Byla 2-1287-196/2015
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. balandžio 22 d. nutarties, priimtos uždarosios akcinės bendrovės ,,Tittan“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. B2-678-479/2015)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Alvydo Poškaus ir

2Egidijos Tamošiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens (kreditoriaus) uždarosios akcinės bendrovės ,,Adrijus“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. balandžio 22 d. nutarties, priimtos uždarosios akcinės bendrovės ,,Tittan“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. B2-678-479/2015).

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartimi iškėlė UAB „Tittan“ bankroto bylą. Minėta nutartis įsiteisėjo 2014 m. lapkričio 13 d.

62015-04-15 teismo posėdyje trečiojo asmens UAB ,,Adrijus“ atstovė prašė patvirtinti UAB „Tittan“ bankroto byloje UAB ,,Adrijus“ 9 342,91 Eur (32 259,20 Lt) dydžio finansinį reikalavimą. Atstovė nurodė, kad 2 129,39 Lt skolos suma susidarė dėl to, kad atsakovas netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus pagal subrangos sutartis. 30 129,81 Lt skolos suma turi būti patvirtinta, nes atsakovo neįvykdytus reikalavimus pagal laidavimo sutartį padengė UAB „Adrijus“.

7Atsakovo BUAB ,,Tittan“ atstovas nurodė, kad UAB ,,Adrijus“ finansinis reikalavimas negali būti tvirtinamas, nes atsakovas ir UAB „Adrijus“ buvo susijusios įmonės. Be to, byloje gali būti nustatytas tyčinis bankrotas.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. balandžio 22 d. nutartimi UAB „Adrijus“ reikalavimus tenkino iš dalies – patvirtino 8 726,20 Eur dydžio UAB „Adrijus“ kreditorinį reikalavimą BUAB ,,Tittan“ bankroto byloje, kitos UAB „Adrijus“ reikalavimų dalies netenkino. Teismas nustatė, kad tarp UAB „Tittan“ ir UAB „Adrijus“ 2014-01-02 buvo sudarytos 2 subrangos sutartys, pagal kurias subrangovas UAB „Tittan“ įsipareigojo sumokėti rangovui UAB „Adrijus“ vieno procento dydžio mokestį, apskaičiuotą pagal įvykdytų darbų vertę. Kaip nurodė trečiojo asmens atstovė, šis mokestis buvo nustatytas siekiant užtikrinti darbų atitikimą nustatytiems kokybės reikalavimams. Trečiasis asmuo pateikė 2014-06-30 surašytą PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytos 1 949,24 Lt sumos atsakovė nesumokėjo. Teismo teigimu, nagrinėjamu atveju nepateikti įrodymai apie tai, kad atsakovo atlikti darbai neatitiko kokybės reikalavimų, rangos darbų sutartyse nėra nurodyta apie rezervinių lėšų grąžinimą rangovui tuo atveju, jeigu iki rangos sutarčių tinkamo įvykdymo nebus nustatyti atliktų darbų trūkumai. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad atsakovui iškėlus bankroto bylą, jis neprivalo grąžinti trečiajam asmeniui dalies atliktų darbų vertės siekiant sudaryti užsakovo rezervą galimiems rangovo darbų trūkumams pašalinti, dėl to ši trečiojo asmens reikalavimų dalis yra neįrodyta ir atmestina (Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p., CPK 178 str.). Trečiasis asmuo taip pat pareiškė prašymą patvirtinti 180,13 Lt dydžio finansinį reikalavimą, kurį grindė tuo, kad ši lėšų suma atsakovui buvo sumokėta pagal avansines apyskaitas, šią skolą patvirtina 2014-10-29 skolų suderinimo aktas. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad byloje nebuvo pateikti dokumentai apie avansinių lėšų sumokėjimą atsakovui, skolų suderinimo aktas buvo pasirašytas atsakovui iškėlus bankroto bylą ir iki atsakovo buhalterinės apskaitos dokumentų perdavimo bankroto administratoriui, sprendė, kad skolų suderinimo aktas pasirašytas neturinčių teisės aktą pasirašyti asmenų, juo vadovautis negalima ir 180,13 Lt kreditinis reikalavimas negali būti tvirtinamas (CPK 178 str.). Trečiasis asmuo prašė teismo patvirtinti 8 726,20 Eur finansinį, nurodydamas, kad šias lėšas sumokėjo vykdydamas laidavimo sutartį, kuria trečiasis asmuo įsipareigojo solidariai atsakyti už atsakovo neįvykdytus įsipareigojimus. UAB „Adrijus“ įsipareigojo laiduoti už atsakovą pagal 2014-03-13 atsakovo sudarytą sutartį su UAB „Onninen“. UAB „Onninen“ 2014-10-30 perleido trečiajam asmeniui UAB „Adrijus“ reikalavimo teisę į atsakovą, nes trečiasis asmuo pagal laidavimo sutartį sumokėjo atsakovo skolą UAB „Onninen“. Atsižvelgdamas į tai, kad trečiasis asmuo UAB „Adrijus“ yra įvykdęs laidavimo sutartį, sumokėjęs atsakovo skolą UAB „Onninen“, teismas sprendė, kad UAB „Adrijus“ turi teisę į finansinio reikalavimo patvirtinimą bankroto byloje (CK 6.83 str. 1 d.).

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Trečiasis asmuo UAB ,,Adrijus“ atskirajame skunde prašo Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. balandžio 22 d. nutartį pakeisti – visiškai patenkinti bei patvirtinti UAB ,,Adrijus“ 9 342,91 Eur finansinį reikalavimą BUAB ,,Tittan“ bankroto byloje. Skundą grindžia šiais argumentais:

121. Teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti kreditorinį reikalavimą dėl 1 949,24 Lt sumos, nurodydamas, kad pagal šalių 2014-01-02 sudarytas subrangos sutartis, atsakovas prisiėmė pareigą sumokėti UAB ,,Adrijus“ 1 proc. dydžio mokestį, siekiant užtikrinti darbų atlikimą nustatytiems reikalavimams ir nėra pateikti įrodymai apie tai, kad atsakovo atlikti darbai neatitiko kokybės reikalavimų. Teismo posėdžio metu buvo paaiškinta, kad minimas 1 proc. mokestis yra generalinės rangos mokestis, t. y. mokestis už kreditoriaus suteiktas paslaugas (elektros energiją, vandens tiekimą ir pan.), kad atsakovas galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus. Įstatyme yra numatytas mokestis, dėl kurio kilęs ginčas (CK 6.688 str. 2, 3 d.) ir jis gali būti taikomas, jei šalys dėl to susitaria. Kreditorius, kaip užsakovas turėjo tam tikrų išlaidų dėl atsakovo atliekamų darbų (elektra, vanduo ir kt.) ir pagal nusistovėjusią praktiką šias išlaidas turi padengti subrangovas – atsakovas. Dėl to buvo numatytas sutarčių 3.2 punkte generalinės rangos mokestis, tai įprasta tokios rūšies sutarčių sąlyga. Teismas netinkamai kvalifikavo kreditoriaus finansinio reikalavimo pagrindą 1 949,24 Lt sumai ir dėl to netinkamai taikė teisės normas bei nepagrįstai atmetė šį reikalavimą.

132. Teismas nepagrįstai atmetė prašymą dėl 180,13 Lt finansinio reikalavimo patvirtinimo atsakovo bankroto byloje. Kreditorius pateikė teismui 2014-07-15 aktą dėl skolų suderinimo, kurio suma identiška 2014-10-29 skolų suderinimo aktui. Teismas turėjo pareigą vertinti ir 2014-07-15 skolų suderinimą aktą. Teismas, priimdamas sprendimą (nutartį), yra įpareigotas įvertinti visus byloje esančius įrodymus. 2014-10-29 skolų suderinimo aktas yra pasirašytas tam įgaliojimus turinčio asmens, nes nors Klaipėdos apygardos teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui priimta 2014-09-08, tačiau ji įsiteisėjo tik 2014-11-13 Lietuvos apeliaciniam teismui palikus ją nepakeistą. Remiantis tuo nėra pagrindo teigti, kad dar nesant įsiteisėjusiai nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo, kreditorius neturėjo teisės suderinti skolų su atsakovo atstovais. Teismui suabejojus dėl vykdytų piniginių srautų tarp kreditoriaus ir atsakovo, galėjo savo iniciatyva išreikalauti tokius duomenis iš administratoriaus ar kreditoriaus.

14Atsakovas BUAB ,,Tittan“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. balandžio 22 d. nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad teismas tinkamai įvertino reikšmingas bylos aplinkybes ir pagrįstai nepatvirtino visų UAB ,,Adrijus“ pareikštų reikalavimų.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).

17Bankrutuojančios įmonės kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimas yra vienas esminių bankroto byloje spręstinų klausimų. Kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą iš pradžių atlieka bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės administratorius, kuriam įstatymo leidėjas įtvirtino pareigą teikti teismui tvirtinti kaip neginčijamus tik tokius reikalavimus, kurie atitinka įmonės apskaitos dokumentus (ĮBĮ 11 str. 3 d. 10 p.). Nepriklausomai nuo to, kokia yra teismui pateikiama administratoriaus pozicija dėl tvirtintino kreditorių sąrašo, kreditorių finansinių reikalavimų pagrįstumą dar kartą tikrina teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011). Bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus tvirtina teismas; kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai galimi iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 26 str. 1 d.).

18Bankroto bylose kreditorių reiškiami reikalavimai iš esmės atitinka ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštiems ieškinio reikalavimams ir turi būti nagrinėjami pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas ĮBĮ. Kreditoriaus pareikštas prašymas dėl reikalavimo patvirtinimo yra tapatus ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštam ieškinio reikalavimui dėl pinigų sumos priteisimo. Administratoriaus pateiktas teismui tvirtinti kreditorių reikalavimų sąrašas nereiškia šių reikalavimų nenuginčijamumo. Teismas nėra įpareigotas tvirtinti visus be išimties administratoriaus pripažintus reikalavimus, t. y. gali patvirtinti administratoriaus ginčijamus kreditorių pareikštus reikalavimus arba atsisakyti juos tvirtinti, sumažinti ar padidinti administratoriaus pripažintus teismui pateiktus tvirtinti kreditorių reikalavimus. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-661/2009; 2009 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1041/2009). Be to, pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, bankroto bylą nagrinėjantis teismas turi būti aktyvus, nes to reikalauja viešasis interesas ginti visų bankrutuojančios įmonės kreditorių ir šios įmonės teises bei teisėtus interesus; teisingai nustatyti ginčijamų kreditorinių reikalavimų (jų dalies) pagrįstumą įmanoma tik išsamiai išaiškinus byloje dalyvaujančių asmenų nurodytas faktines aplinkybes dėl šių reikalavimų kilmės, pagrindų, pobūdžio ir jų dydžio, visapusiškai ištyrus bei įvertinus visus byloje pateiktus tuo klausimu įrodymus, tiesiogiai susijusius su įrodinėjimo dalyku (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gruodžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2774/2011; 2011 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1385/2011).

19Nagrinėjamoje byloje trečiasis asmuo UAB ,,Adrijus“ pateikė prašymą atsakovo BUAB „Tittan“ bankroto byloje patvirtinti 32 259,20 Lt (9 342,91 Lt) kreditorinį reikalavimą, kurį sudaro

202 129,39 Lt (616,71 Eur) skola ir 30 129,81 Lt (8 726,20 Eur) lėšos, kurias UAB ,,Adrijus“ sumokėjo vykdydamas laidavimo sutartį, kuria UAB ,,Adrijus“ įsipareigojo solidariai atsakyti už UAB „Tittan“ neįvykdytus įsipareigojimus (b. l. 43). Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi patvirtino 8 726,20 Eur dydžio UAB „Adrijus“ kreditorinį reikalavimą BUAB ,,Tittan“ bankroto byloje, o kitą UAB „Adrijus“ reikalavimų dalį atmetė.

21Apeliantas skunde teigia, kad teismas netinkamai kvalifikavo kreditoriaus finansinio reikalavimo pagrindą 1 949,24 Lt sumai ir dėl to netinkamai taikė teisės normas bei nepagrįstai atmetė šį reikalavimą. Iš bylos duomenų matyti, kad apeliantas finansinį reikalavimą 1 949,24 Lt sumai grindžia UAB ,,Adrijus“ ir UAB ,,Tittan“ 2014-01-02 sudarytų subrangos sutarčių Nr. 2014-01-02/04 ir Nr. 2014-01-02/05 3.2 punktais, kuriuose nustatyta, kad atsakovas UAB ,,Tittan“ įsipareigoja trečiajam asmeniui UAB ,,Adrijus“ sumokėti vieną procentą nuo įvykdytų darbų kainos be PVM (b. l. 78-79). Tačiau minėtose sutartyse nėra detalizuota šio mokesčio paskirtis. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad trečiojo asmens atstovės parodymais šis mokestis buvo nustatytas siekiant užtikrinti darbų atitikimą nustatytiems kokybės reikalavimams. Apeliantas ginčija šią teismo išvadą nurodydamas, kad minėtų sutarčių 5.2.1 punktu atsakovas prisiėmė pareigą šalinti nustatytus darbų defektus savo lėšomis ir jokių papildomų lėšų kreditorius tuo tikslu nesulaikė. Bylos duomenys nepaneigia šio apelianto argumento. Tačiau bylos duomenys nepatvirtina apelianto argumento, kad šalių 2014-01-02 sudarytų subrangos sutarčių Nr. 2014-01-02/04 ir Nr. 2014-01-02/05 3.2 punktuose numatytas vieno procento mokestis yra generalinės rangos mokestis, t. y. mokestis už kreditoriaus suteiktas paslaugas (elektros energiją, vandens tiekimą ir pan.), kad atsakovas galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus. Pagal byloje pateiktus duomenis nėra galimybės nustatyti šio mokesčio paskirties. Taip pat byloje nėra pateikta jokių duomenų bei įrodymų kaip šis mokestis yra apskaičiuotas. Kaip minėta, pagal 2014-01-02 sudarytų subrangos sutarčių Nr. 2014-01-02/04 ir Nr. 2014-01-02/05 3.2 punktą atsakovas įsipareigojo trečiajam asmeniui sumokėti vieną procentą nuo įvykdytų darbų kainos be PVM. Tačiau byloje nėra pateikta jokių duomenų apie įvykdytų darbų kainą. Šių aplinkybių pirmosios instancijos teismas nesiaiškino ir detaliau neištyrė.

22Nagrinėjamoje byloje trečiasis asmuo taip pat pareiškė prašymą patvirtinti 180,13 Lt finansinį reikalavimą atsakovo bankroto byloje, nurodydamas, kad ši suma atsakovui buvo sumokėta pagal avansines apyskaitas, o šią skolą patvirtina 2014-10-29 skolų suderinimo aktas. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad nebuvo pateikti dokumentai apie avansinių lėšų sumokėjimą atsakovui, o skolų suderinimo aktas buvo pasirašytas atsakovui iškėlus bankroto bylą. Sutiktina su apelianto argumentu, kad nesant duomenų apie avansinių lėšų sumokėjimą atsakovui, teismas galėjo savo iniciatyva išreikalauti tokius duomenis iš bankroto administratoriaus ar trečiojo asmens. Apeliantas skunde taip pat nurodė, kad 2014-08-27 teismui buvo pateiktas prašymas įtraukti UAB ,,Adrijus“ trečiuoju asmeniu atsakovo bankroto byloje bei pateiktas 2014-07-15 aktas dėl skolų suderinimo, kurio suma identiška 2014-10-29 skolų suderinimo aktui. Tačiau kaip matyti iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, šio apelianto pateikto įrodymo teismas nevertino ir dėl jo nepasisakė.

23CPK 176 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta pirmosios instancijos teismo pareiga visapusiškai, išsamiai ir objektyviai ištirti esmines bylos aplinkybes, nustatyti objektyvią tiesą ir priimti teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs ir įvertinęs bylos duomenis, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nereikalavo visų būtinų teisingam bylos išnagrinėjimui reikalingų įrodymų ir jų nevertino bei vertino ne visus byloje pateiktus įrodymus, dėl to liko neatskleista bylos esmė. Byloje iš esmės nebuvo išnagrinėtos ir nustatytos teisiškai reikšmingos aplinkybės, lemiančios UAB ,,Adrijus“ kreditinio reikalavimo dydį, todėl yra pagrindas UAB ,,Adrijus“ finansinį reikalavimą dalyje dėl 616,71 Eur (2 129,38 Lt) patvirtinimo BUAB ,,Tittan“ bankroto byloje grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

25Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. balandžio 22 d. nutarties dalį, kuria atmestas UAB „Adrijus“ prašymas dėl 616,71 Eur (2 129,38 Lt) kreditorinio reikalavimo BUAB ,,Tittan“ bankroto byloje patvirtinimo ir šią bylos dalį perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Egidijos Tamošiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartimi iškėlė UAB... 6. 2015-04-15 teismo posėdyje trečiojo asmens UAB ,,Adrijus“ atstovė prašė... 7. Atsakovo BUAB ,,Tittan“ atstovas nurodė, kad UAB ,,Adrijus“ finansinis... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. balandžio 22 d. nutartimi UAB... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Trečiasis asmuo UAB ,,Adrijus“ atskirajame skunde prašo Klaipėdos... 12. 1. Teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti kreditorinį reikalavimą dėl 1... 13. 2. Teismas nepagrįstai atmetė prašymą dėl 180,13 Lt finansinio reikalavimo... 14. Atsakovas BUAB ,,Tittan“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Klaipėdos... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Bankrutuojančios įmonės kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimas yra... 18. Bankroto bylose kreditorių reiškiami reikalavimai iš esmės atitinka ginčo... 19. Nagrinėjamoje byloje trečiasis asmuo UAB ,,Adrijus“ pateikė prašymą... 20. 2 129,39 Lt (616,71 Eur) skola ir 30 129,81 Lt (8 726,20 Eur) lėšos, kurias... 21. Apeliantas skunde teigia, kad teismas netinkamai kvalifikavo kreditoriaus... 22. Nagrinėjamoje byloje trečiasis asmuo taip pat pareiškė prašymą... 23. CPK 176 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta pirmosios... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK... 25. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. balandžio 22 d. nutarties...