Byla e2-506-528/2017
Dėl sumokėto avanso priteisimo atsakovui S. K., trečiajam asmeniui S. T. ir atsakovo S. K. priešieškinį dėl nuostolių atlyginimo ieškovui A. T., trečiajam asmeniui S. T

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė, sekretoriaujant Vilmai Smolskienei, dalyvaujant ieškovui A. T., jo atstovei advokato padėjėjai Ingridai Varanavičei, atsakovui S. K., jo atstovui advokatui Dominykui Varnui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. T. ieškinį dėl sumokėto avanso priteisimo atsakovui S. K., trečiajam asmeniui S. T. ir atsakovo S. K. priešieškinį dėl nuostolių atlyginimo ieškovui A. T., trečiajam asmeniui S. T..

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas ieškiniu prašo priteisti jam iš atsakovo 3 000,00 Eur sumokėto avanso, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (el. byla, 1 t., b. l. 1-3).

5Atsakovas priešieškiniu prašo priteisti jam iš ieškovo 2 927,43 Eur nuostolių atlyginimą, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (el. byla, 1 t., b. l. 93-94).

6Ieškovas ir jo atstovė palaiko ieškinį ir prašo jį tenkinti, o priešieškinį atmesti ir priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimai ir nesutikimas su priešieškiniu grindžiamas tuo, kad: 2015-07-23 šalys sudarė preliminariąją sutartį dėl nekilnojamojo turto – žemės sklypo su pastatais; notaro patvirtinta pirkimo-pardavimo sutartis turėjo būti sudaryta iki 2015-10-20; preliminarios sutarties sudarymo metu ieškovas sumokėjo atsakovui 3 000,00 Lt avansą, skirtą išlaidoms, susijusioms su būsimo sandorio sudarymu, apmokėti; 2015 m. rugsėjo mėnesį ieškovas sužinojo, jog turtas, kurį atsakovas nurodė kaip savo nuosavybę, jam nepriklauso; tai žinodamas, ieškovas nebūtų sudaręs sutarties; atsakovas elgėsi nesąžiningai, todėl 2015-09-16 ieškovas paprašė atsakovo grąžinti avansą ir nurodė, kad pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties su atsakovu nesudarys; atsakovas avanso negrąžino, o jo atstovas pranešė, jog 2015-10-20 kviečia į notaro biurą; pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta, todėl sumokėtas avansas turi būti grąžintas, jį priteisiant iš atsakovo; tarp atsakovo patirtų nuostolių ir ieškovo veiksmų nėra priežastinio ryšio, taip pat nėra ieškovo kaltės dėl nesudarytos sutarties; šalys susitarė sudaryti prikimo-pardavimo sutartį pagal preliminarios sutarties sąlygas, o atsakovas pateikė ieškovui klaidinančią informaciją apie nekilnojamojo turto nuosavybės teises; žinodamas šias esmines aplinkybes, ieškovas nebūtų sudaręs preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties, todėl atsakovo reikalavimai yra nepagrįsti.

7Atsakovas ir jo atstovas su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti ir tenkinti priešieškinį bei priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Priešieškinio reikalavimai ir nesutikimas su ieškiniu grindžiami tuo, kad: šalys susitarė dėl atsakovui priklausančio turto pardavimo už 23 500,00 Eur, todėl atsakovas turto savininku privalėjo būti pagrindinės sutarties sudarymo metu; atsakovas ginčo turtą įsigijo varžytynėse su tikslu jį perparduoti; sudarant sutartį, ieškovas buvo informuotas, jog atsakovas nėra būsto savininkas, jame gyveno ankstesni savininkai, todėl ir buvo sudaryta preliminari sutartis; ieškovas nėra nepatyręs nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo reikaluose, jis galėjo gauti duomenis viešame registre apie perkamą turtą; ieškovas pats persigalvojo ir apsisprendė nesudaryti pagrindinės nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties, nes buvo susiradęs kitą turtą – būstą su žemės sklypu, kurį vėliau nusipirko; dėl preliminarios sutarties nevykdymo kaltas yra ieškovas, todėl avansas jam negrąžinamas; 2016-09-16 pranešime ieškovas nurodė savo abejones dėl preliminariosios sutarties galiojimo, tačiau nepranešė, kad atsisako pirkti turtą, todėl atsakovas privalėjo laukti sutartos sandorio datos, o nurodytu laiku ieškovas neatvyko į notarų biurą; už notarės liudijimą atsakovas sumokėjo 23,24 Eur, vėliau ginčo turtą pardavė 2 800,00 Eur pigiau, taip pat turėjo 88,55 Eur išlaidų už notaro paslaugas, sudarant pardavimo sutartį su kitu asmeniu, ir dar 15,64 Eur sumokėjo už pakvitavimą apie visos sumos gavimą už turtą; dėl ieškovo vengimo sudaryti pagrindinę sutartį atsakovas patyrė 2 927,43 Eur nuostolių negautų pajamų ir išlaidų forma, kuriuos turi atlyginti ieškovas.

8Trečiasis asmuo S. T. teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį informuota teismo pranešimu, gautas prašymas bylą nagrinėti jai nedalyvaujant (b. l. 50; el. byla, 2 t., b. l. 34-35).

9Teismas

konstatuoja:

10Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad:

  • 2015-07-23 šalys sudarė preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį, kuria susitarė dėl pardavėjui S. K. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto ( - ), pirkimo-pardavimo pagal šios sutarties sąlygas (el. byla, 1 t., b. l. 8);
  • 2015-09-16 registruotu laišku siųstu prašymu ieškovas prašė atsakovo grąžinti jam sumokėtą 3 000,00 Eur avansą, šalių preliminariąją sutartį vadino niekine, nes atsakovas nurodė klaidingus duomenis apie nuosavybės teisę į parduodamą turtą (el. byla, 1 t., b. l. 7);
  • 2015-09-22 pranešimu atsakovo S. K. atstovas prašė ieškovo pranešti ar jis atsisako vykdyti 2015-07-23 šalių sudarytą preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį bei nurodė atvykti 2015-10-20 d., 10.00 val. į Kaišiadorių rajono 2-ąjį notaro biurą pagrindinės turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui (el. byla, 1 t., b. l. 9);
  • 2015-10-02 ir 2016-10-06 laikraštyje „Kaišiadorių aidai“ buvo patalpinti skelbimai apie parduodamą 2 aukštų mūrinį namą ( - ), su žemės sklypu, garažu, ūkiniais pastatais už 24 000,00 Eur (el. byla, 1 t., b. l. 156, 157);
  • 2015-10-20 liudijime Kaišiadorių rajono 2-ro notaro biuro notarė V. B. paliudijo, jog 2015-10-20 d., 10.00 val. buvo paskirta sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį dėl statinių ir žemės sklypo ( - ), priklausančių pardavėjui S. K., pardavimo ir nustatytu laiku atvyko S. K. su R. K., o pirkėjas A. T. neatvyko (el. byla, 1 t., b. l. 74);
  • VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenimis žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )) su gyvenamuoju namu (unikalus Nr. ( - )), tvartu (unikalus Nr. ( - )) ir kiemo statiniais (unikalus Nr. ( - )) ( - ), iki 2015-09-08 nuosavybės teise priklausęs A. S., 2015-09-08 Turto pardavimo iš varžytynių aktu buvo parduotas atsakovui S. K. už 15 488,00 Eur, o 2015-11-27 pirkimo-pardavimo sutartimi parduotas M. B. už 20 700,00 Eur (el. byla, 1 t., b. l. 10-14, 47-59, 72, 73, 84-92, 164);
  • 2015-11-27 S. K. ir R. K. sumokėjo notarui 88,55 Eur už nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties patvirtinimą (el. byla, 1 t., b. l. 75);
  • 2015-12-16 notaro patvirtintame pakvitavime S. ir R. K. nurodė, jog M. B. yra pilnai atsiskaitęs už pirktą nekilnojamąjį turtą ( - ) (el. byla, 1 t., b. l. 76-77);
  • 2016-02-26 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu ieškovas su trečiuoju asmeniu S. T. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės pagrindu nuosavybės teise įgijo žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) su gyvenamuoju namu ir kitais pastatais bei statiniais ( - ), už 15 000,00 Eur (el. byla, 1 t., b. l. 33-36, 45-46, 128-155, 167-195);
  • VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenimis: ieškovui nuosavybės teise priklauso žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )) ir gyvenamasis namas su kitais pastatais ir statiniais ( - ), ir žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )) ( - ) (el. byla, 1 t., b. l. 28-32, 37-38, 42-44, 82-83); 2014-01-09 trečiasis asmuo S. T. pardavė nuosavybės teise turėtas nekilnojamojo turto dalis – ¼ dalį žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) su ¼ dalimi gyvenamojo namo bei pastatų ir statinių dalimis, esančių ( - ), o 2014-01-24 pardavė ¼ dalį turėto nuosavybės teise žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) ( - ). (el. byla, 1 t., b. l. 39-41, 60-69).

11Kaip matyti, šioje byloje kilo ginčas dėl atsakovo pareigos grąžinti avansą, gautą pagal preliminariąją sutartį, ir ieškovo pareigos atlyginti atsakovui žalą dėl preliminariosios sutarties nevykdymo.

12Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, sutarties sąlygas, išskyrus imperatyvių teisės normų nustatytas tam tikras sutarties sąlygas (CK 6.156 straipsnio 1, 4 dalys). Sutarties sudarymas paprastai prasideda šalių derybomis, kurių metu siekiama suderinti šalių reikalavimus viena kitai bei galimas būsimos sutarties sąlygas. Šalims pradėjus derybas, tarp jų susiklosto ikisutartiniai santykiai, kurie gali būti užfiksuojami rašytinę formą turinčioje organizacinėje – preliminariojoje sutartyje. Preliminarioji sutartis yra šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį (CK 6.165 straipsnis). Taigi, preliminarioji sutartis nėra susitarimas dėl konkrečių veiksmų (turinčių tam tikrą vertę savaime arba tokių, kuriais perduodama tam tikra vertybė) atlikimo, o vienas iš esminių šios sutarties bruožų yra tas, kad negalima reikalauti įvykdyti ją natūra. Jeigu šalys per preliminarioje sutartyje nustatytą terminą pagrindinės sutarties nesudaro, tai prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia (CK 6.165 straipsnio 5 dalis). Tačiau preliminariosios sutarties pažeidimo (nepagrįsto vengimo ar atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį) atveju kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (CK 6.165 straipsnio 4 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006, nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-474/2008, Nr. 3K-3-82/2010).

13Byloje nėra ginčo, kad šalys sudarė preliminariąją sutartį, o iki šioje sutartyje nurodyto termino pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta. Dėl preliminariosios sutarties neįvykdymo šalys kaltina viena kitą. Ieškovas nurodo, jog nesutiko sudaryti su atsakovu pagrindinės turto pirkimo-pardavimo sutarties, sužinojęs, kad turtas, dėl kurio pirkimo-pardavimo ateityje šalys susitarė, nuosavybės teise nepriklausė atsakovui, nors preliminariojoje sutartyje atsakovas nurodė esantis to turto savininku. Atsakovas nurodo, jog ieškovas neatvyko į notaro biurą sudaryti pagrindinės sutarties, nors buvo kviečiamas.

14Iš šalių sudarytos preliminariosios sutarties turinio matyti, kad: „1. Šalys susitaria, remiantis LR Civilinio kodekso 1.70 str., dėl pardavėjams (juo sutartyje nurodytas atsakovas) nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio ( - ) (toliau vadinamas – turtas), pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo pagal šios sutarties sąlygas. 2. Sutartyje nurodytas turto pirkimo-pardavimo sąlygas šalys laiko privalomomis notarinei pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti“ (el. byla. b. l. 8). Taigi, nors preliminariosios sutarties sudarymo metu buvo tariamasi dėl nekilnojamojo turto, kuris nurodytas kaip atsakovui priklausantis nuosavybės teise, tačiau sutartyje nėra akcentuota, kad ši aplinkybė savaime daro sutartį negaliojančia. Be to, 2015-09-08 atsakovas tapo parduodamo turto savininku ir iki šalių preliminariojoje sutartyje numatyto pagrindinei sutarčiai sudaryti termino pabaigos šalims nebuvo kliūčių sudaryti pagrindinę sutartį, todėl ieškovo argumentai dėl atsakovo dėl atsakovo nesąžiningumo atmestini kaip nepagrįsti, juolab, kad atsakovas turėjo tikslą sudaryti su ieškovu sutartį (CK 6.163 straipsnis, 6.307 straipsnio 2 dalis, CPK 185 straipsnis).

15Iš šalių paaiškinimų bei pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovas buvo užsakęs notaro paslaugas pagrindinės sutarties sudarymui 2015-10-20 bei apie tai pranešė ieškovui, kuris į notaro biurą neatvyko, ir pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta (el. byla. 1 t., b. l. 9, 74). Kadangi pagal šalių preliminariąją sutartį pagrindinė nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis turėjo būti sudaryta vėliausiai iki 2015-10-20, tai paskutinė pagrindinės sutarties sudarymo diena buvo 2015-10-20 (antradienis), o šią dieną atsakovas neatvyko į notarų biurą pagrindinės sutarties sudarymui (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis Nr. 3K-3-130/2006). Preliminariosios sutarties objektas yra kitos – pagrindinės – sutarties sudarymas, todėl ieškovo 2015-09-19 reikalavimas grąžinti avansą, šalių sudarytą preliminariąją sutartį vadinant niekine, ir vėlesnis neatvykimas į notaro biurą atsakovo nurodytu laiku iš esmės yra nepagrįstas atsisakymas (vengimas) sudaryti pagrindinę sutartį, todėl pripažintina, jog dėl pagrindinės sutarties nesudarymo atsakingas yra ieškovas (el. byla, 1 t., b. l. 7, 9, CPK 177, 178, 185 straipsniai, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-73-687/2016).

16Įstatyme įtvirtinta, kad pinigų sumos sumokėjimas parduoti daiktą įsipareigojusiam asmeniui pripažįstamas dalies kainos sumokėjimu (avansu), jeigu šalys nėra susitarusios kitaip (CK 6.309 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju šalių preliminariosios sutarties 4-tame punkte nurodyta, jog: šalių sutarta turto pardavimo kaina 23 500,00 Eur; pardavėjų (atsakovo) išlaidoms, susijusioms su būsimo sandorio sudarymu, pirkėjas (ieškovas) sumoka 3 000,00 Eur, kurie sumokami pardavėjams (atsakovui) šios sutarties pasirašymo metu; likusią turto pardavimo kainos dalį, kuri lygi 20 500,00 Eur pirkėjas (ieškovas) įsipareigoja sumokėti pardavėjui (atsakovui) pagal notaro patvirtintą pirkimo-pardavimo sutartį, todėl 3 000,00 Eur suma, kurios gavimo iš ieškovo atsakovas neneigia, pripažintina avansu (CPK 185 straipsnis). Lėšas kvalifikavus kaip avansą, nesudarius pagrindinės sutarties, pardavėjas netenka teisinio pagrindo jas turėti ir turi grąžinti pirkėjui kaip be teisinio pagrindo įgytą turtą, išskyrus tuos atvejus, kai nustatomas pagrindas įskaityti kitos šalies priešpriešinį vienarūšį reikalavimą (CK 6.237 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-72/2007, Nr. 3K-3-308/2007; Nr. 3K-3-497/2007, Nr. 3K-3-126/2009; Nr. 3K-3-363/2009, Nr. 3K-3-129/2011; Nr. 3K-3-534/2011, Nr. 3K-3-375/2013; kt.).

17Preliminariosios sutarties 6-tame punkte šalys susitarė, kad: jeigu dėl sutarties nevykdymo yra kaltas pirkėjas (ieškovas), pirkėjo (ieškovo) pinigai negrąžinami; jeigu dėl sutarties nevykdymo yra kalti pardavėjai (atsakovas), pardavėjai (atsakovas) už įsipareigojimų nevykdymą privalo grąžinti pirkėjui (ieškovui) 3 000,00 Eur. Taigi, ieškovo sumokėtas avansas iš esmės laikytinas ir netesybų funkciją atliekančia pinigų suma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006). Sudarydamos preliminariąją sutartį šalys gali jos įvykdymui užtikrinti pasinaudoti prievolių užtikrinimo būdais, tarp jų – netesybomis, kurių tikslas yra kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais, taigi, sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą.

18Šiuo atveju atsakovas nesutinka su ieškovo reikalavimu grąžinti avansą ir reiškia reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo, o reikalauti nuostolių atlyginimo jis turi teisę (CK 6.165 straipsnio 4 dalis). Atsakovo reikalaujamas iš ieškovo nuostolių atlyginimas kildindamas iš tinkamo sutarties nevykdymo. Civilinei ieškovo atsakomybei atsirasti atsakovas turi pareigą įrodyti būtinąsias civilinės atsakomybės sąlygas – neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį tarp tų veiksmų ir žalos, kaltę ir žalą, o iš šių sąlygų tik kaltė yra preziumuojama, nustačius skolininko veiksmų neteisėtumą (CK 6.246-6.249 straipsniai). Neįrodžius bent vienos iš išvardintų būtinųjų sąlygų, civilinė atsakomybė turtinės žalos atlyginimo forma negali būti taikoma.

19Sutartinės atsakomybės atveju neteisėtais veiksmais pripažįstamas sutarties nevykdymas ar netinkamas vykdymas, dėl kurio kitai šaliai atsiranda žala, o šiuo atveju teismas pripažino, jog pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta ieškovui neatvykus pas notarą jos sudaryti. Atsakovo nuostoliais nurodomos 2 927,43 Eur išlaidos ir negautos pajamos: kainų skirtumas tarp sumos, kurią ieškovas buvo įsipareigojęs mokėti už nekilnojamąjį turtą, ir sumos, kurią atsakovas gavo iš kito to paties turto pirkėjo – 2 800,00 Eur; notaro paslaugas, kurias ieškovas buvo įsipareigojęs apmokėti, sudarant pagrindinę nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, ir už kurias mokėjo atsakovas, parduodamas minėtą turtą kitam pirkėjui, taip pat už notaro liudijimą, pakvitavimą – 127,43 Eur. Kadangi šalys buvo susitarę dėl parduodamo turto kainos, tai, atsakovui pardavus turtą mažesne kaina, kainos skirtumas gali būti pripažintas realiai negautomis atsakovo pajamomis, o išlaidos notarui, kurias tinkamo šalių sutarties vykdymo atveju būtų mokėjęs ieškovas, laikytinos atsakovo tiesioginiais nuostoliais. Tinkamo sutarties vykdymo atveju notaro pakvitavimai ir liudijimai taip pat iš esmės būtų buvę nereikalingi, todėl atsakovui nebūtų reikėję patirti tokias išlaidas. Taigi, atsakovo nurodyti nuostoliai laikytini iš esmės įrodytais (CK 6.249 straipsnis, CPK 185 straipsnis).

20Tačiau, šalims nesudarius pagrindinės sutarties, atsakovui liko ieškovo sumokėtas avansas, skirtas kompensuoti atsakovo turtinius praradimus. Nuostolių kaip piniginės žalos išraiškos turi būti atlyginama tiek, kiek atsakovas prarado, nes toks atlyginimas atitinka žalos kompensavimo funkciją, o didesnio dydžio žalos atlyginimas reikštų tokio asmens nepagrįstą praturtėjimą. Kreditorius negali reikalauti nuostolių ir netesybų visos sumos tuo pat metu (baudinių netesybų), bet turi teisę reikalauti protingo dydžio sutartinių netesybų, joms viršijant byloje įrodytus kreditoriaus nuostolius ir tokiu atveju jam priteisiama didesnioji priklausanti suma, kuri apima mažesniąją. Kadangi atsakovo reikalaujami priteisti iš ieškovo nuostoliai yra šiek tiek mažesni nei gautas iš ieškovo avansas, kuris šiuo atveju ieškovui negrąžinamas dėl tinkamo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, tai pripažintina, jog nuostoliai atsakovui yra atlyginti, todėl papildomai nepriteistini, o mažinti netesybas šiuo atveju nėra pagrindo (CK CK 1.5 straipsnio 4 dalis, 6.73 straipsnio 1, 2 dalys, 6.249 straipsnio 6 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis, CPK 3 straipsnio 1, 7 dalys, 177, 178, 185 straipsniai, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006, nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-7-304/2007, Nr. 3K-3-73-687/2016). Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, ieškinys ir priešieškinis atmestini.

21Dėl kitų įrodymų ir byloje apklaustų liudytojų parodymų atskirai teismas nepasisako, nes jie neturi reikšmės bylos baigčiai.

22Netenkinus ieškinio ir priešieškinio, šalių bylinėjimosi išlaidos vienai iš kitos nepriteistinos, o išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš šalių valstybei taip pat nepriteistinos (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 3, 6 punktai, 92, 93, 96, 98 straipsniai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355, b. l. 2).

23Pagal ieškovo reiškiamus reikalavimus už ieškinį, pateiktą elektroninėmis ryšio priemonėmis, turėjo būti mokamas 68,00 Eur dydžio žyminis mokestis, o ieškovas sumokėjo 90,00 Eur žyminį mokestį, todėl jam grąžintina per daug sumokėto žyminio mokesčio dalis – 22,00 Eur (2015-10-08 mokėjimas, el. byla, 1 t., b. l. 5, CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 5 dalis). Sumokėtą žyminį mokestį (dalį) pavestina grąžinti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (CPK 87 straipsnio 3 dalis).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 87, 259, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

25Ieškinį ir priešieškinį atmesti.

26Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos grąžinti ieškovui A. T. (a. k. ( - ) gyv. ( - ) jo sumokėto žyminio mokesčio dalį – 22,00 Eur (dvidešimt du eurus).

27Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

1. Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė, sekretoriaujant Vilmai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti jam iš atsakovo 3 000,00 Eur sumokėto... 5. Atsakovas priešieškiniu prašo priteisti jam iš ieškovo 2 927,43 Eur... 6. Ieškovas ir jo atstovė palaiko ieškinį ir prašo jį tenkinti, o... 7. Atsakovas ir jo atstovas su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti ir tenkinti... 8. Trečiasis asmuo S. T. teismo posėdyje nedalyvavo, apie... 9. Teismas... 10. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad: