Byla e2-1463-381/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AV Investicija plius“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 1 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. e2-4885-340/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AV investicija plius“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Vilniaus rajono centrinei poliklinikai dėl perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Ekopartneriai“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Automora“.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „AV Investicija plius“ (toliau – UAB „AV Investicija plius“ arba ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei viešajai įstaigai Vilniaus rajono centrinei poliklinikai (toliau – Vilniaus rajono centrinė poliklinika arba perkančioji organizacija), kuriame prašė panaikinti perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos 2016 m. gegužės 19 d. posėdyje priimtą sprendimą, kuriuo sudaryta tiekėjų pasiūlymų eilė mažos vertės pirkime „Medicininių atliekų šalinimo paslaugos pirkimas“ (toliau – viešasis pirkimas); įpareigoti perkančiąją organizaciją atmesti tiekėjų uždarosios akcinės bendrovės „Ekopartneriai“ (toliau – UAB „Ekopartneriai“) ir uždarosios akcinės bendrovės „Automora“ (toliau – UAB „Automora“) pasiūlymus dėl neįprastai mažos pasiūlymų kainos bei sudaryti naują tiekėjų pasiūlymų eilę; priteisti iš atsakovės ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti perkančiąją organizaciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o esant sudarytai sutarčiai – sustabdyti šios sutarties vykdymą. Nurodė, kad nagrinėjamu atveju ginčijama pirmosios ir antrosios vietos laimėtojų (trečiųjų asmenų) galimybė tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, todėl sudarius pirkimo sutartį su šiais asmenimis ir pradėjus jos vykdymą, gali nukentėti viešasis interesas, nes reikalingos paslaugos nebus tinkamai ir pilnai suteiktos, pirkimui skirtos lėšos bus panaudotos neracionaliai. Viešasis interesas gali nukentėti ir dėl to, kad viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu dėl neįprastai mažos pasiūlytos kainos paslaugos teikėjui gali nepakakti lėšų tinkamam medicininių atliekų pašalinimui, dėl ko atliekos gali būti šalinamos žmonių sveikatai ir aplinkai nesaugiu būdu arba iš viso nešalinamos, kas sukeltų didžiulę grėsmę žmonių sveikatai. Be to, sudarius ir vykdant viešojo pirkimo sutartį, palankaus ieškovei teismo sprendimo vykdymas visa apimtimi taps nebegalimas, kadangi dalis paslaugų bus suteikta, o perkančiajai organizacijai išnaudojus pirkimui skirtas lėšas, sprendimo įvykdymas iš viso taps nebeįmanomas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2016 m. birželio 1 d. nutartimi atmetė ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

7Teismas nurodė, kad remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 4237 straipsnio 1 dalimi, laikinosios apsaugos priemonės taikomos vadovaujantis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu; teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

8Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju pirkimo objektas (medicininių atliekų šalinimo paslaugos) yra neabejotinai svarbus perkančiajai organizacijai bei jos tiesioginių funkcijų vykdymui, taip pat visuomenei, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sąlygotų visuomenei svarbaus poreikio tenkinimo laikiną sustabdymą.

9Teismas sprendė, kad ieškovė neįrodė pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes jos argumentai, jog tretieji asmenys UAB „Ekopartneriai“ ir UAB „Automora“ tinkamai nepagrindė savo gebėjimų įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, ieškinio priėmimo stadijoje pagrįsti vien prielaidomis.

10Teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas sukeltų tam tikras neigiamas finansines pasekmes ieškovei (prarasta galimybė laimėti viešąjį pirkimą ir gauti ekonominę naudą iš viešojo pirkimo sutarties vykdymo), tačiau ieškovė šias neigiamas finansines pasekmes galėtų pašalinti kitu savo teisių gynimo būdu – pareikšdama ieškinį perkančiajai organizacijai dėl žalos atlyginimo.

11Teismas konstatavo, kad šiuo atveju taikant laikinąsias apsaugos priemones didesnę finansinę žalą patirtų perkančioji organizacija.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

13Ieškovė UAB „AV Investicija plius“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 1 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones, įpareigoti perkančiąją organizaciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o esant sudarytai sutarčiai – sustabdyti šios sutarties vykdymą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjamoje byloje, neatsižvelgė į tai, kad viešųjų pirkimų bylose viešasis interesas apima ne tik visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu ir jo teikiama nauda, bet ir visuomenės interesą užtikrinti viešojo pirkimo dalyvių sąžiningą varžymąsi.

152. Pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai išnagrinėjo laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo pasekmes, neatsižvelgė į tai, kad atsisakymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjamu atveju suteiktų galimybę daliai žmonių gauti reikalingas paslaugas iškart, tačiau tuo pačiu galėtų sukelti grėsmę daug didesnės visuomenės dalies sveikatai ir gyvybei, visos visuomenės interesui į saugią ir sveiką aplinką, kadangi vykdant pirkimo sutartį už neįprastai mažą kainą, nesiekiančią realių paslaugos teikimo kaštų, paslaugos teikėjui nepakaks lėšų perduoti gautas medicinines atliekas tinkamai pašalinti, todėl jos bus šalinamos įstatyme nenumatytu, žmonių sveikatai ir gyvybei nesaugiu būdu arba iš viso nešalinamos.

163. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad perkančioji organizacija pirkimo sąlygose nustatė reikalavimą, kad tiekėjų pasiūlymai galiotų 60 dienų, kas patvirtina, jog pati perkančioji organizacija tiekėjų pasiūlymų nagrinėjimui ir vertinimui nusistatė palyginus ilgą terminą su galimybe jį pratęsti, per kurį gali būti išnagrinėta civilinė byla (CPK 4238 straipsnio 4 dalis).

174. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovė neįrodė pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, neatitinka ieškinyje nurodytų faktinių aplinkybių. Trečiųjų asmenų pasiūlymų kainos objektyviai atitinka neįprastai mažos kainos kriterijų, tačiau viešojo pirkimo metu perkančioji organizacija nereikalavo šių kainų pagrindimo įrodymų ir jas laikė pagrįstomis.

185. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad nagrinėjamu atveju ieškovė galėtų apginti savo pažeistas teises inicijuodama perkančiajai organizacijai teisminį procesą dėl žalos atlyginimo, tačiau neatsižvelgė į tai, kad naujo teisminio proceso inicijavimas pareikalautų papildomų bylinėjimosi išlaidų ir laiko sąnaudų, be to, byloms dėl žalos atlyginimo netaikomi sutrumpinti nagrinėjimo terminai, todėl naujos bylos nagrinėjimas užsitęstų, suteikiant galimybę perkančiajai organizacijai nepagrįstai vilkinti teismo procesą.

19Atsakovė VĮ Vilniaus rajono poliklinika atsiliepime į ieškovės atskirąjį skundą prašo palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

201. Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad perkančiajai organizacijai sudarius pirkimo sutartį su trečiaisiais asmenimis, vykdant pirkimo sutartį už neįprastai mažą kainą, nesiekiančią realių paslaugos teikimo kaštų, tretiesiems asmenims nepakaks lėšų perduoti gautas medicinines atliekas tinkamai pašalinti, todėl jos bus šalinamos įstatyme nenumatytu, žmonių sveikatai ir gyvybei nesaugiu būdu arba iš viso nešalinamos. Viešojo pirkimo metu perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją ir nustatė, kad tiekėjai UAB „Ekopartneriai“ ir UAB „Automora“ yra pasirašę pavojingų atliekų tvarkymo sutartis su UAB „Toksika“, taip pat UAB „Ekopartneriai“ papildomai pasirašęs medicininių atliekų eksporto sutartį su Latvijos įmone AS „Dilers“, todėl gali medicinines atliekas šalinti tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje, kur šių paslaugų kainos yra ženkliai mažesnės. Taigi, abi įmonės turi galiojančias pavojingų atliekų tvarkymo sutartis, todėl tvirtinti, kad sudarius su šiomis įmonėmis viešojo pirkimo sutartį pavojingos atliekos bus šalinamos neteisėtu ir pavojingu žmonių sveikatai būdu, nėra jokio pagrindo.

212. Atskirojo skundo argumentai, kad perkančioji organizacija pirkimo sąlygose nustatė reikalavimą tiekėjų pasiūlymams galioti 60 dienų, kas patvirtina, jog pati perkančioji organizacija tiekėjų pasiūlymų nagrinėjimui ir vertinimui nusistatė palyginus ilgą terminą su galimybe jį pratęsti, per kurį gali būti išnagrinėta civilinė byla, taip pat nepagrįsti bei nesudaro pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Perkančioji organizacija pirkimo sąlygose nustatė pasiūlymų galiojimo standartinį terminą, tačiau pirkimo sąlygų 11.3. punkte numatė, kad pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, netaikant sutarties sudarymo atidėjimo termino.

22IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Atskirasis skundas netenkintinas.

24CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

25Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti perkančiąją organizaciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o esant sudarytai sutarčiai – sustabdyti šios sutarties vykdymą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

26CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos ne tik CPK 145 straipsnio 1 dalyje, bet ir kituose įstatymuose, kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Vadovaujantis CPK 4237 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali taikyti viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir kitas sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemones. Kaip teisingai nurodyta skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje, viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, taip pat atsižvelgdamas į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės neviršija jų teikiamos naudos (CPK 4237straipsnio 1 dalis, Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1645-381/2015).

27CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas bei įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, kaip laikinosios apsaugos priemonės, yra tiekėjo interesų gynimo priemonės, taikytinos pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol šios procedūros dar nėra pasibaigusios. VPĮ 7 straipsnio 4 dalyje išvardinti atvejai, kai pirkimas (ar atskiros dalies pirkimas) pasibaigia, tarp jų vienas iš pagrindų, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad, pasibaigus viešajam pirkimui, išnyksta teisinis pagrindas taikyti viešojo pirkimo procedūrų sustabdymą kaip laikinąją apsaugos priemonę, o tuo atveju, jei viešasis pirkimas pasibaigia viešojo pirkimo sutarties sudarymu, taip pat išnyksta teisinis pagrindas taikyti ir įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1922/2011; 2013 m. vasario 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-868/2013, 2015 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1856-236/2015, 2016 m. sausio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-354-302/2016). Jeigu pirkimo sutartis sudaryta iki procesinio klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimo, pirmosios instancijos teismas, remdamasis vien šia aplinkybe, turi pagrindą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Tai reiškia, kad pirkimo sutarties sudarymas sudaro savarankišką pagrindą atmesti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų byloje, kurių dalyką sudaro viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas arba įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o tokio prašymo atmetimo pirmosios instancijos teisme atveju – teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo palikti nepakeistą.

28Atsakovės pateiktais duomenimis nustatyta, kad perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija, 2016 m. gegužės 19 d. įvertinusi tiekėjų pasiūlymus, priėmė sprendimus dėl tiekėjų pasiūlymų eilės, laimėtojo nustatymo ir viešojo pirkimo sutarties pasirašymo. Viešojo pirkimo laimėtoju paskelbtas trečiasis asmuo UAB „Ekopartneriai“, su kuriuo 2016 m. birželio 8 d. perkančioji organizacija pasirašė viešojo pirkimo sutartį. Sudaryta viešojo pirkimo sutartis įsigaliojo nuo jos pasirašymo momento ir galioja 12 mėnesių, 2016 m. liepos 13 d. pagal šią sutartį buvo atliktas mokėjimas 334,14 Eur sumai. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs šias aplinkybes, sprendžia, kad mažos vertės pirkimas „Medicininių atliekų šalinimo paslaugos pirkimas“ yra pasibaigęs (VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 1 punktas), o tuo pačiu yra pasibaigusios ir šio pirkimo procedūros, pasiekus šio pirkimo tikslą – sudarius pirkimo-pardavimo sutartį su laimėtoju pripažintu dalyviu. Pasibaigus pirkimo procedūroms, ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės – įpareigojimas perkančiąją organizaciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, nebegalėtų būti įgyvendintos, nebeužtikrintų teismo sprendimo įvykdymo ieškinio tenkinimo atveju ir neatliktų ieškovės galimai pažeistų teisių bei teisėtų interesų apsaugos funkcijos. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, ieškinys (ieškinio reikalavimas) dėl ginčijamo viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, nėra pareikštas, o laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik pareikštų ieškinio reikalavimų ribose (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad nagrinėjamu atveju nesant laikinųjų apsaugos priemonių (viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo) taikymo pagrindo, nėra pagrindo tenkinti atskirojo skundo reikalavimų bei panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį šioje dalyje (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

29Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių – perkančiosios organizacijos įpareigojimo sustabdyti sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymą, pažymi, kad šių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą ieškovė iš esmės grindė viešuoju interesu užtikrinti viešojo pirkimo dalyvių sąžiningą varžymąsi. Pirmosios instancijos teismas, preliminariai įvertinęs ieškovės pateiktus duomenis bei ieškinyje nurodytus argumentus, sprendė, kad nagrinėjamoje situacijoje prioritetas turėtų būti teikiamas visuomenės interesui gauti perkamas paslaugas (medicininių atliekų šalinimo) kuo greičiau. Ieškovė, nesutikdama su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis, laikosi pozicijos, kad nagrinėjamu atveju prioritetas turėtų būti teikiamas ne visuomenės interesui gauti perkamas prekes kuo greičiau, o visuomenės interesui užtikrinti pirkimo dalyvių sąžiningą varžymąsi bei viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumą.

30Nagrinėjamoje byloje egzistuojančio viešojo intereso turinio vertinimas tiesiogiai susijęs su kita būtinąja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – ieškinio preliminariu pagrįstumu, dėl kurio klausimas atskirajame skunde nėra keliamas. Kaip matyti iš bylos duomenų, pareikštame ieškinyje ne tik nurodyti reikalavimai ir jų teisinis pagrindas, bet ir faktiniai bei teisiniai argumentai, taip pat pateikti ieškinyje nurodytas aplinkybes pagrindžiantys įrodymai. Ieškinio priėmimo metu jo forma ir turinys atitiko įstatyme keliamus reikalavimus, todėl ieškovei pateikus argumentuotą ir įrodymais grindžiamą ieškinį, nekyla abejonių dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo stadijoje. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, vien tai, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje atskirai nepasisakė šiuo klausimu, nesudaro pagrindo spręsti, jog šis klausimas nebuvo nagrinėjamas.

31Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl nagrinėjamoje byloje egzistuojančio viešojo intereso turinio aiškinimo ginčijamo viešojo pirkimo kontekste, pažymi, kad priešingai, nei teigiama atskirajame skunde, pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į tai, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų, tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos A. T. 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Remdamasis nurodytais išaiškinimais bei įvertinęs viešojo pirkimo objekto svarbą, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju perkamos paslaugos neabejotinai svarbios perkančiajai organizacijai bei jos tiesioginių funkcijų vykdymui, taip pat visuomenei, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sąlygotų visuomenei svarbaus poreikio tenkinimo laikiną sustabdymą. Apeliacinės instancijos teismas, sutikdamas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada, sprendžia, kad atskirajame skunde nurodyti argumentai dėl trečiųjų asmenų galimybių (ne)tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, paremti vien prielaidomis bei nesudaro pagrindo priešingai išvadai.

32Bylos duomenimis nustatyta, kad perkančioji organizacija vykdė mažos vertės pirkimą, pirkimo objektas - medicininių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų pirkimas (pirkimo sąlygų 2.1. punktas). Remiantis pirkimo sąlygų 2.3. punktu, paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2011, Nr. 57-2721) bei Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ nuostatomis. Pirkimo sąlygų 3.1.1. punkte perkančioji organizacija nustatė minimalų reikalavimą tiekėjų kvalifikacijai – turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Ieškovė, ginčydama perkančiosios organizacijos sprendimus, nekelia klausimo dėl trečiųjų asmenų UAB ‚Ekopartneriai“ ir UAB „Automora“ kvalifikacijos atitikties nurodytam ir kitiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, atitinkamai neginčija ir jų teisės įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų nustatyta tvarka teikti medicininių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugas, bei iš esmės ieškinio reikalavimus grindžia aplinkybėmis dėl trečiųjų asmenų pasiūlytos neįprastai mažos kainos. Įvertinus šias aplinkybes, konstatuojama, kad atskirojo skundo argumentai, jog perkančiajai organizacijai sudarius viešojo pirkimo sutartį su trečiaisiais asmenimis (vienu iš jų), pastarieji medicininių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugas teiks nesilaikydami pirkimo sąlygų 2.3. punkte nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų, neatitinka faktinės situacijos. Sutiktina su perkančiosios organizacijos ir pirmosios instancijos teismo pozicija, kad nagrinėjamu atveju viešojo pirkimo objektas sudaro pakankamą pagrindą spręsti apie išskirtinai reikšmingų paslaugų pirkimą, kurio sustabdymas sukeltų realiai numatomą žalą visuomenei ar jos daliai, taip pat iš esmės pablogintų perkančiosios organizacijos padėtį, nes būtų sutrikdytas jos tiesioginių funkcijų atlikimas, todėl nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad prioritetas turėtų būti suteiktas ne viešojo pirkimo procedūros teisėtumui, o operatyviam viešojo pirkimo procedūrų vykdymui.

33Atmestini, kaip nepagrįsti, atskirojo skundo argumentai, kad perkančioji organizacija pirkimo sąlygose nustatė reikalavimą tiekėjų pasiūlymams galioti 60 dienų, kas patvirtina, jog pati perkančioji organizacija tiekėjų pasiūlymų nagrinėjimui ir vertinimui nusistatė palyginus ilgą terminą su galimybe jį pratęsti, per kurį gali būti išnagrinėta civilinė byla. Kaip teisingai nurodoma atsakovės atsiliepime į atskirąjį skundą, nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija pirkimo sąlygų priede Nr. 1 nustatė standartinį 60 dienų pasiūlymų galiojimo terminą, tačiau pirkimo sąlygų 11.3. punkte numatė, kad pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, t. y. sutarties sudarymo atidėjimo terminas jos sudarymui netaikomas. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs šias aplinkybes, sprendžia, kad nagrinėjamoje situacijoje pirkimo sąlygose nustatytas 60 dienų pasiūlymų galiojimo terminas nedraudžia perkančiajai organizacijai, atsižvelgiant į perkamų prekių svarbą, atlikti viešojo pirkimo procedūras šiam terminui nepasibaigus. Be to, kaip jau buvo minėta, nagrinėjamu atveju pirkimo sąlygose viešojo pirkimo sutarties sudarymo atidėjimas nebuvo numatytas, pirkimo sutartis sudaryta, kas patvirtina, jog perkančioji organizacija suinteresuota gauti perkamas paslaugas, reikalingas būtinosioms funkcijoms vykdyti, kuo greičiau.

34Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nesant visų būtinųjų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų, nėra pagrindo tenkinti atskirojo skundo reikalavimo bei panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 144 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovės atskirasis skundas atmetamas, o Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 1 d. nutartis paliktina nepakeista, plačiau nepasisakant dėl kitų konkrečių argumentų, nurodytų atskirajame skunde ir atsiliepime į atskirąjį skundą, kadangi jie neturi esminės teisinės reikšmės teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui.

35Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

36Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „AV Investicija plius“ (toliau –... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. birželio 1 d. nutartimi atmetė ieškovės... 7. Teismas nurodė, kad remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 8. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju pirkimo objektas (medicininių... 9. Teismas sprendė, kad ieškovė neįrodė pagrindo taikyti laikinąsias... 10. Teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos... 11. Teismas konstatavo, kad šiuo atveju taikant laikinąsias apsaugos priemones... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. Ieškovė UAB „AV Investicija plius“ atskirajame skunde prašo Vilniaus... 14. 1. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų... 15. 2. Pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai išnagrinėjo laikinųjų... 16. 3. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad perkančioji... 17. 4. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovė neįrodė pagrindo... 18. 5. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad nagrinėjamu atveju... 19. Atsakovė VĮ Vilniaus rajono poliklinika atsiliepime į ieškovės atskirąjį... 20. 1. Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad perkančiajai organizacijai... 21. 2. Atskirojo skundo argumentai, kad perkančioji organizacija pirkimo sąlygose... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 23. Atskirasis skundas netenkintinas.... 24. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 25. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos... 26. CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis... 27. CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose numatytas viešojo pirkimo... 28. Atsakovės pateiktais duomenimis nustatyta, kad perkančiosios organizacijos... 29. Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl laikinųjų apsaugos... 30. Nagrinėjamoje byloje egzistuojančio viešojo intereso turinio vertinimas... 31. Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl nagrinėjamoje byloje... 32. Bylos duomenimis nustatyta, kad perkančioji organizacija vykdė mažos vertės... 33. Atmestini, kaip nepagrįsti, atskirojo skundo argumentai, kad perkančioji... 34. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 35. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 36. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 1 d. nutartį palikti nepakeistą....