Byla 2A-1245/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audronės Jarackaitės ir Nijolės Piškinaitės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo akcinės bendrovės „Vilkma“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 8 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-408-798/2010 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Vilkma“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „DSV Transport“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Hofa“, tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų atsakovų pusėje uždaroji akcinė draudimo bendrovė „Ergo Lietuva“, M. D. ir V. D., dėl turtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas AB ,,Vilkma“ kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų UAB „DSV Transport“ ir UAB „Hofa“ 115 674,68 Lt dėl prarastos krovinio dalies žalą; iš atsakovo UAB „DSV Transport“ 1 870 Lt vežimo išlaidų; iš atsakovų solidariai 5 proc. palūkanas pagal CMR konvencijos 27 straipsnio 1 dalį, nuo tos dienos, kai vežėjui buvo pateiktas reikalavimas, t. y. nuo 2009 m. vasario 12 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; iš atsakovų prašė priteisti solidariai 3 350,90 Lt žyminio mokesčio ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2008 m. lapkričio 7 d. ieškovas AB „Vilkma“ elektroniniu paštu pateikė atsakovui UAB „DSV Transport“ krovinio pervežimui transporto užsakymą. UAB „DSV Transport“ užsakymo vykdymui pasitelkė UAB „Hofa“, kuris turėjo nuvežti ieškovo krovinį į Ispaniją - „Burberry (Spain, S.A.)“. Už krovinio vežimo organizavimo paslaugas ieškovas įsipareigojo sumokėti atsakovui UAB „DSV Transport“ 3 666,87 Lt atlyginimą pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. SA202648. 2008 m. lapkričio 11 d. ieškovo teritorijoje buvo pakrautos prekės - 157 dėžės vyriškų marškinių, 3 dėžės furnitūros ir 9 rulonai audinio, viso 1 940 kg bruto svorio. 2008 m. lapkričio 18 d. ieškovas buvo informuotas apie krovinio vagystę iš UAB „Hofa“ vilkiko Ispanijoje, kurios metu buvo pavogtos 88 dėžės arba 987,84 kg krovinio bruto svorio. Pavogtų prekių vertė 43 187,01 eurų (148 995,19 Lt). 2009 m. balandžio 6 d. UADB „Ergo Lietuva“, remiantis Ženevos 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (toliau – CMR konvencija) 23 straipsniu, nustatančiu ribotą vežėjo civilinę atsakomybę, ieškovui išmokėjo 25 379,06 Lt draudimo išmoką. Atsakovas UAB „Hofa“ už prarasto krovinio dalį ieškovui sumokėjo 7 941,44 Lt. Viso ieškovui sumokėta 33 320,50 Lt. Ieškovas prašo priteisti solidariai žalą iš atsakovų UAB „DSV Transport“ ir UAB „Hofa“, motyvuodamas tuo, kad tarp ieškovo ir UAB „DSV Transport“ dėl krovinio pervežimo buvo sudaryta vežimo sutartis ir susiklostė vežimo sutartiniai teisiniai santykiai, todėl turėtų būti taikomas CMR konvencijos 29 straipsnis, nustatantis neribotą civilinę vežėjų atsakomybę.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 8 d. sprendimu ieškinį atmetė ir iš ieškovo AB „Vilkma“ atsakovui UAB „DSV Transport“ priteisė 1 799,88 Lt, atsakovui UAB „Hofa“ 3 500 Lt teisinės pagalbos išlaidų bei valstybei 59,70 Lt su procesinių dokumentų įteikimu susijusių bylinėjimosi išlaidų. Teismas konstatavo, kad ieškovo ir atsakovo UAB „DSV Transport“ susirašinėjimas elektroniniu paštu ir atsakovo UAB „DSV Transport“ 2008 m. lapkričio 30 d. išrašyta PVM sąskaita-faktūra Nr. SA 202648 neįrodo, kad atsakovas UAB „DSV Transport“ įsipareigojo pervežti ieškovo krovinį ir prisiėmė vežėjo atsakomybę ir kad tarp ieškovo ir atsakovo UAB „DSV Transport“ buvo sudaryta vežimo sutartis. PVM sąskaita faktūra Nr. SA 202648 patvirtina tik atsakovo UAB „DSV Transport“ krovinio pervežimo organizavimą, kas aiškiai yra nurodyta ir pačioje sąskaitoje. Kadangi byloje nėra CMR važtaraščio, turinčio prima facie sutarties galią, teismas sprendė, kad tarp ieškovo ir atsakovo „DSV Transport“ buvo susiklostę ekspedijavimo sutartiniai teisiniai santykiai. Pareiga garantuoti saugų krovinių gabenimą priklauso vežėjui, o ne ekspeditoriui. Kadangi krovinio dalis buvo prarasta ne dėl UAB „DSV Transport“, o dėl vežėjo UAB „Hofa“ kaltės, todėl sprendė, kad atsakovui UAB „DSV Transport“ atsakomybė už krovinio dalies neišsaugojimą nekyla, o tenka atsakovui UAB „Hofa“. Teismo vertinimu, tiek atsakovas UAB „Hofa“, tiek draudikas trečiasis asmuo UADB „Ergo Lietuva“ pripažino, jog už krovinio dalies praradimą yra atsakingas UAB „Hofa“. Teismas sprendė, kad žala apskaičiuojama pagal CMR konvencijos 23 straipsnį, t. y. pagal krovinio vertę toje vietoje ir tuo laiku, kai jis buvo priimtas vežti, tačiau kompensacija negali būti didesnė kaip 8,33 atsiskaitymo vieneto už kiekvieną trūkstamą kilogramą bruto svorio bei pažymėjo, kad vežėjas negali vadovautis šiomis CMR konvencijos nuostatomis, jeigu žala buvo padaryta sąmoningai arba dėl jo kaltės, kuri pagal įstatymus prilyginama tyčiniams veiksmams (CMR konvencijos 29 str.). Teismo vertinimu, ieškovas neįrodė vežėjo UAB „Hofa“ tyčios dėl krovinio dalies neišsaugojimo, nes vilkiko vairuotojai, būdami apsvaiginti nenustatytos kilmės medžiaga, negalėjo užkirsti kelio vagystei. Teismo nuomone, UAB „Hofa“ vairuotojų apsvaiginimo aplinkybė nelaikytina atleidžianti nuo atsakomybės pagal CMR konvencijos 17 straipsnio 2 dalį, nes vairuotojų veiksmuose, kuomet jie atvyko į išsikrovimo vietą, kai gavėjo įmonė anksti ryte dar nedirbo - laikytini neatsargūs veiksmais, tačiau šie veiksmai pagal savo pobūdį ir faktines byloje nustatytas aplinkybes nėra vertintini kaip didelis neatsargumas. Atsižvelgęs į šias aplinkybes, teismas konstatavo, kad atsakovo UAB „Hofa“ veiksmuose nebuvo tyčios ar didelio neatsargumo, kuris galėtų būti prilyginamas tyčiai, todėl CMR konvencijos 29 straipsnis, nustatantis vežėjo neribotą civilinę atsakomybę, šiuo atveju netaikytinas, o UAB „Hofa“ nėra atsakingas už nuostolius, viršijančius 33 320,50 Lt sumą, kuri buvo apskaičiuota ir išmokėta ieškovui pagal CMR konvencijos 23 straipsnio 3 dalį. Teismas pažymėjo, kad ieškovas neįrodė, jog dėl krovinio dalies vagystės patyrė 43 187,01 eurų (148 995,19 Lt) nuostolių (19 971,10 eurų už vyriškų marškinių siuvimo paslaugas ir 23 215,91 eurų už „Burberry (Spain, S.A.)“ audinius). Teismui nepateikti jokie 19 971,10 eurų nuostolius patvirtinantys įrodymai, todėl nėra aišku kokiu būdu susidarė šie nuostoliai ir kaip jie apskaičiuoti. Teismas sprendė, kad ieškovo pateiktos „Burberry (Spain, S.A.)“ išrašytos sąskaitos - faktūros negali būti laikomos pakankamu nuostolių įrodymu, nes ieškovas nepateikė nurodytų sąskaitų apmokėjimą patvirtinančių dokumentų. Teismas taip pat atmetė ieškovo reikalavimą pagal CMR konvencijos 23 straipsnio 4 dalį kompensuoti 1 870,10 Lt užmokestį už vežimą, motyvuodamas tuo, kad atsakovo UAB „DSV Transport“ už 1 940 kg svorio krovinio pervežimą 3 666,87 Lt PVM sąskaitą faktūrą Nr. SA202648 ieškovas apmokėjo po ieškinio ir patikslinto ieškinio teismui pateikimo dienos, todėl ieškinio pateikimo metu ieškovas neturėjo reikalavimo teisės į šią kompensaciją.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8Ieškovas UAB „Vilkma“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 8 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį patenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Teismas pažeidė materialinės ir procesinės teisės normas, netinkamai taikė ir aiškino CMR konvencijos nuostatas, nukrypo nuo suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos šios kategorijos bylose, pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, todėl priėmė prieštaringą ir nepagrįstą sprendimą.

102. Teismas nevertino susitarimo tarp ieškovo ir atsakovo dėl krovinio vežimo aplinkybių ir nepagrįstai nesivadovavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2007 UAB „If draudimas“ v. AB „Lietuvos draudimas“ ir UAB „Portolitus“ dėl vežimo procese dalyvaujančių siuntėjo, susitariančio ir faktinio vežėjų teisinių santykių kvalifikavimo, todėl nepagrįstai nepripažino atsakovo UAB „DSV Transport“ susitariančiu vežėju.

113. Teismas netinkamai taikė ir aiškino CMR konvencijos 29 straipsnio, reglamentuojančio neribotos vežėjo atsakomybės už prarastą krovinį ar jo dalį, nuostatas. Nesivadovavo tiek tarptautinėje, tiek nacionalinėje praktikoje suformuotomis CMR konvencijos 17 straipsnio 2 punkto ir 29 straipsnio aiškinimo taisyklėmis. Neįvertino visų byloje esančių rašytinių įrodymų ir nepagrįstai, vertindamas faktinio vežėjo veiksmus, rėmėsi tik trečiųjų asmenų - UAB „Hofa“ darbuotojų paaiškinimais, kurie apelianto nuomone yra prieštaringi. Todėl nepagrįstai nepripažino krovinio faktinio vežėjo veiksmų, dėl kurių buvo prarasta krovinio dalis, dideliu neatsargumu, kuris prilyginamas tyčiai. Šiuo atveju krovinio dalis buvo pavogta ne ginkluoto ar kitokio užpuolimo metu. Vagystės metu vilkikas stovėjo ne saugomoje aikštelėje, o gatvėje. Tokiais veiksmais atsakovo UAB „Hofa“ darbuotojai pažeidė savo pareiginės instrukcijos nuostatas, todėl negali būti vertinami kaip atitinkantys itin apdairaus ir pareigingo elgesio standartus. Jeigu vežėjas pažeidė savo įsipareigojimus dėl tyčios ar didelio neatsargumo, jo atsakomybė nėra ribojama CMR konvencijos 23 straipsnio 3 dalimi ir jis turi atlyginti siuntėjui visą prarasto krovinio vertę.

124. Teismas nepagrįstai sprendė, kad krovinio vairuotojai V. D. ir M. D. vagystės metu buvo apsvaiginti nenustatytos kilmės medžiaga ir dėl to negalėjo pasipriešinti vagystei, nes byloje nėra tokias išvadas patvirtinamų įrodymų. Vagystės metu krovinio vairuotojai miegojo.

135. Teismas netinkamai aiškino ir taikė CMR konvencijos nuostatas dėl prarastos krovinio dalies vertės nustatymo. Neįvertino rašytinių įrodymų, patvirtinančių pavogtos krovinio dalies vertę ir ieškovo faktiškai patirtų nuostolių dydžio. Pagal CMR konvencijos 20 straipsnio 1 dalį, krovinio praradimas nustatomas pagal kiekybinį kriterijų. Tai reiškia, kad krovinys (ar jo dalis) laikomas prarastu, jeigu jis nepristatomas gavėjui per 30 dienų nuo numatyto pristatymo termino. Aplinkybę, kad buvo pavogtos 88 dėžės krovinio patvirtina Katalonijos Vyriausiosios Policijos Direkcijos protokolas ir gavėjo CMR važtaraščio egzempliorius.

146. Pagal CMR konvencijos 23 straipsnio 1 punktą, nustatant prarasto krovinio ar jo dalies vertę, remiamasi jo verte, kokia ji buvo toje vietoje ir tuo laiku, kai krovinys buvo priimtas vežti. Šiuo atveju, krovinys buvo priimtas vežti Deltuvos g. 21, Ukmergės m., Lietuvoje. Ieškovas dėl pavogtų 88 dėžių vyriškų marškinių vertės ir nepriklausomos ekspertizės kreipėsi į UAB „Impeksservis“. Ekspertizės akto Nr. 176 8 punkte nustatyta, kad 2008 m. lapkričio 11 d. atsakovo UAB „Hofa“ priimtas vežti krovinys buvo naujai sukurtas produktas - pasiūti vyriški marškiniai ir, remiantis gamyboje atliktų darbų ir panaudotų medžiagų suminės vertės skaičiavimo metodu, prarasto krovinio dalies vertė buvo 43 483,40 eurų (150 017,73 Lt). Ekspertizė buvo atlikta vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimais. Ekspertizės išvadų atsakovai neginčijo, todėl teismas nepagrįstai neatsižvelgė ir nevertino ekspertizės išvadų.

157. Neteisinga teismo išvada, kad ieškovo nuostoliai yra atlyginti, nes trečiasis asmuo UADB „Ergo Lietuva“ ieškovui už dalies krovinio praradimą išmokėjo 33 320,50 Lt kompensaciją, o likusios nuostolių sumos 115 674,68 Lt ieškovas neįrodė. Teismas neįvertino byloje esančių įrodymų, patvirtinančių ieškovo nuostolius. Praradus 88 dėžes marškinių, ieškovui pagal PVM sąskaitą-faktūrą VKM0102598 gavėjas sumokėjo tik už pristatytą dalį krovinio. Visa užsakymo kaina sudarė 35 315, 35 eurų (121 837,96 Lt). Pavogto užsakymo dalies kaina sudarė 19 971,08 eurų (68 900,23 Lt), kuri apskaičiuota pagal pavogtų marškinių siuvimo paslaugos kainą. Pagal susiklosčiusius tarp ieškovo ir kliento „Burberry (Spain, S.A.)“ bendradarbiavimo santykius, laikoma, kad ieškovas disponuoja audiniais, kol pasiūti gaminiai nepristatomi klientui atgal, todėl ieškovas privalėjo atlyginti „Burberry (Spain, S.A.)“ prarastos krovinio dalies 23 215,91 eurų (80 094,98 Lt) audinių kainą. Šias aplinkybes patvirtina krovinio gavėjo „Burberry (Spain, S.A.)“ patvirtinimas dėl ieškovo sąskaitų apmokėjimo iš dalies. Ieškovui padaryta žala sudaro 43 187,01 eurus (148 995,19 Lt).

16Atsakovas UAB „DSV Transport“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą, atsisakyti priimti naujai pateiktus rašytinius įrodymus ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

171. Teismas pagrįstai sprendė, kad tarp ieškovo ir ekspeditoriaus yra susiklostę sutartiniai teisiniai ekspedicijos santykiai.

182. Ieškovas, reikalaudamas taikyti vežėjo atžvilgiu CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalies nuostatas, privalo įrodyti, kad vežėjas nesilaikė paprasčiausių atidumo, apdairumo ir rūpestingumo taisyklių, nors ir numatė žalos atsiradimo tikimybę. Tuo tarpu apeliantas įrodinėja, kad vežėjas pažeidė pareigą elgtis itin sąžiningai, rūpestingai ir pareigingai ir vežėjui taiko aukštesnius atidumo, apdairumo ir rūpestingumo standartus. Teismas pagrįstai sprendė, kad vežėjas elgėsi apdairiai ir rūpestingai, tačiau vairuotojų atvykimas į išsikrovimo vietą, kai gavėjo įmonė anksti ryte dar nedirbo laikytini neatsargiais veiksmais, kurie pagal savo pobūdį ir faktines bylos aplinkybes nėra vertintini kaip didelis neatsargumas. Atsižvelgiant į vietą ir aplinkybes, kurioms esant transporto priemonė buvo sustojusi, vairuotojų poilsis transporto priemonėje negali būti laikomu paprasčiausių atidumo, apdairumo ir rūpestingumo reikalavimų pažeidimu.

193. Ieškovui nepateikus įrodymų, kad Katalonijos Vyriausybės Policijos Direkcijos protokolas turi būti laikomas oficialiu rašytiniu įrodymu, šis dokumentas laikytinas rašytiniu įrodymu, neturinčiu didesnės įrodomosios galios. Minėtas protokolas sudarytas ispanų kalba, kurios tretieji asmenys M. D. ir V. D. nemoka ir neturėjo galimybės pateikti pastabų dėl šiame dokumente nurodytų aplinkybių atitikimo faktinėms aplinkybėms, todėl šis įrodymas ir jame nurodytos aplinkybės vertintinos kritiškai.

204. Teismas pagrįstai sprendė, kad krovinys nebuvo prarastas dėl vežėjo tyčios ar didelio neatsargumo, todėl vežėjo atsakomybė už krovinio dalies neišsaugojimą yra ribojama CMR konvencijos 23 straipsniu. Vežėjas ir jo civilinės atsakomybės draudikas UADB „ERGO Lietuva” pagal CMR konvencijos 23 straipsnio nuostatas sumokėjo ieškovui 33 320,50 Lt nuostolių už prarasto krovinio dalį, todėl vežėjo prievolė atlyginti dėl krovinio praradimo patirtą žalą yra visiškai įvykdyta.

215. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad pavogta krovinio dalis nuosavybės teise priklausė ieškovui. Taip pat, kad dėl krovinio dalies praradimo ieškovas patyrė išlaidų, ar kad ieškovas atlygino krovinio savininko ir gavėjo „Burberry (Spain, S. A)” dėl krovinio dalies praradimo patirtą žalą. Sąskaitos faktūros ar „Burberry (Spain, S.A.)“ įvairūs paaiškinimai nėra ir negali būti laikomi pakankamu nuostolių įrodymu, todėl ieškovas, siekdamas žalos - turėtų išlaidų - atlyginimo, privalo įrodyti, jog šios išlaidos jo yra faktiškai patirtos, o tai reiškia - pateikti „Burberry (Spain, S.A.)” sąskaitų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus.

226. Atsakovo teigimu, būtinybė pateikti naujus rašytinius įrodymus kilo dar iki pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo. Be to, kyla pagrįstos abejonės dėl naujai pateikiamų rašytinių įrodymų patikimumo ir leistinumo. Iš pateiktų dokumentų nėra aišku, ar šiuos dokumentus pasirašę asmenys turėjo teisę pasirašyti juos - ar jie yra tinkamai įgalioti „Burberry (Spain, S.A.)“ vardu sudaryti ir pasirašyti atitinkamus dokumentus.

237. Ieškovas ieškinio ir patikslinto ieškinio pareiškimo metu neturėjo teisės reikalauti krovinio vežimo kainos kompensacijos, nors ieškovui priklausanti krovinio vežimo kainos kompensacija yra visiškai sumokėta.

24Atsakovas UAB „Hofa“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

251. Atsakovas UAB „DSV Transport“ įsipareigojo ieškovui tik organizuoti krovinio pervežimą. Pareiga garantuoti saugų krovinių gabenimą priklauso vežėjui, o ne ekspeditoriui. Krovinio dalis buvo prarasta dėl vežėjo UAB „Hofa“ kaltės, todėl atsakomybė už krovinio dalies neišsaugojimą tenka būtent šiam atsakovui.

262. Atsakovo UAB „Hofa“ veiksmuose nebuvo tyčios ar didelio neatsargumo, kuris galėtų būti prilyginamas tyčiai, todėl CMR konvencijos 29 straipsnis, nustatantis vežėjo neribotą civilinę atsakomybę, šiuo atveju netaikytinas ir UAB „Hofa“ nėra atsakingas už nuostolius, viršijančius

2733 320,50 Lt sumą, kuri buvo apskaičiuota ir išmokėta ieškovui pagal CMR konvencijos 23 straipsnio 3 dalį.

283. Teismas, įvertinęs vairuotojų paaiškinimus, pagrįstai pripažino, kad vairuotojai buvo apsvaiginti nenustatytos kilmės medžiaga ir tik dėl šios priežasties negalėjo pasipriešinti vagystei. Vairuotojų darbo diena dažnai prasideda tamsiu paros metu, todėl negalima kaltinti vairuotojų, kad jie atvežę krovinį sustojo prie krovinio gavėjo vartų. Pažymi, kad ieškovas krovinio neapdraudė, transportavimo dokumentuose nenurodė krovinio vertės, neinformavo kokį krovinį reikės transportuoti, ar reikės imtis specialių saugos priemonių (transportuojant mobiliųjų telefonų aparatus reikia būti ženkliai atidesniems nei transportuojant daržoves). Ieškovas nenurodė vežėjui krovinio gavėjo darbo laiko. Todėl teismo išvada, kad krovinio vežėjas elgėsi apdairiai ir rūpestingai, yra teisėtas ir pagrįstas byloje esančiais įrodymais.

294. Ieškovas neįrodė prarasto krovinio vertės. UAB „Impeksservis“ prekių vertės ekspertizės aktas vertintinas kritiškai, nes tai nėra teismo paskirta ekspertizė, o ekspertizės aktas surašytas remiantis ieškovo pateiktais dokumentais. Byloje nėra jokių duomenų kokie AB „Vilkma“ santykiai yra su Getzner Textil AG. Ar Getzner Textil AG, būdama audinių savininkė, turi reikalavimo teisę dėl nuostolių atlyginimo, atsiradusių įvykus krovinio vagystei. Byloje nėra jokių atsiskaitymų tarp AB Vilkma, „Burberry (Spain, S.A.)“ ir Getzner Textil AG patvirtinančių dokumentų ir teisinių santykių prigimties tarp šių juridinių asmenų, taip pat, kad ieškovas turi reikalavimo teisę dėl 115 674,68 Lt turtinės žalos.

305. Teismas tinkamai taikė ir aiškino CMR konvencijos nuostatas, nenukrypo nuo suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos šios kategorijos bylose, nepažeidė CPK įtvirtintų įrodymų vertinimo taisyklių.

31Trečiasis asmuo UADB „ERGO Lietuva“ (toliau – draudimo bendrovė) atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad ieškovas nepateikė rašytinių ar kitokių įrodymų, pavirtinančių kvalifikuotos atsakovo UAB „Hofa“ kaltės formos aplinkybes. Draudimo bendrovės įsitikinimu, teismas pagrįstai vadovavosi CPK įtvirtintu rungimosi principu bei tinkamai vertino byloje esančius įrodymus. Draudimo bendrovė tirdama draudžiamąjį įvykį nustatė, kad UAB „Hofa“, vykdydama ieškovo užsakymą, veikė kaip patyrusi tarptautinių pervežimų veiklą vykdanti įmonė ir atitinkamai rūpinosi krovinio saugumu, o administruodama žalą nustatė, kad UAB „Hofa“ yra atsakinga už ieškovo krovinio praradimą ir išmokėjo draudimo išmoką. Draudimo bendrovė pagal CMR konvencijos 23 straipsnį apskaičiavo 33 320,50 Lt dydžio kompensaciją (987,84 kg x 8,33 x 4,0493 Lt) ir iš šios sumos išskaičiusi draudimo sutartyje numatytą 2 300 eurų besąlyginę išskaitą, ieškovui išmokėjo 25 379,06 Lt draudimo išmoką. Draudimo bendrovės teigimu, atsakovas UAB „Hofa“ yra atsakingas už įvykį (paprasta kaltės forma), tačiau, šios bendrovės veiksmai negali būti vertintini kaip didelis neatsargumas.

32Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. sausio 11 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 8 d. sprendimą paliko nepakeistą.

33Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs bylą kasacine tvarka, 2012 m. spalio 26 d. nutartimi Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 11 d. nutartį panaikino ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui.

34IV. Apeliacinio teismo argumentai

35Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

36Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų ir ex officio patikrina, ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 26 d. nutartyje išdėstyti išaiškinimai yra privalomi teismui iš naujo nagrinėjančiam bylą (CPK 362 str. 2 d.), todėl bylą nagrinėjant apeliacine tvarka analizuojami apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai argumentai vadovaujantis kasacinio teismo išaiškinimais.

37Nagrinėjamoje byloje aktualūs tarptautinio krovinių vežimo dalyvių santykių kvalifikavimo, jų atsakomybės ribų, kaltės, nuostolių dydžio bei įrodymų vertinimo klausimai.

38Byloje nustatyta, kad 2008 m. lapkričio 7 d. ieškovas AB „Vilkma“ elektroniniu paštu pateikė atsakovui UAB „DSV Transport“ užsakymą dėl krovinio pervežimo. UAB „DSV Transport“ užsakymo vykdymui pasitelkė UAB „Hofa“, kuris turėjo nugabenti ieškovo krovinį klientui Ispanijoje, adresu „Burberry (Spain, S.A.)“, iC/LIMA, 23-29/08030 Barselona. Už krovinio vežimo organizavimo paslaugas ieškovas AB „Vilkma“ 2008-11-30 įsipareigojo sumokėti atsakovui UAB „DSV Transport“ nustatytą atlyginimą – 3666,87 Lt pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. SA202648. 2008 m. lapkričio 11 d. ieškovo AB „Vilkma“ teritorijoje buvo pakrautos prekės, t. y. 157 dėžės vyriškų marškinių, 3 dėžės furnitūros ir 9 rulonai audinio, viso 1940 kg bruto svorio. Šį krovinį vežėjas UAB „Hofa“ privalėjo pristatyti AB „Vilkma“ klientui, tačiau 2008 m. lapkričio 18 d. ieškovas buvo informuotas apie krovinio vagystę iš UAB „Hofa“ vilkiko. Buvo pavogta dalis krovinio – 88 dėžės arba 987,84 kg krovinio bruto svorio. 2009 m. balandžio 6 d. UADB „Ergo Lietuva“, remdamasi CMR 23 straipsniu, nustatančiu ribotą vežėjo civilinę atsakomybę, išmokėjo ieškovui 25 379,06 Lt draudimo išmoką, o atsakovas – UAB „Hofa“ 7941,44 Lt, viso ieškovui sumokėta 33 320,50 Lt už prarasto krovinio dalį.

39Dėl šalių teisinių santykių kvalifikavimo

40Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, kokią sutartį buvo sudaręs ieškovas ir atsakovas UAB ,,DSV Transport“ – tarptautinio krovinių vežimo (CK 6.808 str., CMR konvencijos 1 str. 1 d.) ar ekspedijavimo (CK 6.824 str.).

41Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. spalio 26 d. nutartyje konstatavo, kad bylą nagrinėję teismai nepagrįstai ieškovo ir atsakovo UAB „DSV Transport“ teisiniams santykiams taikė ekspedijavimą reglamentuojančias teisės normas ir nepripažino šio atsakovo susitariančiuoju vežėju, taip nukrypdami nuo nutartyje nurodytos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos. Tai, kad atsakovas UAB „DSV Transport“ atliko susitariančiojo vežėjo funkcijas, patvirtina ir byloje nustatytos faktinės aplinkybės, kurios teismų buvo įvertintos nesilaikant įrodymų vertinimo taisyklių (CPK 185 str.). Kasacinio teismo teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad pagal CMR konvencijos 36 straipsnį, kai vežimą vykdė keli vežėjai ir jo metu buvo padaryta kroviniui žala, reikalavimo teisę turintis asmuo gali pareikšti ieškinį tik pirmam ar paskutiniam vežėjui arba tam vežėjui, kuris vykdė vežimą tuo metu, kai atsitiko tai, kas lėmė krovinio praradimą, sugadinimą arba pristatymo termino viršijimą. Be to, ieškinys gali būti pareikštas ir keliems to krovinio vežėjams. Pripažinus, kad nagrinėjamu atveju vežimą CMR konvencijos prasme vykdė du vežėjai (susitariantysis vežėjas – UAB „DSV Transport“ ir faktinis vežėjas – UAB „Hofa“, priėmęs krovinį ir įrašytas CMR važtaraštyje, t. y. prisijungęs prie vežimo teisinių santykių kaip savarankiškas vežėjas, savo vardu ir rizika vežęs krovinį), ieškovas turėjo teisę reikšti ieškinį dėl nuostolių atlyginimo priteisimo solidariai iš abiejų tarptautiniame krovinio vežime dalyvavusių vežėjų – tiek susitariančiojo, tiek faktinio.

42Dėl vežėjo atsakomybės už krovinio dalies praradimą

43Nagrinėjamu atveju, ieškovas prašė priteisti iš atsakovų visų dėl prarasto krovinio dalies jo patirtų nuostolių atlyginimą, netaikant CMR konvencijoje nustatyto vežėjo atsakomybės ribojimo.

44CMR konvencija, įtvirtindama griežtą vežėjo atsakomybę, jo kaltės dėl krovinio praradimo, sugadinimo ar pavėluoto pristatymo prezumpciją (CMR konvencijos 17, 18 str.), kartu nustato ir tam tikras garantijas, kuriomis ribojamas vežėjui tenkančių atlyginti nuostolių dydis (CMR konvencijos 23 str. 1-3 d., 28 str.). Vadovaujantis CMR konvencijos 23 straipsnio 1 dalimi, kai vežėjas privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl viso ar dalies krovinio praradimo, kompensacijos suma apskaičiuojama pagal krovinio vertę toje vietoje ir tuo laiku, kai jis buvo priimtas vežti, tačiau ji negali būti didesnė kaip 8,33 atsiskaitymo vieneto už kiekvieną trūkstamą kilogramą bruto svorio (CMR konvencijos 23 str. 3 d.). Vienas atvejų, kada vežėjo atsakomybė nėra ribojama CMR Konvencijos 23 straipsnyje nustatytu maksimaliu dydžiu ir jis privalo atsakyti visa apimtimi, yra žalos padarymas dėl vežėjo kaltės, pasireiškusios dideliu neatsargumu (šiurkščiu aplaidumu), kuris tarptautinėje teismų praktikoje prilyginamas tyčiniams veiksmams (CMR konvencijos 29 str. 1 p.). CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta vežėjo kaltė suprantama kaip: 1) žalos padarymas tyčia; 2) žalos padarymas veiksmais, kurie pagal bylą nagrinėjančio teismo taikomus įstatymus prilyginami tyčiniams. Civilinėje atsakomybėje pagal teisinę reikšmę tyčinei kaltės formai gali būti prilyginamas didelis neatsargumas. Lietuvos nacionalinėje teisėje tiesiogiai didelis neatsargumas nevertinamas tyčia, bet teisiniai tyčinių veiksmų ir didelio neatsargumo padariniai neretai yra vienodi. Taikant CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalį vežėjo didelis neatsargumas pagal bylos konkrečios aplinkybes gali būti prilyginamas tyčiniams veiksmams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UADB „ERGO Lietuva“ v. UAB „Transtira“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-172/2009). Pagal teisės doktriną tyčiai prilygintu neatsargumu laikomi tokie asmens veiksmai, kurių šis, laikydamasis bent minimalių atsargumo ir rūpestingumo reikalavimų, nebūtų padaręs, arba neveikimas – neatlikimas visų įmanomų veiksmų, galėjusių sumažinti žalos atsiradimo riziką arba padėti jos išvengti.

45Nagrinėjamos bylos atveju žalos atsirado dėl trečiųjų asmenų įvykdytos vagystės, kurios metu buvo prarasta dalis ieškovo krovinio. Atsižvelgiant į tai, kad vagystė kasacinio teismo praktikoje laikoma neišvengiama aplinkybe tik išimtiniais atvejais, t. y. kai ji įvykdoma iš tiesų ypatingomis aplinkybėmis (jėga, ginklu, užpuolimu ar kitokiomis priemonėmis, kurioms neprotinga būtų priešintis), laikytina, jog įprastų atidumo ir dėmesingumo reikalavimų nepaisymas, lėmęs neteisėtą vežamo krovinio užvaldymą, reiškia vežėjo neatsargumą, prilygintiną tyčiniams veiksmams. Jeigu tam tikrais vežėjo veiksmais ar jo neveikimu buvo sudarytos prielaidos kroviniui prarasti, vežėjui kyla ir tam tikrų teisinių padarinių – jis netenka teisės į atsakomybės ribojimą. Taigi, sprendžiant didesnės kompensacijos pagal CMR konvencijos 29 straipsnį priteisimo klausimą, turi būti nustatyta, ar vežėjas, veždamas krovinį, elgėsi maksimaliai atsargiai ir rūpestingai ir ar ėmėsi visų tuo metu įmanomų saugumo priemonių, taip sudarydamas realias neteisėto jo vežamo krovinio užvaldymo kliūtis, kurias įveikus vagystė galėtų būti pripažinta neišvengiama aplinkybe, pašalinančia didelį vežėjo neatsargumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Baltic Express“ v. UAB „Autonivera“, bylos Nr. 3K-3-259/2007). Vežėjo kaltės pobūdis ginčo atveju vertintinas atsižvelgiant į jo pasirinktą sustojimo vietą, laiką ir priežastis, krovinio saugumui užtikrinti atliktus veiksmus ir kitas krovinio praradimo aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. G. įmonė „Inesa“ v. UAB „Transtira“, bylos 3K-3-9-2012).

46Bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Hofa“ apmokėjo dalį nuostolių atlyginimo ieškovui, taigi, atsakovas savo kaltės dėl krovinio dalies praradimo neneigia, tačiau nesutinka su jo veiksmų, kaip ypač neatsargių, kvalifikavimu. Kasacinis teismas 2012 m. spalio 26 d. nutartyje nurodė, kad vežėjo kaltės formos nustatymui esminę įrodomąją reikšmę turi būtent vagystės rytą vežėjo vairuotojų atlikti veiksmai: pasirinkta sustojimo vieta, laikas ir sustojimo priežastys, kiti krovinio saugumui užtikrinti atlikti veiksmai, vairuotojų elgesys vagystės metu.

47Iš bylos duomenų matyti, kad vežėjui buvo žinoma gabenamo krovinio sudėtis (157 dėžės vyriškų marškinių, 3 dėžės furnitūros, 9 rulonai audinio) (t. 1, b. l. 13). Toks krovinys laikytinas, lengvai realizuojamu ir jo vagystei nereikia specialios įrangos. Šios aplinkybės lemia padidintą pasikėsinimo pavogti riziką. Pervežant krovinį visada egzistuoja tam tikra objektyvi krovinio praradimo rizika, todėl atsakovas, kaip verslininkas – krovinių vežimo profesionalas, užsiimantis krovinių pervežimu už atlygį, turi iš anksto numatyti ir įvertinti visas galimas grėsmes, galinčias kilti vežant krovinį, bei imtis visų įmanomų priemonių krovinio praradimo rizikos veiksniams pašalinti, ar krovinio praradimo rizikos laipsniui sumažinti. Bylos duomenimis, vežėjui buvo pateikti duomenys apie saugomas ir rekomenduojamas aikšteles kelionės metu (t. 1, b. l. 121). Vežėjas krovinio pervežimui iš Lietuvos į Ispaniją paskyrė du vairuotojus. Vairuotojai iš nakvynės vietos (t. 1, b. l. 199) į išsikrovimo vietą (prie sandėlio) atvyko 2008 m. lapkričio 18 d. anksti ryte - 05.30 val. Lietuvos laiku (viešosios erdvės duomenimis Barselonos laiku 4.30 val.) (t. 1, b. l. 200), kai sandėliai dar neveikė, tamsiu paros metu sustojo ne saugomoje automobilių stovėjimo aikštelėje, o tiesiog gatvėje ir laukė, kol krovinio gavėjo įmonė pradės darbą. Katalonijos policijos pažymoje pažymėta, jog vagystė įvyko 2008 m. lapkričio 18 d. tarp 4 – 5 val. ryto (t. 1, b. l. 55). Šiuo atveju, vežant brangų bei vagystėms patrauklų krovinį, sustojimas nesaugomoje aikštelėje vertinamas kaip labai neatsargus vežėjo elgesys ir nors vairuotojai liko transporto priemonėje, tačiau, būdami dviese, vagystės rytą, kaip patys patvirtino, abu nuėjo miegoti (t. 1, b. l. 45-50), nors kol vienas vairuotojas miegojo, kitas galėjo prižiūrėti krovinį ir taip užtikrinti jo saugumą, galbūt netgi išvengti vagystės. Vežėjo kaltė yra didelis neatsargumas, prilyginamas tyčiai, kai jis (jo agentas), nors ir miega transporto priemonėje, bet ją su kroviniu pastato nesaugomoje aikštelėje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Baltic Express“ v. UAB „Autonivera“ ir kt., byla Nr. 3K-3-259/2007). Nesaugomoje aikštelėje būtina imtis papildomų apsaugos priemonių dėl to, kad vagysčių skaičius tokiose vietose yra didesnis. Nors vairuotojai teigia, kad atvykę prie gavėjo sandėlio buvo apsvaiginti nenustatytos kilmės medžiaga, tačiau jokių tai patvirtinančių įrodymų byloje nėra (byloje nėra duomenų, kad vairuotojai būtų kreipęsi dėl to į medikus), o remtis vien tik vairuotojų, kurie yra suinteresuoti asmenys, parodymais, nesant kitų duomenų, šiuo atveju negalima. Byloje nenustatyta ypatingų krovinio neteisėto užvaldymo aplinkybių, kai vežėjo priimtos priemonės kroviniui išsaugoti būtų bejėgės prieš vartojamą kėsinimąsi ir negalėtų užkirsti kelio krovinio praradimui. Vilkikas su kroviniu buvo pastatytas nesaugomoje aikštelėje, nors ir prie krovinio gavėjo sandėlio, tačiau vairuotojai miegojo transporto priemonėje. Tikėdamiesi, kad krovinys vairuotojams miegant transporto priemonės kabinoje, yra saugus, vairuotojai turėjo atsižvelgti į tai, kokių realių kliūčių jie sudaro asmeniui, siekiančiam neteisėtai užvaldyti krovinį, ar jos veiksmingos ir užtikrins krovinio išsaugojimą. Pašaliniams asmenims, norintiems krovinį užvaldyti neteisėtu būdu, nesudaryta kliūčių, kurias reikėtų įveikti jėga, ginklu, užpuolimu ar kitokiomis priemonėmis, kurioms neprotinga priešintis.

48Įvertinusi nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad vežėjas nebuvo maksimaliai atsargus ir rūpestingas, nesivadovavo krovinio išsaugojimo prioritetu, nes nesiėmė visų įmanomų saugumo priemonių realioms ir veiksmingoms kliūtims neteisėtam jo vežamo krovinio užvaldymui sudaryti. Teisėjų kolegijos vertinimu, vežėjo kaltė nagrinėjamu atveju – didelis neatsargumas, kuris tarptautinėje praktikoje prilyginamas tyčiai. Nustačius tokius vežėjo veiksmus, kurie gali būti prilyginami tyčiniams CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalies prasme, šiam vežėjui netaikytinos CMR konvencijos nuostatos, atleidžiančios, taip pat ribojančios jo civilinę atsakomybę (23 str. 3 ir 6 d.), dėl to vežėjas privalo atlyginti nuostolius pagal CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalį.

49Dėl nuostolių atlyginimo

50Vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio praradimą ar jo sugadinimą nuo to momento, kai krovinį priėmė vežti, ir iki jo perdavimo momento, taip pat už krovinio pavėluotą pristatymą (CMR Konvencijos 17 str. 1 d.). Kai, remiantis Konvencijos nuostatomis, vežėjas, praradus dalį arba visą krovinį, privalo atlyginti žalą, kompensacijos suma apskaičiuojama pagal krovinio vertę toje vietoje ir tuo laiku, kai jis buvo priimtas vežti (CMR Konvencijos 23 str. 1 d.). Aiškindamas šią CMR Konvencijos nuostatą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad vežėjo atsakomybė už krovinio praradimą ribojama tiesioginiais nuostoliais. Krovinio vertė nustatoma pagal biržos kainas, o jeigu tokių nėra, – pagal rinkos kainas, o jei nėra ir tokių, – pagal to paties asortimento ir kokybės prekių vertę. Jei teismui nėra pateikti įrodymai apie prekių biržos ar rinkos vertę, teismas gali vadovautis ta krovinio verte, kuri yra nurodyta sąskaitoje faktūroje, lydinčioje krovinį ir pateikiamoje muitinei. Nustatant krovinio vertės sumažėjimą vienu iš įrodymų gali būti eksperto išvada (CPK 177 str. 2 d., 185, 212, 218 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „SP sistemos“ v. UAB „Transekspedija“, bylos Nr. 3K-3-504/2007). Reikalaudamas atlyginti nuostolius, jų dydį, kaip ir sutarties pažeidimo faktą bei priežastinį ryšį tarp pažeidimo ir nuostolių, privalo įrodyti ieškovas, t. y. asmuo, reikalaujantis atlyginti nuostolius (CPK 178 str.).

51Ieškovas ieškinyje nurodė, kad dėl krovinio dalies vagystės patyrė 43 187,01 EUR (148 995,19 Lt) nuostolių, t. y. 19 971,10 EUR už vyriškų marškinių siuvimo paslaugas ir 23 215,91 EUR už „Burberry (Spain, S.A.)“ audinius. Byloje esančioje VKM 0102598 sąskaitoje nurodyta, kad dalies gabenamo krovinio – 157 dėžių (1785 kg svorio) vyriškų marškinių gaminių kaina sudarė 35 315,35 EUR (t. 1, b. l. 13-14). Ieškovas nurodė, kad praradus dalį krovinio, t. y. 88 dėžes (2 016 vnt.) marškinių, prarasto krovinio dalies kaina sudarė 19 971,08 EUR, kuri buvo apskaičiuota pagal pavogtų marškinių siuvimo paslaugos kainą. Šias ieškovo nurodytas aplinkybes patvirtina byloje pateiktas eksperto UAB ,,Impeksservis“ atliktos prekių vertės nustatymo ekspertizės aktas, kuriame nurodyta, kad prarastų prekių bendra gamintojo sukurta vertė – 19 971,08 EUR (t, 2, b. l. 31). Taip pat šias aplinkybes patvirtina krovinio gavėjo aiškinamasis raštas, kuriame nurodyta, jog krovinio gavėjas ieškovui sumokėjo tik dalį VKM 0102598 sąskaitoje nurodytos kainos, t. y. 15 344,25 EUR, o likusi dalis dėl krovinio praradimo, kuri sudarė 19 971,10 EUR ieškovui nebuvo sumokėta („Burberry (Spain, S.A.)“ raštas, t. 3, b. l. 78-81). Aplinkybes, kad ieškovas patyrė 23 215,91 EUR nuostolių už audinius patvirtina „Burberry (Spain, S.A.)“ išrašyta sąskaita bei aiškinamasis raštas (t. 1, b. l. 27, 78-81).

52Atsižvelgdama į šias aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovas įrodė, jog dėl krovinio praradimo jis patyrė 43 187,01 EUR (148 995,19 Lt) nuostolių. Byloje taip pat nustatyta, kad trečiasis asmuo draudimo bendrovė Vežėjų automobiliais (CMR) civilinės atsakomybės draudimo sutartimi (liudijimo Nr. 710-932-80476) buvo apdraudusi vežėjo UAB „Hofa“ civilinę atsakomybę pagal vežimo sutartis. Draudimo bendrovė, vykdydama draudimo sutartį, ištyrusi ginčo įvykio aplinkybes ir nustačiusi, kad vežėjas UAB „Hofa“ yra atsakingas už ieškovo krovinio praradimą, vadovaudamasi CMR konvencijos 23 straipsniu, apskaičiavo 33 320,50 Lt kompensaciją už 88 dėžes (arba 987,84 kg) prarasto krovinio (987,84 kg x 8,33 x 4,0493 Lt). Iš šios sumos išskaičiusi draudimo sutartyje numatytą 2 300 eurų besąlyginę išskaitą, draudimo bendrovė ieškovui išmokėjo 25 379,06 Lt dydžio draudimo išmoką. Vežėjas UAB „Hofa“ ieškovui sumokėjo 7 941,44 Lt iki bendros kompensuojamos sumos. Įvertinus tai, kad ieškovui buvo kompensuota 33 320,50 Lt nuostolių, ieškovui iš atsakovų solidariai priteistina 115 674,69 Lt (148 995,19 – 33 320,50) nuostolių.

53CMR konvencijos 27 straipsnyje numatyta teisė reikalauti 5 procentų dydžio metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo žalai atlyginti skirtos kompensacijos sumos. Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo tos dienos, kai vežėjui raštu yra pateikiama pretenzija, o jeigu tokios nebuvo, – nuo ieškininio pareiškimo dienos, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Remiantis išdėstytais argumentais, CMR konvencijos 27 straipsnyje numatyto dydžio palūkanos nuo ieškovui atlygintinos 115 674,69 Lt kompensacijos sumos priteistinos solidariai iš atsakovų nuo 2009 m. vasario 12 d., t. y. nuo ieškovo pateiktos pretenzijos (t. 1, b. l. 98).

54Dėl kompensacijos už krovinio vežimą

55CMR konvencijos nuostatose numatoma krovinio praradimo atveju kompensuoti vežėjui visą užmokestį, muitų rinkliavas ir mokesčius bei kitas su krovinio vežimu susijusias išlaidas, jei prarastas visas krovinys, ir proporcingai nuostolių dydžiui, praradus dalį krovinio. CMR konvencijos 23 straipsnio 4 dalis numato, kad praradus dalį krovinio, proporcingai nuostolių dydžiui, turi būti kompensuojamas užmokestis už vežimą. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas UAB „DSV Transport“ už 1940 kg svorio krovinio pervežimo organizavimą buvo išrašęs ieškovui PVM sąskaitą faktūrą Nr. SA 202648 3 666,87 Lt sumai (t. 1, b. l. 12). Pavogta buvo 987,84 kg svorio krovinio dalis (51 proc. viso krovinio), todėl, vadovaujantis CMR konvencijos 23 straipsnio 4 dalimi, tenkintinas ieškovo ieškinio reikalavimas priteisti iš atsakovo UAB „DSV Transport“ 1870,10 Lt kompensaciją (3666,87 Lt x 51 proc. : 100 proc.) už vežimo paslaugas.

56Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

57CPK 321 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendra taisyklė, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis, t. y. jei bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Teisėjų kolegija pažymi, kad minėtą būtinumą lemia tai, kad pirmosios instancijos teismas nenustatė (neišaiškino) tam tikrų faktinių aplinkybių, reikšmingų teisingam bylos išsprendimui ir dėl to jas būtina nustatyti (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1126/2012; 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1314/2012; kt.). Analogiškos pozicijos laikomasi ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje, kuria pripažįstama, kad žodinis bylos nagrinėjimas nėra būtinas, kai tinkamas procesas ir teisingo sprendimo priėmimas galimas remiantis turimais rašytiniais duomenimis, rašytinėmis šalių pastabomis ir nėra poreikio bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka (pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 2002 m. lapkričio 12 d. sprendimas byloje Döry v. Sweden, pareiškimo Nr. 28394/95).

58Teisėjų kolegija, įvertinusi atsakovų bei trečiųjų asmenų prašymuose nurodytas aplinkybes, dėl kurių jie mano, kad skundas turi būti nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, bei bylos medžiagą, apeliacinio skundo, atsiliepimo į jį argumentus, sprendžia, jog nenustatyta būtinybė skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, o rašytinis šios bylos nagrinėjimas nepažeis šalių teisių ir užtikrins civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą. Dėl to netenkinami prašymai nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka (CPK 185 str.).

