Byla 1-562-1086/2020

1Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmų teisėjas Vaidas Steckys, sekretoriaujant Ž. K., dalyvaujant prokurorui R. B., kaltinamajai M. J., nukentėjusiosios atstovui advokatui L. Z., nedalyvaujant nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei E. B. ir civilinio ieškovo Panevėžio teritorinės ligonių kasos atstovui,

2viešame teisiamajame posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje M. J., asmens kodas ( - ) gimusi ( - ), Biržų r., Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė, gyvenanti ( - ), ištekėjusi, vidurinio išsilavinimo, registruota Užimtumo tarnyboje, praeityje teista vieną kartą, teistumas išnykęs,

3kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 138 straipsnio 1 dalyje, 303 straipsnio 1 dalyje ir 187 straipsnio 1 dalyje.

4Teismas

Nustatė

5M. J., būdama apsvaigusi nuo alkoholio, 2019 m. laikotarpyje nuo gruodžio 14 d. iki gruodžio 15 d., nakties metu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, ( - ), V. V. gyvenamojo namo virtuvėje, kilusio konflikto su E. B. metu, tyčia suduodama metaline lazda ne mažiau kaip penkis kartus E. B. į galvą, nugarą ir rankas, kuriomis E. B. dengėsi galvą, sužalojo E. B. padarydama muštines žaizdas viršugalvio, pakaušio srityse, poodines kraujosruvas apie kairę akį, nugaros kairėje pusėje, kairio smilkinkaulio lūžį, pakauškaulio dešinės pusės lūžį ir kairės plaštakos II-o delnakaulio lūžį, taip nukentėjusiajai – E. B. nesunkiai sutrikdė sveikatą.

6Ši kaltinamosios M. J. padaryta nusikalstama veika atitinka BK 138 str. 1 d.

7Taip pat, būdama apsvaigusi nuo alkoholio, 2019 m. laikotarpyje nuo gruodžio 14 d. iki gruodžio 15 d., nakties metu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, ( - ), V. V. gyvenamojo namo virtuvėje, žinodama apie nukentėjusiosios E. B. gyvenimą užsienyje, ir kad paso praradimas apsunkins jos grįžimą į gyvenamąją vietą J. K., tyčia sunaikino, įmesdama į krosnį ir sudegindama, E. B. priklausantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą Lietuvos Respublikos pasą Nr. ( - ), tuo padarydama nukentėjusiajai E. B. didelę žalą.

8Ši kaltinamosios M. J. padaryta nusikalstama veika atitinka BK 303 str. 1 d.

9Taip pat, būdama apsvaigusi nuo alkoholio, 2019 m. laikotarpyje nuo gruodžio 14 d. iki gruodžio 15 d., nakties metu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, ( - ) 2, V. V. gyvenamojo namo virtuvėje, tyčia užmindama koja ir taip sulaužydama E. B. priklausančius regos akinius 150 eurų vertės, suplėšydama E. B. priklausančią žieminę striukę 75 eurų vertės, sulaužydama E. B. priklausantį mobilaus ryšio telefoną „LG“ 60 eurų vertės, taip sugadino 285 eurų bendros vertės E. B. priklausantį turtą, šiais visais veiksmais padarydama nukentėjusiajai E. B. bendrą 285 eurų turtinę žalą.

10Ši kaltinamosios M. J. padaryta nusikalstama veika atitinka BK 187 str. 1 d.

11Kaltinamoji M. J. teismo posėdžio metu nurodė, kad kaltę pripažįsta visiškai, pripažįsta sudavusi tiek smūgių, kiek nurodyta kaltinime, ir dėl padarytų nusikalstamų veikų nuoširdžiai gailisi. Paaiškino, kad 2019-12-14 vakare, jos vyras pasiūlė nuvažiuoti į kaimą, į jo mamos namus. Mamos namie nebuvo. Pasiūlė išgerti ir ji sutiko. Tada sužinojo, kad kartu važiuos E. B., R. T.. E. B. šiek tiek pažinojo, bet su ja visiškai nebendravo. Nuvažiavę pradėjo gerti, pasitaisė valgyti. Buvo atsivežę šešis butelius alaus, šešių laipsnių stiprumo ir vieną butelį likerio. A. J. su R. T. išvažiavo pasivažinėti su mašina. Kadangi buvo lietinga, jie užklampino mašiną ir grįžo namo pėsčiomis. Ji su E. B. sėdėjo virtuvėje ir kalbėjosi. Kai jie grįžo, ji pradėjo rėkti ant jų dėl užklampintos mašinos, nes suprato kad negalės grįžti namo. A. išsikvietė draugą, kad ištemptų mašiną ir vienas išėjo. Kai jis grįžo, ji su E. jau buvo susimušę, nes ji jai pasakė, kad ji permiegojo su jos vyru. R. T. sėdėjo prie pečiaus, jis visiškai nieko nesakė. Ji E. B. kelis kartus trenkė per nugarą ir per galvą. Rankų nematė. Užmynė akinius eidama netyčia, nes nematė, kad jie ten yra. Bet juos užmynė ir dėl to pripažįsta. Suduodant smūgius su lazda striukė negalėjo suplyšti. Gal būt galėjo suplyšti, kai ji dengėsi rankomis galvą. Pripažįsta, kad suplėšė striukę. Dėl mobilaus ryšio telefono sudaužymo taip pat pripažįsta. Jis galėjo nukristi ant žemės suduodant smūgį, nes viskas nukrito nuo stalo, o jos telefonas stovėjo ant stalo. Telefonas turbūt sudužo kai jai trenkė ir, kai ji griuvo ant žemės. Dėl striukės nežino, turbūt, kai trenkė, ir griūdama susiplėšė striukę. Išėmė iš jos kuprinės piniginę, iš piniginės ištraukė pasą ir pasą įmetė į pečių. Pasas sudegė. Pasą sudegino tyčia, kad E. B. negalėtų išvykti iš Lietuvos ir jei ją kas rastų, tarkim einančią, kad nežinotų jos tapatybės. Įvykio metu jautėsi šiek tiek apsvaigusi, bet ant kojų dar pastovėjo. Suprato ką daro. Savo tokį poelgį vertina ne kaip, žino, kad tikrai blogai padarė. Suvokia kokios pasekmės galėjo būti. Trenkė nukentėjusiajai su metaline beisbolo lazda, kuri buvo skirta žaidimui. Trenkiau su ja 2 kartus į nugarą ir 3 kartus į galvą. Ar lazda visą laiką ten stovėjo nežino, nes ji buvo A. J.. Kai įėjo į kambarį, matė kur yra lazda, nes ji stovėjo tarp šaldytuvo ir dujinės. Kai trenkė E. B. per galvą, ji nugriuvo ant žemės. Patikrino ar ji kvėpuoja. Ji kvėpavo, bet su nekalbėjo, į klausimus neatsakė. Tada ji išvalė visas grindis, sutvarkė visus sudužusius indus, visas šiukšles išmetė į konteinerį. Kol ji tvarkėsi E. B. gulėjo ant grindų. Nekvietė pagalbos todėl, kad visi buvo išgėrę ir dėl to, kad nebūtų buvę kam prižiūrėti vaiko. Tada grįžo A.. Jis ją nuramino, paguldė į lovą ir ji užmigo. Kai iš ryto atsikėlė, E. B. nebebuvo. Teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį 855,43 eurų sumai pripažįsta pilnai. Pripažįsta nukentėjusiosios E. B. 530 eurų civilinį ieškinį turtinei žalai atlyginti. Su ieškiniu dėl neturtinės 5000 eurų žalos atlyginimo iš dalies nesutinka. Sutinka, kad nukentėjusioji patyrė žalą dėl jos tokių veiksmų, tik nesutinku su suma, su dydžiu. Sutiktų atlyginti 1000-1500 eurų neturtinę žalą. Ieškinius galėtų atlyginti, nes vyras dirba, ji pati gauna 300 eurų bedarbio pašalpą, tai galėtų sumokėti dalimis per metus laiko, gal net ir greičiau.

