Byla e2-3063-779/2020
Dėl įskaitymų pripažinimo negaliojančiais ir skolos priteisimo, tretieji asmenys UAB „Sweco Lietuva“, UAB „Atamis“, Teismas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Inga Staknienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Kauno tiltai“ ieškinį atsakovui Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl įskaitymų pripažinimo negaliojančiais ir skolos priteisimo, tretieji asmenys UAB „Sweco Lietuva“, UAB „Atamis“, Teismas

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

1.

4Ieškovas AB „Kauno tiltai“ kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) pripažinti neteisėtais atsakovo atliktus įskaitymus ir juos panaikinti bei priteisti 90 345,58 Eur iš atsakovo ieškovo naudai už atliktus darbus pagal 2018-05-30 Sutartį Nr. S-302 ir Sutartį Nr. S-303; 2) priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 4 989,60 Eur palūkanų už vėlavimą atsiskaityti; 3) 8 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme momento iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

52.

6Ieškinyje nurodė, kad Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Atsakovas arba Užsakovas) 2017-12-28 paskelbė tarptautinės vertės atvirą konkursą „Žvyrkelių, esančių Kauno ir Alytaus apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“ (toliau – Konkursas), pirkimo Nr. 360335, kurį sudarė 4 pirkimo dalys: 1) I pirkimo dalis – Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1128 Daugai–Meškučiai–Meškasalis ruožo nuo 6,17 iki 9,998 km ir ruožo nuo 10,598 iki 13,204 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas; 2) II pirkimo dalis – Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3315 Birštonas–Puzonys ruožo nuo 6,413 iki 10,979 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas; 3) III pirkimo dalis – Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2518 Veisiejai–Vainiūnai– Barzdžiūnai–Liškiava ruožų nuo 12,262 iki 15,485 km, nuo 16,142 iki 18,592 km ir nuo 18,592 iki 24,23 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas, įskaitant tilto per Seirą 13,517 km kapitalinį remontą; taip pat valstybinės reikšmės rajoninių kelių Nr. 2521 Stračiūnai–Ricieliai–Gailiūnai ruožo nuo 0,00 iki 1,003 km ir Nr. 1119 Spernia–Ponkiškiai ruožo nuo 0,0 iki 0,284 km kapitalinio remonto techninių darbų projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas; 4) IV pirkimo dalis – Valstybinės reikšmės rajoninių kelių Nr. 1913 Rokeliai–Vainatrakis–Pakuonis ruožo nuo 11,0 iki 13,621 km, Nr. 3313 Liepalotas–Ašminta–Pakuonis ruožo nuo 3,693 iki 11,085 km ir Nr. 1941 Vainatrakis–Margininkai ruožo nuo 0,00 iki 1,987 km kapitalinio remonto techninių darbų projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas; Konkurso II ir IV pirkimo dalį laimėjo AB „Kauno tiltai“ (toliau – Rangovas arba Ieškovas).

73.

8Vadovaujantis Konkurso rezultatais Užsakovas su Rangovu 2018-05-30 sudarė dvi sutartis, t. y. Sutartį Nr. S-302 (toliau - Sutartis Nr. 1) dėl projekto „Žvyrkelių, esančių Kauno ir Alytaus apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“ (2 pirkimo dalis - Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3315 Birštonas-Puzonys ruožo nuo 6,413 iki 10,979 km kelias Nr. 3315); Sutartį Nr. S-303 (toliau - Sutartis Nr. 2, Priedas Nr. 5) dėl projekto „Žvyrkelių, esančių Kauno ir Alytaus apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“ (4 pirkimo dalis - Kelias Nr. 1913, Kelias Nr. 3313 ir Kelias Nr. 1941). Sutartimi Nr. 1 Rangovas įsipareigojo: 1) pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją parengti valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3315 Birštonas-Puzonys ruožo nuo 6,413 iki 10,979 km (toliau - Kelias Nr. 3315) kapitalinio remonto techninį darbo projektą, suderinti jį su visomis suinteresuotomis institucijomis ir Užsakovu; 2) pagal atliktą ekspertizę ir Užsakovo patvirtintą projektą, atlikti numatytus statybos darbus; 3) atlikti projekto vykdymo priežiūrą statybos darbų vykdymo metu; 4) parengti ir perduoti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją, atlikti kelio ruožo, kuriame buvo vykdomi statybos darbai, kadastrinius matavimus, parengti VĮ „Registrų centras“ užregistruoto statinio, kuriame buvo vykdomi statybos darbai, kadastrinių matavimų bylą, pateikti ją VĮ „Registrų centras“ išankstinei patikrai; 5) įregistruoti deklaraciją apie statybos užbaigimą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“. Sutartimi Nr. 2 Rangovas įsipareigojo: 1) pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją parengti valstybinės reikšmės rajoninių kelių Nr. 1913 Rokeliai-Vainatrakis-Pakuonis ruožo nuo 11,0 iki 13,621 km (toliau - Kelias Nr. 1913), Nr. 3313 Liepalotas-Ašminta-Pakuonis ruožo nuo 3,693 iki 11,085 km (toliau - Kelias Nr. 3313) ir Nr. 1941 Vainatrakis-Margininkai ruožo nuo 0,00 iki 1,987 km (toliau - Kelias Nr. 1941) kapitalinio remonto techninius darbo projektus, suderinti juos su visomis suinteresuotomis institucijomis ir Užsakovu; 2) pagal atliktas ekspertizes ir Užsakovo patvirtintus projektus, atlikti numatytus statybos darbus; 3) atlikti projektų vykdymo priežiūrą statybos darbų vykdymo metu; 4) parengti ir perduoti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją, atlikti kelio ruožo, kuriame buvo vykdomi statybos darbai, kadastrinius matavimus, parengti VĮ „Registrų centras“ užregistruoto statinio, kuriame buvo vykdomi statybos darbai, kadastrinių matavimų bylą, pateikti ją VĮ „Registrų centras“ išankstinei patikrai; 5) įregistruoti deklaraciją apie statybos užbaigimą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

94.

10Sutartyse numatytus projektavimo darbus atliko UAB „Sweco Lietuva“ ir UAB „Atamis“ (toliau - Projektuotojas (-ai)), pagal su ieškovu 2018-05-29 ir 2018-06-01 sudarytas projektavimo darbų rangos sutartis. Rangovui tinkamai vykdant Sutartis, Užsakovas vienašališkai nusprendė nesumokėti Rangovui 90 345,58 Eur tokiais pagrindais: 33 876,11 Eur - delspinigiai dėl neva pradelsto projektavimo darbų atlikimo termino pagal Sutartį Nr. 1; 56 469,47 Eur- delspinigiai dėl neva pradelsto projektavimo darbų atlikimo termino pagal Sutartį Nr. 2. 2019-06-11 Užsakovas vienašališkai paskaičiavo 33 876,11 Eur delspinigius Rangovui dėl tariamo vėlavimo atlikti projektavimo darbus (kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas) pagal Sutartį Nr.1. Užsakovas nurodė, kad techninio darbo projekto tvirtinimas pagal Sutartį Nr. 1 turėjo būti atliktas iki 2018-11-13, tačiau minėti veiksmai buvo atlikti 2019-03-18, t. y. 125 kalendorinėmis dienomis vėliau. Užsakovas, nenurodydamas papildomų paaiškinimų, tačiau savo atsakomybei priskirdamas 16 kalendorinių dienų vėlavimo, paskaičiavo delspinigius Rangovui už 109 kalendorines dienas. Delspinigiai buvo paskaičiuoti nuo visos Kelio Nr. 3315 kainos. Minėtu raštu Užsakovas taip pat informavo Rangovą, kad paskaičiuoti delspinigiai bus išskaičiuoti iš Rangovo pateiktoje 2019-05-30 PVM sąskaitoje-faktūroje (Serija KT001 Nr. 005617) (toliau - Sąskaita-faktūra Nr. 1) nurodytos mokėtinos sumos.

115.

122019-06-11 Užsakovas vienašališkai paskaičiavo 56 469,47 Eur delspinigius Rangovui dėl tariamo vėlavimo atlikti projektavimo darbus (kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas) pagal Sutartį Nr. 2. Užsakovas nurodė, kad techninių darbo projektų tvirtinimas pagal Sutartį Nr. 2 turėjo būti atliktas iki 2018-11-13, tačiau minėti veiksmai buvo atlikti: Kelio Nr. 1913 2019-01-18 (66 kalendorinėmis dienomis vėliau); Kelio Nr. 3313 2019-01-17 (65 kalendorinėmis dienomis vėliau); Kelio Nr. 1941 2019-02-27 (106 kalendorinėmis dienomis vėliau). Užsakovas, nenurodydamas papildomų paaiškinimų, tačiau savo atsakomybei priskirdamas: 26 kalendorines dienas vėlavimo už Kelio Nr. 1913 techninio darbo projekto parengimą; 4 kalendorines dienas vėlavimo už Kelio Nr. 3313 techninio darbo projekto parengimą; 27 kalendorines dienas vėlavimo už Kelio Nr. 1941 techninio darbo projekto parengimą, paskaičiavo delspinigius Rangovui už: 40 kalendorinių dienų dėl Kelio Nr. 1913 techninio darbo projekto parengimo vėlavimo; 61 kalendorinę dieną dėl Kelio Nr. 3313 techninio darbo projekto parengimo vėlavimo; 79 kalendorines dienas dėl Kelio Nr. 1941 techninio darbo projekto parengimo vėlavimo. Delspinigiai buvo paskaičiuoti nuo kiekvieno neužbaigto objekto (Kelio Nr. 1913, Kelio Nr. 3313 ir Kelio Nr. 1941) kainos. Minėtu raštu Užsakovas taip pat informavo Rangovą, kad paskaičiuoti delspinigiai bus išskaičiuoti iš Rangovo pateiktoje 2019-05-30 PVM sąskaitoje-faktūroje (Serija KT001 Nr. 005618) nurodytos mokėtinos sumos.

136.

14Rangovas informavo Užsakovą, jog nesutinka su jo paskaičiuotais delspinigiais, paprašė Užsakovo paaiškinti, kaip buvo paskaičiuotos dienos, už kurias Užsakovas pritaikė delspinigius, kokių įsipareigojimų pagal Sutartis nevykdymą ar netinkamą vykdymą Užsakovas priskyrė savo atsakomybei ir kokiu dienų skaičiumi, bei prašė Užsakovo sumokėti jam priklausančias sumas, kurios nurodytos Sąskaitoje-faktūroje Nr. 1 ir Sąskaitoje-faktūroje Nr. 2, už tinkamai atliktus ir perduotus Užsakovui darbus.

157.

16Užsakovas 2019-06-25 vienašališkai įskaitė pagal Sutartis priskaičiuotų delspinigių sumas, bendrai 90 345,58 Eur, iš Rangovui mokėtinų sumų pagal aukščiau minėtas PVM sąskaitas-faktūras. Rangovas tinkamai įvykdė Sutartis ir baigė darbus pagal Sutartį Nr. 1 - 2019-10-11, pagal Sutartį Nr. 2: Kelio Nr. 1913 ir Kelio Nr. 3313 - 2019-10-11, Kelio Nr. 1941 - 2019-09-10. Ieškovas nesutinka su Atsakovo vienašališkai atliktai įskaitymais ir neatsiskaitymu už darbus.

178.

18Sutartys yra mišrios ir jose numatytos Rangovo prievolės yra dalomosios, todėl esant pagrindui delspinigiai Rangovui galėtų būti skaičiuojami tik nuo kiekvieno kelio (Kelio Nr. 3315, Kelio Nr. 1913, Kelio Nr. 3313 ir Kelio Nr. 1941) ruožo laiku neužbaigtų projektavimo darbų vertės, o ne nuo visos kiekvieno neužbaigto kelio (Kelio Nr. 3315, Kelio Nr. 1913, Kelio Nr. 3313 ir Kelio Nr. 1941) ruožo kainos. Atsakovo atlikti įskaitymai bendrai 90 345,58 Eur sumai yra nepagrįsti ir neteisėti bei laikytini nepagrįstu atsakovo praturtėjimu, kadangi atsakovas neturėjo galiojančios, vykdytinos, apibrėžtos reikalavimo teisės į ieškovą pagal sutartis, t. y. nebuvo būtinųjų įskaitymo sąlygų. Atsakovas neinformavo ieškovo apie įskaitymus, kaip tai numatyta Sutartyse. Ieškovui turi būti netaikoma civilinė atsakomybė arba ieškovas turi būti atleistas nuo civilinės atsakomybės dėl atsakovo veiksmų/neveikimo, nes atsakovas didžiąja dalimi pats yra atsakingas už projektavimo etapų vėlavimus.

199.

20Informuodamas ieškovą apie praleistus projektavimo etapų terminus, atsakovas delspinigius paskaičiavo mažesniam dienų skaičiui, nei buvo praleista. Tokie atsakovo veiksmai aiškiai parodo, kad jis pripažįsta savo atsakomybę. Atsakovas nesilaikė bendradarbiavimo ir kooperavimosi principų bei pažeidė savo prievoles pagal Sutartis, todėl ieškovui taikyti netesybas nėra pagrindo. Jei teismas vertintų, kad nėra pagrindo ieškovui netaikyti civilinės atsakomybės arba atleisti ieškovą nuo civilinės atsakomybės, tai ieškovui priskaičiuotų netesybų ir atlikto įskaitymo suma turėtų būti ženkliai mažinama pagal CK 6.73 str. 2 d. dėl šių priežasčių: atsakovas nepagrindė ir nepateikė jokių aiškių skaičiavimų, kuo vadovaujantis nustatė ir taikė būtent tokio dydžio netesybas; atsakovas pats yra atsakingas už didesnę dalį paskaičiuoto vėlavimo; ieškovui praleidus projektavimo darbų vykdymo terminus, atsakovas nepatyrė jokių nuostolių; delspinigiai yra neprotingai dideli, t. y. nesąžiningai paskaičiuoti nuo visos kiekvieno neužbaigto kelio ruožo kainos.

2110.

22Delspinigiai Rangovui, kai yra tam pagrindas, turėtų būti skaičiuojami nuo kiekvieno kelio ruožo laiku neužbaigtų projektavimo darbų vertės, t. y. Kelio Nr. 3315 netesybos turėtų būti skaičiuojamos nuo 24 200,00 Eur, Kelio Nr. 1913 – nuo 13 891,30 Eur, Kelio Nr. 3313 – nuo 39 177,60 EUR, Kelio Nr. 1941 – nuo 10 531,10 Eur, o ne nuo visos kiekvieno neužbaigto objekto (Kelio Nr. 3315, Kelio Nr. 1913, Kelio Nr. 3313 ir Kelio Nr. 1941) kainos. Ieškovas darbus pagal Sutartis atliko tinkamai. Visi Konkurso dokumentų ir Sutarčių neaiškumai turi būti aiškinami ieškovo naudai, kadangi Sutartys buvo sudarytos prisijungimo būdu, vykdant viešąjį pirkimą, kas reiškia, kad ieškovas yra silpnesnioji Sutarčių šalis. Atsakovas pats nustatė Konkurso ir Sutarčių sąlygas, todėl tokios sąlygos, būdamos neaiškios ir (ar) dviprasmiškos, turi būti aiškinamos jas priėmusios šalies, t. y. ieškovo, naudai (CK 6.193 str. 4 d.). Atsakovas privalo su ieškovu pilnai atsiskaityti už ieškovo atliktus darbus, t. y. visa apimtimi apmokėti ieškovui už atliktus darbus pagal Sąskaitą-faktūrą Nr. 1 ir Sąskaitą-faktūrą Nr. 2. Atsakovui vėluojant atsiskaityti su ieškovu atsakovui turi būti taikomos 8 % palūkanos pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą, nuo datos iki kada turėjo būti sumokėta konkreti suma iki ieškinio padavimo į teismą dienos (Sutarčių 65 p., CK 6.205 str., 6.210 str., 6.687 str.), kas sudaro iš viso 4 989,60 Eur.

2311.

24Užsakovo atlikti įskaitymai neatitinka nei CK 6.130 str., nei teismų praktikoje suformuotų taisyklių, nes: 1) Rangovas buvo Užsakovo kreditorius, tačiau Užsakovas nebuvo Rangovo kreditorius, t. y. Užsakovas privalėjo sumokėti Rangovui už pagal Sutartis tinkamai atliktus darbus, tačiau Rangovas neprivalėjo mokėti Užsakovui netesybų, kadangi Užsakovas netinkamai aiškindamas Sutarčių nuostatas nepagrįstai, neteisėtai, nesąžiningai skaičiavo netesybas nuo kiekvieno neužbaigto objekto (Kelio Nr. 3315, Kelio Nr. 1913, Kelio Nr. 3313 ir Kelio Nr. 1941) bendros projektavimo darbų, statybos darbų ir projekto vykdymo priežiūros darbų kainos, projektavimo etapų terminų praleidimą lėmė pačio Užsakovo veiksmai ir neveikimas, daliai delspinigių, kuriuos įskaitė Užsakovas, buvo suėjęs senaties terminas; 2) Užsakovas nebuvo Rangovo kreditorius, todėl nebuvo ir priešpriešinių reikalavimų; 3) nebuvo vienarūšių reikalavimų, kadangi Užsakovas neturėjo reikalavimo teisės į Rangovą; 4) nebuvo dviejų galiojančių reikalavimų, kadangi tik Rangovas turėjo galiojančią reikalavimo teisę į Užsakovą; 5) Užsakovas 90 345,58 Eur sumą įskaitė 2019-06-25, nors dar nebuvo suėjęs Sąskaitoje-faktūroje Nr. 1 ir Sąskaitoje-faktūroje Nr. 2 nurodytas mokėjimo terminas (2019-07-29), todėl Rangovo reikalavimas Užsakovui įskaitymo metu nebuvo vykdytinas. Taip pat Užsakovo atlikti įskaitymai, t. y. Užsakovo reikalavimai dėl netesybų taikymo, neatitiko vykdytinumo reikalavimo, kadangi daliai delspinigių, kuriuos įskaitė Užsakovas, įskaitymo metu buvo suėjęs senaties terminas; 6) net ir teismui nusprendus, jog Užsakovas turėjo reikalavimo teisę į Rangovą, Užsakovo reikalavimas (90 345,58 Eur) yra neapibrėžtas, kadangi Užsakovas nepateikė jokios informacijos, kaip paskaičiavo pradelstas dienas, be to Užsakovas pats yra atsakingas už projektavimo etapų terminų praleidimą pagal Sutartis.

2512.

26CK 1.125 str. 5 d. 1 p. numatyta, jog ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas. Atsakovas delspinigius už praleistus objektų (Kelio Nr. 3315, Kelio Nr. 1913, Kelio Nr. 3313, Kelio Nr. 1941) projektavimo terminus pradėjo skaičiuoti nuo 2018-11-13, kuomet suėjo terminas projektavimo darbams pagal Sutartis įvykdyti, o įskaitymus bendrai 90 345,58 Eur sumai atliko 2019-06-25, t. y. praėjus 7 mėnesiams ir 12 kalendorinių dienų nuo 2018-11-13 (delspinigių skaičiavimo pradžios). Užsakovas pats yra atsakingas už projektavimo etapų vėlavimus. Informuodamas Rangovą apie praleistus projektavimo etapų terminus, Užsakovas delspinigius paskaičiavo mažesniam dienų skaičiui, nei buvo vėluota. Vykdant Sutartį Nr. 1 Užsakovas ženkliai vėlavo (net 21 kalendorinę dieną) projekto koordinatoriui pirmą kartą peržiūrint projektą. Užsakovo projekto koordinatorius turėjo peržiūrėti projektą per ne ilgesnį nei 5 darbo dienų terminą po Rangovo kreipimosi į Užsakovą.

2713.

28Iš viso projekto koordinatorius, peržiūrėdamas Rangovo pateiktus dokumentus, uždelsė 24 kalendorines dienas. Užsakovas nesilaikė ir Techninių specifikacijų 13 p. numatyto termino protokolo, kuriuo įforminamas Kelių ir kelio statinių koordinavimo komisijos (toliau – Komisija) pritarimas parengtam projektui, parengimo termino. Techninių specifikacijų 13 p. nurodyta, jog Komisija parengia protokolą per ne ilgesnį kaip 3 darbo dienų terminą. Šiuo atveju Komisija, rengdama protokolą, uždelsė 6 kalendorines dienas. Sutarties Nr. 1 22 p. nuostatos įpareigoja Užsakovą atlikus projekto ekspertizę per 5 darbo dienas nuo teigiamo ekspertizės akto gavimo dienos Užsakovo direktoriaus įsakymu patvirtinti projektą. Užsakovas teigiamą ekspertizės aktą gavo 2019-03-01 iš UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“. Atsižvelgiant į Sutarties Nr. 1 22 p. nuostatas, Užsakovas jam priskirtus veiksmus turėjo atlikti iki 2019-03-08 (imtinai), t. y. per 5 darbo dienas, tačiau Užsakovas projektą patvirtino 2019-03-18, t. y. pavėlavęs 8 kalendorines dienas. Sutarties Nr. 1 techninio darbo projekto rengimo metu Užsakovas teikė nesavalaikes pastabas, t. y. 2019-02-25, po teigiamo 2019-02-20 ekspertizės akto gavimo, Užsakovas nurodė Rangovui pakoreguoti projektinę dokumentaciją ir ekspertizės aktą, nors 2019-02-25 Užsakovo pateiktos pastabos galėjo ir turėjo būti pateiktos Rangovui dar projekto derinimo su projekto koordinatoriumi metu. Dėl šios nesavalaikės pastabos Sutarties Nr. 1 techninio darbo projekto rengimo procesas užsidelsė nuo 2018-08-16 (kuomet suėjo 5 d. d. terminas pastaboms pateikti) iki 2019-02-25 (kuomet Užsakovas pateikė nesavalaikes pastabas), t. y. net 193 kalendorines dienas. Taip pat Užsakovas 2019-03-04 antrą kartą po teigiamo ekspertizės akto gavimo pateikė pastabas dėl projektinės dokumentacijos, nors šios pastabos galėjo ir turėjo būti pateiktos Rangovui dar projekto derinimo su projekto koordinatoriumi metu. Dėl 2019-03-04 Užsakovo pateiktų pastabų Sutarties Nr. 1 techninio darbo projekto rengimo procesas užsidelsė nuo 2018-08-16 (kuomet suėjo 5 d. d. terminas pastaboms pateikti) iki 2019-03-04 (kuomet Užsakovas pateikė nesavalaikes pastabas), t. y. net 200 kalendorinių dienų. Viso dėl nesavalaikių Užsakovo pastabų Sutarties Nr. 1 techninio darbo projekto rengimo procesas užsidelsė 393 kalendorines dienas. Užsakovas pagal Sutartį Nr. 1 dėl Kelio Nr. 3315 techninio darbo projekto rengimo iš 125 kalendorinių dienų vėlavimo savo atsakomybei priskyrė tik 16, tačiau Rangovas, atlikęs skaičiavimus nustatė, kad Užsakovo atsakomybė yra už ne mažiau kaip 431 kalendorinę dieną vėlavimo.

2914.

30Užsakovo pradelstų dienų skaičiavimas yra nesąžiningas ir nesuderinamas su sutarčių vykdymo principais, numatytais teisės aktuose bei teismų praktikoje. Užsakovo uždelsimas vykdant jam Sutartimi Nr. 2 priskirtus įsipareigojimus, susijusius su Kelio Nr. 1913 techninio darbo projekto parengimu Kelio Nr. 1913 techninio darbo projekto rengimo metu projekto koordinatorius uždelsė 4 kalendorines dienas peržiūrėdamas projektą, o Komisija uždelsė 11 kalendorinių dienų, rengdama protokolus. Sutarties Nr. 2 22 p. nuostatos įpareigoja Užsakovą atlikus projekto ekspertizę per 5 darbo dienas nuo teigiamo ekspertizės akto gavimo dienos Užsakovo direktoriaus įsakymu patvirtinti projektą. Užsakovas teigiamą ekspertizės aktą gavo 2019-01-03. Atsižvelgiant į Sutarties Nr. 2 22 p. nuostatas, Užsakovas, jam priskirtus veiksmus turėjo atlikti iki 2019-01-10 (imtinai), t. y. per 5 darbo dienas, tačiau Užsakovas projektą patvirtino 2019-01-18, t. y. pavėlavęs 8 kalendorines dienas.

3115.

32Atsižvelgiant į Sutarties Nr. 2 22 p. nuostatas, Užsakovas, jam priskirtus veiksmus turėjo atlikti iki 2019-01-15 (imtinai), t. y. per 5 darbo dienas, tačiau Užsakovas projektą patvirtino 2019-01-17 , t. y. pavėlavęs 2 kalendorines dienas.

3316.

34Užsakovas pagal Sutartį Nr. 2 dėl Kelio Nr. 3313 techninio darbo projekto rengimo iš 65 kalendorinių dienų vėlavimo savo atsakomybei priskyrė tik 4 kalendorines dienas, tačiau Rangovas, atlikęs skaičiavimus nustatė, kad Užsakovo atsakomybė yra už ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų vėlavimo. Kelio Nr. 1941 techninio darbo projekto rengimo metu Užsakovas ženkliai vėlavo projekto koordinatoriui pirmą kartą peržiūrint projektą. Užsakovo projekto koordinatorius turėjo peržiūrėti projektą per ne ilgesnį nei 5 darbo dienų terminą po Rangovo kreipimosi į Užsakovą (Techninių specifikacijų 13 p.), tačiau Užsakovo projekto koordinatorius pirmą kartą peržiūrėdamas Kelio Nr. 1941 techninio darbo projektą uždelsė net 21 kalendorinę dieną. Iš viso projekto koordinatorius, peržiūrėdamas Rangovo pateiktus dokumentus, uždelsė net 30 kalendorinių dienų. Komisija, rengdama protokolą, kuriuo pritarė Kelio Nr. 1941 techninio darbo projektui, uždelsė 6 kalendorines dienas. 2019-02-11 raštu Nr. S19-97 Rangovas pateikė Užsakovui parengtą Kelio Nr. 1941 techninio darbo projektą, teigiamą ekspertizės aktą bei lokalinę sąmatą. Atsižvelgiant į minėtą Sutarties Nr. 2 22 p. nuostatą, Užsakovas jam priskirtus veiksmus turėjo atlikti iki 2019-02-18 (imtinai), t. y. per 5 darbo dienas, tačiau Užsakovas projektą patvirtino tik 2019-02-27, t. y. pavėlavęs 9 kalendorines dienas.

3517.

36Kelio Nr. 1941 techninio darbo projekto rengimo metu Užsakovas teikė nesavalaikes pastabas, t. y. 2019-01-30, po teigiamo 2019-01-22 ekspertizės akto gavimo, Užsakovas nurodė Rangovui pakoreguoti projektinę dokumentaciją ir ekspertizės aktą, nors 2019-01-30 Užsakovo pateiktos pastabos galėjo ir turėjo būti pateiktos Rangovui dar projekto derinimo su projekto koordinatoriumi metu. Dėl šios nesavalaikės pastabos Kelio Nr. 1941 techninio darbo projekto rengimo procesas užsidelsė nuo 2018-08-10 (kuomet suėjo 5 d. d. terminas pastaboms pateikti) iki 2019-01-30 (kuomet Užsakovas pateikė nesavalaikes pastabas), t. y. net 173 kalendorines dienas. Tokiu atveju, kai prievolės įvykdymo terminas nėra apibrėžtas, Rangovas remiasi CK nustatytu 7 kalendorinių dienų terminu tokiai prievolei įvykdyti (CK 6.53 str. 2 d.), kuris skaičiuojamas nuo Rangovo prašymo pateikimo dienos. Techninės specifikacijos 13 p. numatyta, jog „siekiant pagreitinti ekspertizės procesą, Rangovas turi informuoti Statytoją (Užsakovą) apie projekto pateikimo datą ne vėliau kaip prieš 3 d. d. Projektą ekspertizei pateikia Rangovas Statytojo (Užsakovo) nurodytam ekspertizės Rangovui“.

3718.

38Užsakovas pagal Sutartį Nr. 2 dėl Kelio Nr. 1941 techninio darbo projekto rengimo iš 106 kalendorinių dienų vėlavimo savo atsakomybei priskyrė tik 27 kalendorines dienas, tačiau Rangovas, atlikęs skaičiavimus nustatė, kad Užsakovo atsakomybė yra už ne mažiau kaip 230 kalendorinių dienų vėlavimo.

3919.

40Projektavimo etapų terminų praleidimą lėmė ženkliai užtrukęs projektų derinimo su Užsakovu procesas. Užsakovas yra atsakingas už ne mažiau kaip 431 kalendorinę dieną vėlavimo dėl Sutarties Nr. 1 techninio darbo projekto parengimo, už ne mažiau kaip 44 kalendorines dienas vėlavimo dėl Kelio Nr. 1913, už ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų vėlavimo dėl Kelio Nr. 3313 ir už ne mažiau kaip 230 kalendorinių dienų vėlavimo dėl Kelio Nr. 1941, todėl pagrįsta yra išvada, kad taip ilgai užsitęsusius Sutarčių projektavimo etapus iš esmės lėmė netinkami Užsakovo veiksmai. Matydamas, kad tiek užsitęsė projektų derinimo procesas, Rangovas ėmėsi visų įmanomų priemonių, kad sutrumpinti galutinį darbų įvykdymo terminą. Dėka papildomų resursų skyrimo, gero darbų organizavimo ir padidintos darbų spartos, Sutartyse numatyti darbai buvo atlikti tinkamai ir laiku: pagal Sutartį Nr. 1 – 2019-10-11, pagal Sutartį Nr. 2: Kelio Nr. 1913 ir Kelio Nr. 3313 – 2019- 10-11, Kelio Nr. 1941 – 2019-09-10. Užsakovas pats didžiąja dalimi yra atsakingas už paskaičiuotą vėlavimą, t. y. bendrai Užsakovas yra atsakingas už ne mažiau kaip 735 kalendorines dienas vėlavimo: už ne mažiau kaip 431 kalendorinę dieną vėlavimo dėl Kelio Nr. 3315 techninio darbo projekto parengimo už ne mažiau kaip 44 kalendorines dienas vėlavimo dėl Kelio Nr. 1913 techninio darbo projekto parengimo; už ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų vėlavimo dėl Kelio Nr. 3313 techninio darbo projekto parengimo; už ne mažiau kaip 230 kalendorinių dienų vėlavimo dėl Kelio Nr. 1941 techninio darbo projekto parengimo. Atsižvelgiant į Rangovo atliktus paskaičiavimus dėl Užsakovo vėlavimo ir į delspinigiams taikytiną senatį delspinigiai Rangovui netaikytini.

4120.

42Rangovo vertinimu, 90 345,58 Eur delspinigiai, kuriuos Užsakovas paskaičiavo dėl to, kad Rangovas techninius darbo projektus patvirtino vėliau, nei Sutartyse aprašyti projektavimo etapų terminai, Užsakovui nenurodant, kad jis patyrė kokių nors reikšmingesnių turtinių arba kitokių praradimų, nekompensuoja Užsakovo galimų praradimų, atsiradusių dėl projektavimo terminų vėlavimo, tačiau sudaro galimybę Užsakovui praturtėti Rangovo sąskaita. Tokia situacija neatitinka netesybų tikslų ir iškreipia šalių interesų pusiausvyrą. Šios aplinkybės taip pat suponuoja išvadą, kad Užsakovas nuostolių dėl projektavimo darbų vėlavimo nepatyrė. Užsakovas nesumokėjo Rangovui ir yra skolingas pagal Sutartis iš viso 90 345,58 Eur. Šią sumą Užsakovas privalėjo sumokėti tokiais terminais: 1) 33 876,11 Eur – 2019-07-29 – pagal Sąskaitą-faktūrą Nr. 1; 2) 56 469,47 Eur – 2019-07-29 – pagal Sąskaitą-faktūrą Nr. 2. Pagal Sutarčių 65 p. „Užsakovas nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną <...>“. Pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 5 d. Užsakovas privalo sumokėti Rangovui 8 % metines palūkanas nuo 90 345,58 Eur iki šio ieškinio padavimo teismui dienos (2020-04-07), t. y.: 4 989,60 Eur (90 345,58 Eur x 8 % = 7 227,65 Eur; 7 227,65 EUR / 365 dienos = 19,80 Eur; 19,80 Eur x 252 dienų = 4 989,60 Eur).

4321.

44Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad 2018-05-30 sutartis Nr. S-302 įsigaliojo 2018-06-13, todėl projektas turėjo būti parengtas ir patvirtintas per 5 mėnesius, t. y. iki 2018-11-13. Faktiškai projektas patvirtintas 2019-03-17, t. y. vėluojant 125 kalendorines dienas.

4522.

46Pagal reikalavimus Techninėse specifikacijose ieškovas pirminius sprendinius turėjo pateikti atsakovo paskirtam koordinatoriui ne vėliau kaip po aštuonių savaičių nuo sutarties pasirašymo dienos. Pirmą kartą pirminiai sprendiniai koordinatoriui pateikti 2018-08-03, t. y. vėluojant devynias dienas. Koordinatorė konstatavo, kad su pirminiais sprendiniais nebuvo pateikta tiriamoji dalis, tačiau nepaisant šio trūkumo, peržiūrėjo pateiktą dokumentaciją ir 2018-08-31 (21 diena vėluodama dėl suplanuotų kasmetinių atostogų) pateikė pastabas su nurodymu pataisytą projektą pateikti pakartotinei apžiūrai.

4723.

48Pirminiai sprendiniai antrą kartą pateikti 2018-10-15 (po koordinatorės pastabų turėjo pateikti per 5 darbo dienas), taigi, vėluojant 35 kalendorines dienas. Koordinatorė 2018-10-26 (vėluodama 3 kalendorines dienas) patikrino po pastabų pateiktą projektą, nurodė pastabas (šalintinus trūkumus) bei nurodė registruotis į projektų koordinavimo komisiją (toliau - komisija) Koordinatorė projektuotojui pateikė pastabas, kuriose atsispindi besikartojantis rangovės vengimas numatyti žemės sankasos deformacijos modulį.

4924.

502018-11-20 įvyko komisijos posėdis, kuriame nepritarta projekto sprendiniams. Komisijos protokolas parengtas 2018-11-29 d., t. y. vėluojant 6 kalendorines dienas. Konstatuota, kad projektuotojas visgi neatsižvelgė į koordinatorės pastabas, todėl komisija pateikė tokias pastabas: 1) pateikti paviršinio vandens nuleidimo kompleksinį sprendinį įvertinus esamus melioracijos įrenginius su galimybe juos pertvarkyti; 2) Autobusų sustojimo aikšteles rengti vadovaujantis Kelių techninio reglamento (KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“) XIV skyriaus reikalavimais. Esant suspaustoms sąlygoms autobusų sustojimo aikštelę planuoti 2,5 m pločio. Perono plotis turėtų būti ne mažiau nei 1,5 m su neįgaliųjų vedimo paviršiais. Gyvenvietės autobusų sustojimo aikštelėse numatyti stogines; 3) trasos plane pažymėti įrengiamus signalinius stulpelius, taikyti horizontalųjį ženklinimą kelio ašyje.

5125.

522018-12-14 projektuotojas pateikė pakoreguotą projektą su prašymu registruoti į komisiją. 2018-12-18 įvyko komisijos posėdis, 2018-12-21 parengtas protokolas, nutarta nepritarti projekto sprendiniams, įpareigojant projektuotoją atlikti korekcijas pagal pastabas ir registruotis į komisiją.

5326.

542018-12-21 projektuotojas koordinatorei pateikė derinti ESO priedus. 2019-01-07 koordinatorė pateiktų priedų nepriėmė, nurodžiusi, kad pateiktuose pasirašytuose ESO prieduose klaidingai pateiktos koordinatės (X supainiotas su Y). Projektuotojui nurodyta patikslinti dokumentus, priminta, kad ESO priede turi būti pateiktos tinklo ir kelio juostos kirtimosi taško koordinatės. Taip pat su priedais pareikalauta pateikti schemas (brėžinių ištraukas) su tomis vietomis, kur ESO tinklas kertasi su kelio juosta.

5527.

562019-01-15 įvyko komisijos posėdis pateiktam pataisyto projekto sprendiniams pritarta, 2019-01-18 parengtas komisijos protokolas. 2019-01-21 rangovės prašymas dėl ekspertizės organizavimo. Koordinatorė informavo Rangovą apie ekspertizės rangovą 2019-01-24. 2019-01-30 Kelių direkcijoje registruotas rangovės projektinės dokumentacijos pateikimas. 2019-02-07 Kelių direkcijoje gauta 2019-01-31 ekspertizės neigiama išvada.

5728.

582019-02-25 koordinatorė informavo rangovę ir ekspertus, kad valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3315 kapitalinio remonto techninis darbo projektas nebus tvirtinamas dėl pateiktų klaidingų bendrųjų statinio rodiklių ir klaidinančios ekspertų rekomendacijos. Koordinatorė nurodė, kad netinkama ekspertų rekomendacija „techninį projektą galima tvirtinti“, nes buvo parengtas techninis darbo projektas. 2019-02-20 bendrosios projekto ekspertizės aktas Kelių direkcijoje gautas ir užregistruotas 2019-02-25, paprašyta pataisytus dokumentus ir teikti juos su nauju lydraščiu. Projektuotojui priminta, kad techninis darbo projektas bus tvirtinamas pateikus galutinę projekto dokumentaciją skaitmeninėje laikmenoje po pataisyto teigiamo ekspertizės akto (pagal techninės specifikacijos reikalavimus) ir pateikus lokalines sąmatas, atitinkančias projekto darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščius. Kelių direkcija 2019-02-28 gavo 2019-02-27 rangovės lydraštį su pataisytu teigiamu 2019-02-25 ekspertizės aktu ir tvirtinimui siunčiama galutine projektine dokumentacija (CD) bei lokalinėmis sąmatomis.

5929.

602019-03-04 koordinatorė patikrino tvirtinimui pateiktus dokumentus ir el. paštu projektuotoją informavo apie nustatytus neatitikimus, suformulavo pastabas, paprašyta patikslinti projektinę dokumentaciją bei viso objekto lokalinę sąmatą ir pateikti dokumentus su lydraščiu. Koreguoti ir ESO priedai dėl įsivėlusių klaidų, todėl lokalinė sąmata suderinta 2019-03-15. Tą pačią dieną buvo pradėtas projekto tvirtinimo procesas, o 2019-03-18 projektas buvo patvirtintas.

6130.

622018-05-30 sutartis Nr. S-303 įsigaliojo 2018-06-13, todėl projektas turėjo būti parengtas ir patvirtintas per 5 mėnesius, t. y. iki 2018-11-13. Faktiškai projektas patvirtintas 2019-02-27, t. y. vėluojant 106 kalendorines dienas.

6331.

64Ieškovas pirminius sprendinius turėjo pateikti atsakovo paskirtam koordinatoriui ne vėliau kaip po aštuonių savaičių nuo sutarties pasirašymo dienos (2018-07-25). Pirmą kartą pirminiai sprendiniai koordinatoriui pateikti 2018-08-03, t. y. vėluojant devynias dienas. Koordinatorė konstatavo, kad su pirminiais sprendiniais nebuvo pateikta tiriamojo dalis, tačiau nepaisant šio trūkumo, peržiūrėjo pateiktą dokumentaciją ir 2018-08-31 (21 diena vėluodama dėl suplanuotų kasmetinių atostogų) pateikė pastabas su nurodymu pataisytą projektą pateikti pakartotinei apžiūrai.

6532.

66Po pastabų sprendiniai su geologijos ataskaita pateikti 2018-09-19 (vėluojant 11 kalendorinių dienų). Koordinatorė iš naujo patikrino pateiktus dokumentus ir pateikė pastabas (vėluodama 7 kalendorines dienas): esminė pastaba projektuotojui pateikta dėl netinkamai parengtos geologijos ataskaitos - dokumente surašytos išvados yra neesminės: nenurodytos konkrečios vyraujančios gruntų šalčiui jautrio klasės, neaprašyta granuliometrinė sudėtis. Pagal tyrimus matyti, kad didelę dalį gruntų sudaro smulkios dalelės (<0,063 mm), pagal kurių kiekį turi būti priimami atitinkami projektiniai sprendiniai. Ataskaitoje nenurodyta, kokiais atstumais išdėstyti gręžiniai (ar įvertintas dokumentas RIGGT 15 parenkant atstumus gręžiniams bei įvertinant geologinių sąlygų sudėtingumą). Išvadų 9 p. pateikta rekomendacija atlikti kontrolinius tyrimus yra niekinė. Be to, vadovaujantis STR 1.04.02:2011 65 p. dėl kontrolinių tyrimų būtinybės sprendžia ne vien projektuotojas. Išvados turi būti apie esamų gruntų panaudojimo tinkamumą projektuojamai kelio dangos konstrukcijai, įvertintos hidrogeologines sąlygos, granuliometrinė gruntų sudėtis ir pan. Paprašyta patikslinti geologinę ataskaitą vadovaujantis STR 1.04.02:2011 reikalavimais, pateikiant aiškias išvadas ir rekomendacijas įvertinus projektuojamo statinio paskirtį. Likusios pastabos atsispindi taip ir nepatikslintus sprendinius dėl deformacijos modulių, nuovažų, pralaidų, netinkamų vandens nuvedimo sistemos sprendinių.

6733.

682018-10-17 (vėluojant 7 kalendorines dienas) projektuotojas pateikė sprendinius. Koordinatorė 2018-10-26 (vėluodama dvi dienas) patikrino ir pateikė pastabas, kurias pašalinus, nurodė registruotis į komisiją. Projektuotojas pataisymus atsiuntė el. paštu 2019-11-09 (vėluodamas keturias dienas).

6934.

702018-11-20 įvyko komisijos posėdis, kuriame pritarta projekto sprendiniams, 2018-11-29 parengtas komisijos protokolas (vėluojant šešias kalendorines dienas). 2018-12-21 el. paštu atsiuntė koordinatorei derinti ESO priedus. 2019-01-07 koordinatorė nepriėmė su klaidomis pateiktų priedų (klaidingai ir supainiotai pateiktos koordinatės).

7135.

72Rangovė 2018-11-30 pateikė prašymą dėl ekspertizės organizavimo. Koordinatorė 2018-12-13 informavo rangovę apie ekspertizės rangovą. 2019-01-25 Kelių direkcijoje registruotas teigiamas ekspertizės aktas. 2019-01-30 koordinatorė informavo projektuotoją, rangovą ir ekspertus, kad kelio kapitalinio remonto techninis darbo projektas nebus tvirtinamas dėl pateiktų klaidingų bendrųjų statinio rodiklių. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 5 priedu bendrųjų statinio rodiklių lentelėje 2.3 p. nurodyta komercinė apskaitos spinta neturi būti įtraukta į rodiklius. Paprašyta koreguoti projektinę dokumentaciją ir ekspertizės aktą.

7336.

742019-02-15 Kelių direkcijoje registruotas pataisytas teigiamas ekspertizės aktas. 2020-02-25 koordinatorė patikrino projekto tvirtinimui pateiktus dokumentus ir nustatė trūkumus: darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose nėra žymens, kuris Lokalinėje sąmatoje įvardintas kaip 50 eil. „Kelio ženklų montavimas prie vienstiebių atramų“. Paprašyta paaiškinti, kaip nustatytas 38 vnt. skaičius. Taip pat 52 eil. neatitinka nuoroda į signalinių stulpelių įrengimą (6 skyrių, nes signaliniai stulpeliai ir atitvarai aprašyti 8 skyriuje). Pažymėta, jog iš pateiktų dokumentų nėra galimybės palyginti sąmatos 53 eil. su projekto kiekiais. Paprašyta projektuotojo patikslinti lokalinę sąmatą. Rangovės patikslinta lokalinė sąmata gauta 2019-02-25. 2019-02-27 projektas patvirtintas.

7537.

762018-05-30 sutartis Nr. S-303 įsigaliojo 2018-06-13, todėl projektas turėjo būti parengtas ir patvirtintas per 5 mėnesius, t. y. iki 2018-06-13. Faktiškai projektas patvirtintas 2019-01-17, t. y. vėluojant 65 kalendorines dienas. Pirminiai sprendiniai pateikti 2018-07-25, nepaisant to, kad nebuvo pateikta tiriamoji dalis, koordinatorius peržiūrėjo pateiktą dokumentaciją ir 2018-08-02 pateikė pastabas.

7738.

78Projektuotojas 2018-08-09 pateikė pataisytus sprendinius (tačiau be geologinės medžiagos) registravosi į komisiją, kuri įvyko 2018-08-28, o 2018-09-05 parengtas komisijos protokolas. Komisija nutarė nepritarti projekto sprendiniams. Nurodyta pakoreguoti projektą pagal pastabas, pateikti projekto koordinatoriaus peržiūrai ir pakartotinai rengiamų kelių ir kelio statinių koordinavimo komisijai.

7939.

802018-10-04 (vėluojant 21 kalendorinę dieną) projektuotojas pateikė sprendinius (tačiau ir vėl be geologinės medžiagos). Koordinatorė 2018-10-08 kreipėsi į projektuotoją, prašydama pateikti geologinių tyrimų medžiagą. Projektuotojui paaiškinta, kad pateiktas projektas nebus tikrinamas, kol nebus pateikta geologijos ataskaita, nuo kurių ir pradedamas tikrinti projektas. Atkreiptas dėmesys, kad tai buvo esminė pastaba komisijos 2018-09-05 protokole.

8140.

82Projektuotojas 2018-10-08 el. paštu atsiuntė geologinius duomenis. 2018-10-16 koordinatorė patikrino visą projektą ir pateikė pastabas: Nurodyta koreguoti sprendinius. Projektuotojas 2018-11-06 (vėluodamas 13 kalendorinių dienų) pateikė sprendinius. 2018-11-14 koordinatorė iš naujo peržiūrėjo projektą ir konstatavo, kad atsižvelgta ne į visas pastabas su siūlymu po trūkumų šalinimo registruotis į komisiją.

8341.

84Komisijos posėdis įvyko 2018-11-20, komisijos protokolas (vėluojant šešias dienas) surašytas 2018-11-29. Komisijoje nutarta nepritarti projekto sprendiniams. Nurodyta koreguoti projekto sprendinius pagal pastabas ir pateikti pakartotinai projekto koordinatoriui ir koordinavimo komisijai.

8542.

862018-11-27 įvyko komisijos posėdis, 2018-12-05 (vėluojant penkias dienas) surašytas protokolas, nutarta pritarti pateiktiems sprendiniams. 2018-12-05 gautas rangovės prašymas dėl ekspertizės organizavimo. 2018-12-13 koordinatorius rangovę informavo apie ekspertizės rangovą. 2018-12-18 Kelių direkcijoje gauta neigiama ekspertizės išvada. 2019-01-08 gauta teigiama ekspertizės išvada. 2019-01-17 (vėluojant dvi dienas) projektas buvo patvirtintas.

8743.

882018-05-30 sutartis Nr. S-303 įsigaliojo 2018-06-13, todėl projektas turėjo būti parengtas ir patvirtintas per 5 mėnesius, t. y. iki 2018-11-13. Faktiškai projektas patvirtintas 2019-01-18, t. y. vėluojant 66 kalendorines dienas. Pirminiai projektiniai sprendiniai pateikti 2018-07-25. Nepaisant to, kad nebuvo pateikta tiriamoji dalis, koordinatorius peržiūrėjo pateiktą dokumentaciją ir pateikė bendrines pastabas 2018-08-02.

8944.

90Pirminiai sprendiniai antrą kartą pateikti 2018-08-09, tačiau vėl be geologijos medžiagos. Projektuotojas registravosi į komisiją, kuri įvyko 2018-08-28, protokolas surašytas 2018-09-05. Komisija nutarė nepritarti projekto sprendiniams ir nurodė pastabas.

9145.

92Koordinatorė peržiūrėjo pateiktą dokumentaciją ir 2018-10-16 pateikė pastabas:. Atvykstant į komisiją paprašyta turėti melioratorių derinimą. Projektuotojas 2018-11-18 (vėluodamas 13 dienų) pateikė projektinius sprendinius. Koordinatorė 2018-11-14 (vėluodama 2 dienas), patikrino pateiktą dokumentaciją ir vėl aptiko trūkumų, dėl kurių pateikė pastabas. Koordinatorė nurodė, pataisius projektą, registruotis į komisiją.

9346.

942018-11-20 įvyko komisijos posėdis, protokolas surašytas 2018-11-29 (vėluojant 6 kalendorines dienas), komisija nutarė pritarti projekto sprendiniams. 2018-11-29 Kelių direkcijoje gautas prašymas dėl ekspertizės organizavimo. 2018-12-13 rangovė informuota apie ekspertizės rangovą. 2018-12-18 gauta neigiama ekspertizės išvada. 2019-01-08 gauta teigiama ekspertizės išvada. 2019-01-18 (vėluojant 3 kalendorines dienas) patvirtintas projektas.

9547.

96Nurodė, kad netesybų atveju ieškinio senatis nustatyta ginti ne tik skolininko teises, kuomet, skolininko prašymu taikant ieškinio senatį, kreditoriui priteistinos netesybos, priskaičiuotos už ne ilgesnį nei 180 dienų terminą, bet ginti kreditoriaus teises, kuomet pastarajam prašant taikyti ieškinio senatį, praėjus 6 mėnesiams nuo netesybų taikymo, taikytų netesybų teisėtumas negali būti kvestionuojamas. Nagrinėjamu atveju atsakovui neteismine tvarka patenkinus savo reikalavimą dėl netesybų (atlikus įskaitymus), ieškovas šių (patenkintų) reikalavimų pagrįstumą teismine tvarka ėmėsi kvestionuoti praėjus šešių mėnesių ieškinio senaties terminui, todėl atsakovas prašo teismo ieškovo pareikštam ieškiniui taikyti senatį ir šiuo pagrindu ieškinį atmesti.

9748.

98Nurodė, kad ieškinys teisme gautas 2020-04-10, t. y. praėjus daugiau kaip 6 mėnesiams nuo atsakovo 2019-06-11 raštų, kuriais atsakovas informavo ieškovą apie priskaitytus delspinigius ir atliktus jų įskaitymus į ieškovui mokėtinas sumas, gavimo dienos, t. y. dienos, kurią ieškovas, būdamas profesionaliu teisinių santykių dalyviu ir verslininku, sužinojo apie savo teisės tariamą pažeidimą.

9949.

100Ieškovas, ginčydamas atsakovo atliktus įskaitymus, ieškinyje nurodė, kad atsakovo objektų (kelio Nr. 3315, kelio Nr. 1913, kelio Nr. 3313; kelio 1941) atžvilgiu už vėlavimą atlikti projektavimo darbus pradėjo skaičiuoti nuo 2018-11-13, kuomet suėjo terminas projektavimo darbams įvykdyti, o įskaitymus atliko 2019-06-25, t. y. praėjus 7 mėnesiams ir 12 dienų nuo delspinigių skaičiavimo pradžios (2018-11-13), todėl ieškovo vertinimu, daliai delspinigių, priskaičiuotų laikotarpyje nuo 2018-11-13 iki 2018-12-25 (už 42 dienas) buvo suėjęs ieškinio senaties terminas. Atsakovas su šiais ieškovo argumentais nesutinka.

10150.

102Atsižvelgiant į tai, kad savo reikalavimą dėl delspinigių taikymo už Sutarčių 1.1. punkte numatytos prievolės atlikti projektavimo darbus termino praleidimą atsakovas pareiškė ieškovui 2019-06-11 raštais, t. y. nors ir praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams nuo prievolės įvykdymo terminų pažeidimo (prievolės pažeistos atitinkamai nuo 2018-11-13), tačiau nepaėjus šešiems mėnesiams nuo tinkamo prievolių įvykdymo (prievolės įvykdytos atitinkamai 2019-01-17 – 2019-03-17), laikytina, kad atsakovas ieškinio senaties termino nepraleido.

10351.

104Ieškovui delspinigiai taikyti nuo sutartyse nustatytų terminų projektavimo darbams atlikti pabaigos (įvertinus delspinigių netaikymo laikotarpius) iki faktinės projektavimo darbų pabaigos. Delspinigiai buvo apskaičiuoti neviršijant 180 dienų.

10552.

106Atsakovas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad delspinigius ieškovui taikė ir įskaitymus atliko ieškovui vis dar vykdant sutartinius įsipareigojimus: minėtomis sutartimis ieškovas įsipareigojo atlikti ne tik projektavimo darbus (per 5 mėnesius), bet ir statybos darbus (per 8 mėnesius nuo projektavimo darbų pabaigos).

10753.

108Tarp ieškovo ir atsakovo sudarytomis sutartimis ieškovas iš esmės įsipareigojo parengti sutartyse nustatytų objektų techninius darbo projektus (projektavimo ranga) ir pagal parengtus projektus atlikti numatytus statybos darbus (statybos ranga), todėl tarp šalių sudarytos sutartys yra mišraus pobūdžio ir jomis Rangovas įsipareigojo sukurti du rezultatus. Atitinkamai šių sutarčių vykdymas padalytas etapais, aiškiai išskiriant projektavimo ir statybos darbų etapus bei nustatant terminus šiems atskiriems etapams įvykdyti (sutarčių 8.1 ir 8.2 papunkčiai). Šią aplinkybę, be kita ko, patvirtina ir sutarčių IV.B skyrius, kuriame aiškiai apibrėžiami parengtinam projektui keliami reikalavimai. Ginčo sutartys buvo pasirašytos 2018-05-30; Rangovui pateikus sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimus, abi sutartys įsigaliojo 2018-06-13. Tarp šalių nekyla ginčo, kad terminas parengti projektus atitinkamai suėjo 2018-11-13. Ieškovas nesilaikė pirkimų dokumentų techninėse specifikacijose aprašytos sutarties projektavimo etapo eigos terminų, tuo pačiu pažeisdamas ir sutarčių 8.1 papunktyje įtvirtintą 5 mėnesių terminą techniniams darbo projektams parengti.

10954.

110Ieškovas, vykdydamas sutartinius įsipareigojimus, pažeidė sutartis, praleido terminus parengti techninius darbo projektus, todėl atsakovas turėjo teisę skaičiuoti ieškovui delspinigius, taip, kaip aptarta sutartyse, ir išskaityti šiuos delspinigius iš ieškovui mokėtinų sumų.

11155.

112Ieškovo teiginiai, esą atsakovas projektavimo etape teikė papildomas nesavalaikes pastabas, delsdavo pateikti atsakymus, patvirtinti techninius darbo projektus, neatitinka tikrovės. Tai patvirtina ir atsiliepime į ieškinį nuosekliai išdėstyta projektavimo etapo eiga, iš kurios aiškiai matyti, kad ieškovas nuo pat pradžių pažeidinėjo šalių sudarytose sutartyse įtvirtintus pareigų vykdymo terminus, ignoravo atsakovo koordinatorių ir komisijos pastabas, teikė projektinę dokumentaciją su didelės apimties ir gausiais trūkumais, vėliau visų jų nepašalindavo arba šalindamas vienus trūkumus, pataisytus projektus pateikdavo su naujais trūkumais. Taigi, esminė vėlavimo projektavimo etape priežastis buvo ieškovo dėl blogo veiklos planavimo nesavalaikiai atlikti ir neprofesionalūs veiksmai. Įvertinęs tai, kas nurodyta, atsakovas mano, kad visos nuo ieškovo nepriklausančios aplinkybės, turėjusios įtakos projektavimo darbų atlikimo vėlavimui, buvo išsamiai įvertintos ir į jas buvo atsižvelgta priimant sprendimą dėl delspinigių taikymo ieškovui. Ieškovo nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo didesne apimtimi sutrumpinti delspinigių skaičiavimo termino.

11356.

114Atsakovo ieškovui pritaikyti delspinigiai nėra nei neprotingai dideli, nei aiškiai per dideli. Šalių sutartimi numatytos ir atsakovo taikytos 0,03 proc. dydžio netesybos (delspinigiai) yra tinkama kompensavimo ir skatinimo priemonė, siekiant užtikrinti atsakovo teisėtus interesus. Sumažinus netesybas, būtų paneigta šalių valia dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, taip pat paneigti protingos, sąžiningos verslo praktikos reikalavimai.

11557.

116Neatsižvelgiant į tai, kad vėlesnis sutarties etapas buvo įvykdytas laiku, atsakovui administracinė našta padidėjo (jo darbuotojai turėjo atlikti neplanines ir veiklą trikdančias užduotis: inžinierius turėjo ne pagal eilę, nusižengiant nuo suderinto tinklinio grafiko, tikrinti ieškovo nuolat tikslinamą ir taisomą projektą, komisijos nariai turėjo ruoštis projekto aptarimui komisijoje, vertinti projektą posėdžio metu, kuomet planuota tikrinti kitus projektus, kurių vertinimas galėjo užtrukti dėl ieškovo kaltės, kiti atsakovo darbuotojai turėjo vertinti ieškovui taikytinos atsakomybės už sutarties pažeidimą apimtis). Be to, atsakovas patyrė kitokių nepatogumų ir suvaržymų: dėl sutartis nevykdančių rangovų krito veiklos rodikliai (tinkamai vykdomų valstybinės reikšmės kelių tiesimo, rekonstrukcijos ir taisymo darbų (projektų) dalis vietoje planuojamų 95 proc. tesiekė 64,86 proc. pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2018 metų veiklos ataskaitą, buvo apsunkintos atsakovo galimybės planuoti ir koordinuoti kitų sutarčių vykdymą ir sąlygojo atsakovo ilgesnį nei planuota reagavimo laiką vykdant kitas sutartis, be to sukeltas neigiamas poveikis atsakovo reputacijai tiek Susisiekimo ministerijos, kuriai ji tiesiogiai atskaitinga, tiek visuomenės akyse, padaryta žala Kelių direkcijos kaip valstybės institucijos prestižui bei geram vardui. Žalos reputacijai padariniai šiandien aiškiai matomi iš viešai prieinamos informacijos ir formuojamos viešosios nuomonės: Susisiekimo ministerija ir Kelių direkcija turėjo pasiaiškinti Seimo ekonomikos komitetui, Seimo biudžeto ir finansų komitetams, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybei kodėl realios investicijos į kelius yra mažesnės negu suplanuotos, o viešų asmenų nuomone Susisiekimo ministerijos darbas būtent dėl žvyrkelių asfaltavimo programos įgyvendinimo buvo vertinamas neigiamai, kas galiausiai lėmė susisiekimo ministro pasikeitimą.

11758.

118Trečiasis asmuo UAB „Sweco Lietuva” pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad atsakovas, vertindamas, kad kelio Nr. 3315 Birštonas - Puzonys ruožo nuo 6,413 iki 10,979 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas buvo pradelstas 125 dienas, pripažįsta, kad atsakovas yra atsakingas tik už 16 dienų vėlavimą techninio darbo projekto tvirtinimo etape (baigiamajame etape), o ieškovo atsakomybei nepagrįstai siekia priskirti 109 dienų vėlavimą bei nurodo, kad už šį terminą (109 dienų) Sutarties Nr. 1 pagrindu skaičiuoja ieškovui delspinigius, kuriuos planuoja išskaičiuoti iš ieškovui mokėtinos sumos.

11959.

120Atsakovo Pranešime Nr. 1 nurodytas ieškovo atsakomybei priskirtinų vėlavimo dienų skaičius yra visiškai nepagrįstas ir neatitinka faktinės situacijos, nes Sutartyje Nr. 1 nustatyto tarpinio darbų (projektavimo darbų) atlikimo termino formalus praleidimas iš esmės buvo sąlygotas paties atsakovo. Juo labiau, kad atsakovas ieškovui net nepateikė duomenų, kurie paaiškintų atsakovo ieškovo atžvilgiu skaičiuojamas netesybas.

12160.

122Ieškovas pateikė dubliką, kuriame nurodė, kad CK 1.125 str. 5 d. 1 p. nurodyta norma yra taikoma reikalavimams, kuriais kreditorius prašo priteisti ir išieškoti netesybas iš skolininko. Nagrinėjamoje byloje nurodytas ieškinio senaties pagrindas būtų taikomas, jei pats ieškovas reikštų reikalavimus atsakovui dėl netesybų priteisimo.

12361.

124Ieškovas šioje byloje nereiškia reikalavimų atsakovui CK 1.125 str. 5 d. 1 p. nurodytu pagrindu (išskyrus reikalavimą dėl senaties taikymo atsakovo reikalavimams dėl pritaikytų netesybų ir tais pagrindais atliktiems įskaitymams). Ieškovas reiškia reikalavimą atsakovui dėl įskaitymų pripažinimo neteisėtais ir skolos priteisimo, kuriam taikomas bendras 10 metų ieškinio senaties terminas, remiantis CK 1.125 str. 1 d. ir palūkanų priteisimo, kuriam taikomas sutrumpintas 5 metų ieškinio senaties terminas, remiantis CK 1.125 str. 9 d. Šie ieškinio senaties terminai nėra praleisti.

12562.

126Atsakovas taip pat klaidingai nurodo, kad senaties terminas turi būti skaičiuojamas nuo atsakovo 2019-06-11 raštų gavimo dienos. Pažymėjo, kad 2019-06-11 raštais atsakovas tik informavo ieškovą apie ketinimą pritaikyti delspinigius bei atlikti įskaitymus, sumažinant apmokėjimą už atliktus darbus paskaičiuotų delspinigių suma, tačiau realiai savo ketinimą atsakovas realizavo tik 2019-06-25 mokėjimais bei atsisakymu iki 2019-07-29 sumokėti likusią atlyginimo už darbus dalį. Apie savo teisių pažeidimą, nuo kurio ir skaičiuotina ieškinio senaties termino pradžia, ieškovas objektyviai ir realiai sužinojo ankščiausiai 2019-06-25, kai atsakovas, atlikdamas mokėjimus už atliktus darbus pagal PVM sąskaitas faktūras, nesumokėjo atitinkamų sumų, atlikdamas įskaitymą, t. y. faktiškai sumokėjo ieškovui mažiau taikytų delspinigių suma, negu privalėjo sumokėti. Vėliausiai ieškovas apie savo teisių pažeidimą sužinojo ir turėjo sužinoti 2019-07-29, kuomet suėjo jo atsakovui išrašytuose PVM sąskaitose faktūrose numatytas jų apmokėjimo terminas. Atsižvelgiant į kas išdėstyta, ieškovo reikalavimams dėl skolos priteisimo, atliktų įskaitymų pripažinimo neteisėtais ir jų panaikinimo taikytinas 10 metų ieškinio senaties terminas turi būti anksčiausiai skaičiuojamas nuo 2019-06-25.

12763.

128Ieškovo reikalavimams nėra taikytini sutrumpinti ieškinio senaties terminai, o yra taikomas bendrasis ieškinio senaties terminas, numatytas CK 1.125 str. 1 d., todėl atsakovo prašymas taikyti ieškinio senatį ieškovo reikalavimams yra atmestinas. CK 1.133 str. nurodyta, kad skolininkas, įvykdęs pareigą po to, kai pasibaigė ieškinio senaties terminas, neturi teisės reikalauti grąžinti tai, kas įvykdyta, nors vykdydamas jis ir nežinojo, kad senaties terminas yra pasibaigęs. Atkreipė dėmesį į tai, kad pats ieškovas atsakovo paskaičiuotų delspinigių atsakovui nemokėjo, delspinigius vienašališkai įskaitė atsakovas. Taigi, ieškovas pats pareigos (šiuo atveju atsakovo vienašališkai bei nesąžiningai paskaičiuotų delspinigių mokėjimo) nevykdė. Priešingai, ieškovas, sužinojęs apie atsakovo atliktus įskaitymus, išreikšdamas savo nesutikimą su paskaičiuotais delspinigiais, kelis kartus kreipėsi į atsakovą bei siekė taikiai išspręsti susidariusią situaciją.

12964.

130Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, jog dėl pavėluotų projektavimo darbų įvykdymo jis patyrė papildomas išlaidas dėl padidėjusios administracinės naštos bei kitokius nepatogumus dėl kritusių veiklos rodiklių, sukelto neigiamo poveikio jo reputacijai. Pažymėjo, jog šie atsakovo nurodyti nepatogumai ir papildomos išlaidos nėra pagrįsti. Atsakovas pateikia tik spėjimus, jog dėl pavėluotų projektavimo darbų įvykdymo buvo padaryta žala jo prestižui bei geram vardui, nepagrįstai nurodydamas, kad būtent dėl pavėluotų projektavimo darbų įvykdymo žalos jo reputacijai padariniai yra matomi iš viešai prieinamos informacijos, formuojamos viešosios nuomonės, o pavėluotų projektavimo darbų įvykdymas lėmė susisiekimo ministro pasikeitimą. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, laikytina, kad atsakovas nepaneigė ieškovo teiginių, jog atsakovas dėl formalių projektavimo darbų terminų praleidimo nepatyrė ir negalėjo patirti jokių nuostolių, kadangi galutiniai darbai pagal Sutartis buvo atlikti tinkamai ir laiku.

13165.

132Atsakovas pateikė tripliką, kuriame nurodė, kad netinkamo sutarčių vykdymo atveju sutarčių 60 punkto prasme netesybos taikomos nuo objekto, kas atitinka konkretaus remontuojamo kelio ruožą, kainos.

13366.

134Aplinkybę, kad sutartyje sąvoka „objektas“ yra vartojama apibūdinant rekonstruotinus kelio ruožus, o ne atskirus darbus (darbų etapus), kuriuos pagal sutartį turėjo atlikti ieškovas, patvirtina ir kitų sutarties sąlygų turinys. Pavyzdžiui, sutarties 34 punkte nustatyta, kad per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį rangovė garantuoja objekte darbo ir priešgaisrinę saugą ir aplinkos ekologinę apsaugą; sutarties 39 punkte nustatyta, kad rangovė įsipareigoja per protingą terminą raštu kreiptis į statinio statybos techninį prižiūrėtoją dėl galutinio objekto apžiūros akto gavimo ir pranešti atsakovui apie darbų užbaigimą, prašydama organizuoti jų priėmimą; sutarties 73 punkte nustatyta, kad rangovė atsako už objekto sugriuvimą arba defektus, jeigu defektai atsirado per sutartyje nustatytus terminus ir rangovė neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, netinkamo naudojimo ir pan.; o sutarties 99 punkte nustatyta, kad tuo atveju, jeigu siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių rangovė nenumatė sudarydama sutartį, bet turėjo ir galėjo numatyti pagal užsakovės pateiktą techninę specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, projektinę dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra būtini šiai sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus rangovė atlieka savo sąskaita.

13567.

136Atsižvelgiant į aplinkybę, kad ieškinys teisme gautas 2020-04-10, t. y. praėjus daugiau kaip 6 mėnesiams nuo atsakovo 2019-06-11 raštų, kuriais atsakovas informavo ieškovą apie priskaitytus delspinigius ir atliktus jų įskaitymus į ieškovui mokėtinas sumas, gavimo dienos, ieškovas akivaizdžiai praleido CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatytą 6 mėnesių ieškinio pateikimo (senaties) terminą dėl netesybų išieškojimo, ir nėra pagrindo šio termino atnaujinti.

13768.

138Viešųjų pirkimų teisiniuose santykiuose dėl jų specifikos, inter alia, susijusios su unikaliais pirkimo objektais (prekėmis, paslaugomis ar darbais), kurie paprastai nenaudojami komerciniais tikslais, kreditorėms (perkančiosioms organizacijoms), jei atsakovai (tiekėjai) pareikštų prieštaravimus (ar pats teismas savo iniciatyva pradėtų nagrinėti šį klausimą), neretai būtų pernelyg sunku ar apskritai neįmanoma tiksliai įrodyti pagal viešojo pirkimo sutartį apskaičiuotų netesybų santykį su kilusiais realiais nuostoliais, todėl jei procese dėl tiekėjų sutartinės atsakomybės pastarieji pareiškia argumentuotus prieštaravimus arba teismas savo iniciatyva sprendžia netesybų mažinimo klausimą, perkančiosios organizacijos, įrodinėdamos priteistinų netesybų santykį su realiai patirtais nuostoliais, gali įrodinėti ne tik tiesioginę ekonominę praradimų, negautų pajamų ar papildomų išlaidų vertę, bet ir nurodyti kitokio pobūdžio nepatogumus, suvaržymus ir kt., kurių finansinė vertė atitinka apskaičiuotų netesybų dydį.

139Ieškinys tenkintinas iš dalies

140II.

141Teismo nustatytos faktinės aplinkybės, argumentai ir išvados

14269.

143Bylos duomenimis nustatyta, kad 2018-05-30 ieškovas su atsakovu sudarė Pirkimo sutartį Nr. S-302, kuria ieškovas įsipareigojo per 13 mėnesių terminą nuo sutarties įsigaliojimo pagal atsakovo pateiktą techninę specifikaciją (techninę užduotį): 1) parengti Valstybinės reikšmės rajoninių kelių Nr. 3315 Birštonas-Puzonys ruožo nuo 6,413 ik 10,979 km kapitalinio remonto techninį darbo projektą, suderinti jį su visomis suinteresuotomis institucijomis ir atsakovu, o atsakovas įsipareigojo už darbus sumokėti ieškovui 1 253 520,58 Eur; 2) pagal atliktą ekspertizę ir atsakovo patvirtintą projektą, atlikti numatytus statybos darbus; 3) atlikti projekto vykdymo priežiūrą statybos darbų vykdymo metu; 4) parengti ir perduoti atsakovui išpildomąją dokumentaciją, atlikti kelio ruožo, kuriame buvo vykdomi statybos darbai, kadastrinius matavimus, parengti VĮ „Registrų centras“ užregistruoto statinio, kuriame buvo vykdomi statybos darbai, kadastrinių matavimų bylą, pateikti ją VĮ „Registrų centras“ išankstinei patikrai; 5) įregistruoti deklaraciją apie statybos užbaigimą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“. Parengti kapitalinio remonto techninį darbo projektą ieškovas įsipareigojo per 5 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

14470.

1452018-05-30 ieškovas su atsakovu sudarė Pirkimo sutartį Nr. S-303, kuria ieškovas įsipareigojo per 13 mėnesių terminą nuo sutarties įsigaliojimo pagal atsakovo pateiktą techninę specifikaciją (techninę užduotį): 1) parengti Valstybinės reikšmės rajoninių kelių Nr. 1913 Rokeliai-Vainatrakis-Pakuonis ruožo nuo 11,00 iki 13,621 km, Nr. 3313 Liepalotas-Ašminta-Pakuonis ruožo nuo 3,693 iki 11,085 km, Nr. 1941 Vainatakis-Margininkai ruožo nuo 0,00 iki 1,987 km kapitalinio remonto techninius darbo projektus, suderinti juos su visomis suinteresuotomis institucijomis ir atsakovu, o atsakovas įsipareigojo už darbus sumokėti ieškovui 3 875 449,04 Eur; 2) pagal atliktas ekspertizes ir atsakovo patvirtintus projektus, atlikti numatytus statybos darbus; 3) atlikti projekto vykdymo priežiūrą statybos darbų vykdymo metu; 4) parengti ir perduoti atsakovui išpildomąją dokumentaciją, atlikti kelio ruožo, kuriame buvo vykdomi statybos darbai, kadastrinius matavimus, parengti VĮ „Registrų centras“ užregistruoto statinio, kuriame buvo vykdomi statybos darbai, kadastrinių matavimų bylą, pateikti ją VĮ „Registrų centras“ išankstinei patikrai; 5) įregistruoti deklaraciją apie statybos užbaigimą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“. Parengti kapitalinio remonto techninius darbo projektus ieškovas įsipareigojo per 5 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

14671.

147Sutartimis ieškovas ir atsakovas taip pat susitarė, kad ieškovas, neužbaigęs darbų sutartyse nurodytais terminais, nesilaikęs darbų atlikimo terminų, įsipareigoja mokėti atsakovui 0,03 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo kiekvieno neužbaigto objekto kainos.

14872.

1492018-07-25 ieškovas išsiuntė atsakovui pirminius sprendinius dėl kelio Nr. 1913 ruožo nuo 11,00 iki 13,621 km, kelio Nr. 3313 ruožo nuo 3,693 iki 11,085 km. 2018-08-03 ieškovas išsiuntė atsakovui pirminius sprendinius dėl kelio Nr. 1941 ruožo nuo 0,00 iki 1,987 km. 2018-08-02 el. paštu siųstu raštu ieškovas pateikė pastabas dėl pirminių sprendinių dėl kelio Nr. 1913 ruožo nuo 11,00 iki 13,621 km, kelio Nr. 3313 ruožo nuo 3,693 iki 11,085 km.

15073.

1512018-08-03 ieškovas išsiuntė atsakovui pirminius sprendinius dėl kelio Nr. 3315 ruožo nuo 6,413 iki 10,979 km. 2018-08-09 ieškovas išsiuntė atsakovui patikslintus sprendinius dėl kelių Nr. 3313, 1913. 2018-08-31 el. paštu siųstu raštu ieškovas pateikė pastabas dėl pirminių sprendinių keliui Nr. 3315, keliui Nr. 1914.

15274.

1532018-09-05 ieškovo Rengiamų kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo komisijos posėdžio protokolu Nr. PKK-201 įformintu sprendimu nutarta nepritarti projektui dėl kelio Nr. 3313, įpareigoti projektuotoją pakoreguoti projektą pagal pastabas.

15475.

1552018-09-06 ieškovo Rengiamų kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo komisijos posėdžio protokolu Nr. PKK-280 įformintu sprendimu nutarta nepritarti projektų dėl kelio Nr. 1913 ruožo nuo 11,00 iki 13,621 km sprendiniams, įpareigoti projektuotoją pakoreguoti projektą pagal pastabas.

15676.

1572018-09-19 ieškovas išsiuntė atsakovui pataisytą kelio Nr. 1941 projektą. 2018-09-19 ieškovo rangovas UAB „Sweco Lietuva“ išsiuntė el. paštu atsakovui pataisytą kelio Nr. 1941 projektinę dokumentaciją.

15877.

1592018-10-03 atsakovas kreipėsi į ieškovą ir nurodė atsakovui pakoreguoti kelio Nr. 1941 projektą pagal pastabas. 2018-10-04 ieškovo subrangovas UAB „Atamis“ el. paštu kreipėsi į atsakovą ir nurodė, kad siunčia kelių Nr. 1913 ir 3313 kapitalinio remonto techninius darbo projektus.

16078.

1612018-10-06 raštu Nr. S18-1190 ieškovas kreipėsi į ieškovą ir nurodė, kad teikia projektinius geologinius tyrimus dėl projekto keliui Nr. 3313. 2018-10-08 atsakovas el. paštu kreipėsi į UAB „Atamis“ ir nurodė, kad projektai Nr. 1913, Nr. 3313 nebus tikrinami, kol nebus pateiktos geologijos ataskaitos; nurodė, kad tokia pastaba buvo pateikta atsakovo komisijos 2018-09-05 protokole.

16279.

1632018-10-08 UAB „Atamis“ el. paštu persiuntė atsakovui geologijos ataskaitas dėl kelių Nr. 1913 ir 3313. 2018-10-16 ieškovas kreipėsi į atsakovą su patikslintais sprendiniais dėl kelio Nr. 3315. 2018-10-16 atsakovas el. paštu. kreipėsi į UAB „Atamis“ ir nurodė, kad gavus geologijos ataskaitas ir kitus dokumentus, projektai dėl kelių Nr. 1913 ir 3313 buvo patikrinti iš naujo, dėl jų pateiktos pastabos.

16480.

1652018-10-17 UAB „Sweco Lietuva“ išsiuntė el. paštu atsakovui pataisytą kelio Nr. 1941 projektinę dokumentaciją kartu su geologinių tyrimų ataskaita. 2018-10-26 atsakovas kreipėsi į ieškovą nurodė pakoreguoti kelio Nr. 1941 projektą pagal pastabas.

16681.

1672018-10-26 el. paštu siųstu raštu atsakovas kreipėsi į ieškovą ir nurodė, kad 2018-10-15 ieškovo pareiktas projektas keliui Nr. 3315 buvo pakartotinai patikrintas pagal geologinę ataskaitą; prašė pakoreguoti projektą pagal pateiktas pastabas.

16882.

1692018-11-05 UAB „Atamis“ kreipėsi į atsakovą ir nurodė, kad teikia pataisyta kelio Nr. 1913 kapitalinio remonto projektą. 2018-11-06 UAB „Atamis“ kreipėsi į atsakovą ir nurodė, kad teikia pataisyta kelio Nr. 3313 kapitalinio remonto projektą.

1702018-11-09 UAB „Sweco Lietuva“ prašė įtraukti į artimiausią komisijos posėdį kelio Nr. 1941 projekto svarstymą.

17183.

1722018-11-14 ieškovas kreipėsi į atsakovą ir nurodė, kad tarp ieškovo siųsto dokumentų nėra pataisyto kelio Nr. 3313 projekto.

17384.

1742018-11-14 ieškovas el. paštu kreipėsi į atsakovą ir nurodė, kad buvo patikrintas projektas Nr. 1913, pateiktos pastabos.

17585.

1762018-11-14 atsakovas nurodė, kad pakartotinai siunčiu pataisytą kelio Nr. 3313 projektą. 2018-11-14 ieškovas kreipėsi į UAB „Atamis“, nurodė, kad teikia kelias pastabas dėl kelio Nr. 3313 projekto ir prašo atvykti į komisiją.

17786.

1782018-11-29 ieškovo Rengiamų kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo komisijos posėdžio protokolu Nr. PKK-280 įformintu sprendimu nutarta nepritarti projekto keliui Nr. 3315 sprendiniams, įpareigoti projektuotoją pakoreguoti projektą pagal pastabas.

17987.

1802018-11-29 ieškovas kreipėsi į atsakovą, prašydamas parinkti projekto keliui Nr. 1913 ekspertizės rangovą. 2018-11-29 ieškovo Rengiamų kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo komisijos posėdžio protokolu Nr. PKK-282 įformintu sprendimu nutarta pritarti projektui dėl kelio Nr. 1913.

18188.

1822018-11-29 ieškovo Rengiamų kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo komisijos posėdžio protokolu Nr. PKK-279 įformintu sprendimu nutarta pritarti pataisytiems projekto keliui Nr. 1941 sprendiniams.

18389.

1842018-11-30 ieškovas kreipėsi į atsakovą, prašydamas parinkti ekspertizės rangovą projekto Nr. 1941 ekspertizei atlikti.

18590.

1862018-12-05 ieškovo Rengiamų kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo komisijos posėdžio protokolu Nr. PKK-292 įformintu sprendimu nutarta pritarti pataisytiems projekto keliui Nr. 3315 sprendiniams.

18791.

1882018-12-05 ieškovas kreipėsi į atsakovą, prašydamas parinkti projekto keliui Nr. 3313 ekspertizės rangovą.

18992.

1902018-12-21 UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ Bendrosios ekspertizės akte Nr. 217/18.2 nurodyta, kad kelio Nr. 3315 ruožo nuo 3,693 iki 11,089 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas atitinka teisės aktų reikalavimus; techninį darbo projektą galima tvirtinti.

19193.

1922019-01-10 atsakovas kreipėsi į ieškovą ir nurodė kelių Nr. 1913, 3313, 1941 projektus pristatyti UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“.

19394.

1942019-01-10 ieškovas kreipėsi į atsakovą, prašydamas patvirtinti ieškovo pateiktas lokalines sąmatas keliams Nr. 1913, Nr. 3313. 2019-01-17 atsakovo direktoriaus įsakymu patvirtintas kelio Nr. 3313 techninis darbo projektas. 2019-01-18 atsakovo direktoriaus įsakymu patvirtintas kelio Nr. 1913 techninis darbo projektas.

19595.

1962019-01-30 raštu ieškovas kreipėsi į atsakovą ir nurodė, kad kelio Nr. 3315 projektas nebus tvirtinamas dėl klaidingų bendrųjų statinio rodiklių.

19796.

1982019-02-22 atsakovas kreipėsi į ieškovą nurodė pakoreguoti kelio Nr. 1941 lokalinę sąmatą.

19997.

2002019-02-25 UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ Bendrosios ekspertizės akte Nr. 81-404 (18)/2/2019 nurodyta, kad kelio Nr. 3315 ruožo nuo 6,413 iki 10,979 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas atitinka teisės aktų reikalavimus; techninį darbo projektą galima tvirtinti.

20198.

2022019-02-25 raštu atsakovas kreipėsi į ieškovą ir nurodė, kad kelio Nr. 3315 projektas nebus tvirtinamas dėl klaidingų bendrųjų statinio rodiklių ir klaidinančios ekspertų rekomendacijos.

20399.

2042019-02-27 atsakovas kreipėsi į ieškovą ir nurodė, kad kelio Nr. 1941 projektas yra patvirtintas.

205100.

2062019-03-04 atsakovas kreipėsi į ieškovą ir nurodė patikslinti kelio Nr. 3315 projektinę dokumentaciją. 2019-03-18 atsakovo direktoriaus įsakymu patvirtintas kelio Nr. 3315 techninis darbo projektas.

207101.

2082019-05-30 ieškovas išrašė ir pateikė atsakovui apmokėjimui PVM sąskaitą-faktūrą serija KT0012 Nr. 005617 457 004 Eur sumai už žvyrkelių, esančių Kauno ir Alytaus apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimą, projektų vykdymo priežiūrą ir darbų atlikimą (pagal Sutartį Nr. 1).

209102.

2102019-05-30 ieškovas išrašė ir pateikė atsakovui apmokėjimui PVM sąskaitą-faktūrą serija KT0012 Nr. 005618 659 714,09 Eur sumai už žvyrkelių, esančių Kauno ir Alytaus apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimą, projektų vykdymo priežiūrą ir darbų atlikimą (pagal Sutartį Nr. 2).

211103.

2122019-06-11 atsakovas raštu Nr. (7.2 E) 2E-4041 kreipėsi į ieškovą ir nurodė, kad už valstybinės reikšmės kelio Nr. 3315 ruožo nuo 6,413 iki 10,979 km techninio darbo projekto vėlavimą (109 pradelstas kalendorines dienas) ieškovui pritaikyta delspinigių suma sudaro 33 876,11 Eur; delspinigiai bus išskaičiuoti iš ieškovo pateiktoje 2019-05-30 PVM sąskaitoje-faktūroje Nr. 005617 mokėtinos sumos.

213104.

2142019-06-11 atsakovas raštu Nr. (7.2 E) 2E-4042 kreipėsi į ieškovą ir nurodė, kad už valstybinės reikšmės kelio Nr. 1913 Rokeliai-Vainatrakis-Pakuonis ruožo nuo 11,00 iki 13,621 km techninio darbo projekto vėlavimą (pradelsta 66 kalendorinių dienų, delspinigiai paskaičiuoti už 40 kalendorinių dienų) ieškovui pritaikyta delspinigių suma sudaro 8 072,40 Eur; už valstybinės reikšmės kelio Nr. 3313 Liepalotas-Ašminta-Pakuonis ruožo nuo 3,693 iki 11,085 km techninio darbo projekto vėlavimą (pradelsta 65 kalendorines dienas, delspinigiai paskaičiuoti už 61 kalendorinę dieną) ieškovui pritaikyta delspinigių suma sudaro 39 202,26 Eur; už valstybinės reikšmės kelio Nr. 1941 Vainatakis-Margininkai ruožo nuo 0,00 iki 1,987 km techninio darbo projekto vėlavimą (pradelsta 106 kalendorinės dienos, delspinigiai paskaičiuoti už 79 kalendorinių dienų) ieškovui pritaikyta delspinigių suma sudaro 9 194,81 Eur; delspinigiai (iš viso 56 469,47 Eur) bus išskaičiuoti iš ieškovo pateiktoje 2019-05-30 PVM sąskaitoje-faktūroje Nr. 005618 mokėtinos sumos.

215105.

2162019-06-19 raštais Nr. S19-700, Nr. S19-701 ieškovas kreipėsi į atsakovą ir nurodė, kad nesutinka su ieškovo sprendimais įskaityti delspinigius, prašė paaiškinti, kokie ieškovo veiksmai lėmė vėlavimą, sumokėti visas sąskaitose Nr. 005617, 005618 nurodytas sumas, skaičiuoti delspinigius atsižvelgiant į sutarčių specifiką, tikslus.

217106.

2182019-09-20 raštu atsakovas kreipėsi į ieškovą ir nurodė, kad nesutinka sumažinti pagal Sutartį Nr. 1 ir Sutartį Nr. 2 paskaičiuotų ir įskaitytų delspinigių.

219107.

2202019-09-30 raštu Nr. S19-1190-2 ieškovas kreipėsi į atsakovą ir nurodė, kad 2019-09-27 baigė Sutartyje Nr. 2 ir numatytus darbus.

221108.

2222019-10-14 raštu Nr. S19-1257 ieškovas kreipėsi į atsakovą ir nurodė, kad 2019-09-24 baigė Sutartyje Nr. 1 ir numatytus darbus.

223Dėl darbų pagal sutartis vėlavimo priežasčių

224109.

225Bylos duomenys patvirtina ir šalys neginčija faktinių aplinkybių, kad techninio projekto parengimo darbai pagal aukščiau nurodytas sutartis buvo atlikti praleidus sutartyje nurodytus šių darbų atlikimo terminus. Šalys skirtingai aiškina darbų vėlavimo priežastis, ieškovas nurodydamas, kad darbai vėlavo dėl to, kad atsakovas ne laiku atliko savo sutartines pareigas, tuo tarpu atsakovo teigimu, darbų vėlavimo priežastimi yra ieškovo netinkamas sutarčių vykdymas.

226110.

227Ieškovo manymu, darbų vėlavimo priežastimi buvo atsakovo nebendradarbiavimas, vengimas priimti atitinkamus sprendimus, susijusius su ieškovo pateiktų projektų derinimu. Atsakovas nurodė, kad ieškovas vėluodavo pateikti projektinius pasiūlymus, pateikdavo projektus su netikslumais, dėl ko ir vėlavo atlikti darbus sutartyse nurodytais terminais.

228111.

229Nustatyta, kad sutartimis buvo susitarta dėl tokios sutarčių vykdymo tvarkos, pagal kurią atsakovas įsipareigojo atlikti projekto ekspertizę per 15 darbo dienų nuo ieškovo prašymo atlikti ekspertizę dienos; per 5 darbo dienas nuo teigiamo ekspertizės akto gavimo patvirtinti projektą (sutarčių 22 p.); ieškovas per 10 darbo dienų turi pataisyti projektą pagal ekspertizės pastabas (sutarčių 23 p.); atsakovas per 5 darbo dienas turi atlikti kitus veiksmus, susijusius su sutarties vykdymu (sutarčių 56.1 p.).

230112.

231Sutarčių dalimi esančios techninės specifikacijos 13 punkte buvo nurodyta, kad ieškovas turi pateikti atsakovui pirminius sprendinius po 8 savaičių nuo sutarties pasirašymo dienos. Projekto koordinatorius pateikia pastabas per ne ilgesnį nei 5 darbo dienų terminą po rangovo kreipimosi į užsakovą. Projekto koordinatoriui pateikus pastabas, pirminiai sprendiniai pataisomi per 5 darbo dienas. Komisijai pateikus pastabas, projektas pataisomas per ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų terminą. Komisijos protokolas surašomas per 3 darbo dienas (Techninės specifikacijos 13 punktas).

232Dėl kelio Nr. 3315 ruožo nuo 6,413 iki 10,979 km

233113.

234Pagal techninės specifikacijos 13 punktą, ieškovas pirminius sprendinius nurodytiems kelio ruožams turėjo pateikti iki 2018-07-25. Bylos duomenys patvirtina, kad pirminius sprendinius dėl nurodyto kelio ruožo ieškovas pateikė 2018-08-03, taigi, vėluodamas 9 kalendorines dienas. Atsakovo paskirta koordinatorė pastabas dėl nurodyto kelio projekto pateikė el. paštu 2018-08-31, t. y. vėluodama 21 kalendorinę dieną. Aplinkybes apie koordinatorės vėlavimą atlikti sutartyje nurodytus veiksmus 21 dieną pripažįsta ir atsakovas.

235114.

236Patikslintus pirminius sprendinius ieškovas pateikė 2018-10-16, t. y. vėluodamas 36 kalendorines dienas. Pastabas dėl patikslintų pirminių sprendinių atsakovo koordinatorė pateikė 2018-10-26, t. y. vėluodama 3 kalendorines dienas. 2018-11-20 įvyko komisijos posėdis, kuriame nepritarta projekto sprendiniams. Komisijos protokolas parengtas 2018-11-29, t. y. vėluojant 6 kalendorines dienas. Šių aplinkybių šalys neginčijo.

237115.

238Ieškovas taip pat nurodė, kad dėl atsakovo veiksmų kelio Nr. 3315 projektas buvo patvirtintas vėluojant 8 kalendorines dienas, kadangi atsakovas nesilaikė 5 darbo dienų termino projekto patvirtinimui gavus teigiamą ekspertizės aktą. Bylos duomenys patvirtina, kad teigiamas ekspertizės aktas nurodyto kelio projektui buvo parengtas 2019-02-25 (atsakovas jį gavo 2019-03-01), o projektas patvirtintas 2019-03-18. Iš bylos duomenų taip pat matyti, kad laikotarpiu nuo teigiamo ekspertizės akto parengimo iki projekto patvirtinimo atsakovas projektinėje dokumentacijoje nustatė (2018-02-25) klaidingus bendruosius statinio rodiklius ir klaidinančias ekspertų rekomendacijas, dėl ko nurodė, kad projektas negali būti tvirtinimas.

239116.

240Ieškovas aplinkybių, kad nurodyti projekto trūkumai egzistavo, neginčijo, tačiau nurodė, kad tokios pastabos turėjo būti pateiktos dar projekto derinimo su koordinatoriumi stadijoje; dėl šios nesavalaikės pastabos atsakovas yra atsakingas už projekto patvirtinimo vėlavimo laikotarpį. Teismas sutinka su ieškovo pozicija, kad atsakovas, teikdamas pastabas dėl projekto jau po teigiamo ekspertizės akto gavimo, nesilaikė sutarties 22 punkto reikalavimų, dėl ko ieškovas negali būti laikomas atsakingu už tokiais atsakovo veiksmais sukeltą projekto patvirtinimo vėlavimą. Pripažintina, kad atsakovas, pažeisdamas sutarties 22 punkte įtvirtintą tvarką dėl projekto patvirtinimo, atliko 8 kalendorinių dienų vėlavimą.

241117.

242Remiantis išdėstytu, pripažintina, kad projekto patvirtinimas dėl nurodytų atsakovo veiksmų užsitęsė 38 (21+3+6+8) kalendorines dienas, tuo tarpu dėl ieškovo veiksmų – 45 (9+36) kalendorines dienas. Atsakovas neįrodinėjo ir neįrodė aplinkybių, kad dėl likusio ieškovui priskirto vėlavimo (64 =109-45), kuris nurodytas atsakovo 2019-06-11 rašte Nr. (7.2E)2E-4041, atsakingas yra būtent ieškovas. Nurodytų motyvų pagrindu teismas sprendžia, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovas yra atsakingas už projekto patvirtinimo vėlavimo dalį 64 kalendorines dienas (CPK 178 str.).

243Dėl kelio Nr. 1941 ruožo nuo 0,00 iki 1,987

244118.

245Pagal techninės specifikacijos 13 punktą, ieškovas pirminius sprendinius nurodytam kelio ruožui turėjo pateikti iki 2018-07-25. Bylos duomenys patvirtina, kad pirminius sprendinius dėl nurodyto kelio ruožo ieškovas pateikė 2018-08-03, taigi, vėluodamas 9 kalendorines dienas. Atsakovo paskirta koordinatorė pastabas dėl nurodyto kelio projekto pateikė el. paštu 2018-08-31, t. y. vėluodama 21 kalendorinę dieną. Aplinkybes apie koordinatorės vėlavimą atlikti sutartyje nurodytus veiksmus 21 dieną pripažįsta ir atsakovas.

246119.

247Patikslintus pirminius sprendinius ieškovas pateikė 2018-09-19, t. y. vėluodamas 11 kalendorinių dienas. Pastabas dėl patikslintų pirminių sprendinių atsakovo koordinatorė pateikė 2018-10-03, t. y. vėluodama 7 kalendorines dienas. Pakartotinai patikslintus pirminius sprendinius ieškovas pateikė 2018-10-17, t. y. vėluodamas 7 kalendorines dienas. Pastabas dėl patikslintų pirminių sprendinių atsakovo koordinatorė pateikė 2018-10-26, t. y. vėluodama 2 kalendorines dienas.

248120.

2492018-11-20 įvyko komisijos posėdis, kuriame nepritarta projekto sprendiniams. Komisijos protokolas parengtas 2018-11-29, t. y. vėluojant 6 kalendorines dienas. Aukščiau nurodytų aplinkybių šalys neginčijo.

250121.

251Teigiamą ekspertizės aktą pagal nurodyto kelio projektui atsakovas gavo 2019-01-25, o projektas patvirtintas 2019-02-27, t. y. vėluojant 21 kalendorines dienas. Iš bylos duomenų taip pat matyti, kad laikotarpiu nuo teigiamo ekspertizės akto gavimo (2019-01-25) iki projekto patvirtinimo atsakovas projektinėje dokumentacijoje nustatė (2019-01-30) klaidingus bendruosius statinio rodiklius ir klaidinančias ekspertų rekomendacijas, dėl ko nurodė, kad projektas negali būti tvirtinimas.

252122.

253Ieškovas aplinkybių, kad nurodyti projekto trūkumai egzistavo, neginčijo, tačiau nurodė, kad tokios pastabos turėjo būti pateiktos dar projekto derinimo su koordinatoriumi stadijoje; dėl šios nesavalaikės pastabos atsakovas yra atsakingas už projekto patvirtinimo vėlavimo laikotarpį. Teismas sutinka su ieškovo pozicija, kad atsakovas, teikdamas pastabas dėl projekto jau po teigiamo ekspertizės akto gavimo, nesilaikė sutarties 22 punkto reikalavimų, dėl ko ieškovas negali būti laikomas atsakingu už tokiais atsakovo veiksmais sukeltą projekto patvirtinimo vėlavimą. Pripažintina, kad atsakovas, pažeisdamas sutarties 22 punkte įtvirtintą tvarką dėl projekto patvirtinimo, atliko 21 kalendorinių dienų vėlavimą.

254123.

255Remiantis išdėstytu, pripažintina, kad projekto patvirtinimas dėl nurodytų atsakovo veiksmų užsitęsė 57 (21+7+2+6+21) kalendorines dienas, tuo tarpu dėl ieškovo veiksmų – 27 (9+11+7) kalendorines dienas. Atsakovas neįrodinėjo ir neįrodė aplinkybių, kad dėl likusio ieškovui priskirto vėlavimo (79 =106-27), kuris nurodytas atsakovo 2019-06-11 rašte Nr. (7.2E)2E-4042, atsakingas yra būtent ieškovas. Nurodytų motyvų pagrindu teismas sprendžia, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovas yra atsakingas už minėto projekto patvirtinimo vėlavimo dalį 79 kalendorines dienas (CPK 178 str.).

256Dėl kelio Nr. 3313 ruožo nuo 3,693 iki 11,085 km

257124.

258Pagal techninės specifikacijos 13 punktą, ieškovas pirminius sprendinius nurodytam kelio ruožui turėjo pateikti iki 2018-07-25. Bylos duomenys patvirtina, kad pirminius sprendinius dėl nurodyto kelio ruožo ieškovas pateikė 2018-07-25, taigi, nepraleidęs termino. Atsakovo paskirta koordinatorė pastabas dėl nurodyto kelio projekto pateikė el. paštu 2018-08-02, t. y. vėluodama 1 kalendorinę dieną. Patikslintus pirminius sprendinius ieškovas pateikė 2018-08-09, t. y. nepraleidęs termino.

259125.

2602018-08-28 įvyko komisijos posėdis, kuriame nepritarta projekto sprendiniams. Komisijos protokolas parengtas 2018-09-05, t. y. vėluojant 5 kalendorines dienas. Aukščiau nurodytų aplinkybių šalys neginčijo. Patikslintą projektinę dokumentaciją ieškovas pateikė atsakovui 2018-10-04, t. y. vėluodamas 15 kalendorinių dienų. Atsakovo paskirta koordinatorė pastabas dėl nurodyto kelio projekto pateikė el. paštu 2018-10-16, t. y. vėluodama 1 kalendorinę dieną.

261126.

262Pakartotinai patikslintą projektinę dokumentaciją ieškovas pateikė 2018-11-06, t. y. vėluodamas 13 kalendorinių dienų. Atsakovo paskirta koordinatorė pastabas dėl nurodyto kelio projekto pateikė el. paštu 2018-11-14, t. y. vėluodama 1 kalendorinę dieną. 2018-11-27 įvyko komisijos posėdis, kuriame nepritarta projekto sprendiniams. Komisijos protokolas parengtas 2018-12-05, t. y. vėluojant 5 kalendorines dienas. Teigiamą ekspertizės aktą pagal nurodyto kelio projektui atsakovas gavo 2019-01-08, o projektas patvirtintas 2019-01-17, t. y. vėluojant 2 kalendorines dienas.

263127.

264Remiantis išdėstytu, pripažintina, kad projekto patvirtinimas dėl nurodytų atsakovo veiksmų užsitęsė 10 (1+5+1+1+2) kalendorių dienų, tuo tarpu dėl ieškovo veiksmų – 28 (15+13) kalendorines dienas. Atsakovas neįrodinėjo ir neįrodė aplinkybių, kad dėl likusio ieškovui priskirto vėlavimo (37=65-28), kuris nurodytas atsakovo 2019-06-11 rašte Nr. (7.2E)2E-4042, atsakingas yra būtent ieškovas. Nurodytų motyvų pagrindu teismas sprendžia, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovas yra atsakingas už minėto projekto patvirtinimo vėlavimo dalį 37 kalendorines dienas (CPK 178 str.).

265Dėl kelio Nr. 1913 ruožo nuo 11,00 iki 13,621 km

266128.

267Pagal techninės specifikacijos 13 punktą, ieškovas pirminius sprendinius nurodytam kelio ruožui turėjo pateikti iki 2018-07-25. Bylos duomenys patvirtina, kad pirminius sprendinius dėl nurodyto kelio ruožo ieškovas pateikė 2018-07-25, taigi, nepraleidęs termino. Atsakovo paskirta koordinatorė pastabas dėl nurodyto kelio projekto pateikė el. paštu 2018-08-02, t. y. vėluodama 1 kalendorinę dieną. Patikslintus pirminius sprendinius ieškovas pateikė 2018-08-09, t. y. nepraleidęs termino.

268129.

2692018-08-28 įvyko komisijos posėdis, kuriame nepritarta projekto sprendiniams. Komisijos protokolas parengtas 2018-09-05, t. y. vėluojant 5 kalendorines dienas.

270130.

271Patikslintą projektinę dokumentaciją ieškovas pateikė atsakovui 2018-10-04, t. y. vėluodamas 15 kalendorinių dienų. Atsakovo paskirta koordinatorė pastabas dėl nurodyto kelio projekto pateikė el. paštu 2018-10-16, t. y. vėluodama 1 kalendorinę dieną.

272131.

273Pakartotinai patikslintą projektinę dokumentaciją ieškovas pateikė 2018-11-05, t. y. vėluodamas 13 kalendorinių dienų. Atsakovo paskirta koordinatorė pastabas dėl nurodyto kelio projekto pateikė el. paštu 2018-11-14, t. y. vėluodama 2 kalendorines dienas.

274132.

2752018-11-20 įvyko komisijos posėdis, kuriame pritarta projekto sprendiniams. Komisijos protokolas parengtas 2018-11-29, t. y. vėluojant 5 kalendorines dienas. Teigiamą ekspertizės aktą pagal nurodyto kelio projektui atsakovas gavo 2019-01-08, o projektas patvirtintas 2019-01-18, t. y. vėluojant 3 kalendorines dienas.

276133.

277Remiantis išdėstytu, pripažintina, kad projekto patvirtinimas dėl nurodytų atsakovo veiksmų užsitęsė 17 (1+5+1+2+5+3) kalendorinių dienų, tuo tarpu dėl ieškovo veiksmų – 28 (15+13) kalendorines dienas. Atsakovas neįrodinėjo ir neįrodė aplinkybių, kad dėl likusio ieškovui priskirto vėlavimo (38=66-28), kuris nurodytas atsakovo 2019-06-11 rašte Nr. (7.2E)2E-4042, atsakingas yra būtent ieškovas. Nurodytų motyvų pagrindu teismas sprendžia, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovas yra atsakingas už minėto projekto patvirtinimo vėlavimo dalį 38 kalendorines dienas (CPK 178 str.).

