Byla e2-1898-1051/2018
Dėl žalos atlyginimo – negautų pajamų už įmonės bankroto administravimo paslaugas, procesinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Irma Valiuškienė,

2sekretoriaujant Kornelijai Veršnickaitei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Verslo teisė ir valdymas“ atstovei S. G.,

4atsakovo S. Č. atstovei adv. pad. Alinai Bissekerskajai - Ruzgei,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę pagal ieškovo UAB „Verslo teisė ir valdymas“ ieškinį atsakovui S. Č. dėl žalos atlyginimo – negautų pajamų už įmonės bankroto administravimo paslaugas, procesinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7Ginčo esmė, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimai

 1. Ieškovas UAB „Verslo teisė ir valdymas“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo S. Č. 2500,00 Eur žalos atlyginimą – negautas pajamas už įmonės bankroto administravimo paslaugas, 5 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2015 m. birželio 16 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Bafolas“. Bankroto administratoriumi paskirtas ieškovas UAB „Verslo teisė ir valdymas“. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gruodžio 18 d. nutartimi patvirtino kreditorių reikalavimus, taikė įmonei supaprastintą bankroto procesą. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. vasario 21 d. priėmė sprendimą dėl įmonės pabaigos. Įmonė išregistruota iš juridinių asmenų registro. Atsakovas S. Č. nuo 2002 m. rugsėjo 25 d. iki 2015 m. balandžio 30 d. ėjo UAB „Bafolas“ vadovo pareigas. Iškėlus įmonei bankroto bylą, įmonės vadovas finansinės atskaitomybės neparengė ir bankroto administratoriui jokio turto neperdavė.
 3. Vilniaus apygardos teismo teisėjo D. R. 2016 m. sausio 18 d. rezoliucija buvo patvirtinta 3000,00 Eur administravimo išlaidų sąmata, tame skaičiuje administravimo paslauga – 2500,00 Eur. 2500,00 Eur administratorius turi teisę gauti už įmonės bankroto administravimą. Įmonės bankroto proceso metu pajamų negauta, jokio turto atsakovas administratoriui neperdavė. Todėl atsakovui kyla pareiga sumokėti 2500,00 Eur ieškovui už įmonės bankroto administravimo paslaugas. Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 11 p. nustatyta, kad prisiėmęs riziką administratorius, kuris administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisė kreiptis į teismą, prašydamas priteisti administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo, savininko (savininkų) dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonės vadovas, savininkas (savininkai) kreditoriui ar administratoriui atsako solidariai.
 4. Atsakovas S. Č. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovo pareikšto ieškinio patenkinimas galimas tik esant abiems būtinosioms sąlygoms : 1) prisiėmęs riziką administratorius savo lėšomis apmokėjo teismo bei administravimo išlaidas, kurios jam nebuvo atlygintos iš administruojamos įmonės turto; 2) įmonės vadovas (ar kitas asmuo pagal kompetenciją) yra atsakingas už tai, kad jis įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Taigi, šiuo atveju būtina nustatyti abi nurodytas sąlygas.
 5. Į administravimo paslaugą ieškovas įtraukė ir juridines paslaugas, nurodydamas, jog teismui pateikti du ieškiniai dėl žalos atlyginimo : 11206,80 Eur ir 4375,62 Eur. Byloje nepateiktas ieškovo suteiktų administravimo paslaugų detalizavimas. Atsakovas nurodė, kad ieškovas, reikšdamas reikalavimą dėl administravimo išlaidų priteisimo iš atsakovo, ieškinyje nenurodė, kad ieškovas, administruodamas BUAB „Bafolas“, pateikė pareiškimą Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybai dėl to, kad atsakovas neperduoda ieškovui BUAB „Bafolas“ dokumentų, kuriuos galimai paslėpė ar sunaikino, 2015 m. gruodžio 11 d. nutarimu buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą. Ieškovas taip pat pareiškė ieškinį dėl žalos atlyginimo Vilniaus miesto apylinkės teismui, kuriuo reikalavo priteisti iš atsakovo dėl sudarytų sandorių atsiradusią žalą – 11206,80 Eur. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. birželio 17 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-6496-535/2016 ieškovo pareikštus reikalavimus atmetė, o Vilniaus apygardos teismas 2017 m. sausio 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-688-467/2017 pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Ieškovas taip pat pareiškė ieškinį dėl žalos atlyginimo Vilniaus miesto apylinkės teismui, kuriuo reikalavo priteisti iš atsakovo dėl jo neteisėto neveikimo atsiradusią žalą – 4 375,62 Eur. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. liepos 28 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-7074-808/2016 ieškovo pareikštus reikalavimus tenkino, tačiau Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2A-2751-392/2016 pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą, kuriuo ieškovo reikalavimus atmetė.
 6. Taigi, visi ieškovo veiksmai, atlikti siekiant įrodyti atsakovo kaltę dėl žalos atsiradimo bei neteisėtus veiksmus, neperduodant BUAB „Bafolas“ turto ir dokumentų, taip pat neteisėtais veiksmais ir neveikimu padarant žalos įmonei bei jos kreditoriams, buvo atmesti kaip nepagrįsti. Be to, atsakovo naudai iš BUAB „Bafolas“ priteista 300,00 Eur suma bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, ir iš ieškovo administravimo išlaidų atsakovo naudai priteista 400,00 Eur suma bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Atsakovo nurodytose bylose patirtos išlaidos nebuvo atlygintos atsakovui, tokiu būdu, dėl ieškovo netinkamo administravimo atsakovas šiai dienai patyrė 700,00 Eur dydžio žalą, kurios 400,00 Eur dalis įsiteisėjusiu teismo sprendimu turi būti atlyginama atsakovui iš administravimo išlaidų, kurias šioje byloje iš atsakovo siekia priteisti ieškovas. Ieškovas ieškinyje nedetalizuoja, kuri administravimo išlaidų dalis tenka administravimo paslaugoms, o kuri – teisinėms. Byloje nepaaiškinta, remiantis kokiais kriterijais apskaičiuota administravimo išlaidų suma. Aplinkybė, kad Vilniaus apygardos teismas rezoliucija patvirtino didžiausią administravimui skirtų lėšų sąmatą, savaime nereiškia, kad visa patvirtinta suma buvo panaudota (CPK 12 str., 178 str.).
 7. Pažymėjo, kad sprendžiant klausimą dėl civilinės atsakomybės administracijos vadovui ir įmonės savininkams taikymo, būtina nustatyti šių asmenų civilinės atsakomybės sąlygas. Įmonės administracijos vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, t. y. bendrovės vadovas.
 8. Neteisėti veiksmai, tai neteisėtas neveikimas, kai įmonės vadovas savo vadovavimo įmonei laikotarpiu neatliko imperatyvios pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (Įmonių bankroto įstatymo 8 str.). Nagrinėjamu atveju dėl atsakovo kaltės laiku neinicijavus BUAB „Bafolas“ bankroto bylos yra priimtas prejudicinę galią turintis įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo nustatyta, kad atsakovas neatliko neteisėtų veiksmų (neveikimo), neinicijuodamas įmonės bankroto bylos. Tokiu būdu, neįvykdyta antroji būtinoji atsakovo atsakomybės pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 11 d. sąlyga – kaltė dėl pareigos pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo neįvykdymo.
 9. Bylą nagrinėjant teismo posėdyje ieškovo UAB „Verslo teisė ir valdymas“ atstovė S. G. prašė ieškinį patenkinti. Iš esmės savo reikalavimus palaikė ieškinyje išdėstytomis aplinkybėmis. Papildomai nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 22 d. sprendime nenustatyta atsakovo kaltė dėl jo nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos UAB „Bafolas“ iškėlimo, nes teismas, anot ieškovo atstovės, nenustatė tikslios datos, kada įmonė tapo nemokia. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo kasacine tvarka neskundė. Pažymėjo, kad minėtas teismo sprendimas ir jame nurodytos faktinės aplinkybės nereiškia, kad atsakovas buvo ne tas asmuo, kuris turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Patvirtino, kad davė Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka sutikimą administruoti UAB „Bafolas“, jei jam būtų iškelta bankroto byla, prieš duodant sutikimą matė, kad įmonė laiku jau nuo 2008 metų neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų viešajam registrui. Ieškovo atstovės teigimu, atsakovas 2009 metais privalėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos UAB „Bafolas“ iškėlimo, tačiau to nepadarė, todėl dabar privalo atlyginti ieškovui žalą, t. y. 2500,00 Eur negautas pajamas už įmonės bankroto administravimo paslaugas.
 10. Bylą nagrinėjant teismo posėdyje atsakovo atstovė adv. pad. Alina Bissekerskaja – Ruzgė ieškinį prašė atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas iš ieškovo, pakartojo atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus ir motyvus.

8Teismas

konstatuoja:

9Ieškinys atmestinas.

10Faktinės bylos aplinkybės

 1. Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais ir Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-4603-560/2015, UAB „Bafolas“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas ieškovas UAB „Verslo teisė ir valdymas“ (b. l. 4-6). Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 18 d. nutartimi UAB „Bafolas“ taikytas supaprastinas bankroto procesas, teismui konstatavus, kad įmonė neturi turto teismo ir administravimo išlaidoms padengti (b. l. 7-8). Vilniaus apygardos teismo teisėjo, nagrinėjusio UAB „Bafolas“ bankroto bylą, 2016 m. sausio 18 d. rezoliucija patvirtinta nuo bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo administravimo išlaidų sąmata, viso 3000,00 Eur, kurią sudaro 2500,00 Eur administravimo paslaugos (tame skaičiuje pateikti du ieškiniai dėl žalos atlyginimo : 11206,80 Eur ir 4375,62 Eur) ir 500,00 Eur ūkio išlaidos (b. l. 9). Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 21 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. B2-187-560/2017, BUAB „Bafolas“ pripažinta pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruota iš Juridinių asmenų registro (b. l. 10-11). Ieškovas reiškia reikalavimą priteisti iš atsakovo S. Č. (buvo įmonės vadovo) 2500,00 Eur žalos atlyginimą – negautas pajamas už įmonės bankroto administravimo paslaugas, reikalavimą grįsdamas 2017 m. sausio 28 d. sąskaita- faktūra Nr. 016 (b. l. 118). Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 28 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-7074-808/2016, buvo patenkintas bankroto administratoriaus UAB „Verslo teisė ir valdymas“ ieškinys atsakovui S. Č. dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad atsakovas, kaip įmonės vadovas, laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, atlyginimo (b. l. 77-83), tačiau Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2A-2751-392/2016, patenkintas atsakovo apeliacinis skundas, panaikintas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 28 d. sprendimas ir priimtas naujas sprendimas, kuriuo ieškinys atmestas, apeliacinės instancijos teismui konstatavus, kad ieškovo nurodomu laikotarpiu atsakovas neturėjo galimybės pateikti pareiškimo teismui dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo (b. l. 84-90).

11Dėl bylos esmės

 1. Byloje kilo ginčas dėl įmonės vadovo atsakomybės atlyginti juridinio asmens bankroto proceso metu turėtas administravimo išlaidas. Administratorius, įvykdęs įmonės bankroto procedūras, turi teisę gauti už tai atlyginimą ir išlaidų, turėtų atliekant įmonės bankroto administravimą, kompensavimą. Kitaip tariant, administratorius turi galiojančią reikalavimo teisę į įmonę gauti teismo patvirtintą administravimo išlaidų sumą, o bankrutuojanti įmonė turi galiojantį ir teisėtą įsipareigojimą administratoriui šią sumą sumokėti (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-750/2013). Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalį, kreditorius, įmokėjęs pagal šio straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo ar kitų asmenų pagal kompetenciją dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Taigi, pagal šią įstatymo nuostatą administravimo išlaidų suma teismine tvarka išieškoma iš įmonės vadovo, savininko (savininkų) dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia, nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei.
 2. Tačiau tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas. Jos yra neteisėti įmonės vadovo veiksmai, dėl jų atsiradusi žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos bei kaltė. Sprendžiant klausimą dėl civilinės atsakomybės administracijos vadovui ir įmonės savininkams taikymo, būtina nustatyti šių asmenų civilinės atsakomybės sąlygas. Įmonės administracijos vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (CPK 182 str. 4 p.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimt civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).
 3. Kaip minėta šio teismo sprendimo 12 punkte, svarbus aspektas yra tai, kad pagal ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalį, administravimo išlaidų suma teismine tvarka išieškoma iš įmonės vadovo dėl to, kad šis įmonei tapus nemokia, nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Tai reiškia, kad ieškovo pareikšto ieškinio patenkinimas galimas tik esant abiems būtinosioms sąlygoms : 1) prisiėmęs riziką administratorius savo lėšomis apmokėjo teismo bei administravimo išlaidas, kurios jam nebuvo atlygintos iš administruojamos įmonės turto; 2) įmonės vadovas (ar kitas asmuo pagal kompetenciją) yra atsakingas už tai, kad jis įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei.
 4. Nagrinėjamu atveju byloje nėra ginčo dėl to, kad bankroto administratoriui UAB „Verslo teisė ir valdymas“ administravimo išlaidos nebuvo apmokėtos, šią aplinkybę patvirtina ir ieškovo pateiktas 2017 m. sausio 28 d. BUAB „Bafolas“ Likvidavimo aktas, iš kurio matyti, kad įmonės bankroto procedūrų metu pajamų negauta, liko nepatenkinti teismo patvirtinti kreditoriniai reikalavimai (b. l. 117). Prašydamas priteisti administravimo išlaidas, kurios nebuvo apmokėtos, bankroto administratorius reikalauja ne visos teisėjo rezoliucija patvirtintos 3000,00 Eur administravimo išlaidų sumos, bet 2500,00 Eur sumą, kurią sudaro ieškovo suteiktos administravimo paslaugos (tame skaičiuje pateikti du ieškiniai dėl žalos atlyginimo : 11206,80 Eur ir 4375,62 Eur), pagrįstos 2017 m. sausio 28 d. sąskaita – faktūra Nr. 016 (b. l. 9, 118). Šiuo atveju aplinkybė, kad ieškovo teikti ieškiniai buvo atmesti (b. l. 64-69, 70-76, 78-83, 84-90), nėra pagrindas mažinti ieškovo patirtų administravimo išlaidų sumos (CPK 185 str.).
 5. Kaip teisingai nurodė teismo posėdžio metu ieškovo atstovė, ieškovas, būdamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi, vykdydamas Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus, bankrutuojančios įmonės vardu kreipėsi į teismą ieškiniais, reikalaudamas bankrutuojančiai įmonei iš atsakovo (buvusio įmonės vadovo) priteisti žalos atlyginimą. Todėl ta aplinkybė, kad ieškiniai buvo atmesti, negali būti pagrindu daryti išvadai, kad dėl to gali būti mažinamos administravimo išlaidos. Byloje nėra įrodymų, kad į 2500,00 Eur administravimo išlaidų sumą ieškovas būtų įtraukęs bylinėjimosi išlaidas, kurios buvo patirtos bylas nagrinėjant teisme. Byloje pateikti įrodymai, kad bankroto administratoriaus vadovė turi teisės magistro kvalifikacinį laipsnį (b. l. 24), todėl ta aplinkybė, kad taupydama bankrutuojančios įmonės lėšas, ji nesikreipė į advokatus dėl procesinių dokumentų parengimo ir atstovavimo teisme, o ieškinius rengė pati, vykdydama jai įstatymo priskirtas pareigas ir suteiktas teises, tačiau ieškiniai teismo buvo pripažinti nepagįstais, nesudaro pagrindo mažinti bankroto administratoriaus negautų pajamų dydžio už suteiktas įmonės bankroto administravimo paslaugas (CPK 185 str.).
 6. Todėl darytina išvada, kad bankroto administratorius yra kreditorius, kuris patyrė žalą. T. y. byloje nustatyta pirmoji būtina ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalyje numatyta sąlyga, kad prisiėmęs riziką administratorius savo lėšomis apmokėjo 2500,00 Eur teismo bei administravimo išlaidas, kurios jam nebuvo atlygintos iš administruojamos įmonės turto. Tačiau tam, kad būtų pagrindas minėtą sumą ieškovui priteisti iš atsakovo, byloje turi būti nustatyta, kad atsakovas (buvęs bankrutavusios įmonės vadovas) yra atsakingas už tai, kad jis įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei.
 7. Kaip jau buvo minėta, įmonės administracijos vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (CPK 182 str. 4 p.). Atsakovas, siekdamas paneigti savo kaltę, pateikė įrodymus apie tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 28 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-7074-808/2016, buvo patenkintas bankrutuojančios įmonės vardu bankroto administratoriaus UAB „Verslo teisė ir valdymas“ pareikštas ieškinys atsakovui S. Č. dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad atsakovas, kaip įmonės vadovas, laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, atlyginimo (b. l. 77-83), tačiau Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2A-2751-392/2016, patenkintas atsakovo apeliacinis skundas ir panaikintas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 28 d. sprendimas ir priimtas naujas sprendimas, kuriuo ieškinys atmestas, apeliacinės instancijos teismui konstatavus, kad ieškovo nurodomu laikotarpiu atsakovas neturėjo galimybės pateikti pareiškimo teismui dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo (b. l. 84-90).
 8. Prejudicinis faktas – tai faktas ar aplinkybė, nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys. Prejudicinis faktas gali būti tiek teismo nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, tiek bet koks kitas faktas ar aplinkybė, kurią nustatė teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės ir įvertinęs byloje esančius įrodymus. Prejudicinė teismo sprendimo galia reiškia, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytų faktų šalys nebegali ginčyti kitose bylose.
 9. Iš minėto Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2A-2751-392/2016 (b. l. 84-90), matyti, kad apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atsakovo S. Č. apeliacinį skundą, vertino bankroto administratoriaus nurodytus argumentus, kad atsakovas, kaip įmonės vadovas, geriausiai žinantis įmonės finansinę būklę, privalėjo nedelsdamas dar 2009-2010 metais kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, bet to nepadarė (minėto sprendimo 1 lapas). Apeliacinės instancijos teismas, priimdamas sprendimą, kuriuo ieškinį atmetė, konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog apeliantas, ieškovo nurodomu laikotarpiu, nesikreipdamas į teismą dėl UAB „Bafolas“ bankroto bylos iškėlimo padarė jai žalą, kadangi pastarasis neturėjo galimybės pateikti pareiškimo teismui dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo, nes tuo metu buvo areštuotas (minėto sprendimo 7 lapas). Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas yra įsiteisėjęs, ieškovas patvirtino, kad kasacine tvarka jo neskundė. Tai reiškia, kad minėtas teismo sprendimas, kuriuo atmestas BUAB „Bafolas“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Verslo teisė ir valdymas“, ieškinys atsakovui S. Č. dėl žalos atlygimo ir konstatuota, kad pastarasis neturėjo galimybės pateikti pareiškimo teismui dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo, yra prejudicinis faktas (CPK 182 str. 2 p.).
 10. Dėl išdėstyto teismas sprendžia, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu yra konstatuota, kad atsakovas, kaip įmonės vadovas, nėra atsakingas už tai, kad jis įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, šiuo konkrečiu atveju konstatuota, kad atsakovas neturėjo galimybės pateikti pareiškimo teismui dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo. Tai reiškia, kad atsakovas, kaip įmonės vadovas, paneigė savo kaltės prezumpciją įsiteisėjusiu teismo sprendimu.
 11. Konstatavus, kad nėra atsakovo kaltės tame, jog jis įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, t. y. nesant ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalyje nurodytos antrosios būtinosios sąlygos, negali būti tenkinamas bankroto administratoriaus ieškinys dėl administravimo išlaidų sumos, kaip žalos atlyginimo, priteisimo iš atsakovo. Todėl ieškinys atmestinas.

12Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

 1. Byloje nustatyta, kad atsakovas S. Č. turėjo 650,00 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų (b. l. 63, 111-112, 113, 114). Advokato pagalbos ir atstovavimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, todėl, ieškinį atmetus, atsakovui iš ieškovo priteistinos 650,00 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidos (CPK 93 str. 1 d., 98 straipsnis).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265, 268–270, 279, straipsniais,

Nutarė

14Ieškinį atmesti.

15Priteisti iš ieškovo UAB „Verslo teisė ir valdymas“ (j. a. k. 304032404) atsakovui S. Č. (a. k. ( - )) 650,00 Eur (šešis šimtus penkiasdešimt eurų) advokato teisinės pagalbos išlaidas.

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai