Byla 2A-279/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vyto Miliaus ir Nijolės Piškinaitės, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Tadui Blažiui, atsakovo atstovui V. S., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 4 d. sprendimo, kuriuo ieškinys tenkintas iš dalies, civilinėje byloje Nr. 2-1182-392/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kagema“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl skolos, delspinigių priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB ,,Kagema“ 2009-11-12 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau Aplinkos ministerija) 396 539,12 Lt skolą, 53 556,05 Lt delspinigių, 12,7 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Nurodė, kad 2008-08-14 jis (Vykdytojas) ir atsakovas (Užsakovas) sudarė valstybinės reikšmės miškų kadastrinių matavimų Švenčionėlių miškų urėdijoje paslaugų atlikimo sutartį (toliau Sutartis), pagal kurią jis įsipareigojo atlikti darbus, o atsakovas – sumokėti 930 843 Lt. Jis tinkamai įvykdė savo įsipareigojimus pagal prie Sutarties pridėtą techninę užduotį, atsakovas jam sumokėjo 279 252,90 Lt avansą, 255 050,98 Lt už atliktus darbus, bet liko skolingas 396 539,12 Lt.

6Sutarties 2.2.7 punktas numatė, kad paslaugos laikomos atliktomis, kada Vykdytojas Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Švenčionių rajono žemėtvarkos skyriui (toliau Žemėtvarkos skyrius) perduoda suderinti parengtas kadastrinių matavimų bylas, prieš tai atlikęs patikrą VĮ Registrų centre. Vykdydamos minėtą Sutartį, šalys 2008 m. lapkričio – gruodžio mėn. pasirašė atliktų darbų aktą, 2008-12-29 buvo atlikta kadastrinių matavimo bylų patikra VĮ Registrų centre, 2008-12-30 minėtos bylos perduotos sutikrinti Žemėtvarkos skyriui, 2008-12-31 atsakovas patvirtino, kad gavo jo išrašytą PVM sąskaitą faktūrą. Šios aplinkybės patvirtina, jog jis tinkamai įvykdė Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, tačiau atsakovas nepagrįstai atsisakė atsiskaityti už atliktus darbus. Atsakovas tokio savo atsisakymo negali grįsti aplinkybe, kad priimant bylas patikrinti buvo nustatyta, jog perduotos bylos nepilnai sukomplektuotos, nes nustatyti trūkumai buvo ištaisyti per 5 darbo dienas. Sutarties šalys 2009-07-08 pasirašė pakartotinį atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktą, Užsakovui 2009-08-30 buvo išrašyta nauja PVM sąskaita faktūra, tačiau atsakovas nesumokėjo 396 539,12 Lt. Atsakovas pažeidė Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, todėl vadovaujantis Sutarties 7.4 punktu, CK 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi, 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktu, už laikotarpį nuo 2009-05-15 iki 2009-11-12 iš atsakovo priteistina 53 556,05 Lt delspinigių.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 4 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, t. y. priteisė ieškovui iš atsakovo 396 539,12 Lt skolą, 5 proc. dydžio procesines palūkanas, 10 465 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas nustatė, kad Sutartimi ieškovas buvo įsipareigojęs iki 2008-12-05 atlikti darbus už 930 843 Lt įskaitant PVM, ieškovas darbus atliko, atsakovas pagal minėtą Sutartį ieškovui sumokėjo 279 252,90 Lt dydžio avansą, 2009-09-29 – 255 050,98 Lt ir yra skolingas 396 539,12 Lt. Taip pat teismas nustatė, kad minėtą pinigų sumą atsakovas atsisako sumokėti ieškovui motyvuodamas tuo, kad ją įskaitė už delspinigius pagal 2009-09-24 mokėjimą pranešimą. Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, konstatavo, kad atsakovas tik informavo ieškovą, jog yra priskaičiavęs 396 539,12 Lt delspinigių, tačiau jie nėra įskaityti į ieškovui mokėtiną sumą, nes byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovui apie įskaitymą buvo pranešta. Be to, teismas nurodė, kad yra neįrodyta, jog atsakovo kancleris ar buhalterė turėjo įgalinimus tokį įskaitymą atlikti. Atsižvelgdamas į tai bei į tai, kad ieškovas nesutiko su įskaitymu, teismas sprendė, jog atsakovas delspinigių įskaitymo neatliko, todėl privalo sumokėti ieškovui visą Sutartyje nurodytą sumą už atliktus kadastrinių matavimų darbus. Nurodė, kad dėl priskaičiuotų delspinigių atsakovas gali kreiptis į teismą, o priešieškinis šioje byloje nebuvo pareikštas.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Apeliaciniu skundu atsakovas Aplinkos ministerija prašo teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinys būtų atmestas. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas neįsigilino į faktines bylos aplinkybes bei tarp šalių susiklosčiusią dalykinę praktiką, todėl padarė nepagrįstą išvadą, kad delspinigių įskaitymas nebuvo atliktas ir apie tai ieškovas nebuvo informuotas. Bylos įrodymai (2009-11-04 raštas, 2009-09-24 mokėjimo pranešimas, 2009-12-23 tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas, VETO LT advokatų profesinės bendrijos 2009-10-02 raštas) patvirtina, kad ieškovui buvo žinoma apie priskaičiuotus delspinigius, jų išskaičiavimą iš galutinės mokėtinos sumos bei atlikto įskaitymo faktas ir ieškovas tai suvokė.
  2. Teismo argumentas, kad ieškovas nepripažino įsiskolinimo, yra teisiškai nereikšmingas, nes Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2006-12-11 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006, yra išaiškinęs, jog įskaitymas yra vienašalis sandoris, todėl pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai.
  3. Teismas pažeidė CPK 179 straipsnį savo iniciatyva per baigiamąsias kalbas iškėlęs klausimą dėl ministerijos kanclerio ir buhalterės įgaliojimų. Dėl to jam nebuvo suteikta galimybė pasinaudoti CPK 12 straipsnyje įtvirtintu rungimosi principu ir pateikti įrodymus, kad ministerijos kancleris atlikdamas įskaitymą veikė neviršydamas savo įgaliojimų.
  4. Jis laikosi pozicijos, kad prievoliniai santykiai tarp Sutarties šalių baigėsi jam atlikus įskaitymą, t. y. sumokėjus ieškovui pagal Sutartį mokėtiną sumą, prieš tai atskaičius delspinigius. Todėl priešieškinis dėl delspinigių šioje byloje reikštų, jog jis sutinka, kad nėra baigtas atsiskaitymas pagal Sutartį.