12M. J. visiškai prisipažinus kalta padarius tris nusikalstamas veikas ir davus išsamius parodymus, nustatyta, kad nusikalstamų veikų padarymo aplinkybės nekelia abejonių. Prokurorui, kaltinamajai, nukentėjusiosios atstovui sutikus su sutrumpintu įrodymų tyrimu, baudžiamoji byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 273 str. 1 d.).

13Kaltinamosios M. J. kaltė, padarius BK 138 str. 1 d., 303 str. 1 d. ir 187 str. 1 d. numatytas nusikalstamas veikas, be jos pačios visiško prisipažinimo, įrodyta baudžiamojoje byloje surinktais rašytiniais įrodymais:

14Kaltinamoji M. J. ikiteisminiame tyrime savo kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad 2019-12-14 ji kartu su savo vyru A. J., pažįstamais R. T. ir E. B. vyro automobiliu nuvažiavo į jos vyro A. J. mamos V. V. namus. Buvo nepatenkinta, kad kartu važiuoja E. B.. Nuvyko, nes norėjo išgerti. Nusivežė 6 butelius, 1 litro talpos, 6 laipsnių stiprumo alaus. E. B. atsivežė vieną butelį likerio. Visi namo virtuvėje gėrė alkoholį. Begeriant, kiek valandų buvo pasakyti negali, bet lauke jau buvo tamsu, jos vyras A. J. ir R. T. išėjo į lauką pasivažinėti automobiliu. Ji liko virtuvėje viena su E. B.. Viskas buvo gerai, jos nesipyko, bendravo, kartu gėrė, ėjo parūkyti. Po kurio laiko į namus grįžo A. J. ir R. T.. Jie pasakė, kad su automobiliu užklimpo aerodrome. R. T. liko namuose. A. J. išėjo traukti automobilio. Ji liko virtuvėje kartu su R. T. ir E. B.. Tarp jos ir E. B. įvyko žodinis konfliktas. Konflikto metu E. B. pasakė, kad permiegojo su jos vyru. Ji dėl to labai supyko. Pasiėmė namuose buvusią aliuminio lazdą ir pradėjo ja mušti E. B.. Ji jai sudavė kokius šešis smūgius. Trenkė į nugarą ir į galvos sritį. Visa tai matė R. T.. Ji buvo pikta, suirzusi. Jos vyras A. J. nematė įvykio, nes buvo išėjęs. Kai trenkė E. B. lazda, pastaroji nieko nesakė, nešaukė, nerėkė, tylėjo. E. B. nuo jos suduodamų smūgių parkrito ant grindų ir gulėjo. Kai E. B. griuvo nuo kedės, jai nuo akių nugriuvo jos dėvimi akiniai. Akiniai nugriuvo ant grindų. Ji juos tyčia užmynė koja, ir jie sulūžo. Sudavusi smūgius ji patikrino, ar E. B. viskas gerai. Matė, kad E. B. iš kažkurios vietos bėgo kraujas, kad E. B. kvėpuoja. Ji paklausė jos, ar jai viskas gerai, tačiau E. B. buvo užsimerkusi ir nieko nesakė. Mušdama E. B., ji su lazda prakirto virtuvės lubas. Taip pat sudužo ant stalo buvę indai. Paliko E. B. gulėti ant grindų, o pati ėmė tvarkyti stiklo šukes, valyti kraują. Viską tvarkė, nes namai yra ne jos, ir sekančią dieną į juos turėjo grįžti jos anyta. Jai besitvarkant, į namus grįžo A. J.. Jis paklausė kas čia įvyko. Ji jam paaiškino, kad susipyko su E. B. ir ją sumušė. Kadangi E. B. kvėpavo, pasidėjo lazdą ir nuėjo miegoti. Greitosios pagalbos nekvietė, nes nemanė, kad jai ji reikalinga. Kitą dieną, 2019-12-15, kai nubudo E. B. namuose nebebuvo. Apžiūrėjo visus kambarius. Viename iš kambarių buvo atidarytas langas. Suprato, kad per jį E. B. išėjo. Dėl tokio savo poelgio ji labai gailisi. Buvo išgėrusi, alkoholis neleido adekvačiai mąstyti, todėl pasielgė impulsyviai (t. 2, b. l. 102-105, 110-114, 119-122).

15Nukentėjusioji E. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad M. J. pažįsta apie šešerius metus. Jos labai mažai bendraudavo, nes ji pavydėdavo, kad jos draugas R. T. rodydavo jai dėmesį, o jai ne. Per savo draugą R. T., daugmaž prieš savaitę iki įvykio, ji susipažino su M. J. vyru A. J.. 2019-12-14 A. J. pasiūlė jai kartu su juo, R. T. ir M. J. vykti į jo kaimą pasisvečiuoti. A. J. žinojo, kad ji mažai bendrauja su M. J., sakė, jog pasisvečiavimas bus puiki proga joms susidraugauti. Ji su jais važiuoti sutiko. A. J. dar pasiūlė jai pasiimti kartu kokią draugę, kad jai būtų drąsiau. Jautėsi saugi ir rami, todėl pasakė, kad važiuos viena. 2019-12-14, apie 18-19 val. jie visi A. J. automobiliu „OPEL“, modelio ir valstybinių numerių nežino, nuvažiavo į jo mamos namus, kurie yra Biržų r. Kaimo pavadinimo nežino. A. J. mamos namuose nebuvo. Minėtuose namuose jos bendravo, vartojo alkoholį. Sėdėjo namo virtuvėje. Ji gėrė likerį. A. J., M. J. ir R. T. gėrė alų. Kiek išgėrė, pasakyti negali. Vėliau visi pradėjo gerti jos turimą likerį, maišė jį su alumi. Visi bendravo, jokių konfliktų nekilo. Kažkuriuo metu jai paskambino draugas J. J., jis siūlė pervežti ją namo. Ji paklausė visų, tuo metu buvusių kambaryje asmenų, kokiame kaime jos esame, tačiau jai niekas neatsakė. Kadangi nežinojo adreso, negalėjo jo pasakyti savo draugui ir grįžti į namus, todėl liko A. J. mamos namuose. Nieko blogo neįtarė, galvojo, kad jie tiesiog nenori, kad ji išvažiuotų. Vakaro eigoje, tikslaus laiko pasakyti negali, R. T. su A. J. išėjo iš namų pasivažinėti su A. J. automobiliu. Namuose liko ji ir M. J.. Jos abi bendravo, nekonfliktavo. Po kurio laiko į namus grįžo A. J. ir R. T.. Jie pasakė, kad užklimpo automobilis. R. T. liko namuose, o A. J. išėjo traukti automobilio. R. T. sėdėjo virtuvėje prie pečiaus. Tuo metu virtuvėje buvusi M. J. pasiėmė kažkokią metalinę lazdą ir ja pradėjo smūgiuoti jai į galvą. Pajautė, kad jai buvo suduoti kažkur keturi smūgiai. Bandė galvą dengtis rankomis. Nieko nebesugebėjo pasakyti, buvo ištikta šoko. Girdėjo, kad M. J. agresyviu balsu jai sakė, kad ji daugiau su R. T. nebendraus, ir toliau mušė metaline lazda. Kiek iš viso smūgių jai buvo suduota pasakyti negali, bet tikrai nemažai. Tuo metu virtuvėje buvęs R. T. nieko nedarė, tik girdėjo, kad sakė M. J., jog ši nustotu ją daužyti. Nukentėjusiajai atrodo, kad mušama prarado sąmonę. Kiek laiko buvo be sąmonės nežino. Kai atgavo sąmonę, ji gulėjo ant grindų, šalia pečiaus ir matė, kad buvo A. J. grįžęs. Ji nekalbėjo, tik girdėjo kaip M. J. su A. J. kalba, ji bijojo galvą pakelti, kad negautų daugiau smūgių. M. J. plovė grindis, nes jos buvo kruvinos. Girdėjo, kad M. J. A. J. liepė ieškoti virvės, girdėjo kaip ji sakė, kad ją pakars, o po to užkas. Ji negalėjo nieko padaryti, nes vėl prarado sąmonę. Vėl atgavusi sąmonę girdėjo kalbantį A. J.. Jis liepė M. J. nusiraminti, sakė, kad ji eitų miegoti, nes ryte jai reikės vairuoti automobilį. Kažkuriuo metu M. J. su A. J. išėjo miegoti. R. T. vis dar buvo virtuvėje. Atgavusi sąmonę, paprašė jo, kad jis paduotų jai jos telefoną. R. T. parodė kažkokią nuolaužą. Suprato, kad tai jos sudaužytas telefonas. Ji jam pasakė, kad tegul skambina kam nori, bet ji turi dingti iš šių namų. Jai buvo labai baisu, bijojo, kad M. J. iš tikrųjų jos neužmuštų. R. T. paskambino savo draugui L. T.. L. T. po kurio laiko atvažiavo jos paimti. Ji bandė išeiti per duris, tačiau jos buvo užrakintos. Išlipo per miegamojo langą į lauką. L. T. ją nuvežė pas draugą J. J.. J. J. siūlė kviesti greitąją pagalbą, bet ji atsisakė, norėjo tiesiog miegoti, atgauti jėgas, nes jai buvo labai silpna. J. J. ją priėmė į savo namus, ir ji liko pas jį miegoti. Kol ji miegojo, J. J. išplovė jos dėvėtus rūbus. Nubudusi ryte, ji iš J. J. telefono parašė žinutę savo tėčiui E. B., kad ji yra pas draugą J. J.. Iš to paties J. J. telefono prisijungė prie savo "Facebook" paskyros. Rado kelias R. T. žinutes, jis klausė kur ji yra, kad jos ieško policija. Ji R. T. nieko neatrašė. Praėjus kiek laiko į J. J. namus atvyko policijos pareigūnai. Jie šiek tiek pabendravo su ja. Ji pasakė, kad ją sumušė M. J.. Jai buvo labai silpna. Pareigūnai išvežė ją į ligoninės priėmimo skyrių. Po pirminės apžiūros medikai ją išvežė į Panevėžio ligoninę. Įvykio metu, kuomet M. J. mušė, jai lūžo kairė ranka, lūžo kaukolė, buvo prakirsta galvos oda, paakiuose atsirado mėlynės. Dėl patirtų sužalojimų buvo paguldyta į Respublikinės Panevėžio ligoninės neurochirurgijos skyrių. Ligoninėje gulėjo penkias dienas. Ji suprato, kad M. J. mušė ją už tai, kad ji bendrauja su R. T.. Kiek suprato, gali būti, kad ji R. T. neabejinga iki šiol, todėl iš pavydo ją ir sumušė. Ji su M. J. vyru A. J. tikrai nemiegojo, kaip minėjo, jį pažinojo tik apie savaitę, M. J. ją apkalba, ji jai nieko panašaus nesakė. Kiek jai yra žinoma, A. J. šiuo metu yra susipykęs su R. T.. R. T. bendrauja su M. J.. Apie tai sužinojo iš R. T.. Jis jai skambino telefonu, pasakojo, kad A. J. jį primušė, dėl to jie susipyko. Už ką A. J. jį mušė, jis jai nesakė, ji jo neklausė. Įvykio metu, kai ji buvo A. J. mamos namuose ir M. J. ją mušė su lazda, buvo sulaužytas jai priklausantis mobilaus ryšio telefonas LG K11, sulaužyti jos regos akiniai, suplėšyta striuke, dingo jos Lietuvos Respublikos pasas bei pinigai, kurie buvo piniginėje. Pinigai buvo kupiūromis 2 vnt. po 20 eurų ir 2 vnt. po 10 eurų. Akiniai buvo pirkti nauji prieš du ar tris mėnesius, juos pirko Anglijoje, pirkimo čekiai liko ten. 2019-12-17 turėjo grįžti atgal į Angliją, kur pastaruoju meta gyveno ir dirbo. Dėl patirtų sužalojimų išskristi nebegali, turi gydytis. Prie tyrimo nori pateikti Respublikinės Panevėžio ligoninės ekspertizės išrašą. Dėl patirtų sužalojimų ji iki šiol jaučiasi blogai. Rytais pykina, svaigsta galva, neturi jėgų (t. 1, b. l. 39-43, 50-53).

16Nukentėjusioji E. B. duotus parodymus patvirtino 2020-02-06 parodymų patikrinimo vietoje metu. Parodymų patikrinimo vietoje metu fotografuota (t. 1, b. l. 82-90).

17Liudytojas R. T. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2019-12-14 vakare jis su A. J., M. J. ir E. B. nuvažiavo į A. J. mamos namus, tikslaus kaimo pavadinimo negali pasakyti. Namuose nieko nebuvo. Visą laiką jie ten buvo keturiese. Vartojo alkoholį, nesipyko. Kai buvo stipriai išgėrę, matė kaip A. J. kažkur išėjo. Jis sėdėjo virtuvėje prie krosnies. Kiek atsimena, M. su E. virtuvėje sėdėjo prie stalo ir šnekėjosi. Kai A. išėjo iš namų, namuose liko jis, E. ir M. M. ir E. sėdėjo prie stalo, o jis buvo tame pačiame kambaryje virtuvėje prie krosnies, rūkė. M. pradėjo E. priekaištauti, kad ji permiegojo su jos vyru A. J., tada jis pamatė, kaip M. su metaline lazda viena karta trenkė E., sėdinčiai prie stalo per nugarą, ir vieną ar du kartus, tiksliai neatsimena, per galvą. Tada E. parkrito ant žemės, ir M. jai gulinčiai su ta pačia lazda dar kelis kartus trenkė į nugaros sritį, kiek kartu tiksliai trenkė, jis pasakyti negali, tik žino, kad ne vieną kartą. Tada jis M. pradėjo raminti, kad baigtų mušti E.. Po jo žodžių M. E. nebemušė ir atsisėdo prie stalo, o jis nuėjo prie E. pažiūrėti kaip ji atrodo, taip pat prie gulinčios ant žemės E. priėjo ir M., ji pažiūrėjo jos pulsą, nes E., kaip jis suprato, buvo be sąmonės. Po to jis kai pamatė, kad E. guli ant žemės ir prie jos galvos yra kraujo. Jis išsigando ir pradėjo M. klausti, kodėl ji taip stipriai sumušė E., ji jam atsakė, todėl, kad ji permiegojo su jos vyru. Po kurio laiko į namus grįžo A., jis, pamatęs ant žemės gulinčią E., paklausė, kas čia atsitiko. Jis jam pasakė, kad M. su lazda primušė E.. Jis su A. pradėjo kalbėti, ką dabar darys, o M. pradėjo šūkauti, kad jeigu jie bijo, ji (M. J.) ją suriš ir pasakė "tegul nusibaigia". Tada A. pradėjo M. raminti, sakyti, kad nebedarytų nesąmonių, ir po kurio laiko M. nusiramino, surinko virtuvėje konflikto metu sudaužytu indus, ir A. ją nuvedė į kitą kambarį bei paguldė į lovą. Prieš nueinant miegoti, M. jų prašė, kad nekviestų greitosios pagalbos, nes jie visi girti, ir atvažiavusi greitoji iškvies policija ir juos visus uždarys, taip pat pasakė, kad ji žino, ką padarė, ir už tai atsakys. A. užmigdęs M. grįžo atgal į virtuvę. Kai atėjo A., E. buvo jau sąmoninga, jie jos paklausė, ar viskas gerai, ir ją pasodino prie sienos. Ji jiems atsakė, kad labai skauda galvą. Jie jai pasiūlė apsiprausti veidą, nes jis buvo kruvinas, tačiau E. atsisakė. Po kurio laiko A. nuėjo į kitą kambarį pasižiūrėti, ką daro M., ir nebegrįžo, nes užmigo. Jam bekalbant su E. ji jo paklausė, kur jos telefonas. Jis jai pasakė, kad telefonas yra ant žemės ir parodė, kurioje vietoje yra telefonas, jis buvo ant žemės prie krosnies, sudaužytas. Jis paėmė E. telefoną ir padėjo ji ant krosnies. Po to E. dar kelis kartus jo klausė, kur yra jos telefonas, jis jai pasakė, kad jis yra sudaužytas ir padėtas ant krosnies. Tada ji jam pasakė, kad nori iš čia kuo greičiau išvažiuoti ir prašė jo pagalbos, kad jis jai padėtų iš čia išvažiuoti. Po to jis paskambino savo draugui L. T. ir paprašė, kad atvažiuotų ir parvežtų jo draugę į namus. E., pamačiusi, kad jos atvažiavo parvežti į namus, nuėjo prie durų, tačiau jos buvo užrakintos, o rakto spynoje nebuvo, tada ji nuėjo prie lango, jį atsidarė, pro jį išlipo ir nuėjo link automobilio. E. išvažiavus, jis nuėjo miegoti. Pas ką buvo durų raktas ir kas duris užrakino, jis nežino. Kai kitą dieną jis atsikėlė, A. ir M. buvo jau atsikėlę ir durys buvo jau atrakintos. Kur dingo E. pasas ir kas sudaužė telefoną, jis nežino (t. 1, b. l. 101-102, 105-108).

18Liudytojas J. J. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad E. B. yra jo draugė. 2019-12-15 nakties metu jis buvo savo namuose, esančiuose adresu Biržai, ( - ). 02:00 - 03:00 valandos tarpe jis išgirdo, kad kažkas beldžia į jo namų langą. Pamatė, kad prie jo namų yra E. B.. Jis E. B. įsileido į savo namus. Pastebėjo, kad ant jos veido yra sudžiūvęs kraujas. Pasirodė, kad ji šiek tiek išgėrusi, atrodė apsvaigusi. Paklausė E. B. kas nutiko. Ji jam papasakojo, kad su draugais kažkokiame kaime vartojo alkoholį. Išgertuvių metu "padauginusi" mergina, vardu M., E. B. primušė metaliniu vamzdžiu. E. B. jam sakė, kad apie dvi valandas gulėjo be sąmonės. Kai atsipeikėjo, iš namų, kuriuose vyko išgertuvės, ji pabėgo. Ją atvežė pas jį. Kas ją atvežė, ji jam neminėjo. Jis pasiūlė E. B. iškviesti greitąją pagalbą, tačiau ji medikų atsisakė, sakė, kad nori pamiegoti, gal pagerės. E. B. miegojo jo namuose. Kol ji miegojo, jis išskalbė jos rūbus, kadangi jie visi dvokė krauju. Jos dėvėta striukė buvo visa kruvina, kelnės purvinos. Kol E. B. miegojo, jis sėdėjo šalia lovos ir ją stebėjo, kad nepablogėtų jos sveikatos būklė. Kai E. B. atsikėlė, pamatė, kad jai kairėje akyje išryškėjo kraujosrūva, buvo ištinusi kairė ranka. Vėliau dienos metu į jo namus atvyko policijos pareigūnai. Jie E. B. išvežė į ligoninę (t. 1, b. l. 111-114).

19Liudytojas A. J. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2019-12-14 jis kartu su savo žmona M. J., draugu R. T. ir pažįstama E. B. nusprendė vykti į jo mamos V. V. namus, esančius adresu ( - ), išgerti alkoholio. Žinojo, kad jo mamos nebus namie, kad turės laisvus namus. Jo automobiliu "O. V." visi keturi nuvažiavo į jo mamos namus. Jis, M. J., R. T. ir E. B. gėrė 6 laipsnių stiprumo alų. Turėjo šešis, 1 litro talpos butelius. E. B. atsivežė berods du butelius likerio ar kažkokio panašaus gėrimo. Visi gėrė atsivežtą alkoholį. Begeriant jis su R. T. nusprendė pasivažinėti. Jie abu automobiliu "O. V." išvažiavo į aerodromą. Namuose paliko E. B. ir M. J.. Jos abi namo virtuvėje toliau vartojo alkoholį, bendravo, nekonfliktavo. Jo vairuojamas automobilis įklimpo pievoje, todėl jis su R. T. grįžo pėsti atgal į jo mamos namus. R. T. pasiliko namuose. Jis persirengė ir išėjo traukti automobilio. Tuo metu namie buvusios merginos bendravo ramiai. Kas vyko, kol jo nebuvo namuose, jis nežino. Po kurio laiko ištraukęs automobilį grįžo į namus. Kai grįžo, namuose buvo kraujo, E. B. gulėjo virtuvėje ant grindų, buvo sąmoninga. Jis paklausė, kas čia įvyko. M. J. jam paaiškino, kad primušė E. B.. Virtuvėje taip pat buvo ir R. T.. M. J. pradėjo sakyti, kad jai reikia virvės, kad reikia E. B. surišti, kad ji nepabėgtų ir jų neįskustų policijai. Jie visi bijojo, kad juos sulaikys. Jis M. J. liepė nurimti, nuvedė ją miegoti. E. B. niekas nesurišo. Prieš paguldant M. J. miegoti, jis matė, kaip M. J. iš E. B. rankinės ištraukė jos pasą ir įmetė į degančią krosnį virtuvėje. Kodėl M. J. sudegino E. B. pasą, jis nežino. Kas sugadino E. B. telefoną, pasakyti negali. Matė, kad R. T. rankose laikė jos telefoną. Kai M. J. užmigo, jis bendravo su E. B.. Siūlė jai nusiprausti, bet ji nesutiko. Jis matė, kad E. B. veidas buvo kruvinas. Sužalojimų nematė. Jis grįžo pas M. J. į kitą kambarį. R. T. paliko su E. B.. Būdamas prie M. J., jis pats užmigo. Iš ryto E. B. jo mamos namuose jau nebebuvo. Kur ji dingo, tuo metu nežinojo. Jie visi grįžo atgal į Biržus. Po kurio laiko jis grįžo atgal į kaimą, norėjo aptvarkyti namus. Namuose jau buvo mama su jo nepilnamečiu broliu M. V.. Jis iš koridoriaus paėmė metalinę lazdą, kurią M. J. mušė E. B.. Lazdą šiek tiek apvalė ir išnešė į ūkinį pastatą. Taip pasielgė, nes nenorėjo, kad tokius vaizdus matytų jo brolis. Padėjęs lazdą, išvažiavo atgal į Biržus. Metalinė lazda, kuria M. J. mušė E. B., priklauso jam. Ji buvo skirta pramogai, ja atmušinėdavo kamuoliukus, tiesiog žaisdavo. Lazda visą laiką stovėjo virtuvėje, jos niekas neslėpė (t. 1, b. l. 117-120, 123-126).

20Liudytoja V. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2019-12-13, po pietų ji su savo nepilnamečiu sūnumi M. V., gim. ( - ) m., išvyko į svečius. Jos namų raktus turėjo sūnus A. J., kadangi jam jos namų adresu buvo vykdoma probacijos priežiūra. Ji su M. V. į namus grįžo tik 2019-12-15, per pietus. Grįžusi į namus pastebėjo, kad yra išvažinėtas namo kiemas, išversta padangų tvorelė, apgadintas kieme stovėjęs M. J. priklausantis automobilis, išvažinėtas jos sodas. Ji suprato, kad jos namuose kažkas įvyko. Įėjusi į namo vidų pamatė, kad namo virtuvėje yra pramuštos lubos. Lubos buvo kruvinos, tačiau, kiek matė, jos buvo bandytos valyti. Taip pat matė daug kraujo lašų. Jų buvo visur, ant grindų, baldų, užuolaidų, palangių. Kraujas buvo valytas, kadangi buvo ištrintas po visas grindis. Virtuvėje taip pat stovėjo metalinė beisbolo lazda, kuri buvo kruvina. Namuose nieko nebuvo. Išvažiuodama namus paliko tvarkingus, o grįžusi rado sujauktus, kruvinus. Dar nespėjus susivokti kas įvyko, taksi automobiliu į jos namus atvažiavo A. J.. Ji jo klausė, kas čia buvo. Jis jai tik pasakė, kad M. primušė kitą merginą, o dėl ko - nežino. A. J. nuvalė nuo kambaryje buvusios metalinės lazdos kraują. Su kuo jis nuvalė lazdą, ji nematė. A. J. lazdą iš kambario išnešė į daržinę, ir tuo pačiu taksi automobiliu išvažiavo. Kai A. J. išvažiavo, M. V. paskambino bendrajam pagalbos centrui, pranešė apie tai, ką rado namuose. Į jų namus atvyko policijos pareigūnai. Ji sužinojo, kad jos namuose M. J. sumušė E. B., kurią ji žino iš matymo. Ji kelis sykius su R. T. yra buvusi anksčiau jos namuose. Ji pati su M. J. artimai nebendrauja. Kiek ją pažįsta, ji yra agresyvi, konfliktiška, yra linkusi smurtauti, ne vieną sykį buvo neištikima jos sūnui. Po įvykio ji sužinojo, kad E. B. yra išvežta į Panevėžio respublikinę ligoninę, kur yra gydoma. Ji nuvyko aplankyti E. B.. E. B. jai papasakojo, kad A. J. pakvietė ją atvykti į jos namus. Pasak E. B., M. J. jai sakė, kad jos abi galės pabendrauti, išsiaiškinti senus nesutarimus ir tapti draugėmis. E. B. atvažiuoti į jos namus sutiko. Vakaro eigoje, A. J. išėjo iš namų, kiek suprato - traukti kažkokio automobilio, kuris buvo įklimpęs. Jos namuose liko E. B., M. J. ir R. T.. Kiek suprato iš E. B. pasakojimo, ji virtuvėje kalbėjosi su R. T.. M. J. tai pamačiusi pradėjo E. B. mušti metaline beisbolo lazda. Kiek suprato, M. J. E. B. mušė iš pavydo, kad ši bendrauja su R. T.. Kiek jai yra žinoma, M. J. R. T. pažįsta seniai, jie lyg ir buvo klasiokai, gal kas juos siejo ir daugiau, tiksliai pasakyti negali. Taip pat E. B. jai pasakojo, kad ji mušama prarado sąmonę, vėliau kažkuriuo metu atsipeikėjusi girdėjo, kad M. J. prašo atnešti jai virvę. E. B. jai sakė, kad buvo palikta viena virtuvėje, o visi nuėjo miegoti (t. 1, b. l. 129-132).

21Liudytojas L. T. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2019 metais, tikslesnės datos nepamena, apie 1.30 val. nakties jam į jo mobilaus ryšio telefoną paskambino jo draugas R. T.. Jis paklausė jo, ar jis negalėtų parvežti į Biržus E. B.. R. T. sakė, kad jai yra blogai. Jis pagalvojo, kad galbūt ji padaugino alkoholio, dėl to jai yra blogai ir ją reikia pervežti į namus. E. B. jis pažįsta, todėl sutiko ją parvežti. Jis paklausė R. T., kur jie yra. R. T. jam pasakė, kad A. J. kaime. Nuvažiavęs prie A. J. namo, paskambino R. T., pasakė, kad jau laukia. Neužilgo iš namo kiemo išėjo E. B.. Kai ji įsėdo į jo automobilį, jis pamatė, kad E. B. veidas yra kruvinas. Kraujo buvo ir ant jos rūbų. Paklausė E. B., kur ją vežti. ar nereikia nuvežti į ligoninę, nes ji visa kruvina. E. B. atsisakė važiuoti į ligoninę ir paprašė nuvežti ją pas draugą, kuris gyvena Biržų mieste, netoli ( - ) degalinės. Pakeliui E. B. jam pasakojo, kad ją sumušė M. J.. Jis klausė už ką, ji sakė, kad nežino. Kitą dieną sužinojo, kad dėl įvykio į A. J. kaimą buvo atvykusi policija. Apie įvykį kalbėjo ir su R. T.. Jis jam pasakė, kad E. B. primušė M. J. (t. 1, b. l. 135-138).

22Liudytojas M. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2019-12-15, apie 11 val. ryto jis su savo mama V. V. grįžo namo. Kai grįžo pamatė, kad jų namo kieme stovi automobilis, kuris buvo apgadintas ir aplipęs pjuvenomis. Automobilis gali būti jo brolio A. J. arba jo žmonos M. J.. Įėjęs į namo vidų pastebėjo, kad virtuvėje yra pramuštos lubos, koridoriuje ant slenksčio, mamos kambaryje ant palangės, virtuvėje ant slenksčio, lubų, užuolaidų bei grindų buvo kraujo dėmės. Jis suprato, kad nutiko kažkas negero, kadangi išvažiuodami namus paliko tvarkingus. Neužilgo į jų namus taksi automobiliu atvažiavo jo brolis A. J.. Jis iš sandėliuko paėmė metalinę lazdą. Lazda buvo kruvina. Aivaras lazdą išsinešė į lauką, nuvalė į žolę ir išnešė paslėpti. Jis jam nieko neaiškino, nieko nesakė. Tik prasitarė, kad jo žmona M. sumušė E. B.. Kodėl M. taip pasielgė, jis nežino. Paslėpęs lazdą, A. taksi automobiliu išvažiavo iš jų namų. Jo mamai pasidarė negera. Jis paskambino bendruoju pagalbos centro numeriu ir iškvietė greitąją medicinos pagalbą bei policiją (t. 1, b. l. 148-152).

23Iš tarnybinio pranešimo matyti, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-53016-19, dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo E. B. (t. 1, b. l. 1-4).

24Iš tarnybinio pranešimo matyti, kad nustatyti nusikalstamos veikos numatytos BK 303 str. 1 d. požymiai (t. 1, b. l. 15-19).

25Iš tarnybinio pranešimo matyti, kad nustatyti nusikalstamos veikos numatytos BK 303 str. 1 d. požymiai (t. 1, b. l. 15-19).

26Iš tarnybinio pranešimo matyti, kad nustatyti nusikalstamos veikos numatytos BK 187 str. 1 d. požymiai (t. 1, b. 20-23).

27Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad įvykio vieta yra adresu ( - ). Įvykio vietos apžiūros metu rasta ir paimta metalinė lazda, mobilaus ryšio telefono dalis. Apžiūros metu fotografuota (t. 1, b. l. 24-34, 35-36).

28Iš asmens apžiūros protokolo matyti, kad atlikta E. B. asmens apžiūra. Apžiūros metu nustatyta, kad E. B. užfiksuoti sužalojimai: viršugalvyje ant plaukų matomos kraujo dėmės, kurios yra sudžiūvusios. Viršugalvyje, ant odos, po plaukais matomi odos spalvos pažeidimai, su kraujo dėmėmis. Ant E. B. veido, ties kaire akimi, matomas patinimas, ties viršutiniu ir apatiniu voku, ir kraujosruvos. Ant kairės rankos plaštakos, matomas patinimas ties plaštakos paviršiumi, ir kraujosruva delne (t. 1, b. l. 157-163).

29Iš specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad E. B. nustatytos muštinės žaizdos viršugalvio, pakaušio srityse, poodinės kraujosrūvos apie kairę akį, nugaros kairėje pusėje, kairio smilkinkaulio lūžis, pakauškaulio dešinės pusės lūžis, kairės plaštakos II-o delnakaulio lūžis, padaryti kietais bukais daiktais, mažiausiai 5 smūgiais, galimai nurodytomis įvykio aplinkybėmis ir laiku. Kairio smilkinkauliio lūžis, pakauškaulio dešinės pusės lūžis, kairės plaštakos II-o delnakaulio lūžis sutrikdo sveikatą ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui ir kvalifikuojama nesunkiu sveikatos sutrikdymu (t. 1, b. l. 189).

30Iš daiktų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėta mobilaus ryšio telefono detalė, paimta įvykio vietos apžiūros metu. Apžiūros metu fotografuota (t. 1, b. l. 164-169).

31Iš daiktų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėta metalinė lazda, paimta įvykio vietos apžiūros metu. Ant metalinės lazdos rastos rudos spalvos dėmės, panašios į kraują. Apžiūros metu fotografuota (t. 1, b. l. 170-178).

32Iš specialisto išvados matyti, kad tirti pateiktas objektas, paimtas 2020-01-30 objekto apžiūros metu adresu: ( - ), yra savadarbio būdu pagamintas vėzdas, kuris priskiriama prie smogiamojo-triuškinamojo poveikio šaltųjų - nešaunamųjų ginklų. Pagal Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą, šios rūšies nešaunamieji ginklai priskiriami prie D kategorijos ginklų (t. 1, b. l. 196-199) .

33Iš Bendrojo pagalbos centro Alytaus skyriaus rašto „Dėl informacijos pateikimo“ matyti, kad pateiktas pranešimo apie įvykį garso įrašas (t. 2, b. l. 3-4).

34Iš tarnybinio pranešimo matyti, kad išanalizuotas bendrojo pagalbos centro pateiktas garso įrašas (t. 2, b. l. 54-56).

35Dėl įrodymų vertinimo, veikų kvalifikavimo

36Apibendrinant teismas konstatuoja, kad aukščiau aptartų bylos įrodymų visuma yra pakankama ir ji patvirtina, jog kaltinamoji M. J. būdama apsvaigusi nuo alkoholio, kaltinime nurodytu laiku ir vietoje, kilusio konflikto su E. B. metu, tyčia suduodama metaline lazda ne mažiau kaip penkis kartus E. B. į galvą, nugarą ir rankas, kuriomis E. B. dengėsi galvą, sužalojo E. B. padarydama muštines žaizdas viršugalvio, pakaušio srityse, poodines kraujosruvas apie kairę akį, nugaros kairėje pusėje, kairio smilkinkaulio lūžį, pakauškaulio dešinės pusės lūžį ir kairės plaštakos II-o delnakaulio lūžį, taip nukentėjusiajai – E. B. nesunkiai sutrikdė sveikatą. Nėra abejonių, kad M. J. atlikti kaltinime nurodyti smurtiniai veiksmai, pasireiškę neteisėtu, nepageidaujamu kaltinamosios kontaktiniu poveikiu nukentėjusiosios kūnui, nesunkiai sutrikdė jos sveikatą, ką, kaip minėta, patvirtina ne tik pačios nukentėjusiosios parodymai, bet tai atsispindi ir kituose objektyviuose bylos duomenyse – įvykio vietos apžiūros protokole, asmens apžiūros protokole, specialisto išvadoje, liudytojų A. J., R. T., J. J., L. T., V. V., M. V. parodymuose, tarnybiniuose pranešimuose, kurie atitinka faktines bylos aplinkybes ir jais abejoti teismas neturi pagrindo. Kaltinamoji, sąmoningai atlikdama kaltinime nurodytus smurtinius veiksmus prieš E. B., suprato jų pavojingą pobūdį, dėl jos veiksmų galinčius atsirasti pavojingus padarinius ir jų norėjo. Tokie kaltinamosios veiksmai teisingai kvalifikuoti ir atitinka BK 138 str. 1 d. numatytos nusikalstamos veikos sudėtį. Taip pat, aukščiau aptartų bylos įrodymų visuma yra pakankama ir ji patvirtina, jog kaltinamoji M. J., būdama apsvaigusi nuo alkoholio, kaltinime nurodytu laiku ir vietoje, žinodama apie nukentėjusiosios E. B. gyvenimą užsienyje, ir kad paso praradimas apsunkins jos grįžimą į gyvenamąją vietą J. K., tyčia sunaikino, įmesdama į krosnį ir sudegindama, E. B. priklausantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą Lietuvos Respublikos pasą Nr. 24578790, tuo padarydama nukentėjusiajai E. B. didelę žalą. Kaltinamoji, sąmoningai atlikdama kaltinime nurodytus veiksmus, siekdama, kad būtų nenustatyta nukentėjusiosios E. B. asmenybė, tyčia sunaikino E. B. asmens dokumentą – pasą, jį sudegindama. Tokie kaltinamosios veiksmai teisingai kvalifikuoti ir atitinka BK 303 str. 1 d. numatytos nusikalstamos veikos sudėtį. Taip pat, aukščiau aptartų bylos įrodymų visuma yra pakankama ir ji patvirtina, jog kaltinamoji M. J., būdama apsvaigusi nuo alkoholio, kaltinime nurodytu laiku ir vietoje, tyčia užmindama koja ir taip sulaužydama E. B. priklausančius regos akinius 150 eurų vertės, suplėšydama E. B. priklausančią žieminę striukę 75 eurų vertės, sulaužydama E. B. priklausantį mobilaus ryšio telefoną „LG“ 60 eurų vertės, taip sugadino 285 Eur bendros vertės E. B. priklausantį turtą. Bendra sugadinto (sunaikinto) turto vertė viršija 250 eurų (5 MGL), todėl tokie kaltinamosios veiksmai teisingai kvalifikuoti ir atitinka BK 187 str. 1 d. numatytos nusikalstamos veikos sudėtį.

37Baudžiamoji atsakomybė ir bausmių skyrimo pagrindai ir motyvai

38M. J. atsakomybę lengvina tai, kad ji prisipažino padariusi tris nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.), jos atsakomybę sunkina tai, kad visas nusikalstamas veikas padarė būdama apsvaigusi nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamų veikų padarymui (BK 60 str. 1 d. 9 p.).

39Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumą, apimtį, į tai, kad buvo padaryti trys tyčiniai nesunkūs nusikaltimai (BK 11 str. 3 d.), kaltės formą ir rūšį (veikos padarytos tiesiogine tyčia), atsižvelgtina ir į teisingumo ir protingumo kriterijus, bausmės paskirtį ir tai, jog M. J. Lietuvos Respublikoje teista vieną kartą, bausmę atlikusi, teistumas išnykęs, (t. 2, b. l. 84-85, 86-87), administracine tvarka penkių metų laikotarpyje bausta tris kartus informacijos apie paskutinį kartą paskirtos baudos sumokėjimą nėra (t. 2, b. l. 88-90), nedirbanti ir registruota Užimtumo tarnyboje (t. 2, b. l. 82), į atsakomybę lengvinančią ir atsakomybę sunkinančią aplinkybes. Duomenų, kad būtų įrašyta psichiatrinėje įskaitoje ar dispanserizuota narkologijos kabinete, byloje nėra. Duomenų, kad po šios nusikalstamos veikos padarymo būtų padariusi naujų nusikalstamų veikų, byloje taip pat nėra. Atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes, jų visumą, siekiant nubaudimo ir teisingumo principo įgyvendinimo, teismas, vadovaudamasis bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, numatytais BK 54 str., daro išvadą, kad BK 41 str. 2 d. numatyti bausmės tikslai gali būti pasiekti kaltinamajai už nusikalstamos veikos, numatytos BK 138 str. 1 d., padarymą paskiriant švelniausią sankcijoje numatytą bausmės rūšį – laisvės apribojimą, nustatant jo trukmę didesnę negu vidurkis, ir nustatant BK 48 str. 6 d. 1, 2 punktuose numatytus įpareigojimus, bei vadovaujantis BK 48 str. 5 d. 2 p. uždraudžiant bendrauti su nukentėjusiąja E. B.; už nusikalstamos veikos, numatytos BK 187 str. 1 d., padarymą paskiriant sankcijoje numatytą bausmės rūšį – laisvės apribojimą, jo trukmę nustatant didesnę nei minimali trukmė, ir nustatant BK 48 str. 6 d. 1 punkte numatytą įpareigojimą; už nusikalstamos veikos, numatytos BK 303 str. 1 d., padarymą paskiriant sankcijoje numatytą bausmę – baudą (BK 47 str. 1 d., 2 d., 3 d. 2 p.), nustatant minimalų jos dydį – 50 MGL. Nors šiuos nusikaltimus M. J. padarė skirtingais veiksmais, tačiau nusikalstamos veikos padarytos per trumpą laiko tarpą, veiksmai tarpusavyje susiję, yra bendro sumanymo dalis. Atsižvelgiant į tai, teismas minėtą situaciją vertina kaip idealiąją trijų nusikaltimų sutaptį, todėl paskirtos bausmės subendrintinos, vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p., taikant bausmių apėmimą. Vadovaujantis BK 641 str. 1 d. ir esant tam pagrindui, kaltinamajai paskirta bausmė sumažintina vienu trečdaliu.

40M. J. vadovaujantis BPK 140 str. 2019-12-15 14.20 val. buvo laikinai sulaikyta (t. 2, b. l. 91-92), o paleista 2019-12-16 12.06 val. (t. 2, b. l. 122-123). Laikinajame sulaikyme išbūtas laikas (viena para) įskaitytinas į bausmės atlikimo laiką (BK 65 str. 1 d. 1 p. b) pp., 66 str.).

41Dėl civilinių ieškinių

42Byloje 855,43 eurų civilinį ieškinį turtinei žalai, už E. B. suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginti yra pareiškusi Panevėžio teritorinė ligonių kasa (t. 2, b. l. 12-15, 16-25). Šis civilinis ieškinys yra pagrįstas, todėl tenkinamas visiškai. Byloje nustatytas nukentėjusiajai E. B. sveikatos sutrikdymą padaręs asmuo – M. J., gydymo paslaugos E. B. buvo suteiktos realiai, ieškinio reikalavimus pagrindžia rašytiniai įrodymai, be to, su civiliniu ieškiniu sutinka ir pati kaltinamoji. Byloje nėra duomenų, kad M. J. būtų atlyginusi padarytą turtinę žalą. Taigi už šią žalą atsakinga kaltinamoji M. J., todėl civilinio ieškovo Panevėžio teritorinės ligonių kasos patirta žala iš M. J. priteistina.

43Nukentėjusioji E. B. pareiškė 5530 eurų dydžio civilinį ieškinį (530 eurų dydžio turtinei žalai atlyginti, 5000 eurų dydžio neturtinei žalai atlyginti (t. 2, b. l. 36-45). Kaltinamoji M. J. teismo posėdžio metu pripažino pilnai padarytą turtinę žalą. Byloje nėra duomenų apie tai, kad kaltinamoji M. J. būtų atlyginusi nukentėjusiajai E. B. jos patirtą turtinę žalą, todėl ji nukentėjusiajai priteistina iš kaltinamosios M. J..

44Neturtinė žala yra suprantama kaip asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais ((Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.250 str. 1 d.). Išgyvenimai dėl asmeniui gyvybiškai svarbių dalykų, tokių kaip asmens gyvybė, sveikata, yra ypač dideli. CK 6.250 str. 2 d. įtvirtinta nuostata, kad neturtinė žala yra atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymo nustatytais atvejais. Pažymėtina, kad CK nenustato neturtinės žalos minimumo ar maksimumo, todėl pareiga įvertinti nukentėjusiojo patirtą neturtinę žalą tenka teismui. Nukentėjusioji E. B. civiliniame ieškinyje patirtą neturtinę žalą įvertino 5000 Eur. Nurodė, kad neturtinė žala pasireiškė patirtu fiziniu skausmu, dvasiniais sukrėtimais ir išgyvenimais, emocine depresija, pažeminimu, reputacijos pablogėjimu, bendravimo galimybių sumažėjimu. Formuojama teismų praktika patvirtina, kad dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo patirtos neturtinės žalos atlyginimo dydis nukentėjusiesiems paprastai nustatomas iki 2000 eurų (pavyzdžiui, bylose Nr. 2K-142-489/2018, Nr. 2K-160-942/2017, Nr. 2K-265-976/2017, Nr. 2K-287-697/2017, Nr. 2K-24-895/2017 ir kt.). Šiuo konkrečiu atveju dėl įvykio metu patirto sveikatos sutrikdymo ir civiliniame ieškinyje nurodytų aplinkybių nukentėjusioji E. B. neabejotinai kentė fizinį skausmą, nepatogumus kasdieniniame gyvenime, ji patyrė dvasinių išgyvenimų ir patyrė kitus neigiamus išgyvenimus. Dėl to neabejotinai sumažėjo jos galimybės bendrauti su kitais žmonėmis, dirbti, užsiimti jos mėgstama veikla, pablogėjo jos gyvenimo kokybė. Ji daugiau kaip du mėnesius laiko gydėsi, buvo nedarbinga. Teisiamojo posėdžio metu nukentėjusiosios atstovas prašė civilinį ieškinį tenkinti pilnai, prokuroras prašė neturtinę žalą mažinti iki 3000 eurų. Kaltinamoji teismo posėdžio metu nesutiko su 5000 eurų neturine žala ir prašė teismo ją sumažinti. Atsižvelgęs į visas pirmiau paminėtas aplinkybes, o taip pat ir į kaltininkės kaltę, jos turtinę padėtį (ji dirbanti), įrodytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus, teismas mano, kad šiuo konkrečiu atveju 5000 eurų civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos yra neadekvatus sukeltų pasekmių atžvilgiu, todėl nukentėjusiajai E. B., už jos patirtus neigiamus išgyvenimus, priteistinas 2000 eurų dydžio neturtinės žalos atlyginimas iš M. J. (CK 6.250 str., 6.263 str. 1-2 d.).

45Daiktiniai įrodymai, kardomosios priemonės ir kiti bylos klausimai

46Kaltinamajai M. J. 2019-12-16 paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (t. 2, b. l. 125-127), ir 2020-02-24 paskirta kardomoji priemonė – dokumento (asmens tapatybės kortelės Nr.( - )), paėmimas (t. 2, b. l. 140-145), paliktinos galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, nuosprendžiui įsiteisėjus - naikintinos.

47Daiktinis įrodymas - mobilaus ryšio telefono „LG“ nuolauža, paimta įvykio vietos apžiūros metu, saugoma Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato daiktų saugykloje, kvitas B serija BBB Nr. ( - ) (t. 2, b. l. 47-49, 161), nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikintina (BPK 94 str. 1 d. 4 p.).

48Daiktinis įrodymas – paimtas įvykio vietos apžiūros metu, savadarbio būdu pagamintas vėzdas, kuris priskiriamas prie smogiamojo-triuškinamojo poveikio šaltųjų - nešaunamųjų ginklų, ir kuris yra saugomas Panevėžio apskrities VPK Biržų rajono PK (b. l. 196-198), konfiskuotinas ir nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintinas įstatymų nustatyta tvarka (BK 72 str. 2 d., BPK 94 str. 1 d. 2 p.).

49Kompaktinio disko dvi laikmenos (laikmena DVD+R prie 2020-02-05 nepilnamečio liudytojo apklausos protokolo (t. 1, b. l. 152), laikmena CD-R su bendrojo pagalbos centro garso įrašu, pateikta į bylą 2020-01-03 lydraščiu Nr. ( - ) (t. 2, b. l. 4) yra byloje ir nuosprendžiui įsiteisėjus paliktinos joje saugoti.

50Iš kaltinamosios M. J. valstybės naudai priteistinos 5,22 eurų proceso išlaidos teismo procesiniams dokumentams įteikti (pažyma 2 t., BPK 103 str. 6 p., 105 str. 1 d.).

51Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Šiaulių skyrius pateikė pažymą, kurioje nurodo, kad nukentėjusiajai E. B. buvo teikiama garantuojama antrinė teisinė pagalba ir garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos sudaro 261,28 eurų, kurios priteistinos valstybės naudai (t. 2, b. l. 189). Šios išlaidos pripažintinos proceso išlaidomis ir priteistinos iš kaltinamosios M. J. valstybės naudai (BPK 106 str. 2 d.).

52Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 - 298 straipsniais, 302 straipsniu, 303 straipsnio 2 dalimi, 304 straipsniu, 305 straipsnio 1, 6 dalimis, 307 straipsnio 1, 6, 7 dalimis, 308 straipsniu, teismas

Nutarė

53M. J. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalyje ir paskirti jai 2 (dviejų) metų laisvės apribojimo bausmę, uždraudžiant per bausmės vykdymo laikotarpį bendrauti su nukentėjusiąja E. B. bei įpareigojant per bausmės atlikimo laikotarpį būti namuose kiekvieną dieną nuo 23 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu, bei per 1 (vienerius) metus atlyginti nusikalstama veika padarytą turtinę žalą E. B. ir Panevėžio teritorinei ligonių kasai.

54pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 straipsnio 1 dalyje ir paskirti jai 6 (šešių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant per bausmės atlikimo laikotarpį būti namuose kiekvieną dieną nuo 23 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu.

55pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 303 straipsnio 1 dalyje ir paskirti 50 MGL (2500 Eur (dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų)) dydžio baudą.

56Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu paskirtas bausmes subendrinti taikant bausmių apėmimą, ir paskirti jai 2 (dviejų) metų laisvės apribojimo bausmę, uždraudžiant per bausmės vykdymo laikotarpį bendrauti su nukentėjusiąja E. B., bei įpareigojant per bausmės atlikimo laikotarpį būti namuose kiekvieną dieną nuo 23 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu, bei per 1 (vienerius) metus atlyginti nusikalstama veika padarytą turtinę žalą E. B. ir Panevėžio teritorinei ligonių kasai.

57Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1 dalimi paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti M. J. galutinę bausmę – 1 (vienerių) metų ir 4 (keturių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę, uždraudžiant per bausmės vykdymo laikotarpį bendrauti su nukentėjusiąja E. B., bei įpareigojant per bausmės atlikimo laikotarpį būti namuose kiekvieną dieną nuo 23 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu, bei per 1 (vienerius) metus atlyginti nusikalstama veika padarytą turtinę žalą E. B. ir Panevėžio teritorinei ligonių kasai.

58Į atliktą bausmę M. J. įskaityti vieną parą, išbūtą laikinajame sulaikyme, ir laikyti ją atlikusią 2 (dvi) laisvės apribojimo dienas.

59Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą ir dokumento (asmens tapatybės kortelės Nr. 14581486) paėmimą – palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, nuosprendžiui įsiteisėjus – panaikinti.

60Priteisti iš M. J. 855,43 Eur (aštuonių šimtų penkiasdešimt penkių eurų keturiasdešimt trijų euro centų) turtinės žalos atlyginimą Panevėžio teritorinės ligonių kasos, juridinio asmens kodas 188784179, naudai.

61Priteisti iš M. J. 530 Eur (penkių šimtų trisdešimties eurų) turtinės žalos atlyginimą ir 2000 Eur (dviejų tūkstančių eurų) neturtinės žalos atlyginimą nukentėjusiosios E. B. naudai.

62Dvi kompaktinio disko laikmenas, esančias byloje, nuosprendžiui įsiteisėjus palikti saugoti byloje.

63Daiktinį įrodymą – mobilaus ryšio telefono „LG“ nuolaužą, kuri saugoma Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato daiktų saugykloje (kvitas B serija BBB Nr. 0006986), nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti įstatymų nustatyta tvarka.

64Daiktinį įrodymą – savadarbio būdu pagamintą vėzdą, kuris priskiriamas prie smogiamojo-triuškinamojo poveikio šaltųjų - nešaunamųjų ginklų, kuris saugomas Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Biržų rajono policijos komisariate, nuosprendžiui įsiteisėjus, konfiskuoti ir sunaikinti įstatymų nustatyta tvarka.

65Priteisti iš M. J. 261,28 Eur (dviejų šimtų šešiasdešimt vieno euro dvidešimt aštuonių euro centų) proceso išlaidas (valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas) valstybei.

66Priteisti iš M. J. 5,22 Eur (penkių eurų dvidešimt dviejų euro centų) proceso išlaidas (už teismo procesinių dokumentų įteikimą) valstybei.

67Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmų teisėjas Vaidas... 2. viešame teisiamajame posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo... 3. kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos... 4. Teismas... 5. M. J., būdama apsvaigusi nuo alkoholio, 2019 m. laikotarpyje nuo gruodžio 14... 6. Ši kaltinamosios M. J. padaryta nusikalstama veika atitinka BK 138 str. 1 d.... 7. Taip pat, būdama apsvaigusi nuo alkoholio, 2019 m. laikotarpyje nuo gruodžio... 8. Ši kaltinamosios M. J. padaryta nusikalstama veika atitinka BK 303 str. 1 d.... 9. Taip pat, būdama apsvaigusi nuo alkoholio, 2019 m. laikotarpyje nuo gruodžio... 10. Ši kaltinamosios M. J. padaryta nusikalstama veika atitinka BK 187 str. 1 d.... 11. Kaltinamoji M. J. teismo posėdžio metu nurodė, kad kaltę pripažįsta... 12. M. J. visiškai prisipažinus kalta padarius tris nusikalstamas veikas ir davus... 13. Kaltinamosios M. J. kaltė, padarius BK 138 str. 1 d., 303 str. 1 d. ir 187... 14. Kaltinamoji M. J. ikiteisminiame tyrime savo kaltę pripažino visiškai ir... 15. Nukentėjusioji E. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad M. J. pažįsta... 16. Nukentėjusioji E. B. duotus parodymus patvirtino 2020-02-06 parodymų... 17. Liudytojas R. T. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2019-12-14 vakare jis su... 18. Liudytojas J. J. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad E. B. yra jo draugė.... 19. Liudytojas A. J. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2019-12-14 jis kartu su... 20. Liudytoja V. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2019-12-13, po pietų ji... 21. Liudytojas L. T. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2019 metais, tikslesnės... 22. Liudytojas M. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2019-12-15, apie 11 val.... 23. Iš tarnybinio pranešimo matyti, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr.... 24. Iš tarnybinio pranešimo matyti, kad nustatyti nusikalstamos veikos numatytos... 25. Iš tarnybinio pranešimo matyti, kad nustatyti nusikalstamos veikos numatytos... 26. Iš tarnybinio pranešimo matyti, kad nustatyti nusikalstamos veikos numatytos... 27. Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad įvykio vieta yra adresu (... 28. Iš asmens apžiūros protokolo matyti, kad atlikta E. B. asmens apžiūra.... 29. Iš specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad E. B. nustatytos muštinės... 30. Iš daiktų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėta mobilaus ryšio... 31. Iš daiktų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėta metalinė lazda,... 32. Iš specialisto išvados matyti, kad tirti pateiktas objektas, paimtas... 33. Iš Bendrojo pagalbos centro Alytaus skyriaus rašto „Dėl informacijos... 34. Iš tarnybinio pranešimo matyti, kad išanalizuotas bendrojo pagalbos centro... 35. Dėl įrodymų vertinimo, veikų kvalifikavimo... 36. Apibendrinant teismas konstatuoja, kad aukščiau aptartų bylos įrodymų... 37. Baudžiamoji atsakomybė ir bausmių skyrimo pagrindai ir motyvai... 38. M. J. atsakomybę lengvina tai, kad ji prisipažino padariusi tris... 39. Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų... 40. M. J. vadovaujantis BPK 140 str. 2019-12-15 14.20 val. buvo laikinai sulaikyta... 41. Dėl civilinių ieškinių... 42. Byloje 855,43 eurų civilinį ieškinį turtinei žalai, už E. B. suteiktas... 43. Nukentėjusioji E. B. pareiškė 5530 eurų dydžio civilinį ieškinį (530... 44. Neturtinė žala yra suprantama kaip asmens fizinis skausmas, dvasiniai... 45. Daiktiniai įrodymai, kardomosios priemonės ir kiti bylos klausimai... 46. Kaltinamajai M. J. 2019-12-16 paskirta kardomoji priemonė – rašytinis... 47. Daiktinis įrodymas - mobilaus ryšio telefono „LG“ nuolauža, paimta... 48. Daiktinis įrodymas – paimtas įvykio vietos apžiūros metu, savadarbio... 49. Kompaktinio disko dvi laikmenos (laikmena DVD+R prie 2020-02-05 nepilnamečio... 50. Iš kaltinamosios M. J. valstybės naudai priteistinos 5,22 eurų proceso... 51. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Šiaulių skyrius pateikė... 52. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 53. M. J. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 54. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 55. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 56. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2... 57. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1 dalimi... 58. Į atliktą bausmę M. J. įskaityti vieną parą, išbūtą laikinajame... 59. Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą ir dokumento (asmens... 60. Priteisti iš M. J. 855,43 Eur (aštuonių šimtų penkiasdešimt penkių eurų... 61. Priteisti iš M. J. 530 Eur (penkių šimtų trisdešimties eurų) turtinės... 62. Dvi kompaktinio disko laikmenas, esančias byloje, nuosprendžiui įsiteisėjus... 63. Daiktinį įrodymą – mobilaus ryšio telefono „LG“ nuolaužą, kuri... 64. Daiktinį įrodymą – savadarbio būdu pagamintą vėzdą, kuris priskiriamas... 65. Priteisti iš M. J. 261,28 Eur (dviejų šimtų šešiasdešimt vieno euro... 66. Priteisti iš M. J. 5,22 Eur (penkių eurų dvidešimt dviejų euro centų)... 67. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...