Byla 2-1156-464/2015
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Resota“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. balandžio14 d. nutarties, kuria nustatytas terminas pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo trūkumams pašalinti, civilinėje byloje Nr. B2-1168-459/2015 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Resota“ akcininkų susirinkimo įgalioto asmens G. G. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

2Teisėja

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje yra sprendžiamas pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo priėmimo klausimas.

5Pareiškėjo UAB „Resota“ akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo G. G. 2015-04-08 su pareiškimu (b. l. 2-8) kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą ir prašė UAB „Resota“ iškelti restruktūrizavimo bylą, administratore paskirti L. B.. Nurodė, kad UAB „Resota“ akcininkai 2015-04-03 vykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime vienbalsiai nutarė priimti sprendimą dėl restruktūrizavimo plano metmenų patvirtinimo bei nutarė kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2015-04-14 nutartimi (b. l. 93-94) nustatė UAB „Resota“ terminą nurodyti aplinkybes bei pateikti duomenis, susijusius su įmonės turtinės padėties ir veiklos pokyčiais per laikotarpį nuo 2014-11-30 iki naujo pareiškimo teismui pateikimo dienos. Teismas nustatė, jog pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Resota“ iškėlimo Klaipėdos apygardos teisme jau buvo nagrinėtas. Klaipėdos apygardos teismas 2014-05-09 nutartimi pareiškėjo anksčiau pareikštą pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atmetė ir atsisakė iškelti restruktūrizavimo bylą, konstatavęs, jog UAB „Resota“ yra nemoki. Tokias apygardos teismo išvadas patvirtino Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo atskirąjį skundą (2014-08-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1440/2014). Dar kartą toks prašymas išnagrinėtas Klaipėdos apygardos teismo 2014-12-11 nutartimi, kuri įsiteisėjo 2014-03-12. UAB „Resota“, kas kartą pateikdamas pakartotinį pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo praėjus mėnesiui po nutarčių, kuriais pareiškimai nebuvo tenkinami, jokių naujų faktų ir įrodymais ar pagrįstų argumentų dėl pasikeitusios UAB „Resota“ finansinės padėties, realių galimybių atkurti įmonės mokumą, pasiekti restruktūrizavimo tikslus, nepateikė. Balansai, kuriais grindžiamas ir šis prašymas, teismų jau buvo įvertinti. Todėl teismui kilo abejonių, ar įmonės padėtis per tokį trumpą laiką iš esmės pasikeitė tiek, kad atsirado naujas pagrindas restruktūrizavimo bylos iškėlimui.

8Teismas aktualia pripažino ir tokią aplinkybę, kad Klaipėdos apygardos teisme yra nagrinėjama byla dėl bankroto bylos UAB „Resota“ iškėlimo, kuri dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo sustabdyta jau trečia kartą. Todėl siekiant išvengti galimo piktnaudžiavimo procesu, pareiškimo priėmimo metu teismas įpareigojo teikti papildomus duomenis, susijusius su įmonės turtinės padėties ir veiklos pokyčiais per laikotarpį nuo 2014-11-30 iki naujo pareiškimo teismui pateikimo dienos.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Pareiškėjo UAB „Resota“ akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo G. G. atskirajame skunde (b. l. 142-143) prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015-04-14 nutartį ir perduoti pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Resota“ iškėlimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais.

  1. Teismas, nenustatęs, kad pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo neatitinka ĮRĮ ar CPK reikalavimų dėl formos ar turinio, nepagrįstai sprendė dėl įrodymų nepakankamumo ir nepagrįstai pareikalavo papildomų duomenų.
  2. Pareiškimo priėmimo metu įrodymų pakankamumo klausymo svarstyti negalima. Pateiktų įrodymų turinys turi būti vertinamas nagrinėjimo iš esmės stadijoje.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Apeliantas pirmosios instancijos teismo išvadų dėl trūkumų, kliudančių teismui išspręsti pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo priėmimo klausimą teismo nutartimi (ĮRĮ 7 str. 2 d.), nepaneigė. Priešingai nei teigia apeliantas, nėra pagrindo spręsti, kad jo pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo trūkumai galėtų būti ištaisyti, priėmus jo pareiškimą, restruktūrizavimo bylos nagrinėjimo iš esmės metu (CPK 230 str. 1 d.).

14Bylos dėl restruktūrizavimo proceso pradedamos jas inicijuojančio subjekto pareiškimu, kurio pateikimas teismui lemia civilinės bylos iškėlimą. Civilinės bylos iškėlimas teisme – tai savarankiška ir privalomoji civilinio proceso stadija, kurios tikslas – iškelti civilinę bylą, be šios stadijos neįmanoma pradėti kitų proceso veiksmų. Restruktūrizavimo bylos atveju teismas taip pat pirmiausia išsprendžia pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo priėmimo klausimą ir iškelia civilinę bylą, kurioje bus svarstomas restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimas. Pareiškimą iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą teismas priima nutartimi (ĮRĮ 7 str. 2 d.). Civilinės bylos iškėlimo stadijoje teismas patikrina, ar buvo laikytasi kreipimosi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygų, t. y. ar pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikė tokią teisę turintis subjektas; ar pareiškimo teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo turinys ir forma atitinka bendruosius ieškinio turiniui (CPK 135 str.) ir procesiniams dokumentams (CPK 111 str.) keliamus reikalavimus bei ĮRĮ nustatytus specialius reikalavimus; ar pareiškimas teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atitinka ĮRĮ įtvirtintas restruktūrizavimo taikymo sąlygas (ĮRĮ 4 str.).

15Restruktūrizavimo taikymo sąlygos įtvirtintos ĮRĮ 4 straipsnyje. Restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė: 1) turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius tris mėnesius; 2) nėra nutraukusi veiklos; 3) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įsteigta ne mažiau kaip prieš trejus metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais (t. y. visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų ir teismas patvirtina jų atsisakymus, restruktūrizuojama įmonė anksčiau, negu buvo nustatyta restruktūrizavimo plane, patenkino visų kreditorių reikalavimus ir restruktūrizavimo administratorius pateikė teismui tai patvirtinančius įrodymus) įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip penkeri metai.

16ĮRĮ nuostatuose numatyti ir specialūs reikalavimai pareiškimui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Antai, pagal ĮRĮ 6 straipsnio 3 dalį, pareiškime teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nurodomos priežastys, dėl kurių prašoma iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą, pateikiama restruktūrizavimo administratoriaus kandidatūra. Taip pat, teismas, vadovaudamasis ĮRĮ 6 straipsnio 4 dalimi, patikrina, ar pateikti tokie dokumentai: 1) dokumentai, patvirtinantys, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnio nuostatas; 2) metmenys ir įmonės dalyvių susirinkimo, savininko arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas dėl metmenų patvirtinimo; 3) praėjusių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinio kopija ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki įmonės dalyvių susirinkimo, savininko arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ĮRĮ 5 straipsnio 3 dalyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos kopija; 4) restruktūrizavimo administratoriaus sutikimas atlikti įmonės restruktūrizavimo procedūras, kuriame turi būti nurodyta, kad jis atitinka ĮRĮ 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus ir nėra kitų teisės aktų nustatytų kliūčių jam atlikti įmonės restruktūrizavimo procedūras; 5) antstolių, kuriems yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš įmonės ar dėl jos turto arešto, ir vykdomųjų bylų bei teismų, nagrinėjančių bylas, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, sąrašai; 6) areštuotų įmonės sąskaitų sąrašas, kuriame nurodomi sąskaitų numeriai ir kredito įstaigų, kuriose jos atidarytos, rekvizitai; 7) kiti dokumentai, kurie gali būti svarbūs įmonės restruktūrizavimo bylai iškelti.

17Pareiškimui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo neatitinkant aukščiau aptartų ĮRĮ reikalavimų, taikytinas ieškinio trūkumų šalinimo institutas (CPK 115 str. 2 d., 138 str.). Trūkumų nepašalinus, pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui (ĮRĮ 7 str. 7 d., CPK 115 str. 3 d.).

