Byla e2-1633-661/2018
Dėl skolos pritesimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas,

2sekretoriaujant Martai Dundzytei,

3dalyvaujant ieškovo BUAB „TR-LOG“ atstovei adv. R. P. ir atsakovo D. R. atstovui adv. V. G.

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „TR-LOG“ ieškinį atsakovui D. R. dėl skolos pritesimo.

5Teismas

Nustatė

6

 1. Ieškovas BUAB „TR-LOG“ prašo priteisti iš atsakovo D. R. 101367,- Eur (350000, Lt); 5 procentus metinių palūkanų, apskaičiuotų nuo pinigų pervedimo t.y. nuo 2012 m. spalio 15 d. iki kreipimosi į Teismą dienos t.y. už 4 metus 208 dienas., kas sudaro 23161, - Eur; Priteisti palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinį grindžia tuo, jog Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 22 d. nutartimi iškėlė UAB „TR-LOG“ bankroto bylą. Vilniaus apygardos teismas įpareigojo UAB „TR-LOG“ valdymo organus ne vėliau kaip per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, perduoti įmonės bankroto administratoriui įmonės turtą ir visus dokumentus.
 3. Pagal LR Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, laikotarpiu nuo 2008-12-02 iki 2013-01-22, bendrovės pavadinimas buvo UAB “Transbankas“. Vėliau bendrovės pavadinimas buvo pakeistas į UAB „TR-LOG“.
 4. D. R. UAB „TR-LOG“ vadovu buvo nuo 2009-02-18 ir atleistas bankroto administratoriaus po bankroto bylos iškėlimo. UAB „TR-LOG“ akcininku D. R. buvo nuo 2009-02-23 iki 2011-05-06 ir nuo 2012-10-12.
 5. Bankrutuojančios UAB „TR-LOG“ administratorius 2014-01-16 įteikė D. R. tos pačios datos administratoriaus įsakymą Nr. 1 Dėl valdymo organų įgaliojimų bei dokumentų perdavimo. Įsakymu, UAB „TR-LOG direktorius D. R. neteko teisės atstovauti bendrovę, bei, be kitų dalykų, buvo įpareigotas perduoti įmonės finansinę atskaitomybę, nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo duomenimis, buhalterinius ir kitus įmonės dokumentus, kurių bylos ir puslapiai turi būti sunumeruoti, susiūti, patvirtinti direktoriaus parašais ir įmonės antspaudu., pateikti skolų įmonei sąrašus, įsipareigojimų dydžius bei mokėjimo terminus, taip pat pateikti viso esamo turto sąrašus, nurodant bendrą jo vertę ir pagrįsti juos buhalteriniais dokumentais.
 6. Iškėlus bankroto bylą, UAB „TR-LOG“ vadovas D. R. debitorių sąrašą pateikė teismui. 2013-08-23 dokumente UAB „TR-LOG“ Avansu mokėtinos sumos, kaip debitorius nurodytas D. R.-skolos suma 350000,-Lt. Tačiau bankroto administratoriui buvęs bendrovės vadovas debitorių sąrašo neperdavė.
 7. Bankroto administratorius, vykdydamas LR Įmonių bankroto įstatyme numatytą pareigą patikrinti bendrovės sudarytus sandorius, bei patikrinus bendrovės bankinių sąskaitų išrašus nustatė, kad per Nordea banką 2012 m. spalio 15 d. iš sąskaitos ( - ), D. R. pervesta 350 000,-Lt. ir nurodyta, kad pagal 2012 m kovo 15 d. sutartį Nr. 1 Minėtos sutarties UAB „TR-LOG“ vadovas D. R. bankroto administratoriui neperdavė.
 8. Ieškovo manymu 350000,-Lt. įmonės piniginių lėšų pervedimas D. R. nepagrįstas jokiais dokumentais. Administratoriaus vertinimu, pinigai, kaip nepagrįstai gautos lėšos, turėtų būti grąžintos bendrovei.
 9. Bankroto administratorius D. R. pateikė 2017 m. kovo 14 d. Pranešimą, kuriame prašė grąžinti 350000,- Lt BUAB „TR-LOG“ iki 2017 m. balandžio 4 d. arba pateikti priėmimo-perdavimo aktu bankroto administratoriui UAB „Paltaja“ įsiskolinimo nebuvimą patvirtinančius dokumentus.
 10. Po minėto pranešimo, D. R. administratoriaus įgaliotam asmeniui nepateikė jokių dokumentų, pagrindžiančių piniginių lėšų pervedimo teisėtumą, tačiau teigė, kad už tokią pačią sumą t.y. 350000,-Lt jis, kaip fizinis asmuo, pardavė bendrovei domeną, todėl jo teigimu skolos neliko. Buvęs vadovas. elektroniniu paštu atsiuntė bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui atšviestą sutarties kopiją t.y. 2012 m. sausio 02 d. Teisės į adresų srities simbolinį pavadinimą (domeną) transbank.eu. Pirkimo-pardavimo sutarties kopiją.
 11. Bankroto administratoriui paprašius pateikti sutarties originalą D. R. atsakė, kad sutarties originalo neturi. Ieškovo manymu, kadangi sutarties originalo nėra, tai nėra pagrindo minėtą kopiją vertinti, kaip sutartį. Taigi konstatuotina, kad minėta 2012 m. sausio 2 d. sutartis bankroto administratoriui neperduota.
 12. Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo nurodo, kad tarp įmonės dokumentų apskritai nėra jokių duomenų apie domeną. Domeno pirkimo-pardavimo sutartis neįtraukta į įmonės apskaitą, Pagal buhalterinius dokumentus domenas nebuvo įtrauktas į bendrovės ilgalaikio ar trumpalaikio turto apskaitą. Buvęs UAB TR-LOG direktorius, perduodamas bendrovės turtą bankroto administratoriui, neperdavė nei domeno nei jo prisijungimo slaptažodžių.
 13. Atsakovas D. R. pateikė atsiliepimą į pareikštą ieškinį, su juo nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodė, kad Ieškovas pateikdamas ieškinį nenurodė svarbios šiam ginčui išspręsti aplinkybėms, o būtent nenurodė to, kad pirkimo - pardavimo sutartimi Ieškovui buvo perduotas veikiantis domenas, kurį Ieškovas naudojo savo veikloje.
 14. Atsakovas taip pat nurodo, kad Ieškovas visiškai nepagrįstai teigia, kad nebuvo sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis tarp Ieškovo ir Atsakovo. Atsakovas nurodo, kad pirkimo - pardavimo sutartis yra galiojanti, ji buvo šalių įvykdyta, šalys įgijo teises ir pareigas pagal ją, todėl pagrindo teigti, kad ji yra negaliojanti nėra.
 15. Atsakovas taip pat prašo taikyti ieškinio senatį. Jis nurodė, kad Ieškovei bankroto byla buvo iškelta 2013 m. spalio 22 d., o ieškinys Vilniaus apygardos teismui buvo pareikštas 2017 m. gegužės 12 d., Ieškovės bankroto administratorius teisę pareikšti ieškinį įgijo 2013 m. spalio 22 d., todėl nuo šios dienos ir yra skaičiuotina ieškinio senaties termino eiga, kuri baigėsi 2016 m. spalio 22 d. Ginčo atveju įvertinus tai, kad ieškinys buvo pareikštas 2017 m. gegužės 12 d., t.y. ieškinio senatį praleidus daugiau nei pusę metų, taigi byloje yra pagrindas taikyti ieškinio senatį ir Ieškovės ieškinį atmesti.

7Ieškinys tenkintinas.

8Nustatytos faktinės bylos aplinkybės

9

 1. Ieškovas ieškinį grindžia tuo, jog Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 22 d. nutartimi iškėlė UAB „TR-LOG“ bankroto bylą. Vilniaus apygardos teismas įpareigojo UAB „TR-LOG“ valdymo organus ne vėliau kaip per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, perduoti įmonės bankroto administratoriui įmonės turtą ir visus dokumentus.
 2. Pagal Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, laikotarpiu nuo 2008-12-02 iki 2013-01-22, bendrovės pavadinimas buvo UAB “Transbankas“. Vėliau bendrovės pavadinimas buvo pakeistas į UAB „TR-LOG“. D. R. UAB „TR-LOG“ vadovu buvo nuo 2009-02-18 ir atleistas bankroto administratoriaus po bankroto bylos iškėlimo. UAB „TR-LOG“ akcininku D. R. buvo nuo 2009-02-23 iki 2011-05-06 ir nuo 2012-10-12.
 3. Bankroto administratorius, vykdydamas Įmonių bankroto įstatyme numatytą pareigą patikrinti bendrovės sudarytus sandorius, bei patikrinus bendrovės bankinių sąskaitų išrašus nustatė, kad per Nordea banką 2012 m. spalio 15 d. iš sąskaitos ( - ), D. R. pervesta 350 000,-Lt. ir nurodyta, kad pagal 2012 m kovo 15 d. sutartį Nr. 1 Minėtos sutarties UAB „TR-LOG“ vadovas D. R. bankroto administratoriui neperdavė.
 4. Bankroto administratorius D. R. pateikė 2017 m. kovo 14 d. Pranešimą, kuriame prašė grąžinti 350000,- Lt BUAB „TR-LOG“ iki 2017 m. balandžio 4 d. arba pateikti priėmimo-perdavimo aktu bankroto administratoriui UAB „Paltaja“ įsiskolinimo nebuvimą patvirtinančius dokumentus.
 5. Po minėto pranešimo, D. R. administratoriaus įgaliotam asmeniui nepateikė jokių dokumentų, pagrindžiančių piniginių lėšų pervedimo teisėtumą, tačiau teigė, kad už tokią pačią sumą t.y. 350000,-Lt jis, kaip fizinis asmuo, pardavė bendrovei domeną, todėl jo teigimu skolos neliko. Buvęs vadovas, elektroniniu paštu atsiuntė bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui atšviestą sutarties kopiją t.y. 2012 m. sausio 02 d. Teisės į adresų srities simbolinį pavadinimą (domeną) transbank.eu. Pirkimo-pardavimo sutarties kopiją. Bankroto administratoriui paprašius pateikti sutarties originalą D. R. atsakė, kad sutarties originalo neturi.
 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 22 d. nutartyje, iškeldamas TR-LOG bankroto bylą konstatavo, kad pagal balanso duomenis, 2012 metais bendrovės nuostoliai buvo 409 272 Lt. Ginčo piniginių lėšų pervedimo D. R. metu ir vėliau, jis buvo UAB TR-LOG direktorius ir vienintelis bendrovės akcininkas.
 7. Byloje nėra jokių duomenų, jog atsakovo nurodomas domenas buvo įtrauktas į apskaitą, kaip turtas.

10Teisiniai argumentai

11Dėl ieškinio senaties

1226. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis). Pagal bendrąją ieškinio senaties termino pradžios nustatymo taisyklę, įtvirtintą CK 1.127 straipsnio 1dalyje, ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Nors ieškinio senaties termino pasibaigimas nepanaikina asmens teisės kreiptis į teismą, prašant apginti pažeistą teisę, tačiau, ginčo šaliai pareikalavus taikyti ieškinio senatį, yra pagrindas atmesti ieškinį, jeigu teismas nepripažįsta, kad šis terminas praleistas dėl svarbios priežasties (CK 1.126 straipsnio 2 dalis, 1.131 straipsnio 1, 2 dalys).

1327. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad ieškinio senaties termino taikymas, praleisto termino atnaujinimas ar netaikymas yra susijęs su teisingumo principu. Bylą nagrinėjantis teismas, taikydamas atitinkamas ieškinio senatį reglamentuojančias materialiosios teisės normas, to negali daryti mechaniškai, nes tai būtų nesuderinama su teismo pareiga vykdyti teisingumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 15 d., nutartis, priimta civilinėje byloje R. K. L. v. V. G. ir kt., bylos Nr. 3K-3-265/2009). Sprendžiant termino atnaujinimo klausimą, svarbu nustatyti, ar terminas praleistas dėl svarbių priežasčių ir kiek termino atnaujinimas turės įtakos teisingumui, kitų asmenų teisėms bei teisėtiems interesams. Klausimą, ar ieškinio senaties termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis, sudarančiomis pagrindą jį atnaujinti, teismas sprendžia atsižvelgdamas į ieškinio senaties teisinio instituto esmę ir paskirtį, ginčo esmę, ieškovo elgesį bei kitas reikšmingas aplinkybes, taip pat į protingumo, sąžiningumo bei teisingumo kriterijus (CK 1.5 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras v. Vilniaus apskrities viršininko administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-578/2007; 2007 m. rugsėjo 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. –M. v. Vilniaus apskrities viršininko administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-338/2007; 2012 m. rugpjūčio 17 d, nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB ,,LRG farmacija“ v. UAB ,,Limedika“, bylos Nr. 3K-3-393/2012; kt.).

1428. Nagrinėjamu atveju, iš byloje pateiktų dokumentų matyti, jog bankroto administratorius ne kartą iš atsakovo reikalavo įmonės dokumentų, kurie buvo perduoti per keturi kartus. Paskutinis žinomas bankrutavusios įmonės dokumentų perdavimo aktas yra sudarytas 2016 m. kovo 17 d. Administratorius išanalizavęs visus įmonės dokumentus išsiuntė pranešimą atsakovui 2017 m. kovo 14 d. pranešimą, kuriuo jis reikalavo pateikti sutarties originalą.

1529. Nagrinėjamu atveju ieškinio senaties termino pradžia laikytina 2016 m. kovo 17 d., kuomet administratorius galutinai perimdamas dokumentus sužinojo apie tai, jog nėra dokumento patvirtinančio ginčo sumos pervedimo į atsakovo sąskaitą. Tokiu atveju laikytina, jog ieškinio senaties terminas nėra praleistas.

16Dėl žalos priteisimo

17

 1. Bankroto administratorius ieškinį grindžia tuo, jog buvęs įmonės vadovas pervesdamas į savo sąskaitą iš UAB TR-LOG 350000,-Lt, pažeidė turtą perleidusios bendrovės bei jos kreditorių interesus.
 2. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl bendrovės administracijos vadovo pareigų, yra pažymėjęs, kad įmonės administracijos vadovas atsako už įmonės komercinės veiklos organizavimą. Jis privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę saisto pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. J. B. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006).
 3. CK 2.87 straipsnio 7 dalies nuostatos dėl įmonės vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, pareigos visiškai atlyginti padarytą žalą, teikia pagrindą konstatuoti, kad įmonės vadovo veiksmai turi užtikrinti, jog įmonei ir jos kreditoriams nebūtų padaryta žalos (nuostolių). Žala, kaip viena iš įmonės vadovo civilinės atsakomybės sąlygų (CK 6.249 straipsnis), gali būti apibūdinama kaip dėl neteisėto sprendimo atsiradęs juridinio asmens ar kreditoriaus turto netekimas ar sužalojimas, turėtos išlaidos, taip pat negautos pajamos, kurias juridinis asmuo ar kreditorius būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų įmonės vadovo veiksmų (CK 6.249 straipsnio 1 dalis), t. y. valdymo organo nario padaryta žala gali pasireikšti tiek tiesioginės, tiek netiesioginės žalos forma. Bankrutuojančiai įmonei žala atsiranda, nes padidėja jos skolų kreditoriams apimtis, t. y. pablogėja turtinė padėtis, atsiranda įmonės skolos, kurių įmonė jos bankroto procese negali padengti kreditoriams (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos2011 m. kovo 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Limantra“ v. N. G., bylos Nr. 3K-3-130/2011). Nagrinėjamu atveju atsakovo veiksmai nepagrindžiant jokiais pateisinančiais dokumentais 350000,-Lt pervedimą į savo sąskaitą laikytini, kaip priešingi pagrindiniam įmonės tikslui siekti pelno. Taip pat šiais neteisėtais atsakovo veiksmais - didelės bendrovės lėšų sumos pervedimas į asmeninę sąskaitą, sumažino galimybę bendrovei atsiskaityti su kreditoriais, taigi pažeidžia ir kreditorių teises.
 4. CPK 178 str. šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti.
 5. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas pateikė Transbankas UAB sąskaitas, kaip įrodymą, jog perduotas domeno vardas yra realus ir buvo pratęstas. Taip pat pateikė duomenis, jog domenas buvo užregistruotas. Tačiau minėti dokumentai nepatvirtina fakto, jog domenas priklausė tik atsakovui D. R.. Minėtuose dokumentuose atsakovas D. R. nurodytas, kaip UAB Transbank atstovas. Taigi minėti dokumentai nepatvirtina atsakovo nuosavybės faktą į domeną.
 6. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas taip pat nurodė, jog ieškovas turėtų tikslinti ieškinį ir prašyti panaikinti domeno prikimo-pardavimo sutartį, nes priešingu atveju, patenkinus ieškovo ieškinį bus pažeistos atsakovo teisės – įmonės įgis atsakovo turtą ir nepagrįstai praturtės. Tačiau net ir vertinant atsakovo pateiktą sutarties kopiją, jos 4.1 punkte nurodyta, kad Pardavėjas patvirtina ir garantuoja, kad domenas transbank.eu nėra pardavėjo nuosavybė. Tokiu atveju, teismas laiko pagrįstą ieškovo poziciją, jog D. R. sudarė sandorį su savimi, bei pardavė domeną kuris nėra jo nuosavybė. Taip pat byloje nėra jokių duomenų, jog atsakovo nurodomas domenas buvo įtrauktas į apskaitą, kaip turtas.
 7. Teismas konstatuoja, jog atsakovo el. paštu pateikta sutartis nelaikytina sutarties sudarymą patvirtinančiu dokumentu. Taigi konstatuotina, kad minėta 2012 m. sausio 2 d. sutartis bankroto administratoriui neperduota. Be to, CPK 113 str. 1 d. nustatyta, jog dalyvaujantys byloje asmenys teismui pateikia procesinių dokumentų originalus. Šios pareigos atsakovas neįvykdė.
 8. Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas nurodytas CK 2.87 str., privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai. Šiuo atveju, nemokios bendrovės lėšos buvo pervestos jos vadovui, tokiu būdu bendrovei padaryta žala. Atsakovas pažeidė 2.87 str. reikalavimus, elgėsi nesąžiningai, nerūpestingai t.y. atliko neteisėtus veiksmus ( CK 6.246 str.) Kaltė pasireiškė tyčia. Taigi teismas, konstatuoja, jog ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas.

18Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovo BUAB „TR-LOG“ pateikė teismui duomenis apie patirtas 580 eurų bylinėjimosi išlaidas. Šios išlaidos neviršija Teisingumo ministro įsakymu patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytų maksimalių užmokesčio dydžių. Dėl šio, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 580 Eur bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 98 str.).

19Vadovaudamasis CPK 259, 260, 270str. str., teismas

Nutarė

20Ieškovo BUAB „TR-LOG“ ieškinį patenkinti.

21Priteisti ieškovui BUAB „TR-LOG“ (įmonės kodas 302252113) iš atsakovo D. R. (asmens kodas ( - ) 101367,- Eur (350000, Lt); 5 procentus metinių palūkanų, apskaičiuotų nuo pinigų pervedimo t.y. nuo 2012 m. spalio 15 d. iki kreipimosi į teismą dienos t.y. už 4 metus 208 dienas., kas sudaro 23161, - Eur; Priteisti palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2017-05-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Priteisti ieškovui BUAB „TR-LOG“ (įmonės kodas 302252113) iš atsakovo D. R. (asmens kodas ( - ) 580 eurų bylinėjimosi išlaidų.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai