Byla e2YT-202-723/2017
Dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant Daivai Šuopienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovei adv. N. Žeknienei, suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovui L. K.,

2teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos S. C. pareiškimą suinteresuotam asmeniui N. Ž. tarnybai prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo,

Nustatė

3pareiškėja S. C. pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo nuosavybės teisių įgijimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja nuo 1994 metų faktiškai naudojosi ir iki šiol naudojasi 0,06 ha žemės sklypu Zujūnų kaimo teritorijoje, Vilniaus rajone, kuris jai buvo suteiktas pagal Vilniaus rajono Buivydiškių apylinkės tarybos 24 sesijos 1995 m. kovo 16 d. sprendimą.

41.Patikslintame pareiškime nurodė, kad negali ne teismo tvarka atkurti reikiamų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą. Išlikę ir pareiškėjos turimi dokumentai patvirtina asmeninio ūkio žemės sklypo paskyrimo ir jo nepertraukiamo naudojimo faktus, tačiau neišliko dokumentų, patvirtinančių nurodyto žemės sklypo vietą, suformavimą bei perdavimą naudotis. Prašomo nustatyti juridinio fakto konstatavimas pareiškėjai sukurs teisines pasekmes, nes ji galės įgyvendinti įgytas teises į teisėtai skirtą ir naudojamą asmeniniam ūkiui žemės sklypą bei sudaryti (įforminti) šio žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį. Iš Vilniaus rajono Buivydiškių apylinkės tarybos 24 sesijos 1995 m. kovo 16 d. sprendimo negalima nustatyti žemės sklypo suteikimo vietos, kurioje pareiškėjai buvo skirtas asmeninio ūkio žemės sklypas. Vilniaus rajono savivaldybės administracija 2014-04-16 raštu Nr. 12-56-(5.8) nurodė, kad Buivydiškių apylinkės taryba skiriant asmeninio ūkio žemės sklypus Tarybos sprendimuose nurodė faktinę gyventojo gyvenamąją vietą ir skirtą sklypo plotą, o asmeninio ūkio žemės sklypo naudojimosi vieta sąrašuose nėra nurodyta. Taip pat nėra administracinių aktų, kurie patvirtintų Zujūnų ir Buivydiškių kaimų ribų pasikeitimą. Nuo 1994 metų faktinė naudojamo asmeninio ūkio žemės sklypo vieta buvo ir yra Zujūnų kaime ir nesikeitė; ir šiuo metu naudojama pareiškėjų šeimos asmeninio ūkio poreikiams, žemė apdirbama. Asmeninio ūkio žemės sklypai buvo suteikti naudojimui Zujūnų kaime, asmeniniam ūkiui priskirtoje teritorijoje kartu su kitais gretimų sklypų kaimynais. Visi sklypai buvo išdėstyti į vieną juostą iš viso 13 sklypų po 0,06 ha. Nuo to laiko faktinė asmeninio ūkio žemės sklypo vieta nesikeitė.

52.Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atsiliepimu su patikslintu pareiškėjos pareiškimu nesutiko. Nurodė, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009-11-23 sprendime administracinėje byloje Nr. I-1752-142/2008 nustatė, kad A. C. asmeninio ūkio žemė skirta Buivydiškių kaime, o ne Zujūnų kaime ir nusprendė Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės Zujūnų kaimo asmeninio ūkio žemės naudotojų sąraše panaikinti visus duomenis dėl A. C., t. y. panaikintas įrašas, kad šio asmens teisių perėmėja (turto paveldėtoja) Sofija C. Z. kaime naudoja 0,06 ha asmeninio ūkio žemės. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011-03-07 nutartimi administracinėje byloje Nr. A63-38/2011 Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 23 d. sprendimą paliko nepakeistą. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009-11-23 sprendimo motyvuojamojoje dalyje nurodyta: „jeigu asmeninio ūkio žemė buvo skirta Buivydiškių kaime, o naudojimas patvirtinamas Zujūnų kaime, šis prieštaravimas turi būti pašalintas tokiame sąraše nurodant administracinį aktą, dėl kurio pasikeitė sklypo vieta. <...> Jeigu sklypas buvo perkeltas, ar pasikeitė kaimų ribos, sąraše turi būti nurodytas administracinis aktas, kuris patvirtintų tokį pasikeitimą.“ Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. 385 „Dėl žemės reformos vykdymo kaimo gyvenamojoje vietovėje“ 2.7 punktu, 2014-05-23 Įsakymu Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-1994 buvo patvirtintas Vilniaus rajono, Zujūnų seniūnijos piliečių, kurie nenaudoja jiems suteiktos asmeninio ūkio žemės, sąrašas, kurio 11 eilutėje nurodytas A. C.. Mano, kad teismų sprendimų ir jais vadovaujantis priimtų Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo įsakymų pagrindu pareiškėja neteko teisės naudotis ginčo asmeninio ūkio žemės plotu. Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyrius 2015-08-14 atliko pareiškėjos naudojamo valstybinės žemės ploto naudojimo patikrinimą ir surašė žemės naudojimo patikrinimo aktą Nr. 48ŽN-238-(14.48.73.), kuriame nustatyta, kad pareiškėjos naudojamas valstybinės žemės plotas yra ne Buivydiškių kaime, o Zujūnų kaime. Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyriaus vedėjas, atsižvelgdamas į minėtos valstybinės žemės naudojimo kontrolės rezultatus, į įsakymus Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-1994 ir Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-3348, bei į tai, kad pareiškėja neturi teisės naudoti žemės plotą, esantį Zujūnų kaime, 2015-08-24 įsakymu Nr. 48VĮ-1808-(14.48.2.) nusprendė nutraukti asmeninio ūkio žemės naudojimo teisę. Priimti administraciniai aktai (Įsakymai Nr. 1994, Nr. 3348 ir Nr. 1808) paneigia pareiškėjos prašomą nustatyti faktą. Administracinės bylos Nr. 1-1752-142/2008 nagrinėjimo dalykas buvo asmeninio ūkio žemės suteikimo vieta. Vilniaus apygardos administraciniam teismui 2009-11-23 sprendime konstatavus, kad A. C. asmeninio ūkio žemė skirta Buivydiškių kaime, o ne Zujūnų kaime, šios aplinkybės byloje dalyvavusiems asmenims tapo prejudiciniais faktais, kurių šioje byloje tarp tų pačių šalių įrodinėti nereikia; šios aplinkybės apskritai negali būti ginčo objektu šioje civilinėje byloje. Reglamentavimas ir priimti administraciniai aktai reiškia, kad pareiškėja neteko teisės naudotis asmeninio ūkio žemės plotu, ši teisė yra nutraukta, todėl valstybinės žemės sklypas jai negali būti projektuojamas ir parduodamas, o šioje byloje prašomas nustatyti faktas pareiškėjai nesukeltų jokių teisinių pasekmių.

63.Teismo posėdžio metu pareiškėjos S. C. atstovė adv. N. Ž. prašė pareikšimą tenkinti. Nurodė, kad nustačius juridinę reikšmę turintį faktą, atsirastų teisinis pagrindas įtraukti pareiškėją į žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymą, tokiu būdu suprojektuojant jos naudojamą žemės sklypą ir vėliau atliekant viskas būtinas procedūras valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti. 2014-05-23 Įsakymas Nr. 1994 yra priimtas A. C., o ne pareiškėjos atžvilgiu. 2014-05-24 Įsakymai Nr. 3348 ir 1808 yra apskųsti administraciniam teismui, tačiau byla sustabdyta iki šios nagrinėjamos civilinės bylos išnagrinėjimo. 2014-06-02 Įsakymas Nr. 2246 yra Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo vykdymo pasekmė, t.y. išbraukti iš projekto suprojektuoti žemės sklypai. Pareiškėjai buvo suteiktas asmeninio ūkio žemės sklypas Buivydiškių apylinkės tarybos 24 sesijos 1995-03-16 sprendimu. A. C. jokiais administraciniais aktais asmeninio ūkio žemės sklypas sutiektas nebuvo. Mano, kad NŽT nagrinėdama Vilniaus rajono Zujūnų seniūno 1996-11-26 susitarimą tarp A. C., kaip sutuoktinio, ir S. C., kuriuos susitarė, kad šitas suteiktas 0,06 ha žemės sklypas būtų privatizuojamas vyro vardu. Tikėtina, kad tai ir suklaidino NŽT ir jie į ginčo įsakymus įtraukė A. C., nors asmeninio ūkio žemės sklypas buvo suteiktas pareiškėjai. Pareiškėja sutiektu žemės sklypu naudojosi. Juo naudojosi dar ir anksčiau nei suteikė, nes dirbo Buivydiškių žemės ūkio technikume. Vadinami žemės sklypai „bulvininkams“. Pareiškėja ten ir augino daržoves savo šeimos poreikiams. Tai patvirtina 2008-05-08 ir 2015 m. apžiūros ir patikrinimo aktai. NŽT nekelia jokių abejonių dėl sklypo naudojimo.

75.Nacionalinės žemės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos atstovas nurodė, kad naudotojų sąrašai kaip tokie jau nebesudaromi. Jų paskirtis buvo patvirtinti naudojimą, jei buvo išlikę suteikimo dokumentai. Jie buvo sudaromi iki 2004 m. gruodžio pabaigos ar 2005 m. pradžios. NŽT sudaryti naudotojo sąrašų dabar teisės neturi ir įstatymas neleidžia NŽT tokių sąrašų sudarinėti. Dabar kontrolės tikslas yra priešingas, t.y. nustatyti žemės sklypus nenaudojančius asmenis. Plotas gali tik sumažėti, o kad atsirastų kažkoks naujas naudojamas plotas, tai teisiškai neįmanoma. Negalima būtų tokio administracinio teisės akto priimti šiai dienai. A. T. 1999-07-26 nutarimo dėl kaimų gyventojų sodybinių sklypų išplėtimo Nr. I-411 1 punkte nurodyta, kad asmeninio ūkio žemės suteikiama šeimai. Aplinkybė, kurio ten šeimos nario nurodyta pavardė, esminės reikšmės administracinio akto galiojimui ir teisinėms pasekmėms neturi. Mano, kad pareiškėja asmeninės ūkio žemės naudojimo teisės yra netekusi. Ši teisė yra nutraukta Vilniaus apygardos administraciniam teismui priėmus sprendimui ir jam įsiteisėjus. 2015-08-24 įsakymu ta teisė nutraukta. Mano, kad prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas nesukels pareiškėjai jokių teisinių pasekmių. Pareiškėja apskundė administraciniam teismui jos įtraukimą į nenaudojančių žemės asmenų sąrašą. Jei pareiškėja toje byloje nuginčys, tada ir bus galima spręsti apie žemės sklypo projektavimą. Negali pasakyti, kad pareiškėja nuo 1994 metų naudojosi sklypu, nes tokių dokumentų nėra. Yra patikrinimo aktas, kad šiai dienai naudojasi šiek tiek mažesniu, nei nurodyta pareiškime, Zujūnų kaime žemės plotu. Įrodymai nustatyti faktą yra nepakankami. Abejoja dėl laikotarpio iki 2008 metų. Be to, rengiant 2010 m. žemės reformos projektą, žemės sklypų ribos galėjo būti išdėstytos visai kitaip, nei tie asmenys naudojo. Projektuojant asmenys renkasi konkrečiai plotus, tai galėjo ir kitą plotą pasirinkti. 1998-04-01 nutarimo Nr. 385 2.7 punktą NŽT įgyvendina sudarydama tik nenaudojančių asmenų sąrašą. Neturi duomenų, kad ginčo žemės plotu 1994-2008 m. naudojosi kiti asmenys. 2014-08-24 Nr. 3348

86.Liudytoja A. V. nurodė, kad jos mama dirbo Buivydiškių žemės ūkio technikume, tai jai kaip darbuotojai buvo paskirtas žemės sklypas. Tuo metu, kai jį paskyrė, Zujūnai buvo mažas kaimelis ir priklausė Buivydiškių žemės ūkio technikumo teritorijai. Tai buvo 1994-1995 metais. Jie ten gyveno. Paskyrė žemės kartu su kitais darbuotojais. Sodino bulves, kasdavo. Žemę dirbo dar apie tris metus iki paskyrimo 1994 m. Paskui pradėjo auginti kopūstus. Sodino kiekvienais metais. Tėvelis buvo ūkininkas, tai jis viską tvarkė, o ji tik padėdavo. Tėtis mirė 2003 metais. Po to mamytei jau buvo sunkiau, todėl ji (liudytoja) ir jos vyras padėdavo. Labai svarbu tai, kad davė žemę uošvienei, t.y. jos mamytei, ir marčiai (liudytojos brolio žmonai) šalia, nes jos technikume dirbo kartu. A. C.. Brolio žmonos žemė viskas tvarkoj, įsiteisino.

97.L. R. K. nurodė, kad pažįsta Ch.. Su A. C. dirbo kartu tarybiniame ūkyje technikume, taip pat su S. C.. Ji (liudytoja) sklypą gavo Zujūnų kaime. Iš 13 žmonių dalis gavo 1994 m. sesijos sprendimu, o ji 1995 m. gavo apskrities viršininko sprendimu. Nuosavybę susitvarkė tik 2011 metais, vyko teismai. Š. C. yra C. Ž., kuri irgi susitvarkė dokumentus pagal apskrities viršininko administracijos sprendimą. Iki skyrimo visi apie tris metus dar dirbo tose vietose.

10Pareiškimas tenkintinas.

118.Ypatingosios teisenos tvarka gali būti nustatyti ne bet kokie faktai, o tik tie, kurie pagal įstatymą gali sukelti teisinius padarinius (( - ) straipsnio 1 dalis). Nustatant prašomo nustatyti fakto juridinį pobūdį, atsižvelgiama į tuos teisinius padarinius, kuriuos pagal įstatymą jis gali sukelti. Norint nustatyti, ar faktas turi juridinę reikšmę ar neturi, reikia išsiaiškinti, kodėl faktas turi būti nustatytas.

129.Pagal ( - ) straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja. Taigi pagal šią įstatymo normą įrodinėjimo tikslas yra ne tam tikrų aplinkybių tikėtinas buvimas ar nebuvimas, bet teismo ištirtų įrodymų vertinimo suformuotas teismo įsitikinimas. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,E. G.“ v. UAB ,,Kleta“, bylos Nr. 3K-3-265/2011; 2011 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Gembės statyba“ v. UAB „Filipopolis“, L. Ž., V. Ž., bylos Nr. 3K-3-423/2011; 2011 m. spalio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Rytų skirstomieji tinklai“ (teisių ir pareigų perėmėjas – AB „LESTO“ v. religinės bendruomenės Meditacijos centras „Ojas“, bylos Nr. 3K-3-415/2011). Įrodymų vertinimas civilinėje byloje yra grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai byloje esančių įrodymų įvertinimo pagrindu įsitikinama dėl šių aplinkybių egzistavimo ir išvadą dėl tokių aplinkybių egzistavimo teismas gali daryti tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina, kad atitinkamas faktas buvo, negu nebuvo. Tokia taisyklė yra suformuota Lietuvos A. T. praktikoje (Lietuvos A. T. m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-462; 2007 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-558/2007). Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, jog įrodymai neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą. Įvertinant keletą įrodymų, lemia ne tik kiekvieno iš įrodymų patikimumas, bet ir įrodomųjų duomenų tarpusavio santykis – ar nėra prieštaravimų tarp jų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami yra tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs yra šalutiniai įrodomieji faktai, ar ieškovų nurodyti liudytojai patvirtina tas aplinkybes, kurias dėsto ieškovai(LAT 2007 m. sausio 4 d. nutartis byloje A. B. v. T. P., I. P., Kauno apskrities viršininko administracija, Kauno rajono savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-150/2007).Lietuvos A. T. suformuotoje praktikoje pripažinta, kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu. Įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Įvertindamas įrodymus, teismas vadovaudamasis įstatymo reikalavimais ir remdamasis logikos dėsniais turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004-10-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-513/2004; 2005-03-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2005; 2005-11-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-601/2005 ir kt.).

13Dėl sklypo suteikimo Zujūnų kaimo teritorijoje

1410.Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 1994-05-11 Vilniaus rajono Buivydiškių apylinkės Tarybos 21 sesijos sprendimu, remiantis 1993-10-29 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 816, ir pateiktu sąrašu prie sprendimo A. C. buvo skirta 0,25 ha žemės sklypas Buivydiškių kaime. Šis sesijos sprendimas buvo panaikintas Vilniaus rajono apylinkės teismo 1994-10-17 sprendimu civilinėje byloje Nr. 22-790/94 su įpareigojimu vykdyti Vyriausybės 1994-10-29 nutarimą Nr. 816 „Dėl žemės sklypų asmeniniam ūkiui bei tarnybinėms daloms suteikimo ir žemės ploto rezervo nustatymo tvarkos patvirtinimo.To pasekoje 1995-03-16 Vilniaus rajono Buivydiškių apylinkės tarybos 24 sesijos sprendimu „Dėl žemės asmeniniam ūkiui suteikimo“ Priedu Nr. 1,eilės Nr. 292, S. C. suteiktas 0,60 ha žemės sklypas Buivydiškėse.

1511.Vilniaus rajono savivaldybės Zujūnų seniūno 1996-11-26 patvirtintu susitarimu A. C. ir S. C. susitarė, kad suteiktas asmeninio ūkio 0,06 ha žemės sklypas būtų privatizuojamas vyro A. C. vardu.

1612.Vilniaus apskrities viršininko administracija 2009-12-04 rašte Nr. (41)-1.2.-3006-(3.3.) nurodė, kad 2008-10-23 Vilniaus apskrities viršininko įsakyme Nr. 2.3-13569 „Dėl Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos piliečių, kurie nenaudoja jiems suteiktos asmeninio ūkio žemės, sąrašo ir piliečių, kurie iš dalies nenaudoja jiems suteiktos asmeninio ūkio žemės, sąrašo patvirtinimo“ nurodyta, kad A. C., S. C. teisių perėmėjas, nenaudoja 0,54 ha suteikto asmeninio ūkio žemės ploto. Informavo, kad šalia įsakyme nurodytų piliečių duomenų yra nurodytas Buivydiškių kaimas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-04-01 nutarimo Nr. 385 patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo tvarkos 8 punkte nurodyta, jog žemėtvarkos skyrius sudaro fizinių asmenų, kurie nenaudoja jiems suteiktos asmeniniams ūkiui žemės pagal paskirtį (yra išvykę gyventi į kitą vietovę, ir ši žemė yra apleista ir nedirbama), sąrašo projektą. Jame nurodoma fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, apylinkės tarybos sprendimo ar apskrities valdytojo įsakymo, kuriuo buvo suteikta žemės asmeniniam ūkiui, data ir numeris, žemės ūkio naudmenų plotas, todėl 2008‑10-23 Vilniaus apskrities viršininko įsakyme Nr. 2.3-13569 nurodytas kaimo pavadinimas yra piliečių gyvenamoji vieta, bet ne asmeninio ūkio žemės naudojimo vieta. Piliečių, tame tarpe ir A. C., S. C. teisių perėmėjo, žemės naudojimo faktas nustatytas 2008-05-08 asmeninio ūkio žemės sklypų patikrinimo aktais, kuriuose nurodyta, kad jų naudojama asmeninio ūkio žemės yra Zujūnų kaime, nors jie gyvena Buivydiškių kaime. Pažymėjo, kad toks asmeninio ūkio žemės išsidėstymas galimas, nes Buivydiškių ir Zujūnų kaimai yra besiribojantys kaimai ir aiškios natūroje esančios ribos tarp kaimų naudojamuose laukuose nėra. Pažymėjo, kad nurodytų piliečių, tame tarpe ir A. C., S. C. teisių perėmėjo, naudojama žemės yra asmeninio ūkio žemės teritorijoje, kuri Vilniaus apskrities viršininko 2009-01-29 įsakymu Nr. 2.3-1202-(41) yra priskirta valstybės išperkamai ir neprivatizuotai žemei.

1713.Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Zujūnų seniūnijos seniūnas 2014-04-16 rašte Nr. 12-56-(5.8) nurodė, jog buvusi Buivydiškių apylinkės Taryba skiriant asmeninio ūkio žemės sklypus seniūnijos gyventojams 1991-04-11, 24 serijos 1995-03-16 Tarybos sprendimuose nurodė faktinę gyventojo gyvenamąją vietą ir skirtą sklypo plotą, o asmeninio ūkio žemės sklypo naudojimosi vieta sąrašuose nėra nurodyta.

1814.Vilniaus rajono savivaldybės administracija 2011-08-19 atsakyme NŽT Vilniaus rajono skyriaus vedėjui Nr. A33-4126(4.22) nurodė, kad Vilniaus rajono savivaldybėje nėra nustatyta tikslių kaimų, taip pat Zujūnų ir Buivydiškių kaimų ribų, ribos tarp seniūnijų ir tos pačios seniūnijos atskirų kaimų yra sąlyginės.

1915.Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba sklypo suteikimo pagrįstumo neginčijo. Į bylą pateiktas ginčo sklypo vietos kaimynės J. Č. 0,06 ha žemės sklypo išpirkimo iš valstybės įrodymus-VĮ Registrų centro pažymą,plano ištrauką,kuriame įrodoma,kad liudytoja R. K.,Ž. C. yra pareiškėjos ginčo sklypo kaimynės,kurios iš valstybės įsigijo 0,06 ha žemę,kuri buvo suteikta tokiu pačiu būdu,kaip ir nurodo pareiškėja.,o taip pat Pocevičių,Ž. C. žemės įsigijimo pagrindai.Minėti lįrodymai ir iudytojai teisme patvirtino aukščiau nurodytas faktines aplinkybes, kas reiškia, kad vertinant visetą galima daryti objektyvią prielaidą, kad pareiškėjai buvo skirta 0,60 ha žemės, tačiau be nuorodos į konkrečią žemės vietą ir pareiškėjos nurodomoje žemės vietoje,o ne Buivydiškių kaime konkrečiai,kaip formaliai konstatavo tiek Vilniaus Administracinis,tiek V. A. teismai.

20Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjų Č. A., M. A., Z. M., Č. G., A. G., H. N., G. Z., Z. K., M. B., Z. S., T. M., M. G., H. B., D. J., L. S., A. J., K. N., V. N., M. K., L. A., Č. V., J. S., H. P., S. G., J. M., J. J., S. Š., Z. J., Z. J., L. T., A. Š., E. B., J. Z., G. D. skundą atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai dėl Vilniaus apskrities viršininko 2007 11 20 įsakymo Nr. 2.3-12801-(41) „Dėl Vilniaus apskrities viršininko 2004 03 30 įsakymo Nr. 2.3-2179-41 patikslinimo“ 3.3 punkto, kuriuo patikslintas asmeninio ūkio žemės naudotojų sąrašas (5 priedas), panaikinimo ir įsakymu patvirtinto sąrašo panaikinimo, 2009-11-23 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-1752-142/2009 pareiškėjų skundą patenkino iš dalies: Vilniaus apskrities viršininko 2007-11-20 įsakymo Nr. 2.3-12801-(41) „Dėl Vilniaus apskrities viršininko 2004-03-30 įsakymo Nr. 2.3-2179-41 patikslinimo Vilniaus rajone“ 3.3 punktą, kuriuo patvirtintas patikslintas Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės Zujūnų kaimo asmeninio ūkio žemės naudotojų sąrašas, pakeitė, keičiant šiuo punktu patvirtintą priedą Nr. 5; Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės Zujūnų kaimo asmeninio ūkio žemės naudotojų sąraše pakeitė naudojamų asmeninio ūkio sklypų dydžius taip: kad S. G. naudoja 1,70 ha, A. G. naudoja 1,50 ha, P. Š. naudoja 1,30 ha, V. B. naudoja 0,70 ha, A. L. naudoja 0,24 ha; Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės Zujūnų kaimo asmeninio ūkio žemės naudotojų sąraše panaikino visus duomenis dėl šių asmenų: 12. O. G.; 13. A. Č.; 20. V. M.; 25. J. V.; 27. L. V.; 28. S. Š.; 30. M. V.; 31. E. M.; 32. V. M.; 33. H. U.; 35. A. C.; 37. A. R.; kitoje dalyje skundą atmetė. Sprendime nurodė, kad „35. A. C.. Ginčo sąraše nurodyta, kad 21 sesijos sprendimu suteikta 0,25 ha, naudoja 0,06 ha. 1994 05 11 Buivydiškių apylinkės tarybos 21 sesijos patvirtintame sąraše nurodyta, kad skirta 0,25 ha, bet Buivydiškių kaime (t. V, b. l. 158, antra pusė, Nr. 5). 2004 03 30 įsakymu patvirtintame sąraše nėra. 2008 10 23 įsakymu patvirtintuose nenaudojančių sąrašuose S. C. nurodyta Nr. 22, kad iš 24 sesijos skirtų Buivydiškių kaime 0,60 ha nenaudoja 0,54 ha (t. V, b. l. 33). Nustatyta, kad miręs (t. II, b. l. 145), palikimą priėmė S. C.. Asmeninio ūkio žemės sklypų patikrinimo-apžiūrėjimo akte Nr. 11 nurodyta, kad Zujūnų kaime naudojasi 0,06 ha (t. II, b. l. 154). Parengtas UAB „Korporacija matininkai“ žemės sklypo planas (t. II, b. l. 123) Zujūnų kaime. / Kadangi asmeninio ūkio žemės skyrimas Zujūnų kaime nepatvirtinamas, taip pat VAVA 2008 10 23 įsakymu patvirtinamas žemės naudojimas Buivydiškių kaime, o ne Zujūnų kaime, Zujūnų kaimo žemės naudotojų sąrašuose negali būti, kol nepateiktas aktas, tolygus VAVA įsakymui, kuris patvirtintų, kad žemė skirta Buivydiškių kaime teisėtai yra Zujūnų kaime.“

21Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011-03-07 nutartimi administracinėje byloje Nr. A63 – 38/2011 apeliacinius skundus atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 23 sprendimą paliko nepakeistą.

2216.NŽT atstovė prašė remtis prejudiciniais šių teismų sprendimais.kaip pareiškimą atmetančiu pagrindu.

23LAT civ.byloje Nr.3K-3-40-421/2016 dėl analogiško ginčo(tiek faktinėmis aplinkybėmis ,tiek byla dėl juridinio fakto toje pačioje viertovėje,tiek tais pačiais pagrindais ir net aplinkybėmis),kai buvo paliktas pirmos instancijos teismo sprendimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nurodė,kad „..Pagrindinės teismo sprendimo prejudicialumo vertinimo taisyklės suformuluotos ir nuosekliai plėtojamos kasacinio teismo praktikoje. Teismo sprendimo prejudicinė galia reiškia, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytų faktų ir teisinių santykių šalys, kiti dalyvaujantys byloje asmenys ir jų teisių perėmėjai nebegali ginčyti kitose bylose (( - ) straipsnio 4 dalis). Tai yra vadinamasis pozityvusis res judicata principo taikymo efektas – teismo sprendimas gali būti kaip reikalavimo pagrindas kitoje byloje. ( - ) straipsnio 2 punkte nustatyta, kad šalis ar kitas dalyvavęs byloje asmuo kitose bylose gali remtis teismo sprendimu nustatytomis aplinkybėmis kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu ir tų aplinkybių jam nereikės įrodinėti (prejudiciniai faktai). Lietuvos A. T. yra suformulavęs tokias teismo sprendimo prejudicialumo galią patvirtinančias nuostatas (byloje turi būti nustatytas jų visetas): prejudiciniais faktais laikytinos teismo sprendimu kitoje byloje nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukuria teisinius padarinius ir nedalyvaujantiems asmenims; pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad nustatomas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose (žr., pvz., Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje L. M. v. O. D. V., bylos Nr. 3K-3-134/2011; 2015 m. gegužės 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB Šiaulių bankas v. UAB „Plieno raštas“, bylos Nr. 3K-3-294-916/2015).Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl naudojimosi žemės sklypu fakto ir panaikindamas su tuo susijusią pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, neturėjo pagrindo remtis Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 23 d. sprendimu, priimtu administracinėje byloje Nr. I-1752-142/2009, kaip turinčiu prejudicinę reikšmę nagrinėjamoje byloje, nes administracinis teismas nurodytoje byloje nenustatė ir nevertino naudojimosi žemės sklypu fakto, t. y. teismo sprendimu nėra konstatuota, kur pareiškėja faktiškai asmeninio ūkio sklypu naudojosi ar iki šiol naudojasi. Iš administracinio teismo sprendimo turinio matyti, kad administracinėje byloje buvo ginčijamas tik vienas iš procedūrinių dokumentų, reikalingų žemės reformos žemėtvarkos projektui rengti.“Tokias išvadas turėjo padaryti ir NŽT atstovai,tačiau jie vis tiek nepagrįstai nesirėmė minėto teismo sprendimu,todėl jų argumentais vadovautis nėra jokio objektyvaus pagrindo.

24Dėl naudojimosi žeme

2517.Teismas šiuo atveju turi pagrindą tikėti pareiškėjos argumentais ir nurodomomis faktinėmis aplinkybėmis ir nesivadovauja suinteresuotos šalies – Nacionalinės žemės tarnybos teismo sprendimo aiškinimu, o vertina aukščiau nurodytus įrodymus tiek lingvistiškai, tiek logiškai, kadangi realiai negalima niekaip objektyviai paneigti, kad pareiškėjos šeimai buvo paskirta 1995-03-16 Vilniaus rajono Buivydiškių apylinkės tarybos 24 sesijos sprendimu „Dėl žemės asmeniniam ūkiui suteikimo“ Priedu Nr. 1, eilės Nr. 292 0,60 ha žemės Buivydiškių apylinkėje be tikslios jos naudojimosi vietos nurodymo, t.y. neminint nei Buivydiškių kaimo, nei Zujūnų kaimo. Aukščiau minėtame teismo sprendime ir buvo konstatuotas pareiškėjai (jos vyrui) suteikto konkrečiu sprendimu sklypo dydžio ir jo vietos faktas 1995 metais. Tačiau reali situacija buvo kita. Pareiškėjos šeima naudojosi žemės sklypu, kurio dydis buvo mažesnis už suteiktą, t.y. 0,06 ha dydžio, ir reali jo vieta buvo ne Buivydiškių kaime, o Zujūnų kaime. Tai patvirtina ir liudytojų parodymai, kuriais teismas neturi pagrindo abejoti, ir byloje pateikti įrodymai(pareiškėjos priedai,minėti 15p.).Liudytojai patvirtino, kad pareiškėja dirbo Buivydiškių žemės ūkio technikume ir jai, kaip ir kitiems darbuotojams, buvo skirta žemė naudotis dar apie tris metus iki 1994-05-11 Vilniaus rajono Buivydiškių apylinkės Tarybos 21 sesijos sprendimo ir pareiškėja su vyru šį žemės plotą dirbo, sodino bules.

2618.2008-05-08 Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus specialistė Zujūnų seniūnijoje J. J., Zujūnų seniūnijos atstovas Č. A., Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto autorius A. B. surašė A. C. 1994-05-11 Buivydiškių apylinkės tarybos sprendimu suteikto 0,25 ha žemės ploto asmeninio ūkio žemės sklypų patikrinimo-apžiūrėjimo aktą, kuriame nurodė, kad sklypas yra naudojamas Vilniaus rajone Zujūnų kaime (daugiametės žolės – dobilai).

2719.A. D. Prunskienės 2014-07-04 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 0068/14/52F nurodyta, kad patikrinimo metu apžiūrėtas žemės sklypas buvo suartas, dalis sklypo apsodinta įvairiomis daržovėmis.

2820.Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyriaus specialistų parengtame 2015-08-14 Žemės naudojimo patikrinimo akte Nr. 48ŽN-238-(14.48.73.) nurodyta, kad buvo patikrinta pareiškėjos S. C. asmeninio ūkio žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Zujūnų k., naudojimas ir pažymėta, kad žemės sklypas yra nesuprojektuotas žemės reformos žemėtvarkos projekte, t.y. nesuformuotas.

2921.1996-12-12 Vilniaus apskrities valdytojo administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994-03-16 nutarimu Nr. 183 „Dėl asmeninio ūkio žemės pardavimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-12-06 nutarimu Nr. 909 „Dėl parduodamos valstybinės žemės ir valstybės išperkamos žemės nominalios kainos nustatymo ir jos taikymo tvarkos“ ir remiantis atliktais preliminariais sklypų matavimo duomenimis, išleido įsakymą Nr. 1899-41 „Dėl asmeninio ūkio žemės pardavimo Vilniaus rajone“, kuriuo įsakė parduoti asmeniniam ūkiui naudojamą žemę Vilniaus rajone pagal įsakymo priedą sąrašą 98 piliečiams . Šio priedo sąraše 96 numeriu pažymėtas A. C. kaip 0,06 ha sklypo, esančio Geležių k., pirkėjas už 72 Lt arba 3 investicinius čekius.

3022.Byloje pateiktas mokėjimo pranešimas ir pranešimas apie nurašymą iš nebalansinės sąskaitos patvirtina aplinkybes, kad A. C. gavęs mokėjimo pranešimą dėl perkamo 0,06 ha asmeninio ūkio žemės sklypo už jį sumokėjo 1996-12-18 investiciniais čekiais (3) Lietuvos taupomajame banke.

3123.Vilniaus apskrities viršininko 2007-11-20 įsakymu Nr. 2.3-12801-(41) „Dėl Vilniaus apskrities viršininko 2004-03-30 įsakymo Nr. 2.3-2179-41 patikslinimo Vilniaus rajone“ patikslintas asmeninio ūkio naudotojų sąrašas, kurio 35 numeriu nurodytas A. C., gyvenantis Buivydiškėse, kuriam 21 sesijos sprendimu skirtas 0,25 ha sklypas ir kuris naudojasi 0,06 ha.

3224.Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjas, vykdydamas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009-11-23 sprendimą administracinėje byloje Nr. I-1752-142/2008 ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011-03-07 nutartį administracinėje byloje Nr. A63-38/2011, 2012-05-25 įsakymu Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-2613 iš dalies pakeitė Vilniaus apskrities viršininko 2007-11-20 įsakymo Nr. 2.3-12801-(41) „Dėl Vilniaus apskrities viršininko 2004‑03-30 įsakymo Nr. 2.3-2179-41 patikslinimo Vilniaus rajone“ 5 priedą išbraukiant A. C., Nr. 35, dėl 0,06 ha žemės suformavimo Vilniaus rajone, Zujūnų seniūnijoje, Buivydiškių kadastro vietovėje, Zujūnų kaime (1.1.11. punktas).

3325.Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjas 2014-05-23 įsakymu Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-1994 patvirtino Vilniaus rajono, Zujūnų seniūnijos piliečių, kurie nenaudoja jiems suteiktos asmeninio ūkio žemės, sąrašą, kuriame 11 eilutėje nurodytas A. C., kaimas – Buivydiškės, suteiktas plotas – 0,25 ha, pagal 1994-05-11 XXI sesijos sprendimą, nenaudoja – 0,06 ha. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjas 2014-08-28 įsakymu Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-3348 pakeitė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2014-05-23 įsakymu Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-1994 patvirtintą priedą „Vilniaus rajono, Zujūnų seniūnijos piliečių, kurie nenaudoja jiems suteiktos asmeninio ūkio žemės, sąrašą‘, ir išdėstė jį nauja redakcija. Sąrašo 11 eilutėje nurodyta pareiškėja S. C., gyvenanti Buivydiškėse, iš pagal 1995-03-16 XXIV sesijos sprendimą suteikto 0,25 ha žemės sklypo nenaudojanti 0,06 ha.

3426.Vilniaus apskrities viršininko 2010-03-10 įsakymu Nr. 2.3-2643-(41) „Dėl Vilniaus apskrities, Vilniaus rajono, Zujūnų seniūnijos, Buivydiškių kadastro vietovės, Zujūnų kaimo žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ buvo patvirtintas Zujūnų kaimo žemės reformos žemėtvarkos projektas ir jame suformuotas žemės sklypų sąrašas, kurio 165 eilutėje nurodytas pareiškėjai S. C. suformuoto 0,06 ha žemės sklypo numeris 1535. Šis žemės sklypas buvo pažymėtas Zujūnų kaimo žemės reformos žemėtvarkos projekto 2009 metų plane.

3527.Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjas 2014-06-02 įsakymu Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-2246 pakeitė Vilniaus apskrities viršininko 2010-03-10 įsakymo Nr. 2.3-2643-(41) 1 priedą be kitų eilučių išbraukė 165 (dėl pareiškėjai suformuoto sklypo Nr. 1535) numeriu pažymėtą eilutę.

3628.Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjas 2015‑09‑24 įsakymu Nr. 48VĮ-1808-(14.48.2.) „Dėl piliečių, kurie nenaudoja jiems suteiktos asmeninio ūkio žemės, naudojimo teisės nutraukimo“ nusprendė nutraukti Sofijai C. B. apylinkės tarybos 1995-03-16 24 sesijos sprendimu suteikto 0,60 ha asmeninio ūkio žemės naudojimo teisę.

3729.Iš aukščiau minėtų įrodymų teismas daro išvadą, kad pareiškėjai buvo suteikta teisė naudotis valstybine žeme valstybės įgaliotų institucijų sprendimais žemės sklype, kuris buvo skirtas Buivydiškių kaime, bet realiai sklypas suteiktas naudotis Zujūnų kaime. Iš įrodymų matyti, kad Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos formaliai įvertino situaciją ir tik pagal minėtą faktą dėl žemės suteikimo pareiškėjai Buivydiškių kaime, o ne pagal pareiškėjos žemės faktinį naudojimą Zujūnų kaime nuo 1994 metų.

3830.Kad patvirtinti savo paaiškinimus pareiškėja pateikė teismui ortofotografinių žemėlapius (1995, 2005-2006; 2009-2010; 2012-2013 m.), kurios patvirtino jos ir liudytojų parodymus apie faktinį žemės naudojimą toje pačioje vietoje nuo 1995 metų, t.y. Zujūnų kaimo teritorijoje.

3931.2015-08-24 buvo nutraukta pareikškėjai naudojimosi teisė žeme,kas patvirtina jos naudojimosi būtent šioje vietoje faktas,nes priešingu atveju nebūtų reikalingas nutraukimo veiksmas.

40Teismas neturi pagrindo daryti išvadą, kad minėtu žemės sklypu pareiškėja ėmė naudotis savavališkai, neturėdama tam teisės. Biurokratiniai ginčo klausimai kilo vėliau dėl valstybės institucijų tarnautojų veiksmų, kad formaliai nepriekaištingai nebūtų naudojamasi suteikta pareiškėjai žeme,kuri formaliai liktų kaip laisvas valstybinės žemės fondas ir nebūtų parduotas pareiškėjai,ką patvirtina NŽT atsiliepimo išvada(2p. paskutinis sakinys).

41Byloje patiekti įrodymai ir liudytojų paaiškinimai patvirtino, kad pareiškėja su šeima vėliausiai nuo 1994 metų faktiškai naudojosi ir iki šiol naudojasi 0,06 ha žemės sklypu Zujūnų kaimo teritorijoje, Vilniaus rajone, kuris buvo suteiktas pagal Vilniaus rajono Buivydiškių apylinkės tarybos 24 sesijos 1995 m. kovo 16 d. sprendimą,nors jai 2015 metais buvo formaliai naudojimosi teisė nutraukta. Todėl pareiškėjos prašymas nustatyti prašomą juridinę reikšmę turintį faktą tenkintinas (CK 1.5 str., ( - ) 185str., ( - ) str. 1 d., 2 d. 5 p., 445 str.). Faktas nustatomas tikslu įgyti nuosavybės teisę į žemę.

42Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR ( - ) 185, 259, 269, 270, 444 - 448 straipsniais,

Nutarė

43pareiškimą tenkinti.

44Nuosavybės teisių įgijimo tikslu, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja S. C. (a. k. ( - ) nuo 1994 metų faktiškai naudojosi ir iki šiol naudojasi 0,06 ha žemės sklypu Zujūnų kaimo teritorijoje, Vilniaus rajone, kuris jai buvo suteiktas pagal Vilniaus rajono Buivydiškių apylinkės tarybos 24 sesijos 1995 m. kovo 16 d. sprendimą.

45Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos 3. pareiškėja S. C. pateikė teismui pareiškimą, kuriuo... 4. 1.Patikslintame pareiškime nurodė, kad negali ne teismo tvarka atkurti... 5. 2.Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 6. 3.Teismo posėdžio metu pareiškėjos 7. 5.Nacionalinės žemės tarnybos prie LR Žemės ūkio... 8. 6.Liudytoja A. V. nurodė, kad jos mama 9. 7.L. R. K. nurodė, kad 10. Pareiškimas tenkintinas.... 11. 8.Ypatingosios teisenos tvarka gali būti nustatyti ne bet kokie faktai, o tik... 12. 9.Pagal ( - ) straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas... 13. Dėl sklypo suteikimo Zujūnų kaimo teritorijoje... 14. 10.Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 1994-05-11... 15. 11.Vilniaus rajono savivaldybės Zujūnų seniūno... 16. 12.Vilniaus apskrities viršininko administracija 2009-12-04 rašte Nr.... 17. 13.Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Zujūnų... 18. 14.Vilniaus rajono savivaldybės administracija 2011-08-19 atsakyme NŽT... 19. 15.Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba sklypo suteikimo... 20. Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjų 21. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011-03-07 nutartimi... 22. 16.NŽT atstovė prašė remtis prejudiciniais šių teismų sprendimais.kaip... 23. LAT civ.byloje Nr.3K-3-40-421/2016 dėl analogiško ginčo(tiek faktinėmis... 24. Dėl naudojimosi žeme... 25. 17.Teismas šiuo atveju turi pagrindą tikėti... 26. 18.2008-05-08 Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus 27. 19.A. D. Prunskienės 2014-07-04... 28. 20.Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyriaus specialistų... 29. 21.1996-12-12 Vilniaus apskrities valdytojo administracija, vadovaudamasi... 30. 22.Byloje pateiktas mokėjimo pranešimas ir pranešimas apie nurašymą iš... 31. 23.Vilniaus apskrities viršininko 2007-11-20 įsakymu Nr. 2.3-12801-(41)... 32. 24.Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 33. 25.Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 34. 26.Vilniaus apskrities viršininko 2010-03-10 įsakymu Nr. 2.3-2643-(41)... 35. 27.Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 36. 28.Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 37. 29.Iš aukščiau minėtų įrodymų teismas daro išvadą, kad pareiškėjai... 38. 30.Kad patvirtinti savo paaiškinimus pareiškėja pateikė teismui... 39. 31.2015-08-24 buvo nutraukta pareikškėjai naudojimosi teisė žeme,kas... 40. Teismas neturi pagrindo daryti išvadą, kad minėtu žemės sklypu... 41. Byloje patiekti įrodymai ir liudytojų paaiškinimai patvirtino, kad... 42. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR 43. pareiškimą tenkinti.... 44. Nuosavybės teisių įgijimo tikslu, nustatyti juridinę reikšmę turintį... 45. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...