278Dėl sutarčių turinio

279134.

280Atsakovas nurodė, kad delspinigiai buvo skaičiuojami nuo visos konkretaus kelio ir ruožo darbų vertės. Ieškovo manymu, toks delspinigių skaičiavimas yra nesąžiningas, kadangi sutartimis buvo susitarta dėl delspinigių taikymo nuo konkrečių ieškovo pavėluotų atlikti darbų vertės.

281135.

282Aiškinantis šalių sudarytų pirkimo sutarčių esmę ir turinį bei sutartimis siekiamus tikslus, visų pirma turi būti taikomos sutarčių aiškinimo taisyklės, įtvirtintos CK 6.193–6.195 straipsniuose. Sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai, nustatant tikruosius šalių ketinimus (CK 6.193 straipsnio 1 dalis). Be to, siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus, dažniausiai nepakanka remtis vien lingvistiniu sutarties nuostatų aiškinimu, būtina nustatyti ir įvertinti reikšmingų aplinkybių visumą: kokia yra sutarties esmė, tikslas, kaip elgėsi šalys, sudarydamos sutartį ir po jos sudarymo, koks yra sutarties sąlygų tarpusavio ryšys ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 26 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2013). Dėl to reikšminga CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad sutarties aiškinimui svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62-690/2018).

283136.

284Ieškovas, laimėjęs viešąjį pirkimą, atsakovo vykdytuose tarptautinės vertės atviruose konkursuose, 2018-05-30 su atsakovu pasirašė pirkimo sutartį Nr. S-302, 2018-05-30 pirkimo sutartį Nr. S-303.

285137.

286Sutartys yra identiškos, skiriasi tik valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožai. Pirkimo sutarčių I. skirsnyje, pavadintame sutarties objektas, išskirti penki rangovo įsipareigojimai, t. y. pagal 1.1 punktą rangovas įsipareigoja parengti atitinkamo kelio ruožo techninius darbo projektus, juos suderinti, pagal 1.2 punktą įsipareigoja atlikti statybos darbus, pagal 1.3 punktą - atlikti projekto vykdymo priežiūrą statybos darbų vykdymo metu, pagal 1.4 punktą įsipareigoja parengti ir perduoti užsakovui išpildomąją dokumentaciją, atlikti kelio ruožo kadastrinius matavimus ir pan., pagal 1.5 punktą įsipareigoja įregistruoti deklaraciją apie statybos užbaigimą. Šiame skirsnyje nurodyta, jog rangovo įsipareigojimai, apibrėžti sutarties 1.1, 1.2, 1.3 ir 1.4 punktuose, sutartyje kartu vadinami darbais, o rangovo įsipareigojimai, apibrėžti sutarties 1.5 punkte, sutartyje vadinami su darbais susijusiomis paslaugomis.

287138.

288Pirkimo sutarčių II. skirsnio, pavadinto sutarties kainodara, 4 punkte nurodytos visų sutarčių vertės. Šio skirsnio 5 punkte išskirtos sutarties sumos sudėtinės dalys, kurias pagal kiekvieną kelio ruožą sudaro projektavimo darbų kaina (sutarties 5.1.1. punktas), statybos darbų kaina (sutarties 5.1.2 punktas), projektų vykdymo priežiūros kaina (sutarties 5.1.3 punktas) ir 21 proc. PVM (sutarties 5.1.4 punktas). Sutarčių III. skirsnyje darbų ir su darbais susijusių paslaugų atlikimo terminai išskirti atskirų darbų atlikimo terminai, o būtent, 8 punkte nurodytas bendras visų darbų pabaigimo terminas – 13 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos, 8.1 punkte numatytas 5 mėnesių darbų, numatytų sutarties 1.1 punkte pabaigos terminas, sutarties 8.2 punkte numatytas 8 mėnesių darbų, nurodytų sutarties 1.2, 1.3 ir 1.4 punktuose pabaigos terminas, sutarties 9 punkte numatytas 2 mėnesių terminas darbams ir paslaugoms, nurodytiems sutarties 1.5 punkte.

289139.

290Sutarties IV. skirsnio darbų ir su darbais susijusių paslaugų atlikimas ir darbų perdavimas 17 punkte nurodyta, kad darbų ir su darbais susijusių paslaugų grafike turi būti aiškiai išskirti šie darbų ir paslaugų etapai pagal objektus: projektavimo, statybos darbų, projekto vykdymo priežiūros, deklaracijos apie statybos užbaigimą gavimo. Sutarčių IV skirsnio B, C, D skyriuose atskirai aptarti kiekvienam darbų ir paslaugų etapui skirti įpareigojimai; sutarčių V skirsnyje atsiskaitymo tvarka aptarta atsiskaitymo už atskirus sutartyse numatytus darbus tvarka. Sutarčių VII. skirsnio šalių atsakomybė 60 punkte numatyta, kad rangovas, neužbaigęs darbų sutartyje numatytu laiku, nesilaikęs pagal darbų ir su darbais susijusių paslaugų grafike darbų atlikimo terminų, taip pat sutarties 27 punkto atveju įsipareigoja sumokėti užsakovui 0,03 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo kiekvieno neužbaigto objekto kainos ir atlygina užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos. Delspinigiai išskaičiuojami iš rangovui pagal šią sutartį mokėtinų sumų (be PVM).

291140.

292Sutarties 17 punkte nurodyta, kad turi būti išskirti darbų ir su darbais susijusių paslaugų etapai pagal objektus: projektavimo, statybos darbų, projekto vykdymo priežiūros, deklaracijos apie statybos užbaigimą gavimo. Tai reiškia, kad Sutarties 1 punkte išvardinti darbai ir paslaugos, yra apibrėžiami ne kaip atskiri sutarties objektai, o kaip darbų ir su darbais susijusių paslaugų atlikimo etapai. Iš Sutarties 17 punkto formuluotės matyti, kad darbų grafike šie darbų etapai turi būti atskirai nurodyti kiekvienam objektui. Nagrinėjamu atveju ieškovas įsipareigojo atlikti kelio ruožų statybos darbus, taigi, aptariamos nuostatos turinys suponuoja išvadą, kad sutarties prasme objektais yra įvardijami būtent ieškovo turimi remontuoti kelio ruožai. Tokios pozicijos, esant panašioms faktinėms aplinkybėms, laikomasi ir Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-838-790/2020).

293141.

294Tai, kad sąvoka „objektas“ yra vartojama apibūdinant rekonstruotinus kelio ruožus, o ne atskirus darbus, patvirtina ir kitų sutarties sąlygų turinys. Pavyzdžiui, Sutarties 39 punkte nustatyta, kad rangovė įsipareigoja per protingą terminą raštu kreiptis į statinio statybos techninį prižiūrėtoją dėl galutinio objekto apžiūros akto gavimo ir pranešti atsakovui apie darbų užbaigimą, prašant organizuoti jų priėmimą; Sutarties 73 punkte nustatyta, kad rangovė atsako už objekto sugriuvimą arba defektus, jeigu defektai atsirado per sutartyje nustatytus terminus ir rangovė neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, netinkamo naudojimo ir pan.; Sutarties 34 punkte nustatyta, kad per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį rangovė garantuoja objekte darbo ir priešgaisrinę saugą ir aplinkos ekologinę apsaugą; ir kt. Lietuvos apeliacinis teismas analogiškoje situacijoje konstatavo, kad skaičiuojant netesybas tik nuo pradelstų projektavimo darbų vertės, būtų pažeista ne tik Sutartyje išdėstyta šalių valia dėl civilinės atsakomybės taikymo, bet ir rangovės bei užsakovės interesų pusiausvyra, nes netesybos tokiu atveju iš esmės neatliktų prievolės įvykdymo užtikrinimo funkcijos (Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-838-790/2020).

295142.

296Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovui praleidus Sutartyje nustatytą darbų įvykdymo terminą, netesybos pagal Sutarčių 60 punktus turi būti skaičiuojamos ne nuo atskirų pradelstų atlikti darbų kainos, tačiau nuo visos neužbaigto objekto, t. y. kelio ruožo kainos. Šalims Sutartyje aiškiai susitarus, kad praleidus terminą atlikti konkrečius darbus, delspinigiai turi būti skaičiuojami nuo visos neužbaigto objekto kainos, priešingas Sutarties aiškinimas iškreiptų Sutarties turinį ir paneigtų šalių laisvę susitarti dėl sudaromos Sutarties sąlygų. Remiantis išdėstytu, teismo vertinumu, atsakovo veiksmai delspinigius už projektavimo darbų vėlavimą skaičiuojant nuo visų Sutartyje numatytų darbų kainos, yra pagrįsti.

297Dėl netesybų ieškovo atžvilgiu taikymo

298143.

299Bylos duomenimis nustatyta, kad dėl ieškovo kaltės buvo pradelstas terminas techninio darbo projekto patvirtinimas tokiu mastu: dėl kelio Nr. 3315 ruožo nuo 6,413 iki 10,979 – 45 dienas, dėl kelio Nr. 1913 ruožo nuo 11,00 iki 13,621 km – 27 dienas, dėl kelio Nr. 1941 ruožo nuo 0,00 iki 1,987 – 28 dienas, dėl kelio Nr. 3313 ruožo nuo 3,693 iki 11,085 – 28 dienas.

300144.

301Už sutarčių pažeidimus taikytina sutartinė civilinė atsakomybė, kuri atsiranda tada, kai neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius ar netesybas (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius (CK 6.245 straipsnio 3 dalis). Atsakovas turėjo teisę skaičiuoti delspinigius už projektavimo darbų terminų nesilaikymą dėl ieškovo kaltės.

302145.

303Kaip buvo minėta, šalys sutarčių 60 punktuose susitarė dėl 0,03 procento dydžio delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo kiekvieno neužbaigto objekto kainos. Teismui sprendimo 118, 124, 128, 134 pastraipose konstatavus, kokiu mastu delspinigiai atsakovo buvo skaičiuoti pagrįstai, pripažintina, jog atsakovas netinkamai paskaičiavo netesybų dydį ir jų skaičiavimo laikotarpius.

304146.

305Nustatyta, kad pagal Sutartį Nr. S-302 objekto kaina – 1 253 520,58 Eur, pagal Sutartį Nr. S-303 objekto kaina – 3 875 449,04 Eur. Sutartyje įtvirtinti delspinigiai, atsižvelgiant į sutartyse įtvirtintas objektų kainas, kurių atsakovas galėtų reikalauti už dėl ieškovo kaltės praleistus projektavimo darbų atlikimo terminus sudarytų: dėl kelio Nr. 3315 ruožo nuo 6,413 iki 10,979 – 16 922,53 (1 253 520,58 x 45 x 0,03 proc.), dėl kelio Nr. 1913 ruožo nuo 11,00 iki 13,621 km – 31 391,14 (3 875 449,04 x 27 x 0,03 proc.), dėl kelio Nr. 1941 ruožo nuo 0,00 iki 1,987 – 32 553,77 (3 875 449,04 x 28 x 0,03 proc.), dėl kelio Nr. 3313 ruožo nuo 3,693 iki 11,085 – 32 553,77 (3 875 449,04 x 28 x 0,03 proc.).

306Dėl ieškinio senaties termino taikymo ieškovo atžvilgiu

307147.

308Atsakovas atsiliepimu prašė teismo pritaikyti ieškinio senatį, remdamasis CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktu, numatančiu sutrumpintą 6 mėnesių senaties terminą ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo.

309148.

310CK 1.125 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad ieškiniams dėl netesybų išieškojimo taikomas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas.

311149.

312Teismas pažymi, kad nurodytas ieškinio senaties terminas taikytinas skolininko naudai, t. y. to asmens, kurio atžvilgu yra atsiradusi prievolė mokėti delspinigius. Nagrinėjamu atveju ieškovas neįrodinėjo, kad atsakovui yra atsiradusi prievolė mokėti delspinigius ieškovo naudai, nereiškė reikalavimų dėl delspinigių priteisimo. Ieškovas reiškė ieškinį dėl įskaitymų pripažinimo negaliojančiais ir skolos už darbus priteisimo. Tokiems reikalavimams taikytinas bendrasis 10 metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 1 d.). Šio termino ieškovas nepraleido.

313150.

314Nesutiktina su atsakovo teiginiu, kad šiuo atveju, atsakovui įskaičius sumas kaip delspinigius, bet kokiems ieškovo reikalavimais, susijusiems su jais (tame tarpe ir reikalavimą dėl jų įskaitymo pripažinimo negaliojančiais ir priteisimo), taikytinas ieškinio senaties terminas, reglamentuojantis delspinigių išieškojimą. Vien atsakovo nuožiūra tam tikrų sumų įskaitymas, laikant, kad tos sumos atlieka delspinigių paskirtį, ieškovui tokius įskaitymus ginčijant, šių sumų savaime nepaverčia delspinigiais. Be to, nurodyti atsakovo veiksmai įskaitant sumas delspinigiams kompensuoti, nesudaro pagrindo teigti, kad ieškovas reiškia reikalavimą dėl delspinigių priteisimo, kadangi kaip minėta, ieškovo atžvilgiu tos sumos yra ne delspinigiai, tačiau nesumokėto atlyginimo už darbus (t. y. pagrindinės skolos) dalis.

315151.

316Remiantis išdėstytu, atsakovo argumentai, susiję su ieškinio senaties, reglamentuojančios reikalavimus dėl delspinigių priteisimo, taikymu ieškovo atžvilgiu, atmestini kaip nepagrįsti.

317Dėl ieškinio senaties termino taikymo atsakovo atžvilgiu

318200.

319Ieškovas procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovas delspinigius paskaičiavo taip pat ir už laikotarpį, kuris viršija 6 mėn. senaties terminą reikalavimams dėl delspinigių priteisimo pareikšti, dėl ko už nurodytą laikotarpį paskaičiuota delspinigių suma įskaityta nepagrįstai.

320201.

321CK 1.124 straipsnis nustato, kad ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. Taigi ieškinio senaties sampratą aiškinanti norma nustato, kad tai terminas, per kurį kreditorius, nenorėdamas neigiamų padarinių tuo atveju, jei skolininkas prašys taikyti ieškinio senatį (CK 1.126 straipsnio 2 dalis), privalo kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo. Šios ir kitos ieškinio senatį reglamentuojančios teisės normos tiesiogiai įtvirtina ieškinio senaties taikymą tik teismo procese. Tačiau kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, nors įprastai ieškinio senatis taikoma, kai kreditorius pareiškia skolininkui ieškinį ir skolininkas, gindamasis nuo pareikštų reikalavimų, prašo taikyti ieškinio senaties terminą, tačiau tuo atveju, kai teisinis reglamentavimas nustato kreditoriui teisę išieškoti iš skolininko pinigines prievoles ne teismo tvarka, skolininkas, gavęs kreditoriaus reikalavimą sumokėti skolą gera valia, turi teisę ginti pažeistas teises pareikšdamas kreditoriui savarankišką ieškinį dėl ieškinio senaties terminų taikymo. Teismai, nagrinėdami skolininko ieškinį, turi vadovautis ieškinio senatį reglamentuojančiomis normomis taip pat kaip ir nagrinėdami kreditoriaus ieškinį, kai skolininkas prašo taikyti ieškinio senatį. Taigi, CK normomis nustatytas ieškinio senaties teisinis reglamentavimas nevaržo skolininko teisių, nes jis pats turi savarankišką teisę, remdamasis ieškinio senaties normomis, ginti pažeistas teises teisme, pareikšdamas ieškinį dėl senaties normų taikymo kreditoriaus skaičiuojamiems bei ne teismo tvarka reiškiamiems ir (ar) privestinai vykdomiems reikalavimams. Kitoks ieškinio senaties normų aiškinimas pažeistų sutarties šalių teisėtų interesų pusiausvyrą ir skolininko teisę į teisminę pažeistų teisių gynybą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-332-219/2017).

322202.

323Sprendžiant ieškinio senaties termino klausimus, svarbu nustatyti, kada prasidėjo ieškinio senaties termino eiga. Vadovaujantis CK 1.127 straipsnio 1 dalimi, ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Jeigu prievolei įvykdyti yra nustatytas terminas, tai iš tokios prievolės atsirandančio reikalavimo ieškinio senaties terminas prasideda pasibaigus prievolės įvykdymo terminui (CK 1.127 str. 2 d.). Jeigu pažeidimas yra tęstinis, t. y. jis vyksta kiekvieną dieną (asmuo neatlieka veiksmų, kuriuos privalo atlikti, ar atlieka veiksmus, kurių neturi teisės atlikti, ar nenutraukia kitokio pažeidimo), ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl veiksmų ar neveikimo, atliktų tą dieną, prasideda tą kiekvieną dieną (CK 1.127 str. 5 d.).

324203.

325Teismų praktikoje išaiškinta, kad vertinant atliktų įskaitymų (jų dalies, kiek tai susiję su įskaitytomis netesybomis) teisėtumą, svarbu nustatyti, ar įskaitymai buvo atlikti iki ieškinio senaties termino pasibaigimo konkretiems delspinigiams prisiteisti (tuo atveju, jeigu šalis ne įskaitytų, o reikštų ieškinį dėl jų įskaitymo) ar po jo, kadangi reikalavimas sumokėti delspinigių sumą, apskaičiuotą neatsižvelgiant į suėjusį ieškinio senaties terminą, negali būti laikomas vykdytinu, o kartu ir įskaitytinu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2014; 2016 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-136-469/2016).

326204.

327Sutartyje esant atskirai nustatytam projektavimo darbams atlikti skirtam terminui, senaties terminas reikalavimams dėl delspinigių priteisimo skaičiuotinas nuo šio prievolės (atlikti projektavimo darbus) įvykdymo termino pabaigos. Atsakovas, norėdamas nepraleisti ieškinio senaties termino, dėl delspinigių sumokėjimo už kiekvieną praleistą termino dieną, turėjo kreiptis per 6 mėnesius nuo projektavimo darbų atlikimo termino pabaigos, nes prievolė pažeidžiama kiekvieną dieną iki prievolės tinkamo įvykdymo ir tą kiekvieną dieną prasideda ieškinio senaties terminas reikalavimui dėl delspinigių pareikšti. Tai reiškia, kad priklausomai nuo to, kada prievolė buvo įvykdyta ir kada buvo pareikalauta mokėti netesybas, kai kuriems praleisto prievolės vykdymo termino laikotarpiams ieškinio senaties terminas gali būti praleistas, o kai kuriems – nepraleistas. Visam prievolės vykdymo termino praleidimo laikotarpiui reikalavimas mokėti netesybas bus laikomas pavėluotu dėl ieškinio senaties termino pasibaigimo, jeigu toks reikalavimas pateikiamas praėjus daugiau kaip 6 mėnesiams nuo paskutinės prievolės vykdymo termino pažeidimo dienos (Lietuvos apeliacinio teismo 2020-05-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-837-381/2020).

328205.

329Reikalavimams priteisti delspinigius pareikšti ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo kiekvienai atskirai dienai atskirai, todėl už paskutiniuosius šešis mėnesius iki ieškinio dėl delspinigių išieškojimo pareiškimo delspinigiai gali būti priteisiami, nors ieškinys pareikštas praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo, nes tokiam reikalavimui pareikšti ieškinio senaties terminas nėra pasibaigęs (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-168-687/2019).

330206.

331Atsakovas 2019-06-11 raštu Nr.((7.2E) 2E-4041 ieškovą informavo apie tai, kad dėl projektavimo darbų vėlavimo taiko delspinigius. Pagal šią sutartį techninis darbo projektas dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3315 ruožo buvo patvirtintas 2019-03-17, nors turėjo būti parengtas iki 2018-11-13, atsakovas skaičiavo ieškovui delspinigius už 125 kalendorines dienas (kurie pripažinti pagrįstais už 45 dienas). Kadangi projektas turėjo būti pabaigtas 2018-11-13, sekančią dieną, t. y. 2018-11-14 atsakovas turėjo teisę pradėti skaičiuoti delspinigius, kuriuos turėjo skaičiuoti iki prievolės tinkamo įvykdymo, t. y. iki 2019-03-17. Ieškinio senaties terminas delspinigiams už visas pradelstas 45 dienas taikyti pasibaigė po 6 mėnesių nuo paskutinės vėlavimo (45-os) dienos (2018-12-28), t. y. 2018-09-28. Atsakovas 2019-06-11 pranešimu informavo ieškovą apie delspinigių įskaitymą, t. y. praleidęs ieškinio senaties terminą reikalavimams dėl delspinigių, susidariusių laikotarpiu nuo 2018-11-14 iki 2018-12-10. Tuo tarpu senaties termino dėl delspinigių, susidariusių laikotarpiu nuo 2018-12-11 iki 2018-12-28 (iš viso 18 dienų), įskaitymo atsakovas nepraleido.

332207.

333Atsakovas 2019-06-11 raštu Nr.((7.2E) 2E-4042 ieškovą informavo apie tai, kad dėl projektavimo darbų vėlavimo taiko delspinigius. Pagal šią sutartį techninis darbo projektas dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1941 ruožo buvo patvirtintas 2019-02-27, nors turėjo būti parengtas iki 2018-11-13, atsakovas skaičiavo ieškovui delspinigius už 106 kalendorines dienas (kurie pripažinti pagrįstais už 27 dienas). Kadangi projektas turėjo būti pabaigtas 2018-11-13, sekančią dieną, t. y. 2018-11-14 atsakovas turėjo teisę pradėti skaičiuoti delspinigius, kuriuos turėjo skaičiuoti iki prievolės tinkamo įvykdymo, t. y. iki 2019-02-27. Ieškinio senaties terminas delspinigiams už visas pradelstas 27 dienas taikyti pasibaigė po 6 mėnesių nuo paskutinės vėlavimo (27-os) dienos (2018-12-10), t. y. 2019-06-10. Atsakovas 2019-06-11 pranešimu informavo ieškovą apie delspinigių įskaitymą, t. y. praleidęs ieškinio senaties terminą reikalavimams dėl delspinigių, susidariusių laikotarpiu nuo 2018-11-14 iki 2018-12-10 (t. y. 27 kalendorines dienas).

334208.

335Techninis darbo projektas dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3313 ruožo buvo patvirtintas 2019-01-17, nors turėjo būti parengtas iki 2018-11-13, atsakovas skaičiavo ieškovui delspinigius už 65 kalendorines dienas (kurie pripažinti pagrįstais už 28 dienas). Kadangi projektas turėjo būti pabaigtas 2018-11-13, sekančią dieną, t. y. 2018-11-14 atsakovas turėjo teisę pradėti skaičiuoti delspinigius, kuriuos turėjo skaičiuoti iki prievolės tinkamo įvykdymo, t. y. iki 2019-01-17. Ieškinio senaties terminas delspinigiams už visas pradelstas 28 dienas taikyti pasibaigė po 6 mėnesių nuo paskutinės vėlavimo (28-os) dienos (2018-12-11), t. y. 2019-06-11. Atsakovas 2019-06-11 pranešimu informavo ieškovą apie delspinigius įskaitymą, t. y. praleidęs ieškinio senaties terminą reikalavimams dėl delspinigių, susidariusių laikotarpiu nuo 2018-11-14 iki 2018-12-10. Tuo tarpu senaties termino dėl delspinigių, susidariusių už 2018-12-11 (vieną dieną) atsakovas nepraleido.

336209.

337Techninis darbo projektas dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1913 ruožo buvo patvirtintas 2019-01-18, nors turėjo būti parengtas iki 2018-11-13, atsakovas skaičiavo ieškovui delspinigius už 66 kalendorines dienas (kurie pripažinti pagrįstais už 27 dienas). Kadangi projektas turėjo būti pabaigtas 2018-11-13, sekančią dieną, t. y. 2018-11-14 atsakovas turėjo teisę pradėti skaičiuoti delspinigius, kuriuos turėjo skaičiuoti iki prievolės tinkamo įvykdymo, t. y. iki 2019-01-17. Ieškinio senaties terminas delspinigiams už visas pradelstas 27 dienas taikyti pasibaigė po 6 mėnesių nuo paskutinės vėlavimo (27-os) dienos (2018-12-10), t. y. 2019-06-10. Atsakovas 2019-06-11 pranešimu informavo ieškovą apie delspinigius įskaitymą, t. y. praleidęs ieškinio senaties terminą reikalavimams dėl delspinigių, susidariusių laikotarpiu nuo 2018-11-14 iki 2018-12-10 (t. y. 27 kalendorines dienas).

338210.

339Remiantis išdėstytu, atsakovas nepraleido senaties termino įskaityti delspinigius už pradelstas 19 (18+1) dienų. Remiantis sutarčių 60 punkto nuostatomis, delspinigiai už pradelstas 18 dienų dėl kelio Nr. 3315 ruožo nuo 6,413 iki 10,979 sudaro 6 769,01 Eur (1 253 520,58 x 18 x 0,03 proc.), už pradelstą vieną dieną dėl kelio Nr. 3313 ruožo nuo 3,693 iki 11,085 – 1 162,63 Eur (3 875 449,04 x 1 x 0,03 proc.), iš viso 7 931,64 Eur.

340Dėl delspinigių dydžio

341211.

342Vadovaujantis CK 6.71 straipsnio 1 dalimi, netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. CK 6.258 straipsnio 3 dalyje taip pat įtvirtinta teismo teisė kontroliuoti netesybų dydį, kurioje įtvirtinta, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą.

343212.

344Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tai, ar netesybos yra neprotingai didelės, turi būti vertinama atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Priklausomai nuo faktinės situacijos, tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.).

345213.

346Sprendžiant dėl netesybų dydžio, atsižvelgtina į viešojo pirkimo sutarties pobūdį, vertinant tiekėjo veiksmus pirkimo procedūrose, netesybų dydžio išviešinimo aplinkybę iki sutarties sudarymo (ar iš sutarties projekto ar pirkimo sąlygų buvo aiškus jų dydis) ir pan. Teismo teisė mažinti netesybas nėra absoliuti, nes ją riboja susitarime dėl netesybų išreikšta šalių valia (CK 6.156, 6.189 straipsniai) ir draudimas sumažinti netesybas žemiau tikrosios nuostolių sumos (CK 6.73 straipsnio 2 dalis). Tačiau aplinkybė, kad abi šalys pasirinko aiškiai per dideles ir neprotingas netesybas, nesudaro pagrindo teismui atsisakyti įvertinti sutartyje nustatytų netesybų dydį, jeigu šalis dėl to pareiškia prašymą. Minimalios netesybų dydžio ribos nustatymas nereiškia, kad netesybos visais atvejais turi būti sumažinamos iki minimalių nuostolių ar įrodytų nuostolių dydžio. Pažymėtina, kad kreditorius pagrįsti netesybas įrodinėdamas nuostolius privalo tik tuo atveju, jeigu pareiškiamas reikalavimas mažinti netesybas ar kyla netesybų mažinimo teismo iniciatyva klausimas. Kreditorius turėtų įrodinėti tikėtinus nuostolius, tačiau tik tam, kad pagrįstų protingą netesybų dydį. Koks netesybų dydis yra tinkamas konkrečiu atveju, yra fakto klausimas, kurį byloje turi įrodyti šalys. Tai, kad netesybų suma viršija nuostolių sumą, nebūtinai reiškia, kad netesybos automatiškai privalo būti sumažintos. Nustatant, ar netesybos, palyginus su nuostoliais, nėra pernelyg didelės, atsižvelgiama į įvairias aplinkybes, tame tarpe CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-562/2013, 2012 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2012).

347214.

348Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 6 punkte imperatyviai įtvirtinta, kad kiekvienoje pirkimo sutartyje privalo būti nustatytas prievolės vykdymo užtikrinimas, taigi, nagrinėjamu atveju ieškovas prievolių įvykdymo užtikrinimą netesybų forma pirkimo sutartyje nustatė vykdydamas imperatyvius Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. Vis dėl to, kaip minėta, teismas turi teisę vertinti ir paties susitarimo dėl netesybų atitikimą įstatymų, įskaitant CK, reikalavimams.

349215.

350Teismo vertinimu, delspinigių (0,03 proc.) dydis nelaikytinas neprotingai dideliu, kadangi delspinigių norma per 1 metus sudarytų 10,95 proc., t. y. protingą sumą atsakovo minimaliems nuostoliams kompensuoti. Be to, atsakovas nurodė nuostolių susidarymo mechanizmą, kurio ieškovas civiliniame procese leistinomis įrodinėjimo priemonėmis nepaneigė (CPK 178 str.). Konstatuotina, kad sutartyse įtvirtinta 0,03 proc. delspinigių norma nėra pagrįstai didelė, atitinka teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų reikalavimus. Ieškovas neįrodinėjo ir neįrodė, kad vykdant tokio pobūdžio sutartis rinkoje yra susiformavusi ženkliai mažesnė taikytinų delspinigių norma, tokio delspinigių dydžio taikymas ženkliai viršija atsakovo patirtus nuostolius dėl darbų vėlavimo, kurie atsirado dėl ieškovo kaltės (CPK 178 str.).

351216.

352Atsižvelgiant į dėl ieškovo kaltės praleistus darbų atlikimo terminus, atsakovas turėjo teisę paskaičiuoti ieškovui iš viso 7 931,64 Eur delspinigių. Teismo vertinimu, toks delspinigių dydis atitinka jų paskirtį – kompensuoti minimalius atsakovo nuostolius, nepažeidžia šalių interesų pusiausvyros.

353Dėl įskaitymų teisėtumo

354217.

355Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas 2019-06-11 raštais informavo ieškovą apie atliktus atsakovo ieškovui paskaičiuotų delspinigių įskaitymus, nurodydamas, kokio dydžio suma pagal kurią sutartį įskaityta. Atsakovas, įskaitęs delspinigius, kuriuos, atsakovo manymu, ieškovas turėjo mokėti, laikė, kad jo prievolė atsiskaityti su ieškovu dėl atliktų projektavimo darbų pagal sutartis pasibaigė.

356218.

357Priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas yra vienas iš prievolės pasibaigimo pagrindų. Pagal CK 6.130 straipsnio 1 dalį prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo (CK 6.131 straipsnio 1 dalis). Įskaitymo teisiniai padariniai atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tik būtina, kad kitai prievolės šaliai kontrahentas praneštų apie šį teisinį veiksmą ir kad būtų laikomasi CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatytų įskaitymo sąlygų (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-347/2013).

358219.

359Teismų praktikoje išaiškinta, kad įskaitymui atlikti turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Nors įskaitymas galimas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalis su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-142/2014).

360220.

361Vienašališkai negali būti įskaitomi tokie reikalavimai, kurie yra aiškiai nelygiaverčiai vykdytinumo ir akivaizdumo požiūriu. Tai reiškia būtinybę kiekvieną kartą, taikant įstatyme įtvirtintas įskaitymo sąlygas, įvertinti jų esmę, paskirtį ir įskaitomų reikalavimų pobūdį, kad nebūtų įskaitomi aiškiai nelygiaverčiai vykdytinumo ir akivaizdumo požiūriu reikalavimai, pvz., tokie, dėl kurių vykdymo šalys aiškiai nėra sutarę, kurie nėra patikimai pagrįsti, todėl yra didelė tikimybė, jog dėl reikalavimo pagrįstumo neišvengiamai kils ginčas teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2012; 2014 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2014).

362221.

363Atsakovo reikalavimas ieškovui sumokėti delspinigių sumą, apskaičiuotą neatsižvelgiant į suėjusį ieškinio senaties terminą, negali būti laikomas vykdytinu, o kartu ir įskaitytinu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2014; 2016 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-136-469/2016).

364222.

365Atsižvelgiant į tai, sprendime nurodyta apimtimi dėl projektavimo darbų pavėluoto baigimo buvo kaltas ir atsakovas (sprendime nurodyta kokia dalimi, t. y. už kiek dienų vėlavimą yra atsakingas atsakovas), atsakovas nepraleido termino delspinigiams įskaityti 19 dienų apimtyje, pripažintina, kad atsakovas turėjo teisę dėl delspinigių išieškojimo iš ieškovo 7 931,64 Eur apimtyje. Nurodytų motyvų pagrindu spręstina, kad likusioje dalyje atsakovo įskaitymai negalėjo būtų atlikti, kadangi jie nebuvo galiojantys ir vykdytini. Remiantis išdėstytu, atsakovo įskaitymai apimtyje, viršijančioje 7 931,64 Eur sumą, pripažintini neteisėtais.

366Dėl ieškinio reikalavimų

367223.

368Ieškovas ieškiniu prašė: 1) pripažinti neteisėtais atsakovo atliktus įskaitymus ir juos panaikinti bei priteisti 90 345,58 Eur iš atsakovo ieškovo naudai už atliktus darbus pagal 2018-05-30 Sutartį Nr. S-302 ir Sutartį Nr. S-303; 2) priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 4 989,60 Eur palūkanų už vėlavimą atsiskaityti; 3) priteisti 8 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme momento iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

369224.

370Atsižvelgiant į tai, kad šiuo sprendimu įskaitymai, atlikti atsakovo 2019-06-11 raštais, pripažinti neteisėtais apimtyje, viršijančioje 7 931,64 Eur, jie šioje apimtyje pripažintinas negaliojančiais.

371225.

372CK 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti, kad prievolė būtų įvykdyta natūra (CK 6.213 str. 1 d.).

373226.

374Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad projektavimo darbai pagal sutartis ieškovo buvo atlikti nekokybiškai ar egzistavo kitos aplinkybės, leidžiančios daryti išvadą, jog ieškovas neįvykdė / ne visiškai įvykdė sutartimis prisiimtus įsipareigojimus atlikti projektavimo darbus. Duomenų, kad atsakovas tinkamai atsiskaitė su ieškovu pagal sutartis ir sumokėjo jam už darbų atlikimą 82 413,94 Eur dydžio kainos dalį, byloje nėra (CPK 178 str.). Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas nepagrįstai nesumokėjo ieškovui neteisėtai įskaitytos 82 413,94 Eur sumos už atliktus projektavimo darbus, dėl ko nurodyta suma priteistina iš atsakovo ieškovo naudai (CK 6.213 str. 1 d.).

375227.

376Vadovaujantis sutarčių 65 punktais, užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus sutartyse numatyta tvarka, moka rangovui Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

377228.

378Atsižvelgiant į tai, kad teismas aukščiau išdėstytų aplinkybių pagrindu panaikino atsakovo atlikto įskaitymo dalį 82 413,94 Eur sumai bei nurodytą sumą priteisė iš atsakovo, yra pagrindas priteisti ieškovui iš atsakovo 4 989,60 Eur palūkanų už termino atsisakyti už atliktus darbus praleidimą.

379229.

380Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 2 dalimi, Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, 3 straipsnio 3-4 dalimis, ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 8 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šis ieškovo reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovo ieškovo naudai priteisiamos 8 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 87 403,54 Eur sumos nuo civilinės bylos iškėlimo 2020-04-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

381Dėl bylinėjimosi išlaidų

382230.

383Remiantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Pagal to paties straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

384231.

385Nagrinėjamu atveju nors ieškovas ieškinyje suformulavo reikalavimą pripažinti negaliojančiais įskaitymus (nenurodydamas, kokia apimtimi), iš procesinių dokumentų turinio, kuriais ieškovas pripažino atitinkamus vėlavimus susidarius dėl jo kaltės, akivaizdu, kad ieškiniu jis siekė, jog įskaitymai butų pripažinti negaliojančiais ne visa, tačiau tik ta apimtimi, kuri viršija dėl ieškovo kaltės susidariusių delspinigių dydį. Remiantis išdėstytu, spręstina, kad šiuo sprendimu pripažinus negaliojančiais įskaitymus ta dalimi, kuri viršijo dėl ieškovo kaltės susidariusių delspinigių dydį, pripažintina, kad ieškovo ieškinio reikalavimas dėl įskaitymų pripažinimo negaliojančiais iš esmės buvo tenkintas visa apimtimi. Turtinis reikalavimas dėl skolos ir palūkanų priteisimo tenkintas 91,68 proc. apimtyje.

386232.

387Ieškovas nurodė patyręs 2420 Eur bylinėjimosi išlaidų, pateikė šias išlaidas pagrindžiančius įrodymus. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys didžiąja dalimi tenkintas, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 2420 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurios proporcingos bylos apimčiai, sudėtingumui, byloje patirtoms darbo laiko sąnaudoms, atitinka Teisingumo ministro įsakymu patvirtintose Rekomendacijose dėl advokatų darbo užmokesčio įtvirtintus kriterijus.

388233.

389Trečiasis asmuo UAB „Sweco Lietuva“ nurodė patyręs 2 395,80 Eur bylinėjimosi išlaidų, pateikė šias išlaidas pagrindžiančius įrodymus. Atsižvelgiant į tai, kad trečiasis asmuo byloje dalyvavo ieškovo pusėje, prašė ieškinį tenkinti, ieškinys didžiąja dalimi tenkintas, iš atsakovo trečiojo asmens naudai priteistinos 2 395,80 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurios proporcingos bylos apimčiai, sudėtingumui, byloje patirtoms darbo laiko sąnaudoms, atitinka Teisingumo ministro įsakymu patvirtintose Rekomendacijose dėl advokatų darbo užmokesčio įtvirtintus kriterijus.

390Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 270 straipsniu, 4239 straipsniu,

Nutarė

391ieškinį tenkinti iš dalies.

392Pripažinti atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, j. a. k. 188710638, 2019-06-11 raštais Nr. (7.2 E) 2E-4041, Nr. (7.2 E) 2E-4042 atliktus vienašališkus delspinigių įskaitymus apimtyje, viršijančioje 7 931,64 Eur sumą, negaliojančiais.

393Priteisti iš atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, j. a. k. 188710638, 82 413,94 Eur skolą, 4 989,60 Eur palūkanas, 8 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 87 403,54 Eur sumos nuo civilinės bylos iškėlimo 2020-04-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovui AB „Kauno tiltai“, į. k. 133729589.

394Priteisti iš atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, j. a. k. 188710638, 2420 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovui AB „Kauno tiltai“, į. k. 133729589.

395Priteisti iš atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, j. a. k. 188710638, 2 395,80 Eur bylinėjimosi išlaidų trečiajam asmeniui UAB „Sweco Lietuva“, j. a. k. 301135783.

396Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Inga Staknienė,... 2. I.... 3. Ginčo esmė

1.... 4. Ieškovas AB „Kauno tiltai“ kreipėsi į teismą, prašydamas: 1)... 5. 2.... 6. Ieškinyje nurodė, kad Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo... 7. 3.... 8. Vadovaujantis Konkurso rezultatais Užsakovas su Rangovu 2018-05-30 sudarė dvi... 9. 4.... 10. Sutartyse numatytus projektavimo darbus atliko UAB „Sweco Lietuva“ ir UAB... 11. 5.... 12. 2019-06-11 Užsakovas vienašališkai paskaičiavo 56 469,47 Eur delspinigius... 13. 6.... 14. Rangovas informavo Užsakovą, jog nesutinka su jo paskaičiuotais... 15. 7.... 16. Užsakovas 2019-06-25 vienašališkai įskaitė pagal Sutartis priskaičiuotų... 17. 8.... 18. Sutartys yra mišrios ir jose numatytos Rangovo prievolės yra dalomosios,... 19. 9.... 20. Informuodamas ieškovą apie praleistus projektavimo etapų terminus, atsakovas... 21. 10.... 22. Delspinigiai Rangovui, kai yra tam pagrindas, turėtų būti skaičiuojami nuo... 23. 11.... 24. Užsakovo atlikti įskaitymai neatitinka nei CK 6.130 str., nei teismų... 25. 12.... 26. CK 1.125 str. 5 d. 1 p. numatyta, jog ieškiniams dėl netesybų (baudos,... 27. 13.... 28. Iš viso projekto koordinatorius, peržiūrėdamas Rangovo pateiktus... 29. 14.... 30. Užsakovo pradelstų dienų skaičiavimas yra nesąžiningas ir nesuderinamas... 31. 15.... 32. Atsižvelgiant į Sutarties Nr. 2 22 p. nuostatas, Užsakovas, jam priskirtus... 33. 16.... 34. Užsakovas pagal Sutartį Nr. 2 dėl Kelio Nr. 3313 techninio darbo projekto... 35. 17.... 36. Kelio Nr. 1941 techninio darbo projekto rengimo metu Užsakovas teikė... 37. 18.... 38. Užsakovas pagal Sutartį Nr. 2 dėl Kelio Nr. 1941 techninio darbo projekto... 39. 19.... 40. Projektavimo etapų terminų praleidimą lėmė ženkliai užtrukęs projektų... 41. 20.... 42. Rangovo vertinimu, 90 345,58 Eur delspinigiai, kuriuos Užsakovas paskaičiavo... 43. 21.... 44. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko.... 45. 22.... 46. Pagal reikalavimus Techninėse specifikacijose ieškovas pirminius sprendinius... 47. 23.... 48. Pirminiai sprendiniai antrą kartą pateikti 2018-10-15 (po koordinatorės... 49. 24.... 50. 2018-11-20 įvyko komisijos posėdis, kuriame nepritarta projekto sprendiniams.... 51. 25.... 52. 2018-12-14 projektuotojas pateikė pakoreguotą projektą su prašymu... 53. 26.... 54. 2018-12-21 projektuotojas koordinatorei pateikė derinti ESO priedus.... 55. 27.... 56. 2019-01-15 įvyko komisijos posėdis pateiktam pataisyto projekto sprendiniams... 57. 28.... 58. 2019-02-25 koordinatorė informavo rangovę ir ekspertus, kad valstybinės... 59. 29.... 60. 2019-03-04 koordinatorė patikrino tvirtinimui pateiktus dokumentus ir el.... 61. 30.... 62. 2018-05-30 sutartis Nr. S-303 įsigaliojo 2018-06-13, todėl projektas turėjo... 63. 31.... 64. Ieškovas pirminius sprendinius turėjo pateikti atsakovo paskirtam... 65. 32.... 66. Po pastabų sprendiniai su geologijos ataskaita pateikti 2018-09-19 (vėluojant... 67. 33.... 68. 2018-10-17 (vėluojant 7 kalendorines dienas) projektuotojas pateikė... 69. 34.... 70. 2018-11-20 įvyko komisijos posėdis, kuriame pritarta projekto sprendiniams,... 71. 35.... 72. Rangovė 2018-11-30 pateikė prašymą dėl ekspertizės organizavimo.... 73. 36.... 74. 2019-02-15 Kelių direkcijoje registruotas pataisytas teigiamas ekspertizės... 75. 37.... 76. 2018-05-30 sutartis Nr. S-303 įsigaliojo 2018-06-13, todėl projektas turėjo... 77. 38.... 78. Projektuotojas 2018-08-09 pateikė pataisytus sprendinius (tačiau be... 79. 39.... 80. 2018-10-04 (vėluojant 21 kalendorinę dieną) projektuotojas pateikė... 81. 40.... 82. Projektuotojas 2018-10-08 el. paštu atsiuntė geologinius duomenis. 2018-10-16... 83. 41.... 84. Komisijos posėdis įvyko 2018-11-20, komisijos protokolas (vėluojant šešias... 85. 42.... 86. 2018-11-27 įvyko komisijos posėdis, 2018-12-05 (vėluojant penkias dienas)... 87. 43.... 88. 2018-05-30 sutartis Nr. S-303 įsigaliojo 2018-06-13, todėl projektas turėjo... 89. 44.... 90. Pirminiai sprendiniai antrą kartą pateikti 2018-08-09, tačiau vėl be... 91. 45.... 92. Koordinatorė peržiūrėjo pateiktą dokumentaciją ir 2018-10-16 pateikė... 93. 46.... 94. 2018-11-20 įvyko komisijos posėdis, protokolas surašytas 2018-11-29... 95. 47.... 96. Nurodė, kad netesybų atveju ieškinio senatis nustatyta ginti ne tik... 97. 48.... 98. Nurodė, kad ieškinys teisme gautas 2020-04-10, t. y. praėjus daugiau kaip 6... 99. 49.... 100. Ieškovas, ginčydamas atsakovo atliktus įskaitymus, ieškinyje nurodė, kad... 101. 50.... 102. Atsižvelgiant į tai, kad savo reikalavimą dėl delspinigių taikymo už... 103. 51.... 104. Ieškovui delspinigiai taikyti nuo sutartyse nustatytų terminų projektavimo... 105. 52.... 106. Atsakovas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad delspinigius ieškovui taikė... 107. 53.... 108. Tarp ieškovo ir atsakovo sudarytomis sutartimis ieškovas iš esmės... 109. 54.... 110. Ieškovas, vykdydamas sutartinius įsipareigojimus, pažeidė sutartis,... 111. 55.... 112. Ieškovo teiginiai, esą atsakovas projektavimo etape teikė papildomas... 113. 56.... 114. Atsakovo ieškovui pritaikyti delspinigiai nėra nei neprotingai dideli, nei... 115. 57.... 116. Neatsižvelgiant į tai, kad vėlesnis sutarties etapas buvo įvykdytas laiku,... 117. 58.... 118. Trečiasis asmuo UAB „Sweco Lietuva” pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 119. 59.... 120. Atsakovo Pranešime Nr. 1 nurodytas ieškovo atsakomybei priskirtinų vėlavimo... 121. 60.... 122. Ieškovas pateikė dubliką, kuriame nurodė, kad CK 1.125 str. 5 d. 1 p.... 123. 61.... 124. Ieškovas šioje byloje nereiškia reikalavimų atsakovui CK 1.125 str. 5 d. 1... 125. 62.... 126. Atsakovas taip pat klaidingai nurodo, kad senaties terminas turi būti... 127. 63.... 128. Ieškovo reikalavimams nėra taikytini sutrumpinti ieškinio senaties terminai,... 129. 64.... 130. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, jog dėl pavėluotų projektavimo... 131. 65.... 132. Atsakovas pateikė tripliką, kuriame nurodė, kad netinkamo sutarčių vykdymo... 133. 66.... 134. Aplinkybę, kad sutartyje sąvoka „objektas“ yra vartojama apibūdinant... 135. 67.... 136. Atsižvelgiant į aplinkybę, kad ieškinys teisme gautas 2020-04-10, t. y.... 137. 68.... 138. Viešųjų pirkimų teisiniuose santykiuose dėl jų specifikos, inter alia,... 139. Ieškinys tenkintinas iš dalies... 140. II.... 141. Teismo nustatytos faktinės aplinkybės, argumentai ir išvados... 142. 69.... 143. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2018-05-30 ieškovas su atsakovu sudarė... 144. 70.... 145. 2018-05-30 ieškovas su atsakovu sudarė Pirkimo sutartį Nr. S-303, kuria... 146. 71.... 147. Sutartimis ieškovas ir atsakovas taip pat susitarė, kad ieškovas,... 148. 72.... 149. 2018-07-25 ieškovas išsiuntė atsakovui pirminius sprendinius dėl kelio Nr.... 150. 73.... 151. 2018-08-03 ieškovas išsiuntė atsakovui pirminius sprendinius dėl kelio Nr.... 152. 74.... 153. 2018-09-05 ieškovo Rengiamų kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo... 154. 75.... 155. 2018-09-06 ieškovo Rengiamų kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo... 156. 76.... 157. 2018-09-19 ieškovas išsiuntė atsakovui pataisytą kelio Nr. 1941 projektą.... 158. 77.... 159. 2018-10-03 atsakovas kreipėsi į ieškovą ir nurodė atsakovui pakoreguoti... 160. 78.... 161. 2018-10-06 raštu Nr. S18-1190 ieškovas kreipėsi į ieškovą ir nurodė, kad... 162. 79.... 163. 2018-10-08 UAB „Atamis“ el. paštu persiuntė atsakovui geologijos... 164. 80.... 165. 2018-10-17 UAB „Sweco Lietuva“ išsiuntė el. paštu atsakovui pataisytą... 166. 81.... 167. 2018-10-26 el. paštu siųstu raštu atsakovas kreipėsi į ieškovą ir... 168. 82.... 169. 2018-11-05 UAB „Atamis“ kreipėsi į atsakovą ir nurodė, kad teikia... 170. 2018-11-09 UAB „Sweco Lietuva“ prašė įtraukti į artimiausią komisijos... 171. 83.... 172. 2018-11-14 ieškovas kreipėsi į atsakovą ir nurodė, kad tarp ieškovo... 173. 84.... 174. 2018-11-14 ieškovas el. paštu kreipėsi į atsakovą ir nurodė, kad buvo... 175. 85.... 176. 2018-11-14 atsakovas nurodė, kad pakartotinai siunčiu pataisytą kelio Nr.... 177. 86.... 178. 2018-11-29 ieškovo Rengiamų kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo... 179. 87.... 180. 2018-11-29 ieškovas kreipėsi į atsakovą, prašydamas parinkti projekto... 181. 88.... 182. 2018-11-29 ieškovo Rengiamų kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo... 183. 89.... 184. 2018-11-30 ieškovas kreipėsi į atsakovą, prašydamas parinkti ekspertizės... 185. 90.... 186. 2018-12-05 ieškovo Rengiamų kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo... 187. 91.... 188. 2018-12-05 ieškovas kreipėsi į atsakovą, prašydamas parinkti projekto... 189. 92.... 190. 2018-12-21 UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ Bendrosios... 191. 93.... 192. 2019-01-10 atsakovas kreipėsi į ieškovą ir nurodė kelių Nr. 1913, 3313,... 193. 94.... 194. 2019-01-10 ieškovas kreipėsi į atsakovą, prašydamas patvirtinti ieškovo... 195. 95.... 196. 2019-01-30 raštu ieškovas kreipėsi į atsakovą ir nurodė, kad kelio Nr.... 197. 96.... 198. 2019-02-22 atsakovas kreipėsi į ieškovą nurodė pakoreguoti kelio Nr. 1941... 199. 97.... 200. 2019-02-25 UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ Bendrosios... 201. 98.... 202. 2019-02-25 raštu atsakovas kreipėsi į ieškovą ir nurodė, kad kelio Nr.... 203. 99.... 204. 2019-02-27 atsakovas kreipėsi į ieškovą ir nurodė, kad kelio Nr. 1941... 205. 100.... 206. 2019-03-04 atsakovas kreipėsi į ieškovą ir nurodė patikslinti kelio Nr.... 207. 101.... 208. 2019-05-30 ieškovas išrašė ir pateikė atsakovui apmokėjimui PVM... 209. 102.... 210. 2019-05-30 ieškovas išrašė ir pateikė atsakovui apmokėjimui PVM... 211. 103.... 212. 2019-06-11 atsakovas raštu Nr. (7.2 E) 2E-4041 kreipėsi į ieškovą ir... 213. 104.... 214. 2019-06-11 atsakovas raštu Nr. (7.2 E) 2E-4042 kreipėsi į ieškovą ir... 215. 105.... 216. 2019-06-19 raštais Nr. S19-700, Nr. S19-701 ieškovas kreipėsi į atsakovą... 217. 106.... 218. 2019-09-20 raštu atsakovas kreipėsi į ieškovą ir nurodė, kad nesutinka... 219. 107.... 220. 2019-09-30 raštu Nr. S19-1190-2 ieškovas kreipėsi į atsakovą ir nurodė,... 221. 108.... 222. 2019-10-14 raštu Nr. S19-1257 ieškovas kreipėsi į atsakovą ir nurodė, kad... 223. Dėl darbų pagal sutartis vėlavimo priežasčių... 224. 109.... 225. Bylos duomenys patvirtina ir šalys neginčija faktinių aplinkybių, kad... 226. 110.... 227. Ieškovo manymu, darbų vėlavimo priežastimi buvo atsakovo... 228. 111.... 229. Nustatyta, kad sutartimis buvo susitarta dėl tokios sutarčių vykdymo... 230. 112.... 231. Sutarčių dalimi esančios techninės specifikacijos 13 punkte buvo nurodyta,... 232. Dėl kelio Nr. 3315 ruožo nuo 6,413 iki 10,979 km... 233. 113.... 234. Pagal techninės specifikacijos 13 punktą, ieškovas pirminius sprendinius... 235. 114.... 236. Patikslintus pirminius sprendinius ieškovas pateikė 2018-10-16, t. y.... 237. 115.... 238. Ieškovas taip pat nurodė, kad dėl atsakovo veiksmų kelio Nr. 3315 projektas... 239. 116.... 240. Ieškovas aplinkybių, kad nurodyti projekto trūkumai egzistavo, neginčijo,... 241. 117.... 242. Remiantis išdėstytu, pripažintina, kad projekto patvirtinimas dėl nurodytų... 243. Dėl kelio Nr. 1941 ruožo nuo 0,00 iki 1,987... 244. 118.... 245. Pagal techninės specifikacijos 13 punktą, ieškovas pirminius sprendinius... 246. 119.... 247. Patikslintus pirminius sprendinius ieškovas pateikė 2018-09-19, t. y.... 248. 120.... 249. 2018-11-20 įvyko komisijos posėdis, kuriame nepritarta projekto sprendiniams.... 250. 121.... 251. Teigiamą ekspertizės aktą pagal nurodyto kelio projektui atsakovas gavo... 252. 122.... 253. Ieškovas aplinkybių, kad nurodyti projekto trūkumai egzistavo, neginčijo,... 254. 123.... 255. Remiantis išdėstytu, pripažintina, kad projekto patvirtinimas dėl nurodytų... 256. Dėl kelio Nr. 3313 ruožo nuo 3,693 iki 11,085 km... 257. 124.... 258. Pagal techninės specifikacijos 13 punktą, ieškovas pirminius sprendinius... 259. 125.... 260. 2018-08-28 įvyko komisijos posėdis, kuriame nepritarta projekto sprendiniams.... 261. 126.... 262. Pakartotinai patikslintą projektinę dokumentaciją ieškovas pateikė... 263. 127.... 264. Remiantis išdėstytu, pripažintina, kad projekto patvirtinimas dėl nurodytų... 265. Dėl kelio Nr. 1913 ruožo nuo 11,00 iki 13,621 km... 266. 128.... 267. Pagal techninės specifikacijos 13 punktą, ieškovas pirminius sprendinius... 268. 129.... 269. 2018-08-28 įvyko komisijos posėdis, kuriame nepritarta projekto sprendiniams.... 270. 130.... 271. Patikslintą projektinę dokumentaciją ieškovas pateikė atsakovui... 272. 131.... 273. Pakartotinai patikslintą projektinę dokumentaciją ieškovas pateikė... 274. 132.... 275. 2018-11-20 įvyko komisijos posėdis, kuriame pritarta projekto sprendiniams.... 276. 133.... 277. Remiantis išdėstytu, pripažintina, kad projekto patvirtinimas dėl nurodytų... 278. Dėl sutarčių turinio... 279. 134.... 280. Atsakovas nurodė, kad delspinigiai buvo skaičiuojami nuo visos konkretaus... 281. 135.... 282. Aiškinantis šalių sudarytų pirkimo sutarčių esmę ir turinį bei... 283. 136.... 284. Ieškovas, laimėjęs viešąjį pirkimą, atsakovo vykdytuose tarptautinės... 285. 137.... 286. Sutartys yra identiškos, skiriasi tik valstybinės reikšmės rajoninių... 287. 138.... 288. Pirkimo sutarčių II. skirsnio, pavadinto sutarties kainodara, 4 punkte... 289. 139.... 290. Sutarties IV. skirsnio darbų ir su darbais susijusių paslaugų atlikimas ir... 291. 140.... 292. Sutarties 17 punkte nurodyta, kad turi būti išskirti darbų ir su darbais... 293. 141.... 294. Tai, kad sąvoka „objektas“ yra vartojama apibūdinant rekonstruotinus... 295. 142.... 296. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovui praleidus Sutartyje... 297. Dėl netesybų ieškovo atžvilgiu taikymo... 298. 143.... 299. Bylos duomenimis nustatyta, kad dėl ieškovo kaltės buvo pradelstas terminas... 300. 144.... 301. Už sutarčių pažeidimus taikytina sutartinė civilinė atsakomybė, kuri... 302. 145.... 303. Kaip buvo minėta, šalys sutarčių 60 punktuose susitarė dėl 0,03 procento... 304. 146.... 305. Nustatyta, kad pagal Sutartį Nr. S-302 objekto kaina – 1 253 520,58 Eur,... 306. Dėl ieškinio senaties termino taikymo ieškovo atžvilgiu... 307. 147.... 308. Atsakovas atsiliepimu prašė teismo pritaikyti ieškinio senatį, remdamasis... 309. 148.... 310. CK 1.125 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad ieškiniams dėl netesybų... 311. 149.... 312. Teismas pažymi, kad nurodytas ieškinio senaties terminas taikytinas... 313. 150.... 314. Nesutiktina su atsakovo teiginiu, kad šiuo atveju, atsakovui įskaičius sumas... 315. 151.... 316. Remiantis išdėstytu, atsakovo argumentai, susiję su ieškinio senaties,... 317. Dėl ieškinio senaties termino taikymo atsakovo atžvilgiu... 318. 200.... 319. Ieškovas procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovas delspinigius... 320. 201.... 321. CK 1.124 straipsnis nustato, kad ieškinio senatis – tai įstatymų... 322. 202.... 323. Sprendžiant ieškinio senaties termino klausimus, svarbu nustatyti, kada... 324. 203.... 325. Teismų praktikoje išaiškinta, kad vertinant atliktų įskaitymų (jų... 326. 204.... 327. Sutartyje esant atskirai nustatytam projektavimo darbams atlikti skirtam... 328. 205.... 329. Reikalavimams priteisti delspinigius pareikšti ieškinio senaties terminas... 330. 206.... 331. Atsakovas 2019-06-11 raštu Nr.((7.2E) 2E-4041 ieškovą informavo apie tai,... 332. 207.... 333. Atsakovas 2019-06-11 raštu Nr.((7.2E) 2E-4042 ieškovą informavo apie tai,... 334. 208.... 335. Techninis darbo projektas dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3313... 336. 209.... 337. Techninis darbo projektas dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1913... 338. 210.... 339. Remiantis išdėstytu, atsakovas nepraleido senaties termino įskaityti... 340. Dėl delspinigių dydžio ... 341. 211.... 342. Vadovaujantis CK 6.71 straipsnio 1 dalimi, netesybos – tai įstatymų,... 343. 212.... 344. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tai, ar netesybos yra... 345. 213.... 346. Sprendžiant dėl netesybų dydžio, atsižvelgtina į viešojo pirkimo... 347. 214.... 348. Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 6 punkte imperatyviai... 349. 215.... 350. Teismo vertinimu, delspinigių (0,03 proc.) dydis nelaikytinas neprotingai... 351. 216.... 352. Atsižvelgiant į dėl ieškovo kaltės praleistus darbų atlikimo terminus,... 353. Dėl įskaitymų teisėtumo... 354. 217.... 355. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas 2019-06-11 raštais informavo... 356. 218.... 357. Priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas yra vienas iš... 358. 219.... 359. Teismų praktikoje išaiškinta, kad įskaitymui atlikti turi būti šios... 360. 220.... 361. Vienašališkai negali būti įskaitomi tokie reikalavimai, kurie yra aiškiai... 362. 221.... 363. Atsakovo reikalavimas ieškovui sumokėti delspinigių sumą, apskaičiuotą... 364. 222.... 365. Atsižvelgiant į tai, sprendime nurodyta apimtimi dėl projektavimo darbų... 366. Dėl ieškinio reikalavimų... 367. 223.... 368. Ieškovas ieškiniu prašė: 1) pripažinti neteisėtais atsakovo atliktus... 369. 224.... 370. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo sprendimu įskaitymai, atlikti atsakovo... 371. 225.... 372. CK 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti... 373. 226.... 374. Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad projektavimo darbai pagal sutartis... 375. 227.... 376. Vadovaujantis sutarčių 65 punktais, užsakovas, nepagrįstai uždelsęs... 377. 228.... 378. Atsižvelgiant į tai, kad teismas aukščiau išdėstytų aplinkybių pagrindu... 379. 229.... 380. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 2 dalimi,... 381. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 382. 230.... 383. Remiantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas... 384. 231.... 385. Nagrinėjamu atveju nors ieškovas ieškinyje suformulavo reikalavimą... 386. 232.... 387. Ieškovas nurodė patyręs 2420 Eur bylinėjimosi išlaidų, pateikė šias... 388. 233.... 389. Trečiasis asmuo UAB „Sweco Lietuva“ nurodė patyręs 2 395,80 Eur... 390. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 391. ieškinį tenkinti iš dalies.... 392. Pripažinti atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo... 393. Priteisti iš atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo... 394. Priteisti iš atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo... 395. Priteisti iš atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo... 396. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...