115. Teismas nenurodė dėl kokių motyvų ir kokiu teisiniu pagrindu priteisė ieškovui 5 proc. dydžio procesines palūkanas, todėl ši teismo sprendimo dalis yra naikintina CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu.

12Atsiliepimu ieškovas UAB „Kagema“ prašo skundą atmesti, o teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime teigiama:

131. Teismas teisingai sprendė, kad šalies valia įskaityti priešpriešinį reikalavimą turi būti aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšta, o 2009-09-24 mokėjimo pranešimas nepatvirtina įskaitymo atlikimo fakto, nes nėra nurodyta, jog 396 538,12 Lt delspinigių yra įskaitomi į privalomą mokėti sumą pagal Sutartį. Taip pat tokia aplinkybė nenurodyta ir atsakovo 2009-11-04 rašte, o 2009-12-23 tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktu kiekviena iš šalių išreiškė savo nuomonę dėl abipusių piniginių prievolių dydžio, tačiau juo nei viena iš šalių neišreiškė valios dėl įskaitymo. Dėl to teismas padarė pagrįstą išvadą, kad tokie atsakovo raštai neatitinka CK 6.131 straipsnio 1 dalies reikalavimų, įskaitymas nebuvo atliktas ir dėl delspinigių priteisimo atsakovas turėjo kreiptis į teismą. Tokia praktika yra suformuota ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-10-16 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2006, Lietuvos apeliacinio teismo 2009-03-17 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-266/2009.

