Byla 2S-1846-520/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Liuda Uckienė, Alvydas Barkauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo VšĮ „MENŲ SPAUSTUVĖ“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2011 m. gegužės 31 d. nutarties civilinėje byloje dėl skolos ir delspinigių priteisimo pagal ieškovo UAB „NADA FOCUS“ ieškinį atsakovui VšĮ „MENŲ SPAUSTUVĖ“,

Nustatė

2Ieškovas UAB „NADA FOCUS“ dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė jam iš atsakovo VšĮ „MENŲ SPAUSTUVĖ“ priteisti 36 284,35 Lt nuostolių atlyginimo ir 268,50 Lt delspinigių, 8,05 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. areštuoti atsakovo nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis. Nurodė, kad sutarties pažeidimas iš atsakovo pusės trunka ilgą laiką, su juo ilgai neatsiskaitoma, bandymai taikiu būdu išspręsti ginčą su atsakovu buvo nesėkmingi, skolos suma ypač reikšminga ekonominio sunkmečio metu, atsakovo elgesys leidžia daryti išvadą, jos su juo nebus atsiskaityta ir sutarties vykdymo kliūtys nebus pašalintos ateityje, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

3Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2011 m. gegužės 31 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkino, t. y. areštavo ieškinio sumai atsakovui VšĮ „MENŲ SPAUSTUVĖ“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kitą ilgalaikį materialų turtą, uždraudė disponuoti areštuotu turtu, paliko teisę valdyti šį turtą ir juo naudotis, nesant ar nepakankant ieškovo reikalavimams užtikrinti atsakovo nekilnojamojo ir kito materialaus turto, areštavo atsakovo lėšas, esančias pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškinio suma yra didelė, padarė išvadą, kad nesiėmus ieškinio užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas, remdamasis tuo, kad yra grėsmė, jog pranešimas apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimą atsakovui padarys jų taikymą nebeįmanomą, ieškovo prašymą išnagrinėjimo nepranešęs atsakovui.

4Atsakovas VšĮ „MENŲ SPAUSTUVĖ“ atskiruoju skundu prašo teismo nutartį panaikinti. Nurodo, kad nėra nustatyta reali grėsmė sprendimo galimam neįvykdymui, teismo nutartis yra neproporcinga reikalaujamam reikalavimui užtikrinti. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nenurodė, kaip jis gali disponuoti lėšomis tuo atveju, jeigu jos būtų areštuotos. Iš nutarties matyti, kad areštavus lėšas, jis jomis niekaip negalėtų disponuoti, todėl kyla grėsmė, jog jis gali netekti dalies darbuotojų, kad gali susidaryti skolos valstybės institucijoms bei skolos už komunalines paslaugas, todėl jo veikla bus apsunkinta, jo finansinė padėtis pasunkės. Teismas, priimdamas nutartį, nevertino, ar jam, kaip konkrečiam juridiniam asmeniui, reiškiamas reikalavimas gali būti pripažįstamas dideliu. Jis yra viešasis juridinis asmuo, kurio pagrindiniai dalininkai ir steigėjai yra Vilniaus miesto savivaldybė, Atviros Lietuvos fondas. Jo veikla finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto, Kultūros rėmimo fondo ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos. Jis verčiasi didelę visuomeninę reikšmę turinčia veikla, t. y. jis yra universali šiuolaikinių scenos menų, kūrybinių verslų ir kultūros politikos įgyvendinimo praktinės ir teorinės veiklos bei mokymo bazė, erdvė, skirta nevyriausybinių šiuolaikinių scenos menų organizacijų bei projektų iniciatyvinių grupių projektų rengimui ir pristatymui. Kas mėnesį jo valdomomis patalpomis ir teikiamomis paslaugomis naudojasi bent po 20-30 nevyriausybinių scenos menų organizacijų. Sutrikus jo veiklai, gali atsirasti reikšmingų neigiamų pasekmių ir visoms šioms organizacijoms ar netgi visam nevyriausybiniam Vilniaus teatro ir šokio sektoriui, viešajam interesui. Iš 2010-12-31 sudaryto balanso matyti, kad per ataskaitinį laikotarpį jam buvo skirta 920 925 Lt dotacijų, jis turi ilgalaikio turto už 6 379 612 Lt, o trumpalaikio turto už 238 968 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro tik 58 048 Lt. Jo finansinį stabilumą ir gebėjimą tinkamai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus pagrindžia ir tai, kad pagal turto arešto registro duomenis yra tik vienas turto arešto aktas (pagal skundžiamą nutartį). Šie duomenys pagrindžia jo, kaip juridinio asmens, vykdomos veiklos stabilumą, finansinį pajėgumą, skirtingų atsakovo poreikių, tikslų bei priimamų finansinių įsipareigojimų subalansuotumą ir gebėjimą įvykdyti būsimą teismo sprendimą, todėl jam ieškovo reikalavimo sumos dydis neturėtų būti laikomas dideliu. Ieškovas neįrodo, kad yra pagrįstų prielaidų, dėl kurių būtų pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones jo turtui, to nepaneigia ir teismas nutartyje. Pradėtas teisminis procesas remiasi tik prielaidomis, todėl būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimas, ypač pradinio teisminio proceso etapo metu, neturėtų būti maksimalus. Ieškovas nepateikė objektyvių duomenų, kad jis galėtų vengti galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo ar jo apskritai nevykdyti.

5Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2011 m. birželio 13 d. nutartimi atskirąjį skundą tenkino iš dalies, t. y. papildė 2011-05-31 nutartį ir nustatė, kad nesant ar nepakankant ieškovo reikalavimams užtikrinti atsakovo nekilnojamojo ir kito materialaus turto, areštuoti atsakovo lėšas, esančias pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, neviršijant 36 552,85 Lt sumos, atsakovui paliekant teisę įmokėti pinigus į sąskaitą (-as), uždraudė disponuoti ar naudotis areštuotoje sąskaitoje (-ose) esančiomis lėšomis, leisti iš areštuotų lėšų daryti atsiskaitymus tik su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, valstybės biudžetu, ieškovu bei su atsakovo darbuotojais, kitą atskirojo skundo dalį priėmė. Teismas, gavęs atsakovo atskirąjį skundą, iš dalies sutiko su skundo argumentais apie tai, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nenurodė, kaip atsakovas gali disponuoti piniginėmis lėšomis tuo atveju, jei jos bus areštuotos. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad areštavus lėšas, nenurodant disponavimo jomis tvarkos, atsakovas neturėtų galimybės iš areštuotų piniginių lėšų ir turto mokėti darbo užmokestį darbuotojams, kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, privalomuosius mokesčius į valstybės (savivaldybės) bei socialinio draudimo biudžetus, areštavus lėšas, teismo leido atsakovui įmokėti pinigus į sąskaitą (-as), uždraudė disponuoti ar naudotis areštuotoje sąskaitoje (-ose) esančiomis lėšomis, leido iš areštuotų lėšų daryti atsiskaitymus tik su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, valstybės biudžetu, ieškovu bei su atsakovo darbuotojais. Teismas nurodė, kas su kitais atsakovo atskirojo skundo argumentais nesutinka.

6Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina, klausimas išspręstinas iš esmės (CPK 337 str. 2 p.).

7Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, pirmosios instancijos teismo pateiktą bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, nepagrįstai įvertinęs tik ieškovo UAB „NADA FOCUS“ ieškiniu prašomą priteisti sumą, tenkino ieškovo UAB „NADA FOCUS“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

8Iš apeliacinės instancijos teismui pateiktos bylos medžiagos nustatyta, kad pirmosios instancijos teisme yra iškelta ir nagrinėjama civilinė byla dėl skolos ir delspinigių priteisimo pagal ieškovo UAB „NADA FOCUS“ ieškinį atsakovui VšĮ „MENŲ SPAUSTUVĖ“, t. y. ieškovas prašo jam iš atsakovo priteisti 36 284,35 Lt nuostolių atlyginimo ir 268,50 Lt delspinigių, 8,05 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Byloje pareikštam ieškiniui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir pirmosios instancijos teismas 2011-05-31 nutartimi šį ieškovo prašymą tenkino, t. y. areštavo ieškinio sumai atsakovui VšĮ „MENŲ SPAUSTUVĖ“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kitą ilgalaikį materialų turtą, uždraudė disponuoti areštuotu turtu, paliko teisę valdyti šį turtą ir juo naudotis, nesant ar nepakankant ieškovo reikalavimams užtikrinti atsakovo nekilnojamojo ir kito materialaus turto, areštavo atsakovo lėšas, esančias pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis. Ši nutartis buvo papildyta, nustatant, kad nesant ar nepakankant ieškovo reikalavimams užtikrinti atsakovo nekilnojamojo ir kito materialaus turto, areštuoti atsakovo lėšas, esančias pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, neviršijant 36 552,85 Lt sumos, atsakovui paliekant teisę įmokėti pinigus į sąskaitą (-as), uždraudžiant disponuoti ar naudotis areštuotoje sąskaitoje (-ose) esančiomis lėšomis, leidžiant iš areštuotų lėšų daryti atsiskaitymus tik su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, valstybės biudžetu, ieškovu bei su atsakovo darbuotojais. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsižvelgiant į ieškinio sumą, yra tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kurių pagrindu buvo tenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

9Pagal CPK 144 str. 1 d. teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos tokios, kurios užkirstų galimybę išvengti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, bylos nagrinėjimo metu būtų užtikrinta ta pati padėtis, kuri buvo iki kreipimosi į teismą. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, turi būti įvertinama reali grėsmė ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, turi būti įvertinama reali grėsmė ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-12-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1624/2010; 2009-09-10 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-905/2009; 2009-04-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2008-04-12 nutarti, priimta civilinėje byloje Nr. 2-428/2008). Kiekvienu atveju teismas turi vertinti, ar pareikšto ieškinio suma yra didelė konkrečiam atsakovui, ar ne, todėl ieškovas turi pareigą argumentuotai pagrįsti, jog ieškinio suma yra didelė atsakovui. Teismas konkrečiam asmeniui pareikštą turtinio reikalavimo sumą turi vertinti pagal jo turimo turto vertę, pajamas, įsipareigojimus. Balansinės turto vertės ir finansinių įsipareigojimų santykis leidžia daryti išvadas apie skolininko tikrąją turtinę padėtį (objektyvų finansinį pajėgumą) (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-01-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-37/2010).

10Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi atsakovo kartu su atskiruoju skundu pateiktą balansą pagal 2010-12-31 duomenis, sprendžia, jog negalima daryti prielaidos, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš atsakovo balanso pagal 2010-12-31 duomenis matyti, jog atsakovo turto vertė 2010 m. buvo 6 615 130 Lt (ilgalaikis turtas- 6 376 162 Lt, trumpalaikis turtas- 238 968 Lt), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 58 048 Lt, t. y. trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 58 048 Lt, tačiau ilgalaikių įsipareigojimų atsakovas neturėjo. Iš šių duomenų matyti, kad atsakovo turimo turto vertė žymiai viršija jam pareikštų reikalavimų sumą. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su atsakovo atskirojo skundo argumentu, kad pareikštas ieškinio reikalavimas, lyginant jį su turimu turtu, nėra didelis. Ieškovo argumentai, jog atsakovas su juo neatsiskaito ilgą laiką, kad bandymai ginčą išspręsti taikiai yra nesėkmingi, yra pagrindas kreiptis į teismą, siekiant apginti savo teises ir teisėtus interesus, o ne taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovas su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones pirmosios instancijos teismui nepateikė duomenų iš viešų registrų – juridinių asmenų, nekilnojamojo turto, turto arešto registrų – apie atsakovo finansinę (materialinę) padėtį, iš kurių būtų galimą spręsti apie atsakovo mokumą, kitų atsakovo kreditorių reikalavimu atsakovo turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones, t. y. duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, kad ieškinio suma (36 552,85 Lt) yra didelė juridiniam asmeniui (atsakovui). Tokių duomenų nepateikė ir apeliacinės instancijos teismui. Be to, VšĮ „MENŲ SPAUSTUVĖ“ yra šiuolaikinių scenos menų centras, atviras visiems kūrybingiems žmonėms ir norintiems jais tapti. Menų spaustuvė siekia ugdyti kūrybingą visuomenę, naujinti Lietuvos kultūrą ir Lietuvą per kultūrą (http://www.menuspaustuve.lt/index.php?lng=LT&content=page&id=151). VšĮ „MENŲ SPAUSTUVĖ“, kaip viešasis juridinis asmuo, yra pelno nesiekiantis, jos tikslas – tenkinti viešuosius interesus (CK 2.34 str. 2 d.). Todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje proceso stadijoje nebūtų proporcingas siekiamiems tikslams, neatitiktų proporcingumo ir ekonomiškumo principų, suvaržytų ne tik juridinio asmens, bet ir visuomenės teises, darytų neigiamą įtaką visuomenės kultūriniam gyvenimui.

11Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad atskirasis skundas yra pagrįstas, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikintina, klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovo UAB „NADA FOCUS“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

12Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 329, 331, 336, 337-339 str.,

Nutarė

13Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2011 m. gegužės 31 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

14Ieškovo UAB „NADA FOCUS“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai