Byla 2S-1941-254/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Dalės Burdulienės, kolegijos teisėjų Dmitrijaus Korsakovo, Nijolios Indreikienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo 206-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011-06-28 nutarties, civilinėje byloje pagal ieškovo D. G. ieškinį atsakovui 206-ajai DNSB, tretieji asmenys J. U., D. M., P. V. S., L. U., J. L. dėl juridinio asmens valdymo organų sprendimų pripažinimo negaliojančiais ir

Nustatė

2ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiais 2008 m. birželio 26 d. įvykusio 206-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos susirinkimo protokolo (toliau - 206-ojo DNSB) Nr. 2-08 3.2 punkto dalį, kuria į valdybos narius išrinkti D. M., P. V. S., L. U. bei J. L.; pripažinti negaliojančiu 2009-05-28 įvykusio 206-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos susirinkimo protokolo Nr. 1-09 nutarimą 5.1 p. dėl J. U. išrinkimo bendrijos valdybos nare; pripažinti negaliojančiais bendrijos valdybos protokolais 2009-06-11 Nr. 9-09, 2010-06-03 Nr. 04-10, 2010-06-21 Nr. 06-10 bei 2010-06-21 balsavimo raštu rezultatų skaičiavimo komisijos protokolu Nr. 1 priimtus nutarimus. (b.l. 3-8) Taip pat ieškovas prašė ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones - iki bus išnagrinėta byla uždrausti rengti bendrijos valdybos posėdžius ir priiminėti sprendimus, nes ieškovas mano, kad bendrijos valdyboje iš 7 narių, jais pagal teisės aktų reikalavimus galėtų būti tik 2, todėl neteisėtos sudėties bendrijos valdybos sprendimai sukėlė daug teisinių padarinių, kurių ginčijimas asmenims, kurių teisės buvo ar gali būti pažeistos tokių sprendimų, sukels neadekvačiai didelius nepatogumus.

3Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. birželio 28 d. nutartimi ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino. Nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės pagal tikslą yra skirstomos į užtikrinančias galutinio sprendimo įvykdymą ir/ arba įrodymus ir prevencines, kuriomis siekiama užkirsti kelią tolimesniam asmens teisių pažeidinėjimui ar žalos padidėjimui, taip pat naujo teisinio ginčo tarp bylos šalių kilimui. Nutarė, kad jei atsakovas atliktų veiksmus pagal ginčijamus daugiabučio namo savininkų bendrijos susirinkimo sprendimus, galimas ieškovo teisių pažeidinėjimas tęstųsi, jam gali tekti inicijuoti naujas bylas, taigi, egzistuoja prevencinio pobūdžio laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindai.

4Atskiruoju skundu 206-oji daugiabučio namo savininkų bendrija teismo prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011-06-28 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodė, kad nebuvo pagrindų, dėl kurių galėjo būti taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kadangi Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Byloje ieškovas reiškia reikalavimą pripažinti negaliojančiais 2008 m. birželio 26 d. ir 2009 m. gegužės 28 d. įvykusių atsakovo susirinkimų protokolų dalis, kuriose į valdybos narius išrinkti tretieji asmenys, taip pat prašo pripažinti negaliojančiais bendrijos valdybos sprendimus bei balsavimo raštu rezultatų skaičiavimo komisijos protokolu Nr. 1 priimtus nutarimus. Ieškovas ginčija atsakovo valdybos, kurios kadencija jau yra pasibaigusi, narių išrinkimą bei prieš tai buvusios valdybos sprendimus. 2011 m. gegužės 2 d. yra įvykęs atsakovo narių pakartotinis visuotinis susirinkimas, kuriame buvo išrinkta naujoji valdyba. Šios naujosios valdybos išrinkimo ieškovas neginčija, tačiau teismas uždraudė naujai išrinktai atsakovo valdybai rengti posėdžius ir priiminėti sprendimus. Teismui tenkinus ieškovo ieškinį, jis niekaip neįtakos naujai išrinktos atsakovo valdybos teisių ar įgaliojimų. Taip pat dėl to, jog naujai atsakovo išrinkta valdyba priims kokius nors sprendimus, šioje byloje galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo nei įvykdymas nei įgyvendinimas nepasunkės. Apeliantė taip pat nurodė, kad teismas visiškai apribodamas atsakovo veiklą, privalėjo skirti namo ir bendrijos, kaip juridinio asmens administratorių. Be to, nagrinėjamu atveju nebuvo jokių aplinkybių dėl kurių pranešimas apie prašymo nagrinėjimą būtų sutrukdęs taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

5Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas teismo prašo palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą (b.l. 66-68). Nurodė, kad 2011 m. gegužės 2 d. išrinkta naujoji 206-osios DNSB valdyba, susidedanti iš asmenų, kurie pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymą negali būti daugiabučių savinikų bendrijos valdybos nariais. Nesutinka su apelianto argumentu, kad ieškovas neginčija naujosios valdybos išrinkimo, ir ieškovas paaiškina, kad jis neturi tokios galimybės, nes apeliantas ignoruoja bet kokį prašymą pateikti valdybos sprendimus patvirtinančius protokolus, be kurių negalimas naujosios valdybos išrinkimo ginčijimas. Ieškovas teigimu, tai, kad 206-oji DNSB savo veikloje nesivadovauja nei steigimo dokumentais, nei galiojančiais teisės aktais, į valdymo organus renkami asmenys kurie ne tik nėra bendrijos nariais, bet nėra ir namo patalpų savininkais, įrodo, kad buvo pagrindas pirmosios instancijos teismui taikyti laikinąją apsaugos priemonę. Ieškovas nesutinka su apelianto teigimu, kad dėl pirmosios instancijos teismo nutarties daugiabučių namų savininkų bendrija negali vykdyti savo funkcijų, kadangi Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 19 str. nurodyta, jog bendrijos valdymo organai yra bendrijos narių susirinkimas, bendrijos valdyba, o teismas neapribojo bendrijos narių susirinkimo teisės priimti sprendimus ir bendrijos pirmininkui atlikti jo kompetencijai priskirtinus veiksmus, todėl apelianto argumentas dėl administratoriaus paskyrimo nepagrįstas. Laikinosios apsaugos priemonės netrukdo priimti svarbius 206-ajai DNSB sprendimus kitais įstatymų tvarka numatytais būdais. Be to, ieškovas pažymėjo, kad teismas nepranešęs atsakovui pritaikė laikinąją apsaugos priemonę, kadangi ieškovas teismui pateikė pakankamus įrodymus, kurie pagrįstų tokios laikinosios priemonės būtinumą ir tikslingumą, nes ją pritaikius būtų pasiekta pusiausvyra tarp atsakovo teisių suvaržymo ir ieškovo reikalavimų užtikrinimo. Netaikant laikinosios apsaugos priemonės ieškovas fiziškai neturėtų galimybės skųsti visų valdybos nutarimų, nes ab initio neteisėtos sudėties valdybos sprendimų pripažinimas negaliojančiais būtų neadekvačiai sudėtingas, ko nebūtų užkertant kelią tolimesniems ieškovo teisių pažeidinėjimui - taikant laikinąją apsaugos priemonę. Pastebėjo, kad nepaisant pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, 2011 m. birželio 30 d. 206-osios DNSB valdyba buvo sušaukusi posėdį ir priėmė sprendimus, todėl laikinosios apsaugos priemonės taikymas yra būtinas, nes apeliantas nepaiso teismo nutartyje nurodytų apribojimų. Apeliantas taip pat nurodė adresą korespondencijai Žiemių g. 4-8, kuriame gyvena buvęs pirmininkas A. S. N., o ne naujojo pirmininko T. R., nes naujasis pirmininkas atlieka formalų vaidmenį, tuo tarpu sprendimus iš esmės priima senos sudėties valdyba.

6Atskirasis skundas tenkintinas.

7Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 ir 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

8Naginėjamu atveju ieškovas pateikė ieškinį, kuriuo prašo panaikinti: 1) 2008-06-26 įvykusio 206-ojo DNSB narių visuotinio susirinkimo Nr. 2-08 3.2 punkto dalį, kuria į valdybos narius išrinkti D. M., P. V. S., L. U. bei J. L.; 2) 2009-05-28 įvykusio 206-osios DNSB susirinkimo protokolo Nr. 1-09 nutarimą 5.1 p. dėl J. U. išrinkimo bendrijos valdybos nare; 3) pripažinti negaliojančiais bendrijos valdybos protokolais 2009-06-11 Nr. 9-09, 2010-06-03 Nr. 04-10, 2010-06-21 Nr. 06-10 bei 2010-06-21 balsavimo raštu rezultatų skaičiavimo komisijos protokolu Nr. 1 priimtus nutarimus. (b.l. 3-8), t.y. siekia įrodyti, jog 2008 m. birželio 26 d. ir 2009-05-28 įvykusių 206-ojo namo DNSB narių visuotinio susirinkimų nutarimai dėl bendrijos valdybos išrinkimo yra neteisėti, todėl neteisėti ir kiti jos priimti ir ieškovo ginčijami nutarimai. Šiuo pagrindu ieškovas prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir teismas skundžiama nutartimi jo prašymą tenkino visiškai - iki bus išnagrinėta byla uždraudė 206-osios DNS bendrijos valdybai rengti valdybos posėdžius ir priiminėti sprendimus.

9Atsakovas prie atskirojo skundo pridėjo ir VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro duomenys su istorija patvirtina, kad dar iki laikinųjų apsaugos priemonių taikymo 2011-05-02 įvyko 206-osios DNSB pakartotinis visuotinis susirinkimas, kuriame buvo išrinkta nauja DNSB valdyba. CPK 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ir kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas laikinosios apsaugos priemones taikė tuomet, kai ginčijamais nutarimais išrinktos DNSB valdybos įgaliojimai nuo 2011-06-03 jau buvo pasibaigę ir šis faktas įregistruotas Juridinių asmenų registre. Esant tokioms faktinėms aplinkybėms kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kad egzistavo prevencinio pobūdžio laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas.

10CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1427/2011, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1615/2011, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1435/2011). Šiuo aspektu pirmosios instancijos teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės naujai išrinktos 206-osios DNSB valdybos atžvilgiu nepagrįstai suvaržo jos teises ir yra neproporcingos pareikšto ieškinio atžvilgiu.

11Argumentai, kad laikinoji apsaugos priemonė buvo pritaikyta nepranešus apeliantui, nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai pripažįstama, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo išsprendimas, nepranešus atsakovui ir to nemotyvavus ar nepakankamai motyvavus, nėra pakankamas procesinis pažeidimas, dėl kurio būtų pagrindas nutartį, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pripažinti neteisėta bei nepagrįsta (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1520/2010; 2011 m. sausio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-17/2011 ir kt.).

12Remiantis aukščiau nurodytu, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė procesines teisės normas, reglamantuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą (CPK 144, 145 straipsniai), todėl atskirasis skundas tenkinamas, Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 28 d. nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovo D. G. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas (CPK 144 straipsnis).

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

14atskirąjį skundą patenkinti.

15Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2011 m. birželio 28 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovo D. G. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

Ryšiai