18Iš nagrinėjamos bylos ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad UAB „Resota“ restruktūrizavimo bylą buvo nagrinėta Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-719-163/2014, kurioje 2014-05-09 nutartimi restruktūrizavimo bylą buvo atsisakyta iškelti. Šios teismo nutarties peržiūros instancine tvarka procedūra pasibaigė 2014-08-29 Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1440/2014. Antrą kartą restruktūrizavimo bylą UAB „Resota“ buvo atsisakyta kelti Klaipėdos apygardos teismo 2014-12-11 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1612-460/2014, kuri taip pat buvo patikrinta instancine tvarka Lietuvos apeliacinio teismo 2015-03-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-548-330/2015. Šioje byloje restruktūrizavimo procedūra apeliantui UAB „Resota“ inicijuojama jau trečią kartą – UAB „Resota“ akcininkų susirinkimo įgaliotam asmeniui G. G. 2015-04-08 Klaipėdos apygardos teismui pateikus pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

19ĮRĮ nuostatos nedraudžia įmonėms, atsiradus naujoms aplinkybėms dėl įmonės atitikimo ĮRĮ 4 straipsnio, reglamentuojančio restruktūrizavimo taikymo sąlygas, reikalavimams, pakartotinai kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Įmonė yra verslu užsiimantis asmuo, kuriam priklauso turto ir turtinių bei neturtinių teisių, skolų ir kitokių pareigų visuma. Paprastai veikiančioje įmonėje turto, turtinių teisių ir skolų balansas kinta. Taigi, susigrąžinus debitorines skolas ar turtą, jį perleidus, gavus kitų pajamų, paneigus savo prievoles kreditoriams ar su jais sudarius susitarimus dėl skolų grąžinimo terminų pratęsimo / išdėstymo ir pan., įmonės turtinė padėtis gali iš esmės pasikeisti, o restruktūrizavimo byla keliama esant ĮRĮ numatytoms sąlygoms, vertinant, ar dar yra galimybių išgelbėti įmonę nuo žlugimo ją restruktūrizuojant. Tačiau nagrinėjamos bylos atveju apelianto pareiškimas teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateiktas 2015-04-08, t. y. praėjus vos mėnesiui nuo paskutinės apeliacinės instancijos teismo nutarties (2015-03-12), kuria Klaipėdos apygardos teismo 2014-12-11 nutartis civilinėje byloje Nr. B2-1612-460/2014 palikta nepakeista, priėmimo. Akivaizdu, kad toks spartus pakartotinio pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimas neleidžia savaime daryti išvadų dėl apelianto turtinės padėties esminio pagerėjimo, galinčio paneigti anksčiau teismų padarytas išvadas dėl apelianto nemokumo, kaip savarankiško pagrindo atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą (ĮBĮ 7 str. 5 d. 3 p.) bei restruktūrizavimo proceso neperspektyvumo. Tiek paskutinėje išnagrinėtoje civilinėje byloje B2-1612-460/2014, tiek ir nagrinėtoje dar anksčiau (B2-719-163/2014) buvo pripažinta, kad apelianto finansiniai sunkumai yra nuolatinio pobūdžio, veikla iš esmės yra nuostolinga, restruktūrizavimo metmenyse nurodytos priemonės nerealios, neefektyvios ir neperspektyvios, negalinčios atkurti jo mokumo, nes įsipareigojimai ženkliai viršija pusę apelianto turto vertės, o ir didžiausi atsakovo kreditoriai nepritaria restruktūrizavimui. Vadinasi praėjus itin trumpam laikotarpiui nuo paskutinio analogiško apelianto pareiškimo teisme išnagrinėjimo, kuomet iš esmės jau buvo įvertinta galimybė atsakovo įmonę restruktūrizuoti, atskirojo skundo argumentai nepaneigia apeliantui teismo nustatytos pareigos pateikti papildomus duomenis apie jo turtinės padėties ir veiklos pokyčius, juolab esant Klaipėdos apygardos teisme nuo 2014-05-14 pradėtai jo atžvilgiu bankroto bylai (Nr. B2-594-513/2015).

20Tokiu atveju atskirojo skundo argumentai, kad pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo priėmimo metu įrodymų pakankamumo klausimas nesvarstytinas, atmestini. Priešingai, aktualiausių (naujausių) duomenų, pagrindžiančių apelianto turtinės padėties ir veiklos pokyčius nuo 2014-11-30 iki naujo pareiškimo pateikimo dienos, reikalavimas yra svarbus tiek eliminuojant galimybę piktnaudžiauti restruktūrizavimo procesu, esant pradėtai bankroto bylai, tiek ir sprendžiant ieškinių (pareiškimų) tapatumo klausimą pareiškimo priėmimo stadijoje. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje dėl tokių ieškinių tapatumo yra pasisakyta, kad jeigu teismas netenkina ieškinio dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir atsisako iškelti restruktūrizavimo bylą, įmonė neįgyja restruktūrizuojamos įmonės teisinio statuso, taigi teismas išsprendžia pareikštą materialųjį teisinį reikalavimą (jį atmeta). Kita vertus, toks bylos rezultatas savaime nedraudžia ateityje reikšti tapačių reikalavimų, tačiau tik paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios galėtų sudaryti pagrindą tenkinti tokį ieškinį. Jeigu tokių aplinkybių nesama ir ieškovas paduoda teismui iš esmės tais pačiais argumentais grindžiamą ieškinį, kuris anksčiau buvo atmestas ir nutartis šiuo klausimu įsiteisėjo, pakartotinai paduotą ieškinį teismas turėtų atsisakyti priimti (CPK 137 str. 2 d. 4 p.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-01-23 nutartis c. b. Nr. 2-138/2014, 2011-07-07 nutartis c. b. Nr. 2-2007/2011). Todėl apeliantui pakartotinai inicijuojančiam restruktūrizavimo bylos iškėlimą po itin trumpo laikotarpio neabejotinai kyla pareiga įrodyti naujų aplinkybių, patvirtinančių restruktūrizavimo taikymo sąlygas, egzistavimą, kurios, be kita ko, eliminuotų ir pareiškimų tapatumo konstatavimo galimybę, sudarančią teisines prielaidas CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu atsisakyti priimti pareiškimą.

21Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad apeliantas pagrįstai buvo įpareigotas pašalinti pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo trūkumus, t. y. nurodyti aplinkybes bei pateikti duomenis, susijusius su įmonės turtinės padėties ir veiklos pokyčiais per laikotarpį nuo 2014-11-30 iki naujo pareiškimo teismui pateikimo dienos (2015-04-08), todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista. Atsižvelgiant į tai, kad teismo nustatytas terminas procesiniam veiksmui atlikti jau yra suėjęs, apeliantui nustatytinas naujas terminas pateikti reikiamus dokumentus pirmosios instancijos teismui bei išaiškintina, kad jeigu dalyvaujantis byloje asmuo, pateikęs procesinį dokumentą, pagal teismo nurodymus ir nustatytu terminu pašalina trūkumus, procesinis dokumentas laikomas paduotu pradinio jo pateikimo teismui dieną, priešingu atveju procesinis dokumentas laikomas nepaduotu ir teismo nutartimi bus grąžintas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 str. 3 d.).

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. balandžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

24Nustatyti apeliantui uždarajai akcinei bendrovei „Resota“ terminą iki 2015 m. liepos 13 dienos įskaitytinai pašalinti pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo trūkumus – nurodyti aplinkybes bei pateikti duomenis, susijusius su įmonės turtinės padėties ir veiklos pokyčiais per laikotarpį nuo 2014 m. lapkričio 30 d. iki naujo pareiškimo teismui pateikimo dienos – 2015 m. balandžio 8 d.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. Teisėja... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje yra sprendžiamas pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo... 5. Pareiškėjo UAB „Resota“ akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo G. G.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2015-04-14 nutartimi (b. l. 93-94) nustatė UAB... 8. Teismas aktualia pripažino ir tokią aplinkybę, kad Klaipėdos apygardos... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Pareiškėjo UAB „Resota“ akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo G. G.... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 12. Atskirasis skundas atmestinas.... 13. Apeliantas pirmosios instancijos teismo išvadų dėl trūkumų, kliudančių... 14. Bylos dėl restruktūrizavimo proceso pradedamos jas inicijuojančio subjekto... 15. Restruktūrizavimo taikymo sąlygos įtvirtintos ĮRĮ 4 straipsnyje.... 16. ĮRĮ nuostatuose numatyti ir specialūs reikalavimai pareiškimui dėl... 17. Pareiškimui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo neatitinkant aukščiau... 18. Iš nagrinėjamos bylos ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO... 19. ĮRĮ nuostatos nedraudžia įmonėms, atsiradus naujoms aplinkybėms dėl... 20. Tokiu atveju atskirojo skundo argumentai, kad pareiškimo dėl... 21. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad apeliantas pagrįstai buvo... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 23. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. balandžio 14 d. nutartį palikti... 24. Nustatyti apeliantui uždarajai akcinei bendrovei „Resota“ terminą iki...