Byla 2-97/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas) ir Vinco Versecko (pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. gruodžio 27 d. nutarties, kuria civilinė byla pagal ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams akcinei bendrovei ,,Lietuvos dujos“ ir Neringos miesto savivaldybei dėl administracinio teisės akto panaikinimo, sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo nutraukta (tretieji asmenys ieškovo pusėje: Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas; tretieji asmenys atsakovų pusėje: Klaipėdos apskrities viršininko administracija, UAB ,,Palangos perlas“). .

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas Klaipėdos miesto apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, pareiškė ieškinį, kuriuo prašė teismą:

41. Panaikinti Neringos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 18 d. sprendimą Nr. 53 (T1) ,,Dėl teritorijos Pervalkos g. 3 ir 5, Pervalkos gyv., Neringa, detaliojo plano patvirtinimo ir pritarimo sutarties dėl infrastruktūros plėtojimo projektui“.

52. Pripažinti negaliojančia 2004 m. kovo 18 d. sutartį Nr. 28 ,,Dėl infrastruktūros plėtojimo“, sudarytą tarp atsakovių Neringos miesto savivaldybės ir AB ,,Lietuvos dujos“; taikyti restituciją ir įpareigoti atsakovą Neringos miesto savivaldybę grąžinti AB ,,Lietuvos dujos“ 320 141 Lt.

6Nurodė, kad, priimant paminėtą sprendimą, buvo pažeista Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schema (generalinis planas), todėl atsakovo Neringos miesto savivaldybės sprendimas, kuris savo turiniu prieštarauja ieškinyje nurodytų teisės aktų imperatyvioms normoms, yra neteisėtas ir naikintinas, taip pat šio sprendimo pagrindu Neringos miesto savivaldybės sudaryta sutartis su AB „Lietuvos dujos“ pripažintina niekiniu sandoriu, negaliojančiu nuo jo sudarymo momento.

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prokurorė K.Rušinaitė pateikė pareiškimą dėl ieškinio dalyko pakeitimo, kurį teismas priėmė.

8Pareiškime ieškovas nurodė, jog prašo nagrinėti tik reikalavimo dalį dėl sklypo Pervalkos g. 3 detaliojo plano panaikinimo, o nuo ieškinio reikalavimų panaikinti sprendimo dalį dėl sklypo Pervalkos g. 5 detaliojo plano panaikinimo, pripažinti negaliojančia 2004 m. kovo 18 d. sutartį Nr. 28 ,,Dėl infrastruktūros plėtojimo“, sudarytą tarp atsakovių Neringos miesto savivaldybės ir AB ,,Lietuvos dujos“, taikyti restituciją bei įpareigoti atsakovę Neringos miesto savivaldybę grąžinti atsakovei AB ,,Lietuvos dujos“ 320 141 Lt, atsisakė. Nurodė, kad nebėra ginčo dėl sklypo prie Pervalkos g. 5 detaliojo plano patvirtinimo, nes sutartis įvykdyta, todėl, atsižvelgiant į formuojamą teisminę praktiką ir protingumo kriterijų, mano, kad nėra įstatyminio pagrindo prašyti naikinti minėtą sutartį.

9Patikslinusi reikalavimus ieškovo atstovė prašė panaikinti Neringos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. 53 (T1) ,,Dėl teritorijos Pervalkos g. 3, 5, Pervalkos gyv., Neringa, detaliojo plano patvirtinimo ir pritarimo sutarties dėl infrastruktūros plėtojimo projektui“ dalį, kuria patvirtintas detalusis planas sklypui Pervalkos g. 3. Nurodė, kad šio detaliojo plano sprendiniai, numatantys gyvenamosios teritorijos žemės naudojimo būdo sklypo formavimą prie Pervalkos g. 3 esančios parduotuvės ir pastato, juos rekonstruojant, akivaizdžiai prieštarauja Kuršių nerijos nacionalinio parko schemos bei Pervalkos ir apylinkių principinio plano bei Pervalkos architektūrinio ir landšaftinio tvarkymo nuostatoms, kuriose nustatyta, kad tai yra poilsio įstaigų ir aptarnavimo teritorija, kurioje rekomenduojama iškelti prekybos patalpas iš pastato Pervalkos g. 3 ir čia įrengti maldos namus, atitinkamai sutvarkant aplinką.

10Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. gruodžio 27 d. nutartimi civilinę bylą nutraukė. Nurodė, kad ieškovui pateikus prašymą dėl ieškinio dalyko pakeitimo ir atsisakius reikalavimų dėl sklypo Pervalkos g. 5 detaliojo plano panaikinimo, 2004 m. kovo 18 d. sutarties Nr. 28 „Dėl infrastruktūros plėtojimo“ pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo, civilinė byla šioje dalyje turi būti nutraukta (CPK 293 straipsnio 4 punktas). Teismas taip pat priėjo prie išvados, kad likęs reikalavimas panaikinti Neringos savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. 53 (T1) ,,Dėl teritorijos Pervalkos g. Nr. 3, 5, Pervalkos gyvenvietės Neringoje detaliojo plano patvirtinimo ir pritarimo sutarties dėl infrastruktūros plėtojimo projektui“ dalį dėl teritorijos Pervalkos g. Nr. 3 yra administracinio teisinio pobūdžio ir pagal įstatymuose įtvirtintas bylų rūšinio teismingumo taisykles yra priskirtinas nagrinėti administraciniam teismui, todėl, vadovaudamasis CPK 293 straipsnio 9 punktu, nutarė ir šią bylos dalį nutraukti.

11Atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. gruodžio 27 d. nutartį prašo panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo, kad ieškovui pateikus prašymą dėl ieškinio dalyko pakeitimo, teismas turėjo iš esmės spręsti ieškinio su pakeistu dalyku priėmimo bei teismingumo klausimus. Teismas, nustatęs, kad patikslintas ieškinys yra neteismingas šiam teismui turėjo atsisakyti jį priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas), o tokį ieškinį priėmęs – perduoti jį pagal teismingumą kitam teismui (CPK 34 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Teismas, neperduodamas bylos administraciniam teismui, pažeidė proceso koncentracijos, operatyvumo ir ekonomiškumo principus. Byla Klaipėdos apygardos teisme yra nagrinėjama nuo 2006 m. rugsėjo 7 d., todėl prokuroras, kreipdamasis į administracinį teismą su naujuoju prašymu, turės prašyti atnaujinti praleistą terminą, pakartotinai šalims teikti dokumentus, o administracinis teismas turės spręsti termino atnaujinimo ir skundo priėmimo klausimus. Tai užvilkins šios bylos nagrinėjimą. Teismas turėjo atsižvelgti į tai, kad ieškinys buvo paduotas ginant viešąjį interesą, tai yra valstybės ir visuomenės interesą apsaugoti savo nacionalines ir kultūrines vertybes. Viešasis interesas reikalauja, kad neliktų galioti savivaldos institucijų priimti administraciniai teisės aktai, prieštaraujantys aukštesnės galios teisės aktams. Ieškovas taip pat atkreipė dėmesį, kad teismui nutraukus civilinę bylą pasibaigia ir byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės, o per tą laiką, kol skundas bus paduotas ir priimtas administraciniame teisme, iškyla grėsmė, kad gali būti pradėti realizuoti ginčijami detaliojo plano sprendiniai.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą Neringos savivaldybė prašo Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. gruodžio 27 d. nutartį palikti nepakeistą ir atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką CPK 34 straipsnyje yra reglamentuojamas tik bylų perdavimas tarp bendrosios kompetencijos teismų. Tuo atveju, jeigu paaiškėja, kad ginčas yra teismingas administraciniam teismui, ieškinį turi būti atsisakoma priimti pagal CPK 137 straipsnio 1 punktą kaip nenagrinėtiną bendrosios kompetencijos teisme, o jeigu jis yra priimtas, byla yra nutraukiama kaip nenagrinėtina bendrosios kompetencijos teisme (CPK 293 straipsnio 1 punktas). Kadangi viešojo administravimo subjektų priimtų aktų teisėtumo patikrinimas yra viešojo administravimo sritis, todėl ieškovo reikalavimas turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme. CPK normose nenumatyta bendrosios kompetencijos teismo teisė iškeltą, bet nagrinėti civilinio proceso tvarka nepriskirtą, bylą perduoti nagrinėti administraciniam teismui, todėl teismas skundžiama nutartimi pagrįstai civilinę bylą nutraukė. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką bendrosios kompetencijos teismas, priėmęs nagrinėti bylą, negali jos perduoti administraciniam teismui. Tokia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika turi vadovautis ir žemesnės instancijos teismai.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą AB „Lietuvos dujos“ su atskiruoju skundu nesutinka, Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. gruodžio 27 d. nutartį prašo palikti nepakeistą. Nurodo, kad, ieškovui patikslinus ieškinio reikalavimus, liko tik vienas viešojo administravimo sričiai priskirtinas reikalavimas, todėl teismas, vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuota praktika, pagrįstai šią bylos dalį nutraukė.

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 338 str., 320 str. 1 d.). Absoliučių ginčijamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2 d., 338 str.).

16Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras atskiruoju skundu prašo panaikinti visą Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. gruodžio 27 d. nutartį, tačiau iš atskirojo skundo argumentų matyti, kad jis iš esmės nesutinka su ta nutarties dalimi, kuria buvo nutraukta bylos dalis dėl administracinio pobūdžio reikalavimo, o nutarties dalies, kuria byla buvo nutraukta dėl jo atsisakymo reikalavimų dalies, neginčija, todėl kolegija pasisako tik dėl ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties dalies.

17Kolegija, aiškindama bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų kompetencijos ypatumus, pažymi, kad bendrosios kompetencijos teismų ir administracinių teismų kompetenciją atriboja bylų priskirtinumo institutas. Civilinio proceso kodekso 1 straipsnyje nustatyta, kad šis kodeksas nustato civilinių, darbo, šeimos, intelektinės nuosavybės, konkurencijos, bankroto, restruktūrizavimo bylų ir kitų bylų dėl privatinių teisinių santykių bei ypatingosios teisenos bylų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo nagrinėjimo tvarką. Tuo tarpu administraciniai teismai sprendžia administracines bylas dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, tame tarpe dėl valstybės ir savivaldybių tarnautojų prašymų, susijusių su tarnybos santykiais, įskaitant atleidimą iš pareigų bei drausminio poveikio priemonių taikymą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 1 str. ir 4 str. 5d.).

18Šioje apeliacijoje nagrinėjamas ginčas, kaip turi būti sprendžiamas procesinis klausimas, kuomet nustatoma, kad bendrosios kompetencijos teismo priimtas nagrinėti ginčas yra nepriskirtinas bendrosios kompetencijos teismui, o jį turi nagrinėti atitinkamas administracinis teismas. Kolegija pastebi, kad tais atvejais, kai bylą nagrinėjant bendrosios kompetencijos teisme paaiškėja, kad ji yra teisminga kitam bendrosios kompetencijos teismui, teismas, remdamasis CPK 34 straipsnio nuostatomis, turi jam neteismingą civilinę bylą perduoti pagal CPK nustatytas teismingumo taisykles kitam bendrosios kompetencijos teismui, tačiau CPK normose nenumatyta bendrosios kompetencijos teismui teisė iškeltą, bet nagrinėti civilinio proceso tvarka nepriskirtą, bylą perduoti nagrinėti administraciniam teismui. Paaiškėjus, kad iškelta byla nepriskirtina bendrosios instancijos teismo kompetencijai, teismas negali pagal analogiją taikyti CPK 34 straipsnio ir šią bylą perduoti administraciniam teismui, nes pagal minėtą normą yra pašalinami teismingumo taisyklių pažeidimai, o ne priskirtinumo. Tokią teisminę praktiką formuoja Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kuris išaiškino, kad kai bendrosios kompetencijos teismas negali pats išspręsti bylos iš esmės ir neturi teisės bylą perduoti nagrinėti administraciniam teismui, pagal CPK nustatytą reglamentavimą jis turi teisę bylą užbaigti be teismo sprendimo. Toks bylos užbaigimas neturi užkirsti kelio suinteresuotam asmeniui, nepažeidžiant ABTĮ nustatytos tvarkos ir sąlygų, pareikšti tapatų reikalavimą administraciniame teisme. Remiantis CPK 293 straipsnio 1 punktu, tokia civilinė byla turi būti nutraukta kaip nenagrinėtina bendrosios kompetencijos teisme (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2007, 2007 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2007, 2007 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-245/2007).

19Kolegija mano, kad pirmosios instancijos teismas, ieškovui atsisakius civilinio pobūdžio reikalavimų, pagrįstai civilinės bylos dalį dėl likusio administracinio pobūdžio reikalavimo nutraukė, tačiau pažymi, kad teismas savo išvadą pagrindė netinkama teisės norma. Kaip minėta, civilinių ir administracinių teismų kompetenciją atriboja ginčų priskirtinumo institutas, todėl teismas, nutraukdamas šią bylos dalį, turėjo remtis ne CPK 293 straipsnio 1 dalies 9 punktu, o CPK 293 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kadangi byla nenagrinėtina bendrosios kompetencijos teisme.

20Kolegija atmeta Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro argumentus, kad jam pakeitus ieškinio dalyką, teismas turėjo iš naujo spręsti ieškinio su pakeistu dalyku priėmimo klausimą. Pažymėtina, kad ieškovas, pakeisdamas teisme jau priimto ieškinio dalyką, iš esmės atsisakė dalies savo reikalavimų, tačiau jokių naujų reikalavimų teismui nepareiškė, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo teisės iš naujo spręsti jau priimto reikalavimo priėmimo klausimo, kadangi tokios teismo teisės nenumato CPK normos.

21Remiantis minėtais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad naikinti ar keisti iš esmės pagrįstą bei teisėtą pirmosios instancijos teismo nutartį Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

23Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. gruodžio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas Klaipėdos miesto apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas... 4. 1. Panaikinti Neringos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 18 d.... 5. 2. Pripažinti negaliojančia 2004 m. kovo 18 d. sutartį Nr. 28 ,,Dėl... 6. Nurodė, kad, priimant paminėtą sprendimą, buvo pažeista Kuršių nerijos... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prokurorė K.Rušinaitė pateikė... 8. Pareiškime ieškovas nurodė, jog prašo nagrinėti tik reikalavimo dalį dėl... 9. Patikslinusi reikalavimus ieškovo atstovė prašė panaikinti Neringos miesto... 10. Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. gruodžio 27 d. nutartimi civilinę bylą... 11. Atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras Klaipėdos... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą Neringos savivaldybė prašo Klaipėdos... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą AB „Lietuvos dujos“ su atskiruoju skundu... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras atskiruoju skundu prašo... 17. Kolegija, aiškindama bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų... 18. Šioje apeliacijoje nagrinėjamas ginčas, kaip turi būti sprendžiamas... 19. Kolegija mano, kad pirmosios instancijos teismas, ieškovui atsisakius... 20. Kolegija atmeta Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro argumentus, kad jam... 21. Remiantis minėtais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad naikinti ar... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 23. Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. gruodžio 27 d. nutartį palikti...