Byla 2-273/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Konstantino Gurino ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų uždarosios akcinės bendrovės ,,B2B Group“, uždarosios akcinės bendrovės ,,15min“ atstovo advokato Stasio Drazdausko ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,15 minučių“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 16 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-7372-431/2010 pagal ieškovo viešosios įstaigos ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ,,B2B Gruop“, uždarajai akcinei bendrovei ,,15min“, uždarajai akcinei bendrovei ,,15 minučių“ dėl neteisėtų veiksmų nutraukimo ir kompensacijos priteisimo, kur tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Lietuvos radijo ir televizijos komisija.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

5Ieškovas VšĮ ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB ,,B2B Group“, UAB ,,15min“, UAB ,,15 minučių“ (tretysis asmuo - Lietuvos radijo ir televizijos komisija), prašydamas įpareigoti atsakovus nutraukti Lietuvos televizijos pirmosios programos ir Lietuvos televizijos antrosios programos retransliaciją interneto svetainėje http://www.15min.lt bei uždrausti atsakovams be ieškovo sutikimo vykdyti nurodytų programų retransliaciją ateityje tiek tiesiogiai, tiek per bet kokius trečiuosius asmenis, priteisti iš atsakovų ieškovo naudai 130 000 Lt kompensaciją, 6 procentų dydžio palūkanas nuo priteistos sumos už terminą nuo ieškinio padavimo dienos iki sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė nepranešus atsakovams taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovus nutraukti vykdomą Lietuvos televizijos pirmosios programos ir Lietuvos televizijos antrosios programos retransliaciją, areštuoti 130 000 Lt sumai atsakovams priklausančias lėšas, esančias bankų sąskaitose, taip pat atsakovams priklausančias, bet pas trečiuosius asmenis esančias sumas, o jų nesant ar nepakakus, šiai sumai areštuoti kitą nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą. Prašymą grindė tuo, kad atsakovai savo veiksmais pažeidžia ieškovo gretutines teises. Procesui užtrukus ilgesniam laikui atsakovai, šių priemonių nesiėmus, gautų papildomų pajamų iš savo neteisėtų veiksmų, o ieškovo teisių pažeidimas tęstųsi. Atsakovams pareikštas piniginis reikalavimas yra labai didelis, atsakovų finansinė padėtis nėra žinoma, jų žiniomis nei vienas iš atsakovų šiuo metu neturi jokio nekilnojamojo turto. Dėl viso to, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, realus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti, pasidaryti neįmanomas ar nebeįgyvendinti juo siekiamų tikslų.

7II.

8Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino. Teismas įpareigojo atsakovus UAB ,,B2B Group“, UAB ,,15min“, UAB ,,15 minučių“ iki galutinio sprendimo byloje priėmimo nutraukti Lietuvos televizijos pirmosios programos ir Lietuvos televizijos antrosios programos retransliaciją ir, neviršijant 130 000 Lt sumos, areštavo atsakovams nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, uždrausdamas disponuoti areštuoti turtu, tačiau leisdamas juo naudotis ir valdyti, o šio turto nesant ar esant nepakankamai, nutarė areštuoti atsakovų lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovams ir esančias pas atsakovus arba trečiuosius asmenis, uždrausdamas jomis disponuoti, tačiau leisdamas įnešti pinigus į banko sąskaitas bei iš areštuotų lėšų mokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei ir socialinio draudimo įmokas. Teismas nutartyje nurodė, kad įvertinus, kad ieškiniu ieškovas siekia įpareigoti atsakovus nutraukti Lietuvos televizijos pirmosios programos ir Lietuvos televizijos antrosios programos retransliaciją interneto svetainėje http://www.15min.lt bei uždrausti atsakovams be ieškovo sutikimo vykdyti nurodytų programų retransliaciją ateityje tiek tiesiogiai, tiek per bet kokius trečiuosius asmenis, o ieškovo pareikšto turtinio reikalavimo atsakovams suma laikytina didele, yra tikslinga taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, siekiant užtikrinti būsimo, galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymą.

10III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai

11Atsakovo UAB ,,B2B Group“ atstovas advokatas S. Drazdauskas atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės, atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Skundą grindžia šiais argumentais :

121) Vadovaujantis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau – ATGTĮ) 81 straipsnio nuostatomis, teismas, uždrausdamas atlikti tam tikrus veiksmus, kurie gali pažeisti autorių teises, privalo įvertinti, ar tam tikri veiksmai yra autorių teisių ar gretutinių teisių pažeidimas. Teismas laikinąją apsaugos priemonę – įpareigojimą nutraukti ieškovo televizijos programų retransliaciją taikė nesant byloje pakankamai įrodymų, kurių prima facie vertinimas leistų daryti išvadą, kad ieškovo teisės yra pažeidžiamos ir kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti. Ieškovas tokių duomenų nėra pateikęs. Teismui išnagrinėjus ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepranešus apeliantui, buvo atimta apeliantui galimybė pateikti dokumentus (2010 m. birželio 3 d. sutartį ir jos priedus su Lietuvos gretutinių teisių asociacija, 2010 m. birželio 3 d. licencinę sutartį su Danijos asociacijos NCB filialu ,,NCB Lietuva“), patvirtinančių, kad ieškovo programos buvo retransliuojamos teisėtai. Pateikti ieškovo teismui įrodymai taip pat rodo, kad apeliantas, retransliuodamas interneto svetainėje http://www.15min.lt ieškovo transliuojamas programas, turėjo tam išduotą licenziją. Pagal išduotos licenzijos 6 p. ir Visuomenės informavimo įstatymo 33 str. 1 d., apeliantas buvo įpareigotas retransliuoti vieną ieškovo televizijos programą ir visas nekoduotas Lietuvos nacionalinio masto transliuotojų antžemines televizijų programas.

132) Pagal formuojamą teismų praktiką dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tokios kategorijos bylose (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. gruodžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-602/2005, Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-888/2009) ieškovo prašymas taikyti laikinąją apsaugos priemonę – įpareigojimą nutraukti ieškovo televizijos programų retransliaciją, kuri sutampa su vienu iš ieškinyje nurodytų reikalavimų, teismo negalėjo būti patenkintas.

143) Teismas pažeidė CPK 148 str. reikalavimus, nepranešdamas atsakovui apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą, dėl ko apeliantas negalėjo išsakyti savo nuomonės. Ieškovas nenurodė jokių aplinkybių, kurios verstų skubiai nutraukti televizijos retransliacijas. Tokių aplinkybių nekonstatavo bei netyrė ir teismas nutartyje.

154) Teismas nepagrįstai taikė atsakovų turto ir lėšų areštą 130 000 Lt sumai. Teismas, taikydamas atsakovų turto areštą, nukrypo nuo teismų praktikos formuojamos taisyklės dėl ieškovo pareigos įrodyti, jog atsakovams reikalaujama suma yra didelė. Ieškovas neįrodė, kad reikalaujama suma atsakovams yra didelė ir kad atsakovų turtinė padėtis yra bloga, dėl ko yra rizika, kad nebus įvykdytas ieškovo turtinis reikalavimas. Grėsmės, kad atsakovai neįvykdys galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo, nėra, nes minėta suma yra reikalaujama iš trijų atsakovų, kurie yra komercinę veiklą vykdantys ūkio subjektai, neturintys kreditorinių įsipareigojimų. Vien tik ieškinio suma nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

165) Teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka proporcingumo, ekonomiškumo ir proceso šalių lygiateisiškumo principų, nes teismas gynė tik ieškovo interesus ir neatsižvelgė, kokią įtaką taikytos laikinosios apsaugos priemonės turės apeliantui. Atsakovas, taikant ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, atsiduria blogesnėje procesinėje padėtyje negu ieškovas ir patirs dėl nepagrįstų jo veiksmų suvaržymo nuostolių, praras vartotojų (abonentų) pasitikėjimą.

17Atsakovas UAB ,,15 minučių“ ir atsakovo UAB ,,15 min“ atstovas advokatas S. Drazdauskas atskiruosiuose skunduose prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės, atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsakovai savo atskiruosiuose skunduose dėsto tuos pačius argumentus (dėl ieškovo pareigos įrodyti, kad atsakovams reikalavimo suma yra didelė, teismo netikslaus bei nepagrįsto ieškovo pateiktų įrodymų prima facie įvertinimo, dėl laikinosios apsaugos priemonės, kuri sutampa su vienu iš ieškinyje nurodytų reikalavimų, taikymo galimybės), kurie yra jau nurodyti atsakovo UAB ,,B2B Group“ atskirajame skunde.

18Atsakovas UAB ,,15 minučių“ atskirajame skunde papildomai nurodo, kad nėra atsakingas už UAB,,15 min“ veiklą, o ypač UAB ,,B2B Group“ vykdomas retransliacijas, nes jis nevaldo interneto svetainės http://www.15min.lt ir nekontroliuoja ,,B2B Group“ vykdomos veiklos, dėl to negalėjo pažeisti ieškovo gretutinių teisių, o teismas negalėjo apeliantui taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

19Atsakovo UAB ,,15 min“ atstovas advokatas S. Drazdauskas atskirajame skunde papildomai nurodo, kad teismas neturėjo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui UAB ,,15 min“, kadangi ieškovas pareiškė nepagrįstą ieškinį. Apeliantas ieškovo televizijos programų neretransliuoja ir negali atsakyti už tariamą ieškovui padarytą žalą. Pagal prie atskirojo skundo pridėtą sutarties su UAB ,,B2B Group“ nuorašą, apeliantas suteikia atsakovui UAB ,,B2B Group“ teisę naudotis interneto svetainės erdve, tačiau neįgyja jokių teisių ir pareigų, kylančių iš retransliavimo veiklos. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas apeliantui nepagrįstas ir nemotyvuotas. Teismas neįvertino, ar apeliantas atlieka tuos veiksmus, kuriuos nutartimi įpareigojo nutraukti.

20Ieškovo VšĮ ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ atstovas advokatas K. Pabijanskas pateikė atsiliepimą į apeliantų atskiruosius skundus, kuriuo prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Šį prašymą grindžia tokiais argumentais :

211) Priešingai, nei teigia apeliantai, teismų praktikoje ir Lietuvos teisės doktrinoje pripažįstama, kad ta aplinkybė, kad prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė iš esmės atitinka ir pačius materialaus pobūdžio teisinius reikalavimus, nėra pagrindas atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

222) ATGTĮ 81 str. 1 d. 1 p. prasme, asmeniui, prašančiam taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nėra būtina įrodyti savo teisę į ieškinį, jis turi tik pateikti pakankamai duomenų apie esamą arba gresiantį jo teisių pažeidimą ir pagrįsti, kodėl laikinąsias apsaugos priemones reikia taikyti skubiai. Be to, neįpareigoja pareiškėjo pateikti visus reikiamus įrodymus, kad būtų visiškai įrodytos tos aplinkybės, kuriomis remiamasi. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, jeigu yra pakankamas pagrindas įtarti, kad buvo padarytas ar daromas ATGTĮ saugomų teisių pažeidimas, ir kad prašantis taikyti priemones asmuo yra teisių turėtojas. Ieškovas su ieškiniu tokius duomenis pateikė ir jie, priešingai nei teigia apeliantai, patvirtina apeliantų veiksmų neteisėtumą ir sudarė teismui pakankamą pagrindą įtarti, kad buvo padarytas ATGTĮ pažeidimas. Apeliantų prie atskirųjų skundų pateikti dokumentai nepatvirtina jų skunduose dėstomų argumentų, kad retransliacijos buvo vykdomos teisėtai. Ieškovas yra savarankiškas gretutinių teisių subjektas – transliuojančioji organizacija ir pagal ATGTĮ 58 str. 4 d., 1993-09-27 Tarybos Direktyvą 93/83/EEB ,,Dėl tam tikrų autorių teisių ir gretutinių teisių taisyklių, taikomų palydoviniam transliavimui ir kabeliniam perdavimui, koordinavimo“, atsakovas UAB ,,B2B Group“ privalėjo kreiptis į ieškovą ir individualiai susitarti dėl galimybės naudotis ieškovui priklausančia išimtine teise retransliuoti savo transliuojamas programas. Nepagrįstas atsakovų argumentas, kad UAB ,,B2B Group“ vykdomos retransliacijos buvo teisėtos, nes tariamai buvo vykdomos privalomai, kaip tai numato Visuomenės informavimo įstatymo 33 str. 1 d.

233) Pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką pripažįstama, kad laikinųjų apsaugos priemonių klausimo išsprendimas nepranešus atsakovui nesudaro pagrindo naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą nutartį.

244) Nutartis negali būti naikinama vien tuo pagrindu, kad buvo areštuotas visų atsakovų turtas. Esant solidariajai skolininkų atsakomybei, ieškovas turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli atsakovai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d., 6.76 str.), ieškovas turi teisę pasirinkti, iš kurio atsakovo išieškoti priteistą sumą, todėl ieškovas turi teisę pasirinkti, ir kurio iš atsakovų atžvilgiu taikytinos laikinosios apsaugos priemonės. Šiuo atveju, ieškovas prašo laikinąsias apsaugos priemones taikyti visiems atsakovams, nes priešingu atveju nebūtų galima užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymo, ieškiniu prašoma priteisti suma yra pakankamai didelė, ką įrodo su ieškiniu pateikti duomenys, o atsakovai neįrodė priešingai. Atsakovai jokių duomenų apie finansinę padėtį nėra pateikę.

255) Apeliantų UAB ,,15 minučių“ ir UAB ,,15min“ teiginys, kad jiems nepagrįstai taikytos laikinosios apsaugos priemonės, nes jie tariamai nesusiję su retransliavimo veikla, nepagrįstas. Nors formaliai UAB ,,15 minučių“ ir UAB ,,15 min“ yra registruotos kaip dvi bendrovės, faktiškai yra neatskiriamai susijusios (interneto svetainėje, kurioje vykdoma retransliacija, pateikiami abiejų šių bendrovių rekvizitai, iš viešai prieinamos informacijos galima daryti išvadą, kad abi šios bendrovės veiklą vykdo kartu, jos yra registruotos tuo pačiu adresu, joms vadovauja tas pats asmuo, abiejų bendrovių rekvizitai pateikiami kaip vienos įmonės rekvizitai ir t. t.). Todėl šie atsakovai privalo būti laikomi solidariai atsakingi už ieškovo teisių pažeidimą. Ar šie subjektai yra atsakingi už ieškovo teisių pažeidimą ir sukeliamą žalą materialinės teisės prasme, bus nustatyta išnagrinėjus bylą iš esmės.

266) Teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės nesuvaržo atsakovų teisių daugiau, nei būtina apsaugant ieškovo interesus ir atitinka proporcingumo, teisingumo, lygiateisiškumo ir ekonomiškumo principus.

27Trečiojo asmens - Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atsiliepimo į atskiruosius skundus negauta.

28Atsakovo UAB ,,B2B Group“ atstovas advokatas S. Drazdauskas 2011 m. kovo 16 d. pateikė atsiliepimą į ieškovo VšĮ ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ atstovo advokato K. Pabijansko atsiliepimą.

29IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

30Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir nustatė įpareigojimą apeliantams nutraukti Lietuvos televizijos pirmosios programos ir Lietuvos televizijos antrosios programos retransliaciją, ir, neviršijant 130 000 Lt sumos, areštavo apeliantų turtą ir/ar lėšas.

31Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių rūšis numato CPK 145 straipsnio pirmoji dalis, nustatanti, kad teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, numatytų kituose įstatymuose, kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas (CPK 145 str. 1 d. 13 p.). Įstatyme tiesiogiai apibrėžta laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis – užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir garantuoti šio sprendimo privalomumą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo būsimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Taigi laikinąsias apsaugos priemones teismas turi ir gali taikyti tik tuomet, kai yra pakankamas pagrindas manyti, jog teismo sprendimą įvykdyti bus sunku arba visiškai neįmanoma tuo atveju, jeigu pareikštas ieškinys būtų patenkintas. Tačiau taikant laikinąsias apsaugos priemones tarp šalių kilęs ginčas iš esmės nesprendžiamas.

32Tam tikrų kategorijų civilinėse bylose įstatymais gali būti nustatytas konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas (CPK 145 str. 3 d.). Šioje byloje ieškovas savo materialinius teisinius reikalavimus grindžia ATGTĮ normų reglamentuojamu išimtinių transliuojančios organizacijos teisių į savo transliacijas gynimu. Bylose dėl ginčų, susijusių su gretutinių teisių subjekto - transliuojančios organizacijos teisėmis ir jų gynimu, be CPK 145 straipsnyje išvardintų priemonių, gali būti taikomos ir konkrečios laikinosios apsaugos priemonės, numatytos ATGTĮ 81 straipsnio pirmojoje dalyje. Šio specialaus įstatymo normų pagrindu buvo reiškiamas ir patenkintas ieškovo prašymas dėl konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – atsakovų įpareigojimo laikinai nutraukti Lietuvos televizijos pirmosios programos ir Lietuvos televizijos antrosios programos retransliaciją (ATGTĮ 81 str. 1 d. 2 p.).

33Įstatyme numatytų konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas yra užtikrinti realų ir tinkamą teismo priimto sprendimo įvykdymą (CPK 144 str. 1 d.). Tačiau šis tikslas visais atvejais turi būti siejamas su įstatymine teismo pareiga ginti byloje dalyvaujančių ir kitų suinteresuotų asmenų teises ir teisėtus interesus. Laikinosios apsaugos priemonės visada taikomos konkrečių asmenų interesais, o tam tikrais atvejais – ginant viešąjį interesą. Šioje byloje laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos ieškovo prašymu, vadinasi – jo turtiniais interesais. Jos yra prevencinio pobūdžio, nes susijusios su draudimais ir ribojimais atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus. Tiek šiuo konkrečiu, tiek kitais atvejais laikinosios apsaugos priemonės yra susijusios su tam tikrų priešingos šalies teisių laikinu suvaržymu, todėl jos turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu (CPK 145 str. 2 d.). Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą. Tuo vadovaujantis, laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Šalių lygiateisiškumo principas reikalauja taikant laikinąsias apsaugos priemones laikytis proporcingumo principo, suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams. Bet kokios valstybės taikomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui bei atitikti siekiamus teisėtus tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2002 m. sausio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2002, kat. 124).

34Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimus autorių teisių ir gretutinių teisių gynimo bylose, Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra laikomasi nuostatos, kad ATGTĮ 81 str. numatytos laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tais atvejais, kai yra pakankamas pagrindas manyti, kad buvo padarytas autorių teisių, gretutinių teisių ar sui generis teisių pažeidimas. Tam, kad tokį įtarimą sukeliantis pagrindas būtų realaus pobūdžio, asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi pateikti visus pagrįstai turimus įrodymus, galinčius pakankamai įtikinti, kad jis, ar asmuo, kurio interesais prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagal ATGTĮ saugomų teisių subjektas ir kad pareiškėjo teisė pažeidžiama arba kad gresia toks pažeidimas (ATGTĮ 81 str. 4 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo CBS teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civ. byloje UAB „Ashburn International“ v. UAB „Universalios valdymo sistemos“ (bylos Nr. 2-247/2007, kat. 84; 110.1); Lietuvos apeliacinio teismo CBS teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 13 d. nutartis, priimta civ. byloje Lietuvos Autorių Teisių Gynimo Asociacijos Agentūra (LATGA-A), B. V. v. UAB „Hesona“, VšĮ „Hesonos klubas“, UAB „Rūta“, V. A. kompiuterinės veiklos įmonė „Vija“ (bylos Nr. 2-564/2007, kat. 110.1); Lietuvos apeliacinio teismo CBS teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 8 d. nutartis, priimta civ. byloje UAB „Ashburn International“ v. UAB „Lukoil Baltija“, UAB „Universalios valdymo sistemos“ (bylos Nr. 2-707/2007, kat. 110.1)). Kitaip tariant, ieškinyje išdėstyti teisiniai ir faktiniai argumentai turi prima facie patvirtinti ir būti pakankami, kad teismas įsitikintų, jog ieškinys, remiantis pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, gali būti tenkinamas. Sprendžiant iš bylos medžiagos, Lietuvos radijo ir televizijos komisija 2010 m. gegužės 26 d. priėmė sprendimą išduoti UAB ,,B2B Group“ retransliavimo licenziją Nr. KS-57 televizijos programoms retransliuoti laidiniais plačiajuosčio ryšio tinklais, kurių pagrindinė paskirtis nėra programų transliavimas ir (ar) retransliavimas, Lietuvos Respublikoje, įpareigojant atsakovą retransliuoti tik komisijai pateiktame sąraše nurodytas televizijos ir radijo programas ir tik įstatymų nustatyta tvarka įgijus teises į šių programų retransliavimą (b. l. 12-17). Ieškovo minėtų programų retransliavimas buvo vykdomas UAB ,,15 min“ valdomoje interneto svetainėje http://www.15min.lt. Tačiau iš byloje ieškovo su ieškiniu pateikto Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2010 m. liepos 14 d. sprendimo matyti, kad atsakovas UAB ,,B2B Group“ pažeidė anksčiau minėtas licencijoje numatytas sąlygas, už ką atsakovui skirtas įspėjimas. Šis sprendimas yra galiojantis ir nenuginčytas. Kol sprendimas nėra nuginčytos, jis laikytinas vienu iš įrodymų, patvirtinančių ne apeliantų, bet ieškovo argumentus, kad atsakovai, vykdydami Lietuvos televizijos pirmosios programos ir Lietuvos televizijos antrosios programos retransliaciją interneto svetainėje http://www.15min.lt, pažeidė licencijoje numatytas sąlygas. Tokiu būdu ieškinio faktinis pagrindas bei pateikti įrodymai leidžia daryti pagrįstą prielaidą, kad galėjo būti padarytas gretutinių teisių pažeidimas, o tai yra pagrindas taikyti ATGTĮ 81 str. numatytas laikinąsias apsaugos priemones, būtinas užkirsti kelią galimiems neteisėtiems veiksmams. Apeliantai - UAB ,,15 minučių“ ir UAB ,,15 min“ atskiruosiuose skunduose nurodo, kad jie nėra subjektai, kuriems galėjo būti taikomas įpareigojimas nutraukti vykdomą Lietuvos televizijos pirmosios programos ir Lietuvos televizijos antrosios programos retransliaciją, nes UAB ,,15 min“ tik suteikė atsakovui UAB ,,B2B Group“ teisę naudotis interneto svetainės erdve, bet nevykdė minėtų ieškovų programų retransliacijos, o UAB ,,15 minučių“ nevaldo interneto svetainės http://www.15min.lt. ir nėra atsakingas už UAB ,,15 min“ veiklą, o ypač UAB ,,B2B Group“ vykdomas retransliacijas. Šie apeliantų argumentai atmestini. Kaip matyti iš paties apelianto – UAB ,,15 min“ su atskiruoju skundu pateiktos 2010 m. birželio 18 d. sutarties, UAB ,,15 min“ įsipareigojo suteikti B2B teisę laikinai naudoti http://www.15min.lt svetainės skyrių http://www.15min.lt/tv/ 12 televizijos programų retransliacijai, tai yra tuo sudarė galimybę atsakovui UAB ,,B2B Group“ atlikti galimai neteisėtus veiksmus, kurie pažeidžia ieškovo teises ir interesus. Be to, atlikus byloje ieškovo su ieškiniu pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą, kolegija pripažįsta, kad ieškovo pateikti įrodymai taip pat leidžia nagrinėjamu atveju ieškovui pagrįstai manyti, kad nors formaliai UAB ,,15 minučių“ ir UAB ,,15 min“ yra registruotos kaip dvi bendrovės, tačiau faktiškai yra neatskiriamai susijusios. Ieškovo pateikti įrodymai rodo, kad interneto svetainėje, kurioje vykdoma retransliacija, pateikiami abiejų šių bendrovių rekvizitai, abi šios bendrovės veiklą vykdo kartu, jos yra registruotos tuo pačiu adresu, joms vadovauja tas pats asmuo, abiejų bendrovių rekvizitai pateikiami kaip vienos įmonės rekvizitai. Dėl to nagrinėjamu atveju nustačius tokias aplinkybes pirmosios instancijos teismas turėjo teisinį pagrindą taikyti ir apeliantams UAB ,,15 minučių“ ir UAB ,,15 min“ įpareigojimą nutraukti vykdomą Lietuvos televizijos pirmosios programos ir Lietuvos televizijos antrosios programos retransliaciją.

35Apeliantai su atskiraisiais skundais taip pat pateikė įrodymus ir skunduose nurodė visą eilę argumentų, kurie, jų įsitikinimu, rodo ieškovo pareikštų ieškinio reikalavimų nepagrįstumą - tai, kad minėtų programų retransliacijos buvo vykdomos teisėtai, atsakovų solidariosios atsakomybės nenumato šalių susitarimas, todėl atsakovai UAB ,,15 minučių“ ir UAB ,,15 min“ neturi pareigos ieškovui prievolę įvykdyti solidariai. Teisėjų kolegija pažymi, kad, taikant laikinąsias apsaugos priemones, vertinamas ne ieškinio pagrįstumas, o kitos aplinkybės. Kaip minėta, pagal ATGTĮ laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tais atvejais, kai yra pakankamas pagrindas manyti, kad buvo padarytas gretutinių teisių pažeidimas. Ieškovo su ieškiniu pateikti įrodymai leidžia teismui daryti preliminarią išvadą, jog apeliantai pažeidžia ieškovo, kuris turi išimtines teises į minėtų programų transliaciją, teises ir interesus, ir yra galimybė, kad ieškovo reikalavimas įpareigoti apeliantus nutraukti ieškovo televizijos programų retransliavimą plačiaisiais tinklais internete gali būti tenkinamas. Todėl apeliantų argumentai, susiję su ieškinio nepagrįstumu, nagrinėjant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, yra teisiškai nereikšmingi ir dėl jų kolegija nepasisako. Šios aplinkybės turės būti vertinamos bylą nagrinėjant iš esmės. Tik išsprendus bylą iš esmės bus galima padaryti išvadą, ar tikrai buvo pažeistos ieškovo teisės ir interesai bei ar yra teisinis pagrindas patenkinti ieškinį. Pažymėtina ir tai, kad laikinosios apsaugos priemonės – tik laikino pobūdžio procesinės priemonės, kuriomis siekiama užkirsti ir galimą teisių pažeidimą iki bylos išnagrinėjimo iš esmės. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis ginčas nėra išsprendžiamas iš esmės. Todėl tai, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – įpareigojimas nutraukti tam tikrus veiksmus - iš esmės atitinka ir pačius materialaus pobūdžio teisinius reikalavimus, nesudaro pagrindo teigti, jog laikinosiomis apsaugos priemonėmis šalių ginčas jau išsprendžiamas iš esmės, nes tai yra tik laikino pobūdžio ieškovų interesų gynimas ir užtikrinimas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės. Todėl apeliantų argumentas, kad ieškovo prašymas taikyti laikinąją apsaugos priemonę – įpareigojimą nutraukti televizijos programų retransliaciją, kuri sutampa su vienu iš ieškinyje nurodytų reikalavimų, teismo negalėjo būti patenkintas, atmestinas kaip nepagrįstas.

36Ieškovas taip pat reiškia reikalavimą dėl 130 000 Lt kompensacijos priteisimo. Šio reikalavimo įvykdymui užtikrinti, neviršijant 130 000 Lt sumos, teismas, ieškovo prašymu, areštavo atsakovams nuosavybės teise priklausantį turtą, uždrausdamas juo disponuoti, tačiau leisdamas juo naudotis ir jį valdyti, o šio turto nesant ar esant nepakankamai, nutarė areštuoti atsakovo banko sąskaitose esančias lėšas, uždrausdamas jomis disponuoti, tačiau leisdamas įnešti pinigus į banko sąskaitas bei iš areštuotų piniginių lėšų mokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei ir socialinio draudimo įmokas. Taigi teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė atsižvelgdamas į šalių interesų pusiausvyros ir ekonomiškumo principus (CPK 145 str. 2 d.). Teismų praktikoje yra suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių kyla dėl didelės pinigų sumos priteisimo, tai yra laikinųjų apsaugos priemonių taikymą lemia objektyviai didelė ieškinio suma. Tačiau tai nėra besąlyginis pagrindas visais atvejais taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantų motyvu, kad ieškinio dydis turi būti vertinamas ne absoliučiu skaičiumi, bet subjektyviai, t. y. ar konkrečiam subjektui ieškinio suma yra didelė. Nors pagal bendrą įrodinėjimo pareigos paskirstymo tarp bylos šalių taisyklę kiekviena iš jų turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi (CPK 178 str.), bet paskirstydamas įrodinėjimo naštą teismas taip pat atsižvelgia į tai, kuriai šaliai paprasčiau (lengviau) įrodyti teisiškai reikšmingas aplinkybes, esant minimalioms sąnaudoms (CPK 3 str. 1 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1422/2009). Geriausiai savo turtinę padėtį žino, taigi ir gali įrodyti, atsakovai. Tačiau skųsdami žemesnės instancijos teismo nutartį apeliantai nepateikė duomenų apie savo turtinę padėtį, pvz., apie nuosavybės teise priklausantį turtą, jo vertę, prievolių įvykdymo užtikrinimą, išrašų iš banko sąskaitų, kad būtų galima nustatyti, ar jų finansinė padėtis stabili ir gera, o pareikšto ieškinio suma (130 000 Lt) jiems nėra didelė, tik nurodė, kad jie yra komercinę veiklą vykdantys ūkio subjektai, neturintys kreditorinių įsipareigojimų ir jų turto areštas negalėtų būtų taikomas dėl atsakovų didelio skaičiaus. Teisėjų kolegija sutinka, kad tuomet, kai atsakovais patraukiama keletas solidariąją pareigą turinčių asmenų, teismo sprendimo neįvykdymo rizika yra mažesnė. Vis dėlto vien tik atsakovų didelis skaičius savaime neužtikrina, kad nėra grėsmės neįvykdyti ieškovui galimai palankų sprendimą. Be to, nagrinėjamoje byloje atsakovams neįvykdžius įrodinėjimo apie jų gerą turtinę padėtį pareigos, ieškovas iš registrų pateikė duomenis apie jų turtinę padėtį. Iš ieškovo pateiktų duomenų matyti, kad atsakovai neturi nekilnojamojo turto, atsakovų UAB ,,B2B Group“, UAB ,,15min“ įstatinio kapitalo dydis yra 10 000 Lt. Remiantis minėtais duomenimis, teisėjų kolegija laiko, kad abejonė dėl atsakovų galimybės įvykdyti teismo sprendimą ieškinio patenkinimo atveju neeliminuojama. Vien apeliantų nurodyta aplinkybė, kad jie yra komercinę veiklą vykdantys ūkio subjektai, neturintys kreditorinių įsipareigojimų, nepatvirtinus to įrodymais (teisėjų kolegijai pateiktoje bylos medžiagoje nėra duomenų apie atsakovų finansines galimybes), savaime negarantuoja, kad jų finansinė padėtis yra gera, kad bylos nagrinėjimo metu jų finansinė padėtis nepablogės tiek, kad galimai ieškovui palankaus sprendimo įvykdymas pasunkės arba pasidarys nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-250/2008). Priešingu atveju būtų pažeista šalių teisėtų interesų pusiausvyra, neužtikrinamos ieškovo teisės. Tokiu būdu būtų paneigta laikinųjų apsaugos priemonių instituto esmė, galimai ieškovui palankus teismo sprendimas gali būti realiai neįvykdomas atsakovui bylos nagrinėjimo metu dėl vienokių ar kitokių priežasčių netekus turto, vadinasi, ir byloje įvykdytas teisingumas būtų tik deklaratyvus (Konstitucijos 109 str. 1 d., CPK 6 str.). Tokia situacija neatitiktų teisinėje valstybėje įtvirtintų teisingumo, lygiateisiškumo, proporcingumo, realaus pažeistų teisių gynimo ir kitų teisės principų.

37Teisėjų kolegija nesutinka ir su apeliantų argumentais, kad vadovavimasis vien tik ieškovo nurodytomis aplinkybėmis lemia nutarties nepagrįstumą. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos nepranešus atsakovui išimtiniais atvejais, kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą (CPK 148 str. 1 d.). Iš esmės tokio paties turinio reglamentavimas įtvirtintas ir ATGTĮ 81 str. 6 d. Tokia nuostata yra teisės būti išklausytam principo tam tikra išimtis. Kartais būtent dėl pranešimo apie ketinimą taikyti laikinąsias apsaugos priemones teismo sprendimo įvykdymui gali iškilti grėsmė. Susiklosčius aplinkybėms, kai laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos netikėtai, pirmenybė teikiama ieškovo interesams, siekiant apsisaugoti nuo galimų nesąžiningų atsakovo veiksmų. Tokiu atveju atsakovui suteikiama teisė būti išklausytam vėliau, tai yra kreipiantis į teismą su skundu dėl priimtos nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu teisėtumo ir pagrįstumo. Šiuo atveju atsakovai savo teisę būti išklausytais realizuoja teismui pateikdami skundus dėl skundžiamos nutarties, todėl teigti, jog pažeista jų teisė būti išklausytiems nėra pagrindo. Be to, atsižvelgiant į tai, kad buvo pakankamas teisinis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, vien tik nepranešimas atsakovui apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą šiuo atveju neturėjo esminės įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui ir teisėtumui, todėl pats savaime nesudaro teisinio pagrindo naikinti skundžiamą nutartį (CPK 148 str. 1 d., 329 str. 1 d.).

38Apeliantas nepateikė ir jokių duomenų, patvirtinančių atskirųjų skundų teiginius, jog dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių jie patiria neigiamas pasekmes, trikdoma jų veikla (CPK 178 str.). Pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės visais atvejais yra susijusios su tam tikrų priešingos šalies teisių laikinu suvaržymu, todėl šalių teisių visiška pusiausvyra tiesiogine prasme nėra galima, ji turi būti vertinama, aiškinant jau minėtus laikinųjų apsaugos priemonių instituto tikslus. Todėl įstatymas suteikia galimybę laikinai suvaržyti vienos šalies teises, kad būtų tinkamai apgintos besikreipiančios į teismą šalies teisės. Atskirųjų skundų motyvai, jog laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas pažeidžia atsakovų interesus, nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą nutartį.

39Teisėjų kolegija pažymi, kad civilinio proceso normos, reglamentuojančios laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, numato šių priemonių pakeitimo ir panaikinimo tvarką (CPK 146 str., 150 str.). CPK normos suteikia teisę atsakovams kreiptis į teismą su prašymu užtikrinti galimų nuostolių atlyginimą, pakeisti ar panaikinti laikinąsias apsaugos priemones bet kurioje civilinio proceso stadijoje. Be to, pagal CPK 147 str. 3 d., įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, atsakovai turi teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos jam padarė ieškovo prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

40Kiti apeliantų atskiruosiuose skunduose išdėstyti argumentai neturi reikšmės teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui.

41Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė laikinųjų apsaugos priemonių galiojimą bei panaikinimą reglamentuojančias proceso teisės normas, todėl naikinti teisėtos ir pagrįstos žemesnės instancijos teismo nutarties nėra pagrindo (CPK 144 str. 1 d., 150 str., 337 str. 1 p.).

42Civilinio proceso įstatymas nenumato teisės atsikirsti į atsiliepimus, todėl atsakovo UAB ,,B2B Group“ atstovo advokato S. Drazdausko pateiktas atsiliepimas į ieškovo VšĮ ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ atstovo advokato K. Pabijansko atsiliepimą, grąžinamas atsakovo UAB ,,B2B Group“ atstovui advokatui S. Drazdauskui.

43Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

44Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

45Grąžinti uždarosios akcinės bendrovės ,,B2B Group“ atstovui advokatui Stasiui Drazdauskui 2011 m. kovo 16 d. pateiktą atsiliepimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. Ieškovas VšĮ ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ kreipėsi į... 6. Ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė... 7. II.... 8. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartimi ieškovo prašymą... 10. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai... 11. Atsakovo UAB ,,B2B Group“ atstovas advokatas S. Drazdauskas atskirajame... 12. 1) Vadovaujantis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau –... 13. 2) Pagal formuojamą teismų praktiką dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 14. 3) Teismas pažeidė CPK 148 str. reikalavimus, nepranešdamas atsakovui apie... 15. 4) Teismas nepagrįstai taikė atsakovų turto ir lėšų areštą 130 000 Lt... 16. 5) Teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka... 17. Atsakovas UAB ,,15 minučių“ ir atsakovo UAB ,,15 min“ atstovas advokatas... 18. Atsakovas UAB ,,15 minučių“ atskirajame skunde papildomai nurodo, kad nėra... 19. Atsakovo UAB ,,15 min“ atstovas advokatas S. Drazdauskas atskirajame skunde... 20. Ieškovo VšĮ ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ atstovas... 21. 1) Priešingai, nei teigia apeliantai, teismų praktikoje ir Lietuvos teisės... 22. 2) ATGTĮ 81 str. 1 d. 1 p. prasme, asmeniui, prašančiam taikyti laikinąsias... 23. 3) Pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką pripažįstama,... 24. 4) Nutartis negali būti naikinama vien tuo pagrindu, kad buvo areštuotas... 25. 5) Apeliantų UAB ,,15 minučių“ ir UAB ,,15min“ teiginys, kad jiems... 26. 6) Teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės nesuvaržo atsakovų teisių... 27. Trečiojo asmens - Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atsiliepimo į... 28. Atsakovo UAB ,,B2B Group“ atstovas advokatas S. Drazdauskas 2011 m. kovo 16... 29. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 30. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino... 31. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 32. Tam tikrų kategorijų civilinėse bylose įstatymais gali būti nustatytas... 33. Įstatyme numatytų konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas... 34. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimus autorių teisių... 35. Apeliantai su atskiraisiais skundais taip pat pateikė įrodymus ir skunduose... 36. Ieškovas taip pat reiškia reikalavimą dėl 130 000 Lt kompensacijos... 37. Teisėjų kolegija nesutinka ir su apeliantų argumentais, kad vadovavimasis... 38. Apeliantas nepateikė ir jokių duomenų, patvirtinančių atskirųjų skundų... 39. Teisėjų kolegija pažymi, kad civilinio proceso normos, reglamentuojančios... 40. Kiti apeliantų atskiruosiuose skunduose išdėstyti argumentai neturi... 41. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė laikinųjų apsaugos priemonių... 42. Civilinio proceso įstatymas nenumato teisės atsikirsti į atsiliepimus,... 43. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų... 44. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartį palikti nepakeistą.... 45. Grąžinti uždarosios akcinės bendrovės ,,B2B Group“ atstovui advokatui...