėjas sumokėjo būsimam pardavėjui avansą ir, jeigu sumokėjo, kokio dydžio, turi būti nustatyta, kokie įrodymai patvirtina būsimo pirkėjo pinigų būsimam pardavėjui perdavimo faktą. Kolegija pažymi, kad civilinės sutarties pasirašymas savaime nepatvirtina prievolės įvykdymo. Prievolės įvykdymo patvirtinimą reglamentuoja CK 6.65 straipsnis, kurio 1 dalyje įtvirtinta priėmusio prievolės įvykdymą kreditoriaus pareiga duoti skolininkui pakvitavimą, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip. Prievolę įvykdęs skolininkas turi teisę reikalauti, kad kreditorius išduotų jam pakvitavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 13 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-269/2011). Kitoje byloje, kurioje buvo sprendžiama, ar paskolos sutartyje nurodyta formuluotė, kad paskolos gavėjas pasiskolino pinigus iš paskolos davėjo, reiškia pinigų perdavimo (gavimo) faktą, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, jog tokia sutarties formuluotė dar nesudaro pakankamo pagrindo pripažinti neginčijamu pinigų pagal paskolos sutartį perdavimą faktą, nors paskolos sutartis yra realinė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 14 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-107/2011). Teismų praktikoje nurodyta, jog tam, kad būtų galima konstatuoti, jog šalių buvo sudaryta paskolos sutartis, ypač svarbi reikšmė tenka sutarties turiniui, t. y. paskolos raštelyje arba kitame skolos dokumente turi aiškiai atsispindėti pinigų perdavimo faktas. Tuo atveju, kai skolos dokumentas patvirtina paskolos dalyko perdavimą paskolos gavėjui, pripažįstama, kad paskolos sutartis yra sudaryta, ir tokiu atveju įrodyti paskolos dalyko neperdavimo faktą pareiga tenka paskolos gavėjui (CPK 12, 178 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-366/2010; 2010 m. gruodžio 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-564/2010). Tokie išaiškinimai sudaro pagrindą manyti, jog faktas, ar viena šalis (būsimas pirkėjas) perdavė pinigus kita šaliai (būsimam pardavėjui), yra nustatomas įvertinus, ar šioje sutartyje šalys aiškiai nurodė apie pinigų perdavimą (gavimą), jeigu taip, ar tokį faktą patvirtina kiti byloje esantys įrodymai. Tai reiškia, kad sprendžiant, ar būsimas pirkėjas perdavė tam tikras sumas būsimam pardavėjui (įmonei) pagal preliminariąją sutartį, reikia vertinti ne tik preliminariosios sutarties nuostatas, bet ir kitus duomenis, tarp jų ir pakvitavimą bei įmonės buhalterinės apskaitos dokumentus, kurie gali pagrįsti pinigų gavimą iš būsimo pirkėjo.

20Valstybėje teisėtai vykdančių veiklą juridinių asmenų buhalterinę apskaitą reglamentuoja viešosios teisės normos, turinčios reikšmės ir nagrinėjamam ginčui išspręsti. Todėl įrodinėjant faktines aplinkybes, susijusias su pinigų perdavimu įmonei, turi būti remiamasi ir viešosios teisės normomis, reglamentuojančiomis ūkinių operacijų atlikimo tvarką, o sandorių šalių elgesys analizuojamas remiantis normalaus atidumo bei apdairumo kriterijais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 19 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-342/2011).

21Kolegija pažymi, kad juridinis asmuo kiekvieną ūkinę operaciją, taigi, ir grynųjų pinigų gavimą, turi pagrįsti apskaitos dokumentais (Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 str. 1 d.). Atliktų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pagrindu ūkio subjektas turi prievolę atsiskaityti kitam subjektui (Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 str. 8 d.). Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus. Kolegija pažymi, kad grynųjų pinigų įmonėje priėmimas ir jų įnešimas į kasą yra ūkinės operacijos, kurios turi būti įformintos pagal Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintas Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisykles. Šių taisyklių 3 punkte nurodoma, kad pinigai į kasą priimami pagal kasos pajamų orderį. Priėmus pinigus, išduodamas kasos pajamų orderio antras egzempliorius arba jo kvitas. Išduoto apskaitos dokumento data ir mokėtojo parašas yra būtini apskaitos dokumento rekvizitai (Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 str. 1 d. 3, 6 p.). Be to, kasos visos operacijos įrašomos į kasos knygą (Taisyklių 10 punktas).

22Taigi grynųjų pinigų gavimo įmonėje faktas turi būti pagrįstas apskaitos dokumentu, kuris civilinėje byloje gali būti vertinamas kaip įrodymas. Įmonės buhalteriniuose dokumentuose, kurie civiliniame procese naudojami kaip rašytiniai įrodymai, taip pat turi būti padaryti ir gautų grynųjų pinigų įnešimo į kasą įrašai.

23Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas A. V., R. S. ir Z. A. kreditorinius reikalavimus, kildinamus iš preliminariųjų sutarčių, sudarytų su UAB „Domus Rex“ patvirtino iš esmės remdamasis tik preliminariųjų sutarčių nuostatomis. Iš bylos duomenų matyti, kad 2007 m. gruodžio 10 d. UAB „Domus Rex“ ir R. S. sudarė preliminariąją sutartį dėl 82,37 kv. m. ploto buto, esančio Sūduvių g. 15-1, Buivydiškių k., Vilniaus r., pirkimo-pardavimo. Šia sutartimi šalys susitarė, kad iki 2008 m. rugpjūčio 31 d. bus sudaryta buto pirkimo-pardavimo sutartis (Preliminariosios sutarties 1.1 punktas). Preliminariojoje sutartyje nurodyta, kad 5 000 Lt sumokami sutarties pasirašymo metu ir atsakovas patvirtina, kad šią sumą gavo iš R. S., 35 000 Lt bus sumokėti per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo, o likusi suma bus sumokėta pirkimo-pardavimo sutartyje nustatyta tvarka (Preliminariosios sutarties 2.1.1 – 2.1.2 punktai, b. l. 69-70). Byloje nėra pateikta atsakovo buhalterinės apskaitos dokumentų, kurie patvirtintų preliminariosios sutarties 2.1.1 punkto nuostatą, kad R. S. sumokėjo atsakovui 5 000 Lt sutarties pasirašymo metu. Juo labiau, nėra dokumentų, kurie patvirtintų, jog atsakovas iš R. S. per 14 dienų nuo sutarties sudarymo gavo antrą avansinį mokėjimą, t. y. dar 35 000 Lt.

24Labai panaši faktinė situacija yra ir sprendžiant dėl A. V. kreditorinio reikalavimo tvirtinimo. 2007 m. gruodžio 10 d. UAB „Domus Rex“ ir A. V. sudarė preliminariąją sutartį dėl buto, esančio Sūduvių g. 15-5, Buivydiškių k., Vilniaus r., pirkimo-pardavimo. Šia sutartimi šalys susitarė, kad iki 2008 m. rugpjūčio 31 d. bus sudaryta buto pirkimo-pardavimo sutartis (Preliminariosios sutarties 1.1 punktas). Preliminariojoje sutartyje nurodyta, kad 6 000 Lt sumokami sutarties pasirašymo metu ir atsakovas patvirtina, kad šią sumą gavo iš A. V., 34 000 Lt bus sumokėti per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo, o likusi suma bus sumokėta pirkimo-pardavimo sutartyje nustatyta tvarka (Preliminariosios sutarties 2.1.1 – 2.1.2 punktai, b. l. 73-74). Byloje nėra pateikta atsakovo buhalterinės apskaitos dokumentų, kurie patvirtintų preliminariosios sutarties 2.1.1 nuostatą, kad UAB „Domus Rex“ gavo 6 000 Lt iš A. V., taip pat nėra jokių atsakovo buhalterinės apskaitos dokumentų, kurie patvirtintų, jog atsakovas iš A. V. per 14 dienų nuo sutarties sudarymo gavo antrą avansinį mokėjimą, t. y. dar 35 000 Lt.

25Taigi A. V. ir R. S. 2007 m. gruodžio 10 d. su atsakovu sudarytų preliminariųjų sutarčių 2.1.1. punktuose iš esmės aiškiai numatyta, jog šiuose punktuose nurodytas sumas atsakovas gavo iš būsimų pirkėjų A. V. ir R. S.. Tačiau šios sutarties nuostatos nepatvirtina atsakovo buhalterinės apskaitos dokumentai. Kolegija pažymi, kad minėtų preliminariųjų sutarčių 2.1.2 punktuose apskritai nenustatyta, kad juose nurodytas sumas atsakovas gavo iš būsimų pirkėjų, to nepatvirtina byloje esantys atsakovo sąskaitos išrašai bei jo buhalterinės apskaitos dokumentai.

26Iš 2006 m. gegužės 10 d. UAB „Domus Rex“ ir Z. A. sudarytos preliminariosios sutarties dėl buto, esančio Sūduvių g. 17-2, Buivydiškių k., Vilniaus r., pirkimo-pardavimo matyti, kad šalys iš pradžių sutarė dėl vienokio pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo termino, tačiau vėliau jį pratęsė iki 2008 m. spalio 1 d (b.l. 79). Preliminariosios sutarties 2.1 punkte nurodyta, jog 33 800 Lt sumokami sutarties pasirašymo metu ir atsakovas patvirtina, kad šią sumą gavo iš Z. A., o likusią sumą Z. A. įsipareigojo sumokėti pirkimo-pardavimo sutartyje nustatyta tvarka (b. l. 77-78). Į bylą taip pat pateikta neoriginalaus dokumento - kasos pajamų orderio DR Nr. 201 kopija, kurioje nurodyta, kad Z. A. už patalpas adresu Sūduvių g. 17, Vilnius, sumokėjo 50 000 Lt avansą. Mokėjimas patvirtintas įmonės vyr. buhalterės ir kasininko parašais. Tačiau, kaip minėta, į bylą nėra pateiktas originalus kasos pajamų orderis, orderio kopijoje nenurodyta konkreti sumokėjimo data. Be to, joje nenurodyta ir tiksli orderio išdavimo data, o tik pažymėta, jog jis išduotas 2008 m. liepos mėnesį, nėra Z. A. parašo (b.l. 80), t. y. jis neatitinka tokiems dokumentams keliamų buhalterinės apskaitos reikalavimų ir jo patikimumas turi būti nustatytas, vertinant jį neatsietai nuo kitų įrodymų. Esant tokioms aplinkybėms, pagal turimus byloje duomenis spręsti, kad Z. A. tinkamai vykdė preliminariąją sutartį ir sumokėjo atsakovui 33 800 Lt, o vėliau 50 000 Lt avansą, nėra pakankamo pagrindo.

27Be to, iš byloje esančių tarp šalių sudarytų preliminariųjų sutarčių kopijų nėra aišku, ar preliminariosios sutartys jų sudarymo metu buvo patvirtintos UAB „Domus Rex“ antspaudu. Teismas taip pat nesiaiškino, ar orderis DR Nr. 201 apskaitytas UAB „Domus Rex“ buhalteriniuose dokumentuose, kas įnešta pagal kasos knygą ir kada pagal nurodyto numerio orderį.

28Pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių nevertino ir patvirtino A. V., R. S., Z. A. kreditorinius reikalavimus, kildinamus iš preliminariųjų sutarčių skirtingų nuostatų. Byloje nesant duomenų apie A. V., R. S. 2007 m. gruodžio 10 d. su atsakovu sudarytų sutarčių 2.1.2 punktuose nurodytų sumų sumokėjimą, teismas neturėjo pagrindo tvirtinti byloje šių asmenų pareikštų kreditorinių reikalavimų visa apimtimi. Teismas taip pat nesiaiškino, ar egzistuoja atsakovo buhalterinės apskaitos ar kiti dokumentai, kurie patvirtintų 2006 m. gegužės 10 d. atsakovo su A. V. bei R. S., 2007 m. gruodžio 10 d. su Z. A. sudarytų preliminariųjų sutarčių nuostatas dėl jose nurodytų sumų perdavimo (gavimo) sutarties sudarymo metu, netyrė aplinkybių, susijusių su orderio DR Nr. 201 patikimumu. Pirmosios instancijos teismui neatskleidus bylos esmės ir apeliacinės instancijos teisme nesant pakankamai duomenų, kurie reikalingi teisingam bylos išsprendimui, yra pagrindas naikinti žemesnės instancijos teismo nutartį ir klausimą dėl A. V., R. S. ir Z. A. kreditorinių reikalavimų tvirtinimo perduoti teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 338 str.).

