Byla 2-2210/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Conlex“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 8 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Conlex“ pareiškimą atsakovui T. Č. individualiai įmonei „SSS“ dėl bankroto bylos iškėlimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą T. Č. IĮ „SSS“; bankroto administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Reikalavimą grindė tuo, jog 2013 m. vasario 15 d. reikalavimo perleidimo sutartimis, įskaitant visus jų priedus, UAB „Biovela“, UAB „Utenos mėsa“ bei UAB „Maisto pramonės logistikos grupė“ perleido ieškovui visas reikalavimo teises į atsakovą. Pareigą informuoti atsakovą apie reikalavimą įvykdė tinkamai, tačiau atsakovas įsiskolinimo nepadengė ir iki šiol yra skolingas 7 149,57 Lt bei 6 proc. dydžio metines palūkanas. Ieškovo manymu, atsakovas nepajėgia atsiskaityti su savo kreditoriais ir dėl to yra nemokus.

4Atsakovas su pareiškimu nesutiko ir nurodė, kad pagal 2012 m. balansą įmonės turtas siekia 472 541 Lt, o mokėtinų sumų ir įsipareigojimų, tarp jų ir pareiškėjo reikalavimo teisė, dydį sudaro 234 864 Lt, t. y. per pusę mažiau, negu įmonei priklauso turto. Panašūs rodikliai buvo ir 2011 m. bei 2010 m. Pasak atsakovo, įmonės turto užtenka tam, jog būtų padengta ne tik pareiškėjo, bet ir kitų kreditorių skola. Atsakovas pripažįsta, jog yra skolingas pareiškėjui ir neatsisako mokėti įsiskolinimo. Pareiškėjui buvo paaiškinta, jog atsakovas turi senesnių įsipareigojimų, kuriuos apmoka dalimis ir kuriuos įvykdžius bus mokama pareiškėjo skola su visomis palūkanomis. Pasak atsakovo, jo turtinė padėtis yra vertinama kaip laikinas negalėjimas atsiskaityti su pareiškėju, o ne jo nemokumas, sąlygojantis bankrotą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 8 d. nutartimi atsisakė iškelti bankroto bylą atsakovui T. Č. IĮ „SSS“; priteisė atsakovui iš ieškovo 600 Lt bylinėjimosi išlaidų.

7Teismas, įvertinęs į bylą pateiktų 2012 m. sausio 1 d. bei 2013 m. sausio 1 d. balansų duomenis, nustatė, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės. Palyginęs atsakovo turto vertę pagal 2012 m. sausio 1 d. ir 2013 m. sausio 1 d. balansus, teismas nustatė, kad ji sumažėjo nuo 665 227 Lt iki 472 541 Lt, taip pat sumažėjo ir per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai nuo 190 234 Lt iki 121 743 Lt. Teismas, įvertinęs atsakovo atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus bei prie atsiliepimo pridėtus rašytinius įrodymus, sprendė, jog nėra teisinio pagrindo iškelti atsakovui bankroto bylą. Teismas nustatė, kad atsakovas turi įsipareigojimus pagal lizingo sutartį „Swedbank“, AB ir kiekvieną mėnesį lizingui moka apie 3 000 Lt. Teismas sutiko su atsakovu, kad nutraukus vykdyti lizingo sutartį, atsakovas patirtų didelius nuostolius, netektų turto, kuris, atsakovo teigimu, jau yra išpirktas beveik 70 proc., taip padidindamas riziką įvykdyti įsipareigojimus esamiems kreditoriams. Įvertinęs pateiktas patalpų nuomos sutartis, atsakovo argumentus, jog pasikeitė atsakovo veiklos specifika, dėl to sumažėjo darbuotojų skaičius, teismas sprendė, kad šios aplinkybės nereiškia atsakovo nemokumo, o atvirkščiai, pagrindžia, kad atsakovas stengiasi išsilaikyti rinkoje, vykdydamas veiklą kitoje srityje. Iš į bylą pateiktos klientų apyvartos nustatyta, kad atsakovas kreditoriams yra skolingas 50 290,28 Lt, o remiantis 2013 m. sausio 1 d. balanso duomenimis, atsakovo ilgalaikio turto vertė sudaro 339 777 Lt. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad atsakovas yra pajėgus padengti esamus įsiskolinimus; įsiskolinimą pareiškėjui pripažįsta ir jo neginčija, įvykdžius senesnius įsipareigojimus, bus mokama skola pareiškėjui su visomis palūkanomis. Todėl ieškovo reikalavimą iškelti atsakovui bankroto bylą pripažino nepagrįstu.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Ieškovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 8 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – iškelti atsakovui bankroto bylą, arba perduoti klausimą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, teismas nepagrįstai vadovavosi vien pateiktais balansų duomenimis. Teismas privalėjo nustatyti tikrąjį turto santykį su įmonės finansiniais įsipareigojimais; atsakovas nepateikė duomenų apie tai, kas sudaro turimą turtą, tikėtina, kad į balansą įtrauktas lizinguojamas turtas.

112. Teismas neanalizavo lizingo sutarties, iš kurios matyti, kad lizingo gavėjas yra ne atsakovas, o J. Č. firma „Smaližių sapnas“, todėl įvykdžius prievoles nuosavybės teisės į lizingo objektą pereis ne atsakovui.

123. Manytina, kad atsakovas pateikė teismui klaidingą informaciją apie įmonės debitorius, kadangi apeliantui susisiekus su keliais debitoriais šie patvirtino įsiskolinimo atsakovui neturintys, priešingai, pats atsakovas jiems skolingas.

134. Atsakovas pateikė įmonės kreditorių duomenis, netinkančius Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalies reglamentavimo. Susumavus atskirus atsakovo įsipareigojimus pateiktame klientų apyvartos sąraše, kreditorinė skola gaunama 153 831,04 Lt, o ne 50 290,28 Lt.

145. Teismui pateiktame atsiliepime atsakovas viešai patvirtino savo nemokumą.

156. Nors atsiliepime atsakovas nurodė, kad turi senesnių įsipareigojimų, kuriuos dengia pirmiau, tačiau nepateikti jokie įrodymai apie atsiskaitinėjimą su ankstesniais kreditoriais.

167. Teismui nebuvo pateikti ir nereikalauta pateikti finansinės atskaitomybės ir kitų dokumentų už 2013 m. laikotarpį, t. y. už ataskaitinį laikotarpį iki pareiškimo teismui pateikimo dienos.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 8 d. nutartį palikti nepakeistą, atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą; priteisti iš apelianto bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

181. Atsakovas yra lizingo gavėjas, tai patvirtina įmonės kodas lizingo sutartyje; po lizingo sutarties sudarymo įmonė tik pakeitė pavadinimą.

192. Apelianto pateikiamos pažymos, kuriose patys skolininkai patvirtina apie skolos nebuvimą, nepagrįstos, nepatvirtintos buhalteriniais duomenimis. Su skolininkais vyksta derybos, neskubama skolas išsiieškoti teisminiu keliu.

203. Nepagrįstas ir išimtas iš konteksto apelianto teiginys, jog atsiliepime atsakovas viešai patvirtino savo nemokumą. Atsiliepime nurodyta, kad niekada neslėpė nemokumo, nes niekada nebuvo ir nėra nemokus.

214. Atsakovas teismui pateikia mokėjimo kvitus, patvirtinančius, jog vykdomi mokėjimai pagal senesnius įsipareigojimus, atsiskaitinėjama pagal lizingo sutartį, mokami komunaliniai mokesčiai, atsiskaitoma su valstybinėmis institucijomis. Atsakovas plečia verslą, siekdamas gauti daugiau pajamų, tai patvirtinantys įrodymai taip pat pateikiami.

225. Į bylą pateikti balansai patvirtina, kad įsipareigojimai neviršija pusės turimo turto vertės; atsakovas nėra nemokus ir nėra pagrindo kelti bankroto bylą.

