Byla e2-365-196/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Turtona“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 21 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1647-479/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Turtona“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kornas“ dėl be pagrindo gautų lėšų priteisimo, atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kornas“ priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Turtona“ dėl turto išlaikymo išlaidų priteisimo, trečiasis asmuo J. M., n u s t a t y t a :

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Turtona“ 2014 m. spalio 14 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Kornas“ dėl be pagrindo gautų lėšų priteisimo. Nurodė, kad atsakovas laikotarpiu nuo 2007-05-05 iki 2012-06-30 nuomojo patalpas. Atsakovas iš nuomos santykių gavo 607 904,40 Lt pajamų. Kadangi ½ dalis nuomojamų patalpų nuosavybės teise priklauso ieškovui, jis turi teisę gauti pusę atsakovo gautų už nuomą pajamų. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo turto areštą.

4Atsakovas UAB „Kornas“ su pareikštu ieškiniu nesutiko ir pateikė priešieškinį. Nurodė, kad nors ½ dalis patalpų nuosavybės teise priklauso ieškovui, tačiau atsakovas visą ginčo laikotarpį mokėjo visų patalpų išlaikymo, priežiūros ir remonto išlaidas. Atsakovas už visą minėtą laikotarpį patalpų išlaikymui, remontui ir priežiūrai skyrė 94 447,45 Lt, kadangi ½ dalis patalpų priklauso ieškovui, prašė iš ieškovo priteisti 47 223,72 Lt turto išlaikymo išlaidas.

5Atsakovas ieškinio reikalavimų užtikrinimui taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti ieškovui priklausantį kilnojamąjį ir (ar) nekilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, esančias pas atsakovą, neviršijant ieškinio sumos.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. lapkričio 21 d. nutartimi areštavo ieškovui UAB „Turtona“ priklausantį nekilnojamąjį turtą, o tokio turto nesant ar esant nepakankamai – kilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, neviršijant 47 223,72 Lt sumos, uždrausdamas turtą perleisti, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę. Teismas, įvertinęs byloje esančią medžiagą, padarė išvadą, kad atsakovas tikėtinai pagrindė reiškiamą reikalavimą, atsakovo reikalavimas yra turtinio pobūdžio, ieškinio suma yra didelė, duomenų apie ieškovo turtinę padėtį ir turimus kitus kreditorinius įsipareigojimus byloje nėra. Ieškovas turimą turtą gali paslėpti, perleisti tretiesiems asmenims ar kitokiu būdu apsunkinti savo turtinę padėtį, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovas UAB „Turtona“ (toliau – apeliantas) atskirajame skunde prašo Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 21 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovo atžvilgiu - atmesti. Skundą grindžia šiais motyvais:

101. Nepagrįstas teismo argumentas, kad atsakovo reikalaujama priteisti 47 223,72 Lt pinigų suma ieškovui, kaip juridiniam asmeniui, yra didelė, dėl ko tikėtinai atsakovo naudai priimto teismo sprendimo vykdymas ateityje gali pasunkėti arba tapti neįmanomas. Atsakovo reikalaujama suma ieškovui nėra didelė ir netgi jei būtų priimtas atsakovui palankus teismo sprendimas, ieškovas būtų pajėgus tą sprendimą vykdyti.

112. Pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra faktinės aplinkybės, kurios leidžia padaryti pagrįstą prielaidą, kad nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti negalimas, t.y. asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi nurodyti faktines aplinkybes ir jas pagrįsti įrodymais, kurie leistų daryti prielaidą, kad ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas, jeigu nebūtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, galėtų pasunkėti arba tapti neįmanomas. Atsakovas nepateikė jokių argumentų, įrodymų ar bent tikėtinų duomenų, jog ieškovas ėmėsi veiksmų paslėpti jam priklausantį turtą ar perleisti jį tretiesiems asmenims, ar kitų veiksmų, iš kurių galima būtų padaryti išvadą, kad ieškovas sieks apsunkinti galimą išieškojimą vykdant būsimą teismo sprendimą.

12Atsakovas „UAB „Kornas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 21 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad atskirajame skunde išdėstyti motyvai bei juos patvirtinantys įrodymai nepaneigia teismo skundžiamoje nutartyje bei atsakovo prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodytų argumentų, kuriais remdamasis teismas pritaikė ieškovo turtui laikinąsias apsaugos priemones.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamu atveju nenustatyta.

15Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės priešieškinio sumos ribose ieškovui UAB „Turtona“ priklausančiam nekilnojamajam turtui, kurio nesant ar esant nepakankamai – kilnojamajam turtui bei piniginėms lėšoms, nustatant draudimą turtą perleisti, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę.

16CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nustatė abi sąlygas, būtinas laikinosioms apsaugos priemonės taikyti. Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad teismas preliminariai įvertinęs priešieškinio pagrįstumą bei juo pareikštų reikalavimų dydį ieškovui, sprendė, kad yra pagrindas taikyti atsakovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

17Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumas priklauso nuo to, ar yra objektyvi grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje suformuota pozicija, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-50/2014; 2013 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2007/2013; 2010 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 1624/2010; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-905/2009; ir kt.). Tačiau prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į šalies finansines galimybes, t. y. ar jai ši ieškinio (priešieškinio) suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė, ar ne. Pagal įrodinėjimo naštos paskirstymo principą, šaliai pateikus įrodymus, kurie suponuoja nurodytos prezumpcijos taikymo pagrindą, būtent kitai šaliai atsiranda pareiga įrodyti, kad pareikštas turtinis reikalavimas jam nėra didelis, t. y. jis turi paneigti didelės ieškinio (priešieškinio) sumos prezumpciją (CPK 12, 178 str.).

18Kaip matyti iš atskirojo skundo motyvų, apeliantas kvestionuoja pirmosios instancijos teismo argumentus dėl teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės egzistavimo, taip pat pateikė įrodymus, jo manymu, patvirtinančius, kad apelianto turtinė padėtis yra tokia gera, jog teismo sprendimo įvykdymas nepasunkės bei galės būti tinkamai įvykdytas ir netaikius laikinųjų apsaugos priemonių. Apeliantas su atskiruoju skundu pateikė 2013 m. ir 2014 m. III ketvirčio finansinės atskaitomybės dokumentus. Iš byloje esančio 2013 m. gruodžio 31 d. balanso matyti, kad apeliantas turi turto 5 625 086 Lt sumai. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 3 024 337 Lt. 2014 m. III ketvirčio balanso duomenimis apeliantas turi turto 5 697 728 Lt sumai, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 2 933 711 Lt. Nors iš turimo turto atėmus mokėtinas sumas ir įsipareigojimus gautina atitinkamai 2 600 749 Lt ir 2 764 017 Lt, tačiau tai nepatvirtina, kad apelianto finansinė padėtis yra gera ir stabili. Be to, apelianto mokėtinos sumos ir įsipareigojimai viršija nuosavo kapitalo sumą. Visi šie duomenys rodo, kad apelianto turtinė padėtis nėra gera, kad priešieškinio suma apeliantui yra pakankamai didelė ir kad yra grėsmės, jog neareštavus apelianto turto, galimai atsakovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas byloje pasunkės ar taps neįmanomas.

19Apeliantas skunde nurodo, kad galimybę įvykdyti atsakovui tikėtinai palankų teismo sprendimą patvirtina aplinkybė dėl apeliantui nuosavybės teise priklausančio turto (pateikti registro duomenys apie atsakovui priklausančius kelis nekilnojamojo turto objektus), kurio bendra vertė (nurodyta apelianto) yra 5 625 086 Lt. Pastebėtina, kad pagal apelianto pateiktus Nekilnojamojo turto registro duomenis daugumos apeliantui priklausančio nekilnojamojo turto bendra vidutinė rinkos vertė buvo fiksuota dar 2001 - 2003 metais, o išrašai pateikti 2012 m. vasario 21 d., todėl vienareikšmiškai teigti, kad ieškovo turtinė padėtis yra labai gera, taip pat negalima.

20Papildomai pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principais. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-82/2012; 2014 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1136/2014). Klaipėdos apygardos teismas, apelianto ieškinio užtikrinimui, taip pat taikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovo turtui, nors atsakovo, pagal VĮ Registrų centras duomenis, nuosavas kapitalas palyginus su mokėtinomis sumomis ir gautas 2013 m. pelnas yra žymiai didesnis nei apelianto. Be to, Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. lapkričio 21 d. nutartimi, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones nurodė, kad visų pirma areštuojamas ieškovo nekilnojamas turtas ir tik jo nesant ar esant nepakankamai, leido areštuoti ieškovo lėšas. Kaip matyti iš ieškovo pateiktų nekilnojamojo turto išrašų, nekilnojamojo turto ieškovas turi, todėl laikinųjų apsaugos priemonių nenukreipus į ieškovo lėšas, jo ūkinė finansinė veikla nebus sutrikdyta.

21Įvertinęs byloje pateiktus duomenis, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apelianto atskirojo skundo argumentai, kuriais įrodinėjama, kad ieškinio suma nėra laikytina apeliantui didele, atmestini kaip neįrodyti ar apskritai paneigiantys galimybę jo turto atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones būsimo teismo sprendimo tinkamam įvykdymui užtikrinti (CPK 12, 144 str. 1 d., 178 str.).

22Esant šioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog dėl atskirajame skunde nurodytų argumentų nėra pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Turtona“ 2014 m. spalio 14 d. kreipėsi į teismą su... 4. Atsakovas UAB „Kornas“ su pareikštu ieškiniu nesutiko ir pateikė... 5. Atsakovas ieškinio reikalavimų užtikrinimui taip pat prašė taikyti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. lapkričio 21 d. nutartimi areštavo... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovas UAB „Turtona“ (toliau – apeliantas) atskirajame skunde prašo... 10. 1. Nepagrįstas teismo argumentas, kad atsakovo reikalaujama priteisti 47... 11. 2. Pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra faktinės aplinkybės,... 12. Atsakovas „UAB „Kornas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 16. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 17. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumas priklauso nuo to, ar yra... 18. Kaip matyti iš atskirojo skundo motyvų, apeliantas kvestionuoja pirmosios... 19. Apeliantas skunde nurodo, kad galimybę įvykdyti atsakovui tikėtinai palankų... 20. Papildomai pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti... 21. Įvertinęs byloje pateiktus duomenis, apeliacinės instancijos teismas... 22. Esant šioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 24. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 21 d. nutartį palikti...