Byla e2-1198-302/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 27 d. nutarties, kuria tenkintas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sanresa“ ieškinius atsakovui Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, priimtų vykdant viešąjį pirkimą Nr. 403124, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „TOKSIKA“, uždaroji akcinė bendrovė „Žalvaris“, akcinė bendrovė Palemono keramikos gamykla ir uždaroji akcinė bendrovė „EKOMETRIJA“, išvadą teikianti institucija byloje – Viešųjų pirkimų tarnyba,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Sanresa“ ieškiniu prašė: 1) panaikinti atsakovo Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) 2019 m. gegužės 21 d. raštu Nr. (4)-AD5-9013 užfiksuotą sprendimą dėl ieškovės UAB „Sanresa“ pasiūlymo atmetimo; 2) panaikinti Departamento 2019 m. gegužės 21 d. raštu Nr. (4)-AD5-9014 užfiksuotą sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo, laimėtojo paskelbimo ir sutarties su laimėtoju sudarymo.

72.

8Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovę sustabdyti Pirkimo procedūras dėl BUAB „Ūrus“ ir Ko teritorijoje, esančioje ( - ), laikomų pavojingų atliekų sutvarkymo paslaugų pirkimo bei uždrausti sudaryti Pirkimo sutartį, o jeigu ji sudaryta – sustabdyti Pirkimo sutarties vykdymą.

9II.

10Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

113.

12Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 27 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino - uždraudė atsakovei sudaryti atviro konkurso būdu pagreitinta procedūra vykdomame viešajame pirkime „Pavojingų atliekų tvarkymo paslaugų pirkimas“, pirkimo Nr. 403124, Pirkimo sutartį, o jei Pirkimo sutartis sudaryta – sustabdė Pirkimo sutarties vykdymą, kol bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas.

134.

14Susipažinęs su ieškinio turiniu bei kartu su ieškiniu pateiktas įrodymai, teismas darė išvadą, kad ieškovės pateiktas procesinis dokumentas formaliai atitinka viešųjų pirkimų bylose taikomus ieškinio turinio ir formos reikalavimus, todėl ieškinį vertino kaip tikėtinai pagrįstą.

155.

16Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja grėsmė ieškovei galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimui arba negalimumui jį įvykdyti, kadangi, leidus atsakovei ir UAB „Žalvaris“ bei UAB „TOKSIKA“ sudaryti Pirkimo sutartį bei ją vykdyti, o vėliau tenkinus ieškovės ieškinį, šalių grąžinimas į prieš pažeidimą buvusią stadiją taptų neįmanomas arba labai apsunkintas, nes Pirkimo sutarties dalis galimai jau būtų įvykdyta.

176.

18Susipažinęs su Pirkimo objekto (pavojingų atliekų tvarkymo paslaugos) aprašymu ir Pirkimo sąlygomis bei jose įtvirtintais terminais, teismas sprendė, jog nors Pirkimo objektas ir yra reikšmingas gamtos apsaugos (ekologijos) srityje, tačiau nebuvo įrodytas neatidėliotinas Pirkimo objekto įsigijimo poreikis. Teismas pažymėjo, kad į bylą nebuvo pateikta duomenų, jog, laikinai atidėjus Pirkimo objekto įsigijimą, siekiamos sutvarkyti atliekos padarytų didelę žalą gamtai ar kitiems asmenims, dėl ko nukentėtų didelė visuomenės dalis.

197.

20Teismas pažymėjo, kad viešasis interesas, visų pirma, reikalauja užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą, o ne operatyvų pirkimo įvykdymą.

21III.

22Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

238.

24Atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 27 d. nutartį. Su atskiruoju skundu pateikia naujus rašytinius įrodymus. Nurodo šiuos esminius argumentus:

258.1.

26Pirkimu siekiama įsigyti aplinkai pavojingų atliekų, kuriose yra kancerogeninės medžiagos, sukeliančios vėžį, tvarkymo paslaugas. 2019 m. gegužės 7 d. patikrinimo akte Nr. PA7-20 konstatuota, kad ypač pavojinga situacija yra K zonoje, kurioje yra 131 vnt. didmaišių su neaiškios kilmės atliekomis, tarp kurių keletas didmaišių su pavojingomis atliekomis, kurios 2017 m. gruodžio mėn. buvo perpakuotos, tačiau šiuo metu iš dalies didmaišių atliekos patenka į aplinką kristalizacijos būdu ant sutrūkinėjusios asfaltbetonio dangos. Taip pat didelė grėsmė yra iškilusi ir J zonoje (iš talpų į aplinką teka nemalonaus kvapo skysčiai, kurie su krituliais yra plaunami į gruntą). Taigi lauke sukrautos atliekos kelia didelę ir realią grėsmę aplinkai. Teritorija, kurioje laikomos atliekos, yra ne tik prie kelio, bet ir netoliese gyvenvietės, ūkininkų ūkių, šalia veikia kitos įmonės. Atidėjus Pirkimo objekto įsigijimą, dėl tokio itin nesaugaus ir teisės aktams prieštaraujančio atliekų laikymo gali kilti itin pavojingos pasekmės tiek gamtai, tiek žmonių sveikatai.

278.2.

28Įsiteisėjusiame sprendime, priimtame civilinėje byloje Nr. e2-4980-734/2015, teismai taip pat jau yra konstatavę situacijos pavojingumą, o šiuo metu situacija yra dar blogesnė.

298.3.

30Vien deklaratyvūs pirmosios instancijos teismo teiginiai, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų pažeistas viešasis interesas, negali būti pakankamas pagrindas šiuo atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

318.4.

32Ieškovė savo subjektines teises galėtų ginti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, paduodama ieškinį dėl žalos atlyginimo.

339.

34Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovė UAB „Sansera“ prašo skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 27 d. nutartį palikti nepakeistą. Su atsiliepimu į skundą pateikia naujus rašytinius įrodymus. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais esminiais argumentais:

359.1.

36Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 3.2 papunktyje numatyta, kad paslaugos turi būti suteiktos iki 2021 m. vasario 28 d., o tai reiškia, kad nagrinėjama byla dėl sutrumpintų jos nagrinėjimo terminų nesutrukdys iki nurodyto termino sutvarkyti atliekas. Jeigu iš tikrųjų atliekos skverbtųsi į aplinką, kaip nurodo apeliantas, tai Pirkimo sąlygose šios aplinkybės turėtų būti nurodytos bei būtų reikalaujama, kad Pirkimo laimėtojas kuo skubiau užkirstų kelią tolimesniam atliekų patekimui į aplinką.

379.2.

38Atskirojo skundo argumentas, kad atliekos šiuo metu neva patenka į aplinką, yra nepagrįstas. Iš su atsiliepimo pateikto antstolio 2019 m. liepos 4 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo matyti, kad teritorijoje, kurioje yra atliekos, yra suskirstyta zonomis, o atliekos yra laikomos didmaišiuose, metaliniuose konteineriuose ir plastikiniuose konteineriuose. Protokole užfiksuota, kad atliekų ištekėjimų / išsibarstymų daugeliu atveju nėra, o yra pastebimi tik pavieniai išsibarstymai ant betono. Protokole nėra užfiksuota, kad kokios nors atliekos skverbtųsi į žemę, žolę ar aplinką. Be to, atsakovė nurodo tikrovės neatitinkančias aplinkybes, teigdama, jog K zonoje yra pavojingų atliekų, kurios patenka į aplinką. Iš Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 4 punkto 1 lentelės matyti, kad atliekų, esančių K zonoje, tvarkymas apskritai neįeina į Pirkimo objekto apimtį.

399.3.

40Pati perkančioji organizacija buvo nerūpestinga ir neatsakinga, kadangi neužtikrino tinkamos atliekų apsaugos. Pirkimo sąlygose aiškiai yra nurodyta, kad įsigyjamų paslaugų tikslas yra atliekas priduoti atliekų tvarkytojams, siekiant įvykdyti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-343-258/2016, tačiau ginčo Pirkimas buvo paskelbtas tik 2018 m. spalio 5 d., t. y. praėjus net 2,5 metų nuo minėtos nutarties priėmimo.

419.4.

422017 m. gruodžio mėn. atliekos buvo sutvarkytos, ką patvirtina 2017 m. gruodžio 8 d. paslaugų perdavimo–priėmimo aktas, kuriuo atsakovas patvirtino, jog buvo atliktas pavojingų atliekų perpakavimas, taip pat dalies atliekų perdavimas atliekų naudotojui ar šalintojui. Atsakovas nepateikė jokių duomenų, iš kurių būtų matyti, jog laikotarpiu nuo 2017 m. gruodžio mėn. iki dabar įvyko kokios nors išorinės aplinkybės, dėl kurių teritorijoje laikomos atliekos buvo kaip nors paveiktos, kas sąlygotų atliekų patekimą į aplinką.

43Teismas

konstatuoja:

44IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4510.

46Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis). Nagrinėjamu atveju, absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

4711.

48Apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 27 d. nutarties, kuria viešųjų pirkimų byloje taikytis laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Dėl naujų rašytinių įrodymų

4912.

50Apeliantas su atskiruoju skundu pateikė naujus rašytinius įrodymus: atliekų išdėstymo schemą ir zonų detalizaciją, Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo išrašą, 2019 m. gegužės 7 d. Patikrinimo aktą Nr. PA7-20.

5113.

52Ieškovė UAB „Sanresa“ su atsiliepimu į skundą taip pat pateikė naujus rašytinius įrodymus: 2019 m. liepos 4 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, UAB „Žalvaris“ 2018 m. lapkričio 6 d. pasiūlymą dėl atliekų tvarkymo, Departamento 2019 m. gegužės 21 d. raštą „Dėl viešojo pirkimo rezultatų“, informaciją apie Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento reorganizaciją, 2017 m. rugpjūčio 7 d. apsaugos paslaugų sutartį, 2017 m. lapkričio 21 d. paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, 2017 m. gruodžio 8 d. paslaugų perdavimo–priėmimo aktą bei fotonuotraukas.

5314.

54CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

5515.

56Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas šių įrodymų pateikti anksčiau galimybės neturėjo, kadangi klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių buvo išspręstas atsakovui apie tai nepranešus, taip pat į tai, jog ieškovei šie dokumentai žinomi, nes išsiųsti kartu su atsakovo atskiruoju skundu, jie prijungti prie bylos. Tuo tarpu ieškovė visus rašytinius įrodymus, galinčius turėti reikšmės klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių sprendimui, turėjo pateikti su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Naujų įrodymų, pateiktų su atsiliepimu į atskirąjį skundą, prijungimas apeliacinės instancijos teisme užvilkintų bylos nagrinėjimą, todėl juos atsisakytina priimti. Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo / neteisėtumo

5716.

58Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo ieškovui galinčio būti palankiu teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Civilinio proceso įstatymas numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

5917.

60Viešųjų pirkimų bylose laikinosios apsaugos priemonės taikomos, vadovaujantis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, taip pat atsižvelgiant į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės neviršija jų teikiamos naudos (CPK 4237 straipsnio 1 dalis, Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1645-381/2015).

6118.

62Taigi, įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui viešųjų pirkimų bylose numato šias sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, egzistuoja teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė, trečia, laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės neviršija jų teikiamos naudos. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

6319.

64Visų pirma, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas turi preliminariai prima facie (preliminariai) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Pakartotinai vertinant preliminarų ieškinio pagrįstumą, atkreiptinas dėmesys į tai, kad, išnagrinėjęs bylą iš esmės, Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 2 d. sprendimu ieškovės UAB „Sanresa“ ieškinius atmetė kaip nepagrįstus.

6520.

66Teismų praktikoje laikoma, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu priėmimo, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-74-943/2017; 2018 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-839-302/2018; 2019 m. rugpjūčio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1106-790/2019 ir kt.).

6721.

68Nors minėtas Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 2 d. sprendimas šiuo metu ir nėra įsiteisėjęs, tačiau, kaip jau minėta, ta aplinkybė, kad, bylą išnagrinėjus iš esmės, ieškiniai buvo atmesti, nagrinėjant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suteikia pakankamą pagrindą išvadai dėl ieškinių reikalavimų preliminaraus nepagrįstumo, o tai reiškia, kad neegzistuoja viena iš būtinųjų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų.

6922.

70Taip pat viešųjų pirkimų bylose, kaip minėta, teismas negali taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 straipsnio 1 dalis).

7123.

72Apeliacinės instancijos teismo nuomone, nagrinėjamu atveju būtina atkreipti dėmesį į ginčo Pirkimo objektą - pavojingų atliekų sutvarkymo paslaugos. Su atskiruoju skundu pateiktame Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento Panevėžio aplinkos kokybės kontrolės skyriaus 2019 m. gegužės 7 d. Patikrinimo akte Nr. PA7-20 padarytos išvados patvirtina, kad BUAB „Ūrus“ ir Ko veiklavietėje, esančioje ( - ), atviroje lauko teritorijoje yra laikomas didelis kiekis pavojingų atliekų, pažeidžiant aplinkosauginius ir priešgaisrinius reikalavimus. Tai, kad atliekos yra pavojingos, konstatuota ir Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-4980-734/2015 pagal Departamento prevencinį ieškinį, kuriuo buvo prašoma uždrausti UAB „Ūrus“ ir Ko veiklą, kaip keliančią realią žalos aplinkai ir žmonių sveikatai atsiradimo grėsmę. Dėl netinkamo atliekų laikymo ir jų patekimo į aplinką gali būti užterštas gruntas ir požeminis vanduo, gaisro atveju gali kilti didelė atmosferos tarša, o tai akivaizdu, jog kelia grėsmę ne tik aplinkai, bet ir žmonių sveikatai.

7324.

74Lietuvos apeliacinis teismas ne kartą yra nurodęs, kad, jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmiškos išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių / paslaugų įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala šiems asmenims ir konstitucinėms vertybėms, įprastai turi būti ginama pastaroji (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-466-180/2017; 2018 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-581-302/2018 ir kt.)

7525.

76Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju žala, kurią visuomenei sąlygotų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, būtų didesnė už žalą, kuri galbūt atsirastų laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo atveju, kas taip pat sąlygoja būtinybę panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

7726.

78Pažymėtina ir tai, kad, jeigu ieškovei pasinaudojus apeliacijos teise, ir būtų priimtas jai palankus teismo sprendimas, tai sprendime teismas kartu pasisakys ir dėl visų perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių, taip pat ir dėl sudarytos sutarties galiojimo, todėl nėra pagrindo teigti, kad palankus ieškovei teismo sprendimas negalės būti įvykdytas.

7927.

80Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės galutiniam sprendžiamo klausimo rezultatui, todėl dėl jų plačiau nepasisakytina. Dėl bylos procesinės baigties

8128.

82Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - ieškovės UAB „Sanresa” prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

83Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

84Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 27 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sanresa“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Sanresa“ ieškiniu... 7. 2.... 8. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 3.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 27 d. nutartimi ieškovės... 13. 4.... 14. Susipažinęs su ieškinio turiniu bei kartu su ieškiniu pateiktas įrodymai,... 15. 5.... 16. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja grėsmė ieškovei... 17. 6.... 18. Susipažinęs su Pirkimo objekto (pavojingų atliekų tvarkymo paslaugos)... 19. 7.... 20. Teismas pažymėjo, kad viešasis interesas, visų pirma, reikalauja... 21. III.... 22. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 23. 8.... 24. Atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos atskiruoju... 25. 8.1.... 26. Pirkimu siekiama įsigyti aplinkai pavojingų atliekų, kuriose yra... 27. 8.2.... 28. Įsiteisėjusiame sprendime, priimtame civilinėje byloje Nr. e2-4980-734/2015,... 29. 8.3.... 30. Vien deklaratyvūs pirmosios instancijos teismo teiginiai, kad, nepritaikius... 31. 8.4.... 32. Ieškovė savo subjektines teises galėtų ginti pagal bendrąsias ginčo... 33. 9.... 34. Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovė UAB „Sansera“ prašo... 35. 9.1.... 36. Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 3.2 papunktyje numatyta, kad... 37. 9.2.... 38. Atskirojo skundo argumentas, kad atliekos šiuo metu neva patenka į aplinką,... 39. 9.3.... 40. Pati perkančioji organizacija buvo nerūpestinga ir neatsakinga, kadangi... 41. 9.4.... 42. 2017 m. gruodžio mėn. atliekos buvo sutvarkytos, ką patvirtina 2017 m.... 43. Teismas... 44. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 45. 10.... 46. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320... 47. 11.... 48. Apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 27 d.... 49. 12.... 50. Apeliantas su atskiruoju skundu pateikė naujus rašytinius įrodymus: atliekų... 51. 13.... 52. Ieškovė UAB „Sanresa“ su atsiliepimu į skundą taip pat pateikė naujus... 53. 14.... 54. CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 55. 15.... 56. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas šių įrodymų pateikti anksčiau... 57. 16.... 58. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo ieškovui... 59. 17.... 60. Viešųjų pirkimų bylose laikinosios apsaugos priemonės taikomos,... 61. 18.... 62. Taigi, įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui viešųjų pirkimų... 63. 19.... 64. Visų pirma, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą,... 65. 20.... 66. Teismų praktikoje laikoma, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus... 67. 21.... 68. Nors minėtas Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 2 d. sprendimas šiuo... 69. 22.... 70. Taip pat viešųjų pirkimų bylose, kaip minėta, teismas negali taikyti... 71. 23.... 72. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, nagrinėjamu atveju būtina atkreipti... 73. 24.... 74. Lietuvos apeliacinis teismas ne kartą yra nurodęs, kad, jeigu iš ieškovo... 75. 25.... 76. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju žala,... 77. 26.... 78. Pažymėtina ir tai, kad, jeigu ieškovei pasinaudojus apeliacijos teise, ir... 79. 27.... 80. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi... 81. 28.... 82. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad nagrinėjamu atveju yra... 83. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 84. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 27 d. nutartį panaikinti ir...