Byla 2A-747-253/2019
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondos Andrulienės, Kristinos Domarkienės ir Albinos Pupeikienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo J. A. apeliacinį skundą dėl Plungės apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 10 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-255-549/2018 bylą pagal ieškovo K. B. ieškinį atsakovui J. A. dėl žalos atlyginimo priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovas K. B. prašė priteisti iš atsakovo J. A. 2 609,86 Eur turtinės žalos atlyginimą, 1 700 Eur nesumokėtą nuomos mokestį, 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo 1 700 Eur nuompinigių nuo 2017-09-13 iki teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškovas nurodė, kad su atsakovu 2016-09-09 sudarė gyvenamosios patalpos ir žemės sklypo, esančių ( - ), nuomos sutartį iki 2017-09-09. Sutartimi nuomininkas įsipareigojo iki sutarties galiojimo pabaigos, t. y. iki 2017-09-09, į nuomotojo nurodytą sąskaitą pervesti 8 200 Eur nuomos mokestį bei 1 000 Eur depozitą, taip pat mokėti delspinigius už uždelstą atsiskaityti laiką – po 0,2 proc. nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, nuomininkui uždelsus sumokėti nuompinigius daugiau nei 3 dienas. Be to, pasibaigus nuomos laikui nuomos sutartimi nuomininkas įsipareigojo grąžinti patalpas nuomotojui tokios pačios būklės, kokia ji buvo nuomos pradžioje. Nurodė, kad pasibaigus nuomos sutarties terminui patalpos buvo sugadintos pelėsio, ieškovo manymu, pelėsis atsirado dėl netinkamo patalpų vėdinimo. Ieškovo teigimu, atsakovas taip pat netinkamai vykdė sutarties sąlygas, t. y. nesumokėjo 1 700 Eur nuomos mokesčio, sugadino 2 609,86 Eur vertės turtą, todėl iš viso padarė 4 309,86 Eur turtinę žalą.

93.

10Atsakovas J. A. atsiliepimu prašė sumažinti ieškinio reikalavimą septyniais šimtais eurų, nes, jo teigimu, negalėjo tinkamai ir be rūpesčių dėl drėgmės ir pelėsio naudotis išsinuomotomis patalpomis ir jų pernuomoti, dėl to patyrė nuostolių, likusią ieškinio reikalavimo dėl nesumokėto nuomos mokesčio dalį padengti įskaičiuojant sumokėtą depozitą, o ieškinio dalį dėl 2 608,86 Eur žalos ir delspinigių priteisimo atmesti.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

124.

13Plungės apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 10 d. sprendimu ieškinys patenkintas iš dalies: iš atsakovo ieškovui priteistas 1 700,00 Eur nuomos mokestis ir 0,2 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, nuo nesumokėtų 1 700,00 Eur nuompinigių nuo 2017-09-13 iki teismo sprendimo įvykdymo bei 198,53 Eur bylinėjimosi išlaidos. Kita ieškinio dalis atmesta.

145.

15Teismas nurodė, jog CK 6.499 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuomininko pareiga, pasibaigus nuomos sutarčiai, grąžinti nuomotojui daiktą tokios būklės, kokios gavo, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą, arba sutartyje sulygtos būklės. CK 6.500 straipsnyje įtvirtinta, kad jeigu nuomininkas pablogina išsinuomotą daiktą, jis privalo nuomotojui atlyginti dėl pabloginimo atsiradusius nuostolius, išskyrus tuos atvejus, kai įrodo, kad daiktas pablogėjo ne dėl jo kaltės.

166.

17Teismas nustatė, jog pasirašydamos patalpų priėmimo-perdavimo aktą šalys pretenzijų dėl perduodamo turto būklės neturėjo. Atsakovas neginčijo, kad sutarties pasirašymo metu jokių akivaizdžių patalpų trūkumų nepastebėjo, tačiau nurodė, kad jautėsi drėgmė ir blogas kvapas, vėliau atsirado pelėsis, o tinkamam vėdinimui sąlygų nebuvo, ventiliacinė sistema neįrengta, pelėsį bandė pašalinti cheminėmis priemonėmis. Pasibaigus nuomos sutarties terminui ieškovas patalpas apžiūrėjo tik 2017-09-24 ir pastebėjo pelėsį, nurodė, jog šalinant pelėsį remonto darbai pagal sąmatą kainuotų 2 609,86 Eur. Teismas konstatavo, jog pelėsis atsirado būtent atsakovo nuomos laikotarpiu, tačiau įvertinęs nustatytas aplinkybes, jog pelėsis patalpose yra buvęs ir anksčiau, nuomos sutartį parengė ieškovas, žinodamas apie pelėsio galimybę jokių specialių su patalpų priežiūra susijusių sąlygų į sutartį neįtraukė, nors turėjo ir galėjo (CK 6.580 straipsnio 2 dalis), įrodymų, kad atsakovas apie galimą pelėsio atsiradimą žinojo ir buvo informuotas, nepateikė, priešingai, atsakovui tik iš 2017-09-03 ieškovo elektroninio laiško tapo žinoma apie patalpose galintį atsirasti pelėsį ir kad siekiant tam užkirsti kelią, patalpos turi būti specialiai prižiūrimos ir vėdinamos, konstatavo, jog byloje nėra jokių įrodymų apie tai, kad patalpų pakitimai nepriskirtini jų natūraliam nusidėvėjimui ir sprendė, jog ieškovas neįrodė atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų. Teismas pažymėjo, kad ieškovas atsisakė atlikti ekspertizę, kurios metu būtų galima nustatyti, ar patalpų defektai atsirado dėl nuomininko (atsakovo) veiksmų, ar dėl normalaus (natūralaus) nusidėvėjimo.

