Byla 2-1654/2014
Dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Izobara“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno, Nijolės Piškinaitės ir Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Amber Capital Partners“ ir suinteresuoto asmens akcinės bendrovės banko „Finasta“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 4 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-2782-577/2014, kuria buvo iš dalies patenkintas pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Amber Capital Partners“ prašymas dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Izobara“ bankroto byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 16 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Izobara“ (toliau – ir bendrovė) iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Admivita“. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. liepos 25 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo pakeitė ir UAB „Izobara“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankrotų administravimo grupė“ (toliau – ir bankroto administratorius), kitą nutarties dalį paliko nepakeistą.

5Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutartimi patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas dėl neginčijamų kreditorinių reikalavimų, o šio teismo 2014 m. sausio 6 d. nutartimi ginčijami kreditoriniai reikalavimai, įskaitant, bet nepasiribojant ir pareiškėjo UAB „Amber Capital Partners“ finansinį reikalavimą, išskirti į atskiras bylas.

6Pareiškėjas UAB „Amber Capital Partners“ (toliau – ir pareiškėjas) prašė patvirtinti 2 597 303,68 Lt dydžio finansinį reikalavimą bankrutuojančios UAB (toliau – ir BUAB) „Izobara“ bankroto byloje, kurį sudaro 2 355 396,80 Lt skola ir 241 906,88 Lt palūkanos.

7Pareiškėjas savo prašyme dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo nurodė, kad UAB „Amber Capital Partners“ investavo į UAB „Izobara“ keliais būdais, t. y. skolindamas lėšas UAB „Izobara“, mokėdamas už UAB „Izobara“ tretiesiems asmenims ir perimdamas iš trečiųjų asmenų reikalavimo teises į UAB „Izobara“. Pareiškėjas nurodė, kad tarp jo (pareiškėjo) ir J. A. 2011 m. gegužės 9 d. buvo sudaryta akcijų pirkimo–pardavimo sutartis (toliau – ir Sutartis), pagal kurią UAB „Amber Capital Partners“ ketino įsigyti 90 procentų UAB „Izobara“ įstatinį kapitalą sudarančių akcijų. Sutarties 3.1 punkte buvo nustatyta, kad perkamų akcijų kaina 5 850 000 Lt, iš kurių pagal Sutarties 3.3.1 ir 3.3.2 punktus 4 850 000 Lt turėjo būti sumokėta tiesiogiai J. A., o 1 000 000 Lt UAB „Izobara“ už J. A. pagal UAB „Izobara“ ir J. A. 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutartį Nr. 1. Pareiškėjas be kita ko pažymėjo, kad 2011 m. gegužės 9 d. paskolos sutartimi Nr. 2, sudaryta tarp UAB „Izobara“ ir UAB „Amber Capital Partners“, buvo susitarta, jog UAB „Amber Capital Partners“ paskolins UAB „Izobara“ 2 500 000 Lt, pagal kurią paskola turėjo būti suteikiama per 90 dienų nuo Sutarties įgyvendinimo. Pareiškėjas teigė ir tai, kad 2011 m. birželio 21 d. J. A. ir UAB „Amber Capital Partners“ sudarė susitarimą prie Sutarties (toliau – ir Susitarimas Nr. 1), pagal kurio 3.1 punktą buvo pakeista už akcijas mokėtina kaina į 4 500 000 Lt ir nustatyta, jog pagal Susitarimo Nr. 1 3.2.1 punktą 2 000 000 Lt mokami UAB „Izobara“, kaip J. A. paskola, o 500 000 Lt ir 2 000 000 Lt mokami J. A. už akcijas. Pareiškėjo nurodymu, pirmasis mokėjimas buvo atliktas UAB „Izobara“ dukterinei bendrovei UAB „Stiloma“, mokėjimo nurodyme identifikuojant jį kaip mokėjimą pagal Sutartį ir 2011 m. liepos 4 d. prašymą. Pareiškėjas akcentavo, kad atliekant šį mokėjimą, UAB „Izobara“ buvo skolinga J. A. 1 400 000 Lt pagal avansines apyskaitas. J. A. buvo sudaręs paskolos sutartį su UAB „Stiloma“, pagal kurią jis (J. A.) buvo įsipareigojęs UAB „Stiloma“ paskolinti 1 400 000 Lt. Kadangi UAB „Amber Capital Partners“ ketino skolinti UAB „Izobara“ 2 500 000 Lt, todėl pareiškėjas 2011 m. liepos 4 d. UAB „Izobara“ pateikė nurodymą 1 400 000 Lt pervesti UAB „Stiloma“.

8Pareiškėjas nurodė ir tai, kad J. A. bei UAB „Amber Capital Partners“ 2011 m. gruodžio 30 d. sudarė papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – ir Susitarimas Nr. 3), kuriame buvo konstatuota, jog UAB „Amber Capital Partners“, siekdama pagerinti UAB „Izobara“ ir jos dukterinių įmonių padėtį bei užtikrinti veiklos tęstinumą, šio susitarimo pasirašymo dieną yra sumokėjęs UAB „Izobara“ ar už jos dukterines įmones jų kreditoriams 2 557 236,61 Lt bei išpirkęs iš UAB „Izobara“ ar jos dukterinių bendrovių kreditorių kreditorinių reikalavimų už 1 242 706,17 Lt. Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad Susitarime Nr. 3, be UAB „Amber Capital Partners“ investicijų į UAB „Izobara“ fiksavimo, J. A. ir UAB „Amber Capital Partners“ dar kartą persiderėjo dėl UAB „Izobara“ akcijų kainos, t. y. kaina buvo sumažinta iki 500 000 Lt, o Susitarimo Nr. 3 nuostatos, kuriomis UAB „Amber Capital Partners“ UAB „Izobara“ mokėtini pinigai įskaityti į visus anksčiau nurodytus mokėjimus dalimi, neviršijančia 2 000 000 Lt, buvo laikomi J. A. paskola UAB „Izobara“, o ne UAB „Amber Capital Partners“ paskola UAB „Izobara“, nes jie pagal Susitarimą Nr. 2 buvo mokėti UAB „Izobara“ kaip UAB „Amber Capital Partners“ mokėtina UAB „Izobara“ akcijų kainos dalis J. A., mokėjimą darant ne tiesiogiai J. A., o UAB „Izobara“ pagal J. A. nurodymą. Tačiau Susitarimu Nr. 3 šalys šią nuostatą laikė negaliojančia, sumažinant J. A. mokėtiną sumą už UAB „Izobara“ akcijas nuo 2 500 000 Lt iki 500 000 Lt, pripažįstant, jog viską, ką faktiškai UAB „Amber Capital Partners“ sumokėjo UAB „Izobara“ ar už UAB „Izobara“, laikytina UAB „Amber Capital Partners“ paskola UAB „Izobara“, įskaitant ir perimtas reikalavimo teises iš trečiųjų asmenų. Atsižvelgęs į išdėstytų faktinių aplinkybių visumą, pareiškėjas laikėsi pozicijos, kad UAB „Amber Capital Partners“ prašomas patvirtintas finansinis reikalavimas yra pagrįstas ir tvirtintinas.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 4 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Amber Capital Partners“ prašymą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Izobara“ bankroto byloje patenkino iš dalies ir UAB „Izobara“ bankroto byloje patvirtino UAB „Amber Capital Partners“ 1 005 506,83 Lt dydžio finansinį reikalavimą; kitą prašymo dalį atmetė.

11Teismas, spręsdamas klausimą dėl pareiškėjo finansinio reikalavimo pagrįstumo, nagrinėjo ir vertino teisinius bei faktinius aspektus, susijusius su 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutarties Nr. 2, 2011 m. rugsėjo 15 d. Paskolos sutarties Nr. 2011/09/15, 2012 m. sausio 2 d. Paskolos sutarties ir 2012 m. kovo 1 d. susitarimo prie 2012 m. sausio 2 d. Paskolos sutarties sudarymu ir vykdymu. Teismas pažymėjo, kad nepaisant to, jog byloje tvirtinama, kad UAB „Izobara“ negalėjo sudaryti ginčo paskolos sutarčių, tačiau, atsižvelgęs į tai, kad byloje reikalavimas minėtas sutartis pripažinti negaliojančiomis nepareikštas, vertino, jog paskolos sutartys yra galiojančios bei sukuriančios jas pasirašančioms šalims tam tikras teises ir pareigas.

12Teismas, nustatęs, kad 2011 m. gegužės 9 d. UAB „Izobara“ ir UAB „Amber Capital Partners“ sudarė Paskolos sutartį Nr. 2, pagal kurią UAB „Amber Capital Partners“ įsipareigojo UAB „Izobara“ suteikti 2 500 000 Lt paskolą, skirtą apyvartinio kapitalo ir / arba plėtros finansavimui ir / arba įmonės finansinių įsipareigojimų kredito institucijoms refinansavimui; 2011 m. birželio 21 d. J. A. ir UAB „Amber Capital Partners“ sudarė Susitarimą Nr. 1, kuriuo nauja redakcija išdėstė Sutartį, tačiau ir po šio susitarimo pasirašymo pagal Sutarties 6.3.1 punktą UAB „Amber Capital Partners“ įsipareigojo suteikti UAB „Izobara“ jau anksčiau susitartą 2 500 000 Lt paskolą, o 2011 m. rugsėjo 15 d. tarp UAB „Izobara“ ir UAB „Amber Capital Partners“ buvo sudaryta dar viena paskolos sutartis dėl 37 236,61 Lt; pagal 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutartį Nr. 2 UAB „Amber Capital Partners“ 2011 m. spalio 10 d. pervedė UAB „Izobara“ 50 000 Lt, 2011 m. spalio 12 d. – 63 000 Lt, 2011 m. spalio 17 d. – 17 000 Lt, t. y. iš viso UAB „Izobara“ buvo pervesta 130 000 Lt, ginčo dėl šios sumos tarp šalių nėra, atsižvelgęs į paskolos sutarties prigimtį ir esmę, įrodinėjimo naštos paskirstymo pobūdį iš paskolos sutarties kilusiuose ginčuose, priėjo prie išvados, jog ši pareiškėjo prašymo dalis dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo yra pagrįsta ir tenkintina.

13Teismas, įvertinęs bylos rašytinių įrodymų, susijusių su reikalavimo perleidimo sutarčių sudarymu ir vykdymu, visetą, bei nustatęs, kad iš viso UAB „Amber Capital Partners“ iš trečiųjų asmenų perėmė iš UAB „Izobara“ kreditorių reikalavimo teises į UAB „Izobara“ už 1 242 706,17 Lt; byloje ginčo dėl to, kad UAB „Amber Capital Partners“ iš tam tikrų kreditorių supirko reikalavimo teises į UAB „Izobara“ 1 242 706,17 Lt, nėra; atsižvelgęs į tai, kad 2012 m. kovo 1 d. susitarime prie 2012 m. sausio 2 d. Paskolos sutarties 1 242 706,17 Lt suma buvo sumažinta 76 845,54 Lt, nes vienas iš bendrovės kreditorių, iš kurio UAB „Amber Capital Partners“ supirko reikalavimo teisę, minėtą sumą nusirašė ir iš UAB „Izobara“ sąskaitos, o taip pat į tam tikras aritmetines klaidas; pareiškėjas sutiko, kad suma, kildinama iš reikalavimo perleidimo sutarčių, būtų sumažinta iki 1 165 469,63 Lt; nurodęs, kad novacijai konstatuoti būtina nustatyti jos pagrindą (prievolės dalyko, įvykdymo būdo ar šalies pasikeitimą); nagrinėjamu atveju galima prielaida, kad pareiškėjas galėjo susitarti su J. A. dėl jam mokėtinų pinigų (kam jie bus mokami), tačiau, byloje nesant jokių įrodymų, patvirtinančių, jog buvo koks nors susitarimas tarp pareiškėjo ir UAB „Izobara“ dėl paskolos sutartimis prisiimtų ir sukurtų prievolių pakeitimo, išskyrus 2012 m. sausio 2 d. Paskolos sutartį dėl išpirktų kreditorinių reikalavimų 1 242 706,17 Lt sumos ir 1 400 000 Lt, išmokėtų UAB „Stiloma“, sprendė, kad pareiškėjo reikalavimai dėl 1 165 469,63 Lt (1 242 706,17 Lt-76 845,54 Lt) sumos, kuri šalių susitarimu traktuotina kaip paskola pagal 2012 m. sausio 2 d. Paskolos sutartį, ir 1 400 000 Lt, pervestų UAB „Izobara“ prašymu UAB „Stiloma“, kuri šalių susitarimu traktuotina, kaip paskola pagal 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutartį Nr. 2, yra pagrįsti.

14Teismas, iš byloje esančių mokėjimo nurodymų nustatęs, kad juose mokėjimo paskirtis apibūdinta kaip mokėjimai pagal Sutartį ir Susitarimą Nr. 1, Sutarties šalys buvo J. A., kaip fizinis asmuo, ir UAB „Amber Capital Partners“, o byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių kitų papildomų susitarimų tarp pareiškėjo ir UAB „Izobara“ dėl sutartimis prisiimtų prievolių pakeitimo (transformavimo), darė išvadą, jog mokėjimuose nurodytos sumos pripažintinos mokėjimais už UAB „Izobara“ akcijas J. A.. Be kita ko teismas pastebėjo, kad pagal UAB „Izobara“ akcininkų sąrašą, kuris buvo pateiktas Juridinių asmenų registrui 2011 m rugpjūčio 22 d., UAB „Amber Capital Partners“ jau buvo įregistruotas kaip UAB „Izobara“ akcininkas, o ši faktinė aplinkybė suponuoja išvadą, jog 2011 m. rugpjūčio 22 d. jau turėjo būti visiškai atsiskaityta už UAB „Izobara“ akcijas su J. A.. Apibendrinęs nurodytas faktines ir teisines aplinkybes, teismas sprendė, kad pagal bylos duomenis nėra jokio objektyvaus pagrindo formuoti išvadą, jog mokėjimuose nurodyti pinigai buvo pervesti UAB „Izobara“ kaip paskola pagal 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutartį Nr. 2.

15Teismas, nustatęs, kad kitą dalį UAB „Amber Capital Partners“ prašomo patvirtinti kreditorinio reikalavimo sudaro mokėjimai už UAB „Izobara“ tretiesiems asmenims, nuo 2011 m. rugpjūčio 8 d. iki 2011 m. rugsėjo 9 d., t. y. 307 386,61 Lt; mokėjimo nurodymai patvirtina, kad UAB „Amber Capital Partners“ pervedinėjo tam tikras pinigų sumas juridiniams asmenims už UAB „Izobara“; bankroto administratorius patvirtinto, kad įmonės, su kuriomis už UAB „Izobara“ atsiskaitinėjo UAB „Amber Capital Partners“, buvo UAB „Izobara“ kreditoriai, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais, sprendė, jog teisinga pripažinti UAB „Amber Capital Partners“ reikalavimo teisę ir dėl 307 386,61 Lt.

16Atsižvelgęs į bylos faktinius ir teisinius aspektus, remdamasis tikimybių pusiausvyros principu, teismas konstatavo, kad prie bylos pridėtų įrodymų visuma patvirtina, jog UAB „Izobara“ yra skolinga UAB „Amber Capital Partners“ 3 002 856,24 Lt (130 000 Lt+1 165 469,63 Lt+307 386,61 Lt+1 400 000 Lt), o UAB „Amber Capital Partners“ atsisakius 1 350 000 Lt reikalavimo į UAB „Izobara“, bendra kreditorinio reikalavimo suma sudaro 1 652 856,24 Lt. Be to, pareiškėjui patvirtinus, kad 741 000 Lt suteiktų paskolų suma grąžinta, teismas sprendė, jog nagrinėjamu atveju tvirtintino reikalavimo galutinė suma yra 911 856,24 Lt ir 93 650,59 Lt (nuo 911 856,24 Lt), t. y. 4 procentų dydžio metinės palūkanos, kurios buvo nustatytos ginčo paskolos sutartyse. Teismo įsitikinimu, paskolos sutartyse nustatytas metinių palūkanų dydis yra protingas, ad hoc nėra pagrindo iš esmės paneigti šalių valios ir sumažinti šalių sutartą metinių palūkanų dydį.

17III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

18Pareiškėjas UAB „Amber Capital Partners“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 4 d. nutarties dalį, kurioje prašymas dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo nepatenkintas, panaikinti ir priimti naują sprendimą – prašymą patenkinti visiškai.

19Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

 1. Teismas pažeidė sutarčių laisvės ir nesikišimo į privačius santykius principus, nes nepagrįstai rėmėsi vien tik pareiškėjo AB banko „Finasta“ Sutarties (su visais vėlesniais pakeitimais) vertinimu, nepaisant to, kad AB bankas „Finasta“ nebuvo šio sandorio šalimi, o Sutarties šalių paaiškinimai kitose tarp tų pačių šalių nagrinėjamose civilinėse bylose sutampa. Pareiškėjas J. A. sumokėjo už akcijas 500 000 Lt. Tokia akcijų kaina patvirtinta ir galutiniame 2011 m. gruodžio 30 d. Susitarime Nr. 3, kuriame yra išreikšta tikroji sutarties šalių valia, jis (susitarimas) nėra pakeistas ir / ar nuginčytas, galiojantis ir sukeliantis teisines pasekmes. Be to, faktą, kad pareiškėjas už akcijas J. A. iš viso sumokėjo 500 000 Lt, patvirtino ir pats J. A. civilinės bylos Nr. 2-1197-467/2014 posėdyje, vykusiame 2014 m. liepos 8 d. Susitarimas pakeisti akcijų kainą (nepaisant to, kad ankstesniuose susitarimuose buvo patvirtinimai apie kitokią akcijų kainą) atitinka sutarčių laisvės principą.
 2. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad neva faktą, jog pareiškėjas, mokėdamas bendrovei sumas, kurios teismo pripažintos mokėjimais J. A. už akcijas, iš tiesų mokėjo jas J. A., įrodo bendrovės pateiktas 2011 m. rugpjūčio 22 d. pranešimas apie UAB „Amber Capital Partners“ tapimą bendrovės akcininku, o tai reiškia, kad su J. A. visiškai atsiskaityta už akcijas. Nuosavybės teisės perėjimo momentas neprivalo sutapti su turto apmokėjimo momentu, o įregistravimo / neįregistravimo bendrovės akcininku momentas teisiškai nereikšmingas, nes akcijų įsigijimo sutarties šalys Susitarime Nr. 3 susitarė dėl visų akcijų įsigijimo sąlygų, toks susitarimas yra teisėtas, nenuginčytas, atitinkantis teisės aktų reikalavimus.
 3. Teismas neteisingai sprendė, kad nėra byloje duomenų apie tai, jog bendrovė pareiškėjo mokėjimus į savo sąskaitą traktavo kitaip, nei apmokėjimą už bendrovės akcijas J. A.. Iš byloje esančių įrodymų akivaizdu, kad bendrovė pareiškėjo mokėjimus apskaitė kaip paskolą, ir šią aplinkybę patvirtina tai, jog bankroto administratorius, teikdamas teismui tvirtinti kreditorinius reikalavimus, pareiškėjo kreditorinį reikalavimą prašė tvirtinti iš esmės visą. Tik suinteresuotam asmeniui AB bankui „Finasta“ pateikus savo interpretacijas apie mokėjimų paskirtis, bankroto administratorius iš pradžių pakeitė savo nuomonę, tačiau galutiniame teismo posėdyje paprašė tvirtinti teismo kvestionuotus kreditorinius reikalavimus. Šios aplinkybės rodo, kad bendrovė apskaitė pareiškėjo gautas sumas kaip bendrovės, o ne kito trečiojo asmens skolą. Be to, ir iki bankroto bylos iškėlimo yra akivaizdu, kad bendrovė pareiškėjo mokėjimus traktavo kaip skolą, o ne kaip kitos paskirties mokėjimus. J. A. nėra pateikęs kreditorinio reikalavimo, atitinkančio teismo kvestionuojamą sumą.
 4. Pareiškėjas, kaip kreditorius, pateikė teismui mokėjimo nurodymus, atliktus būtent į bendrovės sąskaitą, taip pat 2012 m. gruodžio 31 d. susitarimą, kurio šalimi yra pareiškėjas ir bendrovė, kuriame fiksuojama bendrovės skola būtent pareiškėjui, į kurią įeina ir teismo nepatvirtinti mokėjimai, bankroto administratorius šių mokėjimų taip pat nekvestionavo, todėl akivaizdu, kad bendrovė (skolininkas) patvirtino savo įsiskolinimą. Ginčo tarp skolininko ir kreditoriaus dėl šių sumų traktuotės nebuvo iki tol, kol AB bankas „Finasta“, nesantis nei kreditoriumi, nei skolininku šiame santykyje, nepateikė savos šio santykio interpretacijos, remdamasis tik pažodiniu mokėjimo nurodymų paskirties turinio vertinimu, grubiai pažeisdamas nesikišimo į privačius santykius principą bei sutarčių laisvės principą, leisdamas sau priešingai sutarties šalių teiginiams vertinti tikrąją šalių valią.

20Suinteresuotas asmuo AB bankas „Finasta“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 4 d. nutarties dalį, kurioje patvirtintas pareiškėjo UAB „Amber Capital Partners“ 1 005 506,83 Lt finansinis reikalavimas UAB „Izobara“ bankroto byloje, pakeisti ir sumažinti patvirtinto finansinio reikalavimo dydį iki 11 856,24 Lt.

21Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

 1. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad pareiškėjo finansinis reikalavimas bendrovei sudaro 911 856,24 Lt. Po Susitarimo Nr. 1 sudarymo bendrovės 90 procentų akcijų paketo, kurį įsigijo pareiškėjas, nekeičiama kaina buvo 4 500 000 Lt. Būtent tokio dydžio bendrovės akcijų kaina buvo ir 2011 m. rugpjūčio 22 d., kai bendrovė, atstovaujama generalinio direktoriaus A. K., kuris tuo pačiu metu buvo ir pareiškėjo vadovas, informavo Juridinių asmenų registrą apie tai, kad bendrovėje atsirado naujas akcininkas, kuris yra visiškai atsiskaitęs už akcijas. Taigi 2011 m. rugpjūčio 22 d. pareiškėjas už bendrovės akcijas J. A. buvo sumokėjęs ne mažiau kaip 2 500 000 Lt. Nepaisant to, kad pareiškėjo atstovas teismo posėdyje civilinėje byloje Nr. 2-2782-577/2014 teigė, jog pareiškėjo mokėjimo nurodymuose, kuriais pinigai buvo pervesti tiesiogiai į bendrovės sąskaitą, buvo klaidingai nurodyta mokėjimo paskirtis, ir įvertinus tai, kad mokėjimų buvo ne vienas, jokios paskolos sutartys tarp bendrovės ir pareiškėjo nuo 2011 m. liepos 8 d. iki 2011 m. rugsėjo 30 d. nebuvo sudarytos, darytina vienareikšmiška išvada, jog visi pareiškėjo mokėjimai, atlikti nuo 2011 m. liepos 8 d. iki 2011 m. rugsėjo 30 d., yra pareiškėjo mokėjimas J. A. už bendrovės akcijas. Ginčo atveju neturi jokios teisinės reikšmės aplinkybė, kad pareiškėjas ir J. A. vėliau tam tikrais susitarimais neva nustatė, jog bendrovės akcijų paketo kaina yra ne 2 500 000 Lt, o 500 000 Lt. Be to, neturi teisinės reikšmės ir aplinkybė, kad pinigai buvo vedami ne tiesiogiai į bendrovės akcijų pardavėjo J. A. sąskaitą, nes būtent tokia atsiskaitymo tvarka dėl dalies kainos sumokėjimo buvo nurodyta tiek Sutarties 3.3.2 punkte, tiek Susitarimo Nr. 1 3.2.1 punkte. Pareiškėjo atsiskaitymas pagal Sutartį ir Susitarimą Nr. 1, kurių bendrovė nesudarė, negali būti laikomas pareiškėjo paskola bendrovei.
 2. Teismas nepagrįstai išskyrė 1 400 000 Lt dydžio pavedimą, atliktą 2011 m. liepos 8 d., ir jį traktavo kaip pareiškėjo paskolą bendrovei, nes šiame mokėjimo nurodyme yra aiškiai įvardyta mokėjimo paskirtis „mokėjimas pagal Akcijų sutartį ir 2011 m. liepos 4 d. prašymą“; Sutarties bendrovė nesudarė, todėl joks atsiskaitymas su bendrove pagal Sutartį iš esmės yra neįmanomas; pareiškėjas pateikė bendrovės 2011 m. liepos 4 d. mokėjimo nurodymą, adresuotą suinteresuotam asmeniui, kuriuo yra prašoma pervesti 1 400 000 Lt tiesiogiai UAB „Stiloma“, nors nei J. A. 2011 m. liepos 4 d. prašymas, nei J. A. su UAB „Stiloma“ neva sudaryta paskolos sutartis nebuvo pateikti. Pareiškėjo 1 400 000 Lt pavedimas UAB „Stiloma“ buvo išimtinis mokėjimas J. A. už bendrovės akcijas. Todėl teismas iš pareiškėjo prašomos patvirtinti finansinio reikalavimo dalies turėjo atimti 1 400 000 Lt. Pagal byloje esančius įrodymus teismas turėjo padaryti išvadą, kad bendrovės įsipareigojimai iki 2012 m. gruodžio 31 d. suinteresuotam asmeniui galėjo būti nebent 1 602 856,24 Lt, t. y. 130 000 Lt+1 165 469,63 Lt+307 386,61 Lt, o įvertinus kitus byloje esančius įrodymus akivaizdu, jog bendrovės bankroto byloje apskritai galėjo būti tvirtinamas tik 11 856,24 Lt dydžio finansinis reikalavimas (1 602 856,24 Lt - 241 000 Lt - 1 350 000 Lt).

22Suinteresuotas asmuo AB bankas „Finasta“ atsiliepime į pareiškėjo UAB „Amber Capital Partners“ atskirąjį skundą prašo jį atmesti.

23Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo be argumentų, kuriuos išdėstė atskirajame skunde, laikosi pozicijos, kad teismas tinkamai įvertino pareiškėjo ir J. A. tarpusavio įsipareigojimus pagal Sutartį ir Susitarimą Nr. 1. Bendrovė Sutartimi jokių įsipareigojimų neprisiėmė, t. y. šiame sandoryje nebuvo nustatyta, jog kuri nors pareiškėjo pervesta bendrovei suma taps bendrovės įsipareigojimu savo akcininkams. Sutartis pati savaime bendrovės teisėms ir pareigoms negalėjo turėti ir neturėjo jokios įtakos. Net ir sudėjus visus UAB „Amber Capital Partners“ mokėjimus, atliktus 2011 m. rugpjūčio 22 d. – 2011 m. rugsėjo 30 d., gaunama 1 105 388,08 Lt suma, o ne 2 500 000 Lt (pareiškėjas nėra suteikęs bendrovei paskolos, didesnės nei 130 000 Lt). Suinteresuotas asmuo mano, kad net ir vėlesni 854 850 Lt dydžio mokėjimai (nuo 2011 m. rugpjūčio 22 d. iki 2011 m. rugsėjo 30 d.), kuriuos pareiškėjas atliko į bendrovės sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodydamas „mokėjimas pagal Akcijų sutartį ir Susitarimą dėl Akcijų sutarties pakeitimo“, buvo ne paskola bendrovei, o pareiškėjo atsiskaitymas su J. A. už bendrovės akcijas. Suinteresuoto asmens įsitikinimu, Susitarimu Nr. 3 dvi sandorio šalys – pareiškėjas ir J. A. – savo tarpusavio įsipareigojimus ketino perkelti bendrovei, o tai jau neatitinka sutarčių laisvės ir uždarumo principo. Suinteresuotas asmuo atkreipia dėmesį, kad civilinėje byloje Nr. 2-1197-467/2014 2014 m. liepos 8 d. vykusiame teismo posėdyje A. K., kuris buvo pareiškėjo vadovas, patvirtino, jog 1 400 000 Lt suma, kurią pareiškėjas mokėjo, buvo apmokėjimas už bendrovės akcijas J. A., t. y. asmuo, tuo metu veikęs pareiškėjo vardu ir sudaręs (pasirašęs) pareiškėjo atskirajame skunde minimus sandorius (sandorio šalies atstovas), patvirtino, kad mokėjimai už bendrovės akcijas buvo žymiai didesni nei 500 000 Lt.

24Pareiškėjas UAB „Amber Capital Partners“ atsiliepime į suinteresuoto asmens AB banko „Finasta“ atskirąjį skundą prašo jį atmesti.

25Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėjas be argumentų, kuriuos išdėstė atskirajame skunde, nurodo, kad byloje esančių rašytinių įrodymų visuma patvirtina, jog 1 400 000 Lt dydžio suma buvo apskaityta kaip skola, ją tiek skolininkas (bendrovė), tiek kreditorius (UAB „Amber Capital Partners“) pripažįsta skoliniu santykiu. Be to, pareiškėjas akcentuoja, kad bendrovės bankroto administratorius neginčija fakto, jog minėta suma yra paskola bendrovei.

26Atsakovo BUAB „Izobara“ bankroto administratorius UAB „Bankrotų administravimo grupė“ atsiliepime į pareiškėjo UAB „Amber Capital Partners“ ir suinteresuoto asmens AB banko „Finasta“ atskiruosius skundus prašo juos atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Atsiliepime į atskiruosius skundus bankroto administratorius tvirtina, kad nutartis, kuria patvirtintas pareiškėjo UAB „Amber Capital Partners“ 1 005 506,83 Lt dydžio finansinis reikalavimas UAB „Izobara“ bankroto byloje, tiek proceso, tiek materialiosios teisės normų aspektais yra teisėta bei pagrįsta, priimta objektyviai ir visapusiškai įvertinus bylos rašytinių įrodymų visumą. Bankroto administratorius mano, kad teismas padarė pagrįstą išvadą, jog pareiškėjo atliktais mokėjimais buvo pervedami pinigai J. A. už UAB „Izobara“ akcijas. Bankroto administratorius nesutinka su suinteresuoto asmens AB banko „Finasta“ pateiktais skaičiavimais dėl pareiškėjo UAB „Amber Capital Partners“ finansinio reikalavimo dydžio, nes jie atlikti neįsigilinus į bylos medžiagą ir teismo nutarties motyvuojamąją dalį. Bankroto administratorius pažymi, kad AB bankas „Finasta“ nesutinka su 1 400 000 Lt dydžio paskolos suteikimu UAB „Izobara“ prašymu įmonei UAB „Stiloma“ pagal 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutartį Nr. 2, tačiau sutinka su faktu, kad 2012 m. gruodžio 31 d. susitarimu tarp UAB „Amber Capital Partners“, UAB „Stiloma“ ir J. A., kuriuo pareiškėjas atsisakė 1 350 000 Lt reikalavimo į UAB „Izobara“. Bankroto administratorius atkreipia dėmesį, kad tarp minėtos sutarties ir vėlesnio susitarimo yra loginis ryšys, ir dėl šios priežasties teismas, sistemiškai vertindamas šiuos du faktus, paliko 50 000 Lt dydžio reikalavimą minėtos sutarties pagrindu.

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Atskirieji skundai iš dalies tenkintini.

30Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Atskirajame skunde turi būti nurodyta, kokios bylos aplinkybės patvirtina nutarties ar jos dalies neteisėtumą ir nepagrįstumą, kokiais konkrečiais įrodymais ir teisiniais argumentais grindžiamos šios aplinkybės (atskirojo skundo pagrindas) (CPK 306 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

31Teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka pagal pareiškėjo UAB „Amber Capital Partners“ ir suinteresuoto asmens AB banko „Finasta“ atskiruosiuose skunduose nurodytas faktines ir teisines aplinkybes, kurių pagrindu nesutinkama su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria buvo patvirtintas pareiškėjo UAB „Amber Capital Partners“ 1 005 506,83 Lt dydžio finansinis reikalavimas UAB „Izobara“ bankroto byloje Nr. B2-384-577/2014, nenustatė absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskiruosiuose skunduose nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus atskirųjų skundų ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

32Pareiškėjo UAB „Amber Capital Partners“ prašymas patvirtinti 2 597 303,68 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą UAB „Izobara“ bankroto byloje buvo grindžiamas iš esmės tuo, kad tokio dydžio reikalavimas, kurį apima 2 355 396,80 Lt skola ir 241 906,88 Lt palūkanos, į BUAB „Izobara“ kildinamas iš paskolinių teisinių santykių, susiklosčiusių nuo 2011 m. gegužės 9 d. iki 2012 m. kovo 1 d. tarp UAB „Amber Capital Partners“ ir UAB „Izobara“, be kita ko, jį sudaro nuo 2011 m. liepos 8 d. iki 2011 m. spalio 17 d. atlikti tiesioginiai mokėjimai UAB „Izobara“ arba bendrovės nurodytiems tretiesiems asmenims, už UAB „Izobara“ nuo 2011 m. rugpjūčio 8 d. iki 2011 m. rugsėjo 9 d. atlikti mokėjimai tiesiogiai tretiesiems asmenims, o taip pat perimtos iš trečiųjų suinteresuotų asmenų reikalavimo teisės į UAB „Izobara“ (I t., b. l. 14-15, 173-174; II t., b. l. 30-40; III t., b. l. 87-92). Tiek atsakovo BUAB „Izobara“ bankroto administratorius, tiek suinteresuotas asmuo AB bankas „Finasta“ procesiniuose dokumentuose laikėsi pozicijos, kad iš esmės pagrįstu į BUAB „Izobara“ galėtų būti pripažintas tik pareiškėjo UAB „Amber Capital Partners“ reikalavimas dėl 130 000 Lt dydžio paskolos pagal 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutartį Nr. 2 (I t., b. l. 69-73, 169-172; II t., b. l. 237-239; III t., b. l. 69-73).

33Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs ir įvertinęs nagrinėjamos bylos faktinius ir teisinius aspektus, susijusius su pareiškėjo UAB „Amber Capital Partners“ prašomu patvirtinti 2 597 303,68 Lt dydžio kreditoriniu reikalavimu UAB „Izobara“ bankroto byloje, priėjo prie išvados, kad prie bylos pridėtų įrodymų visuma patvirtina, jog UAB „Izobara“ UAB „Amber Capital Partners“ yra skolinga 3 002 856,24 Lt (130 000 Lt+1 165 469,63 Lt+307 386,61 Lt+1 400 000 Lt), o UAB „Amber Capital Partners“ atsisakius 1 350 000 Lt reikalavimo į UAB „Izobara“, bendra kreditorinio reikalavimo suma sudaro 1 652 856,24 Lt. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad UAB „Amber Capital Partners“ 741 000 Lt suteiktų paskolų suma jau yra grąžinta, sprendė, jog nagrinėjamu atveju tvirtintino reikalavimo galutinė suma yra 911 856,24 Lt ir 93 650,59 Lt (nuo 911 856,24 Lt), t. y. 4 procentų dydžio metinės palūkanos, kurios buvo nustatytos ginčo paskolos sutartyse, – iš viso tvirtintinas UAB „Amber Capital Partners“ finansinis reikalavimas sudaro 1 005 506,83 Lt. Be to, pirmosios instancijos teismas, iš byloje esančių mokėjimo nurodymų nustatęs, kad juose mokėjimo paskirtis apibūdinta kaip mokėjimai pagal Sutartį ir Susitarimą Nr. 1, Sutarties šalys buvo J. A., kaip fizinis asmuo, ir UAB „Amber Capital Partners“, o byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių kitų papildomų susitarimų tarp pareiškėjo ir UAB „Izobara“ dėl sutartimis prisiimtų prievolių pakeitimo (transformavimo), sprendė, jog pagal bylos duomenis nėra jokio objektyvaus pagrindo formuoti išvadą, kad mokėjimo nurodymuose nurodyti pinigai buvo pervesti UAB „Izobara“ kaip paskola pagal 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutartį Nr. 2, todėl kitą prašymo dalį dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo atmetė.

34Su pirmosios instancijos teismo patvirtintu kreditorinio reikalavimo dydžiu apeliantas UAB „Amber Capital Partners“ nesutinka, o nesutikimą iš esmės grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog neva faktą, kad pareiškėjas, mokėdamas bendrovei sumas, kurios teismo pripažintos mokėjimais J. A. už akcijas, iš tiesų mokėjo jas J. A.. Apeliantas pažymi, kad pareiškėjas, kaip kreditorius, pateikė teismui mokėjimo nurodymus, atliktus būtent į bendrovės sąskaitą, taip pat 2012 m. gruodžio 31 d. susitarimą, kurio šalimi yra pareiškėjas ir bendrovė, kuriame fiksuojama bendrovės skola būtent UAB „Amber Capital Partners“, į kurią įeina ir teismo nepatvirtinti mokėjimai, bankroto administratorius šių mokėjimų taip pat nekvestionavo, todėl akivaizdu, jog bendrovė (skolininkas) patvirtino savo įsiskolinimą.

35Pirmosios instancijos teismo patvirtintą UAB „Amber Capital Partners“ kreditorinio reikalavimo dydį į BUAB „Izobara“ ginčija ir suinteresuotas asmuo AB bankas „Finasta“, teigdamas, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog pareiškėjo finansinis reikalavimas bendrovei sudaro 911 856,24 Lt, nes visi pareiškėjo mokėjimai, atlikti nuo 2011 m. liepos 8 d. iki 2011 m. rugsėjo 30 d., yra pareiškėjo mokėjimas J. A. už bendrovės akcijas. Be to, apeliantas AB bankas „Finasta“ laikosi nuomonės, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai išskyrė 1 400 000 Lt dydžio pavedimą, atliktą 2011 m. liepos 8 d., ir jį traktavo kaip pareiškėjo paskolą bendrovei, nes šiame mokėjimo nurodyme yra aiškiai įvardyta mokėjimo paskirtis „mokėjimas pagal Akcijų sutartį ir 2011 m. liepos 4 d. prašymą“, todėl iš pareiškėjo prašomos patvirtinti finansinio reikalavimo dalies teismas turėjo atimti 1 400 000 Lt. Apelianto AB banko „Finasta“ įsitikinimu, pagal byloje esančius įrodymus teismas turėjo padaryti išvadą, kad bendrovės įsipareigojimai iki 2012 m. gruodžio 31 d. suinteresuotam asmeniui galėjo būti nebent 1 602 856,24 Lt, t. y. 130 000 Lt+1 165 469,63 Lt+307 386,61 Lt, o įvertinus kitus byloje esančius įrodymus akivaizdu, jog bendrovės bankroto byloje apskritai galėjo būti tvirtinamas tik 11 856,24 Lt dydžio finansinis reikalavimas (1 602 856,24 Lt-241 000 Lt-1 350 000 Lt).

36Taigi esant pirmiau išdėstytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad šioje byloje, nagrinėjamoje apeliacine tvarka, spręstinas klausimas, ar pareiškėjas UAB „Amber Capital Partners“ turi teisę į 2 830 850 Lt ((1 400 000 Lt (kuriuos pirmosios instancijos teismas pripažino pagrįstu pareiškėjo reikalavimu)+1 430 850 Lt (kuriuos pirmosios instancijos teismas atsisakė pripažinti pagrįstu pareiškėjo reikalavimu)) į BUAB „Izobara“. Kartu pažymėtina, kad šioje nagrinėjamoje byloje iš esmės nėra keliamas teisėtumo ir pagrįstumo klausimas dėl tos pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kurioje buvo patvirtinta pareiškėjo UAB „Amber Capital Partners“ reikalavimo teisė į 1 602 856,24 Lt (130 000 Lt+1 165 469,63 Lt+307 386,61 Lt) į BUAB „Izobara“, todėl apeliacinės instancijos teismas apeliacine tvarka peržiūri skundžiamos nutarties teisėtumą bei pagrįstumą pagal atskiruosiuose skunduose apibrėžtas apeliacijos ribas.

37Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ir ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms.

38Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditorių reikalavimų pareiškimo procedūra reglamentuojama ĮBĮ. Reikalavimai yra pareiškiami bankrutuojančios įmonės administratoriui. Administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro šių įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo teismo nustatyto termino, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, pabaigos pateikia jį teismui tvirtinti, kreditorių susirinkime ir teisme ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punktas). Juos tvirtina teismas (ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis).

39Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas ĮBĮ bei CPK normas dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra konstatavęs, kad kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti taip pat lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų patenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet turi įtakos ir patvirtintų kreditorių reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis bus tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Gausioje kasacinio teismo praktikoje ne kartą nurodyta, kad tam, jog būtų nustatyta, ar kreditoriaus reikalavimas pagrįstas, jis turi būti patikrintas, o reikalavimo patikrinimo stadija, einanti prieš jo patvirtinimą, reikšminga ne tik kreditoriaus reikalavimą reiškiančiam, bet ir kitiems kreditoriams, ir yra būtina kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo sąlyga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-188/2011). Pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios įmonės administratorius pagal kreditoriaus bei įmonės pateiktus apskaitos dokumentus, ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas ir tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2014 m. sausio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 3K-3-106/2014; kt.).

40Kadangi nagrinėjamu atveju pareiškėjas UAB „Amber Capital Partners“ savo prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo kildina iš paskolos sutarčių, teisėjų kolegijos nuomone, ad hoc aktualu aptarti teisės normas, reglamentuojančias paskolos teisinius santykius. Paskolos teisiniai santykiai reglamentuojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) XLIII skyriuje „Paskola“. CK 6.870 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies pažymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų (paskolos) sumą arba tokį pat kiekį tokios pačios rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Pagal CK 6.870 straipsnio 2 dalį paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento. CK 6.871 straipsnyje nustatyta, kad fizinių asmenų sudaryta paskolos sutartis, jeigu paskolos suma viršija 2 000 Lt, turi būti rašytinė (CK 6.871 straipsnio 1 dalis), o jeigu paskolos davėjas yra juridinis asmuo, paskolos sutartis turi būti rašytinė visais atvejais, neatsižvelgiant į paskolos sutarties sumą (CK 6.871 straipsnio 2 dalis). Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, aiškinant materialiosios teisės normas, reglamentuojančias paskolos sutartį, proceso teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimą bei įrodymų vertinimą, kai nagrinėjamos bylos dėl paskolos teisinių santykių, paskolos sutarties esminėmis sąlygomis pripažintina: paskolos dalyko perdavimas paskolos gavėjo nuosavybėn ir paskolos gavėjo įsipareigojimas grąžinti pinigus arba rūšies požymiais apibūdinto suvartojamojo daikto (-ų) ekvivalentą. Šios esminės paskolos sutarties sąlygos suponuoja vienos šalies – paskolos davėjo – pareigą perduoti paskolos dalyką, o kitos šalies – paskolos gavėjo – pareigą grąžinti paskolos dalyką bei mokėti sutartą atlyginimą už naudojimąsi paskolos dalyku, jeigu paskolos sutartis yra atlygintinė. Kai paskolos gavėjas nevykdo sutartinės pareigos grąžinti paskolos dalyką, paskolos davėjas įgyja paskolos sutarties pagrindu reikalavimo teisę susigrąžinti paskolos dalyką, jo dalį ir atlygį už daikto skolinimą, jeigu toks buvo šalių sutartas. Tiek rašytinei paskolos sutarčiai, tiek ir rašytinės paskolos sutarties reikalavimus atitinkančiam dokumentui keliami tapatūs turinio reikalavimai, t. y. kad jų turinys patvirtintų paskolos teisinių santykių egzistavimą. Paprastai šiuose dokumentuose turėtų būti atskirai, padarant atitinkamą įrašą užfiksuotas paskolos sutarties dalyko perdavimo paskolos gavėjui faktas (pavyzdžiui, „ <...> pinigus gavau <...>“, „ <...> ši sutartis yra pinigų perdavimo–priėmimo aktas“), nes tai sudaro prielaidas sutarties šalims išvengti su tuo susijusių ginčų ateityje, tačiau net jeigu toks faktas tiesiogiai ir nėra užfiksuotas, jis gali būti nustatomas (patvirtinamas) teismui vadovaujantis sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklėmis, reglamentuotomis CK 6.193–6.195 straipsniuose, aiškinant rašytinės sutarties arba rašytinės sutarties reikalavimus atitinkančio dokumento sąlygas, vertinant panaudotą terminologiją, gramatinės išraiškos formas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-430/2013). Bylose dėl paskolos grąžinimo į įrodinėjimo dalyką visuomet įeina aplinkybės dėl paskolos sutarties sudarymo, t. y. esminių jos sąlygų egzistavimo – paskolos dalyko perdavimo paskolos gavėjo nuosavybėn ir paskolos gavėjo įsipareigojimo grąžinti pinigus arba rūšies požymiais apibūdinto suvartojamojo daikto (-ų) ekvivalentą. Aplinkybė, kad rašytinėje paskolos sutartyje atskirai, padarant atitinkamą įrašą nėra užfiksuotas paskolos sutarties dalyko perdavimo paskolos gavėjui faktas (tiesiogiai tai patvirtinančio įrašo nėra), nėra kliūtis teismui konstatuoti tokio fakto egzistavimą. Bylose dėl paskolos grąžinimo teismas negali susiaurinti įrodinėjimo dalyko vien tik iki aplinkybės, ar sutartyje įrašytas paskolos dalyko perdavimo faktas, nustatinėjimo. Šalių tikroji valia dėl sutarties dalyko perdavimo turi būti aiškinama ne vien tik pagal tai, ar yra konkretus įrašas apie pinigų ar daikto perdavimą. Sprendžiant apie paskolos sutarties sudarymą, jos dalyko perdavimą reikšmingas sutarties lingvistinis aiškinimas, panaudota terminologija, gramatinės išraiškos formos, taip pat reikšmingos sutarties sąlygos dėl skolos grąžinimo užtikrinimo priemonių taikymo, įsipareigojimo grąžinti pinigus ar daiktą, reikšmingos ir aplinkybės dėl sutarties originalo buvimo pas kreditorių ar skolininką, įrašai ar kiti įrodymai apie sutarties vykdymą (grąžinimas dalimis, mokėjimas palūkanų, derybos dėl grąžinimo terminų pakeitimo ar kitokio atsiskaitymo būdų, ir kt.). Kaip teisingai nurodė ir pirmosios instancijos teismas, paskolos sutartys yra realinės, nes paskolos sutartiniams santykiams atsirasti būtinas pinigų arba rūšies požymiais apibūdinamų suvartojamųjų daiktų perdavimas paskolos gavėjui, todėl nors viena šalis išreiškia sutikimą kitai skolinti pinigus arba daiktą, o atitinkamai kita šalis – sutinka priimti pinigus arba daiktą ir įsipareigoja nustatyta tvarka ir terminu grąžinti pinigus ar daiktą, paskolos sutartis nebus pripažinta sudaryta, jeigu paskolos dalykas paskolos davėjo nebus perduotas ar paskolos gavėjo – priimtas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2014). Aplinkybę dėl paskolos sutarties sudarymo, kaip ir bet kurią kitą aplinkybę, teismas konstatuoja pagal įrodymų vertinimo taisykles įvertinęs visus byloje surinktus įrodymus ir iš jų viseto duomenų padaręs išvadas, kai susiformuoja teismo įsitikinimas, kad tokia aplinkybė egzistuoja arba neegzistuoja.

41Reikšmingos byloje aplinkybės nustatomos ir įvertinamos vadovaujantis CPK įtvirtintomis įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisyklėmis ir jų aiškinimo bei taikymo klausimais suformuota kasacinio teismo praktika. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013; kt.); kiekvienoje konkrečioje situacijoje teismai turi spręsti dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo, įvertinti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs šalutiniai įrodomieji faktai. Jei įrodymai neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą dėl įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimo, byloje galima konstatuoti įrodymų pakankamumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013). Be to, teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis logikos dėsniais, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2014).

42Pagal CPK 12 straipsnį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Vadovaujantis įrodinėjimo naštos (lot. – onus probandi) paskirstymo taisykle (CPK 178 straipsnis), įrodinėti privalo tas, kas teigia, o ne tas, kas neigia (lot. – ei incumbit probatio, qui dicit non qui negat) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-197/2011). Taigi nagrinėjamu atveju pareigą įrodyti, kad paskolos sutarties dalykas iš tikrųjų buvo perduotas UAB „Izobara“, turėjo pareiškėjas UAB „Amber Capital Partners“.

43Byloje nustatyta, kad tarp J. A. ir pareiškėjo UAB „Amber Capital Partners“ 2011 m. gegužės 9 d. buvo sudaryta Akcijų pirkimo–pardavimo sutartis (toliau – ir Sutartis), pagal kurią UAB „Amber Capital Partners“ išreiškė norą pirkti 90 procentų UAB „Izobara“ įstatinį kapitalą sudarančių akcijų ir visas šių akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises (Sutarties Preambulės B punktas) (I t., b. l. 97-100). Kaip matyti iš šios Sutarties Preambulės E punkto, Sutarties šalys jame nustatė, kad pardavėjas (J. A.) pagal 2011 m. gegužės 9 d. pasirašytą Paskolos sutartį Nr. 1 turi suteikti bendrovei 2 000 000 Lt 3 metų trukmės paskolą, už kurią bendrovė mokės ne didesnes kaip 4 procentų metines palūkanas vieną kartą per ketvirtį. Pardavėjas sutiko, kad pirkėjas (UAB „Amber Capital Partners“) 1 000 000 Lt, kaip dalį mokėjimo už akcijas, pervestų į bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą už pardavėją (J. A.) pagal 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutartį Nr. 1. Likusią sumą pardavėjas J. A.) įsipareigojo pervesti į bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą tą pačią dieną, kai pirkėjas įvykdo savo pareigą pagal su bendrove 2011 m. gegužės 9 d. pasirašytą Paskolos sutartį Nr. 2. Remiantis Sutarties Preambulės F punktą pirkėjas, įsigijęs 90 procentų bendrovės įstatinio kapitalo pagal su bendrove 2011 m. gegužės 9 d. pasirašytą Paskolos sutartį Nr. 2, suteiks bendrovei 2 500 000 Lt 3 metų trukmės paskolą, už kurią bendrovė mokės ne didesnes kaip 4 procentų metines palūkanas vieną kartą per ketvirtį. Sutarties 3.1 punkte šalys nustatė, kad perkamų akcijų kaina lygi 5 850 000 Lt ir pirkėjas sumoka pardavimo kainą pardavėjui ne vėliau nei iki 2011 m. birželio 15 d. (Sutarties 3.2 punktas). Vadovaujantis Sutarties 3.3.1 bei 3.3.2. punktais 4 850 000 Lt turėjo būti sumokėti pardavėjui (J. A.) į jo nurodytą banko sąskaitą, gavėju nurodant „N. A.“, o 1 000 000 Lt į UAB „Izobara“ sąskaitą (už J. A.) pagal UAB „Izobara“ ir J. A. 2011 m. gegužės 9 d. sudarytą Paskolos sutartį Nr. 1. Pirkimo kainos sumokėjimo dieną J. A. įsipareigojo perleisti pirkėjui nuosavybės teisę į parduodamas akcijas (Sutarties 4.1 punktas). Pagal Sutarties 5.2.14 punktą pardavėjas (J. A.), gavęs iš UAB „Amber Capital Partners“ apmokėjimą už perleidžiamas akcijas, įsipareigojo UAB „Izobara“ suteikti 2 000 000 Lt 3 metų trukmės paskolą, už kurią bendrovė mokės ne didesnes nei 4 procentų metines palūkanas pagal paskolos sutartį, sudarytą šios sutarties sudarymo metu, o pagal Sutarties 5.2.15 punktą UAB „Amber Capital Partners“, įsigijusi UAB „Izobara“ akcijas, įsipareigojo UAB „Izobara“ suteikti 2 500 000 Lt dydžio paskolą 3 metų terminui taip pat už ne didesnes nei 4 procentų dydžio metines palūkanas. Sutarties 10.2 punkte sutarties šalys nustatė, kad Sutarties pakeitimai ar papildymai turi būti daromi raštu ir pasirašomi abiejų šalių. Šią Sutartį pasirašė J. A. ir UAB „Amber Capital Partners“ vardu šios įmonės direktorius A. K.. Šios aptartos Sutarties nuostatos apeliacinės instancijos teismui suponuoja išvadą, kad pardavėjas (J. A.), gavęs apmokėjimą už akcijas iš pirkėjo UAB „Amber Capital Partners“, Sutartimi įsipareigojo sudaryti paskolos sutartį su UAB „Izobara“ ir suteikti bendrovei 2 000 000 Lt paskolą, o UAB „Amber Capital Partners“, įsigijusi akcijas, įsipareigojo UAB „Izobara“ suteikti 2 500 000 Lt dydžio paskolą.

44Pagal bylos duomenis 2011 m. gegužės 9 d. tarp UAB „Amber Capital Partners“ (paskolos davėjas) ir UAB „Izobara“ (paskolos gavėjas) buvo sudaryta Paskolos sutartis Nr. 2 (I t., b. l. 66-68), pagal kurios 1.1 punktą UAB „Amber Capital Partners“ įsipareigojo suteikti UAB „Izobara“ 2 500 000 Lt dydžio paskolą paskolos gavėjo apyvartinio kapitalo ir / arba plėtrai finansuoti ir / arba paskolos gavėjo finansinių įsipareigojimų kredito įstaigoms refinansuoti (Paskolos sutarties Nr. 2 1.3 punktas). Pažymėtina, kad nurodytame punkte sutarties šalys nurodė, jog paskolos gavėjas negali naudoti paskolos ar bet kurios jos dalies jokiam kitam tikslui, išskyrus tą, kuriam ji skirta. Remiantis aptariamos Paskolos Sutarties Nr. 2 nuostatomis, paskola turėjo būti pervesta į UAB „Izobara“ sąskaitą ne vėliau nei per 90 kalendorinių dienų po Sutarties įgyvendinimo (Paskolos sutarties Nr. 2 2.1 punktas). Paskola suteikiama 3 metams (Paskolos sutarties Nr. 2 2.2 punktas). Šią Paskolos sutartį Nr. 2 UAB „Izobara“ vardu pasirašė generalinis direktorius J. A., o UAB „Amber Capital Partners“ vardu – direktorius A. K.. Atkreiptinas dėmesys, kad byloje duomenų, jog 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutartis Nr. 2 iki 2011 m. birželio 21 d. buvo pradėta vykdyti ir / ar buvo įvykdyta nėra.

45Iš bylos medžiagos nustatyta, kad tarp Sutarties šalių, o taip pat ir N. A. 2011 m. birželio 21 d. buvo sudarytas Susitarimas Nr. 1, kuriuo šalys pakeitė Sutartį bei ją išdėstė nauja redakcija (Susitarimo Nr. 1 1 punktas) (I t., b. l. 124-130). Kaip matyti iš pakeistos Sutarties 3.1 punkto, buvo pakeista už akcijas mokėtina kaina į 4 500 000 Lt, nustatant, kad 2 000 000 Lt pardavėjas (J. A.) sumoka per 5 darbo dienas nuo Paskolos sutarties Nr. 1 pasirašymo į bendrovės sąskaitą, pirkėjo nurodymu vykdydamas Paskolos sutarties Nr. 1 sąlygas (Sutarties 3.2.1 punktas); 500 000 Lt pardavėjas per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, kaip nustatyta Sutarties 12.1 punkte, sumoka į N. A. sąskaitą (Sutarties 3.2.2 punktas), o 2 000 000 Lt pardavėjas (J. A.) sumoka iki 2012 m. sausio 1 d. į pardavėjo sąskaitą (Sutarties Nr. 1 3.2.3 punktas). Sutarties 4.1 punkte šalys sulygo, kad nuosavybės teisės į parduodamas akcijas pereina pirkėjui nuo to momento, kai pardavėjas atlieka Sutarties 3.2.1 ir 3.2.2 punktuose nustatytus mokėjimus. Pagal Sutarties 6.3.1 punktą pirkėjas įsipareigojo, kad jis po parduodamų akcijų nuosavybės teisės perėjimo jam, suteiks UAB „Izobara“ 2 500 000 Lt pagal 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutartį Nr. 2 ne vėliau kaip iki 2011 m. rugsėjo 30 d. Ši pakeista Sutartis įsigaliojo jos pasirašymo dieną (Sutarties 10.1 punktas). Sutarties 12.1 punkte sutarties šalys nustatė, kad Sutartis sudaroma su atidedamąja sąlyga – jeigu per 7 kalendorines dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos AB bankas Snoras ir AB bankas „Finasta“ išduos sutikimą pagal 2010 m. birželio 29 d. Kredito sutartį Nr. 031-03421 dėl šios Sutarties sudarymo. Susitarimas įsigaliojo nuo jo pasirašymo dienos (Susitarimo Nr. 1 3 punktas). Susitarimą Nr. 1 pasirašė J. A., N. A. ir UAB „Amber Capital Partners“ vardu A. K..

46Bylos duomenimis 2011 m. rugpjūčio 22 d. UAB „Amber Capital Partners“ tampa UAB „Izobara“ akcininku (I t., b. l. 96), o tarp UAB „Amber Capital Partners“ (paskolos davėjas) ir UAB „Izobara“ (paskolos gavėjas) 2011 m. rugsėjo 15 d. sudaroma ir Paskolos sutartis Nr. 2011/09/15, pagal kurią UAB „Amber Capital Partners“ įsipareigojo UAB „Izobara“ papildomai paskolinti 37 236,61 Lt, taikant 4 procentų metines palūkanas (I t., b. l. 64-65), kurią paskolos davėjas įsipareigojo suteikti arba pavedimu, arba grynais per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo (Paskolos sutartis Nr. 2011/09/15 2.1 punktas). Paskolos gavėjas šia sutartimi suteiktą paskolą paskolos davėjui įsipareigojo grąžinti iki 2012 m. gruodžio 31 d. (Paskolos sutartis Nr. 2011/09/15 2.2 punktas). Šią paskolos sutartį tiek UAB „Izobara“ vardu, tiek UAB „Amber Capital Partners“ vardu, kaip UAB „Izobara“ generalinis direktorius ir kaip UAB „Amber Capital Partners“ direktorius, pasirašė A. K..

47Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad UAB „Amber Capital Partners“ pagal 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutartį Nr. 2 ir 2011 m. rugsėjo 15 d. Paskolos sutartį Nr. 2011/09/15 UAB „Izobara“ įsipareigojo paskolinti 2 537 236,61 Lt (2 500 000+37 236,61 Lt). Taip pat UAB „Izobara“ prisiėmė pareigą šias pinigų sumas grąžinti UAB „Amber Capital Partners“.

48Byloje taip pat yra duomenys, kad tarp J. A., N. A. ir UAB „Amber Capital Partners“ 2011 m. gruodžio 30 d. buvo sudarytas Susitarimas Nr. 3 prie Sutarties (I t., b. l. 153-157). Kaip matyti iš šio Susitarimo Nr. 3 nuostatų, jo Preambulės F punkto, sutarties šalys, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, susijusioms su bendrove, kurių egzistavimas keičia šalių tarpusavio teisių ir pareigų pusiausvyrą, išreiškė pageidavimą pakeisti Sutartimi ir Susitarimais Nr. l bei Nr. 2 sulygtą bendrovės akcijų kainą, nustatant, kad parduodamų akcijų galutinė pirkimo kaina yra 500 000 Lt. Susitarimo Nr. 3 G punkte nurodė, kad pirkėjas iki šio Susitarimo Nr. 3 sudarymo dienos yra sumokėjęs pardavėjui (J. A.) 500 000 Lt sumą, kaip apmokėjimą už perkamas bendrovės akcijas, pardavėjo nurodymu 2012 m. liepos 11 d. mokėjimo pavedimu pervesdamas 500 000 Lt sumą į N. A. asmeninę sąskaitą (mokėjimo pavedime nurodyti, kad mokėjimo paskirtis: „pagal 2011 m. gegužės 9 d. akcijų pirkimo–pardavimo sutartį ir 2011 m. birželio 21 d. susitarimą“. Susitarimo Nr. 3 H punkte buvo nustatyta, kad pirkėjas (UAB „Amber Capital Partners“), siekdamas pagerinti bendrovės ir / ar jos dukterinių bendrovių finansinę padėtį ir užtikrinti bendrovės veiklos tęstinumą, šio susitarimo pasirašymo dieną, kaip akcininkas, yra sumokėjęs už bendrovę ir / ar dukterines bendroves jų kreditoriams ir pervedęs (paskolinęs) tiesiogiai bendrovei ir / ar jos dukterinėms bendrovėms 2 557 236,61 Lt bei iš bendrovės ir / ar jos dukterinių bendrovių kreditorių yra išpirkęs kreditorinius reikalavimus į bendrovę ir / ar jos dukterines bendroves už 1 242 706,17 Lt. Susitarimo Nr. 3 2 punkte šalys, atsižvelgdamos į tai, kad galutiniu ir neginčijamu susitarimu sutarė dėl galutinės 500 000 Lt parduodamų akcijų kainos, o iki Susitarimo Nr. 3 pasirašymo momento pardavėjui yra sumokėti 500 000 Lt, pareiškė, jog nuo šio susitarimo pasirašymo momento yra laikoma, kad pirkėjas yra visiškai atsiskaitęs su pardavėju už parduodamas akcijas ir šalys viena kitai pretenzijų dėl atsiskaitymo už parduodamas akcijas neturi ir neturės ateityje. Susitarimo Nr. 3 3 punkte šalys aiškiai ir neginčijamai patvirtino, kad Susitarime Nr. 2 nurodyti teiginiai, jog pardavėjui Susitarimo Nr. 2 pasirašymo dieną be 500 000 Lt yra sumokėta 2 000 000 Lt suma ir jog iš viso už parduodamas akcijas pardavėjui sumokėta 2 500 000 Lt suma, yra neatitinkantys tikrovės, todėl visos Susitarimo Nr. 2 sąlygos, numatančios, jog 2 000 000 Lt pirkėjas sumokėjo pardavėjui pervesdamas pirkimo kainos dalį bendrovei už pardavėją, ir iki Susitarimo Nr. 2 sudarymo pirkėjas yra sumokėjęs pardavėjui 2 500 000 Lt koreguotą ir galutinę kainą, laikytinos negaliojančiomis nuo jų sudarymo momento. Šalys susitarė, kad nuo šio Susitarimo Nr. 3 įsigaliojimo momento netenka galios Susitarimo Nr. 2 2 punktas. Susitarimo Nr. 3 7 punkte šalys nurodė, kad jos aiškiai patvirtina ir neginčijamai pripažįsta, jog Sutartyje nurodyta Paskolos sutartis Nr. 2 iki Susitarimo Nr. 1 pardavėjo nebuvo pradėta vykdyti, tačiau po Susitarimo Nr. 1 ji šalių susitarimu liko galioti visa apimtimi ir nauja paskolos sutartis, kaip tai buvo numatyta Susitarimo Nr. 1 Preambulėje (F punkte) nebuvo sudaryta. Šalys patvirtina ir pripažįsta, kad pirkėjas (UAB „Amber Capital Partners“), vykdydamas įsipareigojimus pagal Paskolos sutartį Nr. 2 iki 2011 m. gruodžio 31 d. paskolino bendrovei 2 557 236,61 Lt, išmokėdamas pinigines lėšas tiesiogiai bendrovei ir /ar jos dukterinėms bendrovėms, arba apmokėdamas už bendrovę jos kreditorinius įsiskolinimus bendrovės kreditoriams. Visos pirkėjo bendrovei ir / ar jos dukterinėms bendrovėms vykdant Paskolos sutartį Nr. 2 pervestos sumos, kurias šalys vienareikšmiškai pripažįsta kaip pirkėjo paskolas bendrovei. Pardavėjas pareiškia, kad neturi jokių pretenzijų, kad pirkėjas bendrovei paskolino daugiau (didesnę sumą), nei buvo sutarta Paskolos sutartimi Nr. 2 ir jog paskolos suma pagal Paskolos sutartį Nr. 2 buvo išmokėta nesilaikant Sutartyje ir Susitarime Nr. 1 nustatytų paskolos suteikimo terminų. Susitarimo Nr. 3 8 punkte šalys aiškiai patvirtino ir neginčijamai pripažino, kad nuo Sutarties sudarymo momento iki šio Susitarimo Nr. 3 pasirašymo pirkėjas šalių susitarimu, siekdamas užtikrinti bendrovės ir / ar jos dukterinių bendrovių veiklos tęstinumą bei įsipareigojimų kreditoriams vykdymą bendrovės ir bendrai jos akcininkų interesais išpirko iš bendrovės ir / ar jos dukterinių bendrovių kreditorių reikalavimus į bendrovę ir / ar jos dukterines bendroves 1 242 706,17 Lt, tokiu būdu įgydamas į bendrovę ir / ar jos dukterines bendroves 1 242 706,17 Lt dydžio reikalavimą. Be to, aptariamame punkte sutarties šalys nurodė, kad jos susitaria ir sutinka, jog tarp pirkėjo (UAB „Amber Capital Partners“) ir bendrovės (UAB „Izobara“) būtų pasirašytas atskiras dokumentas, kuris patvirtintų pirkėjo turimų reikalavimų į bendrovę perkvalifikavimą į paskolinius santykius. Susitarimas Nr. 3 prilyginamas bendrovės ir / ar jos dukterinių bendrovių akcininkų sprendimui paimti šiame punkte aptartomis sąlygomis atitinkamo dydžio paskolą iš pirkėjo, kaip bendrovės akcininko. Susitarimo Nr. 3 12 punkte šalys pareiškė, kad pirkėjas aiškiai patvirtina ir neginčijamai pripažįsta, jog remiantis 2011 m. liepos 4 d. pardavėjo prašymu, adresuotu bendrovei, ir 2011 m. liepos 4 d. bendrovės Mokėjimo nurodymu, adresuotu pirkėjui, pirkėjas, vykdydamas 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutartį Nr. 2, pervedė dukterinei bendrovei UAB „Stiloma“ 1 400 000 Lt, kuriuos šalys pripažįsta kaip pardavėjo paskolą UAB „Stiloma“ pagal pardavėjo ir UAB „Stiloma“ 2011 m. liepos 7 d. pasirašytą paskolos sutartį. Susitarimą Nr. 3 pardavėjo vardu pasirašė J. A., N. A., o pirkėjo vardu A. K..

49Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo UAB „Amber Capital Partners“ ir suinteresuoto asmens AB banko „Finasta“ atskiruosiuose skunduose nurodytus bylos faktinius bei teisinius aspektus, kuriais pareiškėjas grindė savo prašymą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo, o suinteresuotas asmuo grindė prieštaravimus dėl pareiškėjo pareikšto prašymo patvirtinti kreditorinį reikalavimą, pateiktus įrodymus, atsižvelgdama į pirmiau nurodytas proceso normas, nustatančias įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles, materialiosios teisės normas, reglamentuojančias paskolos teisinius santykius, kasacinio teismo suformuotą praktiką šiais klausimais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai ištyrė ir netinkamai nustatė teisiškai reikšmingus faktus, turinčius įtakos tam, jog klausimas dėl UAB „Amber Capital Parners“ finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Izobara“ bankroto byloje būtų išspręstas teisingai, o taip pat nevisiškai teisingai kvalifikavo tarp UAB „Izobara“ ir UAB „Amber Capital Partners“ susiklosčiusius teisinius santykius.

50Kaip nurodyta pirmiau šioje nutartyje, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl pareiškėjo UAB „Amber Capital Partners“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Izobara“ bankroto byloje, pagrįstomis sumomis pagal 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutartį Nr. 2 pripažino 130 000 Lt, 1 400 000 Lt ir 307 386,61 Lt, t. y. iš viso 1 837 386,61 Lt. Pirmosios instancijos teismas pagal 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutartį Nr. 2 nepripažino pagrįstais mokėjimo nurodymų, kuriuos mokėjimo paskirtis yra apibūdinta kaip mokėjimai pagal Sutartį ir Susitarimą Nr. 1, t. y. pagrįsta nepripažino 1 430 850 Lt sumos. Apeliantas UAB „Amber Capital Partners“ atskirajame skunde laikosi pozicijos, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo į jo prašomą patvirtinti finansinį reikalavimą į BUAB „Izobara“ neįtraukė 1 430 850 Lt, nes UAB „Izobara“ tokio dydžio skolą pagal 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutartį Nr. 2 pripažino ir tai patvirtina 2012 m. gruodžio 31 d. susitarimas, kurio šalimi yra UAB „Amber Capital Partners“ ir UAB „Izobara“, kuriame fiksuojama būtent bendrovės skola pareiškėjui, į kurią įeina ir pirmosios instancijos teismo nepatvirtinti mokėjimai. Šiuos apelianto (pareiškėjo) argumentus apeliacinio teismo teisėjų kolegija pripažįsta iš dalies pagrįstais.

51Kaip minėta, 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutartis Nr. 2 iki 2011 m. birželio 21 d. nebuvo pradėta vykdyti. Po Susitarimo Nr. 1 sudarymo 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutartis Nr. 2, sudaryta tarp UAB „Amber Capital Partners“ (paskolos davėjas) ir UAB „Izobara“ (paskolos gavėjas)), liko galioti, jokia nauja paskolos sutartis, kaip tai buvo numatyta Susitarimo Nr. 1 Preambulėje (F punkte), nebuvo sudaryta. Todėl atsižvelgdama į tai, apeliacinio teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad nesant 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutarčiai Nr. 2 sutarties šalių ir / ar įstatymo nustatyta tvarka pripažintai nesudaryta ir / ar negaliojančia, pareiškėjas UAB „Amber Capital Parners“ 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutartį Nr. 2, kuria jis įsipareigojo UAB „Izobara“ suteikti 2 500 000 Lt paskolą ne vėliau kaip iki 2011 m. rugsėjo 30 d., o UAB „Izobara“ įsipareigojo nurodyto dydžio suteiktą paskolą grąžinti šioje sutartyje nurodytais terminais, privalėjo vykdyti, nes teisėtai sudaryta bei galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią ir turi būti vykdoma (CK 6.189 straipsnio 1 dalis).

52Tačiau, kaip jau taip pat buvo nurodyta, Susitarime Nr. 3, kurio šalimi, beje, UAB „Izobara“ nebuvo ir nėra, nustatyta, kad pareiškėjas UAB „Amber Capital Partners“, vykdydamas įsipareigojimus pagal 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutartį Nr. 2, iki 2011 m. gruodžio 31 d. paskolino bendrovei 2 557 236,61 Lt ((1 400 000+1 430 850+307 386,61+130 000)-711 000)) (I t., b. l. 132), išmokėdamas pinigines lėšas tiesiogiai bendrovei ir /ar jos dukterinėms bendrovėms, arba apmokėdamas už bendrovę jos kreditorinius įsiskolinimus bendrovės kreditoriams, ir 2 557 236,61 Lt yra UAB „Amber Capital Partners“ paskola pagal 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutartį Nr. 2. Pažymėtina, kad byloje esantys banko mokėjimo nurodymai, apimantys laikotarpį nuo 2011 m. liepos 7 d. iki 2011 m. spalio 17 d., kuriuose kaip mokėjimo paskirtis įskaitant, bet neapsiribojant, nurodyta „mokėjimas pagal 2011-05-09 akcijų pirkimo–pardavimo sutartį“, „mokėjimas pagal 2011-05-09 akcijų pirkimo–pradavimo sutartį ir 2011-07-04 prašymą“, „mokėjimas pagal 2011-05-09 akcijų pirkimo–pradavimo sutartį ir 2011-06-21 susitarimą“, „pagal paskolos sutartį“, patvirtina, jog pareiškėjas UAB „Amber Capital Partners“ tiesiogiai UAB „Izobara“, UAB „Stiloma“ bei bendrovės kreditoriams iš tiesų yra iš viso pervedęs 3 268 236,61 Lt (1 400 000+1 430 850+307 386,61+130 000), o UAB „Izobara“ 2011 m. spalio 4 d. Mokėjimo nurodymu Nr. 278 yra grąžinusi UAB „Amber Capital Partners“ 200 000 Lt (III t., b. l. 95), 2011 m. spalio 19 d. Mokėjimo nurodymu Nr. 387 – 11 000 Lt (III t., b. l. 96) ir 2012 m. vasario 1 d. Mokėjimo nurodymu Nr. 1834 – 30 000 Lt (III t., b. l. 97). Be kita ko, byloje nustatyta ir tai, kad tarp UAB „Stiloma“, UAB „Amber Capital Partners“ ir UAB „Izobara“ 2011 m. liepos 14 d. buvo sudarytas Susitarimas dėl tarpusavio atsiskaitymų, kuriuo UAB „Amber Capital Partners“ paskola UAB „Izobara“ sumažinta 500 000 Lt, t. y. nuo 1 400 000 Lt iki 900 000 Lt (II t., b. l. 56-57, 58). Pažymėtina, kad 2 557 236,61 Lt suma yra nurodyta Juridinių asmenų registrui pareiškėjo pateiktoje finansinėje atskaitomybėje, t. y. šioje finansinėje atskaitomybėje nurodyta, kad pareiškėjas UAB „Amber Capital Partners“ 2011 m. gruodžio 31 d. buvo suteikęs ilgalaikių paskolų už 2 557 236,61 Lt. Pareiškėjas apeliacinės instancijos teismui pateiktuose papildomuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad Juridinių asmenų registre jo nurodytą 2 557 236,61 Lt sumą sudaro 2 500 000 Lt pagal 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutartį Nr. 2; 37 236,61 Lt pagal 2011 m. rugsėjo 15 d. Paskolos sutartį Nr. 2011/09/15; 20 000 Lt apskaityta kaip ilgalaikė paskola UAB Izobara“ pagal du mokėjimus UAB „Rolsta“ ir UAB „Grasta“ (III t., b. l. 173).

53Ginčo atveju ypač yra svarbi aplinkybė, kad UAB „Amber Capital Partners“ pagal 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutartį Nr. 2 buvo įsipareigojusi paskolinti, o UAB „Izobara“ grąžinti tik 2 500 000 Lt. Byloje duomenų, kad ši paskolos sutartis buvo pakeista ir / ar papildyta nėra, byloje taip pat nėra jokių duomenų, jog UAB „Izobara“ būtų įsipareigojusi grąžinti daugiau nei buvo įsipareigojusi pagal 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutartį Nr. 2. Pareiškėjo akcentuojamame 2012 m. gruodžio 31 d. susitarime, sudarytame tarp UAB „Amber Capital Partners“, J. A., UAB „Stiloma“ ir UAB „Izobara“ (I t., b. l. 16-17, 94-95), kurį UAB „Amber Capital Partners“ vardu pasirašė A. K., UAB „Stiloma“ ir UAB „Izobara“ vardu J. A. ir J. A., be kita ko, iš tiesų konstatuojama, t. y. UAB „Izobara“ pripažįsta, kad UAB „Izobara“ 2012 m. gruodžio 31 d. yra skolinga 3 874 490,21 Lt, tačiau atkreiptinas dėmesys, jog tokio dydžio skolos pagrindu aiškiai nurodomos trys paskolos sutartys: 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutartis Nr. 2, 2011 m. rugsėjo 15 d. Paskolos sutartis Nr. 2011/09/15, 2012 m. sausio 2 d. Paskolos sutartis ir 2012 kovo 1 d. Papildomas susitarimas, o pagal paminėtas paskolos sutartis ir Papildomą susitarimą, remiantis byloje esančių įrodymų visuma, paskolinta suma sudaro 3 702 706,24 Lt (2 500 000 Lt+37 236,61+1 165 469,63 Lt). Kartu teisėjų kolegija pažymi, kad šiame susitarime nėra atskirai aptarta ir nurodyta, jog UAB „Izobara“ UAB „Amber Capital Partners“ pagal 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutartį Nr. 2 įsipareigoja grąžinti daugiau nei šalys susitarė šioje paskolos sutartyje, t. y. 3 268 236,61 (1 400 000+1 430 850+307 386,61+130 000). Apeliacinės instancijos teismui pareiškėjas rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad 3 874 490,21 Lt sumą 2012 m. gruodžio 31 d. sudarė 2 500 000 Lt paskolos suma ir 141 034,11 Lt palūkanų suma pagal 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutartį Nr. 2; 19 927,17 Lt paskolos suma ir 663 Lt palūkanų suma pagal 2011 m. rugsėjo 15 d. Paskolos sutartį Nr. 2011/09/15; 1 165 860,63 Lt paskolos suma ir 47 095,49 Lt palūkanų suma pagal 2012 m. sausio 2 d. Paskolos sutartį ir 2012 kovo 1 d. Papildomą susitarimą (III t., b. l. 172). Tačiau pagal bylos duomenis akivaizdu, kad 2012 m. gruodžio 31 d. negrąžinta skola pagal 2011 m. gegužės 9 d. paskolos sutartį Nr. 2 negalėjo būti 2 500 000 Lt, nes pats pareiškėjas nurodo, kad 2011 m. spalio 4 d. buvo grąžinta 200 000 Lt skola, 2011 m. spalio 19 d. – 11 000 Lt skola bei 2011 m. liepos 14 d. – 500 000 Lt skola (III t., b. l. 171). Byloje nebuvo pateikti įrodymai, kad pareiškėjas ir UAB „Izobara“ 2011 m. gegužės 9 d. sudarė paskolos sutartį dėl didesnės nei 2 500 000 Lt paskolos sumos, kurią UAB „Izobara“ įsipareigojo grąžinti pareiškėjui. Susitarimo Nr. 3, kuriame nurodyta, kad pareiškėjas UAB „Amber Capital Partners“, vykdydamas įsipareigojimus pagal 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutartį Nr. 2, iki 2011 m. gruodžio 31 d. paskolino bendrovei 2 557 236,61 Lt, šalimi nebuvo UAB „Izobara“. Pareiškėjas byloje nepateikė jokių sutarčių ar susitarimų su UAB „Izobara“, kad ji būtų įsipareigojusi grąžinti didesnę paskolos sumą pagal 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutartį Nr. 2. Pareiškėjas šioje byloje reikalavimų kitais pagrindais, išskyrus minėtas paskolas, nenurodė ir reikalavimų nereiškė. Be to, byloje esančiuose mokėjimuose, kuriais remiasi pareiškėjas ir kuriais nesirėmė pirmosios instancijos teismas, nėra nurodyta, kad mokama paskola pagal 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutartį Nr. 2, UAB „Izobara“ iki 2012 m. gruodžio 31 d. nėra pripažinusi, kad ji buvo gavusi didesnę paskolą nei 2 500 000 Lt. Pagal bylos duomenis tik 2012 m. gruodžio 31 d. UAB „Izobara“ raštu pripažino, kad ji gavo paskolą pagal 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutartį Nr. 2, o, kaip jau buvo nurodyta, šioje paskolos sutartyje susitarta dėl 2 500 000 Lt paskolos, todėl remiantis 2012 m. gruodžio 31 d. susitarimu pripažintina, jog UAB „Izobara“ iš viso pagal 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutartį Nr. 2 gavo 2 500 000 Lt, kuriuos įsipareigojo grąžinti ir dalį šios paskolos grąžino bei 2012 m. gruodžio 31 d. susitarimu nuo dalies paskolos grąžinimo atsisakė. 2012 m. gruodžio 31 d. UAB „Izobara“ pripažino, kad 2 500 000 Lt paskolos suma suteikta pareiškėjo atliktais mokėjimais šiai įmonei, kuriuose nurodoma, jog mokėjimai atlikti pagal akcijų pirkimo–pardavimo sutartį.

54Taigi nagrinėjamu atveju konstatuotina, kad pareiškėjas UAB „Amber Capital Partners“ pagal 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutartį Nr. 2 buvo įsipareigojęs paskolinti, o UAB „Izobara“ – grąžinti 2 500 000 Lt, kuriuos apima ir pirmosios instancijos teismo nurodytos sumos: 130 000 Lt, 1 400 000 Lt ir 307 386,61 Lt bei dalis pirmosios instancijos teismo nepatvirtintos 1 430 850 Lt sumos, tačiau neviršijant 2 500 000 Lt. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, viena vertus, pripažindamas, kad 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutartis Nr. 2 yra galiojanti ir ji sukuria ją pasirašiusioms šalims tam tikras teises bei pareigas, kita vertus, atsisakydamas patvirtinti dalį sumų, kurios iš tikrųjų buvo pervestos bendrovei, nepaisant to, jog mokėjimo nurodymuose nurodyta kita mokėjimo paskirtis, netinkamai kvalifikavo tarp pareiškėjo ir bendrovės susiklosčiusius teisinius santykius, nevisapusiškai bei objektyviai įvertino reikšmingas bylos aplinkybes, o taip pat tuo pačiu, kaip teisingai nurodo ir apeliantas (pareiškėjas), paneigė sutarties laisvės principą (CK 6.156 straipsnio 1 dalis).

55Apibendrinusi anksčiau nustatytas bylos faktines ir teisines aplinkybes, įvertinusi tai, kad, įgyvendinant Susitarimo Nr. 3 8 punktą, tarp UAB „Izobara“ ir UAB „Amber Capital Partners“ 2012 m. sausio 2 d. buvo sudaryta Paskolos sutartis, kuria šalys patvirtino, kad 1 242 706,17 Lt suma, kurią UAB „Amber Capital Partners“ sumokėjo pirkdama iš UAB „Izobara“ kreditorių reikalavimo teises į ją, transformuojama į UAB „Amber Capital Partners“, kaip akcininko, paskolą UAB „Izobara“ 3 metų laikotarpiui, nustatant 4 procentų dydžio metines palūkanas (I t., b. l. 181; II t., b. l. 90) (šios sutarties 1.1, 2.1.1 punktai), 2012 m. kovo 1 d. buvo sudarytas susitarimas prie 2012 m. sausio 2 d. Paskolos sutarties, pagal kurį paskolos suma, t. y. 1 242 706,17 Lt, buvo sumažinta 76 845,54 Lt (I t., b. l. 180) (šio susitarimo 1 punktas), nustatant, kad po šio susitarimo pasirašymo UAB „Izobara“ skola UAB „Amber Capital Partners“ pagal 2012 m. sausio 2 d. Paskolos sutartį sudaro 1 165 860,63 Lt, ši suma buvo apskaityta UAB „Amber Capital Partners“ 2013 m. gruodžio 31 d. finansinėje atskaitomybėje (CPK 179 straipsnio 3 dalis), o ištaisius padarytą aritmetinę klaidą, sudaro – 1 165 469,63 Lt (šią sumą nurodo ir pareiškėjas), dalies reikalavimų, t. y. 1 350 000 Lt, į bendrovę pareiškėjas atsisakė 2012 m. gruodžio 31 d. susitarimu, 741 000 Lt UAB „Izobara“ yra grąžinusi, apeliacinio teismo teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad pareiškėjas UAB „Amber Capital Partners“ įrodė, jog turi teisę į BUAB „Izobara“ į 1 611 706,24 Lt ((2 500 000+37 236,61 Lt+1 165 469,63)-741 000-1 350 000) (skolos pagal paskolos sutartis) dydžio kreditorinio reikalavimo patvirtinimą UAB „Izobara“ bankroto byloje (CPK 178 ir 185 straipsniai).

56Kartu teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apelianto AB banko „Finasta“ argumentų, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo į tvirtintiną pareiškėjo UAB „Amber Capital Partners“ kreditorinį reikalavimą įskaičiavo 1 400 000 Lt 2011 m. liepos 8 d. Mokėjimo nurodymu Nr. 12 atliktą mokėjimą UAB „Stiloma“, nes šio mokėjimo paskirtyje aiškiai nurodyta, kad tai mokėjimas pagal Sutartį ir 2011 m. liepos 4 d. prašymą, nors nei J. A. 2011 m. liepos 4 d. prašymas, nei J. A. su UAB „Stiloma“ neva sudaryta paskolos sutartis nebuvo pateikti, nes juos paneigia byloje esantys rašytiniai įrodymai ir pirmiau teisėjų kolegijos nustatytos ir ištirtos bylos aplinkybės.

57Byloje nustatyta, kad J. A. ir N. A. 2011 m. liepos 4 d. prašyme UAB „Izobara“, atsižvelgdami į tai, kad J. A. avansiniais mokėjimais UAB „Izobara“ yra suteikęs 1 400 000 Lt, o J. A. ir UAB „Stiloma“ yra sudarę paskolos sutartį, pagal kurią J. A. yra įsipareigojęs suteikti UAB „Stiloma“ 1 400 000 Lt, prašė jiems priklausančias sumas, suteiktas UAB „Izobara“ avansu, t. y. 1 400 000 Lt, pervesti vykdant Paskolos sutartį Nr. 2 į UAB „Stiloma“ sąskaitą (II t., b. 1. 168). UAB „Izobara“ 2011 m. liepos 4 d. Mokėjimo nurodyme, adresuotame UAB „Amber Capital Partners“, nurodė, kad 2011 m. gegužės 9 d. UAB „Izobara“ ir UAB „Amber Capital Partners“ sudarė paskolos sutartį, pagal kurią įsipareigojo bendrovei suteikti 2 500 000 Lt paskolą, todėl bendrovė J. A. 2011 m. liepos 4 d. prašymu privalo sumokėti už J. A. UAB „Stiloma“ 1 400 000 Lt pagal tarp J. A. ir UAB „Stiloma“ sudarytą paskolos sutartį, siekiant išvengti tarpinių pavedimų, paskolos sumos dalį, t. y. 1 400 000 Lt, prašė pervesti tiesiogiai UAB „Stiloma“, mokėjimo pavedime nurodant mokėjimo paskirtį: „UAB „Izobara“ vardu už J. A. pagal paskolos sutartį ir 2011 m. liepos 4 d. prašymą“, o pervedus ankščiau nurodytą, sumą (t. y. 1 400 000 Lt) UAB „Stiloma“ bus laikoma, jog yra tinkamai įvykdyta pareiga išmokėti bendrovei dalį paskolos sumos, t. y. 1 400 000 Lt pagal 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutartį Nr. 2 (II t., b. 1. 53). Tarp J. A., N. A. ir UAB „Stiloma“ 2011 m. liepos 7 d. buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią paskolos davėjas suteikia paskolos gavėjui 1 400 000 Lt (paskolos sutarties 1.1 punktas). Paskola suteikta 3 metams (paskolos sutarties 2.1 punktas). Šią paskolos sutartį pasirašė J. A., N. A. ir UAB „Stiloma“ vardu Č. Č. (II t., b. 1. 165-167). Be to, kaip minėta, Susitarimo Nr. 3 12 punkte šalys pareiškė, kad pirkėjas aiškiai patvirtina ir neginčijamai pripažįsta, jog remiantis 2011 m. liepos 4 d. pardavėjo prašymu, adresuotu bendrovei, ir 2011 m. liepos 4 d. bendrovės Mokėjimo nurodymu, adresuotu pirkėjui, pirkėjas, vykdydamas 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutartį Nr. 2, pervedė dukterinei bendrovei UAB „Stiloma“ 1 400 000 Lt, kuriuos šalys pripažįsta kaip pardavėjo paskolą UAB „Stiloma“ pagal pardavėjo ir UAB „Stiloma“ 2011 m. liepos 7 d. pasirašytą paskolos sutartį. Kaip matyti iš 2011 m. liepos 8 d. Mokėjimo nurodymo Nr. 12 UAB „Amber Capital Partners“ UAB „Stiloma“ pervedė 1 400 000 Lt, mokėjimo paskirtyje nurodydama „Mokėjimas pagal 2011-05-09 akcijų pirkimo–pardavimo sutartį ir 2011-07-04 prašymą“ (I t., b. l. 131).

58Taigi atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, taip pat į anksčiau nustatytas ir ištirtas apeliacinio teismo šios bylos faktines bei teisines aplinkybes, daryti išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai 1 400 000 Lt sumą pripažino UAB „Amber Capital Partners“ paskola UAB „Izobara“ pagal 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutartį Nr. 2. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad atsižvelgiant į kreditoriaus (pareiškėjo) pareikštą reikalavimą šioje byloje ir šios bylos nagrinėjimo ribas, pirmosios instancijos teismas neturėjo faktinio ir teisinio pagrindo nagrinėti tarp UAB „Izobara“ ir J. A., tarp UAB „Stiloma“ ir J. A. susiklosčiusių teisinių santykių, t. y. aiškintis ir tirti, ar UAB „Izobara“ 2011 m. liepos 4 d. mokėjimo nurodyme išdėstytos aplinkybės yra pagrįstos ir paremtos įrodymais. Šioje byloje jokie reikalavimai J. A., nei kaip UAB „Izobara“ akcininkui, nei kaip UAB „Izobara“ generaliniam direktoriui, pasirašiusiam minėtą mokėjimo nurodymą, nei UAB „Stiloma“ nebuvo reiškiami.

59Esant nustatytoms bylos faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, taip pat nurodytoms šioje nutartyje, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis keistina, padidinant nustatytą 911 856,24 Lt negrąžintos paskolos sumą iki 1 611 706,24 Lt.

60Taip pat apeliacinio teismo teisėjų kolegija pastebi, kad nepaisant to, jog kiekvienu konkrečiu atveju tvirtinant kreditorinį reikalavimą yra siekiama, kad kreditoriaus reikalavimo pagrįstumas ir dydis būtų nustatyti jo tvirtinimo stadijoje, nes tokiu būdu padedama užtikrinti bankroto procedūrų sklandumas, kreditorių reikalavimų tenkinimo proporcijų stabilumas, išvengiama atlikto reikalavimų tenkinimo koregavimo, tačiau paaiškėjus naujoms ir / ar pasikeitus aplinkybėms, susijusiomis su patvirtinto finansinio reikalavimo dydžiu, suinteresuoti asmenys turi teisę kreiptis į teismą dėl patvirtinto kreditorinio reikalavimo patikslinimo (ĮBĮ 26 straipsnio 1 ir 2 dalis).

61Pirmosios instancijos teismas taip pat iš dalies tenkino pareiškėjo reikalavimą dėl palūkanų priteisimo, t. y. nustatė, kad nagrinėjamu atveju palūkanos sudaro 93 650,59 Lt, tačiau nutartyje neatskleidė šių palūkanų apskaičiavimo mechanizmo. Pareiškėjas apeliacinės instancijos teismui teikia prašymą nustatyti 241 906,88 Lt palūkanų dydį, tačiau konkretaus apskaičiavimo taip pat neatskleidžia. Pažymėtina, kad pareiškėjo pateikti įrodymai, susiję su palūkanų apskaičiavimu (III t., b. l. 98-103; 176-181) taip pat nepagrindžia aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima tiksliai apskaičiuoti palūkanų dydį, atsižvelgiant į suteiktas paskolas pagal tris paskolos sutartis bei į paskolos sutarčių nuostatas, susijusias su 4 procentų metinių palūkanų mokėjimu. Dėl šių priežasčių pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria patvirtintas pareiškėjo reikalavimas dėl 93 650,59 Lt palūkanų, panaikintina ir pareiškėjo reikalavimo dėl palūkanų patvirtinimo klausimas perduotinas nagrinėti iš naujo tam pačiam pirmosios instancijos teismui.

62Kadangi dalis pareiškėjo reikalavimo yra neišspręsta iš esmės, tai taip pat panaikintina ir pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria iš pareiškėjo priteistos suinteresuotam asmeniui bylinėjimosi išlaidos bei nespręstinas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, priteisimo.

63Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

64Pareiškėjas, teikdamas papildomus rašytinius paaiškinimus, suformulavo prašymą paskirti žodinį bylos nagrinėjimą, kad pareiškėjo atstovas galėtų duoti išsamius paaiškinimus apie kiekvieną pareiškėjo atliktą mokėjimą. Atstovas galėtų paaiškinti dėl pareiškėjo UAB „Izobara“ pervestos sumos apskaitymo, J. A. kreditorinio reikalavimo į UAB „Iziobara“ dydžio ir pan.

65CPK 321 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka taisyklė – apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis. CPK 322 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Tokia pat nuostata yra įtvirtinta ir CPK 336 straipsnio 1 dalyje, kuri reglamentuoja atskirųjų skundų nagrinėjimą. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame (atskirajame) skunde gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Šalys, teikdamos prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, turi jį pagrįsti, nurodydamos išimtines aplinkybes (pavyzdžiui, būtina apklausti specialistą, ekspertą, liudytojus ir pan.), dėl kurių būtinas žodinis bylos nagrinėjimas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-471/2012). Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad toks teisinis reguliavimas reiškia, jog bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka lemia šio proceso būtinybės konstatavimas, o išimtinė teisė tai nuspręsti skirta teismui (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. rugsėjo 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-347/2014; kt.). Byloje dalyvaujančių asmenų prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka pats savaime nesuponuoja žodinio proceso būtinumo; teismas turi užkirsti kelią procesui vilkinti, o dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu (CPK 7 straipsnis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013; 2014 m. liepos 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2014; kt.).

66Pastebėtina, kad tokia kasacinio teismo praktika koreliuoja su Europos Žmogaus Teisių Teismo formuojama praktika, pagal kurią tam tikromis aplinkybėmis apeliacinės instancijos teismas (plačiąja prasme – aukštesnės instancijos teismas), siekdamas veiksmingo teisingumo vykdymo bylą gali išspręsti remdamasis rašytine medžiaga (kai nagrinėjama problema nekelia teisės ar fakto klausimų, kurie negalėtų būti tinkamai išspręsti remiantis bylos medžiaga ir šalių rašytiniais pareiškimais); taigi teisė į žodinį bylos nagrinėjimą nėra absoliuti – dėl specialių proceso požymių ir sprendžiamų klausimų pobūdžio rašytinis procesas gali būti pateisinamas aukštesnės instancijos teismuose, jei žodinis bylos nagrinėjimas vyko pirmosios instancijos teisme (žr. Oganova v. Georgia, No. 25717/03, 13 November 2007, par. 27, 28).

67Apibendrinusi tai, kas išdėstyta, įvertinusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo, atsiliepimo į jį argumentus, teisėjų kolegija nustatė, kad ad hoc nėra jokių išskirtinių aplinkybių, dėl kurių pareiškėjo atskirasis skundas turėtų būti nagrinėjamas žodinio proceso tvarka. Pareiškėjas, prašydamas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, taip pat nenurodė jokių išskirtinių bylos aplinkybių, dėl kurių turėtų būti daroma išimtis ir byla apeliacine tvarka nagrinėjama žodinio proceso tvarka, o aplinkybė, kad pareiškėjo atstovas duotų paaiškinimus apie atliktus mokėjimus, nesudaro pagrindo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, ypatingai atsižvelgus į tai, jog pareiškėjui buvo sudaryta galimybė papildomai pateikti raštu paaiškinimus. Be to, byla pirmosios instancijos teisme buvo nagrinėjama žodinio proceso tvarka, t. y. pareiškėjui bei jo atstovui buvo sudaryta galimybė teismo posėdyje žodžiu išdėstyti savo poziciją dėl bylos faktinių aplinkybių.

68Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

69Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 4 d. nutartį pakeisti.

70Nutarties dalį, kurioje patvirtintas uždarosios akcinės bendrovės „Amber Capital Partners“ 1 005 506,83 Lt finansinis reikalavimas uždarosios akcinės bendrovės „Izobara“ bankroto byloje, pakeisti, nurodant, kad patvirtintas 1 611 706,24 Lt (vieno milijono šešių šimtų vienuolikos tūkstančių septynių šimtų šešių litų ir 24 ct) kreditorinis reikalavimas be palūkanų.

71Panaikinti nutarties dalis, kuriose patvirtintas uždarosios akcinės bendrovės „Amber Capital Partners“ 93 650,59 Lt kreditorinis reikalavimas, kurį sudaro palūkanos; priteista iš uždarosios akcinės bendrovės „Amber Capital Partners“ 1 500 Lt bylinėjimosi išlaidų suinteresuotam asmeniui akcinei bendrovei bankui „Finasta“, ir šias bylos dalis perduoti nagrinėti iš naujo tam pačiam pirmosios instancijos teismui.

72Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 16 d. nutartimi uždarajai akcinei... 5. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutartimi patvirtintas... 6. Pareiškėjas UAB „Amber Capital Partners“ (toliau – ir pareiškėjas)... 7. Pareiškėjas savo prašyme dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo nurodė,... 8. Pareiškėjas nurodė ir tai, kad J. A. bei UAB „Amber Capital Partners“... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 4 d. nutartimi pareiškėjo UAB... 11. Teismas, spręsdamas klausimą dėl pareiškėjo finansinio reikalavimo... 12. Teismas, nustatęs, kad 2011 m. gegužės 9 d. UAB „Izobara“ ir UAB... 13. Teismas, įvertinęs bylos rašytinių įrodymų, susijusių su reikalavimo... 14. Teismas, iš byloje esančių mokėjimo nurodymų nustatęs, kad juose... 15. Teismas, nustatęs, kad kitą dalį UAB „Amber Capital Partners“ prašomo... 16. Atsižvelgęs į bylos faktinius ir teisinius aspektus, remdamasis tikimybių... 17. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 18. Pareiškėjas UAB „Amber Capital Partners“ atskirajame skunde prašo... 19. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  20. Suinteresuotas asmuo AB bankas „Finasta“ atskirajame skunde prašo Vilniaus... 21. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
   22. Suinteresuotas asmuo AB bankas „Finasta“ atsiliepime į pareiškėjo UAB... 23. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo be argumentų, kuriuos... 24. Pareiškėjas UAB „Amber Capital Partners“ atsiliepime į suinteresuoto... 25. Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėjas be argumentų, kuriuos... 26. Atsakovo BUAB „Izobara“ bankroto administratorius UAB „Bankrotų... 27. Atsiliepime į atskiruosius skundus bankroto administratorius tvirtina, kad... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 29. Atskirieji skundai iš dalies tenkintini.... 30. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 31. Teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka pagal... 32. Pareiškėjo UAB „Amber Capital Partners“ prašymas patvirtinti 2 597... 33. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs ir įvertinęs... 34. Su pirmosios instancijos teismo patvirtintu kreditorinio reikalavimo dydžiu... 35. Pirmosios instancijos teismo patvirtintą UAB „Amber Capital Partners“... 36. Taigi esant pirmiau išdėstytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad šioje... 37. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 38. Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto... 39. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas... 40. Kadangi nagrinėjamu atveju pareiškėjas UAB „Amber Capital Partners“ savo... 41. Reikšmingos byloje aplinkybės nustatomos ir įvertinamos vadovaujantis CPK... 42. Pagal CPK 12 straipsnį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes,... 43. Byloje nustatyta, kad tarp J. A. ir pareiškėjo UAB „Amber Capital... 44. Pagal bylos duomenis 2011 m. gegužės 9 d. tarp UAB „Amber Capital... 45. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad tarp Sutarties šalių, o taip pat ir N. A.... 46. Bylos duomenimis 2011 m. rugpjūčio 22 d. UAB „Amber Capital Partners“... 47. Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad UAB „Amber Capital... 48. Byloje taip pat yra duomenys, kad tarp J. A., N. A. ir UAB „Amber Capital... 49. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo UAB „Amber Capital Partners“... 50. Kaip nurodyta pirmiau šioje nutartyje, pirmosios instancijos teismas,... 51. Kaip minėta, 2011 m. gegužės 9 d. Paskolos sutartis Nr. 2 iki 2011 m.... 52. Tačiau, kaip jau taip pat buvo nurodyta, Susitarime Nr. 3, kurio šalimi,... 53. Ginčo atveju ypač yra svarbi aplinkybė, kad UAB „Amber Capital Partners“... 54. Taigi nagrinėjamu atveju konstatuotina, kad pareiškėjas UAB „Amber Capital... 55. Apibendrinusi anksčiau nustatytas bylos faktines ir teisines aplinkybes,... 56. Kartu teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apelianto AB banko... 57. Byloje nustatyta, kad J. A. ir N. A. 2011 m. liepos 4 d. prašyme UAB... 58. Taigi atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, taip pat į anksčiau nustatytas ir... 59. Esant nustatytoms bylos faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, taip pat... 60. Taip pat apeliacinio teismo teisėjų kolegija pastebi, kad nepaisant to, jog... 61. Pirmosios instancijos teismas taip pat iš dalies tenkino pareiškėjo... 62. Kadangi dalis pareiškėjo reikalavimo yra neišspręsta iš esmės, tai taip... 63. Dėl žodinio bylos nagrinėjimo... 64. Pareiškėjas, teikdamas papildomus rašytinius paaiškinimus, suformulavo... 65. CPK 321 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji bylos nagrinėjimo apeliacine... 66. Pastebėtina, kad tokia kasacinio teismo praktika koreliuoja su Europos... 67. Apibendrinusi tai, kas išdėstyta, įvertinusi bylos medžiagą, apeliacinio... 68. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 69. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 4 d. nutartį pakeisti.... 70. Nutarties dalį, kurioje patvirtintas uždarosios akcinės bendrovės „Amber... 71. Panaikinti nutarties dalis, kuriose patvirtintas uždarosios akcinės... 72. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....