Byla 1A-202-616/2015
Dėl Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. vasario 4 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Ernestos Montvidienės, teisėjų Vaclovo Iždono, Broniaus Zalagos, sekretoriaujant Audronei Peleckienei, dalyvaujant prokurorei Jolantai Steponavičiūtei, nuteistajam P. R., jo gynėjai advokatei Nainai Lanzbergienei,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo P. R. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. vasario 4 d. nuosprendžio, kuriuo:

3P. R. pripažintas kaltu:

4pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 22 straipsnio 1 dalį, 180 straipsnio 1 dalį (dėl pasikėsinimo apiplėšti J. K.) ir nuteistas laisvės atėmimu 3 (trejiems) metams;

5pagal BK 180 straipsnio 1 dalį (dėl E. P. L. apiplėšimo) ir nuteistas laisvės atėmimu 3 (trejiems) metams 3 (trims) mėnesiams.

6Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis paskirtos bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu ir skirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas 3 (trejiems) metams 6 (šešiems) mėnesiams. Į bausmės laiką įskaitytas P. R. sulaikyme bei suėmime išbūtas laikas nuo 2014 m. liepos 2 d. iki 2015 m. vasario 4 d. Bausmę paskirta atlikti pataisos namuose. Bausmės pradžią nustatyta skaičiuoti nuo teismo nuosprendžio paskelbimo dienos – 2015 m. vasario 4 d.

7Iš P. R. priteista nukentėjusiajam P. E. L. 794,10 Eur (septyni šimtai devyniasdešimt keturi Eur 10 centų) turtinei žalai atlyginti ir 2896,20 Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši eurai 20 centų) neturtinei žalai atlyginti.

8Iš P. R. priteista Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, į. k. 191351679, a. s. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000 508,19 Eur (penkis šimtai devyni eurai 19 centų) turtinei žalai atlyginti.

9Iš P. R. priteista nukentėjusiajam J. K. 144,81 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt keturi eurai 81 centas) neturtinės žalos atlyginimo.

10Iš P. R. priteista Lietuvos Respublikos valstybei (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. ( - ), į. k. 188659752, bankas AB „Swedbank“, į. k. 5630) 75,30 Eur proceso išlaidų, susijusių už suteiktą antrinę teisinę pagalbą nukentėjusiajam J. K.; 189,69 Eur proceso išlaidų, susijusių už suteiktą antrinę teisinę pagalbą nukentėjusiajam E. P. L..

11Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

12P. R. nuteistas už tai, kad 2014 m. balandžio 8 d. apie 22 val. ( - ), prie parduotuvės, panaudodamas fizinį smurtą nukentėjusiojo J. K. atžvilgiu – smogdamas 5 kartus kumščiu į įvairias kūno vietas, spirdamas 3 kartus į įvairias kūno vietas, tuo padarydamas J. K. nežymų sveikatos sutrikdymą, pasikėsino pagrobti svetimą turtą – automobilio raktelį bei automobilį „VW Golf“, valst. Nr. ( - ) 15 000 Lt (4344,30 Eur) vertės, bei pinigus, tačiau nusikaltimo nebaigė dėl priežasčių nepriklausančių nuo jo valios, nes nukentėjusysis J. K. pabėgo.

13P. R. nuteistas už tai, kad 2014 m. balandžio 8 d. apie 22.00 val., tiksliai nenustatytu laiku, ( - ), gyvenamojo namo kieme, panaudojamas fizinį smurtų prieš nukentėjusįjį P. E. L. – smogdamas nenustatytą kiekį smūgių rankomis ir spirdamas į įvairias kūno vietas nenustatytą kiekį kartų, tuo sukeldamas P. E. L. nesunkų sveikatos sutrikdymą, pagrobė svetimą - nukentėjusiajam P. E. L. priklausančius 30 litų (8,69 Eur) ir mobiliojo ryšio telefoną „ZTE S202 Black“ 159 litų (46,05 Eur) vertės, viso padarydamas nukentėjusiajam P. E. L. 189 litų (54,74 Eur) turtinę žalą.

14Apeliaciniu skundu nuteistasis P. R. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo nuosprendį ir jį išteisinti dėl plėšimo, kurio nepadarė, ir paskirti bausmę dėl veikos kurią pripažino.

15Skunde nurodo, kad nukentėjusiųjų parodymai nuolat kito, buvo pateikti melagingi duomenys apie sveikatos būklę, teismas neatkreipė į nepagrįstas aplinkybes. Pasak apelianto, teismas tik atsižvelgė į jo praeitį, kad buvo teistas už smurtinius nusikaltimus, bei jo atsakomybę sunkinančias aplinkybes. Mano, kad teismas nuosprendyje padarė daug nepagrįstų išvadų, kurios neatitinka proceso dalyvių duotų parodymų, rėmėsi pagalvojimais ir manymais, nors faktų dėl padaryto nusikaltimo nėra.

16Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu nuteistojo gynėjas prašė apeliacinį skundą tenkinti, prokurorė prašė apeliacinį skundą atmesti.

17Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

18Apeliacinės instancijos teismo paskirtis yra užtikrinti, kad neįsiteisėtų neteisėti ir nepagrįsti pirmosios instancijos teismų nuosprendžiai (nutartys), o teisėti ir pagrįsti nuosprendžiai (nutartys) nebūtų naikinami ir keičiami. Nuosprendis yra teisėtas, kai priimtas ir surašytas laikantis baudžiamojo ir baudžiamojo proceso įstatymų bei kitų teisės normų. Nuosprendis yra pagrįstas, kai jame padarytos išvados dėl nusikalstamo įvykio, nusikalstamos veikos sudėties, kaltinamojo kaltumo arba nekaltumo, paskiriamos bausmės ir kitų nuosprendyje sprendžiamų klausimų pagrįstos išsamiai ir nešališkai ištirtais ir teisingai įvertintais įrodymais. Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 1 straipsnio 1 dalies nuostatomis, nuosprendis teisingas, t. y. teisėtas ir pagrįstas, gali būti tik tuo atveju, kai viso bylos baudžiamojo proceso metu yra išsamiai atskleista nusikalstama veika ir tinkamai pritaikytas įstatymas, kai nusikalstamą veiką padaręs asmuo nubaustas teisingai, t. y. būtent už tą veiką ir ta apimtimi, kurią yra padaręs, kad niekas nekaltas nebūtų nubaustas.

19Įrodymai baudžiamajame procese yra įstatymų nustatyta tvarka gauti, BPK numatytais proceso veiksmais patikrinti, teisiamajame posėdyje išnagrinėti ir teismo pripažinti duomenys, kuriais vadovaudamasis teismas daro išvadas dėl nusikalstamos veikos buvimo ar nebuvimo, šią veiką padariusio asmens kaltumo ar nekaltumo ir kitų aplinkybių, turinčių reikšmės bylai išspręsti teisingai. Pagal BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punktą teismas savo išvadas pagrindžia įrodymais, kuriuos įvertina, vadovaudamasis BPK 20 straipsnio 5 dalyje nustatytomis taisyklėmis. Teismas įrodymus vertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu. Teismo vidinis įsitikinimas, vertinant įrodymus, turi remtis visų byloje esančių duomenų patikrinimu, palyginimu, prieštaravimų pašalinimu ir savo sprendimų argumentavimu. Byloje įrodymai turi būti vertinami išsamiai, nešališkai, vertinant ne tik atskirus duomenis, bet jų visetą, tai leistų konstatuoti neabejotinų, prieštaravimų nekeliančių bylos faktinių aplinkybių nustatymą ir tinkamą baudžiamojo įstatymo pritaikymą. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą duomenų pripažinimas įrodymais ir įrodymų vertinimas yra teismo prerogatyva. Teismo proceso dalyviai gali teismui tik teikti pasiūlymus dėl duomenų pripažinimo ar nepripažinimo įrodymais ir dėl išvadų, darytinų vertinant įrodymus. Todėl proceso dalyvių išsakomos nuomonės dėl įrodymų vertinimo atmetimas pirmosios instancijos teisme savaime nėra baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas, jeigu nuosprendis pakankamai motyvuotas ir jame nėra prieštaravimų. Duomenys tikrinami atliekant BPK numatytus proceso veiksmus, taip pat tarpusavyje lyginant duomenis, gautus iš skirtingų šaltinių.

20Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išanalizavusi byloje surinktus įrodymus ir juos patikrinusi įrodymų tyrimo ir vertinimo aspektu, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas vertindamas byloje surinktus įrodymus nepažeidė įrodymų tyrimo ir vertimo taisyklių, padarytas išvadas pagrindė byloje nustatytomis aplinkybėmis, teisėtai ir pagrįstai nuteistąjį P. R. pripažino kaltu padarius jam inkriminuotas nusikalstamas veikas.

21Dėl pasikėsinimo apiplėšti J. K.

22Nuteistojo kaltę padarius BK 22 straipsnio 1 dalyje, 180 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą, t. y. pasikėsinus apiplėšti J. K. patvirtina: nukentėjusiojo J. K. pirmosios instancijos teisme duoti parodymai, kad jam einant į parduotuvę kelią užstojo nuteistasis ir pareikalavo duoti jam automobilio raktelius bei pinigus, kad jam atsakė, jog turi tik vieną raktelį, o pinigų neturi. Nuteistasis jam smogė į gerklę, po kurio jis nukrito, spardė jį gulintį. Kai jis atsistojo, nuteistasis jam smogė kumščiu į galvą ir nugarą. Spardydamas nuteistasis vis kartojo „duok raktelį, duok pinigus“. Kai nuo smūgio jis parvirto, nuteistasis sugriebė jį už rūbų ieškodamas raktelio ir piniginės. Įbėgęs į parduotuvę, jis apie įvykį papasakojo pardavėjai. Nors nuteistasis apeliaciniame skunde teigia, kad nukentėjusiųjų parodymai nuolat kito, tačiau teisėjų kolegija neturi pagrindo nesiremti nukentėjusiojo J. K. duotais parodymais, kuriuos patvirtina jo paties ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, be to nukentėjusiojo J. K. duotus parodymus iš dalies patvirtina ikiteisminio tyrimo ir pirmosios instancijos teismo posėdžio metu liudytojos O. V. duoti parodymai, kad J. K. įėjęs į parduotuvę pasakė, jog jį kažkas apstojo, prašė pinigų, rūbai ties krūtine buvo išsidraikę, taip pat iš dalies ir kiti byloje surinkti įrodymai. Tai, kad nuteistasis P. R. vartojo smurtą nukentėjusiojo J. K. atžvilgiu patvirtina nukentėjusiojo J. K., paties nuteistojo P. R. ir liudytojų D. K., A. M. Ž. duoti parodymai, taip pat vaizdo įraše užfiksuotos aplinkybės. Teismas neturi pagrindo nesiremti nukentėjusiojo J. K. ir liudytojos O. V. duotais parodymais, kurie iš esmės yra nuoseklūs ir juos patvirtina kiti bylos duomenys. Byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad nukentėjusysis J. K. ar liudytoja O. V. būtų suinteresuoti nepagrįstai apkalbėti nuteistąjį P. R., tokių aplinkybių nenurodė ir pats nuteistasis. Teismas nuteistojo P. R. duotais parodymais remiasi tik tiek, kiek juos patvirtina kiti bylos duomenys, kadangi jo duoti parodymai iš esmės prieštarauja byloje objektyviais įrodymais nustatytoms aplinkybėms. Remiantis šių aplinkybių visuma daroma išvada, kad P. R. naudodamas smurtą J. K. atžvilgiu ir reikalaudamas iš jo automobilio raktelių ir pinigų, panaudodamas smurtą pasikėsino pagrobti svetimą turtą, t. y. padarė BK 22 straipsnio 1 dalyje, 180 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą.

23Dėl E. P. L. apiplėšimo

24P. R. nuteistas už tai, kad 2014 m. balandžio 8 d. apie 22.00 val., tiksliai nenustatytu laiku, ( - ), gyvenamojo namo kieme, panaudojamas fizinį smurtų prieš nukentėjusįjį P. E. L. – smogdamas nenustatytą kiekį smūgių rankomis ir spirdamas į įvairias kūno vietas nenustatytą kiekį kartų, tuo sukeldamas P. E. L. nesunkų sveikatos sutrikdymą, pagrobė svetimą - nukentėjusiajam P. E. L. priklausančius 30 litų (8,69 Eur) ir mobiliojo ryšio telefoną „ZTE S202 Black“ 159 litų (46,05 Eur) vertės, viso padarydamas nukentėjusiajam

25Nuosprendis yra pagrįstas, kai jame padarytos išvados dėl nusikalstamo įvykio, nusikalstamos veikos sudėties, kaltinamojo kaltumo arba nekaltumo, paskiriamos bausmės ir kitų nuosprendyje sprendžiamų klausimų pagrįstos išsamiai ir nešališkai ištirtais ir teisingai įvertintais įrodymais. Remiantis BPK 1 straipsnio 1 dalies nuostatomis, nuosprendis teisingas, t. y. teisėtas ir pagrįstas gali būti tik tuo atveju, kai viso bylos baudžiamojo proceso metu yra išsamiai atskleista nusikalstama veika ir tinkamai pritaikytas įstatymas, kai nusikalstamą veiką padaręs asmuo nubaustas teisingai, t. y. būtent už tą veiką ir ta apimtimi, kurią yra padaręs. Iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto nekaltumo prezumpcijos principo kyla draudimas grįsti nuosprendį abejonėmis. Vadovaujantis nekaltumo prezumpcijos principu, pareiga įrodyti nusikaltimo padarymą tenka baudžiamąjį persekiojimą vykdančioms institucijoms; kaltinamasis savo nekaltumo įrodinėti neprivalo, bet kokios abejonės turi būti vertinamos kaltinamojo naudai (in dubio pro reo). Šis principas įpareigoja išnaudojus visas galimybes abejonėms pašalinti ir nepavykus to padaryti, abejones vertinti traukiamo baudžiamojon atsakomybėn asmens naudai ir draudžia esant nepašalintoms abejonėms dėl reikšmingų bylai aplinkybių priimti apkaltinamąjį nuosprendį (kasacinės nutartys Nr. 2K-510/2012, 2K-315/2012, 2K-205/2012, 2K-177/2009, 2K-492/2013, 2K-232/2014).

26Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi nukentėjusiojo P. E. L., liudytojų E. L., A. M. Ž., D. K. duotus parodymus daro išvadą, kad byloje surinktų įrodymų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad nuteistasis P. R. panaudojęs smurtą nukentėjusiojo E. P. L. atžvilgiu pagrobė svetimą, E. P. L. priklausantį turtą, 30 litų, tačiau byloje nėra surinkta duomenų, neabejotinai patvirtinančių, kad būtent nuteistasis P. R. pagrobė E. P. L. priklausantį mobiliojo ryšio telefoną „ZTE S202 Black“. Nukentėjusysis E. P. L. pirmosios instancijos teismo posėdžio metu parodė, kad duris užsikabino kabliu iš vidaus. Vėliau prie durų išgirdo traškesį, mobiliojo ryšio telefonu apie tai pranešė savo žmonai. Prašė kviesti policijos pareigūnus, jei jis daugiau neatsilieps į skambučius. Telefoną įsidėjo į kišenę. Jo piniginė buvo švarko vidinėje kišenėje. Piniginėje buvo popierėliai. Durys buvo praviros. Iš lauko pusės išgirdo dviejų vyrų balsus. Abu vyrai pasakė: „Rūksta dūmai“. Jis atsakė „Rūko tie dūmai, dabar neberūksta“. Paklausė ko jiems čia reikia. Nesulaukęs atsakymo, pajuto smūgį į veidą. Nuo smūgio jis parkrito ant žemės. Mano, kad buvo spardomas, kai gulėjo ant žemės. Jis nepamena kas vyko toliau. Atsipeikėjo ligoninės palatoje. Liudytoja E. L. teismo posėdžio metu parodė, kad 2015 m. balandžio 8 d. jos vyras išvažiavo į ( - ) esančią sodybą. Apie 22 val. jai paskambino vyras, kuris liepė kviesti policiją, nes į namus veržiasi jaunuoliai. Girdėjo, kaip du vyrai sakė: „Dūmai rūko“. Po to viskas nutilo. Apie šį įvykį pranešė policijai bei šalia sodybos gyvenančiam kaimynui. Vėliau kaimynas ją informavo, kad jos vyras buvo sužalotas ir yra išvežtas į ligoninę. Kitą dieną atvažiavo į sodybą. Rado išmėtytus daiktus. Rado piniginę, kurioje buvo tik centai. Tremtinio pažymėjimas, lapeliai buvo išmėtyti sklype 1 metru spinduliu. Įvykio vietoje vyro telefono nerado, taip pat nerado jokių telefono šukių. Rado tik kepurę ir pirštines. Liudytojas D. K. pirmosios instancijos teismo posėdžio metu parodė, kad matė kaip P. R. paėmė E. P. L. piniginę ir mėtė lapelius iš jos, taip pat parodė, kad sudaužė telefoną, tačiau negalėjo nurodyti ar tai buvo E. P. L. ar P. R. telefonas. Liudytojas A. M. Ž. parodė, kad jis pačioje įvykio vietoje nebuvo, o stovėjo prie ambulatorijos. Girdėjo, kaip kažkas pasakė „Dūmai rūksta“. Matė, kaip P. R. kalbėjosi mobiliuoju telefonu. Po to telefoną sudaužė mesdamas į žemę. Jis pakėlė nuo žemės iškritusią SIM kortelę bei ją padavė P. R.. Apie nukentėjusiojo sumušimą jis nieko nežino. Nuteistasis P. R. pirmosios instancijos teismo posėdžio metu pripažino, kad pakėlė nuo žemės E. P. L. dėkliuką-piniginę iš kurio iškrito lapeliai, tačiau teigė, kad pinigų ten nebuvo, todėl jų neėmė, taip pat nurodė, kad sudaužė savo telefoną, o E. P. L. telefono neėmė. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju nebuvo atlikta įvykio vietos apžiūra, nors buvo nustatyta, kad aptariamu telefonu paskutinį kartą buvo naudotasi 2014 m. balandžio 8 d. 22.02 val., kad šiuo telefonu nebuvo naudotasi po nusikaltimo iki 2014 m. balandžio 22 d., tačiau nustatyti šių aplinkybių praėjus po įvykio daugiau nei vieneriems metams nėra galimybių, kad nei vienas liudytojas tiksliai nenurodė, kad P. R. paėmė nukentėjusiajam priklausantį mobiliojo ryšio telefoną, nebuvo rasta sudaužto telefono nuolaužų, todėl nėra galimybių daryti neabejotinos išvados, jog būtent nuteistasis P. R. pagrobė nukentėjusiajam P. E. L. priklausantį telefoną, dėl šių priežasčių vadovaujantis in dubio pro reo (visos abejonės, kurių nepavyko pašalinti, vertintinos kaltinamojo naudai) principu, iš kaltinimo šalintina aplinkybė, jog nuteistasis P. R. pagrobė P. E. L. priklausantį mobiliojo ryšio telefoną „ZTE S202 Black“ 159 litų (46,05 Eur) vertės.

27Dėl kaltinimuose nustatytų aplinkybių patikslinimo

28Teisėjų kolegija pažymi, kad baudžiamosios bylos tyrimo metu turi būti kiek įmanoma tiksliai nustatyta įvykio vieta, laikas ir kitos svarbios įvykio aplinkybės.

29Nagrinėjamu atveju iš byloje surinktų duomenų visumos matyti, kad nagrinėjami įvykiai įvyko skirtingose vietose, skirtingu laiku, tačiau tiek kaltinamajame akte (3 t. 44-53 b. l.), tiek pirmosios instancijos teismo nuosprendyje nurodyta, kad abu įvykiai įvyko toje pačioje vietoje, nuosprendyje taip pat nurodyta, kad abu įvykiai įvyko tuo pačiu metu t. y. apie 22 val.

30Nukentėjusysis J. K. parodė, kad į parduotuvę atvyko apie 21 val., pats nuteistasis P. R. parodė, kad nuo J. K. sumušimo iki nuėjimo pas P. E. L. galėjo praeiti apie 30 min. Iš Protokolo-pareiškimo (1 t. 3 b. l.) matyti, kad J. K. nurodė, jog jį apie 21 val. sumušė nepažįstamas jaunuolis, iš BIRT ataskaitos žiūryklės išrašo (1 t. 11-14 b. l.) matyti, kad J. K. 2014 m. balandžio 8 d. 21.59 val. pranešė, jog jį ( - ), prie parduotuvės sumušė jaunuolis, kad pranešėjas šiuo metu yra namuose. Iš šių aplinkybių visumos daroma išvada, kad nuteistasis P. R. pasikėsino apiplėšti J. K. 2014 m. balandžio 8 d. apie 21 val. ( - ).

31Iš Protokolo-pareiškimo (1 t. 56 b. l.) matyti, kad P. E. L. parodė, kad jis 2014 m. balandžio 8 d. buvo nebaigtame statyti name, esančiame ( - ). Iš Bendrojo pagalbos centro Klaipėdos skyriaus rašto (1 t. 109 b. l.) matyti, kad centro informacinėje sistemoje 2014 m. balandžio 8 d. 22.03 val. buvo gautas E. L. pranešimas dėl smurto, adresu ( - ), iš BIRT ataskaitos žiūryklės išrašo (1 t. 11-14 b. l.) matyti, kad buvo gautas pranešimas apie viešosios tvarkos pažeidimą, triukšmą, konfliktą bute, name sus smurto požymiais adresu: ( - ), iš liudytojo (nukentėjusiojo) parodymų patikrinimo vietoje protokolų (1 t. 116-120, 122-126, 129-133 b. l.) matyti, kad liudytojai D. K., M. K., T. R. parodė: vietą, prie parduotuvės (( - )), kurioje P. R. mušė senuką ir vietą, ( - ) namo kiemą, kuriame P. R. mušė senuką ir iš piniginės mėtė popieriukus. Remiantis pirmiau išdėstytomis aplinkybėmis ir tuo, kad neįrodyta, jog nuteistasis P. R. pagrobė P. E. L. priklausantį mobiliojo ryšio telefoną, ir šios aplinkybės nekeičia kaltinimo esmės, nesunkina nuteistojo P. R. padėties, kaltinimas dėl P. E. L. apiplėšimo išdėstomas taip: P. R. 2014 m. balandžio 8 d. apie 22.00 val., tiksliai nenustatytu laiku, ( - ), gyvenamojo namo kieme, panaudojamas fizinį smurtą prieš nukentėjusįjį Petrą E. L. – smogdamas nenustatytą kiekį smūgių rankomis ir spirdamas į įvairias kūno vietas nenustatytą kiekį kartų, tuo sukeldamas P. E. L. nesunkų sveikatos sutrikdymą, pagrobė svetimą, nukentėjusiajam P. E. L. priklausantį, turtą – 30 litų (8,69 Eur), viso padarydamas nukentėjusiajam P. E. L. 30 litų (8,69 Eur) turtinę žalą.

32Dėl E. P. L. civilinio ieškinio

33BPK 115 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, teismas, remdamasis įrodymais dėl civilinio ieškinio pagrįstumo ir dydžio, visiškai ar iš dalies patenkina pareikštą civilinį ieškinį arba jį atmeta.

34Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad nukentėjusysis P. E. L. pareiškė civilinį ieškinį atlyginti padarytą 2741,87 Lt turtinę žalą ir 10 000 Lt neturtinę žalą. Iš skundžiamo nuosprendžio matyti, kad pirmosios instancijos teismas visiškai tenkino P. E. L. civilinį ieškinį dėl padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo ir iš P. R. priteisė 794,10 Eur (2741,87 Lt) turtinės žalos atlyginimo ir 2896,20 Eur (10 000 Lt) neturtinės žalos atlyginimo nukentėjusiajam P. E. L..

35Iš nukentėjusiojo P. E. L. civilinio ieškinio matyti, kad turtinę žalą nukentėjusysis grindžia tuo, kad jam dėl P. R. veiksmų buvo padaryta turtinė žala: kelionės į gydymo įstaigas – 11,70 ir 118,32 Lt, išlaidos vaistams – 150,35 Lt, sužalotų dantų nuotraukos ir dantų pašalinimas – 40,10 Lt, dantų protezavimas – 2206,50 Lt, telefoniniai pokalbiai su gydymo įstaiga ir policija – 53 Lt, pagrobti pinigai – 30 Lt, pagrobtas telefonas – 159 Lt.

36Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu apklausta liudytoja G. P. parodė, kad ji yra gydytoja odontologė, dirba VšĮ „( - )“, gydė P. E. L.. Pas ją pirmą kartą dėl dantų protezavimo P. E. L. kreipėsi 2014 m. birželio 6 d., kuris neturėjo dantų. Jos darbas yra tik protezuoti, ji nei gydo, nei traukia dantų. Pas ją atvyksta pacientai jau su paruošta burna protezavimui. Kai ateina žmogus, apžiūri jo burną, jei tinkama protezavimui, ją protezuoja. Protezuoti po dantų išrovimo galima ir po savaitės, ir po dviejų, ir bet kada vėliau. Kai P. E. L. kreipėsi pas ją, jo burna buvo paruošta protezavimui. P. E. L. nesiskundė jokias dantų skausmais. Iš P. E. L. medicininės kortelės gali pakomentuoti, kad kai pas ją atvyko P. E. L., pas jį nebuvo priekinių dantų apačioje, ant dviejų dantų dėtas tiltas, kitoje pusėje nėra dantų, pas pacientą nebuvo iš viso vienuolikos dantų. Jei pacientas ateina su neseniai trauktais dantimis, tai matosi, bet kaip buvo pas P. E. L., neprisimena. Į sąskaitą už suteiktas protezavimo paslaugas yra įtraukti visi protezavimo darbai, kurie buvo padaryti P. E. L.. Negali pasakyti, kurie iš nesamų 11 dantų buvo neseniai išrauti. Nežino, ar P. E. L. stovėjo eilėje dėl burnos protezavimo, bet yra tokia knyga į kurią surašyti laukiantys protezavimo asmenys.

37Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu apklaustas teismo medicinos ekspertas Jurgis Sakalas parodė, kad palaiko savo 2014 m. balandžio 20 d. išvadą. Nukentėjusiojo P. E. L. apžiūros metu jis dantimis nesiskundė, tik sakė, kad gulėjo ligoninėje. Kai, po įvykio, nukentėjusysis gulėjo ligoninėje jis taip pat nesiskundė dantimis, todėl daroma išvada, kad jei jis ir turėjo nesveikų dantų, tai neturi ryšio su įvykio aplinkybėmis. Nukentėjusiajam nebuvo nustatyta veido kaulų lūžių. Jei būna išmušami dantys, lieka nulaužtų dantų šaknų, arba išmuštų dantų kraujuojančių duobučių, būtų buvusi reikalinga skubi odontologo pagalba, ir gydytojai priėmę pacientą ligoninėje būtų į tai atkreipę dėmesį ir užfiksavę asmens ligos istorijoje, bet šiuo atveju tokio dalyko asmens ligos istorijoje užfiksuota nebuvo. Dantų praradimas nėra susijęs su įvykiu. Rašant išvadą buvo vadovautasi ligos istorijos duomenimis.

38Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad byloje neįrodyta, jog būtent nuteistasis P. R. pagrobė ar sugadino nukentėjusiajam P. E. L. priklausantį mobiliojo ryšio telefoną „ZTE S202 Black“ 159 Lt (46,05 Eur) vertės, jog dėl P. R. veiksmų buvo padaryti sužalojimai P. E. L. dantims, nėra jokių įrodymų patvirtinančių, kad būtent dėl pokalbių su gydymo įstaigomis ir policija P. E. L. išleido 53 Lt, iš priteistinos turtinės žalos šalina išlaidas: sužalotų dantų nuotraukos ir dantų pašalinimas – 40,10 Lt, dantų protezavimas – 2206,50 Lt, telefoniniai pokalbiai su gydymo įstaiga ir policija – 53 Lt, pagrobtas telefonas – 159 Lt, nukentėjusiojo P. E. L. civilinį ieškinį dėl padarytos turtinės žalos atlyginimo tenkina iš dalies ir iš nuteistojo P. R. priteisia 310,37 Lt (89,89 Eur) turtinės žalos atlyginimo nukentėjusiajam P. E. L..

39Nusikalstama veika asmeniui padarytos neturtinės žalos samprata ir jos apskaičiavimo kriterijai nustatyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.250 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos padarinius, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo teisingumo ir protingumo kriterijus. Be to, pažymėtina ir tai, kad esant situacijai, kai įstatymas nereglamentuoja konkrečių žalos atlyginimo dydžių, teismai, nustatydami neturtinės žalos dydį, remiasi teismų praktikos formuojamais pavyzdžiais. Vertybiniai teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijai yra bendrieji teisės principai, konkrečioje situacijoje užtikrinantys priešingų interesų pusiausvyrą, atsižvelgiant į situacijos ypatumus. Dėl to teismai, priteisdami asmeniui kitų asmenų nusikalstama veika padarytą neturtinę žalą, atsižvelgia ne tik į nukentėjusiojo, bet ir į pagrįstus kaltininko interesus (CK 6.282 straipsnis). Tai sudaro prielaidas siekti protingos nukentėjusiojo ir kaltininko skirtingų interesų pusiausvyros ir neturtinės žalos atlyginimo nepaversti antra – papildoma bausme. Pinigine kompensacija siekiama ne nubausti žalą padariusį asmenį, o kuo teisingiau kompensuoti nukentėjusiajam atsiradusias negatyvias pasekmes.

40Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje nustatytų aplinkybių visumą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nustatydamas nukentėjusiajam P. E. L. padarytos neturtinės žalos dydį, netinkamai įvertino byloje nustatytų aplinkybių visumą ir dėl to padarė nepagrįstas išvadas. Kolegija atsižvelgdama į tai, kad P. E. L. buvo suduota nenustatytas kiekis smūgių į įvairias kūno vietas, dėl ko buvo padaryta trauminė kraujo išlaja po kietuoju galvos smegenų dangalu dešinėje pusėje (nesukėlusi galvos smegenų suspaudimo), kraujosruvos veide ir tai vertinama kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, kad P. E. L. iki sužalojimo sirgo Alzhaimerio liga ir turėjo sveikatos problemų, kad nukentėjusiajam nebuvo padaryta lūžių, randų ar kitų liekamuosius reiškinius paliekančių sužalojimų, kad dėl padaryto sveikatos sutrikdymo paūmėjo iki įvykio nustatytų ligų požymiai, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo priteista suma neturtinei žalai atlyginti yra per didelė ir neproporcinga nukentėjusiojo patirtiems išgyvenimams, nepatogumams, skausmui. Kolegija atsižvelgdama į pirmiau išdėstytas neturtinės žalos nustatymui reikšmingas aplinkybes ir vadovaudamasi teisingumo, sąžiningumo, protingumo ir proporcingumo principais, sprendžia, kad 1500 Eur (5179,20 Lt) suma neturtinės žalos atlyginimui nukentėjusiajam P. E. L. bus proporcinga jo patirtam skausmui, išgyvenimams, stresui, išgąsčiui ir nepatogumams, todėl nukentėjusiojo civilinis ieškinys tenkintinas iš dalies, o pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalis dėl neturtinės žalos priteisimo nukentėjusiajam P. E. L. iš nuteistojo P. R. keistina.

41Teisėjų kolegija, remdamasi pirmiau išdėstytų aplinkybių visuma, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas šią baudžiamąją bylą visapusiškai, objektyviai, laikydamasis BPK 20 straipsnio reikalavimų ištyrė byloje surinktus duomenis ir juos pripažino įrodymais, nustatė esminės įvykių aplinkybes, teisėtai ir pagrįstai P. R. pripažino kaltu padarius BK 22 straipsnio 1 dalyje ir 180 straipsnio 1 dalyje, 180 straipsnio 1 dalyje numatytas nusikalstamas veikas, tačiau nuosprendyje išdėstytos aplinkybės neatitinka bylos aplinkybių, netinkamai išsprendė kitus klausimus, todėl Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. vasario 4 d. nuosprendis keistinas (BPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 328 straipsnio 3, 4 punktai).

42Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 328 straipsnio 3, 4 punktais, 332 straipsniu,

Nutarė

43Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. vasario 4 d. nuosprendį pakeisti:

44patikslinti kaltinimo dėl J. K. apiplėšimo aplinkybes nurodant: kad įvykis įvyko 2014 m. balandžio 8 d. apie 21 val. ( - );

45patikslinti kaltinimo dėl P. E. L. apiplėšimo aplinkybes, nurodant: kad įvykis įvyko 2014 m. balandžio 8 d. apie 22.00 val., tiksliai nenustatytu laiku, ( - ), gyvenamojo namo kieme;

46iš kaltinimo dėl P. E. L. apiplėšimo pašalinti aplinkybę dėl mobiliojo ryšio telefono „ZTE S202 Black“ 159 litų (46,05 Eur) vertės pagrobimo.

47Nukentėjusiojo P. E. L. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir iš nuteistojo P. R. nukentėjusiojo Petro E. L. naudai priteisti – 89,89 Eur (310,37 Lt) turtinės žalos atlyginimo ir 1500 Eur (5179,20 Lt) neturtinės žalos atlyginimo.

48Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. P. R. pripažintas kaltu:... 4. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 22 straipsnio 1... 5. pagal BK 180 straipsnio 1 dalį (dėl E. P. L. apiplėšimo) ir nuteistas... 6. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis paskirtos bausmės subendrintos... 7. Iš P. R. priteista nukentėjusiajam P. E. L. 794,10 Eur (septyni šimtai... 8. Iš P. R. priteista Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos... 9. Iš P. R. priteista nukentėjusiajam J. K. 144,81 Eur (vienas šimtas... 10. Iš P. R. priteista Lietuvos Respublikos valstybei (Valstybinės mokesčių... 11. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 12. P. R. nuteistas už tai, kad 2014 m. balandžio 8 d. apie 22 val. ( - ), prie... 13. P. R. nuteistas už tai, kad 2014 m. balandžio 8 d. apie 22.00 val., tiksliai... 14. Apeliaciniu skundu nuteistasis P. R. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės... 15. Skunde nurodo, kad nukentėjusiųjų parodymai nuolat kito, buvo pateikti... 16. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu nuteistojo gynėjas prašė... 17. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 18. Apeliacinės instancijos teismo paskirtis yra užtikrinti, kad neįsiteisėtų... 19. Įrodymai baudžiamajame procese yra įstatymų nustatyta tvarka gauti, BPK... 20. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išanalizavusi byloje... 21. Dėl pasikėsinimo apiplėšti J. K.... 22. Nuteistojo kaltę padarius BK 22 straipsnio 1 dalyje, 180 straipsnio 1 dalyje... 23. Dėl E. P. L. apiplėšimo... 24. P. R. nuteistas už tai, kad 2014 m. balandžio 8 d. apie 22.00 val., tiksliai... 25. Nuosprendis yra pagrįstas, kai jame padarytos išvados dėl nusikalstamo... 26. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi nukentėjusiojo... 27. Dėl kaltinimuose nustatytų aplinkybių patikslinimo ... 28. Teisėjų kolegija pažymi, kad baudžiamosios bylos tyrimo metu turi būti... 29. Nagrinėjamu atveju iš byloje surinktų duomenų visumos matyti, kad... 30. Nukentėjusysis J. K. parodė, kad į parduotuvę atvyko apie 21 val., pats... 31. Iš Protokolo-pareiškimo (1 t. 56 b. l.) matyti, kad P. E. L. parodė, kad jis... 32. Dėl E. P. L. civilinio ieškinio... 33. BPK 115 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad priimdamas apkaltinamąjį... 34. Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad nukentėjusysis P. E. L.... 35. Iš nukentėjusiojo P. E. L. civilinio ieškinio matyti, kad turtinę žalą... 36. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu apklausta liudytoja G. P.... 37. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu apklaustas teismo medicinos... 38. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad byloje neįrodyta, jog būtent... 39. Nusikalstama veika asmeniui padarytos neturtinės žalos samprata ir jos... 40. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje nustatytų aplinkybių... 41. Teisėjų kolegija, remdamasi pirmiau išdėstytų aplinkybių visuma,... 42. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos... 43. Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. vasario 4 d. nuosprendį pakeisti:... 44. patikslinti kaltinimo dėl J. K. apiplėšimo aplinkybes nurodant: kad įvykis... 45. patikslinti kaltinimo dėl P. E. L. apiplėšimo aplinkybes, nurodant: kad... 46. iš kaltinimo dėl P. E. L. apiplėšimo pašalinti aplinkybę dėl mobiliojo... 47. Nukentėjusiojo P. E. L. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir iš... 48. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....