Byla 2A-770-590/2015

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Vido Stankevičiaus,

2teisėjų Godos Ambrasaitės-Balynienės, Rūtos Burdulienės,

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 30 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys – Socialinė globos asociacija „Tiesiame ranką“, BUAB „Stiklo briauna“, asociacija „Jaunieji libercentristai“, Tautos vienybės sąjunga, L. V., Tautos Namų santara, E. J., L. T., Lietuvos „Žinijos“ draugija, VšĮ „Raganiukės teatras“, D. V. N., BUAB „DC Holdingas“, BUAB „Jutra“, UAB „Kinema Post Pro“, UAB „Deika“, VšĮ „Gold of Lithuania“, UAB „Santopolis“.

4Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5ieškovas UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės 117 038,36 Lt skolą už šilumos energiją, 9 728,19 Lt palūkanų, 5 procentus metinių procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas tiekė šilumos energiją negyvenamosioms patalpoms, esančioms J. Basanavičiaus 2/Pylimo g. 15, Vilniuje, Sodų g. 15, Vilniuje, T. Vrublevskio g. 4, Vilniuje, Kaštonų g. 4, Vilniuje, Mėsinių g. 7, Vilniuje, Pamėnkalnio g. 23/Aukų g. 5, Vilniuje, Vilniaus g. 22, Vilniuje, Vilniaus g. 39, Vilniuje, Vokiečių g. 3, Vilniuje, Dominikonų g. 15, Vilniuje, A. Goštauto g. 2/15, Vilniuje, T. Vrublevskio g. 6, Vilniuje, kurios nuosavybės teise priklauso atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei. Pažymėjo, jog ieškovui yra žinoma, kad tarp atsakovo ir patalpų nuomininkų (panaudos gavėjų) sudarytos nuomos (panaudos) sutartys, kuriose numatyta pareiga sudaryti šilumos pirkimo-pardavimo sutartį su šilumos tiekėju ir atsiskaityti už šilumos energiją, tačiau tai neatleidžia atsakovo nuo prievolės mokėti už šilumos energiją, nes nuomos sutartys reguliuoja tik patalpų savininko ir nuomininko tarpusavio santykius, todėl nuomos sutarties sąlygos negali būti taikomos šilumos tiekėjo ir vartotojo santykiams reguliuoti. Atsakovas, valdantis nuosavybės teise priklausančias, perduotas pagal aukščiau paminėtas sutartis, patalpas, turi galimybę kontroliuoti, ar nuomininkas (panaudos gavėjas) vykdo visas sutartyje numatytas sąlygas ir turi teisę nutraukti sudarytą sutartį su jos gavėju, kuris nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Nurodė, kad atsakovas buvo informuotas apie susidariusį įsiskolinimą už patalpas, ir kad šilumos pirkimo-pardavimo sutartys bus nutrauktos dėl esminio sutarties pažeidimo. Buto šilumos tiekimo-vartojimo įrenginiai prijungti prie šilumos energijos tiekimo tinklų, todėl pagal CK 6.384 str. ir 1.71 str. reikalavimus ieškovas su atsakovu sudarė neterminuotą energijos pirkimo-pardavimo sutartį. Už laikotarpį nuo 2009-02-01 iki 2013-05-31 ginčo patalpoms tiektą šilumos energiją nesumokėta 117 038,36 Lt suma. Ieškovas, vadovaudamasis CK 6.210 str. 1 d. paskaičiavo atsakovui 9 728,19 Lt materialiųjų metinių palūkanų.

6Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepimu su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad atsakovas, būdamas patalpų savininkas, negali būti atsakingas už trečiųjų asmenų skolas. Ginčo negyvenamosios patalpos buvo išnuomotos tretiesiems asmenims. Nurodė, kad CK 6.384 str. 1 d. norma nagrinėjamoje byloje negali būti taikoma, kadangi ši norma numato galimybę konkliudentiniais veiksmais sudaryti energijos tiekimo sutartį tik su fiziniais asmenimis. Pažymėjo, jog nagrinėjamu atveju būtina įvertinti tai, kas yra galutinis šilumos energijos vartotojas. Nurodė, jog būtina nustatyti, ar tarp šilumos tiekėjo ir patalpų nuomininkų buvo sudarytas susitarimas. Ieškovas, būdamas energijos tiekėjas, su trečiaisiais asmenimis sudarė individualias šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutartis, todėl atsakovas, su kuriuo šilumos pirkimo-pardavimo sutartys nesudarytos, nėra energijos pirkimo-pardavimo sutarties šalis ir neturi pareigos atsiskaityti už teiktą šilumos energiją. Pažymėjo, jog net ir tuo atveju, jei individualiosios sutartys tarp faktinio šilumos naudotojo ieškovo ir nebuvo sudarytos, ieškovas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-09-07 įsakymu Nr. 1-173 patvirtinto Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašo 7 p. pagrindu turėjo pareigą pateikti sutartis patalpų nuomininkams ar panaudos gavėjams pasirašyti. Nurodė, kad ieškovas apie sudarytas nuomos ir panaudos sutartis buvo informuotas atsakovo raštais. Be to, pažymėjo, jog minėti juridiniai faktai buvo išviešinti Nekilnojamojo turto registre. Nurodė, kad šioje byloje kyla ginčas dėl įsiskolinimo už teiktą šilumos energiją negyvenamosioms patalpoms, o ne gyvenamosioms, todėl ieškovas nepagrįstai remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais išdėstytais 2008-01-30 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2008, kadangi šiuo atveju kilęs ginčas buvo susijęs su gyvenamosiomis patalpomis. Tuo tarpu, tiekiant šilumą negyvenamosioms patalpoms, šilumos tiekėjas gali nebeteikti šilumos tiekimo paslaugų, jei faktinis šilumos vartotojas netinkamai vykdo prievolę ir neatsiskaito už gautas paslaugas su šilumos tiekėju. Abonentu pagal šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį yra laikomas faktiškai šilumą vartojantis asmuo, todėl Vilniaus miesto savivaldybė negali būti atsakinga už trečiųjų asmenų skolas. Nurodė, kad tarp ieškovo ir atsakovo nėra susiklostę prievoliniai teisiniai santykiai, todėl nėra pagrindo taikyti CK 6.210 str. nuostatas.

7Trečiasis asmuo L. V. atsiliepime su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad jam pagal 2006-06-05 nuomos sutartį Nr. 2040 priklauso 35,70 kv. m. ploto negyvenamųjų patalpų Mėsinių g. 7, Vilniuje, tačiau už šilumos energiją buvo mokama už 92,66 kv. m., todėl per visą nuomos laikotarpį susidarė didžiulis skirtumas, t. y. apie 18 000 Lt. Trečiojo asmens nuomone, jis pilnai su ieškovu yra atsiskaitęs.

8Trečiasis asmuo Lietuvos „Žinijos“ draugija atsiliepime su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad 2009-01-30 su Vilniaus miesto savivaldybe sudarė panaudos sutartį dėl patalpų, esančių Vilniaus g. 22, Vilniuje. 2009-02-26 su ieškovu buvo sudaryta šilumos pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 20755, tačiau ieškovas 2012-04-20 vienašališkai šią sutartį nutraukė ir sąskaitas už šildymą pradėjo siųsti Vilniaus miesto savivaldybei. Pripažįsta, kad yra skolingas ieškovui, tačiau nepaisant sudėtingos finansinės padėties ketina atsiskaityti su ieškovu ir apmokėti sukauptas skolas. Pažymėjo, jog keletą kartų buvo kreiptasi į ieškovą su prašymais dėl šilumos pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, tačiau ieškovas atsisakė sudaryti sutartį ir toliau įsiskolinimus už patalpų šildymą nukreipė patalpų savininkui, t. y. atsakovui. Kadangi minėta panaudos sutartis įregistruota viešame registre, ji gali būti naudojama prieš trečiuosius asmenis, todėl iki panaudos sutarties pabaigos trečiasis asmuo laikytinas patalpų naudotojas, kuris yra atsakingas už teikiamas paslaugas.

9Trečiasis asmuo Raganiukės teatras atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškovu nėra sudaręs jokių šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių ir ieškovo tiekiamomis šildymo paslaugomis nesinaudoja.

10Trečiasis asmuo BUAB „DC Holdingas“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2010-10-18 nutartimi trečiajam asmeniui iškelta bankroto byla. Atsakovui priklausančios patalpos, esančios Vokiečių g. 3, Vilniuje, trečiojo asmens valdytos nuomos sutarties pagrindu, 2011-06-09 grąžintos patalpų savininkui, t. y. atsakovui. Ieškovo reikalavimas priteisti 4 727,63 Lt įsiskolinimą už šilumos energiją, teiktą patalpoms, esančioms Vokiečių g. 3, Vilniuje, patvirtintas 2011-09-14 Vilniaus apygardos teismo 2011-09-14 nutartimi bankroto byloje Nr. B2-4310-823/2011.

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-05-30 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: priteisė iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės ieškovo UAB „Vilniaus energija“ naudai 103 088,71 Lt skolos, 8 716,18 Lt palūkanų, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (111 804,89 Lt) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2013-08-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 3 353,50 bylinėjimosi išlaidų; likusioje dalyje ieškinį atmetė. Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, konstatavo, kad šilumos pirkimo-pardavimo teisinių santykių šalys yra šilumos tiekėjas ir pastato savininkas – šilumos vartotojas ar pastato butų, kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas, todėl nepaisant to, kas naudojasi pastatu ar patalpomis, kuriems tiekiama šilumos energija, šilumos pirkimo-pardavimo teisinių santykių dalyvis yra pastato ar pastato patalpų savininkas. Teismas nustatė, kad ginčo buto savininkas yra Vilniaus miesto savivaldybė. Teismas pažymėjo, kad savivaldybė civiliniuose teisiniuose santykiuose yra šių santykių dalyvė lygiais pagrindais kaip ir kiti civilinių teisinių santykių dalyviai (CK 2.36 str. 1 d.), todėl veikia ne kaip viešojo administravimo įgaliojimus turinti institucija, bet kaip civiliniuose – teisiniuose santykiuose dalyvaujantis viešasis juridinis asmuo. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes ir įvertinęs tai, kad Vilniaus miesto savivaldybės ginčo patalpų nuomininkai/panaudos gavėjai ginčo laikotarpiu, už kurį susidarė įsiskolinimas, nebuvo sudarę sutarties su ieškovu, teismas laikė, kad atsakomybė už tiektą ir sunaudotą šilumos energiją tenka patalpų savininkui Vilniaus miesto savivaldybei. Ši prievolė nuomininkui/panaudos gavėjui gali pereiti tik tuo atveju, jeigu su nuomininku/panaudos gavėju sudaryta rašytinė šilumos pirkimo-pardavimo sutartis. Faktinis šilumos vartojimas neturi juridinės reikšmės ir nėra teisinis pagrindas nuomininko/panaudos gavėjo ir šilumos tiekėjo pirkimo-pardavimo santykiams atsirasti. Teismas sprendė, kad nustačius, kad tarp ieškovo ir atsakovo ir (ar) tarp ieškovo ir trečiųjų asmenų nėra sudarytos sutarties dėl kitokios atsiskaitymo tvarkos, mokestis už šilumos energiją išieškotinas iš patalų savininko (Vilniaus miesto savivaldybės). Teismas taip pat nustatė, kad 258,73 Lt įsiskolinimas už 2009 m. vasario mėnesį susidarė galiojant tarp ieškovo ir trečiojo asmens Socialinės globos asociacija „Tiesiame ranką“ sudarytai šilumos pirkimo-pardavimo sutarčiai Nr. 20719, dėl šilumos tiekimo 31,82 kv. m. patalpoms, esančioms J. Basanavičiaus g. 2/Pylimo g. 15, Vilniuje, todėl ieškovo reikalavimą priteisti iš atsakovo 258,73 Lt įsiskolinimą už 2009 m. vasario mėnesį teismas laikė nepagrįstu, todėl jo netenkino. Be to, teismas priėmė ieškovo ieškinio atsisakymą dalyje dėl 14 666,43 Lt sumos ir bylą šioje dalyje nutraukė. Teismas priteisė iš atsakovo ieškovo naudai iš viso 103 088,71 Lt skolos už patalpoms teiktą šilumos energiją. Teismas, patenkinęs ieškinį iš dalies, proporcingai sumažino dalyje dėl patalpų, esančių J. Basanavičiaus g. 2/Pylimo g. 15, Vilniuje, prašomas priteisti 598,98 Lt palūkanas, priteisdamas 562,48 Lt. Teismas ieškovui iš atsakovo priteisė 8 716,18 Lt (8752,68 Lt - 36,50 Lt) palūkanų.

12Apeliaciniu skundu atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-05-30 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti visa apimtimi. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nepagrįstai rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais dėl subjektų, atsakingų už skolas už tiektą šilumos energiją savivaldybei nuosavybės teise priklausančioms patalpoms ir nepagrįstai konstatavo, jog nagrinėjamu atveju, nesant sudarytos šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutarties su šilumos tiekėju, laikytina, kad šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta konkliudentiniais veiksmais pagal standartines sąlygas tarp šilumos tiekėjo ir patalpų, į kurias tiekiama šiluma, savininko – Vilniaus miesto savivaldybės, nuo pastato šilumos įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų iki šalys sudarys šilumos pirkimo-pardavimo sutartį pagal individualiai aptartas sąlygas. Pažymi, jog Vilniaus miesto savivaldybė nėra fizinis asmuo ir laikyti, kad sutartis tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų, t. y. konkliudentiniais veiksmais, nėra pagrindo. Nurodo, kad atsakovas taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog atsakovas turi pareigą sumokėti ieškovui prašomą priteisti įsiskolinimą už šilumos energiją, kadangi už laikotarpius, per kuriuos susidarė įsiskolinimas ginčo patalpoms, tarp ieškovo ir trečiųjų asmenų šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių sudaryta nebuvo. Pabrėžia, jog šiuo atveju ieškovo nurodytu laikotarpiu atsakovas patalpas buvo išnuomojęs arba perdavęs naudotis tretiesiems asmenims panaudos pagrindais, todėl negalima atsakovo laikyti faktiniu šilumos gavėju ir reikšti reikalavimus dėl susidariusio įsiskolinimo, nepaisant to, kad su kai kuriais trečiaisiais asmenimis šilumos pirkimo-pardavimo sutartys ir nebuvo sudarytos. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, visapusiškai ir išsamiai ištyręs byloje esančius įrodymus, turėjo pareigą ex officio konstatuoti niekinio sandorio faktą, t. y. pripažinti ieškovo vienašališką šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių, sudarytų su trečiaisiais asmenimis BUAB „Jutra“, visuomenine organizacija „Lietuvai pagražinti draugija“, socialinės globos asociacija „Tiesiame ranką“, politine partija „Tautos vienybės sąjunga“, asociacija Lietuvos „Žinijos“ draugija, UAB „DC Holdingas“, UAB „Kinema Post Pro“, UAB „Deika“, nutraukimo faktą niekiniu. Pirmosios instancijos teismas tinkamai nesigilino į susiklosčiusią situaciją, visapusiškai netyrė byloje esančių įrodymų, nesiaiškino, ar ieškovas pagrįstai nutraukė sutartis su faktiniais šilumos gavėjais, ir ar tai buvo padaryta būtent dėl esminių sutarties pažeidimų, todėl tik formaliai konstatavo, jog nėra pagrindo šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių nutraukimo faktą pripažinti niekiniu.

13Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ atsiliepimu į atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės apeliacinį skundą prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-05-30 sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad nepaisant to, kad tarp ieškovo ir atsakovo nėra sudarytos rašytinės formos šilumos pirkimo-pardavimo sutartys pagal individualiai aptartas sąlygas, jie yra pirkimo-pardavimo teisimų santykių šalys konkliudentiniais veiksmais sudarytos sutarties pagrindu. Tokią praktiką formuoja ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008-01-30 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2008 išaiškinęs, kad, kai nėra sudarytos individualios rašytinės šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutarties, vartotoju, turinčiu pareigą atsiskaityti su šilumos tiekėju už suvartotą šilumos energiją, yra laikomas ne faktiškas daugiabučio namo, buto ar kitomis patalpomis besinaudojantis asmuo, o šių patalpų savininkas. Pažymi, jog ieškovas informavo atsakovą, kad yra susidaręs įsiskolinimas už negyvenamosioms patalpoms tiektą šilumos energiją, ir, kad šilumos pirkimo-pardavimo sutartys bus nutrauktos dėl esminio sutarties pažeidimo. Atsakovas, būdamas patalpų savininku ir jų nuomotoju, negali jam priklausančios pareigos rūpintis savo daiktu permesti trečiajai šaliai, t. y. ieškovui. Taip pat nurodo, kad teismo sprendimas neatėmė iš atsakovo teisės reikšti regresinį reikalavimą į patalpų nuomininkus.

14Vilniaus apygardos teisme 2014-10-01 buvo gautas atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės prašymas, kuriuo prašoma sustabdyti Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamą bylą Nr. 2A-2637-590/2014 ( Nr. 2A-770-590/2015) iki įsiteisės sprendimas Vilniaus apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-31894-864/2014. Prašyme nurodoma, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme yra priimtas Vilniaus miesto savivaldybės ieškinys atsakovui UAB „Vilniaus energija“, tretieji asmenys Socialinės globos asociacija „Tiesiame ranką“, politinė partija „Tautos vienybės sąjunga“, asociacija Lietuvos „Žinijos“ draugija, BUAB „DC Holdingas“, UAB „Kinema Post Pro“, UAB „Deika“, BUAB „Jutra“, dėl vienašališko sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu (civilinės bylos Nr. 2-31894-864/2014). Ieškiniu Vilniaus miesto savivaldybė teismo prašo: 2001-03-28 šilumos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 20719 sudarytos su socialinės globos asociacija „Tiesiame ranką“, 2006-02-14 šilumos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 20793, sudarytos su politine partija Piliečių sąjunga, 2009-02-26 šilumos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 20755, sudarytos su asociacija Lietuvos „Žinijos“ draugija, 2005-02-23 šilumos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 20735, sudarytos su UAB „DC Holdingas“, 2010-11-18 šilumos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 20793, sudarytos su UAB „Kinema Post Pro“, 2010-12-22 šilumos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 20784, sudarytos su UAB „Deika“, 2010-11-15 šilumos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 20730/01, sudarytos su UAB „Jutra“, vienašališką nutraukimą pripažinti neteisėtu. Vilniaus miesto savivaldybė civilinėje byloje Nr. 2-31894-864/2014 siekia įrodyti, jog atsakovas UAB „Vilniaus energija“ be pagrindo vienašališkai nutraukė šilumos paslaugų tiekimo sutartis su subjektais, byloje įtrauktais trečiaisiais asmenimis, ir tokiu būdu faktinių paslaugų gavėjų, naudojančių patalpas pagal panaudos/nuomos sutartis, prievolę atsiskaityti su paslaugų tiekėju UAB „Vilniaus energija“ nepagrįstai perkėlė patalpų savininkui – Vilniaus miesto savivaldybei. Tuo atveju, jeigu butų tenkintas ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės ieškinys dėl vienašališko sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu, UAB „Vilniaus energija“ turėtų reikšti pretenzijas tretiesiems asmenims dėl skolos padengimo ir nebūtų nepagrįstai perkelta įsiskolinimo našta turto savininkui – Vilniaus miesto savivaldybei.

15Apeliacinis skundas atmetamas

16Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą teisėtumo ir pagrįstumo aspektu, taip pat ex officio patikrinti, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra, todėl pasisako tik dėl apeliacinio skundo argumentų.

17Kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino materialinės teisės normas, pažeidė įrodymų vertinimo taisykles ir nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos.

18Nepagrįsti apelianto argumentai, kad byloje nagrinėjamais atvejais šilumos energijos pirkimo – pardavimo šalimis yra ieškovas ir Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas nuomos ir panaudos teise skolos laikotarpiu naudoję tretieji asmenys.

19Pirmosios instancijos teismas byloje nustatė, kad skolos laikotarpiu, t.y. nuo 2009-02-01 iki 2013-05-31, tarp ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ir negyvenamųjų patalpų nuomininkų bei panaudos gavėjų nebuvo sudaryta rašytinių šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutarčių, o tos kurios buvo sudarytos, ieškovo vienašališkai buvo nutrauktos CK 6.217 straipsnio pagrindu, esant esminiam sutarčių pažeidimui, t.y. tretiesiems asmenims nemokant už patiektą šilumos energiją. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas sprendime išskyrė vieną atvejį dėl patalpų, esančių J. Basanavičiaus g. 2, Pylimo g. 15, Vilniuje, ir šioje dalyje atmetė ieškinį dėl 258,73 Lt skolos už 2009 m. vasario mėnesį priteisimo, nes nustatė, kad šios patalpos 2009 m. vasario mėnesį buvo šildomos pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ir trečiojo asmens socialinės globos asociacijos „Tieskime ranką“ sudarytą šilumos pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 20719, kuri buvo nutraukta 2009-02-28.

20Taigi dėl visų kitų atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų šildymo šilumos energijos pirkimo pardavimo – sutartys skolos laikotarpiu nebuvo sudarytos.

21Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas šilumos energijos pirkimo–pardavimo teisinius santykius reglamentuojančias CK normas (CK 6.584 ir kt. straipsniai), Šilumos ūkio įstatymą, Ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4–260 patvirtintas Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartines sąlygas, kitas specialiąsias teisės normas, yra konstatavęs, kad šilumos pirkimo–pardavimo teisinių santykių šalys yra tiekėjas ir pastato savininkas – šilumos vartotojas ar pastato butų, kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas, ir nurodė, kad teisinis reglamentavimas lemia tai, jog, nepaisant to, kas naudojasi pastatu ar patalpomis, kuriems tiekiama šilumos energija, šilumos pirkimo–pardavimo teisinių santykių dalyvis yra pastato ar pastato patalpų savininkas. Kasacinis teismas taip pat pažymėjo, kad civilinėje teisėje galiojant sutarties laisvės principui šilumos energijos vartojimo teisinių santykių dalyvis gali būti ne tik patalpų savininkas (nuomotojas), bet ir šių patalpų nuomininkas. Šilumos tiekėjas ir patalpų savininkas (nuomotojas) bei nuomininkas gali susitarti dėl to, kad nuomininkas taps šilumos energijos pirkimo–pardavimo sutarties šalimi. Jeigu tokio susitarimo nėra, šilumos energijos sutarties šalis (pirkėjas) yra patalpų, į kurias tiekiama šiluma, savininkas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Vilniaus energija“ v. Vilniaus miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-432/2009; 2009 m. liepos 9 d, nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Vilniaus energija“ v. Vilniaus miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-280/2009; 2008 m. sausio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Kaišiadorių rajono apylinkės vyriausiasis prokuroras v. AB „VST“, bylos Nr. 3K-3-3/2008). Laikydamasis nuoseklaus išaiškinimo pirmiau nurodytose bylose, kasacinis teismas pažymėjo, kad šilumos tiekėjo, patalpų savininko ir nuomininko susitarimas turi būti konkretus; jame turi būti aiškiai išreikšta, jog nuomininkas taps šilumos energijos tiekimo pirkimo–pardavimo sutarties šalimi (pirkėju) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Vilniaus energija“ v. Vilniaus miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-549/2009; 2014 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Vilniaus energija“ v. AB SEB, bylos Nr. 3K-3-332/2014).

22Šioje byloje nagrinėjamu skolos laikotarpiu tarp ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ir faktinių patalpų naudotojų trečiųjų asmenų nebuvo sudaryta šilumos pirkimo – pardavimo sutartis, tarp patalpų savininko (atsakovo), šilumos tiekėjo (ieškovo) ir faktinių patalpų naudotojų (trečiųjų asmenų) taip pat nėra sudaryta susitarimo, kuriame būtų aiškiai išreikšta, kad šilumos energijos tiekimo pirkimo–pardavimo sutarties šalimi (pirkėju) yra faktiniai patalpų naudotojai (tretieji asmenys), todėl sekant nuosekliai suformuota teismų praktika laikytina, kad būtent negyvenamųjų patalpų savininkas atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė yra šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutarties šalimi.

23Apelianto argumentai, kad šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutartis konkliudentiniais veiksmais gali būti sudaryta tik su fiziniais asmenimis, atmetami kaip prieštaraujantys aukščiau nurodytai kasacinio teismo praktikai.

24Atmetami apelianto argumentai, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pareigą ex officio pripažinti niekiniu ir negaliojančiu ieškovo vienasmenišką šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutarčių, sudarytų su trečiais asmenimis, nutraukimą. Kolegija pažymi, kad byloje nėra jokių įrodymų, kurie patvirtintų apelianto nurodomą sutarčių nutraukimo neteisėtumą, atsakovas tokių įrodymų neteikė, neprašė išreikalauti, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo svarstyti ir konstatuoti sutarčių nutraukimo neteisėtumą.

25Atmetamas apelianto reikalavimas sustabdyti apeliacinio skundo nagrinėjimą iki įsiteisės teismo sprendimas civilinėje byloje pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį atsakovams UAB „Vilniaus energija“, tretieji asmenys Socialinės globos asociacija „Tiesiame ranką“, politinė partija „Tautos vienybės sąjunga“, asociacija Lietuvos „Žinijos“ draugija, BUAB „DC Holdingas“, UAB „Kinema Post Pro“, UAB „Deika“, BUAB „Jutra“, dėl vienašališko sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu (Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2A-2034-881/2015). Kolegija pažymi, kad ieškovas šioje byloje prašo priteisti nuo 2009 metų už šilumos energiją susidariusią skolą, kurios nėra apmokėjęs nei negyvenamųjų patalpų savininkas (atsakovas) nei faktinei patalpų naudotojai (tretieji asmenys). Bylos sustabdymas šiomis aplinkybėmis nepagrįstai ir neproporcingai suvaržytų ieškovo teises ir pažeistų jo interesus atgauti bent dalį skolos už seniai pateiktą šilumos energiją, o patalpų savininkui ir faktiniams patalpų naudotojams nepagrįstai sudarytų sąlygas ir toliau nemokėti už patalpų šildymą. Kolegijos nuomone, net ir nestabdant apeliacinio skundo nagrinėjimo ir nepriklausomai nuo aukščiau nurodytos civilinės bylos baigties, patalpų savininkas (atsakovas) ir faktiniai naudotojai (tretieji asmenys) turi įvairių teisinių galimybių, pavyzdžiui CK 6.112 straipsnio 4 punkte nustatyta tvarka, išspręsti apmokėjimo už patalpų šildymą ir tarpusavio atsiskaitymo klausimus.

26Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

27Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas atskleidė bylos esmę, teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, tinkamai taikė materialinės bei procesinės teisės normas, dėl ko skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, naikinti jį ar keisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

29Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teisėjų Godos Ambrasaitės-Balynienės, Rūtos Burdulienės,... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 4. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. ieškovas UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 6. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepimu su ieškiniu nesutiko,... 7. Trečiasis asmuo L. V. atsiliepime su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad jam... 8. Trečiasis asmuo Lietuvos „Žinijos“ draugija atsiliepime su ieškiniu... 9. Trečiasis asmuo Raganiukės teatras atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su... 10. Trečiasis asmuo BUAB „DC Holdingas“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-05-30 sprendimu ieškinį tenkino iš... 12. Apeliaciniu skundu atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė prašo panaikinti... 13. Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ atsiliepimu į atsakovo Vilniaus miesto... 14. Vilniaus apygardos teisme 2014-10-01 buvo gautas atsakovo Vilniaus miesto... 15. Apeliacinis skundas atmetamas... 16. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų... 17. Kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios instancijos... 18. Nepagrįsti apelianto argumentai, kad byloje nagrinėjamais atvejais šilumos... 19. Pirmosios instancijos teismas byloje nustatė, kad skolos laikotarpiu, t.y. nuo... 20. Taigi dėl visų kitų atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise... 21. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas šilumos energijos... 22. Šioje byloje nagrinėjamu skolos laikotarpiu tarp ieškovo UAB „Vilniaus... 23. Apelianto argumentai, kad šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutartis... 24. Atmetami apelianto argumentai, kad pirmosios instancijos teismas turėjo... 25. Atmetamas apelianto reikalavimas sustabdyti apeliacinio skundo nagrinėjimą... 26. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo... 27. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 29. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 30 d. sprendimą palikti...