142. Atsakovo nurodytos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-12-11 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006, ir nagrinėjamos bylos ratio decidendi skiriasi, todėl minėta nutartimi nesivadovautina.

153. Teismas teisingai, siekdamas išsiaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes, sprendė klausimą ar atsakovo kancleris, buhalterė turėjo įgaliojimus atlikti įskaitymą. Vadovaujantis aplinkos ministro įsakymo Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-09-18 įsakymo Nr. D1-477 pakeitimo 3.3 punktu, kancleriui nėra suteikta teisė priimti sprendimus dėl įskaitymo atlikimo, todėl kancleris neturi teisės atlikti įskaitymo. Taip pat atsakovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad buhalterei buvo suteikta teisė atlikti įskaitymą. Dėl to minėtų asmenų pasirašyti dokumentai negalėjo sukelti CK 6.130 straipsnio 1 dalyje numatytų pasekmių.

164. Tai, kad teismas nenurodė teisinio pagrindo bei nemotyvavo, kuo remiantis jam buvo priteistos procesinės palūkanos, tėra formalus pažeidimas, nesudarantis pagrindo panaikinti teisingą, teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į skundą argumentus, bylos medžiagą, sprendžia, kad teismas nepažeidė įrodymų vertinimo taisyklių, tinkamai aiškino bei taikė prievolių pabaigą įskaitymu reglamentuojančias materialinės teisės normas, nenukrypo nuo teismų formuojamos praktikos nagrinėjamos kategorijos bylose ir priėmė iš esmės teisėtą bei pagrįstą sprendimą (CPK 263 str. 1 d.). Tačiau teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas be pagrindo nesivadovavo viešai skelbiamais teisės aktais, reglamentuojančiais atsakovo pareigūnų įgaliojimus, todėl apeliacinis skundas iš dalies tenkinamas, keičiant atskirus skundžiamo teismo sprendimo motyvus šiuo klausimu (CPK 329 str. 1 d.). Absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl byla nagrinėjama neperžengiant atsakovo apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 2 d.).

19Faktinės bylos aplinkybės

20Kaip nustatyta aukščiau, bylos šalis siejo prievoliniai teisiniai santykiai, atsiradę iš 2008-08-14 sudarytos sutarties dėl valstybinės reikšmės miškų kadastrinių matavimų Švenčionėlių miškų urėdijoje paslaugų (t. 1, b. l. 8-10, 11-13). Pagal šią Sutartį ieškovas turėjo atlikti valstybinės reikšmės miškų kadastrinius matavimus pagal pridedamą techninę užduotį (1.1 p.), šias paslaugas atlikti kokybiškai ir laiku, ne vėliau kaip iki 2008-12-05; paslaugos laikomos atliktomis, kada ieškovas (vykdytojas) parengtas kadastrinių matavimų bylas, prieš tai atlikęs patikrą VĮ Registrų centre, perduoda suderinti Švenčionių rajono žemėtvarkos skyriui (2.2.7 p.); visus kadastrinių matavimų bylose pastebėtus trūkumus, ieškovas įsipareigojo pašalinti per 5 darbo dienas nuo raštiškų tikrinusių institucijų išvadų gavimo dienos (2.2.8 p.). Atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui 930 843 Lt pagal šalių pasirašytą paslaugų atlikimo perdavimo – priėmimo aktą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paslaugos perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos, atskaičius sumokėto avanso dalį (2.1.3, 3.3 p.). Taip pat šalys susitarė dėl atsakomybės už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą – sulygo viena kitai mokėti po 0,2 proc. dydžio delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną: ieškovas atsakovui – nuo paslaugų kainos, atsakovas ieškovui – nuo laiku nesumokėtos pinigų sumos (7.3, 7.4 p.). Ieškovas sutartinius įsipareigojimus įvykdė, o atsakovas, sumokėjęs 279 252,90 Lt avansą, už atliktus darbus 2009-09-29 sumokėjo 255 050,98 Lt. Dėl likusios 396 539,12 Lt skolos priteisimo ieškovas kreipėsi į teismą. Atsakovas nuo pareikšto ieškinio gynėsi tuo, kad ieškovas praleido Sutartyje nustatytą sutarties įvykdymo terminą, todėl buvo apskaičiuota 396 539,12 Lt delspinigių ir atliktas priešpriešinių reikalavimų įskaitymas. Teismas ieškinį patenkino konstatavęs, jog ieškovas paslaugas atsakovui suteikė, tuo tarpu atsakovas neįrodė, kad prievolė sumokėti ieškovui 396 539,12 Lt skolos dalį pasibaigė įskaitymu, tai yra neįrodė, jog ieškovui pranešė apie delspinigių įskaitymą. Atsakovas su teismo sprendimu nesutinka ir skundą grindžia tuo, jog bylos medžiaga paneigia teismo išvadą, kad ieškovui nebuvo žinoma apie jo atliktą įskaitymą.

21Dėl pranešimo apie įskaitymą

22Kaip yra žinoma, vienas iš įstatyme nurodytų prievolės (jos dalies) pasibaigimo pagrindų – priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas (CK 6.130-6.140 str.). Tam, kad prievolė pasibaigtų įskaitymu, kaip teisingai nurodo apeliantas, užtenka vienos prievolės šalies valios, apie kurią turi būti informuojama kita šalis, ir nepriklauso nuo kitos šalies požiūrio į tokį kontrahento veiksmą (CK 6.130, 6.131 str.). Įstatyme numatytas reikalavimas pranešti kitai šaliai apie pasinaudojimą įskaitymo teise kyla iš šalių bendradarbiavimo pareigos (CK 6.38 str. 3 d.).

23Kaip matyti iš apeliacinio skundo, bylos medžiagos, atsakovas tvirtina, kad ieškovas žinojo bei turėjo suprasti apie 2009-09-24 atliktą įskaitymą ir tai matyti iš ieškovui nusiųsto 2009-09-24 pranešimo sumokėti 396 539,12 Lt delspinigių, 2009-09-17, 2009-11-04 raštų dėl delspinigių skaičiavimo, iš to, kad ieškovui 2009-09-29 buvo pervestas 255 050,98 Lt atlyginimas už darbą, t. y. pinigų suma, išskaičiavus 396 539,12 Lt delspinigių, taip pat iš paties ieškovo 2009-10-02 atsakymo (t. 1, b. l. 45). Tuo tarpu ieškovas teigia, kad jam nebuvo pranešta apie atsakovo atliktą įskaitymą, o minėtu mokėjimo pranešimu, kitais raštais atsakovas jį informavo apie neva jo prievolę mokėti delspinigius. Taigi nagrinėjamu atveju yra kilęs ginčas, ar atsakovas pranešė ieškovui apie įskaitymą, t. y. ar atsakovo prievolė sumokėti ieškovui 396 539,12 Lt už darbą yra pasibaigusi įskaitymu (CK 6.130 str. 1 d.).

24Atsižvelgiant į ginčo pobūdį, bylos įrodinėjimo dalyką, teismas pagrįstai sprendė, kad visų pirma turi būti nustatyta, ar apie atsakovo valią dėl delspinigių įskaitymo buvo pranešta ieškovui (CK 6.131 str. 1, 2 d.). Teisėjų kolegija sutinka su šiuo teismo argumentu, kad minima aplinkybė yra esminė, nes įstatymas tiesiogiai įtvirtina, jog įskaitoma pranešant apie tai kitai prievolės šaliai, t. y. tik pranešus apie vienašalį įskaitymo sandorį, yra laikoma, jog įskaitymas atliktas. Tuo atveju, jeigu kitai prievolės šaliai pareiškimas dėl įskaitymo nepadarytas, t. y. neįrodyta, kad tokį pareiškimą šis asmuo gavo, nėra pagrindo spręsti, jog prievolė pasibaigė įskaitymu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-538/2004; 2005 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2005; 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007; 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007; 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-540/2010 ir kt.).

25Kaip žinoma, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, o tai reiškia, kad pagal bendrąją taisyklę įrodinėjimo pareiga yra nustatyta tam asmeniui, kuris teigia, o ne tam, kuris neigia esant tam tikrą faktą (CPK 178 str.). Dėl to, kilus ginčui, atsakovas turėjo pareigą įrodyti, kad apie nurodytą įskaitymą jis pranešė kitai prievolės šaliai (ieškovui). Nei Sutartyje, nei CK 6.131 straipsnio 2 dalyje nenustatyta, kokia forma tai turi būti atlikta, todėl apeliantas teisus teigdamas, kad apie atliktą įskaitymą jis galėjo pranešti bet kokia forma, t. y. toks pareiškimas galėjo būti padarytas šalies kompetentingo asmens dokumentu, taip pat galėjo būti išreikštas abiejų šalių pasirašytame dokumente. Tačiau bet kuriuo atveju, atsakovo valia turi būti suprantama ieškovui. Dėl to teisėjų kolegija vertina ir analizuoja, ar atsakovo nurodyti ir šioje nutartyje pirmiau paminėti dokumentai, kuriais jis įrodinėja pranešimą ieškovui apie 2009-09-24 atliktą įskaitymą ir neigia teismo padarytą išvadą šiuo klausimu, laikytini tinkamais įrodymais, patvirtinančiais pranešimą apie atliktą priešpriešinių reikalavimų įskaitymą arba apie priimtą sprendimą įskaityti.

26Iš byloje esančių įrodymų matyti, jog tarp Sutarties šalių dėl delspinigių skaičiavimo fakto, jų dydžio vyko aktyvus susirašinėjimas tiek iki atsakovo nurodytos įskaitymo datos, tiek vėliau – ieškovas 2009-08-30 rašte atsakovui nurodė priežastis, dėl kurių užtruko Sutarties vykdymas, teigė, kad nesutinka su delspinigių skaičiavimu (t. 1, b. l. 56); kartu su 2009-09-24 mokėjimo pranešimu sumokėti 396 539,12 Lt delspinigius atsakovas persiuntė ieškovui Aplinkos ministerijos Miškų departamento 2009-09-17 raštą, kuriame išreikšta nuomonė, kad tokio dydžio sutartiniai delspinigiai turi būti skaičiuojami (t. 1, b. l. 58, 59); ieškovas 2009-10-02, 2009-10-12 raštuose atsakovui teigė, kad delspinigiai suskaičiuoti nepagrįstai, todėl siūlė taikiai išspręsti susiklosčiusią situaciją, prašė anuliuoti delspinigių sąskaitą ir sumokėti likusią pinigų sumą (t. 1, b. l. 22-24, 61), atsakovas 2009-11-02 rašte ieškovui įrodinėja delspinigių skaičiavimo pagrindą ir terminą (t. 1, b. l. 62). Kaip teisingai nurodė teismas, aukščiau nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad atsakovas minėtais raštais informavo ieškovą apie reikalavimą mokėti paskaičiuotus delspinigius, tarp šalių vyko derybos, tačiau tai neįrodo, jog buvo aiškiai ir suprantamai išreikšta atsakovo valia minėtą delspinigių sumą įskaityti į atsakovo skolą ieškovui už darbą, arba kad šis įskaitymas yra atliktas. Dėl to teisėjų kolegija laiko, kad minėtų įrodymų ir faktinių aplinkybių visetas patvirtina, jog yra labiau tikėtina, kad tarp šalių vyko ginčas dėl delspinigių skaičiavimo fakto, jų dydžio, o ne dėl valios įskaityti delspinigius, ar, kaip teigia atsakovas, jų įskaitymo (CPK 185 str.).

27Pažymėtina ir tai, kad yra itin nevienareikšmiai paties apelianto argumentai, kurių pagrindu įrodinėjamas pats įskaitymo atlikimo faktas, t. y. vienu atveju atsakovas tvirtina, kad įskaitymas (ūkinė operacija) buvo atliktas 2009-09-24, kitu atveju, kad ieškovas, neapskųsdamas atsakovo vėlesnių sprendimų dėl delspinigių skaičiavimo ir atsisakymo juos sumažinti, sutiko su delspinigių įskaitymu, trečiu atveju, atsakovas savo atsikirtimus šiuo klausimu grindžia 2009-12-23 – 2010-01-04 šalių tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu (t. 1, b. l. 190, t. 2, b. l. 8, 12). Tačiau, kaip matyti iš paminėto akto, kuris pasirašytas šalims šiuo dokumentu apsikeitus faksu (jau nagrinėjant teisme civilinę bylą), jame atsakovas prašo, jog ieškovas patvirtintų, kad sutinka su 2009-11-30 apskaitos duomenimis, pagal kuriuos atsakovo debetas yra 396 539,12 Lt, kreditas - 396 539,12 Lt, bei nurodo, kad negrąžinus užpildyto egzemplioriaus per 10 dienų, bus užskaitytas akte nurodytas likutis. Gi ieškovas, grąžindamas atsakovui pasirašytą aktą, jame nurodė, jog skolų atsakovui neturi.

28Be to, nagrinėjant šį ginčą, teisėjų kolegijos nuomone, yra aktualu tai, kad šalys yra juridiniai asmenys, o tokie asmenys buhalterinę apskaitą privalo tvarkyti pagal viešosios teisės aktais unifikuotą ir reglamentuotą tvarką, teigiamas aplinkybes, susijusias su finansinėmis operacijomis (debitorinius ar kreditorinius įsiskolinimus, jų dydžio pakitimus, gaunamas ar išmokamas pinigines lėšas, etc.), privalo įrodinėti pateikdamas atitinkamus buhalterinius dokumentus. Byloje yra ieškovo atsakovui pateikta 2009-08-30 PVM sąskaita faktūra Nr. KGM001014, kuria buvo reikalaujama už atliktą darbą sumokėti 930 843 Lt, ant kurios yra Aplinkos ministerijos kanclerio (neginčijamas faktas) 2009-09-18 rezoliucija, nurodanti apmokėti sąskaitą, o ją apmokant vadovautis Miškų departamento raštu. Kaip minėta anksčiau, šis departamentas atsakovui 2009-09-17 pranešė, kad ieškovas vėlavo įvykdyti sutartį ir išreiškė nuomonę, kad jam turėtų būti skaičiuojami sutartiniai delspinigiai (t. 1, b. l. 58). Teisėjų kolegijos nuomone, nurodytas ministerijos kanclerio sprendimas taip pat nepatvirtina to, kad atsakovas įvykdė CK 6.131 straipsnio 2 dalies reikalavimą pranešti skolininkui apie sprendimą įskaityti arba įskaitymą, nes šis patvarkymas yra vidinis aktas, adresuotas atsakovo Finansų skyriui, o duomenų, kad apie jį būtų informuotas ieškovas, byloje nėra.

29Apeliantas, nesutikdamas su teismo sprendimo išvadomis šiuo klausimu, turėjo galimybę pateikti apeliacinės instancijos teismui, kaip fakto teismui, įrodymus, patvirtinančius skundo argumentus (CPK 314 str.). Šiam teismui papildomai buvo pateikta paties atsakovo pažyma, apie tai, kad iš ieškovui mokėtinos skolos buvo išskaičiuoti ginčo delspinigiai, kurie 2010-12-28 mokėjimo nurodymu buvo pervesti į valstybės biudžetą, o taip pat minimas mokėjimo nurodymas, - tai yra dokumentai, patvirtinantys, jog delspinigiai valstybės biudžetui buvo pervesti praėjus daugiau nei metams nuo atsakovo nurodomo įskaitymo įvykdymo momento (CPK 185 str.).

30Remdamasi išdėstytu, teisėjų kolegija sprendžia, jog, priešingai nei teigia apeliantas, duomenys, esantys pirmiau paminėtuose dokumentuose, nepatvirtina to, kad ieškovui buvo pranešta apie delspinigių įskaitymą ar apie sprendimą juos įskaityti atsakovo nurodytu laikotarpiu. Tuo tarpu pagal CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punktą draudžiama įskaityti reikalavimus, kurie ginčijami teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009; 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-479/2010). Taigi pagrįsta teismo išvada, kad atsakovo veiksmai negalėjo sukelti CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatytų padarinių – prievolės pabaigos, todėl atsakovas turi pareigą sumokėti ieškovui už atliktą darbą.

31Dėl ministerijos kanclerio įgaliojimų

32Kaip minėta, teismas sprendime pasisakė dėl atsakovo Aplinkos ministerijos kanclerio įgaliojimų priimti sprendimą dėl atsiskaitymo su ieškovu (vizuojant ieškovo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą) (t. 1, b. l. 57). Konstatavus, kad atsakovas neįvykdė imperatyvaus CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimo, ši aplinkybė netenka teisinės reikšmės. Tačiau teisėjų kolegija, konstatavusi, jog teismas, darydamas šią išvadą, be pagrindo nesivadovavo ar netinkamai vadovavosi viešai paskelbtais teisės aktais, pasisako ir dėl šių teismo motyvų.

33Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad, priešingai nei sprendė teismas, atsakovo Aplinkos ministerijos kancleris yra įgaliotas priimti sprendimus dėl pateiktų sąskaitų pagal sutartis apmokėjimo (CPK 185 str.). Kaip žinoma, Vyriausybės įstatymo 311 straipsnio 2 dalies 2 punktas numato, kad ministerijos kancleris kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą, o šio straipsnio 7 punktas – kad kancleris atlieka kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro pavestas funkcijas. Aplinkos ministras 2008-09-15 įsakymu Nr. D-477 ir 2009-07-10 įsakymu Nr. D1-401 pavedė Aplinkos ministerijos kancleriui priimti sprendimus dėl viešųjų pirkimų, pasirašyti pirkimo sutartis, darbų priėmimo-perdavimo aktus, vizuoti apmokėjimui teikiamas sąskaitas, pasirašyti kitas sutartis ir kt. Taigi teismas neturėjo pagrindo išvadai, kad atsakovo kancleris viršijo kompetenciją, be kita ko, priimdamas sprendimą dėl atsiskaitymo su ieškovu. Remiantis nurodytais argumentais iš skundžiamo teismo sprendimo pašalintini motyvai dėl Aplinkos ministerijos kanclerio įgaliojimų.

34Dėl procesinių palūkanų

35Apeliantas teisus teigdamas, kad teismo sprendime nenurodyti procesinių palūkanų priteisimo motyvai ir teisinis pagrindas, tačiau teisėjų kolegija laiko, kad dėl to nėra pagrindo panaikinti šios teismo sprendimo dalies, nes, kaip teisingai atsiliepime nurodo ieškovas, iš esmės teisingas teismo sprendimas (jo dalis) negali būti panaikintas vien formaliu pagrindu, o proceso teisės pažeidimas yra pagrindas panaikinti procesinį teismo sprendimą tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti netinkamai išspręsta byla (CPK 328 str., 329 str. 1 d.). Kaip minėta, teismas teisingai išsprendė ginčą dėl skolos už atliktą darbą priteisimo, todėl ši teismo sprendimo dalis patikslinama (papildoma) nurodant, kad procesinės palūkanos yra laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais, o faktas, kad kreditorius patyrė minimalius nuostolius, yra preziumuojamas pagal įstatymą. Dėl to iš dalies tenkinus ieškinį, procesinės palūkanos iš atsakovo ieškovui priteistos vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsniu.

36Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes, atsakovo apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimą iš esmės paliekamas nepakeistas (CPK 329 str. 1 d., 330 str.). Teisėjų kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas neužkerta kelio atsakovui reikalauti iš ieškovo sutartinių netesybų (CK 6.71 str.).

37Dėl bylinėjimosi išlaidų

38Netenkinus skundo iš apelianto ieškovui priteistinos turėtos išlaidos advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti (CPK 98 str.). Ieškovas pateikė dokumentus, patvirtinančius kad turėjo 2 541 Lt išlaidų už advokato pagalbą rengiant atsiliepimą į apeliacinį skundą, pasiruošimą ir atstovavimą teismo posėdyje. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio įtvirtintus maksimalius dydžius, į bylos sudėtingumą ir apimtį, ieškovo atstovo atliktus veiksmus apeliacinės instancijos teisme, vadovaudamasi protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, iš dalies tenkina ieškovo prašymą ir ieškovui iš atsakovo priteisia 1 000 Lt advokato atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų (CPK 98 str.).

39Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

40Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 4 d. sprendimą iš esmės palikti nepakeistą.

41Priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (juridinio asmens kodas 188602370) ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Kagema“ (juridinio asmens kodas 126312798) 1 000 Lt (vieną tūkstantį litų) advokato atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB ,,Kagema“ 2009-11-12 kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 5. Nurodė, kad 2008-08-14 jis (Vykdytojas) ir atsakovas (Užsakovas) sudarė... 6. Sutarties 2.2.7 punktas numatė, kad paslaugos laikomos atliktomis, kada... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 4 d. sprendimu ieškinį tenkino... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Apeliaciniu skundu atsakovas Aplinkos ministerija prašo teismo sprendimą... 11. 5. Teismas nenurodė dėl kokių motyvų ir kokiu teisiniu pagrindu priteisė... 12. Atsiliepimu ieškovas UAB „Kagema“ prašo skundą atmesti, o teismo... 13. 1. Teismas teisingai sprendė, kad šalies valia įskaityti priešpriešinį... 14. 2. Atsakovo nurodytos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-12-11 nutarties,... 15. 3. Teismas teisingai, siekdamas išsiaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes,... 16. 4. Tai, kad teismas nenurodė teisinio pagrindo bei nemotyvavo, kuo remiantis... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes,... 19. Faktinės bylos aplinkybės... 20. Kaip nustatyta aukščiau, bylos šalis siejo prievoliniai teisiniai santykiai,... 21. Dėl pranešimo apie įskaitymą... 22. Kaip yra žinoma, vienas iš įstatyme nurodytų prievolės (jos dalies)... 23. Kaip matyti iš apeliacinio skundo, bylos medžiagos, atsakovas tvirtina, kad... 24. Atsižvelgiant į ginčo pobūdį, bylos įrodinėjimo dalyką, teismas... 25. Kaip žinoma, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo... 26. Iš byloje esančių įrodymų matyti, jog tarp Sutarties šalių dėl... 27. Pažymėtina ir tai, kad yra itin nevienareikšmiai paties apelianto... 28. Be to, nagrinėjant šį ginčą, teisėjų kolegijos nuomone, yra aktualu tai,... 29. Apeliantas, nesutikdamas su teismo sprendimo išvadomis šiuo klausimu, turėjo... 30. Remdamasi išdėstytu, teisėjų kolegija sprendžia, jog, priešingai nei... 31. Dėl ministerijos kanclerio įgaliojimų ... 32. Kaip minėta, teismas sprendime pasisakė dėl atsakovo Aplinkos ministerijos... 33. Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad, priešingai... 34. Dėl procesinių palūkanų... 35. Apeliantas teisus teigdamas, kad teismo sprendime nenurodyti procesinių... 36. Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes, atsakovo apeliacinis... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 38. Netenkinus skundo iš apelianto ieškovui priteistinos turėtos išlaidos... 39. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 40. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 4 d. sprendimą iš esmės palikti... 41. Priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (juridinio...