Byla e2-509-889/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Milda Valiulytė, sekretoriaujant Dovilei Paliokienei, dalyvaujant ieškovo MB „(duomenys neskelbtini)“ atstovui D. J., atsakovui S. Ž., jo atstovui advokatui Ričardui Lilui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo MB „(duomenys neskelbtini)“ bankroto administratoriaus D. J. ieškinį atsakovams E. B., S. Ž., dėl žalos atlyginimo,

3Teismas

Nustatė

4Ieškovės atstovas bankroto administratorius D. J. pareiškė ieškinį dėl 1 378,95 Eur žalos atlyginimo iš atsakovų. Ieškinyje nurodo, kad dėl neteisėto atsakovų įmonės užvaldymo ir vykdymo veiklos ieškovo kreditoriams atsidaro žala. Nurodė, kad 2013-03-01 vadovo R. G. buvo įsteigta MB „(duomenys neskelbtini)“. Padidėjus veiklos apimčiai 2014-09-11, vadovas R. G., įsteigė įmonę UAB (duomenys neskelbtini) konstrukcijos. Turėtą MB „(duomenys neskelbtini)“ buvo nuspręsta parduoti, todėl 2014-12-23 buvo nutraukta vadovo R. G. sudaryta vadovavimo bendrijai sutartis ir vadovu paskirtas R. N.. Jam buvo perduoti visi su įmone susiję dokumentai, pasirašytas priėmimo - perdavimo aktas, o buvęs vadovas R. G. išstojo iš bendrijos narių. Tokiais veiksmais R. N. buvo perduota bendrija. R. G. nurodė, kad bendriją perdavė jai neturint jokių skolų ar įsipareigojimų kreditoriams. Praėjus keliems metams po MB „(duomenys neskelbtini)“ perdavimo R. N., jis kreipėsi į teismą su reikalavimu pripažinti negaliojančia 2014-12-23 sutartį dėl jo paskyrimo bendrovės vadovu nuo sutarties sudarymo momento. R. N. nurodė, kad, jog jis buvo tik statytinis bendrijos vadovas, jog yra piktnaudžiaujantis alkoholiu ir psichikos problemų turintis asmuo. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmai 2017-01-11 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-44-729/2017 R. N. ieškinį patenkino ir panaikino 2014-12-23 sudarytą vadovavimo sutartį su R. N.. Teismas taikydamas restituciją konstatavo, kad bendrijos vadovas nuo ginčijamų sandorių sudarymo yra pirmas vadovas R. G., kuris nurodė, kad apie priimtą sprendimą nieko nežinojo ir jam kaip trečiajam asmeniui, tiesiogiai teismo šaukimas nebuvo įteiktas. 2017-08-08 MB „(duomenys neskelbtini)“ buvo iškelta bankroto byla. 2018-06-24 R. G. buvo iškviestas liudyti Klaipėdos miesto apylinkės teismo baudžiamojoje byloje dėl kreditinio sukčiavimo, kurioje teisiami bendriją iš jo per statytinį vadovą R. N., realiai įsigiję asmenys, kurie nusikalstamos schemos būdu padarė žalą kitiems juridiniams asmenims. Paaiškėjo, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose nagrinėjama baudžiamoji byla Nr. 1-572-718/2018, kurioje E. B. ir S. Ž. yra kaltinami nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 207 straipsnio 1 dalyje, padarymu, t. y. kreditiniu sukčiavimu. Bankroto administratorius kreipėsi į teismą su prašymu susipažinti su byla, nes buvo padaryta žala MB „(duomenys neskelbtini)“ įmonės kreditoriams. Iš teismo gautame atsakyme buvo nurodyta, kad MB „(duomenys neskelbtini)“ nėra šios bylos dalyvis ir dėl paminėtų aplinkybių MB „(duomenys neskelbtini)“ bankroto administratorius neturi teisės susipažinti su šia baudžiamąja byla, taip pat ir pareikšti civilinį ieškinį šioje baudžiamojoje byloje kaltinamiesiems, nes tai nesusiję su šio nusikaltimo dalyku. Teismas paaiškino, kad MB „(duomenys neskelbtini)“ turi teisę su pareiškimu kreiptis į ikiteisminio tyrimo įstaigą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Dėl neteisėto E. B. ir S. Ž. įmonės užvaldymo ir vykdytos veiklos įmonės kreditoriams atsirado žala: VSDFV Klaipėdos skyriui - 1 167,09 eurų; AAS BTA Baltic Insurance Company filialas Lietuvoje - 143,15 eurų; antstolei B. T. - 68,71 eurų.

5Atsakovas S. Ž. pateikė (patikslintą) atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, jog su pareikštu ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad atsakovas S. Ž. pažymi, kad jis niekada nebuvo MB „(duomenys neskelbtini)“ vadovu. Šioje įmonėje S. Ž. jokios veiklos nevykdė ir nėra jokiu kitu būdu su ja susijęs. Atsakovas S. Ž. visiškai nesupranta dėl kokių priežasčių ieškovo MB „(duomenys neskelbtini)“ administratorius ieškinyje jį įvardija kaip fiktyvų MB „(duomenys neskelbtini)“ valdytoją. Atsakovas S. Ž. taip pat pabrėžia, kad ieškovo administratorius taip įvardija atsakovą neturėdamas jokio teisinio pagrindo, nepateikdamas teismui jokių svarių įrodymų. Tai, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje atsakovas S. Ž. su E. B. yra kaltinami nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 207 str. 1 d. padarymu, nesuteikia ieškovui pagrindo įvardinti S. Ž. fiktyviu MB „(duomenys neskelbtini)“ valdytoju. Atsakovas S. Ž. neturi nieko bendra su MB „(duomenys neskelbtini)“, jis niekada nebuvo šios įmonės vadovu, jam nebuvo perduota įmonės buhalterija, apie šią bendriją S. Ž. žino tik tiek, kiek perskaitė procesiniuose dokumentuose, kuriuos gavo iš teismo. Ieškovo administratorius ieškinyje pažymi, kad 2014-12-23 buvo nutraukta vadovo R. G. sudaryta vadovavimo bendrijai sutartis ir vadovu paskirtas R. N., kuris praėjus keliems metams po MB „(duomenys neskelbtini)“ perdavimo kreipėsi į teismą su reikalavimu pripažinti negaliojančia 2014-12-23 sutartį dėl jo paskyrimo bendrovės vadovu nuo sutarties sudarymo momento. Ieškovas pažymi, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmai 2017-01-11 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-44-729/2017 R. N. ieškinį patenkino ir panaikino 2014-12-23 sudarytą vadovavimo sutartį su R. N.. Teismas taikydamas restituciją konstatavo, kad bendrijos vadovas nuo ginčijamų sandorių sudarymo yra pirmas vadovas R. G.. 2017-08-08 MB „(duomenys neskelbtini)“ buvo iškelta bankroto byla ir ieškovo administratorius ieškinyje pažymi, kad dėl neteisėto E. B. ir S. Ž. įmonės užvaldymo ir vykdytos veiklos įmonės kreditoriams atsirado žala. Atsakovas S. Ž. pažymi, kad ieškovo administratorius, ieškinyje teigdamas, kad S. Ž. neteisėtai užvaldė MB „(duomenys neskelbtini)“, kad dėl jo ir E. B. vykdomos veiklos įmonės kreditoriams atsirado žala, tokių savo teiginių nepagrindžia jokiais objektyviais įrodymais. Nors pareiga pagrįsti ieškinio aplinkybes tenka būtent ieškovui. Ieškovas ieškinyje tik pateikia deklaratyvius teiginius, kad S. Ž. buvo fiktyvus MB „(duomenys neskelbtini)“ vadovas, kad dėl jo vykdytos veiklos atsirado įmonės kreditoriams žala, tačiau šių aplinkybių nepagrindžia jokiais įrodymais. Vienintelė aplinkybė, kurią pažymi ieškovo bankroto administratorius, ta, kad S. Ž. iškelta baudžiamoji byla, tačiau ši aplinkybė niekaip nesusijusi su S. Ž. atsakomybe dėl MB „(duomenys neskelbtini)“ atsiradusia žala. Ieškovas neįrodo nei atsakovo S. Ž. neteisėtų veiksmų buvimo, nei jo kaltės, nei priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos. Atsakovas įsitikinęs, kad ieškovas neteisingai jį ieškinyje įvardijo atsakovu, nes kaip ir nurodyta aukščiau, jis MB „(duomenys neskelbtini)“ neįsigijo ir veiklos niekada nevykdė. Atsakovo įsitikinimu ieškinys dėl įmonei atsiradusios žalos atlyginimo turėtų būti reiškiamas tikrajam, veiklą vykdžiusiam vadovui. Atsakovo įsitikinimu ieškovas pareiškė visiškai nepagrįstus ir neteisėtus reikalavimus jo atžvilgiu.

6Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas D. J., papildomai parodė, kad atsakovai buvo faktiniai įmonės vadovai ir tai patvirtina bylos aplinkybės. Jie organizavo įmonės veiklą, tikėjosi iš to turėti naudos, iš miškavežio eksploatacijos. R. N. nesuprato už ką pasirašinėjo, kad buvo statytinis įmonės vadovas, be to įsiteisėjus teismo nutarčiai yra panaikinta įmonės pirkimo pardavimo sutartis ir R. N. šiai dienai neturi jokio statuso įmonėje. Visos kitos aplinkybes yra nustatytos, įrodytos, tiek dėl kreditorinio reikalavimą, tiek dėl žalos atlyginimo bei dėl atsakovų civilinės atsakomybės. Prašo pilnai tenkinti ieškinį.

7Teismo posėdžio metu atsakovas S. Ž. paaiškino, kad įmonė R. N. nusipirko iš G.. Įmonei vadovavo R. N., kuris turėjo pareigą mokėti mokesčius už įmonę. Pats atsakovas ketino pirkti miškavežį, dėl kurio yra nuteistas už kreditinį sukčiavimą, bet baudžiamojoje byloje buvo vertinamos kitos aplinkybės ir ji neturi reikšmės nagrinėjant bylą dėl žalos atlyginimo. Jis pats planavo vėliau eiti įmonės direktoriaus pareigas, bet įmonės veikla 2015 m. gegužį nutrūko ir jai buvo iškelta bankroto byla. Jis nebuvo faktiniu įmonės vadovu. Ieškinys dėl žalos atlyginimo jam pareikštas nepagrįstai.

8Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas advokatas Ričardas Lilas papildomai paaiškino, kad ieškinys nėra įrodytas, kadangi ieškovo atstovo nurodytos aplinkybės nėra įrodytos. S. Ž. nežinojo apie civilinę bylą, kurioje sprendimu buvo panaikinta įmonės valdymo sutartis su R. N.. S. Ž. yra nuteistas baudžiamąja atsakomybe ir nuteistas baudžiamojoje byloje už kreditinį sukčiavimą dėl miškavežio įsigijimo. Mano, kad ieškinys atsakovui pareikštas nepagrįstai, kadangi šioje įmonėje jie nedirbo. Liudytojas R. N. nurodė, kad bendravo su E. B. ir kitais asmenimis. Atsakovo S. Ž. civilinės atsakomybės sąlygos neįrodytos.

9Teismas konstatuoja:

10byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad 2013-03-01 vadovo R. G. buvo įsteigta MB „(duomenys neskelbtini)“. 2014-12-31 tarp J. Š. ir R. N. buvo pasirašytas MB „(duomenys neskelbtini)“ priėmimo perdavimo aktas kuriuo R. N. priėmė nurodytus akte perduodamus dokumentus. 2014-12-23 susitarimu Nr. (duomenys neskelbtini), dėl 2013-03-01 vadovavimo paslaugų sutarties nutraukimo, MB „(duomenys neskelbtini)“ atstovaujama nario sprendimu R. N. ir bendrijos vadovo R. G. šalys susitarė nutraukti 2013-03-01 sudarytą vadovavimo sutartį ir susitarė, kad likę MB „(duomenys neskelbtini)“ finansiniai įsipareigojimai vadovui R. G. pagal 2014-11-30 sąskaitą-faktūrą (duomenys neskelbtini) bus įvykdyti iki 2014-12-31. 2014-12-23 buvo sudarytas MB „(duomenys neskelbtini)“ nario sprendimas Nr. (duomenys neskelbtini).

112015-09-11 R. N. kreipėsi į teismą su reikalavimu pripažinti negaliojančia 2014-12-23 sutartį dėl jo paskyrimo bendrovės vadovu nuo sutarties sudarymo momento. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmai 2017-01-11 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-44-729/2017 R. N. ieškinį patenkino ir pripažino 2014-12-23 vadovavimo sutartį, sudarytą tarp jo ir MB „(duomenys neskelbtini)“, atstovaujamos R. G., negaliojančia nuo jos sudarymo momento; taikė restituciją, atstatė buvusią iki teisės pažeidimo teisinę padėtį ir nuo ginčijamo sandorio sudarymo momento nusprendė laikyti, kad MB “(duomenys neskelbtini)“ vadovas (direktorius) yra R. G.. Teismas taip pat motyvuojamoje dalyje nurodė, jog praneša prokurorui, kad E. B., S. Ž., A. E. ir/ar kitų asmenų veiksmuose gali būti nusikalstamų veikų – dokumentų klastojimo, sukčiavimo ir kt. požymių ir svarstytina ikiteisminio tyrimo atnaujinimo būtinybė.

122017-08-08 MB „(duomenys neskelbtini)“ iškelta bankroto byla. Įmonės dokumentai paskirtam bankroto administratoriui D. J. nebuvo perduoti. Įmonė veiklos nevykdė, turto neturėjo. 2017 m. spalio 9 d. ir 2018 sausio 11 d. nutartimis aptvirtinti kreditorių VSDFV skyriaus 1 167,09 Eur, AAS BTA Baltic Insurance Company filialo Lietuvoje 143,15 Eur ir antstolės B. T. 68,71 Eur reikalavimai.

13Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018-11-08 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-572-718/2018 dėl kreditinio sukčiavimo, E. B. ir S. Ž. pripažinti kalti pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 207 straipsnio 1 dalį už tai, kad S. Ž. iš anksto susitaręs ir veikdamas bendrai grupe su E. B. apgaule S. Ž. naudai gavo kreditą, tai yra: E. B. ir S. Ž., iš anksto susitarę ir veikdami bendrai, siekdami apgaule mažosios bendrijos (toliau – MB) „(duomenys neskelbtini)“, vardu, S. Ž. naudai gauti iš SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialo kreditą, veikdami per R. N., kuris negalėjo visiškai suprasti savo veiksmų esmės ir negalėjo visiškai valdyti savo veiksmų ir dėl to nesuvokė S. Ž. ir E. B. nusikalstamų veiksmų pobūdžio, vykdydami savo nusikalstamą sumanymą, 2014 m. gruodžio mėn. pabaigoje – 2015 m. sausio mėn. pradžioje įkalbėjo R. N. pasirašyti 2014 m. gruodžio 23 d. vadovavimo paslaugų sutartį ir tokiu būdu tapti MB „(duomenys neskelbtini)“ direktoriumi, o vėliau nurodė R. N., kaip MB „(duomenys neskelbtini)“ direktoriui, pasirašyti E. B. pateiktuose aiškiai netikruose dokumentuose, būtinuose pateikti sudarant finansinio lizingo sutartis MB „(duomenys neskelbtini)“: 2014 m. kovo 31 d., 2014 m. birželio 30 d., 2014 m. rugsėjo 30 d. 2014 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitose, 2014 m. gruodžio 31 d. balanse bei 2014 m. gruodžio 31 d. lizingo paraiškoje, kuriuos, R. N. pasirašius, kartu su aiškiai netikrais duomenimis apie tai, jog ekskavatoriaus krautuvas JCB 4CX priklauso

14MB „(duomenys neskelbtini)“, nors faktiškai jis priklausė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui, S. Ž. ir E. B. Klaipėdoje 2015 m. vasario mėnesio pradžioje perdavė SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialui per jos atstovą M. J., taip SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialui pateikdami aiškiai melagingus duomenis apie MB „(duomenys neskelbtini)“ turtinę padėtį ir jos vadovą. Tęsdami savo nusikalstamą veiką, 2015 m. vasario 20 d. S. Ž. ir E. B., dalyvaujant R. N., atvyko į Klaipėdą, kur picerijoje „Charlie“, esančioje (duomenys neskelbtini), R. N., kaip pardavėjos ir lizingo gavėjos MB „(duomenys neskelbtini)“ direktorius, pasirašė SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialo atstovo M. J. pateiktuose ir jau SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialo vadovų pasirašytuose dokumentuose dėl transporto priemonių perdavimo naudotis ir valdyti MB „(duomenys neskelbtini)“ už numatytą išperkamosios nuomos užmokestį – 47 400 Eur, tokiu būdu, apgaule suklaidinę SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialą, S. Ž. ir E. B., veikdami bendrininkų grupe, MB „Baltic Contractors Buildings“ vardu S. Ž. naudai gavo 64 122,31 Eur kreditą.

15Byloje kilo ginčas dėl to, ar dėl atsakovų E. B. ir S. Ž. veiklos įmonės kreditoriams atsirado žala.

16VĮ Registrų centro duomenimis MB „(duomenys neskelbtini)“ įregistruota

172013-03-01, įmonės vadovu nuo 2013-03-01 iki 2017-08-30 buvo R. G.. Tame laikotarpyje nuo 2014-12-30 iki 2017-02-22 įmonės vadovu buvo įregistruotas ir R. N., tačiau Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmai 2017-01-11 sprendimu pripažinus 2014-12-23 vadovavimo sutartį, sudarytą tarp R. N. ir MB „(duomenys neskelbtini)“, atstovaujamos R. G., negaliojančia nuo jos sudarymo momento, konstatuotina, kad visa įmonės veiklos laiką įmonės vadovu buvo registruotas atsakovas R. G..

18Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018-11-08 nuosprendžiu R. G. ir S. Ž. ketino įsigyti miškavežį, pradėti verslą, tačiau piniginių lėšų jam įsigyti neturėjo. Žinodami, kad savo vardu kredito ar paskolos negaus, nusprendė įsigyti įmonę ir šios įmonės vardu gauti paskolą. Kaltinamasis E. B. per A. E., kuris vėliau, 2017-07-15 mirė, surado parduodamą MB „(duomenys neskelbtini)“. S. Ž. paprašė E. B., kad šis surastų žmogų, neturintį skolų, kurį įkalbėtų tapti šios bendrijos vadovu, ir E. B. surado nuo alkoholio priklausomą R. N., kuris, nesuvokdamas savo veiksmų esmės ir negalėdamas jų valdyti, pasirašė S. Ž. ir E. B. jam pateiktuose dokumentuose, tai yra MB „(duomenys neskelbtini)“ 2014-12-23 vadovavimo paslaugų sutartyje, 2014-03-31, 2014-06-30, 214-09-30, 2014-12-31 MB „(duomenys neskelbtini)“ pelno (nuostolių) ataskaitose, 2014-12-31 MB „(duomenys neskelbtini)“ balanse bei 2014-12-31 Lizingo paraiškoje – tai buvo tikrovės neatitinkantys duomenys, nes įmonė turto neturėjo ir pelningos veiklos nevykdė. R. N. buvo „statytinis“ MB „(duomenys neskelbtini)“ direktorius, kuris buvo pristatomas jį S. Ž. ir E. B., kurie pateikdavo įmonės dokumentus pasirašymui. Šias aplinkybes ir šios civilinės bylos nagrinėjimo metu patvirtino liudytoju teismo posėdyje apklaustas R. N.. Konstatuotina, kad įmonė MB „(duomenys neskelbtini)“ buvo bendrai valdoma dviejų atsakovų – E. B. ir S. Ž. (CPK 185 straipsnis).

19Atsakovas S. Ž. nurodo, kad teismas šioje byloje dėl žalos atlyginimo neturi pagrindo remtis nuosprendžiu, kuriuo atsakovai buvo nuteisti už kreditinį sukčiavimą, nes šiuo nuosprendžiu nebuvo sprendžiamas faktinio vadovavimo įmonei ir žalos atsiradimo kreditoriams klausimas. CPK 182 straipsnio 3 dalis reglamentuoja, kad prejudiciniai faktai yra asmens nusikalstamų veikų padariniai, nustatyti įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje, ar administracinio nusižengimo padariniai, nustatyti įsiteisėjusiu teismo nutarimu. Šių aplinkybių bylos šalims įrodinėti nereikia.

20Kasacinio teismo konstatuota, kad baudžiamosiose bylose nustatyti faktai civilinėje byloje turi ribotą prejudicinę galią. Į įrodinėjimo dalyko sudėtį civilinėje byloje įeina, pavyzdžiui, nusikalstama veika padarytos žalos pobūdis ir dydis, nusikaltimo tiesioginės pasekmės (fizinio asmens mirtis, kūno sužalojimai, turto sunaikinimas ir sugadinimas) ir t. t. Šios aplinkybės, nustatytos teismo nuosprendyje, civilinėje byloje turi prejudicinę galią ir negali būti iš naujo įrodinėjamos. Taigi, pagal CPK 182 straipsnio 3 punktą teismas, nagrinėdamas civilinę bylą, neprivalo iš naujo nustatyti teismo nuosprendžiu konstatuotų nusikalstamų veiksmų bei jų civilinių teisinių pasekmių, taip pat to, ar juos padarė asmuo, dėl kurio priimtas teismo nuosprendis, tuo tarpu kiti teismo nuosprendžiu nustatyti faktai prejudicinės galios civilinėje byloje neturi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-554/2008; 2017 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56-969/2017, 16 punktas). Klaipėdos miesto apylinkės teismo išnagrinėtoje baudžiamojoje byloje 2018-11-08 nuosprendžiu abu atsakovai E. B. ir S. Ž. buvo pripažinti kaltais dėl to, kad. siekdami gauti kreditą S. Ž. naudai, veikdami bendrai, kredito bendrovei pateikė melagingą informaciją apie tikrąją MB „(duomenys neskelbtini)“ turtinę ir finansinę padėtį, nes ji veiklos nevykdė ir turto neturėjo, ir jos faktinį vadovą.

21Įmonių bankroto įstatyme numatyta pareiga savalaikiai kreiptis dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai įmonė tapo nemoki ir įmonės dalyviai per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus dalyvių susirinkimui sušaukti, bet ne vėliau kaip per 40 dienų, nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti. Kompetentingas valdymo organas apie tai, kad įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais), nedelsdamas privalo informuoti įmonės dalyvius arba per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus ir nustatyta tvarka sušaukti dalyvių susirinkimą (ĮBĮ 8 str. 1 ir 4 d.). Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

22Kasacinio teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad nustačius, jog pareigą kreiptis dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo pažeidė juridinio asmens vadovas ir savininkas, jie už padarytą žalą kreditoriams atsako kaip solidarieji skolininkai CK 6.6 straipsnio 3 dalyje įtvirtintu pagrindu – kai prievolė susijusi su kelių asmenų padarytos žalos atlyginimu. Subsidiariai šie asmenys atsako juridinio asmens atsakomybės atžvilgiu (CK 2.50 straipsnio 3 dalis, 6.245 straipsnio 5 dalis), t. y. įmonės vadovas ir dalyvis (nustačius jų civilinės atsakomybės sąlygas) už įmonei, kartu ir jos kreditoriams padarytą žalą atsako tiek, kiek neužtenka įmonės turto jos prievolėms įvykdyti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Rita“ v. R. G. ir kt., bylos Nr. 3K-3-321/2014).

23Pagal kasacinio teismo praktiką, sprendžiant dėl civilinės atsakomybės įmonės vadovui ir dalyviui taikymo ir konstatavus, jog pareiga kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo yra pažeista, kitos civilinės atsakomybės sąlygos (kaltė, žala, priežastinis ryšys) turi būti nustatomos, atsižvelgiant į kasacinio teismo praktikoje suformuluotus išaiškinimus dėl juridinio asmens dalyvių ir valdymo organų narių teisinės prigimties ir statuso skirtumų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Panevėžio balsas“ v. UAB „Eksena“, bylos Nr. 3K-3-244/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Limantra“ v. N. G., bylos Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m. vasario 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB Panevėžio spaustuvė v. R. Š. ir kt., bylos Nr. 3K-3-19/2012; kt.).

24Kasacinis teismas savo jurisprudencijoje yra nurodęs, kad esminis dalyvio ir vadovo teisinės padėties skirtumas yra susijęs su jų atliekamomis funkcijomis: vadovu laikytinas valdymo ar priežiūros organo narys, kurio veikla susijusi su kasdienės juridinio asmens veiklos organizavimu ir jos priežiūra, o dalyvis yra įmonės kapitalo teikėjas ir bendrovės organo – dalyvių susirinkimo narys. Nors dalyvių susirinkimas nelaikomas valdymo organu (CK 2.82 straipsnio 2 dalis), nes neatlieka valdymo organui būdingų kasdienės veiklos organizavimo funkcijų, tačiau jis sprendžia neišeidamas už jam įstatymo priskirtos kompetencijos ribų svarbiausius ir paprastai su ilgalaike įmonės veiklos perspektyva susijusius, nekasdienius veiklos klausimus, t. y. vykdo strateginį bendrovės valdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. G. v. R. G., bylos Nr. 3K-3-168/2009; 2012 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB Panevėžio spaustuvė v. R. Š., bylos Nr. 3K-3-19/2012; kt.). Atsižvelgiant į šių funkcijų skirtumus, civilinės atsakomybės taikymo bylose kiekvienu konkrečiu atveju spręstina, ar atsakovu nurodytas asmuo atliko vadovui ar dalyviui būdingas funkcijas. Civilinės atsakomybės už pavėluotą bankroto bylos iškėlimą taikymo atveju ši aplinkybė reikšminga nustatant, kada atsakingas asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti, kad įmonė nemoki (negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi). Sužinojimo apie pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo momentas lemia kitų įmonės vadovo ir dalyvio civilinės atsakomybės sąlygų – kaltės, žalos, priežastinio ryšio – nustatymą.

25Nagrinėjamu atveju konstatuotina, kad abu atsakovai, siekė įsigyti įmonę miškavežį, pradėti verslą, tačiau piniginių lėšų jam įsigyti neturėjo ir žinodami, kad savo vardu kredito ar paskolos negaus, nusprendė įsigyti įmonę MB „(duomenys neskelbtini)“ ir šios įmonės vardu gauti paskolą. Atsakovai E. B. bendrai atliko neteisėtus veiksmus, dėl kurių įmonei buvo padaryta žala, nes dėl tikrų duomenų apie MB „(duomenys neskelbtini)“ turtinę ir finansinę padėtį, nebuvo įmanoma nustatyti įmonės turto bei ir įsipareigojimų santykio. Kadangi įmonė veiklos nevykdė, turto ir pelno neturėjo, egzistavo pagrindas kreiptis dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, tačiau atsakovai to nepadarė. Dėl tokių veiksmų nebuvo mokami mokesčiai valstybei, o bankroto byloje liko nepatenkinti kreditorių reikalavimai.

26Vertinant įmonės kreditoriams padarytą žalą, pažymėtina, kad bankroto administratoriui nebuvo perduoti jokie MB „(duomenys neskelbtini)“ dokumentai. Ieškovas prašo priteisti žalą, kuria sudaro nepatenkinti kreditorių reikalavimai bankrutuojančiai įmonei: VSDFV Klaipėdos skyriui – 1 167,09 eurų; AAS BTA Baltic Insurance Company filialas Lietuvoje – 143,15 eurų; antstolei B. T. – 68,71 eurų. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad skola Sodrai atsirado 2015-02-03 ir kas mėnesį didėjo iki 2016-06-01, antstolės B. T. išlaidos yra grįstos 2017-09-07 patvarkymu dėl skolos Sodrai išieškojimo pagal 2016-04-01 vykdomąjį dokumentą. Bylos nagrinėjimo metu 2019-04-04 ieškovas pateikė 2015-02-27 specializuotos technikos draudimo poliso kopiją, kurioje MB „(duomenys neskelbtini)“ draudimo įmokos suma 130,30 Eur be PVM, sudaryta naudos gavėjui SIA „Unicredit Leasing“ Lietuvos filialui, draudimo objektas – statybinė ir miško technika. Ieškovės nurodyto dydžio kreditiniai reikalavimai bankrutuojančiai įmonei yra patvirtinti įsiteisėjusiomis teismo nutartimis. Įvertinus aplinkybę, kad įmonė veiklos nevykdė, jokio turto neturi, konstatuotina, kad įmonės kreditoriams padaryta žala yra teismo patvirtintų kreditinių reikalavimų suma. Įvertinus nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad įsipareigojimai kreditoriams atsirado laikotarpiu, kai dėl įmonės veiklos bendrus sprendimus priėmė atsakovai E. B. ir S. Ž. ir yra jų bendros veiklos rezultatas (CPK 185 straipsnis).

27Įvertinus tai, kas išdėstyta anksčiau, darytina išvada, kad jog ieškovas įrodė, kad egzistuoja visos sąlygos abiejų atsakovų E. B. ir S. Ž. solidariai civilinei atsakomybei kilti – dėl jų pareigos laiku kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei ir neteisėtų veiksmų nėra galimybės atsiskaityti su bankrutavusios įmonės, kuri neturi turto, kreditoriais. Ieškovo ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas – iš atsakovų solidariai priteistinas 1 378,95 Eur žalos atlyginimas bankrutuojančiai MB „(duomenys neskelbtini)“.

28Dėl procesinių palūkanų

29Ieškovei iš atsakovų priteistinos įstatyme nustatyto 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme šiems atsakovams pagal ieškovės patikslintą ieškinį 2018 m. liepos 19 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalis, 6.37 straipsnio 2 dalis).

30Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

31Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis).

32Atsižvelgus į tai, kad atsakovui S. Ž. teikiama Valstybės garantuojama teisinė pagalba, kuria apmokama 100 procentų jo išlaidų, pusė žyminio mokesčio, nuo kurio atleista ieškovė, - 15,50 Eur priteistina iš atsakovo E. B. (CPK 96 straipsnio 1 ir 4 dalys).

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

34tenkinti ieškinį.

35Priteisti ieškovei MB „(duomenys neskelbtini)“ solidariai iš atsakovų E. B. ir S. Ž. 1 378,95 Eur žalos atlyginimo ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos 1 378,95 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. liepos 19 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

36Priteisti iš atsakovo E. B. 15,50 Eur žyminio mokesčio Valstybei.

37Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Milda... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovės atstovas bankroto administratorius D. J. pareiškė ieškinį dėl 1... 5. Atsakovas S. Ž. pateikė (patikslintą) atsiliepimą į ieškinį, kuriame... 6. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas D. J., papildomai parodė, kad... 7. Teismo posėdžio metu atsakovas S. Ž. paaiškino, kad įmonė R. N. nusipirko... 8. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas advokatas Ričardas Lilas papildomai... 9. Teismas konstatuoja:... 10. byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad 2013-03-01 vadovo R. G. buvo... 11. 2015-09-11 R. N. kreipėsi į teismą su reikalavimu pripažinti negaliojančia... 12. 2017-08-08 MB „(duomenys neskelbtini)“ iškelta bankroto byla. Įmonės... 13. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018-11-08 nuosprendžiu... 14. MB „(duomenys neskelbtini)“, nors faktiškai jis priklausė ikiteisminio... 15. Byloje kilo ginčas dėl to, ar dėl atsakovų E. B. ir S. Ž. veiklos įmonės... 16. VĮ Registrų centro duomenimis MB „(duomenys neskelbtini)“ įregistruota... 17. 2013-03-01, įmonės vadovu nuo 2013-03-01 iki 2017-08-30 buvo R. G.. Tame... 18. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018-11-08 nuosprendžiu... 19. Atsakovas S. Ž. nurodo, kad teismas šioje byloje dėl žalos atlyginimo... 20. Kasacinio teismo konstatuota, kad baudžiamosiose bylose nustatyti faktai... 21. Įmonių bankroto įstatyme numatyta pareiga savalaikiai kreiptis dėl bankroto... 22. Kasacinio teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad nustačius, jog pareigą... 23. Pagal kasacinio teismo praktiką, sprendžiant dėl civilinės atsakomybės... 24. Kasacinis teismas savo jurisprudencijoje yra nurodęs, kad esminis dalyvio ir... 25. Nagrinėjamu atveju konstatuotina, kad abu atsakovai, siekė įsigyti įmonę... 26. Vertinant įmonės kreditoriams padarytą žalą, pažymėtina, kad bankroto... 27. Įvertinus tai, kas išdėstyta anksčiau, darytina išvada, kad jog ieškovas... 28. Dėl procesinių palūkanų... 29. Ieškovei iš atsakovų priteistinos įstatyme nustatyto 5 procentų dydžio... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 31. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 32. Atsižvelgus į tai, kad atsakovui S. Ž. teikiama Valstybės garantuojama... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270... 34. tenkinti ieškinį.... 35. Priteisti ieškovei MB „(duomenys neskelbtini)“ solidariai iš atsakovų E.... 36. Priteisti iš atsakovo E. B. 15,50 Eur žyminio mokesčio Valstybei.... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...