Byla 3K-3-143/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Prano Žeimio (kolegijos pirmininkas), Egidijaus Laužiko ir Zigmo Levickio (pranešėjas),

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ir ieškovų G. S. ir R. S. kasacinius skundus dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 30 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovų G. S. ir R. S. ieškinį atsakovams bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei ,,Midoja“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu ir darbo užmokesčio priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ieškinio esmė

5Ieškovai prašė: 1) atnaujinti terminą skundui dėl neteisėto atleidimo iš darbo paduoti; 2) pripažinti neteisėtu jų atleidimą iš darbo; 3) panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Vilniaus skyriaus 2004 m. spalio 20 d. sprendimą Nr. 5-27-1089, įpareigoti atsakovą atkurti duomenų bazėje duomenis dėl pareiškėjų darbo santykių ir įmokų mokėjimo VSDFV biudžetui; 4) ieškovui G. S. priteisti 11 518 Lt darbo užmokesčio, 831,40 Lt išeitinės pašalpos, ieškovei R. S. – 22 636,26 Lt darbo užmokesčio, 1280 Lt išeitinės pašalpos.

6Ieškovai nurodė, kad 2003 m. sausio 14 d. darbo sutarčių pagrindu buvo priimti dirbti į UAB ,,Midoja“: ieškovas – direktoriumi, ieškovė – buhaltere. 2004 m. lapkričio mėnesį jie sužinojo, kad buvo panaikinti VSDFV duomenų bazėje duomenys dėl ieškovų darbo santykių ir įmokų mokėjimo, taip pat kad su jais nutrauktos darbo sutartys. Ieškovai nebuvo įspėti dėl darbo sutarčių nutraukimo, su jais nebuvo atsiskaityta atleidimo iš darbo dieną, neišmokėtos išeitinės kompensacijos. Darbo užmokestis nebuvo mokamas nuo darbo sutarties sudarymo, todėl prašė priteisti darbo užmokestį už visą laikotarpį nuo darbo pradžios iki teismo sprendimo priėmimo, apskaičiuotus delspinigius.

7II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2006 m. balandžio 5 d. sprendimu nutraukė civilinės bylos dalį dėl reikalavimų panaikinti VSDFV Vilniaus skyriaus 2004 m. spalio 20 d. sprendimą Nr. 5-27-1089, įpareigojant atsakovą atkurti VSDFV duomenų bazėje duomenis dėl ieškovų darbo santykių ir įmokų mokėjimo; kitą ieškinio dalį atmetė.

9Teismas nurodė, kad 2003 m. sausio 14 d. UAB ,,Midoja“ ir ieškovo sudaryta darbo sutartimi ieškovas buvo priimtas neterminuotai dirbti UAB ,,Midoja“ direktoriumi, jam buvo nustatytas 500 Lt dydžio mėnesinis darbo užmokestis. 2003 m. sausio 14 d. UAB ,,Midoja“ ir ieškovės sudaryta darbo sutartimi ieškovė buvo priimta neterminuotai dirbti UAB ,,Midoja“ vyriausiąja buhaltere, jai buvo nustatytas 1000 Lt mėnesinis darbo užmokestis. Darbo sutartys buvo sudarytos bendrovės 2003 m. sausio 7 d. visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimo pagrindu. Šio susirinkimo sprendimai Palangos miesto apylinkės teismo 2004 m. gegužės 6 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-11-03/2004 buvo pripažinti negaliojančiais, sprendimas paliktas nepakeistas Klaipėdos apygardos teismo 2004 m. rugsėjo 23 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 3A-672/2004).

10Teismas nurodė, kad bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas 2003 m. gegužės 12 d. nusprendė nuo 2003 m. gegužės 12 d. atšaukti ieškovą iš direktoriaus pareigų. Ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas pripažinti šį nutarimą negaliojančiu. Palangos miesto apylinkės teismas 2004 m. sausio 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-17-01/2004 ieškinį atmetė, sprendimas buvo peržiūrėtas apeliacine (civilinė byla Nr. 3A-333/2004) ir kasacine (civilinė byla Nr. 3K-3-374/2004) tvarka ir paliktas nepakeistas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2003 m. birželio 6 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-602/2003 konstatavo, kad 2000 m. balandžio 4 d. akcijų įkeitimo ir 2000 m. gegužės 5 d. akcijų pirkimo-pardavimo sutartys nesukėlė teisinių pasekmių ir kad ieškovas netapo teisėtu UAB ,,Midoja“ akcininku.

11Teismas konstatavo, kad ieškovas iš direktoriaus pareigų buvo atleistas 2003 m. gegužės 12 d. visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimo pagrindu, tai atitiko UAB ,,Midoja“ įstatų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatas. Ieškovas nenurodė aplinkybių ir pagrindų, dėl kurių šis visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas turėtų būti pripažintas negaliojančiu. Pagal Akcinių bendrovių įstatymo normas akcininkų susirinkimo teisė atšaukti jo išrinktą administracijos vadovą nėra saistoma jokių aplinkybių, administracijos vadovui atšaukti iš pareigų pagal akcininkų sprendimą netaikytinos Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) normos dėl darbuotojo įspėjimo apie atleidimą iš darbo prieš du mėnesius. Dėl to teismas atmetė ieškovo reikalavimą dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu.

12Teismas atmetė ieškovo prašymą atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, motyvuodamas tuo, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. birželio 23 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-374/2004 konstatuota, jog ieškovas ieškinį dėl UAB ,,Midoja“ 2003 m. gegužės 12 d. visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais pareiškė 2003 m. gegužės 21 d., todėl ieškovo nurodyta aplinkybė, kad jis apie šiuos akcininkų susirinkimo nutarimus sužinojo po to, kai suėjo terminas ieškiniui dėl neteisėto atleidimo iš darbo paduoti, neatitinka tikrovės. Ieškovas praleido ieškinio senaties terminą, kuris pasibaigė ne vėliau kaip 2003 m. birželio 21 d., ir nėra priežasčių, kurios gali būti pripažintos svarbiomis atnaujinti šį terminą.

13Teismas laikė nepagrįstu ieškovės argumentą, kad ji turėjo būti įspėta dėl atleidimo iš darbo prieš du mėnesius. Ieškovė iš darbo buvo atleista UAB ,,Midoja“ direktoriaus 2003 m. birželio 16 d. įsakymu už pravaikštą, o DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyta, kad, atleidžiant darbuotoją iš darbo už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, darbo sutartis nutraukiama be įspėjimo. Įsakymas dėl ieškovės atleidimo iš darbo buvo išsiųstas ieškovei 2003 m. liepos 7 d. registruotu laišku. Teismas šią dieną laikė sužinojimo apie atleidimą iš darbo data. Teismas ieškovės argumentą, kad ji nežinojo apie atleidimą iš darbo, laikė nepagrįstu. Teismas nenustatė svarbių priežasčių ieškinio senaties terminui atnaujinti, todėl atmetė ieškovės prašymą dėl šio termino atnaujinimo.

14Teismas nutraukė civilinės bylos dalį dėl reikalavimų panaikinti VSDFV sprendimą, įpareigojant atsakovą atkurti duomenis VSDFV duomenų bazėje dėl ieškovų darbo santykių ir įmokų mokėjimo, motyvuodamas tuo, kad yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 283 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Vilniaus apygardos administracinis teismas yra išnagrinėjęs administracinę bylą Nr. I-632-3/2005 pagal pareiškėjų G. S. ir R. S. skundą atsakovams VSDFV ir jos Vilniaus skyriui dėl to paties 2004 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. 5-27-1089 panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus; teismas skundą atmetė, sprendimas buvo paliktas nepakeistas po peržiūrėjimo apeliacine tvarka.

15Teismas nepriėmė atsakovo UAB ,,Midoja“ pripažinimo ieškinio dalies dėl reikalavimo ieškovui priteisti 666,67 Lt darbo užmokesčio ir reikalavimo ieškovei priteisti 1333,33 Lt darbo užmokesčio, motyvuodamas tuo, kad šiuo atveju ginčas yra nagrinėjamas UAB ,,Midoja“ bankroto byloje.

16Teismas nurodė, kad teismų sprendimais kitose bylose buvo pripažinta, kad ieškovas netapo teisėtu UAB ,,Midoja“ akcininku, kad UAB ,,Midoja“ 2003 m. sausio 7 d. visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai, kuriais ieškovai buvo paskirti į pareigas ar priimti į jas, pripažinti negaliojančiais, VSDFV anuliuoti pranešimai apie ieškovų priėmimą į darbą ir įmokų mokėjimą, todėl negali būti teisėtai sudarytos darbo sutartys. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. kovo 25 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. I-632-3/2005 konstatavo, kad šios darbo sutartys negali būti laikomos teisėtomis, kaip ir pareiškėjų darbo santykiai. Konstatuojant, kad nebuvo teisėtų darbo santykių, negali būti priteisiamas ir su darbo santykiais susijęs darbo užmokestis net ir už faktiškai dirbtą laiką ar atliktą darbą.

17Teismas išaiškino šalims, kad faktiškai ieškovų atliktus darbus bendrovėje galima kvalifikuoti kaip prievolinius santykius pagal Civilinio kodekso (toliau – CK) normas ir atitinkamai reikšti reikalavimą įmonės administratoriui, kuris turi teisę pagal pateikiamus įrodymus spręsti, ar tvirtintini kreditorių reikalavimai.

18Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų apeliacinį skundą, 2004 m. spalio 30 d. nutartimi panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria buvo atmesti ieškinio reikalavimai dėl darbo užmokesčio, ir šį reikalavimą tenkino iš dalies: priteisė iš UAB ,,Midoja“ ieškovui 1484,85 Lt, o ieškovei – 2604,76 Lt; kitą sprendimo dalį paliko nepakeistą.

19Teisėjų kolegija nurodė, kad šį ieškinį nagrinėjęs Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2005 m. balandžio 7 d. nutartimi sustabdė bylos nagrinėjimą ir perdavė bylą UAB ,,Midoja“ bankroto bylą nagrinėjančiam Vilniaus apygardos teismui bylos atnaujinimo ir jos prijungimo prie bankroto bylos klausimui spręsti. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. spalio 13 d. nutartimi atnaujino civilinės bylos nagrinėjimą ir, ją nagrinėdamas, privalėjo išspręsti visus ieškinio reikalavimus.

20Teisėjų kolegija nurodė, kad atsakovas pripažįsta, jog ieškovai bendrovėje dirbo, ir sutinka, kad bendrovė yra skolinga dalį ieškovų prašomo priteisti darbo užmokesčio. Už faktiškai dirbtą darbą ieškovams turi būti priteista iš UAB ,,Midoja“, kuriai 2005 m. sausio 12 d. iškelta bankroto byla.

21Teisėjų kolegija konstatavo, kad ieškovui už laikotarpį nuo 2003 m. sausio 14 d. iki 2003 m. gegužės 12 d. priteistinas 1484,85 Lt darbo užmokestis (skaičiuojant nuo 500 Lt mėnesio algos), o ieškovei už laikotarpį nuo 2003 m. kovo 12 d. iki 2003 m. gegužės 29 d. priteistinas 2604,76 Lt darbo užmokestis (skaičiuojant nuo 1000 Lt mėnesio algos).

22III. Kasacinių skundų teisiniai argumentai

23Kasaciniu skundu atsakovas VSDFV Vilniaus skyrius prašė panaikinti apeliacinės instancijos teismo nutartį ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Kasaciniame skunde nurodyti šie argumentai:

241. Apeliacinės instancijos teismas neatsižvelgė į kitose civilinėse ir administracinėse bylose, kuriose dalyvavo tos pačios šalys, priimtus ir įsiteisėjusius sprendimus, turėjusius prejudicinę galią šioje byloje, dėl to apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta. Apeliacinės instancijos teismo nutarties motyvai prieštarauja jau prieš šios nutarties priėmimą priimtų ir įsiteisėjusių teismų sprendimų kitose civilinėse ir administracinėse bylose motyvams, kuriuose konstatuota, kad tarp ieškovų ir UAB ,,Midoja“ nebuvo darbo teisinių santykių, šalių sudarytos darbo sutartys pripažintos negaliojančiomis. Iš neteisėtų ieškovo veiksmų – darbo sutarčių sudarymu su pačiu savimi, kai tokios teisės jis neturėjo – negali atsirasti tokios teisėtos pasekmės, kurias konstatavo apeliacinės instancijos teismas.

252. Apeliacinės instancijos teismas neteisingai interpretavo atsakovų UAB ,,Midoja“ ir VSDFV Vilniaus skyriaus nuomonę. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovas VSDFV Vilniaus skyrius neprieštaravo, jog atsakovo UAB ,,Midoja“ nurodyto sumos, kurias bendrovė pripažįsta kaip dalį ieškovų reikalavimų, gali būti patvirtintos kreditoriniais reikalavimais bankrutuojančioje įmonėje, įtraukiant juos į trečios eilės kreditorių sąrašą, nes reikalavimas dėl teismų priimtų ir įsiteisėjusių sprendimų negali būti kildinamas iš darbo santykių.

263. Teismas nevisapusiškai išnagrinėjo faktines bylos aplinkybes, klaidingai vertino ir taikė CPK 182 straipsnio 2 punkte ir 185 straipsnio 2 dalyje nustatytus atleidimo nuo įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo pagrindus.

27Kasaciniu skundu ieškovai prašė panaikinti apeliacinės instancijos teismo nutarties dalį ir priimti naują sprendimą, kuriuo patenkinti ieškovų ieškinį; prašė priteisti visas ieškovų turėtas teismo išlaidas. Kasaciniame skunde nurodyti šie argumentai:

281. Apeliacinės instancijos teismui priėmus skundžiamą nutartį, paaiškėjo esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu, t. y. aplinkybės, dėl ko ieškovai pirmosios instancijos teisme reikalavo stabdyti bylos nagrinėjimą iki bus priimtas procesinis sprendimas Palangos miesto apylinkės prokuratūroje ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 60-2-006-03.

29Skundžiama nutartis ir kitos bylos, kuriomis teismai vadovavosi, priimdami šią nutartį, buvo saistomos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. birželio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-602/2003, t. y. dėl liudytojos J. Č. melagingų parodymų, kuriais vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija, priimdama 2003 m. birželio 6 d. nutartį, teismai padarė netinkamas ir nepagrįstas išvadas, prieštaraujančias faktinėms aplinkybėms.

30Atsakovo kasaciniame skunde nurodytas Palangos miesto apylinkės teismo 2004 m. gegužės 6 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-11-03/2004 taip pat susijęs su J. Č. melagingais parodymais, todėl šis teismo sprendimas tai pat neturi prejudicinės galios šioje civilinėje byloje.

312. 2006 m. lapkričio 10 d. Palangos miesto apylinkės prokuratūroje susipažinus su Lietuvos teismo ekspertizės centro Klaipėdos skyriaus 2005 m. lapkričio 15 d. ekspertizės aktu Nr. 11K-181(05), paaiškėjo, kad šiame ekspertizės akte nustatyta priešingai, nei buvo nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. birželio 6 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-602/2003.

32Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. birželio 6 d. nutartyje neteisingai paskelbta, kad 2000 m. balandžio 4 d. J. Č. ir E. M. sudarė sutartį, kuria UAB ,,Deka“ įkeitė E. M. 8957 nominalios vertės paprastąsias vardines UAB ,,Midoja“ akcijas už 16 000 Lt įsiskolinimą; kad E. M., nebūdamas teisėtas UAB ,,Midoja“ akcininkas, negalėjo 2000 m. gegužės 5 d. sutartimi parduoti akcijų ieškovui. Teisėjų kolegija konstatavo, kad 2000 m. balandžio 4 d. akcijų įkeitimo ir 2000 m. gegužės 5 d. akcijų pirkimo-pardavimo sutartys nesukėlė teisinių pasekmių ir kad dėl to E. M. ir ieškovas netapo teisėtais UAB ,,Midoja“ akcininkais.

333. Atsakovai nepateikė įrodymų, paneigiančių ieškovų faktinį darbą UAB ,,Midoja“. Šis darbas negali būti įvardijamas kitaip, nei darbo santykiai darbo sutarčių pagrindu. Juolab, kad abu atsakovai pripažino faktinius darbo santykius.

344. Dėl nurodytų naujai paaiškėjusių aplinkybių buvo parengtas prašymas dėl proceso atnaujinimo Vilniaus apygardos teismo administracinėje byloje Nr. 1-632-3/2005 ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinėje byloje Nr. A2-909-05, tačiau nepateiktas teismui dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarties šioje byloje, kuria sustabdytas skundžiamos Lietuvos apeliacinio teismo nutarties vykdymas.

355. Teismas neišnagrinėjo ieškovų prašymo priteisti ieškovams iš atsakovų advokato atstovavimo išlaidas.

36IV. Atsiliepimų į kasacinį skundą argumentai

37Atsiliepimu į atsakovo VSDFV Vilniaus skyriaus kasacinį skundą ieškovai prašė kasacinį skundą atmesti; priteisti ieškovams iš atsakovų solidariai teismo išlaidas. Atsiliepime iš esmės nurodomi tie patys argumentai, kaip ir ieškovų kasaciniame skunde.

38Atsiliepimu į ieškovų kasacinį skundą atsakovas VSDFV Vilniaus skyrius prašė panaikinti apeliacinės instancijos teismo nutartį ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Atsiliepime nurodyti šie argumentai:

391. Kasatorių nurodyta naujai paaiškėjusi esminė bylos aplinkybė, kad 2000 m. balandžio 4 d. akcijų įkeitimo sutartyje E. M. ir J. Č. vardu pasirašė J. Č., neturi jokios įtakos teisingam šios bylos išsprendimui, nes ši aplinkybė nepaneigia fakto, kad sutartis neatitiko formos reikalavimų, t. y. kilnojamojo turto įkeitimo lakštas nebuvo patvirtintas notaro ir neįregistruotas hipotekoje.

402. Kasatorių nurodyta naujai paaiškėjusi aplinkybė neturi jokios įtakos pripažįstant neteisėta 2000 m. gegužės 5 d. akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, nes ši aplinkybė nepaneigia fakto, kad buvo pažeisti esminiai akcijų pirkimo-pardavimo sutarčiai keliami reikalavimai, t. y. neįrodyta, jog akcijos nuosavybės teise priklausė E. M., sutartyje nebuvo nurodyta akcijų pardavimo kaina.

413. Kasatorių vardijami faktai kaip naujai paaiškėjusi aplinkybė kasatoriams galėjo būti seniai žinomi.

424. Apeliacinės instancijos teismas, pasisakęs, kad kitą pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį paliko nepakeistą, iš esmės išsprendė ir bylinėjimosi išlaidų klausimą.

43Atsiliepimu į ieškovų kasacinį skundą atsakovas UAB ,,Midoja“ prašė kasacinį skundą atmesti, o apeliacinės instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą; prašė priteisti iš ieškovų visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodyti šie argumentai:

441. Iš kasacinio skundo nėra aišku, kokiais CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodytais pagrindais kasatoriai remiasi.

452. Kasatoriai skunde remiasi vien faktinėmis aplinkybėmis.

463. Naujai paaiškėjusios esminės bylos aplinkybės yra ne kasacijos, bet proceso atnaujinimo pagrindas (CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

47Be to, pagal CPK 347 straipsnio 2 dalį kasaciniame skunde neleidžiama remtis naujais įrodymais ir aplinkybėmis, kurie nebuvo nagrinėti pirmosios ar apeliacinės instancijų teismuose.

484. Kasatoriai nepagrindė teisiniais argumentais teiginio, jog žemesniųjų instancijų teismai netinkamai taikė CPK XX skyriaus normas.

495. Aplinkybė, kad atsakovai iš dalies pripažino faktinius darbo santykius, nėra pagrindas visiškai tenkinti ieškinį ir patikslintą ieškinį.

50Teisėjų kolegija

konstatuoja:

51Dėl atsakovo VSDFV Vilniaus skyriaus kasacinio skundo

52Darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta, kad Darbo kodekso reglamentuojantiems santykiams taikomas teisingo apmokėjimo už darbą principas. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad ieškovai faktiškai dirbo. Kad ieškovai dirbo, neneigia ir atsakovas VSDFV Vilniaus skyrius. Taigi pagal įstatymą ieškovams atitinkamas atlyginimas už darbą turi būti sumokėtas ir jį turi sumokėti įmonė, kurioje ieškovai dirbo. Ta aplinkybė, kad šalių sudarytos darbo sutartys pripažintos negaliojančiomis, šiuo atveju neturi reikšmės, nes, minėta, ieškovai dirbo ir už darbą turi būti atlyginta. Kasacinis teismas sprendžia tik teisės klausimus ir nesprendžia fakto klausimų, yra saistomas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytų aplinkybių (CPK 353 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nustatė priteistino atlyginimo dydį, todėl teisėjų kolegija dėl jo dydžio nepasisako, nes tai yra fakto klausimas, kuris nesusijęs su teisės aiškinimu ir taikymu.

53Bankroto įstatymo 35 straipsnyje nustatyta kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė ir tvarka. Pagal šio straipsnio 2 dalį pirmąja eile yra tenkinami darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais. Ieškovų reikalavimai yra dėl apmokėjimo už darbą, todėl atsakovo VSDFV Vilniaus skyriaus argumentai dėl kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės pažeidimo atmestini.

54Dėl ieškovų kasacinio skundo

55Ieškovai kasaciniame skunde iš esmės prašo išreikalauti naujus įrodymus, kurie, jų manymu, turi reikšmės atnaujinti procesą dėl ankstesnių įsiteisėjusių teismo sprendimų. Šioje byloje proceso atnaujinimas nebuvo sprendžiamas, todėl ieškovų kasacinio skundo argumentai neturi teisinės reikšmės.

56Kasaciniame skunde kasatoriai G. S. ir R. S. nurodo, kad jiems nepriteistos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Pagal CPK 98 straipsnio 3 dalį išlaidos advokato pagalbai apmokėti priteisiamos to instancijos teismo, kuriame atstovavo advokatas. Prie kasacinio skundo ieškovai nepateikė dokumentų apie išlaidas už kasacinio skundo parengimą, todėl jų prašymas netenkintinas.

57Dėl UAB ,,Midoja“ išlaidų

58UAB ,,Midoja“ turėjo 1000 Lt išlaidų už advokato atsiliepimo į ieškovų kasacinį skundą parengimą pagal 2005 m. gegužės 25 d. sutartį dėl teisinės pagalbos. Nepatenkinusi kasacinio skundo, teisėjų kolegija, atsižvelgdama į teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.14 punkte nustatytą dydį ir bylos sudėtingumą (CPK 98 straipsnio 2 dalis), atsakovei UAB ,,Midoja“ priteisia iš kiekvieno ieškovo po 300 Lt.

59Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

60Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

61Priteisti iš ieškovo G. S. 300 (tris šimtus) Lt atsakovei UAB ,,Midoja“.

62Priteisti iš ieškovės R. S. 300 (tris šimtus) Lt atsakovei UAB ,,Midoja“.

63Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ieškinio esmė... 5. Ieškovai prašė: 1) atnaujinti terminą skundui dėl neteisėto atleidimo iš... 6. Ieškovai nurodė, kad 2003 m. sausio 14 d. darbo sutarčių pagrindu buvo... 7. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. balandžio 5 d. sprendimu nutraukė... 9. Teismas nurodė, kad 2003 m. sausio 14 d. UAB ,,Midoja“ ir ieškovo sudaryta... 10. Teismas nurodė, kad bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas 2003 m.... 11. Teismas konstatavo, kad ieškovas iš direktoriaus pareigų buvo atleistas 2003... 12. Teismas atmetė ieškovo prašymą atnaujinti praleistą ieškinio senaties... 13. Teismas laikė nepagrįstu ieškovės argumentą, kad ji turėjo būti įspėta... 14. Teismas nutraukė civilinės bylos dalį dėl reikalavimų panaikinti VSDFV... 15. Teismas nepriėmė atsakovo UAB ,,Midoja“ pripažinimo ieškinio dalies dėl... 16. Teismas nurodė, kad teismų sprendimais kitose bylose buvo pripažinta, kad... 17. Teismas išaiškino šalims, kad faktiškai ieškovų atliktus darbus... 18. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 19. Teisėjų kolegija nurodė, kad šį ieškinį nagrinėjęs Vilniaus miesto... 20. Teisėjų kolegija nurodė, kad atsakovas pripažįsta, jog ieškovai... 21. Teisėjų kolegija konstatavo, kad ieškovui už laikotarpį nuo 2003 m. sausio... 22. III. Kasacinių skundų teisiniai argumentai... 23. Kasaciniu skundu atsakovas VSDFV Vilniaus skyrius prašė panaikinti... 24. 1. Apeliacinės instancijos teismas neatsižvelgė į kitose civilinėse ir... 25. 2. Apeliacinės instancijos teismas neteisingai interpretavo atsakovų UAB... 26. 3. Teismas nevisapusiškai išnagrinėjo faktines bylos aplinkybes, klaidingai... 27. Kasaciniu skundu ieškovai prašė panaikinti apeliacinės instancijos teismo... 28. 1. Apeliacinės instancijos teismui priėmus skundžiamą nutartį, paaiškėjo... 29. Skundžiama nutartis ir kitos bylos, kuriomis teismai vadovavosi, priimdami... 30. Atsakovo kasaciniame skunde nurodytas Palangos miesto apylinkės teismo 2004 m.... 31. 2. 2006 m. lapkričio 10 d. Palangos miesto apylinkės prokuratūroje... 32. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. birželio 6 d. nutartyje neteisingai... 33. 3. Atsakovai nepateikė įrodymų, paneigiančių ieškovų faktinį darbą UAB... 34. 4. Dėl nurodytų naujai paaiškėjusių aplinkybių buvo parengtas prašymas... 35. 5. Teismas neišnagrinėjo ieškovų prašymo priteisti ieškovams iš... 36. IV. Atsiliepimų į kasacinį skundą argumentai... 37. Atsiliepimu į atsakovo VSDFV Vilniaus skyriaus kasacinį skundą ieškovai... 38. Atsiliepimu į ieškovų kasacinį skundą atsakovas VSDFV Vilniaus skyrius... 39. 1. Kasatorių nurodyta naujai paaiškėjusi esminė bylos aplinkybė, kad 2000... 40. 2. Kasatorių nurodyta naujai paaiškėjusi aplinkybė neturi jokios įtakos... 41. 3. Kasatorių vardijami faktai kaip naujai paaiškėjusi aplinkybė kasatoriams... 42. 4. Apeliacinės instancijos teismas, pasisakęs, kad kitą pirmosios... 43. Atsiliepimu į ieškovų kasacinį skundą atsakovas UAB ,,Midoja“ prašė... 44. 1. Iš kasacinio skundo nėra aišku, kokiais CPK 346 straipsnio 2 dalyje... 45. 2. Kasatoriai skunde remiasi vien faktinėmis aplinkybėmis.... 46. 3. Naujai paaiškėjusios esminės bylos aplinkybės yra ne kasacijos, bet... 47. Be to, pagal CPK 347 straipsnio 2 dalį kasaciniame skunde neleidžiama remtis... 48. 4. Kasatoriai nepagrindė teisiniais argumentais teiginio, jog žemesniųjų... 49. 5. Aplinkybė, kad atsakovai iš dalies pripažino faktinius darbo santykius,... 50. Teisėjų kolegija... 51. Dėl atsakovo VSDFV Vilniaus skyriaus kasacinio skundo... 52. Darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta, kad Darbo kodekso... 53. Bankroto įstatymo 35 straipsnyje nustatyta kreditorių reikalavimų tenkinimo... 54. Dėl ieškovų kasacinio skundo... 55. Ieškovai kasaciniame skunde iš esmės prašo išreikalauti naujus įrodymus,... 56. Kasaciniame skunde kasatoriai G. S. ir R. S. nurodo, kad jiems nepriteistos... 57. Dėl UAB ,,Midoja“ išlaidų... 58. UAB ,,Midoja“ turėjo 1000 Lt išlaidų už advokato atsiliepimo į ieškovų... 59. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 60. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006... 61. Priteisti iš ieškovo G. S. 300 (tris šimtus) Lt atsakovei UAB ,,Midoja“.... 62. Priteisti iš ieškovės R. S. 300 (tris šimtus) Lt atsakovei UAB ,,Midoja“.... 63. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...