Byla 2A-6-194/2013
Dėl buto šilumos vartojimo sutarties pripažinimo nutraukta nuo buto šildymo prietaisų atjungimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jolantos Badaugienės, kolegijos narių Laisvės Aleknavičienės, Danutės Matiukienės,

2teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo ieškovo AB ,,Šiaulių energija“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 27 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-504-251/2012 pagal ieškovės AB ,,Šiaulių energija“ ieškinį atsakovui A. B. dėl skolos priteisimo ir atsakovo priešieškinį dėl buto šilumos vartojimo sutarties pripažinimo nutraukta nuo buto šildymo prietaisų atjungimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 3253,36 Lt skolą už tiektą šilumos energiją bei 98,00 Lt bylinėjimosi išlaidas – žyminį mokestį 98,00 Lt. Nurodo, jog atsakovas nesilaikė sutartinių įsipareigojimų ir už tiekiamas paslaugas laiku neatsiskaitė. Tokių būdu atsakovas pažeidė prievolių vykdymo principus (LR CK 6.1 str., 6.2 str., 6.38 str. 1 d., 6.200 str.), pagal kuriuos prievolės turi būti vykdomos tinkamai, sąžiningai bei nustatytais terminais.

6Atsakovas A. B. priešieškiniu prašė pripažinti jo buto šilumos vartojimo sutartį nutraukta nuo atsakovo buto vartotojo šildymo įrenginių atjungimo nuo centralizuoto šildymo sistemos.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Šiaulių apylinkės teismas 2012 m. vasario 27 d. sprendimu nusprendė ieškinį ir priešieškinį atmesti.

9Teismas nustatė, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso butas (plotas 72,25 kv.m.), esantis ( - ), Šiauliuose. Iš Nekilnojamo turto registro duomenų matyti, kad butas šildomas iš centralizuotų sistemų. Ieškovas ir atsakovas nebuvo pasirašę šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutarties, bet ieškovas šilumos energiją tiekė, o atsakovas už ją atsiskaitydavo, todėl teismas laikė, kad šilumos energijos pirkimo- pardavimo sutartis tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta konkliudentiniais veiksmais. Taip pat nustatė, kad atsakovas A. B. buto, esančio ( - ), Šiauliuose, šildymo sistemą 2010-08-29 atjungė nuo bendros daugiabučio namo šildymo sistemos.

10Teismas nusprendė, jog atsakovui nekilo pareiga sumokėti už šilumos energiją, kuri jam nebuvo ir negalėjo būti pateikta. Šilumos energijos vartojimo sutartis dėl savo specifikos gali būti teisėtai nutraukta vartotojui faktiškai atsijungus nuo įrenginių, tiekiančių šilumos energiją įstatyme nustatytu būdu bei tvarka.

11Pirmos instancijos teismo nuomone, kadangi ieškovas nenurodė jokių aplinkybių, jog priteistina skola susidarė dėl žalos, patirtos atsakovui atjungus šildymo sistemą bute nuo bendros daugiabučio namo šildymo sistemos, o prašė priteisti iš atsakovo tik įsiskolinimą (kaip iš vartotojo), ieškinys tuo pagrindu, kuriuo jis buvo pareikštas, negali būti patenkintas, nes ieškovas turi teisę į neteisėtu atsijungimu padarytos žalos atlyginimą, tačiau negali toliau reikalauti, kad atsakovas apmokėtų už šilumos energiją, kuri nebuvo vartojama, todėl ieškovo ieškinys atmestinas.

12Teismas remdamasis teisiniu reglamentavimu, nustatė, jog butų savininkams įtvirtinta teisė atsijungti savo buto šildymo sistemą nuo bendros daugiabučio namo šildymo sistemos, tačiau įgyvendindami šią teisę jie turi laikytis teisės aktų nustatytos atjungimo tvarkos. Atsakovas šios tvarkos nesilaikė ir pažeidė atsijungimo nuo centrinio šildymo sistemos procedūrą, todėl teismas nusprendė, jog toks tiekimo ir vartojimo sutarties nutraukimas yra neteisėtas (22-26 b.l.).

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

14Apeliaciniu skundu apeliantas (ieškovas) AB ,,Šiaulių energija“ prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 27 d. sprendimą panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės, tenkinti ieškinį ir priteisti iš atsakovo A. B. 3253,36 Lt skolą ir bylinėjimosi išlaidas 196 Lt žyminį mokestį AB ,,Šiaulių energija“ naudai.

15Apeliantas AB ,,Šiaulių energija“ nurodė, jog su I instancijos teismo sprendimu nesutinka dėl tokių motyvų: 1) atsakovas savavališkai atsijungė nuo centralizuotos šildymo sistemos, tuo pažeisdamas LR Civilinio kodekso 1.137 str. 3 d.; 2) nurodytu laikotarpiu daugiabučiame name buto šildymo sistemos įrenginių atjungimas nuo bendros daugiabučio namo šildymo sistemos buvo reglamentuotas CK 6.390 straipsnyje, Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnyje, Ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258 patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse, kurių turėjo laikytis buto savininkas daugiabučiame name. Apeliantas pažymėjo, jog buto ar kitų patalpų savininkas, kuris savo šilumos įrenginius nuo pastato šildymo ir karšto vandens sistemų atjungia pažeisdamas Taisyklėse ir teisės aktuose nustatytą tvarką, išlieka šių sistemų tiekiamos šilumos buitinis šilumos vartotojas tol, kol neatlieka Taisyklių 262 punkte nurodytų veiksmų. Atkreipė dėmesį, jog atsakovas teismui nepateikė dokumentų ir įrodymų, kad jis būtų atlikęs nurodytuose teisės aktuose reglamentuotas patalpų šildymo sistemos įrenginių atjungimo nuo bendros namo šildymo sistemos procedūras, t.y. būtų kreipęsis į savivaldybę dėl techninių sąlygų sąvado darbams atlikti gavimo, būtų parengtas atjungimo projektas, pasirašytas atjungimo aktas ir kt. Apeliantas konstatavo, kad teismo sprendime aptartas nuostolių atlyginimo pagrindas nėra šios bylos dalykas ir niekaip nesusietas su skola už šilumos energiją. Pažymėjo tai, kad pirmos instancijos teismas neturėjo ginti atsakovo, kaip vartotojo ir silpnesnės šalies jų tarpusavio santykyje su tiekėju, nes atsakovas piktnaudžiavo savo teise.

16Atsakovas apeliaciniu skundu prašo pakeisti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 29 d. sprendimą dalyje dėl atsakovo A. B. priešieškinio atmetimo, šią dalį panaikinti ir atsakovo priešieškinį tenkinti. Likusią sprendimo dalį dėl ieškovės AB ,,Šiaulių energija“ ieškinio atmetimo palikti nepakeistą bei priteisti iš ieškovės AB ,,Šiaulių energija“ bylinėjimosi išlaidas atsakovo A. B. naudai.

17Atsakovas nurodė, jog teismas neteisėtai ir nepagrįstai sprendė, kad atsakovas, keisdamas buto šildymo būdą, pažeidė teisės aktus, nes teismas netinkamai vertino atsakovo buto šildymo būdo pakeitimo faktines ir teisines aplinkybes. Atsakovas pabrėžė, jog jis priešieškinį grindė ir pagrįstai vadovavosi nuo 2010-10-01 įsigaliojusio naujo Statybos įstatymo redakcija, todėl teismas neteisingai nustatė teisės aktų taikymą laike, ignoravo aplinkybę, kad darbai buvo užbaigti 2010-10-02. Pažymėjo, jog teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovas demontavo ne vartotojo inžinerinę sistemą, o bendrąja inžinerinę sistemą, nors ši išvada nėra pagrįsta jokiomis specialiosiomis žiniomis. Be to, bendrosios inžinerinės sistemos keitimas taip pat priskiriamas paprastojo remonto darbams, kai keičiama ne daugiau kaip pusė visos bendrosios sistemos. Atkreipė dėmesį, kad atsakovas užbaigęs paprastojo remonto darbus 2010-10-02, net ir norėdamas, nebegalėjo siekti aktu pripažinti šiuos darbus tinkamais naudoti, nes statybos techninis reglamentas ,,Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ nebegaliojo nuo 2010-10-01. Remiantis tuo, atsakovas grindžia, jog jo atliktiems šildymo būdo pakeitimo paprastojo remonto darbams nebuvo reikalingas nei projektas, nei statybos leidimas.

18Atsakovas nurodė, jog butas nėra atjungtas nuo centrinio šildymo sistemos, tačiau ši sistema nėra naudojama, nes nėra prijungta buto centrinio šildymo vartotojo sistema - radiatoriai. Šiuos radiatorius tvarkyti, keisti, atnaujinti, nuimti ir pan. leidžiama paprastojo remonto darbais. Atsakovas pabrėžė, jog teismas visiškai nepasisakė dėl atsakovo turėtos šilumos vartojimo sutarties nesąžiningumo, kaip atsakovo priešieškinio savarankiško pagrindo pripažinti sutartį nutraukta, tuo pažeisdamas atsakovo kaip vartotojo teises. Taip pat nurodė, jog teismas, atmetęs ieškinį ir priešieškinį, nepriteisdamas atsakovui dalies bylinėjimosi išlaidų, sumokėtų advokatui už teisinę pagalbą, neteisingai paskirstė tarp šalių bylinėjimosi išlaidas.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai.

20 Ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas, atsakovo atmestinas.

21Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą teisėtumo ir pagrįstumo aspektu, taip pat ex officio patikrinti ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl pasisako tik dėl ieškovo ir atsakovo apeliacinių skundų argumentų.

22Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas 2012 m. vasario 27 d. priimtame sprendime netinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, netinkamai išaiškino ir taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias šilumos vartotojo daugiabučiame name teises ir pareigas, neteisingai pritaikė teismų praktiką, dėl ko šis teismo sprendimas dėl ieškinio reikalavimų negali būti paliktas galioti (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

23Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovas A. B., gyvenantis adresu ( - ), Šiauliuose, laiku neatsiskaitė už centralizuotai tiekiamas šilumos energijos paslaugas, tuo pažeisdamas prievolių vykdymo principus (LR CK 6.1 str., 6.2 str., 6.38 str. 1 d., 6.200 str.). Ieškovas 2011 m. kovo 14 d. atsakovui raštu išsiuntė pretenziją - įspėjimą dėl skolos 3253,36 Lt apmokėjimo, tačiau A. B. su skola nesutiko, nurodydamas jog šildymo prietaisai atjungti. Nustatyta, kad atsakovas atsijungė butą nuo centralizuoto šildymo ir ieškovės teikiamos energijos nevartoja nuo 2010 m. spalio 1 d., t.y. atsakovas savo bute, adresu ( - ), Šiauliuose, išmontavo buto centrinio šildymo šildytuvus-, pakeisdamas šias sistemų dalis (buto šildytuvus) įrengiant elektrinį šildymą. Taip pat yra išmontuota atskiroji vartotojo inžinerinė sistema- centrinio šildymo radiatoriai nukabinti.

24Atsakovas A. B. apeliacinės instancijos teismui pateikė prašymą dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu, nes ieškovė nepasinaudojo privaloma išankstine ginčo sprendimo tvarka. Nurodė, kad nagrinėjamu atveju turi būti taikomas LR Energetikos įstatymo 34 straipsnis, numatantis išankstinę privalomą skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarką.

25Energetikos įstatymo 34 straipsnis reglamentuoja skundų ir ginčų nagrinėjimo tvarką (redakcija galiojanti nuo 2012-01-01, žin. 2011, Nr. 160-7576). Šiame straipsnyje nustatyta, kad vartotojų ir energetikos įmonių ginčus išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka pagal savo kompetenciją nagrinėja trys valstybinės institucijos – Vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos ir Kainų ir energetikos kontrolės komisija. Energetikos įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog Valstybinė energetikos inspekcija išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo. To paties straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo. Tačiau pažymėtina, kad Energetikos įstatymas reglamentuoja bendruosius energetikos veiklos tikslus. Atskirų energetikos sektorių veiklos ir energetikos įmonių bei vartotojų santykių ypatumus nustato kiti įstatymai. Šiuo atveju, atsiskaitymą už šilumą reglamentuoja Šilumos ūkio įstatymas (toliau - ŠŪĮ). ŠŪĮ 21 straipsnio pirmoje dalyje nustatyta, kurios valstybės ir savivaldybės institucijos nagrinėja ginčus, kylančius iš sutartinių santykių tarp buitinių šilumos vartotojų ir šilumos bei karšto vandens tiekėjų, priežiūros paslaugų teikėjų, ginčo sprendimo ne teisme tvarka. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

26LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 19 straipsnyje reglamentuojama, kad kreiptis į pardavėją, paslaugų teikėją, <...> ,ginčus nagrinėjančias institucijas ar teismą, turi vartotojas, jei jis mano, kad pardavėjas, paslaugų teikėjas pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus.

27Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad vartotojui numatyta galimybė kreiptis į ginčus nagrinėjančias institucijas dėl jo nuomone pažeistų teisų gynimo, tačiau šis ginčas jau persikėlė į teismą su paties atsakovo priešieškiniu šioje byloje. Nagrinėjamu atveju iš byloje esančių duomenų matyti, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, išnagrinėjusi ieškovo pateiktus duomenis, pirmos instancijos teismui teikė išvadą civilinėje byloje Nr. 2-7161-251/2011, kuri nurodė, jog nėra įgaliota vertinti atsakovo bute, adresu ( - ), Šiauliai, esančių šildymo prietaisų atjungimo nuo bendros daugiabučio namo šildymo sistemos teisėtumo (I t. 143 b.l.).

28Byloje taip pat yra pateikta Valstybinės energetikos inspekcijos prie energetikos ministerijos Šiaulių teritorinio skyriaus išvada dėl neteisėto buto šildymo prietaisų atjungimo, kurioje konstatuota, kad neteisėtai atjungęs šildymo prietaisus, buto savininkas A. B., pažeidė Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 108 p., 132.7 p., 133.1 p. bei Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.83. straipsnio 1 dalies nuostatą (2 t. 8 b.l.).

29Teisėjų kolegija, remdamasi į aukščiau nurodytų institucijų pateiktas išvadas, kurios buvo jau pateiktos pirmos instancijos teismui, ir tai, kad I instancijos teismas atsakovo priešieškinį priėmė, surinko bei gavo atsakingų institucijų išvadas bei išnagrinėjo ginčą iš esmės, atsakovo prašymą dėl ginčo palikimo nenagrinėtu, šioje dalyje atmeta, kaip teisiškai nepagrįstą.

30Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmos instancijos teismo argumentais, jog šildymo sezono metu ieškovas atsakovui nepatiekė ir negalėjo tiekti šilumos energijos į jo butą, nes centralizuoto šildymo priklausančiame atsakovui bute, esančiame ( - ), Šiauliuose, nėra. Teismas sprendė, kad prie bute esančių šildymo stovų, prie kurių anksčiau buvo prijungti šildymo radiatoriai, atjungimo vietose yra įrengtos uždarymo sklendės (2 t. 23 b.l.).

31Teisėjų kolegija pažymi, kad nurodytu laikotarpiu daugiabučiame name buto (patalpų) šildymo ir karšto vandens sistemų atjungimas nuo bendrų daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų buvo reglamentuotas CK 6.390 straipsnyje, Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnyje, ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258 patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse (toliau – Taisyklės).

32Civilinio kodekso (CK) 6.390 straipsnio 1 dalimi nustatyta, jog abonentas, kai pagal energijos pirkimo-pardavimo sutartį jis yra fizinis asmuo-vartotojas, naudojantis energiją buitinėms reikmėms, turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai apie tai pranešdamas energijos tiekimo įmonei, jeigu yra visiškai sumokėjęs už sunaudotą energiją. Daugiabučiame name gyvenantis vartotojas šią teisę gali įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu toks sutarties nutraukimas nepadarys žalos kitų to namo butų gyventojams. Tai reiškia, kad draudžiama įgyvendinti civilines teise tokiu būdu ir priemonėmis, kurios be teisinio pagrindo pažeistų ar varžytų kitų asmenų teisę ar įstatymų saugomus interesus ar darytų žalos kitiems asmenims arba prieštarautų subjektinės teisės paskirčiai (CK 1. 137 straipsnio 3 dalis).

33Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šilumos vartotojas, pakeitęs buto (butų), kitų patalpų šildymo ir apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, turi teisę nutraukti šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį; buto (butų) ir kitų patalpų šildymo būdas keičiamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka rekonstruojant pastatą (inžinerines sistemas). Šio straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai rekonstravus pastatą (inžinerines sistemas) pakeičiamas ne viso pastato šildymo ar apsirūpinimo karštu vandeniu būdas, nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti momento laikomos nutrauktomis to pastato butų ir kitų patalpų, kurių šildymo būdas pakeistas, savininkų ir šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo sutartys.

34Pagal LR Ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258 patvirtintų „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių“ 250 punktą buto ir kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas, pageidaujantis atjungti buto ar kitų patalpų šildymo ar karšto vandens sistemų įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ar karšto vandens sistemos ir pakeisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą, privalo pateikti prašymą savivaldybės institucijai, gauti iš jos projektavimo sąlygų sąvadą keisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą. Daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas šilumos ar karšto vandens įrenginių atjungimo projektavimo, įrengimo ir kitus su atjungimu susijusius darbus atlieka pagal tam tikrų teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 45 punktai) reikalavimus, išduotas projektavimo sąlygas ir jas atitinkantį projektą savo lėšomis (Taisyklių 255 punktas).

35Buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiai atjungiami dalyvaujant pastato valdytojo (administratoriaus) ir šilumos tiekėjo įgaliotiems atstovams; baigus buto ar kitų patalpų šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo įrenginių atjungimo darbus, buto ar kitų patalpų savininkas, pastato valdytojas (administratorius) ir šilumos tiekėjas pasirašo jų atjungimo aktą (Taisyklių 260 punktas). Buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiai pripažįstami atjungti nuo Taisyklių 260 punkte nurodyto atjungimo akto pasirašymo datos, jeigu šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip (Taisyklių 261 punktas). Buto ar kitų patalpų, kurių šilumos vartojimo įrenginiai pripažįstami atjungti, savininkų – buitinių šilumos vartotojų su šilumos tiekėjais sudarytos šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys laikomos pakeistomis pagal Taisyklių 250.5 punkto nuostatas nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti momento (Taisyklių 262 punktas). Buto ar kitų patalpų savininkas, kuris savo šilumos įrenginius nuo pastato šildymo ir karšto vandens sistemų atjungia pažeisdamas Taisyklėse ir teisės akte (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) nustatytą tvarką, išlieka šių sistemų tiekiamos šilumos buitinis šilumos vartotojas tol, kol neatlieka Taisyklių 262 punkte nurodytų veiksmų (Taisyklių 263 punktas).

36Nagrinėjamu atveju atsakovas A. B. yra fizinis asmuo. Fizinis asmuo-vartotojas, naudojantis šilumos energiją buitinėms reikmėms, turi teisę nutraukti šilumos energijos tiekimo sutartį, bet tai turi būti atliekama teisės aktų nustatyta tvarka, nes toks reikalavimas nustatytas specialiajame įstatyme –LR Šilumos ūkio įstatyme (29 straipsnio 1 dalis).

37Remiantis aukščiau nurodytomis teisės aktų nuostatomis bei Valstybinės energetikos inspekcijos prie energetikos ministerijos Šiaulių teritorinio skyriaus išvada, teigtina, kad atsakovas radiatorius savo bute atjungė nuo bendros daugiabučio namo šildymo sistemos pažeisdamas teisės aktų nustatytą tvarką. Taigi atsakovas piktnaudžiavo savo teise, nesilaikė teisės aktuose numatytų sąlygų ir tuo pačiu pažeidė kitos sutarties šalies - šilumą tiekiančios AB „Šiaulių energija“ teisę, kurią gina LR Šilumos ūkio įstatymas ir jo pagrindu priimti kiti norminiai aktai. Pagal LR Vyriausio administracinio teismo 2013-01-17 išaiškinimą civilinėje byloje Nr. 1-438-35-2012 pateiktus išaiškinimus dėl Taisyklių atitikties kitų teisės aktų reikalavimams, išaiškinimas galioja nuo jo priėmimo momento, t.y. nuo 2013-01-17, todėl netaikytinas atgal.

38Pagal kasacinio teismo suformuotą praktiką vartotojai, kurie neteisėtai atjungė buto šildymo sistemą nuo bendrų šildymo įrenginių, išlieka šilumos energijos vartotojais iki teisės aktų nustatyta tvarka įteisins savo buto šildymo ir karšto vandens sistemų atjungimą tinkamu būdu ir jiems tenka pareiga mokėti už centralizuotą šilumos energiją (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Vilniaus energija“ v. A. J., bylos Nr. 3K-3-44/2012; 2012 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB ,,Kauno energija“ v. E. S., kt., bylos Nr. 3K-3-259/2012; 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB ,,Kauno energija“ v. VšĮ Ekonominės integracijos agentūra, kt., bylos Nr. 3K-3-277/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-359/2007).

39Taigi, atsižvelgiant į tai, teigtina, kad atsakovas, piktnaudžiaudamas savo teisėmis ir savavališkai atsijungęs nuo centralizuoto šildymo sistemos, pažeidė teisės aktus, todėl teigtina, jog atsakovas privalo ieškovui sumokėti skolą 3 253,36 Lt., susidariusią už centralizuotai tiektą šilumos energiją.

40Apeliacinės instancijos teismas iš naujo nebeanalizuoja aukščiau nurodytų teisė aktų dėl centralizuoto šildymo atsijungimo tvarkos, sutinka su pirmos instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria teigiama, jog atsakovas, atsijungdamas nuo įrenginių, tiekiančių šilumos energiją, pažeidė atsijungimo nuo centrinio šildymo sistemos procedūrą, todėl nėra pagrindo pripažinti centralizuoto tiekimo sutartį nutraukta ir šioje dalyje sprendimo dalis yra teisėta ir pagrįsta ir nėra pagrindo ją naikinti. Kolegija tiesiog sutinka su I instancijos teismo išvadomis šioje ginčo dalyje ir jų nekartoja.

41Dėl bylinėjimosi išlaidų.

42LR CPK 93 str. 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, o 5 dalyje nustatyta, kad jeigu apeliacinės instancijos teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą.

