Byla e2-217-723/2017
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,

2sekretoriaujant Daivai Šuopienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovei adv. Sandrai Ponelienei,

4atsakovui J. V., jo atstovei adv. pad. G. D.,

5teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Langų dizainas“ ieškinį atsakovui J. V. dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

6ieškovas UAB „Langų dizainas“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo J. V. 2 890,38 Eur skolos, 676,26 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

71.Ieškinyje nurodė, kad ieškovas UAB „Langų dizainas“ su atsakovu J. V. 2016‑06‑20 sudarė sutartį Nr. 160618-02, kuria susitarė, jog ieškovas pagamins, pristatys ir sumontuos gyvenamajame name, esančiame adresu ( - ), Galgių kaime, Vilniaus rajone, 16 vienetų langų, o atsakovas sumokės už langus ir jų sumontavimo paslaugą bendrą 5 690,38 Eur kainą. Po sutarties sudarymo atsakovas sumokėjo ieškovui 2 800 Eur dydžio avansinį mokėjimą. Ieškovas nepraleisdamas sutartyje nustatyto termino pagamino, 2016-07-07 pristatė nurodytu adresu ir gyvenamajame name sumontavo visus 16 vienetų langų. Po langų sumontavimo atsakovas atsisakė pasirašyti atliktų darbų ir paslaugų priėmimo-pardavimo aktą, nes langų montavimo darbų rezultatas turi nežymių trūkumų. Visus atsakovo nurodytus langų ir montavimo darbų kokybės trūkumus ieškovo darbuotojai pašalino, tačiau atsakovui ir toliau vengiant pasirašyti langų perdavimo-priėmimo aktą, jis, kartu su PVM sąskaita-faktūra 2016-07-19 buvo išsiųstas atsakovui registruota pašto siunta. Atsakovas atsisako sumokėti ieškovui už pagamintus ir sumontuotus langus likusią jų kainos dalį motyvuodamas tuo, jog faktiškai sumontuotų langų plotas neatitinka komerciniame pasiūlyme nurodyto langų ploto. Komerciniame pasiūlyme nurodyta, jog bus sumontuoti 16 vienetų langų, kurių bendras plotas 43,80 kv. m., tuo tarpu, atsakovo paskaičiavimu, faktiškai gyvenamajame name ieškovo sumontuotų langų bendras plotas yra 2,88 kv. m. mažesnis, t. y. 40,92 kv. m. Dėl šios priežasties atsakovas 2016-08-04 rašytiniu pranešimu ieškovui pasiūlė sumokėti tik 2 516,21 Eur, tačiau ieškinio pateikimo teismui dieną net ir šios sumos nebuvo sumokėjęs. Siekdamas geranoriškai išspręsti susidariusią situaciją ir išvengti teisminių ginčų ieškovas sutiko suteikti atsakovui 267,24 Eur dydžio nuolaidą ir pareikalavo sumokėti tik 2 623,04 Eur sumą, tačiau atsakovas nesumokėjo net ir šios sumos. Atsakovui taip pat buvo pasiūlyta nutraukti sutartį ir grąžinti sumontuotus langus, tačiau jis nesutiko to padaryti, nors langais naudojasi. Atsakovas neturėjo teisės atsisakyti ar vengti pasirašyti jam pateiktą atliktų darbų ir paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, jis privalėjo jo manymu egzistuojančius trūkumus, nurodyti minėtame akte arba akte įrašyti žymą, jog atsisako priimti darbų rezultatą ir nurodyti atsisakymo priežastis. Pats atsisakęs aktą pasirašyti, vėliau ėmė nepagrįstai reikalauti perduoti jam atliktus darbus pirma ištaisius neva langų trūkumą dėl faktinio jų ploto, nors darbų rezultatas jam faktiškai buvo jau perduotas. Toks atsakovo elgesys vertintinas kaip siekis išvengti savo prievolių vykdymo. LR CK 6.694 straipsnio 4 dalis numato rangovo teisę vienašališkai pasirašyti darbų perdavimo aktą tuo atveju, jei kita šalis atsisako aktą pasirašyti. Šiuo atveju vienašališkai pasirašytas atliktų darbų ir paslaugų aktas buvo išsiųstas atsakovui registruota pašto siunta, kas laikoma tinkamu darbų perdavimu. Nesutinka su atsakovo vertinimu, jog sutartimi nustatyta kaina yra susieta su langų plotu. Langų plotas komerciniame pasiūlyme buvo nurodytas ne kaip kainą nulemiantis ir kainai turintis įtakos duomuo, o tik kaip sutarties objektą identifikuojantis matmuo. Faktinis langų ploto neatitikimas susidarė ne dėl ieškovo valios, o dėl to, kad atsakovas sutarties vykdymo eigoje, pats langų angas, kurios jau buvo ieškovo išmatuotos, apklijavo 3 cm storio polistireniniu putplasčiu, dėl ko langų angos sumažėjo. Pačiam atsakovui sumažinus langų angas, atitinkamai sumažėjo faktinis montuojamų langų plotas. Atsakovo argumentas dėl faktinio langų ploto neatitikimo nėra priskirtinas langų kokybės trūkumui, dėl kurio jis galėtų nevykdyti savo prievolės atsiskaityti už juos. Sutarties 6 punkte yra nustatyta atsakovo pareiga mokėti 0,2 procento dydžio netesybas nuo nepamokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Kadangi atsiskaitymo terminas baigėsi praėjus trims darbo dienoms nuo tos dienos, kai J. V. buvo išsiųsta PVM sąskaita faktūra, t. y. 2016-07-23, atsakovas privalo sumokėti delspinigius ieškovui už pradelstas atsiskaityti 117 dienų iki ieškinio pateikimo dienos. Už vieną pradelstą atsiskaityti dieną atsakovas privalo mokėti 5,78 Eur dydžio delspinigius, taigi bendra delspinigių suma už 117 dienų sudaro 676,26 Eur.

82.A. J. V. atsiliepimu už pagamintus langus sutiko apmokėti iš dalies. Nurodė, kad langai pagaminti ne pagal Sutartį ir kartu pasirašytą Komercinį pasiūlymą. 2016-07-13 ieškovo atstovas atvyko prie objekto ir atsakovas jam pasiūlė permatuoti langus ir, remiantis tais duomenimis, perskaičiuoti langų plotus, o kartu ir atsakovo turimą mokėti kainą. Tačiau ieškovas (jo atstovas) tai daryti atsisakė, motyvuojant, kad langai ir durys pagaminti tokių matmenų, kaip ir buvo sutarta. Atsakovas ieškovui pateikė ne vieną pretenziją/pranešimą/prašymą, kuriuose prašė ištaisyti darbų trūkumus, paaiškinti tam tikrus neatitikimus bei pagal faktinį langų ir durų plotą, perskaičiuoti atsakovo turimą mokėti kainą. Ieškovas visiškai nenorėjo bendradarbiauti su atsakovu ir gražiuoju išspręsti kilusį nesutarimą, tik siuntė atsakovui raginimus apmokėti Sutartyje nurodytą kainą bei pasirašyti atliktų darbų aktą bei sąskaitą. Galiausiai ieškovas pripažino, kad langai ir durys mažesnių matmenų. Atsakovas pamatavo ieškovo pagamintus ir sumontuotus langus ir duris (jų matmenis) ir paskaičiavo faktinį jų plotą - 40,92 m2, nors, kaip matyti iš šalių pasirašyto komercinio pasiūlymo, gaminių bendras plotas turėjo būti 43,80 m2. Atsakovas taip pat kreipėsi į antstolį, kuris pamatavęs langų ir durų dydžius, 2016-09-21 surašė faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. 0179/16/22. Pagal antstolio atliktus langų ir durų matavimus paskaičiuotas bendras gaminių plotas yra 40,7 m2, o tai reiškia, kad nuo komerciniame pasiūlyme, pasirašytame kartu su Sutartimi, nurodyto bendro gaminių ploto 43,80 m2 (43,80 m2 - 40,7 m2), skiriasi net 3,10 m2 (skirtumas net 7,07 %). Priešingai nei nurodo ieškovas, prieš pasirašant Sutartį bei komercinį pasiūlymą, kaip kad ieškovas buvo nurodęs atsakovui, atsakovas langus apklijavo 3 cm storio polistireniniu putplasčiu. Būtent tik tada, ieškovas išmatavo kraštines ir sudarė komercinį pasiūlymą su langų ir durų kraštinėmis bei bendru plotu. Ieškovui išmatavus langų ir durų kraštines gaminių gaminimui, atsakovas langų ir durų nelietė ir niekaip nemažino angų. Dėl to, kad ieškovas pagamino mažesnius nei pagal užsakymą gaminius, atsakovas patyrė nuostolių, kadangi tarp langų ir sienų esančius per didelius plyšius atsakovui reikėjo užpildyti. Atsakovo kartu su Sutartimi pasirašytame komerciniame pasiūlyme aiškiai matyti ir galima suprasti, kad kaina priklauso būtent nuo bendro gaminių ploto. Atsakovas neneigia, kad mažesnių parametrų langus jis naudoti gali, tačiau tam, kad galėtų tinkamai juos naudoti, dėl ieškovo kaltės patyrė išlaidų, kadangi reikia užkamšyti dėl mažesnių pagamintų langų atsiradusius plyšius tarp langų ir sienų, dėl plyšių lietaus metu languose (rėmuose) kaupiasi vanduo. Ieškovas melagingai teigia, kad į langų kainą buvo įskaičiuoti ir montavimo darbai, kurie priklauso nuo langų vienetų, o ne nuo jų pločio. Atsakovo pasirašytame komerciniame pasiūlyme yra nurodyta, kad paskaičiuota kaina yra su montavimo darbais, tačiau niekur nematyti, kokia yra montavimo darbų kaina, o matyti tik gaminių kaina, susieta su jų plotu. Ieškovas ne kartą siūlė atsakovui grąžinti langus, tačiau prieš tai savo raginimuose nurodė, jog atsakovui grąžinus gaminius, atsakovo sumokėtas 2 800 Eur avansas nebus grąžinamas neva remiantis Sutarties 7 p. Atsakovas kategoriškai nesutinka, kad jo atžvilgiu būtų skaičiuojami delspinigiai. Mano, jog reikalaujamo dydžio delspinigiai yra aiškiai per dideli.

93.Ieškovas UAB „Langų dizainas“ dublike nurodė, kad atsakovo pozicija dėl to, kad langų plotų neatitikimas atsirado ne dėl jo paties kaltės yra nepagrįsta ir neįrodyta. Atsiliepime nurodytą aplinkybę, jog langų angų išmatavimus ieškovas atliko po to, kai jos buvo apklijuotos putplasčiu, privalo įrodyti atsakovas. Neišmatavus langų angų neįmanoma pateikti komercinio pasiūlymo, todėl langų angų matavimus ieškovo atstovas V. L. atliko iki komercinio pasiūlymo pateikimo ir sutarties sudarymo. Po sutarties sudarymo atsakovas paskambino ieškovo atstovui ir paaiškino, jog langų angas jis apklijavo 3 cm storio polistireniniu putplasčiu, todėl langų matmenys turi būti pakoreguoti. Kadangi ieškovas ne vienerius metus gamina ir montuoja langus ir tai yra pagrindinė jo veikla, ieškovas gali apskaičiuoti langų matmenų pasikeitimus užklijavus ant angų atitinkamo storio polistireninį putplastį, nebuvo poreikio antrą kartą matuoti angas, todėl telefonu ieškovo atstovas ir atsakovas sutarė, jog langų matmenys bus pakoreguoti atsižvelgiant ir įvertinant putplasčio užklijavimą. Dėl kainos perskaičiavimo tartasi nebuvo ir atsakovas nepateikia jokių įrodymų, patvirtinančių priešingai. Atsakovas turėjo suprasti, kad dėl jo atlikto langų angų sumažinimo langų matmenys turės būti koreguojami, tačiau iki langų pagaminimo, pristatymo ir sumontavimo nesikreipė į kitą šalį dėl sutarties pakeitimo ir kainos perskaičiavimo, nors būdamas sąžiningu, galėjo tai padaryti. Atsakovo nurodytos aplinkybės, jog dėl faktinio langų ploto sumažėjimo jis neva patyrė papildomas išlaidas, yra nepagrįsta ir atsakovas nepateikia jokių šią aplinkybę patvirtinančių įrodymų. Atsakovas nepagrįstai ginčija ir jo prievolės mokėti delspinigius atsiradimo faktą. Atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių jo nesutikimą su sutartyje nurodytu netesybų dydžiu sutarties sudarymo metu. Priešingai, atsakovas sutiko su visomis sutarties sąlygomis, minėtą sutartį pasirašė ir po sutarties pasirašymo nereiškė jokių prašymų pakeisti netesybų dydį. Nagrinėjamu atveju atsakovas neįrodė aplinkybių, sudarančių pagrindą mažinti netesybas.

104.A. J. V. triplike nurodė, kad ieškovo atstovai prieš sutarties dėl langų gamybos sudarymą, atvyko adresu Vėjų g. 11, Galgių k., Vilniaus rajone ir išmatavo langų angas. Ieškovo patartas, atsakovas angas prieš tai apklijavo putplasčiu. Ieškovas išmatavo jau paruoštus (apklijuotus) langus ir remdamasis išmatuotais langų angų matmenimis, pateikė atsakovui pasirašyti komercinį pasiūlymą kartu su sutartimi. Pats ieškovas turėtų prisiimti atsakomybę už neteisingų matmenų pagamintus langus, kadangi, net jei ir būtų tiesa tai, ką teigia ieškovas, jis aiškiai nurodo, kad atsakovas jį informavo apie pasikeitusį angų dydį, o jei jis nevyko jų permatuoti, prisiėmė atsakomybę už galimus netikslumus. Atsakovas iki langų sumontavimo langų nematė, ir tik juos pagaminus, atvežus ir sumontavus, pastebėjo, jog tarpai tarp langų ir angų (sienų) yra per dideli. Tad tik tada buvo išmatuotos langų kraštinės ir pastebėta, kad jie pagaminti mažesnių matmenų nei šalių pasirašytame komerciniame pasiūlyme. Atsakovo manymu, šioje byloje turėtų būti visiškai nesvarbu, dėl kokių priežasčių langai buvo pagaminti mažesni, nei šalių buvo aptarta, pasirašant komercinį pasiūlymą. Atsakovas teismui pateikė 2016-09-13 prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitą, atsakovui išrašytą A. K., iš kurio matyti, kad dėl to, kad ieškovas pagamino mažesnių matmenų langus, atsakovas turėjo juos papildomai apklijuoti taip užkamšant plyšius, dėl ko atsakovas patyrė 674 Eur papildomų išlaidų. Atsakovas neginčija, kad langų montavimo darbus atliko ieškovas, tačiau kaip matyti iš kvito, langų sandarinimo darbus (angokraščių klijavimo darbus), kurių poreikis iškilo ieškovui pagaminus mažesnių matmenų langus, atliko atsakovo surastas kitas asmuo, kadangi ieškovas atsisakė tai padaryti, o kartu ir nepateikia jokių įrodymų, jog sandarinimo darbus jis atliko. Tinkamu darbų perdavimu laikoma ir vienašališkai aktas galimas pasirašyti tik kai atsakovas (užsakovas) nepagrįstai vengia tai padaryti. Šiuo atveju ne viename savo rašte (pretenzijoje) atsakovas nurodė, kad atliktų darbų akto nesutinka pasirašyti todėl, kad nesutinka su atliktas darbais bei prašė arba ištaisyti trūkumus, t.y. langus pagaminti tokių apimčių, kokių buvo sutarta, arba sumažinti darbų kaina. Atsakovas yra vartotojas ir šiuo atveju, netesybos, kurias skaičiuoja ieškovas, yra aiškiai per didelės ir, teismui nusprendus, kad atsakovas negali būti atleistas nuo netesybų mokėjimo, jos turi būti sumažintos.

115.Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė adv. S. P. prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad atsakovui buvo sumontuoti langai, kurių dydis faktiškai neatitinka sutartyje nurodyto dydžio. Faktiškai dydis yra mažesnis. Nesutinka su atsakovo pateikiamais paskaičiavimais, kodėl dydis yra mažesnis. Atsakovo pateiktas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas ir jame nurodyti matmenys langų, tačiau iš nuotraukų, pridėtų prie protokolo, matyti, kad matuodamas langus antstolis neišmatavo visų jų konstrukcijų. Po langu dedasi popalanginis profilis ir iš nuotraukų labai aiškiai matyti, kad šitas profilis nėra įskaičiuotas į antstolio protokole nurodytus matmenis. Dėl to atsakovo pateikti matmenys yra neteisingi. Pripažįsta, kad langai yra faktiškai mažesni, jų bendras plotas 41,32 kv.m., o sutartyje 43,8 kv.m. Tačiau vis tiek reikalauja viso sumos. Sutartyje langų matmuo nėra nurodytas kaip kainą lemiantis kriterijus. Yra nurodyta bendra kaina. Neatitikimas atsirado, nes atsakovas pats sumažino angą. Tokio lango, koks numatytas sutartyje, faktiškai neįmanoma įstatyti į angą. Tai, kad faktiškai langas mažesnis, nėra lango trūkumas. Dėl technologinių ypatybių įstatant langą būtina laikytis tam tikrų tarpų. Neatitikimas yra toks nežymus, kad kainos jis negalėjo įtakoti. Atsakovas langus priėmė ir jais naudojasi. Sutartyje nebuvo numatyta, kad esant paklaidai atsakovas gali atsisakyti langų. Atsakovas lango nekokybės neįrodinėja, ginčo dėl kokybės nėra. Atsakovas langų nepriėmė dėl kitų trūkumų – buvo varžtas išlindęs ir putų kažkur nebuvo apipurkšta. Langai buvo sumažinti tiek, kiek buvo reikalinga įstatant langą, ne daugiau. Mažinant sumažėjo visas langas – ir stiklas, ir rėmas. Atsakovas pats sumažino anga, po atlikto išmatavimo. Atsakovas informavo ieškovą, kad sumažino angą ir paprašė sumažinti langus. Langai buvo sumažinti, bet apie kainos pasikeitimą nebuvo tartasi.

126.Atsakovas J. V. su ieškiniu sutiko iš dalies. Nurodė, kad sutinka sumokėti tik už faktiškai sudėtus langus, be delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų. Čia ieškovo kaltė, o ne jo. Neskambino ieškovui po langų išmatavimo po pasirašytos sutarties birželio 20 d., numeris 68717604. Polistirolo paklijavimas buvo anksčiau. Buvo susitikęs su ieškovo atstovu Lisovskiu, kuris prisistatė techniniu direktoriumi, atvažiavo į statomą namą ir pasakė, kad galėtų langus pagaminti ir sumontuoti. Susitarė, kad bus apklijuoti langai polistirolu. Jis atsakovui paskambino birželio 10 ir paklausė, ar jau padaryta, nori greičiau langus padaryti. Susitarė, kad iki birželio 15 d. jis padarys tuos darbus, apklijuos polistirolu. Birželio 16 d. Lisovskis atvažiavo ir išsimatavo. Buvo langokraščiai jau apklijuoti. 20 dieną pasirašė sutartis ir priedus, nežiūrėjo tų dokumentų, tiesiog pasirašė. Sutartis padaryta pagal kvadratus. Liepos 7 d. atvežė langus ir sumontavo, žadėjo atvažiuoti po pietų ir papasakoti viską, bet kelias dienas neatvažiavo. Kadangi buvo trūkumų, pranešė ieškovui. Kvadratūros paklaida net 7 proc. Tarp lango ir rėmo dabar faktiškai tarpai nuo 2,5 iki 3, o turėjo būti 1,5. Pagal sutartį suma buvo už kvadratus. Pateiktame kvite pataisė tik datą ir pasirašė. Langų dydžio trūkumus pastebėjo liepos 8 d, t.y. kitą dieną po montavimo. Priėmimo-perdavimo aktas visai nebuvo pateiktas pasirašyti, tik vėliau laišku atsiuntė 20 dieną, tuo pačiu sąskaita-faktūra. Palangės juosta neįeina į langų kvadratūrą.

137.Atsakovo atstovė adv. pad. G. D. prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad namas yra tik statomas. Atsakovas susirado asmenį, kuris gali pagaminti langą. Atvažiavo apžiūrėti ir pasakė, kad apsiklijuotų angas putom, tada atvažiuos išsimatuoti. Taip ir buvo padaryta. Iš pateiktų išklotinių matyti, kad po sutarties pasirašymo 2016-06-20 jokių skambučių ieškovo atstovui Lisovskiui nebuvo. Sutartyje yra nurodytas būtent L. telefono numeris. Tikrai nebuvo jokių sutarties pakeitimų. Kaina detalizuota pateiktame komerciniame pasiūlyme. Iš pasiūlymo matyti, kad kaina siejasi su plotu. Sumažinus langus, turėjo sumažėti ir kaina. Dėl sumažintų langų ieškovas jokių nuostolių nepatyrė. Atsakovas nuo pat pirmos pretenzijos prašė išmatuoti langus pagal plotus ir pagal tai nusistatyti kainą. Delspinigių nesutinka sumokėti, vadovaujantis Sutarties 5 punktu. Nėra pateiktos net normalios sąskaitos faktūros, nėra aišku kokia tiksli kaina – nurodyta tik 16 vnt. langų su montavimu. Bendras plotas yra 40,7 kv.m., t.y. 3,1 kv.m. mažesnis. Neaišku, už ką turi mokėti, todėl atsakovas ir nemokėjo.

148.L. V. L. paaiškino, kad yra ieškovo komercijos direktorius. Pažįsta atsakovas, jų įmonėje atsakovas užsakinėjo langus. Jis asmeniškai atliko langų matavimus. Atliekant matavimus langų angos nebuvo apklijuotos polistireno puta. Sutartis buvo sudaryta iki angų apklijavimo. Susitarė su klientu, kad apklijavus polistirolu jis paskambintų ir atims atitinkamai cm. Sutartyje tas nenumatyta. Langai tilpo, viskas normaliai. Plotas sumažėjo dėl kliento veiksmų. Langai užsakyti be apšiltinimo. Be apšiltinimo plyšiai būtų 1,5 cm užpurškimui. Atsakovas pranešė, kad apklijuota po 3 cm aplink visą perimetrą. Todėl jis dar sumažino langą. Dar langai nebuvo padaryti. Sutinka, kad langai mažesni. Montavimo langai paskaičiuojami pagal kvadratūrą.

159.Liudytojas L. V. paaiškino, kad atliko montavimo darbus pas atsakovą. Atsakovas dėl montavimo jokių pretenzijų nereiškė, taip pat dėl langų dydžio. Langokraščių nebuvo, buvo apšiltinimo medžiaga. Dėl lango sumažinimo jokios žalos nebuvo, langai buvo užsandarinti, jokių tarpų neliko. Jis pats darbų priėmimo neatlieka.

16Ieškinys tenkintinas iš dalies.

1710.Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2016-06-20 ieškovas UAB „Langų dizainas“ ir atsakovas J. V. sudarė Sutartį Nr. 160618-02, pagal kurią ieškovas įsipareigojo pagal atsakovo užsakymą pagaminti ir jam perduoti nuosavybės teise gaminius pagal specifikaciją (langus ir duris), pateiktą Priede Nr. 1 prie šios sutarties bei suteikti sutartyje nurodytas paslaugas (montavimo darbus) adresu ( - ), Galgių k., Vilniaus r. sav., o atsakovas įsipareigojo priimti gaminius ir už juos atsiskaityti sutartyje nustatytomis sąlygomis. Sutartimi numatyta kaina 5 690,38 Eur (Sutarties 3 p.). Atsakovas sumokėjo 2 800,00 Eur avansą (Sutarties 4 p.). P. S. 5 punktą likusią sutarties kainos dalį 2 890,38 Eur atsakovas įsipareigojo sumokėti gavus pagamintus gaminius, patikrinęs jų kokybę ir kiekį bei per tris darbo dienas nuo PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos. P. S. priedą Nr. 1 (komercinį pasiūlymą) – plotas 43,80 kv.m.

1811.Atsakovas 2016-07-11 pranešimu ieškovui nurodė, kad gaminių matmenys neatitinka komercinio pasiūlymo matmenų, taip pat vienas langas yra subraižytas, todėl praprašė 3 darbo dienų laikotarpiu susisiekti dėl ginčo sprendimo. Taip pat atsakovas 2016-07-16 pranešime nurodė ieškovui, kad vieno lango rėmas yra subraižytas; lango tvirtinimo elementai (dziubeliai) viename iš namų nekokybiškai sumontuoti; langų ir durų matmenys pagal pateiktą komercinį pasiūlymą skiriasi nuo faktinio sumontuoto langų ploto; langai pagal sutartį L1-L7, 4CP-12AR-16AR, o įmontuoti 4CP-14AR-A. P., kad V. L. 2016-07-13 atvažiavo į ginčo objektą ir pateisęs subraižytą langą kategoriškai atsisakė permatuoti sumontuotų langų ir durų plotus.

1913.Ieškovas 2016-07-19 išsiuntė atsakovui pasirašytą atliktų darbų ir paslaugų priėmimo-perdavimo aktą kartu su 2016-07-11 PVM sąskaita-faktūrą Serija LADI Nr. 0000642 bei paprašė juos pasirašytus grąžinti

2014.Atsakovas J. V. 2016-08-04 pranešimu ieškovui pasiūlė sumokėti už faktiškai pagamintus langų ir durų plotus (40,92 m2) – atitinkamai 5 316,21 Eur (minusuojant sumokėtą 2 800,00 Eur avansą) arba grąžinti sumokėta avansą ir demontuoti neatitinkančius pagal sutartį pagamintus langus ir duris.

2115.Ieškovas UAB „Langų dizainas“ atsakovui J. V. išsiuntė 2016-07-18 raginimą dėl 2 890,38 Eur likusios kainos ir 40,47 Eur delspinigių sumokėjimo. Taip pat ieškovo atstovė 2016-08-17 raginimu pareikalavo atsakovą sumokėti 2 623,04 Eur skolos ir 157,38 Eur delspinigių ne vėliau kaip iki 2016-08-22. Pastarajame raginime ieškovas pažymėjo, kad vykdant sutartį dėl faktinės situacijos pokyčių statybos objekte, nepriklausančių nuo ieškovo, sumontuotų langų bendras plotas ieškovo paskaičiavimu yra 41,32 kv.m. – skirtumas tarp sutartimi sutarto langų ploto ir faktiškai pagaminto bei sumontuoto langų ploto yra 2,48 kv.m.

2216.Atsakovo J. V. užsakymu antstolis R. V. atlikto faktinių aplinkybių konstatavimą ginčo pastate (Vėjų g. 11, Galgių k., Vilniaus r. sav.) ir 2016-08-21 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 0179/16/22 nurodė, kad lango (plane pažymėto L1) dydis yra 181 cm x 162 cm; lango (plane pažymėto L2) – 179 cm x 162 cm; lango (plane pažymėto L3) – 230 cm x 112 cm; lango (plane pažymėto L4) – 171 cm x 136 cm; lango (plane pažymėto L5) – 169 cm x 136 cm; lango (plane pažymėto L6) – 170 cm x 136 cm; lango (plane pažymėto L7) – 91 cm x 207 cm; lango (plane pažymėto L8) – 150 cm x 207 cm; lango (plane pažymėto L9) – 150 cm x 207 cm; lango (plane pažymėto L10) – 91 cm x 207 cm; lango (plane pažymėto L11) – 178 cm x 162 cm; lango (plane pažymėto L12) – 179 cm x 162 cm; lango (plane pažymėto L13) – 229 cm x 113 cm; lango (plane pažymėto L14) – 170 cm x 138 cm; lango (plane pažymėto L15) – 171 cm x 138 cm; lango (plane pažymėto L16) – 170 cm x 136 cm. Pagal šiuos duomenis bendras langų plotas yra 40,7 kv.m. (407103 kv.cm.).

2317.Atsakovo J. L. atliktu paskaičiavimu sumontuotų langų plotas yra 40,92 kv.m., o pagal sutartį - 43,80 kv.m.Teismas tokį paskaičiavimą vertina,kaip artimą nenuginčytam antstolio faktinių aplinkybių protokolui.Todėl teismas turi pagrindą remtis būtent antstolio atliktais matavimais.

2418.Atsakovas J. V. 2016-08-24 kreipėsi į ieškovą UAB „Langų dizainas“, reikalaudamas grąžinti sumokėtą avansą, nes jam ieškovas nepristatė ir nesumontavo pagal Sutartį langų. Ieškovo atstovė, atsakydama į reikalavimą, 2016-08-24 su juo nesutiko, nurodydama, kad faktinis neatitikimas prie sutarties pridėtame komerciniame pasiūlyme nurodytiems plotams yra minimalus ir atsirado dėl to, kad pats atsakovas sumažino langų angas, o faktiškai sudėti langų stiklo paketai savo savybėmis visiškai atitinka tuos, kurie buvo nurodyti prie sutarties pridėtame komerciniame pasiūlyme. Tai pat pasiūlė pasinaudoti savo teise nutraukti rangos sutartį, tačiau sumokėtas avansas nebus grąžintas.

2519.Tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė statybos rangos sutarties teisiniai santykiai, todėl yra taikytinos teisės normos reglamentuojančios užsakovo pareigą sumokėti už rangovo atliktus ir perduotus statybos darbus. Pagal CK 6.687 straipsnio 1 dalį užsakovas privalo apmokėti už atliktus statybos darbus statybos rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų bei sutarties nurodymus, o, kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos sutartyje numatytos sąlygos arba skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 str. 1 d. 1 ir 2 p.).

26Sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose ir suformuluotos Lietuvos A. T. praktikoje. Kai kyla šalių ginčas dėl konkrečios sutarties turinio, jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais (žr., pvz., Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Sauliuta“ v. AB „Lytagra“, bylos Nr. 3K-3-813/2003; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Bivainis“ v. A. B. firma „Arum“, bylos Nr. 3K-3-406/2005; 2007 m. gegužės 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Sarteksas“ v. UAB „Beltateksas“, bylos Nr. 3K-3-203/2007; 2010 m. liepos 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Fegda“ v. UAB „Via B. L.“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-349/2010; kt.). Kasacinio teismo pabrėžta tai, kad, taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Ervin“ v. Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; kt.). Iš nurodytų sutarčių aiškinimo taisyklių matyti, kad pirmiausia yra įtvirtintas subjektyviojo sutarties aiškinimo metodas, įpareigojantis aiškintis tikruosius šalių ketinimus, o ne vien remtis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (objektyviojo sutarties aiškinimo metodas). Tai tiesiogiai susiję su tuo, kad kiekviena sutartis privalo būti aiškinama sąžiningai. Šie esminiai sutarčių aiškinimo principai (t. y. nagrinėti tikruosius sutarties šalių ketinimus ir aiškinti sutartį sąžiningai) lemia būtinybę aiškinant sutarties sąlygas atsižvelgti ne tik į jų lingvistinę reikšmę, tačiau įvertinti ir sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą. Dėl to reikšminga CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad sutarties aiškinimui svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos ir Vokietijos UAB „Autopunktas“ v. UAB „Daivera“, bylos Nr. 3K-3-288/2010; 2010 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Šiaulių miesto savivaldybė v. UAB „ Artapolas“, bylos Nr. 3K-3-323/2010; kt.). Kasacinio teismo praktikoje taip pat pabrėžiama, kad, nors esant lingvistinės sutarties teksto reikšmės ir šalių tikrųjų ketinimų skirtumui, pirmenybę reikia teikti šalių ketinimams, kuriuos šalys, sudarydamos sutartį, turėjo omenyje, tačiau šio principo nereikėtų pernelyg suabsoliutinti. Jeigu šalių ketinimai nesutampa, didesnę reikšmę turi sutarties tekstas, todėl svarbesnė yra sutarties teksto lingvistinė analizė, nes ji gali padėti nustatyti, kurios šalies ketinimai atitinka sutarties lingvistinę prasmę (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. A. v. UAB ,,Vilsima“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-261/2009).

27Įvertinus byloje pateiktus šalių įrodymus ir paaiškinimus nustatyta, kad ieškovas UAB „Langų dizainas“ pagal su atsakovu sudarytą sutartį dėl langų ir durų sumontavimo atsakovui J. V. pagamino ir jam priklausančiame name sumontavo 16 vnt. langų. Sutartimi buvo susitarta, kad langų plotas 43,80 kv.m., o kaina - 5 690,38 Eur (komercinis pasiūlymas), 129,92 Eur/kv.m..Teismui akivaizdu,kad sutartyje numatyta sąlyga 16 vienetų nėra pagrindinis sutarties dalykas.Užsakovui buvo reikalingi langai,kurie tilptų į jau pastatytas angas.Iš komercinio pasiūlymo aišku,kad spręsti apie lango kainos priimtinuma galima tik suderėjus lango kvadratinio metro kainą,nes langai buvo nevienodi,o tai reiškia,kad negali būti kitu būdu nustatoma formalioji sandorio vertė pagal uždengiamą plotą,jeigu vertinsi atskirai kiekvieną langą. Teismas nesutinka su ieškovo pozicija, kad langų plotas nėra kainą nulemiantis ir kainai turintis įtakos duomuo. Teismas atmeta ieškovo argumentus,kad sutartyje nebuvo nustatyta kvadratinio metro kaina,nes to nėra pačioje sutartyje.Atsakovas būtent to siekė.Akivaizdu,kad ieškovas negalėtų įdėti didesnius langus į namo angas.Jis tegalėjo sumažinti langų dydį su išlyga,kad mažesni langai tenkins užsakovą ir bus įmontuoti į angokraščius.

28Atsakovas sumokėjo 2 800,00 Eur avansą. Tiek ieškovas, tiek atsakovas pripažįsta, kad buvo sumontuota mažesnio ploto langai. Ginčo dėl to byloje nėra. Langų montavimo kaina, kaip paaiškino montavimo darbus atlikęs liudytojas V. L., taip pat priklauso būtent nuo kvadratūros, o ne nuo langų vienetų kiekio. Teismo vertinimu, atsakovo pretenzijos dėl kainos už pagamintus ir sumontuotus langus paskaičiavimo pagal faktinį jų plotą yra pagrįstos. Kaip nurodyta, šalys pripažįsta, kad sumontuotos produkcijos plotas mažesnis, nei sutarta sutartimi. Ieškovas byloje laikosi pozicijos, kad faktinis langų plotas yra 41,32 kv. m.,nors jo darbuotojas išmatavo dar mažesnį landų plotą.Atsakovas remiasi antstolio faktinių aplinkybių protokolu ir langų plotą skaičiuoja 40,7 kv.m. Ieškovas nesutinka su antstolio langų matmenų matavimais, tačiau juos paneigiančių įrodymų byloje neteikia. Proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra įtvirtintas onus probandi principas, t. y. kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Jeigu ieškovas neįrodo savo reikalavimo arba pasirenka netinkamą savo civilinių teisių gynimo būdą, teismas atmeta ieškinį (žr., pvz., Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-220/2008). Teiginius turi įrodyti ta šalis, kuri juos teigia. Nagrinėjamu atveju, vadovaujantis faktinių aplinkybių konstatavimu atsakovas įrodė, kad faktinis langų plotas yra 40,7 kv.m. Tai paneigiančių įrodymų byloje ieškovas nepateikė, todėl išsakytos abejonės dėl antstolio matavimų yra tik jo subjektyvus vertinimas. Taigi nustatyta, kad sumontuotų langų plotas 3,1 kv.m. (daugiau nei 7 proc.) mažesnis nei numatyta Sutartimi. Skaičiuojant pagal faktinį plotą sutarties kaina turėtų būti 5 287,74 Eur (40,7 kv.m. x 129,92 Eur/kv.m.).

29Teismas kaip neįrodytus atmeta ieškovo argumentus, kad langų matmenys atsakovo buvo sumažinti jau po sutarties pasirašymo, pastarajam angas apklijavus 3 cm polistireniniu putplasčiu. Ieškovas teigė, kad atsakovas jau po sutarties sudarymo paskambino ieškovo įgaliotam atstovui ir pranešė apklijavęs angas. Pažymėtina, kad ieškovas šių aplinkybių nepagrindė jokiais įrodymais, o atsakovas jas paneigė pateikdamas į bylą savo naudojamo mobilaus telefono numerio įeinančių ir išeinančių skambučių išklotines. Iš pateiktų išklotinių matyti, kad atsakovas ieškovui į telefono numerį +37068717604 (nurodytą sutartyje kaip ieškovo kontaktinį numerį) po sutarties pasirašymo 2016-06-20 neskambino, nors atitinkamai buvo skambinta iki sutarties pasirašymo 2016‑06‑09, 2016‑06‑10, 2016-06-15. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškinys tenkintinas iš dalies ir ieškovui iš atsakovo priteistina 2 487,74 Eur (5 287,74 Eur – 2 800,00 Eur) skolos už įstatytus langus pagal komercinį pasiūlymą.Todėl teismas neanalizuoja atsakovo tik galimą turėtą žalą dėl sumažintų langų,kaip nesusijusią su ieškiniu.

3020.Ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo 676,26 Eur delspinigių. CK 6.71 straipsnio 1 dalis nustato, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). CK 6.72 straipsnis nustato, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis.

31Šalių sudarytos sutarties 6 punktu atsakovas uždelsęs apmokėjimą įsipareigojo mokėti 0,2 proc. delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną dieną. Atsakovas delspinigius paskaičiavo už 117 dienas nuo 2016-07-24 dienos nuo 2 890,38 Eur sumos.Ieškovas laiko,kad išsiuntęs sąskaitą faktūrą po trijų dienų turi teisę sekančią dieną sekmadienį gauti pinigus už atliktą darbą.Tačiau realiai atsakovas net negalėjo tinkamai priimti atliktų darbų,nes ieškovas pateikė aktą,kurio priimti protingas ir apdairus asmuo neturėtų,ką ir padarė atsakovas.Savo akte ieškovas nurodė,kad atsakovas turi priimti langus ir duris su montavimo darbais 16 vnt. be jokių įstatytų langų ir durų identifikavimo aprašymo.

322016-08-04 atsakovas surašė pretenziją ieškovui.Iš esmės atsakovas 2016-08-24 atsisakė vykdyti sutartį.Iki to laiko pats ieškovas nesiėmė jokių veiksmų,kad būtų pasirašytas tinkamas darbų priėmimo-perdavimo aktas.Todėl teismas laiko,kad nuo šios dienos turi būti skaičiuojami delspinigiai.

33Kaip nurodyta aukščiau, atsakovo neapmokėta suma ieškovui sudaro mažesnę sumą – 2 487,74 Eur, todėl delspinigiai nuo 2016-08-24 nuo minėtos sumos už 87 dienas sudarytų 432,87 Eur. Atsakovas prašė sumažinti delspinigius, nes jie aiškiai per dideli. Teismo vertinimu prašomi priteisti delspinigiai buvo sulygti abiejų šalių ir atsakovas galėjo įvertinti jų prasmę sandorio metu ir nepasirašyti tokios sutarties.Tokie delspinigiai iš esmės tokiuose sandoriuose nėra aiškiai per dideli, atitinka teismų formuojamą praktiką. Pažymėtina, kad nors atsakovas dalį ieškinio reikalavimo pripažįsta, tačiau net ir tos dalies su kuria sutiko iki teismo sprendimo nebuvo sumokėjęs ieškovui, tuo tarpu ieškovo pagamintais ir sumontuotais langais naudojasi. Vadovaujantis CK 6.71 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo ieškovui yra pagrindas priteisti 432,87 Eur delspinigių (skaičiuojant nuo negrąžintos skolos už 87 dienas).

3421.CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos 5 % metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos 2016-11-18 iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

35Dėl bylinėjimosi išlaidų

3623.Ieškiniu buvo prašoma priteisti 3 566,64 Eur įsiskolinimo. Sprendimu priteista 3 069,87 Eur, kas sudaro 81,88 proc. patenkintų reikalavimų (atmestų 18,12 proc.).

37Ieškovas UAB „Langų dizainas“ už pareikštą ieškinį sumokėjo 80,25 Eur žyminį mokestį, taip pat turėjo 500,00 Eur advokato pagalbos išlaidų. Ieškinį tenkinus iš dalies, patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovui priteisiama 475,10 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (580,25 x 81,88 proc.) (CPK 93 str. 2 d., 98 str.).

38Atsakovas J. V. bylos nagrinėjimo metu turėjo 350,00 Eur advokato teisinių paslaugų išlaidų ir 217,80 Eur išlaidų už antstolio atliktą faktinių aplinkybių konstatavimą.Proporcingai atmestų reikalavimų daliai, atsakovui iš ieškovo priteistina 102,83 Eur bylinėjimosi išlaidų (567,80 Eur x 18,12 proc.).

39Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 88, 93, 259, 263-269, 270 str.,

Nutarė

40ieškinį tenkinti iš dalies.

41Priteisti iš atsakovo J. V. (a. k. ( - ) ieškovui UAB „Langų dizainas“ (į. k. ( - )) 2 487,74 Eur(du tūkstančius keturis šimtus aštuoniasdešimt septynis eurus 74 ct) skolos, 432,87 Eur(keturis šimtus trisdešimt du eurus 87 ct) delspinigių, 5% metinių palūkanų nuo priteistos sumos (2920,61 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2016-11-18, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 475,10 Eur (keturis šimtus devyniasdešimt devynis eurus 42 ct) bylinėjimosi išlaidų.

42Priteisti iš ieškovo UAB „Langų dizainas“ (į. k. 302513353) atsakovui J. V. (a. k. ( - ) 102,83 Eur(vienas šimtas du eurai 83 ct) bylinėjimosi išlaidų.

43Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

44Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,... 2. sekretoriaujant Daivai Šuopienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei adv. Sandrai Ponelienei,... 4. atsakovui J. V., jo atstovei adv. pad.... 5. teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Langų... 6. ieškovas UAB „Langų dizainas“ ieškiniu prašo priteisti iš 7. 1.Ieškinyje nurodė, kad ieškovas UAB „Langų dizainas“ su 8. 2.A. J. V. atsiliepimu už pagamintus... 9. 3.Ieškovas UAB „Langų dizainas“ dublike nurodė, kad atsakovo pozicija... 10. 4.A. J. V. triplike nurodė, kad... 11. 5.Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė adv. 12. 6.Atsakovas J. V. su ieškiniu sutiko iš dalies. Nurodė,... 13. 7.Atsakovo atstovė adv. pad. G. D. prašė ieškinį... 14. 8.L. V. L.... 15. 9.Liudytojas L. V. paaiškino, kad atliko montavimo darbus... 16. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 17. 10.Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2016-06-20... 18. 11.Atsakovas 2016-07-11 pranešimu ieškovui nurodė, kad gaminių matmenys... 19. 13.Ieškovas 2016-07-19 išsiuntė atsakovui pasirašytą atliktų darbų ir... 20. 14.Atsakovas J. V. 2016-08-04 pranešimu ieškovui... 21. 15.Ieškovas UAB „Langų dizainas“ atsakovui J. V.... 22. 16.Atsakovo J. V. užsakymu antstolis 23. 17.Atsakovo J. L. atliktu paskaičiavimu sumontuotų... 24. 18.Atsakovas J. V. 2016-08-24 kreipėsi į ieškovą UAB... 25. 19.Tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė statybos rangos sutarties teisiniai... 26. Sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose... 27. Įvertinus byloje pateiktus šalių įrodymus ir paaiškinimus nustatyta, kad... 28. Atsakovas sumokėjo 2 800,00 Eur avansą. Tiek ieškovas, tiek atsakovas... 29. Teismas kaip neįrodytus atmeta ieškovo argumentus, kad langų matmenys... 30. 20.Ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo 676,26 Eur delspinigių. CK... 31. Šalių sudarytos sutarties 6 punktu atsakovas uždelsęs apmokėjimą... 32. 2016-08-04 atsakovas surašė pretenziją ieškovui.Iš esmės atsakovas... 33. Kaip nurodyta aukščiau, atsakovo neapmokėta suma ieškovui sudaro mažesnę... 34. 21.CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos 5 %... 35. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 36. 23.Ieškiniu buvo prašoma priteisti 3 566,64 Eur įsiskolinimo. Sprendimu... 37. Ieškovas UAB „Langų dizainas“ už pareikštą ieškinį sumokėjo 80,25... 38. Atsakovas J. V. bylos nagrinėjimo metu turėjo 350,00 Eur... 39. Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 88, 93, 259, 263-269,... 40. ieškinį tenkinti iš dalies.... 41. Priteisti iš atsakovo J. V. (a. k.... 42. Priteisti iš ieškovo UAB „Langų dizainas“ (į. k. 302513353) 43. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 44. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...