Byla 1A-116-449/2015
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. balandžio 4 d. nuosprendžio, kuriuo

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Lino Šiukštos (pranešėjo), teisėjų: Reginos Gaudutienės, Kęstučio Jucio, sekretoriaujant Martynai Paušaitei, dalyvaujant prokurorui Aleksandrui Kazakovui, gynėjams A. T., V. K., nuteistiesiems A. P., V. S.,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Klaipėdos apygardos prokuratūros skyriaus vyriausiojo prokuroro apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. balandžio 4 d. nuosprendžio, kuriuo

3A. P. nuteistas pagal BK BK 260 str. 1 d. laisvės atėmimu 4 (ketveriems) metams, bausmę paskiriant atlikti pataisos namuose;

4V. S. nuteistas pagal BK 260 str. 1 d. (dėl narkotinių medžiagų platinimo), taikant BK 54 str. 3 d., 400 MGL dydžio (52000 Lt) bauda; pagal BK 260 str. 1 d. (dėl psichotropinių medžiagų platinimo), taikant Lietuvos Respublikos BK 54 str. 3 d., 200 MGL dydžio (26000 Lt) bauda.

5Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d. paskirtas bausmes subendrinus dalinio sudėjimo būdu galutinė subendrinta bausmė nuteistajam V. S. paskirta 500 MGL dydžio (65000 Lt) bauda.

6Į bausmės atlikimo laiką V. S. įskaičius sulaikymą ir kardomąjį kalinimą nuo 2012 m. lapkričio 8 d. iki 2013 m. balandžio 3 d. (147 dienas), nustatytas galutinės bausmės dydis – 206 MGL dydžio (26 780 Lt) bauda.

7Vadovaujantis BK 72 str. 2 d., iš V. S. nuspręsta konfiskuoti 548,26 Lt, kuriems 2012 m. lapkričio 29 d. Klaipėdos apygardos prokuroro nutarimu buvo nustatytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas.

8Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

9A. P. ir V. S. nuteisti už tai, kad veikdamas bendrai, turėdami tikslą platinti V. S. neteisėtai įgytą laikomą narkotinę medžiagą, 2012 m. rugsėjo 21 d., apie 18 val. 33 min., automobilių statymo aikštelėje, esančioje prie ( - ), Plungėje, mokyklos kieme, A. P. V. S. suvedė su nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus atliekančiu dalyviu, anoniminiu liudytoju Nr. 068, po to V. S. apie 19 val., automobiliu „Mercedes-Benz S 320“, valst. Nr. ( - ) prieš tai nuvykęs į tyrimo nenustatytą vietą, atgabeno ir nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus atliekančiam dalyviui anoniminiam liudytojui Nr. 068 perdavė 17,02 g narkotinės medžiagos – kanapių dervos.

10V. S. taip pat nuteistas už tai, kad iki 2012 m. lapkričio 7 d. tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis, neteisėtai, turėdamas tikslą kitaip platinti, įgijo ne mažiau kaip 2 tabletes su įspaustomis sukryžiuotomis „X“ ir „L“ raidėmis, kurių sudėtyje buvo ne mažiau kaip 0,229 g psichotropinės medžiagos – MDMA, kurias laikė tyrimo nenustatytoje vietoje. 2012 m. lapkričio 7 d., apie 17.30 val., į tualetinio popieriaus skiautę įvyniotas 2 tabletes su įspaustomis sukryžiuotomis „X“ ir „L“ raidėmis, kurių sudėtyje buvo 0,229 g psichotropinės medžiagos – MDMA, automobiliu „Volkswagen Passat“, valst. Nr. ( - ) atgabeno į automobilių statymo aikštelę, esančią prie ( - ) namo Plungėje, kur perdavė nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus atliekančiam dalyviui, anoniminiam liudytojui Nr. 068.

11Klaipėdos apygardos prokuratūros skyriaus vyriausiasis prokuroras apeliaciniame skunde nurodo, kad teismo išvados dėl nusikalstamas veikas imituojančių veiksmų neatitinka bylos aplinkybių, o remdamasis šiomis išvadomis pašalinęs V. S. inkriminuotą labai sunkią nusikalstamą veiką (BK 260 str. 3 d.), o A. P. inkriminuotą labai sunkų nusikaltimą (BK 260 str. 3 d.) perkvalifikavęs į lengvesnį (BK 260 str. 1 d. ), teismas netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą.

12Prokuroras skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, ištyręs kaltinamųjų pokalbių su nusikalstamos veikos imitavimo modelio (NVIM) dalyviu įslaptintu liudytoju Nr. 068 įrašus (1 t., b.l. 19-29), juos, taip pat įslaptinto liudytojo parodymus įvertino kaip akivaizdžiai atskleidžiančius svarbų A. P. vaidmenį perduodant narkotines medžiagas, kadangi būtent šis kaltinamasis, siekdamas perduoti narkotines medžiagas, suvedė NVIM dalyvį su V. S., o V. S., trumpam pasišalinęs, pristatė NVIM dalyviui narkotines medžiagas ir, dalyvaujant A. P., jas perdavė NVIM dalyviui. Teismas pokalbius tarp A. P. ir NVIM dalyvio įvertino kaip vykstančius dėl narkotinių medžiagų, jų kiekio, kainos, kokybės bei susitikimų mechanizmo. Remdamasis šiuo įvertinimu teismas padarė išvadą, jog tiek faktinis, tiek ir teisinis pagrindas taikyti NVIM buvo, todėl šiame epizode jį taikant surinkti įrodymai laikytini teisėtais, kadangi net ir atveju, jei policijos pareigūnai nebūtų prisijungę prie kaltinamųjų veiklos, jie būtų tęsę asmenų, galinčių dalyvauti nusikalstamoje veikoje, paiešką.

13Kitaip teismas įvertino situaciją, kai NVIM buvo tęsiamas toliau, pradėjus ikiteisminį tyrimą 2012 m. rugsėjo 25 d. Tiek NVIM dalyvis įslaptintas liudytojas Nr. 068, tiek ir policijos pareigūnas R. A., kontroliavęs NVIM dalyvio veiksmus, bylos nagrinėjimo teisme metu nurodė, jog pradėjus ikiteisminį tyrimą NVIM veikė toliau, visų pirma siekiant nustatyti narkotinių medžiagų tiekėją (sandėlį). Šio tikslo pasiekti nepavyko, tačiau, teismo vertinimu, NVIM dalyvis, kontroliuojamas policijos pareigūno, vis intensyviau ir augančia progresija prašė V. S. pristatyti didesnį kiekį kanapių dervos (hašišo), kol galų gale tai ir įvyko: V. S. buvo sulaikytas, kai pristatė patį didžiausią kiekį narkotinės medžiagos. Teismas nurodė, jog imituojantys nusikalstamą elgesį pareigūnų veiksmai turi būti tęsiami tik tiek, kiek būtina nusikalstamoms veikoms ir jas darantiems asmenims išaiškinti, tuo tarpu šioje byloje ilgesnis imitacinių veiksmų tęsimas suponavo sunkesnę asmenų, kurie padarė nusikalstamas veikas, kontroliuojamas valstybės pareigūnų, baudžiamąją atsakomybę, kadangi buvo padaryta daugiau veikų, arba jos peraugo į vienos veikos stambų mastą. Įvertinęs tai teismas konstatavo, kad teisėtai prasidėję teisėsaugos institucijų veiksmai dėl ilgalaikio nusikalstamos iniciatyvos palaikymo peraugo į provokuojančius, o vykdant šiuos veiksmus surinkti įrodymai - gauti neteisėtais būdais. Tokią išvadą teismas padarė remdamasis ne išsamiai ir nešališkai ištirdamas visus byloje esančius įrodymus ir padarydamas jais pagrįstas išvadas, o tik atsižvelgęs į aplinkybę, jog tęstais pradėjus ikiteisminį tyrimą NVI veiksmais siekti tikslai taip ir nebuvo pasiekti.

14Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, taip pat Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija suponuoja bendrą nuostatą, kad nei NVIM, nei NVIV negali būti naudojami tam, kad pasunkintų kaltininko atsakomybę. T.y. ši praktika iš esmės draudžia tęsti tokius veiksmus tol, kol kaltininkas padarys kuo daugiau nusikaltimų arba kitaip pasunkins savo teisinę padėtį, kadangi toks elgesys neatitiktų visų pirma tyrimą atliekančių teisėsaugos institucijų veiklos tikslų, prieštarautų esminėms Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatoms bei baudžiamojo proceso tikslams (LAT nutartys baudžiamosiose bylose 2K-7-86/2011, 2K-530/2012). Šios nuostatos taip pat suponuoja reikalavimą, kad formaliai nusikalstami teisėsaugos pareigūnų veiksmai turi būti tęsiami tik tiek, kiek yra būtina nusikalstamoms veikoms ir jas darantiems asmenims išaiškinti. Išvadą, jog šie reikalavimai tirtoje byloje pradėjus ikiteisminį tyrimą buvo pažeisti, pirmosios instancijos teismas padarė netinkamai ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus, visų pirma - gautus vykdant NVIM iki ikiteisminio tyrimo pradėjimo, t.y. tuos, kuriuos teismas pripažino esant teisėtais, taip pat surinktus taikant NVIV, jau pradėjus ikiteisminį tyrimą.

15Dėl įrodymų vertinimo ir nusikalstamų veikų kvalifikavimo.

16Baudžiamojo proceso paskirtis yra ginant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti baudžiamąjį įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas. Baudžiamoje proceso įstatyme išdėstyti nusikalstamos veikos atskleidimo išsamumo reikalavimas visų pirma suponuoja baudžiamąjį persekiojimą vykdančių valstybės institucijų pareigą visapusiškai ištirti tiek jau padarytas nusikalstamas veikas, tiek nutrūkusias pasikėsinimo, tiek ir, įstatymo numatytais atvejais - rengimosi stadijose. Tinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo reikalavimas suponuoja tinkamos teisinės-kvalifikacijos buvimą, o teisingo nubaudimo - padarytos ir tinkamai, t.y. teisingai kvalifikuotos veikos sankcijoje numatytos bausmės paskyrimą. Tyčia padaromų nusikalstamų veikų, tame tarpe, numatytų BK 260 straipsnyje, baudžiamosios teisinės kvalifikacijos teisingumą, be tinkamo kitų veikų sudėtį sudarančių požymių nustatymo ir įvertinimo, apsprendžia ir tyčios, kaip kaltės formos apibrėžtumas, kryptingumas, susiformavimo laikas. Šie elementai, be kito, yra svarbūs ir vertinant tiek iki ikiteisminio tyrimo atliktų veiksmų, tiek ir pradėjus ikiteisminį tyrimą atliktų veiksmų bei jų metu gautų duomenų teisėtumo klausimą, ypatingai atvejais, kai iškyla abejonės ar teisėsaugos pareigūnų atliekami vienokie ar kitokie procesiniai veiksmai neperaugo į provokacinius bei nepažeidė aukščiau nurodytus baudžiamojo proceso tikslus.

17Aptariamoje byloje esantys įrodymai, visų pirma - kaltinamųjų pokalbių su anoniminiu liudytoju Nr. 68 įrašai (pokalbio, vykusio 2012-09-21 suvestinė Nr. 30-6-IL-589) leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad kaltinamieji jau iki NVIM taikymo pradžios ir iki susitikimo su modelio dalyviu turėjo aiškiai apibrėžtą tikslą, t.y. kryptingą tyčią, susiformavusią dar iki pradedant taikyti NVIM platinti parduodant labai didelius kiekius narkotinių ir psichotropinių medžiagų. Taip užfiksuoti pokalbiai patvirtina, kad susitikimo, įvykusio 2012-09-21 metu, V. S. buvo pasirengęs NVIM dalyviui pristatyti ir parduoti 800 gramų, t.y. labai didelį kiekį šios narkotinės medžiagos: anoniminis liudytojas Nr. 68: „tai kiek tu dabar gali realiai dabar vo paimti šito geresnio?“, V. S.: „Nu aštuonis“, anoniminis liudytojas Nr. 68: „800 gramų?“, V. S.: „nu kažkas“, anoniminis liudytojas Nr. 68: „man per daug, aš tiek dabar litų neturėsiu“ (pokalbio, vykusio 2012- 09-21 suvestinės Nr. 30-6-IL-589 3 lapas). Pradėjus ikiteisminį tyrimą, taikant NVIV gauti duomenys, jau turimą informaciją apie tai, kad V. S. turi tikslą platinti labai didelį kiekį narkotinės medžiagos patvirtino, o tai įrodo susitikimo, įvykusio 2012-10-09 metu įrašytas anoniminio liudytojo ir V. S. pokalbis: anoniminis liudytojas Nr. 68: „o ta granulėm kur tam mažikėm buvo? Nu kur mažesnė ten geresnio“?, V. S.: „ai, tas geresnis yra?“, anoniminis liudytojas Nr. 068: „nu?“, V. S.: „nu ten tų 800 buvo“, anoniminis liudytojas Nr. 68: ,jo, jo“, V. S.: aš nežinau, kas ten yra likę dar“ (2012-10-09 pokalbio suvestinės Nr. 30-6-IL-590, 2 lapas). Šiuos duomenis patvirtino ir aplinkybė, kad 2012-10-24 NVIV dalyviui parduoti už 1000 Lt labai didelis kiekis - 209,19 g. narkotinės medžiagos - hašišo (1 t., b.l. 127-130) buvo atidalintas nuo didesnio kiekio.

18Prokuroras nurodo, kad vertinant kaltinamųjų veiksmus nusikalstamos veikos iniciatyvos požiūriu, dėmesys atkreiptinas į tos pačios dienos (t.y. 2012-10-09) pokalbio, vykusio tarp anoniminio liudytojo Nr. 068 ir kaltinamojo V. S., dalį, kurioje V. S., iš esmės sutarus dėl 200 gramų, t.y. labai didelio kiekio narkotinės medžiagos - hašišo perdavimo NVIV dalyviui jį parduodant, asmenine iniciatyva, neklaustas ir neragintas anoniminio liudytojo Nr. 068, t.y. neprovokuojant nusikalstamos iniciatyvos, pasiūlė pastarajam parduoti psichotropinių tablečių, žargonu vadinamų „eurais“, nurodydamas, kad jų yra ne mažiau 10 000: V. S.: „o apvalių nedomins?“, anoniminis liudytojas Nr. 068: „ką?“, V. S.: „...nedomins?“, anoniminis liudytojas Nr. 068: „nu tai žiūrint kas, žiūrint kiek, žiūrint kokia kokybė ir kokia kaina“, V. S.: „ne... eurai yra, minimum už dešimt tūkstančių yra“, anoniminis liudytojas Nr. 068: „o koks logotipas?“, V. S.: „neblogas“, anoniminis liudytojas Nr. 068: „kokios spalvos?“, V. S.: „yra... tas toks oranžinės žinai“, anoniminis liudytojas Nr. 068: „oranžinės?“, V. S.: „aha“, anoniminis liudytojas Nr. 068: „o logotipas koks?“, V. S.: „..........., ką tik daviau ........... pažiūrėt ir žinok nepažiūrėjau, padaviau, ............., žmogui, nepažiūrėjau logotipų, kažkaip, palauk, ar ne Betmanai man atrodo, ..........“, tęsdamas pokalbį „kažkurie buvo kelių padavę iš vis, ten ir Betmanai buvo, kitur karūnos buvo, ............... Tas žinai, tas logotipas čia .........., čia reik bandyti, supranti, pasiimi ir bandyti...“, anoniminis liudytojas Nr. 068: „o iš kur vežta?“, V. S.: „Anglijos“. Tęsiant pokalbį: anoniminis liudytojas Nr. 068: „bet čia gerai dešimt tūkstančių po eurą, ane? Vieno vieneto“, V. S.: „nu, -vienas euras,. nu“, anoniminis liudytojas Nr. 068: „nebloga kaina“, S.: „ką... kaina protinga, nežinau“. Anoniminis liudytojas Nr. 068: „nu protinga“, V. S. „dabar ne... nėra ko rinktis labai, nes kainos yra sukilusios. Sakau yra brangesnių, bet jau nori, žinai, jau plika kaina vot yra po eurą, tris nori be mano, žinai, be, šitas euras su kurio čia jau mano interesai būtų taip žinai man dešimt centų liktų tai čia“, anoniminis liudytojas Nr. 068 sako ,jeigu didesnį kiekį imti, tai nebūtų kaina mažesnė?“, V. S. sako „nu pabandytumėm, pasmaugtumėm dar kažką, aš pasmaugčiau iš jų pusės žinai kažką, ................ aš buvau tokių pasiėmęs po aštuom centų buvo davę man“, anoniminis liudytojas Nr. 068 sako „o, tai čia jau gera kaina visai“, V. S. sako „čia jau buvo, jo, bet sakau, du trys metai atgal žinai, dabar .........., kaip nėra tai čia išvis buvo p vieną du sukėlę žinok viską, tai žinai tą pasakė, padavė, sako jeigu imsi dešimt štukų žinai, sako atiduosim po devyniasdešimt centų, dar pasmaugsime jeigu kažkas tai tokio, reikia žiūrėti“.

19Šie duomenys taip pat patvirtina, kad NVIV taikymo tikslai esamoje situacijoje ir jo dalyvių veiksmai atitiko baudžiamojo proceso normų suponuojamą reikalavimą išsamiai atskleisti jai daromas nusikalstamas veikas bei tinkamai pritaikyt baudžiamąjį įstatymą, Europos Žmogaus Teisių teismo praktiką dėl teisėto NVIM bei NVIV taikymo praktikos ir šių veiksmų metu gautų įrodymų teisėtumo. Pareigūnų veiksmus fiksuojantys įrodymai patvirtina, kad pradėjus ikiteisminį tyrimą taikyti NVIV buvo nukreipti tik į nusikalstamų veikų, aiškiai apimtų kaltinamųjų tyčios atskleidimą. Šie veiksmai nebuvo nukreipti į ilgalaikį nusikalstamos iniciatyvos palaikymą, o turėjo aiškiai apibrėžtą tikslą: išaiškinti kaltinamųjų jau daromus, kryptingos ir iš anksto suformuotos tyčios apibrėžtus sunkius nusikaltimus. Tokie veiksmai nelaikytini turinčiais provokuojančių daryti nusikalstamas veikas veiksmų požymių, o priešinga pirmosios instancijos teismo išvada laikytina nepagrįsta byloje surinktais įrodymais.

20Išsami ir nešališka byloje surinktų įrodymų, gautų taikant NVIM iki sprendimo pradėti ikiteisminį tyrimą priėmimo ir pirmosios instancijos teismo pripažintų teisėtais analizė patvirtina, kad kaltinamųjų vykdytoje nusikalstamoje labai didelio kiekio narkotinių medžiagų platinimo veikoje dalyvavo ir trečias asmuo: anoniminis liudytojas Nr. 068 sako „nu tai va, tu pats primeti, nu. Čia vo tokios, realiai reikėtų imti į rankas ir auklėti, bet jeigu jis bukas, jis ir liks vienas, nieko, nu jeigu viskas, duok Dieve viskas okei, tegul pats, nu ampulių? Aš jau peršalęs. Ane, bet tavo draugelis irgi žiūriu malačius, juda normaliai“, A. P. sako „nes nemoka ranką“, anoniminis liudytojas Nr. 068 sako „a-a, tai čia dar kitos rankos trečios?“, A. P. sako „ne, čia mūsų bendras draugas, bendras draugas čia“, anoniminis liudytojas Nr. 068 sako , jis kalba kaip?“, A. P. sako „iš jo kalba išėjo. Išėjo kalba, kai yra, jis sako kažkam tai gal reikėjo kažką? Jis klausė gal kam reikia. Mūsų ir klausė“, anoniminis liudytojas Nr. 068 sako „iš kalbos ane? Nu niekam reiškia nieko nesiūlė, iš kalbos kiek parsivežė vot“, A. P. sako „niekas niekam nesiūlė“, anoniminis liudytojas Nr. 068 sako „a-a, tai ko jis pats parsivežė niekur nepras... ko jis čia per kitus irgi dirba?“, A. P. sako „nu jis toks, kad jau pats parsivežė, neranda“ (2012-09-21 dienos pokalbio suvestinė Nr. 30-6-IL-589, p. 5-6). Šie duomenys ne tik leidžia teigti apie trečiojo asmens - „tiekėjo“ dalyvavimą nusikalstamoje veikoje, bet ir dar kartą patvirtina anksčiau aptartais duomenimis nustatytas aplinkybes, kad V. S. jau iki NVIM taikymo pradžios buvo įsigijęs labai didelį kiekį narkotinių medžiagų ir turėjo aiškiai suformuotą tikslą (apibrėžtą, kryptingą tyčią) jas platinti parduodant. Šie duomenys laikytini pakankamais daryti išvadą, kad tolimesniais veiksmais, tame tarpe NVIV, buvo siekiama aiškiai apibrėžtų baudžiamoj proceso tikslų - imtis visų įmanomų teisėtų priemonių nustatyti nusikalstamas veikas darančius asmenis bei surinkti duomenis leidžiančius tinkamai kvalifikuoti jų padarytas nusikalstamas veikas. Tai leidžia teigti, jog pirmosios instancijos teismo išvada, teigiant, kad šių tikslų nepasiekimas daro NVIV ir juos taikant surinktus įrodymus neteisėtais, kadangi tai tik prisidėjo prie kaltininkų baudžiamosios atsakomybės pasunkinimo, o ne naujų aplinkybių nustatymo, laikytina nepagrįsta byloje surinktais įrodymais.

21Taikant NVIM iki ikiteisminio tyrimo surinkti duomenys, kurie, pirmosios instancijos teismo buvo įvertinti kaip gauti teisėtais būdais, rodė, kad kaltinamieji V. S. ir A. P. ne tik gali įgyti, bet jau yra įgiję didelį kiekį narkotinių medžiagų, turi aiškiai suformuotą, kryptingą tyčią (tikslą) šias narkotines medžiagas platinti, t.y. jų veiksmuose jau yra sunkių nusikaltimų požymių. Visi po to sekę pareigūnų veiksmai buvo nukreipti į šių jau padarytų nusikaltimų atskleidimą ir įrodymų, leidžiančių kaltus asmenis patraukti atsakomybėn ir nubausti, surinkimą. Tokie veiksmai nelaikytini prieštaraujančiais baudžiamojo proceso ir specialių nusikalstamų veikų išaiškinimą ir įrodymų rinkimą reglamentuojančių teisės aktų (Operatyvinės veiklos įstatymo) nuostatoms, nacionalinei ir tarptautinei teismų praktikai.

22Pripažinus nepagrįstomis teismo išvadas dėl byloje surinktų įrodymų teisėtumo, juos įvertinus, laikytina, kad byloje pakanka įrodymų pagrįsti kaltinamųjų kaltumą ne tik jiems kaltinamuoju aktu inkriminuotų sunkių (BK 260 str. 1 d.), bet ir labai sunkių (BK 260 str. 3 d.) nusikaltimų padarymų, todėl apkaltinamasis pirmosios instancijos teismo nuosprendis šioje dalyje keistinas. Sutiktina su skundžiamo nuosprendžio išvada, kad A. P. nusikalstami veiksmai turi būti vertinami kaip bendrininko be nuorodos į BK 24 str. 6 d.

23Dėl V. S. nuosprendžiu paskirtos bausmės.

24Pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmę V. S. už jo padarytas veikas įrodytomis laikė aplinkybes, apibūdinančias jo sunkią sveikatos būklę. Teismas, remdamasis teismo komisijos medicinos ekspertize (5 t., b.l. 5-6) konstatavo, jog apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo metu V. S. buvo praktiškai aklas, jo liga yra sunki ir gali būti pagydoma tik persodinus ragenas. Konstatavęs, kad kaltinamojo liga vis tik yra pagydoma, todėl nėra pagrindo taikyti BK 76 str. nuostatų, teismas nurodė, kad sankcijoje už jo padarytą nusikaltimą numatyta bausmė - laisvės atėmimas būtų ir neteisinga, ir neprotinga. Teismo įsitikinimu, praktiškai aklas žmogus negalės tinkamai atlikti laisvės atėmimo bausmės, o jam reikalingas specifinis gydymas laisvės atėmimo vietoje būtų apsunkintas, todėl skirdamas jam bausmę pritaikė BK 54 str. 3 d. ir paskyrė kitos rūšies - su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę (baudą).

25Prokuroro turimi ir prie apeliacinio skundo pridedami duomenys rodo, kad faktinė kaltinamojo V. S. sveikatos būklė neatitinka teismo sprendime nurodytos, todėl skiriant bausmę teisinio pagrindo taikyti BK 54 str. nebuvo.

26Įgyvendinant baudžiamojo įstatymo paskirtį svarbu ne tik tinkamai kvalifikuoti nusikalstamas veikas, bet ir skirti baudžiamojo įstatymo reikalavimus atitinkančias, individualizuotas ir teisingas bausmes tada, kai nėra pagrindų atleisti kaltininką nuo baudžiamosios atsakomybės ar bausmės, taikant tik baudžiamojo arba auklėjamojo poveikio priemones. Įstatymų leidėjas nurodo, kad skiriant bausmę turi būti siekiama sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų padarymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ar apriboti nuteistajam galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad jie laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą.

27V. S. buvo kaltinamas sunkaus ir labai sunkaus nusikaltimų padarymu. Byloje surinkti įrodymai (net ir dalis, teismo nuosprendžiu pripažinta gauta teisėtais būdais) patvirtina, kad sunkius nusikaltimus, nukreiptus į svarbų visai visuomenei - jos ir jos narių psichinę bei fizinę sveikatą, objektą, V. S. darė turėdamas aiškiai apibrėžtą tyčią, metodiškai, ne vieną kartą, turėdamas aiškų tikslą iš daromų nusikaltimų pasipelnyti, t.y. gauti turtinės naudos. Galiojanti teismų praktika nustato, kad taikant BK 54 str. 3 d. kitokios rūšies nei straipsnio už padarytą veiką sankcijoje numatyta bausmę, teismas gali paskirti tik esant išimtinėms aplinkybėms ir: 1) jei nėra pagrindo paskirti švelnesnę negu įstatymo numatytą bausmę pagal BK 62 str., 2) įstatymo numatytos bausmės paskyrimas būtų aiškiai neproporcingas (neadekvatus) konkrečiam baudžiamojo įstatymo pažeidimui, kaltininko asmenybei bei kitoms bylos aplinkybėms. Ginčijamos nuosprendžio dalies atveju, prie apeliacinio skundo pridedamas Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Plungės rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus patrulių būrio vyriausiojo patrulio T. A. 2014-04-23 tarnybiniame pranešime Nr. 30-78-PR5-2804 išdėstytos aplinkybės rodo, kad kaltinamasis V. S. savarankiškai, be kitų pagalbos vairuoja automobilį. Tai nepašalina galimybės, kad V. S. serga, tačiau paneigia teismo nuosprendyje konstatuotas aplinkybes apie dėl ligos esančią labai sunkią V. S. sveikatos būklę, bei teisinio pagrindo skiriant bausmę taikyti BK 54 str. 3 d. buvimą, todėl šio straipsnio taikymas, nepriklausomai nuo apeliacinės instancijos teismo sprendimo kitų nuosprendžio dalių atžvilgiu, iš skundžiamo pirmosios instancijos teismo nuosprendžio šalintinas, paskiriant straipsnių sankcijose numatytas bausmes.

28Prašo Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. balandžio 4 d. nuosprendį pakeisti:

  1. A. P. pripažinti kaltu pagal BK 260 str. 3 d. ir paskirti jam laisvės atėmimą 10 m. ir 6 mėn., bausmę paskiriant atlikti pataisos namuose;
  2. V. S. pagal BK 260 str. 1 d. paskirti laisvės atėmimą 2 m. ir 3 mėn.; pripažinti jį kaltu pagal BK 260 str. 3 d. ir paskirti jam laisvės atėmimą 10 m. ir 6 mėn. Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 dalimis paskirtas bausmes subendrinus iš dalies sudedant, paskirti galutinę subendrintą bausmę laisvės atėmimą 11 metų, bausmę paskiriant atlikti pataisos namuose. Pašalinti BK 54 str. 3 d. taikymą skiriant bausmę V. S..

29Likusios nuosprendžio dalies nekeisti.

30Teismo posėdyje prokuroras prašo Klaipėdos apygardos prokuratūros skyriaus vyriausiojo prokuroro apeliacinį skundą patenkinti, nuteistieji A. P., V. S. bei jų gynėjai prašo prokuroro apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo nuosprendį.

31Klaipėdos apygardos prokuratūros skyriaus vyriausiojo prokuroro apeliacinis skundas atmetamas.

32Pirmosios instancijos teismo nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas. Teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai įvertino byloje surinktus ir tiesiogiai ištirtus įrodymus, padarė motyvuotas išvadas dėl A. P. ir V. S. kaltės, jų įvykdytų nusikalstamų veikų juridinės kvalifikacijos, kartu teisingai pritaikė baudžiamojo bei baudžiamojo proceso normas.

33Iš bylos matosi, kad Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžiu A. P. ir V. S. nuteisti už tai, kad V. P. 2012 m. rugsėjo 21 d., apie 18.33 val. V. S. suvedus su nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus atliekančiu dalyviu, anoniminiu liudytoju Nr. 068, V. S. apie 19 val., automobiliu „Mercedes-Benz S 320“, valst. Nr. ( - ) prieš tai nuvykęs į tyrimo nenustatytą vietą, atgabeno ir nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus atliekančiam dalyviui anoniminiam liudytojui Nr. 068 perdavė 17,02 g narkotinės medžiagos – kanapių dervos.

34V. S. taip pat nuteistas pagal BK 260 str. 1 d. už disponavimą psichotropinėmis medžiagomis 2012 m. lapkričio 7 d. Apeliacinis teismas skundžiamą nuosprendį patikrina atsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas (BPK 320 str. 3 d.).

35Iš kaltinamojo akto matosi, kad A. P. ir V. S. buvo kaltinami pagal BK 260 str. 3 d. dėl to, kad V. S. iki 2012 m. rugsėjo 21 d., tikslus laikas ir data tyrimo metu nenustatyti, tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis bei iš nenustatyto asmens neteisėtai, turėdamas tikslą parduoti ir kitaip platinti, įgijo ne mažiau kaip 4177,86 g skirtingos kokybės narkotinės medžiagos – kanapių dervos, kurią laikė tyrimo metu nenustatytoje vietoje, o A. P. padėjo realizuoti labai didelį kiekį neteisėtai įgytos laikomos narkotinės medžiagos.

36Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. S., 2012 m. spalio 9 d., apie 17.45 val., į automobilių statymo aikštelę, esančią prie ( - ), Plungėje, automobiliu „Mercedes-Benz S 320“, valst. Nr. ( - ) atgabeno degtukų dėžutėje 1,65 g narkotinės medžiagos – kanapių dervos ir kaip pavyzdį būsimo pirkimo–pardavimo sandorio sudarymui perdavė nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus atliekančiam dalyviui anoniminiam liudytojui Nr. 068.

37Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. S. 2012 m. spalio 24 d., apie 18.09 val., į automobilių statymo aikštelę, esančią prie ( - ), Plungėje, automobilio „Volkswagen Passat“, valst. Nr. 14210 BK, atgabeno labai didelį kiekį, t. y. 209,19 g narkotinės medžiagos – kanapių dervos, ir už 1000 litų pardavė nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus atliekančiam dalyviui, anoniminiam liudytojui Nr. 068.

38Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis, V. S., 2012 m. lapkričio 9 d., apie 15.13 val., į automobilių stovėjimo aikštelę, esančią pramogų ir poilsio komplekse „( - )“, esančią ( - ) Plungės r., automobiliu „Rover“, valst. Nr. ( - ) atgabeno labai didelį kiekį, t. y. 3950 g, narkotinės medžiagos – kanapių dervos, ir už 10000 litų pasikėsino parduoti nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus atliekančiam dalyviui, anoniminiam liudytojui Nr. 068. V. S. veika buvo kvalifikuojama pagal BK 260 str. 3 d., o A. P. veika- pagal BK 24 str. 6 d. ir 260 str. 3 d.

39Pirmosios instancijos teismas, kaip jau minėta, A. P. ir V. S. veikas kvalifikavo pagal BK 260 str. 1 d. Nuosprendyje nurodė, jog NVIM dalyvis įslaptintas liudytojas Nr. 068 bei liudytojas policijos pareigūnas R. A., kontroliavęs NVIM dalyvio veiksmus, parodė, kad NVIM ir pradėjus ikiteisminį tyrimą veikė toliau, siekiant nustatyti narkotinių medžiagų tiekėją (sandėlį). Tačiau šie tikslai nebuvo pasiekti, tuo tarpu NVIM dalyvis vis augančia progresija prašė V. S. pristatyti vis didesnį kiekį kanapių dervos, kol taip įvyko ir V. S. buvo sulaikytas. Teismas nurodė, jog teisėsaugos institucijų veiksmai, prasidėję teisėtai, dėl ilgalaikio nusikalstamos iniciatyvos palaikymo peraugo į provokuojančius, atsižvelgiant į NVIV panaudojimo rezultatą, negali būti pripažinti teisėtais ir atitinkančiais baudžiamojo proceso tikslus bei Europos žmogaus teisių konvencijos nuostatas. Todėl teismas padarė išvadą, kad jo metu surinkti duomenys yra gauti neteisėtu būdu ir nelaikytini įrodymais.

40Prokuroras, nesutikdamas su teismo nuosprendžiu, apeliaciniame skunde nurodo tokius pagrindinius argumentus. Nurodo, kad kaltinamieji jau iki NVIM taikymo pradžios ir iki susitikimo su modelio dalyviu turėjo aiškiai apibrėžtą tikslą, t.y. kryptingą tyčią, susiformavusią dar iki pradedant taikyti NVIM platinti parduodant labai didelius kiekius narkotinių ir psichotropinių medžiagų. Užfiksuoti pokalbiai patvirtina, kad susitikimo, įvykusio 2012-09-21 metu, V. S. buvo pasirengęs NVIM dalyviui pristatyti ir parduoti 800 gramų, t.y. labai didelį kiekį šios narkotinės medžiagos: anoniminis liudytojas Nr. 68: „tai kiek tu dabar gali realiai dabar vo paimti šito geresnio?“, V. S.: „Nu aštuonis“, anoniminis liudytojas Nr. 68: „800 gramų?“, V. S.: „nu kažkas“, anoniminis liudytojas Nr. 68: „man per daug, aš tiek dabar litų neturėsiu“. Taip pat skunde nurodo, kad NVIM taikymo tikslai ir jo dalyvių veiksmai atitiko baudžiamojo proceso normų reikalavimą išsamiai atskleisti daromas nusikalstamas veikas, pareigūnų veiksmus fiksuojantys įrodymai patvirtina, kad pradėjus ikiteisminį tyrimą taikyti NVIV buvo nukreipti tik į nusikalstamų veikų, aiškiai apimtų kaltinamųjų tyčios atskleidimą. Prokuroras nurodo, kad vertinant kaltinamųjų veiksmus nusikalstamos veikos iniciatyvos požiūriu, dėmesys atkreiptinas į tos pačios dienos (t.y. 2012-10-09) pokalbio, vykusio tarp anoniminio liudytojo Nr. 068 ir kaltinamojo V. S., dalį, kurioje V. S., iš esmės sutarus dėl 200 gramų, t.y. labai didelio kiekio narkotinės medžiagos - hašišo perdavimo NVIV dalyviui jį parduodant, asmenine iniciatyva, neklaustas ir neragintas anoniminio liudytojo Nr. 068, t.y. neprovokuojant nusikalstamos iniciatyvos, pasiūlė pastarajam parduoti psichotropinių tablečių, žargonu vadinamų „eurais“, nurodydamas, kad jų yra ne mažiau 10 000.

41Kolegija šiuos ir kitus apeliacinio skundo argumentus atmeta, nes jie yra nepagrįsti. Teikimas dėl nusikalstamos veikos imitacijos modelio taikymo sankcionuotas 2012 m. rugsėjo 20 d. Jau kitą dieną, 2012 m. rugsėjo 21 d., A. P. ir V. S. dalyvavo narkotinių medžiagų platinime NVIM dalyviui – A. P. minėtą dieną apie 18 val. 33 min., suvedė V. S. su nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus atliekančiu dalyviu, anoniminiu liudytoju Nr. 068, po to V. S. apie 19 val., prieš tai nuvykęs į tyrimo nenustatytą vietą, automobiliu atgabeno ir nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus atliekančiam dalyviui perdavė 17,02 g narkotinės medžiagos – kanapių dervos. Tačiau teisėsaugos institucijų veiksmai nesibaigė. 2012 m. rugsėjo 25 d. pradėjus ikiteisminį tyrimą NVIM buvo tęsiamas ir toliau. NVIM dalyvis įslaptintas liudytojas Nr. 068, taip pat liudytojas policijos pareigūnas R. A., kontroliavęs NVIM dalyvio veiksmus, paaiškino, jog NVIM veikė toliau, siekiant nustatyti narkotinių medžiagų tiekėją (sandėlį). Tačiau šie tikslai taip ir nebuvo pasiekti – nei narkotinių medžiagų tiekėjas, nei tokių medžiagų sandėlis nustatyti nebuvo. Kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, jog NVIM dalyvis, kontroliuojamas policijos pareigūno kuo toliau, tuo vis intensyviau ir augančia progresija prašė V. S. pristatyti vis didesnį kiekį kanapių dervos (hašišo), kol galų gale taip ir įvyko: kai V. S. pristatė patį didžiausią kiekį hašišo, jis ir buvo sulaikytas. Kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad nebuvo atlikti veiksmai, kurie padėtų išsiaiškinti narkotinių medžiagų tiekėją arba jų sandėlį, o kaip tik, buvo palaikomas ryšys ir bendraujama tam, kad būtų parduotas kuo didesnis narkotinių medžiagų kiekis. Tai patvirtina ir ta aplinkybė, kad kai tik V. S. perdavė modelio dalyviui didžiausią kiekį narkotinės medžiagos kanapių dervos, iškart buvo sulaikytas. NVIV nebuvo tęsiami sandėlio ar tiekėjo suradimui. Tai, kad šioje baudžiamojoje byloje NVIM buvo tęsiamas tik tam, kad pasunkintų kaltininkų atsakomybę, patvirtina ir faktas, jog narkotinės medžiagos po pirmo perdavimo rugsėjo 21 d., buvo perduodamos dar tris kartus, ir trečią kartą, perdavus didžiausią kiekį, V. S. buvo sulaikytas. Prokuroro argumentai dėl iš anksto susiformavusios tyčios daryti sunkius nusikaltimus, nepagrįsti, kadangi, kaip matosi iš byloje esančių pokalbių su anoniminiu liudytoju, V. S. nesiūlė pats labai didelio kiekio narkotinės medžiagos, o faktas, kad jis prokuroro cituojamuose pokalbiuose mini, jog turi 800 g, jo tyčios nepatvirtina, kadangi tai yra atsakymas į to paties modelio dalyvio klausimus, kiek V. S. gali gauti narkotinės medžiagos.

42Pagal galiojančią teisminę praktiką, NVIM teisėtą daro ne tik jo sankcionavimo pagrindų teisėtumas, bet ir jo realizavimo teisėtumas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-549/2006, 2K-7-315/2009). Formaliai nusikalstami pareigūnų veiksmai turi būti tęsiami tik tiek, kiek būtina nusikalstamoms veikoms ir jas darantiems asmenims išaiškinti. Kartu pažymėtina, kad ilgesnis imitacinių veiksmų tęsimas gali suponuoti sunkesnę asmens, kuris padaro veikas, kontroliuojamas valstybės pareigūnų, baudžiamąją atsakomybę, nes padaroma daugiau veikų arba peraugama į vienos veikos stambų mastą. Kolegija laiko, kad nustačius nusikalstamas veikas, valstybės vardu veikiančių pareigūnų veiksmai turėjo koncentruotis ties jau žinomų pradėtų daryti nusikaltimų išaiškinimu, o ne tolimesniu A. P. ir V. S. skatinimu daryti nusikalstamas veikas. Tačiau pareigūnai ir toliau bendravo su nuteistaisiais, sudarė sąlygas parduoti narkotines medžiagas, todėl tai skatino nuteistuosius ir toliau daryti nusikalstamas veikas. Tokia valstybės veikla neatitinka Baudžiamojo proceso kodekso 1 ir 2 straipsnių prasmės ir paskirties. NVIM ir NVIV laikas turi būti optimalus, t. y. jie turi tęstis lygiai tiek laiko, kiek reikia visiškai atskleisti ir užkardyti nusikalstamą veiką, surinkti įrodymus dėl nusikalstamos veikos padarymo, išaiškinti nusikaltimą padariusius asmenis, kad būtų galima greitai ir efektyviai nubausti kaltininkus. Turint galvoje, tai, kad valstybės tikslas – ginti žmonių teises, laiku užkardyti nusikaltimus, o ne juos skatinti, galima teigti, kad nusikalstamos veikos imitavimo veiksmai (modelis) turi būti tęsiami tol, kol surenkama pakankamai įrodymų, leidžiančių patraukti asmenį baudžiamojon atsakomybėn. Jie turi būti nutraukiami surinkus pakankamai nusikalstamos veikos įrodymų, leidžiančių pradėti ir vykdyti ikiteisminį tyrimą, kad bylą galima būtų perduoti teismui, o kaltininkas būtų greitai ir teisingai nubaustas (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje 2K-54/2014).

43Taip pat teismų praktikoje pripažįstama, jog tęsiant pareigūnų veiksmus, pradėtus pagal NVIM, nesant provokacijos, ir toliau tęsiant juos pagal NVIV dėl ilgalaikio asmens, kuriam vykdomas tyrimas, nusikalstamos iniciatyvos palaikymo, net kai pati iniciatyva kyla ne iš pareigūnų, o iš asmens, kuriam vykdomas tyrimas, susidaro situacija, kai formaliai teisėti valstybės veiksmai supanašėja su provokacija ir tampa neteisėtais (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose 2K-7-86/2011, 2K-530/2012). Būtent tokia situacija ir yra nagrinėjamoje byloje. NVI veiksmais padaryti nusikaltimai prisidėjo tik prie kaltininkų baudžiamosios atsakomybės pasunkinimo, o ne naujų aplinkybių nustatymo. Po 2012 m. rugsėjo 21 d., kai narkotinės medžiagos modelio dalyviui buvo perduotos pirmą kartą, nusikalstama iniciatyva buvo tęsiama, o iš išanalizuotų telefoninių pokalbių matosi, kad pats modelio dalyvis skambindavo ir klausdavo „ką dabar turi“, „ar naujo ką nors turi“, tai yra ir toliau skatino daryti nusikalstamas veikas. Nei A. P., nei V. S. nebandė surasti modelio dalyvio ir jam pasiūlyti narkotinių medžiagų, pats modelio dalyvis aktyviau prašė pristatyti vis didesnį kiekį narkotinių medžiagų. Tuo tarpu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo nutartyse ne kartą, remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. gegužės 8 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo 2 straipsnio 12 dalies, 7 straipsnio 2 dalies 3 punkto, 11 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 198¹ straipsnio 1 bei 2 dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ bei EŽTT jurisprudencija, yra išaiškinęs, kokiais vertinimo kriterijais bei taisyklėmis turi būti vadovaujamasi, teismams sprendžiant leistinų tyrimo veiksmų atribojimo nuo provokacijos klausimą, ir pažymėjęs, kad neviešo pobūdžio tyrimo veiksmai turi atitikti reikalavimą, jog jie būtų atliekami iš esmės pasyviu būdu, t. y. tiek asmuo, veikiantis pagal NVIM, naudojamą pagal OVĮ, tiek NVIV veiksmų (naudojamų BPK 159 straipsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka) dalyvis negali skatinti, įtikinėti ar kitokiais veiksmais kurstyti asmenį padaryti konkrečią nusikalstamą veiką, kad provokavimo faktas turi būti konstatuojamas, kai ištirtos bylos aplinkybės leidžia padaryti išvadą, jog atitinkama nusikalstama veika nebūtų buvusi padaryta be valstybės pareigūnų įsikišimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2A-P-6/2008, 2A-P-2/2009, 2K-418/2010, 2K-192/2010 ir kt.).

44Todėl kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadoms, jog teisėsaugos institucijų veiksmai, prasidėję teisėtai, dėl ilgalaikio nusikalstamos iniciatyvos palaikymo peraugo į provokuojančius. Teisėsaugos institucijų veiksmai, skatinantys naujas iniciatyvas, byloje nustatytomis aplinkybėmis, atsižvelgiant į NVIV panaudojimo rezultatą, negali būti pripažinti teisėtais ir atitinkančiais baudžiamojo proceso tikslus bei Europos žmogaus teisių konvencijos nuostatas. Tai reiškia, kad jo metu surinkti duomenys yra gauti neteisėtu būdu (BPK 20 str. 4 d.) ir nelaikytini įrodymais.

45Prokuroras apeliaciniame skunde kaip vieną iš argumentų, neva pagrindžiančių ir teisėtą tolimesnį NVIM tęsimą bei A. P. ir V. S. kaltę dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 260 str. 3 d., nurodo tai, kad pokalbio, vykusio tarp anoniminio liudytojo Nr. 068 ir V. S., dalį, kurioje V. S., iš esmės sutarus dėl 200 gramų, t.y. labai didelio kiekio narkotinės medžiagos - hašišo perdavimo NVIV dalyviui jį parduodant, asmenine iniciatyva, neklaustas ir neragintas anoniminio liudytojo Nr. 068, t.y. neprovokuojant nusikalstamos iniciatyvos, pasiūlė pastarajam parduoti psichotropinių tablečių. Iš tiesų, prokuroro skunde cituojamas pokalbis patvirtina, kad V. S., savo iniciatyva pasiūlė modelio dalyviui anoniminiam liudytojui psichotropinės medžiagos, ir lapkričio 7 d. perdavė anoniminiam liudytojui 2 tabletes, kurių sudėtyje buvo 0,229 g psichotropinės medžiagos – M. T. kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad už šią nusikalstamą veiką V. S. yra nuteistas skundžiamu nuosprendžiu pagal BK 260 str. 1 d., todėl neaišku, kaip ši nusikalstama veika susijusi su NVIM teisėtumu ir patvirtina kaltinimus dalyje dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 260 str. 3 d.

46Taigi kaip jau minėta, nagrinėjamoje byloje, naudodamasis NVIV, be 2012 m. rugsėjo 21 d. imituoto nusikaltimo, įslaptintas liudytojas imitavo dar tris nusikaltimus, ir, skirtingai nuo pirmo nusikaltimo, imitavo ir labai didelio kiekio narkotinių medžiagų perdavimą: 2012 m. spalio 24 d. modelio dalyvis įgijo 209,19 g narkotinės medžiagos kanapių dervos, 2012 m. lapkričio 9 d. – 3950 g kanapių dervos (BK 260 str. 3 d.). Iš teikimo dėl nusikalstamos veikos imitacijos modelio taikymo matosi, kad modelis taikomas siekiant pilnai atskleisti A. P., V. S. bei nenustatytų bendrininkų vykdomą nusikalstamą veiką, susijusią su neteisėta narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų apyvarta, nustatyti galimas paminėtų medžiagų įgijimo, laikymo, slėpimo, realizacijos vietas, atskleisti visą vykdomos nusikalstamos veiklos mechanizmą. Iš bylos medžiagos matosi, kad jau 2012 m. rugsėjo 21 d. imituoto nusikaltimo metu buvo žinomi visi nusikaltimą padarę asmenys, kurie nagrinėjamoje byloje pripažinti kaltais, todėl realiai 2012 m. spalio 9 d., 2012 m. spalio 24 d. ir 2012 m. lapkričio 9 d. imituoti nusikaltimai neprisidėjo prie NVIV tikslų pasiekimo. Buvo išaiškinti tie patys asmenys, analogišku būdu realizavę narkotines medžiagas, tačiau neišaiškinti nei tiekėjai, nei sandėliavimo vietos ar kiti bendrininkai. Neaišku dėl kokios priežasties prokuroras apeliaciniame skunde nurodo, kad iš anoniminio liudytojo ir A. P. pokalbio galima daryti išvadą, kad nusikalstamoje veikoje dalyvavo ir „tiekėjas“, ir tai, anot prokuroro, patvirtina, kad V. S. jau iki NVIM taikymo pradžios buvo įgijęs labai didelį kiekį narkotinių medžiagų. Šis prokuroro apeliaciniame skunde minimas faktas patvirtina nebent tai, kad NVIM toliau taikomas buvo ne to „tiekėjo“ išaiškinimui, o nuteistųjų atsakomybės pasunkinimui, kadangi buvo baigtas ne išaiškinus tiekėją, o būtent kaip buvo perduotas didžiausias kiekis narkotinės medžiagos. Taigi pagal NVIV trys nusikaltimai valstybės buvo sukurti tam, kad pasunkintų kaltininkų atsakomybę, o ne tam, kad prisidėtų prie naujų bylos aplinkybių nustatymo. Teisėjų kolegija, išanalizavusi visas bylos aplinkybes, laiko, kad pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog teisėsaugos institucijų veiksmai, prasidėję teisėtai, dėl ilgalaikio nusikalstamos iniciatyvos palaikymo peraugo į provokuojančius. Taip padaryti nusikaltimai, kurių nebūtų, jei valstybė laiku užkirstų kelią naujų nusikaltimų darymui, t. y. pradėjusi ikiteisminį tyrimą sulaikytų įtariamuosius ir imtųsi aktyviai tirti jau padarytus nusikaltimus. A. P. ir V. S. nusikalstama veika teisėtai ir pagrįstai kvalifikuota pagal BK 260 str. 1 d. dėl nusikalstamos veikos, padarytos 2012 m. rugsėjo 21 d. – 17,02 g narkotinės medžiagos – kanapių dervos perdavimo nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus atliekančiam dalyviui anoniminiam liudytojui Nr. 068.

47Prokuroras apeliaciniame skunde taip pat nesutinka su nuosprendžio dalimi dėl paskirtos bausmės V. S., nurodo, kad V. S. sveikatos būklė neatitinka teismo sprendime nurodytos, todėl skiriant bausmę teisinio pagrindo taikyti BK 54 str. nebuvo. Šie apeliacinio skundo argumentai taip pat atmetami, nes yra nepagrįsti.

48Pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmę V. S., vadovavosi BPK 41 str. 2 d. nuostatomis apie bausmės paskirtį, taip pat ir nuostata apie tai, kad bausmė turi užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą, bei BK 54 str. reikalavimais. Atsakomybę lengvinančių bei sunkinančių aplinkybių teismas nenustatė. Teismas nurodė, kad nagrinėjant bylą teisme, paaiškėjo, jog šiuo metu V. S. yra praktiškai aklas. Teismo komisijos medicinos ekspertizė (5 t., b.l.5-6,) nustatė, jog tokia liga yra sunki. Ji gali būti pagydoma tik tokiu atveju, jeigu V. S. būtų persodintos ragenos. Tai reiškia, jog V. S. liga visgi gali būti pagydoma, todėl jo negalima atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės dėl ligos (Lietuvos Respublikos BK 76 straipsnis). Kita vertus, teismas nurodė, kad paskirti laisvės atėmimo bausmę (tik tokia bausmė yra numatyta sankcijoje) V. S. būtų neteisinga. Teismo įsitikinimu, praktiškai aklas žmogus negalės tinkamai atlikti laisvės atėmimo bausmės, toks specifinis jo gydymas laisvės atėmimo vietoje būtų apsunkintas. Taip pat teismas atsižvelgė į tai, jog skirtingai nei A. P., V. S. anksčiau teistas nebuvo, kaltu prisipažino, taigi jis nėra toks pavojingas visuomenei. Įvertinęs visas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, teismas V. S., taikant BK 54 str. 3 d. nuostatas, paskyrė švelnesnę sankcijoje nenumatytą bausmę – baudą.

49Prokuroras, nurodydamas, kad teismas neturėjo pagrindo nuteistojo V. S. atžvilgiu taikyti 54 str. 3 d., iš esmės nenurodo jokių savo nuomonę pagrindžiančių argumentų, išskyrus tai, kad 2014 m. balandžio 23 d. V. S. sustabdytas vairavęs automobilį. Kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistasis V. S. paaiškino, kad nors jam ir negalima, kartais, retais atvejais jis įsideda kontaktinius lęšius, o minėtą dieną jo motiną buvo išvežta su greitąja medicinos pagalba, todėl jis ir surizikavo juos įsidėti. Kita vertus, byloje yra abejonių nekeliantis komisijinės ekspertizės aktas Nr. EKG 31/14(03), kurio išvadose nurodoma, kad V. S. serga abiejų akių IV laipsnio keratokonosu su ragenų drumstimis, todėl yra praktiškai aklas, jo akių regėjimo aštrumas 0,01 ir nesikoreguoja. V. S. akių liga yra sunki, tačiau nėra nepagydoma. Taip pat nurodyta, jog terapinėmis priemonėmis jo regėjimo pagerinti neįmanoma, regėjimui atgauti rekomenduojamas chirurginis gydymas – ragenų persodinimas. Taip pat šiose išvadose nurodyta, kad pagal „Nepagydomų ligų ir sveikatos būklių, dėl kurių nuteistieji gali būti atleisti nuo tolesnio laisvės atėmimo bausmės atlikimo dėl ligos“ sąrašo punktą 5.6 dėl aklumo V. S. gali būti atleistas nuo laisvės atėmimo bausmės. Ir tik jei atlikus ragenų persodinimo operaciją jo regėjimas žymiai pagerėtų, tuomet jis galėtų atlikti laisvės atėmimo bausmę. Pirmosios instancijos teismas, nurodęs, kad V. S. sunki akių liga visgi gali būti pagydoma, netaikė jo atžvilgiu BK 76 str. nuostatų, tačiau teisingai ir pagrįstai nurodė, kad laisvės atėmimo bausmė jam nebūtų teisinga. Nuteistojo V. S. sunkią ligą patvirtina ir apeliacinės instancijos teismui pateikti dokumentai: nedarbingumo lygio pažymos kopija, kuria nuo 2014 m. liepos 8 d. iki 2015 m. liepos 15 d. V. S. nustatytas tik 10 procentų darbingumas, taip pat specialiųjų poreikių nustatymo pažymos kopija, kuria V. S. nuo 2014 m. liepos 8 d. iki 2015 m. liepos 7 d. nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Iš visų minėtų duomenų kolegija daro išvadą, kad V. S. paskirta laisvės atėmimo bausmė prieštarautų teisingumo principui ir jam ją atlikti būtų per sunku. BK 54 str. 3 d. nustato, kad jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę. Pagal BK 54 str. 3 d. kitokia bausmė nei numatyta straipsnio sankcijoje, pagal kurią kvalifikuota veika, paprastai gali būti paskiriama, kai yra išimtinių aplinkybių ir jei nėra pagrindo paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę pagal BK 62 str., o įstatymo numatytos bausmės paskyrimas būtų aiškiai neproporcingas, neadekvatus konkrečiam baudžiamojo įstatymo pažeidimui, kaltininko asmenybei bei kitoms bylos aplinkybėms. Taigi šis bausmės švelninimo pagrindas sietinas su aplinkybių, apibūdinančių nusikalstamos veikos pavojingumą ir šią veiką padariusį asmenį, visumos vertinimu bei išvada, kad bendros bausmės skyrimo taisyklės nėra pakankamos teisingumo principui įgyvendinti ir teisingai bausmei paskirti. Teismas, švelnindamas bausmę BK 54 str. 3 d. pagrindu, turi nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, rodančios, kad straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas asmeniui už nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui (kasacinės nutartys Nr. 2K- 7-45/2007, 2K-230/2010, 2K-476/2010, 2K-102/2011, 2K-128/2011 ir kt.).

50Teismų praktikoje pripažįstama, kad bausmė yra teisinga tada, kai ji atitinka padarytos nusikalstamos veikos ir kaltininko asmenybės pavojingumą (pvz., kasacinė nutartis Nr. 2K- 420/2006). Skiriant bausmę V. S. pirmosios instancijos teismas į BK 54 str. 2 d. išvardintas aplinkybes atsižvelgė ir tinkamai jas įvertino. Taikyti BK 54 str. 3 d. nuostatas, kolegijos nuomone, pagrindas yra, nes byloje tikrai yra išimtinės aplinkybės, apibūdinančios nuteistojo asmenybę. Iš bylos matosi, kad V. S. anksčiau neteistas, kaltę pripažino. Iš jau šioje nutartyje nurodytų ekspertizės akto bei medicininių dokumentų turinio matosi, kad V. S. serga sunkia akių liga, terapinėmis priemonėmis jo regėjimo pagerinti neįmanoma, regėjimui atgauti rekomenduojamas chirurginis gydymas – ragenų persodinimas, jam nustatytas tik 10 procentų darbingumas bei specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, todėl akivaizdu, kad realios laisvės atėmimo bausmės paskyrimas turėtų itin neigiamų pasekmių jam pačiam bei prieštarautų teisingumo principo įgyvendinimo užtikrinimui. Todėl pirmosios instancijos teismas teisingai ir pagrįstai V. S., skirdamas bausmes pagal BK 260 str. 1 d., taikė BK 54 str. 3 d. nuostatas ir paskyrė baudos bausmes.

51Įvertinusi visas bylos aplinkybes ir tas aplinkybes patvirtinančius įrodymus, kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai A. P. ir V. S. pripažino kaltais pagal BK 260 str. 1 d. už disponavimą narkotinėmis medžiagomis bei pagrįstai, skirdamas V. S. bausmę, jo atžvilgiu taikė BK 54 str. 3 d. nuostatas. Prokuroro apeliacinio skundo argumentai yra nepagrįsti, keisti skundžiamą nuosprendį pagrindo nėra.

52Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 str. 1 d. 1 p.

Nutarė

53Klaipėdos apygardos prokuratūros skyriaus vyriausiojo prokuroro apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. A. P. nuteistas pagal BK BK 260 str. 1 d. laisvės atėmimu 4 (ketveriems)... 4. V. S. nuteistas pagal BK 260 str. 1 d. (dėl narkotinių medžiagų platinimo),... 5. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d. paskirtas bausmes subendrinus dalinio... 6. Į bausmės atlikimo laiką V. S. įskaičius sulaikymą ir kardomąjį... 7. Vadovaujantis BK 72 str. 2 d., iš V. S. nuspręsta konfiskuoti 548,26 Lt,... 8. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 9. A. P. ir V. S. nuteisti už tai, kad veikdamas bendrai, turėdami tikslą... 10. V. S. taip pat nuteistas už tai, kad iki 2012 m. lapkričio 7 d. tyrimo metu... 11. Klaipėdos apygardos prokuratūros skyriaus vyriausiasis prokuroras... 12. Prokuroras skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, ištyręs... 13. Kitaip teismas įvertino situaciją, kai NVIM buvo tęsiamas toliau, pradėjus... 14. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, taip pat Europos Žmogaus Teisių... 15. Dėl įrodymų vertinimo ir nusikalstamų veikų kvalifikavimo.... 16. Baudžiamojo proceso paskirtis yra ginant žmogaus ir piliečio teises bei... 17. Aptariamoje byloje esantys įrodymai, visų pirma - kaltinamųjų pokalbių su... 18. Prokuroras nurodo, kad vertinant kaltinamųjų veiksmus nusikalstamos veikos... 19. Šie duomenys taip pat patvirtina, kad NVIV taikymo tikslai esamoje situacijoje... 20. Išsami ir nešališka byloje surinktų įrodymų, gautų taikant NVIM iki... 21. Taikant NVIM iki ikiteisminio tyrimo surinkti duomenys, kurie, pirmosios... 22. Pripažinus nepagrįstomis teismo išvadas dėl byloje surinktų įrodymų... 23. Dėl V. S. nuosprendžiu paskirtos bausmės.... 24. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmę V. S. už jo padarytas veikas... 25. Prokuroro turimi ir prie apeliacinio skundo pridedami duomenys rodo, kad... 26. Įgyvendinant baudžiamojo įstatymo paskirtį svarbu ne tik tinkamai... 27. V. S. buvo kaltinamas sunkaus ir labai sunkaus nusikaltimų padarymu. Byloje... 28. Prašo Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. balandžio 4 d. nuosprendį... 29. Likusios nuosprendžio dalies nekeisti.... 30. Teismo posėdyje prokuroras prašo Klaipėdos apygardos prokuratūros skyriaus... 31. Klaipėdos apygardos prokuratūros skyriaus vyriausiojo prokuroro apeliacinis... 32. Pirmosios instancijos teismo nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas. Teismas... 33. Iš bylos matosi, kad Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžiu A. P. ir V. S.... 34. V. S. taip pat nuteistas pagal BK 260 str. 1 d. už disponavimą... 35. Iš kaltinamojo akto matosi, kad A. P. ir V. S. buvo kaltinami pagal BK 260... 36. Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. S., 2012 m. spalio 9 d., apie 17.45 val., į... 37. Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. S. 2012 m. spalio 24 d., apie 18.09 val., į... 38. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis, V. S., 2012 m. lapkričio 9 d., apie 15.13... 39. Pirmosios instancijos teismas, kaip jau minėta, A. P. ir V. S. veikas... 40. Prokuroras, nesutikdamas su teismo nuosprendžiu, apeliaciniame skunde nurodo... 41. Kolegija šiuos ir kitus apeliacinio skundo argumentus atmeta, nes jie yra... 42. Pagal galiojančią teisminę praktiką, NVIM teisėtą daro ne tik jo... 43. Taip pat teismų praktikoje pripažįstama, jog tęsiant pareigūnų veiksmus,... 44. Todėl kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadoms, jog... 45. Prokuroras apeliaciniame skunde kaip vieną iš argumentų, neva... 46. Taigi kaip jau minėta, nagrinėjamoje byloje, naudodamasis NVIV, be 2012 m.... 47. Prokuroras apeliaciniame skunde taip pat nesutinka su nuosprendžio dalimi dėl... 48. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmę V. S., vadovavosi BPK 41 str.... 49. Prokuroras, nurodydamas, kad teismas neturėjo pagrindo nuteistojo V. S.... 50. Teismų praktikoje pripažįstama, kad bausmė yra teisinga tada, kai ji... 51. Įvertinusi visas bylos aplinkybes ir tas aplinkybes patvirtinančius... 52. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 str. 1 d. 1 p.... 53. Klaipėdos apygardos prokuratūros skyriaus vyriausiojo prokuroro apeliacinį...