Byla 2-43-750/2012
Dėl pripažinimo iš dalies įvykdžius prievolę ir delspinigių sumažinimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja D. Z.,

2sekretoriaujant Eglei Ignotaitei,

3dalyvaujant ieškovams R. G. ir V. G., jų atstovui advokatui Mariui Navickui, atsakovui A. Č., jo atstovui advokatui Vaclovui Šerlinskui, tretiesiems asmenims T. J. ir V. Č.,

4teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų R. G. ir V. G. ieškinį atsakovui A. Č., tretiesiems asmenims T. J. ir V. Č. dėl pripažinimo iš dalies įvykdžius prievolę ir delspinigių sumažinimo,

Nustatė

5Ieškovai patikslintu ieškiniu prašo pripažinti iš dalies įvykdžius prievolę, t. y., kad ieškovai pagal 2008-03-13 paskolos sutartį, kuri patvirtinta Šilutės rajono I-ojo notaro biuro notarės Albinos Radavičienės, notarinio registro Nr. 2841, kuria pasiskolinta iš atsakovo A. Č. 200 000 Lt, atsakovo nurodymu 2008-05-19 į jo sūnaus trečiojo asmens V. Č. sąskaitą sumokėjo skolos dalį 55 000 Lt bei į paties atsakovo asmeninę atsakovo A. Č. sąskaitą ( - ) sumokėjo paskolos dengimui 1500 eurų (5179,20 Lt). Be to prašo nuo 200 000 Lt paskolos sumos 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną, t.y. po 100 Lt už 180 dienų kas sudaro 18000 Lt apskaičiuotus delspinigius laikyti nepagrįstais, skaičiuoti 0,02 procentų už kiekvieną pradelstą dieną, t. y. po 29,00 Lt už 180 dienų nuo 145 000 Lt nesumokėtos paskolos dalies, kas sudaro 5220 Lt. Ieškinyje nurodo, kad ieškovai 2008-03-13 Paskolos sutartimi pasiskolino iš atsakovo 200 000 Lt, kuriuos privalėjo grąžinti iki 2009-09-14. Paskolos tikslas ir palūkanos sutartyje nebuvo nenumatyti. Ieškovas, atsakovo nurodymu, 2008-05-19 į atsakovo sūnaus V. Č. sąskaitą Nr. LT 34704404797094102 pervedė 55000 Lt, be to, ieškovo nurodymu, jo draugas (mokėtojas C. S.) 2010-03-22 mokėjimo pavedimu į atsakovo sąskaitą pervedė 1500 eurų ( pagal banko nekintamą kursą atitinka 5179,20 Lt). Pinigai buvo pervesti kaip atsiskaitymas atsakovui už iš jo įsigytą gyvenamąjį namą ir todėl pagal paskolos sutartį negrąžinta atsakovui paskolos dalis yra 13 9820,80 Lt Minėtos paskolos grąžinimo užtikrinimui Hipotekos lakštu Šilutės rajono 1-ojo notaro biuro notarės Albinos Radavičienės (notarinio reg. Nr. 2845) įkeistas T. J. butas, esantis ( - ) 2008-03-13 Paskolos sutartis sudaryta siekiant vėliau sudaryti kitą pirkimo –pardavimo sutartį, kuria siekiama atsakovui pervesti už perkamą gyvenamąjį namą su garažu, ūkiniu pastatu, šiltnamiu bei 0,3 ha žemės sklypu, esančiais ( - ) (toliau – Turtas). Tokiu būdu užtikrinant, kad ieškovai jam sumokės tokią (200000 Lt) Turto kainos dalį. Šias aplinkybes patvirtina prieš paskolos ir Turto pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymą ieškovo atliktas 2008-02-07 Turto vertinimas, kurio metu jis įvertintas 600 000 Lt, o jo likvidacinė vertė – 420 000 Lt. Pagal 2008-04-01 nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, patvirtintą Jurbarko rajono 2-ajame notaro biure, reg. Nr. 2137 ieškovai ir atsakovas sutarė Turtą pirkti už 576000 Lt. Šios sutarties sudarymo metu atsakovui už perkamą turtą ieškovai atsakovui buvo sumokėjo 76000 Lt , 300 000 Lt atsakovui pagal 2008-02-14 kredito sutartį pervedė AB SEB bankas. Likusiai nesumokėtai 200 000 Lt pinigų sumai už perkamą Turtą ieškovai su atsakovu pasirašė 2008-03-13 paskolos sutartį. Sprendžiant klausimą dėl delspinigių dydžio pagal paskolos sutartį, teismas turi atsižvelgti į tai, kad atsakovo nurodymu grąžinta jo sūnui trečiajam asmeniui V. Č. 55 000 Lt nesuėjus sutartam paskolos grąžinimo terminui. CK 1.125 str. 5d. 1p. yra įtvirtina , jog sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl netesybų ( baudos, delspinigių) išieškojimo, negrąžinta paskolos suma šiuo atveju yra 145 000 Lt. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimis atsakovui apskaičiuoti nuo negrąžintos 200 000 Lt paskolos sumos 0,05 proc. delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, t.y. po 100 Lt už 180 dienų, kas sudaro 18 000, vadovaujantis paskolos sutarties 2 punktu. Skaičiuojant nuo negrąžintos 145000 Lt paskolos sumos 0,05 proc. delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną, t.y. po 72,50 Lt už 180 dienų, sudaro 13050 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nurodė paskolos dalį grąžinti, nesuėjus paskolos grąžinimo terminui ir jo nurodymas buvo įvykdytas, ieškovams tai taip pat sukėlė nuostolių, kurių šiai dienai įrodyti negali, ieškovai dalį prievolės įvykdė, skolą pripažįsta, remiantis teismų praktika ir vadovaujantis protingumo, sąžiningumo bei teisingumo kriterijais paskolos sutartyje numatyti delspinigiai mažintini iki 0,02 procentų už kiekvieną pradelstą dieną, t. y. po 29,00 Lt už 180 dienų, skaičiuojant nuo nesumokėtosios dalies 145 000 Lt, kas sudarytų 5220 Lt (CK 6.228 str. 2 d.).