187.

19Spręsdamas dėl nesumokėto nuomos mokesčio teismas nustatė, kad atsakovas iš viso ieškovui buvo sumokėjęs 6500 Eur iš sutartų 8200 Eur. Atsakovui argumentuojant, jog nuomos laikotarpiu patyrė įvairių problemų (dėl nuotekų kanalizacijos avarijos, automobilių parkavimo, dujų katilo remonto ir pan.) ir prašant reikalavimą dėl nuomos mokesčio priteisimo sumažinti septyniais šimtais eurų kompensuojant jo patirtus nepatogumus, teismas pažymėjo, kad atsakovas savarankiško priešieškinio byloje nereiškė. Teismas nurodė, jog teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio l dalis), kiekvienas asmuo privalo tinkamai, laiku ir sąžiningai vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalis) ir vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę draudžiama, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Teismas pažymėjo, jog atsakovas nesiėmė jokių savo teisių ir interesų gynybos veiksmų dėl išaiškėjusių išsinuomoto daikto būklės trūkumų, be to, teismas nenustatė, kad patalpų būklės pablogėjimas būtų lėmęs atsakovo negalėjimą jomis naudotis, o į ieškovą dėl nuomos mokesčio sumažinimo kreipėsi tik besibaigiant nuomos terminui. Šių aplinkybių pagrindu teismas konstatavo, jog atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdė, todėl yra pagrindas priteisti ieškovui reikalaujamą likusią nuomos mokesčio dalį – 1 700 Eur.

208.

21Teismas nurodė, jog šalys sutartimi susitarė dėl 0,2 proc. dydžio delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, jeigu nuomininkas uždelsia sumokėti nuompinigius daugiau nei 3 dienas (Sutarties 4.3 punktas). Vadovaudamasis CK 6.258 straipsnio 1 dalimi, 6.256 straipsnio 2 dalimi, 6.63 straipsnio 1 ir 2 dalimis teismas konstatavo, jog atsakovas vienašališkai atsisakydamas vykdyti sutartį pagal joje numatytas sąlygas ir terminus, t. y. sumokėti visą nuomos mokestį, pažeidė sutarties sąlygas, todėl yra teisinis pagrindas priteisti iš atsakovo sutartimi numatytus delspinigius. Teismas pažymėjo, kad delspinigių dydžio atsakovas neginčijo.

229.

23Teismas nustatė, jog atsakovas ieškovui sumokėjo 1 000 Eur depozitą pagal sutarties 4.2 punkto nuostatas. Teismas nurodė, kad jokių avansinių mokėjimų, skirtų būsimam nuomos mokesčiui ar mokesčiams už komunalines paslaugas sumokėti, šalys sutartyje nenumatė, sutartyje nėra įtvirtinta, kad nuomininko sumokėta 1 000 Eur suma bus įskaityta į nuomos mokesčio sumą, todėl teismas vertino, jog šiuo atveju depozitas laikytinas netesybomis (bauda) (CK 6.70 straipsnis, 6.71 straipsnis), t. y. šalių sutartais minimaliais neįrodinėtinais nuomotojo nuostoliais, jeigu nuomininkas neatsiskaitys pagal sutartį arba padarys žalos išnuomotam turtui. Teismas konstatavo, kad atsakovas nepagrįstai atsisakė sumokėti visą nuomos mokestį, todėl nėra įvykdytos visos Sutarties 3.1.3 punkte numatytos sąlygos, kurios sudarytų pagrindą atsakovui grąžinti sumokėtą depozitą, todėl paliko jį ieškovui.

24III.

25Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2610.

27Apeliaciniu skundu atsakovas (apeliantas) J. A. prašo Plungės apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 10 d. sprendimo dalį panaikinti ir priimti naują sprendimą – sumažinti 0,2 proc. dydžio delspinigius iki 0,03 proc. ir priteisti juos nuo 2017-09-12 iki ieškinio pareiškimo dienos 2017-12-05, bet ne daugiau kaip už 180 dienų, įskaičiuoti 1 000 Eur depozitą į nesumokėtą nuomos mokestį ir sumažinti ieškovui priteistiną sumą iki 700 Eur.

2811.

29Apeliantas argumentuoja, jog teismas netinkamai aiškino ir taikė teisės normas, priėmė sprendimą, prieštaraujantį moralei, sąžiningumo, teisingumo bei protingumo principams, nes nepagrįstai sumokėto 1 000 Eur depozito neįskaitė į priteistiną nuomos mokestį ir nepagrįstai nesumažino delspinigių dydžio.

3012.

31Apeliantas sutinka, kad pagal Sutarties 4.3 punktą jam uždelsus sumokėti nuomos mokestį nuo 2017-09-13 turi būti skaičiuojami delspinigiai už kiekvieną praleistą dieną, tačiau nurodo, jog teismas nepagrįstai priteisė juos iki visiško prievolės įvykdymo. Pažymi, jog delspinigiai yra skaičiuojami ne ilgiau kaip už 180 dienų, o šiuo atveju nuo 2017-09-13 iki 2017-12-05, vėliau gali būti skaičiuojamos kompensacinės, procesinės palūkanos ir pan. Taip pat teigia, kad nuomos sutartyje yra įtvirtinti nepagrįstai dideli delspinigiai, kuriuos būtina sumažinti iki 0,03 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. Argumentuoja, jog nors šalių teisė susitarti dėl netesybų, taip pat ir dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška (CK 6.156 straipsnis), tačiau kai netesybos neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan., teismas turi teisę mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Mano, jog nagrinėjamu atveju yra teisinis pagrindas sumažinti delspinigių dydį atsižvelgiant į tai, kad nesumokėta nuomos mokesčio suma nėra didelė, prievolės neįvykdė trumpą laiką (iki 3 mėnesių), sumokėjo didžiąją dalį nuomos mokesčio sumos laiku, bendravo su ieškovu, bandė ieškoti taikaus sprendimo būdo ir teisme siekė sudaryti taikos sutartį, be to, ieškovas disponavo depozitu ir jo nepagrąžino, o 0,2 proc. delspinigių dydis laikotarpiu nuo 2017-09-13 iki 2017-12-05 sudarytų 282 Eur.

3213.

33Apeliantas argumentuoja, kad depozito paskirtis sutartyje numatyta kitokia nei ją nustatė pirmosios instancijos teismas. Teigia, kad 1 000 Eur depozitas buvo šalių susitartas dėl to, kad pradelsus mokėti nuomą skolos suma būtų išskaičiuojama iš depozito, jis nėra įvardintas ir jo paskirtis nėra bauda. Mano, kad teismas nepagrįstai sutarties nuostatą dėl depozito vertino jo nenaudai. Teigia, jog ieškovas depozitu disponuoja nuo sutarties sudarymo, realus ieškovo nuostolis yra 1 000 Eur mažesnis nei prašyta priteisti nesumokėto nuomos mokesčio suma, nes nuostolius (nesumokėtą nuomos mokestį) ieškovas atlyginti privalėjo iš gauto depozito.

3414.

35Atsakovas taip pat teigia, jog nors siūlė tartis taikiai, tačiau šis pasiūlymas teismo sprendime neaptartas, ieškovas vengė ginčą spręsti taikiai ir vilkino procesą.

3615.

37Atsiliepimu K. B. apeliacinį skundą prašo atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Argumentuoja, jog teismo sprendimas pagrįstas objektyviais teismo ištirtais įrodymais. Nurodo, jog pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, todėl atsakovas privalėjo vykdyti patalpų nuomos sutartį tinkamai ir sąžiningai bei sutartu terminu (CK 6.209 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis), tačiau sutartinių įsipareigojimų nesilaikė, sutarto viso nuomos mokesčio nėra sumokėjęs. Pažymi, kad delspinigių dydis yra nustatytas sutartimi, todėl jo reikalavimas sumažinti jų dydį ir sutrumpinti terminą iki 180 dienų prieštarauja teismo nustatytoms aplinkybėms, įstatymams ir šalių laisva valia sudarytai sutarčiai.

3816.

39Ieškovo teigimu, reikalavimas įskaityti depozitą į nesumokėtą nuomos mokestį, taip pat nepagrįstas. Nurodo, jog šalys susitarė, kad nuomotojas negrąžina depozito, jeigu nuomininkas nėra pilnai atsiskaitęs pagal sutartį ar padarė žalos patalpoms (sutarties 3.1.3 punktas). Nustatyta, kad atsakovas viso sutarto nuomos mokesčio iki nustatyto termino nesumokėjo, taigi, nėra sutarties 3.1.3 punkte nurodytos sąlygos grąžinti depozitą.

40Teisėjų kolegija

konstatuoja:

41Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

42IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

4317.

44Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio

451 dalis). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 straipsnis).

4618.

47CPK 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jei bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (CPK 322 straipsnis). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje esančius rašytinius įrodymus, į bylos nagrinėjimo dalyką, šalių procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes bei argumentus, daro išvadą, jog nėra pagrindo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas gali būti pasiektas rašytinio proceso priemonėmis.

4819.

49Apeliaciniu skundu atsakovas (apeliantas) nesutinka su Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 10 d. sprendimo dalimi dėl iš jo priteisto nesumokėto nuomos mokesčio dydžio ir delspinigių dydžio. Šalims nekeliant ginčo dėl kitų pirmosios instancijos teismo sprendimu išspręstų klausimų, plačiau dėl jų nepasisakytina. Atsižvelgdama į apeliacinio skundo argumentus ir reikalavimus, teisėjų kolegija pasisako tik dėl skundžiamos teismo sprendimo dalies. Dėl sumokėto depozito įskaitymo ir nuomos mokesčio dydžio

5020.

51Nustatyta, jog ieškovas su atsakovu 2016-09-09 sudarė gyvenamosios patalpos ir žemės sklypo nuomos sutartį iki 2017-09-09. Sutartimi (4.1 ir 4.2 punktai) nuomininkas įsipareigojo iki sutarties galiojimo pabaigos, t. y. iki 2017-09-09, į nuomotojo nurodytą sąskaitą pervesti iš viso 8 200 Eur nuomos mokestį bei per 10 kalendorinių dienų nuo nuomos termino pradžios sumokėti 1 000 Eur depozitą (b. l. 7-9). Tarp šalių nekilo ginčo dėl aplinkybės, kad atsakovas sumokėjo ieškovui 1 000 Eur depozitą pagal nuomos sutartį ir 6 500 Eur nuomos mokesčio (b. l. 23). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime išdėstytu teisiniu reglamentavimu ir įrodymų vertinimu dėl nuomininko pareigos mokėti sutartą nuomos mokestį ir plačiau jo nekartoja. Atsakovas pripažįsta, kad yra skolingas ieškovui 1 700 Eur nuomos mokesčio, tačiau prašo sumokėtą 1 000 Eur depozitą įskaityti į nesumokėtą nuomos mokestį. Apelianto argumentai pripažintini pagrįstais.

5221.

53Pagal šalių sudarytos nuomos sutarties 3.1.3 punktą depozitas grąžinamas, jeigu nuomininkas yra visiškai atsiskaitęs pagal sutartį ir nepadaręs žalos patalpoms ir/ar kitam nuomotojo turtui. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog depozito paskirtis šiuo atveju – užtikrinti, kad nuomininkas tinkamai atsiskaitytų pagal nuomos sutarties sąlygas, t. y. mokėtų nuomos ir kitus (komunalinius) mokesčius, bei kad saugotų ir prižiūrėtų patalpas ir jose esantį nuomininkui patikėtą turtą, tačiau nustatęs nuomininko (atsakovo) įsiskolinimą, sprendė, kad nuomos sutartyje numatyta ir nuomotojui nuomininko sumokėta 1 000 Eur suma savo teisine prigimtimi laikytina netesybomis (bauda) CK 6.70-6.71 straipsnių požiūriu, t. y. šalių sutartais minimaliais neįrodinėtinais nuomotojo nuostoliais, jeigu nuomininkas neatsiskaitys pagal sutartį arba padarys žalos išnuomotam turtui. Tokią išvadą teismas darė dėl to, kad jokių avansinių mokėjimų, t. y. pinigų sumų, kurios turėjo būti skirtos būsimam nuomos mokesčiui ar mokesčiams už komunalines paslaugas mokėti, šalys sutartyje nenumatė ir sutartyje nėra įtvirtinta, kad nuomininko sumokėtas depozitas turės būti įskaitytas į nuomos mokestį. Su šiais pirmosios instancijos teismo argumentais apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nesutinka.

5422.

55Nuomos sutarties 6 punkte yra numatytos baudos už priešlaikinį sutarties nutraukimą, o sutarties 4.2 punktu nustatyta nuompinigių mokėjimo tvarka, t. y. 8 200 Eur už visą sutarties laikotarpį ir 1 000 Eur depozitas, kuris sumokamas per 10 kalendorinių dienų nuo nuomos termino pradžios. Sutarties 4.3 punktu numatyti delspinigiai už uždelsimą mokėti nuompinigius, kurie būtent ir laikytini minimaliais neįrodinėtinais nuomotojo nuostoliais, jeigu nuomininkai laiku neatsiskaitys pagal sutartį (CK 6.70-6.71 straipsniai). Tuo tarpu, depozitas, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, yra išankstinis mokėjimas, garantuojantis nuomos mokesčio sumokėjimą, t. y. atlieka mokėjimo funkciją bei yra vienos šalies iš anksto pagal sutartį kitai šaliai sumokama suma, kuria garantuojamas neabejotinas tam tikros sumos pagal sutartį sumokėjimas, kaip nurodyta aptartame sutarties 3.1.3 punkte. Sutartimi nėra nustatyta, jog nuo sulygto depozito pervedimo į ieškovo (nuomotojo) sąskaitą šis tampa piniginio depozito savininku, o atsakovas (nuomininkas) nuo šio momento netenka nuosavybės teisės į užstatą. Teisėjų kolegija pažymi, kad nuomos sutarties 3.1.3 punkte numatyta, jog grąžinus nuomos objektą, pagal šią sutartį depozitas bus grąžinamas nuomininkui, jeigu jis visiškai atsiskaitys ir nepadarys žalos turtui. Teisėjų kolegijos vertinimu, aptartos nuostatos suponuoja, jog būtent – padarius žalos ar pilnai neatsiskaičius – iš depozito dengiama nesumokėta nuomos mokesčio dalis arba padarytos žalos atlyginimas.

5623.

57Teisėjų kolegija daro išvadą, kad nuomininko nuomotojui sumokėta suma buvo skirta tinkamam būsimų atsakovo įsipareigojimų įvykdymui (nuomos ir komunalinių mokesčių mokėjimui) užtikrinti. Įvertinus užstato (depozito) sumokėjimo paskirtį, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, nustatęs atsakovo įsiskolinimo dydį ir spręsdamas dėl priteistinos iš atsakovo sumos, turėjo įskaityti depozito sumą į nesumokėtą nuomos mokesčio sumą ir atitinkamai ją sumažinti iki 700 Eur.

58Dėl delspinigių

5924.

60CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku, pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šalių pareiga sutartį vykdyti sąžiningai ir tinkamai įtvirtinta CK 6.200 straipsnio 1 dalyje. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.205 straipsnis). Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis), o šalių teisė susitarti dėl netesybų, taip pat ir dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška (CK 6.156 straipsnis). Kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai (CK 6.205 straipsnis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 straipsnis), o šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažintini minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2009; kt.)

6125.

62Sutarties 4.3 punktu šalys susitarė dėl nuomininko mokamų 0,2 proc. delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, jeigu nuomininkas uždelsia sumokėti nuompinigius daugiau nei 3 dienas. Apeliantas pripažįsta pareigą mokėti delspinigius nuo 2017-09-13, tačiau ginčija jų dydį ir laikotarpį, už kurį delspinigiai turėtų būti skaičiuojami.

6326.

64Atsakovas prašo sumažinti 0,2 proc. dydžio delspinigius iki 0,03 proc. argumentuodamas, jog sutartyje nustatytas delspinigių dydis neprotingas, neteisingas, akivaizdžiai per didelis. Atsakovas pirmosios instancijos teisme nagrinėjant bylą tokio prašymo nereiškė, pirmosios instancijos teismas ginčijamame sprendime pažymėjo, kad atsakovas neginčijo sutartyje numatytų delspinigių dydžio. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 306 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme, o CPK 312 straipsnyje įtvirtinta, jog apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Taigi procesinės teisės nuostatos įtvirtina apeliacinio proceso ribas, kurių peržengimas, t. y. naujų reikalavimų nagrinėjimas bei ginčo objekto išplėtimas, akivaizdžiai prieštarautų apeliacinio proceso paskirčiai bei tikslui – patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Kaip pažymėjo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, apeliacinio skundo pagrindas gali būti tos faktinės bylos aplinkybės, kurios buvo nurodytos pirmosios instancijos teisme, nes dėl skundžiamo teismo sprendimo pagrįstumo gali būti sprendžiama tik vertinant tuos duomenis, kuriuos, priimdamas sprendimą, turėjo jį priėmęs teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-419-701/2017). Tokiu teisiniu reglamentavimu siekiama panaikinti galimybę piktnaudžiauti procesu, siekiama skatinti bylos dalyvius veikti už greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą, bylinėtis sąžiningai, atskleidžiant bylai reikšmingus duomenis pirmosios instancijos teisme, o ne sukuriant netikėtumus po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-10/2013; 2017 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-419-701/2017). Dėl šios priežasties atsakovo argumentai dėl delspinigių dydžio nenagrinėtini, nes apeliaciniu skundu iš esmės reiškiamas naujas reikalavimas dėl nuomos sutarties modifikavimo. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, jog atsakovas apeliaciniame skunde naują reikalavimą reiškia ir dėsto naujus argumentus tik siekdamas sumažinti iš jo priteistą sumą ieškovui. Pažymėtina, jog nors nuomos sutartis sudaryta tarp fizinių asmenų, nagrinėjamu atveju atsakovas patalpas išsinuomojo verslo tikslais, siekdamas jas pernuomoti ir gauti pajamas, taigi komercinei veiklai vystyti, todėl atsakovas šiuo atveju nepripažintinas vartotoju.

6527.

66Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia sutarta sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma, ir įpareigoja sutartį pažeidusią šalį sumokėti kitai šaliai sutartas netesybas, o šiai nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, atsakovas, vienašališkai atsisakydamas vykdyti sutartį pagal joje numatytas sąlygas ir terminus, t. y. sumokėti visą nuomos mokestį, nesilaikė sutarties sąlygų, todėl pripažintinas pažeidusiu sutartį ir turi mokėti sutartyje numatytus delspinigius.

6728.

68Apeliantas taip pat kelia ginčą dėl laikotarpio, už kurį skaičiuojami delspinigiai, argumentuoja, jog delspinigiai turėtų būti skaičiuojami už 180 dienų, o vėliau – kompensacinės, procesinės palūkanos, jo teigimu, nagrinėjamu atveju, delspinigiai turėtų būti skaičiuojami nuo 2017-09-13 iki 2017-12-05. Taigi, apeliantas delspinigių skaičiavimo termino pabaigą sieja su ieškinio pareiškimo diena teismui (b. l. 2). Apelianto argumentai pripažintini nepagrįstais.

6929.

70Pirmosios instancijos teismo sprendimu delspinigiai ieškovui priteisti nuo 2017-09-13 iki teismo sprendimo įvykdymo, t. y. iki prievolės įvykdymo. Delspinigiai yra tęstinio pobūdžio prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonė, todėl jie skaičiuojami visą prievolės neįvykdymo laikotarpį už kiekvieną praleistą dieną. Nors CK numato sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl delspinigių priteisimo pareikšti, tačiau nei ši, nei kitos CK normos nenumato, jog delspinigiai gali būti priteisti už ne ilgesnį kaip 180 dienų laikotarpį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2001 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-631/2001), išskyrus Vartojimo kredito įstatymą, kuris šioje byloje netaikytinas.

7130.

72Priešingai nei nurodo atsakovas, netesybos gali būti priteisiamos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Netesybų skaičiavimo pradžia ir pabaiga gali būti nustatyta įstatyme arba šalių sutartyje. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos pradedamos skaičiuoti nuo tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai. Netesybos (delspinigiai) gali būti skaičiuojamos iki prievolės įvykdymo momento (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2000 m. birželio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-643/2000, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 8 d. Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvoje Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1, Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-535-186/2017) arba iki bylos iškėlimo teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2009 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2009). Nors netesybos paprastai mokamos iki kreipimosi į teismą dienos, tačiau šalys sutartyje gali sulygti, kad, skolininkui nevykdant savo prievolės, jų mokėjimas po bylos iškėlimo nenutrūksta, tačiau pažymėtina, kad, esant sąlygai, jog delspinigiai gali būti skaičiuojami iki prievolės įvykdymo, spręstinas netesybų ir procesinių palūkanų įskaitymo klausimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-275-248/2015, Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-126-370/2019). Nagrinėjamu atveju šalys sutarties 4.3 punkte nedviprasmiškai nustatė, kad delspinigiai – 0,2 proc. nuo laiku nesumokėtos sumos mokami už kiekvieną uždelstą dieną. Taigi, šalys sutartyje nenumatė, kad delspinigiai skaičiuojami iki bylos iškėlimo teisme, o, priešingai, susitarė, kad jie skaičiuojami iki prievolės įvykdymo momento. Tuo tarpu, procesinės palūkanos nėra priteistos, taigi, dvigubos atsakomybės klausimas byloje nekyla.

7331.

74Pažymėtina ir tai, jog siekdamas sutrumpinti sutartimi susitartą delspinigių skaičiavimo terminą atsakovas iš esmės siekia sutarties modifikavimo. Tai yra naujas reikalavimas, kuris šios nutarties 27 punkte išdėstytų argumentų pagrindu negali būti nagrinėjamas apeliacinės instancijos teisme.

7532.

76Apeliantui argumentuojant, jog teismo sprendime neaptartas jo teiktas taikos sutarties pasiūlymas, pažymėtina, jog tai nėra teismo sprendimo, kuriuo ginčas išnagrinėtas iš esmės, kai šalys nesusitarė ginčą išspręsti taikiai, klausimas. Pirmosios instancijos teismas ne kartą šalims sudarė galimybę susitarti taikiai, tačiau 2018-03-01 parengiamojo teismo posėdžio metu šalys nurodė, jog nesutiko viena su kitos siūlomomis sąlygomis, 2018-04-23 parengiamojo posėdžio metu dar kartą šalims sudaryta galimybė ginčą išspręsti taikiai ir paskirtas kitas parengiamasis posėdis, 2018-09-19 posėdžio metu padaryta pertrauka tuo pačiu tikslu, tačiau šalys nesusitarė, 2018-11-20 teismo posėdyje taip pat klausta šalių nuomonės dėl taikos sutarties galimybės. Kaip nustatyta iš nurodytų teismo posėdžių informacinių pažymų, ieškovui nebuvo priimtinos atsakovo siūlytos sąlygos, atsakovas nesutiko su ieškovo siūlytomis sąlygomis, taigi, nėra jokio teisinio pagrindo teigti, kad ieškovas vilkino procesą nesutikdamas susitarti taikiai, kaip apeliaciniame skunde nepagrįstai nurodo apeliantas.

7733.

78Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Dėl esminių apeliacinio skundo argumentų pasisakyta. Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi įtakos skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako. Dėl bylos procesinės baigties

7934.

80Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė procesinių teisės normų, reglamentuojančių įrodymų vertinimą, bei tinkamai taikė materialinės teisės normas, tačiau nustatydamas atsakovo įsiskolinimo dydį netinkamai išsprendė atsakovo sumokėto depozito klausimą. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies ir Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 10 d. sprendimas keistinas atsakovo sumokėto depozito suma 1000 Eur sumažinant priteistą ieškovui skolos dydį iki 700 Eur, taip pat keistina rezoliucinė dalis nurodant, kad delspinigiai skaičiuojami nuo nesumokėtų 700 Eur nuomos mokesčio (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Dėl bylinėjimosi išlaidų

8135.

82Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi ir 98 straipsnio 1 dalimi šalis, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, turi teisę į patirtų išlaidų, taip pat ir už advokato ar advokato padėjėjo teisinę pagalbą, atlyginimą. Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, pakeičiamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas (CPK 93 straipsnio 5 dalis).

8336.

84Ieškinį tenkinus iš dalies, laikytina, kad matematine išraiška patenkinta 16 proc. ieškinio reikalavimų. Ieškovas prašė priteisti iš viso 498,89 Eur bylinėjimosi išlaidas: 120,60 Eur žyminį mokestį, 370,00 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti ir 8,29 Eur išlaidas už VĮ Registrų centras paslaugas. Tenkinus 16 proc. ieškinio reikalavimų ieškovui priteistinas 80 Eur pirmosios instancijos teisme patirtų išlaidų atlyginimas. Atsakovas duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas pirmosios instancijos teisme nepateikė ir jų priteisti neprašė, todėl šis klausimas nesprendžiamas.

8537.

86Apeliacinės instancijos teisme iš dviejų apelianto reikštų reikalavimų patenkintas vienas, t. y. 50 proc., todėl apeliantas turi teisę į 50 proc. apeliacinės instancijos teisme patirtų išlaidų atlyginimą. Atsakovas pateikė duomenis, kad už advokato teisinę pagalbą rengiant apeliacinį skundą sumokėjo 360 Eur ir 120 Eur žyminį mokestį už apeliacinį skundą (b. l. 167-171), todėl jam iš ieškovo priteistinas 240 Eur patirtų išlaidų atlyginimas.

8738.

88Ieškovas advokatui už teisinę pagalbą rengiant atsiliepimą į apeliacinį skundą sumokėjo 120 Eur (b. l. 177-178), todėl turi teisę į 60 Eur patirtų išlaidų atlyginimą.

8939.

90Susumavus pirmosios instancijos ir apeliacinės instancijos teisme šalių patirtas išlaidas, į kurių atlyginimą jos turi teisę, bei taikius įskaitymą, atsakovui iš ieškovo priteistinas 100 Eur patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas.

91Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

92pakeisti Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 10 d. sprendimo dalį ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

93„ieškinį tenkinti iš dalies.

94Iš atsakovo J. A., asmens kodas ( - ) priteisti 700 Eur (septynis šimtus eurų) nuomos mokesčio bei 0,2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, skaičiuojamus nuo nesumokėtų 700 Eur nuompinigių nuo 2017-09-13 iki teismo sprendimo įvykdymo ieškovo K. B., asmens kodas ( - ) naudai.

95Kitą ieškinio dalį atmesti“.

96Taikyti įskaitymą ir iš ieškovo K. B. priteisti 100 Eur atsakovo J. A. naudai bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas K. B. prašė priteisti iš atsakovo J. A. 2 609,86 Eur turtinės... 7. 2.... 8. Ieškovas nurodė, kad su atsakovu 2016-09-09 sudarė gyvenamosios patalpos ir... 9. 3.... 10. Atsakovas J. A. atsiliepimu prašė sumažinti ieškinio reikalavimą... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 4.... 13. Plungės apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 10 d. sprendimu ieškinys... 14. 5.... 15. Teismas nurodė, jog CK 6.499 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuomininko... 16. 6.... 17. Teismas nustatė, jog pasirašydamos patalpų priėmimo-perdavimo aktą šalys... 18. 7.... 19. Spręsdamas dėl nesumokėto nuomos mokesčio teismas nustatė, kad atsakovas... 20. 8.... 21. Teismas nurodė, jog šalys sutartimi susitarė dėl 0,2 proc. dydžio... 22. 9.... 23. Teismas nustatė, jog atsakovas ieškovui sumokėjo 1 000 Eur depozitą pagal... 24. III.... 25. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 26. 10.... 27. Apeliaciniu skundu atsakovas (apeliantas) J. A. prašo Plungės apylinkės... 28. 11.... 29. Apeliantas argumentuoja, jog teismas netinkamai aiškino ir taikė teisės... 30. 12.... 31. Apeliantas sutinka, kad pagal Sutarties 4.3 punktą jam uždelsus sumokėti... 32. 13.... 33. Apeliantas argumentuoja, kad depozito paskirtis sutartyje numatyta kitokia nei... 34. 14.... 35. Atsakovas taip pat teigia, jog nors siūlė tartis taikiai, tačiau šis... 36. 15.... 37. Atsiliepimu K. B. apeliacinį skundą prašo atmesti ir pirmosios instancijos... 38. 16.... 39. Ieškovo teigimu, reikalavimas įskaityti depozitą į nesumokėtą nuomos... 40. Teisėjų kolegija... 41. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 42. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 43. 17.... 44. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 45. 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas... 46. 18.... 47. CPK 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas... 48. 19.... 49. Apeliaciniu skundu atsakovas (apeliantas) nesutinka su Klaipėdos apylinkės... 50. 20.... 51. Nustatyta, jog ieškovas su atsakovu 2016-09-09 sudarė gyvenamosios patalpos... 52. 21.... 53. Pagal šalių sudarytos nuomos sutarties 3.1.3 punktą depozitas grąžinamas,... 54. 22.... 55. Nuomos sutarties 6 punkte yra numatytos baudos už priešlaikinį sutarties... 56. 23.... 57. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad nuomininko nuomotojui sumokėta suma buvo... 58. Dėl delspinigių... 59. 24.... 60. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 61. 25.... 62. Sutarties 4.3 punktu šalys susitarė dėl nuomininko mokamų 0,2 proc.... 63. 26.... 64. Atsakovas prašo sumažinti 0,2 proc. dydžio delspinigius iki 0,03 proc.... 65. 27.... 66. Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia sutarta sąlyga,... 67. 28.... 68. Apeliantas taip pat kelia ginčą dėl laikotarpio, už kurį skaičiuojami... 69. 29.... 70. Pirmosios instancijos teismo sprendimu delspinigiai ieškovui priteisti nuo... 71. 30.... 72. Priešingai nei nurodo atsakovas, netesybos gali būti priteisiamos iki teismo... 73. 31.... 74. Pažymėtina ir tai, jog siekdamas sutrumpinti sutartimi susitartą... 75. 32.... 76. Apeliantui argumentuojant, jog teismo sprendime neaptartas jo teiktas taikos... 77. 33.... 78. Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti... 79. 34.... 80. Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu konstatuotina, kad... 81. 35.... 82. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi ir 98 straipsnio 1 dalimi šalis,... 83. 36.... 84. Ieškinį tenkinus iš dalies, laikytina, kad matematine išraiška patenkinta... 85. 37.... 86. Apeliacinės instancijos teisme iš dviejų apelianto reikštų reikalavimų... 87. 38.... 88. Ieškovas advokatui už teisinę pagalbą rengiant atsiliepimą į apeliacinį... 89. 39.... 90. Susumavus pirmosios instancijos ir apeliacinės instancijos teisme šalių... 91. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 92. pakeisti Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 10 d. sprendimo dalį... 93. „ieškinį tenkinti iš dalies.... 94. Iš atsakovo J. A., asmens kodas ( - ) priteisti 700 Eur (septynis šimtus... 95. Kitą ieškinio dalį atmesti“.... 96. Taikyti įskaitymą ir iš ieškovo K. B. priteisti 100 Eur atsakovo J. A....