Byla 2-136/2013
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „DATA NT“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audronės Jarackaitės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Alvydo Poškaus teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „MAJJ Invest“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 27 d. nutarties, kuria teismas atmetė pareiškėjo skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais civilinėje byloje Nr. B2-1924-273/2012 pagal kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „MAJJ Invest“ skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „DATA NT“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4BUAB „DATA NT“ kreditorius UAB „MAJJ Invest“ pateikė teismui skundą dėl BUAB „DATA NT“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, kuriuo prašė pripažinti neteisėtais, negaliojančiais ir panaikinti BUAB „DATA NT“ 2012 m. balandžio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimus, kuriais buvo nuspręsta: 1. patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2012 m. sausio 28 d. iki 2012 m. kovo 30 d.; 2. įpareigoti BUAB „DATA NT" administratorių kitam susirinkimui pateikti informaciją apie gaunamas pajamas iš BUAB „DATA NT" vykdomos ūkinės-komercinės veiklos, t.y. nuomos; 3. BUAB „DATA NT" priklausančias laisvas neišnuomotas patalpas, esančias Laisvės pr. 2, Vilniuje, išnuomoti potencialiems nuomininkams už ne mažesnę kaip 15 Lt už 1 kv. m nuomos kainą; 4. siūlyti teismui UAB „DATA NT" taikyti likvidavimo procedūrą; 5. pavesti BUAB „DATA NT" nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto vertinimą atlikti mažiausią paslaugos kainą pasiūliusiai turto vertinimo agentūrai, t.y. UAB „OBER -HAUS" Nekilnojamas turtas.

5Pareiškėjas nurodė, kad prieš 2012 m. balandžio 13 d. kreditorių susirinkimą buvo gautas BUAB ,,DATA NT“ savininkų pareiškimas dėl taikos sutarties svarstymo kreditorių susirinkime. Pareiškėjo nuomone, BUAB ,,DATA NT“ kreditoriai privalėjo svarstyti taikos sutarties sudarymo klausimą ir tik motyvuotai konstatavus, jog taikaus susitarimo pasiekti absoliučiai neįmanoma, kreditorių susirinkime galėjo būti svarstomi kiti klausimai, susiję su bankroto procedūromis. Šiuo atveju taikos sutarties klausimas net nebuvo įtrauktas į darbotvarkę, taip pažeidžiant tiek kreditorių, tiek pačios įmonės interesus. Pareiškėjas nurodė, jog kreditorių susirinkimo darbotvarkėje nebuvo nurodyta, kad kreditorių susirinkimo metu bus svarstomi klausimai dėl administratoriaus įpareigojimo kitam susirinkimui pateikti informaciją apie gaunamas pajamas iš BUAB „DATA NT" vykdomos ūkinės – komercinės veiklos; taip pat dėl BUAB „DATA NT" priklausančių laisvų neišnuomotų patalpų, esančių Laisvės pr. 2, Vilniuje, išnuomojimo potencialiems nuomininkams už ne mažesnę kaip 15 Lt už 1 kv. m nuomos kainą. Pareiškėjas pažymėjo, kad trečiuoju darbotvarkės klausimu turėjo būti svarstomas pradinių nekilnojamojo turto pardavimo kainų patvirtinimas ir pardavimo tvarkos nustatymas, tačiau buvo priimtas sprendimas pavesti BUAB „DATA NT" nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto vertinimą atlikti UAB „OBER HAUS" Nekilnojamas turtas. Šių nutarimų projektai buvo pateikti kreditorių susirinkimo metu, todėl pareiškėjas su jais neturėjo teisės susipažinti ir pareikšti dėl jų nuomonės.

6Atsiliepime į pareiškėjo skundą dėl 2012 m. balandžio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimų, atsakovas BUAB ,,DATA NT” nurodė, kad klausimas dėl taikos sutarties sudarymo buvo išnagrinėtas 2012 m. vasario 9 d. įvykusiame BUAB ,,DATA NT” kreditorių susirinkime, kuriame kreditoriai nusprendė nesudaryti taikos sutarties su UAB „DATA NT" savininkais. Pareiškėjas, nedalyvaudamas kreditorių susirinkime prisiėmė riziką, kad susirinkimo metu gali būti pasiūlyti ir priimti nutarimai apie kuriuos kreditoriui nebus žinoma. Skundžiami nutarimai buvo priimti balsų dauguma, pareiškėjo dalyvavimas ir balsavimas nebūtų sąlygojęs priešingo sprendimo. Pareiškėjo skundas grindžiamas ne esminiais pareiškėjo teisių pažeidimais.

7Atsiliepime į pareiškėjo skundą kreditorius AB „SEB bankas“ prašė skundą atmesti. Nurodė, kad 2012 m. vasario 9 d. įvykusiame BUAB ,,DATA NT” kreditorių susirinkime 99,96 proc. balsų dauguma buvo nuspręsta nesudaryti taikos sutarties su BUAB ,,DATA NT” savininkais. Pakartotinis šio klausimo nagrinėjimas, esant aiškiai neigiamai kreditorių pozicijai, būtų netikslingas ir vilkintų bankroto procesą, be to, šis klausimas nebuvo įtrauktas į kreditorių susirinkimo darbotvarkę. Klausimai, dėl kurių priimti skundžiami nutarimai, buvo nagrinėjami ne kaip savarankiški nauji darbotvarkės klausimai, jie yra tiesiogiai susiję su darbotvarkėje įtrauktais klausimais. Pažymėjo, kad pareiškėjas ne pirmą kartą teikia tokio pobūdžio skundus, todėl už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis prašė skirti 20 000 Lt baudą, iki 50 proc. šios baudos paskiriant atsakovo naudai.

8Atsiliepime į pareiškėjo skundą kreditorius UAB „Business credo“ nurodė, jog su pareikštu skundu sutinka. Nurodė, kad net ir formalūs pažeidimai sąlygoja kreditorių susirinkimo nutarimų neteisėtumą. Taikos sutarties klausimo net neįtraukus į darbotvarkę buvo pažeisti tiek kreditorių, tiek pačios įmonės interesai. Dalis nutarimų projektų buvo pateikti kreditorių susirinkimo metu, todėl nei pareiškėjas, nei kiti kreditoriai neturėjo galimybės su jais susipažinti. Tokiu būdu buvo pažeisti pareiškėjo ir kitų smulkių kreditorių interesai.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Kauno apygardos teismas 2012 m. birželio 27 d. nutartimi pareiškėjo UAB „MAJJ Invest“ skundą atmetė.

11Teismas nurodė, kad taikos sutarties sudarymo galimybė bankroto procese atsiranda tada, kai bankrutuojanti įmonė ir visi jos kreditoriai susitaria, kad naudingiau tęsti bendradarbiavimą ne bankroto procedūromis, o sudarant galimybę nemokiai įmonei skolininkei toliau vykdyti ūkinę komercinę veiklą. Teismas nurodė, kad 2012 m. vasario 9 d. kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą, kuriuo 99,96 proc. balsų dauguma buvo nuspręsta nesudaryti taikos sutarties su UAB ,,DATA NT“ savininkais. Teismas pažymėjo, jog klausimas dėl taikos sutarties sudarymo nebuvo įtrauktas į 2012 m. balandžio 13 d. BUAB „DATA NT“ kreditorių susirinkimo darbotvarkę, todėl negalėjo būti svarstomas. Teismas nustatė, kad kreditorių susirinkime dalyvavo bankrutuojančios UAB „DATA NT“ kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma sudaro 99,96 proc. visų bendrovės kreditorių finansinių reikalavimų. Teismas nurodė, jog klausimai dėl informacijos apie gaunamas pajamas iš BUAB „DATA NT“ vykdomos ūkinės - komercinės veiklos pateikimo ir laisvų patalpų nuomos buvo nagrinėjimai ne kaip atskiri klausimai, o nagrinėjant ir vertinant administratoriaus pateiktą ataskaitą už laikotarpį nuo 2012 m. sausio 28 d. iki 2012 m. kovo 30 d. Teismas pažymėjo, jog turto nuomos klausimas buvo aptartas ir spręstas 2012 vasario 9 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu. Klausimai, dėl kurių priimti skundžiami nutarimai, buvo nagrinėjami ne kaip savarankiški nauji darbotvarkės klausimai, jie yra tiesiogiai susiję su darbotvarkėje įtrauktu klausimu dėl administratoriaus ataskaitos tvirtinimo. Už šį kreditoriaus AB SEB banko pateiktą pasiūlymą balsavo 99,79% visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimu sumos. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, jog nutarimai buvo priimti nepažeidžiant įstatymo nustatytos tvarkos. Įvertinęs minėtas aplinkybes, teismas byloje procedūrinių pažeidimų nenustatė. Teismas įvertino, jog už skundžiamus nutarimus balsavus 99,96% visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos turinčių kreditorių, aplinkybė, kad priimti nutarimų projektai nebuvo įtraukti į darbotvarkę ir dėl jų negalėjo pasisakyti 0,003% balso turintis kreditorius, nesudaro teisinio pagrindo šiuos nutarimus naikinti. Teismas nenustatė, kad pareiškėjas, pateikdamas skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais ir pasirinkdamas būtent tokį savo pažeistų teisių gynimo būdą, piktnaudžiavo įstatymo jam suteiktomis teisėmis, todėl kreditoriaus AB SEB bankas prašymo dėl baudos 20 000 Lt baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pareiškėjui skyrimo netenkino.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „MAJJ Invest“ prašo panaikinti 2012 m. birželio 27 d. Kauno apygardos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Pareiškimas dėl taikos sutarties sudarymo bankroto administratoriui buvo pateiktas 2012 m. balandžio 5 d., vadinasi, bankroto administratorius turėjo realias galimybes klausimą dėl taikos sutarties sudarymo įtraukti į kreditorių susirinkimo darbotvarkę. Nors klausimas dėl taikos sutarties sudarymo jau buvo spręstas kreditorių susirinkime, tačiau esant naujam taikos sutarties pasiūlymui, įstatymas nedraudžia kreditoriams vėl spręsti klausimą dėl taikos sutarties sudarymo.

152. Net ir manant, kad skundžiami nutarimai buvo susiję su darbotvarkėje esančiu klausimu, jų priėmimu vis tiek buvo pažeistos pareiškėjo teisės ir kreditorių susirikimo priėmimo tvarka. Skundžiamų nutarimų projektai buvo pateikti susirinkimo metu, todėl raštu balsavę kreditoriai apie juos nežinojo ir negalėjo išreikšti nuomonės dėl jų. Kreditorių, nedalyvavusių susirikime, atžvilgiu buvo priimti netikėti nutarimai. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad kreditorių susirinkimo sprendimų priėmimo tvarka turi būti formalizuota, kadangi būtent taip yra siekiama apsaugoti kreditorių interesus bei išvengti piktnaudžiavimo priimant nutarimus svarbiais kreditoriams klausimais. Teismas, nepanaikindamas skundžiamų kreditorių nutarimų, nukrypo nuo teismų praktikos ir nepaaiškino, kodėl minėta teismų praktika nesivadovavo.

16Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas BUAB ,,DATA NT” prašo pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 27 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad BUAB ,,DATA NT” kreditorių susirinkimas 2012 m. vasario 9 d. priėmė nutarimą, kuriuo 99,96 proc. balsų dauguma buvo nuspręsta nesudaryti taikos sutarties su BUAB ,,DATA NT” savininkais, todėl pakartotinis taikos sutarties klausimo svarstymas esant aiškiai neigiamai kreditorių pozicijai, būtų tik vilkinęs bankroto procedūrą. Už skundžiamus nutarimus balsavo 99,96 visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos turinčių kreditorių, todėl aplinkybė, kad priimti nutarimų projektai nebuvo įtraukti į darbotvarkę, ir dėl to negalėjo pasisakyti 0,003 proc. balso turintis kreditorius, nesudaro teisinio pagrindo šiuos nutarimus naikinti.

17Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorius AB SEB bankas prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, skundžiamą nutartį palikti galioti, o už pareiškėjo piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis prašo pareiškėjui skirti 20 000 Lt baudą, iki 50 proc. šios sumos paskiriant atsakovo naudai. Nurodo, kad pareiškėjas 2012 m. balandžio 13 d. vykusiame kreditorių susirinkime nedalyvavo, nepasinaudojo savo teise balsuoti raštu ir nesiūlė jokių alternatyvių projektų. Apie kreditorių susirinkimą ir jo metu numatytus svarstyti klausimus kreditorius buvo informuotas. Kreditorius nurodo, kad pareiškėjas neįvardija kokį materialinį jo interesą pažeidžia skundžiami kreditorių nutarimai. Kiti kreditoriaus atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai yra tapatūs atsiliepimo į pareiškėjo skundą argumentams.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas netenkinamas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

21Apeliantas teigia, kad kreditorių susirinkime neapsvarsčius BUAB ,,DATA NT“ savininkų pateiktos taikos sutarties sudarymo klausimo, negalėjo būti priimami skundžiami nutarimai. Iš byloje pateikto protokolo matyti, kad 2012 m. balandžio 13 d. vykusiame kreditorių susirinkime taikos sutarties sudarymo klausimas nebuvo sprendžiamas, nes šis klausimas nebuvo įtrauktas į 2012 m. balandžio 13 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkę. Apeliantas nurodė, kad bankroto procedūrų baigimas taikos sutartimi yra naudingas tiek įmonei, tiek kreditoriams, todėl, esant pateiktam taikos sutarties projektui, jo neapsvarsčius negali būti sprendžiami kiti su bankrotu susiję klausimai. Teisėjų kolegija pažymi, kad šie apelianto argumentai nesudaro pagrindo panaikinti ginčijamus kreditorių susirinkimo nutarimus. Teisės aktai nenumato, kad esant pateiktam taikos sutarties projektui, šio klausimo neapsvarsčius, nebūtų negalima svarstyti kitų su bankroto procesu susijusių klausimų. Taikos sutartis gali būti sudaroma bet kuriuo bankroto proceso metu iki nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 28 str. 1 d.); iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad BUAB ,,DATA NT“ bankroto byloje nėra priimta nutartis dėl BUAB ,,DATA NT“ likvidavimo, todėl skundžiamų nutarimų priėmimas nepažeidžia kreditorių teisių ir neužkerta kelio kreditoriams svarstyti taikos sutarties sudarymo galimybės iki įmonės likvidavimo.

222012 m. balandžio 13 d. kreditorių susirinkime pirmuoju darbotvarkės klausimu turėjo būti svarstomas administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo klausimas, antruoju darbotvarkės klausimu - siūlymas taikyti įmonei likvidavimo procedūrą, trečiuoju – dėl pradinių nekilnojamojo turto pardavimo kainų patvirtinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo.

23Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentais, kad susirinkimo dalyviams pateikiant susirinkimo darbotvarkę turi būti nurodyti numatomi svarstyti susirinkimo klausimai, tačiau kokie bus pasiekti susitarimai ir kokie bus priimti nutarimai susirinkime nėra ir negali būti žinomi iki klausimo nagrinėjimo susirinkime pabaigos. Įstatymai nereglamentuoja kada, kaip ir kiek gali būti pateikta nutarimų darbotvarkės klausimais projektų, taip pat įstatymas neįpareigoja pateikti visus įmanomus nutarimų projektus, tačiau vadovaujantis susirinkimo esme laikytina, kad iki nutarimo priėmimo susirinkimo iniciatoriai ir dalyviai turi teisę pateikti nutarimų darbotvarkės klausimais projektus, juos svarstyti ir nutarti balsuoti dėl jų ar ne. Numatomų nutarimų projektų pateikimas yra susirinkimo dalyvių ir iniciatorių teisė, juos nėra privaloma pateikti, o pateikus - neįpareigoja kitų susirinkimo dalyvių balsuoti ir diskutuoti tik dėl siūlomo nutarimo projekto. Susirinkimo dalyvis, gavęs darbotvarkės klausimus, turi teisę pasirinkti savo teisės realizavimo būdą, t. y. turi teisę spręsti, ar jam ginti savo interesus dalyvaujant susirinkime, ar pasiūlyti savo nutarimo variantą, ar išreikšti nuomonę raštu, o savo teisės realizavimo būdo pasirinkimas nereiškia, kad kreditoriams nebuvo suteikta galimybė išreikšti savo valią dėl kiekvieno nutarimo projekto (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1253/2012).

24Pirmuoju darbotvarkės klausimu buvo numatytas klausimas dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo. Iš 2012 m. balandžio 13 d. BUAB „DATA NT“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 4 matyti, kad apelianto skundžiami nutarimai, kuriais buvo nuspręsta įpareigoti BUAB „DATA NT“ administratorių kitam susirinkimui pateikti informaciją apie gaunamas pajamas iš BUAB „DATA NT“ vykdomos ūkinės-komercinės veiklos ir BUAB „DATA NT“ priklausančias laisvas neišnuomotas patalpas, esančias Laisvės pr. 2, Vilniuje, išnuomoti potencialiems nuomininkams už ne mažesnę kaip 15 Lt už 1 kv. m nuomos kainą buvo priimti svarstant darbotvarkėje numatytą klausimą dėl administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo. Iš BUAB „DATA NT“ 2012 m. balandžio 13 d. kreditorių susirinkimo protokolo matyti, jog susirinkime dalyvavusiems kreditoriams svarstant administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo klausimą, administratorius į ją buvo įtraukęs ataskaitą apie įmonės sudarytų nuomos sutarčių vykdymą, taip pat pasiūlė klausimą dėl BUAB „DATA NT“ priklausančių laisvų neišnuomotų patalpų, esančių Laisvės pr. 2, Vilniuje, nuomos spręsti kreditorių susirinkimo metu. Tuo pagrindu kreditorių susirinkimo pirmininkas AB SEB banko atstovas pasiūlė pritarti administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimui už laikotarpį nuo 2012 m. sausio 28 d. iki 2012 m. kovo 30 d., įpareigojant administratorių kitam susirinkimui pateikti informaciją apie gaunamas pajamas iš BUAB „DATA NT“ vykdomos ūkinės-komercinės veiklos ir BUAB „DATA NT“ priklausančias laisvas neišnuomotas patalpas, esančias Laisvės pr. 2, Vilniuje, išnuomoti potencialiems nuomininkams už ne mažesnę kaip 15 Lt už 1 kv. m nuomos kainą. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog priimti nutarimai yra tiesiogiai susiję su administratoriaus veiklos ataskaita ir joje pateikiama informacija dėl įmonės sudarytų sandorių. Už šiuos kreditorių susirinkimo nutarimus balsavo kreditoriai, turintys 99,79 proc. visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos. Be to, sprendžiant dėl atsakovo kreditoriaus UAB „MAJJ Invest“ teisių pažeidimo procedūriniu aspektu, teisėjų kolegija pažymi, kad už skundžiamo nutarimo priėmimą balsavus 99,79 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos turinčių kreditorių, ta aplinkybė, kad dėl jų negalėjo pasisakyti 0,21 proc. balsų turintys kreditoriai, net jei jie ir būtų balsavę prieš tokio nutarimo priėmimą, neturi teisinės reikšmės, sprendžiant dėl jų balsų įtakos galimam tokių nutarimų nepriėmimui. Net ir nustačius procedūrinius pažeidimus, jie galėtų būti pripažinti tinkamu pagrindu panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą, jeigu būtų įrodyta, kad jie galėjo nulemti kreditorių susirinkimo nutarimo turinį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje 2-196/2012; 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2279/2011).

25Pareiškėjas nei skunde dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, nei atskirajame skunde nenurodė, kaip skundžiami nutarimai galėtų pažeisti pareiškėjo interesus. Teisėjų kolegijos vertinimu, kreditorių susirinkimo nutarimas įpareigoti administratorių kitam susirinkimui pateikti informaciją apie gaunamas pajamas iš BUAB „DATA NT“ vykdomos ūkinės-komercinės veiklos nepažeidžia nei pareiškėjo, nei kitų susirinkime nedalyvavusių kreditorių ar įmonės interesų. Skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo nuspręsta BUAB „DATA NT" priklausančias laisvas neišnuomotas patalpas, esančias Laisvės pr. 2, Vilniuje, išnuomoti potencialiems nuomininkams už ne mažesnę kaip 15 Lt už 1 kv. m nuomos kainą, teisėjų kolegijos vertinimu, taip pat nepažeidžia pareiškėjo, įmonės ar kitų kreditorių interesų. Bankroto proceso paskirtis – patenkinti kreditorių reikalavimus iš teisės aktų nustatyta tvarka realizuoto įmonės turto, todėl kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo nuspręsta išnuomoti laisvas patalpas potencialiems nuomininkams, vertintinas kaip siekis užtikrinti, kad įmonė bankroto proceso metu tęstų ūkinę komercinę veiklą ir iš jos gautų kuo daugiau pajamų. Apeliantas šį kreditorių susirinkimo nutarimą ginčijo dėl to, jog jis nebuvo įtrauktas į BUAB „DATA NT“ 2012 m. balandžio 13 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkę, tačiau neginčijo nuomos kainos, už kurią buvo nuspręsta išnuomoti laisvas patalpas (už ne mažesnę kaip 15 Lt už 1 kv. m). Teisėjų kolegija, įvertinusi, kad laisvos patalpos apskritai nebuvo nuomojamos ir neteikė pajamų, sprendžia, jog šio nutarimo sukeliamos pasekmės apelianto interesų nepažeidžia, o priešingai, atitinka tiek įmonės, tiek jos kreditorių interesus bankroto proceso metu.

26Trečiuoju darbotvarkės klausimu buvo numatytas klausimas dėl pradinių nekilnojamojo turto pardavimo kainų patvirtinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo. Iš 2012 m. balandžio 13 d. BUAB „DATA NT“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 4 matyti, kad trečiuoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas pavesti BUAB „DATA NT" nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto vertinimą atlikti mažiausią kainą pasiūliusiai turto vertinimo agentūrai - UAB „OBER HAUS“ Nekilnojamas turtas. Teisėjų kolegijos vertinimu šis kreditorių priimtas nutarimas yra tiesiogiai susijęs su pradinių nekilnojamojo turto pardavimo kainų patvirtinimu ir pardavimo tvarkos nustatymu. Apeliantas nei pirmosios instancijos, nei apeliacinės instancijos teismui nenurodė jokių argumentų, kad dėl skundžiamo nutarimo būtų pažeisti pareiškėjo interesai. Teisėjų kolegijos vertinimu šis nutarimas nepažeidžia nei įmonės, nei kreditorių interesų, kadangi juo siekiama nustatyti realią BUAB „DATA NT“ turto pardavimo kainą.

27Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismo 2012 m. birželio 27 d. nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

28Kreditoriaus AB SEB banko prašymas skirti apeliantui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pagal CPK 95 straipsnį, netenkintinas. Įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo mėn. 2 d. nutartis civilinėje byloje BUAB "VARTA" v. UAB "Natūralios sultys", byloje Nr. 3K-3-94/2010). Nagrinėjamu atveju, byloje pateikti duomenys nesudaro pagrindo konstatuoti, kad apeliantas, įgyvendindamas ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą teisę skųsti kreditorių susirinkimo nutarimus, piktnaudžiavo įstatymo suteiktomis teisėmis (CPK 334 str.).

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. BUAB „DATA NT“ kreditorius UAB „MAJJ Invest“ pateikė teismui skundą... 5. Pareiškėjas nurodė, kad prieš 2012 m. balandžio 13 d. kreditorių... 6. Atsiliepime į pareiškėjo skundą dėl 2012 m. balandžio 13 d. kreditorių... 7. Atsiliepime į pareiškėjo skundą kreditorius AB „SEB bankas“ prašė... 8. Atsiliepime į pareiškėjo skundą kreditorius UAB „Business credo“... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Kauno apygardos teismas 2012 m. birželio 27 d. nutartimi pareiškėjo UAB... 11. Teismas nurodė, kad taikos sutarties sudarymo galimybė bankroto procese... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „MAJJ Invest“ prašo panaikinti 2012 m.... 14. 1. Pareiškimas dėl taikos sutarties sudarymo bankroto administratoriui buvo... 15. 2. Net ir manant, kad skundžiami nutarimai buvo susiję su darbotvarkėje... 16. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas BUAB ,,DATA NT” prašo... 17. Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorius AB SEB bankas prašo atskirąjį... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 19. Atskirasis skundas netenkinamas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Apeliantas teigia, kad kreditorių susirinkime neapsvarsčius BUAB ,,DATA NT“... 22. 2012 m. balandžio 13 d. kreditorių susirinkime pirmuoju darbotvarkės... 23. Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentais, kad susirinkimo... 24. Pirmuoju darbotvarkės klausimu buvo numatytas klausimas dėl administratoriaus... 25. Pareiškėjas nei skunde dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo... 26. Trečiuoju darbotvarkės klausimu buvo numatytas klausimas dėl pradinių... 27. Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos... 28. Kreditoriaus AB SEB banko prašymas skirti apeliantui baudą už... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 30. Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 27 d. nutartį palikti nepakeistą....