6Ieškovas V. G. ieškinį prašo tenkinti ir patvirtino, kad su atsakovu sudarė notarine tvarka 2008-04-01 nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį pagal kurią jis su žmona nupirko žemės sklypą, gyvenamąjį namą ir kitus statinius, esančius ( - ). Šalių sutarimu šio turto pardavimo kaina buvo 576 000 Lt. Atsakovui pagal minėtą sutartį sumokėjo 76000 Lt savo lėšomis, 300 000 Lt gauta paskola iš AB SEB banko. Dėl likusių 200 000 Lt už namą, žemę, kitų statinių sutartos kainos sumokėjimo šalys notarine tvarka sudarė 2008-03-13 Paskolos sutartį. Pagal minėtą sutartį jis iš atsakovo nesiskolino pinigų. Siekiant užtikrinti minėtos paskolos sutarties įvykdymą buvo įkeistas T. J. butas. Atsakovas telefonu pranešė, kad jo sūnus perka automobilį ir jam reikia pinigų, nurodė jo sąskaitos numerį, todėl ieškovas į jo sūnaus V. Č. sąskaitą pervedė atsakovo paprašytus 55 000 Lt, taip grąžindamas dalį skolos pagal Paskolos sutartį. Be to jo prašymu draugo, gyvenančio Gruzijoje sesuo C. S. pervedė į atsakovo sąskaitą 1500 eurų, taip pat ieškovui padengiant dalį skolos pagal Paskolos sutartį. Su atsakovu buvo kalbėję dėl palikto televizoriaus pirkimo, tačiau vėliau televizorių ir namų kiną atsakovui grąžino. Dėl jokių kitų daiktų pirkimo iš atsakovo nesitarė. Atsakovas nebuvo prašęs surasti bei nupirkti jo sūnui automobilio ir nėra jam davęs 55 000 Lt automobilio pirkimui. Už perkamus automobilius atsiskaitinėja pavedimais, didelės pinigų sumos nesivežioja, nes vykstant į užsienį reikėtų deklaruoti didesnę nei 8000 Lt sumą.

7Ieškovė R. G. ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti. Paaiškino, kad perkant iš atsakovo Turtą, už kurį buvo sutarę 576 000 Lt kainą. Dėl dalies , t.y. 200 000 Lt kainos su atsakovu sudarė 2008-03-13 paskolos sutartį. Pagal minėtą sutartį negavo pinigų iš atsakovo. Su atsakovu nesitarė dėl likusių daiktų – biliardo stalo, treniruoklio, signalizacijos, spintos pirkimo, atsakovas juos paliko neatlygintinai. Tarėsi dėl televizoriaus pirkimo, tačiau neturėjo lėšų, šį daiktą grąžino atsakovui. Atsakovas trumpąja žinute paprašė ieškovo pervesti dalį skolos 55000 Lt, nes reikėjo jo sūnui automobiliui įsigyti, todėl sutuoktinis V. G. jo sūnui pervedė minėtą sumą, taip grąžindamas dalį skolos pagal Paskolos sutartį.

8Ieškovų atstovas prašo tenkinti ieškinį.

9Atsakovas A. Č. su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Paaiškino, kad su ieškovu sutarė, kad šis iš jo nupirks Turtą už 600000 Lt, iš kurių ieškovai jam gynais sumokėjo 76000 Lt, 300000 Lt padengė AB SEB banko paskola, o nesumokėtai kainos daliai – 200 000 Lt sumai šalys pasirašė 2008-03-13 Paskolos sutartį. Pagal minėtą sutartį realiai atsakovas ieškovams 200 000 Lt nepaskolino, o tik šia Paskolos sutartimi užtikrino likusios kainos už įsigytą Turtą sumokėjimą. Ieškovai vis žadėjo grąžinti šiuos pinigus, bet iki šiol jų nesumokėjo. Neigia, kad ieškovo pervesti 55 000 Lt bei 1500 eurų buvo kaip minėtos skolos dalinis grąžinimas. Ieškovas užsiima automobilių prekyba, todėl atsakovas, dar prieš Turto pardavimą, t. y. 2008 m. sausio ar vasario mėn. jo paprašė surasti ir nupirkti sūnui V. Č. sportinį automobilį bei davė ieškovui 55000 Lt sūnaus pinigų. Jie pasirašė skolos lapelį šiai sumai. Pinigų perdavimą ieškovui matė jo namuose dirbęs K. P. K.. Ieškovui neradus reikiamo automobilio, sūnus pats susirado tokį automobilį ir paprašė telefonu ieškovo grąžinti 55000 Lt. V. G. pervedė į sūnaus sąskaitą tokią sumą. Tokiu būdu ieškovas grąžino automobilio pirkimui jam duotus 55 000 Lt. Po mėnesio, ieškovo paprašytas, jam nuvežė minėtą skolos lapelį 55000 Lt sumai, kurį ieškovas suplėšė. Parduodant Turtą su ieškovu žodžiu susitarė, kad iš atsakovo nupirks jo paliktus daiktus – biliardo stalą už 800 Lt, treniruoklį už 800 Lt, už štangas, gantelius, gumas – 700 Lt, stacionarų kompiuterį už 1000 Lt, 4 signalizacijos pultelius po 300 Lt, sieninę spintą už 400 Lt, televizorių „Panasonic“ už 4000 Lt, muzikinį centrą už 300 Lt, namų kiną už 300 Lt. Atsakovas turėjo galimybę šiuos daiktus išsivežti, bet su ieškovais sutarė, kad jie šiuos daiktus nupirks, todėl paliko. Nesitarė, kada sumokės už šiuos daiktus. Kadangi pinigų už daiktus vis nesumokėjo, atsivežė pas ieškovą E. K., kuriam siūlė pirkti biliardo stalą, tačiau ieškovas atsisakė jį atiduoti ir pažadėjo už daiktus sumokėti pats. Vietoj atsakovo name paliktos signalizacijos ieškovas pasiūlė kitą, tačiau specialistas R. M. nustatė, kad ji netinkama naudoti. Ieškovo nurodymu į atsakovo sąskaitą pervesti 1500 eurų buvo ne jo skolos grąžinimas atsakovui, bet šie pinigai buvo už minėtus atsakovo ieškovams paliktus daiktus, išskyrus televizorių ir muzikinį centrą, kuriuos atsakovas atsiėmė. Pagal 2008-03-13 Paskolos sutartį ieškovas nėra grąžinęs nei dalies pinigų. Sudarant Paskolos sutartį ieškovai su 0,05 proc. delspinigių dydžiu visiškai sutiko, todėl nepagrįstai prašo juos mažinti.

10Atsakovo atstovas advokatas V. Šerlinskas su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti.

11Tretysis asmuo V. Č. su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Paaiškino, kad 2008 m. pradžioje jis kartu su atsakovu paprašė ieškovo surasti jam ir nupirkti sportinį automobilį. Jo tėvas A. Č. savo namuose automobilio pirkimui davė ieškovui 55000 Lt. Jie pasirašė raštą, kad ieškovas pinigus gavo. Pinigų perdavimą matė K.P. K.. Vėliau jis pats susirado automobilį, todėl telefonu ieškovui nurodė pervesti minėtus 55000 Lt į jo sąskaitą. Šiam pervedus pinigus, vėliau ieškovas skolos raštą dėl šios pinigų sumos suplėšė. Parduodant ieškovui Turtą, jis su broliu atsisakė savo dalies.

12Tretysis asmuo T. J. su ieškiniu sutinka ir prašo jį tenkinti. Paaiškino, kad ji dalyvavo ieškovams perkant atsakovo Turtą ir ji pas notarę A.Radavičienę pasirašė kažkokius dokumentus, kurių pati neskaitė. Tik vėliau sužinojo, kad įkeitė butą , užtikrinant skolos grąžinimą.

13Ieškinys tenkintinas iš dalies.

14Iš bylos medžiagos, šalių paaiškinimų ir liudytojų parodymų nustatyta, kad ieškovai V. G. ir R. G. susitarė su atsakovu A. Č. pirkti šiam ir jo sūnums M. Č. bei V. Č. priklausantį 0,3000 ha žemės sklypą, gyvenamąjį namą, garažą, ūkinį pastatą ir šiltnamį, esančius ( - ) Teismo posėdyje ieškovai nurodo, kad su atsakovu sutarė pirkti minėtą turtą už 576 000 Lt, tačiau atsakovas nurodo, kad sutarė kainą – 600 000 Lt. Remiantis ieškovo užsakyta 2008-02-07 Turto vertės nustatymo pažyma Nr.JVO-80223, atliktas atsakovo A. Č. parduodamo Turto įvertinimas ir nustatyta, kad jo rinkos vertė 600 000 Lt, o likvidacinė turto vertė – 420 000 Lt (b. l. 104).

152008-04-01 notaro patvirtinta Nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartimi ( notarinio registro Nr. 2137) pardavėjai: atsakovas A. Č. 4/6 dalis, M. Č. 1/6 dalį ir tretysis asmuo V. Č. 1/6 dalį, pardavė o pirkėjas ieškovas V. G. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise su sutuoktine ieškove R. G. nupirko minėtą Turtą. Minėtoje sutartyje numatyta, kad šalių susitarimu Turto pardavimo kaina 376 000 Lt, iš kurių 76000 Lt ieškovas sumokėjo atsakovui prieš sutarties pasirašymą, o AB SEB bankas suteikia pirkėjui 300 000 Lt kreditą Turto įsigijimui, kuriuos bankas perves atsakovui (b. l. 14-17).

16Nustatyta, kad AB SEB bankas 2008-02-14 suteikė ieškovui 300 000 Lt kreditą (Kredito sutarties Nr. 0450818010453-14), kuris buvo pervestas atsakovui už perkamą Turtą (b. l. 9, 26-34).

17Ir ieškovai, ir atsakovas patvirtina, kad 200 000 Lt įsigyto Turto kainos dalį ieškovai įsipareigojo sumokėti atsakovui per vienerių metų laikotarpį, o tam, kad užtikrintų šių pinigų sumokėjimą, šalys pasirašė paskolos sutartį, jog atsakovas tariamai paskolino ieškovams būtent 200000 Lt sumą. Taigi, 2008-03-13 Paskolos sutartimi, patvirtina Šilutės rajono 1-ojo notaro biuro notarės A. Radavičienės (notarinio registro Nr. 2841) ieškovai V. ir R. G. patvirtino, kad bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise pasiskolino iš atsakovo A. Č. 200 000 Lt, kuriuos privalo jam grąžinti iki 2009-09-14. Paskolos naudojimo tikslas ir palūkanos sutartyje nenumatyti (b. l. 10-12). Šios prievolės įvykdymui, hipotekos lakštu buvo įkeistas ieškovės motinos T. J. butas, esantis Knygnešių g. 6-2, Šilutės m., kuris šalių sutarimu įvertintas 200 000 Lt (b. l. 18-20).

18R. K. apygardos teismo 2011-04-20 nutartimi (civilinė byla Nr. 2S-812-538/2011) (b.l. 21-22) nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo Hipotekos skyrius 2010-11-15 nutartimi nutarė už skolą parduoti iš varžytynių įkeistą minėtą T. J. butą (b. l. 24-25). Atsakovas pakartotinai kreipėsi į Hipotekos skyrių prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo dėl priverstinio skolos išieškojimo (b. l. 23), ir nurodė, kad ieškovai ir įkeisto turto savininkė įspėti, tačiau per 1 mėnesio terminą skolos negrąžino ir prašė priverstinai išieškoti skolą už skolą pardavus T. J. butą. Atsakovas apskaičiavo skolos dydį pagal 2008-03-13 Paskolos sutartį: 200 000 Lt negrąžinta paskola, 0,05 proc. dydžio delspinigiai apskaičiuoti nuo negrąžintos paskolos sumos, už kiekvieną grąžinimo termino pradelstą dieną, t. y. po 100 Lt už 180 d., kas sudaro 18000 Lt ir žyminis mokestis (b. l. 21-22).

19Ieškovai prašo pripažinti, kad jie iš dalies įvykdė prievolę pagal 2008-03-13 Paskolos sutartį, t. y. atsakovo nurodymu 2008-05-19 ieškovas į jo sūnaus V. Č. sąskaitą sumokėjo skolos dalį - 55000 Lt, be to, ieškovo prašymu kitas asmuo į atsakovo sąskaitą sumokėjo dar 1500 eurų, kas atitinka 5179,20 Lt. Atsakovas su šiais ieškovų argumentais nesutinka ir nurodo, kad ieškovai jam nei dalies skolos dar nėra sumokėję, o minėtą 55000 Lt sumą pats atsakovas buvo įdavęs ieškovui tam, kad šis už juos nupirktų atsakovo sūnui V. Č. automobilį, o 1500 eurų suma ieškovo nurodymu buvo pervesta į atsakovo sąskaitą kaip apmokėjimas už atsakovo parduotame name ieškovams paliktus bei jiems parduotus daiktus. Ieškovai neigia su atsakovu taręsi iš jo pirkti paliktus daiktus.

20Remiantis byloje esančiais dokumentais nustatyta, kad ieškovas 2008-05-19 Mokėjimo nurodymu Nr. 1 pervedė į trečiojo asmens V. Č. sąskaitą 55000 Lt (b. l. 13). Be to, 2010-03-22 S. C. į atsakovo A. Č. sąskaitą pervedė 1500 eurų (b. l. 102, 103). Šalys patvirtina, kad pastaroji suma atsakovui buvo pervesta kito asmens ieškovo pašymu kaip pastarajam priklausantys pinigai.

21Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, pasisakant dėl pinigų pervedimo veiksmo teisinio kvalifikavimo, nurodyta, kad pinigų pervedimas yra tam tikrų įsipareigojimų vykdymą liudijantis veiksmas, tačiau prievolės, susijusios su pinigų pervedimu, gali kilti ne tik paskolos sutartinių teisinių, bet ir kitokių santykių pagrindu, pvz., bendro verslo ar partnerystės versle, atsiskaitymų už suteiktas paslaugas ar pateiktas prekes ir t. t. Kvalifikuojant tarp šalių susiformavusius civilinius teisinius santykius, būtina įvertinti faktų, kurių pagrindu galima būtų spręsti apie santykių tarp šalių pobūdį, visumą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje V. K. v. R. K., bylos Nr. 3K-3-235/2009).

22Dėl ginčo šalis siejančių santykių teisinio kvalifikavimo teismas kiekvienu atveju sprendžia pagal šalių reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu išdėstytas aplinkybes, tirdamas ir vertindamas jų pateiktus įrodymus. Civiliniame procese galioja rungimosi principas, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus (CPK 12, 178 str.).

23Nustatyta, kad šalims sudarant 200-08-13 paskolos sutartį realiai atsakovas neskolino pinigų ieškovams, tikroji šalių valia sudarant minėtą sutartį buvo užtikrinti ieškovų visišką atsiskaitymą, t.y. sumokant atsakovui 200 000 Lt kainos dalį už įsigytą Turtą pagal 2008-04-01 nekilnojamojo turto-pirkimo pardavimo sutartį. Ieškovai nurodytais banko pavedimais įrodė pinigų perdavimo faktą, taip sumokant už pirktą Turtą o atsakovas, priešingai, to, kad buvo įdavęs ieškovui 55 000 Lt sumą automobilio pirkimui bei su ieškovu susitarė, kad šis nupirks jo parduotame name paliktus daiktus ir dėl to ieškovas jam pervedė 1500 eurų, neįrodė. Atsakovo namuose dirbantis liudytojas K. P. K. parodė, kad atsakovas buvo pažadėjęs sūnui V. Č. nupirkti automobilį, todėl 2006 m. sausio ar vasario mėn. atsakovo namuose pastarasis perdavė ieškovui 55000 Lt. Liudytojas teigia matęs, kad atsakovas iš rūsyje esančio seifo atnešė pinigus, tačiau kaip perdavė pinigus ieškovui ir pasirašė skolos raštelį nematė. Liudytojas E. K. parodė, kad ketino pirkti biliardo stalą ir atsakovas jam pasakė, kad kažkoks žmogus jam negrąžina skolos, todėl 2010 m. kovo ar balandžio mėnesį, gal vėliau, pasiūlė nuvažiuoti apžiūrėti tokį stalą ir jei patiks galės pirkti už 800 Lt. Nuvažiavus pas ieškovą šis atsisakė minėtą stalą atiduoti, nes teigė padavęs į teimą, kuris viską ir išspręs. Liudytojas R. M. parodė, kad kaip signalizacijų specialistas apžiūrėjo signalizacijos korpusus, tačiau jie buvo aplaužyti, trūko detalių ir ji buvo netinkama naudoti.

24Byloje pateikti mokėjimai 55000 Lt ir 1500 eurų sumai (b.l. 13, 102,103) vertintini kaip tinkami įrodymai, patvirtinantys skolos pagal 2008-03-13 Paskolos sutartį grąžinimą, nes, skolos negrąžinimo prezumpcija nėra absoliuti ir gali būti paneigiama, be to, mokėjimo nurodymas dėl 55 000 Lt patvirtina, kad skola grąžinta laikantis minėtoje sutartyje numatytos grąžinimo termino sąlygos. Nors minėta pinigų suma buvo pervesta ne atsakovui, o jo sūnui trečiajam asmeniui V. Č., tačiau pažymėtina, kad 2008-04-01 Nekilnojamojo turto pirkimo- pardavimo sutartyje, dėl kurios ir buvo sudaryta 2008-03-13 Paskolos sutartis, minėtas tretysis asmuo buvo parduodamo Turto vienas iš bendrasavininkų, nes jam priklausė 1/6 dalis šio Turto. Iš ieškovų atstovo pateiktos telefono pokalbių išklotinės (b.l. 162), matyti, kad atsakovas 2008-05-19, t.y. 55 000 Lt pervedimo dieną skambino telefonu su ieškovui. Šio fakto neneigia ir atsakovas, tai patvirtina ieškovo V. G. aiškinimą, kad jam telefonu atsakovas nurodė pervesti į jo sūnaus sąskaitą pinigus. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis darytina išvada, kad ieškovai įrodė skolos būtent pagal 2008-03-13 Paskolos sutartį dalinį grąžinimą. Ieškovams pateikus įrodymus, paneigiančius 2008-03-13 Paskolos sutarties dalinio neįvykdymo (skolos negrąžinimo) prezumpciją, atsakovui tenka pareiga įrodyti savo teiginius apie tai, kad jis buvo įdavęs ieškovui 55000 Lt automobilio nupirkimui bei parduodant Turtą su juo buvo susitarta, jog ieškovai papildomai apmokės ir sumokėjo 1500 eurų už atsakovo paliktus aukščiau minėtus daiktus. Jokių rašytinių susitarimų ar kitų dokumentų, patvirtinančių šias aplinkybės atsakovas nepateikė. Tai, kad atsakovas nebuvo sutaręs termino kada atsiskaitys ieškovai už jo teigimu jiems parduotus daiktus ir neprašė ilgą laiką nuo šių daiktų palikimo dienos už juos sumokėti, kelia pagrįstas abejones dėl atsakovo žodinės sutarties sudarymo su ieškovais dėl įvairių daiktų pirkimo. Teisme apklausti liudytojai E. K., R. M. nepatvirtino atsakovo aiškinimo, kad su ieškovais buvo sudaryta žodinė daiktų pirkimo-pardavimo sutartis. Iš liudytojo K.P. K. parodymų matyti, kad jis tiesiogiai nematė kaip buvo perduoti pinigai ieškovui ir negali patvirtinti šio fakto. Atsakovas nepateikė įrodymų patvirtinančių tiek pinigų perdavimo ieškovui bei jo daiktų pardavimo ieškovams aplinkybes. Teismas negali konstatuoti tokių šalių santykių ar susitarimų sudarymo faktų remdamasis vien paties atsakovo ar jam artimo asmens šiuo atveju sūnaus trečiojo asmens V. Č. nurodytomis aplinkybėmis.

25Taigi, ištyrus ir įvertinus byloje esančių įrodymų visumą nustatyta, jog ieškovas bei jo nurodymu kitas asmuo perdavė atsakovui atitinkamai 55000 Lt ir 1500 eurų sumas, o atsakovas neįrodė, kad ieškovai turėjo jam tam tikras konkrečias pinigines prievoles, kurioms įvykdyti buvo pervestos minėtos ginčo sumos. Esant šioms aplinkybėms pripažintina, kad ieškovai iš dalies įvykdė prievolę pagal 2008-03-13 Paskolos sutartį.

26Ieškovai prašo laikyti nepagrįstus nuo 200000 Lt paskolos sumos 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną – viso 18000 Lt ir laikyti, kad delspinigiai sudaro nuo 145000 Lt paskolos sumos po 0,02 proc. už kiekvieną pradelstą dieną, t. y. viso 5220 Lt.

27Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Teisėjų kolegija, remdamasi teismų praktika, pažymi, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007-10-12 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Vadinasi, jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.), tačiau teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 str. nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (pvz., LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; kt.).

28Nagrinėjamoje byloje ieškovai 2008-03-13 Paskolos sutartį su atsakovu pasirašė tikslu užtikrinti dalinį atsiskaitymą už įsigyjamą didelės vertės nekilnojamąjį turtą. Ieškovai laisva valia pasirašė kredito sutartį, kurioje buvo nurodytas delspinigių dydis, t. y. šalys dėl delspinigių dydžio buvo susitarusios sutartyje laisva valia ir toks susitarimas šalims turėjo įstatymo galią. Pažymėtina, kad ieškovai 2008-02-14 Kredito sutartimi su AB SEB banku įsipareigojo mokėti net 0,1 proc. laiku nesumokėto kredito ar jo dalies delspinigius, jei negrąžina pagal grafiką nustatytos grąžinti kredito dalies (sutarties 4.5 punktas) (b.l. 26-31). Ieškovai, po 2008-03-13 Paskolos sutarties sudarymo toliau bendraudami su atsakovu, dėl delspinigių dydžio pakeitimo sąlygų nesiderėjo. Teismo teisė mažinti netesybas tiesiogiai nepriklauso nuo to, kad buvo pareikštas vienos iš sutarties šalių reikalavimas sumažinti delspinigius. Sutarties nuostata dėl delspinigių yra aiškiai ir suprantamai suformuluota. Teismas, atsižvelgdamas į išvardytas aplinkybes, konstatuoja, kad ieškovai iš kurių vienas, t.y. V. G. buvo verslo subjektas, turintis patirties verslo srityje, pasirašydami laisva valia paskolos sutartį, žinojo sutartyje nustatytą delspinigių dydį, todėl galėjo numatyti sutarties neįvykdymo teisinius padarinius. Atsižvelgiant į nesumokėtos skolos ir nuo jos mokėtinų delspinigių santykį, paskolos negrąžinimo terminą, spręstina, kad Paskolos sutartyje nustatyti 0,05 proc. dydžio delspinigiai neprieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, nėra per dideli, todėl jie nemažintini.

29Pripažintina, jog ieškovai iš dalies įvykdė prievolę pagal 2008-03-13 Paskolos sutartį ir grąžino atsakovui skolos dalį - 55000 Lt minėtos sutarties nustatytu terminu. Ieškovų prašymu taikytinas CK 1.125 str. 5d. 1p. sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas delspinigiams, kurie apskaičiuotini nuo negrąžintos skolos dalies (145 000 Lt × 0,05%,× 180 d), sudaro 13050 Lt.

30Iš atsakovo proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 286 Lt žyminio mokesčio, 1380 Lt už advokato teisinę pagalbą, iš viso 1666 Lt ieškovui V. G. ir 57,93 pašto išlaidų valstybei. Iš ieškovų V. G. ir R. G. proporcingai atmestų reikalavimų daliai priteistinos iš kiekvieno po 13,02 Lt pašto išlaidų valstybei. (CPK 93 str. 1 d.,2d., 96 str.).

31Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-06-17 nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – sustabdyti T. J. priklausančio įkeisto buto su rūsiu, esančio Šilutės m., Knygnešių g. 6-2, pardavimą iš varžytinių sprendimui įsiteisėjus panaikinti (CPK 150 str. 2d.)

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258 str., 263- 268 str., 270 str., teismas

Nutarė

33Ieškinį tenkinti iš dalies.

34Nustatyti, kad ieškovai R. G., asmens kodas ( - ) ir V. G., asmens kodas ( - ) iš dalies įvykdė prievolę pagal 2008-03-13 Paskolos sutartį, patvirtintą Šilutės 1-ojo notaro biuro notarės Albinos Radavičienės (notarinio registro Nr. 2841), t. y. atsakovui A. Č., asmens kodas ( - ) 2008-05-19 Mokėjimo nurodymu Nr. 1 grąžino 55000 Lt (penkiasdešimt penkis tūkstančius litų) bei 2010-03-22 mokėjimo nurodymu grąžino 1500 (vieną tūkstantį penkis šimtus) eurų, kurie atitinka 5179,20 Lt (penkis tūkstančius vieną šimtą septyniasdešimt devynis litus 20 ct), iš viso 60179,20 Lt.

35Nustatyti, kad ieškovai R. G. ir V. G. pagal 2008-03-13 Paskolos sutarties, patvirtintos Šilutės 1-ojo notaro biuro notarės Albinos Radavičienės (notarinio registro Nr. 2841) 2 punktą už laiku negrąžintą paskolą turi mokėti atsakovui A. Č. 13 050 Lt (trylika tūkstančių penkiasdešimt litų) delspinigių.

36Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

37Priteisti iš atsakovo A. Č. bylinėjimosi išlaidas 1666 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus šešiasdešimt šešis litus) ieškovui V. G..

38Priteisti iš atsakovo A. Č. 57,93 (penkiasdešimt septynis litus 93 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

39Priteisti iš ieškovų V. G. ir R. G. iš kiekvieno po 13,02 bylinėjimosi išlaidų valstybei.

40Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-06-17 nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – T. J. priklausančio įkeisto buto su rūsiu, esančio Šilutės m., Knygnešių g. 6-2, pardavimą iš varžytinių sustabdymą sprendimui įsiteisėjus panaikinti.

41Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui apeliaciniu skundu per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja D. Z.,... 2. sekretoriaujant Eglei Ignotaitei,... 3. dalyvaujant ieškovams R. G. ir V. G., jų atstovui advokatui Mariui Navickui,... 4. teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų R. G. ir V. G.... 5. Ieškovai patikslintu ieškiniu prašo pripažinti iš dalies įvykdžius... 6. Ieškovas V. G. ieškinį prašo tenkinti ir patvirtino, kad su atsakovu... 7. Ieškovė R. G. ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti. Paaiškino, kad... 8. Ieškovų atstovas prašo tenkinti ieškinį.... 9. Atsakovas A. Č. su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Paaiškino, kad... 10. Atsakovo atstovas advokatas V. Šerlinskas su ieškiniu nesutinka ir prašo jį... 11. Tretysis asmuo V. Č. su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Paaiškino,... 12. Tretysis asmuo T. J. su ieškiniu sutinka ir prašo jį tenkinti. Paaiškino,... 13. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 14. Iš bylos medžiagos, šalių paaiškinimų ir liudytojų parodymų nustatyta,... 15. 2008-04-01 notaro patvirtinta Nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo... 16. Nustatyta, kad AB SEB bankas 2008-02-14 suteikė ieškovui 300 000 Lt kreditą... 17. Ir ieškovai, ir atsakovas patvirtina, kad 200 000 Lt įsigyto Turto kainos... 18. R. K. apygardos teismo 2011-04-20 nutartimi (civilinė byla Nr.... 19. Ieškovai prašo pripažinti, kad jie iš dalies įvykdė prievolę pagal... 20. Remiantis byloje esančiais dokumentais nustatyta, kad ieškovas 2008-05-19... 21. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, pasisakant dėl pinigų pervedimo veiksmo... 22. Dėl ginčo šalis siejančių santykių teisinio kvalifikavimo teismas... 23. Nustatyta, kad šalims sudarant 200-08-13 paskolos sutartį realiai atsakovas... 24. Byloje pateikti mokėjimai 55000 Lt ir 1500 eurų sumai (b.l. 13, 102,103)... 25. Taigi, ištyrus ir įvertinus byloje esančių įrodymų visumą nustatyta, jog... 26. Ieškovai prašo laikyti nepagrįstus nuo 200000 Lt paskolos sumos 0,05 proc.... 27. Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo... 28. Nagrinėjamoje byloje ieškovai 2008-03-13 Paskolos sutartį su atsakovu... 29. Pripažintina, jog ieškovai iš dalies įvykdė prievolę pagal 2008-03-13... 30. Iš atsakovo proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistinos... 31. Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-06-17 nutartimi taikytą laikinąją... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258 str., 263-... 33. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 34. Nustatyti, kad ieškovai R. G., asmens kodas ( - ) ir V. G., asmens kodas ( - )... 35. Nustatyti, kad ieškovai R. G. ir V. G. pagal 2008-03-13 Paskolos sutarties,... 36. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 37. Priteisti iš atsakovo A. Č. bylinėjimosi išlaidas 1666 Lt (vieną... 38. Priteisti iš atsakovo A. Č. 57,93 (penkiasdešimt septynis litus 93 ct)... 39. Priteisti iš ieškovų V. G. ir R. G. iš kiekvieno po 13,02 bylinėjimosi... 40. Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-06-17 nutartimi taikytą laikinąją... 41. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...