Byla e2-1930-381/2017
Dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 29 d. nutarties, kuria pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės “Medicinos bankas” ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimus iškelta bankroto byla atsakovei uždarajai akcinei bendrovei “Saudinga”

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Saudinga“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 29 d. nutarties, kuria pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės “Medicinos bankas” ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimus iškelta bankroto byla atsakovei uždarajai akcinei bendrovei “Saudinga”,

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Medicinos bankas“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos UAB „Saudinga“ iškėlimo.
 2. Ieškovė nurodė, kad ji yra atsakovės kreditorė, kuriai bendrovė pagal tarp šalių pasirašytas Kredito sutartis su vėlesniais jų pakeitimais ir papildymais: 2006 m. lapkričio 23 d. kredito sutartį Nr. LOAN_39713, 2008 m. rugpjūčio 31 d. kredito sutartį Nr. LOAN_45200 ir 2009 m. balandžio 14 d. kredito sutartį Nr. LOAN_92748 pareiškimo pateikimo teismui dieną skolinga iš viso 3 309 217,71 Eur (1 231 176,93 Eur + 1 918 127,59 Eur + 159 913,19 Eur).
 3. UAB „Saudinga“ skolų bankui nedengia, skolų mokėjimo pagal kredito sutartis terminai pasibaigę, įkeistas bankui UAB „Saudinga“ turtas realizuotas. Trečiųjų asmenų įkeisto turto vertė gali tik iš dalies sumažinti atsakovės skolą bankui pagal Kredito sutartį Nr. LOAN_45200. Antstolio M. P. 2017 m. rugpjūčio 3 d. išieškojimo negalimumo aktas patvirtina, jog UAB „Saudinga“ negali įvykdyti prievolių bankui.
 4. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau – VSDFV Kauno skyrius) pareiškime dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo nurodė, kad bendrovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui pareiškimo pateikimo teismui dieną (2017 m. rugsėjo 4 d.) sudarė 5 594,92 Eur. Siekdama išsiieškoti skolą, ieškovė atsakovei taikė priverstinio poveikio priemones, tačiau įsiskolinimas nebuvo padengtas.
 5. Valstybės įmonės (toliau – VĮ) „Registrų centras“ ir VĮ „Regitra“ 2017 m. rugpjūčio 8 d. duomenimis bendrovės vardu nėra registruoto nekilnojamojo turto ar transporto priemonių. Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo duomenimis UAB „Saudinga“ finansinės atskaitomybės dokumentai paskutinį kartą pateikti už 2009 m. sausio 1 d. – 2009 m. gruodžio 31 d. laikotarpį.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Kauno apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 29 d. nutartimi UAB „Saudinga“ iškėlė bankroto bylą.
 2. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog atsakovei nepavyko įteikti 2017 m. rugpjūčio 21 d. nutarties, kuria atsakovės įmonės vadovas buvo įpareigotas per 5 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos pateikti teismui nutartyje nurodytus dokumentus, reikalingus įvertinti įmonės turtą, finansinę ir ūkinę būklę, nesant galimybės gauti dokumentų apie atsakovės įmonės finansinę būklę, klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Saudinga“ sprendė vadovaudamasis ieškovų byloje pateiktais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais. Taip pat teismas laikė, kad atsakovei teismo procesiniai dokumentai dėl finansinę padėtį pagrindžiančių dokumentų pateikimo įteikti CPK 123 straipsnio 4 dalies pagrindu.
 3. Remdamasis paskutiniais Juridinių asmenų registrui pateiktais UAB „Saudinga“ finansinės atskaitomybės duomenimis teismas nustatė, kad bendrovė 2009 m. gruodžio 31 d. turėjo turto iš viso už 2 763 770 Eur, kurį sudarė 420 646 Eur vertės ilgalaikis turtas (126 681 Eur materialus turtas ir 293 964 Eur finansinis turtas) ir 2 343 124 Eur vertės trumpalaikis turtas. Didžiąją dalį trumpalaikio turto, t. y. 1 757 604 Eur, sudarė per vienerius metus gautinos sumos, taip pat į pastarojo turto sudėtį įtrauktos atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 468 190 Eur. Tuo tarpu atsakovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai kreditoriams sudarė 2 626 238 Eur. Atsižvelgdamas į nurodytus duomenis, teismas sprendė, kad jau 2009 metais atsakovės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams buvo artimi į bendrovės balansą įrašyto viso turto vertei. Kaip patvirtina įmonės pateikta 2009 metų pelno (nuostolių) ataskaita, įmonė minėtais metais patyrė 123 178 Eur įprastinės veiklos nuostolių. Tačiau, teismo vertinimu, teisinę reikšmę sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą turi įmonės balansų rodiklių realumas, nes šiuo metu atsakovės įsipareigojimai gali būti padidėję arba jų terminai pasibaigę, o minėtame balanse nurodomo turto struktūra gali būti pakitusi. Be to, atsakovė nepateikė informacijos apie debitorius, todėl nėra ir objektyvių duomenų, patvirtinančių debitorinių skolų iš turimų skolininkų atgavimo perspektyvą. Nesant byloje įrodymų, jog yra realių galimybių atgauti debitorių skolas, tokių skolų suma neįskaitoma į bendrovės turto realią vertę Taigi, teismo vertinimu, nustatant į atsakovės balansą įrašyto turto realią vertę, yra pagrindo teigti, jog labiau tikėtina, kad atsakovės į 2009 m. balansą įrašytas jos 2 763 770 Eur vertės turtas nėra atsakovės realus turtas (CPK 185 straipsnis).
 4. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2017 m. rugpjūčio 9 d. duomenimis UAB „Saudinga“ nuosavybės teise registruotino nekilnojamojo turto neturi. VĮ „Regitra“ duomenimis, atsakovės vardu įregistruotų transporto priemonių taip pat nėra. Pagal Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teismui pateiktą informaciją, atsakovės įmonė mokesčių įstatymais privalomų teikti mokesčių deklaracijų per paskutinius penkerius ataskaitinius metus neteikia, mokesčių nemoka, todėl duomenų apie bendrovės atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais ši institucija neturi. VSDFV informacinės sistemos duomenimis UAB „Saudinga“ skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2017 m. rugsėjo 26 d. sudarė 5 594,92 Eur, valstybiniu socialiniu draudimu apdraustų asmenų nėra. Iš pateikto ieškovės UAB „Medicinos bankas“ pareiškimo iškelti bankroto bylą atsakovei bei pridėtų prie jo priedų matyti, kad preliminariais duomenimis UAB „Saudinga“ skola bankui iš viso sudaro 3 309 217,71 Eur pagal tarp šalių pasirašytas 2006 m. lapkričio 23 d. kredito sutartį Nr. LOAN_39713, 2008 m. rugpjūčio 31 d. kredito sutartį Nr. LOAN_45200 ir 2009 m. balandžio 14 d. kredito sutartį Nr. LOAN_92748 su vėlesniais jų pakeitimais bei papildymais, prievolių pagal šias sutartis atsakovė nevykdė jau nuo 2010 metų gegužės mėn., kreditų grąžinimo terminai suėję, įkeistas turtas realizuotas antstolių. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų taip pat nustatyta, kad UAB „Saudinga“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė pripažinti vienašališką 2007 m. rugpjūčio 31 d. Kredito sutarties Nr. LOAN_45200, sudarytos tarp UAB „Saudinga“ ir UAB „Medicinos bankas“, nutraukimą neteisėtu ab initio ir jį panaikinti bei įpareigoti banką vykdyti šią sutartį. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 10 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1956-807/2017 ieškinys atmestas.
 5. Antstolis M. P. 2017 m. rugpjūčio 3 d. patvarkymais Nr. S-17-123-6781 ir Nr. S-17-123-6782 grąžino bankui Vilniaus 7-ojo notarų biuro 2014 m. kovo 25 d. išduotus vykdomuosius įrašus Nr. JŠ-3190 ir Nr. JŠ-3188 su išieškojimo negalimumo aktu. 2017 m. rugpjūčio 3 d. išieškojimo negalimumo akte antstolis konstatavo, jog UAB „Saudinga“ neturi turto ir pajamų, iš kurių galima išieškoti skolas, nes registruoto kilnojamojo ir nekilnojamojo turto bendrovė neturi, transporto priemonės išregistruotos, sąskaitose lėšų nėra, joms taikomi 73 areštai, skolininkės atžvilgiu vykdoma 10 vykdomųjų bylų, įmonė veiklos nevykdo, kito turto nenustatyta, UAB „Saudinga“ priklausęs turtas realizuotas.
 6. Faktą, jog atsakovė jau nuo 2010 metų turėjo finansinių problemų ir nebuvo pajėgi toliau vykdyti savo įsipareigojimų, patvirtina byloje esantys duomenys apie tai, jog Kauno apygardos teismas 2010 m. gruodžio 9 d. nutartimi iškėlė UAB „Saudinga“ restruktūrizavimo bylą jos paties prašymu. 2011 m. rugsėjo 16 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-1306-510/2011, UAB „Saudinga“ restruktūrizavimo byla nutraukta, teismo nustatytu terminu nepateikus restruktūrizavimo plano (ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
 7. Teismas vertino, kad atsakovės turtinė padėtis nėra stabili, įmonė susiduria su finansiniais sunkumais, kurie nėra laikino pobūdžio, atsakovės įsiskolinimai tiek kreditoriams, tiek valstybės biudžetui didėja, o negalėjimas įvykdyti savo finansinių prievolių kreditoriams patvirtina aplinkybę, kad ši įmonė yra nemoki. Teismas sprendė, kad UAB „Saudinga“ keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtintu pagrindu, t. y. konstatuojant, kad įmonė, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, yra nemoki (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Atsakovė UAB „Saudinga“ atskirajame skunde prašo Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 29 d. nutartį panaikinti ir priimti naują nutartį – atsisakyti iškelti bankroto bylą UAB „Saudinga“.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Atsakovė iš ieškovų nėra gavusi pranešimų apie ketinimą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, jai nebuvo suteiktas joks terminas įsiskolinimų padengimui. Teismas šių aplinkybių nevertino, dėl to bankrotas atsakovei iškeltas nepagrįstai. Apie bankroto bylos iškėlimą atsakovė sužinojo iš skundžiamos nutarties, kuria bankroto byla bendrovei jau iškelta. Be to, atsakovė taip pat nėra gavusi nei pačių pareiškimų dėl bankroto bylos iškėlimo, nei teismo pranešimų apie galimybę pateikti atsiliepimą į pareiškimus, nei kitos informacijos civilinėje byloje. Kadangi teismas nesuteikė galimybės atsakovei pateikti tinkamo atsiliepimo į ieškovų pareiškimus, todėl yra pažeistos atsakovės procesinės teisės. Esant šioms aplinkybėms, galima pagrįstai teigti, kad tiek ikiteisminė, tiek teisminė bankroto bylos iškėlimo atsakovei tvarka yra pažeidžiama, dėl ko ieškovų pareiškimai yra atmestini.
  2. Kauno apygardos teismas negalėjo spręsti klausimo dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, neįsiteisėjus teismo sprendimui civilinėje byloje Nr. 2-1956-807/2017, nes atsakovė dėl 2017 m. balandžio 10 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimo pateikė apeliacinį skundą. Apeliacinės instancijos teismui nusprendus panaikinti minėtą sprendimą ir tenkinus UAB „Saudinga“ ieškinį, UAB „Medicinos bankas“ reikalavimas byloje dėl bankroto iškėlimo taptų nepagrįstas, kadangi kredito sutartis būtų galiojanti, o reikalavimai – nepradelsti. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad Kauno apygardos teismas nepagrįstai nagrinėjo bankroto bylos atsakovei iškėlimo klausimą ir atitinkamai nepagrįstai iškėlė bendrovei bankroto bylą.
  3. Teismas atsisakė vertinti atsakovės debitorinių skolų dydį, kuris teismo duomenimis yra apie 1 757 604 Eur. Taigi neturėdamas jokių duomenų, objektyviai pagrindžiančių atsakovės nemokumą, teismas padarė išvadą, kad bendrovė yra nemoki. Bankroto byla atsakovei iškelta vadovaujantis tikimybėmis ir prielaidomis, bet ne konkrečiais faktais. Teismas netinkamai įvertino ne tik atsakovės turto masę, bet ir konkrečių įsiskolinimų dydį, dėl to negalima laikyti, kad bankroto byla bendrovei iškelta išsamiai išanalizavus visus byloje esančius duomenis. Teismas klausimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo išnagrinėjo pernelyg formaliai, neišanalizavus tikrosios bendrovės turtinės padėties, nesilaikius ĮBĮ bei teismų praktikoje suformuluotų pareigų, kurių turi laikytis teismas spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo.
 3. Atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą ieškovas VSDFV Kauno skyrius prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 29 d. nutartį palikti nepakeistą.
 4. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. Remiantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro duomenimis, UAB „Saudinga“ buveinė nuo 1998 m. gruodžio 10 d. yra Nemuno g. 15, Kaunas. VSDFV Kauno skyrius UAB „Saudinga“ buveinės adresu – Nemuno g. 15, Kaunas, registruotais laiškais išsiuntė 2016 m. birželio 1 d. raštą Nr. (8.1)S-45286 ir 2016 m. rugsėjo 7 d. raštą Nr. (8.1)S-74363 „Dėl pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl UAB „Saudinga“ bankroto bylos iškėlimo“. Buveinės adresas nėra pakeistas, todėl dokumentų siuntimas šiuo Juridinių asmenų registre nurodytu adresu yra laikomas tinkamu susirašinėjimu su atsakove. Atsižvelgiant į tai, bei vadovaujantis ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalimi, atsakovė yra laikoma tinkamai informuota apie VSDFV Kauno skyriaus ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.
  2. UAB „Saudinga“ nevykdo savo įsipareigojimų ir nemoka privalomųjų socialinio draudimo įmokų, įsiskolinimas Fondo biudžetui 2017 m. spalio 20 d. sudaro 5594,92 Eur, iš jų: 5171,06 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų už darbuotojus ir 423,86 Eur delspinigių. UAB „Saudinga“ apdraustųjų asmenų nėra, paskutinį kartą valstybinio socialinio draudimo įmokos buvo gautos 2011 m. gruodžio 30 d., nuo to laiko įmokos yra visiškai nemokamos.
  3. UAB „Saudinga“ vadovas privalėjo įrodyti, kad bendrovė yra moki ir gali vykdyti savo įsipareigojimus kreditoriams, tačiau bendrovės vadovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių, kad bendrovė turi turto ar pajamų, vykdo veiklą ir yra pajėgi vykdyti įsipareigojimus kreditoriams. Pavėluotas bankroto bylos iškėlimas gali pažeisti ne tik esančių ir (ar) būsimų kreditorių, bet ir pačios įmonės interesus, didinti jau pradelstų įsiskolinimų apimtį ir taip dar labiau sunkinti įmonės finansinę padėtį. UAB „Saudinga“ nepateikė jokių įrodymų, kad yra pajėgi atkurti bendrovės mokumą, todėl skundžiama nutartis yra teisėta ir pagrįsta.
 5. Atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą ieškovė UAB „Medicinos bankas“ prašė atskirąjį skundą atmesti ir palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 29 d. nutartį.
 6. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Banke buvo gauti antstolio M. P. 2017 m. rugpjūčio 3 d. patvarkymas Nr. S-17-123-6781 ir 2017 m. rugpjūčio 3 d. patvarkymas Nr. S-17-123-6781, kuriais ieškovei buvo grąžinti Vilniaus 7-ojo notaro biuro notarės J. Š. išduoti 2014 m. kovo 25 d. vykdomasis įrašas (notarinio registro Nr. JŠ-3190) ir 2014 m. kovo 25 d. vykdomasis įrašas (notarinio registro Nr. JŠ-3188) su išieškojimo negalimumo aktu, kuriame konstatuota, jog atsakovė neturi turto/pajamų, iš kurių galima išieškoti skolas, dėl to vykdomieji dokumentai grąžinti bankui. Bankas jau 2017 m. rugpjūčio 11 d. ieškiniu (per EPP pateiktas 2017 m. rugpjūčio 16 d.) kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo. Pagal esamą situaciją, ieškovė neturėjo pareigos papildomai siųsti skolininkei ĮBĮ 6 str. 2 d. numatyto turinio pranešimo ir nustatyti 30 dienų papildomą terminą prievolei įvykdyti.
  2. Be to, ieškovė dar 2012 m. balandžio 13 d. asmeniškai pasirašytinai įteikė G. L. (atsakovės vadovui) 2012 m. balandžio 13 d. pranešimą Nr. 1222, kuriuo skolininkė buvo informuota apie negrąžintas skolas bankui bei kad bankas gali inicijuoti atsakovei bankroto bylos iškėlimą.
  3. Bankas 2017 m. rugpjūčio 11 d. raštu Nr. S/00/2017-3024 pateikė atsakovei 2017 m. rugpjūčio 11 d. pareiškimo ,,Dėl bankroto bylos UAB ,,Saudinga“ iškėlimo“ ir jo priedų nuorašus, šiuos dokumentus išsiuntė registruota siunta atsakovės buveinės adresu Nemuno g. 15, Kaune.
  4. Atsakovė Juridinių asmenų registre yra išviešinusi, jog jos buveinė yra adresu Nemuno g. 15, Kaune. Tas pats adresas nurodytas kredito sutartyse su visais jų pakeitimais. Jei visgi atsakovė yra įsikūrusi kitu adresu, tai ji šį faktą turėtų išviešinti Juridinių asmenų registre. Atsakovei nepasirūpinus teisingų duomenų apie savo buveinę pateikimu registrui, ji turi prisiimti iš to kylančias pasekmes.
  5. Kauno apygardos teismas atsakovei procesinius dokumentus du kartus išsiuntė minėtu Juridinių asmenų registre nurodytu skolininkės buveinės adresu Nemuno g. 15, Kaune, taip pat Juridinių asmenų registro bei Gyventojų registro duomenimis nustatytu atsakovės vadovo G. L. deklaruotos gyvenamosios vietos adresu – Kauno m. sav., Kauno m., Notangų g. 21. Teismui du kartus atsakovei išsiuntus procesinius dokumentus bei juos siunčiant registruotos buveinės adresu, pastarieji laikytini tinkamai įteiktais, o atsakovė informuota apie vykstančią civilinę bylą.
  6. Vien tik atsakovės pradelsti įsipareigojimai pagal Kredito sutartį Nr. LOAN_39713 ir Kredito sutartį Nr. LOAN_92748 sudaro 1 391 090,12 Eur (1 231 176,93 Eur + 159 913,19 Eur), o pridėjus įsiskolinimą pagal Kredito sutartį Nr. LOAN_45200, pradelsti įsipareigojimai sudaro 3 309 217,71 Eur (1 391 090,12 Eur + 1 918 127,59 Eur).
  7. Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1956-807/2017 buvo sprendžiamas klausimas tik dėl Kredito sutarties Nr. LOAN_45200 nutraukimo. Tuo tarpu dėl prievolių pagal Kredito sutartį Nr. LOAN_39713 ir Kredito sutartį Nr. LOAN_92748, kurios sudaro 1 391 090,12 Eur, skolininkė neneigia, kad turi jas įvykdyti ir nepateikia paaiškinimų, juos pagrindžiančių dokumentų, kaip galėtų atsiskaityti su kreditore. Be to, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. balandžio 10 d. sprendimu skolininkės ieškinį dėl Kredito sutarties Nr. LOAN_45200 nutraukimo pripažinimo nepagrįstu atmetė visa apimtimi. Kredito sutarties Nr. LOAN_45200 duomenimis prievolių pagal ją įvykdymo terminas suėjo dar 2010 m. rugpjūčio 3 d. Taigi ieškovės pateikti paaiškinimai, juos patvirtinantys rašytiniai įrodymai ir jau priimtas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 10 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1956-807/2017 sudaro pagrįstą išvadą teigti, jog atsakovė yra neįvykdžiusi prievolės ir pagal Kredito sutartį Nr. LOAN_45200. Įrodymų, kad pagal minėtą sutartį skolininkė būtų atsiskaičiusi, su atskiruoju skundu nebuvo pateikta. Ieškovės nuomone, atsakovė ieškinį dėl Kredito sutarties Nr. LOAN_45200 nutraukimo pareiškė tikslu, jog būtų pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės dėl išieškojimo iš įkaito davėjų R. S., E. S. ir A. K. S. įkeisto turto sustabdymo.
  8. Atskirajame skunde atsakovė nepasisako, kokiu būdu ji, neturėdama nei vieno darbuotojo, registruoto turto, jos sąskaitoms esant areštuotoms, galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus kreditoriams, kodėl iki šiol to nedarė bei netgi neneigia antstolio M. P. nustatytų aplinkybių. Esant tokiai situacijai, akivaizdu, kad skolininkė yra veiklos nevykdanti įmonė, kuri negali ir neketina atsiskaityti su savo kreditoriais. Jokios papildomos informacijos apie savo turimą turtą, debitorines skolas, perspektyvas jas atgauti atsakovė su atskiruoju skundu nepateikė.
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.
 2. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria įmonei iškelta bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 3. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Įmonių bankroto procesą reglamentuoja specialus įstatymas – Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas. Šio įstatymo normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs. Kiekvienu atveju sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį.
 4. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent vienas iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje numatytų pagrindų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę.
 5. Teismų praktikoje, be kita ko, pažymima ir tai, kad įmonės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti įmonės mokumo būklę, jei kiti byloje esantys įrodymai paneigia balanse įrašytų duomenų teisingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1406/2011, 2013 m. spalio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2300/2013).
 6. Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl atsakovės atskirojo skundo argumentų, pirmiausia, pažymi, kad nepaisant to, jog bankroto bylos turi viešąjį interesą, sprendžiant pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, yra taikomas ir civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis). Atitinkamų duomenų, įrodančių, kad įmonė vykdo veiklą bei jos finansinė padėtis neatitinka nemokios įmonės būsenos, nepateikimas pirmosios instancijos ar apeliacinės instancijos teismui leidžia tokią įmonę pripažinti nemokia paties teismo iniciatyva surinktų duomenų pagrindu, net jeigu jie nėra pakankamai išsamūs, o išsamesnių į bylą nepateikta (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1526-943/2015, 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis c. b. Nr. 2-2635/2013; 2013 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1000/2013, 2013 m. gegužės 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1338/2013, 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2203/2013 ir kt.). Nagrinėjamu atveju atsakovei tenka pareiga įrodyti aplinkybes, kad UAB „Saudinga“ yra moki bei turi realias galimybes toliau vykdyti ūkinę komercinę veiklą bei atsiskaityti su kreditoriais.
 7. Pagal CK 2.49 straipsnio 3 dalį visas susirašinėjimas su juridiniu asmeniu laikomas tinkamu, kai jis vyksta juridinio asmens buveinės adresu, taip pat atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalį, jeigu juridinis asmuo aiškiai nenurodė kitaip. Pareiga pranešti apie juridinio asmens buveinės vietos pakeitimą ar kitą galimą procesinių dokumentų įteikimo adresą tenka būtent juridiniam asmeniui (CK 2.49 straipsnio 2-3 dalys, 2.62, 2.66 straipsniai, 121 straipsnis, CPK 122 straipsnio 2 dalis). Remiantis nurodytomis teisės nuostatomis, nepavykus įteikti juridiniam asmeniui procesinių dokumentų jo buveinės registracijos adresu bei procesinius dokumentus pakartotinai išsiuntus jam jo buveinės registracijos adresu, praėjus dešimčiai dienų nuo jų pakartotinio išsiuntimo laikoma, kad dokumentai juridiniam asmeniui buvo tinkamai įteikti (CPK 123 straipsnio 4 dalis). Be to, pagal ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalį jeigu kreditoriaus pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nepavyksta įteikti registruotu laišku, per kurjerį arba per antstolį, kreditorius turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu ir jis laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo.
 8. Byloje esančiais bei viešai prieinamais duomenimis nustatyta, kad atsakovės UAB „Saudinga“ buveinė nuo 1998 m. gruodžio 10 d. registruota adresu Nemuno g. 15, Kaunas. Duomenų, kuriais remiantis būtų galima spręsti apie kitą atsakovės buveinės adresą, byloje nėra, pareikšdama atskirąjį skundą jų teismui nepateikė ir apeliantė. Kartu su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei ieškovo VSDFV Kauno skyriaus į bylą pateikti 2016 m. birželio 1 d. raštas Nr. (8.1)S-45286 ir 2016 m. rugsėjo 7 d. raštas Nr. (8.1)S-74363 „Dėl pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl UAB „Saudinga“ bankroto bylos iškėlimo“ bei registruotos pašto siuntos išrašai patvirtina, kad ieškovė iki kreipimosi į teismą išsiuntė atsakovei pranešimus, kuriuose įspėjo atsakovę, jog per 30 dienų nuo pranešimo gavimo dienos nesumokėjus 5 594,92 Eur skolos, ieškovas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.
 9. Ieškovė UAB „Medicinos bankas“ kartu su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei pateikė teismui antstolio M. P. 2017 m. rugpjūčio 3 d. patvarkymus Nr. S-17-123-6781 ir Nr. S-17-123-6781, kuriais jai buvo grąžinti Vilniaus 7-ojo notaro biuro notarės J. Š. išduoti 2014 m. kovo 25 d. vykdomieji įrašai (notarinio registro Nr. JŠ-3190 ir JŠ-3188) su išieškojimo negalimumo aktu, kuriame konstatuota, jog atsakovė neturi turto/pajamų, iš kurių galima išieškoti skolas, dėl to vykdomieji dokumentai grąžinti bankui. ĮBĮ 6 straipsnio 3 dalis nustato išimtį, leidžiančią nesilaikyti išankstinės neteisminės ginčo dėl bankroto bylos iškėlimo sprendimo tvarkos: tuo atveju, jeigu įmonė neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus, ir kreditorius ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo vykdomųjų dokumentų grąžinimo dienos kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, pateikiant pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, kreditorius neprivalo pranešti įmonei apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir nustatyti ne trumpesnį kaip 30 dienų terminą įsipareigojimams įvykdyti. Ieškovė UAB „Medicinos bankas“ į teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo kreipėsi 2017 m. rugpjūčio 16 d., t. y. per ĮBĮ 6 straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą. Be to, byloje esantis 2017 m. rugpjūčio 11 d. raštas „Dėl pareiškimo ir priedų nuorašų pateikimo“ bei registruotos pašto siuntos išrašai patvirtina, kad ieškovė 2017 m. rugpjūčio 14 d. ir atsakovės buveinės adresu išsiuntė pranešimą dėl kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo.
 10. Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas atmeta atskirojo skundo argumentus dėl ikiteisminės bankroto bylos iškėlimo procedūros pažeidimo bei akcentuoja, kad nesant duomenų apie atsakovės buveinės pasikeitimą, dokumentų siuntimas adresu Nemuno g. 15, Kaunas, kuris yra registruotas Juridinių asmenų registre, yra laikomas tinkamu susirašinėjimu su atsakove. Atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalimi, atsakovė yra laikoma buvus tinkamai informuota apie ieškovų ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Tuo tarpu teisingų duomenų apie savo buveinę pateikimu registrui nepasirūpinusi atsakovė turi prisiimti iš to kylančias pasekmes (CK 2.49 straipsnio 2-3 dalys, 2.62, 2.66 straipsniai, CPK 122 straipsnio 2 dalis).
 11. Byloje esančiomis aplinkybėmis nustatyta, jog pirmosios instancijos teismas 2017 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi įpareigojo atsakovės UAB „Saudinga“ vadovą G. L. (einantį bendrovės vadovo pareigas nuo 2006 m. rugpjūčio 23 d.) per 5 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos pateikti teismui nutartyje nurodytus dokumentus, reikalingus įvertinti įmonės turtą, finansinę ir ūkinę būklę. Kauno apygardos teismas du kartus (2017 m. rugpjūčio 21 d. ir 2017 m. rugsėjo 4 d.) siuntė procesinius dokumentus atsakovės buveinės bei jo vadovo deklaruotos gyvenamosios vietos adresais, tačiau jų įteikti nepavyko. Vadovaujantis CPK 123 straipsnio 4 dalimi numatančia, kad nepavykus įteikti juridiniam asmeniui procesinių dokumentų jo buveinės registracijos adresu bei procesinius dokumentus pakartotinai išsiuntus jam jo buveinės registracijos adresu, praėjus 10 dienų nuo jų pakartotinio išsiuntimo laikoma, kad dokumentai juridiniam asmeniui buvo tinkamai įteikti. Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantės argumentai, jog pirmosios instancijos teismas nesuteikė galimybės atsakovei pateikti tinkamo atsiliepimo į ieškovų pareiškimus yra nepagrįsti. Kaip jau minėta, atsakovė nepateikė jokių duomenų, kuriais būtų galima spręsti apie bendrovės buveinės adreso pasikeitimą ir tokio pasikeitimo išviešinimą.
 12. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas pirmosios instancijos teismo išvadą dėl atsakovės debitorinių skolų (1 757 604 Eur), pažymi, jog teismų praktikoje vertinant trumpalaikio turto sudėtį preziumuojama, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti ir grąžinti įmonei aspektais. Byloje esančio 2009 m. atsakovės balanso duomenimis, nustatyta, jog 2009 m. UAB „Saudinga“ turėjo turto už 2 763 770 Eur, kurį sudarė 420 646 Eur vertės ilgalaikis turtas (126 681 Eur materialus turtas ir 293 964 Eur finansinis turtas) ir 2 343 124 Eur vertės trumpalaikis turtas. Didžiąją dalį trumpalaikio turto, t. y. 1 757 604 Eur, sudarė per vienerius metus gautinos sumos, taip pat į pastarojo turto sudėtį įtrauktos atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 468 190 Eur. Tuo tarpu atsakovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai kreditoriams sudarė 2 626 238 Eur. Net tuo atveju, jei 2009 m. balanse nurodyta 1 757 604 Eur bendrovės debitorių skola pirmosios instancijos teismo būtų vertinama kaip realiai valdomas bendrovės turtas, tai iš esmės neturėtų įtakos bendrovės mokumui, nes, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, jau 2009 metais atsakovės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams ne tik viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, bet buvo artimi į bendrovės balansą įrašyto viso turto vertei. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, bei atsakovei kartu su atskiruoju skundu nepateikus bankroto bylos iškėlimo dienai aktualaus bendrovės balanso, pelno (nuostolių) ataskaitų, bendrovės debitorių ir kreditorių sąrašų, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai bendrovės debitorinių skolų nevertino kaip bendrovės turto. Todėl apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad 2009 m. bendrovė turėjo 1 006 166 Eur vertės turto.
 13. Byloje esančios tarp UAB „Medicinos bankas“ ir atsakovės UAB „Saudinga“ sudarytos 2006 m. lapkričio 23 d. kredito sutartis Nr. LOAN_39713, 2008 m. rugpjūčio 31 d. kredito sutartis Nr. LOAN_45200 ir 2009 m. balandžio 14 d. kredito sutartis Nr. LOAN_92748 patvirtina, kad pareiškimo pateikimo teismui dieną atsakovė buvo skolinga ieškovei 3 309 217,71 Eur (1 231 176,93 Eur + 1 918 127,59 Eur + 159 913,19 Eur). Prievolių pagal šias sutartis atsakovė nevykdė jau nuo 2010 metų gegužės mėnesio. Nors atsakovė teigia, kad Kauno apygardos teismas negalėjo spręsti bankroto bylos jai iškėlimo klausimo, nes atsakovė pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 10 d. sprendimo, kuriuo buvo atmestas UAB „Saudinga“ ieškinys UAB „Medicinos bankas“ dėl 2008 m. rugpjūčio 31 d. kredito sutarties Nr. LOAN_45200 nutraukimo pripažinimo neteisėtu ab initio ir jo panaikinimo, tačiau, kaip teisingai nurodė ieškovė, dėl kitų pradelstų įsiskolinimų bankui atsakovė nepasisakė, tačiau jų ir neneigė. Vien tik atsakovės pradelsti įsipareigojimai pagal Kredito sutartį Nr. LOAN_39713 ir Kredito sutartį Nr. LOAN_92748 sudaro 1 391 090,12 Eur (1 231 176,93 Eur + 159 913,19 Eur), ko pakanka konstatuoti atsakovės nemokumą, o pridėjus įsiskolinimą pagal Kredito sutartį Nr. LOAN_45200, pradelsti įsipareigojimai sudaro net 3 309 217,71 Eur. Taigi, nors 2009 m. balanse nurodomo turto struktūra šiuo metu gali būti pakitusi, tačiau nuo to laiko atsakovės įsipareigojimai gali būti tik išaugę dėl skolų grąžinimo terminų pasibaigimo, todėl, atsakovei nepateikus jokių duomenų apie dabartinę bendrovės būklę, teismas sprendžia, kad jai pagrįstai iškelta bankroto byla.
 14. Nors atsakovė teigia, kad bankroto byla bendrovei iškelta vadovaujantis tikimybėmis ir prielaidomis, tačiau ji nepateikė jokių įrodymų, kad pirmosios instancijos teismo nustatytos aplinkybės dėl įmonės nemokumo yra neteisingos ar neatitinka tikrovės: bendrovė registruoto kilnojamojo ir nekilnojamojo turto neturi, transporto priemonės išregistruotos, sąskaitose lėšų nėra, joms taikomi 73 areštai, skolininkės atžvilgiu vykdoma 10 vykdomųjų bylų, antstolio M. P. 2017 m. rugpjūčio 3 d. patvarkymai Nr. S-17-123-6781 ir Nr. S-17-123-6782 su išieškojimo negalimumo aktais patvirtina, kad UAB „Saudinga“ neturi turto ir pajamų, iš kurių galima išieškoti skolas bendrovėje, bendrovėje nėra apdraustų darbuotojų, per paskutinius penkerius metus atsakovė mokesčių įstatymais privalomų teikti mokesčių deklaracijų neteikė, skola VSDFV sudaro 5 594,92 Eur. Visos nurodytos aplinkybės leidžia pagrįstai spręsti apie tai, kad bendrovė veiklos nevykdo ir yra nemoki. Tuo tarpu atsakovė savo atskirąjį skundą grindė tik deklaratyviais, jokiomis aplinkybėmis bei jas pagrindžiančiais įrodymais neparemtais teiginiais.
 15. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nurodytos aplinkybės ir jas patvirtinantys įrodymai nekelia abejonių dėl atsakovės nemokumo. Todėl pirmosios instancijos teismas, įvertinęs visumą byloje esančių atsakovės finansinės atskaitomybės dokumentų ir kitų įrodymų, skundžiama nutartimi teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, patvirtinančias atsakovės nemokumą, tinkamai taikė teisės normas (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis), todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą procesinį sprendimą.

3Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

4Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai