Byla 2A-837-381/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro, Artūro Driuko (kolegijos pirmininko ir pranešėjo) ir Astos Radzevičienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisekimo ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 31 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Alkesta“ ieškinį atsakovei Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl išskaitų pripažinimo neteisėtomis, skolos, sutartinių netesybų ir procesinių palūkanų priteisimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Saugvila“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Sweco Lietuva“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Alkesta“ su ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Direkcija) pagal 2019 m. birželio 25 d. mokėjimo nurodymą Nr. O191760773231001 atliktą 7 193,73 Eur išskaitą, pagal 2019 m. liepos 12 d. mokėjimo nurodymą Nr. O191930776193369 atliktą 13 375,52 Eur išskaitą ir pagal 2019 m. liepos 18 d. mokėjimo nurodymą Nr. O191990777059131 atliktą 6 376,43 Eur išskaitą neteisėtomis, priteisti ieškovei iš atsakovės 26 945,68 Eur sumą, 529,55 Eur sutartinių netesybų ir 8 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

72.

8Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad dalyvavo atsakovės vykdytuose tarptautinės vertės atviruose konkursuose ir su atsakove pasirašė tris sutartis: 2018 m. gegužės 8 d. pirkimo sutartį Nr. S-179 „Žvyrkelių, esančių Kauno ir Alytaus apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas (III pirkimo dalis)“ (toliau – Sutartis Nr. S-179), 2018 m. balandžio 26 d. pirkimo sutartį Nr. S-152 „Žvyrkelių, esančių Vilniaus ir Alytaus apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas (IV pirkimo dalis)“ (toliau – Sutartis Nr. S-152) ir 2018 m. gegužės 17 d. pirkimo sutartį Nr. S-210 „Žvyrkelių, esančių Tauragės ir Marijampolės apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas (3 pirkimo dalis)“ (toliau – Sutartis Nr. S-210). Pagal minėtų sutarčių nuostatas ieškovė privalėjo parengti įvairių valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožų kapitalinio remonto techninius darbo projektus, vėliau pagal juos atlikti numatytus statybos darbus ir statybos darbų vykdymo metu atlikti projektų vykdymo priežiūrą. Projektavimo darbai turėjo būti pradėti ir baigti per 5 mėnesius, t. y. Sutarties Nr. S-179 atveju techninis darbo projektas turėjo būti parengtas ir suderintas su visomis suinteresuotomis institucijomis bei su atsakove iki 2018 m. spalio 14 d., Sutarties Nr. S-152 atveju – iki 2018 m. spalio 9 d., Sutarties Nr. S-210 atveju – iki 2018 m. spalio 25 d. Atsakovė 2019 m. birželio 5 ir 10 d. bei liepos 5 d. raštais informavo ieškovę, kad dėl projektavimo vėlavimo (projektavimo darbai pagal Sutartį Nr. S-179 vėlavo 23 dienas, pagal Sutartį Nr. S-152: dėl kelio Nr. 5017 – 17 dienų, dėl kelio Nr. 5034 – 64 dienas, pagal Sutartį Nr. S-210: dėl kelio Nr. 2611 – 14 dienų, dėl kelio Nr. 2635 – 24 dienas) taiko delspinigius, kuriuos ketina išskaičiuoti iš ieškovės pateiktose sąskaitose faktūrose nurodytų mokėtinų sumų. Ieškovė pareiškė pretenzijas dėl atsakovės pasirinktos delspinigių apskaičiavimo ir reikalavimo metodikos, tačiau atsakovė į pretenzijas neatsižvelgė ir 2019 m. birželio 25 d., atlikdama mokėjimą pagal PVM sąskaitą faktūrą ALK Nr. 0018607, neprimokėjo ieškovei 7 193,73 Eur sumos, 2019 m. liepos 12 d., atlikdama mokėjimą pagal PVM sąskaitą faktūrą ALK Nr. 0018709, neprimokėjo 13 375,52 Eur sumos ir 2019 m. liepos 18 d., atlikdama mokėjimą pagal PVM sąskaitą faktūrą ALK Nr. 0018728, neprimokėjo 6 376,43 Eur sumos.

93.

10Nesutikdama su tokiais atsakovės veiksmais, ieškovė nurodė, kad negavo pranešimo apie atsakovės realizuotus ketinimus atlikti įskaitymą, todėl atsakovės veiksmai, neprimokant piniginių sumų, neatitinka įskaitomų reikalavimų tvarkos ir yra neteisėti, o tai reiškia, jog atsakovė ieškovei yra skolinga 26 945,68 Eur. Be to, ieškovės nuomone, nors atsakovė delspinigius skaičiavo teisingai, tačiau praleido sutrumpintą 6 mėnesių ieškinio senaties terminą reikalavimas dėl delspinigių pareikšti, taigi atsakovės reikalavimas dėl delspinigių sumokėjimo nėra akivaizdus ir vykdytinas, todėl negalėjo būti įskaitytas. Sutartys Nr. S-179, Nr. S-152 ir Nr. S-210 pagal sutarčių dalyką yra mišrios, nes viena ir ta pačia sutartimi buvo įsigyjami savo apimtimi ir reguliavimu skirtingo turinio sutarties objektai – projektavimo darbai, statybos darbai ir projekto priežiūros darbai. Projektavimo darbams nustatyti tik projektavimo darbams atlikti skirti terminai, todėl teigti, kad visos sutarties galiojimo laike galima reikalauti delspinigių už pavėluotai įvykdytas projektavimo darbų atlikimo prievoles, yra neteisinga. Kadangi atsakovė neturėjo teisinio pagrindo reikalauti ir išskaityti ginčytinų delspinigių, todėl ieškovei priteistina 26 945,68 Eur suma. Kadangi atsakovė nepagrįstai uždelsė atsiskaityti su ieškove, ieškovei turėtų būti priteista 529,55 Eur sutartinių netesybų suma bei procesinės palūkanos.

114.

12Atsakovė Direkcija atsiliepime į ieškinį prašė UAB „Alkesta“ ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovė savo procesiniuose dokumentuose nurodė, kad sprendžiant dėl netesybų taikymo turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad ieškovė yra privatus verslo subjektas, turintis verslo patirties, tuo tarpu atsakovė yra komercinės veiklos nevykdanti biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti valstybės jai pavestas funkcijas. Sutartys su ieškove buvo sudarytos vykdant viešojo pirkimo procedūras ir ieškovė pati pripažįsta, jog nebaigė projektų parengimo darbų per sutartyse nustatytus terminus, todėl atsakovė neturėjo teisės netaikyti netesybų sutartyse nustatytais pagrindais, tuo labiau kad pritaikytos netesybos yra ypač nedidelės, lyginant su neužbaigtų objektų kaina. Atsakovė nurodė, kad delspinigius skaičiavo nuo sutartyse nustatyto termino projektavimo darbams atlikti pabaigos (įvertinusi delspinigių netaikymo laikotarpius) iki faktinės projektavimo darbų pabaigos. Delspinigiai buvo apskaičiuoti neviršijant 180 dienų, t. y. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatyto ieškinio senaties termino ribų. Atsakovė delspinigius taikė ir įskaitymą atliko ieškovei vis dar vykdant sutartinius įsipareigojimus, nes ieškovė buvo įsipareigojusi atlikti ne tik projektavimo darbus, bet ir statybos darbus, taigi, atsakovės nuomone, ji nepraleido CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatyto senaties termino. Ta aplinkybė, jog skirtingiems sutarčių vykdymo etapams nurodyti skirtingi vykdymo terminai, nereiškia, jog pasibaigus pirmajam sutarčių vykdymo etapui, viešojo pirkimo sutartys (iš dalies) buvo įvykdytos ir atsakovė neteko teisės reikšti ieškovei pretenzijas. Be to, senatį gali taikyti tik teismas, todėl senaties klausimas įskaitymų atlikimo metu nebuvo aktualus. Jei, teismo nuomone, ieškinio senaties terminas visgi būtų praleistas, atsakovė prašė jį atnaujinti. Atsakovė taip pat nurodė, kad ieškovė atsakovės pranešimus apie įskaitymus pateikė kaip ieškinio priedus, todėl ieškovė nepagrįstai teigia, kad tokių pranešimų negavo.

135.

14Trečiasis asmuo UAB „Sweco Lietuva“ procesiniuose dokumentuose nurodė, jog sutinka su ieškovės ieškiniu, prašo jį tenkinti. Trečiasis asmuo paaiškino, kad teikė ieškovei subrangos paslaugas dėl kelių Nr. 2611 ir Nr. 2635 kapitalinio remonto projekto parengimo darbų, kuriuos ieškovė buvo įsipareigojusi atlikti Sutarties Nr. S-210 pagrindu, todėl pasisakys tik ta apimtimi, kiek ginčas yra susijęs su darbais pagal Sutartį Nr. S-210. UAB „Sweco Lietuva“ teigimu, nežymus vėlavimas užbaigti projekto parengimo darbus pagal Sutartį Nr. S-210 buvo sąlygotas pačios atsakovės neveiklumo bei netinkamo įsipareigojimų vykdymo, todėl darbų įvykdymo terminai turėjo būti pratęsti. Net ir tuo atveju, jeigu būtų vertinama, kad atsakovė turėjo teisę Sutarties Nr. S-210 pagrindu skaičiuoti netesybas, atsakovės taikyta delspinigių skaičiavimo metodika neatitinka Sutarties Nr. S-210 sąlygų, o apskaičiuotų delspinigių suma yra akivaizdžiai per didelė. Sutarties Nr. S-210 60 punkte aiškiai nurodyta, kad rangovas, neužbaigęs darbų sutartyje numatytu laiku, įsipareigoja sumokėti 0,03 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo kiekvieno neužbaigto objekto kainos. Pagal Sutartį Nr. S-210 kelio Nr. 2611 ruožo projekto parengimo kaina – 15 480 Eur be PVM, kelio Nr. 2635 ruožo projekto parengimo kaina – 8 830 Eur be PVM, taigi maksimalūs delspinigiai, kurių atsakovė galėtų reikalauti už praleistus projektų parengimo terminus galėtų būti: kelio Nr. 2611 ruožui – 65,02 Eur, vietoj atsakovės apskaičiuotų 3 564,50 Eur; kelio Nr. 2635 ruožui – 63,58 Eur, vietoj atsakovės apskaičiuotų 2 811,93 Eur. Trečiasis asmuo taip pat pažymėjo, kad atsakovė praleido ieškinio senaties terminą reikalavimas dėl delspinigių pareikšti, be to, neegzistavo bent 3 iš 6 privalomų sąlygų atsakovei taikyti įskaitymą, t. y. atsakovės reikalavimas dėl Sutarties Nr. S-210 pagrindu taikytinų netesybų nebuvo galiojantis; net ir tuo atveju, jeigu atsakovės reikalavimas dėl netesybų būtų vertinamas kaip galiojantis, toks reikalavimas netenkintų vykdytinumo reikalavimo; 2019 m. rugsėjo mėnesį ieškovė su atsakove dar derėjosi dėl netesybų taikymo, todėl pranešimo surašymo dieną atsakovės reikalavimas negalėtų būti laikomas apibrėžtu.

15II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

166.

17Vilniaus apygardos teismas 2020 m. sausio 31 d. sprendimu ieškovės ieškinį tenkino iš dalies. Teismas pripažino atsakovės pagal 2019 m. birželio 25 d. mokėjimo nurodymą Nr. O191760773231001 atliktą 6 997,98 Eur išskaitą, pagal 2019 m. liepos 12 d. mokėjimo nurodymą Nr. O191930776193369 atliktą 13 375,52 Eur išskaitą ir pagal 2019 m. liepos 18 d. mokėjimo nurodymą Nr. O191990777059131 atliktą 6 376,43 Eur išskaitą neteisėtomis, priteisė ieškovei UAB „Alkesta“ iš atsakovės neteisėtai išskaitytą 26 749,93 Eur sumą, 525,39 Eur sutartinių netesybų ir 8 proc. palūkanas nuo priteistos sumos (27 275,32 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. spalio 11 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Be to, teismas priteisė iš atsakovės ieškovės naudai 818 Eur, o trečiojo asmens UAB „Sweco Lietuva“ naudai –1 306,80 Eur bylinėjimosi išlaidų.

187.

