Byla e2A-528-357/2017
Dėl nuostolių atlyginimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Rasos Bartašienės (pirmininkės ir pranešėjos), V. K., Egidijaus Mockevičiaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovei S. V. įmonės „Alpinistiniai darbai“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. kovo 17 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „VASABI“ ieškinį atsakovei S. V. įmonei „Alpinistiniai darbai“ dėl nuostolių atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovė UAB „VASABI“ pateiktu patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės S. V. įmonės „Alpinistiniai statybos darbai“ 4955,20 Eur nuostolių atlyginimą, 3000 Eur netesybas, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2015 m. gruodžio 21 d. tarp užsakovo UAB „VASABI“ ir S. V. įmonės „Alpinistiniai statybos darbai“ buvo sudaryta subrangos darbų sutartis Nr. 2015/12/21 dėl tūrinės iškabos „HUAWEI“ sumontavimo ir pajungimo, adresu ( - ). Pagal sutarties 4.1. punktą atsakovė įsipareigojo atlikti darbus iki 2015 m. gruodžio 28 dienos. Šalys sulygo, jog pradedant darbus bus sumokama 900 Eur avansinis mokėjimas (50 proc. sutartos sumos), o likusi dalis bus apmokama visiškai atlikus visus darbus. Ieškovė 2015 m. gruodžio 22 d. į atsakovės sąskaitą pervedė 900 Eur. 2015 m. gruodžio 30 d. atsakovė vienašališkai atsiuntė sutarties pakeitimą ir iškėlė sąlygą ieškovei jį nedelsiant pasirašyti, priešingu atveju nurodė stabdysianti darbus. Ieškovė 2015 m. gruodžio 30 d. pranešimu atsakė, jog nesutinka pasirašyti papildomo susitarimo, nes jo sąlygos yra nustatytos vienašališkai ir nėra suderintos su ieškove“ bei nepriimtinos užsakovui, todėl turi būti laikomasi pagrindinės sutarties nuostatų. Tuo pačiu pranešimu ieškovė pažymėjo, jog sutinka sumokėti už papildomus iškabos permontavimo darbus. 2016 m. sausio 5 d. ieškovė atliko dar 800 Eur išankstinį apmokėjimą už apdailos detalių sumontavimo darbus, nors darbai vis dar nebuvo pilnai užbaigti ir buvo matomi akivaizdūs jau atliktų darbų trūkumai. 2016 m. sausio 11 d. ieškovė gavo iš atsakovės el. laišką, kuriame nurodoma, kad darbai objekte yra tęsiami tačiau atsakovė vėl ruošia naują sutartį pasirašymui, taip pat atsiuntė 700 Eur sąskaitą avansiniam mokėjimui už papildomus darbus. Ieškovas tą pačią 2016 m. sausio 11 d. padarė 700 Eur mokėjimą į atsakovo sąskaitą, tam, kad darbai būtų tęsiami ir kuo greičiau užbaigti, kadangi buvo numatyta sutartinė atsakomybė dėl vėlavimo priduodant darbus užsakovui. 2016 m. sausio 12 d. atsakovė darbų pagal sutartį dar nebuvo užbaigusi, todėl ieškovė el. paštu pakartotinai kreipėsi į atsakovę su reikalavimu ne vėliau kaip kitą dieną, t. y. 2016 m. sausio 13 d. pabaigti neužbaigtus darbus. Ieškovė nurodė, kad yra gavusi laišką iš „HUAWEI“ iškabos užsakovo, su kuriuo yra sudariusi pagrindinę sutartį, ir užsakovė reiškia pretenzijas, jog nepabaigus darbų iki 2016 m. sausio 13 d. taikys sutartines netesybas, baudą, ko pasekmėje ieškovė turės išsiieškoti patirtus nuostolius iš atsakovės. Tačiau atsakovė net ir po raginimų darbų neužbaigė. Atsakovei montuojant tūrinę „HUAWEI“ iškabą buvo suskaldytas pastato, esančio Lvovo g. 25, Vilniuje, stiklas, kas sąlygojo ieškovės nuostolius, taip pat nebuvo atlikti išorės fasado sutvarkymo darbai, palikti pavojingai kyšantys laidai bei nuimtos fasado apdailos detalės, ir šiuos darbus ieškovė privalėjo atlikti savo sąskaita. 2016 m. sausio 27 d. ieškovė pateikė atsakovei motyvuotą pretenziją dėl sutarties nutraukimo ir nuostolių atlyginimo.
 2. Atsakovė S. V. įmonė „Alpinistiniai statybos darbai“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad atsakovė savo sutartinius įsipareigojimus pagal 2015 m. gruodžio 21 d. subrangos darbų sutartį Nr. 2015/12/21 su ieškove pilnai įvykdė, o atsakovė pati liko įsiskolinusi už atliktus darbus. 2016 m. sausio 4 d. šalių pasirašytas atliktų darbų aktas ir sąskaita faktūra už atliktus darbus patvirtina, jog sutartis įvykdyta visiškai. Jokių pastabų darbų atlikimo akte neišdėstyta, ir ieškovė jokių pretenzijų nepateikė. Į vėliau ieškovės pateiktas pretenzijas, atsakovė atsakė motyvuotu raštu el. paštu. Kadangi ieškovė nepateikė jokių įrodymų apie tai, kiek, kada ir už ką sumokėjo alpinistui S. K., nesutinka su ieškovės reikalavimu dėl 500 Eur nuostolių priteisimo. Atsakovė taip pat nesutinka su ieškovės reikalavimu priteisti 342,96 Eur nuostolių už ieškovės įsigytas medžiagas, kadangi jos buvo pateiktos kaip komplektuojančios dalys, o likusi dalis (el. loviai, dėžutės ir kt.) buvo perduoti pastato administratoriui ir ieškovė apie tai informuota. Kadangi byloje nėra jokių įrodymų, jog dėl atsakovės kaltės buvo sudaužytas dangoraižio stiklas, kurį reikėjo keisti, atsakovė nesutinka mokėti ieškovės pageidaujamą 2950 Eur sumą už stiklo pakeitimą kartu su tūrinės iškabos „HUAWEI“ permontavimu. Atsakovė yra įvykdžiusi visas subrangos sutarties sąlygas, todėl ieškovės reikalavimas dėl 3000 Eur dydžio netesybų priteisimo yra nepagrįstas. Subrangos sutartis tarp šalių nebuvo nutraukta, ji buvo užbaigta atsakovei atlikus darbus ir šalims pasirašius 2016 m. sausio 4 d. atliktų darbų aktą.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

 1. Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. kovo 17 d. sprendimu ieškinį tenkino, iš atsakovės S. V. įmonės „Alpinistiniai statybos darbai“ ieškovės UAB „VASABI“ naudai priteisė 4955,20 Eur nuostolių atlyginimą, 3000 Eur (tris tūkstančius eurų) netesybų, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 239 Eur žyminio mokesčio ir 1700 Eur už advokato suteiktas paslaugas.
 2. Nurodė, kad 2015 m. gruodžio 21 d. tarp ieškovės UAB „VASABI“ ir atsakovės S. V. įmonės „Alpinistiniai statybos darbai“ buvo sudaryta subrangos darbų sutartis Nr. 2015/12/21 dėl tūrinės iškabos „HUAWEI“ sumontavimo ir pajungimo, adresu Lvovo g. 25, Vilniuje. Pagal sutartis 4.1. p. atsakovė įsipareigojo atlikti darbus iki 2015 m. gruodžio 28 d. Šalys sutarė, jog pradedant darbus, ieškovė sumokės 50 proc. sutartos sumos, t. y. 900 Eur, o likusi dalis bus apmokama pabaigus visus darbus. Ieškovė 2015 m. gruodžio 22 d. padarė avansinį mokėjimą ir į atsakovės sąskaitą pervedė 900 Eur. 2015 m. gruodžio 30 d. atsakovė atsiuntė ieškovei sutarties pakeitimą dėl papildomų sąlygų, su kuriuo ieškovė nesutiko, tačiau sutiko sumokėti už papildomus iškabos permontavimo darbus. 2016 m. sausio 5 d. ieškovė atsakovei pervedė dar 800 Eur. 2016 m. sausio 11 d. atsakovė atsiuntė ieškovei el. laišką, kuriame nurodė, jog darbai tęsiami ir taip pat atsiuntė 700 Eur sąskaitą avansiniam apmokėjimui už papildomus darbus. Ieškovė 2016 m. sausio 11 d. pervedė atsakovei 700 Eur, siekdama, kad darbai būtų tęsiami ir kuo greičiau užbaigti. 2016 m. sausio 12 d. ieškovė pakartotinai kreipėsi į atsakovę su reikalavimu iki 2016 m. sausio 13 d. pabaigti neužbaigtus darbus, nes ieškovė gavo pretenziją iš pagrindinio užsakovo, t. y. „HUAWEI“ pretenziją, jog nepabaigus darbų iki 2016 m. sausio 13 d. bus taikomos sutartinės netesybos ir bauda. 2016 m. sausio 27 d. ieškovė atsakovei pateikė Pretenziją dėl sutarties nutraukimo ir nuostolių atlyginimo.
 3. Teismas vertino, kad 2015 m. gruodžio 21 d. šalių sudaryta sutartis Nr. 2015/12/21 dėl „HUAWEI" tūrinės iškabos montavimo ir pajungimo darbų savo esme priskirtina prie statybos rangos sutarčių (LR CK 6.681 str.), todėl pagal statybos sutarties esmę griežtas sutarties sąlygų laikymasis yra esminė sutarties sąlyga, todėl bet koks rangos sutarties sąlygų pažeidimas, gali būti vertinamas kaip esminis šios sutarties pažeidimas. Atsakovei pažeidus Sutarties 4.1. punktą, t. y. neužbaigus darbų numatytais terminais, ieškovė pagrįstai 2016 m. sausio 27 d. pateikė pretenziją dėl sutarties nutraukimo ir nuostolių atlyginimo.
 4. Teismas darė išvadą, jog atsakovė pažeidė minėtus sutarčių vykdymo principus, o jos neteisėti veiksmai minėtų pareigų pažeidimo kontekste pasireiškė tuo, jog: atsakovė pagal sutartį neužbaigė tūrinės iškabos montavimo darbų, tuo sąlygodama nuostolių atsiradimą ieškovei bei esminį sutarties sąlygų pažeidimą o būtent atsakovė nesutvarkė nuimtų fasado apdailos elementų bei paliko pastato išorėje kyšančius laidus; atsakovė taip pat sąlygojo papildomų nuostolių ieškovei atsiradimą, o būtent nepakeitė, jos darbų įtakoje susikilusio pastato stiklo. Todėl teismas darė išvadą, jog dėl atsakovės veiksmų ieškovė iš esmės toliau nebegalėjo vykdyti sutarties ir tinkamam darbų užbaigimui turėjo pasitelkti trečiuosius asmenis, ir tai laikytina, jog ieškovė pagrįstai vienašališkai nutraukė tarp šalių 2015 m. gruodžio 21 d. sudarytą sutartį Nr. 2015/12/21.
 5. Dėl ieškovės patirtų nuostolių atlyginimo teismas vertino, kad, vadovaujantis 2015 m. gruodžio 21 d. sutarties Nr. 2015/12/21 6.2. p., atsakovė turėjo pareigą pati pasirūpinti montažui reikalingomis priemonėmis siekiant kokybiškai ir tinkamai atlikti iškabos sumontavimo darbus. Ieškovė, siekdama bendradarbiauti ir darbus užbaigti kuo skubiau, padėjo vykdytojui ir nupirko sutarties įvykdymui reikalingas medžiagas, tačiau atsižvelgiant į tai, kad apsirūpinti šiomis medžiagomis buvo atsakovės pareiga, šias išlaidas atsakovė ir privalo atlyginti. Ieškovė, remdamasi 2016 m. sausio 11 d. ieškovės kartu su atsakovės el. laišku pateikta 700 Eur sąskaita avansiniam mokėjimui, atliko avansinį mokėjimą už papildomus darbus, kurių atsakovė neatliko, todėl ieškovei priteistina 700 Eur dydžio sumokėtas avansinis mokėjimas už papildomus, bet atsakovės neatliktus darbus.
 6. Remiantis CK 6.256 straipsnio 2 dalies nuostatomis, ieškovei atsisakius vykdyti sutartimi prisiimtus darbus, jai tenka pareiga atlyginti trečiųjų asmenų išlaidas susijusias su sutarties užbaigimu. Kadangi sutarties įvykdymo metu atsakovė sudaužė pastato esančio ( - ), stiklą, kurį privalėjo pakeisti, tačiau to nepadarė, ir ieškovas jį turėjo pakeisti savo lėšomis, todėl atsakovė privalo padengti atsiradusius nuostolius dėl sudaužyto stiklo.
 7. Teismas sprendė, kad atsakovė net po pakartotinių raginimų neužbaigė 2015 m. gruodžio 21 d. sutartimi Nr. 2015/12/21 prisiimtų tūrinės iškabos „HUAWEI“ sumontavimo ir pajungimo į elektros, todėl remiantis CK 6.251 str., atsakovė privalo sumokėti ieškovei 3000 Eur netesybas.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

 1. Atsakovė S. V. įmonė „Alpinistiniai statybos darbai“ apeliaciniu skundu prašo apylinkės teismo 2017 m. kovo 17 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.
 2. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:
  1. 2015 m. gruodžio 21 d. sutartimi Nr. 2015/12/21 šalys nesitarė dėl fasado apdailos elementų ir elektros laidų tvarkymo darbų. Pagal Sutarties 1.1 punktą atsakovės pareiga buvo sumontuoti ieškovės pateiktą iškabą ir pajungti ją į elektros tinklą. Šiuos darbus atsakovė pilnai ir tinkamai atliko ir šią aplinkybę įrodo šalių pasirašytas 2016 m. sausio 4 d. Atliktų darbų aktas Nr. 20160104, kuriuo šalys patvirtino, jog sutartyje numatyti darbai yra atlikti. Ieškovė priėmusi atsakovės atliktus darbus jokių pastabų dėl jų nenurodė.
  2. 2015 m. gruodžio 30 d. atsakovė buvo pateikusi ieškovei pasiūlymą atlikti fasado apdailos elementų reklamos montavimo vietoje sutvarkymo darbus, tačiau ieškovė 2016 m. gruodžio 30 d. Pranešimu Nr. 2015/12/30 nurodė, jog nesutinka, todėl susitarimas dėl šių darbų nebuvo pasiektas ir atitinkamai ieškovė neturėjo teisės reikalauti šių darbų atlikimo iš atsakovo.
  1. Ieškovės atstovė 2016 m. gruodžio 14 d. teismo posėdžio metu patvirtino, jog ieškovei ne kartą buvo teiktas susitarimas ir ji atsisakė jį pasirašyti. Rašytinė bylos medžiaga taip pat patvirtina, jog ieškovė atsisakė pasirašyti susitarimą dėl papildomų darbų ir juos apmokėti. Atsakovė nesutiko atlikti papildomų darbų nesant šalių pasirašyto susitarimo, todėl pagal CK 6.181 str. 3 d. susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo nebuvo pasiektas. Nesant susitarimo dėl fasado apdailos elementų sutvarkymo darbų, ieškovės 2016 m. sausio 5 d. atliktą mokėjimą, kurio paskirtyje dėl nesuprantamų priežasčių buvo nurodyta „Išankstinis/avansinis mokėjimas už apdailos detalių sumontavimo ant pastato Lvovo g. 25, po iškabos pakabinimo“ ir kuris buvo atliktas po 2016 m. sausio 4 d. Atliktų darbų akto Nr. 2016-01-04 pasirašymo, atsakovė užskaitė kaip mokėjimą pagal Sutarties 3.1 p.
  2. Pirmos instancijos teismo išvada, jog atsakovė taip pat sąlygojo papildomų nuostolių ieškovei atsiradimą būtent nepakeitė, jos darbų įtakoje susikilusio pastato stiklo, padaryta pažeidžiant įrodymų vertinimo taisykles, numatytas CPK 185 str. 1 d., pagal kurias teismui keliama pareiga įvertinti byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Nagrinėjamu atveju byloje nebuvo nei vieno įrodymo, kuris patvirtintų, jog stiklas skilo būtent atsakovės darbų metu ir būtent dėl jos atliktų veiksmų. Iš bylos medžiagos apskritai nebuvo aišku, kada, kokiame pastate ir koks stiklas buvo skilęs ir tuo labiau kieno atlikti veiksmai lėmė šį skilimą. Be to, pirmos instancijos teismas savo sprendime visiškai nepagrįstai ignoravo ir nevertino esminę reikšmę šiai bylai turinčio įrodymo – 2016 m. sausio 4 d. Atliktų darbų akto Nr. 20160104, kurį pasirašė ieškovės ir atsakovės atstovai ir kuriuo patvirtinama, jog atsakovė pagal sutartį Nr. 2015/12/21 atliko HUAWEI tūrinės iškabos montavimo darbus, adresu ( - ) ant „mažosios burės“ pastato. Pasirašydama šį aktą ieškovė nenurodė jokių pastabų ar atliktų darbų trūkumų.
  3. Nagrinėjamu atveju pastato lango skilimas, jei jis būtų buvęs 2016 m. sausio 4 d. priimant atliktus darbus, būtų akivaizdus trūkumas, kuris galėjo būti nustatytas be jokių papildomų priemonių. Ieškovės atstovė 2016 m. gruodžio 14 d. teismo posėdžio metu taip pat patvirtino, jog stiklo trūkis buvo akivaizdžiai matomas, tačiau 2016 m. sausio 4 d. Atliktų darbų akte Nr. 20160104 ieškovė nepateikė jokių pastabų dėl trūkusio pastato stiklo. Šalys sutartimi nenustatė kitokių taisyklių dėl darbų priėmimo. Ieškovė priėmusi darbus ir nereikšdama jokių pastabų dėl atliktų darbų trūkumų, neteko teisės remtis tokiu darbų trūkumu. Tas pats pasakytina apie fasado apdailos elementų ir elektros laidų tvarkymo darbus – 2016 m. sausio 4 d. Atliktų darbų akte Nr. 20160104 pastabų dėl jų taip pat nėra pateikta. Ieškovės atstovė 2017 m. sausio 18 d. teismo posėdžio metu pateikė ieškovės UAB „VASABI“ 2015 m. gruodžio 30 d. direktorės įsakymą, kuriuo pati direktorė, kuri pasirašė 2016 m. sausio 4 d. Atliktų darbų aktą, buvo išsiųsta į komandiruotę į Šveicariją ir Prancūziją 2016 m. sausio 2-9 d. Taigi darbų priėmimo metu jos galimai netgi nebuvo Lietuvoje ir tikėtina, jog darbai buvo priimti jų net neapžiūrėjus. Tokiu būdu ieškovė priėmusi darbus jų galimai net nepatikrinusi pagal CK 6.662 str. 3 d. neteko teisės remtis tokiais darbų trūkumais, kurie laikytini akivaizdžiais. Iš byloje pateikto susirašinėjimo akivaizdu, jog apie skilusį stiklą Ieškovei tapo žinoma tik 2016 m. sausio 12 d. Ieškovės atstovė 2016 m. gruodžio 14 d. teismo posėdžio metu patvirtino, jog tik 2016 m. sausio 12 d. ieškovė sužinojo apie skilusį pastato stiklą, t. y. po 2016 m. sausio 4 d. Atliktų darbų akto pasirašymo dienos. Kada tiksliai skilo stiklas, byloje įrodymų nepateikta. Šiuo atveju ieškovė neįrodė atsakovės kaltės dėl žalos atsiradimo, taip pat kokie neteisėti atsakovės veiksmai sukėlė žalą, koks yra priežastinis ryšys tarp atsakovės veiksmų ir žalos atsiradimo. Byloje apskritai nėra duomenų apie žalos atsiradimo kaltininką. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai, nesant byloje nei vieno tai patvirtinančios įrodymo, konstatavo atsakovės neteisėtus veiksmus dėl skilusio pastato stiklo ir taikė jai civilinę atsakomybę.
  4. Apeliantė taip pat nesutinka su pirmos instancijos teismo išvada, jog dėl atsakovės veiksmų ieškovas iš esmės toliau nebegalėjo vykdyti sutarties ir tinkamam darbų užbaigimui turėjo pasitelkti trečiuosius asmenis, ir tai laikytina, jog ieškovė pagrįstai vienašališkai nutraukė tarp šalių 2015 m. gruodžio 21 d. sudarytą sutartį Nr. 2015/12/21. Apeliantės vertinimu, sutartyje nebuvo aptarta vienašališko jos nutraukimo galimybė, todėl ieškovė siekdama vienašališkai nutraukti sutartį turėjo vadovautis CK 6.217 straipsnio 1 dalimi, pagal kurią šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Jokie atsakovės neteisėti veiksmai nebuvo įrodyti, todėl ieškovė neturėjo teisės jos nutraukti remdamasi esminiu jos pažeidimu ir atitinkamai pirmosios instancijos teismas taip pat netinkamai įvertinęs byloje esančius įrodymus laikė ieškovės atliktą vienašalį sutarties nutraukimą pagrįstu.
  5. Kadangi atsakovės kaltė (CK 6.248 str.), neteisėti veiksmai (CK 6.246 str.), kaip ir priežastinis ryšys tarp jos veiksmų ir ieškovės patirtų nuostolių (CK 6.247 str.) nebuvo įrodyti, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė atsakovei civilinę atsakomybę, įpareigodamas atlyginti ieškovo patirtus nuostolius.
  6. Pirmosios instancijos teismas klaidingai nurodė, jog remiantis Sutarties 6.2 p., atsakovė turėjo pareigą pasirūpinti ieškinyje nurodytomis medžiagomis. Sutarties 6.2 p. numatytos montažui reikalingos priemonės reiškė įrangą ir įrengimus, skirtus darbams atlikti, kuriais įsipareigojo pasirūpinti atsakovė, tačiau ne medžiagas darbų atlikimui. Pagal Sutarties 1.1 ir 6.6 punktus ieškovė įsipareigojo pristatyti „pilnai paruoštą iškabą montavimui“, todėl ieškovei teko pareiga pasirūpinti, kad atsakovei pateikta iškaba būtų kartu su reikiamomis jungtimis ir kitomis detalėmis, skirtomis iškabos montavimui. Pagal CK 6.686 str. 1 d. statybą aprūpinti medžiagomis, įrengimais, detalėmis ir kitokiomis konstrukcijomis privalo rangovas, jeigu statybos rangos sutartis nenustato, kad tą daryti yra užsakovo pareiga. Šiuo atveju Sutartis numatė, jog Ieškovas turi pasirūpinti medžiagomis, o Atsakovas įrengimais. Iš ieškovės kartu su ieškiniu pateiktų UAB „Senukų prekybos centras“, WURTH Lietuva, UAB „Ermitažas“, UAB „Optimum Solution” sąskaitų ir čekių nėra aišku, kokiu tikslu buvo pirktos jose nurodytos prekės ir kur jos buvo panaudotos. Byloje nebuvo nei vieno įrodymo, kuris patvirtintų, jog šios prekės buvo perduotos atsakovei.
  7. Pirmosios instancijos teismas priteisdamas iš Atsakovo 700 Eur „už papildomus darbus, kurie nebuvo atlikti“ visiškai neargumentavo, už kokius konkrečiai papildomus darbus ir kuo remiantis konstatuota, jog šie darbai neatlikti.
  8. Byloje buvo pateikta S. K. 2016 m. vasario 15 d. Sąskaita-faktūra 500 Eur sumai, kurioje buvo tik abstrakčiai nurodyta „Aukštuminiai darbai ( - )“, bet neaišku, kada, kokie darbai ir kur konkrečiai buvo atlikti. Jokių atliktų darbų aktų nebuvo pateikta, todėl pirmosios instancijos teismas priteisė iš atsakovės 500 Eur net nenustatęs, kokius darbus atliko S. K..
  9. Apeliantė taip pat nesutinka dėl 3412,24 Eur išlaidų už lango stiklo įsigijimą ir transportavimą priteisimo ieškovės naudai, nes neteisėti veiksmai kaip ir priežastinis ryšys tarp atsakovės veiksmų ir skilusio lango nebuvo įrodyti. Be to, iš byloje pateiktų 2016 m. liepos 18 d. ir 2016 m. rugpjūčio 9 d. PVM sąskaitų-faktūrų, kuriomis grindžiamos šios išlaidos, nėra aišku, kas ir kur buvo transportuojama, kur įsigytas stiklas buvo panaudotas. Šis stiklas įsigytas ir transportuotas tik 2016 m. vasarą, kai tuo tarpu remiantis Ieškovo pateiktais duomenimis, stiklas skilo 2015-2016 m. žiemą, todėl esamas pusės metų atotrūkis verčia abejoti ieškovės nurodomų išlaidų pagrįstumu.
  10. Pirmos instancijos teismas taip pat pažeidė CK 6.73 str. 1 d. ir 6.258 str. 2 d. nuostatas ir nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, nes sprendimu pilnai tenkino ieškovės reikalavimus dėl nuostolių ir netesybų priteisimo, nemažindamas netesybų ir neįskaitydamas jų į nuostolius.
  11. Apeliantė taip pat nesutinka dėl teismo priteistų 6 proc. palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, nes teismo sprendimo motyvuojamoje dalyje apie šias palūkanas teismas nepasisakė nė vieno žodžio, o tai yra absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 str. 2 d. 4).
  12. Ieškovės atstovė prašė priteisti 1700 Eur bylinėjimosi išlaidų ir pirmosios instancijos teismas jas pilnai priteisė, motyvavęs vien tik CPK 93 str. taikymu, ir neatsižvelgdamas į tai, jog byloje buvo pateikti įrodymai, pagrindžiantys tik 1200 Eur apmokėjimą. Ieškovės atstovė pateikė 2016 m. birželio 10 d Sąskaitą-faktūrą LS Nr. 15/13 700 Eur sumai ir 2016 m. spalio 31 d. Sąskaitą-faktūrą LS Nr. 16/10 1000 Eur sumai, o į bylą pateikti 2016 m. birželio 15 d., 2016 m. liepos 28 d. ir 2016 m. gruodžio 27 d. mokėjimo nurodymai patvirtina, jog pilnai buvo apmokėta tik 2016 m. birželio 10 d Sąskaitą-faktūrą LS Nr. 15/13, o pagal 2016 m. spalio 31 d. Sąskaitą-faktūrą LS Nr. 16/10 buvo sumokėti tik 500 Eur. Ieškovė neįrodė, jog bylinėjimosi išlaidos dėl neapmokėtų 500 Eur buvo realiai patirtos ir teismas nepagrįstai jas priteisė. Be to, 2016 m. spalio 31 d. Sąskaita-faktūra LS Nr. 16/10 išrašyta, nedetalizuojant, už kuriuos teismo posėdžius, kiek valandų sugaišta, kokia valandos kaina.
 1. Ieškovė UAB „VASABI“ atsiliepimo į atsakovės S. V. įmonės „Alpinistiniai statybos darbai“ nepateikė.
Apeliacinės instancijos teismas

konstatuoja:

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

 1. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl statybos rangos sutarties – jos vykdymo, atliktų darbų perdavimo-priėmimo ir subrangovo atsakomybės už netinkamos kokybės ir laiku neatliktus darbus, nuostolių atlyginimo.

11Dėl bylos nagrinėjimo ribų

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl nagrinėtinas apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas.
 2. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad pagal CPK 320 straipsnį apeliacinio skundo ribas paprastai nustato faktiniai ir teisiniai argumentai, kurių pagrindu ginčijamas pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas. Apeliacinės instancijos teismas savo iniciatyva negali išplėsti apeliacinio skundo argumentų sąrašo ir pradėti analizuoti tokius argumentus, kuriais apeliaciniame skunde nesiremiama, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BAB „Lietuvos kuras“ v. Lietuvos Respublika, bylos Nr. 3K-7-19/2006; teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Palangos projektas“ v. BUAB „Miravista“, bylos Nr. 3K-3-484/2013; 2014 m. birželio 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „AVG Statyba“ v. UAB „Medtec‘o LT“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-320/2014; kt.).

12Dėl ieškovės patirtų nuostolių atlyginimo ir netesybų priteisimo

 1. CK 6.681 straipsnio 1 dalyje statybos rangos sutartis apibrėžta kaip sutartis, kuria rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal atsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus statybos darbus statybos rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka (CK 6.687 str. 1 d.). Konkrečios statybos rangos sutarties šalių teisės bei įsipareigojimai, kiek jie imperatyviai nenustatyti įstatymų, reglamentuojami statybos rangos sutarties. Rangovas privalo atlikti iš savo ar užsakovo medžiagų darbus pagal užsakovo nustatytas sąlygas, laiku ir tinkamai. Pareiga atlikti darbus tinkamai reiškia, kad darbai turi atitikti sutarties sąlygas, statybos rangos sutarties atveju – normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus (CK6.38 str.). Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu (CK6.694 str. 4 d.), kuriame yra faktinio pobūdžio duomenys apie tai, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ir ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas statybos rangą reglamentuojančias CK normas, yra konstatavęs, kad rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį – vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011). Pagrindas rangovui reikalauti užsakovą vykdyti jo priešpriešinę pareigą – sumokėti už darbus yra pagrindinės sutartinės rangovo pareigos įvykdymas – sutarto darbo atlikimo faktas, o darbų perdavimo – priėmimo aktas yra šį faktą patvirtinantis dokumentas. Šis aktas pasirašomas abiejų šalių ir, kaip dvišalis sandoris, sukuria šalims atitinkamas teises ir pareigas, be to, jis labai reikšmingas statybos rangos sutarties įvykdymui patvirtinti. Teismų praktikoje pripažįstama, kad būtent šiame akte turi būti fiksuojami nustatyti atliktų darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą bei draudimą ateityje remtis trūkumų faktu (CK 6.662 str. 2 d.), išskyrus atvejus, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai) arba jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti (CK 6.662 str. 4 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).
 2. Byloje nustatyta, kad 2015 m. gruodžio 21 d. tarp ieškovės UAB „VASABI“ ir atsakovės S. V. įmonės „Alpinistiniai statybos darbai“ buvo sudaryta subrangos darbų sutartis Nr. 2015/12/21 dėl tūrinės iškabos „HUAWEI“ sumontavimo ir pajungimo, adresu ( - ). Pagal sutartis 4.1. p. atsakovė įsipareigojo atlikti darbus iki 2015 m. gruodžio 28 d. Šalys sutarė, jog pradedant darbus, ieškovė sumokės 50 proc. sutartos sumos, t. y. 900 Eur, o likusi dalis bus apmokama pabaigus visus darbus. Ieškovė 2015 m. gruodžio 22 d. padarė avansinį mokėjimą ir į atsakovo sąskaitą pervedė 900 Eur. 2015 m. gruodžio 30 d. atsakovė atsiuntė ieškovui sutarties pakeitimą dėl papildomų sąlygų, su kuriuo ieškovė nesutiko, tačiau sutiko sumokėti už papildomus iškabos permontavimo darbus. 2016 m. sausio 4 d. tarp ieškovės ir atsakovės pasirašytas atliktų darbų aktas Nr. 20160104, kuriame nurodyta, kad ieškovė nuo 2015 m. gruodžio 28 d. iki 31 d. pagal sutartį Nr. 2015/12/21 atliko „HUAWEI“ tūrinės iškabos montavimo darbus, adresu ( - ) ant „mažosios burės“ pastato, logotipo išdėstymas tinkamas. 2016 m. sausio 5 d. ieškovė atsakovei pervedė dar 800 Eur. 2016 m. sausio 11 d. atsakovė atsiuntė ieškovei el. laišką, kuriame nurodė, jog darbai tęsiami ir taip pat atsiuntė 700 Eur sąskaitą avansiniam apmokėjimui už papildomus darbus. Ieškovė 2016 sausio 11 d. pervedė atsakovei 700 Eur. 2016 m. sausio 12 d. darbų ieškovė pakartotinai kreipėsi į atsakovę su reikalavimu iki 2016 m. sausio 13 d. pabaigti neužbaigtus darbus, nes ieškovas gavo pretenziją iš pagrindinio užsakovo – „HUAWEI“ pretenziją, jog nepabaigus darbų iki nurodyto termino bus taikomos sutartinės netesybos ir bauda. 2016 m. sausio 27 d. ieškovė atsakovei pateikė pretenziją dėl sutarties nutraukimo ir nuostolių atlyginimo.

1318. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad rangovas laikomas tinkamai įvykdžiusiu pareigas pagal rangos sutartį, jeigu jo atlikti darbai (rezultatas) yra tinkamos kokybės. Kai rangovas reiškia reikalavimą užsakovui sumokėti už atliktus rangos darbus, o užsakovas ginčija tokį reikalavimą, remdamasis darbų trūkumais, teismas turi tirti, ar užsakovas tinkamai įvykdė pareigą priimti ir apžiūrėti darbų rezultatą, ar darbai (rezultatas) atitinka kokybės reikalavimus, ar darbai (rezultatas) turi trūkumų, ar tie trūkumai buvo akivaizdūs ir galėjo būti pastebėti darbų perdavimo-priėmimo metu, ar reikalavimas dėl darbų trūkumų pareikštas laikantis įstatymo nustatytų terminų, kitas reikšmingas aplinkybes, su kuriomis įstatymas ar šalių sutartis sieja rangovo atsakomybę už atliktų darbų trūkumus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Pagal CK 6.671 straipsnį, jeigu įstatymo ar sutarties pagrindu rangos sutartis nutraukiama iki darbų rezultato priėmimo, užsakovas turi teisę reikalauti perduoti jam atliktų darbų rezultatą, o rangovas turi teisę tokiu atveju reikalauti apmokėti už faktiškai atliktus darbus.

1419. Byloje nustatyta, kad pirmos instancijos teismas visiškai nesirėmė ir nevertino 2016 m. sausio 4 d. ieškovės ir atsakovės pasirašyto atliktų darbų akto, kuriame nurodyta, kad ieškovė nuo 2015 m. gruodžio 28 d. iki 31 d. atliko „HUAWEI“ tūrinės iškabos montavimo darbus, adresu ( - ) ant „mažosios burės“ pastato, logotipo išdėstymas tinkamas, ir kuris vadovaujantis sutarčių nuostatomis yra laikomas darbų pabaiga, pagal sutartį Nr. 2015/12/21. Taigi laikoma, kad tarp šalių sudaryta sutartis Nr. 2015/12/21 buvo tinkamai įvykdyta, kadangi ieškovė pasirašydama aktą nepareiškė jokių pretenzijų dėl netinkamai atliktų darbų. Atsižvelgiant į tai, visiškai nepagrįsta ieškovės pretenzija dėl sutarties nutraukimo ir reikalavimas, kad atsakovė sumokėtų 3000 Eur baudą. Be to, pažymėtina, kad ieškovė 2016 m. gegužės 17 d. pranešimu apie žalą draudimo bendrovei nurodė, kad dėl 2015 m. gruodžio 31 d. subrangovų pakabintos iškabos „HUAWEI“ skilo stiklas, o tai patvirtina, kad ieškovas pripažino sutarties Nr. 2015/12/21 įvykdymą.

1521. Ieškovė nurodė, kad darbai pagal sutartį Nr. 2015/12/21 atlikti nekokybiškai, nustatyti trūkumai, kurių atsakovė per nustatytus terminus nepašalino, todėl ieškovė pasitelkė trečiuosius asmenis, kad trūkumai būtų ištaisyti. Bylos duomenimis, S. K. taisė atsakovės galimai nekokybiškai atliktus darbus, tačiau šiuo atveju ieškovė neįrodė, kad trečiojo asmens atlikti darbai sutampa su ieškovės nustatytų atsakovo atliktų darbų trūkumų šalinimu. Be to, atsakovui nepripažįstant kaltės dėl stiklo įtrūkimo ar atliktų darbų trūkumų, ginčijant laikotarpį kuriuo galėjo tai įvykti, ieškovė privalėjo įrodyti, tačiau nepateikė turto sugadinimo, fakto konstatavimo konkrečia data akto, ar eksperto išvados dėl lango stiklo įskilimo priežasčių. Iš pateiktų rašytinių dokumentų negalima nustatyti ar statybos darbų trūkumai ir lango stiklo skilimas yra atsakovės neteisėtų veiksmų ar kitų iškabos montavimo objekte dirbusių (sub)rangovų veiksmų pasekmė. Teisėjų kolegija pažymi, kad draudimo kompanijos ERGO Insurance SE Lietuvos filialo 2016m. liepos 21 d. pranešime nurodymas, kad stiklo skilimas kilo dėl (sub)rangovų kaltės, perkeltas iš ieškovo pranešimo turinio, netiriant ir nesiaiškinant faktinių aplinkybių, todėl šioje byloje negali būti laikomas faktą patvirtinančiu įrodymu.

1622. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad, spręsdamas dėl bylai reikšmingų faktinių aplinkybių, teismas turi vadovautis CPK normomis, reglamentuojančiomis įrodinėjimą, bei jas aiškinančia teismų praktika. Nagrinėjamu atveju aktualios įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklės bei įrodymų pakankamumo reikalavimas. Bylą nagrinėjantis teismas turi įvertinti reiškiamo reikalavimo pagrįstumą tiek teisiniu, tiek faktiniu aspektu – ar yra įrodytos reikšmingos civilinės atsakomybės prievolei konstatuoti faktinės aplinkybės. Žalos faktą ir priežastinį ryšį ieškovė turi įrodyti pakankamais ir patikimais įrodymais, šios civilinės atsakomybės sąlygos nepreziumuojamos. Aiškindamas įrodymų pakankamumo taisyklę kasacinis teismas yra nurodęs, kad bylą nagrinėjantis teismas išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą turi daryti tik įvertinęs įrodymų visetą ir negali apsiriboti vieno įrodymo įrodomosios reikšmės konstatavimu. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-697/2013; 2015 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-399-701/2015).

1723.

18Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog ieškovė neįrodė atsakovės kaltės dėl žalos atsiradimo, taip pat nedetalizavo, kokie neteisėti atsakovės veiksmai sukėlė žalą, koks yra priežastinis ryšys tarp atsakovės veiksmų ir žalos atsiradimo. Dėl šių aplinkybių, vertindama apeliacinio skundo argumentus, teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismo išvados padarytos remiantis tik ieškovės paaiškinimais. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pirmos instancijos teismas neturėjo pagrindo priteisti 3912,24 Eur iš atsakovės už ieškovės patirtus nuostolius dėl sudužusio stiklo.

1924. Apeliantė taip pat nesutinka dėl 342,96 Eur nuostolių priteisimo už ieškovės pirktas medžiagas, kadangi pirmosios instancijos teismas klaidingai nurodė, jog remiantis Sutarties 6.2 p., atsakovė turėjo pareigą pati pasirūpinti ieškovės ieškinyje nurodytomis medžiagomis. Kaip matyti iš sutarties 6.2. punkto šalys susitarė, kad atsakovė pati pasirūpins visomis montažui reikalingomis priemonėmis, leidimais ir kt., priemonėmis, reikalingomis kokybiškai ir tinkamai atlikti iškabos kabinimo darbus. Pagal CK 6.686 str. 1 d. statybą aprūpinti medžiagomis, įrengimais, detalėmis ir kitokiomis konstrukcijomis privalo rangovas, jeigu statybos rangos sutartis nenustato, kad tą daryti yra užsakovo pareiga. Įvertinus tai, kad ieškovė gera valia pati sutiko ir pirko visas statybines medžiagas, to neginčijo, iš šalių susirašinėjimo dokumentų turinio darytina išvada, jog šalys susitarė dėl to, kad atsakovė pasirūpins įrengimais ir darbo priemonėmis, bet ne medžiagomis.

2025. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad darbai pagal Nr. 2015/12/21 sutartį turėjo būti atlikti ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 28 d., tačiau nesant šalių pasirašytos sutarties dėl papildomų darbų, byloje ieškovė susirašinėjimo dokumentais neįrodė, kad papildomus darbus (fasado apdailos) atsakovė privalėjo atlikti po 2016 m. sausio 4 d. ieškovės ir atsakovės pasirašyto atliktų darbų akto. Byloje esančios tiek ieškovės pretenzijos dėl ne visų, ne laiku ir nekokybiškai vykdomų darbų, tiek atsakovės atsakymai dėl papildomų rangos darbų neatlikimo nesutikus ieškovei pasirašyti papildomą susitarimą, leidžia teisėjų kolegijai spręsti, kad šalys nesusitarė dėl teisinių pasekmių už papildomų darbų neatlikimą. Ieškovė nurodo buvus susitarimą tarp šalių, kurio pagrindu atsakovė įsipareigojo atlikti papildomus darbus, ieškovė įsipareigojo atsiskaityti, todėl darytina išvada, kad nors ir tarp šalių nebuvo pasirašytas papildomas susitarimas, tačiau atsakovės sutikimas dėl pinigų pervedimo, taip pat laikytinas tokios sutarties pripažinimu. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė pervedė atsakovei 700 Eur už papildomus darbus, o atsakovė pripažįsta, kad gavus apmokėjimą ieškovei papildomų darbų neatliko, pirmos instancijos teismas teisingai vertino, kad atsakovė privalo grąžinti ieškovei 700 Eur už neatliktus darbus.

21Dėl procesinių palūkanų

 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kaip išaiškinta kasacinio teismo praktikoje, tam, kad būtų galima taikyti CK 6.210 straipsnį, turi būti visos trys sąlygos: pirma, neįvykdyta prievolė turi būti piniginė, antra, turi būti praleistas piniginės prievolės įvykdymo terminas, trečia, įstatyme ar sutartyje neturi būti nustatyta, kad palūkanos šiuo atveju nemokamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. birželio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-373/2006). Atsižvelgiant į tai, kad bylos šalys juridiniai asmenys, kad atsakovė privalo grąžinti ieškovei 700 Eur už neatliktus darbus, ieškovės prašymas priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo tenkinamas.

22Dėl kitų apeliacinių skundų argumentų

 1. Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi esminės teisinės reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui, todėl atskirai dėl jų teisėjų kolegija nepasisako.

23Dėl bylos procesinės baigties

 1. Teisėjų kolegija, įvertinusi išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad atsakovės apeliacinis skundas sudaro pagrindą pakeisti skundžiamą Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. kovo 17 d. sprendimą. Pirmosios instancijos teismo priteistą iš atsakovės ieškovei 4955,20 Eur nuostolių atlyginimą sumažinti iki 700 Eur, priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria priteistos 3000 Eur netesybos ir šioje dalyje ieškinį atmesti (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

24Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Kadangi skundžiamas teismo sprendimas pakeičiamas, mažinant tenkintų ieškovės reikalavimų dalį, teisėjų kolegija turi peržiūrėti bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Ieškovė pirmosios instancijos teisme patyrė 1939 Eur bylinėjimosi išlaidas, pirmosios instancijos teismas ieškovės naudai iš atsakovės priteisė 1939 Eur bylinėjimosi išlaidas. Kadangi ieškovės tenkintų reikalavimų dalis po apeliacinio skundo išnagrinėjimo sumažėjo, iš atsakovės ieškovės naudai pirmosios instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai – 290 Eur. Atsakovė pirmos instancijos teisme patyrė 1262,85 Eur bylinėjimosi išlaidas, todėl iš ieškovės atsakovei priteistinos 1073 Eur bylinėjimosi išlaidos. Apeliacinės instancijos teisme atsakovė patyrė 179 Eur žyminio mokesčio išlaidas ir 658,20 Eur išlaidas už teisines paslaugas, todėl iš ieškovės atsakovei priteistinos 688 Eur bylinėjimosi išlaidos.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teismas

Nutarė

26Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. kovo 17 d. sprendimą pakeisti.

27Teismo sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip.

28Ieškinį tenkinti iš dalies.

29atsakovo S. V. įmonės „Alpinistiniai statybos darbai“ (įmonės kodas 300082032) priteisti ieškovei UAB „VASABI“ (įmonės kodas 180241135) 700 Eur (septynių šimtų eurų) nuostolių atlyginimą, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 290 Eur (dviejų šimtų devyniasdešimties eurų) bylinėjimosi išlaidas.

30Priteisti iš ieškovės UAB „VASABI“ atsakovui S. V. įmonei „Alpinistiniai statybos darbai“ 1073 Eur (vieno tūkstančio septyniasdešimt trijų eurų) bylinėjimosi išlaidas.

31Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

32Priteisti iš ieškovės UAB „VASABI“ atsakovui S. V. įmonei „Alpinistiniai statybos darbai“ 688 Eur (šešių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų) bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme.

33Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5.
 1. Ieškovė UAB „VASABI“ pateiktu patikslintu ieškiniu... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7.
  1. Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. kovo 17 d.... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai 9. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 10. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.
    11. Dėl bylos nagrinėjimo ribų
    1. Bylos nagrinėjimo... 12. Dėl ieškovės patirtų nuostolių atlyginimo ir netesybų priteisimo 13. 18. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad rangovas laikomas... 14. 19. Byloje nustatyta, kad pirmos instancijos teismas visiškai nesirėmė ir... 15. 21. Ieškovė nurodė, kad darbai pagal sutartį Nr. 2015/12/21 atlikti... 16. 22. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad, spręsdamas dėl bylai... 17. 23.... 18. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog ieškovė neįrodė atsakovės... 19. 24. Apeliantė taip pat nesutinka dėl 342,96 Eur nuostolių priteisimo už... 20. 25. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad darbai pagal Nr. 2015/12/21... 21. Dėl procesinių palūkanų
     1. Teisėjų kolegija... 22. Dėl kitų apeliacinių skundų argumentų
      1. Kiti... 23. Dėl bylos procesinės baigties
       1. Teisėjų... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų
        1. Kadangi skundžiamas... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 26. Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. kovo 17 d. sprendimą pakeisti.... 27. Teismo sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip.... 28. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 29.atsakovo S. V. įmonės... 30. Priteisti iš ieškovės UAB „VASABI“ atsakovui 31. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 32. Priteisti iš ieškovės UAB „VASABI“ atsakovui 33. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....