236. Atsakovo turtinė padėtis vertintina kaip laikinas negalėjimas atsiskaityti su apeliantu, o ne nemokumas.

24IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

25Atskirasis skundas tenkinamas.

26Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta kelti bankroto bylą atsakovui, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

27Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ). Bylos, kylančios iš bankroto teisinių santykių, nagrinėjamos pagal bendrąsias civilinio proceso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato CPK ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.).

28ĮBĮ normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą bankroto byla keliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo, labai svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos ir bankroto bylos iškėlimas yra optimaliausia priemonė, leidžianti apsaugoti kreditorių interesus, sudarant sąlygas jiems patenkinti savo reikalavimus iš bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto, ar įmonė tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti nekeliant bankroto bylos ir išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį. Tam, kad teismas, nagrinėdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą, galėtų spręsti dėl įmonės finansinės padėties ir jos mokumo, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta pareiga įmonės, kurios atžvilgiu inicijuojama bankroto byla, vadovui pateikti teismui įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, įsipareigojimų ir skolų sumas, atsiskaitymo terminus, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus.

29Nagrinėjamoje byloje vadovaudamasis atsakovo pateiktais finansiniais dokumentais, klientų apyvartos sąrašu, teismas padarė išvadą, kad atsakovas yra pajėgus padengti esamus įsiskolinimus, todėl nenustatė pagrindo konstatuoti jo nemokumą.

30Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas argumentu, kad teismas neteisingai įvertino atsakovo pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus ir nepagrįstai konstatavo atsakovą esant mokia įmone.

31Iš atsakovo teismui pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų (114 b. l.) matyti, kad 2012 m. į įmonės balansą įrašyto turto vertė yra 472 541 Lt. Ilgalaikį 339 777 Lt vertės turtą iš esmės sudaro 324 057 Lt vertės finansinis turtas; trumpalaikis turtas – 132 764 Lt. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 121 743 Lt. 2012 m. įmonė patyrė 104 205 Lt nuostolį (116 b. l.). Nekilnojamasis atsakovo turtas – lizinguojamas (82-85 b. l.); pagal pateiktą turto vertės nustatymo pažymą, 2011 m. sausio 13 d. lizinguojamo turto vertė buvo 555 000 Lt; priverstinio pardavimo vertė – 390 000 Lt (86-87 b. l.). Pagal bendrą taisyklę įmonės lizingo sutarčių pagrindu įsigyto turto neišpirkta vertė, nepaisant to, kad šis turtas yra įtraukas į įmonės balansą, negali būti vertinamas kaip realus įmonės turtas, sprendžiant klausimą dėl įmonės mokumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-510/2012). Apeliantas teisus, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl įmonės turimo turto vertės, nurodytų aplinkybių nevertino ir dėl to neteisingai nustatė atsakovo turimo turto vertę. Atsakovas teigia, kad yra sumokėjęs 70 procentų lizinguojamo turto vertės, tačiau duomenų apie įmokų mokėjimą lizingo bendrovei byloje nėra, teismas jų nereikalavo ir nevertino. Apelianto argumentai, dėl to, jog lizingo sutartis sudaryta su J. Č. firma „Smaližių sapnas“ ir dėl to įvykdžius prievoles nuosavybės teisės į lizingo objektą pereis ne atsakovui, atmestini kaip nepagrįsti, kadangi sutartyje sutampa atsakovo juridinio asmens kodas.

32Teismų praktikoje pripažįstama, kad sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą, svarbu nustatyti bendrą įmonės pradelstų įsipareigojimų dydį ir jų santykį su įmonės balanse įrašyto turto verte. Tikslesnį pradelstų įsipareigojimų dydį svarbu nustatyti tik tada, kai tokių įsipareigojimų suma pagal bylos duomenis yra tik nežymiai didesnė arba nežymiai mažesnė negu pusė įmonės turto vertės. Visais atvejais klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl nemokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes. Tokiais atvejais turi būti analizuojamos visos reikšmingos aplinkybės: ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitorinių skolų, kokio dydžio šios skolos, lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išsiieškoti šias skolas, ar įmonė turi leidimų bei licencijų, kurie didina įmonės vertę ir pan. Kitaip tariant, bankroto proceso pirmajame etape sprendžiant klausimą dėl įmonės (ne)mokumo, prioritetas turėtų būti teikiamas reabilitaciniam tikslui. Todėl bankroto byla įmonei turi būti keliama, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. sausio 29 d. nutartis byloje Nr. 2-182/2009; 2009 m. birželio 11 d. nutartis byloje Nr. 2-754/2009; 2009 m. birželio 25 d. nutartis byloje Nr. 2-759/2009; ir kt.).

33Apeliantas teisus, jog atsakovo į bylą pateiktas klientų apyvartos sąrašas neatitinka ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Pateiktas vienas bendras atsakovo klientų sąrašas (97-113 b. l.), jame įrašytos ir įmonės, kurios nėra nei atsakovo kreditoriai, nei debitoriai; neišskirtos pradelstos skolos ir jų susidarymo terminai, nėra aišku, kurių skolų grąžinimo terminai nėra suėję. Pirmosios instancijos teismas išsamiai neanalizavo atsakovo pateikto sąrašo. Nors, kaip minėta, sprendžiant dėl atsakovo mokumo, svarbu nustatyti bendrą įmonės pradelstų įsipareigojimų dydį ir jų santykį su įmonės turto verte. Atsakovas nurodo, kad atsiskaitinėja su senesniais kreditoriais, teikia įrodymus apie nedidelių sumų mokėjimą (194-195 b. l.), tačiau, kaip minėta, esant neaiškiam įmonės kreditorių sąrašui, nėra galimybės nustatyti, ar pateikti duomenys patvirtina pradelstų skolų dydį ar jų mokėjimą ar tai einamieji mokėjimai. Duomenų apie atsiskaitymus pagal lizingo sutartį taip pat nepateikta.

34Kritikuodamas atsakovo nurodytus debitorinius įsiskolinimus, apeliantas teikia UAB „Grialtis“ ir UAB „Biržų duona“ patvirtinimus, apie įsiskolinimo atsakovui T. Č. IĮ „SSS“ nebuvimą (180-180 b. l.), atsakovas pateikia savo sudarytą pažymą, kad šios įmonės jam skolingos (193 b. l.), tačiau buhalterinių duomenų, patvirtinančių šiuos raštus nei viena iš šalių nepateikė.

35Atsakovas deklaruoja, kad pradeda verslą maitinimo srityje, tačiau iš pateiktų čekių ir dalinai matomų sąskaitų faktūrų kopijų (196-200 b. l.), negalima daryti išvados, kad šios išlaidos skirtos verslo krypties pakeitimui ar plėtrai.

36Įmonių nemokumo klausimai turi reikšmės bei įtakos ne tik verslui, bet ir visai visuomenei, todėl bankroto bylos turi viešąjį interesą. Teismas, spręsdamas ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, turi būti aktyvus, gali įpareigoti proceso šalis pateikti konkrečius įrodymus, gali savo iniciatyva rinkti įrodymus tam, kad tinkamai atskleistų įmonės finansinę padėtį, iš kurios būtų galima spręsti apie įmonės (ne)mokumą, tam, kad būtų išsiaiškinta, ar yra pagrindas tenkinti (atmesti) ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo. Ši aplinkybė suponuoja teismui pareigą reikalauti ir rinkti papildomus įrodymus, būtinus realios atsakovo turtinės padėties atskleidimui ir teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui. Šios pareigos nagrinėjamoje byloje teismas tinkamai neįvykdė. Privalomoms nustatyti faktinėms aplinkybėms, reikšmingoms sprendžiant dėl įmonės mokumo ar nemokumo, nagrinėjamu atveju būtina išsiaiškinti aktualią atsakovo finansinę padėtį.

37Išdėstytos aplinkybės kelia abejonių pirmosios instancijos teismo išvados apie atsakovo mokumą ir pagrindo jam kelti bankroto bylą nebuvimą teisėtumu ir pagrįstumu. Nustačius, kad pirmosios instancijos teismas neištyrė ir neįvertino visų teisingam klausimo išsprendimui reikšmingų aplinkybių, nereikalavo ir nevertino jas pagrindžiančių įrodymų, todėl byla galėjo būti išspręsta neteisingai ir dėl to yra pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą (CPK 185, 265 str., 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas negali priimti nutarties iškelti įmonei bankroto bylą (ĮBĮ 10 str. 8 d.), todėl skundžiama nutartis naikintina ir byla grąžintina pirmosios instancijos teismui bankroto bylos iškėlimo klausimui nagrinėti iš naujo, kuris yra kompetentingas spręsti ir dėl baudos už teismo reikalautų dokumentų nepateikimą atsakovo vadovui skyrimo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

38Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

39Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 8 d. nutartį panaikinti ir bankroto bylos iškėlimo atsakovui T. Č. individualiai įmonei „SSS“ klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą T. Č. IĮ... 4. Atsakovas su pareiškimu nesutiko ir nurodė, kad pagal 2012 m. balansą... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 8 d. nutartimi atsisakė iškelti... 7. Teismas, įvertinęs į bylą pateiktų 2012 m. sausio 1 d. bei 2013 m. sausio... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Ieškovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 8... 10. 1. Spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, teismas... 11. 2. Teismas neanalizavo lizingo sutarties, iš kurios matyti, kad lizingo... 12. 3. Manytina, kad atsakovas pateikė teismui klaidingą informaciją apie... 13. 4. Atsakovas pateikė įmonės kreditorių duomenis, netinkančius Įmonių... 14. 5. Teismui pateiktame atsiliepime atsakovas viešai patvirtino savo nemokumą.... 15. 6. Nors atsiliepime atsakovas nurodė, kad turi senesnių įsipareigojimų,... 16. 7. Teismui nebuvo pateikti ir nereikalauta pateikti finansinės atskaitomybės... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo Vilniaus apygardos teismo... 18. 1. Atsakovas yra lizingo gavėjas, tai patvirtina įmonės kodas lizingo... 19. 2. Apelianto pateikiamos pažymos, kuriose patys skolininkai patvirtina apie... 20. 3. Nepagrįstas ir išimtas iš konteksto apelianto teiginys, jog atsiliepime... 21. 4. Atsakovas teismui pateikia mokėjimo kvitus, patvirtinančius, jog vykdomi... 22. 5. Į bylą pateikti balansai patvirtina, kad įsipareigojimai neviršija... 23. 6. Atsakovo turtinė padėtis vertintina kaip laikinas negalėjimas... 24. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 25. Atskirasis skundas tenkinamas.... 26. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta kelti bankroto... 27. Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Įmonių bankroto įstatymas... 28. ĮBĮ normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba... 29. Nagrinėjamoje byloje vadovaudamasis atsakovo pateiktais finansiniais... 30. Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas argumentu, kad teismas neteisingai... 31. Iš atsakovo teismui pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų (114 b.... 32. Teismų praktikoje pripažįstama, kad sprendžiant bankroto bylos iškėlimo... 33. Apeliantas teisus, jog atsakovo į bylą pateiktas klientų apyvartos sąrašas... 34. Kritikuodamas atsakovo nurodytus debitorinius įsiskolinimus, apeliantas teikia... 35. Atsakovas deklaruoja, kad pradeda verslą maitinimo srityje, tačiau iš... 36. Įmonių nemokumo klausimai turi reikšmės bei įtakos ne tik verslui, bet ir... 37. Išdėstytos aplinkybės kelia abejonių pirmosios instancijos teismo išvados... 38. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 39. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 8 d. nutartį panaikinti ir bankroto...