Byla B2-1725-254/2017
Dėl bankroto administratorės veiksmų pripažinimo neteisėtais

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,

2sekretoriaujant M. C.,

3dalyvaujant atsakovės atstovei advokato padėjėjai R. K.,

4teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. I. skundą (ieškinį) atsakovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Ingero“ dėl bankroto administratorės veiksmų pripažinimo neteisėtais ir

Nustatė

5ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti BUAB „Ingero“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „[monių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, sprendimą dėl nekilnojamojo turto (administracinio pastato, unikalus Nr. ( - ); žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ); stalių dirbtuvių, unikalus Nr. ( - ); kiemo statinių (tvoros, kiemo aikštelės, priešgaisrinio rezervuaro), unikalus Nr. ( - ); ir sandėliavimo paskirties pastato, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - )) pardavimo iš varžytynių pagal 2012 m. balandžio 20 d. vykusio BUAB „Ingero“ kreditorių susirinkimo metu nustatytą kainą, neteisėtu. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2012 m. balandžio 20 d. vykusio bendrovės kreditorių susirinkimo metu buvo svarstytas klausimas dėl šio bendrovės nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo. Kreditoriai nutarė skelbti viso atsakovei priklausančio nekilnojamojo turto pardavimą iš varžytinių, nustatė pradinę nekilnojamojo turto komplekso kainą - 10.000.001,00 Lt plius PVM, nustatyti kainos kėlimo intervalą 10.000,00 Lt ir 300,00 Lt mokestį varžytinių žiūrovams, o nekilnojamojo turto komplekso nepardavus pirmosiose varžytinėse, turtą siūlyti perimti įkaito turėtojui kaip numatyta LR Įmonių bankroto įstatyme ir LR Vyriausybės patvirtintame Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos apraše. Įkaito turėtojui sutikus perimti įkeistą turtą, perduoti iš varžytinių neparduotą įkeistą Nekilnojamojo turto kompleksą LR teisės aktų nustatyta tvarka įkaito turėtojui. Įkaito turėtojui atsisakius perimti Nekilnojamojo turto kompleksą, pardavinėti šį turtą pakartotinėse/antrosiose varžytinėse, nustatant pradinę kainą 6.500.001,00 Lt plius PVM. Iš šios sumos - 6.500.000,00 Lt nustatoma nekilnojamojo turto, esančio ( - ), t.y. 1.1278 ha bendro ploto žemės sklypo su jame esančiais pastatais ir statiniais, kaina, ir 1,00 Lt - viso susijusio inžinerinio komunikacinio turto kaina. Nuo 2012 m. birželio 13 d. iki 2016 m. gegužės 26 d. buvo sustabdyti administratorės atliekami vykdymo veiksmai, susiję su turto realizavimu, bei nebuvo įvykdyti kreditorių sprendimai. Ieškovui tapo žinoma, kad bankroto administratorė, nesurengusi naujo kreditorių susirinkimo ir negavusi jų pritarimo dėl turto pardavimo iš varžytynių ir pradinės turto pardavimo kainos, vienašališkai nusprendė parduoti turtą iš varžytynių. Iš viešai prieinamų duomenų (www.evarzyfynes.lt) ieškovui tapo žinoma, jog administratorė pradėjo vykdyti Turto varžytynes - varžytynių pradžia: 2017 m. sausio 4 d. 09:00:00; varžytynių pabaiga: 2017 m. vasario 3 d. 09:00:59; varžytynių Nr. ( - ) (toliau - Varžytynės). Varžytynių pradinė turto pardavimo kaina 3.504.403,00 Eur. Ieškovo manymu, kadangi nuo 2012 m. balandžio 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo įvyko esminis teisinio reglamentavimo pasikeitimas, t. y. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2013 m. balandžio 17 d. priėmė nutarimą Nr. 321, kuriuo patvirtino iš esmės naują Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės, fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašą, kuris nustatė iš esmės kitokią turto pardavimo tvarką (tame tarpe turto varžytynės vykdomos pagal visai kitus principus ir taisykles; nustatyti kitokie pasiūlytos kainos mokėjimo terminai, kitokios kainų didinimo taisyklės; varžytynėse nebeliko žiūrovų ir visa eilė kitų pakeitimų), tai ta turto pardavimo tvarka, kuri turėtų būti taikoma pagal 2012 m. balandžio 20 d. kreditorių susirinkimo sprendimą (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 831), yra negalima taikyti, o bendrovės kreditoriai nėra priėmę jokio sprendimo dėl to, kaip bendrovės turtas turėtų būti realizuojamas pagal naująją turto pardavimo tvarką. Administratorė, nusprendusi vykdyti 2012 m. balandžio 20 d. bendrovės kreditorių susirinkimo nutarimą, nesilaikė teisės aktų reikalavimų ir akivaizdžiai veikė nepagrįstai ir neteisėtai bei pažeidė bendrovės kreditorių interesus. Dėl išdėstytų argumentų darytina išvada, jog administratorės sprendimas dėl turto pardavimo iš varžytynių, negavus bendrovės kreditorių sutikimo, yra neteisėtas ir nepagrįstas.

6Ieškovas nurodė, kad sprendimo neteisėtumą patvirtina ne vien tik aukščiau išdėstyti administratoriaus neteisėti veiksmai, bet ir tai, kad administratorius visiškai neatsižvelgė į tai, kad yra tikslinga atlikti naują turto vertinimą, nes objektyvu, kad per beveik 5 metų laikotarpį turto vertė galėjo žymiai pasikeisti - sumažėti, o gal net padidėti. Iš viešai prieinamų duomenų ('www.aruodas.lt/kainu-statistika/) matyti, kad laikotarpiu nuo 2012 m. iki 2017 m. nekilnojamojo turto kainos svyravo gan žymiai. Administracinės paskirties patalpų, esančių ( - ) 2012 m. balandžio mėnesį kaina už 1 m2 buvo 427,43 Eur, o 2017 m. sausio mėnesį - 322,54 Eur. Taip pat kito ir žemės sklypo kainos - 2012 m. balandžio mėnesį kaina už m2 buvo 8.397,93 Eur, o 2017 m. sausio mėnesį jau tik 3.201,78 Eur. Turto vertės pokyčiai matyti ir palyginus jau minėtą turto įvertinimą, kurį prieš 2012 m. balandžio 20 d. bendrovės kreditorių susirinkimą atliko turto vertintojas UAB „Domus optima“ ir nustatė, kad turto vertė yra 1.827.502,32 Eur, ir turto vertinimą, kurį 2013 m. atliko Lietuvos Respublikos teismo ekspertas M. K. ir nustatė, kad turto vertė yra 2.512.164,04 Eur. Iš šių duomenų ieškovas darė išvadą, kad turto vertė yra kintamas faktorius ir, kad per beveik 5 metus nekilnojamojo turto rinkoje įvyko daug esminių pokyčių, kurie įtakojo nekilnojamojo turto kainas ir per tokį ilgą laiką iš esmės pasikeitė turto vertė, verslo aplinka ir perspektyvos.

7Atsakovė prašė ieškovo skundą (ieškinį) atmesti. Bankroto administratorė nurodė, kad 2012 m. balandžio 20 d. kreditoriai susirinkime priėmė nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nustatė turto pardavimo tvarką ir sąlygas. Turto pardavimą administratorė vykdo pagal šiuo kreditorių nutarimu patvirtintą tvarką ir sąlygas. Ieškovas, teikdamas, kad administratorės sprendimas pardavinėti turtą varžytinių tvarka yra neteisėtas, nenurodo jokių jos veiksmų priešingumo teisės aktuose nustatytoms pareigoms atvejų, t.y. nenurodo, kuo pasireiškia administratorės neteisėtas veikimas (neveikimas). Taip pat visiškai nepagrįstas yra ieškovo argumentas, neva pasikeitus varžytinių tvarką reglamentuojančiam teisės aktui (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 321), kreditoriai turėtų apsispręsti vykdyti varžytines „pagal naują tvarką“, kadangi varžytinės nebuvo įvykdytos „pagal seną tvarką“, pagal kurią vykdyti varžytines kreditoriai yra apsisprendę 2012 m. balandžio 20 d. nutarimu. Pažymėtina, kad pagal LR Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 321 2.2. punktą yra numatytas tik vienas atvejis, kai varžytinės privalo būti vykdomos „pagal seną tvarką“ - kai jos paskelbtos iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos. Tuo tarpu visos bankroto procedūros yra vykdomos vadovaujantis procedūros atlikimo momentu galiojančiomis ir procedūrą reglamentuojančiomis teisės normomis. Todėl ta faktinė aplinkybė, kad tuo metu, kai 2012 m. balandžio 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu teisėtumas buvo kvestionuojamas ir dėl jo teisėtumo vyko teisminis procesas, pasikeitė varžytinių reglamentavimas, neturi jokios įtakos nei kreditorių nutarimo teisėtumo vertinimui, nei administratoriaus, vykdančio teisėtą kreditorių nutarimą, veiksmų teisėtumo vertinimui. Ieškovas 2016 m. liepos 1 d. kreditorių susirinkimui buvo pateikęs nutarimo projektą, kuriuo siūlė įpareigoti bankroto administratorių surinkti mažiausiai 3 didžiausiam bendrovės kreditoriui (Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyriui) priimtinų ir su šiuo kreditoriumi iš anksto suderintų nekilnojamojo turto vertintojų pasiūlymus dėl BUAB “Ingero“ priklausančio nekilnojamojo turto, esančio adresu Draugystės g. 10, Kaune, vertinimo ir, atlikus vertinimą, įpareigoti bankroto administratorių sušaukti kreditorių susirinkimą, į darbotvarkę įtraukiant klausimą dėl BUAB ,,Ingero" nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos ir sąlygų nustatymo. Kreditoriai šiam pasiūlymui nepritarė, ieškovas dėl jo pateikė skundą, kuris Kauno apygardos teismas 2016 m. spalio 25 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2309-524/2016 ieškovo skundo netenkino (nutartis įsiteisėjo Lietuvos apeliaciniam teismui 2017 m. vasario 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-334-157/2017 palikus pirmosios instancijos teismo nutartį, skundo dalyje, nepakeistą). Tokiu būdu administratoriui išnyko visos teisinės kliūtys vykdyti 2012 m. balandžio 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimus, kuriais buvo nustatytos turto pardavimo tvarka ir sąlygos. Atsižvelgiant į tai, teismų sprendimais buvo paneigtos aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo ieškinyje keliamus reikalavimus, nėra jokio teisinio pagrindo konstatuoti administratoriaus veiksmų, vykdant turto pardavimo procedūras, neteisėtumą ir šiuo pagrindu tenkinti ieškovo keliamus reikalavimus. Be to, 2017-04-13 buvo gautas UAB „Indra 10“ pranešimas, kuriuo UAB „Indra 10“ informavo BUAB „Ingero“ administratorę, kad pagal 2017 m. balandžio 12 d. pasirašytą sutartį dėl reikalavimo teisių perleidimo ir hipotekos teisių perleidimo aktą UAB „Indra 10“, pagal kurias ji perėmė visas BUAB „Ingero“ kreditoriaus Nordea Bank AB, veikiančio per Nordea bank AB Lietuvos skyrių, teises ir pareigas. Pranešime UAB „Indra 10“ pažymėjo, kad BUAB „Ingero“ kreditoriai buvo priėmę sprendimą dėl įmonės turto pardavimo dar 2012 m., tačiau per šį laikotarpį nekilnojamojo turto rinkos kainos Kaune yra pasikeitę. Atsižvelgiant į naujo kreditoriaus reikalavimus, BUAB „Ingero“ administratorius 2017 m. gegužės 4 d. sušaukė BUAB „Ingero“ kreditorių susirinkimą, į kurio darbotvarkę įtraukė klausimą „Dėl BUAB „Ingero“ nekilnojamojo turto realizavimo“. Šiame kreditorių susirinkime buvo nutarta patvirtinti BUAB “Ingero“ priklausančio nekilnojamojo turto komplekso, esančio ( - ), pradinę pardavimo kainą antroms varžytynėms bendrai 2.890.000,00 Eur plius PVM sumai, iš viso 3.496.900,00 Eur, nustatyti varžytynėse 5.000,00 Eur turto kainos didinimo intervalą. Tokiomis sąlygomis dabar vykdomos varžytinės, kurių pradžia yra 2017 m. gegužės 8 d., o pabaiga – 2017 m. birželio 7 d. (varžytynių Nr. ( - )).

8Ieškovo skundas (ieškinys) atmetamas.

9Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 10 d. nutartimi UAB „Ingero“ iškelta bankroto byla (b. l. 54-55). 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartimi teismas patvirtino įmonės kreditorių bei jų finansinių reikalavimų sąrašą, kuri 2011 m. vasario 4 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi buvo palikta nepakeista. 2013 m. balandžio 10 d. nutartimi UAB „Ingero“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (nutartis įsiteisėjo Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. vasario 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-16/2014 panaikinus Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 13 d. nutartį ir palikus galioti Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 10 d. nutartį).

10Ieškovas yra atsakovės BUAB „Ingero“ kreditorius. Byla nagrinėjama jam nedalyvaujant, apie teismo posėdžio vietą ir laiką paskelbus viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnis), nes teismo procesinių dokumentų įteikti ieškovui nėra galimybės. Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gegužės 4 d. nutartyje yra nurodyta, kad patikrinus Gyventojų registro duomenis, nebuvo nustatytas ieškovo mirties faktas, tačiau iš kitų viešai skelbiamų duomenų matyti, kad ieškovas 2017 m. vasario 8 d. yra dingęs be žinios, išplaukęs į Baltijos jūrą, tačiau teismo nėra pripažintas nežinia kur esančiu ar paskelbtas mirusiu (CK 2.28 ir 2.31 straipsniai) (civilinė byla Nr. 2-614-180/2017). Ieškovo ieškinys teisme buvo gautas 2017 m. sausio 26 d., t. y. iki paminėtų viešai skelbiamų duomenų, todėl teismas skundą (ieškinį) nagrinėja ieškovui nedalyvaujant.

11Ieškovas skunde (ieškinyje) atsakove nurodė BUAB „Ingero“, paryškintai pažymėjęs jos atstovę bankroto administratorę UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Skundo (ieškinio) turinys teismui leidžia spręsti, kad ieškovas nesutinka su bankroto administratorės veiksmais (sprendimu) dėl pradėto vykdyti turto pardavimo varžytynėse (varžytynių pradžia: 2017 m. sausio 4 d. 09:00:00; varžytynių pabaiga: 2017 m. vasario 3 d. 09:00:59; varžytynių Nr. ( - ), varžytynių pradinė turto pardavimo kaina 3.504.403,00 Eur) 2012 m. balandžio 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytomis sąlygomis. Iš to teismas sprendžia, kad ieškovas skundu (ieškiniu) skundžia bankroto administratorės veiksmus (ĮBĮ 23 straipsnio 3 punktas), prašydamas pripažinti juos neteisėtais ir toks jos skundas (ieškinys) gali būti teikiamas tiesiogiai teismui (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2601/2013, 216 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1473-330/2016). Taigi, byloje kilo ginčas ar bankroto administratorė turėjo teisę pradėti vykdyti varžytines 2012 m. balandžio 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytomis sąlygomis ar ji privalėjo organizuoti varžytinėse parduodamo turto įvertinimą iš naujo.

12Lietuvos Respublikos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (Kauno apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-176-254/2017, 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-1964-485/2012) nustatyta, kad 2012 m. balandžio 20 d. įvyko BUAB „Ingero“ kreditorių susirinkimas, kuris antruoju darbotvarkės klausimu nusprendė: skelbti BUAB „Ingero“ priklausančio nekilnojamojo turto, esančio ( - ), įkeisto Nordea Bank Finland PLC, pardavimo varžytines kaip numato LR Įmonių bankroto įstatymas bei LR Vyriausybės patvirtintas Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos aprašas; visą BUAB „Ingero“ priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), t.y. ( - ) ha bendro ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) su jame esančiais pastatais: administraciniu pastatu (unikalus Nr. ( - )), pastatu – sandėliu (unikalus Nr. ( - )), pastatu – sandėliu (unikalus Nr. ( - )), kitais statiniais (inžineriniais) – kiemo statiniais (tvora, kiemo aikštele, priešgaisriniu rezervuaru) (unikalus Nr. ( - )) ir visą inžinerinį komunikacinį turtą, susijusį su ( - ) esančiu nekilnojamuoju turtu, t.y. visas požemines, antžemines inžinerines komunikacijas – turtą, skirtą elektros energijos tiekimui ir perskirstymui, dujų tiekimui ir perskirstymui, centriniam miesto šilumos tiekimui ir perskirstymui, centriniam miesto vandens tiekimui ir perskirstymui bei nuotekų šalinimui, vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklus, ryšių linijas ir visas kitas susijusias inžinerines komunikacijas, pardavinėti kartu kaip vieną turto kompleksą; nustatyti pradinę Nekilnojamojo turto komplekso kainą – 10.000.001,00 Lt plius PVM . Iš šios sumos – 10.000.000,00 Lt nustatoma nekilnojamojo turto, esančio ( - ), t.y. ( - ) ha bendro ploto žemės sklypo su jame esančiais pastatais ir statiniais, kaina, ir 1,00 Lt – viso susijusio inžinerinio komunikacinio turto kaina; nustatyti kainos kėlimo intervalą 10.000,00 Lt ir 300,00 Lt mokestį varžytinių žiūrovams; nekilnojamojo turto komplekso nepardavus pirmosiose varžytinėse, turtą siūlyti perimti įkaito turėtojui kaip numatyta LR Įmonių bankroto įstatyme ir LR Vyriausybės patvirtintame Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos apraše. Įkaito turėtojui sutikus perimti įkeistą turtą, perduoti iš varžytinių neparduotą įkeistą nekilnojamojo turto kompleksą LR teisės aktų nustatyta tvarka įkaito turėtojui. Įkaito turėtojui atsisakius perimti nekilnojamojo turto kompleksą, pardavinėti šį turtą pakartotinėse/antrosiose varžytinėse, nustatant pradinę kainą 6.500.001,00 Lt plius PVM Iš šios sumos – 6.500.000,00 Lt nustatoma nekilnojamojo turto, esančio Draugystės g. 10, Kaune, t.y. 1.1278 ha bendro ploto žemės sklypo su jame esančiais pastatais ir statiniais, kaina, ir 1,00 Lt – viso susijusio inžinerinio komunikacinio turto kaina; nekilnojamojo turto komplekso nepardavus pakartotinėse/antrosiose varžytinėse, turtą siūlyti perimti įkaito turėtojui kaip numatyta LR Įmonių bankroto įstatyme ir LR Vyriausybės patvirtintame Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos apraše. Įkaito turėtojui sutikus perimti įkeistą turtą, perduoti iš varžytinių neparduotą įkeistą nekilnojamojo turto kompleksą LR teisės aktų nustatyta tvarka įkaito turėtojui. Įkaito turėtojui atsisakius perimti nekilnojamojo turto kompleksą, šaukti kreditorių susirinkimą dėl tolesnio nekilnojamojo turto komplekso pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo. Ieškovui apskundus šį kreditorių nutarimą, jo skundas Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1964-485/2012 buvo atmestas, nutartis įsiteisėjo. Šioje byloje 2012 m. birželio 8 d. nutartimi buvo uždrausta BUAB „Ingero“ bankroto administratorei UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ vykdyti 2012 m. balandžio 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimus Nr. 2 ir Nr. 3, todėl bankroto administratorės paskelbtos 2012 m. birželio 18 d. turto varžytinės buvo atšauktos.

13Atsakovės bankroto administratorės paaiškinimu ir LITEKO duomenimis nustatyta, kad Kauno apylinkės teismo 2012 m. birželio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-458-454/2014 buvo sustabdyti atsakovės turto realizavimo veiksmai ir šios laikinosios apsaugos priemonės nustojo galios tik 2016 m. gegužės 26 d. (Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-10-555/2016).

14Sprendžiant šį ginčą yra būtina paminėti, kad ieškovas 2016 m. liepos 1 d. kreditorių susirinkimui buvo pateikęs nutarimo projektą, kuriuo siūlė įpareigoti bankroto administratorių surinkti mažiausiai 3 didžiausiam bendrovės kreditoriui (Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyriui) priimtinų ir su šiuo kreditoriumi iš anksto suderintų nekilnojamojo turto vertintojų pasiūlymus dėl BUAB “Ingero“ priklausančio nekilnojamojo turto, esančio adresu ( - ), vertinimo ir, atlikus vertinimą, įpareigoti bankroto administratorių sušaukti kreditorių susirinkimą, į darbotvarkę įtraukiant klausimą dėl BUAB ,,Ingero" nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos ir sąlygų nustatymo. Kreditoriai šiam pasiūlymui nepritarė (nutarimas Nr. 1). Ieškovo skundas dėl šio nutarimo buvo išnagrinėtas Kauno apygardos teismo 2016 m. spalio 25 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2309-524/2016 ir netenkintas, ieškovas atskirojo skundo dėl šios nutarties nepateikė.

15Ieškovas skunde (ieškinyje) nurodė, kad bankroto administratorius priėmė sprendimą vykdyti turto varžytynes (varžytynių Nr. ( - )), kurių pradžia: 2017 m. sausio 4 d. 09:00:00 ir pabaiga: 2017 m. vasario 3 d. 09:00:59, nurodydamas varžytynių pradinę turto pardavimo kainą 3.504.403,00 Eur neteisėtai, kadangi jo manymu turtas turėjo būti perkainuotas. Teismas pažymi, kad kreditorių susirinkimo nutarimai yra privalomi visiems kreditoriams, nepriklausomai nuo to, kad atskiras kreditorius jiems nepritaria (ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalis). Bankroto administratorius turi vykdyti kreditorių susirinkimo nutarimus ir organizuoti būtinuosius bankroto proceso darbus (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14, 20 punktai). Pradinė 3.504.403,00 Eur (su PVM) varžytinių kaina atitinka 2012 m. balandžio 20 d. įvykusio BUAB „Ingero“ kreditorių susirinkimo nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu, todėl teismui nėra pagrindo pritarti ieškovui, kad bankroto administratorės veiksmai, skelbiant turto pardavimą iš varžytynių pagal kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytas sąlygas ir tvarką, pažeidžia imperatyvias teisės normas ar kreditorių interesus (CPK 12, 178 straipsnis).

16Ieškovas nurodo, kad bankroto administratorė neturėjo teisės vykdyti varžytines 2012 m. balandžio 20 d. įvykusio BUAB „Ingero“ kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu nustatyta tvarka, kuomet LR Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 321 buvo patvirtintas Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės, fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), o jo 2.2. punkte nustatyta, jog „varžytynės, paskelbtos iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos, vykdomos pagal teisės aktus, galiojusius jų paskelbimo dieną, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip“. Teismas pažymi, kad šis Aprašas reglamentuoja turto pardavimo iš varžytinių organizavimo ir vykdymo tvarką (1 punktas), tačiau jame nėra nuostatų apie tai, kad kreditoriai dėl turto pardavimo iš varžytinių, patvirtinus naują Aprašą, turėtų apsispręsti iš naujo. Skunde (ieškinyje) taip pat nėra nurodyta, kad bankroto administratorius pažeidžia Aprašu nustatytą varžytinių organizavimo tvarką ir teismas to nustatyti neturi pagrindo. Nutarimo 2.2 punktas reglamentuoja, kad varžytynės, paskelbtos iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos, vykdomos pagal teisės aktus, galiojusius jų paskelbimo dieną, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. Tai reiškia, kad ieškovo nurodomos varžytynės Nr. ( - ), kurių pradžia 2017 m. sausio 4 d. 09:00:00, vykdomos galiojančio Aprašo nustatyta tvarka. Todėl neįrodžius šio Aprašo tvarkos pažeidimų, ieškovo skundas (ieškinys) aptariamu aspektu nesuponuoja bankroto administratorės veiksmų/neveikimo neteisėtumo.

17Nagrinėjamu atveju teismas taip pat nustatė, nors tai nesusiję tiesiogiai su skundo (ieškinio) pagrindu, tačiau liečia atsakovės turto pardavimą, kad 2017 m. balandžio 12 d. sutarčių dėl reikalavimo ir hipotekos teisių perleidimo pagrindu UAB „Indra 10“ perėmė hipotekos kreditoriaus Nordea Bank AB, veikiančio per Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyrių, teises ir pareigas ir 2017 m. gegužės 3 d. nutartimi buvo patvirtinta atsakovės kreditore. Pasikeitus kreditoriams, 2017 m. balandžio 25 d. buvo gautas naujosios kreditorės siūlymas dėl atsakovės turto realizavimo ir 2017 m. gegužės 4 d. kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą pradinę turto pardavimo antrosiose varžytinėse kainą nustatyti 3 496 900,00 Eur, taip pat nustatė 5 000,00 Eur kainos didinimo intervalą. Ieškovas skunde (ieškinyje) nurodė į tai, kad Lietuvos Respublikos teismo ekspertas M. K. 2013 m. atliko ginčo turto vertinimą ir nustatė, kad jo vertė yra 2.512.164,04 Eur, kas nagrinėjamu atveju reiškia, jog tiek pagal 2012 m. balandžio 20 d. BUAB „Ingero“ kreditorių susirinkimo nutarimą, tiek ir pagal 2017 m. gegužės 4 d. nutarimą atsakovės turto pardavimo iš varžytinių kaina yra didesnė negu ieškovas nurodė kaip, jo nuomone, teisingą kainą.

18Teismas, apibendrindamas byloje nustatytas faktines aplinkybes ir teisinius argumentus sprendžia, kad ieškovo skunde (ieškinyje) nurodyti argumentai neteikia pagrindo bankroto administratorės veiksmus, vykdant atsakovės turto varžytynes (pradžia 2017 m. sausio 4 d. 09:00:00, pabaiga: 2017 m. vasario 3 d. 09:00:59, varžytynių Nr. ( - )) pagal 2012 m. balandžio 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytas turto pardavimo iš varžytinių sąlygas, pripažinti neteisėtais, todėl ieškovo skundas (ieškinys) atmetamas.

19Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 23 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

20ieškovo A. I. skundą (ieškinį) atsakovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Ingero“ dėl bankroto administratoriaus veiksmų (sprendimo) pripažinimo neteisėtais atmesti.

21Apie priimtą nutartį, ieškovo atžvilgiu, paskelbti viešo paskelbimo būdu.

22Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,... 2. sekretoriaujant M. C.,... 3. dalyvaujant atsakovės atstovei advokato padėjėjai R. K.,... 4. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 5. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti BUAB „Ingero“,... 6. Ieškovas nurodė, kad sprendimo neteisėtumą patvirtina ne vien tik... 7. Atsakovė prašė ieškovo skundą (ieškinį) atmesti. Bankroto... 8. Ieškovo skundas (ieškinys) atmetamas.... 9. Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 10 d. nutartimi UAB „Ingero“... 10. Ieškovas yra atsakovės BUAB „Ingero“ kreditorius. Byla nagrinėjama jam... 11. Ieškovas skunde (ieškinyje) atsakove nurodė BUAB „Ingero“, paryškintai... 12. Lietuvos Respublikos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (Kauno... 13. Atsakovės bankroto administratorės paaiškinimu ir LITEKO duomenimis... 14. Sprendžiant šį ginčą yra būtina paminėti, kad ieškovas 2016 m. liepos 1... 15. Ieškovas skunde (ieškinyje) nurodė, kad bankroto administratorius priėmė... 16. Ieškovas nurodo, kad bankroto administratorė neturėjo teisės vykdyti... 17. Nagrinėjamu atveju teismas taip pat nustatė, nors tai nesusiję tiesiogiai su... 18. Teismas, apibendrindamas byloje nustatytas faktines aplinkybes ir teisinius... 19. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-291... 20. ieškovo A. I. skundą (ieškinį) atsakovei bankrutavusiai... 21. Apie priimtą nutartį, ieškovo atžvilgiu, paskelbti viešo paskelbimo būdu.... 22. Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...