Byla e2-2004-631/2020
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, UAB „Namų priežiūros centras“, ADB „Gjensidige“, J. G

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Gitana Butrimaitė, sekretoriaujant Rasai Medveckajai, dalyvaujant ieškovų atstovei advokatei Dovilei Boguševičienei, trečiajam asmeniui be savarankiškų reikalavimų ieškovų pusėje J. G., atsakovės UAB „Baltfina“ atstovui advokatui Mindaugui Gedeikiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų L. G. ir U. G. ieškinį atsakovams UAB „Baltfina“, AB „Macte Invest FM“ dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, UAB „Namų priežiūros centras“, ADB „Gjensidige“, J. G.

2Teismas

Nustatė

3ieškovai, patikslinę ieškinio reikalavimus, prašo priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Baltfina“ ir AB „Macte Invest FM“ 4 184,91 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovai patikslintame ieškinyje nurodė, kad yra buto Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), bendrasavininkai. Tame pačiame name buto Nr. ( - ) savininkas buvo atsakovė AB „Macte Invest FM“ (buv. AB „Steponcus ir CO FM“), o pagal 2015 m. kovo 19 d. turto priėmimo-perdavimo aktą, dabartinis buto savininkas yra atsakovė UAB „Baltfina“. Ieškovai pažymi, kad 2017 m. birželio mėn. pabaigoje liūties metu buvo užlietas ir apgadintas ieškovams priklausantis butas, kuriam buvo padaryta žala. Pagal UAB ,,DELTA“ žalos dydžio įvertinimo aktą – 6 963,56 Eur. Butas buvo užlietas iš buto Nr. ( - ) terasos, nes jos stogo danga įrengta nesilaikant STR, ant terasos įlajos PVC vamzdžio sienelių susikaupęs nuosėdų sluoksnis, kuris sumažina pralaidumą, vanduo, patekęs po hidroizoliacijos sluoksniu, drenuojasi žemyn į perdangos konstrukciją, kol pasiekia užpilto buto lubų apdailą. Ieškovai žalą kildina iš delikto, nurodo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnyje įtvirtintą savininko pareigą savo veiksmais nedaryti žalos kitam asmeniui. Pabrėžia, kad tarp atsakovų veiksmų ir žalos yra priežastinis ryšys, nes užliejimo priežastis – numanoma liūtis, o atsakovai netinkamai vykdė savo pareigas, nes nesiėmė būtinų priemonių užkirsti kelią žalos atsiradimui. UAB ,,DELFA“ vertintojai įvertino ginčo buto užliejimu padarytos žalos dydį, nustatė, kad išlaidų (kaštų) būdu tai sudaro 6 093,56 Eur. Už žalos vertinimo ataskaitą ieškovai sumokėjo 150 Eur pagal sąskaitą faktūrą. Ieškovai, sumažinę savo ieškinio reikalavimus, prašo priteisti solidariai iš atsakovų 4 034,91 Eur žalos atlyginimą ir 150 Eur išlaidas žalos vertinimui, iš viso – 4 184,91 Eur. Ieškovai savo procesiniuose dokumentuose papildomai nurodė, kadangi vanduo skverbiasi ne dėl projektavimo klaidų (šios aplinkybės nustatytos civilinėje byloje pagal J. G. ieškinį dėl žalos atlyginimo IF P&C Insurance, Lietuvos Respublikoje veikiančiam per IF P&C Insurance filialą), t. y. ne dėl to, kad vanduo užpildo įlajas, bet dėl to, kad dėl nepakankamo hidroizoliacinio sluoksnio ties durimis (kurių pagal planą netgi nėra numatyta) ir langais vanduo patenka į stogo konstrukcijas ir tada į ieškovų butą, ieškovų nuomone, dėl žalos yra atsakingi būtent atsakovai, o ne daugiabučio namo administratorius (t. I, el. b. l. 1-5, 118-122, t. II, el. b. l. 166-167).

5Atsakovė AB „Macte Invest FM“ atsiliepime su patikslintu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti jos turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad nėra atsakinga už žalą ieškovų turtui. Teigia, kad iš ieškovų pateikto Nekilnojamojo turto registro išrašo su istorija matyti, jog 2017 birželio mėn. ginčo butas nuosavybės teise priklausė UAB ,,Baltfina“, todėl atsakovės AB „Macte Invest FM“ atžvilgiu ieškinys turi būti atmestas. Ieškovai nepateikė įrodymų, kad vanduo ištekėjo iš buto Nr. 12, nurodo, kad žala padaryta dėl liūties. Pažymi, kad 2015 m. liepos 8 d. ataskaita parengta dar 2 metai iki ieškovų nurodomos liūties 2017 m. birželio 30 d. ataskaitoje nėra išvadų apie šios liūties padarytą žalą. Žalos dydžio įvertinimo akte Nr. 16-15-1 nurodyta, kad žalos priežastys nebuvo nagrinėjamos, priežasčių nėra ir antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. Ieškovai nenurodo, kada tiksliai įvyko užliejimas. Be kita ko, liūtis yra nenugalima jėga. Teigia, kad žalos dydis yra nepagrįstas. Nurodo, kad ieškovai neįrodė, jog 2017 m. birželio mėn. buvo padaryta kokia nors žala. Ieškovai, apskaičiuodami žalą, nevertina nusidėvėjimo. Be to, nepagrįstai prašo priteisti 150 Eur už turto įvertinimą, nes šias išlaidas patyrė ne ieškovai o trečiasis asmuo J. G. (t. I, el. b. l. 149-151).

6Atsakovė UAB ,,Baltfina“ atsiliepime ir rašytiniuose paaiškinimuose su patikslintu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovai nepateikė įrodymų, jog turi subjektinę teisę reikšti reikalavimą, nepateikė įrodymų, kad vanduo ištekėjo iš buto Nr. ( - ). Ataskaita parengta 2015 m. liepos 8 d., t. y. prieš 2 metus iki liūties. Ši ataskaita negali būti susijusi su ieškinio įrodinėjamu dalyku. Ieškovai nenurodo tikslios dienos, kada įvyko užliejimas, nurodė, kad nėra žinoma užpylimo data. Žala atsirado dėl jų pačių neatsargaus ir nerūpestingo elgesio su savo patalpų tvarkymu. Prašymas priteisti žalą yra nepagrįstas. Ieškovai neįrodė, kad apskritai 2017 m. birželio mėn. buvo padaryta žala. Pateiktas žalos įvertinimas aiškiai per didelis ir nepagrįstas. Mano, kad ieškovai pakartotinai prašo atlyginti tą pačią žalą, kuri jau išmokėta draudimo bendrovės. 2017 m. birželio 30 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole tik tam tikrose lubų vietose matosi vandens nubėgimo žymės, grindų danga tik vietomis pabrinkusi ir pasikėlusi, nėra būtinybės keisti visas lubas, dažyti visas sienas ar keisti visą grindų laminatą. Be to, nepagrįstai prašo priteisti 150 Eur už turto įvertinimą, nes šias išlaidas patyrė ne ieškovai o trečiasis asmuo J. G.. Rašytiniuose paaiškinimuose papildomai nurodė, kad stogas, ant kurio įrengta buto Nr. 12 terasa, ir terasos laikančiosios konstrukcijos bei inžinerinė įranga yra butų ir kitų patalpų savininkų, taip pat ir ieškovų bei atsakovės UAB „Baltfina“ bendra nuosavybė. Tuo tarpu atsakovė AB „Macte Invest FM“ 2017 birželio mėn., t. y. nuo 2015 m. kovo 19 d. nebebuvo buto Nr. 12 savininkas, tuo pačiu ir terasos bendraturtė. Pažymi, kad jei būtų pripažinta, kad stogo terasos konstrukcijos defektai galėjo lemti žalos ieškovams atsiradimą, tuomet CK 6.266 straipsnio nuostatos, kuriomis vadovaujasi ieškovai, negalėtų būti taikomos. Tokiu atveju žalą turi atlyginti kaltas dėl žalos asmuo, remiantis bendraisiais žalos atlyginimo pagrindais. Terasos dangoje mechaninių pažeidimų ar kitokių atsakovų, kaip terasos naudotojų, sukeltų neigiamų padarinių nebuvo padaryta. Nurodo, kad ieškovų buto patalpos galėjo drėkti dėl stogo konstrukcijos trūkumų, o ne dėl atsakovų veiksmų, naudojantis terasa. Todėl atsakovams negali kilti jokia civilinė atsakomybė dėl ieškovams tariamai padarytos žalos. Taip pat nurodo, kad ieškovai, grįsdami savo reikalavimą, vadovaujasi 2015 m. liepos 8 d. lubų defektų nustatymo ataskaita, kuri parengta prieš keletą metų, joje nėra jokių išvadų dėl 2017 m. birželio pabaigos tariamos liūties galimai padarytos žalos, todėl ši ataskaita nėra ir negali būti susijusi su ieškinio įrodinėjimo dalyku. Pažymi, kad žalos dydžio įvertinimo akte Nr. 16-15-1 nurodyta, kad žalos priežastys nebuvo nagrinėjamos, 2017 m. birželio 30 d. antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokole taip pat nėra nurodomos žalos atsiradimo priežastys ar įvykio data. Teigia, kad palyginus 2014-2015 m. įvykio žalos dydžio įvertinimo aktą Nr. 16-15 ir 2017 m. tariamo įvykio žalos dydžio įvertinimo aktą Nr. 16-15-1 matyti, kad 2017 m. ieškovų nurodomo įvykio realiai negalėjo būti. Sąmatose nurodyti darbai iš esmės sutampa, tik vėliau darytoje sąmatoje surašytos beveik dvigubai didesnės kainos. Remonto darbai po pirmosios sąmatos sudarymo atlikti nebuvo, vadinasi realiai joks įvykis ar naujai patirta žala nebuvo vertinami. Pažymi, kad aktų tekstai taip pat sutampa, paliktos net tos pačios klaidos. Taip pat atsakovė nurodo, kad jei žala buvo padaryta dėl liūties, akivaizdu, kad stichinis meteorologinis reiškinys kaip liūtis ar smarki audra yra nenugalima jėga, o atsakovė liūčių negali nei kontroliuoti, nei kaip nors jų pašalinti. Esant nenugalimai jėgai negali kilti ir atsakovų civilinė atsakomybė. Be to, pažymi, kad yra tikimybė, jog ieškovų nurodomo tariamo įvykio (realiai jo išvis nebuvo) priežastis galėjo būti projektavimo, statybos darbų ir techninės priežiūros klaidos, todėl už ieškovams atsiradusią žalą būtų atsakingi projektavimo ir statybos darbus vykdę bei techninę priežiūrą atlikę asmenys. Pasisakydama dėl žalos dydžio, atsakovė nurodo, kad ieškovai, apskaičiuodami žalą, nevertina ne tik nusidėvėjimo, bet ir tos aplinkybės, kad po 2014 m. įvykio metu padarytos žalos bute Nr. ( - ) iki šiol nebuvo atliktas joks remontas. Kadangi nėra atliktas remontas (nei po 2014 m. įvykio, nei pagal naująją sąmatą), ieškovai neįgyja teisės reikalauti ir PVM dalies kaip nuostolių bei pridėtinių išlaidų, nes ieškovai jokių darbų, apmokestinamų PVM neįsigijo, darbo užmokesčio ir pan. nemokėjo (t. I, el. b. l. 155-157; t. II, el. b. l. 189-192).

7Trečiasis asmuo ADB „Gjensidige“ rašytiniuose paaiškinimuose su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovai tik deklaratyviai nurodė, kad 2017 m. birželio pabaigoje buvo liūtis, kuri apgadino turtą, tačiau nepateikė įrodymų, kokią konkrečiai dieną buvo liūtis, ar išvis ji buvo. Antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nėra užfiksuota nei įvykio data, nei priežastis. Neaišku, kada buvo padaryti antstolio nustatyti apgadinimai bute, neatmeta galimybės, kad tai yra 2015 metų įvykio, už kurį If P&C Insurance AS filialas jau yra išmokėjęs draudimo išmoką ieškovams, pasekmė. Pažymi, kad 2015 m. liepos 8 d. lubų defektų atsiradimo priežasties nustatymo ataskaita parengta tiriant visai kitą įvykį, be to, ataskaita yra trejų metų senumo, todėl ji nepagrindžia ieškovų deklaruojamo įvykio, kurio data byloje yra nežinoma, priežasties. Teigia, kad iš byloje esančių dokumentų darytina išvada, kad labiausiai tikėtina ieškovų deklaruojamo įvykio priežastis – projektavimo, darbų, montavimo klaidos. Nurodo, kad 2015 m. gegužės 28 d. „If P&C Insurance AS” užsakytoje „Lubų defektų priežasties nustatymo ataskaitoje“ nustatyta, kad bute Nr. ( - ), esančiame virš apliejamo buto Nr. ( - ), eksploatuojama terasa įrengta nesilaikant STR 2.05.02:2001 reikalavimų. Esant tokioms aplinkybėms, trečiasis asmuo pažymi, kad už atsiradusią žalą laikytini atsakingais terasos projektavimo ir montavimo darbus vykdę asmenys, o ne atsakovai. Be to, pažymi, kad tuo atveju, jei byloje būtų nustatyta, kad terasa buvo prižiūrima netinkamai, tuomet kiltų visų namo butų savininkų atsakomybė, ką patvirtina teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-634-248/2015). Be to, teigia, kad ieškovų prašomas priteisti žalos dydis 6 243,56 EUR yra nepagrįstas, ieškovai į bylą nėra pateikę jokių dokumentų apie tai, kad jie būtų atlikę buto remonto darbus, atitinkamai ieškovai neįgyja teisės į PVM dalį ir pridėtines išlaidas, kurios UAB ,,DELFA“ sąmatoje nėra išskirtos. Byloje taip pat nėra duomenų ir apie tai, kad ieškovai butą susiremontavo po įvykio, už kurį žalą jau yra atlyginęs If P&C Insurance AS filialas. Tuo atveju, jei butas po minėto įvykio nebuvo suremontuotas, trečiojo asmens teigimu, ieškovai prašo žalos atlyginimo už tuos pačius pažeidimus du kartus. Be to, ne ieškovai yra atsiskaitę už žalos įvertinimą UAB „Delfa“, todėl jiems nepatyrus šių išlaidų, jos negali būti laikomos jų patirtais nuostoliais (t. II, el. b. l 1-4).

8Teismo posėdžių metu ieškovų atstovai palaikė ieškinio reikalavimus ir prašė priteisti žalos atlyginimą iš abiejų atsakovų. Patikslino, kad dėl 2017 metų įvykio buvo paduotas ieškinys, tačiau užliejimai pasikartoja, užlietas ieškovų butas buvo ir paskutinį savaitgalį prieš 2020-01-14 teismo posėdį, todėl pažeidimas yra tęstinis. Tarp šalių nėra ginčo, kad užliejama iš viršaus. Žalos dydį grindžia pagal pirminiuose ieškiniuose nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus, pagrindžiančius atsakovų ieškovams padarytą žalą.

9Trečiasis asmuo J. G. 2020-01-14 teismo posėdžio metu palaikė ieškovų poziciją ir prašė ieškinį tenkinti. Paaiškino, kad jis daugiabučio namo statybos laikotarpiu buvo techninis prižiūrėtojas, gerai žino namo bendras konstrukcijas, butus ir terasas, ne kartą yra bendravęs su ( - ) savininku G. S.. Kol G. S. nebuvo savavališkai išsipjovęs stoglangio, jokių užpylimų nebūdavo, tačiau jau po namo pridavimo, jis atliko tam tikrus savo buto pagerinimus, įsirengė stoglangį, papildomas duris į terasą ir prasidėjo užliejimai. Niekas neprižiūrėjo terasų, todėl įlajos užsinešė lapais, šiukšlėmis, o vanduo ėmė skverbtis per visokius nesandarius tarpus. Vėliau G. S. ėmė vengti bendravimo, todėl nebebuvo galimybės surasti išeities dėl vandens pratekėjimo problemos sprendimo.

10Teismo posėdžių metu atsakovės UAB „Baltfina“ atstovas nesutiko su ieškiniu, prašė taikyti ieškinio senatį.

11Atsakovė AB „Macte Invest FM“ ir tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, UAB „Namų priežiūros centras“, ADB „Gjensidige“ (gautas prašymas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant), apie teismo posėdžio laiką ir vietą buvo tinkamai informuoti, tačiau į teismo posėdį neatvyko, byla išnagrinėta jiems nedalyvaujant (Civilinio proceso kodekso 246 straipsnis).

12Ieškinys atmetamas.

13Byloje nustatyta, kad ginčo metu buto ( - ), savininkais buvo ieškovai: U. G. nuo ( - ), ir L. G. nuo ( - ) (t. I, el. b. l. 23; t. II, el. b. l. 126-128). Iki buto nuosavybės teises perėmė ieškovai, butas nuosavybės teise priklausė trečiajam asmeniui J. G..

14Butas, esantis virš ieškovų buto, t. y. ( - ), iki ( - ) nuosavybės teise priklausė atsakovei AB „Macte Invest FM“ (buvusi „Steponcus ir CO FM“), kuri nuosavybės teises į butą perleido atsakovei UAB ,,Baltfina“ (t. I, el. b. l. 125-127).

15Kaip nustatyta, dėl butui ( - ), apliejimu padarytos žalos atlyginimo, Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo iškelta civilinė byla Nr. e2-7172-933/2016 pagal J. G. ieškinį atsakovui IF P&C Insurance, Lietuvos Respublikoje veikiančiam per IF P&C Insurance filialą dėl įvykio pripažinimo draudžiamuoju. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 27 d. sprendimu, kuris paliktas nepakeistas Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 6 d. nutartimi, ieškinys patenkintas iš dalies. Teismas pripažino įvykį, kurio metu buvo užlietas butas, esantis ( - ), draudžiamuoju pagal 2014 m. rugpjūčio 26 d. sudarytą draudimo sutartį (draudimo liudijimas serija PSNTA Nr. 00082698), bei priteisė ieškovui (šioje byloje trečiajam asmeniui) J. G. 2 058,65 Eur draudimo išmoką. Šia išmokos suma ieškovai U. G. ir L. G. sumažino ieškinio reikalavimus ir šioje byloje prašo priteisti 4 034,91 Eur žalos atlyginimą bei 150 Eur išlaidas dėl žalos dydžio nustatymo (t. II, el. b. l. 77-80) (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

16Ieškovų butas ( - ), 2017 m. birželio mėn. pabaigoje buvo užlietas vandeniu. Šios aplinkybės konstatuotos antstolio Dariaus Stakeliūno 2017 m. birželio 30 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole (t. I, el. b. l. 10-16, 48-56). UAB ,,DELFA“ pagal žalos įvertinimo aktą Nr. 16-15-1, ginčo butui padarytą žalą įvertino 6 093,56 Eur (t. I, el. b. l. 7-9).

17Į bylą pateikta 2015 m. liepos 8 d. lubų defektų atsiradimo priežasties nustatymo ataskaita patvirtina, kad ant įrengtos buto Nr. ( - ) eksploatuojamos terasos įlajos PVC vamzdžio sienelių susikaupęs nuosėdų sluoksnis, kuris sumažina jos pralaidumą, vanduo patekęs po hidroizoliacijos sluoksniu drenuojasi žemyn į perdangos konstrukciją, kol pasiekia buto Nr. ( - ) lubų apdailą; bei buto Nr. ( - ) terasoje stogo danga įrengta nesilaikant STR 2.05.02:2001 reikalavimų hidroizoliacinės dangos ant stačių paviršių butų užleidimui ir slenksčio aukštumui (t. I, el. b. l. 28-46).

18Į bylą taip pat pateiktas UAB ,,DELFA“ 2016 m. birželio 6 d. žalos dydžio įvertinimo aktas Nr. 16-15 dėl 2014 m. lapkričio 9 d. užliejimo metu atsiradusios žalos dydžio įvertinimo butui, esančiam adresu ( - ). Nurodyta, kad žalos dydis – 4 006,31 Eur (t. II, el. b. l. 30-45). Ieškovai į bylą pateikė įrodymus, pasak jų, pagrindžiančius, kad net ir remonto būdu pašalinus byloje aptariamus defektus, žala daroma ir toliau, t. y. vanduo ir toliau į ieškovų butą patenka iš aukščiau esančio buto – 2019 m. vasario 20 d. antstolio Dariaus Stakeliūno sudarytas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 32-19-517, 2019 m. kovo 2 d. medžiagų pirkimo kvitai, 2019 m. kovo 22 d. sąskaita faktūra AJ Nr. 201901, 2019 m. kovo 22 d. prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitas Nr. 1901, 2019 m. spalio 3 d. el. laiškas su priedais (2019 m. spalio 3 d. darytos nuotraukos ir buto planas, kuriame pažymėta defektų atsiradimo vieta) (t. III, el. b. l. 2-20).

19Atsakovės UAB „Baltfina“ pateiktas į bylą 2019 m. gruodžio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Būsto administravimo skyriaus vedėjos E. Š. pasirašytas raštas patvirtina, kad dėl pastato ( - ), stogo terasos konstrukcijos defektus, užliejimo faktus, kreipiantis atskirų butų savininkams, atsakomybę turi prisiimti už pastato techninės priežiūros organizavimą ir esminių statinio reikalavimų laikymo užtikrinimą atsakinga UAB „Mano Būstas NPC, kaip sutartiniu pagrindu teikianti techninės priežiūros paslaugas (t. III el. b. l. 31, pop. bylos priedo 27-28 b.l.).

20Ieškovai, trečiasis asmuo J. G., nurodydami, kad atsakovė AB „Steponcus ir CO FM“ įsirengdama švieslangius, pažeidė stogo dangos konstrukcijas, išpjovė langus nepritaikytom priemonėm ir pan., šių teiginių byloje neįrodė leistinomis įrodinėjimo priemonėmis (t. III, el. b. l. 1-5). Iš atsakovės UAB „Baltfina“ pateikto į bylą 2007 m. spalio 2 d. „Velux Lietuva“ rašto ir 2014 m. lapkričio 24 d. Matavimų centro rašto, darytina išvada, kad vandens pratekėjimo nėra pagrindo sieti su atsakovės bute atliktu stogo lango įrengimu (pop. bylos priedo 32-36 b.l.).

21Ieškovai pateikė teismui 2007 m. rugpjūčio 27 d. Defektinį atliktų stogo darbų patikrinimo aktą, 2015 m. birželio 12 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus raštą, kurie, pasak ieškovų, pagrindžia, kad dėl buto Nr. ( - ) terasos ir stogo defektų yra atsakingas šio buto savininkas, o ne bendrojo naudojimo objektų valdytojas (t. III, el. b. l. 38-40, pop. bylos priedo 46-51 b.l.).

22Teismas nesutinka su tokiais ieškovų argumentais, laiko juos nepagrįstais ir neįrodytais.

23Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.266 straipsnyje reglamentuojama pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų savininko (valdytojo) civilinė atsakomybė: žalą, padarytą dėl jų sugriuvimo ar dėl kitokių trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje numatytos nenugalimos jėgos arba nukentėjusio asmens tyčios ar didelio neatsargumo aplinkybės. Tai atitinka griežtosios civilinės atsakomybės sampratą, kai asmuo atsako už jo veiksmais (neveikimu) padarytą žalą nepaisant jo kaltės.

24Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad jeigu užliejimo priežastis yra statinio ar įrenginių (pvz., vandentiekio tinklų ir sistemų) konstrukciniai trūkumai, taikytina atsakomybė pagal CK 6.266 straipsnį. Tokiu atveju neteisėti asmens veiksmai turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai. Ši išvada gali būti padaryta, jeigu ištirta, kad vanduo negalėjo patekti dėl kitų priežasčių – patekti dėl lietaus pro sienų plyšius, iš bendros nuotekų sistemos ar kitur, o ne tik iš viršuje esančių patalpų. Užpylimas gali įvykti dėl viršuje esančio savininko netinkamo turto valdymo arba naudojimo. Ieškovas neprivalo įrodyti, ar buvo netinkamai valdomas ar naudojamas daiktas, bet turi įrodyti, kad žalą darantis vanduo ištekėjo iš viršuje esančių atsakovo patalpų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008; 2014 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2014; 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2014; 2016 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-534-611/2016, 2017 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-310-916/2017).

25Nors kasacinės instancijos teismo yra išaiškinta, kad pastato bendraturčiai yra atsakingi už žalą be kaltės CK 6.266 straipsnio pagrindu tretiesiems asmenims, tačiau tuo atveju, kai žalos padaryta vienam iš bendraturčių dėl pastato, esančio bendrąja daline pastato savininkų nuosavybe, defekto, CK 6.266 straipsnio nuostatos netaikytinos. Tokiu atveju žala atlyginama bendraisiais žalos atlyginimo pagrindais, žalą turi atlyginti kaltas dėl žalos asmuo, remiantis bendraisiais žalos atlyginimo pagrindais (CK 6.263, 6.246–6.249 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-123/2009).

26Pagal LR CK 4.82 straipsnio 1 dalį, butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga.

27Daugiabučio namo stogas pagal teisinį reguliavimą, yra daugiabučio namo konstrukcija, priklausanti visiems daugiabučio namo butų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad tokia pastato konstrukcija, kai terasa įrengiama ant plokščiojo stogo, turi dvejopą funkcinę paskirtį: ji tarnauja kaip stogas, t. y. pagrindinė namo konstrukcija, sauganti pastato vidų nuo atmosferos poveikio; be to, pastato savininkų ar jų dalies gali būti naudojama kaip terasa (atvira aikštelė) buitiniams, poilsio ir kitokiems poreikiams tenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-634-248/2015). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nepriklausomai nuo to, jog ant plokščiojo stogo (ar jo dalies) įrengta terasa, stogas išlieka namo bendrąja konstrukcija, t. y. objektu, kuris priskiriamas bendrajai dalinei visų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybei. Terasa, kaip atitinkamai įrengta aikštelė, gali būti tiek bendro naudojimo patalpa – tokiu atveju jos nuosavybė taip pat bus bendroji dalinė, tiek gali būti naudojama vieno buto savininkų. Tačiau bet kokiu atveju, taip ir tada, kai terasa naudojama tik vieno buto savininko, o nekilnojamojo turto registre apie jam nuosavybės teise priklausantį butą nurodyta, jog tai butas su terasa, stogo konstrukcija, ant kurios terasa įrengta, ir kitos išorinės terasos konstrukcijos išlieka bendroji dalinė visų butų ar kitų patalpų savininkų nuosavybė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-634-248/2015; 2009 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-123/2009).

28Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (toliau – DNSBĮ) 2 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad bendrojo naudojimo objektai priklauso daugiabučio namo savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise, o prie bendrojo naudojimo objektų priskiriamos bendrosios konstrukcijos, kuriomis laikomos pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys), taip pat bendrojo naudojimo patalpos ir bendroji inžinerinė įranga. Pagal DNSBĮ 4 straipsnio 1 dalį, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuosavybės teisę, butų ir kitų patalpų savininkų teises ir pareigas naudojantis bendrąja nuosavybe, taip pat bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimą nustato Civilinis kodeksas. Galiojančioje DNSBĮ redakcijoje tiesiogiai įvardyta, kad bendrosioms pastato konstrukcijoms, be kita ko, priskiriamas stogas ir terasų laikančiosios konstrukcijos (DNSBĮ 2 straipsnio 15 dalies 1 punktas).

29Byloje nėra ginčo, kad butas Nr. ( - ), esantis virš buto Nr. ( - ), yra su terasa, todėl atsižvelgiant į konstrukcinius terasos (-ų) ypatumus, nėra pagrindo stogo konstrukciją pripažinti buto Nr. ( - ) UAB „Baltfina“ asmenine nuosavybe.

30Vadinasi, nagrinėjamu atveju, CK 6.266 straipsnio nuostatos netaikytinos. Žalos atlyginimo reikalavimai turi būti sprendžiami bendraisiais žalos atlyginimo pagrindais, žalą turint atlyginti kaltam dėl žalos asmeniui, remiantis bendraisiais žalos atlyginimo pagrindais.

31Byloje ieškinys atsakovams dėl žalos atlyginimo grindžiamas neteisėtu turto (terasos konstrukcijų) sugadinimu, t. y. reikalavimas kildinamas iš deliktinės civilinės atsakomybės. Deliktinės civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai suformuluoti CK 6.263 straipsnyje. Jame įtvirtinta kiekvieno asmens pareiga laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė yra galima tik esant visoms būtinosioms jos sąlygoms: neteisėtiems veiksmams, žalai (nuostoliams), priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (nuostolių) bei privalančio atsakyti subjekto kaltei. Pagal CK 6.248 straipsnio 1 dalį, skolininko kaltė yra preziumuojama, tačiau kitas sąlygas – neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, taip pat žalos padarymo faktą ir jos dydį – turi įrodyti ieškovas, jos nėra preziumuojamos.

32Teismas konstatuoja, kad byloje nėra objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kada ir kokiomis aplinkybėmis butas Nr. ( - ) buvo užlietas vandeniu, nenustatyta tiksli defektų atsiradimo priežastis ir laikas. Antstolio 2017-06-30 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole užfiksuoti duomenys nepatvirtina ieškovų ir trečiojo asmens J. G. nurodymų aplinkybių, kad butas užliejamas pakartotinai nuo pat 2007 metų. Taip pat pripažintina, kad anksčiau minėta išnagrinėta civilinė byla Nr. e2-7172-933/2016 pagal J. G. ieškinį atsakovui IF P&C Insurance dėl įvykio pripažinimo draudžiamuoju niekaip nepatvirtina fakto, kad butas buvo užlietas iš atsakovų asmeninės nuosavybės teise priklausančių patalpų. Tokių įrodymų byloje nepateikta.

33Nagrinėjant priežastinio ryšio tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir ieškovui padarytos žalos klausimą turi būti nustatyta, jog atsakovo neteisėti veiksmai lėmė nuostolių atsiradimą ar prie jų prisidėjo. Turto sugadinimo atveju neteisėti atsakovo veiksmai, o ne kitos aplinkybės turi būti turto sugadinimo priežastis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 29 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008).

34Konstatuotina, kad ieškovai neįrodė jų buto užliejimo židinio iš viršuje esančio atsakovo buto fakto. Kaip jau minėta, terasa ir jos konstrukcijos priskiriamos prie namo bendro naudojimo objektų, todėl byloje nesant objektyvių įrodymų dėl atsakovų kaltų veiksmų įrengiant terasoje švieslangį ar kitaip ją netinkamai eksploatuojant, nėra pagrindo jų atsakomybei kilti.

35Rungimosi principas, galiojantis civiliniame procese (CPK 12 straipsnis), lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu. Civilinei bylai reikšmingas aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) teismas nustato, remdamasis įrodymais. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį, faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu.

36Kasacinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2012 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2012; kt.). Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010; 2014 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2014; kt.).

37Pagal byloje pateiktus įrodymus, ieškovams neįrodžius jų buto užliejimo iš aukščiau esančio atsakovų buto, ieškovams nėra pagrindo priteisti dėl užliejimo padarytos žalos atlyginimo iš atsakovų.

38Dėl ieškinio senaties taikymo.

39Atsakovė UAB „Baltfina“ ieškovų reikalavimui priteisti žalos atlyginimą, prašė taikyti ieškinio senatį.

40Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises, pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis). Nors ieškinio senaties termino pasibaigimas nepanaikina asmens teisės kreiptis į teismą, prašant apginti pažeistą teisę, tačiau, ginčo šaliai pareikalavus taikyti ieškinio senatį, yra pagrindas atmesti ieškinį, jeigu teismas nepripažįsta, kad šis terminas praleistas dėl svarbios priežasties (CK 1.126 straipsnio 2 dalis, 1.131 straipsnio 1, 2 dalys). Reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo taikomas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 8 dalis).

41Pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalį, ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Nustatyti, ar ieškinio senaties terminas yra praleistas, įmanoma tik nustačius momentą, nuo kurio prasidėjo šio termino eiga. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ieškinio senaties termino eigos pradžia įstatymo siejama ne su teisės pažeidimu (objektyviuoju momentu), bet su asmens sužinojimu ar turėjimu sužinoti apie savo teisės pažeidimą (subjektyviuoju momentu), nes asmuo gali įgyvendinti teisę ginti savo pažeistą teisę tik žinodamas, kad ši pažeista (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-247-916/2018, 41 punktas, ir nutartyje nurodyta ankstesnė kasacinio teismo praktika).

42Teismas, vertindamas byloje nustatytas aplinkybes apie tai, kad ieškovų reikalavimai atlyginti žalą grindžiami 2017 m. birželio 30 d. antstolio faktinių aplinkybių konstatavimu, sprendžia, jog ieškovai į teismą dėl žalos atlyginimo 2017-08-11 kreipėsi nepraleidę ieškinio senaties termino, todėl vien dėl ieškinio senaties termino, jų reikalavimų nėra pagrindo atmesti.

43Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

44Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

45Ieškovai pateikė įrodymus apie sumokėtus 140 Eur žyminį mokestį, 140 Eur už apeliacinį skundą, 500 Eur už atstovavimą teisme, 1 500 Eur L. G. patirtų išlaidų už advokato padėjėjo teisinę pagalbą (t. I, el. b. l. 6, t.II, el.b.l.71, 129). Trečiasis asmuo J. G. pateikė įrodymus apie patirtas 500 Eur išlaidas advokato teisinei pagalbai (39-40 b.l. pop. bylos priedas).

46Atsakovė AB „Macte Invest FM“ pateikė įrodymus apie patirtas 3 000,50 Eur advokato teisinei pagalbai apmokėti (t. I, al.b.l.94, 110), t.II, el. b.l.66-69, 140).

47Atsakovės UAB „Baltfina“ bylinėjimosi išlaidas sudaro 300 Eur (b.l.31, pop. bylos priedas).

48Ieškinį atmetus, iš ieškovų lygiomis dalimis valstybei priteistinos teismo patirtos 20,59 Eur bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų iš teismo siuntimu (CPK 92 straipsnis).

49Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 269-271 straipsniais,

Nutarė

50ieškinį atmesti.

51Priteisti atsakovės akcinės bendrovės Macte Invest FM, j.a.k.122601232, naudai iš L. G., a.k. ( - ) ir U. G., a.k. ( - ) lygiomis dalimis 3 000,50 Eur (tris tūkstančius eurų 50 euro centų) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

52Priteisti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltfina“, j.a.k. 303922851, naudai iš L. G., a.k. ( - ) ir U. G., a.k. ( - ) lygiomis dalimis 300 Eur (tris šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

53Priteisti lygiomis dalimis iš ieškovų L. G., a.k. ( - ) ir U. G., a.k. ( - ) 20,59 Eur (dvidešimt eurų 59 euro centus) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybės naudai. Valstybės naudai priteista suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai, į.k. 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią banke „Swedbank”, AB, įmokos kodas 5660, arba surenkamąją sąskaitą Nr. LT122140030002680220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, įmokos kodas 5660. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina nedelsiant pateikti teismui.

54Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Gitana Butrimaitė, sekretoriaujant... 2. Teismas... 3. ieškovai, patikslinę ieškinio reikalavimus, prašo priteisti solidariai iš... 4. Ieškovai patikslintame ieškinyje nurodė, kad yra buto Nr. ( - ), esančio... 5. Atsakovė AB „Macte Invest FM“ atsiliepime su patikslintu ieškiniu... 6. Atsakovė UAB ,,Baltfina“ atsiliepime ir rašytiniuose paaiškinimuose su... 7. Trečiasis asmuo ADB „Gjensidige“ rašytiniuose paaiškinimuose su... 8. Teismo posėdžių metu ieškovų atstovai palaikė ieškinio reikalavimus ir... 9. Trečiasis asmuo J. G. 2020-01-14 teismo posėdžio metu palaikė ieškovų... 10. Teismo posėdžių metu atsakovės UAB „Baltfina“ atstovas nesutiko su... 11. Atsakovė AB „Macte Invest FM“ ir tretieji asmenys, nepareiškiantys... 12. Ieškinys atmetamas.... 13. Byloje nustatyta, kad ginčo metu buto ( - ), savininkais buvo ieškovai: U. G.... 14. Butas, esantis virš ieškovų buto, t. y. ( - ), iki ( - ) nuosavybės teise... 15. Kaip nustatyta, dėl butui ( - ), apliejimu padarytos žalos atlyginimo,... 16. Ieškovų butas ( - ), 2017 m. birželio mėn. pabaigoje buvo užlietas... 17. Į bylą pateikta 2015 m. liepos 8 d. lubų defektų atsiradimo priežasties... 18. Į bylą taip pat pateiktas UAB ,,DELFA“ 2016 m. birželio 6 d. žalos... 19. Atsakovės UAB „Baltfina“ pateiktas į bylą 2019 m. gruodžio 2 d.... 20. Ieškovai, trečiasis asmuo J. G., nurodydami, kad atsakovė AB „Steponcus ir... 21. Ieškovai pateikė teismui 2007 m. rugpjūčio 27 d. Defektinį atliktų stogo... 22. Teismas nesutinka su tokiais ieškovų argumentais, laiko juos nepagrįstais ir... 23. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.266 straipsnyje reglamentuojama... 24. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad jeigu užliejimo... 25. Nors kasacinės instancijos teismo yra išaiškinta, kad pastato bendraturčiai... 26. Pagal LR CK 4.82 straipsnio 1 dalį, butų ir kitų patalpų savininkams... 27. Daugiabučio namo stogas pagal teisinį reguliavimą, yra daugiabučio namo... 28. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (toliau... 29. Byloje nėra ginčo, kad butas Nr. ( - ), esantis virš buto Nr. ( - ), yra su... 30. Vadinasi, nagrinėjamu atveju, CK 6.266 straipsnio nuostatos netaikytinos.... 31. Byloje ieškinys atsakovams dėl žalos atlyginimo grindžiamas neteisėtu... 32. Teismas konstatuoja, kad byloje nėra objektyvių įrodymų, patvirtinančių,... 33. Nagrinėjant priežastinio ryšio tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir... 34. Konstatuotina, kad ieškovai neįrodė jų buto užliejimo židinio iš... 35. Rungimosi principas, galiojantis civiliniame procese (CPK 12 straipsnis), lemia... 36. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad teismai, vertindami... 37. Pagal byloje pateiktus įrodymus, ieškovams neįrodžius jų buto užliejimo... 38. Dėl ieškinio senaties taikymo.... 39. Atsakovė UAB „Baltfina“ ieškovų reikalavimui priteisti žalos... 40. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per... 41. Pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalį, ieškinio senaties terminas prasideda nuo... 42. Teismas, vertindamas byloje nustatytas aplinkybes apie tai, kad ieškovų... 43. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 44. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios... 45. Ieškovai pateikė įrodymus apie sumokėtus 140 Eur žyminį mokestį, 140 Eur... 46. Atsakovė AB „Macte Invest FM“ pateikė įrodymus apie patirtas 3 000,50... 47. Atsakovės UAB „Baltfina“ bylinėjimosi išlaidas sudaro 300 Eur (b.l.31,... 48. Ieškinį atmetus, iš ieškovų lygiomis dalimis valstybei priteistinos teismo... 49. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 269-271... 50. ieškinį atmesti.... 51. Priteisti atsakovės akcinės bendrovės Macte Invest FM, j.a.k.122601232,... 52. Priteisti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltfina“, j.a.k.... 53. Priteisti lygiomis dalimis iš ieškovų L. G., a.k. ( - ) ir U. G., a.k. ( - )... 54. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...