59Dėl bylinėjimosi išlaidų

60Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas išlaidas teismas priteisia iš antros šalies (CPK 93 str. 1 d.). Pagal bylos duomenis, ieškovas turėjo 10 052 Lt (t. 1, b. l. 9, 85, 87-88, t. 3, b. l. 76, 141) žyminio mokesčio išlaidų už ieškinį, apeliacinį skundą, kasacinį skundą. Taip pat ieškovas turėjo 5 475 Lt (t. 3, b. l. 26-29) advokato teisinės pagalbos išlaidų. Šios ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos 15 527 Lt priteistinos ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis. Iš atsakovų priteistina po 62 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, valstybei.

61Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu,

Nutarė

62Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 8 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

63Ieškinį tenkinti.

64Priteisti iš atsakovų UAB ,,Hofa“ (į. k. 122736123) ir UAB ,,DSV Transport“ (į. k. 110535550) solidariai ieškovui AB ,,Vilkma“ (į. k. 8280471) 115 674,69 Lt (šimtą penkiolika tūkstančių šešis šimtus septyniasdešimt keturis litus, 69 ct) nuostolių ir 5 procentų dydžio metines palūkanas, nuo 115 674,69 Lt sumos, nuo 2009 m. vasario 12 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

65Priteisti iš atsakovo UAB ,,DSV Transport“ ieškovui AB ,,Vilkma“ 1 870,10 Lt (tūkstantį aštuonis šimtus septyniasdešimt litų, 10 ct) kompensaciją už vežimo paslaugas.

66Priteisti iš atsakovų UAB ,,Hofa“ ir UAB ,,DSV Transport“ ieškovui AB ,,Vilkma“ po

677 763,50 Lt (septynis tūkstančius septynis šimtus šešiasdešimt tris litus, 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

68Priteisti iš atsakovų UAB ,,Hofa“ ir UAB ,,DSV Transport“ po 62 Lt (šešiasdešimt du litus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas AB ,,Vilkma“ kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu,... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 8 d. sprendimu ieškinį atmetė ir... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 8. Ieškovas UAB „Vilkma“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo... 9. 1. Teismas pažeidė materialinės ir procesinės teisės normas, netinkamai... 10. 2. Teismas nevertino susitarimo tarp ieškovo ir atsakovo dėl krovinio vežimo... 11. 3. Teismas netinkamai taikė ir aiškino CMR konvencijos 29 straipsnio,... 12. 4. Teismas nepagrįstai sprendė, kad krovinio vairuotojai V. D. ir M. D.... 13. 5. Teismas netinkamai aiškino ir taikė CMR konvencijos nuostatas dėl... 14. 6. Pagal CMR konvencijos 23 straipsnio 1 punktą, nustatant prarasto krovinio... 15. 7. Neteisinga teismo išvada, kad ieškovo nuostoliai yra atlyginti, nes... 16. Atsakovas UAB „DSV Transport“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 17. 1. Teismas pagrįstai sprendė, kad tarp ieškovo ir ekspeditoriaus yra... 18. 2. Ieškovas, reikalaudamas taikyti vežėjo atžvilgiu CMR konvencijos 29... 19. 3. Ieškovui nepateikus įrodymų, kad Katalonijos Vyriausybės Policijos... 20. 4. Teismas pagrįstai sprendė, kad krovinys nebuvo prarastas dėl vežėjo... 21. 5. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad pavogta krovinio dalis... 22. 6. Atsakovo teigimu, būtinybė pateikti naujus rašytinius įrodymus kilo dar... 23. 7. Ieškovas ieškinio ir patikslinto ieškinio pareiškimo metu neturėjo... 24. Atsakovas UAB „Hofa“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus... 25. 1. Atsakovas UAB „DSV Transport“ įsipareigojo ieškovui tik organizuoti... 26. 2. Atsakovo UAB „Hofa“ veiksmuose nebuvo tyčios ar didelio neatsargumo,... 27. 33 320,50 Lt sumą, kuri buvo apskaičiuota ir išmokėta ieškovui pagal CMR... 28. 3. Teismas, įvertinęs vairuotojų paaiškinimus, pagrįstai pripažino, kad... 29. 4. Ieškovas neįrodė prarasto krovinio vertės. UAB „Impeksservis“... 30. 5. Teismas tinkamai taikė ir aiškino CMR konvencijos nuostatas, nenukrypo nuo... 31. Trečiasis asmuo UADB „ERGO Lietuva“ (toliau – draudimo bendrovė)... 32. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. sausio 11 d. nutartimi Vilniaus apygardos... 33. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs bylą kasacine tvarka, 2012... 34. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 35. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 36. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 37. Nagrinėjamoje byloje aktualūs tarptautinio krovinių vežimo dalyvių... 38. Byloje nustatyta, kad 2008 m. lapkričio 7 d. ieškovas AB „Vilkma“... 39. Dėl šalių teisinių santykių kvalifikavimo... 40. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, kokią sutartį buvo sudaręs... 41. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. spalio 26 d. nutartyje konstatavo,... 42. Dėl vežėjo atsakomybės už krovinio dalies praradimą ... 43. Nagrinėjamu atveju, ieškovas prašė priteisti iš atsakovų visų dėl... 44. CMR konvencija, įtvirtindama griežtą vežėjo atsakomybę, jo kaltės dėl... 45. Nagrinėjamos bylos atveju žalos atsirado dėl trečiųjų asmenų įvykdytos... 46. Bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Hofa“ apmokėjo dalį nuostolių... 47. Iš bylos duomenų matyti, kad vežėjui buvo žinoma gabenamo krovinio... 48. Įvertinusi nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad vežėjas... 49. Dėl nuostolių atlyginimo... 50. Vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio praradimą ar jo... 51. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad dėl krovinio dalies vagystės patyrė 43... 52. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 53. CMR konvencijos 27 straipsnyje numatyta teisė reikalauti 5 procentų dydžio... 54. Dėl kompensacijos už krovinio vežimą ... 55. CMR konvencijos nuostatose numatoma krovinio praradimo atveju kompensuoti... 56. Dėl žodinio bylos nagrinėjimo... 57. CPK 321 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendra taisyklė, kad apeliacinis... 58. Teisėjų kolegija, įvertinusi atsakovų bei trečiųjų asmenų prašymuose... 59. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 60. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas išlaidas teismas... 61. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 62. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 8 d. sprendimą panaikinti ir priimti... 63. Ieškinį tenkinti.... 64. Priteisti iš atsakovų UAB ,,Hofa“ (į. k. 122736123) ir UAB ,,DSV... 65. Priteisti iš atsakovo UAB ,,DSV Transport“ ieškovui AB ,,Vilkma“ 1 870,10... 66. Priteisti iš atsakovų UAB ,,Hofa“ ir UAB ,,DSV Transport“ ieškovui AB... 67. 7 763,50 Lt (septynis tūkstančius septynis šimtus šešiasdešimt tris... 68. Priteisti iš atsakovų UAB ,,Hofa“ ir UAB ,,DSV Transport“ po 62 Lt...