19Teismas, išanalizavęs Sutarčių Nr. S-179, Nr. S-152 ir Nr. S-210 turinį, padarė išvadą, kad šios sutartys pagal sutarčių objektą yra mišrios, nes turi skirtingų sutarčių rūšių elementų. Viena ir ta pačia sutartimi buvo įsigyjami savo apimtimi ir reguliavimu skirtingo turinio sutarties objektai: projektavimo darbai, statybos darbai, projekto priežiūros vykdymas, paslaugos (deklaracijos apie statybos pabaigą įregistravimas, kiti įsipareigojimai dėl kadastrinių matavimų atlikimo, išpildomosios dokumentacijos pildymas). Teismas atkreipė dėmesį, jog atskiri sutarčių skirsniai nustato kiekvieno atskiro sutarties objekto atlikimo terminus (kiekvienam iš atskirų darbų ir paslaugų rūšių nustatyti skirtingi atlikimo terminai), skirtingą kainą (nustatyta bendra viso objekto ir atskirai pagal prievolės objektus), skirtingas taisykles (kiekvienam darbų ar paslaugų etapui numatyta skirtinga tvarka). Kadangi Sutartimis sulygti projektavimo, statybos, projekto priežiūros vykdymo darbai ir paslaugos vykdomi tam tikrais etapais, tam tikru nuoseklumu, atskirais grafikais, teismas konstatavo, jog sutarčių objektas yra dalus, todėl yra neteisinga ir nesąžininga teigti, jog sutarčių 60 punkte numatyta rangovo atsakomybė neužbaigus atskirų darbų sutartyje numatytu laiku apima visos sutarties galiojimą laike ir delspinigiai turi būti skaičiuojami nuo bendros visos sutarties kainos, juolab, kad byloje nepateikta jokių duomenų, jog galutinis darbų terminas yra pradelstas. Teismas padarė išvadą, kad, šalims sutinkant, jog buvo pradelsti tik projektavimo darbų atlikimo terminai, atsakovės teisių pažeidimas ir tų teisių gynimas dėl pavėluotų projektavimo darbų atlikimo reikalaujant sutartinių netesybų, skaičiuojamų nuo bendros visų darbų kainos, o ne atskirai nuo projektavimo darbų kainos, yra neadekvatus, nesąžiningas ir neprotingas rangovo, subrangovų atžvilgiu.

208.

21Teismas taip pat pažymėjo, jog tuo atveju, jei perkančioji organizacija teikia viešajam pirkimui dokumentus, sutartis, kurių turinys yra dviprasmiškas, leidžiantis tiekėjams pagrįstai tikėtis kitokio jų turinio vertinimo, tai perkančioji organizacija turi prisiimti visas su tuo kilusias neigiamas pasekmes.

229.

23Teismas nustatė, kad pagal Sutartį Nr. S-179 techninis darbo projektas turėjo būti parengtas iki 2018 m. spalio 14 d., tačiau realiai parengtas 2018 m. lapkričio 6 d. (vėlavo 23 kalendorines dienas). Kadangi projekto tvirtinimas užtruko ne tik dėl ieškovės kaltės, 13 375,52 Eur delspinigiai skaičiuoti už 16 kalendorinių dienų, o tai reiškia, jog projektavimo darbų prievolės įvykdymo data laikytina 2018 m. spalio 31 d. Pagal Sutartį Nr. S-152 kelių Nr. 5017 ir Nr. 5034 ruožų techniniai darbo projektai turėjo būti parengti iki 2018 m. spalio 9 d. Kelio Nr. 5017 ruožo techninis darbo projektas patvirtintas 2018 m. spalio 26 d. (vėlavo 17 kalendorinių dienų). Kadangi darbo projekto tvirtinimas užtruko ne tik dėl ieškovės kaltės, todėl 586,83 Eur delspinigius atsakovė skaičiavo už 5 kalendorines dienas, o tai reiškia, jog projektavimo darbų prievolės įvykdymo data laikytina 2018 m. spalio 14 d. Kelio Nr. 5034 ruožo techninis darbo projektas patvirtintas 2018 m. gruodžio 12 d. (vėlavo 64 kalendorines dienas). Kadangi darbo projekto tvirtinimas užtruko ne tik dėl ieškovė kaltės, 6 606,90 Eur delspinigius atsakovė skaičiavo už 45 kalendorines dienas, o tai reiškia, jog projektavimo darbų prievolės įvykdymo data laikytina 2018 m. lapkričio 23 d. Pagal Sutartį Nr. S-210 kelių Nr. 2611 ir Nr. 2635 ruožų techniniai darbo projektai turėjo būti parengti iki 2018 m. spalio 25 d. Kelio Nr. 2611 ruožo techninis darbo projektas patvirtintas 2018 m. lapkričio 9 d. (vėlavo 14 kalendorinių dienų), todėl atsakovė priskaičiavo 3 564,50 Eur delspinigių. Kelio Nr. 2635 ruožo techninis darbo projektas patvirtintas 2018 m. lapkričio 19 d. (vėlavo 24 kalendorines dienas), todėl atsakovė priskaičiavo 2 811,93 Eur delspinigių. Teismas pažymėjo, kad šalys neginčijo duomenų dėl prievolių įvykdymo terminų, pradelstų dienų, neįrodinėjo, dėl kokių priežasčių vyko darbų vėlavimas, ar kad buvo objektyvių priežasčių, trukdžiusių ieškovei tinkamai ir laiku vykdyti sutartinius įsipareigojimus, todėl teismas šias aplinkybes laikė įrodytomis. Trečiojo asmens UAB „Sweco Lietuva“ teiginius, jog dėl Sutarties Nr. S-210 vėlavimo yra kalta atsakovė, laikė neįrodytais, nes tokių savo teiginių UAB „Sweco Lietuva“ nepagrindė jokiais rašytiniais įrodymais.

2410.

25Teismas sprendė, kad, nesant ginčo dėl projektavimo darbų vėlavimo ir Sutartimis sulygtų terminų nesilaikymo, atsakovė turėjo teisę skaičiuoti delspinigius, tačiau, atsižvelgdamas į tai, kad delspinigiai turėjo būti skaičiuojami ne nuo visos sutarties objekto kainos (vertės), o nuo atskirų darbų, kurie buvo neužbaigti sutartyje numatytu laiku, vertės, padarė išvadą, kad atsakovė neteisingai apskaičiavo netesybų dydį. Teismo skaičiavimais, maksimalūs delspinigiai, kurių atsakovė galėtų reikalauti už praleistą Sutarties Nr. S-179 projektavimo darbų įvykdymo terminą dėl kelio Nr. 2518 ruožo yra 216 Eur. Maksimalūs delspinigiai, kurių atsakovė galėtų reikalauti už praleistą Sutarties Nr. S-152 projektavimo darbų įvykdymo terminą dėl kelio Nr. 5017 ruožo yra 12,90 Eur; dėl kelio ruožo Nr. 5034 – 195,75 Eur. Maksimalūs delspinigiai, kurių atsakovė galėtų reikalauti už praleistą Sutarties Nr. S-210 projektavimo darbų įvykdymo terminą dėl kelio Nr. 2611 ruožo yra 65,02 Eur, dėl kelio Nr. 2635 ruožo – 63,58 Eur.

2611.

27Teismas pažymėjo, kad delspinigiai gali būti skaičiuojami tik už laikotarpį nuo Sutartyse nustatyto termino projektavimo darbams atlikti pabaigos iki pagrindinės prievolės įvykdymo, o reikalavimams dėl delspinigių yra nustatytas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas. Teismas nurodė, kad Sutarties Nr. S-179 atveju atsakovė delspinigius galėjo skaičiuoti nuo 2018 m. spalio 15 d. iki 2018 m. lapkričio 6 d. ir reikalavimą dėl delspinigių pareikšti vėliausiai iki 2019 m. gegužės 6 d. Kadangi pranešimą dėl delspinigių taikymo pagal Sutartį Nr. S-179 atsakovė pateikė 2019 m. birželio 10 d., teismas sprendė, kad atsakovė praleido ieškinio senaties terminą. Sutarties Nr. S-152 atveju teismas nurodė, kad dėl kelio Nr. 5017 ruožo techninio darbo projekto vėlavimo atsakovė turėjo teisę skaičiuoti delspinigius nuo 2018 m. spalio 10 d. iki 2018 m. spalio 26 d. ir ieškinio senaties terminas delspinigiams taikyti tokiu atveju pasibaigė 2019 m. balandžio 10 d., taigi atsakovė, 2019 m. birželio 5 d. pranešusi apie delspinigių taikymą, praleido ieškinio senaties terminą. Dėl kelio Nr. 5034 ruožo techninio darbo projekto vėlavimo, teismo vertinimu, atsakovė delspinigius galėjo skaičiuoti iki 2019 m. birželio 12 d., todėl apie delspinigių skaičiavimą pranešus 2019 m. birželio 5 d. atsakovė ieškinio senaties termino delspinigiams taikyti nepraleido. Pagal Sutartį Nr. S-210 dėl kelio Nr. 2611 ruožo techninio darbo projekto vėlavimo, teismo vertinimu, atsakovė delspinigius galėjo skaičiuoti nuo 2018 m. spalio 26 d. iki 2018 m. lapkričio 9 d., todėl apie delspinigių taikymą pranešusi 2019 m. liepos 5 d. atsakovė praleido ieškinio senaties terminą. Dėl kelio Nr. 2635 ruožo techninio darbo projekto parengimo vėlavimo, teismo vertinimu, delspinigių skaičiavimo terminas suėjo 2019 m. gegužės 19 d., todėl apie delspinigių taikymą informavusi 2019 m. liepos 5 d. pranešimu atsakovė praleido ieškinio senaties terminą.

2812.

29Teismas pažymėjo, kad atsakovė nenurodė jokių objektyvių aplinkybių, kurios jai trukdė laiku apskaičiuoti ir išskaičiuoti delspinigius iš ieškovės, atsakovė taip pat neįrodinėjo, jog ieškovei vėluojant atlikti projektavimo darbus, atsakovė patyrė kokių nors nuostolių. Teismas atkreipė dėmesį, kad po delspinigių įskaitymų šalys dar vykdė derybas dėl delspinigių mažinimo. Nors ginčo Sutartys buvo sudarytos viešo pirkimo proceso metu, tačiau, teismo vertinimu, tarp šalių susiklostę teisiniai santykiai nėra išskirtinio pobūdžio. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, jog byloje nėra susiklostę kokių nors išskirtinių aplinkybių, dėl kurių reikėtų atsakovei atnaujinti ieškinio senaties terminą delspinigiams taikyti, juolab, kad svarbiomis senaties termino praleidimo priežastimis, sudarančiomis pagrindą praleistą ieškinio senaties terminą atnaujinti, gali būti pripažįstamos tik ieškinio senaties termino eigos metu egzistavusios aplinkybės, kurios kliudė asmeniui laiku ir tinkamai, tiesiogiai ar per atstovą ginti savo pažeistas teises ir kurios nepriklausė nuo šio asmens valios. Teismas konstatavo, kad delspinigių sumos, atsakovės apskaičiuotos ir įskaitytos už ilgesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį, negalėjo būti įskaitytos į ieškovės mokėtinas sumas, nes jos apskaičiuotos praleidus senaties terminą.

3013.

31Teismas taip pat nurodė, kad apie planuojamus vienašalius įskaitymus ieškovė buvo informuota 2019 m. birželio 5 d., 2019 m. birželio 10 d. ir 2019 m. liepos 5 d. raštais, kuriuose buvo nurodyta prievolė, pagal kurią atliekamas įskaitymas, įskaitymo pagrindas ir įskaitoma suma, todėl teismas atmetė ieškovės ir trečiojo asmens argumentus dėl neinformavimo apie įskaitymą. Tačiau teismas pažymėjo, kad atsakovė praleido ieškinio senaties terminą delspinigiams taikyti pagal visas sutartis, išskyrus Sutartį Nr. S-152 dėl kelio Nr. 5034 ruožo, o reikalavimas sumokėti delspinigių sumą, apskaičiuotą neatsižvelgiant į suėjusį senaties terminą, negali būti laikomas vykdytinu ir įskaitytinu, be to, delspinigių, dėl kurių vyksta šalių derybos, įskaitymas negali būto laikomas apibrėžtu. Kadangi visiems įskaitymams, išskyrus dėl Sutarties Nr. S-152 kelio Nr. 5034 ruožo, neegzistavo visos privalomos įskaitymo sąlygos, todėl, teismo vertinimu, atsakovė neturėjo teisės įskaityti dalies vienarūšių priešpriešinių reikalavimų, išskyrus 195,75 Eur sumą. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad ieškovės ginčijamos atsakovės atliktos išskaitos pripažintinos neteisėtomis, išskyrus 195,75 Eur sumą, ir ieškovei iš atsakovės priteistina netesėtai išskaityta 26 749,93 Eur suma.

3214.

33Teismo skaičiavimais, bendra ieškovei iš atsakovės priteistina sutartinių netesybų už uždelsimą atsiskaityti pagal PVM sąskaitas faktūras suma yra 525,39 Eur. Teismas pažymėjo, kad atsakovė neginčijo ieškinyje nurodyto skolos už atliktus darbus dydžio, taip pat neginčijo prievolės mokėti 8 proc. palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl reikalavimas priteisti palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo tenkinamas.

34III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3515.

36Atsakovė Direkcija apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 31 d. sprendimo dalį, kuria tenkinti ieškovės ieškinio reikalavimai, ir dėl šios dalies priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3715.1.

38Sprendžiant dėl netesybų taikymo reikšminga tai, kad ieškovė yra privatus verslo subjektas, turintis verslo patirties, o atsakovė yra komercinės veiklos nevykdanti biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti valstybės jai pavestas funkcijas ir tikslus bei tenkinanti viešąjį interesą. Vien tai, kad apeliantė yra perkančioji organizacija, nesudaro pagrindo ieškovę ginti kaip silpnesniąją sutarties šalį netesybų, sulygtų sutartyje, mažinimu. Ieškovė viešojo pirkimo procedūrų metu nekvestionavo sutarčių projektuose nustatyto delspinigių dydžio ir jų skaičiavimo tvarkos ir jai buvo žinomos sudaromų sutarčių sąlygos, ieškovė su jomis sutiko, todėl sutarčių sąlygos nelaikytinos nesąžiningomis ar pažeidžiančiomis ieškovės interesus. Netesybų netaikymas sąlygotų tai, jog ekonominė sutarčių pusiausvyra pasikeistų ieškovės naudai taip, kaip tai nebuvo aptarta sutartyse, o tai pagal Viešųjų pirkimų tarnybos praktiką būtų laikoma esminiu sutarties pakeitimu. Jeigu Direkcija netaikytų ieškovei netesybų, Viešųjų pirkimų tarnyba galėtų reikalauti sutarčių nutraukimo arba skirti baudą apeliantei.

3915.2.

40Teismas, iš esmės siurpriziškai atlikęs šalių sutarčių sąlygų aiškinimo procedūrą, kurios metu suformulavo nepagrįstą išvadą, kad delspinigiai galėjo būti taikomi tik nuo darbų projektavimo etape vertės, peržengė ieškovės ieškiniu apibrėžtas bylos nagrinėjimo ribas. Sutarties sąlygų aiškinimo poreikis šalių nebuvo nurodytas, o ta aplinkybė, kad atitinkamas pastabas dėl sutarties sąlygų neaiškumo ir (ar) neteisėtumo nurodė sudarytų sutarčių šalimi nesantis trečiasis asmuo UAB „Sweco Lietuva“, nesudarė pagrindo tokiam aiškinimui atlikti. Ieškovės dublike buvo iškeltas klausimas dėl sudarytų sutarčių mišraus pobūdžio ir prievolių dalumo, tačiau šie argumentai buvo nukreipti išimtinai tik į ieškinio senaties eigos klausimo vertinimą, todėl šių ieškovės argumentų vertinimas jokiu būdu negalėjo lemti išvados, juolab ieškovės neįrodinėtos, kad Direkcija delspinigius galėjo taikyti tik nuo projektavimo darbų vertės. Trečiasis asmuo, nurodęs aplinkybes, esą sąlygojusias poreikį aiškinti šalių sudarytų sutarčių sąlygas, pakeitė (papildė) ieškovės suformuluotą ieškinio pagrindą, nors tokios procesinės teisės pagal įstatymą neturėjo, todėl teismas tokių aplinkybių neturėjo vertinti. Be to, apeliantė net neturėjo objektyvios galimybės paneigti trečiojo asmens pozicijos, kuria neleistinai išplečiamos bylos nagrinėjimo ribos.

4115.3.

42Konstatuodamas, kad sutarčių dalykas yra dalus, teismas netinkamai aiškino sutarčių sąlygas, nenustatė tikrųjų sutarčių šalių ketinimų. Ginčo sutarčių projektų ir šalių pasirašytų sutarčių 5 punkto palyginimas, sutarčių 17 punkto nuostatos aiškiai patvirtina, kad projektavimas, statybos darbai, projekto vykdymo priežiūra ir deklaracijos apie statybos užbaigimą gavimas yra aiškiai įvardinti kaip etapai, o ne objektai. Objektu, nuo kurio vertės skaičiuojami delspinigiai, laikytini kelių ruožai, ką patvirtina ir ginčo sutarčių 34, 73, 99 114, 114.2 punktų sąlygos.

4315.4.

44Nors sutiktina, kad Sutartyse yra kelių sutarčių rūšių požymių, tačiau sutarčių sąlygų turinys aiškiai patvirtina, kad sutarčių tikslas ir yra kelių kapitalinis remontas, todėl atskirų sutarties vykdymo etapų nurodymas sutartyje neleidžia sudarytos sutarties vertinti kaip trijų savarankiškų sutarčių junginio. Ta aplinkybė, jog skirtingiems sutarties vykdymo etapams nurodyti skirtingi vykdymo terminai, savaime neleidžia daryti išvados, jog, pasibaigus pirmajam sutarties vykdymo etapui, viešojo pirkimo sutartis (iš dalies) buvo įvykdyta ir apeliantė neteko teisės reikšti ieškovei pretenzijas. Sutartis bus laikoma įvykdyta tik pasiekus galutinį sutarties tikslą – kelio kapitalinio remonto atlikimą. Atskiri sutarčių etapai buvo nurodyti ir bendra kaina išskaidyta į etapus tik dėl imperatyvaus teisinio reguliavimo įgyvendinimo. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra pažymėjęs, kad kartais viešojo pirkimo sutartys sudaromos dėl kelių pirkimo objektų (prekių, paslaugų ar darbų), tačiau jos nelaikomos mišriomis sutartimis. Ieškovė projektavimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugas pavedė suteikti subtiekėjams už tą pačią kainą, kuri nurodyta sutartyse, taigi ir pačios ieškovės suinteresuotumas buvo orientuotas tik į statybos darbų atlikimą, kas patvirtina, jog net ir ginčo sutartis kvalifikavus mišriosiomis, pagrindinis, esminis ir dominuojantis ginčo sutarčių objektas yra kelių kapitalinis remontas, todėl ieškovės prievolių dalumo klausimas nagrinėjamu atveju nėra aktualus.

4515.5.

46Nesutiktina, kad delspinigių taikymas nuo visos sutarties kainos yra neadekvatus, nesąžiningas ir neprotingas rangovo, subrangovų atžvilgiu. Šalių valia buvo nukreipta būtent į vieningų sutarčių (o ne atskirų rūšių sutarčių) vykdymą. Civilinė atsakomybė už sutarties pažeidimą taikytina atsižvelgiant į sutarties specifiškumą, pasižymintį prievolės vieningumu, t. y. nuo visos sutarties vertės. Nagrinėjamu atveju pritaikytos netesybos, lyginant su neužbaigtų objektų kaina, yra ypač nedidelės. Toks netesybų dydis yra protinga, proporcinga priemonė, kuri skatina skolininką vykdyti prievolę, ką patvirtina tai, jog ieškovė, nors ir praleido projektavimo etapo terminą, visgi kitą statybos darbų etapą užbaigė laiku. Tuo tarpu teismo apskaičiuotos netesybos yra neproporcingos, sudaro vos 0,016 proc. darbų vertės, vienos dienos uždelsimas ieškovei tokiu atveju „kainuoja“ tik 2,65 Eur, kas akivaizdžiai neskatina prievoles vykdyti laiku ir neužtikrina atsakovės nuostolių dėl vėlavimo atlyginimo.

4715.6.

48Ginčas vyko dėl sprendimo taikyti netesybas už vėlavimą atlikti darbus projektavimo etape, ginčo dėl po to einančio sutarčių etapo tarp šalių nebuvo, todėl teismas neturėjo pagrindo vertinti ginčo objektu nesančio antrojo etapo įvykdymo klausimo. Aplinkybė, jog rangovė bylos nagrinėjimo eigoje įvykdė Sutartis, neturi ryšio su sutarties sąlygų turinio aiškinimu. Teismas iš esmės siurpriziškai šiai aplinkybei suteikė teisinę reikšmę, o tai sudaro pagrindą konstatuoti bylos nagrinėjimo ribų peržengimą.

4915.7.

50Ieškovė nėra pateikusi įrodymų, kad pareikalavo sutartinės atsakomybės iš savo subtiekėjų UAB „Sweco Lietuva“ ir UAB „Saugvila“. Tuo atveju, jeigu rangovė subtiekėjo atžvilgiu įgyvendino netesybų reikalavimą, šioje byloje pareikšto ieškinio reikalavimas sudaro pagrindą nepagrįstam ieškovės praturtėjimui. Jeigu subtiekėjas yra atlyginęs ieškovės nuostolius, kuriuos ieškovė galimai patyrė dėl netinkamai įvykdytos subrangos sutarties, šioje subtiekėjo patenkinto reikalavimo dalyje ieškovė neturi reikalavimo teisės į apeliantę. UAB „Sweco Lietuva“ teismo posėdžio metu negalėjo paaiškinti minėtų aplinkybių, o UAB „Saugvila“ procese faktiškai nedalyvavo, todėl teismas turėjo sudaryti sąlygas nurodytiems duomenims surinkti ir pateikti. Teismas nepagrįstai netenkino apeliantės prašymo dėl tokių duomenų surinkimo, todėl tokia informacija turėtų būti išreikalauta apeliacinės instancijos teisme.

5115.8.

52Delspinigiai taikyti nuo Sutartyse nustatytų terminų projektavimo darbams atlikti pabaigos (įvertinus delspinigių netaikymo laikotarpius) iki faktinės projektavimo darbų pabaigos. Delspinigiai buvo apskaičiuoti neviršijant 180 dienų, t. y. CK 1.125 straipsnio 5 dalies l punkte nustatyto senaties termino ribų. Delspinigiai taikyti ir įskaitymai atlikti ieškovei vis dar vykdant sutartinius įsipareigojimus, nes ieškovė įsipareigojo atlikti ne tik projektavimo darbus (per 5 mėnesius), bet ir statybos darbus (per 8 mėnesius nuo projektavimo darbų pabaigos). Jeigu ieškovė ginčijamų įskaitymų atlikimo metu manė, kad ieškinio senaties terminas buvo pasibaigęs, ji savo teises turėjo ginti, prašydama taikyti ieškinio senatį, tačiau ieškovė derėjosi tik dėl delspinigių dydžio, delspinigių skaičiavimo termino trumpinimo arba nuosaikesnės delspinigių skaičiavimo tvarkos (formulės). Tokios derybos turėtų būti laikomos prievolės vykdymu net ir pasibaigus ieškinio senaties terminui (CK 1.133 straipsnis).

5315.9.

54Teismas nepagrįstai sprendė, kad apeliantė neįrodinėjo, jog, ieškovei vėluojant atlikti projektavimo darbus, ji patyrė kokių nors nuostolių, taip pat kad po delspinigių įskaitymų šalys dar vykdė derybas dėl delspinigių mažinimo. Apeliantės patirti (realūs) nuostoliai nesudaro šalių ginčo objekto, todėl atsakovei nekilo procesinė pareiga įrodinėti realių nuostolių tikslaus dydžio. Klausimą dėl nuostolių iškėlė ne ieškovė, o trečiasis asmuo, tokiu būdu neleistinai išplėsdamas bylos nagrinėjimo ribas. Kita vertus, teismo posėdžio metu Direkcija paaiškino, kad visais vėlavimo atvejais ginčo srityje patiriami nuostoliai ir nepatogumai dėl padidėjusios administracinės naštos, kad laiku nevykdant projektų, prarandama reikšminga skirto finansavimo dalis, kad nepatogumų patiria eismo dalyviai ir pan. Apeliantė buvo suformulavusi prašymą leisti pateikti rašytinius paaiškinimus dėl nuostolių pagrindimo, tačiau teismas šio prašymo netenkino.

5515.10.

56Nors ieškinio senaties terminas nebuvo praleistas, tačiau teismui nusprendus priešingai, turėjo būti įvertintos aplinkybės, reikšmingos praleistam ieškinio senaties terminui atnaujinti. Teismas visiškai neatsižvelgė į ginčo teisinių santykių įtaką viešajam interesui, teisingumui ir kitų asmenų teisėms bei teisėtiems interesams, nevertino aplinkybės, kad terminas praleistas nežymiai. Direkcija yra komercinės veiklos nevykdanti biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti valstybės jai pavestas funkcijas ir tikslus bei tenkinanti viešąjį interesą. Formaliai taikant ieškinio senatį, neatsižvelgiant į šias svarbias aplinkybes, valstybės iždo sąskaita ieškovei sudaromos sąlygos išvengti civilinės atsakomybės taikymo.

5715.11.

58Apeliantės atliktų įskaitymų teisėtumo klausimas nagrinėjamu atveju yra išvestinis, todėl pripažinus, kad teismas neturėjo pagrindo ieškovės prievolę pagal ginčo Sutartis pripažinti dalia ir delspinigius skaičiuoti tik nuo projektavimo darbų vertės bei daliai atliktų įskaitymų taikyti ieškinio senatį, apeliantės atlikti šioje byloje ginčijami įskaitymai pripažintini pagrįstais ir teisėtais.

5916.

60Ieškovė UAB „Alkesta“ atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą prašė apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 31 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

6116.1.

62Sutarčių turinio aiškinimo poreikis buvo akivaizdus, o teismo sprendime suformuluotos išvados, padarytos įvertinus byloje šalių nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus, neišeinant už ginčo ribų, nes teismo vertinamos ir nurodomos faktinės bei teisinės aplinkybės yra susijusios su ieškinio pagrindu ir dalyku.

6316.2.

64Apeliantė, įvardindama save kaip valstybės pavestų funkcijų vykdytoją, tenkinančią viešąjį interesą, kelia sau aukščiausio lygio atsakomybės dėl savo veiksmų ir priimamų sprendimų vertinimo standartus, o tai reiškia, kad apeliantės formuojamų viešojo pirkimo dokumentų turinys neturi kelti abejonių ir diskusijų, šių dokumentų turinys turi būti aiškus ir be dviprasmybių, o atsakomybė dėl sutarties turinio kokybės tenka viešojo pirkimo dokumentų rengėjui – atsakovei, kuri turi prisiimti kilusias neigiamas pasekmes dėl to, jog viešajam pirkimui teiktų sutarčių turinys nekokybiškas ir sutarties sąlygos dviprasmiškos, provokuojančios ginčus dėl sutarčių sąlygų taikymo.

6516.3.

66Apeliantė iš esmės sutiko, kad šalių sudarytose Sutartyse yra kelių sutarčių rūšių požymių. Iš sutarties šalies (rangovo) įsipareigojimo atlikti tam tikrą užduotį, už kurios įvykdymą bus sumokėta sutartimi sulygta pinigų suma, tiesiogiai išplaukia ir jos atsakomybė už darbų rezultatą tik tos užduoties apimtimi (užduoties įvykdymo kokybę, nagrinėjamos bylos atveju darbų atlikimą laiku ir pan.). Tai reiškia, kad dalaus sutarties objekto (užsakymo) atveju, kai už konkretų užsakymą numatytas tik už to užsakymo įvykdymą mokėtinas atlygis, atsakomybė dėl konkretaus užsakymo netinkamo įvykdymo neapima visos sutarties, o apima tik pažeisto užsakymo ribas. Taigi sutiktina su teismo atliktu sutarčių turinio išaiškinimu, kuriame atskleistas projektavimo darbų, statybos rangos darbų ir paslaugų atskirtinumas užsakovo teiktos užduoties, atlygintinumo ir užduoties atlikimo terminų aspektu. Esant atskirais mokėjimais ir atlikimo terminais apibrėžtam daliam sutarties objektui (atskiroms užduotims), ieškovės atsakomybė dėl netinkamo tokių užduočių vykdymo taip pat yra dali.

6716.4.

68Pagal kasacinio teismo praktiką, teismai, nagrinėdami skolininko ieškinį, turi vadovautis ieškinio senatį reglamentuojančiomis normomis taip pat, kaip ir nagrinėdami kreditoriaus ieškinį, kai skolininkas prašo taikyti ieškinio senatį. Dalaus sutarties objekto atveju atsakomybė dėl konkretaus užsakymo netinkamo įvykdymo neapima visos sutarties, todėl teismo išvados dėl ieškinio senaties taikymo (viename epizode netaikymo) yra pagrįstos ir teisingos.

6916.5.

70Sutiktina su teismo išvada, kad apeliantė iš esmės nenurodė jokių aplinkybių, kurios jai trukdė laiku paskaičiuoti delspinigius ir juos išskaičiuoti iš ieškovei mokėtinų piniginių sumų. Be to, svarbiomis ieškinio senaties termino praleidimo priežastimis, sudarančiomis pagrindą praleistą ieškinio senaties terminą atnaujinti, gali būti pripažįstamos tik ieškinio senaties termino eigos metu egzistavusios aplinkybės, kurios kliudė asmeniui laiku ir tinkamai, tiesiogiai ar per atstovą ginti savo pažeistas teises ir kurios nepriklausė nuo šio asmens valios, todėl apeliantės nurodomos aplinkybės, vykusios po apeliantės pareikštų ketinimų atlikti išskaitas iš ieškovei mokėtinų sumų, nevertintinos kaip svarbios. Apeliantė nėra atsitiktinis tegul ir komercinės veiklos nevykdantis rinkos dalyvis, jos teisės skyriuje dirba 7 teisininkai.

7117.

72Trečiasis asmuo UAB „Sweco Lietuva“ atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą prašė apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 31 d. sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

7317.1.

74Apeliantės pranešimai, kuriais informuojama apie sutarčių pagrindu reikalaujamas netesybas ir ketinimą jas įskaityti, parengti ir ieškovei išsiųsti praėjus daugiau nei 6 mėnesiams nuo Sutartyse nurodytų projektavimo darbų tinkamo užbaigimo, t. y. praleidus reikalavimams dėl netesybų pareikšti taikomą ieškinio senaties terminą. Apeliantė ne tik neįrodinėjo pagrindų, kurie yra būtini, siekiant atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, bet ir pati tiesiogiai patvirtino, kad tokie pagrindai objektyviai neegzistuoja, nes teismo posėdžio metu nurodė, kad priimdama projektavimo darbus, nors ir turėjo teisę, tačiau nereiškė ieškovei jokių pretenzijų dėl delspinigių todėl, kad norėjo ne ginčo tvarka įskaityti vienarūšius priešpriešinius reikalavimus, tačiau neturėjo iš ko jų išskaičiuoti.

7517.2.

76Tai, kad ieškovė, nepasisydama nepagrįstai reikalaujamų netesybų, tęsė darbus pagal ginčo Sutartis ir visus darbus atliko nepraleisdama galutinių darbų atlikimo terminų, negali būti traktuojama kaip prievolės sumokėti netesybas įvykdymas.

7717.3.

78Sutartyse nėra apibrėžta objekto sąvoka, tačiau sutarties objektas yra aiškiai apibrėžtas sutarčių I skyriuje, kuriame jis yra išskaidytas papunkčiais pagal viešojo pirkimo objektus: kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas; statybos darbų atlikimas; projekto vykdymo bei dokumentacijos priežiūros paslaugų teikimas. Sutarčių II ir III skyriuose sutarties kaina, darbų atlikimo terminai taip pat išskaidyti pagal tuos pačius viešojo prikimo objektus, todėl sutarčių 60 punkte, nustatančiame delspinigių skaičiavimą, naudojama formuluotė „nuo kiekvieno neužbaigto objekto kainos“ reiškia sutarties pagrindu neatliktų (neužbaigtų) darbų kainą, o ne konkretaus kelio ruožo kainą. Sutartyse naudojama formuluotė patvirtina, kad sutartis apima daugiau nei vieną objektą, kurie sutartyse yra išskaidyti pagal atliktinus darbus, todėl delspinigiai gali būti skaičiuojami tik nuo konkretaus neužbaigto objekto (laiku neatliktų darbų) kainos. Tokias išvadas suponuoja ir viešųjų pirkimų dokumentai, kuriuose apeliantė buvo išskyrusi 3 viešojo pirkimo objektus. Be to, akcentuodama, kad esminis ir dominuojantis viešųjų pirkimų objektas yra valstybinės reikšmės kelių ruožų remontas, apeliantė pripažįsta, kad Sutartys buvo sudarytos dėl 3 skirtingų pirkimo objektų, t. y. vieno dominuojančio (kelių statybos darbų) ir dviejų papildomų (projektavimo darbai ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos). Kitose civilinėse bylose, pasisakydama dėl analogiškų sutarčių, apeliantė pati akcentuoja, kad Sutartys yra mišrios.

7917.4.

80Apeliantė patvirtino, kad galutinis rezultatas pagal ginčo Sutartis buvo perduotas nepraleidžiant nustatytų terminų, bei akcentavo, kad jos tikslas buvo nukreiptas ne į atskiras paslaugas ar darbų objektus, bet į valstybinės reikšmės rajoninių kelių remontą, todėl ir netesybomis buvo skatinama laiku atlikti kelio remontą. Tačiau faktiniai apeliantės veiksmai paneigia šiuos jos teiginius, nes apie reikalaujamus sumokėti delspinigius atsakovė informavo tik baigiamojoje statybos darbų stadijoje. Taigi reikalavimas sumokėti delspinigius buvo pateiktas ne tam, kad ieškovė būtų paskatinta tinkamai ir laiku atlikti darbus, o siekiant nepagrįstai pasipelnyti ieškovės sąskaita. Nėra jokio pagrindo teigti, kad, delspinigius skaičiuojant nuo pradelstų atlikti darbų vertės, ieškovė nebūtų skatinama laiku įvykdyti prievolių. Priešingai, tokiu būdu yra užtikrinamas sutarties pažeidimo masto bei taikytinų sankcijų ryšys bei proporcingumas (kuo didesnis pažeidimas ir galimi kontrahento nuostoliai, tuo didesnės netesybos).

8117.5.

82Vertinant, ar netesybos yra neprotingai didelės, turi būti atsižvelgiama į netesybų sumos ir nuostolių, kuriuos realiai patyrė kreditorius, santykį. Apeliantė patirtų nuostolių neįrodinėjo, o jos teoriniai pasvarstymai dėl to, kokius nuostolius galėjo sukelti praleisti projektavimo darbų terminai, yra tik hipotetiniai ir išimtinai susiję vien tik su galutinio darbų atlikimo termino praleidimu, kuris šiuo atveju nebuvo praleistas, taigi apeliantė jokių nuostolių nepatyrė. Apeliantė nepagrįstai siekia sukurti įspūdį, kad pirmosios instancijos teismas jai sudarė kliūtis pagrįsti poziciją dėl nuostolių buvimo. Apeliantė savo poziciją išdėstė žodžiu bei nurodė, kad rašytiniuose paaiškinimuose išdėstytų teismo posėdžio metu nurodytus argumentus, taip pat atsakovė nereiškė prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, be to, ir teikdama apeliacinį skundą nepateikė jokių įrodymų ar argumentų, kurie pagrįstų jos poziciją dėl tariamai patirtų nuostolių.

8317.6.

84Apeliantė neturėjo teisės atlikti vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymo, nes neegzistavo mažiausiai 3 iš 6 sąlygų, kurios visos yra būtinos norint teisėtai įskaityti vienarūšius priešpriešinius reikalavimus. Pirma, apeliantės reikalavimas dėl sutarčių pagrindu taikytinų netesybų nebuvo galiojantis. Antra, net ir tuo atveju, jeigu apeliantės reikalavimas dėl netesybų būtų vertinamas kaip galiojantis, toks reikalavimas vis tiek netenkintų vykdytinumo reikalavimo (apie ketinimą reikalauti delspinigių apeliantė pranešė praleidusi 6 mėnesių senaties terminą, o ieškovės reikalavimai apeliantei taip pat nebuvo vykdytini (nebuvo suėję PVM sąskaitų faktūrų apmokėjimo terminai). Trečia, reikalavimai negalėtų būti laikomas apibrėžtais, nes po apeliantės pranešimų pateikimo šalys dar derėjosi dėl netesybų taikymo. Be to, apeliantė ieškovę informavo tik apie ketinimą atlikti įskaitymą, o rašytiniai pranešimai apie faktiškai atliktus vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymus iš viso nebuvo pateikti.

8517.7.

86Atsižvelgiant į rangos santykiams taikytiną sutarties uždarumo principą, tik užsakovas ir generalinis rangovas turi teisę reikšti tiesioginius reikalavimus vienas kitam. Taigi net ir tuo atveju, jeigu ieškovė būtų pareiškusi reikalavimus tretiesiems asmenims (subrangovams) ir tretieji asmenys būtų visa apimtimi ar iš dalies įvykdę tokį ieškovės reikalavimą, tai negalėtų apriboti ieškovės teisės apeliantės atžvilgiu reikšti tiesioginio reikalavimo. Bet kokiu atveju, ieškovė teismo posėdyje nurodė, kad reikalavimai tretiesiems asmenims nebuvo pareikšti ir tretieji asmenys nėra kompensavę ieškovės dėl apeliantės neteisėtai atliktų įskaitymų negautų pajamų. UAB „Sweco Lietuva“ taip pat patvirtina, kad nėra kompensavusi šių ieškovės negautų pajamų.

8717.8.

88Trečiasis asmuo, net ir nebūdamas tiesioginiu ginčo dalyviu, yra suinteresuotas konkrečia bylos baigtimi ir jam procesinių įstatymų suteikiamos visos procesinės teisės, išskyrus tas, kurios susijusios su galimybe disponuoti ginčo dalyku. Tai trečiajam asmeniui leidžia dalyvauti procese taip, kad jis pats galėtų užtikrinti savo teises ir teisėtus interesus.

89Teisėjų kolegija

konstatuoja:

90IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

9118.

92Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

9319.

94Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta, taip pat nėra pagrindo peržengti apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį ribas.

9520.

96Apeliacijos dalykas – Vilniaus apygardos teismo sprendimo, kuriuo atsakovės atlikti iš viso 26 749,93 Eur dydžio įskaitymai pagal ieškovės PVM sąskaitas faktūras pripažinti neteisėtais ir ieškovei iš atsakovės priteista 26 749,93 Eur suma, 525,39 Eur sutartinių netesybų ir 8 proc. palūkanos nuo priteistos sumos (27 275,32 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Dėl sutarčių aiškinimo

9721.

98Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ėmėsi sutarčių aiškinimo ir netinkamai išaiškino sutarčių turinį dėl netesybų apskaičiavimo, tokiu būdu peržengdamas ieškinio ribas.

9922.

100Pažymėtina, kad ieškovės ieškinio dalykas – išskaitų pripažinimas neteisėtomis ir dėl neteisėtų išskaitų neišmokėtų sumų priteisimas. Atsakovė ginčijamus įskaitymus atliko Sutarčių Nr. S-179, Nr. S-152 ir Nr. S-210 pagrindu apskaičiavusi ieškovei delspinigius už pavėluotai atliktus projektavimo darbus. Grįsdama savo ieškinį ir argumentuodama ieškinio senaties termino eigos skaičiavimą, ieškovė, be kita ko, nurodė, kad prievolė pagal minėtas sutartis yra dali. Tokios pozicijos atsiliepime laikėsi ir trečiasis asmuo UAB „Sweco Lietuva“, be kita ko, nurodydamas, kad prievolės dalumas aktualus ne tik ieškinio senaties termino skaičiavimui, bet ir delspinigių sumos apskaičiavimui. Tuo tarpu atsakovė laikėsi pozicijos, kad Sutartys sudarytos dėl vieningo objekto – kelių remonto, todėl skaidyti šį objektą į dalis pagal atliekamus darbus nėra pagrindo. Teisėjų kolegijos vertinimu, nurodytos aplinkybės leidžia teigti, kad byloje buvo iškilęs sutarčių aiškinimo poreikis, todėl, aiškindamas Sutartis, pirmosios instancijos teismas ieškinio ribų neperžengė. Tačiau sutiktina su atsakove, kad sutarčių turinį dėl jose nustatytos delspinigių skaičiavimo tvarkos teismas išaiškino netinkamai, pažeisdamas sutarčių aiškinimo taisykles, ir nepagrįstai perskaičiavo ieškovei priskaičiuotų delspinigių dydį.

10123.

102Sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose ir suformuluotos kasacinio teismo nuoseklioje ir išplėtotoje praktikoje. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes; sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais; taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-526-248/2016, 2018 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-293-611/2018). Subjektyvusis sutarties aiškinimo metodas ir teksto lingvistinis aiškinimas sudaro darnią sutarčių aiškinimo metodų sistemą, kuria remiantis nustatomas šalių valios turinys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2011; 2018 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-340-248/2018; 2020 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-112-421/2020). Sprendžiant dėl sutarties, sudarytos pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, sąlygų aiškinimo, svarbu analizuoti ir vertinti ne tik ginčo sutartį, bet ir paties viešojo pirkimo sąlygas, kuriose gali būti įtvirtintos esminės būsimos sutarties nuostatos ar net šios sutarties projektas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-51-701/2018; 2015 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-63/2015).

10324.

104Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Sutarčių Nr. S-179, Nr. S-152 ir Nr. S-210 I skirsnyje „Sutarties objektas“ išskirti penki rangovo įsipareigojimai, t. y. pagal 1.1 punktą rangovas įsipareigoja parengti atitinkamo kelio ruožo techninius darbo projektus, juos suderinti, pagal 1.2 punktą – atlikti statybos darbus, pagal 1.3 punktą – atlikti projekto vykdymo priežiūrą statybos darbų vykdymo metu, pagal 1.4 punktą – parengti ir perduoti užsakovui išpildomąją dokumentaciją, atlikti kelio ruožo kadastrinius matavimus ir pan., pagal 1.5 punktą – įregistruoti deklaraciją apie statybos užbaigimą. Šiame skirsnyje nurodyta, jog rangovo įsipareigojimai, apibrėžti sutarties 1.1, 1.2, 1.3 ir 1.4 punktuose, sutartyje kartu vadinami Darbais, o rangovo įsipareigojimai, apibrėžti sutarties 1.5 punkte, sutartyje vadinami su Darbais susijusiomis paslaugomis. Pirkimo sutarčių II skirsnyje „Sutarties kainodara“ 4 punkte nurodyta pradinė visos sutarties vertė, o 5 punkte išskirtos sutarties sumos sudėtinės dalys pagal kiekvieną remontuotiną kelio ruožą, atskiruose papunkčiuose papildomai nurodant projektavimo darbų kainą, statybos darbų kainą, projektų vykdymo priežiūros kainą ir 21 proc. PVM. Sutarčių III skirsnio „Darbų ir su darbais susijusių paslaugų atlikimo terminai“ 8 punkte nurodytas bendras visų darbų pabaigimo terminas – 13 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos, 8.1 punkte numatytas 5 mėnesių darbų, numatytų sutarties 1.1 punkte pabaigos terminas, sutarties 8.2 punkte numatytas 8 mėnesių darbų, nurodytų sutarties 1.2, 1.3 ir 1.4 punktuose pabaigos terminas, o sutarčių 9 punkte numatytas 2 mėnesių terminas darbams ir paslaugoms, nurodytiems sutarties 1.5 punkte. Sutarties IV skirsnio „Darbų ir su darbais susijusių paslaugų atlikimas ir darbų perdavimas“ 17 punkte nurodyta, kad darbų ir su darbais susijusių paslaugų grafike turi būti aiškiai išskirti šie darbų ir paslaugų etapai pagal objektus: projektavimo, statybos darbų, projekto vykdymo priežiūros, deklaracijos apie statybos užbaigimą gavimo. Sutarčių IV skirsnio B, C, D skyriuose atskirai aptarti kiekvienam darbų ir paslaugų etapui skirti įpareigojimai, o sutarčių V skirsnyje aptarta atsiskaitymo už atskirus sutartyse numatytus darbus tvarka. Sutarčių VII skirsnio „Šalių atsakomybė“ 60 punkte numatyta, kad rangovas, neužbaigęs darbų sutartyje numatytu laiku, nesilaikęs darbų ir su darbais susijusių paslaugų grafike numatytų darbų atlikimo terminų, taip pat sutarties 27 punkto atveju įsipareigoja sumokėti užsakovui 0,03 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo kiekvieno neužbaigto objekto kainos ir atlygina užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos. Delspinigiai išskaičiuojami iš rangovui pagal šią sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Sutarčių XV skirsnio „Sutarties nutraukimas“ 114.2 punkte numatyta, kad užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti sutartį vienašališkai dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu delspinigių dydis pasiekia 5,4 proc. bent vieno iš neužbaigtų objektų kainos.

10525.

106Iš Pirkimo dokumentuose pateiktų sutarčių projektų matyti, kad sutarčių 5 punkte „objektu“ įvardijami ne atskiri Darbai, numatyti sutarčių 1.1–1.4 punktuose, o valstybinės reikšmės kelių ruožai, kuriuose turi būti atliekami sutarčių 1.1–1.4 punktuose nurodyti darbai.

10726.

108Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nurodytas ginčo sutarčių nuostatas, Pirkimo dokumentų turinį, iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad Sutartys Nr. S-179, Nr. S-152 ir Nr. S-210 yra mišraus turinio, nes turi skirtingų sutarčių rūšių elementų: projektavimo darbų, statybos darbų, projekto priežiūros vykdymo, paslaugų (deklaracijos apie statybos pabaigą įregistravimas, kiti įsipareigojimai dėl kadastrinių matavimų atlikimo, išpildomosios dokumentacijos pildymo), be to, atskiriems į sutarties objektą patenkantiems darbams (sutarčių 1.1–1.4 punktai) nustatyta atskira atlikimo tvarka, skirtingi terminai. Tačiau sisteminė nurodytų sutarčių nuostatų analizė, Pirkimo dokumentų turinys nesudaro pagrindo pritarti pirmosios instancijos teismo išvadai, kad ginčo sutarčių 60 punkte nurodyti delspinigiai skaičiuotini ne nuo viso remontuojamo kelio ruožo darbų kainos, o tik nuo neatliktų darbų vertės – nagrinėjamu atveju tik nuo projektavimo darbų kainos.

10927.

110Sutartyse nėra pateiktas objekto apibrėžimas, tačiau Pirkimo dokumentuose esantis pirkimo sutarties projektas bei sutarčių 17 punktas leidžia daryti išvadą, kad, nors techninių darbo projektų parengimas yra sutarties objekto dalis, tačiau objektas, nuo kurio kainos skaičiuojami sutarčių 60 punkte nurodyti delspinigiai, yra remontuojamas kelio ruožas, tuo tarpu projektavimas laikytinas tik objekte atliekamų darbų etapu. Tai, kad „objektu“ yra įvardijamas kelio ruožas, o ne atskiri tame kelio ruože atliekami darbai, patvirtina ir sutarčių 34, 73, 99 punktai (rangovas garantuoja

111objekte darbo ir priešgaisrinę saugą; rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus; objekto vizualinė apžiūra). Taigi, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo išvadai, kad atsakovė neteisingai apskaičiavo netesybų dydį. Direkcija delspinigius skaičiavo tinkamai vadovaudamasi sutarčių sąlygomis nuo visos atitinkamo kelio ruožo remonto kainos. Be to, atkreiptinas dėmesys, jog pati ieškovė dublike nurodė, kad atsakovė pasirinkto laikotarpio delspinigiams skaičiuoti ribose delspinigius skaičiavo teisingai bei argumentų dėl galimai ne nuo tos sumos skaičiuojamų delspinigių pirmosios instancijos teismui teiktuose procesiniuose dokumentuose nenurodė.

11228.

113CK 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarties laisvės principas, be kita ko, reiškia, kad asmenys laisvi ne tik sudaryti sutartį ar jos nesudaryti, bet ir susitarti dėl jos sąlygų, sutartimi sukuriamų teisių ir pareigų. Šalys turi teisę sudaryti sutartis, nenustatytas CK normų, taip pat sutartis, turinčias kelių sutarčių rūšių elementų, jei tai neprieštarauja įstatymams. Taigi sutarties laisvės principas suteikia šalims teisę laisva valia susitarti dėl sutarties ir jos sąlygų, jei sutartis ar jos sąlygos neprieštarauja imperatyvioms teisės normoms, gerai moralei, viešajai tvarkai ar teisės principams. Teisėjų kolegija pažymi, kad teisės aktai nedraudžia susitarti dėl delspinigių skaičiavimo už laiku neįvykdytus tarpinius įsipareigojimus nuo visų darbų kainos, tokios delspinigių skaičiavimo tvarkos nustatymas neprieštarauja nei imperatyvioms teisės normoms, nei gerai moralei, viešajai tvarkai ar teisės principams. Ieškovė ir atsakovė laisva valia sudarė ginčo sutartis, todėl teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Dėl ieškinio senaties termino taikymo

11429.

115Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad Direkcija praleido ieškinio senaties terminą reikalauti delspinigių.

11630.

117Pagal CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktą ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas.

11831.

119CK 1.124 straipsnis nustato, kad ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. Taigi ieškinio senaties sampratą aiškinanti norma nustato, kad tai terminas, per kurį kreditorius, nenorėdamas neigiamų padarinių tuo atveju, jei skolininkas prašys taikyti ieškinio senatį (CK 1.126 straipsnio 2 dalis), privalo kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo. Šios ir kitos ieškinio senatį reglamentuojančios teisės normos tiesiogiai įtvirtina ieškinio senaties taikymą tik teismo procese. Tačiau kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, nors įprastai ieškinio senatis taikoma, kai kreditorius pareiškia skolininkui ieškinį ir skolininkas, gindamasis nuo pareikštų reikalavimų, prašo taikyti ieškinio senaties terminą, tačiau tuo atveju, kai teisinis reglamentavimas nustato kreditoriui teisę išieškoti iš skolininko pinigines prievoles ne teismo tvarka, skolininkas, gavęs kreditoriaus reikalavimą sumokėti skolą gera valia, turi teisę ginti pažeistas teises pareikšdamas kreditoriui savarankišką ieškinį dėl ieškinio senaties terminų taikymo. Teismai, nagrinėdami skolininko ieškinį, turi vadovautis ieškinio senatį reglamentuojančiomis normomis taip pat kaip ir nagrinėdami kreditoriaus ieškinį, kai skolininkas prašo taikyti ieškinio senatį. Taigi CK normomis nustatytas ieškinio senaties teisinis reglamentavimas nevaržo skolininko teisių, nes jis pats turi savarankišką teisę, remdamasis ieškinio senaties normomis, ginti pažeistas teises teisme, pareikšdamas ieškinį dėl senaties normų taikymo kreditoriaus skaičiuojamiems bei ne teismo tvarka reiškiamiems ir (ar) privestinai vykdomiems reikalavimams. Kitoks ieškinio senaties normų aiškinimas pažeistų sutarties šalių teisėtų interesų pusiausvyrą ir skolininko teisę į teisminę pažeistų teisių gynybą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-332-219/2017).

12032.

121Pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalį ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Jeigu prievolei įvykdyti yra nustatytas terminas, tai iš tokios prievolės atsirandančio reikalavimo ieškinio senaties termino eiga prasideda pasibaigus prievolės įvykdymo terminui (CK 1.127 straipsnio 2 dalis). Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą.

12233.

123Projektavimo darbai pagal Sutartis turėjo būti pradėti ir baigti per 5 mėnesius. Sutartis Nr. S-179 įsigaliojo 2018 m. gegužės 14 d., techninis darbo projektas turėjo būti parengtas iki 2018 m. spalio 14 d., tačiau realiai parengtas 2018 m. lapkričio 6 d., t. y. vėlavo 23 kalendorines dienas). Kadangi projekto tvirtinimas užtruko ne tik dėl ieškovės kaltės, todėl delspinigiai skaičiuoti už 16 kalendorinių dienų. Sutartis Nr. S-152 įsigaliojo 2018 m. gegužės 9 d., todėl pagal atskirus valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožus techniniai darbo projektai turėjo būti parengti iki 2018 m. spalio 9 d.: a) kelio Nr. 5017 ruožo techninis darbo projektas patvirtintas 2018 m. spalio 26 d. (vėlavo 17 kalendorinių dienų), bet delspinigiai skaičiuoti už 5 kalendorines dienas, nes darbai užtruko ne tik dėl ieškovės kaltės; b) kelio Nr. 5034 ruožo techninis darbo projektas patvirtintas 2018 m. gruodžio 12 d. (vėlavo 64 kalendorines dienas), bet delspinigiai skaičiuoti už 45 kalendorines dienas, nes projekto tvirtinimas užtruko ne tik dėl ieškovės kaltės. Sutartis Nr. S-210 įsigaliojo 2018 m. gegužės 25 d., todėl pagal atskirus valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožus techniniai darbo projektai turėjo būti parengti iki 2018 m. spalio 25 d.: a) kelio Nr. 2611 ruožo techninis darbo projektas patvirtintas 2018 m. lapkričio 9 d. (vėlavo 14 kalendorinių dienų); b) kelio Nr. 2635 ruožo techninis darbo projektas patvirtintas 2018 m. lapkričio 19 d. (vėlavo 24 kalendorines dienas).

12434.

125Tarp šalių nėra ginčo dėl šios nutarties 34 punkte nurodytų prievolių įvykdymo terminų, pradelstų dienų, už kurias atsakovė, vadovaudamasi Sutarčių 60 punktu, turėjo teisę skaičiuoti delspinigius, skaičiaus. Tačiau šalys skirtingai traktuoja laikotarpį, per kurį atsakovė turėjo pareikšti ieškovei reikalavimą dėl netesybų taikymo, kad toks reikalavimas būtų pareikštas nepraleidus ieškinio senaties termino. Ieškovės nuomone, atsakovė reikalavimą dėl delspinigių mokėjimo turėjo pareikšti per 6 mėnesius nuo projektavimo darbų tinkamo užbaigimo datų, tuo tarpu atsakovė mano, kad netesybų galėjo reikalauti visą sutarčių vykdymo laikotarpį. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantės argumentai dėl ieškinio senaties termino skaičiavimo yra nepagrįsti.

12635.

127Sutiktina su atsakove, kad Sutartys laikomos įvykdytomis tik pasiekus galutinį jų tikslą – kelio kapitalinio remonto atlikimą. Tačiau tai nereiškia, jog, sutartyje esant atskirai nustatytam tik projektavimo darbams atlikti skirtam terminui, visos sutarties galiojimo laikotarpiu galima reikalauti delspinigių už pavėluotai įvykdytus projektavimo darbus.

12836.

129Jeigu pažeidimas yra tęstinis, t. y. jis vyksta kiekvieną dieną (asmuo neatlieka veiksmų, kuriuos privalo atlikti, ar atlieka veiksmus, kurių neturi teisės atlikti, ar nenutraukia kitokio pažeidimo), ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl veiksmų ar neveikimo, atliktų tą dieną, prasideda tą kiekvieną dieną (CK 1.127 straipsnio 5 dalis). Kadangi delspinigiai ieškovei skaičiuoti nuo Sutartyse nustatyto prievolės įvykdymo termino pabaigos iki tol, kol prievolė buvo realiai įvykdyta, t. y. iki projektavimo darbai buvo užbaigti, vadinasi, norėdama nepraleisti ieškinio senaties termino, atsakovė į ieškovę dėl delspinigių sumokėjimo už kiekvieną praleistą termino dieną turėjo kreiptis per 6 mėnesius, nes prievolė pažeidžiama kiekvieną dieną iki prievolės tinkamo įvykdymo ir tą kiekvieną dieną prasideda ieškinio senaties terminas reikalavimui dėl delspinigių pareikšti. Tai reiškia, kad priklausomai nuo to, kada prievolė buvo įvykdyta ir kada buvo pareikalauta mokėti netesybas, kai kuriems praleisto prievolės vykdymo termino laikotarpiams ieškinio senaties terminas gali būti praleistas, o kai kuriems – nepraleistas. Visam prievolės vykdymo termino praleidimo laikotarpiui reikalavimas mokėti netesybas bus laikomas pavėluotu dėl ieškinio senaties termino pasibaigimo, jeigu toks reikalavimas pateikiamas praėjus daugiau kaip 6 mėnesiams nuo paskutinės prievolės vykdymo termino pažeidimo dienos.

13037.

131Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs nustatytus projektavimo darbų įvykdymo terminus bei atsakovės raštų, adresuotų ieškovei dėl delspinigių skaičiavimo datas, padarė teisingas išvadas, kad atsakovė į UAB „Alkesta“ dėl visų delspinigių sumų sumokėjimo kreipėsi praleidusi 6 mėnesių ieškinio senaties terminą, išskyrus delspinigius, apskaičiuotus už kelio Nr. 5034 ruožo projektavimo darbus pagal Sutartį Nr. S-152.

13238.

133Kaip minėta, pagal Sutartį Nr. S-179 projektavimo darbus ieškovė užbaigė 2018 m. lapkričio 6 d., todėl atsakovė reikalavimą dėl delspinigių už atskiras prievolės vykdymo termino pažeidimo dienas turėjo pareikšti nuo 2018 m. spalio 22 d. iki 2019 m. gegužės 6 d. (terminas įvykdyti prievolę dėl ieškovės kaltės praleistas 16 kalendorinių dienų – nuo 2018 m. spalio 22 d. iki 2018 m. lapkričio 6 d.), tačiau pranešimą dėl delspinigių taikymo pagal minėtą sutartį pateikė tik 2019 m. birželio 10 d., t. y. praleidusi ieškinio senaties terminą reikalauti pagal šią sutartį visų delspinigių sumų.

13439.

135Pagal Sutartį Nr. S-152 kelio Nr. 5017 projektavimo darbus ieškovė užbaigė 2018 m. spalio 26 d., todėl reikalavimą dėl delspinigių už atskiras prievolės vykdymo termino pažeidimo dienas atsakovė turėjo pareikšti nuo 2018 m. spalio 22 d. iki 2019 m. balandžio 26 d. (terminas įvykdyti prievolę dėl ieškovės kaltės praleistas 5 kalendorinėmis dienomis – nuo 2018 m. spalio 22 d. iki 2018 m. spalio 26 d.), tačiau pranešimą dėl delspinigių taikymo už minėto kelio ruožo projektavimo vėlavimą pateikė tik 2019 m. birželio 5 d. Pirmosios instancijos teismas šiuo atveju neteisingai nurodė ieškinio senaties termino eigos pabaigą (vietoj 2019 m. balandžio 26 d. teismas nurodė 2019 m. balandžio 10 d.), tačiau toks netikslumas nekeičia pirmosios instancijos teismo išvados, jog reikalauti visų delspinigių sumų dėl kelio Nr. 5017 projektavimo darbų vėlavimo atsakovas praleido ieškinio senaties terminą, teisingumo.

13640.

137Pagal Sutartį Nr. S-210 kelio Nr. 2611 projektavimo darbus ieškovė užbaigė 2018 m. lapkričio 9 d., todėl atsakovė reikalavimą dėl delspinigių už atskiras prievolės vykdymo termino pažeidimo dienas turėjo pareikšti nuo 2018 m. spalio 26 d. iki 2019 m. gegužės 8 d. (terminas įvykdyti prievolę dėl ieškovės kaltės praleistas 14 kalendorinių dienų – nuo 2018 m. spalio 26 d. iki 2018 m. lapkričio 8 d.). Pranešimą dėl delspinigių taikymo už vėlavimą parengti kelio Nr. 2611 projektą atsakovė pateikė 2019 m. liepos 12 d., t. y. praleidusi ieškinio senaties terminą reikalauti dėl šio objekto visų delspinigių sumų. Kelio Nr. 2635 projektavimo darbus ieškovė užbaigė 2018 m. lapkričio 19 d., todėl atsakovė reikalavimą dėl delspinigių už atskiras prievolės vykdymo termino pažeidimo dienas turėjo pareikšti nuo 2018 m. spalio 26 d. iki 2019 m. gegužės 19 d. (terminas įvykdyti prievolę dėl ieškovės kaltės praleistas 24 kalendorines dienas – nuo 2018 m. spalio 26 d. iki 2018 m. lapkričio 18 d.), tačiau pranešimą dėl delspinigių taikymo už vėlavimą parengti kelio Nr. 2635 projektą atsakovė pateikė tik 2019 m. liepos 12 d., t. y. praleidusi ieškinio senaties terminą reikalauti dėl šio objekto visų delspinigių sumų.

13841.

139Pagal Sutartį Nr. S-152 kelio Nr. 5034 projektavimo darbus ieškovė užbaigė tik 2018 m. gruodžio 12 d., todėl atsakovė reikalavimą dėl delspinigių už atskiras prievolės vykdymo termino pažeidimo dienas turėjo pareikšti nuo 2018 m. spalio 29 d. iki 2019 m. birželio 12 d. (terminas įvykdyti prievolę dėl ieškovės kaltės praleistas 45 kalendorinėmis dienomis – nuo 2018 m. spalio 29 d. iki 2018 m. gruodžio 12 d.). Pranešimą dėl delspinigių taikymo už vėlavimą parengti kelio Nr. 5034 projektą atsakovė pateikė 2019 m. birželio 5 d. Tai reiškia, kad reikalavimui dėl delspinigių mokėjimo pareikšti už prievolės vykdymo termino pažeidimo dienas nuo 2018 m. spalio 29 d. iki 2018 m. gruodžio 4 d. atsakovė yra praleidusi ieškinio senaties terminą, o už prievolės vykdymo termino pažeidimo dienas nuo 2018 m. gruodžio 5 d. iki 2018 m. gruodžio 12 d. (už 8 dienas) ieškinio senaties termino nėra praleidusi (CK 1.127 straipsnio 5 dalis).

14042.

141Nors pasibaigus ieškinio senaties terminui teisė reikalauti delspinigių neišnyksta, tačiau tokiu atveju ribojama asmens teisė į pažeistų jo teisių teisminę gynybą. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo sutikti su apeliantės argumentais, kad ieškovės derybos dėl delspinigių skaičiavimo gali būti prilyginamos prievolės įvykdymui pasibaigus ieškinio senaties terminui (CK 1.133 straipsnis).

14243.

143Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo atnaujinti atsakovės praleistą ieškinio senaties terminą. Ieškinio senaties termino atnaujinimą reglamentuojančiose teisės normose nenustatyta aplinkybių, kurios laikytinos svarbiomis praleistam terminui atnaujinti, sąrašo; taip pat neįvardyta kriterijų, kuriais remdamasis teismas turėtų spręsti dėl tokių aplinkybių pripažinimo svarbiomis praleisto termino priežastimis. Teismas, spręsdamas svarbių priežasčių konstatavimo klausimą, turi vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgti į ieškinio senaties instituto esmę ir jo paskirtį, ginčo esmę, šalių elgesį ir kitas reikšmingas bylos aplinkybes. Kiekvienu atveju turi būti taikomi ne vidutiniai, o individualūs elgesio standartai dėl bylos šalių, dėl kurių sprendžiamas praleisto ieškinio senaties termino priežasčių svarbos įvertinimo klausimas. Praleisto termino atnaujinimo klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios situacijos aplinkybes, į subjektyviųjų (asmens sugebėjimas įvertinti susiklosčiusią teisinę situaciją, šalių elgesys ir pan.) ir objektyviųjų (siekiama apginti vertybė, asmens amžius, išsilavinimas ir pan.) kriterijų visumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-138-684/2018; 2018 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-388-248/2018).

14444.

145Šiuo atveju nenustatyta jokių aplinkybių, objektyviai sutrukdžiusių atsakovei per 6 mėnesius nuo prievolės įvykdymo termino pažeidimo pareikalauti ieškovės sumokėti Sutartyse nurodytus delspinigius. Atsakovės akcentuojama aplinkybė, kad ji yra biudžetinė įstaiga, nelaikytina svarbia aplinkybe ieškinio senaties terminui atnaujinti ar atsakovės atžvilgiu apskritai netaikyti CK 1.125 straipsnyje įtvirtintų ieškinio senaties terminų. Priešingai, Direkcijai kelių remonto darbų sutarčių sudarymas, jų vykdymo kontrolė yra kasdienė veikla, todėl reikalavimų dėl delspinigių pareiškimo tvarka atsakovei turėjo būti žinoma, tuo labiau, kad Direkcijos struktūroje yra atskiras teisės skyrius. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovės atstovas pirmosios instancijos teismo posėdžio metu nurodė, jog atsakovė, priimdama projektavimo darbus, ieškovei nereiškė jokių pretenzijų dėl delspinigių todėl, kad neturėjo iš ko jų išskaičiuoti. Teisėjų kolegijos nuomone, nors Sutartyse buvo numatyta, kad delspinigiai išskaičiuojami iš rangovui pagal sutartį mokėtinų sumų, tačiau tokia sutarties nuostata nereiškia, kad atsakovė negali delspinigių pareikalauti anksčiau nei jai bus pateiktos apmokėti rangovo (ieškovės UAB „Alkesta“) išrašytos PVM sąskaitos faktūros. Tai, kad delspinigių galėjo būti reikalaujama anksčiau, nagrinėjamu atveju teismo posėdyje patvirtino ir atsakovės atstovas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino atsakovės prašymo atnaujinti ieškinio senaties terminą. Dėl įskaitymo galimumo

14645.

147Kaip nurodoma kasacinio teismo praktikoje, įskaitymas – vienašalis sandoris, jam pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (CK 6.131 straipsnio 1 dalis). Įskaitymo teisinės pasekmės atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, jei kitai prievolės šaliai kontrahentas praneša apie šį teisinį veiksmą ir egzistuoja CK 6.130 straipsnyje įtvirtintos įskaitymo sąlygos. Kasacinis teismas, aiškindamas įskaitymo teisinius santykius (CK 6.130, 6.131 straipsniai), yra nurodęs tokias įskaitymo sąlygas: 1) prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; 2) šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; 3) šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); 4) abu reikalavimai turi galioti; 5) abu reikalavimai turi būti vykdytini; 6) abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Nors įskaitymas atliekamas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalis su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-514-219/2018, 2019 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-335-469/2019).

14846.

149Teisėjų kolegija sutinka su atsakove, kad ji nepažeidė pareigos pranešti apie įskaitymą. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad įskaitymo tvarką reglamentuojančios teisės normos nenustato privalomų reikalavimų nei dėl pareiškimo apie įskaitymą turinio, nei dėl formos (būdo) (CK 6.131 straipsnis). Jeigu sutartyje ar įstatyme nenustatyta specialios pranešimo formos, tai apie įskaitymą gali būti pranešama įvairia forma. Pareiškimo apie įskaitymą turinys turi būti aiškus, suprantamas ir nedviprasmiškas. Pareiškime turėtų būti nurodyta prievolė, pagal kurią atliekamas įskaitymas, įskaitymo pagrindas ir įskaitoma suma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-445/2013, 2019 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-335-469/2019). CK 6.131 straipsnio 2 dalies nuostatos prasme esminis yra paties pranešimo apie įskaitymą faktas – prievolėms įskaityti pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, o pranešimo apie įskaitymą forma ir turinys nėra prievolių pabaigą įskaitymu nulemiantys veiksniai. Paties įskaitymo faktas gali būti įformintas įvairiais būdais, svarbiausia, kad prievolės šalies pasirinktas įforminimo būdas aiškiai atspindėtų jos valią įskaityti prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-383-219/2019).

15047.

151Tarp šalių sudarytose Sutartyse buvo nustatyta, kad apie įskaitymą turi būti pranešama raštu. Atsakovė tokius raštus ieškovei pateikė 2019 m. birželio 5 d., 10 d. bei liepos 12 d. Juose buvo nurodyta prievolė, pagal kurią atliekamas įskaitymas, įskaitymo pagrindas ir įskaitoma suma, taip pat konkreti PVM sąskaita faktūra, iš kurios bus išskaičiuota delspinigių suma. Nors minėtuose raštuose buvo pranešama ne apie atliktą, o apie planuojamą atlikti įskaitymą, tačiau, teismo vertinimu, toks raštų turinys nesudaro pagrindo teigti, kad atsakovė nesilaikė pranešimo apie įskaitymą tvarkos.

15248.

153Nors pranešimo apie įskaitymą pareiga buvo įvykdyta, tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, pats įskaitymas negalėjo būti atliktas (išskyrus delspinigių dalies įskaitymą už kelio Nr. 5034 projektavimą) nesant visų būtinų įskaitymo sąlygų. Kaip minėta, viena iš būtinų sąlygų įskaitymui atlikti yra abiejų reikalavimų vykdytinumas.

15449.

155Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vienašališkai negali būti įskaitomi tokie reikalavimai, kurie yra aiškiai nelygiaverčiai vykdytinumo ir akivaizdumo požiūriu. Tai reiškia būtinybę kiekvieną kartą, taikant įstatyme įtvirtintas įskaitymo sąlygas, įvertinti jų esmę, paskirtį ir įskaitomų reikalavimų pobūdį, kad nebūtų įskaitomi aiškiai nelygiaverčiai vykdytinumo ir akivaizdumo požiūriu reikalavimai, pvz., tokie, dėl kurių vykdymo šalys aiškiai nėra sutarę, kurie nėra patikimai pagrįsti, todėl yra didelė tikimybė, jog dėl reikalavimo pagrįstumo neišvengiamai kils ginčas teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2012; 2014 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2014).

15650.

157Kasacinio teismo praktikoje taip pat konstatuota, jog atsakovo reikalavimas ieškovui sumokėti delspinigių sumą, apskaičiuotą neatsižvelgiant į suėjusį ieškinio senaties terminą, negali būti laikomas vykdytinu, o kartu ir įskaitytinu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2014; 2016 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-136-469/2016). Atkreiptinas dėmesys, jog ir atsakovė tiek atsiliepime į ieškinį, tiek apeliaciniame skunde nurodo aplinkybes, kuriomis grindžia ieškinio senaties delspinigiams įskaityti nepasibaigimą, o tuo atveju, jei būtų nuspręsta, kad ieškinio senatis buvo praleista, nurodo priežastis šiam terminui atnaujinti. Taigi atsakovė iš esmės pripažįsta, kad jos teisė įskaityti delspinigių sumas nėra nekviestionuotina, bet priklauso nuo aplinkybių, lemiančių ieškinio senaties termino skaičiavimą.

15851.

159Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad visiems atsakovės atliktiems įskaitymams, išskyrus dalies delspinigių įskaitymą pagal Sutartį Nr. S-152 dėl kelio Nr. 5034 ruožo, neegzistavo visos įskaitymo sąlygos, kurios yra privalomos, kad įskaitymas būtų pripažįstamas teisėtu.

16052.

161Atsakovės atliktus ginčijamus įskaitymus pripažinus neteisėtais (išskyrus įskaitymo dalį pagal Sutartį Nr. S-152 dėl kelio Nr. 5034), ieškovei pagrįstai priteista atsakovės neteisėtai išskaičiuota delspinigių suma, sutartinės netesybos ir procesinės palūkanos. Pažymėtina, kad atsakovė apeliaciniame skunde nenurodo jokių argumentų, susijusių su sutartinių netesybų ar procesinių palūkanų skaičiavimo nepagrįstumu.

16253.

163Atsakovės teiginiai dėl ieškovės galimo nepagrįsto praturtėjimo tuo atveju, jei ieškovė būtų pareikalavusi sutartinės atsakomybės iš savo subtiekėjų UAB „Sweco Lietuva“ ir UAB „Saugvila“, yra paremti tik prielaidomis. Be to, kaip teisingai pažymėjo UAB „Sweco Lietuva“, net ir tuo atveju, jeigu ieškovė būtų pareiškusi reikalavimus subrangovams dėl projektavimo darbų vėlavimo ir subrangovai būtų visa apimtimi ar iš dalies įvykdę tokį ieškovės reikalavimą, tai negalėtų apriboti ieškovės teisės apeliantės atžvilgiu reikšti tiesioginį reikalavimą dėl išskaitų pripažinimo neteisėtomis. Dėl procesinės bylos baigties

16454.

165Pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai įvertino įskaitymo sąlygas ir padarė pagrįstas išvadas dėl dalies įskaitymų neteisėtumo, tačiau neteisingai aiškino Sutarčių sąlygas dėl delspinigių apskaičiavimo metodikos ir atitinkamai neteisingai paskaičiavo ieškovei priteistinas sumas, iš dalies netinkamai aiškino ir taikė ieškinio senaties termino skaičiavimą reglamentuojančias teisės nuostatas prievolių tęstinio pažeidimo atvejais, spręstina, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas turi būti pakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

16655.

167Kadangi atsakovė reikalavimui dėl delspinigių už kelio Nr. 5034 ruožo projektavimo darbus pagal Sutartį Nr. S-152 pareikšti nepraleido ieškinio senaties termino tik už 8 dienas, be to, delspinigiai už laiku neatliktus projektavimo darbus skaičiuotini nuo visų remontuojamo kelio ruožo darbų vertės, darytina išvada, kad delspinigiai už vėlavimą atlikti kelio Nr. 5034 ruožo projektavimo darbus pagal Sutartį Nr. S-152, kurių reikalauti atsakovė nepraleido ieškinio senaties termino, sudaro 1 174,56 Eur (489 399,82 Eur x 0,03 proc. x 8 d.). Įvertinus šią aplinkybę, darytina išvada, kad atsakovė pagal 2019 m. birželio 25 d. mokėjimo nurodymą Nr. O191760773231001 neteisėtai atliko ne pirmosios instancijos teismo nurodytą 6 997,98 Eur išskaitą, o 6 019,17 Eur (7 193,73 Eur – 1 174,56 Eur) išskaitą, atitinkamai ieškovei iš atsakovės turėtų būti priteista ne 26 749,93 Eur, o 25 771,12 Eur (26 945,68 Eur – 1 174,56 Eur) suma, 504,58 Eur sutartinės netesybos bei 8 proc. palūkanos nuo priteistos sumos (26 275,70 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Dėl bylinėjimosi išlaidų

16856.

169Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Jeigu apeliacinės instancijos teismas pakeičia teismo sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą (CPK 93 straipsnio 5 dalis).

17057.

171Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovės ieškinys buvo patenkintas 99,27 proc., todėl iš atsakovės ieškovei priteisė 818 Eur (iš sumokėtų 824 Eur) žyminio mokesčio. Apeliacinės instancijos teismui pakeitus ieškovei priteistinų sumų dydį, darytina išvada, kad ieškovės ieškinys buvo patenkintas 95,63 proc., todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 788 Eur (824 x 95,63 proc) bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme.

17258.

173Teisėjų kolegija sprendžia, kad trečiajam asmeniui UAB „Sweco Lietuva“ pirmosios instancijos teismo priteista 1 306,80 Eur bylinėjimosi išlaidų suma neperskaičiuotina, kadangi minėta bendrovė iš esmės teikė argumentus tik dėl delspinigių pagal Sutartį Nr. S-210 įskaitymo ir šios įskaitos pripažintos neteisėtomis visa apimtimi.

17459.

175UAB „Sweco Lietuva“ taip pat prašo priteisti 1 089 Eur išlaidas, kurias sudaro 108,90 Eur išlaidos už prašymo dėl rašymo apsirikimo ištaisymo pirmosios instancijos teismo sprendime parengimą bei 980,10 Eur išlaidos už atsiliepimo į Direkcijos apeliacinį skundą parengimą.

17660.

177UAB „Sweco Lietuva“ prašomos priteisti išlaidos už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą neviršija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio 7 ir 8.11 punktais nustatyto maksimalaus galimo priteisti išlaidų dydžio už tokio pobūdžio teisines paslaugas, todėl gali būti priteistos. Prašymas priteisti 108,90 Eur išlaidas už 1 puslapio apimties prašymo dėl rašymo apsirikimo ištaisymo parengimą, teisėjų kolegijos vertinimu, neatitinka bendrųjų teisės principų – protingumo ir sąžiningumo reikalavimų, todėl netenkinamas.

178Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

179Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 31 d. sprendimą pakeisti ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

180„Ieškinį tenkinti iš dalies.

181Pripažinti atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pagal 2019 m. birželio 25 d. mokėjimo nurodymą Nr. O191760773231001 atliktą 6 019,17 Eur (šešių tūkstančių devyniolikos eurų ir 17 euro centų) išskaitą, pagal 2019 m. liepos 12 d. mokėjimo nurodymą Nr. O191930776193369 atliktą 13 375,52 Eur (trylikos tūkstančių trijų šimtų septyniasdešimt penkių eurų ir 52 euro centų) išskaitą ir pagal 2019 m. liepos 18 d. mokėjimo nurodymą Nr. O191990777059131 atliktą 6 376,43 Eur (šešių tūkstančių trijų šimtų septyniasdešimt šešių eurų ir 43 euro centų) išskaitą neteisėtomis.

182Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Alkesta“ iš atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos neteisėtai atsakovės išskaitytą 25 771,12 Eur (dvidešimt penkių tūkstančių septynių šimtų septyniasdešimt vieno euro ir 12 euro centų) sumą, 504,58 Eur (penkis šimtus keturis eurus ir 58 euro centus) sutartinių netesybų ir 8 (aštuonių) proc. palūkanas nuo priteistos sumos (26 275,70 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. spalio 11 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

183Priteisti iš atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Alkesta“ 788 Eur (septynis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

184Priteisti iš atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei“ „Sweco Lietuva“ 1 306,80 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus šešis eurus ir 80 euro centų) bylinėjimosi išlaidų.“

185Priteisti iš atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei“ „Sweco Lietuva“ 980,10 Eur (devynis šimtus aštuoniasdešimt eurų ir 10 euro centų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Alkesta“ su... 7. 2.... 8. Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad dalyvavo atsakovės... 9. 3.... 10. Nesutikdama su tokiais atsakovės veiksmais, ieškovė nurodė, kad negavo... 11. 4.... 12. Atsakovė Direkcija atsiliepime į ieškinį prašė UAB „Alkesta“... 13. 5.... 14. Trečiasis asmuo UAB „Sweco Lietuva“ procesiniuose dokumentuose nurodė,... 15. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. 6.... 17. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. sausio 31 d. sprendimu ieškovės ieškinį... 18. 7.... 19. Teismas, išanalizavęs Sutarčių Nr. S-179, Nr. S-152 ir Nr. S-210 turinį,... 20. 8.... 21. Teismas taip pat pažymėjo, jog tuo atveju, jei perkančioji organizacija... 22. 9.... 23. Teismas nustatė, kad pagal Sutartį Nr. S-179 techninis darbo projektas... 24. 10.... 25. Teismas sprendė, kad, nesant ginčo dėl projektavimo darbų vėlavimo ir... 26. 11.... 27. Teismas pažymėjo, kad delspinigiai gali būti skaičiuojami tik už... 28. 12.... 29. Teismas pažymėjo, kad atsakovė nenurodė jokių objektyvių aplinkybių,... 30. 13.... 31. Teismas taip pat nurodė, kad apie planuojamus vienašalius įskaitymus... 32. 14.... 33. Teismo skaičiavimais, bendra ieškovei iš atsakovės priteistina sutartinių... 34. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 35. 15.... 36. Atsakovė Direkcija apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 37. 15.1.... 38. Sprendžiant dėl netesybų taikymo reikšminga tai, kad ieškovė yra privatus... 39. 15.2.... 40. Teismas, iš esmės siurpriziškai atlikęs šalių sutarčių sąlygų... 41. 15.3.... 42. Konstatuodamas, kad sutarčių dalykas yra dalus, teismas netinkamai aiškino... 43. 15.4.... 44. Nors sutiktina, kad Sutartyse yra kelių sutarčių rūšių požymių, tačiau... 45. 15.5.... 46. Nesutiktina, kad delspinigių taikymas nuo visos sutarties kainos yra... 47. 15.6.... 48. Ginčas vyko dėl sprendimo taikyti netesybas už vėlavimą atlikti darbus... 49. 15.7.... 50. Ieškovė nėra pateikusi įrodymų, kad pareikalavo sutartinės atsakomybės... 51. 15.8.... 52. Delspinigiai taikyti nuo Sutartyse nustatytų terminų projektavimo darbams... 53. 15.9.... 54. Teismas nepagrįstai sprendė, kad apeliantė neįrodinėjo, jog, ieškovei... 55. 15.10.... 56. Nors ieškinio senaties terminas nebuvo praleistas, tačiau teismui nusprendus... 57. 15.11.... 58. Apeliantės atliktų įskaitymų teisėtumo klausimas nagrinėjamu atveju yra... 59. 16.... 60. Ieškovė UAB „Alkesta“ atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą... 61. 16.1.... 62. Sutarčių turinio aiškinimo poreikis buvo akivaizdus, o teismo sprendime... 63. 16.2.... 64. Apeliantė, įvardindama save kaip valstybės pavestų funkcijų vykdytoją,... 65. 16.3.... 66. Apeliantė iš esmės sutiko, kad šalių sudarytose Sutartyse yra kelių... 67. 16.4.... 68. Pagal kasacinio teismo praktiką, teismai, nagrinėdami skolininko ieškinį,... 69. 16.5.... 70. Sutiktina su teismo išvada, kad apeliantė iš esmės nenurodė jokių... 71. 17.... 72. Trečiasis asmuo UAB „Sweco Lietuva“ atsiliepime į atsakovės apeliacinį... 73. 17.1.... 74. Apeliantės pranešimai, kuriais informuojama apie sutarčių pagrindu... 75. 17.2.... 76. Tai, kad ieškovė, nepasisydama nepagrįstai reikalaujamų netesybų, tęsė... 77. 17.3.... 78. Sutartyse nėra apibrėžta objekto sąvoka, tačiau sutarties objektas yra... 79. 17.4.... 80. Apeliantė patvirtino, kad galutinis rezultatas pagal ginčo Sutartis buvo... 81. 17.5.... 82. Vertinant, ar netesybos yra neprotingai didelės, turi būti atsižvelgiama į... 83. 17.6.... 84. Apeliantė neturėjo teisės atlikti vienarūšių priešpriešinių... 85. 17.7.... 86. Atsižvelgiant į rangos santykiams taikytiną sutarties uždarumo principą,... 87. 17.8.... 88. Trečiasis asmuo, net ir nebūdamas tiesioginiu ginčo dalyviu, yra... 89. Teisėjų kolegija... 90. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 91. 18.... 92. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320... 93. 19.... 94. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą,... 95. 20.... 96. Apeliacijos dalykas – Vilniaus apygardos teismo sprendimo, kuriuo atsakovės... 97. 21.... 98. Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ėmėsi... 99. 22.... 100. Pažymėtina, kad ieškovės ieškinio dalykas – išskaitų pripažinimas... 101. 23.... 102. Sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose... 103. 24.... 104. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Sutarčių Nr. S-179, Nr. S-152 ir Nr. S-210... 105. 25.... 106. Iš Pirkimo dokumentuose pateiktų sutarčių projektų matyti, kad sutarčių... 107. 26.... 108. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nurodytas ginčo sutarčių... 109. 27.... 110. Sutartyse nėra pateiktas objekto apibrėžimas, tačiau Pirkimo dokumentuose... 111. objekte darbo ir priešgaisrinę saugą; rangovas atsako už objekto... 112. 28.... 113. CK 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarties laisvės principas, be kita ko,... 114. 29.... 115. Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad... 116. 30.... 117. Pagal CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktą ieškiniams dėl netesybų... 118. 31.... 119. CK 1.124 straipsnis nustato, kad ieškinio senatis – tai įstatymų... 120. 32.... 121. Pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalį ieškinio senaties terminas prasideda nuo... 122. 33.... 123. Projektavimo darbai pagal Sutartis turėjo būti pradėti ir baigti per 5... 124. 34.... 125. Tarp šalių nėra ginčo dėl šios nutarties 34 punkte nurodytų prievolių... 126. 35.... 127. Sutiktina su atsakove, kad Sutartys laikomos įvykdytomis tik pasiekus... 128. 36.... 129. Jeigu pažeidimas yra tęstinis, t. y. jis vyksta kiekvieną dieną (asmuo... 130. 37.... 131. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs nustatytus projektavimo darbų... 132. 38.... 133. Kaip minėta, pagal Sutartį Nr. S-179 projektavimo darbus ieškovė užbaigė... 134. 39.... 135. Pagal Sutartį Nr. S-152 kelio Nr. 5017 projektavimo darbus ieškovė užbaigė... 136. 40.... 137. Pagal Sutartį Nr. S-210 kelio Nr. 2611 projektavimo darbus ieškovė užbaigė... 138. 41.... 139. Pagal Sutartį Nr. S-152 kelio Nr. 5034 projektavimo darbus ieškovė užbaigė... 140. 42.... 141. Nors pasibaigus ieškinio senaties terminui teisė reikalauti delspinigių... 142. 43.... 143. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo... 144. 44.... 145. Šiuo atveju nenustatyta jokių aplinkybių, objektyviai sutrukdžiusių... 146. 45.... 147. Kaip nurodoma kasacinio teismo praktikoje, įskaitymas – vienašalis... 148. 46.... 149. Teisėjų kolegija sutinka su atsakove, kad ji nepažeidė pareigos pranešti... 150. 47.... 151. Tarp šalių sudarytose Sutartyse buvo nustatyta, kad apie įskaitymą turi... 152. 48.... 153. Nors pranešimo apie įskaitymą pareiga buvo įvykdyta, tačiau, teisėjų... 154. 49.... 155. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vienašališkai negali būti... 156. 50.... 157. Kasacinio teismo praktikoje taip pat konstatuota, jog atsakovo reikalavimas... 158. 51.... 159. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad visiems... 160. 52.... 161. Atsakovės atliktus ginčijamus įskaitymus pripažinus neteisėtais (išskyrus... 162. 53.... 163. Atsakovės teiginiai dėl ieškovės galimo nepagrįsto praturtėjimo tuo... 164. 54.... 165. Pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai įvertino įskaitymo sąlygas... 166. 55.... 167. Kadangi atsakovė reikalavimui dėl delspinigių už kelio Nr. 5034 ruožo... 168. 56.... 169. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 170. 57.... 171. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovės ieškinys buvo... 172. 58.... 173. Teisėjų kolegija sprendžia, kad trečiajam asmeniui UAB „Sweco Lietuva“... 174. 59.... 175. UAB „Sweco Lietuva“ taip pat prašo priteisti 1 089 Eur išlaidas, kurias... 176. 60.... 177. UAB „Sweco Lietuva“ prašomos priteisti išlaidos už atsiliepimo į... 178. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 179. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 31 d. sprendimą pakeisti ir jo... 180. „Ieškinį tenkinti iš dalies.... 181. Pripažinti atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo... 182. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Alkesta“ iš atsakovės... 183. Priteisti iš atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie... 184. Priteisti iš atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie... 185. Priteisti iš atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie...