Byla 1-2-927/2017
Dėl asmeninių nesutarimų, sudavė ne mažiau 2 smūgių kumščiais ir kojomis nukentėjusiajam A. A. į veido sritį ir tuo padarė jam kraujosruvas veide abipus bei dešinio skruostikaulio lūžį, t. y. nesunkiai sutrikdė sveikatą

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Bagdonienė, sekretoriaujant Ugnei Rėkutei, Kristinai Račkauskaitei, dalyvaujant: prokurorams Indrei Petkevičiūtei, Vičeslavui Jevmenovui, kaltinamajam E. B., nukentėjusiajam A. A.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje

3E. (E.) B., a. k. ( - ) ( - ) Vilniaus r., Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. ( - ), Galgių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. nedirbantis, nevedęs, administracine tvarka baustas, neteistas,

4kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d.,

Nustatė

5E. B. nesunkiai sužalojo žmogų, o būtent jis:

62016 m. birželio 6 d., apie 14 val., Vilniaus r., Galgių k., ( - ), namo kieme, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, dėl asmeninių nesutarimų, sudavė ne mažiau 2 smūgių kumščiais ir kojomis nukentėjusiajam A. A. į veido sritį ir tuo padarė jam kraujosruvas veide abipus bei dešinio skruostikaulio lūžį, t. y. nesunkiai sutrikdė sveikatą.

7Kaltinamasis E. B. kaltu padaręs šią nusikalstamą veiką prisipažino visiškai, patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (b. l. 43, 49) ir paaiškino, kad kaltinime nurodytu laiku, vietoje ir aplinkybėmis, būdamas neblaivus, sumušė nukentėjusįjį. 2016-06-06 kartu su A. A. ir V. K. vartojo alkoholį. Begeriant jie pradėjo jo prašyti pinigų, sakė, kad nori nusipirkti automobilį už 100 Eur. Jam šis pasiūlymas nepatiko ir jis išėjo. Po to jam paskambino J., kurios namuose vyko išgertuvės, ir pasakė, kad nukentėjusysis su draugu norėjo jį sumušti bei atimti pinigus. Jis supyko dėl tokių žodžių, grįžo prie namo. Nukentėjusysis ir kitas draugas sėdėjo automobilyje. Jis atidarė dureles ir sudavė kumščiu per galvą A. A.. Tada ištraukė iš automobilio ir galimai dar du kartus spyrė jam. Į kurias vietas pataikė – nepamena. Dėl nusikaltimo nesigaili, nes kitu atveju jis pats būtų pastarųjų sumuštas. Nukentėjusiojo ieškinį pripažįsta iš dalies ir sutinka atlyginti tik 500 eurų neturtinės žalos, o ligonių kasos ieškinį pripažįsta visiškai (b. l. 92-93).

8Byla išnagrinėta ( - ) str. tvarka.

9Be kaltinamojo visiško prisipažinimo, jo kaltė įrodyta šiais įrodymais:

10-nukentėjusiojo A. A. parodymais ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 11) ir teisme, kad 2016-06-06 jis, V. K. ir E. B. sėdėjo automobilyje ir gėrė alų. Išgertuvių metu V. K. ir E. B. pradėjo kalbėtis apie bendro automobilio pirkimą, tarėsi susimesti pinigus. Jis pokalbyje nedalyvavo. Po to E. B. išėjo, o jis, sėdėdamas tame pačiame automobilyje, užsnūdo. Po kurio laiko jis pabudo nuo to, kad E. B. jį tempia iš automobilio ir muša. E. B. kumščiu trenkė jam į veidą, pataikė į kairę akį, o kai jis nugriuvo ant žemės - 5 kartus spyrė jam į galvą. Jis nežino kiek konkrečiai buvo suduota smūgių, nes prarado sąmonę. Jokių konfliktų su kaltinamuoju nebuvo. Dėl sužalojimo jam teko gydytis, mėnesį su puse nedirbo, prarado 1000 Eur pajamų. Sodros išmokos negavo, nes pripažino, kad jis buvo neblaivus ir todėl jam nedarbingumo išmoka nepriklauso. Gulėdamas ligoninėje taip pat turėjo išlaidų, nes reikėjo pirkti vaistus. Jokių dokumentų neišsaugojo. Vaistai kainavo apie 300 Eur. Todėl prašo iš kaltinamojo priteisti 1300 Eur turtinei ir 3700 Eur neturtinei žalai atlyginti. Dėl sužalojimų jautė skausmą, nepatogumus, negalėjo tris savaites valgyti, jam buvo gėda ir prieš šeimą, ir prieš kitus žmones, nes visas veidas buvo sumuštas, negalėjo dalyvauti pusseserės vestuvėse. Jokių dokumentų, galinčių pagrįsti ieškinį, jis neturi (b. l. 93-94).

11-liudytojo V. K. parodymais ikiteisminio tyrimo metu, kad 2016-06-05/06 jo namuose nakvojo A. A.. Birželio 6 d. paskambino E. B. ir pasiūlė išgerti. Trise susitiko prie autobusų stotelės, nusipirko alaus ir nuėjo gerti į laukus. Vėliau nuėjo gerti pas J. T. į kiemą. Namie buvo tik J. T. draugė Jolanta. Jokių konfliktų tarp jų nebuvo. Pokalbio metu jis pasiūlė E. B. susimesti po 100 Eur ir nusipirkti seną automobilį, kad vasarą visi galėtų važinėti prie ežero. Nežino ką pagalvojo E. B., tačiau labai supyko dėl pasiūlymo ir išėjo. Jolanta irgi kažkur dingo. Jis su Arūnu įsitaisė gerti toliau J. T. automobilyje, kuris stovėjo kieme prie namo ir buvo neužrakintas. Jis atsisėdo keleivio vietoje, o A. A. - vairuotojo. Begeriant užmigo. Po kurio laiko jis atsibudo ir pamatė, kad A. A. guli ant žemės šalia automobilio. Abudu buvo labai girti ir jis pagalvojo, kad Arūnas tiesiog iškrito iš automobilio. Priėjęs prie A. A. pamatė, kad jo veidas kruvinas. A. A. pats atsikėlė, buvo sąmoningas. A. A. pasakė, kad jį sumušė E. B.. Jis iškvietė greitąją. Muštynių nematė (b. l. 33-34);

12-liudytojos J. M. parodymais ikiteisminio tyrimo metu, kad 2016-06-06 apie pietus pas ją į namus atėjo E. B., Viktoras ir trečias vaikinas vardu Arūnas, kurio ji nepažinojo. Vyrai buvo girti, dar atsinešė alaus, degtinės ir paprašė paduoti stiklines. Pasiūlė ir jai išgeri kartu, tačiau ji atsisakė. Vyrai gėrė prie namų. Vėliau atėjo jos draugė Diana, jos abi išėjo į lauką. Tuo metu vyrai dėl kažko ginčijosi. Girdėjo, kad tai buvo susiję su pinigais, tačiau nei kas iš ko reikalavo, nei kokiu tikslu - nežino. Ji užrakino namą ir išėjo. Vyrai liko kieme. Ji E. B. neskambino ir nieko nesakė. Po poros valandų grįžusi namo pamatė stipriai sumuštą Arūną. Jis paaiškino, kad buvo sumuštas, kai miegojo (b. l. 35);

13-įvykio vietos apžiūros protokolu ir nuotraukomis, kuriais užfiksuota nusikaltimo vieta - Vilniaus r., Galgių k., Spalio g. 6, namo kiemas (b. l. 4-7);

14-pranešimo informacija, kurioje užfiksuota, kad sveikatos priežiūros įstaigos darbuotoja pranešė, kad į RVUL priėmimo skyrių buvo pristatytas A. A., kuriam diagnozuotas veido sumušimas, smegenų sutrenkimas, abiejų akių sumušimas, dešinės akiduobės lūžimas (b. l. 8);

15-Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto išvada Nr. G 1897/2016(01), kurioje nurodyta, kad A. A. galimai įvykio aplinkybėse nurodytu laiku (2016-06-06), paveikus kietais bukais daiktais, kurių individualių požymių nenustatyta, 2 trauminiais poveikiais buvo padaryta: kraujosruvos veide abipus, dešinio skruostikaulio lūžis, kas įvertinta nesunkiu sveikatos sutrikdymu dėl skruostikaulio lūžio ir kad sužalojimai nebūdingi griuvimui ar savęs žalojimui. A. A. dėl patirtų sužalojimų galėjo jausti fizinį skausmą (17-18);

16-gydymo paslaugų apskaitos išrašu, kuris patvirtina, kad A. A. gydymas kainavo 1313,91 Eur (b. l. 28).

17Ištyrus ir įvertinus byloje nustatytas nusikalstamos veikos aplinkybes ir surinktus įrodymus, neginčytinai nustatyta, kad kaltinime nurodytu laiku, vietoje ir aplinkybėmis, veikdamas tiesiogine tyčia, rankomis ir kojomis suduodamas smūgius nukentėjusiajam A. A. į veidą, kaltinamasis E. B. nesunkiai jį sužalojo, todėl jo veiksmai pagal BK 138 str. 1 d. kvalifikuoti teisingai.

18Pagal BK 59 str. 1 d. 2 p. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tada, kai kaltininkas prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi arba padėjo išaiškinti šią veiką ar joje dalyvavusius asmenis. BK 59 str. 1 d. 2 p. numatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė konstatuotina tik nustačius dvi aplinkybes: 1) kaltininko prisipažinimą padarius baudžiamojo įstatymo numatytą veiką, ir vieną iš alternatyvių aplinkybių: 2) kaltininko nuoširdų gailėjimąsi arba padėjimą išaiškinti šią veiką ar joje dalyvavusius asmenis.

19Pagal teismų praktiką kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką nustatomas tada, kai kaltininkas pripažįsta visas esmines kvalifikacijai reikšmingas objektyvias padarytos nusikalstamos veikos aplinkybes ir tai daro neverčiamas surinktų byloje įrodymų (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-201/2007, 2K-550/2008, 2K-638/2010, 2K-106/2011). Nuoširdus gailėjimasis dėl padarytos nusikalstamos veikos nustatomas tada, kai kaltininkas ne tik laisva valia prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką, bet kritiškai vertina savo elgesį, išgyvena dėl padarytų veiksmų ir stengiasi sušvelninti padarytos veikos padarinius (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-276/2006, 2K-259/2009, 2K-327/2010, 2K-123/2011, 2K-7-54-677/2015). Iš bylos medžiagos matyti, kad tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek nagrinėjant bylą teisme kaltinamasis E. B. pripažino padaręs nusikalstamą veiką, t. y. pripažino sudavęs smūgius nukentėjusiajam į veidą tiek kumščiu, tiek spirdamas, tačiau bylos nagrinėjimo teisme metu nurodė, kad dėl savo veiksmų visiškai nesigaili. Šių faktinių duomenų visuma reiškia tai, kad kaltinamasis nurodė esmines veikos kvalifikavimui reikšmingas aplinkybes, kurių neigimas dėl kitų byloje surinktų kaltinamojo kaltumą patvirtinančių akivaizdžių įrodymų būtų buvęs beprasmis, tačiau nepatvirtina nuoširdaus kaltininko gailėjimosi padarius nusikalstamą veiką. Iš bylos proceso metu duotų kaltinamojo paaiškinimų matyti, kad jis savo smurtinių veiksmų nevertina kritiškai – aiškino juos kaip būtinybę, nurodė manantis, jog negalėjo kitaip pasielgti, nes priešingai galimai būtų pats sumuštas ar apgautas sugėrovų. Taigi, nenustačius kaltininko nuoširdaus gailėjimosi padarius nusikalstamą veiką, teismas neturi teisinio pagrindo pripažinti esant BK 59 str. 1 d. 2 p. numatytą atsakomybę lengvinančią aplinkybę.

20Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra, o jo atsakomybę sunkina tai, kad nusikalto būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos jo elgesiui (BK 60 str. 1 d. 9 p.).

21Skiriant bausmę atsižvelgta į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, jos pavojingumo laipsnį ir pobūdį, kuri priskiriama nesunkiems nusikaltimams (BK 11 str. 3 d.), mažareikšmį nusikaltimo motyvą (išsigalvotą priežastį dėl neva gresiančios apgaulės, kuri net nebuvo įvykdyta), kaltės formą - tiesioginę tyčią, nukentėjusiajam padarytų sužalojimų sunkumą ir sukeltas pasekmes, į kaltinamojo asmenybę, kuris nedirba, kad padarytos žalos neatlygino, tačiau sutinka žalą atlyginti už nukentėjusiojo gydymą ligoninėje, anksčiau baustas administracine tvarka, neteistas, todėl atsižvelgus į vieną jo atsakomybę sunkinančią aplinkybę ir tai, kad nėra lengvinančių, jam skirtina didesnė nei vidutinė sankcijoje už padarytą nusikaltimą numatyta švelniausia bausmė - laisvės apribojimas, kuri BK 641 str. pagrindu mažintina 1/3 dalimi.

22Valstybinės ligonių kasos 1313,91 Eur civilinis ieškinys nukentėjusiojo A. A. gydymo išlaidoms atlyginti įrodytas rašytiniais įrodymais ir pripažintas kaltinamojo, todėl tenkintinas visiškai, priteisiant žalos atlyginimą iš kaltinamojo (( - ) str.).

23Nukentėjusysis A. A. pateikė civilinį ieškinį ir prašo juo priteisti iš kaltinamojo 5000 Eur už jam padarytus sužalojimus ir dėl to patirtą turtinę bei moralinę žalą.

24Įvertinęs pareikšto ieškinio pagrįstumą, teismas pripažįsta, kad tarp kaltinamojo veiksmų ir tuoj pat atsiradusių akivaizdžių sužalojimo pasekmių yra tiesioginis priežastinis ryšys.

25Pagal baudžiamojo proceso kodekso nuostatas kiekvienas asmuo, pripažintas nukentėjusiuoju, turi teisę reikalauti, kad būtų nustatytas ir teisingai nubaustas nusikalstamą veiką padaręs asmuo, taip pat gauti dėl nusikalstamos veikos padarytos žalos atlyginimą (BPK 44 str. 10 d.). Taigi asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam (kaltinamajam) ar už jo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį (( - ) straipsnis). Civilinis ieškinys, pareikštas baudžiamojoje byloje, įrodinėjamas pagal Baudžiamojo proceso kodekso nuostatas, tačiau, kai nagrinėjant civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje kyla klausimų, kurių sprendimo šis kodeksas nereglamentuoja, taikomos atitinkamos civilinio proceso normos, jeigu jos neprieštarauja baudžiamojo proceso normoms. Teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, remdamasis įrodymais dėl civilinio ieškinio pagrįstumo ir dydžio, visiškai ar iš dalies patenkina pareikštą civilinį ieškinį arba jį atmeta (( - ) str., 115 str. 1 d.). Sprendimą patenkinti civilinį ieškinį teismas priima tuo atveju, kai, remdamasis byloje esančiais įrodymais, nustato, kad ieškinys yra pagrįstas, t. y. fiziniam ar juridiniam asmeniui padaryta turtinė ar neturtinė žala; kaltinamojo veikoje yra nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių; tarp kaltinamojo veikos ir atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys. Išimtinais atvejais, kai negalima civilinio ieškinio tiksliai apskaičiuoti neatidėjus baudžiamosios bylos nagrinėjimo ar negavus papildomos medžiagos, teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, gali pripažinti civiliniam ieškovui teisę į ieškinio patenkinimą, o klausimą dėl ieškinio dydžio perduoti nagrinėti civilinio proceso tvarka (( - ) straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamoje byloje nukentėjusysis A. A. civilinį ieškinį dėl padarytos turtinės žalos grindė tik žodiniu paaiškinimu, kad jis buvo sužalotas, gydėsi, pirko vaistus, dėl gydymosi buvo daugiau kaip mėnesį nedarbingas, bet negavo Sodros išmokos. Byloje nesant reikalaujamą turtinę žalą pagrindžiančių įrodymų, tačiau teismui padarius byloje pertrauką ir suteikus nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui galimybę pateikti rašytinius įrodymus, jis to nepadarė. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad nukentėjusysis kurį laiką po sužalojimų buvo nedarbingas, jam buvo išduotas nedarbingumas ir jam dėl to buvo padaryta turtinė žala, tačiau šioje dalyje teismui jokių įrodymų dėl galimai patirtos žalos pateikta nebuvo. Nepadarius bylos nagrinėjime pertraukos ir negavus papildomos medžiagos, ieškinio dėl turtinės žalos priteisimo išnagrinėti nėra galimybės, nes nukentėjusysis ir civilinis ieškovas A. A. į posėdį neatvyko ir teismui nežinomos jo neatvykimo priežastys. Todėl nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui A. A. dėl turtinės žalos pripažintina teisė į ieškinio patenkinimą, o klausimas dėl ieškinio dydžio perduotinas nagrinėti civilinio proceso tvarka (( - ) str. 2 d.).

26Sprendžiant priteistinos neturtinės žalos dydžio klausimą atsižvelgta į nusikaltimo padarymo priežastį (konfliktas dėl neblaivumo) ir jo kilimo aplinkybes, į žalą padariusio asmens kaltę (tyčią), sužalojimo pobūdį, pavojingumą, pasekmes, į kaltinamojo tyčiniu elgesiu sukeltus dvasinius išgyvenimus bei pažeminimą, į abiejų turtinę padėtį t. y. kad kaltinamasis nedirba, o nukentėjusysis dirba, bei teismų praktiką priteisiant neturtinę žalą panašaus pobūdžio bylose. Atsižvelgus į išdėstytą, civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo tenkintinas dalinai (( - ) str. 1 d., CK 6.283 str. 1 d.).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str. 2 d.,

Nutarė

28E. (E.) B. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d., ir nuteisti laisvės apribojimu 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant bausmės vykdymo laikotarpiu: būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu; atlyginti nusikalstama veika padarytą turtinę žalą: Valstybinei ligonių kasai už nukentėjusiojo gydymą - 1313,91 Eur ir nukentėjusiajam A. A. - 700 Eur neturtinės žalos; per tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo pradėti dirbti ar užsiregistruoti darbo biržoje ir uždraudžiant visą bausmės laiką naudoti alkoholį ar kitas psichiką veikiančias medžiagas.

29Vadovaujantis BK 641 str. bausmę sumažinti 1/3 d., t. y. iki 1 (vienerių) metų laisvės apribojimo.

30Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti, pradėjus vykdyti bausmę.

31Valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti ir priteisti iš E. B. 1313,91 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus trylika eurų ir 91 euro centą) nukentėjusiojo A. A. gydymo išlaidoms atlyginti.

32Nukentėjusiojo A. A. civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos tenkinti dalinai ir priteisti iš E. B. 700 (septynis šimtus) Eur neturtinei žalai atlyginti. Kitoje dalyje (dėl turtinės žalos) nukentėjusiajam A. A. pripažinti teisę į ieškinio patenkinimą, o klausimą dėl ieškinio dydžio perduoti nagrinėti civilinio proceso tvarka.

33Nuosprendis per 20 dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje... 3. E. (E.) B., a. k. ( - ) ( - ) Vilniaus... 4. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d.,... 5. E. B. nesunkiai sužalojo žmogų, o būtent jis:... 6. 2016 m. birželio 6 d., apie 14 val., Vilniaus r., Galgių k., ( - ), namo... 7. Kaltinamasis E. B. kaltu padaręs šią nusikalstamą... 8. Byla išnagrinėta ( - ) str. tvarka.... 9. Be kaltinamojo visiško prisipažinimo, jo kaltė įrodyta šiais įrodymais:... 10. -nukentėjusiojo A. A. parodymais ikiteisminio tyrimo metu... 11. -liudytojo V. K. parodymais ikiteisminio tyrimo metu, kad... 12. -liudytojos J. M. parodymais ikiteisminio tyrimo metu, kad... 13. -įvykio vietos apžiūros protokolu ir nuotraukomis, kuriais užfiksuota... 14. -pranešimo informacija, kurioje užfiksuota, kad sveikatos priežiūros... 15. -Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto išvada... 16. -gydymo paslaugų apskaitos išrašu, kuris patvirtina, kad 17. Ištyrus ir įvertinus byloje nustatytas nusikalstamos veikos aplinkybes ir... 18. Pagal BK 59 str. 1 d. 2 p. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tada, kai... 19. Pagal teismų praktiką kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą... 20. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra, o jo atsakomybę... 21. Skiriant bausmę atsižvelgta į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, jos... 22. Valstybinės ligonių kasos 1313,91 Eur civilinis ieškinys nukentėjusiojo 23. Nukentėjusysis A. A. pateikė civilinį ieškinį ir... 24. Įvertinęs pareikšto ieškinio pagrįstumą, teismas pripažįsta, kad tarp... 25. Pagal baudžiamojo proceso kodekso nuostatas kiekvienas asmuo, pripažintas... 26. Sprendžiant priteistinos neturtinės žalos dydžio klausimą atsižvelgta į... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str. 2 d.,... 28. E. (E.) B. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos... 29. Vadovaujantis BK 641 str. bausmę sumažinti 1/3 d., t. y. iki 1 (vienerių)... 30. Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti,... 31. Valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti ir priteisti iš 32. Nukentėjusiojo A. A. civilinį ieškinį dėl neturtinės... 33. Nuosprendis per 20 dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos gali būti...