Byla B2-1612-460/2014
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, tretieji asmenys ALBA Ferrous Trading GmbH, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, UAB Willenbrock baltic

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė, sekretoriaujant Zitai Mockuvienei, dalyvaujant pareiškėjui J. G., atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „RESOTA“ atstovui advokatui Sauliui Tamošaičiui, trečiojo asmens ALBA Ferrous Trading GmbH atstovui advokatui Mindaugui Navickui, trečiojo asmens Danske Bank A/S Lietuvos filialo atstovui advokatui Mindaugui Lesčiui, UAB Willenbrock baltic atstovui advokatui Aleksandrui Vancevičiui, išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „RESOTA“ direktoriaus J. G. pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „RESOTA“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, tretieji asmenys ALBA Ferrous Trading GmbH, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, UAB Willenbrock baltic,

Nustatė

2pareiškėjas 2014-10-01 kreipėsi į teismą su pareiškimu, juo prašo atsakovei iškelti restruktūrizavimo bylą, administratore paskirti Loretą Beržinskienę. Nurodo, kad pagrindinė UAB „Resota“ veikla – metalo atliekų ir laužo didmeninė prekyba. Įmonė toliau vykdo ūkinę – komercinę veiklą, tačiau šiuo metu susidūrė su laikinais finansiniais sunkumais, kuriuos nulėmė ekonominis nuosmukis visose šakose, o ypač metalo laužo rinkoje, įmonė buvo priversta realizuoti metalo laužą 2 kartus mažesne kaina, įmonei negalint laiku atsiskaityti su tiekėjais ir bankais, buvo areštuotos įmonės sąskaitos, o tai žymiai apribojo įmonės veiklą, sumažėjus įmonės teikiamų paslaugų paklausai ir padidėjus jų pasiūlai, sumažėjo teikiamų paslaugų kaina, padidėjo mokesčiai. Nepaisant visų šių finansinių sunkumų įmonė yra pajėgi įvykdyti savo įsipareigojimus, grąžinti skolas ir toliau sėkmingai dirbti bei atstatyti įmonės mokumą. Teigia, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnio reikalavimus restruktūrizavimo bylai iškelti.

3Trečiasis asmuo UAB Willenbrock baltic pateikė atsiliepimą, juo prašo atmesti pareiškėjo pareiškimą; atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą; paskirti vadovui 20 000 Lt baudą pareiškėjui; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog restruktūrizavimo plano metmenyse nėra pateiktas joks preliminarus realus įmonės veiklos verslo planas, kuriame būtų nurodytos realios priemonės, siekiant atkurti mokumą.

4Teismo posėdžio metu pareiškėjas nurodė, kad įmonės veikla stabilizavosi, įmonė pradėjo pelningą veiklą, atsiskaitė su kai kuriais kreditoriais. Prašo atsakovei iškelti restruktūrizavimo bylą.

5Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas prašė pareiškimą tenkinti. Nurodė, jog įmonė ėmėsi ryžtingų žingsnių įmonės normaliai veiklai atkurti. Būdamas kreditoriumi inicijavo bankroto bylą įmonei UAB „Jaumina“. Atsisakė nepelningos veiklos, kuri sudarė vieną iš vykdomos veiklos elementų. Sudarė su kreditoriais papildomas sutartis dėl mokėjimo atidėjimo.

6Teismo posėdžio metu trečiojo asmens UAB Willenbrock baltic atstovas palaikė atsiliepime pateiktus argumentus. Nurodė, jog įmonės mokumą atkurti nėra galimybių, todėl prašo pareiškėjo prašymo netenkinti.

7Teismo posėdžio metu trečiojo asmens ALBA Ferrous Trading GmbH atstovas su pareiškimu nesutiko, pagrindų kelti restruktūrizavimo bylą nemato. Akcentavo, kad įmonės situacija yra analogiška tai, kuomet pirmą kartą buvo nagrinėjamas pareiškimas iškelti restruktūrizavimo bylą.

8Teismo posėdžio metu trečiojo asmens Danske Bank A/S Lietuvos filialo atstovas su pareiškimu nesutiko, nurodė, jog atsakovė dvejus metus skolos nemoka, atsakovė neturi teisių į nekilnojamąjį turtą.

9Pareiškimas netenkintinas.

10Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nustatytas pagrindinis įmonės restruktūrizavimo proceso tikslas - sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalį finansinių sunkumų turinti įmonė - tai įmonė, kuri negali vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti. Įmonės restruktūrizavimo tikslui pasiekti taikomas ištisas priemonių kompleksas gaunant kreditorių pagalbą.

11Iš Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 4 dalies ir 5 dalies įtvirtintų teisės normų seka, kad restruktūrizavimo byla iškeliama, jei įmonė atitinka Įmonių restruktūrizavimo 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas, nebuvo pažeisti Įmonių restruktūrizavimo 5 straipsnyje įtvirtinti reikalavimai, reglamentuojantys restruktūrizavimo plano metmenų rengimą ir jų turinį, bei teismui išnagrinėjus pareiškimą nėra pagrindo išvadai, jog įmonė yra nemoki ar nėra kitų Įmonių bankroto įstatyme (ĮBĮ) nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, dėl ko teismui turi būti pateiktas pareiškimas ne dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, bet dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalies 3 punktas).

12Įmonės nemokumas - įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertę (Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis). Tam, kad teismas nuspręstų, ar įmonė yra (ne)moki, jis turi tinkamai atskleisti įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį, įvertinti kitus įmonės finansinės atskaitomybės duomenis, informaciją apie įmonės tikrąją turto rinkos vertę, turto būklę, sandarą, likvidumą ir pan. Sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi įmonės ne visos skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję.

13Teismų praktikoje yra laikomasi pozicijos, jog būtent restruktūrizavimo siekiantys asmenys privalo įrodyti, kiek ir kokio turto įmonė turi, jos finansinių sunkumų laikiną pobūdį ir bent tikėtiną įmonės sugebėjimą pasiekti restruktūrizavimu siekiamus tikslus; turi pateikti įrodymus ar bent įtikinamus argumentus apie skolų atgavimo realumą (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014-08-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1440/2014; 2014-07-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1249/2014).

14Pirmiausia pažymėtina tai, kad pareiškimas dėl UAB „RESOTA“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo Klaipėdos apygardos teisme šiais metais yra nagrinėjamas jau antrą kartą. Klaipėdos apygardos teismas 2014-05-09 nutartimi (civilinėje byloje Nr. B2-719-163/2014) pareiškėjo anksčiau pareikštą analogišką pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atmetė ir atsisakė iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „RESOTA“. Teismas, įvertinęs bylos įrodymus, konstatavo, jog UAB „RESOTA“ nuo 2012 m. yra nemoki, pradelsti įmonės įsipareigojimai ženkliai viršija pusę įmonės turto ir ji neturi galimybės jų padengti; bendrovė neįrodė, kad turi realių galimybių pasiekti bendrovės restruktūrizavimui keliamus tikslus; UAB „RESOTA“ restruktūrizavimo plano metmenys yra paviršutiniški ir deklaratyvūs, grindžiami abstrakčiais formaliais teiginiais, juose nenustatyta konkreti įmonės tolesnio vystymosi vizija ir pan.

15Šias Klaipėdos apygardos teismo išvadas patvirtino ir Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo atskirąjį skundą (2014-08-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1440/2014). Kartu apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad atsakovei nuosavybės teise nepriklausančios transporto priemonės/įrenginiai ir dar realiai negautas finansinis turtas sudarė beveik visą įmonės ilgalaikio turto vertę, fiksuotą pateiktuose įmonės balansuose; kad atsakovė bei jo vadovas objekto, esančio Kretingos g. 100, Klaipėdoje, likvidumą ir kainą grindžia bendro pobūdžio pasvarstymais apie investicinio projekto vertę (nors teismui nebuvo pateikti jokie tai pagrindžiantys įrodymai) bei apie nekilnojamojo turto rinkos kainų augimą (nors visuotinai žinoma, kad nekilnojamojo turto pardavimas priklauso nuo daugelio veiksnių ir vien tik rinkos atsigavimas savaime negarantuoja, jog objektas bus parduotas ir parduotas pelningai); kt. Taigi Lietuvos apeliaciniam teismui išsamiai įvertinus atsakovės pateiktus finansinius dokumentus, finansinę atsakovės padėtį, buvo konstatuota, kad atsakovė faktiškai yra nemoki (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalies 3 punktas), todėl jam negali būti pradėtas restruktūrizavimo procesas.

16Nagrinėjamu atveju pareiškėjas, pakarotinai pateikdamas pareiškimą dėl UAB „RESOTA“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo praėjus kiek daugiau nei mėnesiui po minėtos Lietuvos apeliacinio teismo nutarties paskelbimo, nepateikia jokių naujų faktų, patikimų ir įrodymais pagrįstų argumentų dėl realiai pasikeitusios atsakovės finansinės padėties ar realių atsakovės galimybių atkurti įmonės mokumą, normalią ūkinę komercinę veiklą, pasiekti restruktūrizavimo tikslus (CPK 12, 178 straipsnis).

17Pareiškėjas pateiktame pareiškime ir jo prieduose nurodo, kad 2014-08-31 įmonės turto vertė viso sudarė 17 692 336 Lt (iš jų ilgalaikis turtas – 14 387 815 Lt; trumpalaikis turtas – 3 304 521 Lt) bei įmonė fiksavo 2 446 487 Lt grynojo pelno (t. 1, b. l. 39–40). Pateiktame 2014-08-31 balanse nurodoma ilgalaikio turto vertė – 14 387 815 Lt, ją sudaro 2 770 643 Lt vertės materialusis turtas, 11 616 733 Lt vertės finansinis turtas, kitas ilgalaikis turtas – 439 Lt vertės. Vertinant pareiškėjo pateiktuose restruktūrizavimo plano metmenyse esančią informaciją apie įmonės ilgalaikį turtą ir ankstesnėje Klaipėdos apygardos teismo nagrinėtoje civilinėje byloje pateiktuose detalizuotuose balansuose esančią informaciją, kyla pagrįstų abejonių, ar 2014-08-31 nurodomi duomenys apie įmonės ilgalaikio turto vertę yra realūs. Pažymėtina, kad metmenyse pateiktoje ilgalaikio turto struktūros lentelėje (likutinė vertė) nurodoma 2014-08-31 balanse apskaityta kitos įrangos, prietaisų, įrenginių vertė – 474 638 Lt (t. 1, b. l. 49), kai tuo tarpu anksčiau nagrinėtoje civilinėje byloje dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateiktuose balansuose už 2013 metus (taip pat ir audito išvadoje, kuria išskirtinai rėmėsi pareiškėjas, pateiktame balanse) fiksuota kitos įrangos, prietaisų, įrenginių vertė tik 10 971 Lt dydžio. Kitaip tariant, pareiškėjo pateiktame 2014-08-31 balanse fiksuota kitos įrangos, prietaisų, įrenginių vertė fiksuota net 463 667 Lt didesnė nei 2013 metų balanse (t. 1, b. l. 28), tačiau pareiškėjas nepateikia jokių objektyvių ir patikimų įrodymų dėl tokios vertės kardinalaus padidėjimo, nepateikia įrodymų, jog atsakovė realiai įgijo naujos įrangos ir pan. Kartu pažymėtina ir tai, kad pagal restruktūrizavimo plano metmenyse fiksuotus duomenis pareiškėjo pateiktame

182014-08-31 atsakovės balanse žemės vertė nurodoma 1 231 000 Lt dydžio, nors, kaip seka tiek iš minėtos „Ilgalaikio turto struktūros“ lentelės, tiek ir iš anksčiau nagrinėtoje byloje pateiktų atsakovės balansų, ankstesniais metais šis turtas buvo fiksuojamas 268 806 Lt vertės (t. 1, b. l. 49). Pateiktuose restruktūrizavimo plano metmenyse yra teigiama, kad turtas apskaitoje įvertintas įsigijimo verte, jokių apskaitinių įvertinimų atlikta nebuvo, todėl kyla pagrįstų abejonių dėl minėtame pareiškėjo pateiktame balanse fiksuoto materialaus turto vertės pagrįstumo, realumo. Pažymėtina ir tai, kad iš pareiškėjo pateiktuose balansuose 2013 metų pabaigoje fiksuota atsakovės ilgalaikio turto vertė – 15 933 700 Lt dydžio. Kaip minėta, į šią sumą buvo įtrauktos pagal finansinės nuomos sutartis atsakovės valdytos/naudotos transporto priemonės, įrengimai, kurių likutinė vertė sudarė 1 815 699,80 Lt. Tai fiksuota ir aukščiau minėtose Klaipėdos apygardos teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo nutartyse.

19Atkreiptinas dėmesys, jog pateiktame atsakovės balanse fiksuojamas 11 616 733 Lt dydžio „finansinis turtas“. Pareiškėjo pateiktuose dokumentuose teigiama, kad vykdant BUAB „Jaumina“ turto pardavimą, (atsakovė yra kreditorė, tikimasi gauti 12 000 000 Lt (t. 1, b. l. 76); neva kad turtas paklausus, rodo tai, jog iš statybų verslu užsiimančios įmonės yra gautas oficialus pasiūlymas nupirkti šį turtą už 9 500 000 Lt. Su tokiais pareiškėjo teiginiais nėra pagrindo sutikti. Pažymėtina, kad minimo turto vertė sudaro daugiau nei 2/3 viso atsakovės 2014-08-31 balanse fiksuojamo turto vertę, todėl yra svarbu atsižvelgti, ištirti ir įvertinti tokio balanse nurodomo turto realumą, likvidumą bei tikrąją, realią (o ne popierinę) tokio turto vertę. Pažymėtina, kad tokie pareiškėjo aiškinimai nėra pagrįsti jokiais objektyviais ir patikimais įrodymais, o grindžiami vien subjektyviais išvedžiojimais apie augančias nekilnojamojo turto kainas, tariamą pirkėjų susidomėjimą ir pan. Pažymėtina, kad anksčiau nagrinėtoje byloje dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pareiškėjas (o taip pat ir atsakovė) laikėsi analogiškos pozicijos.

20Be to, atsižvelgtina ir į tai, kad UAB „Jaumina“, kuri ir yra minimo turto savininkė, yra iškelta bankroto byla, kurią be kita ko iniciavo pati atsakovė, (UAB „Jaumina“ bankroto byloje Nr. B2-1113-538/2014 patvirtintas trečios eilės kreditorės UAB „RESOTA“ 10 939 621,57 Lt kreditinis reikalavimas) tai rodo, kad atsakovė neturėjo ir neturi jokių teisinių galių įtakoti BUAB „Jaumina“ veiksmus, parduodant minimą nekilnojamąjį turtą ar padengiant atsakovei skolą. Pažymėtina, kad pareiškėjo teiginiai, kad turtas bus parduotas už 9 500 000 Lt, yra niekuo nepagrįsti, tuo labiau, kad, kaip teisingai pažymėjo anksčiau atsakovės restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą svarstę teismai, pirkėjų neatsirado ir už ženkliai mažesnę šio turto kainą. Be to, minimas nekilnojamasis turtas, kurio įgijimui buvo panaudotas atsakovės nurodomas finansinis turtas, yra įkeistas bankui, o kito likvidaus turto BUAB „Jaumina“ neturi. Visa tai leidžia pagrįstai konstatuoti, jog atsakovės balanse nurodoma „finansinio turto“ vertė neatitinka tikrovės, o atsakovės galimybė atgauti investuotas lėšas iš BUAB „Jaumina“ yra menka.

21Taip pat 2014-08-31 balanse yra fiksuotas ženklus trumpalaikio turto padidėjimas lyginant su 2013 metų pabaiga (nuo 1 565 700 Lt iki 3 304 521 Lt). Iš restruktūrizavimo plano metmenų matyti, kad šią sumą sudaro 2 378 950 Lt vertės atsargos ir prekės, skirtos perparduoti, per vienerius metus gautinos sumos – 932 147 Lt (t. 1, b. l. 53). Tačiau pareiškėjas nepateikė jokių patikimų ir objektyvių įrodymų, jog realiai atsakovė tokį turtą įgijo, už jį realiai sumokėjo, šis turtas atsakovei buvo perduotas; nepateikė jokių įrodymų dėl nurodomų gautinų sumų realumo, kokių atsakovė ėmėsi veiksmų, šias sumas atgauti (išieškoti) ir pan. (CPK 12, 178 straipsniai).

22Pareiškėjo pateiktuose dokumentuose teigiama, kad atsakovė toliau vykdo veiklą, yra sudariusi ilgalaikes sutartis ir teikia metalo laužo pardavimo paslaugas, per šių metų aštuonis mėnesius atsakovė gavo apie devynis milijonus litų, o įmonės pelnas sudaro net 2 446 487 Lt. Su tokiais pareiškėjo motyvais nėra pagrindo sutikti. Pirmiausia pažymėtina yra tai, kad 2013 metų pabaigoje įmonė fiksavo 2 785 684 Lt dydžio nuostolius (t. 1, b. l. 55). Be to, iš pareiškėjo pareiškime pateiktų paaiškinimų seka, kad 2014-08-31 pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodomas 2 446 487 Lt pelnas yra neaudituotas pelnas iki mokesčių (t. 1, b. l. 40). Kitaip tariant tai nėra grynasis pelnas. Be to, šis pateiktas dokumentas yra tik tarpinis, o mokestiniai metai dar nėra pasibaigę, nėra aišku, ar atsakovė yra visiškai atsiskaičiusi su tiekėjais, ar atsakovė yra gavusi ir į apskaitą įtraukusi visas jos patirtas išlaidas patvirtinančius dokumentus, todėl nėra pagrindo konstatuoti, jog iš tiesų įmonė dirba ir toliau dirbs pelningai.

23Taip pat niekuo nėra pagrįsti pareiškėjos teiginiai, kad atsakovė per šių metų aštuonis mėnesius sugeneravo keletą milijonų litų pajamų. Tokių teiginių nepatvirtina jokie objektyvūs, patikimi rašytiniai įrodymai (kaip pavyzdžiui, pirminiai buhalteriniai dokumentai dėl suteiktų paslaugų/parduotų prekių ar kiti patikimi įrodymai, kad minima suma realiai atsakovei buvo sumokėta ir pan.). Kartu pažymėtina ir tai, kad nors pareiškėjas teigia, kad atsakovė šiuo metu yra sudariusi sutartis ir teikia metalo laužo pardavimo paslaugas, tačiau tokiems savo teiginiams pagrįsti nepateikia jokių patikimų įrodymų, sutarčių kopijų ir pan.

24Atkreiptinas dėmesys, jog iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, jog VSDFV Klaipėdos skyrius ir ALBA Ferrous Trading GmbH atsakovei inicijavo bankroto bylą. Tai reiškia, kad atsakovė ne tik neatsiskaito su kreditoriais, tačiau ir nemoka su valstybės (savivaldybės) biudžetu susijusių įmokų (civilinė byla Nr. B2-1297-513/2014).

25Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatyta, kad įmonės restruktūrizavimo plano metmenyse turi būti pateiktas preliminarus įmonės verslo planas, kuriame turi būti numatytos šio įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės (t. y. turi būti nurodomas nuostolingos veiklos atsisakymas, veiklos įvairinimas, naujų produktų (prekių ar paslaugų) gamyba, esamos ar numatomos pardavimų sutartys ir kitos įmonės ateities perspektyvos, įmonės turimas ar numatomas įsigyti turtas, reikalingas įmonės veiklai, įmonės turtas, kuris bus parduotas ir (ar) perduotas, turto pardavimo ir (ar) perdavimo tvarka, numatomos gauti pajamos ir jų panaudojimas, turtas, kuris bus perkainojamas ar nurašomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, numatomos su tuo susijusios išlaidos ar pajamos, numatomos nutraukti sutartys, sudarytos iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos, ir numatomos tokio nutraukimo pasekmės, numatomi įmonės struktūriniai pertvarkymai, atleidžiamų ar priimamų darbuotojų skaičius ir su tuo susijusios išlaidos, numatomų gauti kreditų dydis ir sąlygos bei kreditavimo sutarčių įvykdymo užtikrinimo būdai ir kiti finansavimo šaltiniai, kitos priemonės).

26Byloje pateiktose restruktūrizavimo plano metmenyse nėra pateiktas joks preliminarus realus įmonės veiklos verslo planas, kuriame būtų numatytos bent preliminarios, tačiau realios priemonės, leisiančios įmonei atstatyti mokumą, toliau vykdyti veiklą, atsiskaityti su kreditoriais, išsaugoti bendrovės konkurencingumą ir pan. Pateiktose metmenyse nėra pateikta jokių aiškių, išsamių paaiškinimų, kokių realių veiksmų imsis įmonės valdymo organai, kad įmonės finansinė padėtis pagerėtų. Restruktūrizavimo plano metmenyse pagrinde tik formaliai (abstrakčiai) nurodoma, jog įmonė suaktyvins savo veiklą metalo laužo pardavimo srityje ir užsiims tarptautine prekyba metalo laužu, t. y. kuo daugiau įsigis metalo laužo ir parduos kaimyninių šalių bendrovėms; turimą žemės sklypą ir svarstykles UAB „RESOTA“ planuoja parduoti galimam investuotojui su teise toliau naudoti turtą nuomos teisėmis, o gautą sumą panaudoti apyvartinėms lėšoms; nenumatoma atleisti darbuotojus; kt..Taigi pateiktose restruktūrizavimo plano metmenyse yra išdėstyti tik abstraktaus pobūdžio, deklaratyvūs teiginiai dėl įmonės finansinės būklės gerėjimo, pardavimų kasmetinio augimo, agresyvios pardavimų bei kainų politikos taikymo ir pan., tačiau nėra pateikta jokių realių paaiškinimų, kokiais veiksmais bus pasiekti šie keliami tikslai, nėra pateiktas joks realus ir patikimas veiksmų planas dėl įmonės veiklos atgaivinimo, pelno gavimo, atsiskaitymo su kreditoriais ir pan.

27Taigi šios aplinkybės patvirtina, kad atsakovė yra susidūrusi su dideliais finansiniais sunkumais, kad jos likvidaus ir ilgalaikio turto vertė drastiškai mažėja, o įsipareigojimai kreditoriams tik auga, jos veikla faktiškai yra sustojusi, atliekami minimalūs darbai. Atsakovės pradelsti kreditoriniai įsipareigojimai (8 584 795,32 Lt) viršija pusę jos realios turto vertės, todėl, teismas mano, kad šiuo atveju nėra pagrindo atsakovei iškelti restruktūrizavimo bylą. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo prašymas netenkintinas, atsisakytina atsakovei iškelti restruktūrizavimo bylą (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalies 3 punktas).

28Dėl baudos skyrimo

29Trečiasis asmuo UAB Willenbrock baltic prašė pareiškėjui skirti 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Apibendrinęs išdėstytus argumentus nagrinėjamoje byloje teismas įžvelgia pareiškėjo piktnaudžiavimo procesu požymių: jau po mėnesio pateikė analogišką pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, kai buvo konstatuoti rimti metmenų trūkumai, realaus įmonės mokumo atkūrimo nebuvimas, pateikti netikslūs įmonės turto vertės įrodymai, tačiau akcentuoja, kad dėl vis tik šiuo atveju nėra pagrindo konstatuoti, kad pareiškėjas piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, ir tai darė akivaizdžiai. Tai, kad pareiškėjas, naudodamasis savo procesinėmis teisėmis, pareiškė pareiškimą, negali būti vienareikšmiškai vertinama kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Nenustačius pareiškėjo nesąžiningumo, nėra pagrindo taikyti CPK 95 straipsnį ir skirti baudą.

30Esant nurodytoms aplinkybėms atsakovės prašymas dėl baudos skyrimo netenkintinas.

31Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

32Atsižvelgus į CPK 150 straipsnio 2 dalies reglamentavimą Klaipėdos apygardos teismo 2014-10-02 ir 2014-10-22 nutartimis taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

33Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

Nutarė

34pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „RESOTA“ direktoriaus J. G. pareiškimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „RESOTA“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo netenkinti.

35Atsisakyti uždarajai akcinei bendrovei „RESOTA“, įmonės kodas 241932490, buveinės adresas Lypkių g. 20, Klaipėda, kelti restruktūrizavimo bylą.

36Klaipėdos apygardos teismo 2014-10-02 ir 2014-10-22 nutartimis taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

37Trečiojo asmens UAB Willenbrock baltic prašymo dėl baudos skyrimo netenkinti.

38Nutarties dalis dėl atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą per septynias kalendorines dienas nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

39Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir dėl baudos skyrimo per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. pareiškėjas 2014-10-01 kreipėsi į teismą su pareiškimu, juo prašo... 3. Trečiasis asmuo UAB Willenbrock baltic pateikė atsiliepimą, juo prašo... 4. Teismo posėdžio metu pareiškėjas nurodė, kad įmonės veikla... 5. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas prašė pareiškimą tenkinti.... 6. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens UAB Willenbrock baltic atstovas... 7. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens ALBA Ferrous Trading GmbH atstovas su... 8. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens Danske Bank A/S Lietuvos filialo... 9. Pareiškimas netenkintinas.... 10. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nustatytas... 11. Iš Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 4 dalies ir 5 dalies... 12. Įmonės nemokumas - įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų... 13. Teismų praktikoje yra laikomasi pozicijos, jog būtent restruktūrizavimo... 14. Pirmiausia pažymėtina tai, kad pareiškimas dėl UAB „RESOTA“... 15. Šias Klaipėdos apygardos teismo išvadas patvirtino ir Lietuvos apeliacinis... 16. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas, pakarotinai pateikdamas pareiškimą dėl... 17. Pareiškėjas pateiktame pareiškime ir jo prieduose nurodo, kad 2014-08-31... 18. 2014-08-31 atsakovės balanse žemės vertė nurodoma 1 231 000 Lt dydžio,... 19. Atkreiptinas dėmesys, jog pateiktame atsakovės balanse fiksuojamas 11 616 733... 20. Be to, atsižvelgtina ir į tai, kad UAB „Jaumina“, kuri ir yra minimo... 21. Taip pat 2014-08-31 balanse yra fiksuotas ženklus trumpalaikio turto... 22. Pareiškėjo pateiktuose dokumentuose teigiama, kad atsakovė toliau vykdo... 23. Taip pat niekuo nėra pagrįsti pareiškėjos teiginiai, kad atsakovė per... 24. Atkreiptinas dėmesys, jog iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO... 25. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatyta,... 26. Byloje pateiktose restruktūrizavimo plano metmenyse nėra pateiktas joks... 27. Taigi šios aplinkybės patvirtina, kad atsakovė yra susidūrusi su dideliais... 28. Dėl baudos skyrimo ... 29. Trečiasis asmuo UAB Willenbrock baltic prašė pareiškėjui skirti 20 000 Lt... 30. Esant nurodytoms aplinkybėms atsakovės prašymas dėl baudos skyrimo... 31. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių ... 32. Atsižvelgus į CPK 150 straipsnio 2 dalies reglamentavimą Klaipėdos... 33. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,... 34. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „RESOTA“ direktoriaus J. G.... 35. Atsisakyti uždarajai akcinei bendrovei „RESOTA“, įmonės kodas 241932490,... 36. Klaipėdos apygardos teismo 2014-10-02 ir 2014-10-22 nutartimis taikytas... 37. Trečiojo asmens UAB Willenbrock baltic prašymo dėl baudos skyrimo... 38. Nutarties dalis dėl atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą per septynias... 39. Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir dėl baudos skyrimo per...