29Nagrinėdamas bylą iš naujo, žemesnės instancijos teismas turi įvertinti ne tik šioje nutartyje nurodytas aplinkybes, susijusias su tuo, ar egzistuoja įrodymai (atsakovo buhalterinės apskaitos dokumentai ar kiti įrodymai), kurie patvirtintų šalių sudarytose preliminariose sutartyse nurodytų sumų sumokėjimą, bet ir nustatyti, kokie santykiai iki šių sutarčių sudarymo siejo A. V., R. S., Z. A. su atsakovu, ar būsimi pirkėjai turėjo panašios patirties, sudarant preliminariąsias sutartis, ar jie galėjo pagrįstai tikėtis, jog atsakovas neturi išduoti sumokėjimą patvirtinančių buhalterinės apskaitos dokumentų, ar preliminariosiose sutartyse nurodyta atsiskaitymo už daiktus tvarka atitiko šalių tikrąją valią ir pan., t. y. išsiaiškinti visas nagrinėjamam klausimui teisingai išspręsti reikšmingas aplinkybes, susijusias su sutarčių sudarymu ir vykdymu. Žemesnės instancijos teismas turėtų spręsti klausimą dėl apklausos liudytojais asmenų, kurie UAB „Domus Rex“ vardu sudarė preliminariąsias sutartis su A. V., R. S., Z. A. apie sutarties sudarymo aplinkybes ir susiklosčiusią apmokėjimo pagal jas praktiką, taip pat dėl kasos pajamų orderį DR Nr. 201 UAB „Domus Rex“ išdavusių asmenų apklausos liudytojais, išsiaiškinti, ar jų parodymai atitinka Z. A. paaiškinimus bei kitus byloje esančius įrodymus. Teismas turėtų išsiaiškinti preliminariąsias sutartis su pareiškėjais pasirašiusių atsakovo atstovų - statybos direktoriaus V. K. ir A. B. įgaliojimus veikti atsakovo vardu, tame tarpe paimti iš butų pirkėjų pinigus bei juos įnešti į atsakovo kasą ar sąskaitą banke, ištirti, ar nurodyti atsakovo atstovai gavo iš pareiškėjų atitinkamai 5 000, 6 000 ir 33 800 Lt sumas sutarties pasirašymo momentu ir ar gautus pinigus apskaitė atsakovo buhalterijoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 15 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-342/2009). Be to, galėtų būti apklausti kiti dėl butų tuose pačiuose statomuose daugiabučiuose namuose sutartis sudarę asmenys, ištirti šių kreditorių ir kitų statytojų už statomus butus įneštų pinigų faktą patvirtinantys buhalterinės apskaitos duomenys ir palyginti tarpusavyje, jeigu būtina, skiriama buhalterinė ekspertizė. Pirmosios instancijos teismas taip pat turėtų išaiškinti bylos šalims teisę pateikti ir kitus leistinus šalių reikalavimus ar atsikirtimus patvirtinančius įrodymus. Tik atlikus anksčiau nurodytus veiksmus, galima nustatyti, kokias sumas A. V., R. S., Z. A. sumokėjo atsakovui pagal preliminariąsias sutartis ir teisingai išspręsti pareikštų kreditorinių reikalavimų pagrįstumo klausimą.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl A. V., R. S., Z. A. kreditorinių reikalavimų tvirtinimo atsakovo BUAB „Domus Rex“ bankroto byloje perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjami klausimai, susiję su įmonės bankrotu.... 5. Atskiruoju skundu ginčijamas teismo nutarties, kuria patvirtinti ginčijami... 6. UAB „Domus Rex“ bankroto byla iškelta Vilniaus apygardos teismo 2009 m.... 7. UAB „Būrai“ įgaliotas asmuo nurodė, jog į bankroto administratorių UAB... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 2 d. nutartimi patikslino... 10. .... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Radtrade Ltd atskiruoju skundu prašo įtraukti Radtrade Ltd į BUAB „Domus... 13. Atsakovas bankrutavusi UAB „Domus Rex“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 15. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino trijų... 16. Teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos... 17. Ar šalys sudarė sutartį, jei taip, kokios rūšies, ar sutarties visos... 18. Sutarčių aiškinimo taisyklės, pirmiausia tos, kurios pagrįstos... 19. Anksčiau išdėstytos nuostatos reikšmingos ir sprendžiant dėl... 20. Valstybėje teisėtai vykdančių veiklą juridinių asmenų buhalterinę... 21. Kolegija pažymi, kad juridinis asmuo kiekvieną ūkinę operaciją, taigi, ir... 22. Taigi grynųjų pinigų gavimo įmonėje faktas turi būti pagrįstas apskaitos... 23. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas A. V., R. S. ir Z. A.... 24. Labai panaši faktinė situacija yra ir sprendžiant dėl A. V. kreditorinio... 25. Taigi A. V. ir R. S. 2007 m. gruodžio 10 d. su atsakovu sudarytų... 26. Iš 2006 m. gegužės 10 d. UAB „Domus Rex“ ir Z. A. sudarytos... 27. Be to, iš byloje esančių tarp šalių sudarytų preliminariųjų sutarčių... 28. Pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių nevertino ir patvirtino A. V.,... 29. Nagrinėdamas bylą iš naujo, žemesnės instancijos teismas turi įvertinti... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu, teisėjų... 31. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartį panaikinti ir...