43Patenkinus AB „Šiaulių energija“ ieškinį ir apeliacinį skundą, iš atsakovo A. B. ieškovui AB „Šiaulių energija“ priteistinos 196,- Lt žyminio mokesčio išlaidos, sumokėtos pareiškiant ieškinį 98 Lt (I t. 3 b.l.) ir pateikiant apeliacinį skundą 98 Lt (2 t. 32 b. l.), (CPK 79, 88, 93 straipsniai).

44Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

45AB „Šiaulių energija“ apeliacinį skundą tenkinti.

46Panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 27 d. sprendimo dalį dėl ieškinio reikalavimų ir priimti šioje daly naują sprendimą - priteisti ieškovui AB „Šiaulių energija“ (įmonės kodas 245358580, A/s (( - )) AB Šiaulių banke, banko kodas 71800), iš atsakovo A. B. (asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - )) 3253,36 Lt (tris tūkstančius du šimtus penkiasdešimt tris litus ir 36 centus) skolą ir 196,00 Lt (šimtą devyniasdešimt šešis litus) žyminio mokesčio išlaidų. Likusioje dalyje teismo sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo ieškovo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 3253,36 Lt skolą už tiektą šilumos... 6. Atsakovas A. B. priešieškiniu prašė pripažinti jo buto šilumos vartojimo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Šiaulių apylinkės teismas 2012 m. vasario 27 d. sprendimu nusprendė... 9. Teismas nustatė, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso butas (plotas 72,25... 10. Teismas nusprendė, jog atsakovui nekilo pareiga sumokėti už šilumos... 11. Pirmos instancijos teismo nuomone, kadangi ieškovas nenurodė jokių... 12. Teismas remdamasis teisiniu reglamentavimu, nustatė, jog butų savininkams... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai... 14. Apeliaciniu skundu apeliantas (ieškovas) AB ,,Šiaulių energija“ prašo... 15. Apeliantas AB ,,Šiaulių energija“ nurodė, jog su I instancijos teismo... 16. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo pakeisti Šiaulių miesto apylinkės teismo... 17. Atsakovas nurodė, jog teismas neteisėtai ir nepagrįstai sprendė, kad... 18. Atsakovas nurodė, jog butas nėra atjungtas nuo centrinio šildymo sistemos,... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 20. Ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas, atsakovo atmestinas.... 21. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 22. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 23. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovas A. B., gyvenantis adresu... 24. Atsakovas A. B. apeliacinės instancijos teismui pateikė prašymą dėl... 25. Energetikos įstatymo 34 straipsnis reglamentuoja skundų ir ginčų... 26. LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 19 straipsnyje reglamentuojama, kad... 27. Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 28. Byloje taip pat yra pateikta Valstybinės energetikos inspekcijos prie... 29. Teisėjų kolegija, remdamasi į aukščiau nurodytų institucijų pateiktas... 30. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmos instancijos teismo... 31. Teisėjų kolegija pažymi, kad nurodytu laikotarpiu daugiabučiame name buto... 32. Civilinio kodekso (CK) 6.390 straipsnio 1 dalimi nustatyta, jog abonentas, kai... 33. Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šilumos... 34. Pagal LR Ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258 patvirtintų... 35. Buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiai atjungiami dalyvaujant pastato... 36. Nagrinėjamu atveju atsakovas A. B. yra fizinis asmuo. Fizinis... 37. Remiantis aukščiau nurodytomis teisės aktų nuostatomis bei Valstybinės... 38. Pagal kasacinio teismo suformuotą praktiką vartotojai, kurie neteisėtai... 39. Taigi, atsižvelgiant į tai, teigtina, kad atsakovas, piktnaudžiaudamas savo... 40. Apeliacinės instancijos teismas iš naujo nebeanalizuoja aukščiau nurodytų... 41. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 42. LR CPK 93 str. 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 43. Patenkinus AB „Šiaulių energija“ ieškinį ir apeliacinį skundą, iš... 44. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 45. AB „Šiaulių energija“ apeliacinį skundą tenkinti.... 46. Panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 27 d. sprendimo...