Byla 2A-266/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danutės Milašienės, sekretoriaujant Dianai Lavrinovičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovui Z. J. , atsakovo atstovui advokatui Tomui Ivanauskui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „LIT-INVEST“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 17 d. sprendimo, kuriuo patenkintas ieškinys, civilinėje byloje Nr. 2-2313-798/2008 pagal ieškovo bankrutuojančios UAB „Ekomanija“ administratoriaus ieškinį atsakovui UAB „LIT-INVEST“ dėl piniginio užstato grąžinimo ir bankrutuojančios UAB ,,Ekomanija“ administratoriaus atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutarties, kuria patvirtintas kreditoriaus UAB ,,LIT-INVEST“ finansinis reikalavimas UAB ,,Ekomanija“ bankroto byloje Nr. B2-962-565/2009.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 17 d. nutartimi civilinė byla pagal atsakovo UAB ,,LIT-INVEST“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 17 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas, civilinėje byloje pagal ieškovo BUAB ,,Ekomanija“ bankroto administratoriaus ieškinį atsakovui UAB ,,LIT-INVEST“ dėl piniginio užstato grąžinimo buvo sustabdyta, kol BUAB ,,Ekomanija“ bankroto byloje įsiteisės procesinis sprendimas dėl kreditoriaus UAB ,,LIT-INVEST“ finansinio reikalavimo patvirtinimo. Lietuvos apeliaciniam teismui gavus bankrutuojančios UAB ,,Ekomanija“ bankroto administratoriaus atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutarties, kuria patvirtintas kreditoriaus UAB ,,LIT-INVEST“ finansinis reikalavimas UAB ,,Ekomanija“ bankroto byloje, teisėjų kolegija, nustačiusi, kad teismo žinioje yra dvi civilinės bylos, kuriose pareikšti reikalavimai yra glaudžiai susiję, t. y. civilinė byla pagal atsakovo UAB ,,LIT-INVEST“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 17 d. sprendimo, kuriuo patenkintas ieškinys, civilinėje byloje pagal ieškovo bankrutuojančios UAB ,,Ekomanija“ bankroto administratoriaus ieškinį atsakovui UAB ,,LIT-INVEST“ dėl piniginio užstato grąžinimo bei civilinė byla pagal bankrutuojančios UAB ,,Ekomanija“ bankroto administratoriaus atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutarties, kuria patvirtintas kreditoriaus UAB ,,LIT-INVEST“ finansinis reikalavimas UAB ,,Ekomanija“ bankroto byloje, 2009 m. liepos 30 d. nutartimi nusprendė atnaujinti bylos nagrinėjimą pagal atsakovo UAB ,,LIT-INVEST“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 17 d. sprendimo ir šias bylas sujungti.

4Vilniaus apygardos teismo 2008 m. sausio 18 d. nutartimi UAB ,,Ekomanija“ iškelta bankroto byla.

5Ieškovo BUAB „Ekomanija“ administratorius 2008 m. birželio 3 d. ieškiniu prašė įpareigoti atsakovą UAB „LIT-INVEST“ grąžinti 80 000 Lt užstatą. Nurodė, kad 2006 m. rugpjūčio 22 d. UAB „Ekomanija“ (nuomininkas) su UAB „LIT-INVEST“ (nuomotoju) pasirašė patalpų ir įrangos nuomos sutartį. Pagal šios sutarties 5 straipsnio 5 dalį nuomininkas UAB „Ekomanija“ sumokėjo 80 000 Lt išankstinį užstatą. Sutarties šalys susitarė, kad užstatas nėra įskaitomas į nuomos mokestį ir yra grąžinamas nuomininkui per 5 dienas po nuomos sutarties pasibaigimo ir nuomojamo turto grąžinimo nuomotojui, atskaičius galimus nuostolius ar žalą patalpoms. Atsakovas 2007 m. balandžio 13 d. raštu Nr. 041 pranešė apie nuomos sutarties nutraukimą, bet sumokėto užstato negrąžino.

6UAB ,,Ekomanija“ bankroto byloje kreditorius UAB ,,LIT-INVEST“ prašė patvirtinti jo 38 869,69 Lt finansinį reikalavimą BUAB ,,Ekomanija“. Kreditorius nurodė, kad jis su UAB ,,Ekomanija“ 2006 m. rugpjūčio 22 d. sudarė nuomos sutartį, kuria išnuomojo UAB ,,Ekomanija“ kavinės patalpas su įranga, esančias Saltoniškių g. 34A, Vilniuje. UAB ,,Ekomanija“ už laikotarpį nuo 2006 m. spalio 31 d. iki 2007 m. rugsėjo 30 d. nesumokėjo UAB ,,LIT-INVEST“ 48 701,53 Lt nuomos mokesčio ir 38 272,54 Lt eksploatavimo išlaidų. Išsikeldama iš patalpų UAB ,,Ekomanija“ jas paliko su defektais. Defektų šalinimo išlaidos sudaro 29 454,80 Lt. Pagal nuomos sutarties sąlygas nuomininkas UAB ,,Ekomanija“ nuomotojui sumokėjo 80 000 Lt užstatą, kuris naudojamas galimų nuostolių ar žalos, padarytos nuomojamoms patalpoms, atlyginimui užtikrinti. UAB ,,LIT-INVEST“ nurodė, kad dėl UAB ,,Ekomanija“ veiksmų netinkamai vykdant nuomos sutartį UAB ,,LIT-INVEST“ patyrė 116 428,87 Lt nuostolius, kuriems atlyginti buvo panaudotas 80 000 Lt užstatas, todėl likusi nesumokėta suma yra 36 428,88 Lt. Kadangi UAB ,,Ekomanija“ nesumokėjo šios sumos, už laikotarpį nuo 2007 m. lapkričio 12 d. iki 2008 m. sausio 17 d. apskaičiuoti nuomos sutartyje numatyti 0,1 procento dydžio delspinigiai sudaro 2 440,81 Lt.

