Byla 1-503-733/2018

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėjas Robertas Povilaitis,

2sekretoriaujant Marijai Razgauskienei,

3dalyvaujant prokurorui E. P.,

4gynėjui advokatui Vaclovui Šerlinskui,

5viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

6J. R., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, ( - ), ( - ), ( - ), gyv. ( - ), teistas:

71) 2012-07-27 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau ir – BK) 145 straipsnio 1 dalį, 165 straipsnio 1 dalį ir 258 straipsnio 2 dalį, taikant BK 63 straipsnio 4 dalį – laisvės apribojimu 1 metams su 8 MGL dydžio (1040 Lt) bauda, 2012-09-19 bauda sumokėta, 2013-09-20 išbrauktas iš probuojamųjų asmens duomenų registro;

82) 2018-01-04 pagal BK 140 straipsnio 2 dalį ir 286 straipsnį, taikant BK 63 straipsnio 4 dalį ir 641 straipsnį – viešaisiais darbais 6 mėnesiams, 2018-01-30 įsiteisėjo;

93) 2018-04-25 pagal BK 140 straipsnio 2 dalį, taikant BK 63 straipsnio 4 dalį ir 641 straipsnį – areštu 50 parų, 2018-06-28 nutartimi vadovaujantis BK 64 straipsnio 3 dalimi prie 2018-04-25 baudžiamuoju įsakymu paskirtos bausmės iš dalies pridėta 2018-01-04 baudžiamuoju įsakymu paskirta bausmė ir nustatyta galutinė bausmė – areštas 60 parų, 2018-07-04 paleistas iš pataisos įstaigos atlikęs arešto bausmę,

10kaltinamas trimis pavieniais nusikaltimais, numatytais BK 253 straipsnio 1 dalyje.

11Teismas, atlikęs sutrumpintą įrodymų tyrimą,

Nustatė

12J. R., neturėdamas leidimo, 1980 metais, tiksli data ir laikas nenustatyti, ( - ), gyvenamajame name, panaudodamas pramoninės gamybos ir savadarbes detales, pasigamino civilinėje apyvartoje draudžiamą šautuvą, pritaikytą šaudyti 20-o kalibro šoviniais ir tinkamą šaudymui, bei šį šaunamąjį ginklą laikė tuo pačiu adresu, to paties namo rūsyje iki 1997 metų, tiksliai mėnuo ir diena nenustatyti, kol jį pervežė automobiliu į ūkinį pastatą, esantį ( - ), ir jame laikė. Be to, J. R., neturėdamas leidimo, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, nuo 2014-07-01, ( - ), gyvenamajame name laikė 1970 metais, tiksli data ir laikas nenustatyti, nenustatytu būdu įgytą pramoninės gamybos 9 mm kalibro dujinį revolverį „Agent Reck“, skirtą šaudyti 9 mm kalibro, revolveriams skirtais dujiniais ir garsiniais šoviniais, tinkamą šaudymui, priskiriamą „C“ kategorijos šaunamiesiems ginklams. Be to, J. R., neturėdamas leidimo, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2017 m. pavasarį, tiksli data ir laikas nenustatyti, Šilutės m., Pylimo g., prie upės radęs įgijo ir ( - ), gyvenamajame name, laikė du šaudmenis: pramoninės gamybos 5,45 mm kalibro centrinio įskėlimo šovinį (5,45x39), skirtą automatiniams šautuvams ir rankiniams kulkosvaidžiams - „A“ kategorijos šaunamiesiems ginklams, bei 23 mm kalibro mokamąjį - praktinį šovinį, skirtą šaudyti iš stambaus kalibro patrankų vamzdžiams skirtų atitinkamo kalibro įdėklų, priskirtiną „A“ kategorijos šaudmenų grupei. Minėtus šaunamuosius ginklus ir šaudmenis J. R., neturėdamas leidimo, laikė iki 2017-11-11, kol juos paėmė policijos pareigūnai.

13Kaltinamasis J. R., apklaustas teisiamajame posėdyje, dėl jam pareikštų kaltinimų pagal BK 253 straipsnio 1 dalį kaltu prisipažino visiškai ir patvirtinimo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (1 t., 162, 163, 180, 181 b. l.), kad kaltinime nurodytais laikotarpiais ir vietose, atliko inkriminuotus nusikalstamus veiksmus, t. y. pasigamino, savo žinioje laikė ir automobiliu gabeno iš vienos gyvenamosios vietą į kitą savadarbį šautuvą, taip pat laikė dujinį revolverį bei įgijo ir laikė šaudmenis – du šovinius, kuriuos 2017-11-11 supykusi sugyventinė S. B. perdavė policijos pareigūnams. Ginklus ir šaudmenis įsigijo ir savo žinioje laikė turėdamas tikslą iš jų pašaudyti laisvalaikiu ar švenčių proga, nes praeityje turėjo šaudymo II atskyrį. Dėl padarytų nusikalstamų veikų nuoširdžiai gailisi.

14Liudytojas A. A., policijos pareigūnas, kurio ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai teisiamajame posėdyje pagarsinti įstatymo nustatyta tvarka, parodė, kad 2017-11-10, apie 23 val. gavus pranešimą apie smurtą artimojoje aplinkoje jis su kolege R. E. nuvyko į gyvenamąjį namą, esantį ( - ). Aiškinantis galimos nusikalstamos veikos aplinkybes J. R. sugyventinė S. B. ir jos sūnus A. D. nurodė, kad J. R. gyvenamajame name laiko ginklą. S. B. savanoriškai jam perdavė kambaryje laikytą dujinį revolverį. O A. D. tvirtino matęs, kad J. R. savo žinioje turi ir kitą, ilgesniu vamzdžiu ginklą, bet nežino kur jis yra laikomas. S. B. teigė, jog apie sūnaus A. D. nurodytą ginklą ji nieko nežinanti (1 t., 98, 99 b. l.).

15Liudytoja R. E., policijos pareigūnė, kurios ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai teisiamajame posėdyje pagarsinti įstatymo nustatyta tvarka, nurodė iš esmės analogiškas įvykio aplinkybes kaip ir liudytojas A. A. (1 t., 108, 109, 112, 113 b. l.).

16Liudytoja J. K., policijos pareigūnė, kurios ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai teisiamajame posėdyje pagarsinti įstatymo nustatyta tvarka, parodė, kad 2017-11-11, apie 19 val. ji su kolega G. R., turėdami informacijos apie neteisėtai laikomą šaunamąjį ginklą, nuvyko į gyvenamąjį namą, esantį ( - ), kur A. D. paraginta jo mama S. B. nusivedė juos į ūkinį pastatą ir parodžiusi spintelėje įrengtą slėptuvę iš jos paėmė bei jiems pateikė sugyventinio J. R. savadarbį ginklą. Taip pat S. B. jiems perdavė J. R. du šovinius (1 t., 76, 77 b. l.).

17Liudytojas G. R., policijos pareigūnas, kurio ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai teisiamajame posėdyje pagarsinti įstatymo nustatyta tvarka, nurodė iš esmės analogiškas įvykio aplinkybes kaip ir liudytoja J. K. (1 t., 89 b. l.).

18Liudytoja S. B., kurios ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai teisiamajame posėdyje pagarsinti įstatymo nustatyta tvarka, parodė, kad J. R. jai minėjo apie labai seniai įsigytus ginklus, t. y. revolverį, kurį laikė kambaryje, ir dar vieną ginklą, kurį laikė ūkiniame pastate, bei šovinius rastus namo palėpėje (1 t., 102 b. l.).

19Liudytojas A. D., kurio ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai teisiamajame posėdyje pagarsinti įstatymo nustatyta tvarka, parodė, kad 2017 m. pavasarį, ( - ), jam, būnant namuose, J. R. rodė kambario sekcijos stalčiuje esantį revolverį. Taip pat žinojo, kad J. R. kažkur namuose laiko du šovinius, kitą, ilgu vamzdžiu, šaunamąjį ginklą. Bet nežinojo kokiam tikslui J. R. savo žinioje turėjo ginklus ir šovinius (1 t., 83 b. l.).

20Iš savanoriško daiktų pateikimo protokolų matyti, kad 2017-11-11 S. B. policijos tyrėjams savanoriškai pateikė sugyventinio J. R. revolverį ir savadarbį šautuvą bei du šovinius (1 t., 22, 23, 46, 47 b. l.), kurių individualūs požymiai užfiksuoti daiktų apžiūros protokoluose ir jų prieduose – fotolentelėse (1 t., 24, 26-28, 48-50 b. l.).

21Balistinių tyrimų specialisto 2017-12-17 išvadoje Nr. 30-(865)-IS1-1198 konstatuota, kad:

221) Tirti pateiktas šautuvas, paimtas 2017-11-11 iš S. B., yra pagamintas savadarbiu būdu, panaudojant pramoninės gamybos ir savadarbes detales, bei pritaikytas šaudyti 20-o kalibro šoviniais. Šautuvas šaudyti tinkamas. Pateiktas savadarbis šautuvas yra draudžiamas civilinėje apyvartoje šaunamasis ginklas;

232) Tirti pateiktas revolveris, paimtas 2017-11-11 iš S. B., yra pramoninės gamybos 9 mm kalibro dujinis revolveris „Agent Reck“, skirtas šaudyti 9 mm kalibro, revolveriams skirtais dujiniais ir garsiniais šoviniais. Revolveris yra „C“ kategorijos šaunamasis ginklas. Revolveris šaudyti tinkamas;

243) Tirti pateiktas vienas šovinys, paimtas 2017-11-11 iš S. B., yra pramoninės gamybos 5,45 mm kalibro centrinio įskėlimo šovinys (5,45 x 39). Šovinys, skirtas automatiniams šautuvams ir rankiniams kulkosvaidžiams. Šovinys yra šaudmuo, skirtas ,„A“ kategorijos šaunamiesiems ginklams. Šovinys šaudyti buvo tinkamas. Šovinys netinkamas šaudyti iš tirti pateiktų ginklų (1 t., 57-61 b. l.).

25Kriminalistinių tyrimų specialistų 2017-11-23 išvadoje Nr. ( - ) konstatuota, kad tirti pateiktas vienas šovinys yra šaudmuo - pramoninės gamybos (1975 m, kilmės šalis – buvusi TSRS), 23 mm kalibro (23 x 152 mm) mokomasis - praktinis šovinys. Tirti pateikto šovinio tūtelėje yra 65 g nedidelės sprogstamosios galios sprogstamųjų medžiagų – dūminio ir bedūmio parako. Tirti pateiktas šovinys šaudymui tinkamas (1 t., 65, 66 b. l.).

26Iš tarnybinių pranešimų matyti, kad remiantis Policijos licencijuojamos veiklos informacinės sistemos duomenimis J. R., gim. ( - ), nebuvo išduotas neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus ar koks nors kitas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus (šaudmenis). Be to, pažymėta, kad nuo 2011-03-01 asmenys norintys įsigyti mažos galios ginklą privalėjo turėti policijos išduotą neterminuotą leidimą laikyti (nešioti) ginklus. O asmenys iki 2011-03-01 įsigiję, turėję mažos galios ginklus nuo 2011-03-01 iki 2014-07-01 tokį ginklą privalėjo kreiptis į policiją dėl neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo, o ginklą įteisinti (užregistruoti) (1 t., 67, 70-72 b. l.).

27Iš 2018-07-03 įvykio apžiūros protokolo ir jo priedo – fotolentelės matyti, kad nusikaltimo padarymo vieta yra gyvenamasis namas, esantis ( - ) (1 t., 17, 20, 21 b. l.).

28Iš VĮ Registrų centras pažymos matyti, kad gyvenamasis namas, tvartas ir kiemo statiniai, esantys ( - ), nuosavybės teise priklauso L. D. (1 t., 43, 44 b. l.).

29Aptartų faktinių duomenų, kurie laikytini įrodymais, visetas leidžia tiksliai nustatyti visas į įrodinėjimo dalyką įeinančias aplinkybes ir padaryti neabejotiną išvadą, kad J. R. kaltumą patvirtinančių įrodymų, jog jis, neturėdamas leidimo, tyčiniais veiksmais laikė šaunamuosius ginklus - savadarbį šautuvą ir dujinį revolverį, o savadarbį šautuvą tokiais pat veiksmais dar ir įgijo, gabeno, bei įgijo ir laikė šaudmenis – du šovinius, yra surinkta pakankamai. Kaltinamasis visiškai prisipažįsta padaręs nusikalstamas veikas, dėl jų nuoširdžiai gailisi. Jo parodymus patvirtina ir papildo nuoseklūs, tarpusavyje neprieštaringi nuosprendyje aptarti įrodymų šaltiniai.

30Nusikalstamų veikų kvalifikavimas

31J. R. nusikalstamos veikos kvalifikuotinos pagal 253 straipsnio 1 dalį, kaip tęstinė nusikalstama veika, nes jis veikdamas tiesiogine tyčia, t. y. suvokdamas, kad neturėdamas leidimo šaunamųjų ginklų ir šaudmenų įsigijimui, laikymui, gabenimui, veikdamas sąmoningai ir norėdamas taip veikti, turėdamas, pasak kaltinamojo, šaudymo II atskyrį, o taip pat vieningą tikslą laisvalaikiu ar švenčių proga pašaudyti iš šaunamųjų ginklų, pasigamino, savo žinioje laikė ir automobiliu gabeno iš vienos gyvenamosios vietą į kitą savadarbį šautuvą, taip pat laikė dujinį revolverį bei įgijo ir laikė šaudmenis – du šovinius.

32Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką tęstine pripažįstama tokia nusikalstama veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veikų, iš kurių kiekviena, vertinant atskirai, atitinka to paties BK straipsnyje nurodyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jos visos yra jungiamos vieningos tyčios (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-412/2007, 2K-307/2007, 2K-743/2007, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010 ir kt.).

33Tęstine veika taip pat gali būti pripažįstamos situacijos, kai pasikartojantys veiksmai nėra tapatūs ar vienarūšiai, tačiau jais įgyvendinamas tas pats veikos požymis (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-84/2011, 2K-269/2011) arba alternatyvūs veikos požymiai (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-124/2007, 2K-322/2008). Veiksmai, kuriais įgyvendinami alternatyvūs veikos požymiai, paprastai pripažįstami tęstine nusikalstama veika, jei juos jungia vieninga kaltininko tyčia ir jie yra padaryti dėl to paties nusikalstamos veikos dalyko.

34Teismas, remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, nekeisdamas kaltinimo esmės iš kaltinimo šalina šias aplinkybės: 1. 9 mm kalibro dujinio revolverio „Agent Reck“, pritaikytą šaudyti 9 mm kalibro dujiniais bei garsiniais šoviniais, priskiriamą „C“ kategorijos šaunamiesiems ginklams, neteisėtą, neturint leidimo, įgijimą ir gabenimą iki 2014-06-30, nes inkriminuotos nusikalstamos veikos, susijusios su šiuo ginklu, iki nurodyto laikotarpio neužtraukė baudžiamosios atsakomybės; 2. šaudmenų – dviejų šovinių gabenimą, nes pranešime apie įtarimą ir kaltinamajame akte šios nusikalstamos veikos aplinkybės apskritai nenurodytos, nesuformuluotas kaltinimas, o tik formaliai inkriminuotas neteisėtas šaudmenų gabenimas.

35Bausmės skyrimas, kiti klausimai

36J. R. atsakomybę lengvina ta aplinkybė, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Teismas nepripažįsta ir šalina kaltinamajame akte nurodytą sunkinančią aplinkybę, kad J. R. veiką padarė būdamas recidyvistu. Bylos duomenys patvirtina, kad J. R. tęstinę nusikalstamą veiką, numatytą BK 253 straipsnio 1 dalyje, padarė turėdamas išnykusį teistumą.

37BK 27 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad nusikaltimų recidyvas yra tada, kai asmuo, jau teistas už tyčinį nusikaltimą, kurį padarė būdamas pilnametis, ir jeigu teistumas už jį neišnykęs ar nepanaikintas įstatymų nustatyta tvarka, vėl padaro vieną ar daugiau tyčinių nusikaltimų. Toks asmuo yra recidyvistas. Teismų praktikoje taip pat nurodoma, kad pagal baudžiamąjį įstatymą nusikaltimų recidyvas (asmens laikymas recidyvistu) yra siejamas su naujo tyčinio nusikaltimo padarymu, jei naujas tyčinis nusikaltimas yra padaromas neišnykus teistumui ar jo nepanaikinus už anksčiau padarytą tyčinį nusikaltimą (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-187/2014).

38J. R. yra ( - ), ( - ) savivaldybės administracijos ( - ) seniūnijoje už blogą elgesį nesvarstytas (1 t., 123 b. l.), baustas administracine tvarka tik kartą už Kelių eismo taisyklių pažeidimą, bet šios nuobaudos galiojimas yra pasibaigęs (1 t., 127 b. l.), tyčinį apysunkį tęstinį nusikaltimą, susijusį su disponavimu ginklais, šaudmenimis, padarė prieš priimant 2018-01-04 ir 2018-04-25 baudžiamuosius įsakymus (1 t., 145-147 b. l.; 2 t., 33-38 b. l.), t. y. būdamas neteistu, nes ankstesnis teistumas yra išnykęs įstatymo nustatyta tvarka (BK 97 straipsnio 3 dalies 3 punktas).

39Atsižvelgiant į padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį, kaltės formą, rūšį, motyvus ir tikslus, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančios aplinkybės buvimą ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą, siekiant BK 41 straipsnio 2 dalyje numatytos bausmės paskirties, vadovaujantis teisingumo bei protingumo principais, teismas mano, kad bausmės tikslai bus pasiekti J. R. paskyrus BK 253 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytą arešto bausmę, kuri bendrintina BK 63 straipsnio 4 ir 9 dalių pagrindais su ankstesniais baudžiamaisiais įsakymais, o į bausmės laiką įskaitytina bausmė, visiškai atlikta pagal Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų 2018-06-28 nutartį, kuria vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalimi subendrintos to paties teismo tų pačių rūmų 2018-04-25 ir 2018-01-04 baudžiamaisiais įsakymais paskirtos galutinės bausmės.

40J. R. taikytinos BK 641 straipsnio nuostatos.

41J. R. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti – naikintina nuosprendžiui įsiteisėjus.

42Daiktiniai įrodymai

43Nuosprendžiui įsiteisėjus daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai nagrinėti, - savadarbis šautuvas, pritaikytas šaudyti 20-o kalibro šoviniais, ir 9 mm kalibro dujinis revolveris „Agent Reck“, kaip nusikaltimo įrankiai, konfiskuotini (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

44Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 straipsniu, 301 straipsniu, 302 straipsniu, 303 straipsnio 2 dalimi, 304 straipsniu, 305 straipsniu, 307 straipsniu, 308 straipsniu,

Nutarė

45J. R. pripažinti kaltu pagal BK 253 straipsnio 1 dalį ir paskirti keturiasdešimt aštuonių (48) parų areštą.

46Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 ir 9 dalimis paskirtą bausmę subendrinti iš dalies sudedant, prie griežčiausios galutinės bausmės, paskirtos Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų 2018-06-28 nutartimi, vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalimi subendrinus to paties teismo tų pačių rūmų 2018-04-25 ir 2018-01-04 baudžiamaisiais įsakymais paskirtas galutines bausmes, iš dalies pridedant šiuo nuosprendžiu paskirtą švelnesnę bausmę, ir galutinę subendrintą bausmę nustatyti devyniasdešimties (90) parų areštą.

47Vadovaujantis BK 641 straipsniu J. R. paskirtą arešto bausmę sumažinti vienu trečdaliu iki šešiasdešimties (60) parų arešto.

48Vadovaujantis BK 63 straipsnio 9 dalimi, J. R. į paskirtos bausmės laiką įskaityti bausmę, visiškai atliktą pagal Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų 2018-06-28 nutartį, kuria vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalimi subendrintos to paties teismo tų pačių rūmų 2018-04-25 ir 2018-01-04 baudžiamaisiais įsakymais paskirtos galutinės bausmės, ir laikyti, kad šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę J. R. yra atlikęs.

49J. R. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – panaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus.

50Nuosprendžiui įsiteisėjus daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai nagrinėti, - savadarbį šautuvą, pritaikytą šaudyti 20-o kalibro šoviniais, ir 9 mm kalibro dujinį revolverį „Agent Reck“, saugomus Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariate pagal 2018-01-26 tarnybinį pranešimą Nr. 85-PR2-825, konfiskuoti.

51Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėjas Robertas Povilaitis,... 2. sekretoriaujant Marijai Razgauskienei,... 3. dalyvaujant prokurorui E. P.,... 4. gynėjui advokatui Vaclovui Šerlinskui,... 5. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 6. J. R., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 7. 1) 2012-07-27 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau ir –... 8. 2) 2018-01-04 pagal BK 140 straipsnio 2 dalį ir 286 straipsnį, taikant BK 63... 9. 3) 2018-04-25 pagal BK 140 straipsnio 2 dalį, taikant BK 63 straipsnio 4 dalį... 10. kaltinamas trimis pavieniais nusikaltimais, numatytais BK 253 straipsnio 1... 11. Teismas, atlikęs sutrumpintą įrodymų tyrimą,... 12. J. R., neturėdamas leidimo, 1980 metais, tiksli data ir laikas nenustatyti, (... 13. Kaltinamasis J. R., apklaustas teisiamajame posėdyje, dėl jam pareikštų... 14. Liudytojas A. A., policijos pareigūnas, kurio ikiteisminio tyrimo metu duoti... 15. Liudytoja R. E., policijos pareigūnė, kurios ikiteisminio tyrimo metu duoti... 16. Liudytoja J. K., policijos pareigūnė, kurios ikiteisminio tyrimo metu duoti... 17. Liudytojas G. R., policijos pareigūnas, kurio ikiteisminio tyrimo metu duoti... 18. Liudytoja S. B., kurios ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai teisiamajame... 19. Liudytojas A. D., kurio ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai teisiamajame... 20. Iš savanoriško daiktų pateikimo protokolų matyti, kad 2017-11-11 S. B.... 21. Balistinių tyrimų specialisto 2017-12-17 išvadoje Nr. 30-(865)-IS1-1198... 22. 1) Tirti pateiktas šautuvas, paimtas 2017-11-11 iš S. B., yra pagamintas... 23. 2) Tirti pateiktas revolveris, paimtas 2017-11-11 iš S. B., yra pramoninės... 24. 3) Tirti pateiktas vienas šovinys, paimtas 2017-11-11 iš S. B., yra... 25. Kriminalistinių tyrimų specialistų 2017-11-23 išvadoje Nr. ( - )... 26. Iš tarnybinių pranešimų matyti, kad remiantis Policijos licencijuojamos... 27. Iš 2018-07-03 įvykio apžiūros protokolo ir jo priedo – fotolentelės... 28. Iš VĮ Registrų centras pažymos matyti, kad gyvenamasis namas, tvartas ir... 29. Aptartų faktinių duomenų, kurie laikytini įrodymais, visetas leidžia... 30. Nusikalstamų veikų kvalifikavimas... 31. J. R. nusikalstamos veikos kvalifikuotinos pagal 253 straipsnio 1 dalį, kaip... 32. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką tęstine pripažįstama tokia... 33. Tęstine veika taip pat gali būti pripažįstamos situacijos, kai... 34. Teismas, remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, nekeisdamas... 35. Bausmės skyrimas, kiti klausimai... 36. J. R. atsakomybę lengvina ta aplinkybė, kad jis prisipažino padaręs... 37. BK 27 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad nusikaltimų recidyvas yra tada, kai... 38. J. R. yra ( - ), ( - ) savivaldybės administracijos ( - ) seniūnijoje už... 39. Atsižvelgiant į padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį, kaltės formą,... 40. J. R. taikytinos BK 641 straipsnio nuostatos.... 41. J. R. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti... 42. Daiktiniai įrodymai... 43. Nuosprendžiui įsiteisėjus daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai... 44. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297... 45. J. R. pripažinti kaltu pagal BK 253 straipsnio 1 dalį ir paskirti... 46. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 ir 9 dalimis paskirtą bausmę subendrinti iš... 47. Vadovaujantis BK 641 straipsniu J. R. paskirtą arešto bausmę sumažinti... 48. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 9 dalimi, J. R. į paskirtos bausmės laiką... 49. J. R. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 50. Nuosprendžiui įsiteisėjus daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai... 51. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...