7Vilniaus apygardos teismas 2008 m. spalio 17 d. sprendimu ieškovo BUAB „Ekomanija“ ieškinį patenkino visiškai – įpareigojo atsakovą UAB „LIT-INVEST“ grąžinti 80 000 Lt užstatą. Teismas nurodė, kad 2007 m. balandžio 13 d. atsakovas pranešė apie nuomos sutarties nutraukimą, nurodydamas, kad nuo 2007 m. balandžio 23 d. vienašališkai nutraukia nuomos sutarties galiojimą, bet sumokėto užstato ieškovui negrąžino. Ginčas tarp šalių kilo dėl UAB „LIT-INVEST“ 2007 m. lapkričio 9 d. vienašališkai išrašyto Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo akto, kurį UAB ,,LIT-INVEST“ laiko tinkamu tarpusavio skolų įskaitymo aktu. Teismo manymu, UAB „LIT-INVEST“ su UAB „Ekomanija“ iš esmės galėjo atlikti tarpusavio priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą. 2008 m. sausio 18 d. iškėlus ieškovui bankroto bylą, jis turi teisę reikalauti iš atsakovo įvykdyti įsipareigojimą, nors bankroto byloje pateikęs įmonės debitorių sąrašą 2007 m. lapkričio 1 d. datai, ieškovas nenurodė atsakovo kaip debitoriaus. Atsakovo UAB „LIT-INVEST“ generalinio direktoriaus 2005 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 0511-277.1 nurodyta, kurie šios įmonės darbuotojai turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti atitinkamus dokumentus. UAB „LIT-INVEST“ 2007 m. lapkričio 9 d. Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktą sudarė buhalterė V. B. , kuri pagal minėtą įsakymą yra įgaliota surašyti skolų suderinimo ir padengimo aktus. Teismas sutiko su ieškovo pozicija, kad UAB „LIT-INVEST“ 2007 m. lapkričio 9 d. išrašytas Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas formaliąja dokumento pavadinimo prasme negali būti laikomas skolos įskaitymo aktu, nes pats atsakovas išrašytą dokumentą pavadino „Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas“, o ne skolų padengimo aktu arba užskaitos aktu, kurie naudojami įmonės buhalterinėje apskaitoje. Tokias aplinkybes patvirtina UAB „LIT-INVEST“ generalinio direktoriaus 2005 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr.0511-277.1, kuriame nurodoma, kurie darbuotojai turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti dokumentus. Įmonės buhalterė V. B. gali surašyti skolų suderinimo/padengimo aktus bei užskaitos protokolus/aktus. Kaip matyti iš šio dokumento pavadinimo ir turinio, atsakovas, išrašydamas šį dokumentą, suvedė ir suderino dviejų įmonių finansinį balansą, apskaičiuodamas ieškovo skolinius įsipareigojimus, ir tokiu būdu atliko tarpusavio atsiskaitymo derinimą. Teismas nesutiko su atsakovo motyvais, kad ieškovo nesumokėti nuompinigiai ir išnuomotų patalpų eksploatavimo išlaidos bei žala patalpoms sudarė atsakovo UAB „LIT-INVEST“ patirtus nuostolius. Pagal 2006 m. rugpjūčio 22 d. nuomos sutarties 5 straipsnio 5 punktą, užstatas nėra įskaitomas į nuomos mokestį ir yra grąžinamas nuomininkui per 5 dienas po šios nuomos sutarties pasibaigimo ir nuomojamo turto grąžinimo nuomotojui, atskaičius galimus nuostolius ar žalą patalpoms. Teismas, remdamasis šalių pasirašyta sutartimi nusprendė, kad atsakovas UAB „LIT-INVEST“ vienašališkai ir nepagrįstai tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktu 86 974,08 skolą už nuomą iki 2007 m. rugsėjo 30 d. atskaičiavo iš prievolės įvykdymo užtikrinimui sumokėto 80 000 Lt užstato ir tai įtraukė į įmonės debetą. Teismas nusprendė, kad atsakovas UAB „LIT-INVEST“ pažeidė tarpusavio įsipareigojimą dėl užstato neįskaitymo į nuomos mokestį ir be teisėto pagrindo atliko 86 974,08 skolos už nuomą užskaitą. Kita tarpusavio atsiskaitymo suderinimo akto dalis sudaro 29 454,80 Lt nuostolių kompensaciją, kuri atsirado, kai bankrutuojanti UAB „Ekomanija“ prieš išsikeldama iš nuomojamų patalpų paliko jas bei jose buvusią įrangą su defektais. Ginčo dėl nuomininko žalos, padarytos patalpoms, nėra, tačiau teismas pažymėjo, kad ieškovo BUAB „Ekomanija“ atstovas V. M. atsisakė pasirašyti galutinį turto būklės įvertinimo aktą. Teismas sprendė, kad UAB „LIT-INVEST“ 2007 m. lapkričio 9 d. išrašytas Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas pripažintinas negaliojančiu, nes atliktas be teisėto pagrindo, todėl negali būti laikomas tinkamu ginčo šalims teisinius padarinius sukeliančiu pareiškimu apie įskaitymą.

8Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 27 d. nutartimi UAB ,,LIT-INVEST“ prašymą patenkino iš dalies – įtraukė UAB ,,LIT-INVEST“ į bankrutavusios UAB ,,Ekomanija“ trečios eilės kreditorių sąrašą su 13 667,82 Lt reikalavimu, o likusią prašymo dalį atmetė. Teismas nustatė, kad UAB ,,LIT-INVEST“ yra apskaityta 86 974,08 Lt skola UAB ,,Ekomanija“ už patalpų nuomą ir eksploatavimo išlaidas, todėl nurodė, kad dėl šios skolos dydžio ginčo nėra. Teismas, įvertinęs pateiktus įrodymus, nusprendė, kad UAB ,,Ekomanija“ turi atlyginti UAB ,,LIT-INVEST“ 5 835,50 Lt išlaidas, susijusias su nuomoto turto defektų šalinimu (CPK 178 str., CK 6.249 str. 1 d., 6.256 str.). Teismas pažymėjo, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. kovo 17 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-266/2009, aiškindamas nuomos sutarties 5 straipsnio 5 dalį, nurodė, jog 80 000 Lt yra UAB ,,Ekomanija“ prievolių pagal nuomos sutartį įvykdymo užtikrinimas (CK 6.70 str.). Iš šio užstato UAB ,,LIT-INVEST“ turi teisę atskaityti nuostolius, patirtus dėl netinkamo prievolių pagal nuomos sutartį vykdymo, kuriuos sudaro tiek nesumokėtas nuomos mokestis ir mokesčiai už patalpų eksploatavimą, tiek žala, padaryta išnuomotam turtui. Teismas nurodė, kad, UAB ,,Ekomanija“ netinkamai vykdant prievoles pagal nuomos sutartį, UAB ,,LIT-INVEST“ patyrė 92 809,58 Lt nuostolį. Kadangi nuostolių suma yra didesnė už užstatą, atskaičius nuostolius iš užstato, UAB ,,Ekomanija“ lieka pareiga atlyginti UAB ,,LIT-INVEST“ 12 809,58 Lt nuostolius. Teismas, pažymėjęs, jog nuomos sutarties 7 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jei nuomininkas laiku nemoka nuomos mokesčio ar kitų mokėjimų pagal nuomos sutartį, jis moka 0,1 procento delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną, nurodė, jog delspinigių suma, apskaičiuota už 12 809,58 Lt, UAB ,,LIT-INVEST“ prašyme patvirtinti nurodyto laikotarpio (nuo 2007 m. lapkričio 12 d. iki 2008 m. sausio 17 d.) kreditoriaus reikalavimą yra 858,24 Lt (CK 6.71 str. 1 d.).

9Atsakovas UAB „LIT-INVEST“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 17 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – BUAB „Ekomanija“ ieškinį atmesti bei priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos argumentus:

101. Teismas netinkamai aiškino šalių pasirašytą 2006 m. rugpjūčio 22 d. nuomos sutartį bei 2007 m. lapkričio 9 d. Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktą. Teismo išvados dėl įskaitymo akto kvalifikavimo vien dėl to, kad jis pavadintas „Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas“ yra teisiškai nepagrįstos, padarytos nukrypstant nuo sandorio (sutarties) aiškinimo taisyklių ir reikalavimų, suformuluotų teismų praktikoje.

112. Teismo išvada dėl nuomos sutarties 5 straipsnio 5 punkto, kaip draudžiančio įskaityti nuomos mokesčio sumokėjimo reikalavimą ar nenumatančio galimybės atsakovui (kaip nuomotojui) pasilikti užstatą nuomos sutarties pasibaigimo atveju, aiškinimo ir taikymo neatitinka ne tik tikrųjų nuomos sutarties šalių ketinimų, bet ir šios sutarties gramatinio teksto. Iš nuomos sutarties 5 straipsnio 5 punkto turinio matyti, kad šalys susitarė, jog piniginio užstato perdavimo tikslas nuomotojui buvo nuomininko įsipareigojimų pagal šią sutartį užtikrinimas. Tai nereiškia, kad šalys susitarė iš viso neatlikti jokių veiksmų su perduotu piniginiu užstatu ir būtinai jį sugrąžinti nuomininkui pasibaigus nuomos sutarčiai. Nors užstatas nelaikomas nuomos mokesčio avansiniu mokėjimu, tačiau jis gali būti įskaitytas kaip prievolių įvykdymo užtikrinimas, tai yra, kaip susidariusios skolos už nuomą sumokėjimas. Draudimo įskaityti nuomos mokesčio reikalavimą, turimą atsakovo ieškovui, nepatvirtina nei lingvistinis, nei nuomos sutarties turinio aiškinimas.

123. Teismas netinkamai kvalifikavo 2007 m. lapkričio 9 d. Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą. Teismas nepagrįstai nurodė, jog atsakovas, išrašydamas šį dokumentą, suvedė ir suderino dviejų įmonių finansinį balansą, apskaičiuodamas ieškovo skolinius įsipareigojimus ir tokiu būdu atliko tarpusavio atsiskaitymo suderinimą. Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo akte yra aiškus CK 6.131 straipsnio 1 ir 2 dalyse reikalaujamas atsakovo pareiškimas ir valia atlikti šalių reikalavimų tarpusavio įskaitymą, be to, aiški ir suprantama suma, kuri yra įskaityta.

134. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 16 d. nutartimi Nr. 3K-3-504/2006, aiškindamas, jog tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas negali būti laikomas pranešimu apie įskaitymą, tačiau šios nutarties ir nagrinėjamos bylos ratio decidendi nesutampa. Teismo išvados dėl ginčo tarpusavio atsiskaitymo suderinimo akto kvalifikavimo yra nepagrįstos dar ir dėl to, kad suderinant tarpusavio skolas jokie sumų matematiniai įskaitymai nėra atliekami. Teismo išvada dėl šalių tarpusavio sumų buhalterinio suderinimo neatitinka tokio suderinimo turinio, reikšmės ir tikslo, todėl yra nepagrįsta. Atsakovo buhalterė V. B. turėjo teisę pasirašyti tarpusavio skolų įskaitymo dokumentą.

145. Teismas netinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes ir padarė nepagrįstas išvadas dėl šalių priešpriešinių reikalavimų teisinio pagrindo bei įskaitymo galimybės. Pagal nuomos sutarties 5 straipsnio 5 punktą užstatas nuomininkui gali būti grąžintas tik po nuomojamo turto grąžinimo nuomotojui. Nuomos santykiai tęsėsi iki 2007 m. rugsėjo 30 d. Teismo išvada, jog nuomos sutartis vienašališkai buvo nutraukta dar nuo 2007 m. balandžio 23 d., yra nepagrįsta.

156. Ieškovo atstovai neginčijo atsakovo reikalavimo teisių į ieškovą pagrindų, kurie nurodyti 2007 m. lapkričio 9 d. Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo akte. Ieškovo nurodytas ginčo objektas ir pagrindas buvo 2007 m. lapkričio 9 d. Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas kaip vienašalis pareiškimas apie įskaitymą. Teismas negali grįsti sprendimo aplinkybėmis, kuriomis nei viena iš šalių nesirėmė. Teismo išvados, kad nebuvo teisinių prielaidų įskaitymui atlikti, kad negalioja atsakovo reikalavimo teisės, nurodytos tarpusavio atsiskaitymo akte, yra nepagrįstos. Atsakovo reikalavimo teisė į nuomos mokestį ir komunalines išlaidas, taip pat teisė į žalos atlyginimą buvo pagrįsta tinkamais ir leistinais įrodymais. Teismo sprendime nėra nurodyta, kokiu įstatymo pagrindu ginčo suderinimo aktas yra niekinis ir negaliojantis bei kokios aplinkybės sudaro šio akto negaliojimo pagrindą.

167. Teismas pažeidė rūšinio teismingumo taisykles, todėl sprendimas laikytinas negaliojančiu dėl absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo (CPK 329 str. 2 d. 6 p.).

17Ieškovo BUAB „Ekomanija“ administratorius atsiliepimu į atsakovo UAB „LIT-INVEST“ apeliacinį skundą prašo atsakovo skundą atmesti, o teismo 2008 m. spalio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas pagrįstai sprendė, jog Nuomos sutarties 5 straipsnio 5 dalis nenumato galimybės apeliantui iš grąžintino užstato išskaityti nuomos mokesčio. Teismas tinkamai aiškino tiek nuomos sutarties, tiek tarpusavio skolų suderinimo akto turinį. 2007 m. lapkričio 9 d. Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo akte apelianto valios apie reikalavimo užskaitymą nėra. Elementų, kuriuos nurodo apeliantas, ir iš kurių daro išvadą apie valios įskaityti skolas pareiškimą, nepakanka suprasti ir konstatuoti, kad tokio turinio tarpusavio atsikaitymo suderinimo aktu yra pareiškiama apie skolų įskaitymą.

18Bankrutuojanti UAB ,,Ekomanija“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – kreditorių UAB ,,LIT-INVEST“ įtraukti į BUAB ,,Ekomanija“ trečios eilės kreditorių sąrašą su 93 667,82 Lt finansiniu reikalavimu. Nurodo, kad teismas nepagrįstai įskaitė UAB ,,Ekomanija“ sumokėtą 80 000 Lt užstatą į kreditoriaus UAB ,,LIT-INVEST“ reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo ir taip pažeidė Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto nuostatą, kad, teismui iškėlus įmonei bankroto bylą, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo. Teismas taip pat pažeidė įstatyme įtvirtintą kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumą, nes dalis trečios eilės kreditoriaus UAB ,,LIT-INVEST“ finansinio reikalavimo buvo patenkinta pirmiau nei pirmos ir antros eilės kreditorių.

19Trečiasis asmuo UAB ,,LIT-INVEST“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas teisėtai ir pagrįstai pripažino užstatą prievolių pagal nuomos sutartį vykdymo užtikrinimu (CK 6.70 str.) ir kartu konstatavo, kad UAB ,,LIT-INVEST“ turi teisę iš užstato atskaityti nuostolius, patirtus dėl netinkamo prievolių vykdymo.

20Atsakovo UAB „LIT-INVEST“ apeliacinis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 17 d. sprendimo tenkintinas. Bankrutuojančios UAB ,,Ekomanija“ atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutarties atmestinas.

21Byloje nustatyta, kad UAB ,,LIT-INVEST“ ir UAB ,,Ekomanija“ 2006 m. rugpjūčio 22 d. sudarė Nuomos sutartį Nr. BSP-01/2006-01 (toliau – Nuomos sutartis) (b. l. 2-10), kuria UAB ,,LIT-INVEST“ (toliau – nuomotojas) išnuomojo UAB ,,Ekomanija“ (toliau – nuomininkas) 206,34 Lt ploto negyvenamąsias patalpas bei jose esančią įrangą, įrengimus, baldus bei kitus daiktus (Nuomos sutarties 1 str. 1 p.). Šalys Nuomos sutarties 5 straipsnio 5 punkte susitarė, kad nuomininko įsipareigojimų pagal sutartį užtikrinimui nuomininkas sumoka nuomotojui 80 000 Lt užstatą, kuris nėra įskaitomas į nuomos mokestį ir yra grąžinamas nuomininkui per penkias dienas po Nuomos sutarties pasibaigimo ir nuomojamo turto grąžinimo nuomotojui, atskaičiavus galimus nuostolius ar žalą patalpoms. 2007 m. balandžio 13 d. raštu Nr. 041 (b. l. 14) UAB ,,LIT-INVEST“ pranešė, kad vienašališkai nutraukia sutartį.

22Byloje nagrinėjami du ginčai: 1) pagal bankrutuojančios UAB ,,Ekomanija“ administratoriaus ieškinį bendrovei UAB ,,LIT-INVEST“ dėl sumokėto užstato pagal Nuomos sutarties 5 straipsnio 5 punktą grąžinimo bei 2) dėl kreditoriaus UAB ,,LIT-INVEST“ finansinio reikalavimo dydžio bankrutuojančiai UAB ,,Ekomanija“ patvirtinimo.

23Nuomos sutarties 5 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad nuomininko įsipareigojimų pagal šią sutartį užtikrinimui nuomininkas sumoka nuomotojui išankstinį 80 000 Lt užstatą, kuris nėra įskaitomas į nuomos mokestį ir yra grąžinamas nuomininkui per 5 dienas po nuomos sutarties pasibaigimo ir nuomojamo turto grąžinimo nuomotojui, atskaičiavus galimus nuostolius ar žalą patalpoms. Iš šios sutarties nuostatos turinio aišku, kad šalių aptarto užstato paskirtis buvo atlikti nuomininko prievolių pagal nuomos sutartį vykdymo užtikrinimą. CK 6.70 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį arba įstatymus netesybomis, įkeitimu (hipoteka), laidavimu, garantija, rankpinigiais ar kitais sutartyje numatytais būdais. Gali būti užtikrinamas tiek esamų, tiek ir būsimų prievolių įvykdymas (CK 6.70 str. 2 d.). Taigi, šalių susitarimas dėl išankstinio užstato, kaip nuomininko būsimų prievolių vykdymo užtikrinimo būdo, neprieštarauja įstatymui. Šalis, sumokėjusi užstatą, turi teisę, pasibaigus nuomos sutarčiai, reikalauti sugrąžinti visą užstatą ar jo dalį priklausomai nuo to, ar ji tinkamai įvykdė savo prievoles (nepadarė prievolinių pažeidimų) nuomos sutarties pasibaigimo ir nuomojamo turto grąžinimo nuomotojui momentu. Pagal Nuomos sutartį nuomininkas UAB ,,Ekomanija“, be kitų sutartyje numatytų prievolių, turėjo šias pareigas: laiku mokėti nuomos mokestį bei apmokėti išlaidas už faktiškai naudojamas komunalines paslaugas (Nuomos sutarties 4 str. 5 d.); atsakyti už visą patalpoms ar kitam nuomojamam turtui padarytą žalą, išskyrus įprastinį susidėvėjimą (Nuomos sutarties 4 str. 11 d.). Vadinasi, jeigu dėl šių prievolių neįvykdymo ar netinkamo vykdymo nuomotojui UAB ,,LIT-INVEST“ atsirado nuostolių, jis, nuomos sutarčiai pasibaigus, turėjo teisę juos atskaityti iš nuomininkui grąžintino užstato. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad nuomotojas UAB ,,LIT-INVEST“ neturėjo teisės iš užstato, pasibaigus Nuomos sutarčiai, išskaičiuoti nesumokėto nuomos mokesčio, motyvuodamas tuo, kad šalys Nuomos sutarties 5 straipsnio 5 punkte susitarė, jog užstatas nėra įskaitomis į nuomos mokestį. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas nuomos mokestį už patalpas iš užstato išskaičiuodavo, kol sutartis buvo nenutraukta. Tačiau sutarties sąlyga, jog užstatas neįskaitomas į nuomos mokestį, visiškai nereiškia, kad, nuomos sutarčiai pasibaigus, iš grąžintino užstato negali būti daromas nuomos mokesčio skolos išskaitymas. Daikto nuomotojo tikslas – gauti pajamas ir taip gerinti savo turtinę padėtį nuomininko mokamo nuomos mokesčio (nuompinigių) pagrindu. Nuomininkui nevykdant piniginių prievolių kitai sutarties šaliai, ši negauna pajamų ir dėl to patiria nuostolius. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žalą sudaro ne tik asmens turto netekimas arba sužalojimas, jo turėtos išlaidos, t. y. tiesioginiai nuostoliai, bet taip pat ir negautos pajamos, kas teisės teorijoje pripažįstama netiesioginiais nuostoliais. Kaip minėta, pagal Nuomos sutartį nuomotojas turėjo teisę pasilikti visą arba atitinkamą dalį nuomininkui grąžintino užstato, jeigu atsirado pagrindas iš užstato išskaičiuoti nuomotojui padarytų nuostolių ir/ar žalos, padarytos išnuomotam daiktui, atlyginimo dydį.

24Atsakovo UAB ,,LIT-INVEST“ teigimu, Nuomos sutarčiai pasibaigus, UAB ,,Ekomanija“ liko nesumokėjusi dalies nuomos mokesčio ir patalpų eksploatavimo išlaidų, taip pat padarė žalą išnuomotoms patalpoms bei įrangai, t. y. įrodinėjo patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas kreditoriaus UAB ,,LIT-INVEST“ finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą UAB ,,Ekomanija“ bankroto byloje, 2009 m. gegužės 27 d. nutartyje nustatė, kad, bendrovei ,,Ekomanija“ netinkamai vykdant prievoles pagal Nuomos sutartį, UAB ,,LIT-INVEST“ patyrė 92 809,58 Lt nuostolių bei paskaičiavo 858,24 Lt delspinigių sumą. Šių sumų ieškovas bankrutuojančios UAB ,,Ekomanija“ administratorius atskirajame skunde neginčija. Taip pat ir Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. spalio 15 d. teismo posėdyje (b. l. 149) bankrutuojančios UAB ,,Ekomanija“ administratorius sutiko su pirmosios instancijos teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartyje nustatyta 92 809,58 Lt (86 974,08 Lt už patalpų nuomą ir eksploatavimo išlaidos bei 5 835,5 Lt išlaidos defektams šalinti) nuostolių suma. Teismo nustatytų nuostolių ir delspinigių sumų neginčija ir atsakovas UAB ,,LIT-INVEST“.

25Ieškovas bankrutuojančios UAB ,,Ekomanija“ administratorius byloje ginčija atsakovo UAB ,,LIT-INVEST“ vienašalį šalių priešpriešinių reikalavimų įskaitymo faktą.

26Priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas yra vienas iš įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Įstatyme įtvirtinta įskaitymo samprata rodo, kad priešpriešinio vienarūšio reikalavimo įskaitymas yra vienašalis sandoris, jam pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (CK 6.131 str. 1 d.). Įskaitymas gali būti atliekamas vienos šalies pareiškimu, o tai reiškia, kad kita prievolės šalis neprivalo pasisakyti dėl to, ar ji sutinka su įskaitymu, ar ne. Įskaitymo teisinės pasekmės atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tik būtina, kad kitai prievolės šaliai kontrahentas praneštų apie šį teisinį veiksmą. Vienos šalies pareiškimu, kaip vienašaliu sandoriu, pakeičiami ar nutraukiami prievoliniai santykiai tarp kreditoriaus ir skolininko, turėjusių priešpriešinių vienarūšių įskaitytinų reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2001, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-101/2001).

27Atsakovas savo teiginius apie vienašalį jo ir ieškovo tarpusavio priešpriešinių reikalavimų įskaitymą grindžia į bylą pateiktu 2007 m. lapkričio 9 d. Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktu (b. l. 37), kurį laiko pranešimu ieškovui apie tarpusavio reikalavimų įskaitymą. Šis dokumentas yra pasirašytas UAB ,,LIT-INVEST“ buhalterės V. B. , jame nurodytos ieškovo sumokėto užstato, nuomos skolos bei nuostolių atlyginimo sumos, taip pat atskira eilute nurodyta UAB ,,Ekomanija“ skola bendrovei UAB ,,LIT-INVEST“, įskaičius 80 000 Lt užstato sumą. Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas registruotu laišku buvo išsiųstas UAB ,,Ekomanija“ 2007 m. lapkričio 12 d. (38). Byloje nėra duomenų, kad ieškovas iki bylos iškėlimo būtų ginčijęs šį įskaitymą ar jam prieštaravęs. Atvirkščiai, UAB ,,Ekomanija“ bankroto bylą nagrinėjančiam teismui pateiktame debitorių sąraše 2007 m. lapkričio 1 d. (t. 1, b. l. 46) UAB ,,LIT-INVEST“ nenurodyta kaip debitorė. Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad atsakovo pateiktas dokumentas neatitinka įskaitymo aktui keliamų reikalavimų.

28Teisėtu pagrindu atsirandančios teisės negali paneigti jos įforminimo formalumų neesminiai pažeidimai, todėl turi būti išnagrinėta, ar sandoris dėl įskaitymo yra galimas iš esmės. UAB ,,LIT-INVEST“ dokumentą, pavadintą Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktu, surašė 2007 m. lapkričio 9 d. – iki Vilniaus apygardos teismo 2008 m. sausio 18 d. nutartimi iškeliant bankroto bylą UAB ,,Ekomanija“, todėl šiuo aspektu įskaitymas neprieštarauja bankroto procedūras reglamentuojančio Įmonių bankroto įstatymo nuostatoms. Analizuojant minėto UAB ,,LIT-INVEST“ dokumento turinį, matyti, kad jis yra pasirašytas tik UAB ,,LIT-INVEST“ atstovo, jame nėra kitos šalies – UAB ,,Ekomanija“ atstovo parašo, todėl galima laikyti, kad šis dokumentas yra vienos prievolės šalies pareiškimas dėl įskaitymo (CK 6.131 str. 1 d.). Minėtame dokumente yra aiškus UAB ,,LIT-INVEST“ pareiškimas dėl tarpusavio reikalavimų įskaitymo, nurodyta, kad 2007 m. lapkričio 9 d. UAB ,,Ekomanija“ skola bendrovei ,,LIT-INVEST“ yra 36 428,88 Lt, t. y. suma, gauta iš atsakovo apskaičiuotų nuostolių dydžio atėmus 80 000 Lt užstatą. Ieškovas ginčija įskaitymo pareiškimą tuo pagrindu, kad jį pasirašė neįgaliotas asmuo – bendrovės buhalterė, neturinti teisės pasirašyti įskaitymo pareiškimo. Pagal CK 2.81 straipsnio 1 dalį juridiniai asmenys sandorius sudaro per savo organus, kurie sudaromi ir veikia pagal įstatymus ir juridinių asmenų steigimo dokumentus. Iš UAB ,,LIT-INVEST“ pateikto generalinio direktoriaus 2005 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 0511-277.1(b. l. 80-81) negalima spręsti, kad įmonės buhalterė V. B. turėjo įgaliojimą atstovauti įmonei, pareiškiant pareiškimą dėl įskaitymo, kadangi šis įsakymas priimtas vadovaujantis Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo nuostatomis dėl apskaitos dokumentų tvarkymo, įvardinant atsakovo buhalterinės tarnybos darbuotojus, turinčius teisę surašyti ar pasirašyti atitinkamus atsakovo buhalterinės apskaitos dokumentus. Tačiau CK 2.133 straipsnio 6 dalyje bei 2.136 straipsnio 1 dalyje nustatyta taisyklė, kad sandoris, kurį kito asmens vardu sudaro tokios teisės neturintis asmuo arba asmuo, viršydamas suteiktas teises, sukuria teisinių padarinių, t. y. sukuria, pakeičia ar panaikina civilines teises ir pareigas, atstovaujamajam tuo atveju, kai šis tokį sandorį patvirtina. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad šiuo konkrečiu atveju atstovaujamasis asmuo – UAB ,,LIT-INVEST“ – visuose savo procesiniuose dokumentuose pripažįsta, kad pareiškimas dėl įskaitymo buvo pareikštas jo vardu, t. y. sandorį patvirtina. Remdamasi nurodytais argumentais, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad 2007 m. lapkričio 9 d. Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas laikytinas UAB ,,LIT-INVEST“ pareiškimu apie įskaitymą, t. y. vienašaliu sandoriu, pagal kurį bendrovės ,,LIT-INVEST“ prievolė grąžinti 80 000 Lt užstatą bendrovei UAB ,,Ekomanija“ baigėsi (CK 6.130 str.).

29Apeliaciniame skunde atsakovas UAB ,,LIT-INVEST“ nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios UAB ,,Ekomanija“ ieškinį dėl užstato grąžinimo, pažeidė rūšinio teismingumo taisykles, todėl sprendimas laikytinas negaliojančiu dėl absoliutaus negaliojimo pagrindo (CPK 329 str. 2 d. 6 p.). CPK 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta bendroji rūšinio teismingumo taisyklė, kad visas bylas kaip pirmosios instancijos teismai nagrinėja apylinkės teismai, išskyrus bylas, nurodytas CPK 27, 28 straipsniuose. Taigi įstatyme gali būti numatytos kategorijos bylų, kurias kaip pirmosios instancijos teismai nagrinėja apygardos teismai (CPK 25 str.). CPK 27 straipsnyje nėra nustatytas baigtinis sąrašas bylų, kurias pirmąja instancija priskirta nagrinėti apygardos teismams. CPK 27 straipsnio 9 punkte nurodoma, kad apygardos teismai nagrinėja ir kitas civilines bylas, kurias pagal įstatymus jie nagrinėja kaip pirmosios instancijos teismai. 2001 m. kovo 20 d. Įmonių bankroto įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad ieškiniai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir kiti administratoriaus reikalavimai bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės skolininkams nagrinėjami bankroto bylą nagrinėjančiame teisme. Taigi šiame įstatyme įtvirtinta specialioji teismo jurisdikcijos taisyklė, turinti viršenybę bendrosios rūšinio teismingumo taisyklės atžvilgiu, įtvirtinanti bylų pagal bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės administratoriaus ieškinius priskirtinumą nagrinėti tos įmonės bankroto bylą nagrinėjančiame teisme. Bylas dėl bankroto pirmąja instancija nagrinėja apygardos teismai (CPK 27 str. 4 p.). BUAB „Ekomanija“ bankroto bylą nagrinėja Vilniaus apygardos teismas, todėl šios įmonės administratoriaus ieškinius kompetentingas nagrinėti Vilniaus apygardos teismas kaip pirmosios instancijos teismas. Todėl atsakovo UAB ,,LIT-INVEST“ apeliacinio skundo argumentai dėl bylos išnagrinėjimo pažeidžiant rūšinio teismingumo taisykles yra nepagrįsti. Kitų absoliučių Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 17 d. sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija taip pat nenustatė.

30Teisėjų kolegija, remdamasi nurodytais argumentais, sprendžia, kad Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 17 d. sprendimas naikintinas, priimant naują sprendimą – ieškovo bankrutuojančios UAB ,,Ekomanija“ ieškinį atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, kuria patvirtintas kreditoriaus UAB ,,LIT-INVEST“ 13 667,82 Lt finansinis reikalavimas, paliktina nepakeista.

31Patenkinus atsakovo UAB ,,LIT-INVEST“ apeliacinį skundą, panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir atmetus ieškinį, iš ieškovo bankrutuojančios UAB ,,Ekomanija“ atsakovui UAB ,,LIT-INVEST“ priteistinos išlaidos advokato pagalbai apmokėti. Atsakovas pirmosios instancijos teismui buvo pateikęs įrodymus (b. l. 82-84), kad už advokato pagalbą pirmosios instancijos teisme jis turėjo 12 044,25 Lt išlaidų. Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, priteisiamos atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas, bet jei jos yra ne didesnės, kaip nustatyta teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į nurodytų Rekomendacijų 2.1, 2.2, 2.4, 2.7, 7, 8.2 bei 8.18 punktus, prašomą priteisti sumą mažina iki 1 200 Lt. Atsakovas teismui nepateikė įrodymų apie išlaidas advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme. Iš ieškovo valstybei priteistinos 25,45 Lt išlaidos (b. l. 1, 113) už procesinių dokumentų įteikimą pirmosios ir apeliacinės instancijų teismuose (CPK 83 str. 1 d. 8 p., 92 str. 1 d., 96 str. 2 d.).

32Paduodamas apeliacinį skundą, atsakovas UAB ,,LIT-INVEST“ sumokėjo 2 400 Lt žyminio mokesčio (b. l. 102). Tačiau pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą apeliantas nuo žyminio mokesčio mokėjimo už paduotą apeliacinį skundą yra atleistas, todėl apeliantui iš valstybės grąžintinas jo sumokėtas 2 400 Lt žyminis mokestis (CPK 87 str. 1 d. 1 p.).

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu, 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

34Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 17 d. sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą – ieškovo bankrutuojančios UAB ,,Ekomanija“ ieškinį atmesti. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartį, kuria patvirtintas kreditoriaus UAB ,,LIT-INVEST“ 13 667,82 Lt finansinis reikalavimas, palikti nepakeistą.

35Priteisti iš ieškovo bankrutuojančios UAB ,,Ekomanija“ (j. a. k. 300136850) atsakovui UAB ,,LIT-INVEST“ (j. a. k. 121276661) 1 200 Lt (vieną tūkstantį du šimtus litų) išlaidų už advokato pagalbą pirmosios instancijos teisme.

36Priteisti iš ieškovo bankrutuojančios UAB ,,Ekomanija“ (j. a. k. 300136850) valstybei 25,45 Lt (dvidešimt penkis litus 45 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios ir apeliacinės instancijų teismuose.

37Grąžinti atsakovui UAB ,,LIT-INVEST“ (j. a. k. 121276661) iš valstybės biudžeto 2 400 Lt (du tūkstančius keturis šimtus litų) žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 17 d. nutartimi civilinė byla pagal... 4. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. sausio 18 d. nutartimi UAB ,,Ekomanija“... 5. Ieškovo BUAB „Ekomanija“ administratorius 2008 m. birželio 3 d. ieškiniu... 6. UAB ,,Ekomanija“ bankroto byloje kreditorius UAB ,,LIT-INVEST“ prašė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. spalio 17 d. sprendimu ieškovo BUAB... 8. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 27 d. nutartimi UAB... 9. Atsakovas UAB „LIT-INVEST“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 10. 1. Teismas netinkamai aiškino šalių pasirašytą 2006 m. rugpjūčio 22 d.... 11. 2. Teismo išvada dėl nuomos sutarties 5 straipsnio 5 punkto, kaip... 12. 3. Teismas netinkamai kvalifikavo 2007 m. lapkričio 9 d. Tarpusavio... 13. 4. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 14. 5. Teismas netinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes ir padarė... 15. 6. Ieškovo atstovai neginčijo atsakovo reikalavimo teisių į ieškovą... 16. 7. Teismas pažeidė rūšinio teismingumo taisykles, todėl sprendimas... 17. Ieškovo BUAB „Ekomanija“ administratorius atsiliepimu į atsakovo UAB... 18. Bankrutuojanti UAB ,,Ekomanija“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 19. Trečiasis asmuo UAB ,,LIT-INVEST“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 20. Atsakovo UAB „LIT-INVEST“ apeliacinis skundas dėl Vilniaus apygardos... 21. Byloje nustatyta, kad UAB ,,LIT-INVEST“ ir UAB ,,Ekomanija“ 2006 m.... 22. Byloje nagrinėjami du ginčai: 1) pagal bankrutuojančios UAB ,,Ekomanija“... 23. Nuomos sutarties 5 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad nuomininko... 24. Atsakovo UAB ,,LIT-INVEST“ teigimu, Nuomos sutarčiai pasibaigus, UAB... 25. Ieškovas bankrutuojančios UAB ,,Ekomanija“ administratorius byloje ginčija... 26. Priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas yra vienas iš... 27. Atsakovas savo teiginius apie vienašalį jo ir ieškovo tarpusavio... 28. Teisėtu pagrindu atsirandančios teisės negali paneigti jos įforminimo... 29. Apeliaciniame skunde atsakovas UAB ,,LIT-INVEST“ nurodo, kad pirmosios... 30. Teisėjų kolegija, remdamasi nurodytais argumentais, sprendžia, kad Vilniaus... 31. Patenkinus atsakovo UAB ,,LIT-INVEST“ apeliacinį skundą, panaikinus... 32. Paduodamas apeliacinį skundą, atsakovas UAB ,,LIT-INVEST“ sumokėjo 2 400... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 34. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 17 d. sprendimą panaikinti, priimti... 35. Priteisti iš ieškovo bankrutuojančios UAB ,,Ekomanija“ (j. a. k.... 36. Priteisti iš ieškovo bankrutuojančios UAB ,,Ekomanija“ (j. a. k.... 37. Grąžinti atsakovui UAB ,,LIT-INVEST“ (j. a. k. 121276661) iš valstybės...